Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w VWP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w VWP"

Transkrypt

1 Strona 1

2 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w VWP - System Zarządzania Jakością ISO EN 9001 od 2002 roku (w latach ISO EN 9002) - System VDA od System Zarządzania Środowiskiem wg ISO EN od 2004 roku - Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem od 2002 roku. - KAMS Koncernowy System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy Strona 2

3 Cel: 1. Zapobieganie wypadkom przy pracy. 2. DąŜenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Budowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników. Strona 3

4 Programy naprawcze Tworzenie programów naprawczych w oparciu o analizę uzyskanych wyników poprzedniego roku (obchody, statystyki wypadkowe, zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wyniki kontroli zew. ) Cel: Poprawa wyników parametrów w obszarach największego zagroŝenia (obszary gdzie odnotowano największą ilość wypadków) Strona 4

5 Obchody tygodniowe BHP Wprowadzenie dodatkowych cyklicznych obchodów (raz w tygodniu) pod kątem bezpieczeństwa pracy. Cel: Zapoznanie przełoŝonych z istniejącymi zagroŝeniami występującymi na ich obszarze Strona 5

6 Obchody miesięczne BHP Zapowiedziane cykliczne obchody bhp stanowisk pracy przeprowadzane przez przedstawicieli róŝnych obszarów. Cel: Zidentyfikowanie zagroŝeń wypadkowych i ocena warunków pracy zaplanowanie działań w trybie natychmiastowym i długofalowym. Strona 6

7 Biuletyn BHP Cel: Przekazanie informacji o zaistniałym wypadku Dotarcie bardzo szybko do pracowników i przekazanie informacji o wypadkach przy pracy. Bezpośrednie oddziaływanie na świadomość pracowników. Strona 7

8 Cel: Motywacja mistrzów do bezpiecznej pracy w VWP - Opracowanie regulaminu konkursu, który obowiązuje od 2007 r. - Aktualizacja kwartalna wyników konkursu - Kryteria konkursu: Ranking Mistrzów - Wypadki przy pracy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy - Tendencja spadkowa i wzrostowa w kategorii wypadków przy pracy na przestrzeni ostatnich 2 kwartałów - Konkurs BHP za ostatnie 12 kwartałów - Absencja chorobowa za ostatnie 4 kwartały Strona 5

9 Dodatkowe szkolenia dla Kierowników i Mistrzów Cel: Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy Uświadamianie Kierownikom i Mistrzom o konsekwencjach związku z tolerowaniem nieprawidłowych zachowań metod pracy przez pracowników Ocena występujących zagroŝeń w procesach pracy oraz ryzyka związanymi z tymi zagroŝeniami na podstawie przykładów Tematyka szkoleń: Uświadamianie motywowanie pracowników do wykonywania czynności przy zachowaniu bezpiecznych metod pracy Omówienie sposobu egzekwowania od pracowników zasad bezpiecznej pracy odpowiedzialność prawna Konsekwencje zdrowotne z tytułu nieprzestrzegania bezpiecznych metod pracy Czas trwania szkolenia: 2h Czasokres przeprowadzania szkoleń: 1 raz w roku

10 Popularyzacja wiedzy i podniesienie poziomu BHP wśród pracowników Cel: Dotarcie do świadomości wszystkich pracowników poprzez szerzenie wiedzy na temat bhp, jednym z elementów motywacyjnych jest czynnik finansowy. Program Pewność i bezpieczeństwo Kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników poprzez prezentację multimedialną. Konkurs BHP Podnoszenie świadomości i popularyzacja wiedzy z zakresu przepisów BHP dla wszystkich pracowników produkcyjnych. Edycja kwartalna. Tematy miesiąca Przeprowadzanie miesięcznych kontroli z zakresu wybranego tematu. Strona 8

11 Matryca zagroŝeń Cel: utworzenie bazy danych zagroŝeń chorobowych, czynników szkodliwych, uciąŝliwych występujących na poszczególnych stanowiskach pracy. Klasyfikuje stanowiska pracy wg. kryteriów odnoszących się do monotonii, obciąŝenia, obciąŝenia układu szkieletowo- mięśniowego, powtarzalności ruchów oraz innych czynników mierzalnych środowiska pracy, takich jak: hałas, zapylenie, oświetlenie, pole elektromagnetyczne, mikroklimat. Matryca stanowi bazę danych, która pozwala typować (dopasowywać pracowników do miejsc pracy) pod względem budowy ciała, antropometrii, pod względem wieku, staŝu pracy i moŝliwości psychofizycznych. ZagroŜenia chorobowe w obszarze produkcyjnym checklista 1. Czy na stanowisku pracy występuje hałas powyŝej norm 85 db? 2. Czy na stanowisku pracy występuje hałas powyŝej 0,5 NDN? 3. Czy na stanowisku pracy występuje hałas poniŝej 0,5 NDN? 4. Czy podczas procesu technologicznego powstaje zapylenie powyŝej norm? 5. Czy podczas procesu technologicznego powstaje zapylenie powyŝej 0,5 NDS? 6. Czy podczas procesu technologicznego powstaje zapylenie od 0,1 do 0,5 NDS? 7. Czy podczas procesu technologicznego powstają związki chemiczne powyŝej norm? 8. Czy podczas procesu technologicznego powstają związki chemiczne powyŝej 0,5 NDS? 9. Czy podczas procesu technologicznego powstają związki chemiczne od 0,1 do 0,5 NDS? 10. Czy urządzenia stosowane na stanowisku emitują pole elektromagnetyczne powyŝej norm? 11. Czy urządzenia stosowane na stanowisku emitują pole elektromagnetyczne powyŝej 0,5 NDN? 12. Czy urządzenia stosowane na stanowisku emitują pole elektromagnetyczne od 0,1 do 0,5 NDN? 13. Czy narzędzia pracy stosowane na stanowiskach pracy powodują miejscową wibrację? 14. Czy rodzaj wykonywanej pracy wymaga przeciąŝenia kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego? 15. Czy rodzaj wykonywanej pracy wymaga przeciąŝenia kończyn górnych: barku, łokci, nadgarstka, palców? 16. Czy rodzaj wykonywanej pracy wymaga przeciąŝenia kończyn dolnych? * 17. Czy pracownik wykonując pracę ma wymuszona pozycję ciała, jeŝeli tak to, jaką? 18. Czy pracownik wykonuje pracę wymagającą powtarzania duŝej ilości jednorodnych ruchów, czy wykonywana praca jest monotonna? * Strona 9

12 Działania zapobiegawcze Specjalny program komputerowy sprawdzający wiedzę i podnoszący kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi wózków widłowych Szkolenie CIOP Kształtowanie kultury bezpieczeństwa 1. Kultura bezpieczeństwa definicje i przejawy Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i na własnym stanowisku pracy 2. Znaczenie wsparcia od współpracowników i silnego przywództwa w tworzeniu kultury bezpieczeństwa 3. Dobre praktyki w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa Strona 10

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Opracował:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA

ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA ZGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W PRACY ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ ORAZ METODY OCHRONY PRZED NIMI I ICH OCENA Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 27 ZagroŜenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Bezpieczeństwo i higiena pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Andreas Markom Niels Hjorth Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r.

Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawowe regulacje Kodeksu pracy dotyczące zagadnień BHP (W5) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. KODEKS PRACY: definicja prawa pracy Art. 9. 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGANIA WY PADKOM PRZY PRACY

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY JAKO NARZĘDZIE ZAPOBIEGANIA WY PADKOM PRZY PRACY Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2011, No 3 (3), pp 28 32 2011, Nr 3 (3), s. 28 32 Management Systems in Production Engineering SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY JAKO NARZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU PRACY

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU PRACY EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 1 (26), 2012 Szczecin 2012 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU PRACY Wprowadzenie Problem wypadków przy pracy jest tak samo stary,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program Zarządzania Stresem MATERIAŁY INFORMACYJNO SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW

Program Zarządzania Stresem MATERIAŁY INFORMACYJNO SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW Program Zarządzania Stresem MATERIAŁY INFORMACYJNO SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW PROGRAM ZARZĄDZANIA STRESEM PROGRAM ZARZĄDZANIA STRESEM = STRATEGIA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH STRESOWI LUB OBNIŻAJĄCYCH JEGO

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 1 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe bhp. dopuszczonych na podstawie zezwolenia KRZG do samodzielnych zjazdów do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka.

Szkolenie okresowe bhp. dopuszczonych na podstawie zezwolenia KRZG do samodzielnych zjazdów do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka. Szkolenie okresowe bhp przewodników w i pracowników w spółek (firm) dopuszczonych na podstawie zezwolenia KRZG do samodzielnych zjazdów do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka. FUNKCJE KOPALNI Zabezpieczanie

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Opracował zespół w składzie: 1. Beata Dębowska... 2. Stanisław Juda... ZATWIERDZIŁ: ZSO im. Papieża Jana

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy

KOMPLEX. Bezpieczeństwo i higiena pracy KOMPLEX Bezpieczeństwo i higiena pracy Przed Tobą takie zagadnienia: System ochrony pracy w Polsce Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy Czynniki szkodliwe dla

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo