KURS MOBILE WEB wersja 1 najnowszej wersji szukaj na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS MOBILE WEB wersja 1 najnowszej wersji szukaj na www.biznes20.pl"

Transkrypt

1 KURS MOBILE WEB wersja 1 najnowszej wersji szukaj na Twój serwis w wersji na urządzenia przenośne. Wydane przez: Informacje o prawach autorskich: Autorem dokumentu oraz właścicielem praw autorskich jest Tomasz Karwatka. Treść dokumentu nie moŝe być wykorzystywana ani przetwarzana bez zgody autora. Wszystkie wykorzystane ilustracje są własnością ich autorów i zostały uŝyte jedynie w celach edukacyjnych. 1

2 Spis treści Wstęp... 4 Rozwój Kursu Mobile Web... 4 O autorze... 4 Mobilny Internet - dlaczego warto?... 5 NajwaŜniejsze zalety Internetu mobilnego... 5 Rynek mobilny... 6 Potrzeby internautów mobilnych... 7 Przykłady zastosowań... 8 Serwisy informacyjne... 8 ecommerce... 8 Serwisy korporacyjne... 9 Rozrywka PodróŜe Miasta w mobilnym Internecie Strategia mobilna Cele serwisu mobilnego Projektowanie Jak poznać swoich uŝytkowników? Architektura informacji Wytyczne dla mobilnej architektury informacji Click Streams Scenariusze uŝycia (use cases) Persony Prototypowanie Wytyczne dla mobilnego layoutu Najczęstsze prototypy Testowanie Jak przeprowadzić test z uŝytkownikami Ilu uŝytkowników powinno brać udział w testach? RóŜne urządzenia Feature Phones Smart Phones PDA Voice-Only Phones Projektowanie graficzne Projektowanie na róŝne wielkości wyświetlacza Kolory Wiarygodność WdroŜenie Adaptacja Idea One Web Rekomendacje dla serwisów mobilnych Szybkość działania Kodowanie znaków Tytuł strony Tabele Ramki Ilość linków Unikaj przeładowania Access keys Unikaj wprowadzania tekstu Fonty Rozmiar obrazków Alternatywny tekst Zewnętrzne elementy serwisu CięŜar serwisu Nazwa serwisu

3 Testowanie serwisu mobilnego Jak testować Desktop testing ( Quick and Dirty ) Testowanie w emulatorze Walidator Serwisy typu DeviceAnywhere Testowanie w urządzeniu Więcej informacji

4 Wstęp Internet mobilny to najprościej mówiąc serwisy WWW dostępne z poziomu telefonów komórkowych i wszelkich innych urządzeń przenośnych. Na całym świecie zaczyna się era mobilnego Internetu. Telefon nadal będzie słuŝył do rozmów telefonicznych i wysyłania SMS, ale coraz częściej będziemy za jego pomocą surfować po Internecie. Ten kurs ma za zadanie wprowadzić Cię do świata mobilnego Internetu. Kurs kierowany jest do osób zajmujących się Internetem w korporacjach i firmach zajmujących się ebiznesem. Szczególnie pomocny powinien być menadŝerom i specjalistom kierującym pracami nad nowymi kanałami komunikacji z klientami. Z kursu dowiesz się: jak rozwija się Internet mobilny na świecie i w Polsce, jakie są udane wdroŝenia mobilne, kto moŝe być inspiracją, jak stworzyć i wdroŝyć strategię mobilną, jak zdefiniować i zaspokoić potrzeby uŝytkowników mobilnych, jak budować uŝyteczne i profesjonalne serwisy mobilne, jak testować i ulepszać serwisy mobilne, skąd czerpać dalszą wiedzę. Zapraszam do zapoznania się z Kursem. Będzie on sukcesywnie rozwijany, zapraszam teŝ do pisania swoich uwag i pomysłów na rozwój Kursu. Rozwój Kursu Mobile Web Serdecznie zapraszam kaŝdego, kto chce pomóc w promowaniu, ulepszaniu, publikowaniu kursu do kontaktu Jestem otwarty na wszelkie pomysły na współpracę w zakresie mobile Internetu. Nowych wersji Kursu Mobile Internet szukaj w serwisiewww.biznes20.pl. O autorze Tomasz Karwatka jest dyrektorem operacyjnym w Divante. Tomasz Karwatka jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, członkiem Usability Professional Association, Fundacji Internet PR oraz Akademii Internetu. Pracował w agencji reklamowej, firmie informatycznej i agencji interaktywnej. 4

5 Mobilny Internet - dlaczego warto? Internet mobilny jest medium łączącym elastyczność Internetu (głównie serwisów WWW) i dostępności telefonów komórkowych. Zacznijmy od zasięgu tego medium. Według badań Outlook 2007: The Future is Now opublikowanych przez Fortune w 2007 Rynek mobilny juŝ dziś jest największą platformą dystrybucyjną na Świecie. GSM Association szacuje, Ŝe 29% ludzi na Ziemi uŝywa telefonów komórkowych. JuŜ w 2006 Ipsos podawał, Ŝe około 28% uŝytkowników telefonów komórkowych korzystało za ich pomocą z Internetu. Widać powstający wielki rynek, z wieloma uŝytkownikami nie korzystającymi dotychczas z Sieci. W Japonii juŝ w ubiegłym roku ilość telefonów z dostępem do Sieci przekroczyła ilość komputerów. Gdy w październiku 2006 ruszyła rejestracja domen.mobi przeznaczonych do umieszczania na nich stron w wersjach mobilnych w pierwszych 8 godzinach zarejestrowano domen. Zainteresowanie Internetem mobilnym rośnie wraz z ciągłym wzrostem ilości jego uŝytkowników. Z technologicznego punktu widzenia Internet mobilny dziś to głównie serwisy WWW przystosowane do oglądania na przeglądarkach w urządzeniach mobilnych. Przystosowanie serwisu WWW do wersji mobilnej następuje w kilku obszarach. Koszt bardzo często uŝytkownicy mobilni są rozliczani za pobrane dane. NaleŜy minimalizować koszty na jakie ich naraŝamy poprzez lekki layout serwisu. Szybkość działania dostęp mobilny odbywa się zazwyczaj wolniej niŝ na popularnych łączach szerokopasmowych. NaleŜy zastosować techniki umoŝliwiające minimalizację opóźnień. Nawigacja charakterystyka urządzeń mobilnych wymaga zupełnie innego zaprojektowania user-experience. NaleŜy brać pod uwagę małe wymiary wyświetlacza, pracę w cięŝkich warunkach, moŝliwość wystąpienia nawigacji z klawiatury lub ekranu dotykowego oraz wiele innych czynników. Poprawne działanie urządzenia mobilne nie wykształciły jeszcze spójnego standardu technologicznego. NaleŜy dopasowywać serwowane dane w zaleŝności od wykrytej przeglądarki w urządzeniu. NaleŜy teŝ przeprowadzić testy serwisu w najpopularniejszych urządzeniach. Kontekst potrzeby uŝytkowników mobilnych są diametralnie róŝne od potrzeb uŝytkowników klasycznych. Konieczna jest analiza potrzeb dla ustalenia wartości kluczowych dla uŝytkownika mobilnego. Serwisy mobilne muszą ściśle odpowiadać potrzebom swoich uŝytkowników. Nie moŝemy mówić zatem o przenoszeniu 1:1 serwisów tradycyjnych do wersji mobilnej. Nawet w rozwiązaniach umoŝliwiających automatyczną konwersję (Volantis) wybierana jest ta treść, która odpowiada potrzebom uŝytkowników kanału mobilnego. NajwaŜniejsze zalety Internetu mobilnego 1. MoŜliwość dostępu do informacji wszędzie gdzie posiadamy z sobą telefon. Telefon jest teŝ zawsze włączony. 2. Zasięg Internetu mobilnego juŝ teraz jest dwa razy większy niŝ zasięg Internetu klasycznego. Dziś 1/3 ludzi na Ziemi ma dostęp do Internetu mobilnego. Przed rokiem 2010 prawdopodobnie połowa ludzi na Ziemi będzie mieć taki dostęp. (źródło: Informa Telecoms & Media, 2007) 3. UmoŜliwia zwiększenie funkcjonalności serwisów WWW poprzez moŝliwości związane z nawigowaniem głosowym, zarządzaniem kontaktami, lokalizacją (zarówno poprzez GPS jak i stacje bazowe i usługi operatorów). 5

6 Rynek mobilny Wielu analityków zauwaŝa analogię pomiędzy rozwojem Internetu a rozwojem Internetu mobilnego. Ten drugi szacuje się, Ŝe jest około 4-8 lat wcześniej w rozwoju. Oznacza to, Ŝe największy rozwój mobilnego Internetu właśnie się zaczyna. Rynek mobilny jest największą platformą dystrybucyjną na Świecie. Mamy dwa miliardy uŝytkowników telefonów komórkowych w opozycji do miliarda uŝytkowników Internetu i miliarda uŝytkowników telewizji. - "Outlook 2007: The Future is Now," Fortune Magazine, % ludzi na Ziemi uŝywa telefonów komórkowych. - GSM Association, 2007 Około 28% uŝytkowników telefonów komórkowych korzystało za ich pomocą z Internetu przynajmniej raz. - Ipsos, 2006 W Europie mobilny Internet jest najpopularniejszy w Niemczech i we Włoszech, korzysta z niego 34% populacji internautów w tych krajach. -comscore Networks, 2006 Rysunek 1 - UŜywanie i penetracja Internetu mobilnego. Badanie wykonane w grudniu 2006 przez Online Publishers Association & OPA Europe. Liderami są UK, Włochy i USA. W 2006 roku ilość urządzeń mobilnych z dostępem do Sieci wyniosła 2,4 miliarda. - GSM Association, 2007 Firmy i osoby indywidualne zarejestrowały około stron w domenie.mobi w pierwszych 8 godzinach 27 października 2006 gdy domena ta trafiła do publicznego obrotu. - dotmobi, 2006 Analitycy przewidują rozwój Internetu mobilnego podobnie do rozwoju Internetu klasycznego. Dziś rynek mobilny szybko rośnie, ale dojrzewać będzie jeszcze przez kilka następnych lat. NiŜej fragment prezentacji Next Generation Mobile Web firmy Blue Flavor. Web 1.0 -> Web 2.0 Proprietary -> Standards Walled Gardens -> Web Services First to market -> Web as a Platform Brand-centered -> User-centered Mobile 1.0 -> Mobile 2.0 Proprietary -> Standards Walled Gardens -> Web Services First to market -> Web as a Platform Brand-centered -> User-centered 6

7 Potrzeby internautów mobilnych Wraz z rozwojem platformy Internetu mobilnego uŝytkownicy coraz częściej deklarują swoje potrzeby. Gazeta Wyborcza opublikowała wyniki badań KPMG - przebadano 400 osób w wieku lat - ludzi, którzy intensywnie korzystają z Internetu i telefonów komórkowych. Ilość takich osób w Polsce oszacowano na od 2 do 4 milionów. Z opublikowanego raportu wynika między innymi, Ŝe badani chętnie w Internecie mobilnym sprawdzaliby adresy, godziny otwarcia, rozkłady jazdy, przeszukiwali plan miasta lub rezerwowali bilety. Według autorów raportu istnieje duŝe, niezaspokojone zapotrzebowanie na mobilne usługi internetowe. W dalszej części omówię kilka udanych realizacji bazujących na tych potrzebach. NiŜej prezentuję wyniki badania dotyczącego serwisów wykorzystywanych przez uŝytkowników mobilnych w Europie. Rysunek 2 - Z jakich serwisów korzystają mobilni internauci. Badanie wykonane w grudniu 2006 przez Online Publishers Association & OPA Europe. 7

8 Przykłady zastosowań Serwisy informacyjne Najbardziej oczywiste zastosowanie Internetu mobilnego to oczywiście serwisy informacyjne. Mając przy sobie telefon komórkowy praktycznie zawsze masz dostęp do aktualnych informacji. W tej kategorii serwisów umieszczam zarówno mobilne wersje portali Onet (http://lajt.onet.pl), Gazeta (http://mobile.gazeta.pl), WP (http://mobi.wp.pl) jak i vortali typu Bankier (http://m.bankier.pl). Firma Bankier.pl S.A. mobilną wersję swojego serwisu zaprezentowała 20 czerwca Na jego promocję przeznaczy ponad 1,1 mln zł. Serwis oferuje notowania giełdowe, komunikaty spółek, kursy walut, komentarze analityków, wiadomości ekonomiczne. ecommerce Powstają pierwsze internetowe sklepy mobilne. Dla Kolporter uruchomiliśmy (Divante.pll) mobilną wersję sklepu UmoŜliwia ona dostęp do list najpopularniejszych produktów i ich recenzji. MoŜna teŝ przeczytać zapowiedzi nowych produktów. Zakup jest realizowany dwoma drogami poprzez infolinię lub poprzez przesłanie informacji o produkcie na i sfinalizowaniu transakcji juŝ z klasycznego komputera. Tego rodzaju proces zakupowy powstał w wyniku analizy zachowań uŝytkowników jeszcze dziś boją się oni realizować transakcje z poziomu telefonów komórkowych. Ciekawym przykładem mobilnego sklepu internetowego jest teŝ pozwalający kupić okazjonalne wiązanki z poziomu telefonu. Rysunek 3 - Serwis mobi.kolporter.pl Gdy jesteśmy juŝ przy ecommerce warto wspomnieć o mobilnej porównywarce cen. Pierwsza w Polsce mobilną porównywarkę cen stworzył Nokaut.pl (http://m.nokaut.pl). Serwis pozwala sprawdzić ponad 3,5 mln cen produktów. Mobilność zapewnia dostęp do porównywana z dowolnego miejsca, moŝna zatem podczas zakupów w sklepie tradycyjnym porównać atrakcyjność oferty z tym, co oferują sklepy internetowe. Biorąc pod uwagę lokalny charakter dostępu mobilnego naleŝy załoŝyć, Ŝe popularne staną się teŝ serwisy umoŝliwiające poszukiwanie usług i produktów na zadanym obszarze. Popularne są takŝe serwisy ułatwiające kupno czy wynajem nieruchomości (np. 8

9 Serwisy korporacyjne Rysunek 4 - Serwis cloaters.mobi Serwisy korporacyjne to klasyczne zastosowanie Internetu mobilnego. Warto w tym wypadku zastanowić się, kto z otoczenia biznesowego firmy potrzebuje najbardziej dostępu mobilnego. Często są to klienci biznesowi, media, inwestorzy, handlowcy firmy. Mobilny serwis korporacyjny stanie się w najbliŝszych latach tak samo oczywistym kanałem komunikacji jak telefon, czy serwis WWW. Swoje mobilne strony korporacyjne zbudowały juŝ między innymi ING DiBa (http://diba.mobi/), Neckerman (http://neckermann.mobi), BMW (http://www.bmw.mobi). Braliśmy udział w pracach nad mobilnymi stronami internetowymi dla Viessmann oraz Enea. KaŜda z korporacyjnych stron mobilnych musi zawierać esencję tego czego oczekują uŝytkownicy w ruchu. Przykładowo dla Viessmann, firmy produkującej systemy grzewcze, istotne było zamieszczenie listy dystrybutorów i serwisów. Koncern Energetyczny moŝe natomiast dzięki serwisowi mobilnemu informować np. wyłączeniach i uszkodzeniach linii energetycznych, gdyŝ mobilne urządzenia są o wiele bardziej niezawodne niŝ tradycyjne. Rysunek 5 - Serwis bmw.mobi Rysunek 6 - Serwis diba.mobi 9

10 Rozrywka Hitem ostatnich miesięcy w USA jest Twitter - aplikacja pozwalająca wieloma kanałami powiadamiać znajomych o tym, co właśnie robimy (polski odpowiednik to Blip.pl). Głównym kanałem jest oczywiście mobile. Twitter obok popularnym blogów mobilnych (http://moblog.pl) jest kolejnym doskonałym przykładem łączenia Internetu klasycznego z mobilnym. W okresie przejściowym takich hybryd będzie wiele. JuŜ teraz popularność zyskują mobilne serwisy społecznościowe (http://itsmy.mobi), mobilne mikro-blogi (http://miniblogs.mobi) oraz streaming audio i video (http://talkstreamlive.mobi). PodróŜe Rysunek 7 - Serwis itsmy.mobi Ludzie podróŝujący są jedną z najbardziej podstawowych grup zainteresowanych dostępem do Internetu mobilnego. Nie dziwi nikogo fakt, Ŝe powstaje mnóstwo serwisów mobilnych dotyczących turystyki, rezerwacji biletów, wycieczek. Rozwijający się serwis umoŝliwia rezerwację hosteli w Europie docelowo będzie to doskonałe źródło informacji dla podróŝujących. Serwis pozwoli Ci znaleźć i zarezerwować miejsce w hotelu sieci Hilton w kaŝdym zakątku świata. Rysunek 8 - Serwis hostels.mobi 10

11 Powstaje teŝ sporo przewodników turystycznych dla osób odwiedzających konkretne miejsca. Londyn zainwestował w obszerny przewodnik turystyczny połączony z mobilnym serwisem miejskim (http://londonengland.mobi). Rysunek 9 - Serwis londonengland.mobi Miasta w mobilnym Internecie Miasta przyciągające wielu obcokrajowców (Wrocław, Warszawa, Kraków) mogą wyjść im naprzeciw tworząc mobilne wersje informatorów miejskich z których moŝe skorzystać kaŝda osoba nowa w mieście. MoŜliwość sprawdzenia rozkładu komunikacji miejskiej, ciekawych wydarzeń i informacji lokalnych docenią teŝ rodowici mieszkańcy miast. Na świecie mobilne portale miejskie przeŝywają rozkwit. W USA niektóre miasta mają po kilka portali mobilnych, które juŝ teraz konkurują ze sobą o budowanie zasięgu. Jakiś czas temu głośno było o portalu stolicy Finlandii. Serwis przedstawia w uŝytecznej formie najwaŝniejsze dla uŝytkowników mobilnych informacje. Kategorie menu na Helsinki.mobi to Shopping, Wining & Dining, Entertainment & Events, Sites & Attractions, Getting Around, Useful Information. Projektem prowadzi Greater Helsinki Promotion - organizacja powołana dla promocji miasta. Rysunek 10 - Serwis helsinki.mobi Inspiracja. WyróŜnione serwisy mobilne moŝesz zobaczyć na W Polsce powstaje katalog stron mobilnych 11

12 Strategia mobilna Budowanie strategii mobilnej powinieneś oczywiście zacząć od banalnego pytania Dlaczego powinniśmy tworzyć serwis mobilny?. Posiadanie moŝliwości technicznych i treści, którą moŝna serwować mobilnie, zazwyczaj nie jest wystarczającym argumentem, aby tworzyć serwis mobilny. Twoim celem powinno być stworzenie wartości dla Twoich uŝytkowników. Wartość ta powinna wynikać z połączenia Twoich usług i treści z dostępem mobilnym do nich. Niektóre z nowych telefonów potrafią pokazywać klasyczne serwisy WWW. Nie oznacza to jednak, Ŝe user-experience tych serwisów jest optymalny dla uŝytkownika mobilnego. MoŜe zdarzać się tak, Ŝe treść poszukiwana szczególnie przez uŝytkowników mobilnych będzie w serwisie klasycznym trudna do odnalezienia (zwłaszcza z ograniczonej przeglądarki urządzenia mobilnego). Zdarza się takŝe, Ŝe poszczególne strony klasycznego serwisu nie działają poprawnie na urządzeniu mobilnym. Problemem dla uŝytkowników mobilnych będzie teŝ zbyt duŝy rozmiar klasycznych stron WWW (czas oczekiwania i koszt pobrania danych). Gdy znajdziesz uzasadnienie, potrzebę stworzenia wersji mobilnej, następne pytania dotyczą potrzeb uŝytkowników, jakie serwis mobilny ma zaspokajać. Najbardziej oczywista potrzeba to dostęp do treści, niemniej z perspektywy uŝytkownika mobilnego okazać się moŝe, Ŝe większość treści, jaką oferujesz jest zupełnie nieinteresująca. Bardzo często naleŝy kompletnie zmienić architekturę informacji i strukturę serwisu, aby zaspokoić potrzeby uŝytkowników mobilnych. Skup się na określeniu głównych celów Twoich uŝytkowników. Cele serwisu mobilnego Strategia mobilna ma łączyć cele biznesowe Twojej organizacji z celami funkcjonalnymi Twoich uŝytkowników. Zbadaj i określ obie grupy celów. Przykładowe cele. Cele biznesowe Polepszenie efektywności biznesu poprzez nowy kanał dotarcia do klientów, dostawców, mediów. Generowanie nowego biznesu. Budowanie lojalności w stosunku do marki (do kontaktu takŝe bez uczestnictwa komputera). Nakłanianie do częstszego (moŝe cyklicznego) kontaktu z marką. Dotarcie do nowych grup docelowych (osoby nie posiadające dostępu do Internetu z komputera domowego). MoŜliwość wyświetlania linków reklamowych, reklam oraz informacji marketingowych. Budowanie wizerunku innowacyjnej firmy. Cele uŝytkownika Dostępność informacji w dowolnym czasie i przestrzeni. MoŜliwość korzystania z serwisu w trakcie podróŝy i innych nietypowych miejscach. DuŜa niezawodność medium korzystanie w sytuacjach awaryjnych. Korzystanie z informacji w kontekście aktualnej lokalizacji. UŜytkownicy mobilni zazwyczaj chcą zrealizować konkretne potrzeby w jak najkrótszym czasie. Urządzenia mobilne na razie są rzadko wykorzystywane do ogólnego wyszukiwania informacji. Weryfikacja ustalonych celów nastąpić moŝe w kolejnym opisywanym etapie ( Jak poznać swoich uŝytkowników? ). Przydatne mogą okazać się szczególnie takie narzędzia badawcze, jak: przegląd konkurencji, grupy fokusowe, badania ankietowe, wywiady indywidualne. 12

13 Projektowanie Sugerujemy projektowanie w oparciu o User-Centered Design. Projektowanie zorientowane na uŝytkownika (ang. UCD User-Centered Design) pozwala na projektowanie produktów przyjaznych dla uŝytkowników poprzez ukierunkowanie procesu projektowego na potrzeby finalnego uŝytkownika. W UCD w kolejnych fazach testuje się produkty otrzymywane w procesie kreacji serwisu, usuwa wykryte problemy i ponownie poddaje testom. Testowaniu podlegają: koncepcja, makiety systemu, projekty graficzne, działający system. Pod pojęciem makiety rozumiem zarówno papierowe, proste makietki, jak i interaktywne makiety opracowane w PowerPoint lub HTML. Jak poznać swoich uŝytkowników? Poznanie odbiorców serwisu mobilnego (jak i kaŝdego innego) jest jednym z najwaŝniejszych zadań projektanta. Poznawanie przyszłych uŝytkowników moŝna zacząć od analizy danych rynkowych, demograficznych oraz analizy innych serwisów odwiedzanych przez tę grupę (przegląd konkurencji). ZaangaŜowanie uŝytkowników w etapie projektowania serwisu dla nich jest najlepszym sposobem na poznanie ich potrzeb. Jest to takŝe kluczowa czynność we wspomnianym wcześniej User-Centered Design. NajwaŜniejsze metody umoŝliwiające włączenie uŝytkowników do projektowania: grupy fokusowe, ankiety, wywiady indywidualne z uŝytkownikami, obserwacja pracy uŝytkowników, testy uŝyteczności na makietach, testy uŝyteczności na prototypie, testy uŝyteczności wersji alfa, testy beta serwisu z uŝytkownikami. W Massachusetts Institute of Technology przeprowadzono niedawno ankietę na temat technologii. Wyniki są bardzo ciekawe. W pytaniu dotyczącym technologii, której dana osoba nienawidzi, ale nie potrafiłaby bez niej Ŝyć, najczęściej wskazywano jako odpowiedź telefon komórkowy (30%). Znienawidzony budzik (25%) i telewizja (23%) znalazły się za telefonem. Internetowe fora pełne są zaŝartych dyskusji o wyŝszości telefonów Nokia nad modelami Motoroli i vice versa. Telefony komórkowe jako wciąŝ nowa, a jednocześnie masowa technologia, wywołują wiele emocji. Architektura informacji W serwisach mobilnych szczególnie waŝne jest, aby stworzyć prostą strukturę serwisu (architekturę informacji). Podczas budowania architektury informacji dla serwisu mobilnego weź pod uwagę szczególnie ilość klików potrzebnych do odnalezienia przez uŝytkownika informacji. UŜytkownicy mobilni są szczególnie podatni na frustracje związane z długim czasem oczekiwania na informację. Skracaj drogę do informacji jak tylko to moŝliwe. Z drugiej strony uŝytkownik, któremu zaprezentujemy czytelny dla niego model funkcjonowania serwisu, moŝe chętniej tolerować opóźnienia, bo jest pewien tego, Ŝe w tym serwisie zrealizuje swoje potrzeby. By zbudować takie odczucie powinieneś dbać o klarowność komunikacji uŝytkownik nie powinien zastanawiać się dokąd zaprowadzi go dany link. Przy ustalaniu nazewnictwa dla linków pomocna moŝe być metoda nazywana sortowaniem kart (więcej o niej w darmowym Kursie Usability, 13

14 Wytyczne dla mobilnej architektury informacji Ograniczaj wybory. Podawaj tylko treść adekwatną do potrzeb uŝytkowników mobilnych. Stwórz prostą architekturę informacji skierowaną na potrzeby uŝytkowników mobilnych. Wyświetlaj nie więcej niŝ 5 kategorii na stronie. Wyświetlaj nie więcej niŝ 10 linków na stronie. Zawsze dostarczaj co najmniej jeden element kontentowy na kaŝdą wyświetloną stronę (unikaj generowania stron bez treści) Staraj się nadać treści priorytety według popularności lub aktywności uŝytkowników. Koniec strony powinien zawierać link umoŝliwiający kontynuację nawigacji. Minimalizuj wielkość strony. UŜywaj dobrego kodu dla minimalizacji problemów technicznych. Kolejność kodu powinna odpowiadać strukturze dokumentu. Koduj semantycznie UŜywaj klawiszy dostępu. Zaprojektowaną strukturę informacji moŝna przedstawić za pomocą mapy myśli (tutaj wykorzystano darmowy program Freemind). Rysunek 11 - Struktura serwisu mobi.kolporter.pl Click Streams Pojęcie Click Streams określa ścieŝki jakimi podąŝają uŝytkownicy w serwisie. Zazwyczaj w serwisie istnieje kilka ścieŝek (na ścieŝkę składa się kilka kolejnych stron) które są najbardziej popularne wśród uŝytkowników. W serwisie mobilnym pojęcie click streams jest szalenie istotne dla zachowania dobrego user-experience (przyjemności uŝytkowania). Dysponując małym wyświetlaczem chcąc czy nie, jesteś zmuszony do rozbijania informacji na wiele podstron. Bardzo waŝne jest, aby uŝytkownik płynnie poruszał się po prezentowanej treści. By ułatwić projektowanie nastawione na efektywne poruszanie się uŝytkownika po ścieŝkach, moŝna zastosować metodę zwaną use cases. Scenariusze uŝycia (use cases) Scenariusze uŝycia opisują jak uŝytkownicy wykonują zadania na podstawie typowych zadań. Są tworzone zawsze z perspektywy uŝytkownika i jego potrzeb. Persony Persona to opracowany profil typowego uŝytkownika. Często persony występują jako aktorzy w scenariuszach uŝycia. By stworzyć personę, piszesz charakterystykę finalnego uŝytkownika dla kaŝdej grupy docelowej serwisu. W opisie uwzględniasz charakterystykę osoby (np. stopień znajomości technologii) oraz typowe cele, zadania i potrzeby jakie ma na uŝytek persony realizować system. 14

15 Prototypowanie Posiadając architekturę informacji oraz scenariusze zachowań uŝytkowników moŝna przystąpić do projektowania prototypów (zwanych teŝ makietami, wireframes, mockups). Prototyp powinien oddawać to, jak wyglądać będą poszczególne strony serwisu mobilnego. MoŜna go wykonać wieloma metodami. Wytyczne dla mobilnego layoutu Najczęstszą metodą tworzenia layoutu mobilnego jest posłuŝenie się pionową listą odnośników (wraz z odpowiadającymi im accesskey od 0 do 9). Zazwyczaj najlepiej pokazywać tylko jeden poziom nawigacji. Podmenu naleŝy pokazać dopiero na podstronie. Ogólna zasada mówi o pokazywaniu tylko linków nawiązujących do kontekstu danej podstrony. Z kaŝdej podstrony powinien prowadzić link do poprzedniej sekcji lub wyŝszego poziomu menu. Taki link najlepiej sprawdza się na górze podstrony (uŝytkownik nie musi przewijać strony) oraz na dole (uŝywany po przeczytaniu treści). Najczęstsze prototypy Rysunek 12 - Sugerowany layout serwisu mobilnego Papierowe narysowane na kartce papieru, proste w modyfikacji. Elektroniczne wykonane w programie typu PowerPoint, Visio umoŝliwiają szybką modyfikację i tworzenie duŝej ilości wariacji, osobiście najczęściej z nich korzystam. HTML wykonane najczęściej w graficznych edytorach HTML, umoŝliwiają w łatwy sposób testowanie interakcji. Graficzne tworzone w programach graficznych, zbliŝone do finalnych projektów graficznych, wymagają duŝo pracy i z tego powodu są rzadko stosowane. Testowanie Sens tworzenia prototypów opiera się na moŝliwości przetestowania tego, jak radzą sobie z nimi uŝytkownicy. Badanie z uŝytkownikami jest uznawane za podstawowe (najefektywniejsze) narzędzie testowania prototypów. Jak przeprowadzić test z uŝytkownikami 1. Przygotowujesz zadania testowe (najlepiej oprzeć ja na wcześniej zdefiniowanych celach serwisu). Zadania mogą mieć charakter otwarty ( znajdź ciekawą ksiąŝkę dla siebie ) lub 15

16 zamknięty ( znajdź ostatnią ksiąŝkę Sapkowskiego ). Zadań powinno być kilka do 10, gdyŝ sam test nie powinien zając więcej niŝ 1,5 h. 2. Wykonujesz wszystkie zadania samodzielnie dla zweryfikowania ich realizowalności. 3. Prosisz kogoś o asystę w charakterze obserwatora. Osoba ta będzie notować wszystkie problemy, jakie napotkał uŝytkownik podczas testów, Ty moŝesz nie zdąŝyć zapisać wszystkiego. Opcjonalnie moŝesz przygotować sprzęt nagrywający test. 4. Rekrutujesz uŝytkownika do testu (osoba nie związana z serwisem badanym, najlepiej z grupy docelowej serwisu), 5. Prowadzisz test. UŜytkownik wykonuje poszczególne zadania, głośno myśląc (zachęcaj uŝytkownika do dzielenia się tym, co myśli, co go denerwuje, jak rozumie serwis). Obserwator i Ty wykonujecie notatki. 6. Po zakończeniu testu porównujecie notatki i nanosisz poprawki na makiety. Ilu uŝytkowników powinno brać udział w testach? Pierwsi uŝytkownicy zazwyczaj odkrywają najwięcej błędów. Jakob Nielsen i Tom Landauer wykazali, Ŝe testowanie z 5 uŝytkownikami pozwala na wykrycie 85% problemów dotyczących funkcjonalności witryn. Zatrudnianie większej ilości uŝytkowników nie gwarantuje liniowego wzrostu liczby wykrytych błędów. Zamiast jednego testu z 8 uŝytkownikami lepiej przeprowadzić dwie tury testów z 3 uŝytkownikami. Najczęściej duŝe błędu zasłaniają te mniejsze i dopiero usunięcie ich i przeprowadzeni drugiej tury pozwala na odkrycie mniejszych błędów. Jeśli na bieŝąco testujesz i modyfikujesz makiety, moŝesz po kaŝdej modyfikacji przeprowadzać 1-2 testy. Rysunek 13 - Wykres przedstawia ilość znalezionych problemów usability w odniesieniu do ilości badanych uŝytkowników. Wykres na podstawie badań J. Nielsen i T. Landauer. Bardzo dobry artykuł o badaniach z uŝytkownikami znajdziesz pod adresem: Opisano tam przebieg profesjonalnego badania z uŝytkownikami (większość badań jest realizowanych skromniejszymi środkami). Więcej informacji o testach z uŝytkownikami znajdziesz teŝ w darmowym Kursie Usability RóŜne urządzenia Obecnie mówi się o czterech typach telefonów. Projektując naleŝy zastanowić się nad moŝliwościami, jakie chcemy dać kaŝdej z grup uŝytkowników. Feature Phones To najczęściej występujące telefony. Zazwyczaj mają 12 klawiszy, obsługują SMS oraz transmisję danych. Wiele z nich posiada teŝ aparat cyfrowy oraz moŝliwość odtwarzania MP3. 16

17 Smart Phones Od Featured Phones róŝnią się moŝliwością uruchomienia aplikacji zewnętrznych oraz większym ekranem. Telefony te uŝywają często systemów Symbian lub Windows Mobile. PDA To mobilne komputery ze zintegrowanym telefonem. Ich głównym zastosowaniem jest organizacja zadań i spotkań. WyróŜnia je od Smart Phones klawiatura w standardzie QWERTY oraz często jeszcze większy wyświetlacz (często dotykowy). Voice-Only Phones Najprostsze telefony, nie obsługujące transmisji danych. Ich uŝytkownicy nie mogą korzystać z mobilnych serwisów WWW. Obecnie na rynku najwięcej jest urządzeń klasy Feature Phones. Projektowanie graficzne Efektem poprzednich etapów jest komplet makiet opisujących rozmieszczenie elementów serwisu na kaŝdej waŝniejszej podstronie serwisu. To doskonała podstawa do prac dla grafika. Projektowanie graficzne pod mobile z pewnością jest sporym wyzwaniem dla designerów. Mimo rozwoju urządzeń mobilnych i przeglądarek mobilnych nadal istnieje mnóstwo ograniczeń rzutujących na layouty serwisów mobilnych. NaleŜy brać pod uwagę takie problemy, jak długi czas ładowania, róŝne wielkości wyświetlaczy i ilość obsługiwanych kolorów, czy wreszcie niekompatybilności w obsłudze CSS. Projektowanie na róŝne wielkości wyświetlacza Obecnie większość PC pracuje na rozdzielczości 1024*768 lub wyŝszej. W świecie urządzeń mobilnych zróŝnicowanie jest duŝo większe. Rysunek 14 - Rysunek pochodzi z wydanego przez W3C Mobile Web Developer's Guide. W3C zaleca stosowanie rozdzielczości do 200x250px. Radzić sobie z róŝnymi wielkościami wyświetlacza moŝna na wiele sposobów. Jedna z metod mówi o tworzeniu odrębnych arkuszy styli dla róŝnych rozdzielczości, inna proponuje skalowania layotu i dopasowanie do ekranu w locie. Osoby mające doświadczenia w projektowaniu pod PC znają wady i 17

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW

Efektywne i intuicyjne serwisy WWW Efektywne i intuicyjne serwisy WWW www.webusability.pl 1 Efektywne i intuicyjne serwisy WWW WERSJA ROZWOJOWA 1.2 Informacje o prawach autorskich: Autorem dokumentu oraz właścicielem praw autorskich jest

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Rola User Experience w powodzeniu e-usług

Rola User Experience w powodzeniu e-usług Rola User Experience w powodzeniu e-usług Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autorzy: Szymon Błaszczyk Krzysztof Urbański UBIK Business Consulting

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Piotr Makowski Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Kierunek: Grafika Komputerowa Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki Piotr Makowski Numer albumu 864 Projekt

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla kogo jest ten poradnik? Partnerzy Wydawca Dla kogo jest ten poradnik? Chcesz tanio, a przede wszystkim skutecznie, zareklamować swoją firmę, produkt, usługę, markę? Wiesz mało na temat reklamy w internecie, bo jeszcze nie miałeś

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska.

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Poradnik mobile Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Zespół redakcyjny: Agnieszka Ferenc, Natalia Malec, Anna Wątła. IAB Polska Poradnik mobile

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk. Jak budować serwisy Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.com 2 2 Wstęp Dokumentacja Proces powstawania treści Kluczowe wartości dla serwisów b2b Q&A

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu v.2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0

7 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim założysz własną stronę WWW - v2.0 1 Spis treści Wstęp... 3 Dla kogo jest ten e- book?... 4 Komu polecam tego e- booka?... 4 Czego dowiesz się, czytając tego e- booka?... 4 Rozdział 1 - Co zyskujesz dzięki posiadaniu własnej strony WWW?...

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego?

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? 22 E- COMMERCE W POLSCE Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? E-commerce to handel internetowy wykorzystujący do swego funkcjonowania środki i urządzenia elektroniczne. Według

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży w wyszukiwarce

Biuro podróży w wyszukiwarce 2012 Biuro podróży w wyszukiwarce Pozycjonowanie krok po kroku zasady pozycjonowania stron turystycznycha elementy decydujące o wysokiej pozycjia prawidłowy sposób wyboru słów kluczowycha bezpłatne narzędzia

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo