Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Spis treści. 1 Pierwsze logowanie 2 2 Zlecenie kupna lub sprzedaży 4 3 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia 6 4 Anulowanie zlecenia 6 5 Sprawdzanie realizacji zleceń bieżących 7 6 Sprawdzanie realizacji zleceń historycznych 7 7 Monitor powiadomień 7 8 Zapis na akcje nowej emisji z wykorzystaniem prawa poboru 8 9 Serwis notowań w czasie rzeczywistym Tworzenie własnych koszyków/ Edycja zawartości koszyków Objaśnienie skrótów i kolorów serwisie notowania w czasie rzeczywistym Zmiana ilości wyświetlanych ofert Alerty Przelewy i definiowanie nowych rachunków bankowych dla przelewów jednorazowych Dodawanie rachunku do przelewów stałych i definiowanie warunków przelewu stałego Wymagane oprogramowanie - Microsoft Internet Explorer Wymagania oprogramowanie - Java SUN Problemy techniczne 16 Usuwanie plików cookie i tymczasowych z przeglądarki Internet Explorer 17 Problem z prawidłowym wyświetlaniem liczb 20 Usuwanie plików tymczasowych z konsoli Java 21 Instalacja certyfikatów 22 Zmiana poziomu zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer 24 Poradnik do wersji oprogramowania e-promak 8.0.

2 Pierwsze logowanie. Logowanie do Systemu Supermakler umożliwia Identyfikator oraz Hasło/PIN wydany przez DM PKO BP. W celu aktywacji dostępu do rachunku przez Internet należy skontaktować się z infolinią Supermaklera pod numerem telefonu lub (0-22) ( w dni robocze). Przed rozmową proszę przygotować wydruk rejestracji dostępu do rachunku inwestycyjnego (rysunek poniżej) na którym znajduje się numer rachunku inwestycyjnego oraz identyfikator niezbędny do logowania. Do aktywacji niezbędne będzie również hasło ustalone do kontaktów telefonicznych z DM PKO BP. Po aktywacji haseł można przejść do procesu logowania. Sposób 1 należy wejść na stronę i wybrać Logowanie (rys. poniżej) Sposób 2 należy wejść na adres bezpośredniego logowania https://www.supermakler.pkobp.pl/ a następnie wprowadzić identyfikator i hasło 2

3 Po otworzeniu strony wpisujemy identyfikator z kartki z danymi użytkownika systemu epromak oraz hasło z bezpiecznej koperty. Po prawidłowym wpisaniu danych pojawi się komunikat o zmianie hasła Należy zdefiniować swoje nowe hasło, które będzie używane przy kolejnych logowaniach do Supermaklera. Można używać dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Minimalna długość hasła to jeden znak. Po dwukrotnym wpisaniu nowego hasła należy wcisnąć przycisk zatwierdź" (rys. poniżej). Uwaga: System kontroluje poprawność wpisywania dużych i małych liter. Po kliknięciu Zatwierdź" powinien pojawić się komunikat Trwa ładowanie danych" a po chwili zapytanie w języku angielskim o instalację apletu podpisanego certyfikatem. W zależności od posiadanych certyfikatów na komputerze pojawi się jedno z okien z pytaniem o instalację na którym należy wybrać Always". Możliwy wygląd okien z pytaniem o instalację przedstawiono poniżej. Po tych czynnościach powinno się pojawić okno aplikacji. Proszę sprawdzić czy na dole przeglądarki pojawi się napis Gotowe" oraz symbol kłódki, oznaczający bezpieczne, szyfrowane połączenie. W przypadku pojawienia się komunikatu błąd odczytu danych użytkownika" lub znaku ostrzegawczego w lewym rogu, proszę zajrzeć do działu problemy techniczne". 3

4 Zlecenie kupna lub sprzedaży. Wybieramy menu Dyspozycje Zlecenia GPW. Wybieramy Kupno lub Sprzedaż. Wybór papieru wartościowego. W przypadku zleceń kupna dostępne są wszystkie papiery wartościowe notowane na GPW. Przy zleceniach sprzedaży system wyświetli listę tylko tych spółek, które aktualnie posiadamy na rachunku. Uwaga: w przypadku, gdy system nie wyświetla spółki posiadanej na rachunku przy zleceniu sprzedaży zalecamy odświeżenie okna zleceń oraz okna stan rachunku. Określenie ilości papierów. W polu Ilość" określamy liczbę papierów jakie chcemy kupić lub sprzedać w danym zleceniu. Przy zleceniu kupna możemy skorzystać z kalkulatora, który pomoże nam obliczyć ilość papierów z uwzględnieniem prowizji maklerskiej. Możemy w nim wpisać kwotę za jaką chcemy kupić dany papier wartościowy lub wyliczyć wartość zlecenia na podstawie podanej ilości i ceny (łącznie z oszacowaniem wartości prowizji). Przy zleceniach sprzedaży system podpowiada ilość papierów dostępnych na rachunku. 4

5 Uwaga: kalkulator po uruchomieniu domyślnie podpowiada w polu Limit PLN" cenę zamknięcia danego papieru wartościowego na ostatniej sesji (możliwość edycji). Określenie limitu ceny Kupna lub Sprzedaży Składając zlecenie Inwestor ma możliwość określenia własnego limitu ceny ( zlecenia z Limitem PLN") lub złożenia zlecenia bez określania własnego limitu ceny (zlecenia bez limitu ceny: PKC, PCR, PCRO). Zlecenia z Limitem PLN" W celu określenia własnego limitu ceny w polu Limit PLN" należy precyzyjnie określić cenę po jakiej chcemy kupić lub sprzedać dany papier wartościowy. W przypadku zleceń kupna podany limit będzie stanowił maksymalną cenę jaką chcemy zapłacić za jedną akcję, natomiast przy zleceniach sprzedaży - minimalną cena, za jaką jesteśmy gotowi sprzedać swoje akcje. Zlecenia bez limitu ceny: PKC, PCR, PCRO Jeżeli nie chcemy określać własnego limitu ceny, możliwe jest złożenie zlecenia korzystając ze zleceń typu PKC (Po Każdej Cenie), PCR (Po Cenie Rynkowej) lub PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie). Uwaga: w większości przypadków zlecenia PKC, PCR oraz PCRO nie są przyjmowane na pierwszą sesję, na której notowany jest dany papier wartościowy. WAŻNE! Przy zleceniach kupna, system blokuje 10% więcej gotówki. Określenie terminu ważności zlecenia Domyślnie system Supermakler podpowiada ważność zlecenia na jedną sesję. Gdy jednak chcemy wystawić swoje zlecenie z limitem ceny na dłuższy termin ważności należy zmienić pole Ważność" na Do dnia" i wybrać datę ważności z kalendarza. W każdej chwili możemy anulować niezrealizowane zlecenie (patrz dział Jak anulować zlecenie). Pole na sesję" określa datę pierwszej sesji na którą trafi składane zlecenie. Zlecenia maklerskie mogą mieć termin ważności określony także jako ważność domyślna (DOM)" lub jako zlecenie do pierwszego wykonania (WiN)", albo wykonaj lub anuluj (WuA). Dodatkowe parametry zlecenia Uwaga: Korzystanie z dodatkowych parametrów zleceń jest opcjonalne. Sugerujemy, aby z dodatkowych parametrów zlecenia korzystali tylko doświadczeni gracze. Nieprawidłowe wykorzystanie tych opcji może spowodować odrzucenie zlecenia przez system giełdowy. System Supermakler umożliwia złożenie zlecenia z dodatkowymi warunkami wykonania: Wmin - (zlecenie z minimalną wielkością wykonania. Jeśli z drugiej strony rynku nie oczekuje zlecenie na wielkość określoną w polu Wmin, zlecenia zostanie odrzucone przez system giełdowy) ZLECENIE z Wmin" NIE ZABEZPIECZA PRZED ROZBICIEM NA KILKA TRANSAKCJI WUJ - warunek wielkości ujawnianej (minimum 100szt) LimAkt - zlecenia z limitem aktywacji. Zlecenie zostanie wprowadzone do karnetu zleceń po przekroczeniu wartości wpisanej w polu LimAkt. Wysłanie zlecenia na GPW. Po wypełnieniu wymaganych pól (K/S, nazwa spółki, ilość i cena) wysyłamy zlecenie na Giełdę. Po chwili pojawi się zapytanie Czy wprowadzić dyspozycję do systemu" które, w celu wysłania dyspozycji akceptujemy ( OK") oraz pytanie czy wydrukować potwierdzenie. Jeśli nie chcemy drukować potwierdzenia wysłania dyspozycji wybieramy Wróc". 5

6 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia. Wybieramy menu Stan bieżący Zlecenia Sprawdzamy czy zlecenie jest w stanie zaksięgowane". Realizację zlecenia możemy sprawdzić w kolumnie Ilość zreal." Gdy w polu stan zlecenia widoczny jest czarny kwadrat (stan zamknięte") może to oznaczać, np. że: zlecenie zostało odrzucone przez GPW z powodu błędnego parametru zlecenia, straciło ważność (minął termin ważności) lub zostało już w całości zrealizowane (patrz kolumna: Ilość zreal.). Natomiast w przypadku gdy zlecenie nie pojawi się w tabeli Stan bieżący Zlecenia, prosimy o sprawdzenie powodu odrzucenia dyspozycji: w menu Stan bieżący Dyspozycje odrzucone. W zamieszczonym poniżej przykładzie powodem odrzucenia zlecenia był brak środków finansowych. W przypadku pojawienia się innego komunikatu, prosimy o kontakt z DM PKO BP lub Uwaga: w celu wyświetlenia dyspozycji odrzuconych, prosimy o wybór daty złożenia dyspozycji i klikniecie klawisza Pokaż". Anulowanie zlecenia. Stan bieżący Zlecenia. Z listy aktywnych zleceń, wybieramy zlecenie które chcemy anulować (klikając na nazwę spółki). Pod listą zleceń uaktywnią się opcje m.in. anuluj". Po wykonaniu anulacji, zlecenie powinno być anulowane w ciągu kilku sekund, czego potwierdzeniem będzie czerwony kwadrat w kolumnie stan". 6

7 Sprawdzanie realizacji zleceń bieżących. Stan bieżący Zlecenia. Sprawdzamy ilość w kolumnie ilość zreal.". Całkowicie zrealizowane zlecenie przechodzi w stan zamknięte" (czarny kwadrat) Sprawdzanie realizacji zleceń historycznych. Dyspozycje Historia Transakcje. System po wybraniu zakresu dat, wyświetli zestawienie zawartych transakcji wraz w prowizją. Zalecamy korzystanie z monitora powiadomień. Informuje on natychmiast po złożeniu dyspozycji o jej realizacji lub wyświetla powód odrzucenia. Po najechaniu kursorem na dyspozycje zostanie wyświetlony dymek" z pełną informacją. Przez monitor przekazywane są także ważne komunikaty z DM PKO BP. W menu Ustawienia Personalizacja można ustawić czy okno zleceń GPW oraz powiadomień ma być domyślnie przypięte do dolnej części ekranu. 7

8 Zapisy na akcje nowej emisji w wykorzystaniem prawa poboru W celu złożenia zapisu na akcje nowej emisji należy otworzyć formatkę w menu Dyspozycje / Prawa Poboru i wybrać odpowiedni typ zapisu: Podstawowy - zapis ten realizowany jest z środków z konta podstawowego i z praw poboru zapisanych na rachunku, Dodatkowy - w przypadku, kiedy inwestor posiadał akcje spółki w dniu ustalenia prawa poboru. Zapis taki realizowany jest wyłącznie ze środków z konta podstawowego. Przy wyborze zapisu Podstawowego należy rozwinąć listę Walor PNE, kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie waloru, na który chcemy złożyć zapis, a następnie musimy wpisać ilość akcji, na jaką chcemy złożyć zapis. System podpowiada maksymalną ilość, na jaką mamy prawo się zapisać w miejscu Max. Ilość NE:. W przypadku posiadania wystarczających środków finansowcy na koncie podstawowym możemy złożyć zapis na akcje nowej emisji, przez wysłanie zapisu. W celu sprawdzenia czy zapis został prawidłowo złożony należy wejść w menu Stan bieżący / Prawa Poboru i sprawdzić czy nasz zapis, jest widoczny, jako Wprowadzony 8

9 Przy wyborze zapisu Dodatkowego należy rozwinąć listę Walor PNE, kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie waloru, na który chcemy złożyć zapis, a następnie musimy wpisać ilość akcji, na jaką chcemy złożyć zapis. System podpowiada maksymalną wielkość transzy, na jaką można złożyć zapis. Po wpisaniu właściwej ilości akcji, na jaką chcemy złożyć zapis, klikamy na Wyślij. W celu sprawdzenia poprawności złożenia zapisu, analogicznie do zapisu podstawowego należy wejść w menu Stan bieżący / Prawa poboru. W przypadku, kiedy zapis się nie pojawi w stanie bieżącym to oznacza to, że zapis został złożony nieprawidłowo, a w celu odnalezienia przyczyny błędnego złożenia zapisu należy sprawdzić przyczynę odrzucenia w menu Stan bieżący / Dyspozycje odrzucone. 9

10 Serwis notowań w czasie rzeczywistym. W celu uzyskania dostępu do Notowań w czasie rzeczywistym należy uruchomić zakładką Notowania Notowania bieżące i kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie koszyka. Domyślnie przygotowane przez DM PKO BP zostały koszyki z indeksami, kontraktami, obligacjami oraz spółkami z WIG20. Klienci mogą stworzyć własne koszyki ze spółkami,których notowania chcą śledzić. O tym w następnym punkcie. Tworzenie własnych koszyków / Edycja zawartości koszyków Notowania Edytuj koszyk Nowy koszyk lub nazwa koszyk już zdefiniowanego. Papiery wartościowe, których notowania chcą Państwo oglądać musza być zapisane w koszykach". Istnieje możliwość stworzenia nieograniczonej liczby koszyków z własnymi spółkami, jednak w każdym z nich można umieścić maksymalnie do 20 spółek. Przy tworzeniu własnego koszyka wpisujemy jego dowolną nazwę oraz opis, wybieramy papiery z listy dostępnych spółek (prawe okno) i przenosimy je znakiem mniejszości do lewego okna. Po dodaniu maksymalnie 20 spółek akceptujemy nasz wybór. Po kliknięciu Akceptuj" nowy koszyk będzie dostępny w menu Notowania Notowania bieżące. 10

11 Objaśnienie skrótów i kolorów w serwisie notowania w czasie rzeczywistym. Cyfra widoczna przy nazwie spółki oznacza ilość wyświetlanych ofert. Domyślnie wyświetlana jest tylko jedna najlepsza oferta kupna i sprzedaży. Rysunek powyżej przystawia płatną wersję serwisu z wyświetlanymi trzema najlepszymi ofertami. Nazwa Nazwa papieru wartościowego Kurs Odn Otwarte Kurs zamknięcia z poprzedniej sesji / Liczba otwartych pozycji dla kontraktów terminowych Kurs Otw (TKO) Kurs otwarcia na bieżącej sesji oraz Teoretyczny kurs otwarcia (wyświetlany przed otwarciem sesji), poniżej minimalny kurs po którym zawierano transakcje na tej sesji i na samym dole maksymalny kurs po którym zawierano transakcje na tej sesji Zmiana [%] Zmiana procentowa ostatniej transakcji do kursu otwarcia i poniżej widełki cenowe (dla akcji 10% dziennie z możliwością rozszerzenia) [K] Liczba ofert Liczba zleceń kupna po danym kursie. [K] Wolumen Ilość akcji w zleceniach kupna po danym kursie [K] Limit Kurs (cena) dla zleceń kupna. [S] Limit Kurs (cena) dla zleceń sprzedaży. [S] Wolumen Ilość akcji w zleceniach sprzedaży po danym kursie [S] Liczba ofert Liczba zleceń sprzedaży po danym kursie [T] Wolumen Ost Wolumen ostatniej transakcji [T] Kurs ost Kurs ostatniej transakcji [T] Czas ost Czas ostatniej transakcji Wartość Wartość obrotu w zł. (Wolumen * cena akcji * 2) Wolumen Wolumen obrotu (ilość akcji które zmieniły właściciela) Zielony kolor Czerwony kolor Czarny kolor zmiana na plus (dodano do kolejki nowe zlecenie przy danej cenie, wzrósł kurs od ostatniej transakcji, pojawiło si ę nowe zlecenie kupna z najwyższym limitem) zmiana na minus (anulowano zlecenie z danego poziomu cenowego lub została zawarta transakcja po tej cenie czyli zmniejszyła si ę liczba akcji oczekujących na realizacj ę, spadł kurs od ostatniej transakcji) Zawarto transakcję W celu zwiększenia funkcjonalności i szybkości składania dyspozycji wprowadziliśmy możliwość wysyłania zleceń bezpośrednio z okna notowań. Po kliknięciu na dowolne pole po stronie sprzedaży (S-limit, S-wolumen lub S-liczba ofert) system wypełni formatkę zlecenie KUPNA, wpisując do niej kurs oraz ilość akcji dostępnych po wybranej przez nas cenie. Dane w formatce do zleceń należy przed wysłaniem zweryfikować. Analogicznie można składać zlecenia sprzedaży. Jeśli posiadamy dany papier na rachunku, możemy kliknąć w notowaniach spółki po stronie kupna i system wypełni za nas formatkę zlecenia SPRZEDAŻY, wpisując wybrany kurs i ilość akcji dostępną na naszym rachunku do sprzedaży. Zmiana ilości wyświetlanych ofert. Domyślnie wszyscy Klienci DM PKO BP mają dostęp do notowań z wyświetlaną jedną najlepszą ofertą Kupna i Sprzedaży. Jednak, gdy uznają Państwo, że zakres wyświetlanych danych jest zbyt mały i nie wystarcza do obserwowania rynku proponujemy zmienić ilość wyświetlanych ofert wysyłając wniosek w menu Wnioski Usługi dodatkowe Notowania w czasie rzeczywistym. W formularzu należy wybrać w pierwszym polu uruchomienie" a w drugim wybrać ilość ofert. Jednocześnie informujemy, że w momencie zmiany opcji serwisu z rachunku inwestycyjnego zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą opłat i prowizji. 11

12 Alerty Serwis notowań w czasie rzeczywistym umożliwia ustawienie alertów, które będą informować Państwa o przekroczonym kursie, wzroście procentowym lub osiągniętym wolumenie obrotu dla wybranych spółek lub indeksów. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem mysz na interesującą nas spółkę w oknie koszyka i zdefiniować alert. Poniżej przedstawiamy przykład ustawienia alertów dla kilku spółek na naszego koszyka. Po spełnieniu warunków ustawionych w alercie, system wyświetli okno wykonane alerty". W każdej chwil i mogą Państwo sprawdzić jakie alerty zostały wykonane a które jeszcze czekają. Wystarczy otworzyć menu Notowania / Alerty i wybrać Aktywne" lub wykonane" 12

13 Przelewy i definiowanie rachunków bankowych dla przelewów jednorazowych W Supermaklerze istnieje możliwość zdefiniowana dwóch rachunków bankowych do przelewów pod warunkiem, że jest się ich właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku przelewów do innych biur maklerskich dyspozycje przelewu przyjmowane są wyłącznie telefonicznie. Dyspozycję przelewu można złożyć w menu Dyspozycje Przelewy. Gdy mamy już zdefiniowane wcześniej rachunku bankowe wystarczy wybrać zdefiniowany rachunek bankowy, wpisać kwotę i tytuł przelewu. W przypadku, gdy nie mamy zdefiniowanych rachunków w Supermaklerze pojawi się komunikat: Dodanie / Usunięcie rachunku bankowego do obsługi internetowej: Wnioski Rachunki bankowe Przelewy jednorazowe W pierwszym polu wybieramy Dodanie (lub wpisujemy w to pole literę d"), w drugim polu 26- cyfrowy numer rachunku bankowego. Po wypełnieniu obydwu pól należy wysłać wniosek, lub dodać poniżej drugi numer rachunku bankowego. Dyspozycję dodania rachunku można wydrukować lub wrócić do głównego menu. Uwaga: Nowy numer rachunku bankowego zostanie sprawdzony przez Operatora DM PKO BP i dodany do Supermaklera (w dni robocze ). Nowy numer będzie widoczny w menu Dyspozycje Przelewy. 13

14 Dodawanie rachunku bankowego do przelewów stałych i definiowanie warunków przelewu stałego. W Supermaklerze istnieje możliwość zdefiniowania jednego rachunku bankowego do przelewów stałych. Przelew po rozliczeniu sesji wychodzi z DM PKO BP według zdefiniowanych we wniosku warunków. Dyspozycję wykonywania przelewów stałych można złożyć w menu : Wnioski Rachunki bankowe Przelewy stałe (saldo po sesji) Przy składaniu wniosku wypełniamy pola zaznaczone na czerwono. Dodatkowo możemy określić warunki dodatkowe. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wysłać wniosek. Dyspozycję przelewów stałych można wydrukować lub wrócić do głównego menu. 14

15 Wymaganie sprzętowe oraz programowe aplikacji Do korzystania z usługi Supermakler niezbędny jest komputer klasy Pentium z zegarem 300Mhz i 128MB pamięci RAM oraz łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 56Kbit. Ze względu na sporą ilość danych przekazywanych przez program do obsługi notowań w czasie rzeczywistym oraz program do analizy technicznej zalecamy korzystanie z łącz stałych o szybkości co najmniej 128Kbit. Wymagane oprogramowanie - Microsoft Internet Explorer 6.0 (program w obecnej wersji nie działa z innymi przeglądarkami oraz na innych systemach niż MS Windows) Ze względów bezpieczeństwa i możliwości wykorzystania technologii zastosowanych w aplikacji Supermakler wszystkie strony serwisu zostały zoptymalizowane i przetestowane pod kątem zalecanej przez nas przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 6.0 z siłą szyfrowania 128 bitów*. Poniżej przedstawiamy sposób jak można sprawdzić swoją wersje przeglądarki. Menu Pomoc / Internet Explorer / Informacje. Java Sun w wersji co najmniej (zalecana 1.5 lub wyższa) Program do notowań w czasie rzeczywistym oraz program do analizy technicznej wymaga przeglądarki z zainstalowaną obsługą appletów Java. Poniżej przedstawiamy sposób jak można sprawdzić swoją wersje programu Java. Menu Narzędzia / Opcje Internetowe / Zaawansowane. W przypadku kiedy pomiędzy ikonami Drukowanie a Multimedia nie ma ikony Java (Sun), lub wersja oprogramowania przy napisie Use JRE... / Use Java... jest niższa niż należy zainstalować nowe oprogramowanie Java. Niezbędne oprogramowanie można ściągnąć ze strony z części Informacje / Instalacja JAVA (patrz następna strona). W przypadku posiadania prawidłowej wersji Java należy sprawdzić czy check box obok napisu Use JRE 1 " jest zaznaczony, jeżeli nie proszę o zaznaczenie go (patrz rysunek powyżej) a następnie kliknięcie w prawym dolnym rogu Zastosuj" i OK". 15

16 Problemy techniczne. 1. W przypadku problemów z pierwszym logowaniem, zwłaszcza na komputerach z zainstalowanym Windows XP z Service Packiem 2 (zbiorczą poprawką Microsoftu) gdy po zmianie hasła z koperty pojawi się komunikat błąd odczytu danych użytkownika" proszę wykonać opisaną niżej procedurę skasowania plików tymczasowych wraz z offline oraz plików cookie. 2. W przypadku komputerów z system Windows 98 konieczne jest zainstalowanie Certyfikatów 3. W przypadku gdy wykonają Państwo wszystkie czynności opisane w tym dziale i nadal występują problemy z zalogowaniem, prawdopodobnie dostęp do rachunku (w szczególności dostęp do stron szyfrowanych lub instalacja modułu do notowań) jest blokowana przez program antywirusowy / firewall. Należy ręcznie skonfigurować ten program lub wyłączyć go na chwilę logowania. 4. W przypadku problemów z notowaniami on-line, gdy po pewnym czasie zatrzymuje się czas komunikatów, proszę sprawdzić czy nie korzystają Państwo ze zbyt dużej liczby otwartych koszyków oraz programu ISPAG w tym samym czasie. Ilość przekazywanych danych może doprowadzić do zablokowania łącza internetowego. Proszę ograniczyć wtedy ilość prezentowanych danych. 5. Jeśli zauważą Państwo jakąś nieprawidłowość w systemie lub pewne informacje będą wymagały komentarza, prosimy o przesłanie na skrzynkę zrzutu ekranu. W tym celu proszę o naciśnięcie klawisza Print Scrn (na górze klawiatury, obok klawisza F12) na ekranie z błędem a następnie o wklejenie zawartości schowka Windows (Crtl+V lub wklej) np. do dokumentu Worda lub bezpośrednio do wiadomości pocztowej. Proszę zadbać, żeby wysyłany zrzut ekranu był czytelny i kompletny. 16

17 Usuwanie plików tymczasowych i plików cookie. W celu skasowania plików poniżej przedstawiamy trzy drogi dzięki którym możemy wyświetlić opcje internetowe i skasować odpowiednie pliki. A. Kasowanie plików z poziomu panelu sterowania W celu otwarcia opcji internetowych należy ponownie uruchomić komputer, otworzyć panel sterowania w opcji Start / Ustawienia / Panel sterowania i wybrać tam ikonę z opcjami internetowymi. W przypadku kiedy w panelu sterowania wyświetlany jest widok kategorii należy przełączyć go do widoku klasycznego. 17

18 Po otwarciu Opcji internetowych, kasujemy pliki cookie i pliki tymczasowe w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7.0 należy po wybraniu Opcji internetowych należy w pierwszej kolejności kliknąć na przycisk Usuń a następnie na nowo otwartym oknie usunąć pliki i pliki cookie. B. Kasowanie plików z poziomu pulpitu Windows W celu otwarcia opcji internetowych należy ponownie uruchomić komputer i po uruchomieniu odnaleźć na pulpicie ikonę Internet Explorer i kliknąć w nią prawym klawiszem myszy. Z rozwiniętego menu należy wybrać Właściwości, co spowoduje otwarcie opcji internetowych. Dalsze funkcje dotyczące kasowania plików dostępne są w punkcie A. 18

19 C. Kasowanie plików tymczasowych bezpośrednio z programu Internet Explorer. W przeglądarce internetowej należy wejść do Narzędzi, następnie wybrać Opcje Internetowe. Po wyświetleniu Opcji internetowych należy kliknąć przycisk Użyj pustej, a następnie Zastosuj. Po tej operacji należy uruchomić ponownie komputer, a następnie ponownie otworzyć przeglądarkę Internet Explorer, otworzyć Opcje internetowe w menu Narzędzia / Opcje internetowe i usunąć pliki, zgodnie z instrukcją podana w punkcie A. 19

20 Problem z prawidłowym wyświetlaniem liczb. (częsty w przypadku korzystania z komputerów za granicą, lub na obcojęzycznym systemie Windows) W przypadku, gdy w Supermaklerze nieprawidłowo wyświetlane są liczby (np. zamiast 17 jest 17000), proszę sprawdzić w Panelu sterownia / Opcje regionalne prawidłowe ustawienia. Dla Windows XP należy w Opcjach regionalnych wybrać dostosuj" 20

21 Usuwanie plików tymczasowych z konsoli Java W przypadku problemów z działaniem Supermaklera sugerujemy usunięcie plików z pamięci cache w konsoli Java. W tym celu proszę wejść do Panelu Sterowania (START/ Ustawienia / Panel sterowania) i wybrać tam ikonę Java Plugin lub Java (przy Windows XP w przypadku nie pojawienia się ikon wskazanych poniżej należy się upewnić że wyświetlamy panel w widoku klasycznym. Przełączanie widoku wyświetlania ikon znajduje się w panelu sterowania w lewym górnym rogu [Przełącz do widoku kategorii / Przełącz do widoku klasycznego]. Ikona będzie widoczna tylko pod warunkiem zainstalowania sugerowanej przez nas Javy firmy Sun (patrz Wymaganie sprzętowe oraz programowe aplikacji 21

22 Instalacja certyfikatów (nie dotyczy Windows XP) W celu prawidłowej weryfikacji podpisu cyfrowego należy zainstalować certyfikat ze strony urzędu certyfikacji Po wyborze Głównego kluczu urzędu Certum CA wybieramy instalację certyfikatu. 22

23 23

24 Zmiana poziomu zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer. Wybieramy w przeglądarce menu Narzędzia / Opcje internetowe ustawiamy poziom domyślny na każdej z czterech stref (Internet, Lokalny intranet, Zaufane witryny, Witryny z ograniczeniami), następnie zatwierdzamy przez Zastosuj" i OK." 24

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego.

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. ZLECENIE STANDARDOWE Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. Aby kupić/sprzedać wybrany instrument, należy jedynie wpisać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 Spis treści PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 MobiBReBrokers mobilna wersja serwisu BReBrokers 1. Informacja o aplikacji MobiBReBrokers 2. Instalacja 3. Korzystanie z systemu MobiBReBrokers

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 Szanowny Inwestorze! dziękujemy za zainteresowanie Serwisem BRe Brokers - nowoczesnym i funkcjonalnym systemem transakcyjnym Domu Inwestycyjnego BRE Banku

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Aby aktywować zlecenia w NOLu kliknij Właściwości > Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers

Nowe funkcje w Serwisie BRe Brokers dostępne od września 2008r. Notowania bezpośrednio po zalogowaniu W zakładce Notowania dodano opcję umoŝliwiającą automatyczne otwarcie okienka notowań dla wybranego koszyka, bezpośrednio po zalogowaniu.

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne logowanie do SAP

Bezpieczne logowanie do SAP Bezpieczne logowanie do SAP Cel Zastosuj tę procedurę, aby uzyskać dostęp do systemu SAP (za pomocą połączenia szyfrowanego). Wymagania wstępne Przy pierwszym uruchomieniu na danym komputerze konieczne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus 1 Spis treści 1. Logowanie. 5 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu 13 4. Składanie zleceń.. 19 5. Modyfikacja zleceń... 25 6. Anulowanie zleceń... 28 7.

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Jeżeli w komputerze była już zainstalowana inna wersja Javy może pojawić się komunikat

Jeżeli w komputerze była już zainstalowana inna wersja Javy może pojawić się komunikat Aby uruchomić nową wersję KSAT należy posiadać nową wersję przeglądarki Firefox można pobrać ze strony https://www.mozilla.org/pl/firefox/new (działa również w Chrome) oraz zainstalowaną Javę i program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i zainstalowania elektronicznego certyfikatu Generali PPF Online Plus - Microsoft Internet Explorer

Instrukcja pobrania i zainstalowania elektronicznego certyfikatu Generali PPF Online Plus - Microsoft Internet Explorer Instrukcja pobrania i zainstalowania elektronicznego certyfikatu Generali PPF Online Plus - Microsoft Internet Explorer Spis treści Pobranie i instalacja... Chyba! Záložka není definována. Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo