SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH..."

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM AUDYT WEWNĘTRZNY BEZPIECZEŃSTWO I AUDYT SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENIA PRACY BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I KIEROWANIE OBRONNOŚCIĄ BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH BUDŻETOWE STEROWANIE JEDNOSTKĄ SAMORZĄDOWĄ BUDŻETOWO-CONTROLLINGOWE STEROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM COACHING INNOWACJA W ZARZĄDZANIU, CONTROLLING I AUDYT WEWNĘTRZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI EWALUACJA W ZAPEWNIANIU JAKOŚCI PRACY INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW GENDER STUDIES PODYPLOMOWE STUDIA NAD PŁCIĄ, HANDEL ZAGRANICZNY JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE JĘZYK ANGIELSKI DLA PRAWNIKÓW LEGAL ENGLISH JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE KAIZEN HIGH SCHOOL KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ LOGISTYKA W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE LOGOPEDIA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MIĘDZYKULTUROWE PUBLIC RELATIONS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I STRATEGIE W BIZNESIE TURYSTYCZNYM I HOTELARSKIM ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ... 42

4 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE WSPOMAGANIA ROZWOJU MAŁYCH DZIECI ORAZ WCZESNEJ INTERWENCJI POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI PRACA Z CHORYMI W OPIECE PALIATYWNEJ PRACOWNIK SOZOTECHNICZNY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROCEDURA OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (DLA NAUCZYCIELI) PSYCHOLOGIA TRANSPORTU PUBLIC AFFAIRS W SAMORZĄDZIE RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA RACHUNKOWOŚĆ DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODEJMOWANIE DECYZJI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJACHPOLITYCZNYCH RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW SOCJOTERAPIA SYSTEMY KONTROLI WEWNĘTRZENEJ (ZARZĄDCZEJ) W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE SZKOLNY KOORDYNATOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA WYCENA NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY ZARZĄDZANIE IMPREZAMI I OBIEKTAMI SPORTOWYMI ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI FIRMAMI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI KURSY:... 81

5 RACHUNKOWOŚĆ HISZPAŃSKI W FIRMIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH JĘZYK WŁOSKI W PRACY PRAWO KONKURENCJI RYNEK SZTUKI I ANTYKÓW KREOWANIE WIZERUNKU W MEDIACH CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW KURS UPRAWNIAJĄCY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KURS PRZEDŁUŻANIA RZĘS INFORMACJE DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE: WARUNKI PŁATNOŚCI... 90

6 WSTĘP Szanowni Państwo, po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce informator dotyczący studiów podyplomowych oraz kursów realizowanych przez Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. CSP ciągle poszerza swoją ofertę wprowadzając nowe specjalności, które są odpowiedzią na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku. Efektem tych dostosowań jest wzrost ilości oferowanych specjalności z 5 w roku 2003 do prawie 60 w roku Na dzień dzisiejszy mury Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub uzyskaniem dyplomu MBA opuściło już prawie 2000 osób. Warto zaznaczyć, że niektórzy słuchacze podejmowali studia na kilku specjalnościach. Zadowoleni uczestnicy z chęcią wracają na nasze studia podkreślając bardzo dobre ich przygotowanie zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej. Mając na względzie ogromne zainteresowanie studiami dofinansowanymi, Centrum Studiów Podyplomowych, ciągle od 2006 roku, realizuje projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te będą realizowane również w 2012 roku. Warto zaznaczyć, że w ramach realizowanych do tej pory 6 projektów przeszkoliliśmy na studiach podyplomowych bezpłatnie lub tylko za 20% ceny już ponad 1200 słuchaczy. Misją Centrum Studiów Podyplomowych jest kształcenie ustawiczne na najwyższym poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych, które ma przygotować do realizacji zadań zawodowych, umożliwić zdobycie umiejętności niezbędnych dla wysokowykwalifikowanych pracowników, a także umożliwić rozwijanie talentów i zainteresowań. Zapraszamy na studia podyplomowe! Zespół Centrum Studiów Podyplomowych

7 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY Studia adresowane są do pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw, innych pracowników administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Studia koncentrują się na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju. 1. Administracja samorządowa Zagadnienia ogólne i wprowadzające Ustrój jednostek samorządu terytorialnego Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego Finanse jednostek samorządu terytorialnego Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego 2. Rozwój regionalny Strategia Rozwoju Kraju , zasady jej prowadzenia i finansowania Strategie rozwoju (wojewódzkie i lokalne), programy operacyjne (krajowe i regionalne) Dofinansowanie projektów w ramach programów operacyjnych Kwalifikowalność wydatków, protesty w postępowaniu o przyznanie dofinansowania, kontrola realizacji projektów dofinansowanych Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 160 Cena: zł za 2 semestry AUDYT ENERGETYCZNY Kierownik merytoryczny: dr Katarzyna Nowak Opiekunowie: mgr Jowita Świerczyńska mgr Katarzyna Rachel Autorski program dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termoizolacji oraz oceny energetycznej budynków opracowany przez Krakowską Akademię został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Infrastruktury, a następnie zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia te przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do sporządzania świadectw

8 charakterystyki energetycznej budynków. Osoby, które ukończą studia podyplomowe, nabędą takie uprawnienia bez konieczności składania egzaminu państwowego, po warunkiem że: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyły studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, nie były karane za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe. 1. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości Stosunki cywilno prawne Własność i inne prawa rzeczowe Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Gospodarka nieruchomościami Zamówienia Publiczne 2. PODSTAWY BUDOWNICTWA Materiały i wyroby budowlane. Rodzaje i cechy fizyczne Konstrukcje i przegrody budowlane Uszkodzenia budynków i metody ich badania i oceny Zużycie techniczne budynków. Miary i sposoby oceny Zasady obliczania powierzchni i kubatury budynków Normalizacja w budownictwie Prawo budowlane oraz zakres i forma projektu budowlanego 3. PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY ZWIAZANE Z CHARAKTERYSTYKĄ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW Prawo budowlane oraz zakres i forma projektu budowlanego Przepisy dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Przepisy dotyczące warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej Przepisy dotyczące audytu energetycznego 4. OCENA STANU OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKU Określenie danych do obliczeń wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych Obliczanie współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946 Ocena szczelności przegród Określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła Badania termowizyjne i badania szczelności przegród budowlanych oraz interpretacja otrzymanych wyników 5. OCENA SYSTEMU OGRZEWANIA I ZAOPATRZENIA W CIEPŁĄ WODĘ

9 Ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego Ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową Ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno ekonomicznych możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii (w tym pompy cieplne, kolektory słoneczne). Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię. Skojarzona produkcja energii i ciepła 6. OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej i akustycznej systemów wentylacji i wentylacja grawitacyjna, hybrydowa, aeracja, wentylacja mechaniczna klimatyzacji Wentylacja grawitacyjna, hybrydowa, aeracja, wentylacja mechaniczna Klimatyzacja. Systemy powietrzne i systemy z czynnikiem chłodzącym Zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji i przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia tego zużycia (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe) Dostosowanie powietrza do potrzeb. Efektywność rozdziału powietrza Automatyczna regulacja 7. OCENA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ W BUDYNKU Systemy oświetlenia dziennego Sterowanie systemem oświetleniowym Przedsięwzięcia zmierzające zmniejszające zużycie energii na oświetlenie 8. PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM KLASY ENERGETYCZNEJ Wstęp do projektowania budynków z uwzględnieniem klasy energetycznej Zasady projektowania budynków energooszczędnych Potencjał wykorzystania energii odnawialnej w budownictwie w Polsce Systemy fototermicznej konwersji energii promieniowania słonecznego Systemy fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego Systemy energii wiatrowej Projektowanie systemów zintegrowanych Energia biomasy i bioenergia Pasywne pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego Izolacje transparentne Magazynowanie energii promieniowania słonecznego Ściany kolektorowo akumulacyjne i przeszklone strefy buforowe Przykłady realizacji budynków pasywnych i tzw. "zero-energetycznych" Ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa) Wpływ doboru źródeł energii na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. na klasę energetyczną budynku Projekt: Dobór rozwiązań konstrukcyjno materiałowych i instalacji budynku w celu uzyskania założonej klasy energetycznej na przykładzie wybranego budynku wielorodzinnego 9. METODYKA OBLICZEŃ Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania według PN Zapotrzebowanie energii na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej Koszty energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb oświetlenia Komputerowe wspomagania obliczeń 10. METODYKA OPRACOWANIA ŚWIADECTW ORAZ ICH PRAKTYCZNE OPRACOWANIE Świadectwo dla budynków mieszkalnych Świadectwo dla lokali mieszkalnych Świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych produkcyjnych i gospodarczych

10 Wykonanie szkoleniowych świadectw. Programy komputerowe 11. SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMINY Liczba godzin ogółem: 300 Cena: zł za 2 semestry AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM Kierownik merytoryczny: doc. dr Stanisława Klima Cel studiów: Audyt środowiskowy jest jedną z form weryfikacji zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach powiązanych z ochroną środowiska. Celem studiów jest przekazanie użytecznej wiedzy w zakresie złożoności procesu, wynikającej z konieczności uwzględniania wielu zmiennych m.in. rodzaju działalności, procesów, technologii, dokumentacji itp. Wiedza ta staje się niezbędna w procesie obniżania kosztów działalności, likwidacji zagrożeń związanych z odpowiedzialnością środowiskową oraz usprawnienia przepływu informacji Sylwetka absolwenta: Absolwenci studiów będą należeć do grona wysokokwalifikowanych specjalistów w zakresie szeroko rozumianego audytu środowiskowego (doradztwo, kontrola, zarządzanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego). Będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu instrumentów i technik zarządzania środowiskiem na poziomie przedsiębiorstwa i administracji publicznej. Pozwoli ona samodzielnie zaprojektować i wdrażać rozwiązania w ramach systemowego podejścia do zarządzania środowiskiem. Słuchacze studium będą mogli uzyskać formalne kwalifikacje menedżerskie i audytorskie, potwierdzające wysoki poziom ich merytorycznego przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem środowiskowym. 1. Podstawy ekologii i ochrony środowiska 2. Prawno-administracyjne instrumenty zarządzania środowiskiem na tle przepisów unijnych oraz obowiązujących traktatów europejskich i światowych 3. Zagrożenia środowiska naturalnego 4. Model zrównoważonego rozwoju 5. Wpływ zagrożeń środowiskowych na zdrowie człowieka 6. Ochrona powietrza, wody, gleby, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem 7. Technologie utylizacji zanieczyszczeń, technologie mało- i bezodpadowe 8. Gospodarowanie, składowanie i utylizacja odpadów, substancje niebezpieczne 9. Zanieczyszczenia środowiska pracy 10. Systemy zarządzania środowiskowego 11. Ekomarketing 12. Zasoby paliwowe i czyste technologie energetyczne 13. Podstawy prowadzenia audytu wewnętrznego (Standardy Audytu, Karta audytu, Kodeks etyki audytora) - Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu wewnętrznego.

11 - Karta audytu. - Kodeks etyki audytora wewnętrznego. 14. Metodologia przeprowadzania audytów środowiskowych (planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitoring, techniki audytu) Planowanie w audycie wewnętrznym - Formalne regulacje dotyczące planowania w audycie wewnętrznym - Analiza potrzeb audytu, budżet czasowy, analiza możliwości w dziedzinach wymagających wiedzy specjalistycznej jako niezbędny element w tworzeniu planu audytu wewnętrznego. - Analiza ryzyka w planowaniu (techniki identyfikowania ryzyk, pomiar ryzyka, wykonanie analizy ryzyka) - Planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym plan strategiczny - Roczny plan audytu i jego elementy - Studium przypadku Program zadania audytowego - Program zadania audytowego jako szczegółowy plan pracy audytora podczas realizacji zadania audytowego - Wstępny przegląd audytowanej jednostki - Techniki stosowane na etapie wstępnym - Elementy programu zadania audytowego - Studium przypadku Analiza ryzyka -Ocena skuteczności procesów zarządzania ryzykiem w organizacji - Analizy ryzyka w planie rocznym i w zadaniu audytowym, - identyfikacja obszarów ryzyka środowiskowego, - kategorie ryzyka, - oszacowanie skali ryzyka środowiskowego, - ustalenie hierarchii pod względem ważności, - metody oceny ryzyka: matematyczna, delficka, mieszana, macierz ryzyka, reakcja (apetyt) na ryzyko, - aktywne podejście do ryzyka (akceptacja, likwidacja, przeniesienie (podział), ograniczenie, poprzez system kontroli wewnętrznej). - Studium przypadku Przeprowadzanie zadań audytowych - Procedury audytu stosowane przy ralizacji zadania audytowego - Fazy zadania audytowego : Faza wstępna, główna, końcowa - Obszary i obiektu audytu w ramach zadania audytowego - Rodzaje dokumentów i technik wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zadania audytowego - Dokumenty robocze i ich cechy - Kryteria klasyfikacji dokumentów wykorzystywanych w audycie - Akta audytu 14.5.Sprawozdawczość - Narada zamykająca - Sprawozdanie wstępne i końcowe z wykonania zadania audytowego - Roczne sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego - Studium przypadku 14.6.Monitoring Czynności sprawdzające -monitorowanie wdrożenia rekomendacji 14.7.Techniki audytu - Podstawowe techniki badań audytowych - Testy: przeglądowe, zgodności, wiarygodności. - Techniki wykorzystywane we wstępnym etapie audytu - Techniki audytu właściwego i sposób wyboru zakresu badania - Techniki stosowane na etapie końcowym zadania audytowego

12 - Przykłady, ćwiczenia 15. Praktyczna realizacja zadań audytowych - Audyt efektywnościowy działalności środowiskowej organizacji - Audyt systemu i kontroli zarządzania środowiskowego - Audyt wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska 16. Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 190 Cena: zł za 2 semestry Autor programu studiów: doc. dr Stanisława Klima Kierownik: doc. dr Zbigniew Paszek Opiekun: mgr Jowita Świerczyńska AUDYT WEWNĘTRZNY Celem studiów jest przygotowanie osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach. W trakcie trwania studiów Słuchacze zapoznają się z wiedzą i standardami z zakresu organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb zarówno jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. Studia mają przygotować słuchaczy do prowadzenia audytu oraz monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli. Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej sp. z o. o., a ich absolwenci mogą uzyskać tytuł audytora wewnętrznego PIKW II stopnia oraz zostać wpisani na krajową listę profesjonalnych audytorów wewnętrznych PIKW. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Studia podyplomowe prowadzone przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego spełniają kryteria ustawy w tym zakresie. Organizacja systemu audytu wewnętrznego Organizacja i zarządzanie komórką audytu wewnętrznego w organizacji Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytora wewnętrznego Kodeks etyki audytora wewnętrznego Kontrola zarządcza Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu oszustw i nadużyć gospodarczych

13 Analiza ryzyka Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym Administracja publiczna Finanse publiczne Zarządzanie finansowe w gospodarce Monitoring Sprawozdawczość Techniki audytu. Przeprowadzanie zadań audytowych Rachunkowość Audyt informatyczny Metody statystyczne w audycie wewnętrznym Statystyczne metody monitorowania procesów Praktyczna realizacja zadań audytowych Techniki pobierania próbek losowych Planowanie w audycie wewnętrznym Program zadania audytowego Ekonomia Podstawy prawa w obrocie gospodarczym Zarządzanie ryzykiem Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 237 Cena: zł za 2 semestry Autorzy programu studiów: Edmund J. Saunders, CFE, FCIB, CICA, C. dyp. A.F. (ACCA) prezes, IIC Polska doc. dr Zbigniew Paszek BEZPIECZEŃSTWO I AUDYT SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH Kierownik merytoryczny: doc. dr Maciej Pękala Opiekunowie: mgr inż. Renata Uryga mgr inż. Dorota Wilk-Kołodziejczyk Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych (kierunki ekonomiczne) specjalizujących się w szeroko pojętej tematyce audytu i kontroli wewnętrznej, pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności o dziedzinę audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do:

14 samodzielnego opracowywania procedur w zakresie bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (SI); samodzielnego opracowywania procedur ochrony informacji; identyfikowania oraz szacowania ryzyka, towarzyszącego wykorzystaniu Techniki Informacyjnej (TI); przeprowadzania kontroli, dotyczącej procesów biznesowych, wspomaganych przez TI; samodzielnego przeprowadzania kontroli, związanych z organizacją funkcji Działu TI w przedsiębiorstwie; przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa SI; wykorzystania narzędzi informatycznych dla przeprowadzania analizy Systemów Informatycznych oraz do wykrywania oszustw i nadużyć; opracowywania procedur dotyczących audytu SI. 1. Proces audytu Audyt i kontrola wewnętrzna Podstawowe pojęcia audytu systemów informacyjnych Standardy i wytyczne audytu systemów informacyjnych Znajomość wewnętrznych pojęć kontrolnych Planowanie procesu audytu Zarządzanie audytem Proces dowodowy w audycie Raportowanie i działania pokontrolne 2. Zarządzanie, planowanie i organizacja systemów informacyjnych Zarządzanie TI/SI Strategiczne planowanie TI/SI Zagadnienia zarządzania TI/SI Modele i narzędzia wsparcia TI/SI Techniki informacyjne 3. Infrastruktura techniczna i praktyki operacyjne Infrastruktura techniczna Zarządzanie centrami usług 4. Ochrona zasobów informacyjnych Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe (environmental) Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów informacyjnych Bezpieczeństwo logiczne TI Praktyczne aspekty bezpieczeństwa TI 5. Zarządzanie ciągłością działania (BCP) Ochrona zasobów i architektury TI: DRP (Disaster Recovery Planning) Ubezpieczenia 6. Tworzenie aplikacji biznesowych: pozyskiwanie, implementacja i utrzymanie Planowanie systemów informacyjnych Zarządzanie i wykorzystanie informacji Pozyskiwanie, rozwijanie i utrzymanie systemów informacyjnych Wpływ TI na procesy biznesowe Audyt procesów biznesowych, wspomaganych TI 7. Zarządzanie ryzykiem i ewaluacja procesów biznesowych

15 Audyt i rozwijanie celów oraz mechanizmów kontrolnych aplikacji Oszustwa komputerowe 8. Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 260 Cena: zł za 2 semestry Autorzy programu studiów: dr Mariusz Grabowski doc. dr Zbigniew Paszek inż. Robert Pająk na podstawie ISACA Model Curriculum for IS Audit and Control, Information Systems and Control Association, Rolling Meadows, IL, 2004, ISBN BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENIA PRACY (z elementami dydaktyki bezpieczeństwa) Kierownik merytoryczny: doc. dr Janusz Ziarko Opiekun: mgr Katarzyna Rachel Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla osób, które pragną zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych instytucjach i przedsiębiorstwach, a także nabyć umiejętności prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych i psychodydaktycznych niezbędnych do zdobycia świadectwa dającego uprawnienia do wykonywania w zakładzie pracy czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kompetencji do prowadzenia szkoleń z pracownikami w tym zakresie. Słuchacze będą mieli również możliwość uzyskania m.in. Certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP oraz Certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania BHP. System prawnej ochrony pracy w Polsce System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy BHP - identyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników w środowisku pracy BHP w budynkach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy BHP - zagrożenia w systemach logistycznych - zasady

16 Wypadki przy pracy. Elementy prowadzenia akcji ratowniczych Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska naturalnego Psychospołeczne i pedagogiczne elementy BHP Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 200 Cena: zł za 2 semestry Autor programu studiów: doc. dr Janusz Ziarko BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Kierownik merytoryczny: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński Studia przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, pragnących podnieść kwalifikacje w dziedzinie niezwykle złożonej problematyki współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Tematyka studiów przewiduje zagadnienia natury ogólnej, dotyczące współczesnych zagrożeń i zorganizowanych działań w dziedzinie zachowania i profilaktyki bezpieczeństwa. Część szczegółowa programu obejmuje problematykę działań służb specjalnych i organizacji wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach, obejmujących wszelkie aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, z uwzględnieniem zaangażowania Polski. WYBRANE PRZEDMIOTY: Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla bezpieczeństwa państwa Podstawy prawne systemu bezpieczeństwa i obronności państwa NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa Bezpieczeństwo regionalne Polska i jej wschodni sąsiedzi Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 286 Cena: zł za 3 semestry Autor programu studiów: prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński

17 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I KIEROWANIE OBRONNOŚCIĄ Kierownik merytoryczny: gen. broni doc. dr Mieczysław Bieniek Studia kierowane są dla osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, które powinny znać ogólną koncepcję postępowania w sytuacji zagrożenia, aby osiągnąć zamierzone cele bezpieczeństwa. Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego oraz problematyki z obszaru strategii a także kierowania obronnością państwa. Dodatkowo, usystematyzowanie problematyki z zakresu: kategorii bezpieczeństwa narodowego, relacji między polityką a strategią bezpieczeństwa państwa, modelu sektorowej strategii bezpieczeństwa narodowego, normatywnego projektowania strategii bezpieczeństwa narodowego. Uzyskanie tak ugruntowanej wiedzy i umiejętności z obszaru interdysplinarnego zapewni absolwentom nabycie kwalifikacji w zakresie kierowania bezpieczeństwem i obronnością państwa oraz jej elementami na poszczególnych szczeblach administracji państwowej. Od uczestników studiów wymagana będzie znajomość podstawowej wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie narodowym, albowiem segmentaryzacja tej wiedzy dokonana zostanie w ramach studiów podyplomowych. Cel studiów: wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa narodowego i działań w kontekście przeciwdziałania wszelkim skutkom potencjalnych zagrożeń; kształtowanie wśród słuchaczy umiejętności podejmowania decyzji kluczowych dla osiągnięcia określonych celów bezpieczeństwa narodowego państwa w poszczególnych sferach bezpieczeństwa oraz na poszczególnych szczeblach administracji państwowej; przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w dwóch zasadniczych obszarach: pierwszym normatywnym, dotyczącym znajomości problematyki prawa narodowego i międzynarodowego określającego możliwe i pożądane kierunki działania w zakresie bezpieczeństwa narodowego; drugim doborze sposobów i instrumentów osiągania celów bezpieczeństwa narodowego, akceptowanych przez społeczność międzynarodową. Problematyka bezpieczeństwa państwa Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Ewolucyjny charakter NATO w aspekcie europejskiego ładu i bezpieczeństwa Struktura bezpieczeństwa narodowego RP Środki i instrumenty kształtowania polityki bezpieczeństwa narodowego Normatywy strategii bezpieczeństwa państwa Podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Negocjacje i przywództwo Strategia ochrony ludności i bezpieczeństwa narodowego RP

18 Bezpieczeństwo i porządek publiczny Pozarządowe formy organizacji bezpieczeństwa narodowego Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 360 Cena: zł za 3 semestry Autor programu studiów: prof. dr hab. Sławomir Mazur BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH Adresaci studiów: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych. Forma prowadzenia zajęć: wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy Cele studiów: Zakres studiów z zakresu zapobiegania i wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie. Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań. Korzyści: Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych. Prowadzący: Certyfikowani audytorzy wewnętrzni praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, informatycy oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

19 1. Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych. Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych 2. Finanse przedsiębiorstwa 3. Zarządzanie ryzykiem oszustw 4. Rachunkowość finansowa i zarządcza 5. Corporate governance / Etyka biznesowa 6. Metodyka przeprowadzania kontroli. 7. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 8. Oszustwa księgowe 9. Zamówienia publiczne 10. Studium przypadków zajęcia warsztatowe 11. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych 12. Wykorzystanie narzędzi informatycznych 13. Psychologia oszustwa 14. Seminarium dyplomowe Liczba godzin ogółem: 200 Cena: zł za 2 semestry Studia prowadzone są przy współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej sp. z o. o. BUDŻETOWE STEROWANIE JEDNOSTKĄ SAMORZĄDOWĄ Kierownik merytoryczny: prof. dr hab. Wiktor Krawczyk Niezbędną koniecznością jest głęboka reforma finansów publicznych. W jej wyniku powinno nastąpić: znaczne poszerzenie uprawnień jednostek samorządowych, by stały się one rzeczywistym gospodarzem na swoim terenie; istotny wzrost samodzielności decyzyjnych jednostek samorządowych. Obecnie jednostki te nie są przygotowane do podejmowania działań w nowo ukształtowanych warunkach, które będą wymuszać: zdecydowanie większą ich sprawność organizacyjną; znaczny wzrost odpowiedzialności za skutki wynikające z podjętych przez nie decyzji. Kadra zarządcza jednostek samorządowych nie jest obecnie w pełni przygotowana do podejmowania tego typu wyzwań. Należy zatem przygotować kadrę do umiejętnego, a także racjonalnego kształtowania i doskonalenia sposobu funkcjonowania jednostek samorządowych, żeby w konsekwencji nastąpiła zdecydowana poprawa obsługi administracyjnej oraz zmniejszenie biurokracji. Obniży to również koszty działania tych jednostek. Studia podyplomowe poprzez prezentację i nauczanie posługiwania się nowoczesnymi metodami sterowania procesami decyzyjnymi oraz budżetowanie kosztów działalności przygotują słuchaczy do ich racjonalnej pracy w nowo ukształtowanych jednostkach samorządowych. Studia podyplomowe z zakresu budżetowo-controllingowego sterowania jednostką samorządową przeznaczone są dla wyższej i średniej kadry zarządczej jednostek samorządowych oraz wszystkich pracowników zainteresowanych poprawą funkcjonowania jednostki, w której pracują.

20 Misja i planowanie strategiczne Controlling finansowy Gospodarka mieniem Gospodarka środkami Unii Europejskiej Usprawnienie procesów i procedur Planowanie roczne i budowa budżetów cząstkowych Optymalizacja decyzji w wybranych obszarów działalności Zarządczy rachunek kosztów Controlling prospektywny w procesie sporządzania budżetów Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Liczba godzin ogółem: 180 Cena: 3000 zł za 2 semestry Autor programu studiów: prof. dr hab. Wiktor Krawczyk BUDŻETOWO-CONTROLLINGOWE STEROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Kierownik merytoryczny: prof. dr hab. Wiktor Krawczyk Obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują w coraz bardziej zmieniającym się otoczeniu. Proces ten będzie się pogłębiał, pozostawiając firmom coraz krótsze przedziały czasu na podejmowanie decyzji. W związku z powyższym należy odpowiednio przygotować zarówno kierownicze kadry, jak i obsadę niższych szczebli zarządzania by mogły one sprostać zadaniom w tak turbulentnym środowisku, w szczególności przy podejmowaniu racjonalnych lub optymalnych decyzji. Powinno się zatem przekazać wymienionej kadrze odpowiednie zasoby wiedzy umożliwiającej kierowanie firmą w nowych (zmieniających się) uwarunkowaniach. Należy również mieć na uwadze, że te krótkotrwałe, ale gwałtowne zmiany w działalności firm nie powinny im uniemożliwiać realizacji celów strategicznych. Studia podyplomowe mają pokazać kadrze kierowniczej, jak we fluktuacyjnych uwarunkowaniach można i należy racjonalnie sterować przedsiębiorstwem. Studia adresowane są przede wszystkim do wyższej i średniej kadry zarządzającej firmą oraz wszystkich pracowników zainteresowanych poprawą jej funkcjonowania. Uczestnikami studiów mogą również być osoby chcące podnieść kwalifikacje zawodowe. Ekonomika przedsiębiorstwa

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów:

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI. Partner studiów: BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI Partner studiów: Odbiorcy: Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU ENERGIA PRZYSZŁOŚCI Szkolenia: grup z zakresu: 1. Audytor/ka energetyczny gr *10 os.* 80h/gr. 2. Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii (energia wiatrowa

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie kryzysowe

Nowoczesne zarządzanie kryzysowe Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie kryzysowe rok akademicki 2009/20 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Centrum Studiów Podyplomowych Tel./fax (022) 539 19 5; e-mail: csp@chodkowska

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki

Bardziej szczegółowo

10. Egzamin przeprowadza się, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów.

10. Egzamin przeprowadza się, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych co najmniej 30 kandydatów. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1210 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1210 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1210 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne

1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Studia Podyplomowe realizowane przez Warszawską Szkołę Zarządzania Szkołę Wyższą wspólnie ze Studium Kształcenia Kadr(SKK) 1. Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Personalne Wszyscy zainteresowani z

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków"

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych. Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków rocław, 19.06.013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "ertyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków" edycja 8 organizowanych przez ydział Inżynierii Środowiska Politechniki rocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej

Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej - studia na WSB w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 przy współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii organizuje STUDIA

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA. Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA. Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia AUDYT WEWNĘTRZNY

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Dziedziny nauki, w których umiejscowiony jest kierunek studiów/ Dyscypliny naukowe, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W OPARCIU O MSR/MSSF KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8058/24688 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 71,36 zł Cena brutto za godzinę 71,36 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo