Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------"

Transkrypt

1 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż. Krzysztof Hołodnik GET Manager Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 16 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi zarządzania projektami. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE2, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Wprowadzenie - podstawowe pojęcia Rodzaje działań: intuicyjne, rutynowe, projektowe Projekt, zadanie, proces. Portfel projektów, program. Przykłady projektów, klasyfikacje projektów Historia i prekursorzy zarządzania projektami Zarządzanie projektami, zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie przez projekty Przyczyny niepowodzeń projektów Krytyczne czynniki sukcesu: zarządzanie przez cele, zarządzanie przez pomiar wydajności, zarządzanie przez wyjątki Otoczenie projektu Organizacja projektu vs organizacja przedsiębiorstwa Wymiary projektu - jakość, zakres, czas, budżet. Definicja sukcesu projektu, wymiary sukcesu, perspektywy sukcesu Cykl życia projektu vs cykl życia produktów projektu Kompetencje w zarządzaniu projektami Liczba godzin 16

2 "Twarde" i "miękkie" aspekty zarządzania projektami Organizacja projektu Struktura organizacyjna projektu, role i odpowiedzialność Odpowiedzialność właściciela uzasadnienia biznesowego projektu vs odpowiedzialność kierownika projektu Budowanie zespołów zadaniowych (rodzaje zespołów, przykładowe struktury zespołów) Biuro zarządzania projektami dla projektu lub organizacji Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 1.2, Stowarzyszenie Project Management Polska, Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005 Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS 2001 Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, RM 2003 Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 2002 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych.

3 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Procesy zarządzania projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż. Krzysztof Hołodnik GET Manager Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 32 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do metodyk zarządzania projektami. Procesy przygotowania, inicjowania, realizacji, monitorowania i kontroli oraz zamykania projektu. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE2, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Wprowadzenie do metodyk zarządzania projektami 1.1. Korzyści i zagrożenia metodyk zarządzania projektami 1.2. Geneza i obszary stosowania metodyk PMBOK, PRINCE2, PCM 1.3. Podstawowe pojęcia metodyk zarządzania projektami Formuła realizacyjna projektu Cykl życia projektu Organizacja projektu Procesy projektowe Obszary (funkcje) zarządzania projektami 1.4. Lekkie metodyki zarządzania projektami (agile project management) 2. Inicjowanie projektu 2.1. Metody inicjowania projektów: warsztaty inicjujące projekt ( Project start-up workshop ), spotkanie inaugurujące projekt ( kick-off ) 2.2. Analiza środowiska i udziałowców projektu Liczba godzin 32

4 2.3. Analiza problemu 2.4. Określanie celów i zakresu projektu 2.5. Uzasadnienie biznesowe projektu, wstępna analiza ryzyka 2.6. Formuła realizacyjna projektu 2.7. Dokumenty przygotowujące i inicjujące projekt: Zlecenie opracowania Podstawowych Założeń Projektu (Project Mandate), Podstawowe Założenia Projektu (Project Brief), Dokument Inicjujący Projekt (PID- Project Initiation Document) 3. Planowanie projektu 3.1. Podstawowe zasady planowania i szacowania projektu 3.2. Planowanie cyklu życia projektu (model fazowy, główne produkty cząstkowe, główne działania, kamienie milowe) 3.3. Zasady tworzenia i reprezentacji struktury podziału prac 3.4. Technika planowania wg produktów: struktura produktowa, diagram przepływu produktów 3.5. Planowanie działań Harmonogram ogólny projektu, harmonogram szczegółowy etapu, harmonogramy szczegółowe pakietów prac Planowanie sieciowe: definiowanie zadań, zależności pomiędzy zadaniami oraz ograniczeń, diagram sieciowy, metoda ścieżki krytycznej, zapasy czasu, wykres Gantta, wykres (lista) kamieni milowych 3.6. Planowanie zasobów Rodzaje zasobów: zasoby ludzkie (wymagania kompetencyjne: profile umiejętności, profile psychospołeczne; zasoby imienne), materiały, sprzęt, podwykonawcy Przydzielanie zasobów: macierz odpowiedzialności (RAM, RAEW) Analiza zapotrzebowania na zasoby w czasie Identyfikacja i bilansowanie przeciążenia zasobów 3.7. Przegląd i optymalizacja harmonogramu projektu 3.8. Zarządzanie czasem wg koncepcji łańcucha krytycznego [A.M.Goldratt] Bufor (margines bezpieczeństwa) dla całego projektu, etapu, punktu kontrolnego Planowanie skoncentrowane na zasobie krytycznie ograniczającym Monitorowanie stanu i trendów buforów w projekcie 4. Realizacja i monitorowanie projektu 4.1. Zarządzanie przez pomiar wykonania, zarządzanie przez wyjątki (odchylenia) 4.2. Pomiar wykonania (postępu projektu): ustalenie systemu miar i metod pomiaru postępu projektu 4.3. Ustanowienie tolerancji, analiza odchyleń od planu bazowego 4.4. Sterowanie postępem prac w projekcie: sterowanie etapem, zarządzanie zakresem etapu, zarządzanie wytwarzaniem produktów, uruchamianie planów naprawczych 4.5. Zarządzanie projektem metodą wartości wypracowanej (Earned Value) Podstawowe pojęcia metody Earned Value

5 Ocena stanu realizacji projektu Analiza trendów w realizacji projektu Prognoza szacowanego kosztu końcowego i odchylenia budżetu 4.6. Graficzne metody reprezentacji stanu postępu projektu (wykres Gantta, krzywe wykonania, wykresy metody wartości wypracowanej, wykres trendu kamieni milowych, wykres stanu bufora projektu) 4.7. Zarządzanie zagadnieniami projektowymi (zmiany, ryzyka, odchylenia) 4.8. Zarządzanie zmianami w projekcie 4.9. Monitorowanie projektu vs audyt vs ocena (ewaluacja) projektu 5. Zamknięcie projektu 5.1. Przygotowanie zamknięcia 5.2. Dokumentacja przekazania Kapitalizacja doświadczeń (zarządzanie wiedzą) Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa PMBOK Guide A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Zarządzanie projektami, Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Polskie wydanie PMBOK Guide 2000, MT&DC Warszawa 2003 Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 1.2, Stowarzyszenie Project Management Polska, Literatura uzupełniająca Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office Kerzner H., Advanced Project Management. Edycja polska, One Press, 2005 Kerzner H., Zarządzanie projektami. Studium przypadków., Helion, Gliwice 2005 Bradley K., Podstawy metodyki PRINCE2, CRM Warszawa 2003 Wysocki Robert K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, 2005 Frame D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS 2001 Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, RM 2003 Mingus N., Zarządzanie projektami, OnePress, 2002 Chrościcki Z., Zarządzanie projektem zespołami zadaniowymi, C.H.Beck, W-wa Zarządzanie projektem. Model najlepszych praktyk, IFC Press, Kraków 2003 Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych oraz opcjonalnie na podstawie testu wiedzy (test wielokrotnego wyboru złożony z 20 pytań).

6 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami klienta Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Kazimierz Frączkowski Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 4 6 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi zarządzania projektami. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE2, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Wprowadzenie - podstawowe pojęcia Znaczenie wymagań w sukcesie projektu Interdyscyplinarne i branżowe zespoły specyfikacji wymagań Trudność określenia wymagań Poziomy ogólności opisu wymagań Jakość opisu wymaganą Metody rozpoznania wymagań Wymagania funkcjonalne Porządkowanie wymagań Wymagania niefunkcjonalne Czynniki uwzględniane przy konstruowaniu wymagań Dokument wymagań Liczba godzin 8 Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna

7 Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Leffing Dean, Widing Don. Zarządzanie Wymaganiami. Seria Inżynieria Oprogramowania, WNT, Warszawa 2003 PMBOK Guide A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Zarządzanie projektami, Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Polskie wydanie PMBOK Guide 2000, MT&DC Warszawa 2003 Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 1.2, Stowarzyszenie Project Management Polska, Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office. Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych.

8 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Modelowanie i analiza procesów biznesowych organizacji Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Dr inż. Paweł Schmidt Project Management Consulting (UK) Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 8 4 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Celem kursu jest zapoznanie uczestników z technikami identyfikacji, modelowania i optymalizacji technologicznych procesów produkcyjnych. Zrozumienie znaczenia procesów w przedsiębiorstwie leży u podstaw wdrożenia systemów zarządzania jakością, takich jak ISO:9000, TQM, czy SixSigma. Identyfikacja ograniczeń procesów technologicznych stanowi pierwszy krok do usprawnienia działania przedsiębiorstwa. Ponadto, identyfikacja i optymalizacja procesów stanowi jeden z kluczowych elementów najbardziej popularnych metodyk zarządzania projektami, takich jak PMBoK, czy PRINCE2. Kontrola procesu wytwarzania i udostępniania usług informatycznych leży u podstaw lekkich (Agile) technik tworzenia systemów informacyjnych. Postrzegana przez analityków jako jedna z głównych przyczyn trudności w realizowaniu projektów branży IT specyfikacja wymagań może jako technikę opisu wykorzystywać ściśle związane z procesami przypadki użycia. Mapa procesów wspieranych systemem informatycznym stanowi podstawę projektowania i implementacji systemów o architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Zakres kursu obejmuje podstawy procesowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz techniki modelowania, optymalizacji oraz usprawniania procesów technologicznych. Podczas warsztatów opartych o studium przypadku uczestnicy kursu poznają praktyczne metody modelowania procesów, opisywania wymagań poprzez przypadki użycia oraz identyfikacji usług udostępnianych przez systemy IT w ramach automatyzacji wspieranych procesów. Część warsztatów poświęcona zostanie praktycznym umiejętnością opisu procesów rekomendowanym przez organizację WS-I językiem BPMN (Business Process Modeling Notation).

9 Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Wprowadzenie Pojęcia podstawowe Proces Mapa procesów Wymagania a. Ograniczenia procesów 2. Procesy w organizacji (zakładzie produkcyjnym) Cele modelowania procesów Poziomy opisu organizacji CMM, BPR, BPM 3. Metody identyfikacji i modelowanie procesów Architektura procesów Klasyfikacja procesów Hierarchia procesów Mapa supersystemowa Encje Fazy modelowania procesów Zasady optymalizacji procesów 4. Modelowanie procesów produkcyjnych Identyfikacja procesu Dekompozycja procesu Miary procesu Jakość procesu 5. Ograniczenia procesu Identyfikacja ograniczeń Eksploatacja ograniczeń Monitorowanie ograniczeń Doskonalenie procesu 6. Procesy produkcyjne i teoria ograniczeń 7. Procesy projektowe 8. Modelowanie przypadków użycia Zarządzanie wymaganiami System, zakres, cel, uczestnicy Warunki początkowe, wyzwalacze, gwarancje Scenariusze Rozszerzenia 9. Notacja BPMN Liczba godzin 12 Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna

10 Literatura podstawowa [1] Bradley K., Podstawy metodyki PRINCE2, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., 2004 [2] BPMI.org, Object Management Group, Business Process Modeling Notation (BPMN) Specification, [3] Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003 [4] Goldratt E. M., Łańcuch krytyczny, Wydawnictwo Werbel, 2000 [5] Goldratt E. M., Cox J. Cel, Wydawnictwo Werbel, 2000 [6] Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, 1996 [7] Havey M., What Is Business Process Modeling, , [8] Havey M., Essential Business Process Modeling, O Reilly, 2005 [9] Highsmith J., APM: Agile Project Management - Jak tworzyć innowacyjne produkty, Mikom, 2005 [10] IDS-Sheer Polska Spółka z o.o., Technologie IT przesądzające o kierunkach rozwoju branży IT w przyszłości, według raportu Gartnera, [11] Majdan K, Zarządzanie procesowe w organizacjach RTD, Gazeta Innowacje nr , [12] McGoveran M., Taking The Pulse of BPM, , [13] PN-EN ISO 9001:2001: Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001 [14] Project Management Institute, PMBOK Guide Third Edition Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, MT&DC, 2006 [15] Steinbeck H., Total Quality Management, Wydawnictwo Placet, 1998 [16] Spolsky J., Zarządzanie projektami informatycznymi Subiektywne spojrzenie programisty, Helion, 2005 [17] Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo Placet, Warszawa, 2004 [18] Ould M. Business Process Management, Meghan-Kiffer Press, 2005 [19] Quality Progress, Zarządzanie procesowe BPR, [20] Wróbel M., Modelowanie procesów biznesowych jako narzędzie doskonalenia organizacji, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., Warszawa, [21] Zawistowski T, Procesowe zarządzanie organizacją, Problemy Jakości, nr , Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych.

11 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Wybrane obszary zarządzania projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski, dr inż. Krzysztof Hołodnik, mgr inż. Wojciech Podemski, dr Aldona Dereń. Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin 20 4 Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów. Krótki opis zawartości całego kursu Metody i narzędzia zarządzania projektami w wybranych obszarach: ryzyko, jakość, komunikacja, aspekty prawne. Program szkolenia jest oparty na metodach i narzędziach zarządzania projektami zdefiniowanych m.in. w metodykach PMBOK, PRINCE2, PCM oraz zalecanych przez tzw. najlepsze praktyki. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Zarządzanie ryzykiem Niepewność i ryzyko. Kategorie ryzyka. Ryzyko projektu - Ryzyko organizacji Plan zarządzania ryzykiem Metody identyfikacji ryzyka Pomiar (kwantyfikacja) i hierarchizacja ryzyka Strategie zarządzania ryzykiem Monitorowanie ryzyka i przeciwdziałania ryzyku Przykłady metodyk zarządzania ryzykiem projektów (DoD, RAMP, SIĘ) Zarządzanie jakością Podstawowe pojęcia dotyczące jakości Jakość wyrobu a jakość procesu Liczba godzin 24

12 Zarządzanie jakością a kontrola jakości Układ klient-dostawca podstawą procesowego zarządzania jakością w projekcie Tradycyjne metody zapewnienia jakości (Karta kontrolna, Diagram Pareto-Lorentza, Diagram relacji) Zaawansowane metody zarządzania jakością w projektach (FMEA, Six Sigma, QVP) Plan zapewnienia jakości i jego rola w zarządzaniu projektem Podstawowe informacje o systemach zarządzania jakością: ISO serii 9000, TQM Zarządzanie komunikacją Zadania komunikacji, potrzeby komunikacyjne, rodzaje komunikacji Jakość informacji Zasady komunikacji 5C Planowanie komunikacji raporty i spotkania projektowe Zasady prowadzenia efektywnych spotkań oraz dokumentowania projektu Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami (PMIS, EPM) Zarządzanie wiedzą w organizacji zorientowanej projektowo Aspekty prawne zarządzania projektem Zamówienia publiczne Kontrakty, Umowy cywilno-prawne Zabezpieczenia zobowiązań Zarządzanie roszczeniami Elementy prawa pracy Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa 1. Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Oficyna Wydawnicza PWr, Frączkowski K., Mechliński T.: Instrumenty minimalizacji niepowodzeń projektów informatycznych oraz czynniki sukcesu outsourcing. WNT, Warszawa DeMarco T., Zdążyć przed terminem - opowiadania o zarządzaniu projektem, Studio emka, Warszawa Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków PN EN ISO 9000:2000; PN EN ISO 9001:2000, PN EN ISO 9004: Poradnik Menedżera Jakości, Weka Sp. z o.o. Warszawa Zarządzanie przez jakość, red. Konarzewska Gubała E., AE Wrocław Zarządzanie projektami. Studium przypadków., Kerzner H., Helion, Gliwice 2005 Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych.,

13 Opolski K., Dykowska G, Możdżonek M., CeDeWu, Warszawa 2005 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach warsztatowych oraz własnego projektu opracowanego w MS Project.

14 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Umiejętności menedżerskie Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego Dr Wojciech Małuszyński Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 24 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Celem kursu jest przegląd zagadnień dotyczących tego, co winien wiedzieć menedżer w zakresie tak zwanych technik miękkich przydatnych w zarządzaniu projektem. Obszar objęty wykładem dotyczy narzędzi wpływu pozwalających skutecznie kierować pracownikami, sposobów budowania autorytetu poprzez wskazanie na ich źródła a także ograniczenia. W ramach wykładu poświęca się także sporo uwagi identyfikacji konfliktów i stylom ich rozwiązywania biorąc pod uwagę zarówno kontekst osobowościowy jak i sytuacyjnych. Zwraca się również uwagę na specyficzny a równocześnie często występujące źródło konfliktów związane z oporem na zmiany. W tym kontekście pojawia się problem motywacji. Osobną kwestią poruszaną w trakcie wykładu są negocjacje na które wypada spojrzeć zarówno jako na sposób rozwiązywania konfliktów jak i na pewien proces komunikacyjny, który tylko pozornie zostaje zamknięty przyjętymi w trakcie negocjacji uzgodnieniami. W wykładach zwraca się uwagę na elementy szczególnie istotne w procesie negocjacji takie jak umiejętność analizy potrzeb i interesów drugiej strony, formułowanie propozycji i dokonywanie ustępstw oraz prezentację zasad obowiązujących w profesjonalnym procesie negocjacji. Przedstawiono także typowe działania manipulacyjne stosowane w negocjacjach oraz przedstawiono sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.. Opierając się na ogólnie sformułowanych zasadach negocjacyjnych pokazano ich przydatność w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie realizacji projektu Celem ostatniego bloku wykładowego jest przedstawienie czynników psychologicznych i uwarunkowań osobowych mających decydujący wpływ na optymalne funkcjonowanie zespołu Uwagę skupiono na rolach grupowych i koncepcjach doboru ludzi do grupy pod kontem dyspozycji osobowościowych. W podsumowaniu przedstawione zostają założenia audytu komunikacyjnego pozwalającego

15 opisać usytuowanie zespołu projektowego w instytucji, która jest jego organizacją macierzystą. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Przywództwo. Style zarządzania. Budowanie autorytetu Umiejętności menedżerskie aspekt komunikacyjny Narzędzia wpływu Autoprezentacja Style zarządzania i przywództwa Budowanie autorytetu Liczba godzin 24 Konflikty i ich rozwiązywanie Pojęcie konfliktu Style rozwiązywania konfliktów na przykładzie klasyfikacji Kilmanna i Thomasa Techniki rozwiązywania konfliktów Dylematy związane z ujawnianiem i rozwiązywaniem konfliktów Radzenie sobie z oporem na zmianę i sytuacje kryzysowe w projekcie. Źródła zmian; wewnętrzne i zewnętrzne w stosunku do zespołu projektowego Jakie zespoły są najbardziej narażone na ryzyko wymuszonych zmian Czym jest kryzys i jak sobie z nim radzić. Sytuacje kryzysowe jako źródło wymuszania zmian Źródła oporu na zmianę i sposoby radzenia sobie z nimi. Opór na zmianę jako element stabilizujący pracę zespołu. Zdetonowanie konfliktu jako sposób wychodzenia z kryzysu Beneficja i koszty radzenia sobie z kryzysem i konfliktem. Negocjacje - wprowadzenie Wyznaczanie granic w negocjacjach i definiowanie celów negocjacyjnych BATNA: (best alternatives to negotiated agreement) Zdobywanie informacji od partnera negocjacji Oddzielanie ludzi od problemu Bronienie sprawy Ustępstwa; jak je robić, jaki jest ich cel Poszukiwanie nowych możliwości Przyjmowanie kryteriów Trudne sytuacje i trudni partnerzy w negocjacjach Radzenie sobie z partnerem agresywnym

16 Radzenie sobie z partnerem niekonkretnym Radzenie sobie z partnerem nieprzygotowanym do negocjacji Radzenie sobie z partnerem odchodzącym od negocjacji Manipulacje w negocjacjach Manipulowanie przestrzenią Bezlitosny Partner Ingracjacja Niejasny mandat Atak personalny Gra w dobrego i złego glinę Technika drzwiami w twarz Technika niskiej piłki Negocjacje w zarządzaniu projektami Typowe problemy mogące wystąpić w zarządzaniu projektami Techniki negocjacyjne pozwalające poradzić sobie z nimi Systemy motywacyjne: Teoria X-Y Mc Gregora Teoria hierarchii potrzeb Maslowa Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga Teoria trychotomii potrzeb McClellanda Wnioski wynikające z poszczególnych teorii dla zarządzania. Próby stworzenia zintegrowanego modelu motywacji. Planowanie zespołu. Profile kompetencji. Identyfikacja projektu (por. sesja 2.1) Pożądane profile kompetencyjne dla zdefiniowanych ról w projekcie. Diagnozowanie ról grupowych. Dobór ludzi do ról, które wynikają z organizacji projektu. o role grupowe (klasyfikacja Belbina) o wpływ ról grupowych na proces komunikacji grupowej o role w projekcie a role grupowe problem dopasowania Typy psychologiczna (na przykładzie MBTI) a podejmowane i przydzielane role w projekcie. Diagnozowanie typów psychologicznych. Budowanie zespołu projektowego poprzez dopasowywanie do siebie ról grupowych i typów psychologicznych w kontekście ról koniecznych do obsadzenia. Organizacja zespołu projektowego jako bilansowania ról projektowych, ról grupowych i kompetencji. Audyt komunikacyjny jako narzędzie diagnozowania i usprawniania komunikacji w zespole i zespołu z otoczeniem. Pojęcie audytu komunikacyjnego,. jego cele i zakres.

17 Narzędzia audytowe. Audyt jako diagnoza i element wewnętrznego public relations. Zyski i zagrożenia związane z przeprowadzaniem audytu. Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Belbin, R. M. (2003) Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP Cialdini, R. (2007) Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP Deutsch, M & Coleman, P.T (red) (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Downs, C. W. & Adrian, A. D. (2004) Assessing Organizational Communication: Strategic Communications Audits New York, London: The Guilford Press Frame,.J., D. ((2001) Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-Press. Frame, J. D. (2001) Zarządzanie projektami organizacji Warszawa: WIG-Press Kożusznik, B. (2002) Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa: PWE Lewis, J. P. (2001) Project Planning, Scheduling, and Control. New York: McGraw-Hill Luecke, R. (2003) Negocjacje. Seria: Harvard Business Essentials. Wydawnictwo: MT Busines Ltd. Makin, P., Cooper, C., Cox, C. (2000) Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządanie ludźmi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Robbins, S., & DeCenzo, D. A. (2002) Podstawy zarządzania. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych.

18 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Rachunkowość zarządcza w projektach Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr hab. inż. Dorota Kuchta dr inż. Gabriela Paszkowska Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 16 liczba godzin Forma zaliczenia 15 minutowy sprawdzian Wymagania wstępne Wymagania określone w regulaminie studiów Krótki opis zawartości całego kursu Wprowadzenie do podstawowych pojęć, metod i narzędzi rachunkowości zarządczej projektu, budżetowania kapitałowego oraz oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Rachunek kosztów Pojęcie kosztu. Koszt a przepływ gotówki. Rodzaje kosztów. Podział kosztów na stałe i zmienne, bezpośrednie ipośrednie. Źródła informacji kosztowej. Rodzaje kalkulacji kosztów. Koszty i przychody. Analiza przepływów gotówkowych. Modele rachunku kosztów - podstawowe metody. Rachunek kosztów działań. Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych Wprowadzenie Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period) porównanie i zakres zastosowania poszczególnych metod Prognozowanie strumieni pieniężnych generowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego Tworzenie modelu do oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego Liczba godzin 16

19 Oczekiwany zwrot z inwestycji i stopa procentowa wpływ ryzyka i inflacji Metody oceny ryzyka finansowego w analizie przedsięwzięć inwestycyjnych Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2002 Kaplan R., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, ABC Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm, PWN Warszawa 1996 Jonson H.: Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2000 Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz aktywności w zajęciach audytoryjnych i grupowych.

20 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr inż. Maksymilian Kowalczyk Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 10 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Warsztaty komputerowe zarządzania projektem z wykorzystaniem MS Project. Planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola własnych projektów. Komunikowanie i współdzielenie informacji o projekcie. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Zarządzanie pojedynczym projektem bez zasobów Liczba godzin 10 Nawigacja w projektach MS Project Planowanie projektu z wykorzystaniem MS Project Definiowanie zadań: elementarne, cykliczne, punkty kontrolne, fazy projektu Szacowanie czasu trwania i kosztu zadania Budowa diagramu sieciowego: poprzedniki, zależności, odstęp, wyprzedzenie Definiowanie ograniczeń zadania i terminu ostatecznego Czas pracy (kalendarz) projektu, czas pracy zadania Budowa harmonogramu projektu wprzód, wstecz Przegląd harmonogramu: ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, Najwcześniejsze, najpóźniejsze terminy, zapasy czasu zadania (całkowity, swobodny), ujemny zapas czasu Przegląd projektu: zakres, czas realizacji, koszty. Skracanie czasu realizacji projektu

21 Zapis planu bazowego Kontrola realizacji projektu z wykorzystaniem MS Project Aktualizacja zadania: rzeczywisty termin rozpoczęcia, % wykonania, rzeczywisty czas trwania zadania, pozostały czas zadania, koszt Identyfikacja odchyleń w harmonogramie bieżącym (czas, termin, koszt) Korygowanie harmonogramu pracy niewykonanej Zarządzanie pojedynczym projektem z zasobami Zarządzanie zasobami z wykorzystaniem MS Project Wprowadzenie informacji o dostępności, czasie pracy i stawkach zasobów Analiza obciążenia zasobów, identyfikacja i bilansowanie przeciążenia zasobów Kontrola realizacji projektu Aktualizacja zadania, aktualizacja pracy zasobów w zadaniu Przegląd projektu: czas realizacji projektu, pracochłonność, koszty Identyfikacja odchyleń (na poziomie zadań, zasobów, przydziałów) Ocena postępu prac w projekcie Komunikowanie i współdzielenie informacji o projekcie Drukowanie widoków i raportów, publikowanie informacji w sieci www Wymiana informacji z innymi aplikacjami (mapy eksportu / importu) Wprowadzenie do dostosowywania projektów i środowiska MS Project Dostosowywanie Tabel, Filtrów, Widoków, Raportów Formatowanie informacji o projekcie Elementy zarządzania wieloma projektami Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna Literatura podstawowa Dokumentacja użytkownika oprogramowania MS Project Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach warsztatowych oraz własnego projektu opracowanego w MS Project.

22 OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podsumowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami: Przygotowanie do certyfikacji IPMA 4LC na poziomie D Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż. Krzysztof Hołodnik GET Manager Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Forma zaliczenie kursu Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa 8 liczba godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Wymagania określone regulaminem studiów Krótki opis zawartości całego kursu Przegląd najważniejszych metod i narzędzi zarządzania projektami - Mapa projektu. Przykładowy test wiedzy, omówienie wyników, dobre rady. Wykład - Zawartość tematyczna Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Przegląd najważniejszych metod i narzędzi zarządzania projektami - Mapa projektu. Dobre rady: komentarz nt wymagań i formuły testu wiedzy IPMA 4LC na poziomie D. Przykładowy test wiedzy, zgodny co do formuły, zakresu i stopnia trudności zadań oraz organizacji z testem wiedzy IPMA 4LC na poziomie D. Omówienie wyników, dobre rady. Liczba godzin 8 Ćwiczenia, seminarium zawartość tematyczna Laboratorium, projekt zawartość tematyczna

23 Literatura podstawowa Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 1.2, Stowarzyszenie Project Management Polska, Literatura uzupełniająca Warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę na podstawie wyniku testu wiedzy

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED.

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. Możliwość uzyskania 23 punktów PDU Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia Cena: PLN Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie Projektem Project management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI STATUS STUDIUM: LOGO MC & PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE & PMI KIEROWNIK STUDIUM: dr inż. Waldemar ŁABUDA Cel studium Celem jest przygotowanie słuchaczy poprzez przekaz nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-ZP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności 1 Program kursu 14 dni (7 x 2 dni) Temat Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności Metodologia/Sposób realizacji DZIEŃ 1 Pojęcie projektu, programu, portfela projektów Projekt, a proces Cykl

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str.

W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba str. 30. W. 4. Odpowiedź na zmieniające się warunki str. 32. W. 5. Systemowe podejście do zarządzania str. Spis treści O autorach str. 15 Przedmowa str. 17 Podziękowania str. 21 Wprowadzenie str. 23 W. 1. Dawno, dawno temu str. 23 W. 2. Projekt - co to takiego? str. 26 W. 3. Zarządzanie projektami: potrzeba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa

Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa A PMP Akademia PMP przygotowanie do egzaminów PMP /CAPM - edycja weekendowa Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Zaawansowany Autoryzacja: APM Group Ltd Opis: Akademia PMP to 5-dniowy, intensywny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 1.1.1 Zarządzanie projektami I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P10 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK Guide Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon****

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - wstęp. Paweł Rola

Zarządzanie projektami - wstęp. Paweł Rola Zarządzanie projektami - wstęp Paweł Rola dr inż. Jan Betta jan.betta@pwr.wroc.pl Budynek: B-4, p. 424 Materiały do wykładu i ćwiczeń: www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/betta/ Wprowadzenie Legenda: A. Używali

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński RECENZENT Witold

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach W stęp... 15

Informacja o autorach W stęp... 15 Spis treści Informacja o autorach... 13 W stęp... 15 Część I Wprowadzenie do zarządzania projektami Rozdział 1. Projekty i pojęcia pokrewne... 19 1.1. Projekty... 19 1.2. Rodzaje projektów... 23 Pytania

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C

Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Cykl szkole ń z zarządzania projektami z certyfikacj ą IPMA poziom D i C Opis Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyk ą zarządzania projektami oraz przygotowa ć osoby zainteresowane do egzaminów

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY Szkolenie ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I ZAPASAMI 2-dniowe warsztaty adresowane do dyrektorów zakupów i produkcji, kierowników działów zaopatrzenia/zakupów, kierowników działów planowania

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK UL. FORDOŃSKA 120, BYDGOSZCZ TEL. 52 345 3 4/5 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 1) Instalacja i konfiguracja MS Project Server

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 3 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr: 1/01, 15/01, 3/01

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D

Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D Temat: Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D oraz D R&D Termin: od: 14.12.2017 do: 27.01.2018

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager Nowość Unikalność studiów Zarządzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodności programu standardem PMI ale również na kompleksowym ujęciu problematyki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie Produkcją Organization and management of production processes

Organizacja i Zarządzanie Produkcją Organization and management of production processes Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Organizacja i Zarządzanie Produkcją Organization and management of production processes Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Zarządzanie projektami Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Plan Czym jest zarządzanie projektami? Jakie są rodzaje podejść do zarządzania projektami? Jakie są grupy procesów w ramach zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo