Of e r t a. p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Of e r t a. p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate"

Transkrypt

1 Of e r t a p o w i e r z c h n i r e k l a m o w y c h w magazynie airgate

2 Szanowni Państwo Magazyn airgate ukazuje się 5 razy do roku. Właścicielem tytułu oraz jego wydawcą jest Kraków Airport, a magazyn skierowany jest do wszystkich tych, dla których Port stanowi okno na świat. O pozycji gazety niech zaświadczy przyznana przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej trzecia nagroda w konkursie Szpalty Roku 2009 (kategoria magazynów zewnętrznych). W uzasadnieniu jury pochwaliło tytuł m.in. za dobry pomysł na dystrybucję oraz konsekwentną promocję Krakowa i rozbudowane informacje o mieście. airgate ma charakter ekskluzywny i lifestylowy. Dla użyteczności gazeta zawiera także garść informacji kluczowych dla podróżnych, wskazania nowych połączeń czy oferty promocyjne. Tytuł skierowany jest przede wszystkim do ludzi ciekawych świata, otoczenia w jakim pracują i odpoczywają, ludzi świadomych i z rozwagą planujących swój czas. Ponieważ airgate został pomyślany jako tytuł budujący markę zarówno Portu jak i Krakowa mieści artykuły poświęcone kulturze i turystyce. Nie brak oczywiście tekstów pisanych w szerszym kontekście. Gazeta promuje kulturę, opisuje ciekawe miejsca, poleca wyjątkowe wydarzenia, informuje o inwestycjach. Reklama: Content Media, Mariusz Czykier, tel , , Redacja: I KROPKA, Mariola Piotrowska, tel Koordynator projektu: Kraków Airport, Anna Szul, tel Pragniemy aby airgate był miejscem promocji instytucji oraz wartościowych inicjatyw. Zróżnicowanie tematyczne powoduje, że tytuł jest postrzegany jako wiarygodny tytuł prasowy umożliwiający reklamodawcom dotarcie do gości portu, ich przyjaciół, rodzin lub partnerów biznesowych, czyli najciekawszych grup docelowych stanowiących ważny punkt odniesienia w strategiach marketingowych wielu firm. Jesteśmy przekonani, że promocja w magazynie airgate pomaga we wzmacnianiu wizerunku reklamodawców. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Z poważaniem Prezes Zarządu MPL Kraków Balice Sp. z o.o.

3 NASZE ZAŁOŻENIA Konkretne cele Podstawowym celem magazynu jest publikacja inteligentnych, kreatywnych i aktualnych materiałów związanych z Krakowem: centrum kultury, turystyki, biznesu, spotkań towarzyskich. Chcemy, aby każdy numer witał i żegnał gości, aby towarzyszył w podróży, był przewodnikiem po mieście i samym lotnisku, stanowił kierunkowskaz dla ludzi biznesu. Magazyn jest podzielony na sekcje, w które wkomponowane są artykuły, cykliczne rubryki, kalendarz wydarzeń, mapy, reklamy, oferty dla inwestorów, prezentacje linii lotniczych. Layout gazety charakteryzuje nowoczesność i graficzna przejrzystość. Budujemy wizerunek Magazyn w porównaniu z innymi podobnego typu wydawnictwami ma unikatowy w znaczeniu elitarny wygląd, który budowany jest przez połączenie klasycznych rozwiązań z niekonwencjonalnymi technikami graficznymi i innowacyjnymi rozwiązaniami stałych elementów magazynu. airgate jest rozpoznawalną marką, wyróżnia się nie tylko pośród wszystkich innych publikacji w mieście, ale również jest ikoną samego Portu. W roku 2008 Kraków-Airport odwiedziło ponad 3 miliony gości. W żadnym innym miejscu nie spotyka się tyle osób - każda z nich może trafić na Państwa reklamę! Dla kogo airgate? Magazyn airgate skierowany jest do pasażerów, a więc klientów Kraków Airport. Są to: mieszkańcy Krakowa, turyści polscy i zagraniczni, ludzie biznesu, politycy oraz artyści. Oczywiście nie zamykamy się tylko na tych kilka grup. Magazyn jest platformą informacyjną nie tylko dla ludzi, którzy odwiedzają miasto na chwilę, którzy czasowo w nim mieszkają, ale także i dla samych mieszkańców Krakowa. Wiemy, kim jest nasz czytelnik W kategoriach pokoleniowych wśród czytelników airgate dominują osoby w średnim wieku (49.5% lat) lub młode (32.6% - do 30 lat); W proporcji 2/3 do 1/3 czytelnikami są Polacy i podróżni obcojęzyczni; zwłaszcza ci drudzy jako potencjalni konsumenci (dojrzalsi wiekiem, częściej podróżujący w towarzystwie drugiej osoby lub w grupie, zamożni, ciekawi świata i innych ludzi), są atrakcyjnym adresatem pisma.

4 ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA NUMERÓW Poniżej opisy wybranych rubryk: Kierunkowskaz kierunkowskaz sign post 93% ankietowanych czytelników uważa airgate za ciekawą i atrakcyjną wizytówkę nie tylko lotniska, ale także Krakowa. Maciej Kozïowski Kulturoznawca, wspóïzaïoĝyciel i redaktor portalu muzyk, gitarzysta zespoïu 1o.ooo szelek, wspóïpracowaï z Karnetem oraz ikrakow.com, obecnie redaktor wydawnictwa i kropka. Culture expert, co-founder and journalist of web portal musician, guitarist of 1o.ooo Szelek band; collaborated with Karnet and ikrakow.com, currently journalist of i kropka. Seria artykułów pokazująca w sposób niebanalny portrety dzielnic, ciekawych ludzi, interesujące miejsca i różne oblicza Krakowa i okolic. Teksty z kulturoznawczym zacięciem powstają na bazie wywiadów przeprowadzanych z lokalnymi aktywistami, oraz ludźmi sztuki. foto: Jerzy Ridan, Przeprowadzka NOWnA Sza HUTA HONOURABLE HUTA Maïo która sypialnia zyskaïa w tym kraju tyle uwagi. Dzielnica imponujèca, zwyczajna, wyklúta i kultowa zarazem. Jej poczètki rozjaăniaïa socjalistyczna mitologia i etos robotniczy. Dojrzewaïa podczas wolnoăciowego zrywu. Po przeïomie zostaïa osïawiona brutalnymi obyczajami kibiców. Teraz jej wizerunek ocieplajè inicjatywy twórcze i nieuprzedzone spojrzenie na historiú dzielnicy. W roku jubileuszowym przedstawiamy szanownè 60-latkÚ, NowÈ HutÚ. Hardly any bedroom suburb attracted so much attention in this country. An impressive, usual, cursed and at the same time cult district. Its beginnings were brightened by socialist mythology and workers ethos. It ripened during liberation uprising. After the breakthrough it became famous by brutal habits of football fans. Nowadays, its image is warmed up by creative initiatives and unprejudiced glance at the district history. Jubilee year, we wish to present our honourable sixty-year old district, Nowa Huta. Piosenka murarska PrzewrotnoĂÊ podpowiada, ĝe NowÈ HutÚ zbudowaï nie robotniczy czyn, tylko inspirowane przez wïadzú zabiegi artystyczne i polityczne mitotwórstwo. Osiedli i fabryk budowaïo siú w Polsce wiele, ale to Nowa Huta zostaïa wybrana do najokazalszej architektonicznej pieăni ku chwale socjalizmu. Konstruktorzy nowego systemu uwodzili i wiele obiecywali. Robotnicy byli tu gïównie aktorami starannie wyreĝyserowanych kronik. Dopiero póěniej wymknúli siú wïadzy, kiedy okazaïo siú, ĝe ta nie sïucha ich gïosu, a jedynie instrumentalnie posïuguje siú ich ĝyciorysami. Nie zmienia to faktu, ĝe z poczètku ideè nowego miasta zachïysnúïo siú wielu, od robotników po artystów. Jerzy KapuĂciñski juĝ lekko nieufny wobec nowego systemu jeden ze swoich pierwszych reportaĝy poăwiúciï sytuacji w Nowej Nawigator Bricklayers song Perversity suggests that Nowa Huta was built not by workers deed, but by authority s artistic efforts and political myth creation. There were many districts and companies built in Poland, but it was Nowa Huta which was chosen to the grandest architectural song to praise socialism. Designers of the new system deluded and promised much. Workers were mainly actors of a carefully directed chronicles. It was later that they had escaped the authority. It was when it turned out that the authority had not listened to their voice, but only instrumentally used their resumes. It does not change the fact that from the very beginning, the idea of a new town appealed to many, from workers to artists. Jerzy KapuĂciñski slightly distrustful of a new system described the situation in Nowa Huta in one of his first documentaries, Rubryka w której prezentujemy nieznane i arcyciekawe fakty dotyczące Krakowskiej architektury. Teksty pisane przez historyka sztuki przynoszą pasjonującą wiedzę na temat konkretnych budynków, zdobień oraz obyczajowych i politycznych okoliczności ich powstania. navigator nawigator Barbara Zbroja Historyk sztuki zajmujèca siú urbanistykè i architekturè Krakowa 2 poï. XIX i 1 poï. XX wieku. Au- Art historian specialising in urban planning and architecture of Kraków in the 2nd half of the 19th torka licznych publikacji m.in. ksièĝki Miasto umarïych. Architektura publiczna ydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach (Kraków 2005), kurator wystaw m.in. wiat przed KatastrofÈ. ydzi krakowscy w dwudziestoleciu miúdzywojennym (MiÚdzynarodowe Centrum century, and the 1st half of the 20th century. She is the author of many publications, including The City of the Dead. The Public Architecture of the Jewish Community in Kraków in the Years (Kraków, 2005); curator of exhibitions, including A World Before a Catastrophe. Kraków Kultury 2007). Czïonek Wydziaïu/ZarzÈdu Towarzystwa MiïoĂników Historii i Zabytków Krakowa. Jews in the Interwar Period. (International Cultural Centre, 2007); and a member of Department/ Management Board of the Society of Friends of Monuments and History of Kraków. Paw. Sgraf towa dekoracja kamienicy przy ul. Filareckiej 16, powstaïej w latach wg projektu Samuela Manbera Peacock. Sgraf to decoration of the building at 16 Filarecka St., built in the years and designed by Samuel Manber. 6 airgate wrzesien_druk.indd :12:49 41 airgate wrzesien_druk.indd 41 nawigator navigator :20:57 navigator nawigator Barbara Zbroja Historyk sztuki zajmująca się urbanistyką i architekturą Krakowa 2 poł. XIX i 1 poł. XX wieku. Au- Art historian specialising in urban planning and architecture of Kraków in the 2nd half of the 19th torka licznych publikacji m.in. książki Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach (Kraków 2005), kurator wystaw m.in. Świat przed Katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym (Międzynarodowe Centrum century, and the 1st half of the 20th century. She is the author of many publications, including The City of the Dead. The Public Architecture of the Jewish Community in Kraków in the Years (Kraków, 2005); curator of exhibitions, including The World Before Catastrophe. Kraków Niemiecka dzielnica mieszkaniowa Kultury 2007). Członek Wydziału/Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Jews in the Interwar Period. (International Cultural Centre, 2007); and a member of Department/ Architektura Management Board of the Society of Friends of Monuments and History of Kraków. III Rzeszy w Krakowie airgate 2/2009 sign post kierunkowskaz airgate 2/2009 Maciej Kozłowski Kulturoznawca, współzałożyciel i redaktor portalu muzyk, gitarzysta zespołu 1o.ooo szelek, współpracował z Karnetem oraz ikrkow.com, obecnie redaktor wydawnictwa i kropka. Culture expert, co-founder and journalist of web portal musician, guitarist of 1o.ooo Szelek band; collaborated with Karnet and ikrakow.com, currently journalist of i kropka. Jak żadna inna część Krakowa, Kazimierz ma swoje pokręcone losy i warstwy, które prześwitują, opalizują, dopełniają się i wykluczają jednocześnie. Dzielnica kawy, dymu papierosowego, liczonych w godzinach rozmów, alkoholi, targów stajanusz Makuch roci i duchów przeszłości hipnotyzuje już właściwie wszystkich, freaków, artystów, studentów, biznesmenów, turystów. Nawet rozkochana w drinkach i parkietach bananowa młodzież znalazła tu swoje pierwsze przyczółki. Psychoanaliza Kazimierza Kazimierz stands apart from the rest of Kraków with its many layers of twisted experiences that shine through and opalesce while simultaneously complementing and contradicting one another. This is a district where coffee, cigarette smoke, countless hours of conversations, alcohol, antique fairs, and ghosts of the past all join forces to mesmerise just about everyone who sets foot here, including freaks, artists, students, businesspeople, and tourists. Even the cocktail-and-dancefloor-loving younger generation has staked a claim here. Najgłębsza warstwa Kazimierz od zawsze był wyspą. Zarówno z powodów geograficznych kiedyś oblewały go odnogi Wisły jak i kulturowych przez wiele wieków pozostawał żydowską enklawą. Nic tak nie działa na wyobraźnię, jak tajemniczy, uduchowiony świat religijnych ortodoksów, którzy licznie zamieszkiwali przedwojenny Kazimierz. W całej dzielnicy zachowało się siedem synagog, co jest w Europie przypadkiem bez precedensu. Janusz Makuch, koneser i piewca żydowskiej kultury, a zarazem dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej, obecny status dzielnicy kreśli z wyraźnym wyczuleniem na przeszłość: Jeśli spojrzy się z perspektywy całych wieków żydowskiej obecności na Kazimierzu, to dzisiejszy Kazimierz pozostaje pusty. Weźmy pod uwagę prosty fakt, że całość Krakowa przed II Wojną Światową wliczając w to okoliczne miejscowości zamieszkiwało około 70 tys. Żydów. Kiedy przyjechałem do Krakowa w 1980 roku, to gmina żydowska liczyła jakieś 300 osób. To daje skalę ilościowej, ale i jakościowej zmiany, jaka nastąpiła w tej niewielkiej przestrzeni zapełnianej kiedyś bogactwem żydowskiego życia, religijnego i świeckiego. Ten festiwal, który robię od 1988 roku jest niczym innym, jak z jednej strony próbą zachowania pamięci o tym, co miało tu miejsce przez całe wieki, ale z drugiej strony jest to próba wskazania, co się stało z tą żydowską kulturą po Zagładzie, po Holocauście, po Auschwitz. I to bardziej mnie inspiruje, podnieca i daje taki impuls do działania. Szczególnie, że widzę na co dzień, jak to żydowskie życie powoli się odradza. Wątek nieobecności dawnych mieszkańców przewija się w wielu rozmowach o Kazimierzu. Wydawałoby się, że dzielnica przez sześć powojennych dekad zdążyła już zmienić tożsamość, ale temat jej dawnych mieszkańców powraca jak bumerang. Irek Grin, wydawca i autor książek kryminalnych, tłumaczy: Ze współczesną obecnością Żydów na Kazimierzu jest trochę jak z tajemniczymi, pradawnymi rysunkami w jaskiniach. Holocaust zabrał nam wszystkich mieszkańców. Teraz można tylko szukać dookoła śladów materialnych i domyślać się z nich czegoś, ewentualnie można jeszcze słuchać opowieści, jeśli ma się szczęście trafić na jakiegoś ocalonego. Grin akurat miał tę sposobność. Wspólnie z Anis D. Pordes spisał wywiady z krakowskimi Żydami mieszkającymi w Izraelu. Na tej podstawie powstała książka Ich Miasto, portret pamięciowy przedwojennego Kazimierza. 6 Okres przejściowy Zanim w latach 90. doszło do otwarcia dzielnicy na świat zewnętrzny, w okresie powojennym, a właściwie przez cały okres Polski Ludowej żyła ona swoimi sprawami do tego stopnia, że obcy mogli tam liczyć głównie na garbowanie skóry i pozbywanie się portfeli. Podczas przygotowywania tego tekstu rozmawiałem między innymi z Mikołajem, młodym duchem sześćdziesięciolatkiem, który swoim bujnym życiorysem mógłby obdzielić niejednego, pewnie z tego powodu został lokalnym celebrytą. Mikołaj jest piewcą dawnego wizerunku dzielnicy. Były te odrapane kamieniczki, ale każdy miał swoje mieszkanie, żyli tu jak pączek w maśle! To był tylko świat Kazimierza. Tam, gdzie są teraz puby, tam, gdzie jest przykładowo Alchemia, to tam był sklep chemiczny, złotnik i taka garmażerka fantastyczna. Obok Baraka, tam też był sklep. Potem za Baraką jest Mechanoff, tam była z kolei piekarnia Do lat 60. tutaj nie było jednej knajpy. No jedyne co, to tam, gdzie Tajemniczy Ogród, była taka mała pijalnia. To była pierwsza pijalnia, ale to już późne czasy. Pod delikatesami się ewentualnie wypiło flaszeczkę. Na Placu Nowym, gdzie jest Okrąglak, to myśmy tam rżnęli w piłę nieraz do późnej godziny dziesiątej, jedenastej, a potem starsi wychodzili na banię. Te stragany jeszcze dziesięć, dwanaście lat temu były poodkrywane. A teraz znalazła się grupa tych, co tu powykupywali mieszkania i powstał komitet ciszy mieszkańców. Że tu niby za głośno? Że tu nie można mieszkać? Przecież tu się zawsze cudawianki działy. Kazimierz zawsze tętnił życiem! Twórcze lenistwo Obecnie dzielnica tętni anegdotą. Na Kazimierzu funkcjonuje się tak, jak za dawnych czasów, kiedy wyalienowana rozrywka z pilotem telewizyjnym w ręce była jeszcze niezrealizowanym koszmarem. Mimo złośliwej opinii, że to jeden z największych Dzieje Krakowa okresu drugiej wojny światowej są od dawna przedmiotem zainteresowań historyków. Na ten temat powstało wiele interesujących prac, jednak nie zawsze przechodząc ulicami Krakowa, zdajemy sobie sprawę z obecności pod Wawelem architektury III Rzeszy. Paradoksalnie, na lata przypadł rozwój terytorialny miasta i silny, jak na okres wojny, ruch budowlany. Co prawda Niemcy wykorzystali przedwojenny plan urbanistyczny opracowany pod kierunkiem Kazimierza Dziewońskiego, ale wiele pomysłów na Kraków było ich samodzielnymi wizjami. Dotyczyło to zarówno urbanistyki, jak i architektury. Zacznijmy jednak po kolei. Irek Grin Mikołaj The deepest Layer Kazimierz has always been an island. Geographically, because it used to be surrounded by several arms of the Vistula, and culturally, because it was a Jewish enclave. Nothing stirs the imagination quite like the mysterious and spiritual world of the pious orthodox Jewish believers who inhabited pre-war Kraków in their thousands. Kazimierz, unique in Europe, still has seven well-preserved synagogues. Kraków Jewish Culture Festival director, Janusz Makuch, is a connoisseur and eulogist of Jewish culture. He gives us a sketch of the district as it is now, all the while casting a sensitive eye over its past. If you can see it from the perspective of all those long centuries where there was a Jewish presence in Kazimierz, then you can see how empty it is today. Just consider the simple fact that before the second world war, Kraków, together with its neighbouring villages, had a Jewish population of approximately 70,000. When I came to Kraków in 1980, its Jewish community consisted of some 300 people. This may give you an idea of the qualitative and quantitative change that has occurred in this relatively small area, once brimming with Jewish religious and secular life. The festival that I ve been organising since 1988 is nothing more than an attempt to hold on to the memories of what it was like here though all those centuries on the one hand, while querying what happened to that Jewish culture after the Holocaust and Auschwitz on the other. This is what inspires and excites me and gives me the strength to keep going. Especially when I see this Jewish life reviving every day. The absence of Kazimierz s former residents is a topic that weaves its way in and out of many conversations about the district. Kazimierz may seem to have taken on a new identity during these six post-war decades, but the theme of its previous inhabitants is coming back like a boomerang. The presence of Jews in Kazimierz is sort of like those mysterious, ancient cave painting, says Irek Grin, a writer and publisher of crime novels. The Holocaust wiped out all the district s residents. Today, all you can do is to look around for some material traces and speculate as to what it was all about, or listen to the stories of the few survivors, if you are lucky enough to find any. It just so happens that Grin was lucky enough to find some. Grin has transcribed a lot of interviews of Kraków born Jews living in Israel, in collaboration with Anis D. Pordes. Their book Ich Miasto (Their City) provides a fascinating glimpse into pre-war Kazimierz. German Housing Estate foto: Przemek Siepski The history of Kraków during WWII has always been a fascinating subject for quite a lot of historians. People are seldom if ever aware of the Third Reich architecture lining the streets snaking around the foot of Wawel Hill, although there is no shortage of interesting books on the topic. As perverse as it may seem, the city underwent a massive territorial expansion and experienced a sustained construction boom between 1939 and While there is no denying the fact that the Germans used the urban development plan prepared under the direction of Kazimierz Dziewoński, quite a few Kraków development projects had a creative vision that was all their own. These focused on urban development as well as architectural design. Let s check them out one by one. 12 października 1939 r. Hitler podpisał dekret o powstaniu Generalnego Gubernatorstwa niemieckiego kraju peryferyjnego, na obszarze okupowanego przez Niemców terytorium II Rzeczypospolitej, którego bezpośrednio nie wcielono do granic Rzeszy. Niemcy początkowo traktowali GG jak kraj okupowany, ale od sierpnia 1940 r., odnosili się do niego już jako do części Rzeszy. Na stolicę gubernatorstwa został wyznaczony Kraków. Tu mieścił się tzw. rząd, urzędy centralne i administracja. Hitlerowcy zamierzali uczynić z Krakowa wzorowe niemieckie miasto. Ludność polską planowano zastąpić niemieckimi osadnikami, niszczono polskie instytucje kultury i nauki, usuwano symbole polskości. Hitlerowcy zmienili herb Krakowa, usuwając z niego Orła Białego tradycyjnie widniejącego w otwartej bramie miejskiego muru. Był także pro- Kazimierz on the Couch kierunkowskaz sign post Third Reich architecture in Kraków jekt, w którym orła zastąpiono... swastyką. Politycznym planom okupanta towarzyszyły megalomańskie wizje przebudowy miasta, które miało otrzymać nowy urbanistyczny wyraz w wielkim stylu. W latach wybitny niemiecki urbanista Hubert Ritter stworzył koncepcję rządowej dzielnicy na Dębnikach. Miała ona zostać zbudowana na ok. 250 hektarach i pełnić funkcję faszystowskiego Forum Romanum. Plany te nie spotkały się z aprobatą Hansa Franka i w 1941 r. powstał projekt wzniesienia niemieckiej dzielnicy administracyjnej na Błoniach (Regierungsviertel). Niemieckie wyobrażenia nie zostały zrealizowane, jednak w Krakowie pozostało wiele przykładów architektury faszystowskiej. Wśród nich najwięcej jest budynków mieszkalnych, ale nie tylko one stanowią pozostałość po przedsięwzięciach budowlanych okupanta. Są to miejsca zwykle pomijane w przewodnikach, ale warto zwrócić na nie uwagę. Transition Period Before the district opened its doors to the outside world in the 90s, or actually for the entire communist period, not just those desperate post-war years, it used to be so self-sufficient that any outsider foolhardy enough to venture in could only expect to be beaten up and robbed. While preparing to write this article, I had an opportunity to talk to Mikołaj, a young-at-heart sixtyyear-old with way too much life experience for one person. Little wonder he is a local celebrity. Mikołaj loved Kazimierz just as it was. There were all those shabby, flaking houses, but everybody had their own flat. We were all sitting pretty here! That was the world of Kazimierz. Where you can see those pubs today, Alchemia for example, there was a shop selling cosmetics and cleaning products, a goldsmith s, and an absolutely marvellous deli counter. There also used to be a shop where we have Baraka Pub today. Mechanoff, behind Baraka, is located on the premises of what used to be a bakery There was 40 7 On 12 October 1939, Hitler signed a decree for the foundation of the General Government, a German peripheral state located within the territory of the Second Polish Republic and occupied by Nazi Germany but not incorporated into the Reich. The Germans treated the General Government as another occupied state at first but this changed in August From then on it was regarded as an integral part of the Third Reich. Kraków was designated the capital of the General Government and a puppet government, central authorities and an administration were established here. The intention of Nazi Germany was to transform Kraków into an exemplary German city. To this end Polish citizens were to be supplanted by German settlers, Polish scientific and cultural institutions closed down, and all Polish symbols eradicated. The Nazis also changed the city emblem of Kraków and removed the white eagle above the traditionally open city gates. The eagle, a traditional symbol of Poland, was replaced with the Nazi swastika wherever it was found. German political ambitions saw Kraków restructured in line with megalomaniacal visions destined to endow the city with a great new form and style. Between 1940 and 1941, the renowned German urban planner Hubert Ritter designed a governmental district in Dębniki. According to his conception, the district was to sprawl over nearly 250 ha and serve as a fascist Forum Romanum. The Governor-General of occupied Poland, Hans Frank, however, did not approve the plans and another project of to establish a German administrative district (German Regierungsviertelat) at Błonie was adopted. The German visions may not have been fulfilled but there are still a few surviving instances of fascist architecture in Kraków. Most are residential buildings but these only constitute part of the invader s construction activities. These places are hardly ever mentioned in traveller s guides, but they are worth out attention. Powstawała od 1941 r. przy nowo utworzonej wówczas ulicy Reichstrasse, obecnie części ul. Królewskiej. Niemieckie plany obejmowały budowę kilkudziesięciu bloków, na zachód od pl. Inwalidów od ul. Józefitów, aż do dzisiejszej ul. Kronikarza Galla, po obu stronach jezdni. Ostatecznie zrealizowano jedynie połowę osiedla do ul. Urzędniczej po stronie północnej ul. Królewskiej i do ul. Nowowiejskiej, po stronie południowej. Składa się ono w większości z wolnostojących budynków o dwóch lub trzech piętrach, nakrytych charakterystycznym czterospadowym dachem. Bloki oddzielone były szerokim pasem zieleni zgodnie z zasadą Licht und Luft (światło i powietrze). Osiedle stanowi klasyczny przykład budownictwa mieszkaniowego reprezentatywnego dla architektury III Rzeszy. W okolicy, m.in.: przy ulicach Lea, Karłowicza, Szymanowskiego czy Urzędniczej powstały także budynki mieszkalne dla niemieckich urzędników, tyle że zlokalizowano je pomiędzy przedwojennymi kamienicami. Pojedyncze budynki wybudowano też w innych częściach Krakowa. foto: Przemek Siepski Work on a German housing estate began in 1941at the then newly laid Reichstrasse (Reich Street), now part of ulica Królewska. German development plans included erecting dozens of blocks of flats to the west of plac Inwalidów, starting at ulica Józefitów and going as far as ulica Kronikarza Galla along both sides of the street. The German builders only managed to put up half the planned structures and only got as far as ulica Urzędnicza on the north side of ulica Królewska, and no further than the south side of ulica Nowowiejska. The estate predominantly consists of detached, two- and three-level blocks with characteristic hipped roofs. The rows of blocks were divided by a stretch of greenery, in accordance with the Licht und Luft (light and air) architectural principle. The estate is a paragon of Third Reich residential housing after Houses were also built for German office workers around Lea, Karłowicza, Szymanowskiego and Urzędnicza streets but, unlike the blocks on the estate, these were tucked in between pre-war tenement houses. A few individual buildings are also scattered around other parts of Kraków. Wawel Przemianowana na Burg, siedziba polskich królów stała się oficjalną rezydencją generalnego gubernatora Hansa Franka. Symbolem okupacyjnych zmian na Wawelu jest budynek administracyjny nr 5. Wybudowany latach , w stylu charakterystycznym dla architektury III Rzeszy, dziś mieści siedzibę dyrekcji zamku. Przy jego projekcie pracował Adolf Szyszko-Bohusz, przedwojenny konserwator Zamku Wawelskiego. Jego praca była cenzurowana przez Franza Koettgena i Edgara Horstmanna domorosłych architektów, którzy czuwali nad niemieckością projektu. Brama Bernardyńska to również pozostałość po czasach okupacji niemieckiej, jednak jej forma jest lepiej dopasowana do historycznego otoczenia. Renamed Burg, Wawel, the long-time residence of Polish monarchs, became Hans Frank s official residence. Administration Building 5 is an example of how Wawel was revamped during the war. Erected in the characteristic style of the Third Reich between 1940 and 1943, the building now lends its interiors to the castle administration offices. The design was entrusted to Adolf Szyszko-Bohusz, who served as Wawel conservation officer before the war, and the work was carried out under the censorial eyes of Franz Koettgen and Edgar Horstmann. These self-made architects had been delegated to supervise Szyszko-Bohusz and ensure the project reflected the principles of German architecture. The Bernardine Gate is also a reminder of the occupation, although it fits in much better with its historical surroundings. 41

5 ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA NUMERÓW / TEMAT NUMERU Business Class business class business class Blisko 1/3 ankietowanych czytelników magazynu airgate zatrzymuje otrzymany egzemplarz, co w przypadku prasy bezpłatnej nie jest zachowaniem ani typowym, ani częstym. Tej Panesar CEO of Panalyst Sp z o.o., real estate developer, investor and business commentator. Prezes rmy deweloperskiej Panalyst Sp z o.o., inwestor, analityk i komentator biznesowy. Skoro tak duży procent użytkowników portu podróżuje w interesach, nie mogło zabraknąć fachowej rubryki dotyczącej inwestycji, finansów w ogólnym kontekście gospodarczym. Jak we wcześniejszych przypadkach, dział prowadzony jest przez specjalistę, w tym wypadku zawodowo związanego z rynkiem nieruchomości. Inwestowanie w czasach kryzysu Pomimo niepewnoăci panujècej na rynkach inwestycyjnych i przedwczesnych informacjach o koñcu kryzysu, moĝna zauwaĝyê, ĝe sytuacja ekonomiczna ulegïa poprawie. Czy to oznacza, ĝe szanse jakie dawaï kryzys odeszïy bezpowrotnie? OczywiĂcie, ĝe nie, choê trzeba zaznaczyê, ĝe pomimo róĝnych warunków sprzyjajècych inwestycjom zarówno w czasie prosperity, jak i kryzysu, zasady dobrego inwestowania pozostajè niezmienne. While uncertainty remains and several false dawns have been called, the economic outlook has genuinely improved. Does this mean all the good opportunities for taking advantage of the crisis have disappeared? Not at all, but the more important point is that while there are different opportunities during good times and bad times, the rules of good investing don t change. Poniĝszy tekst jest wyïècznie opiniè jego autora i jako taki nie powinien byê odbierany jako zachúta do podejmowania inwestycji. Please note the following represents the opinions of the author and should not be taken as an investment recommendation. Lekcja 1: Ryzyko nie jest pustym sïowem. Dla niektórych inwestorów ryzyko jest podniecajèce i utoĝsamiajè je wyïècznie z zyskiem, inni wystrzegajè siú go jak ognia. Przy inwestycjach obie postawy nie sè wïaăciwe, a kaĝda inwestycja obarczona jest pewnym ryzykiem i obietnicè zysku, obojútnie czy to ryzyk-fizyk, czy pewniak. Po pierwsze, aby wïaăciwie oceniê skalú ryzyka i oszacowaê ewentualny zysk naleĝy zgromadziê wszelkie dostúpne informacje (z ksièĝek, Internetu, prasy, analiz finansowych). PanujÈcy kryzys udowodniï po raz kolejny, ĝe niemoĝliwe jednak siú zdarza. Po drugie, dla mnie nawet istotniejsze, zawsze zastanów siú, czy ryzyko jest dla ciebie odpowiednie. OsobiĂcie wiúkszè wagú przykïadam do ryzyka niĝ do zysków, poniewaĝ o wiele ïatwiej pogodzú siú z mniejszym zyskiem niĝ ze stratè pieniúdzy. Lesson 1: Risk is not just a word. For some risk is a red flag to a bull and they associate it only with returns, for others it should be avoided at all costs. In investment neither is true and all investments carry different measures of risk and return whether an investment is touted as a gamble or a sure thing. Firstly use available information (Books, websites, newspapers, analyst articles) to gauge the risk of any possible asset. The crisis proved yet again that unlikely events do occur. Secondly and for myself more importantly decide is that risk appropriate for you. I personally give more weight to risk than return, because I can accept an underperforming asset but I hate losing money. Lekcja 2: Gotówka rzèdzi. W kryzysie, o ile posiadasz jakieă Ărodki pieniúĝne na koncie, a twój bank jest wcièĝ wypïacalny, to jesteă w o wiele lepszej sytuacji niĝ inwestorzy, których zamroĝone aktywa siú dewaluujè. DysponujÈc Ărodkami pieniúĝnymi na inwestycje moĝesz wykorzystaê okazje nadarzajèce siú w kryzysie, o których wspomnú póěniej. PïynnoĂÊ finansowa w kryzysie odgrywa pierwszorzúdnè rolú wszyscy sprzedajè a maïo kto kupuje. rodki gotówkowe sè zatem bezpieczniejsze niĝ wiele trudnych do upïynnienia, z pozoru bezpiecznych lokat, takich jak nieruchomoăci tracèce w kryzysie na wartoăci, i których nie moĝna szybko sprzedaê. Lekcja 3: Twórz wïasne zasady inwestowania i trzymaj siú ich. WiÚkszoĂÊ inwestorów gieïdowych, których poznaïem, choê raz zïamaïa swoje zasady inwestycyjne, czego zazwyczaj ĝaïowali. Jaki cel przyăwieca twoim inwestycjom? Podwojenie zysków? 40% zysku? 20% w skali rocznej? Zastanów siú i zrób bilans po osiègniúciu celu. Moĝe byê i tak, ĝe wycofasz Ărodki finansowe, które mogïyby Ci przynieăê trzykrotny zysk, ale po podsumowaniu okaĝe siú, ĝe Twój zysk byï miarowy. Lekcja 4: Ufaj wïasnym odczuciom. Ci, którzy Ălepo podèĝajè za innymi zazwyczaj inwestujè kiedy hossa minúïa, albo nie wycofujè siú w porú gdy nadchodzi bessa. Z drugiej strony nie warto zawsze iăê pod prèd. Analizuj okazje, sutuacje i sugestie, I sam przemyăl, czy dana inwestycja ma sens. Lekcja 5: Inwestuj w to, na czym siú znasz. Wszelkie informacje dostúpne w Internecie pomogè ci zrozumieê dany obszar inwestycyjny. W co dokïadnie inwestujesz? Na czym siú opierasz inwestujèc? Z czego búdè pïynèê zyski? Jakie ryzyko jest zwièzane z inwestycjè? Lesson 2: Cash is king. In a crisis if you have cash in your account and your bank is still solvent you re doing better than a lot of investors whose assets are devaluing. With cash you have available investment funds to take advantage of some of the crisis opportunity assets I ll mention later. Liquidity is a major issue during a crisis, many sellers and very few buyers. Cash is the most liquid asset while many illiquid safer assets such as real estate lost value during this crisis and owners were unable to quickly sell them. Lesson 3: Create and stick to your own investment rules. Most of the professional stock traders I have met have broken their own rule at least once and usually regretted it. What is your personal goal every time you invest. Double your money? 40% on your investment? 20% per year? Decide and cash out when you achieve your goal. Over time you might end up with one or two regrets about that stock that tripled after you cashed out, but on balance you will have built your wealth steadily. Lesson 4: Trust your own judgement: Those who blindly follow the crowd usually invest too late during the good times and exit too late when a crisis comes. At the same time don t be deliberately contrarian. Analyse opportunities, situations and recommendations and make sure the investment logic makes sense to you. Lesson 5: Invest in what you understand: Use all the available online information and understand each asset class you go for. What exactly are you investing in? What determines the vale of your investment? How will you get your money out? What are the risks? 38 airgate wrzesien_druk.indd :20:39 Na linii Magazyn portu lotniczego nie może się obyć bez tekstów podróżniczych. W tym dziale czytelnik odnajdzie relacje pisane przez podróżników. Obok tekstów dotyczących najciekawszych rejonów Europy w każdym numerze można przeczytać także o Polsce, głównie pod kątem fascynującej przyrody i miejsc godnych odwiedzenia podczas weekendowej wyprawy poza miasto. na linii on the line a Krakovian by birth, Hispanist by education, Francophile and photo journalist by a vocation, and a poet and Parisian by conviction Paris Paris (instrukcja obsługi) Ladies and Gentlemen: proszę państwa Operating Manual Magdalena Podziewska pani propaganda Łaźni Nowej; koordynator Trans Europe Halles Meeting 68; kocha koty, stawanie na głowie, czytanie i pisanie, oraz rowerowanie i podróżowanie. Córka niskopiennej Góralki i Mazura spod Litwy. Uzależniona od Słowacji. Miss propaganda of Nowa Łaźnia, coordinator of Trans Europe Halles Meeting 68. Loves cats, head standing, reading and writing, travelling and biking. Daughter of Highlander Woman and a Mazurian. Addicted to Slovakia. where Baba Jaga forms the mountains, highland robbers rob the rich, and the bell towers chase the rain away This is the land of where witches and wizards are believed to gather at night for the witches sabbath on the summit of the Babia Góra mountain on 13 December, the day of St Lucy. The Żywiec Beskids is the most extensive and highest mountain range on the Polish side of the Beskids. With its well preserved nature, still not devastated by tourists, and a range of excellent accommodation options available, the area is a perfect spot for trekkers and bikers. It has much to recommend it! Beskid Żywiecki rozciąga się na zachodzie od Przełęczy Zwardońskiej i Doliny Soły, a na wschodzie sięga aż po górny bieg Skawy, źródłowe potoki Raby, Przełęcz Sieniawską oraz dział wodny między Podhalem i Orawą. Od północy m.in. przez fragmenty dolin Koszarawy, Lachówki i Stryszawki graniczy z Beskidem Małym, a na południu jego umowną granicę tworzy granica ze Słowacją (od Zwardonia po Jezioro Orawskie). Na jego obszarze znajduje się Babiogórski Park Narodowy (utworzony w 1954 r. i jako jeden z pierwszych polskich parków wpisany na Listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO) oraz Żywiecki Park Krajobrazowy, a w nim 10 rezerwatów przyrody. ZBÓJOWANIE Polskich kolegów po fachu słowackiego Janosika było w Beskidzie Żywieckim na potęgę. Nazywali się różnie: Proćpak, Ondraszek, Jan, Wojciech i Mateusz Klimczakowie, Stefan Bury Grabili, łupili, zbójowali. Jan Klimczak nawet glejt od króla Jana Kazimie- 30 rza otrzymał: za pomoc udzieloną Stefanowi Bidzińskiemu zbójeckie przewiny zostały mu darowane. Innych hakowano na rynku w Żywcu za poślednie żebro. Ale i tak band zbójeckich grasowało po Beskidzie Żywieckim ponad 250! Niektóre z nich liczyły prawie 100 osób i miały własne chorągwie. Nie dziw więc, że Szwedzi podczas Potopu szybko z tych terenów uciekać musieli Takie to były śwarne janosiki, a ich legendarne dzieje i prawdziwe historie do tej pory na adaptacje filmowe cierpliwie czekają. Zapytajcie w Milówce czy Kamesznicy, dwóch wsiach, w których zbójnicy pokolenie w pokolenie się rodzili Berlinski kalej doskop, Berlin otwarty na turystów, świetnie opisany i łatwy w obsłudze. Nie dajmy się zwieść pozorom to miasto dużo od nas wymaga: uważnego patrzenia, umiejętności wyboru i odrzucenia stereotypów. Jeśli jednak uda nam się je oswoić, czeka nas wspaniała przygoda. GDZIE CHŁOP NIE MOŻE, TAM BABĘ POŚLE..a najlepiej na sama górę wyśle, bo im bliżej nieba, tym od ziemi i ziemskich przywar dalej. Szczytów w Beskidzie Żywieckim jest wiele. A babę i chłopa najlepiej na Wielką Raczę posłać. Albo na Cyl (Małą Babią) i Diablaka (Dużą Babią). Po kolei zatem pieszo, rowerem albo na nartach, gdy zima. Byle do celu! Berlin s Kaleidoscope on the line na linii Tam, gdzie Baba buduje góry, zbójnicy łupią bogatych, a loretańskie dzwonnice deszcz odpędzają Jeśli przyjedziemy do Berlina pociągiem i wysiądziemy na dworcu głównym, przedstawi się nam od razu istota tego miasta: jedyne w swoim rodzaju połączenie historii z nowoczesnością. Ogromny budynek dworca, przeszklony, pełen światła i przestrzeni, jest jednocześnie dawną typową halą kolei berlińskiej i gwarnym centrum handlowym. Oszałamia ruchem i wielkością. Wrażenie to nie minie nam zresztą do końca pobytu: Berlin jest miastem monumentalizmu w architekturze i miejscem wypełnionym intensywnym życiem ludzi berlińczyków z urodzenia lub wyboru i turystów. Odkrywając kolejne dzielnice, będziemy zdumieni tym, w jaki sposób można zachowywać i przedstawiać historię. W Berlinie jest ona naturalną częścią miasta, wpasowaną ściśle w jego współczesne ramy. Pejzaż miejski składa się z doskonale ze sobą harmonizujących starych kamienic i oszklonych wieżowców, często można oglądać umieszczone za szkłem, wkomponowane w nowoczesne budynki fragmenty zbombardowanych mieszczańskich domostw. Obowiązkowym punktem zwiedzania będzie dla nas na pewno zachowana część muru oddzielającego niegdyś Berlin Wschodni od Zachodniego. Czekają tutaj na nas tradycyjne tablice z informacją, ale także wspaniałe i najzupełniej legalne graffiti pokrywające ocalałe resztki muru oraz Checkpoint Charlie, dawny punkt przejścia granicznego dla aliantów, obecnie ożywiający historię poprzez inscenizację momentu przejścia. Dyżuruje tam stale dwóch mężczyzn przebranych w mundury żołnierza radzieckiego i amerykańskiego. Niewątpliwie też postanowimy obejrzeć Pomnik Ofiar Holocaustu i tutaj czeka nas kolejne zaskoczenie. Zamiast tradycyjnego obelisku zobaczymy labirynt z kamiennych bloków, ułożonych w ten sposób, że ich wysokość zmienia się wraz z naszym zagłębianiem się w przestrzeń labiryntu. Na początku ściany labiryntu są wielkości nagrobków, potem niepostrzeżenie rosną i w końcu stają się większe od nas, sprawiając, że zaczynamy odczuwać nieokreślony niepokój i instynktownie poszukiwać wyjścia. Szybko zauważamy, że w tym mieście zabytki często otrzymują nowe życie: dawne obiekty kultury technicznej są teraz centrami artystycznymi, powstałe niegdyś gigantyczne przestrzenie wykorzystywane są po to, aby napełnić je żywą kulturą. Kraina wiedźm i czarowników, spotykających się corocznie w noc św. Łucji, 13 grudnia, na szczycie Babiej Góry. Najbardziej rozległa i najwyższa grupa górska polskiej części Beskidów. Miejsce idealne na piesze i rowerowe wędrówki, jeszcze nie zadeptane i nie rozjeżdżone, z rewelacyjną bazą turystyczną. Doprawdy godne polecenia! ROBBING THE RICH The Żywiec Beskids is famous for its highland robbers who chose to live the life of Juraj Jánošík, a legendary Slovak outlaw. Some of them included Proćpak, Ondraszek, Jan, Wojciech and Mateusz Klimczak, and Stefan Bury According to the legend, they robbed nobles and rich travellers and gave the loot to the poor. Jan Klimczak was even granted safe-conduct by King of Poland John Casimir who forgave the crimes of the robber for his support given to count Stefan Bidziński. However, fate was not so kind to his fellow robbers, who were hooked up by their ribs and left to die on the marketplace in Żywiec. According to various sources, there could be as many as 250 groups of highland robbers in the area of the Żywiec Beskids! Some of them included up to one hundred men and had their own standards. It is no surprising that the Swedish troops invading Poland were reluctant to stay in this area for longer That was the way such janosiks were. Their legendary exploits await film adaptations. Just go and ask the locals in Milówka or Kamesznicy, where robbing traditions were handed down from generation to generation to tell you a story or two 22 WHERE THE DEVIL CANNOT GO HIMSELF, HE SENDS A WOMAN..or better, let him send the woman to the mountain peak that s 31 No one who arrives by train and gets off at the main railway station, can help but notice the unique combination of history and modernity that goes into making this city what it is. The huge and spacious building whose glass roof provides ample light doubles as a bustling shopping centre and used to be a typical German station. The size and the activity are overwhelming. And this impression will stay with you until you leave. Berlin is architecturally monumental and buzzes with the life of its residents, whether by birth or by choice, and its tourists. It is amazing to see how history has been preserved while exploring its many districts. History is a natural part of Berlin packed in tightly with its contemporary form. The cityscape features old tenement buildings that blend in seamlessly with steel and glass skyscrapers, and it s not uncommon to see the ruins of bombed out houses integrated into modern structures. A fragment of the wall that once divided the city into East and West is a must-see. We can learn the history of the wall from information plaques, read the wonderful and perfectly legal graffiti covering its remaining fragments, and visit Checkpoint Charlie, the former crossing point between East and West Berlin for members of the Allied forces, today a popular tourist attraction. A couple of actors dressed up as allied military policemen stand in front of the guard house. The Holocaust Memorial consists of concrete slabs arranged in a grid pattern on a sloping field. The further you proceed, the taller the slabs become. The slabs at the entrance resemble tombstones and, as they begin to tower over you, a feeling of unease sets in and you find yourself instinctively looking around for the exit. Historic places are often given a new lease of life. The vast spaces once given over to monuments of technical culture have been transformed into artistic centres, filling them with living culture. on the line na linii Berlin is open for tourists, excellently described and user friendly. But don t be taken in by appearances this is one really demanding city. You need to watch things closely, choose carefully and ditch the stereotypes. Adventure awaits those who manage to tame it. Polska na weekend The Żywiec Beskids stretches from the Zwardońska Pass and Soła Valley in the west, to the upper reaches of the River Skawa, the streams of the River Raba, the Sieniawska Pass and the watershed between the Podhale and Orava in the east. In the north it reaches the valleys of Koszarawa, Lachówka, and Stryszawka, and borders with the Little Beskids, whereas its southern border is also the border with Slovakia (from Zwardoń to Orava Lake). The Żywiec Beskids encompasses the Babia Góra National Park (established in 1954 as one of the first Polish national parks listed by UNESCO in the World Network of Biosphere Reserves) and the Żywiec Lanscape Park including 10 nature reserves. First time in Paris? We are not going to lose our heads, are we? But basically and paradoxically it is hard to make our unconsciousness stop producing images and forming expectations with the city already encoded deep inside our minds. There are some places on the planet which we seem to know long before we go there, on foot or on board of a plane. Once it was literature, then photography, and now it is the cinema and television which allow us to set off for imaginary journeys to the remotest parts of the globe. And they do it so successfully that once we leave the plane, we know, in most cases, what to expect from the place, don t we? na linii on the line BESKID ŻYWIECKI. THE ŻYWIEC BESKIDS Pierwszy raz w Paryżu? Nie traćmy głowy. Nawet, jeśli podstawowa trudność polega paradoksalnie na tym, by jakoś uwolnić własną podświadomość od zakodowanych w niej obrazów i oczekiwań związanych z tym miastem. Są bowiem takie miejsca na Ziemi, które nasza wyobraźnia zna na wylot długo przed tym, niż nasze stopy (i skrzydła samolotu) naprawdę nas tam zawiodą. Kiedyś literatura, potem fotografia, a teraz kino i telewizja skutecznie pozwalają nam na wyimaginowane podróże do najdalszych zakątków globu. Tak skutecznie, że gdy po lądowaniu wyskakujemy na płytę lotniska, przeważnie doskonale wiemy, czego się spodziewać, prawda...? 24 Mur Berliński Berlin Wall na linii on the line on the line na linii Marta Eloy Cichocka krakuska z urodzenia, iberystka z wykształcenia, z zamiłowania frankofilka i dziennikarka fotograficzna, a poetka i paryżanka z przekonania German Parliame nt Building Budynek Parlame ntu

6 SPECYFIKACJA / FORMATY REKLAM Ilość stron 48+4 (okładka klejona) Ilość stron redakcyjnych Ilość stron reklamowych 6 10 Nakład około 10 tys. Format A4 Cykl wydawniczy 5 razy w roku Dystrybucja Kraków Airport Pociąg kursujący na trasie Kraków Główny Kraków Airport Centrum Biurowe Lubicz Małopolskie Centrum Informacji Turystycznej Jewish Community Centre Centrum Kultury Żydowskiej Fundacja Judaica Galicia Jewish Museum Fantasy Park Farmona Hotel & Business SPA Pałac Bonerowski Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie Park Inn Cracow city tours Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha Hotel Stary Hotel Pod Różą Hotel Copernicus Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera Muzeum Historii Fotografi i im. Walerego Rzewuskiego w KrakowieMiędzynarodowe Centrum Kultury Massolit Books Lista dystrybucji jest sukcesywnie powiększana. Ponad 4/5 ankietowanych czytelników deklaruje, że przy kolejnych odwiedzinach w Kraków Airport będzie poszukiwało kolejnego wydania magazynu airgate. Okładki Kraków Airport Magazine ISSN No 1 (11) 2009 II strona okładki zł + 25% III strona okładki zł + 30% IV strona okładki zł + 50% STRONY WEWNĘTRZNE Berliľski kalejdoskop Berlin s Kaleidoscope airgate 11marzec korekta.indd :03:20 Pełna strona zł Pół strony zł ¼ strony zł Rozkładówka zł + 50% Prawa strona zł + 10% Kraków Airport Magazine ISSN No 3 (13) 2009 II OKŁADKA III OKŁADKA II strona okładki zł + 25% III strona okładki zł + 30% (plus spady po 3 mm) (plus spady po 3 mm) W Ăwiecie legend, mitologii, fauny i ory The world of legends, myths, and ora and fauna: airgate wrzesien_druk.indd 1 IV OKŁADKA :12:02 Zniżki dla stałych reklamodawców! IV strona okładki zł + 50% (plus spady po 3 mm) REKL AMA Specyfikacja Redakcyjna strona pisma zł 1/2 STRONY 1/2 strony zł 190x120 mm 1/4 strony 1500 zł 93x120 mm 190x60 mm Tekst sponsorowany/ Formaty specjalne przygotowany przez Klienta wg cennika formatów podstawowych. Formaty specjalne, tekst sponsorowany (do przygotowania przez Wydawcę) wg indywidualnych kalkulacji.

7 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. ul. Kapitana M. Medweckiego Balice

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Halloween- doskonalenie umiejętności słuchania i czytania. Data: 30.10.2009 Czas :45 minut Prowadzący: Inga Dąbrowska Klasa:IV technikum hotelarskiego ( 4 godziny

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo