WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001

2 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka A. Mazurkiewicz: Informacja: - KOMUNIKAT zakodowana wiadomość zawierająca pewną ilość informacji; - INFORMACJA wielkość abstrakcyjna, która może być przechowywana, przesyłana, przetwarzana i stosowana do sterowania obiektami (organizmy żywe, urządzenia techniczne, systemy). Żeby przenieść informację trzeba znać komunikat. ILOŚĆ INFORMACJI Claude Shannon ( ) komunikat ma tym więcej informacji im mniejsze jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Bit BInary digit cyfra binarna jednostka informacji wywodząca się z prawdopodobieństwa wystąpienia komunikatu 1 Ilość bitów K = log 2 (p) = - log 2 (p) p prawdopodobieństwo wystąpienia Komunikatu Np. p = 1 k = 0 p = 0,5 k = 1 p = 0,01 k = 6,64 p = 1/256 k = 8 (bajt) KODOWANIE INFORMACJI - kod komunikatu słowo kodowe - długość słowa kodowego (const stała lub var zmienna) - B (bajt - byte) 8 bitów - (binarne słowo kodowe o długości 8 znaków) 2 8 = KB = 1024 B (2 10 ) np. ( ) 2 = (131) 10 - MB = 1024 KB ( ) 2 = (255) 10 - GB = 1024 MB - TB = 1024 GB - kod hexadecymalny bajt dzielony na półbajty i każdy jest kodowany w systemie 16-kowym, np = O = A = F 16

3 E #9E - kod ósemkowy podstawa 8 - BCD Binary Coded Decimal (59) 10 = (158) 10 = ( ) 2 = #9E = (256) 8 = ( ) BCD - ASCII American Standard Code for Information Interchange oparty o słowo 8 bitowe, np. Spacja 32 # 20 A 65 # 41 a 97 # 61 ASCII zwykły (7 bitowe) ASCII rozszerzony (8 bitowe) - Unicode rozszerzenie standardowego kodu ASCII kodowanie znaków na 2B (1 zgodny z ASCII) - redundacja kodu (nadmiarowość) - separator (rozdzielenie słowa kodowego od następnego słowa) kodu (kod o stałej długości; nie ma potrzeby separatora bajt a zmiennej alfabet Morse a) - zwiększenie niezawodności kodowania (kontrola parzystości) - kody samokorygujące się - dobudowanie dodatkowych symboli (przy występowaniu dużej ilości przekłamań) - kodowanie dyskretne (znakowe, ograniczony zbiór) a ciągłe (obraz, mowa) STRONY KODOWE - ISO Latin-1 (ISO ) - UNIX - Windows ZachodnioEU I CentralnoEU - Cyrylica Windows CP Cyrylica KO 18 - Hebrajska Windows CP Chińska Big-5 (tradycyjna) przekodowywanie ciągu liczb na obraz graficzny PRZETWARZANIE INFORMACJI - generowanie (pozyskiwanie, produkcja) - gromadzenie - przechowywanie (pamiętanie, magazynowanie) - przekazywanie (transmisja) - przetwarzanie (przekształcanie, transformacja) - udostępnianie (upowszechnienie) - interpretacja (tłumaczenie) - wykorzystanie (użytkowanie) ŚRODKI TECHNICZNE - patyczki, abaki (liczydła) - mechaniczne maszyny liczące (arytmometry, maszyny różnicowe) - tabulatory (liczniki) mechaniczne i elektromechaniczne - elektryczne maszyny przetwarzające (przekaźnikowe) - elektroniczne - świetlne, białkowe

4 SYSTEM INFORMATYCZNY budowa warstwowa Aplikacja Języki Assembler System operacyjny Język wewnętrzny Mikroprogramy Układy elektroniczne oprogramowanie (software) sprzęt (hardware) Wymienialność na poziomie sprzętu i oprogramowania OBSZARY INFORMATYKI - algorytmy i struktury danych - języki programowania tworzenie języka spójnego semantycznie, teoria kompilacji, budowy - architektura systemów liczących (sprzęt) - obliczenia numeryczne i symboliczne - systemy operacyjne konstrukcja programów zarządzających komputerem rozwiązywanie konfliktów dostępu - inżynieria oprogramowania cykl wytworzenia produktu software owego (projekt wytworzenie) - bazy danych przechowywanie, szybki dostęp - sztuczna inteligencja i robotyka - komunikacja człowiek komputer FILARY INFORMATYKI - matematyka - nauki ścisłe - inżynieria sposób konstrukcji

5 HISTORIA INFORMATYKI Prehistoria informatyki: - plansze obliczeniowe (abaki, liczydła) system pozycyjny (dodawanie i odejmowanie) - pałeczki Nepera (XVI w.) mnożenie - mechaniczny komputer W. Schickard (1642) wykorzystywanie prostych algorytmów (ustaw, odczytaj...) - sumator mechaniczny E. Pascal (1642) sumowanie - arytmometr Thomasa de Colmar ( ) sumatory mechaniczne - arytmometr współczesny - maszyna różnicowa (1833) Charles Babbage obliczanie funkcji - maszyna analityczna (1840) trygonometrycznych a) młyn ( procesor ), magazyn, walce b) karty perforowane: operacyjne zmienne liczbowe - wydruki Problem np. spis ludności w USA - przetwarzanie mechanograficzne: taśma perforowana karta perforowana - odczyt elektryczny - funkcje : liczenie sortowanie p. Hollerith Tabulating Machine Co. (1896) TBM IBM (1911) (International Business Machine) - nośniki informacji taśma i karta perforowana ROZWÓJ TEORII - system binarny (Chiny), G. Boole (1847) - teoria obliczeń (Turing, John van Neuman) pocz. XX w. - obwody logiczne (przekaźnikowe) na bazie algebry Boole a - kalkulatory (maszyny) przekaźnikowe MARK-I, IBM (1943), 90-95% niezawodności Z1...Z4 Konrad Zeuss ( ), programowalny Collos I 1500 lamp, UK (1943) pierwszy komputer elektroniczny

6 Historia komputerów: ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer Labolatorium Badań Batalistycznych + MIT + Szkoła Moore a University of Pensylwania) dziesiętny układ liczenia programowanie za pomocą połączeń i przełączników wynalezienie procesu debugowania lamp, 1500 przekaźników, 30t, 72 m 2, 150 KW UNIVAC I pierwszy komputer komercyjny 48 egz IAS (J. Neuman, Priceton architektura: procesor, pamięć, programy w pamięci) PDP-1 pierwszy minikomputer, DEC, 4K słów, $) IBM S/360 (rodzina) PDP egz INTEL 4004 (4 b) INTEL 8080 (CPU on a chip, 8 b, Z80) CRAY-I (150 Mflops) VAX (Dec, 32 b) IBM PC (INTEL 8088) Dataflow Machine (University of Manchester) RISC (Berkeley, Stanford) zredukowana liczba rozkazów Paradygmat architektury komputerów (John van Neuman): - dane i program znajdują się w pamięci - do obliczeń stosuje się system dwójkowy - działaniem steruje sekwencja rozkazów program ( instruction flow ) - w strukturze komputera wyróżnia się trzy bloki: TECHNOLOGIA: PAMIĘĆ JEDNOTSKA WEJŚCIE OBLICZENIOWA WYJŚCIE Memory CPU I/O kryształek i pierwsze próby radiowe lampa elektronowa tranzystor pamięć ferrytowa układ scalony (Texas Instruments) Intel Pentium Intel Pentium III

7 TEORIA: FORTRAN programowanie komputerów na poziomie wyższym niż wewnętrzny - język inżynierski pierwszy HDD COBOL pierwszy program dla biznesu mysz powstanie Intela dyskietka powstanie MS (Microsoft) CD ROM zapis optyczny Windows DVD WPADKI: - Thomas Watson (IBM, 1943) światu wystarczy maksimum 5 komputerów - Ben Olson (DEC, 1977) nikomu nie będzie potrzebny komputer w domu - Bill Gates (Microsoft, 1981) kto przy zdrowych zmysłach mógłby potrzebować więcej niż 640 KB pamięci operacyjnej INFORMATYKA W POLSCE Jan Łukasiewicz beznawiasowy zapis wyrażeń (Polish notation) Grupa Aparatów Matematycznych maszyna analogowa ARR (Analizator Równań Różniczkowych) Zakład Aparatów Matematycznych (ZAM) Elektroniczna Maszyna Automatycznie Licząca (lampowa, pamięć rtęciowa akustyczna) - pierwszy komputer XYZ-ZAM (wzorce IBM 701 i BESM 6 radz.) wysoki poziom oprogramowania UMC-1 (Uniwersalna Maszyna Cyfrowa) 50 egz ZAM 41 (16 egz.) rozpoczęcie produkcji komputerów EC (JS) wzorowanych na IBM K 202 (inż. Karpiński) pierwszy mikrokomputer LUBLIN UMCS Zakład Metod Numerycznych uruchomienie pierwszego komputera UMC-1 urządzeniem We/Wy był dalekopis pocztowy (7 zn/s) Odra 1013 UMCS, ZETO /74 Odra 13xx - 198x pierwsze mikrokomputery (Spectrum, IMZ, Amstrad, IBM XT) przyłączenie Lublina (UMCS) do EARN-u (European Academic&Reason Network) sieć (internetowa) pierwszy światłowód w Lublinie (UMCS-PL) przyłączenie do NASK-u (Internet)

8 ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH PROGRAMOWANIE: - proces układania programów, które może wykonać komputer - zespół czynności mających na celu utworzenie programu dla komputera ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z UŻYCIEM KOMPUTERA: - analiza zadania (sformułowanie zadania, WE, algorytm, WY) - pisanie programu - realizacja programu (wykonanie, testowanie) PROGRAM: - ciąg instrukcji sprawiający, że komputer wykonuje określone zadanie (z punktu widzenia komputera) - opis zadania i sposób jego rozwiązania: wybór, metody i opracowanie planu stosowania tej metody dla konkretnego zadania (z punktu widzenia użytkownika) - algorytm zapisany w języku programowania - ciąg instrukcji w określonym języku programowania Programy stanowią skonkretyzowane sformułowanie abstrakcyjnych algorytmów na podstawie określonej reprezentacji i struktury danych Niklaus Wirth Programy = algorytmy + struktury danych MIEJSCE ALGORYTMIZACJI W PROGRAMOWANIU: - sformułowanie problemu definiowanie - zbudowanie modelu logiczno-matematycznego - określenie metody rozwiązania (w tym warunków istnienia i jednoznaczności) algorytmizacja - opracowanie metody numerycznej rozwiązania - zbudowanie algorytmu obliczeń - zakodowanie algorytmu programowanie (kodowanie) programowanie - wykonanie obliczeń ALGORYTMIZACJA zadania - czy problem może być rozwiązany w dostępnym czasie i pamięci? - jaki algorytm zastosować? - czy rozważany algorytm jest optymalny? - jak udowodnić, że dany algorytm rozwiąże problem?

9 PROCES PROGRAMOWANIA - schemat problem program w języku wysokiego poziomu biblioteki (moduły) model kompilacja algorytm dane wykonanie programu KOMPUTER rezultaty PIERWSZE ALGORYTMY n.e. arabski matematyk Muhammed ibn Musy al-chorezmi opisał pozycyjny system kodowania dziesiętnego liczb i sztukę liczenia w tym samym systemie - XII w. przetłumaczenie prac al.-chorezmiego (łac.- Algoricmus) na język łaciński rozwój sztuki rachowania na papierze (algorytmiści) w opozycji do rachowania z pomocą liczydeł (abacyści) i do rachowania z pomocą kamyków (kalkulatorzy) p.n.e. Euklides - algorytm NWP (największy wspólny podzielnik) ALGORYTMY definicje - przepis na postępowanie rachunkowe (definicja klasyczna) - opis obiektów i opis czynności, które należy wykonać z tymi obiektami, aby osiągnąć określony cel (definicja rozszerzona) CECHY ALGORYTMU: - poprawność osiągnięcie zamierzonego rezultatu (dowód: testowanie, formalne dowody) - uniwersalność umożliwia rozwiązanie całej klasy zadań, a nie pojedynczego, ustalonego problemu - ścisłość czynności i kolejność ich realizacji są opisane jasno i wyraźnie - jednoznaczność (powtarzalność) wielokrotne wykonywanie prowadzi dla identycznych danych do takich samych rezultatów - kompletność algorytm uwzględnia wszystkie możliwe przypadki, jakie mogą wystąpić podczas jego wykonywania

10 FORMY PRZEDSTAWIANIA ALGORYTMU: - opis słowny, często połączony z formułami matematycznymi - opis graficzny (jest jednoznaczny) a) schematy blokowe (znormalizowane symbole i ich znaczenie normy PN, DIN) sieci działań b) strukturogramy (schematy zwarte) - specjalny język matematyczny (pseudokod) - język programowania programy w języku wyższego poziomu niż wewnętrzny komputera (np. Pascal, C, Fortran, Basic, Simula) TYPY ALGORYTMÓW: - liniowy (sekwencyjny) wszystkie czynności są wykonywane w ściśle określonej kolejności, wynikającej z zapisu algorytmu (np. napisanie 2 listów) - z rozgałęzieniami (selekcją) kolejność i zakres wykonywanych czynności zależy od warunków, których spełnienie (lub nie) zależy od danych wejściowych i rezultatów działania algorytmu, tzw. rezultatów pośrednich (np. napisanie do adresata A w dzień parzysty, napisanie do adresata B w dzień nieparzysty) - iteracyjne pewien ciąg identycznych czynności (cykl, pętla) jest powtarzany wielokrotnie dla różnych danych (np. prowadzenie korespondencji według schematu: napisz list, wyślij, przeczytaj odpowiedź, napisz...) sens programowania SŁOWNY OPIS ALGORYTMU - opis obiektów - opis czynności x np. oblicz wartość funkcji f(x) = x dane: dowolna liczba rzeczywista -1 dla x < 0 wynik: wartość f(x) = 0 dla x = 0 1 dla x > 0 ALGORYTM W POSTACI LISTY KROKÓW - dane - wynik Algorytm: np. oblicz wartość funkcji f(x) = x x - krok 0: wczytaj wartość danej x - krok 1: jeśli x > 0 to f(x) = 1. zakończ algorytm - krok 2: {w tym wypadku x < 0 lub x = 0}, jeśli x = 0 to f(x) = 0. zakończ algorytm - krok 3: {w tym wypadku x < 0}...

11 SCHEMATY BLOKOWE blok początku początek Wprowadź a b c we blok we/wy blok końca algorytmu koniec warunek 1 blok blok decyzyjny operacyjny x = x + 4 nie tak bloki łącznikowe wy 2 Schematy Bohma-Jacopioniego DIN SCHEMATY BLOKOWE INTERACJE - Powtarzaj <ciąg czynności> aż do <warunek> ciąg ciąg czynności wykonuje się co najmniej czynności 1 raz, aż do realizacji warunku NIE w ciągu czynności musi nastąpić zmiana NIE na TAK (inaczej będzie iteracja TAK nieskończona) warunek - Dopóki <warunek> wykonuj <ciąg czynności> ciąg czynności nie musi być wykonywany warunek TAK NIE Ciąg czynności

12 x np. oblicz wartość funkcji f(x) = x początek czytaj x TAK x>0? NIE Wypisz 1 TAK x=0? NIE Wypisz 0 Wypisz-1 koniec koniec koniec DRZEWO ALGORYTMU np. oblicz wartość funkcji f(x) = x x korzeń x > 0 TAK NIE wierzchołki f(x) = 1 x = 0 pośrednie TAK NIE f(x) = 0 f(x) = -1 wierzchołki końcowe (liście)

13 STRUKTUROGRAMY (schematy zwarte) blok wejścia (np. klawiatura, plik) A blok wyjścia (np. monitor, drukarka, plik) blok operacyjny A operacja blok decyzyjny Tak Warunek Nie Blok 1 Blok 2 Diagramy Nassi-Shneidermana blok wyboru z szeregu możliwości W1 W2 Wyrażenie W3 Inaczej blok procedury (odrębnego, nazwanego fragmentu algorytmu) pętla cykliczne wykonanie bloku dla i = 1, 2,...,n Nazwa algorytmu i = 1, m blok treść pętli dopóki <warunek> wykonuj <blok> warunek blok powtarzaj <blok> aż do <warunek> warunek blok

14 SCHEMAT ZWARTY ALGORYTMU x WYKŁAD T x>0 N x>0 T N T N f(x) =,1 f(x) =,0 f(x) =, -1 drukuj PSEUDOKOD ALGORYTMU Typy zadań: - imperatywne czynność lub szereg czynności do wykonania - decyzyjne decyzje i ich ewentualne skutki jeżeli warunek to zadanie 1 w przeciwnym wypadku zadanie 2 skocz do - iteracyjne wielokrotne powtarzanie czynności: podczas gdy warunek wykonuj zadanie 1 dla lista sytuacji wykonuj zadanie 1 - grupujące grupują kilka zadań w jedno: {zdanie 1 zdanie 2} x np. oblicz wartość funkcji f(x) = x początek wczytanie x jeżeli x>0 to wypisz f(x) = 1 w przeciwnym wypadku jeżeli x = 0 to wypisz f(x) = 0 w przeciwnym wypadku wypisz f(x) = -1 koniec ALGORYTM ZAPISANY W JĘZYKU PROGRAMOWYM (Turbo Pascal) PROGRAM funkcja VAR x:real; BEGIN READ (x); IF x>0 THEN WRITE (1) ELSE IF x=0 THEN WRITE (0) ELSE WRITE (-1) END.

15 ALGORYTM ITERACYJNY Oblicz n! dla zadanego n według wzoru 1 dla n = 0 n! = 1*2*3*...*(n-1)*n dla n>0 Algorytm 1. podaj n 2. podstaw: i = 0, silnia = 1 3. jeśli; n = 0 to idź do (6) 4. oblicz: i = i + 1; silnia = silnia * i 5. jeśli i < n to idź do (4) 6. wyświetl: n, silnia 7. koniec. start n i = 0 silnia=1 TAK n =0 NIE PĘTLA i = i + 1 silnia = s*1 n, silnia NIE i < n TAK koniec lub n warunek zakończenia pętli silnia: = 1 T n=0 N i = 1, n silnia: =silnia*1 n, silnia

16 ZŁOŻONOŚĆ ALGORYTMÓW Ilość zasobów komputera niezbędna do wykonania algorytmu : - czas działania (T) na etapie wykonania złożoność czasowa (zależy od ilości operacji do wykonania i szybkości komputera) - zajętość pamięci (P) złożoność pamięciowa a) jednoznaczna jednostka (np. Byte, słowo maszynowe, komórka) b) złożoność: P(n) c) traci na znaczeniu (np. ceny RAM maleją, ale nie do końca - przetwarzanie obrazów), np. P(n) = 2 n (dla n = 150; liczba komórek pamięci przekracza liczbę atomów we wszechświecie). - rozmiar zadania (n) liczba pojedynczych danych w zadaniu - T i P funkcje od n (są związane ze sobą) ZŁOŻONOŚĆ CZASOWA - jednostka miary: liczba (szacunek operacji) - operacje dominujące (zliczane) - złożoność pesymistyczna i oczekiwana - złożoność praktyczna T(n) - złożoność teoretyczna klasa algorytmu (n) = O(T(n)), gdzie O rząd funkcji T(n) asymptotyczny n rozmiar zadania np. T(n) n+1 n 2 n+1 2 n +n 2 +4 O O(n) O(n 2 ) O(2 n ) KLASA ALGORYTMU - przykład - obliczanie wartości wielomianu (zwykłe) W(x, n) = a n x n + a n-1 x n a 1 x + a 0 operacja dominująca mnożenie złożoność praktyczna: n T(n) = n = (n-1) = = n 2 + n klasa algorytmu (n) = O(n 2 ) - obliczanie wartości wielomianu schemat Hornera W(x, n) = a 0 +x(a 1 +x(a x(a n-1 +x an )...)) operacja dominująca mnożenie złożoność praktyczna: T(n) = n klasa algorytmu (n) = O(n)

17 KLASY ALGORYTMÓW I ZAGROŻENIA - zastosowanie szyfrowanie danych - NP zupełne algorytmy złożoność wykładnicza (np. 2 n ) - w praktyce złożoność zależy od danych wejściowych (np. zerowe współczynniki wielomianu) STRUKTURY DANYCH sposób przechowywania i dostępu do danych - dana elementarna (zmienna, stała) i jej atrybut (typ, format, sposób przedstawienia i wyświetlania, itp.) - kolekcje danych elementarnych (tablice, rekordy, zbiory) połączenie danych elementarnych - złożone struktury danych (łączenie kolekcji danych elementarnych): a) lista b) stos c) drzewo binarne d) graf - typ zbiór dopuszczalnej wartości danej - moc typu liczba różnych wartości TYPY - zmienne proste a) standardowe (int, float, char, boolean) b) wyliczeniowe (np. type T = (ALA, OLA, ELA, IZA) c) okrojone (np. type T = (ALA... ELA) - kolekcje (typy strukturalne) Tablica skończona, uporządkowana kolekcja jednorodnych danych (posiadających te same atrybuty) Element1 Element2 Element3 Element4 Indeks (uzyskanie dostępu do elementu) Typ elementu Typ indeksu - wymiary tablicy a) tablice jednowymiarowe wektory b) tablice dwuwymiarowe macierze (wektor wektorów) c) tablice wielowymiarowe typ elementu (dowolny prosty i tablicowy) typ indeksu (zwykle ograniczony do tzw. porządkowych, policzalnych) Dostęp do danych w tablicy - wspólna nazwa - wyrażenia indeksujące, np. A[2], A[i], A[3*j+9], B[3,5] - operowanie na tablicach (na elementach i całych tablicach)

18 Rekord kolekcja niejednorodnych danych (iloczyn kartezjański elementów składowych, liczba elementów składowych nieokreślona, uporządkowana, dostęp sekwencyjny, o wewnętrznej hierarchicznej strukturze elementem rekordu może być inny rekord) np. Osoba: Nazwisko opis hierarchii danych: Imię dane elementarne - poziom zanurzenia Nazwisko matki - grupowanie danych Data urodzenia - różne atrybuty Adres: Kod rekord Miasto const Ulica Dzieci: Liczba rekord Imię1 var Imię2 lub Osoba Nazwisko Imię... Adres... Kod Miasto Ulica Listy Lista struktura oszczędna pamięciowo pozwalająca grupować dowolną (pamięć) liczbę dowolnych elementów (prostych, kolekcji) Lista jednokierunkowa Element Informacyjny Wartość Wartość Wartość S K początek koniec wskaźnik pokazuje, gdzie znajdzie się początek następnej informacji null

19 Operacje - możliwe wczytywanie tylko pojedynczych elementów (pamięć) - operacje: a) tworzenie b) wstawianie / usuwanie elementu (początek, środek, koniec) c) przeglądanie (udostępnianie poszczególnych elementów listy) sekwencyjne d) sortowanie (porządkowanie wg wartości elementu listy) Lista dwukierunkowa Pierścień (lista cykliczna) Stos struktura pamięciowa służąca do przechowywania danych dane wysyłane są danymi ostatnio pobranymi PUSH POP LIFO Last In First Out Kolejka element pobierany jest elementem pierwszym obszar przechowywanych danych przemieszcza się FIFO First In First Out Drzewa (hierarchia) Korzeń poziom 1 Potomek poziom 2 Liść poziom 3 Drzewo binarne

20 ZASADY DOBORU STRUKTUR DANYCH - reprezentacja rzeczywistości (dokładność zakres) - planowane operacje - zajętość pamięci - szybkość przetwarzań REPREZENTACJA DANYCH - pamięć operacyjna - zbiory danych na nośnikach zewnętrznych - dane logiczne a fizyczne (zapis liczby rzeczywistej binarny zapis liczby fizycznej przekodowany na logiczną wartość liczby rzeczywistej) POPRAWNOŚĆ STRUKTUR przykład np. ewidencja przebiegu pojazdów dzień po dniu Samochód: Nr rejestracyjny (7B) Zapis: Data (8B) Przebieg (4B) n liczba samochodów = P(n) 439 MB lub Samochód: Nr rejestracyjny Przebieg[data] tablica data = (nie przechowywana jest indeksem w tablicy) P(n) n*(7 + 4*365) 147 MB REKURENCJA (REKURSJA) - algorytm rekurencyjny algorytm, który wywołuje samego siebie np. 1 dla n=0 n! = n* (n-1)! dla n>0 lub function silnia(n:integer):integer; begin if n=0 then silnia:=1 else silnia:=n*silnia(n-1) end;

21 - musi wystąpić warunek zakończenia rekursji np. 3! 3! = 3 * 2! y = 3 * y 2! = 2 * 1! y = 2 * y 1! = 1 * 0! y = 1 * y 0! = 1 y - wywołanie rekurencyjne - powrót - wstawianie INNE ALGORYTMY REKURENCYJNE - schemat Hornera wielomianu W(x, n) = a 0 x n + a 1 x n a n-1 x + a n W(x, n) = a 0 dla n=0 - potęgowanie W(x, n-1) * x + a n dla n 0, a n wyraz wolny x dla m = 1 x m = (x m/2 ) 2 dla m parzystego (x m-1/2 ) 2 * x dla m nieparzystego np. x 22 (x 11 ) 2 ((x 5 ) 2 x) (((x 2 ) 2 x) 2 x) 2 T(22) = 6 ZALETY REKURENCJI - czytelność - naturalność - zwięzłość (elegancja) - łatwość wykrycia błędu WADY REKURENCJI - duże obciążenie pamięci (odkładanie na stos poszczególnych wywołań) - niestabilność - możliwość nieskończonej liczby wywołań (przepełnienie stosu)

22 ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH GENERACJE KOMPUTERÓW - zerowa mechaniczne i elektromechaniczne - pierwsza lampowe - druga tranzystorowe - trzecia układy scalone - czwarta układy scalone VLSI (mikrokomputery) KLASYFIKACJE KOMPUTERÓW - ze względu na rozmiary: a) komputery b) minikomputery c) mikrokomputery - ze względu na przeznaczenie: a) ogólnego przeznaczenia b) dedykowane (np. animacja) c) specjalizowane (sterowanie maszynami) - ze względu na lokalizację: a) stacjonarne (mainframe i minikomputery) b) biurkowe (desktopy) c) mobilne (portable, laptop, notebook) PROSTA MASZYNA CYFROWA Arytmometr (procesor) Wejście Pamięć Wyjście Układ sterowania ASPEKTY OPISU KOMPUTERA - architektura jak się zachowuje, jakie są bloki, jakie funkcje pełnią bloki - organizacja jak działa jak są połączone poszczególne bloki - realizacja techniczna technologia układów elektronicznych Architektura = konstrukcja

23 ZGODNOŚĆ ARCHITEKTURY = kompatybilność komputera - możliwość łatwego przenoszenia oprogramowania na nowe modele tej samej rodziny (kompatybilność programowa) - możliwość wykorzystania urządzeń (kompatybilność sprzętowa) Przykłady długowiecznych architektur: - IBM/360 (1964) kontynuacja: rodzina S/370, 4300, 3080, 370-EX, 390 (obecnie) - DEC PDP 11 (1970) kontynuacja: rodzina VAX - INTEL x86 (1981) w trybie real mode zachowuje architekturę 8086/8088 CYKL PRACY PROCESORA (arytmometru) - organizacja przetwarzania 1 pobranie rozkazu 3 wykonanie rozkazu 2 dekodowanie (rozpoznanie) rozkazu PRZETWARZANIE SZEREGOWE rozkaz 1 Pobranie Wykonanie rozkaz 2 Pobranie Wykonanie rozkaz 3 Pobranie Wykonanie czas PRZETWARZANIE POTOKOWE (pipeline) rozkaz 1 Pobranie Wykonanie rozkaz 2 Pobranie Wykonanie rozkaz 3 Pobranie Wykonanie czas

24 PRZETWARZANIE WIELOPOTOKOWE (superskalar) więcej niż jedna jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) rozkaz 1 rozkaz 3 rozkaz 5 rozkaz 2 rozkaz 4 rozkaz 6 Pobranie Pobranie Wykonanie Pobranie Wykonanie Pobranie Wykonanie Pobranie Wykonanie Pobranie Wykonanie Wykonanie czas ELEMENTY ARCHITEKTURY - procesor a) zredukowana liczba rozkazów (uproszczona budowa mikroprocesorów) b) równoległość (2, 4 lub więcej procesorów) c) potokowość (ważna jest kolejność wykonywanych programów) d) optymalizacja kolejności (szybkie pobieranie rozkazów z pamięci) PROCESOR REJESTRY ALU JEDNOSTKA STERUJĄCA MAGISTRALA WEWNĘTRZNA CACHE MEMORY - pamięć: a) liniowa organizacja b) cache (pamięć pośrednicząca) - wejście wyjście: a) magistrale kanały transmisji danych b) przerwania (sterowanie) żądanie obsługi wysyłane do procesora c) kanały we-wy (DMA kanał bezpośredniego dostępu) ominięcie procesora w transmisji danych

25 KLASYFIKACJA ARCHITEKTUR WYKŁAD KOMPUTERY Sterowane instrukcjami (Instruction flow) Sterowane danymi (Data flow) SISD Single Instruction Stream / Single Data Stream CISC Complex Instruction Set Computers RISC Reduce Instruction Set Computers SIMD Single Instruction Stream / Multiple Data Stream wektorowe CRAY I MIMD Multiple Instruction Stream / Multiple Data Stream (SGI Power Challenge, IBM RS 6000, CRAY T3D/E, Convex Exemplar SPP Sieciowe Klaster układ komputerów wspólnie pracujących nad jednym zadaniem Rozproszone (np. wyszukiwanie w Internecie) Metakomputer zbiór wielu komputerów zadanie wykonuje komputer najbardziej dostosowany do tego CISC Complex Instruction Set Computer (INTEL x86, MOTOROLA 68000) - duży repertuar rozkazów ( ) Architektura IBM 370 VAX INTEL x86 Liczba rozkazów Długość rozkazu (B) Sposoby adresowania różnorodne sposoby adresowania argumentów rozkazów (5 20) Architektura np. VAX : 2 % wykonań 43 % rozkazów 85 % mikrokodu Lista rozkazów Udział w 50% operacji IBM VAX INTELx

26 CISC problemy - niewykorzystanie rozkazów - długi cykl projektowania - duża pamięć mikrokodu - spowolnienie cyklu rozkazowego - częste i skomplikowane odwoływania do pamięci - komplikacja układu sterowania RISC Reduced Instruction Set Computer - mała liczba rozkazów - prostsze operacje - uproszczone formaty rozkazów - prostsze sposoby współpracy z pamięcią (2 rozkazy) - dużo rejestrów - wykonanie rozkazu w jednym cyklu zegara (szybkość) Przykłady: - RISC I University of Berkeley - MIPS Stanford University - IBM 801 (1983) - SPARC Scalable Processor ARChitecture (Sun Corporation) - R MIPS - Power PC Performance Optimized With Enhanced RISC (IBM) - Inne (ALPHA DEC, PA 8000 HP) PRZYSPIESZANIE PRACY SYSTEMU - tor danych magistrala (8, 16, 32, 64 b zewnętrzna; do 300 b wewnętrzna) - CPU (arytmometr) wiele specjalizowanych, pracujących równolegle (np. stało- i zmiennoprzecinkowe, koprocesor, MMX multimedialne, SIMD) - sterowanie organizacja dostępu do magistrali - pamięć danych i rozkazów; cache (oddzielna danych i rozkazów), większa pojemność - systemy wieloprocesorowe ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH - system jednostanowiskowy - system terminalowy (host based) przetwarzanie danych na jednym komputerze - klaster komputerów - lokalna sieć z serwerem plików - sieć rozległa (WAN) - architektura klient serwer - komputer sieciowy

27 MIKROKOPUTERY IBM PC - mikrokomputery osobiste - nowoczesność, uniwersalność - elastyczność, rozbudowywanie (otwarta architektura) - kompatybilność serii (od 1981): a) sprzętowa b) programowa - niska cena, duże możliwości IBM PC ARCHITEKTURA Z E G A R ROM RAM Pamięć operacyjna Magistrala danych i adresów Mikroprocesor Sterownik 1 Sterownik 2 Sterownik 3 JEDNOSTKA CENTRALNA Zasilacz FDD Płyta główna HDD CD PŁYTA GŁÓWNA stanowi najważniejszy element jednostki centralnej; układy elektroniczne płyty realizują większość funkcji decydujących o poprawnej pracy i wydajności komputera. Elementy płyty głównej: - mikroprocesor (CPU) - pamięć operacyjna - gniazda rozszerzeń służą do wstawienia standardowych kart dostosowujących parametry komputera do potrzeb użytkownika - chipset układ scalony organizujący i kontrolujący połączenia i transmisję danych pomiędzy podzespołami płyty (sterowanie) - sterowniki układy kontrolujące pracę urządzeń wejściowych i wyjściowych - BIOS Basic Input Output System

28 CPU Central Processing Unit centralna jednostka przetwarzająca element półprzewodnikowy wykonany w postaci układu scalonego wielkiej skali integracji; podstawowymi elementami każdego układu scalonego są tranzystory pełniące rolę elementów przełączających (procesor może zawierać do kilkunastu milionów tranzystorów) Parametry charakteryzujące procesor (wpływające na wydajność procesora - szybkość wykonywania instrukcji przez procesor): - wewnętrzna konstrukcja oraz lista instrukcji - szybkość (częstotliwość taktowania) określana częstotliwością zegara (MHz) transmisja wewnętrzna - długość słowa szyna danych (liczba bitów, na których wykonuje się operacje) - wielkość magistrali danych (liczba przesyłanych jednocześnie bitów 4, 8, 16, 32, 64) i częstotliwość taktowania magistrali transmisja zewnętrzna - wielkość pamięci CACHE pierwszego (L1) i drugiego (L2) poziomu pobierają dane potrzebne do pracy procesora; wielopoziomowa. MAGISTRALE DANYCH Częstotliwość taktowania magistrali danych. - szybkość komunikowania się szybkość przepływu danych pomiędzy elementami składowymi komputera zależy od wyboru magistrali, za pośrednictwem której dane urządzenie lub karta rozszerzająca komunikuje się z procesorem lub pamięcią - konstrukcja karty rozszerzającej determinuje typ magistrali, jakiej będzie ona używać. Typy magistrali danych. - ISA Industry Standard Architecture taktowanie 8 MHz, 8 i 16 b - EISA Extended Industry Standard Architecture 32 b, rozszerzona ISA - PCI Peripheral Connect Interface 32 i 64 b - AGP Advanced Graphic Port zastosowania multimedialne (grafika) ADAPTERY podłączenie urządzeń zewnętrznych. - kontrolery dysków (IDE) max. 4 urządzeń, na stałe - SCSI wiele programowalnych urządzeń, stabilna praca, szybkość. RODZAJE PAMIĘCI - RAM Random Access Memory pamięć o dostępie swobodnym, pamięć robocza, operacyjna; przechowuje dane w trakcie pracy komputera i pozwala na zapis i odczyt danych DRAM, SRAM - ROM Read Only Memory pamięć stała (EPROM) - CMOS niewielka pojemność (ok. 256B), której zawartość jest podtrzymywana po wyłączeniu komputera przez akumulatorek; przechowuje dane data, czas, rodzaj podłączonych dysków i ustawienia zaprogramowane przez użytkownika (Setup)

29 - CACHE (kieszeniowa) bardzo szybka pamięć 128KB 1MB pośrednicząca w wymianie danych pomiędzy procesorem a pamięcią RAM, przechowuje najczęściej używane dane. Pamięć operacyjna. - moduły o różnych pojemnościach (4, 16, 32, 64, 126, 256, 512 MB) - czas dostępu ( ns) - cykle oczekiwania - kontrola parzystości Zwiększanie szybkości pamięci: - zwiększenie częstotliwości - przetwarzanie danych na zboczu narastającym - przetwarzanie danych na obydwu zboczach Pamięć BIOS pamięć stała przechowująca. - instrukcje współpracy z urządzeniami we-wy - instrukcje testowania układów komputera w momencie startu (Power On Self Test) - firmy produkujące układy BIOS AWARD, AMI, PHOENIX Pamięć CACHE. - współpraca procesora z pamięcią CACHE (wzrost wydajności ok.30%) Procesor 400 MHz Cache L1 400 MHZ 32 KB Cache L2 200 MHz 512 KB RAM 100 MHz 64 MB URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE. KARTA GRAFICZNA MONITOR Karta graficzna: - znakowe graficzne - monochromatyczne barwne - parametry: a) rozdzielczość - piksel (wielkość logiczna) (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024) b) ilość kolorów (16, 65536, ) - bit / piksel (4, 8, 16, 24) c) pamięć obrazu (4 MB...) d) szybkość

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta

3. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z zasobów sieciowych. Netykieta ACE aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii Priorytet III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Systemy automatyki okrętowej. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Systemy automatyki okrętowej Semestr VI Wykłady 1 Temat: Przetworniki analogowe / cyfrowe Większość urządzeń pomiarowych lub rejestratorów sygnałów w systemach pomiarowych kontaktujących

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].

Systemy operacyjne. Jacek Kobus. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4]. 1 Systemy operacyjne Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/so[4].pdf Wstęp 2 Systemy operacyjne udział (top500, 6/2011) Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki

Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki (Podręcznik. Wersja RC1) 1 Piotr Fulmański 2 Ścibór Sobieski 3 4 stycznia 2004 1 RC1 Release Condidate 1, oznacza, że nie będzie żadnych istotnych modyfikacji, raczej będą usuwane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy.

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Włodzimierz Gogołek Lato 2010 Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Adres mailowy Jednoznaczny, sformalizowany

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne (IT)

Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne (IT) Świat interaktywny: społeczeństwo informacyjne i technologie informacyjne (IT) Technologie informacyjne Technologia informacyjna, IT (od ang. InformaAon Technology) dziedzina wiedzy obejmująca informatykę

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA PIERWOTNEGO WYDANIA W 1972 ROKU

OKŁADKA PIERWOTNEGO WYDANIA W 1972 ROKU 1 z 118 2011-03-03 09:19 OKŁADKA PIERWOTNEGO WYDANIA W 1972 ROKU 2 z 118 2011-03-03 09:19 Zygmunt Ryznar ( na tle rozwoju ich konstrukcji i zastosowań ) Wydanie pierwotne: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany

Bardziej szczegółowo

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA ELEKTRONIKI Maciej Twardy Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń

Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI Rozprawa doktorska Wyznaczenie bezpieczeństwa sieci komputerowej poprzez analizę czasową zdarzeń mgr inż. Grzegorz Śliwiński Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo