Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Supermakler Spis treści. 1 Pierwsze logowanie 2 2 Zlecenie kupna lub sprzedaży 4 3 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia 6 4 Anulowanie zlecenia 6 5 Sprawdzanie realizacji zleceń bieżących 7 6 Sprawdzanie realizacji zleceń historycznych 7 7 Monitor powiadomień 7 8 Zapis na akcje nowej emisji z wykorzystaniem prawa poboru 8 9 Serwis notowań w czasie rzeczywistym Tworzenie własnych koszyków/ Edycja zawartości koszyków Objaśnienie skrótów i kolorów serwisie notowania w czasie rzeczywistym Zmiana ilości wyświetlanych ofert Alerty Przelewy i definiowanie nowych rachunków bankowych dla przelewów jednorazowych Dodawanie rachunku do przelewów stałych i definiowanie warunków przelewu stałego Wymagane oprogramowanie - Microsoft Internet Explorer Wymagania oprogramowanie - Java SUN Problemy techniczne 16 Usuwanie plików cookie i tymczasowych z przeglądarki Internet Explorer 17 Problem z prawidłowym wyświetlaniem liczb 20 Usuwanie plików tymczasowych z konsoli Java 21 Instalacja certyfikatów 22 Zmiana poziomu zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer 24 Poradnik do wersji oprogramowania e-promak 8.0.

2 Pierwsze logowanie. Logowanie do Systemu Supermakler umożliwia Identyfikator oraz Hasło/PIN wydany przez DM PKO BP. W celu aktywacji dostępu do rachunku przez Internet należy skontaktować się z infolinią Supermaklera pod numerem telefonu lub (0-22) ( w dni robocze). Przed rozmową proszę przygotować wydruk rejestracji dostępu do rachunku inwestycyjnego (rysunek poniżej) na którym znajduje się numer rachunku inwestycyjnego oraz identyfikator niezbędny do logowania. Do aktywacji niezbędne będzie również hasło ustalone do kontaktów telefonicznych z DM PKO BP. Po aktywacji haseł można przejść do procesu logowania. Sposób 1 należy wejść na stronę i wybrać Logowanie (rys. poniżej) Sposób 2 należy wejść na adres bezpośredniego logowania https://www.supermakler.pkobp.pl/ a następnie wprowadzić identyfikator i hasło 2

3 Po otworzeniu strony wpisujemy identyfikator z kartki z danymi użytkownika systemu epromak oraz hasło z bezpiecznej koperty. Po prawidłowym wpisaniu danych pojawi się komunikat o zmianie hasła Należy zdefiniować swoje nowe hasło, które będzie używane przy kolejnych logowaniach do Supermaklera. Można używać dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Minimalna długość hasła to jeden znak. Po dwukrotnym wpisaniu nowego hasła należy wcisnąć przycisk zatwierdź" (rys. poniżej). Uwaga: System kontroluje poprawność wpisywania dużych i małych liter. Po kliknięciu Zatwierdź" powinien pojawić się komunikat Trwa ładowanie danych" a po chwili zapytanie w języku angielskim o instalację apletu podpisanego certyfikatem. W zależności od posiadanych certyfikatów na komputerze pojawi się jedno z okien z pytaniem o instalację na którym należy wybrać Always". Możliwy wygląd okien z pytaniem o instalację przedstawiono poniżej. Po tych czynnościach powinno się pojawić okno aplikacji. Proszę sprawdzić czy na dole przeglądarki pojawi się napis Gotowe" oraz symbol kłódki, oznaczający bezpieczne, szyfrowane połączenie. W przypadku pojawienia się komunikatu błąd odczytu danych użytkownika" lub znaku ostrzegawczego w lewym rogu, proszę zajrzeć do działu problemy techniczne". 3

4 Zlecenie kupna lub sprzedaży. Wybieramy menu Dyspozycje Zlecenia GPW. Wybieramy Kupno lub Sprzedaż. Wybór papieru wartościowego. W przypadku zleceń kupna dostępne są wszystkie papiery wartościowe notowane na GPW. Przy zleceniach sprzedaży system wyświetli listę tylko tych spółek, które aktualnie posiadamy na rachunku. Uwaga: w przypadku, gdy system nie wyświetla spółki posiadanej na rachunku przy zleceniu sprzedaży zalecamy odświeżenie okna zleceń oraz okna stan rachunku. Określenie ilości papierów. W polu Ilość" określamy liczbę papierów jakie chcemy kupić lub sprzedać w danym zleceniu. Przy zleceniu kupna możemy skorzystać z kalkulatora, który pomoże nam obliczyć ilość papierów z uwzględnieniem prowizji maklerskiej. Możemy w nim wpisać kwotę za jaką chcemy kupić dany papier wartościowy lub wyliczyć wartość zlecenia na podstawie podanej ilości i ceny (łącznie z oszacowaniem wartości prowizji). Przy zleceniach sprzedaży system podpowiada ilość papierów dostępnych na rachunku. 4

5 Uwaga: kalkulator po uruchomieniu domyślnie podpowiada w polu Limit PLN" cenę zamknięcia danego papieru wartościowego na ostatniej sesji (możliwość edycji). Określenie limitu ceny Kupna lub Sprzedaży Składając zlecenie Inwestor ma możliwość określenia własnego limitu ceny ( zlecenia z Limitem PLN") lub złożenia zlecenia bez określania własnego limitu ceny (zlecenia bez limitu ceny: PKC, PCR, PCRO). Zlecenia z Limitem PLN" W celu określenia własnego limitu ceny w polu Limit PLN" należy precyzyjnie określić cenę po jakiej chcemy kupić lub sprzedać dany papier wartościowy. W przypadku zleceń kupna podany limit będzie stanowił maksymalną cenę jaką chcemy zapłacić za jedną akcję, natomiast przy zleceniach sprzedaży - minimalną cena, za jaką jesteśmy gotowi sprzedać swoje akcje. Zlecenia bez limitu ceny: PKC, PCR, PCRO Jeżeli nie chcemy określać własnego limitu ceny, możliwe jest złożenie zlecenia korzystając ze zleceń typu PKC (Po Każdej Cenie), PCR (Po Cenie Rynkowej) lub PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie). Uwaga: w większości przypadków zlecenia PKC, PCR oraz PCRO nie są przyjmowane na pierwszą sesję, na której notowany jest dany papier wartościowy. WAŻNE! Przy zleceniach kupna, system blokuje 10% więcej gotówki. Określenie terminu ważności zlecenia Domyślnie system Supermakler podpowiada ważność zlecenia na jedną sesję. Gdy jednak chcemy wystawić swoje zlecenie z limitem ceny na dłuższy termin ważności należy zmienić pole Ważność" na Do dnia" i wybrać datę ważności z kalendarza. W każdej chwili możemy anulować niezrealizowane zlecenie (patrz dział Jak anulować zlecenie). Pole na sesję" określa datę pierwszej sesji na którą trafi składane zlecenie. Zlecenia maklerskie mogą mieć termin ważności określony także jako ważność domyślna (DOM)" lub jako zlecenie do pierwszego wykonania (WiN)", albo wykonaj lub anuluj (WuA). Dodatkowe parametry zlecenia Uwaga: Korzystanie z dodatkowych parametrów zleceń jest opcjonalne. Sugerujemy, aby z dodatkowych parametrów zlecenia korzystali tylko doświadczeni gracze. Nieprawidłowe wykorzystanie tych opcji może spowodować odrzucenie zlecenia przez system giełdowy. System Supermakler umożliwia złożenie zlecenia z dodatkowymi warunkami wykonania: Wmin - (zlecenie z minimalną wielkością wykonania. Jeśli z drugiej strony rynku nie oczekuje zlecenie na wielkość określoną w polu Wmin, zlecenia zostanie odrzucone przez system giełdowy) ZLECENIE z Wmin" NIE ZABEZPIECZA PRZED ROZBICIEM NA KILKA TRANSAKCJI WUJ - warunek wielkości ujawnianej (minimum 100szt) LimAkt - zlecenia z limitem aktywacji. Zlecenie zostanie wprowadzone do karnetu zleceń po przekroczeniu wartości wpisanej w polu LimAkt. Wysłanie zlecenia na GPW. Po wypełnieniu wymaganych pól (K/S, nazwa spółki, ilość i cena) wysyłamy zlecenie na Giełdę. Po chwili pojawi się zapytanie Czy wprowadzić dyspozycję do systemu" które, w celu wysłania dyspozycji akceptujemy ( OK") oraz pytanie czy wydrukować potwierdzenie. Jeśli nie chcemy drukować potwierdzenia wysłania dyspozycji wybieramy Wróc". 5

6 Sprawdzenie poprawności złożenia zlecenia. Wybieramy menu Stan bieżący Zlecenia Sprawdzamy czy zlecenie jest w stanie zaksięgowane". Realizację zlecenia możemy sprawdzić w kolumnie Ilość zreal." Gdy w polu stan zlecenia widoczny jest czarny kwadrat (stan zamknięte") może to oznaczać, np. że: zlecenie zostało odrzucone przez GPW z powodu błędnego parametru zlecenia, straciło ważność (minął termin ważności) lub zostało już w całości zrealizowane (patrz kolumna: Ilość zreal.). Natomiast w przypadku gdy zlecenie nie pojawi się w tabeli Stan bieżący Zlecenia, prosimy o sprawdzenie powodu odrzucenia dyspozycji: w menu Stan bieżący Dyspozycje odrzucone. W zamieszczonym poniżej przykładzie powodem odrzucenia zlecenia był brak środków finansowych. W przypadku pojawienia się innego komunikatu, prosimy o kontakt z DM PKO BP lub Uwaga: w celu wyświetlenia dyspozycji odrzuconych, prosimy o wybór daty złożenia dyspozycji i klikniecie klawisza Pokaż". Anulowanie zlecenia. Stan bieżący Zlecenia. Z listy aktywnych zleceń, wybieramy zlecenie które chcemy anulować (klikając na nazwę spółki). Pod listą zleceń uaktywnią się opcje m.in. anuluj". Po wykonaniu anulacji, zlecenie powinno być anulowane w ciągu kilku sekund, czego potwierdzeniem będzie czerwony kwadrat w kolumnie stan". 6

7 Sprawdzanie realizacji zleceń bieżących. Stan bieżący Zlecenia. Sprawdzamy ilość w kolumnie ilość zreal.". Całkowicie zrealizowane zlecenie przechodzi w stan zamknięte" (czarny kwadrat) Sprawdzanie realizacji zleceń historycznych. Dyspozycje Historia Transakcje. System po wybraniu zakresu dat, wyświetli zestawienie zawartych transakcji wraz w prowizją. Zalecamy korzystanie z monitora powiadomień. Informuje on natychmiast po złożeniu dyspozycji o jej realizacji lub wyświetla powód odrzucenia. Po najechaniu kursorem na dyspozycje zostanie wyświetlony dymek" z pełną informacją. Przez monitor przekazywane są także ważne komunikaty z DM PKO BP. W menu Ustawienia Personalizacja można ustawić czy okno zleceń GPW oraz powiadomień ma być domyślnie przypięte do dolnej części ekranu. 7

8 Zapisy na akcje nowej emisji w wykorzystaniem prawa poboru W celu złożenia zapisu na akcje nowej emisji należy otworzyć formatkę w menu Dyspozycje / Prawa Poboru i wybrać odpowiedni typ zapisu: Podstawowy - zapis ten realizowany jest z środków z konta podstawowego i z praw poboru zapisanych na rachunku, Dodatkowy - w przypadku, kiedy inwestor posiadał akcje spółki w dniu ustalenia prawa poboru. Zapis taki realizowany jest wyłącznie ze środków z konta podstawowego. Przy wyborze zapisu Podstawowego należy rozwinąć listę Walor PNE, kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie waloru, na który chcemy złożyć zapis, a następnie musimy wpisać ilość akcji, na jaką chcemy złożyć zapis. System podpowiada maksymalną ilość, na jaką mamy prawo się zapisać w miejscu Max. Ilość NE:. W przypadku posiadania wystarczających środków finansowcy na koncie podstawowym możemy złożyć zapis na akcje nowej emisji, przez wysłanie zapisu. W celu sprawdzenia czy zapis został prawidłowo złożony należy wejść w menu Stan bieżący / Prawa Poboru i sprawdzić czy nasz zapis, jest widoczny, jako Wprowadzony 8

9 Przy wyborze zapisu Dodatkowego należy rozwinąć listę Walor PNE, kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie waloru, na który chcemy złożyć zapis, a następnie musimy wpisać ilość akcji, na jaką chcemy złożyć zapis. System podpowiada maksymalną wielkość transzy, na jaką można złożyć zapis. Po wpisaniu właściwej ilości akcji, na jaką chcemy złożyć zapis, klikamy na Wyślij. W celu sprawdzenia poprawności złożenia zapisu, analogicznie do zapisu podstawowego należy wejść w menu Stan bieżący / Prawa poboru. W przypadku, kiedy zapis się nie pojawi w stanie bieżącym to oznacza to, że zapis został złożony nieprawidłowo, a w celu odnalezienia przyczyny błędnego złożenia zapisu należy sprawdzić przyczynę odrzucenia w menu Stan bieżący / Dyspozycje odrzucone. 9

10 Serwis notowań w czasie rzeczywistym. W celu uzyskania dostępu do Notowań w czasie rzeczywistym należy uruchomić zakładką Notowania Notowania bieżące i kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie koszyka. Domyślnie przygotowane przez DM PKO BP zostały koszyki z indeksami, kontraktami, obligacjami oraz spółkami z WIG20. Klienci mogą stworzyć własne koszyki ze spółkami,których notowania chcą śledzić. O tym w następnym punkcie. Tworzenie własnych koszyków / Edycja zawartości koszyków Notowania Edytuj koszyk Nowy koszyk lub nazwa koszyk już zdefiniowanego. Papiery wartościowe, których notowania chcą Państwo oglądać musza być zapisane w koszykach". Istnieje możliwość stworzenia nieograniczonej liczby koszyków z własnymi spółkami, jednak w każdym z nich można umieścić maksymalnie do 20 spółek. Przy tworzeniu własnego koszyka wpisujemy jego dowolną nazwę oraz opis, wybieramy papiery z listy dostępnych spółek (prawe okno) i przenosimy je znakiem mniejszości do lewego okna. Po dodaniu maksymalnie 20 spółek akceptujemy nasz wybór. Po kliknięciu Akceptuj" nowy koszyk będzie dostępny w menu Notowania Notowania bieżące. 10

11 Objaśnienie skrótów i kolorów w serwisie notowania w czasie rzeczywistym. Cyfra widoczna przy nazwie spółki oznacza ilość wyświetlanych ofert. Domyślnie wyświetlana jest tylko jedna najlepsza oferta kupna i sprzedaży. Rysunek powyżej przystawia płatną wersję serwisu z wyświetlanymi trzema najlepszymi ofertami. Nazwa Nazwa papieru wartościowego Kurs Odn Otwarte Kurs zamknięcia z poprzedniej sesji / Liczba otwartych pozycji dla kontraktów terminowych Kurs Otw (TKO) Kurs otwarcia na bieżącej sesji oraz Teoretyczny kurs otwarcia (wyświetlany przed otwarciem sesji), poniżej minimalny kurs po którym zawierano transakcje na tej sesji i na samym dole maksymalny kurs po którym zawierano transakcje na tej sesji Zmiana [%] Zmiana procentowa ostatniej transakcji do kursu otwarcia i poniżej widełki cenowe (dla akcji 10% dziennie z możliwością rozszerzenia) [K] Liczba ofert Liczba zleceń kupna po danym kursie. [K] Wolumen Ilość akcji w zleceniach kupna po danym kursie [K] Limit Kurs (cena) dla zleceń kupna. [S] Limit Kurs (cena) dla zleceń sprzedaży. [S] Wolumen Ilość akcji w zleceniach sprzedaży po danym kursie [S] Liczba ofert Liczba zleceń sprzedaży po danym kursie [T] Wolumen Ost Wolumen ostatniej transakcji [T] Kurs ost Kurs ostatniej transakcji [T] Czas ost Czas ostatniej transakcji Wartość Wartość obrotu w zł. (Wolumen * cena akcji * 2) Wolumen Wolumen obrotu (ilość akcji które zmieniły właściciela) Zielony kolor Czerwony kolor Czarny kolor zmiana na plus (dodano do kolejki nowe zlecenie przy danej cenie, wzrósł kurs od ostatniej transakcji, pojawiło si ę nowe zlecenie kupna z najwyższym limitem) zmiana na minus (anulowano zlecenie z danego poziomu cenowego lub została zawarta transakcja po tej cenie czyli zmniejszyła si ę liczba akcji oczekujących na realizacj ę, spadł kurs od ostatniej transakcji) Zawarto transakcję W celu zwiększenia funkcjonalności i szybkości składania dyspozycji wprowadziliśmy możliwość wysyłania zleceń bezpośrednio z okna notowań. Po kliknięciu na dowolne pole po stronie sprzedaży (S-limit, S-wolumen lub S-liczba ofert) system wypełni formatkę zlecenie KUPNA, wpisując do niej kurs oraz ilość akcji dostępnych po wybranej przez nas cenie. Dane w formatce do zleceń należy przed wysłaniem zweryfikować. Analogicznie można składać zlecenia sprzedaży. Jeśli posiadamy dany papier na rachunku, możemy kliknąć w notowaniach spółki po stronie kupna i system wypełni za nas formatkę zlecenia SPRZEDAŻY, wpisując wybrany kurs i ilość akcji dostępną na naszym rachunku do sprzedaży. Zmiana ilości wyświetlanych ofert. Domyślnie wszyscy Klienci DM PKO BP mają dostęp do notowań z wyświetlaną jedną najlepszą ofertą Kupna i Sprzedaży. Jednak, gdy uznają Państwo, że zakres wyświetlanych danych jest zbyt mały i nie wystarcza do obserwowania rynku proponujemy zmienić ilość wyświetlanych ofert wysyłając wniosek w menu Wnioski Usługi dodatkowe Notowania w czasie rzeczywistym. W formularzu należy wybrać w pierwszym polu uruchomienie" a w drugim wybrać ilość ofert. Jednocześnie informujemy, że w momencie zmiany opcji serwisu z rachunku inwestycyjnego zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą opłat i prowizji. 11

12 Alerty Serwis notowań w czasie rzeczywistym umożliwia ustawienie alertów, które będą informować Państwa o przekroczonym kursie, wzroście procentowym lub osiągniętym wolumenie obrotu dla wybranych spółek lub indeksów. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem mysz na interesującą nas spółkę w oknie koszyka i zdefiniować alert. Poniżej przedstawiamy przykład ustawienia alertów dla kilku spółek na naszego koszyka. Po spełnieniu warunków ustawionych w alercie, system wyświetli okno wykonane alerty". W każdej chwil i mogą Państwo sprawdzić jakie alerty zostały wykonane a które jeszcze czekają. Wystarczy otworzyć menu Notowania / Alerty i wybrać Aktywne" lub wykonane" 12

13 Przelewy i definiowanie rachunków bankowych dla przelewów jednorazowych W Supermaklerze istnieje możliwość zdefiniowana dwóch rachunków bankowych do przelewów pod warunkiem, że jest się ich właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku przelewów do innych biur maklerskich dyspozycje przelewu przyjmowane są wyłącznie telefonicznie. Dyspozycję przelewu można złożyć w menu Dyspozycje Przelewy. Gdy mamy już zdefiniowane wcześniej rachunku bankowe wystarczy wybrać zdefiniowany rachunek bankowy, wpisać kwotę i tytuł przelewu. W przypadku, gdy nie mamy zdefiniowanych rachunków w Supermaklerze pojawi się komunikat: Dodanie / Usunięcie rachunku bankowego do obsługi internetowej: Wnioski Rachunki bankowe Przelewy jednorazowe W pierwszym polu wybieramy Dodanie (lub wpisujemy w to pole literę d"), w drugim polu 26- cyfrowy numer rachunku bankowego. Po wypełnieniu obydwu pól należy wysłać wniosek, lub dodać poniżej drugi numer rachunku bankowego. Dyspozycję dodania rachunku można wydrukować lub wrócić do głównego menu. Uwaga: Nowy numer rachunku bankowego zostanie sprawdzony przez Operatora DM PKO BP i dodany do Supermaklera (w dni robocze ). Nowy numer będzie widoczny w menu Dyspozycje Przelewy. 13

14 Dodawanie rachunku bankowego do przelewów stałych i definiowanie warunków przelewu stałego. W Supermaklerze istnieje możliwość zdefiniowania jednego rachunku bankowego do przelewów stałych. Przelew po rozliczeniu sesji wychodzi z DM PKO BP według zdefiniowanych we wniosku warunków. Dyspozycję wykonywania przelewów stałych można złożyć w menu : Wnioski Rachunki bankowe Przelewy stałe (saldo po sesji) Przy składaniu wniosku wypełniamy pola zaznaczone na czerwono. Dodatkowo możemy określić warunki dodatkowe. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy wysłać wniosek. Dyspozycję przelewów stałych można wydrukować lub wrócić do głównego menu. 14

15 Wymaganie sprzętowe oraz programowe aplikacji Do korzystania z usługi Supermakler niezbędny jest komputer klasy Pentium z zegarem 300Mhz i 128MB pamięci RAM oraz łącze internetowe o przepustowości przynajmniej 56Kbit. Ze względu na sporą ilość danych przekazywanych przez program do obsługi notowań w czasie rzeczywistym oraz program do analizy technicznej zalecamy korzystanie z łącz stałych o szybkości co najmniej 128Kbit. Wymagane oprogramowanie - Microsoft Internet Explorer 6.0 (program w obecnej wersji nie działa z innymi przeglądarkami oraz na innych systemach niż MS Windows) Ze względów bezpieczeństwa i możliwości wykorzystania technologii zastosowanych w aplikacji Supermakler wszystkie strony serwisu zostały zoptymalizowane i przetestowane pod kątem zalecanej przez nas przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 6.0 z siłą szyfrowania 128 bitów*. Poniżej przedstawiamy sposób jak można sprawdzić swoją wersje przeglądarki. Menu Pomoc / Internet Explorer / Informacje. Java Sun w wersji co najmniej (zalecana 1.5 lub wyższa) Program do notowań w czasie rzeczywistym oraz program do analizy technicznej wymaga przeglądarki z zainstalowaną obsługą appletów Java. Poniżej przedstawiamy sposób jak można sprawdzić swoją wersje programu Java. Menu Narzędzia / Opcje Internetowe / Zaawansowane. W przypadku kiedy pomiędzy ikonami Drukowanie a Multimedia nie ma ikony Java (Sun), lub wersja oprogramowania przy napisie Use JRE... / Use Java... jest niższa niż należy zainstalować nowe oprogramowanie Java. Niezbędne oprogramowanie można ściągnąć ze strony z części Informacje / Instalacja JAVA (patrz następna strona). W przypadku posiadania prawidłowej wersji Java należy sprawdzić czy check box obok napisu Use JRE 1 " jest zaznaczony, jeżeli nie proszę o zaznaczenie go (patrz rysunek powyżej) a następnie kliknięcie w prawym dolnym rogu Zastosuj" i OK". 15

16 Problemy techniczne. 1. W przypadku problemów z pierwszym logowaniem, zwłaszcza na komputerach z zainstalowanym Windows XP z Service Packiem 2 (zbiorczą poprawką Microsoftu) gdy po zmianie hasła z koperty pojawi się komunikat błąd odczytu danych użytkownika" proszę wykonać opisaną niżej procedurę skasowania plików tymczasowych wraz z offline oraz plików cookie. 2. W przypadku komputerów z system Windows 98 konieczne jest zainstalowanie Certyfikatów 3. W przypadku gdy wykonają Państwo wszystkie czynności opisane w tym dziale i nadal występują problemy z zalogowaniem, prawdopodobnie dostęp do rachunku (w szczególności dostęp do stron szyfrowanych lub instalacja modułu do notowań) jest blokowana przez program antywirusowy / firewall. Należy ręcznie skonfigurować ten program lub wyłączyć go na chwilę logowania. 4. W przypadku problemów z notowaniami on-line, gdy po pewnym czasie zatrzymuje się czas komunikatów, proszę sprawdzić czy nie korzystają Państwo ze zbyt dużej liczby otwartych koszyków oraz programu ISPAG w tym samym czasie. Ilość przekazywanych danych może doprowadzić do zablokowania łącza internetowego. Proszę ograniczyć wtedy ilość prezentowanych danych. 5. Jeśli zauważą Państwo jakąś nieprawidłowość w systemie lub pewne informacje będą wymagały komentarza, prosimy o przesłanie na skrzynkę zrzutu ekranu. W tym celu proszę o naciśnięcie klawisza Print Scrn (na górze klawiatury, obok klawisza F12) na ekranie z błędem a następnie o wklejenie zawartości schowka Windows (Crtl+V lub wklej) np. do dokumentu Worda lub bezpośrednio do wiadomości pocztowej. Proszę zadbać, żeby wysyłany zrzut ekranu był czytelny i kompletny. 16

17 Usuwanie plików tymczasowych i plików cookie. W celu skasowania plików poniżej przedstawiamy trzy drogi dzięki którym możemy wyświetlić opcje internetowe i skasować odpowiednie pliki. A. Kasowanie plików z poziomu panelu sterowania W celu otwarcia opcji internetowych należy ponownie uruchomić komputer, otworzyć panel sterowania w opcji Start / Ustawienia / Panel sterowania i wybrać tam ikonę z opcjami internetowymi. W przypadku kiedy w panelu sterowania wyświetlany jest widok kategorii należy przełączyć go do widoku klasycznego. 17

18 Po otwarciu Opcji internetowych, kasujemy pliki cookie i pliki tymczasowe w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7.0 należy po wybraniu Opcji internetowych należy w pierwszej kolejności kliknąć na przycisk Usuń a następnie na nowo otwartym oknie usunąć pliki i pliki cookie. B. Kasowanie plików z poziomu pulpitu Windows W celu otwarcia opcji internetowych należy ponownie uruchomić komputer i po uruchomieniu odnaleźć na pulpicie ikonę Internet Explorer i kliknąć w nią prawym klawiszem myszy. Z rozwiniętego menu należy wybrać Właściwości, co spowoduje otwarcie opcji internetowych. Dalsze funkcje dotyczące kasowania plików dostępne są w punkcie A. 18

19 C. Kasowanie plików tymczasowych bezpośrednio z programu Internet Explorer. W przeglądarce internetowej należy wejść do Narzędzi, następnie wybrać Opcje Internetowe. Po wyświetleniu Opcji internetowych należy kliknąć przycisk Użyj pustej, a następnie Zastosuj. Po tej operacji należy uruchomić ponownie komputer, a następnie ponownie otworzyć przeglądarkę Internet Explorer, otworzyć Opcje internetowe w menu Narzędzia / Opcje internetowe i usunąć pliki, zgodnie z instrukcją podana w punkcie A. 19

20 Problem z prawidłowym wyświetlaniem liczb. (częsty w przypadku korzystania z komputerów za granicą, lub na obcojęzycznym systemie Windows) W przypadku, gdy w Supermaklerze nieprawidłowo wyświetlane są liczby (np. zamiast 17 jest 17000), proszę sprawdzić w Panelu sterownia / Opcje regionalne prawidłowe ustawienia. Dla Windows XP należy w Opcjach regionalnych wybrać dostosuj" 20

21 Usuwanie plików tymczasowych z konsoli Java W przypadku problemów z działaniem Supermaklera sugerujemy usunięcie plików z pamięci cache w konsoli Java. W tym celu proszę wejść do Panelu Sterowania (START/ Ustawienia / Panel sterowania) i wybrać tam ikonę Java Plugin lub Java (przy Windows XP w przypadku nie pojawienia się ikon wskazanych poniżej należy się upewnić że wyświetlamy panel w widoku klasycznym. Przełączanie widoku wyświetlania ikon znajduje się w panelu sterowania w lewym górnym rogu [Przełącz do widoku kategorii / Przełącz do widoku klasycznego]. Ikona będzie widoczna tylko pod warunkiem zainstalowania sugerowanej przez nas Javy firmy Sun (patrz Wymaganie sprzętowe oraz programowe aplikacji 21

22 Instalacja certyfikatów (nie dotyczy Windows XP) W celu prawidłowej weryfikacji podpisu cyfrowego należy zainstalować certyfikat ze strony urzędu certyfikacji Po wyborze Głównego kluczu urzędu Certum CA wybieramy instalację certyfikatu. 22

23 23

24 Zmiana poziomu zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer. Wybieramy w przeglądarce menu Narzędzia / Opcje internetowe ustawiamy poziom domyślny na każdej z czterech stref (Internet, Lokalny intranet, Zaufane witryny, Witryny z ograniczeniami), następnie zatwierdzamy przez Zastosuj" i OK." 24

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus 1 Spis treści 1. Logowanie. 5 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu 13 4. Składanie zleceń.. 19 5. Modyfikacja zleceń... 25 6. Anulowanie zleceń... 28 7.

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika

Poradnik użytkownika Poradnik użytkownika 1 Spis treści: I. Pierwsze logowanie do aplikacji supermakler... 3 II. Najważniejsze funkcje aplikacji supermakler... 5 1. Składanie dyspozycji zleceń kupna/sprzedaży... 6 2. Podgląd,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo