Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)"

Transkrypt

1 Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

2 Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów WWSHE w Jarocinie i nie mogą być rozpowszechniane i wykorzystywane do innych celów. Ćwiczenia nie obejmują wszystkich możliwości systemów i opisanych programów. Do tego celu służą podręczniki i instrukcje obsługi. Tutaj zawarto podstawowe polecenia edytorów tekstu i arkusza kalkulacyjnego które mogą być przydatne użytkownikowi komputera w czasie pracy. Ćwiczenia zostały opracowane w taki sposób, aby ćwiczący sam dochodził do pewnych wniosków (Windows, Word, Excel) do zapamiętania, a także aby wynik podpowiedzianej operacji inspirował ćwiczącego do dalszych poszukiwań rozwiązania problemu edycji tekstu, czy formatowania arkusza kalkulacyjnego. Do wyboru układu ćwiczeń, prócz literatury podanej na końcu, autor posłużył się doświadczeniem nabytym podczas szkoleń, kursów i wieloletniej pracy przy komputerze z rozmaitymi pakietami biurowymi. Wskazówki i uwagi metodyczne dotyczące korzystania z ćwiczeń 1. Zagadnienia główne w postaci pytań ponumerowane są w każdym dziale oddzielnie od Pytania dodatkowe oznaczone są kolejnymi literami alfabetu od a), b), Odpowiedzi i sposoby wykonania poleceń oznaczone są kropką 4. Ćwiczenia obejmują cały zakres materiału programowego, bez podziału na poszczególne semestry. Korzystający musi więc sam wybrać ćwiczenia na podstawie przerobionego materiału podczas ćwiczeń z informatyki. 5. W ćwiczeniach starano się zachować pewien układ chronologiczny. Oznacza to, że do wykonania ćwiczeń potrzebne są umiejętności nabyte podczas wcześniejszych ćwiczeń. Nie należy więc podchodzić do ćwiczeń kolejnych, jeśli nie opanowało się dostatecznie materiału ćwiczeń poprzedzających. 6. Do ćwiczeń dołączono płytę z zapisem tych ćwiczeń w formacie pdf, oraz kilka ćwiczeń do samodzielnego wykonania z Excela* * Nie dotyczy ćwiczeń dostarczanych drogą elektroniczną.

3 Ćwiczenia z systemu operacyjnego WINDOWS Włącz komputer, odczekaj aż system całkowicie uruchomi się. (klepsydra przy kursorze myszy powinna zniknąć). 1. Po uruchomieniu komputera na ekranie pojawi się obraz pulpitu systemu operacyjnego: a) Operacje ustawiania puplitu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na środku ekranu (patrz rysunek). Z okna rozmieś ikony, wybierz autorozmieszczenie. Wybierz dowolną ikonę, naciśnij lewy przycisk myszy i spróbuj ją przenieść w inne miejsce pulpitu. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, a następnie włącz autorozmieszczenie (fajka obok opcji). Sprawdź efekt. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Wybierz opcje właściwości. Pojawi się okno ustawiania pulpitu z kolejnymi zakładkami: 3

4 2. U dołu ekranu znajduje się pasek zadań kliknąć na przyciski Start sprawdzić zawartość rozwijanego okna Uruchom umożliwia uruchomienie programu po wpisaniu ścieżki dostępu, lub odszukania właściwej ścieżki dostępu (przeglądaj). Wyszukaj, (znajdź) umożliwia wyszukanie folderu, (katalogu), lub pliku znajdującego się w dowolnym napędzie komputera. Po odszukaniu, możliwe jest jego uruchomienie z okna wyszukaj. 4

5 Pomoc, uruchamia spis treści pomocy, z którego można wybrać interesujący nas temat. Okno pomocy może różnić się wyglądem, w zależności od wersji systemu Windows. Zawsze na;leży czytać informacje zawarte na ekranie. Panel sterowania, ustawienia, wyświetla listę elementów, dla których można zmienić ustawienia systemu. Moje bieżące dokumenty, (dokumenty) - wyświetla listę dokumentów, które były wcześniej otwierane i zapisywane. Tutaj można od razu uruchomić dokument wraz z aplikacją, w której był tworzony. System zachowuje tutaj ostatnie 15 dokumentów, a każdy kolejny wypycha najstarszy. Jeśli dokument został usunięty z dysku twardego, to nie zawsze zostanie usunięty z tego miejsca. Wszystkie programy, (Programy), służy do uruchamiania zainstalowanych programów. Wyłącz komputer, (Zamknij system) Zamyka system, lub pozwala go uruchomić ponownie, Zawsze należy w ten sposób zamykać system. Wyłączenie komputera bez zamykania systemu może spowodować utratę danych, lub zakłócenia pracy dysku twardego i systemu. Zwróć uwagę na strzałki w oknie menu Start - wskazują, że po naprowadzeniu kursora na wybraną opcję, rozwija się nowe okno. Dotyczy to wszystkich okien dialogowych. Operacje na oknach. 1. Kliknij dwukrotnie na ikonie Kosz, a) zmień wymiary okna ustaw kursor myszy na dowolnej krawędzi okna, przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągnij krawędź w lewo lub w prawo, (krawędzie boczne), lub w dół w górę (krawędzie poziome) b) sprowadź okno na pasek zadań, a następnie przywróć poprzedni rozmiar okna kliknij na ikonę w górnym prawym narożniku okna (okno pojawia się na pasku zadań w postaci przycisku), kliknij na ten przycisk c) rozwiń okno do pełnych wymiarów kliknij na przycisku w górnym prawym narożniku okna (okno pokryje cały pulpit), zauważ zmianę wybranego przycisku kliknij na ten przycisk. d) zamknij otwarte okno. kliknij na przycisku, otwórz okno kosza ponownie. Uwaga: sprowadzenie okna na pasek zadań, nie zamyka aplikacji. Okno jest zdjęte z pulpitu. e) przesuń okno w inne miejsce pulpitu 5

6 ustaw kursor myszy na pasku tytułu okna, a następnie naciśnij lewy przycisk myszy i przesuń okno w inne miejsce pulpitu. f) zamknij okno wykorzystując inny sposób. kliknij na ikonie w lewym górnym rogu okna - pojawi się rozwijane menu wybierz z niego Zamknij. dwukrotne kliknięcie na tej ikonie, lub zastosowanie skrótu klawiszowego Alt+F4 również zamyka okno. Uwaga2: Wszystkie powyższe operacje dotyczą pozostałych okien w systemie Windows. 3. Praca z kilkoma aplikacjami (oknami). a) otwórz dowolną aplikację np. Kosz i rozwiń okno do pełnych rozmiarów ekranu. b) otwórz kolejną aplikację, np. Mój komputer i także rozwiń do pełnych rozmiarów ekranu Zauważ, że na pasku zadań znajdują się przyciski otwartych aplikacji; klikaj kolejno na te przyciski i obserwuj ekran. To samo możesz uzyskać za pomocą kombinacji klawiszy Alt+Tab. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie naciśnij krótko klawisz Tab, trzymaj nadal klawisz Alt. Pojawi się okno: klawiszem Tab wybierz żądaną aplikację. 4. Zapoznaj się z zawartością komputera kliknij dwukrotnie na ikonie Mój komputer wybierz dowolny element okna, kliknij prawym przyciskiem myszy, zapoznaj się z zawartością okna dialogowego i wybierz opcję Właściwości ; zapoznaj się z informacją wyświetloną na ekranie kliknij dwukrotnie na wybranej ikonie tego okna (uruchamia aplikację, lub otwiera zawartość dysku (folderu) z menu głównego Widok wybierz sposób wyświetlania zawartości okna (np. ikony, lista, szczegóły) zamknij wszystkie okna 5. Korzystanie z Eksploratora Windows a) uruchom Eksplorator Windows Start-Programy-Eksplorator Windows; (w systemie Windows XP Eksplorator Windows znajduje się w Akcesoriach) zapoznaj się z zawartością tego okna w lewym oknie znajduje się struktura folderów (katalogów), w prawym zawartość aktualnego katalogu, w górnym wąskim okienku (Adres) wyświetlany jest aktualny dysk lub katalog. Tam można wybrać wyświetlany napęd. kliknij na ikonie dowolnego folderu (katalogu) w lewym oknie - obserwuj zmianę zawartości prawego okna - wyświetla zawartość tego folderu (katalogu) znak plus obok nazwy folderu oznacza, że w tym folderze (katalogu) znajdują się podkatalogi; kliknij na znaku plus obok ikony katalogu - otwiera dostęp do podkatalogów zawartość podkatalogu można również wyświetlić klikając dwukrotnie na ikonie podkatalogu w prawym oknie eksploratora 6.

7 Uwaga: zaleca się kliknąć na ikonie, a nie na nazwie katalogu, gdyż przy braku wprawy w podwójnym kliknięciu na napisie, napis znajdzie się w ramce edycyjnej umożliwiającej zmianę nazwy pliku lub katalogu; jest to niebezpieczne w przypadku plików systemowych. Opcja ta umożliwia zmianę nazwy w przypadku zamierzonym. zapoznać się z menu głównym okna eksploratora oraz z ikonami narzędzi - powrót do katalogu nadrzędnego umożliwia kliknięcie na ikonie ze strzałką. b) korzystając z eksploratora utwórz folder (katalog) o nazwie EGZAMIN w katalogu głównym na dysku C: kliknij na strzałce w pasku adres i zaznacz C: kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym oknie, a następnie wybierz z rozwiniętego okna Nowy, a w kolejnym oknie kliknij Folder w ramce obok ikony wpisz nazwę utworzonego folderu i naciśnij ENTER; (podświetlony napis umożliwia natychmiastowe wpisanie nazwy, bez konieczności wstawiania tam kursora) wejdź dowolnym sposobem do tego folderu (katalogu), utwórz w nim folder o nazwie ZALICZENIE korzystając z menu głównego - Plik-Nowy -Folder c) kopiuj utworzony folder (katalog) w inne miejsce dysku, np. do folderu Moje dokumenty: ustaw tak wyświetlanie w lewym oknie, aby był widoczny folder moje dokumenty, w prawym oknie zaznacz wybrany do przeniesienia folder, uchwyć go kursorem myszy, naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy i przenieś wybrany folder do lewego okna w miejsce w którym podświetli się folder przeznaczenia Moje dokumenty, a następnie zwolnij przycisk myszy. d) usuń utworzony podkatalog wskaż go kursorem myszy i kliknij prawym przyciskiem myszy wybierz opcję usuń, przeczytaj wyświetlany komunikat i sprawdź czy chodzi rzeczywiście o ten katalog, a następnie wybierz Tak wyjdź z katalogu ZALICZENIE e) usuń katalog ZALICZENIE naprowadź na niego kursor myszy kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy trzymając lewy przycisk myszy przenieś katalog na ikonę Kosz i zwolnij przycisk myszy Uwaga: system w tym wypadku nie żąda potwierdzenia czy o ten katalog chodzi, a katalogi puste i usuwane z dyskietki nie pozostają w koszu. Ćwiczenia z edytorem tekstu część I Podstawy teoretyczne Terminy: 1. Akapit blok tekstu składający się z jednego lub kilku zdań dotyczących określonej myśli. Nową myśl rozpoczyna się nowym akapitem (w edytorze tekstu naciśnięcie klawisza ENTER). 2. Akapit ma swój styl. Do stylu akapitu należą: a) odstępy między wierszami i między akapitami, b) atrybuty czcionki (krój, rozmiar styl), c) wcięcie pierwszego wiersza i marginesy akapitu (wcięcie z lewej, z prawej), 7

8 d) tabulatory (rodzaje, znaki wiodące), e) numerowanie akapitów, f) wyrównanie tekstu (justowanie) do lewego marginesu Ctrl + l do środka Ctrl + e do prawego marginesu Ctr + r do obu marginesów Ctr + j 1. Znaki przestankowe wstawia się zaraz po wyrazie; tak: kto? Kropka. Przecinek, wykrzyknik! nie: kto? Kropka. Przecinek, wykrzyknik! 2. Nawiasy zaraz przed wyrazem i zaraz po wyrazie; (tak: (wyraz w nawiasie); nie: ( wyraz w nawiasie ) 3. Cudzysłowy zaraz przed wyrazem i zaraz po wyrazie; tak: wyraz w cudzysłowie ; nie: wyraz w cudzysłowie Polskie znaki diakrytyczne wprowadza się kombinacją klawiatury: prawy Alt + znak Alt + a = ą, Alt + c = ć, Alt + n = ń, Alt + l = ł, Alt + e = ę, Alt + u =, Alt + s = ś, Alt + z = ż, Alt + x = ź, Alt + o = ó Duże litery tak samo, tylko przytrzymać Alt + Shift + znak Niektóre znaki nie są dostępne z klawiatury. Wstawić je można wprowadzając kod znaku. W tym celu przytrzymujemy lewy Alt i wprowadzamy z klawiatury kalkulatorowej kod znaku poprzedzony zerem. Np. znak paragrafu - Alt , znak stopni Celsjusza - Alt cudzysłowy - Alt , Alt Alt Zasady poprawnej pisowni wymagają, aby na końcu wiersza nie pozostały łączniki (pojedyncze znaki). Po sformatowaniu tekstu należy je przenieść do nowego wiersza w następujący sposób: usunąć spację między łącznikiem a następnym wyrazem, i w to miejsce wstawić tzw. Twardą spację Ctr+Shift+spacja (przytrzymać Ctr i Shift i nacisnąć spację). Symbol twardej spacji różni się od zwykłej: 8

9 Twardą spację wstawia się również w mianach, np. 125 zł, między skrótem imienia i nazwiska itp. Łączy ona dwa człony wyrażeń w jeden. Pełna tabela kodów znakowych znajduje się na końcu niniejszego skryptu. 1. Uruchomić edytor tekstu Word Start-Programy- Microsoft Word a) przygotowanie edytora do pracy (zalecane po zainstalowaniu pakietu Office) z menu głównego Narzędzia wybieramy Opcje w widocznym oknie na zakładce Widok powinny być zaznaczone opcje jak na rysunku. Wyświetlanie granic tekstu i wszystkich znaków pomocniczych niedrukowanych (spacje, tabulatory, koniec akapitu) jest istotne dla informacji formatowania tekstu. W znaku zawarta jest pełna informacja o stylu akapitu. Dzięki temu można kopiować styl danego akapitu do akapitu innego. W niektórych przypadkach instalacji Word jako czcionkę domyślną w stylu standardowy uruchamia Times New Roman w rozmiarze 10 pt. Czcionka o tym rozmiarze jest mała, co zmusza użytkownika do doraźnej zmiany poprzez zaznaczenie tekstu i wybór większego rozmiaru czcionki. Sposób ten nie jest zalecany. b) Sposób ustawienia czcionki na stałe w stylu Standardowy (Normalny dla Office 2003) z menu głównego wybierz Format Styl, (sprawdź czy zaznaczony jest styl Standardowy) wybierz przycisk Modyfikuj, w kolejnym oknie wybierz przycisk Format, a następnie Czcionka, w oknie Czcionka zaznacz Rozmiar 12 i zatwierdź OK, w oknie Modyfikuj styl zaznacz opcję Dodaj do szablonu i zatwierdź OK, w oknie Styl wybierz Zastosuj c) Ustawienie strony dokumentu: Z menu głównego wybierz Plik Ustawienia strony, w oknie Ustawienia strony na zakładce Marginesy należy ustawić żądane rozmiar marginesów. Opcję Marginesy lustrzane należy zaznaczyć jeśli dokument ma być drukowany po obu stronach kartki papieru. Marginesy lewy i prawy zmieniają nazwę na zewnętrzny i wewnętrzny. Na zakładce Rozmiar papieru można ustawić żądany rozmiar papieru. 9

10 Uwaga: Zaleca się stosować następujące rozmiary marginesów: Rodzaj dokumentu Pisma urzędowe Górny Dolny Lewy Prawy ok. 1 cm ok. 1 cm 2 2,5 cm 1 1,5 cm 2 cm 2 cm** 3,5 4 cm 1,5 2 cm Dokumenty wielostronicowe (np. prace dyplomowe)*** * ** Dokumenty ozdobne (dyplomy, listy w zależności od potrzeb jednakowe pochwalne, ) * należy uwzględnić nagłówek firmówki ** należy uwzględnić margines drukarek atramentowych *** zawsze należy uwzględniać marginesy techniczne drukarki (w nowych modelach system kontroluje zapisane w oprogramowaniu drukarki marginesy) d) zapoznaj się z menu głównym oraz ikonami naprowadź kursor myszy na dowolny element i poczekaj, aż pojawi się krótka informacja dotycząca tego elementu. Wpisz dowolny tekst składający się przynajmniej z trzech, czterech wierszy. Zauważ, że wyraz który nie mieści się w marginesach zostaje automatycznie przeniesiony do nowego wiersza. aby rozpocząć nowy akapit, należy nacisnąć ENTER. e) zapisz wpisany tekst na dysku z menu głównego wybierz Plik-Zapisz jako rozwiń okienko z napisem Moje dokumenty wybierz folder docelowy zapisu jeśli folderu nie ma, kliknij na ikonę w ramkę z zaciemnionym napisem Nowy folder wpisz dowolną nazwę tworzonego foldera i naciśnij enter wejdź do utworzonego foldera (katalogu) przyciskiem Otwórz, lub podwójnym kliknięciem na nazwie folderu w oknie zatytułowanym Nazwa pliku wstaw kursor, a następnie wpisz nazwę swojego pliku tekstowego f) ćwicz sposoby poruszania się po tekście ustaw kursor myszy w dowolnym miejscu tekstu i kliknij lewym klawiszem myszy. Wskaż inne miejsce w tekście i ponownie kliknij lewym klawiszem myszy. ustaw kursor edytora w dowolnym miejscu tekstu naciskaj klawisze strzałek i obserwuj przesuwanie się kursora po tekście. naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl a następnie klawisze strzałek - obserwuj jak przemieszcza się kursor naciśnij kolejno klawisze Home i End - obserwuj jak przemieszcza się kursor. naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciskaj kolejno klawisze Home i End. wstaw kursor w dowolne miejsce tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie naciskaj klawisze strzałek - obserwuj efekt tej czynności. Po zwolnieniu klawiszy naciśnij 10

11 dowolny klawisz ze strzałką. wstaw kursor w dowolne miejsce tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisze Shift+Ctrl następnie naciskaj kolejno klawisze strzałek - obserwuj tekst. Po zwolnieniu klawiszy naciśnij dowolny klawisz ze strzałką. ustaw kursor poznaną przed chwilą metodą na początku tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisze Shift+Ctrl, a następnie naciśnij i zwolnij klawisz End. Kliknij kursorem myszy w dowolnym miejscu tekstu. Wstaw kursor w dowolne miejsce tekstu, przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij kursorem myszy w innym miejscu tekstu. Ta metoda zaznaczania tekstu jest wygodna, gdy trzeba zaznaczyć fragment tekstu obejmujący kilka stron. 1 Powyższe metody pozwalają na zaznaczenie (podświetlenie) tekstu w całości lub jego fragmentu. g) inne operacje na tekście - zaznacz poznaną metodą fragment lub całość tekstu, a następnie: z menu głównego Edycja wybierz-kopiuj ustaw kursor na końcu tekstu, a następnie z menu głównego Edycja- wybierz Wklej zaznacz ponownie fragment tekstu z menu głównego Edycja- wybierz Wytnij. ustaw kursor na końcu tekstu, a następnie wybierz z menu głównego Edycja-Wklej. powtórz te czynności korzystając z przycisków ekranowych, lub skrótami klawiszowymi: Wytnij Ctr+x, Kopiuj Ctr+c, Wklej Ctr+v. zapisz wprowadzone zmiany na dysku: wskaż kursorem myszy na dyskietkę na pasku narzędzi i kliknij lewym przyciskiem myszy. Zmiany zostaną zapisane. To samo można wykonać skrótem klawiszowym Ctr+S. h) formatowanie tekstu - akapit, czcionka - krój wielkość ustaw kursor w dowolnym miejscu tekstu, a następnie klikaj kolejno na przyciskach. To samo można osiągnąć za pomocą skrótów klawiszowych (patrz wcześniej zasady edycji tekstu wyrównanie (justowanie tekstu). zaznacz dowolny fragment tekstu, a następnie korzystając z okien zmień krój i rozmiar czcionki, a następnie kliknij na przyciskach. 2 zauważ, że zmieniona została tylko czcionka zaznaczonego fragmentu tekstu. To samo możesz zrobić korzystając z menu głównego Format. wstaw kursor w dowolne miejsce tekstu, a następnie wskaż wskaźniki na linijce kliknij lewy przycisk myszy i trzymając go wciśnięty przesuwaj wskaźnik wzdłuż linijki; sprawdź zachowanie się tekstu w akapicie. wszystkie zmiany w tekście zapisz korzystając ze skrótu klawiszowego. i) zakończ pracę z edytorem Word Menu główne - Plik Zakończ 11

12 Ćwiczenia z edytorem tekstu część II 1. Uruchom edytor tekstu Word. Start - Programy - Microsoft word (lub z paska Office kliknij na ikonę Word). a) Otwórz dokument utworzony w poprzednich ćwiczeniach w edytorze Word. Menu główne Plik Otwórz w górnym oknie oknie edycji kliknij na strzałkę a w rozwiniętym oknie wybierz napęd (C: lub D:) na którym utworzyłeś w poprzednich ćwiczeniach katalog (folder). wejdź do tego katalogu, w oknie poniżej powinien pokazać się plik o nazwie jaką nadałeś zapisując dokument utworzony w edytorze Word kliknij dwukrotnie na nazwie tego dokumentu, lub zaznacz go pojedynczym kliknięciem, a następnie kliknij na przycisku ekranowym Otwórz. b) sprawdź jak formatują się akapity tekstu stosując gotowe style w oknie: ustaw kursor w dowolnym miejscu akapitu kliknij na strzałce obok nazwy wyświetlanego stylu (najczęściej jest tam napis Standardowy, Normalny dla Office 2003) wybierz jedną z nazw stylu i kliknij, sprawdź efekt. c) Stosowanie do formatowania tekstu Malarza Formatu w dowolnym akapicie zaznacz znak końca akapitu kliknij w pasku narzędzi na ikonę (malarz formatu) kursor myszy w postaci pędzla przenieś do akapitu który chcesz sformatować i kliknij lewym przyciskiem myszy. Akapit przyjmie ten sam styl jak ten z którego pobrałeś wzorzec. Uwaga: Jeśli taki sam styl należy zastosować do kilku akapitów, malarza formatu należy kliknąć dwukrotnie, a po zakończeniu formatowania ponownie na nim kliknąć w celu jego wyłączenia. Uwaga: Malarza formatu można zastosować również do kopiowania atrybutów czcionki. W tym celu zaznacz czcionkę do kopiowania, kliknij na ikonę malarz formatu i kursorem w postaci pędzla przemaluj fragment tekstu, którego czcionkę chcesz zmienić. d) zapisz zmieniony plik na dysku Menu główne - Plik - Zapisz, lub kliknij na widoczną dyskietkę 2. Tworzenie nowego dokumentu. Uruchom edytor tekstu Word z menu głównego wybierz Plik Nowy z otwartego okna wybierz szablon w zależności od rodzaju tworzonego dokumentu, lub szablon z zakładki ogólne standardowy. Uwaga: można tworzyć małe dokumenty nie korzystając z gotowych szablonów i galerii stylów, wtedy styl każdego akapitu i format czcionki należy ustalić wchodząc do menu głównego Format Czcionka, Akapit, Tabulatory, 12

13 a) rodzaje i wykorzystanie tabulatorów: znajdź znak tabulatora w lewym górny oknie edytora wskaż na niego kursorem myszy i kliknij - zauważ jak zmienia się symbol tabulatora po każdym ponownym kliknięciu. wybierz jeden z symboli, np. lewy a następnie kliknij w dowolnym miejscu na linijce, np. 8 cm - wybrany symbol powinien się tam pojawić naciśnij raz klawisz tabulacji, a następnie zacznij pisać dowolny tekst - sprawdź w którą stronę rozwija się ten tekst - naciśnij klawisz ENTER. z menu głównego Format wybierz Tabulatory. W oknie Tabulatory będzie widoczny wstawiony na linijce tabulator i jego rodzaj (lewy). Zaznacz inny rodzaj i naciśnij OK. Naciśnij klawisz tabulacji i wpisz dowolny tekst - porównaj z układem poprzedniego tekstu. Uwaga1: symbol tabulatora z kropką oznacza tabulator dziesiętny; przy jego użyciu nie pisz tekstu tylko wartości liczbowe, zwłaszcza liczby zawierające wartości dziesiętne. Uwaga 2: ćwiczenia z tabulatorami powtórz korzystając z menu głównego Format - Tabulatory sprawdź opcje zawarte w otwartym oknie Tabulatory. b) Wykorzystanie tabulatorów do sporządzania formularzy: z menu głównego wybierz Format Tabulatory, w oknie położenie wpisz wartość 8 cm, (sprawdź czy wyrównanie tabulatora jest do lewej, a następnie zaznacz znaki wiodące pozycję 2. Naciśnij przycisk Ustaw. Wartość tabulatora pojawi się w dolnym oknie, a w oknie położenie wpisz nową wartość 15 cm i ponownie zaznacz znaki wiodące 2 i naciśnij OK. Uwaga: gdy wstawia się więcej tabulatorów, to wybiera się przycisk Ustaw. Dopiero po wstawieniu ostatniego tabulatora i nadaniu mu formatu wybiera się OK. na linijce powinny pojawić się tabulatory w wybranych miejscach wpisz poniższy tekst w kolejności: Nazwisko, spacja, klawisz tabulacji, spacja, Imię, spacja, klawisz tabulacji, spacja: Nazwisko... Imię... Zamieszkały w... ul.... Uwaga: przesuwając za pomocą myszki położenie tabulatora, można skracać, lub wydłużać znaki wiodące. Nie należy wstawiać znaków wiodących za pomocą kropek! c) wstawianie ramek z menu głównego Wstaw wybierz Ramka kursorem w kształcie krzyżyka utwórz ramkę o żądanej wielkości; ustaw kursor w miejscu 13

14 w którym ma rozpoczynać się lewy górny róg ramki, naciśnij lewy przycisk myszy i ciągnij w prawo w dół. W utworzonej ramce możesz wstawić dowolny tekst, lub rysunek. ustaw kursor myszy na krawędzi ramki, naciśnij lewy przycisk myszy i przesuń ramkę w inne dowolne miejsce. Z menu Format - Ramka możesz nadać atrybuty utworzonej ramki ustaw kursor na znacznikach ramki i zmień jej wielkość (wymiar). d) wstawianie tabelek: z menu głównego Tabela wybierz Wstaw tabelę wybierz z otwartego okna atrybuty tabeli i kliknij OK to samo możesz zrobić graficznie klikając na pokazaną ikonę - wstaw kursor w pierwsze pole rozwijanego okna kliknij lewy przycisk mysz i przeciągaj po pozostałych polach ustalając ilość kolumn i wierszy. ustawiając kursor na krawędziach tabeli (uwaga, kursor zmienia kształt) naciśnij lewy przycisk myszy i przećwicz zmianę rozmiarów wierszy i kolumn, a także pojedynczych komórek z menu głównego Tabela Właściwości można formatować tabelę wpisz w tabelę dowolny tekst i spróbuj go formatować. Ćwiczenia z edytorem tekstu część III 1. Wstawianie grafiki do edytora tekstu: uruchom edytor tekstu Word otwórz dowolny dokument, lub utwórz nowy dokument tekstowy znanym sposobem przejdź na koniec dokumentu a) Wstawianie clipartów z menu głównego Wstaw - wybierz Rysunek, (Obraz Word 2003) z otwartego okna wybierz Microsoft ClipArt wybierz obrazek przez podwójne kliknięcie na nim, lub zaznaczenie a następnie Wstaw. Rysunek pojawi się w edytorze. kliknij jeden raz na rysunku - pojawi się ramka z uchwytami (czarnymi kwadracikami). naprowadź kursor myszy na dowolny uchwyt, a kiedy kursor zmieni kształt naciśnij lewy przycisk myszy i przesuń mysz. Zauważ, że rysunek zmienia kształt, ale nie zmienia jakości (krawędzi) jest to grafika typu wektorowego, dająca się skalować. b) wstawianie rysunków z menu głównego Wstaw wybierz Rysunek, a następnie Z pliku w otwartym okienku Szukaj w... wybierz ścieżkę dostępu do dowolnego pliku graficznego kliknij podwójnie na wybranym rysunku, lub zaznacz rysunek kliknij OK. rysunek zostanie wstawiony do dokumentu. Kliknij raz na rysunku, a kiedy pojawi się ramka z uchwytami zmień rozmiar rysunku jak w poprzednim ćwiczeniu. Uwaga: w obu przypadkach obiekty graficzne zachowują się jak znak i można justować je za pomocą ikon Jeśli zajdzie potrzeba wstawienia pojedynczych elementów graficznych, np. linie, strzałki, czy autokształty, z Menu Widok Paski narzędzi, zaznacz Rysowanie. Pojawi się pasek z elementami do rysowania. 14

15 korzystając z proponowanych elementów tego paska można wstawiać dowolny element graficzny i nadać mu format. a) wstawianie złożonych obiektów graficznych (schematy organizacyjne, grafy itp.). z menu głównego Wstaw wybierz Obiekt, a następnie Obraz Microsoft Word w oknie, które pojawi się, za pomocą marginesów ustaw rozmiary rysunku. wstaw dowolne obiekt y(linię, autokształt, pole tekstowe itp.) z paska narzędzi rysowanie po zakończeniu rysowania, kliknij obok zaznaczonej ramki rysunek jako jeden obiekt znajdzie się na stronie dokumentu jeśli trzeba nanieść poprawkę, kliknij dwukrotnie na polu rysunku, wstaw poprawki i ponownie kliknij obok zaznaczonej ramki. zapisz dokument na dysku z menu głównego Plik wybierz Zamknij, lub b) Wstawianie wykresu do dokumentu: z menu głównego wybierz Wstaw Obiekt, a następnie Wykres Microsoft Excel pojawi się przykładowy wykres przejdź na zakładkę Arkusz 1 wykasuj istniejące dane i wprowadź swoje, np. pozostaw aktywną jedną z komórek obszaru danych i kliknij na ikonę wykresu z paska narzędzi. z okna, które się pojawi wybierz rodzaj wykresu, np. kolumnowy w kolejnym oknie pojawi się twój wykres, naciśnij przycisk Dalej w kolejnym oknie możesz opisać osie x i y, ale nie nadawaj tytułu wykresu, ponieważ numeracja wykresów i ich tytuły są oddzielnymi akapitami dokumentu (automatyczna numeracja i wstawianie do spisu wykresów) wybierz zakładkę Legenda i oznacz Na dole wybierz zakładkę Etykiety danych i zaznacz wartości, a następnie przycisk Dalej w kolejnym oknie Kreatora wykresów zaznacz opcję Jako nowy arkusz. Wykres pojawi się w oknie. kliknij prawym przyciskiem myszy na zakładce Wykres 1 i wybierz Usuń kliknij obok rysunku na stronie dokumentu, wykres jest gotowy. Poprawki i nowe formatowanie wykresu można dokonać po dwukrotnym kliknięciu na obszarze wykresu i wejściu w obszar Excela. 0. Redagowanie dokumentu biurowego a) redagowanie dokumentu za pomocą szablonu z menu głównego Plik wybierz Szablony z odpowiedniej zakładki wybierz dowolny wzorzec dokumentu jaki chcesz tworzyć. w oznaczone pola wpisz teksty tworzonej noty (adresy, daty, treść, załączniki itp.) zapisz plik na dysku w utworzonym wcześniej katalogu 15

16 b) redagowanie dokumentu bez szablonu kliknij na ikonę sporządź dokument według poniższego wzorca zapisz dokument na dysku w utworzonym katalogu, nadając mu nazwę. 3. Korespondencja seryjna. Przygotowanie dokumentu korespondencji seryjnej: utwórz dokument główny lub otwórz go z dysku w folderze twojej grupy z menu Narzędzia wybierz Korespondencja seryjna w oknie Pomocnik korespondencji seryjnej wybierz Utwórz - Listy seryjne, a następnie - aktywne okno w oknie Pomocnik wybierz Pobierz dane - Utwórz źródło danych w oknie Utwórz źródło danych - wybierz nazwy pół bazy danych, naciśnij OK po ustaleniu nazw pól bazy danych pojawi się okno zapisz - nadaj nazwę bazie i kliknij Zapisz z kolejnego okna wybierz edytuj źródło danych w oknie formularz danych wpisz odpowiednie dane (do następnej rubryki przejdź klawiszem Tab; po wpisaniu całego rekordu wybierz Dodaj nowy, a po utworzeniu całej bazy danych wybierz OK w odpowiednie miejsca adresowe korespondencji wstaw odpowiednie pola za pomocą przycisku Wstaw pole korespondencji seryjnej aby wydrukować wybierz scalaj z drukarką; drukarka wydrukuje tyle dokumentów, ile zostało pobranych adresów z bazy adresowej aby utworzyć oddzielny dokument korespondencji wybierz scalaj do nowego dokumentu, a następnie można ten nowy dokument (wielostronicowy) zapisać na dysku 16

17 Uwaga: jeśli baza danych do wydruku seryjnego utworzona jest w arkuszu Excel, to w oknie Pobierz dane wybierz Otwórz źródło danych, a następnie otwórz plik Excela w którym dane są zawarte. w podobny sposób można utworzyć dokumenty adresowania kopert. 4. Wstawianie wzorów i formuł matematycznych: z menu Wstaw wybierz Obiekt a następnie Microsoft Equation pojawi się ramka oraz okno z wyborem poszczególnych symboli i ich powiązania. Klikając na poszczególnych symbolach można sporządzić dowolną formułę matematyczną. Znaki dostępne z klawiatury wpisujemy wprost, a ich format zostanie ustalony automatycznie. Poniżej przedstawiono kilka przykładów: EnT (ϕ ) (r) p Gr ( n + 1) r EnT ( f x2 = )p + µ r 1 µ = n +1 E µt ( f ) p 4 y +6 y2 Proszę przećwiczyć powyższe przykłady lub wprowadzić inne. Ćwiczenia z arkuszem kalkulacyjnym część I 1. Uruchom Microsoft Excel Start - Programy - Microsoft Excel (lub z paska Office kliknij na ikonę Excel) Arkusz podzielony jest na komórki - komórki znajdują się na przecięciu kolumn (oznaczonych literami A, B, C...) i wierszy (oznaczonych liczbami 1, 2, 3...) każda komórka ma swój adres opisany literą i numerem wiersza kursor myszy w obrębie arkusza ma postać grubego krzyżyka ustaw kursor na dowolnej komórce i kliknij lewym klawiszem myszy - wokół komórki pojawi się obwódka - ta komórka jest aktywna. Wybór komórki można również dokonać za pomocą klawiszy kursora (strzałek). naprowadź kursor myszy na krawędź aktywnej komórki, lub na prawy dolny (oznaczony) narożnik (nie klikaj) - zauważ zmianę wyglądu kursora. Będzie to potrzebne w dalszych ćwiczeniach. a) wybierz komórkę C2 wpisz w nią dowolną liczbę, zauważ, że uaktywni się pasek edycji z przyciskami oznaczającymi kolejno - kasuj wpis, (ESC), a zatwierdź (ENTER) fx wstaw funkcję. Zatwierdź wpisaną daną klawiszem ENTER. 17

18 Liczbie można nadać dowolny format (liczbowy, walutowy, procentowy, a także tekstowy) W aktywną komórkę można również wpisać dowolny tekst, a także formułę matematyczną lub funkcję. b) Aby wpisaną wartość modyfikować uaktywnij komórkę z wpisaną wartością wartość ta ukaże się w pasku edycji wstaw kursor tekstowy ( I ) w pasek edycji i dokonaj poprawki aby całkowicie zmienić zawartość komórki, wystarczy ją uaktywnić i wpisać nową wartość. 2. Podstawowe operacja w arkuszu a) wpisywanie wartości uaktywnij dowolną komórkę (np. B2), wpisz dowolną liczbę i zatwierdź, w sąsiednią komórkę (C2) wpisz inną wartość, (np. 25%, automatycznie zostanie nadany format procentowy) w sąsiednią komórkę (D2) wpisz formułę =B2*C2 i zatwierdź ENTER wypełnij komórki wg wzoru - b) kopiowanie formuły komórek ustaw kursor na znaczniku (czarny kwadrat w prawym dolnym narożniku) aktywnej komórki D2 (pojawi się krzyżyk) naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i pociągnij w dół - arkusz obliczy zawartość komórek D3-D4 (skopiowane zostały formuły matematyczne) uaktywnij komórkę B5 z paska narzędzi wybierz symbol sumy Σ i kliknij na nim klawiszem myszy, w pasku edycji pojawi się formuła matematyczna w aktywnej komórce, i taka sama. Zaciemniony fragment oznacza, że można zmienić zakres komórek do sumowania. Wyraz SUMA jest funkcją określającą sumowanie danych. Zapis B2:B4 oznacza zakres komórek z których liczby mają być sumowane. Za pomocą funkcji sumy można sumować wybrane komórki, np. z zakresu (B2:B10) wybieramy do sumowania: =SUMA(B2;B5;B8). Można też sumować zawartości komórek bez użycia funkcji, np. =B2+B3+B4. to samo wykonaj dla komórki D5 c) kopiowanie i przenoszenie komórek i obszaru, komórek naprowadź kursor myszy na dolną krawędź aktywnej komórki, naciśnij lewy przycisk myszy i trzymając go przenieś komórkę w inne miejsce; uaktywnij komórki z formułami matematycznymi i zauważ, że formuły uaktualniły adresy komórek do obliczeń wykonaj tę samą czynność z naciśniętym klawiszem Ctr; zawartość komórki zostanie skopiowana do nowego miejsca to samo można wykonać z obszarem komórek, w tym celu należy zaznaczyć obszar: ustaw kursor w komórce B2, naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij do komórki D5, lub ustaw kursor w komórce B2, naciśnij przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij na komórce D5 wykonaj powyższe czynności na obszarze, lub 18

19 z menu głównego wybierz Edycja - Kopiuj, lub kombinację klawiszy Ctr+C z paska narzędzi wybierz przycisk oznaczony 1 wybierz dowolną komórkę, z menu głównego wybierz Edycja - Wklej, lub kombinację klawiszy Ctr+V i kliknij na przycisku oznaczonym 2. Uwaga: pulsującą ramkę wokół zaznaczonego obszaru do kopiowania można usunąć klawiszem Esc d) zaznacz zapisany przed chwilą obszar a następnie usuń dane z menu głównego Edycja wybierz Wyczyść, a także zdecyduj co ma być wyczyszczone e) automatyczne wypełnianie komórek wpisz w dowolną komórkę jakąś wartość, zatwierdź zaznacz obszar kilka komórek w dół z menu głównego Edycja wybierz Wypełnij - W dół. wpisz w dowolną komórkę jakąś wartość, zatwierdź zaznacz obszar kilka komórek w dół z menu głównego Edycja wybierz Wypełnij - Serie danych, w otwartym oknie zaznacz krok danych co 1 lub inny; sprawdź na kilku przykładach f) operacje względem jednej komórki w dowolna komórkę (np. G3) wpisz wartość liczbową zaznacz obszar od tej komórki w dół kilka komórek i wypełnij je w sposób podany wyżej w komórkę A1 wpisz inną wartość np. 2, w komórkę H3 wpisz formułę mnożenia komórki =G3*A1, ENTER ustaw kursor myszy na znaczniku aktywnej komórki H3, skopiuj formułę w dół. Zauważ, że tylko komórka H3 ma wynik mnożenia, pozostałe zaś mają wynik 0. Sprawdź formuły w tych komórkach. w komórkę H3 wpisz formułę =G3*$A$1 i powtórz powyższe czynności. Sprawdź efekt. Jest to tzw. adresowanie względne. 3. Tworzenie przykładowych arkuszy z wykorzystaniem poznanych możliwości a) sporządź listę płac zawierającą następujące pozycje, według poniższego wzoru, 19

20 b) Formatowanie nagłówka listy: zaznacz obszar komórek A1:F1, z menu głównego wybierz Format Komórki, na zakładce Wyrównanie wyrównaj tekst Poziomo Środek i Pionowo Środek w opcji Sterowanie tekstem zaznacz Zawijaj tekst; zapoznaj się z pozostałymi opcjami okna, na zakładce Czcionka Styl czcionki Pogrubiony na zakładce Obramowanie, wybierz Styl linii, a następnie Kontur i Wewnątrz na zakładce Desenie, wybierz dowolny jasny kolor wypełnienia komórek; potem już tylko OK, Jeśli treści nagłówka tabeli nie mieszą się w komórce pomimo zawijania tekstu, należy poszerzyć komórki, wstawiając kursor myszy w pasku oznaczeń kolumn między ich oznaczeniami, a następnie nacisnąć lewy przycisk myszy i rozszerzyć kolumnę do żądanego rozmiaru, c) formatowanie pozostałych komórek: zaznaczyć obszar komórek C2:C9, z paska formatu wybrać przycisk Waluta zaznaczyć obszar D2:D9, z paska formatu wybrać przycisk Zapis procentowy 20

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów.

Lekcja 4. 3CD 3. Rysunek 1.18. Okno programu Word. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 3 Jak prawidłowo zakończyć pracę z programem? Omów jeden ze sposobów. 4 Uruchom grę Saper lub inną wskazaną przez nauczyciela i prawidłowo zakończ z nią pracę. Poćwicz sposoby uruchamiania i zamykania

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

mgr Elżbieta Galant-Zielonka

mgr Elżbieta Galant-Zielonka Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie PRZYGOTOWANIE SZABLONU DYPLOMU W PROGRAMIE MICROSOFT WORD Z WYKORZYSTANIEM KORESPONDENCJI SERYJNEJ mgr Elżbieta Galant-Zielonka Tczew 2003 Wstęp Nowoczesny nauczyciel,

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie.

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. 1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. Microsoft Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Program słuŝy do głównie obliczeń: finansowych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo