Copyright WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone"

Transkrypt

1 WSCAD 5.5 Instalacja Copyright WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

2 Copyright by WSCAD electronic GmbH D Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z o. o. ul. Piotrkowska Aleksandrów Łódzki Tel.: (0-42) Fax: (0-42) Internet: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika jak również oprogramowania nie może być reprodukowana ani powielana bez pisemnej zgody WSCAD electronic GmbH. Przedstawione poniżej informacje i dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Służą one wyłącznie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości tego produktu w sensie prawnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wywołane błędami oprogramowania i szkody spowodowane używaniem programu. W przypadku wykrycia błędu, firma WSCAD starać się będzie usunąć go w możliwie najkrótszym czasie. Wszystkie występujące w książce znaki towarowe są własnością odpowiednich firm i są przez nas uznane. ii Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

3 Spis treści Instalacja... 1 Wersja Demo... 1 Licencja autonomiczna... 6 Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna) 9 Instalacja sieciowa 14 Konfiguracja użytkownika 17 Wibu 17 Dla administratorów Instalacja klucza sprzętowego poprzez WkLAN Podstawowe założenia 19 Dokonywanie zmian na serwerze 20 Ustawienia serwera 20 Dokonywanie zmian na komputerach peryferyjnych (Client) 21 Informacje dodatkowe Monitor sieci Wiadomości ogólne WKLAN Test klucza sprzętowego Informacje odnośnie zastosowania kluczy sprzętowych USB/PCMCIA Aktualizacja oprogramowania (umowa serwisowa) Przejęcie danych Przejęcie danych z menu głównego w WSCAD Przejęcie bibliotek symboli graficznych Przejęcie bazy danych do WSCAD Przejmowanie kompleksowe 33 Przejmowanie selektywne 33 Baza danych z wersji WSCAD 4.0 i starszych 35 Przejęcie projektów z wersji 4.x, 5.x oraz WSCAD it Szczególny przypadek Pliki schematów z WSCAD it Formularze - Szablony Makra rysunkowe Przejęcie listew bibliotek Przejęcie listew komend Plik koloru żył kabli i styków złączy Przejęcie ustawień Przebieg automatycznego przejęcia danych (bez projektów) Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 iii

4 iv Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

5 Instalacja Instalacja WSCAD 5 jest bardzo prosta i nie wymaga większej znajomości komputera. Cały przebieg instalacji, podczas której przenoszone są na dysk twardy wszystkie dane i pliki, potrwa kilka minut. Wersja Demo Do zainstalowania wersji demonstracyjnej potrzebna jest jedynie płyta CD WSCAD Demo. W każdej fazie instalacji użytkownik prowadzi dialog z komputerem, wystarczy więc postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Płyta WSCAD Demo startuje automatycznie. Gdyby to nie nastąpiło, należy uruchomić z Eksploratora Windows plik WSCAD55Demo_PL.exe, znajdujący się na płycie CD! Po uruchomieniu instalacji pojawi się plansza, na której możemy wybrać interesującą nas opcję. Mamy wybór pomiędzy instalacją wersji demonstracyjnej, a plikami PDF (Instalacja lub Pierwsze kroki). Wybieramy link Instalacja WSCAD 5.5 DEMO, który uruchomi Instalatora. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 1

6 Rozpoczął się proces instalacji. Przycisk Dalej uruchamia dalsze procedury instalacyjne. Należy zaznaczyć zgodę na warunki Umowy Licencyjnej. 2 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

7 Mamy możliwość podania katalogu, w którym będzie zainstalowany program. Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć Dalej. Następnie proszę wybrać instalowaną wersję programu (Basic, Compact, Professional) i kliknąć Dalej. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 3

8 Instalator sprawdza jeszcze raz wprowadzone dane, kliknij Dalej. Kończymy instalację potwierdzeniem przycisku Zakończ, opcjonalnie można utworzyć skrót na Pulpicie i/lub przeczytać plik Readme. 4 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

9 Po zakończeniu instalacji, program WSCAD 5.5 można uruchomić podwójnym kliknięciem ikony na pulpicie lub z menu Start. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 5

10 Licencja autonomiczna Do zainstalowania wersji licencyjnej potrzebna jest jedynie płyta CD WSCAD 55 (inna niż płyta do wersji Demo). Każda płyta CD zawiera instalację programu z Państwa indywidualnym numerem seryjnym. W każdej fazie instalacji użytkownik prowadzi dialog z komputerem, wystarczy więc postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Płyta WSCAD 55 startuje automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, należy uruchomić z Eksploratora Windows plik WSCAD55.EXE, znajdujący się na płycie CD! Po uruchomieniu instalacji pojawi się plansza, z której możemy wybrać interesującą nas opcję. Mamy wybór pomiędzy instalacją licencji, plikami PDF (Instalacja lub Pierwsze kroki) i instalacją programu Acrobat Reader. Wybieramy link Setup WSCAD 5.5 wersja licencyjna, który uruchomi Instalatora. 6 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

11 Pojawi się ekran powitalny. Klikamy Dalej. Akceptuj warunki Umowy Licencyjnej. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 7

12 Podczas instalowania wersji licencjonowanej pojawi się okno dialogowe z propozycjami różnych wariantów instalacji. W przypadku instalacji jednostanowiskowej wybieramy pierwszą opcję i klikamy Następny. Wybieramy typ 'Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna). W oknie dialogowym należy podać katalog docelowy lub zatwierdzić ścieżkę proponowaną przez program. Wybieramy składniki programu (WSCAD / Wibukey). Program instalacyjny sprawdzi wybór rodzaju instalacji, ścieżki i ewentualnie automatycznie utworzy odpowiedni katalog. W ten sam sposób automatycznie utworzone zostaną także potrzebne podkatalogi (np. BAZA DANYCH, BIBLIOTEKI, SZABLONY, MAKRA RYSUNKOWE, PROJEKTY,...), do których skopiowane zostaną odpowiednie pliki. Wskazówka Prosimy koniecznie przeczytać plik README. Zawiera on wszystkie aktualne zmiany! 8 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

13 Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna) Po zainstalowaniu programu WSCAD 5 licencji jednostanowiskowej, klucz sprzętowy znajduje się w komputerze lokalnym. Instalowane są wszystkie pliki i katalogi programu, jak również wszystkie sterowniki i grupy programowe, niezbędne do stwierdzenia obecności klucza sprzętowego. Wybieramy typ Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna). Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 9

14 Uaktywniamy obydwie opcje: WSCAD 5.5 i Wibukey. W oknie dialogowym istnieje możliwość wyboru różnych składników programu WSCAD, które mają być zainstalowane. Poszczególne elementy można wybrać poprzez kliknięcie myszką. Zalecane jest zaakceptowanie ustawień wstępnych. Wybieramy Następny. 10 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

15 Instalator rozpocznie kopiowanie plików. Instalator przejdzie do Instalacji sterowników klucza sprzętowego Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

16 Zatwierdzamy instalację sterowników klucza sprzętowego. Przechodzimy dalej przyciskiem Next. Kończymy instalację przyciskiem Finish. 12 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

17 Po zakończeniu instalacji programu możemy otworzyć plik Readme oraz zainstalować na pulpicie skrót do programu. Wybieramy Zakończ. Następnie program WSCAD 5.5 można uruchomić przez dwukrotne kliknięcie myszką ikony programu na pulpicie lub z menu Programy. Należy ponownie uruchomić komputer. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

18 Instalacja sieciowa Podczas instalacji wersji sieciowej programu na serwerze, pliki systemu zostaną zapisane na jednym dysku, wspólnym dla wszystkich użytkowników WSCAD 5. Poszczególni użytkownicy muszą mieć, w swym lokalnym systemie Windows, tylko pliki konfiguracyjne. Czasem niektóre pliki systemowe niezbędne dla przetwarzania baz danych i specjalne procedury kontrolne OCX muszą zostać zainstalowane w systemach lokalnych. Wskazówka Konieczne jest posiadanie niezbędnych uprawnień do tworzenia katalogów oraz kopiowania plików! W przypadkach wątpliwych należy skontaktować się z administratorem sieci. Instalacja sieciowa przebiega w 2 etapach: W pierwszym etapie, tzw. instalacji serwerowej, pliki przeniesione zostają na dysk serwera. Przeniesione zostaną również wszystkie pliki niezbędne do stwierdzenia obecności klucza sprzętowego. W etapie drugim, tzw. instalacji stanowiskowej, uruchomiony zostaje plik instalacyjny (NETSETUP.EXE), znajdujący się w katalogu sieciowym. Powoduje on przeniesienie tylko tych plików konfiguracyjnych lub procedur kontrolnych OCX, które są potrzebne na stanowisku lokalnym oraz dokonuje niezbędnych zmian w lokalnym systemie Windows. Natomiast wszystkie inne pliki (np. biblioteki, bazy danych) pozostają na dysku sieciowym, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy. Instalacja serwerowa W przypadku takiej instalacji system zabezpieczony jest tylko jednym kluczem sprzętowym, który określa liczbę użytkowników WSCAD'a korzystających jednocześnie z programu. Zwykle klucz umieszczony jest na serwerze, ale może też być zainstalowany na dowolnej stacji lokalnej. Sieć Windows Podczas instalacji przenoszone są na dysk twardy wszystkie pliki, jest instalowany i wiązany z grupą Autostart serverprocesor systemu Windows. Kolejność postępowania: Wybieramy typ 'Instalacja na serwerze sieciowym'. Podajemy katalog docelowy dla wspólnego obszaru, do którego muszą mieć pełny dostęp wszyscy użytkownicy programu WSCAD 5 patrz Instalacja programu na stacji roboczej. W kolejnym oknie dialogowym wybieramy Dalej. Po zakończeniu instalacji programu możemy otworzyć plik README. Wybieramy Koniec. 14 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

19 Uruchamiamy Serverprocesor. Instalacja sieciowa na stacji roboczej Warunkiem instalacji WSCAD 5 na stacji roboczej (client) jest wcześniejsza instalacja programu na serwerze. Należy udostępnić zasoby z instalacją serwerową, aby w sieci był widoczny katalog WSCAD55. Na komputerach, na których będziemy instalować program WSCAD dla stacji roboczych należy zmapować udostępniony katalog tak, aby pod literą dysku był widoczny katalog WSCAD55, a nie jego zawartość! W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy instalacji brak komunikacji z kluczem sprzętowym, czy uruchamianie programu w języku niemieckim. Dlatego też, jeżeli nie możemy udostępnić całego dysku serwera, na którym został zainstalowany WSCAD 5, powinniśmy zainstalować program w podkatalogu WSCAD55. Wtedy będziemy mogli bez przeszkód mapować katalog z zainstalowanym programem w podkatalogu WSCAD55. Przykład: Na serwerze chcemy zainstalować program WSCAD. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy udostępnić w sieci całego dysku, na którym ma być zainstalowany program, a jedynie katalog z programem. Należy przeprowadzić następujące operacje na każdym komputerze, na którym będzie używany WSCAD 5. Na komputerze PC, należy wejść do katalogu sieciowego, w którym uprzednio zainstalowane zostały pliki programu. W katalogu tym uruchomić należy plik NETSETUP.EXE. Wybieramy opcję instalacji dla wszystkich użytkowników lub aktualnego użytkownika. Podajemy ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zapisywane będą projekty. Jeżeli kilku użytkowników ma pracować z tą samą bazą danych projektów, każdy z nich powinien posiadać to samo mapowanie dysku zawierającego katalog projektów, a podczas instalacji należy wybrać opcję Współdzielony. Opcję Nowy dla katalogu projektu wybieramy wtedy, gdy użytkownik będzie używał lokalnego katalogu projektu. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

20 Instalacja sieciowa powoduje utworzenie na komputerze lokalnym podkatalogu z plikami konfiguracyjnymi. Ponadto instalowane są również niezbędne biblioteki systemowe (DLL), rozszerzenia systemu (DAO) i pliki kontrolne OCX. Grupa programów Grupa programów zostanie automatycznie zainstalowana. 16 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

21 Konfiguracja użytkownika WSCAD 5 szuka plików konfiguracyjnych w określonych podkatalogach, które tworzone są automatycznie w trakcie instalacji programu: C:\Documents and Settings\All Users lub w katalogu użytkownika. Można jednakże wybrać inny katalog dla plików konfiguracyjnych, poprzez określenie zmiennej środowiskowej 'WSWIN55CFG' (np. SET WSWIN55CFG=H:\USER1\). W ten sposób można np. definiować indywidualne konfiguracje programu dla każdego użytkownika programu WSCAD 5. Wibu Oddzielnie jest instalowany sterownik klucza sprzętowego WIBU-KEY. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

22 Dla administratorów Instalacja klucza sprzętowego poprzez WkLAN WkLAN oznacza, że komunikacja z kluczem sprzętowym (dongle) w środowisku sieciowym Windows odbywa się za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Podobnie jak w przypadku WkNet program musi wiedzieć, do którego pliku na serwerze WkNet ma się odwołać, również w przypadku systemu WkLAN w sieci musi znajdować się wyznaczony serwer WkLAN. 18 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

23 Podstawowe założenia Przed uruchomieniem systemu WkLAN spełnione muszą być następujące wymogi (dotyczy to wszystkich komputerów, na których wykorzystywany będzie WkLAN, także serwera zawierającego klucz sprzętowy): Na każdym komputerze (stanowisku roboczym) musi być zainstalowany program jak opisano w rozdziale 'Instalacja sieciowa'. Na jednym komputerze zawierającym klucz sprzętowy (dongle) i kontrolującym uprawnienia użytkowników (komputer ten nie musi mieć zainstalowanego WSCAD-a) wystarczy instalacja Wibu-Key Runtime. Pliki instalacyjne znajdują się na płycie WSCAD CD-ROM w katalogu CD:\WIBU\setup32.exe lub w Internecie na stronie Na każdym z komputerów konieczny jest poprawnie zainstalowany protokół TCP/IP. W przypadku sieci bez serwera, każdy komputer powinien mieć na stałe przypisany adres IP. W przypadku sieci z serwerem, komputer z kluczem, z racji tego, iż jest usługodawcą, powinien mieć stały adres IP. Musi być zapewnione połączenie poprzez Ping pomiędzy komputerem klienta (stacją roboczą) i serwerem (stacją z zainstalowanym kluczem). Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

24 Dokonywanie zmian na serwerze Przejdziemy teraz do Panelu sterowania i klikamy dwukrotnie myszką na ikonę WIBU-KEY. Następnie przechodzimy do rejestru 'Network' i ustawiamy pozycję WkLAN w folderze WIBU-KEY Subsystems na pierwszym miejscu. Teraz uruchamiamy 'Serwer sieciowy' (Serwer WIBU-KEY), znajduje się on pod przyciskiem 'Start Programy WIBU-KEY' bądź jako plik (WKSvW32.exe) w katalogu \WSCAD55\Wibu. Zalecane jest umieszczenie ikony WIBU-KEY w folderze Autostart, bądź w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanie go w grupie Service. Po uruchomieniu tej aplikacji w pasku systemowym na dole ekranu pojawi się ikona Wibu-Key Server. Klikając na nią prawym przyciskiem myszki można uaktywnić opcję Start as Service, jeśli chcemy uruchomić serwer klucza sprzętowego jako usługę serwisową. Ustawienia serwera W standardowych ustawieniach zarządzania WkLAN do komunikacji z serwerem WkLAN jest wykorzystywany port TCP o numerze Jeżeli ten numer jest już wykorzystywany przez inny serwer TCP, należy to ustawienie zmodyfikować. Zmieniając numer portu na inny, należy dokonać jednoczesnej zmiany na stacjach roboczych, bo nie będzie możliwa komunikacja poprzez serwer WkLAN pomiędzy użytkownikami i serwerem. Należy również zwrócić uwagę, aby żadna zapora sieciowa nie blokowała tego portu. 20 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

25 Dokonywanie zmian na komputerach peryferyjnych (Client) System WkLAN musi zlokalizować w sieci serwer WkLAN. Przechodzimy teraz do Panelu sterowania i klikamy dwukrotnie myszką na ikonę WIBU-KEY. Następnie przechodzimy do karty 'Network' i zaznaczamy w folderze WIBUKEY-Subsystems pozycję WkLAN, ustawiając ją na pierwszym miejscu. Przejdziemy do opcji 'WkLAN Server Search List' (Wyszukiwanie serwera WkLAN) i klikamy przycisk 'Browse' (Przeglądaj). Pojawi się lista wszystkich dostępnych serwerów WkLAN. Wybieramy serwer i zatwierdzamy wybór, klikając przycisk 'Select'. Potwierdzamy zmiany, klikając przycisk 'Zastosuj'. Kończymy przyciskiem 'OK'. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

26 Informacje dodatkowe Lista serwerów WkLAN może zawierać nazwy komputerów lub adresy IP, w których należy szukać serwera WkLAN. Jeśli system korzysta z nazw komputerów, należy upewnić się, czy zainstalowana jest opcja kontroli nazw, jak DNS (Domain Name Service) lub WINS (Windows Name Service), która kontroluje przyporządkowanie nazw komputerów do odpowiednich adresów IP. Każda specyfikacja serwera może zawierać dane typu Broadcast bądź Multicast. Format danych musi być rozpoznawany przez wybrany protokół TCP/IP. Jeśli nie jest ustawiony żaden serwer, przyjęte zostanie ustawienie standardowe (Broadcast). Broadcast dotyczy wyłącznie sieci lokalnej i nie będzie przekazywany dalej poprzez Router. Kliknięcie przycisku Dodaj (Add) powoduje przeniesienie wartości z okienek tekstowych do listy, przycisk Usuń (Delete) umożliwia ponowne usunięcie wybranych pozycji, natomiast przycisk Zmień (Modify) przeznaczony jest do ich modyfikacji. Przycisk Przeglądaj (Browse) umożliwia wyszukiwanie w sieci lokalnej serwerów WkLAN, które następnie zostaną wyświetlone w postaci listy. Przyciski W górę i W dół umożliwiają zmianę kolejności adresów serwerów w liście. Sterowniki WIBU-KEY odczytują listę od góry do dołu i wybierają pierwszy serwer WkLAN, w którym odnaleziony zostanie poszukiwany zapis. 22 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

27 Monitor sieci Wiadomości ogólne Monitor sieci (WkSvMon.exe) jest najważniejszym narzędziem służącym do zarządzania WIBU-KEY w środowisku sieciowym. Z dowolnego, podłączonego do sieci komputera, można kontrolować zarówno liczbę użytkowników posiadających aktualnie dostęp do serwera WIBU-KEY, jak również czas trwania każdej z bieżących sesji, bądź godzinę i czas ostatniej sesji. WKLAN Sprawdzenie statusu Uruchamiamy 'Monitor sieci' znajdujący się pod przyciskiem 'Start Programy WIBU-KEY', bądź w postaci pliku (WKSvMon.exe) w katalogu głównym systemu Windows. W grupie 'WIBU-KEY Server Information' widoczne są aktualne ustawienia serwera. Server Name: Tutaj znajduje się nazwa aktualnie wybranego serwera wraz z jego adresem IP. Active Subsystems: Przy pomocy jednej tylko operacji uzyskać można wiele danych poprzez klucz sprzętowy (dongle) WIBU-KEY. Widoczne są aktualne ustawienia, określające współpracę programu WSCAD 5 z kluczem. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

28 Informacje dot. użytkownika Jeśli na serwerze zalogowane są osoby, na ekranie widoczna będzie lista komputerów wraz z nazwą każdego użytkownika oraz datą ostatniego zalogowania. Użytkownicy będą kolejno przedstawiani w liście. Aby uzyskać więcej informacji na temat danego komputera, wystarczy kliknąć na odpowiadającą mu pozycję na liście. Uzyskamy wszystkie dane na temat wybranego użytkownika: W przeciwieństwie do kontrolowania za pośrednictwem pliku WKNET.DAT (patrz następny rozdział) tutaj rozpoznawany jest tylko status użytkownika, tzn. czy dany użytkownik korzysta aktualnie z serwera, czy też nie. Wskazówka: Komunikacja z kluczem dongle za pośrednictwem WkLAN jest lepsza od korzystania z pliku WKNET.DAT. Niestety, automatyczna instalacja WkLAN nie jest możliwa, ponieważ na danym komputerze musi być skonfigurowany protokół TCP/IP. 24 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

29 Test klucza sprzętowego Możliwe jest sprawdzenie funkcjonowania klucza sprzętowego. W tym celu w Panelu sterowania systemu Windows należy uruchomić program 'WIBU-KEY' i przejść do karty 'Test': W polu 'WIBU-BOX Tree' wybieramy odpowiedni port a następnie klucz sprzętowy. Przyciskiem 'Start' uruchamiamy test. Wskaźnik 'Executed Tests' (wykonane testy) pokazuje przeprowadzone testy klucza sprzętowego. Kończymy sprawdzanie klucza sprzętowego po ok. 50 przebiegach. Można zaakceptować max. 5 błędów, co jeszcze nie oznacza, że klucz sprzętowy działa niewłaściwie. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

30 Informacje odnośnie zastosowania kluczy sprzętowych USB/PCMCIA Przy wykorzystywaniu klucza sprzętowego USB/PCMCIA należy przestrzegać następujących zasad: Przed podłączeniem klucza sprzętowego do komputera musi zostać zainstalowany jego sterownik. Następuje to zwykle wraz z instalacją WSCAD. Kontrolować to można za pomocą Start/Ustawienia/Panel sterowania - tutaj musi występować ikona WIBU-KEY. Po dokonaniu zmian w ustawieniach pod Windows XP w kategorii widoku, pole sterujące znajduje się pod dalszymi opcjami sterowania systemem. Do zainstalowania sterowników klucza sprzętowego należy posiadać uprawnienia administratora systemu Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7. Jeśli na danym komputerze nie został jeszcze zainstalowany program WSCAD, wtedy należy przeprowadzić jego instalację. Pod koniec konfiguracji zostaną zainstalowane sterowniki do komunikacji z kluczem sprzętowym. Jeśli WSCAD został zainstalowany bez sterowników klucza sprzętowego, wtedy należy je zainstalować z płyty CD: uruchomić z katalogu WIBU \ AktTreiber program WkRuntime.exe, a następnie wykonywać polecenia. Możecie również Państwo pobrać i zainstalować aktualny sterownik ze strony W przypadku zamiany klucza z portu równoległego (LPT) na klucz sprzętowy USB/PCMCIA, wtedy należy również zaktualizować sterownik klucza. Jeśli dysponujemy kluczem sprzętowym USB/PCMCIA, a program nie rozpoznaje go poprawnie, należy przejść do menu Start / Ustawienia / Panel sterowania / Wibukey / Install, a następnie nacisnąć przycisk Plug & Play i stosować się do dalszych instrukcji programu. Jeżeli podczas instalacji wystąpią problemy, prosimy zwrócić się do nas em na adres: lub telefonicznie 042/ (Pomoc techniczna). 26 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

31 Aktualizacja oprogramowania (umowa serwisowa) Opcja z umową serwisową Użytkownicy posiadający WSCAD 5 z umową serwisową mogą aktualizować swój program poprzez Online Update (podczas uruchamiania programu). Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

32 Bez umowy serwisowej Podczas wgrywania aktualizacji programu nastąpi przeniesienie tylko nowego pliku programu oraz kilku plików DLL, a więc nie będzie to kompletna instalacja. Chodzi tutaj o nowe wydanie w ramach wersji 5, tzn. gdy otrzymacie Państwo ulepszoną wersję 5. Aktualizacja nastąpi za pośrednictwem internetu. Wskazówka Aktualizacja wersji WSCAD (3.x, 4.x, 5.x) do wersji 5.5 jest traktowana jako kompletna instalacja jednostanowiskowa lub sieciowa. Użytkownicy posiadający WSCAD 5 z umową serwisową mogą aktualizować swój program poprzez Online Update (podczas uruchamiania programu, po jego uruchomieniu z menu Pomoc / O WSCAD) lub poprzez stronę internetową (po uprzednim otrzymaniu specjalnego kodu i zarejestrowaniu). Jeżeli rejestracja nastąpiła przy poprzedniej wersji, nie będzie konieczna kolejna rejestracja. Zgłoszenie zostaje utrzymane do czasu wygaśnięcia umowy serwisowej. Przy nowej rejestracji należy najpierw wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Jako nazwę użytkownika należy podać swój numer klucza i numer seryjny, na który została zawarta umowa serwisowa. Oto przykład, jak powinna wyglądać nazwa użytkownika: (12345_422040). Pierwsze pięć cyfr przedstawiają numer klienta, a liczba 6-cyfrowa to numer seryjny. Oba numery muszą być oddzielone od siebie dolną kreską. Hasło należy zdefiniować we własnym zakresie. Jeżeli macie Państwo jeszcze dalsze pytania, można zwrócić się do nas telefonicznie nr tel. 042/ (Sprzedaż) lub pocztą elektroniczną 28 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

33 Przejęcie danych Przejęcie danych z menu głównego w WSCAD 5.5 Po zainstalowaniu programu, w menu Narzędzia / Programy obsługi / Przejęcie danych / zostały zawarte wszelkie niezbędne funkcje do przejęcia danych z poprzednich wersji programu do WSCAD 5.5. Przejęcie bibliotek symboli graficznych To polecenie uruchamia okno dialogowe, które powinno ułatwić organizację symboli w bibliotekach. Symbole z aktualnej biblioteki mogą być kopiowane do innej wybranej biblioteki. Tutaj można wyświetlić zawartość dwóch bibliotek jednocześnie w celu porównania ich zawartości. Przy pomocy przycisku graficznego... można pokazać zawartość wybranego katalogu biblioteki a przyciskiem zwie. + utworzyć nową (pustą) bibliotekę o dowolnej na- Kopiowanie bibliotek z różnych katalogów Należy porównywać biblioteki z różnych katalogów. Zestawiamy ze sobą np. biblioteki z katalogu PN z wersji WSCAD 5.4 z lewej strony z nowymi bibliotekami z katalogu PN z wersji WSCAD 5.5 z prawej strony. W ten sposób można porównać zawartości obydwu katalogów. Przy pomocy przycisku można porównać zawartość katalogów w lewym i prawym oknie pod względem nazwy i daty. Przy pomocy przycisku można porównać zawartość katalogów w lewym i prawym oknie pod względem nazwy. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

34 Po kliknięciu wybranego przycisku brakujące biblioteki zostaną podświetlone. Jeśli chcemy skopiować wybraną bibliotekę, np. z lewej strony okna dialogowego na prawą, wówczas należy użyć przycisku lub. Kopiowanie jest możliwe w obie strony. Przy pomocy znanej kombinacji klawiszy [Ctrl + lewy klawisz] lub [SHIFT + lewy klawisz] można wybrać kilka bibliotek. W przypadku, gdy po prawej stronie znajdują się identyczne nazwy bibliotek, wówczas pojawi się żądanie nadpisania pliku (biblioteki). Kopiowanie zawartości bibliotek Przy pomocy przycisku można uruchomić funkcję podglądu symboli, znajdującego się po lewej lub po prawej stronie okna dialogowego 30 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

35 Jeśli chcemy skopiować wybrany symbol z lewej strony okna dialogowego na prawą, wówczas należy przeciągnąć wciśniętym lewym klawiszem myszki symbol na prawą stronę. Przy pomocy znanej kombinacji klawiszy [Ctrl + lewy klawisz] lub [SHIFT + lewy klawisz] można wybrać kilka symboli. W przypadku, gdy po prawej stronie znajdują się identyczne nazwy symboli, wówczas pojawi się żądanie nadpisania symbolu (symboli). Podobne funkcje spełniają przyciski lub. Wybrany symbol znajduje się również w bibliotece po prawej lub po lewej stronie. W ten sposób można bardzo szybko utworzyć własne biblioteki. Przy pomocy przycisku można dokonać porównania wg nazwy i daty pomiędzy prawym a lewym katalogiem. Przy pomocy przycisku można dokonać porównania wg tylko nazwy pomiędzy prawym a lewym katalogiem. Przyciski Kopiuj lub Usuń tworzą kopię symbolu lub usuwają wybrany symbol w danej bibliotece (podczas usuwania istnieje możliwość wielokrotnego zaznaczenia). Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

36 Zakładanie nowej biblioteki Klikając znak + w górnej części okna przy ścieżce dostępu do katalogu bibliotek, można utworzyć nową bibliotekę. Przejęcie bazy danych do WSCAD 5.5 Od wersji WSCAD 4.1 program współpracuje z bazami danych formatu ACCESS. Możliwe jest przejęcie zarówno całej bazy danych jak i wybranych (również pojedynczych) rekordów. Wybierając funkcję Narzędzia / Programy obsługi / Przejęcie danych / Baza danych artykułów, otworzy się okno dialogowe umożliwiające przejęcie bazy danych z poprzednich wersji programu. 32 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

37 Przejmowanie kompleksowe Przy przejmowaniu kompleksowym (brak ustawionego filtra) zostaną przejęte wszystkie wartości (o ile już nie istnieją) do aktualnie ustawionej bazy danych WSCAD. Decydujące przy tym jest ustawienie opcji Możliwy nowy artykuł. Jeśli zaznaczona jest ta opcja, wówczas zostaną porównane numery artykułów (Źródło Pole->BD Pole) i przejęte całkowicie nowe numery artykułów. Jeśli zaznaczymy opcję Możliwa aktualizacja artykułu, będą zaktualizowane wyłącznie istniejące numery artykułów. W listwie stanu, w dolnej części ekranu pokazana jest ilość wpisów bazy danych do edycji. Przejmowanie selektywne Do selektywnego przejmowania otrzymujemy, poprzez wciśnięcie przycisku Test filtra, podgląd, zgodnie z ustawiony filtrem. Filtr powiązany jest poprzez AND, tzn. że jeśli chcemy wprowadzić kolejne ograniczenia, musimy tego dokonać w polu odpowiedniego filtra. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

38 Klikając przycisk Test filtra, możemy podejrzeć efekt naszego wyboru. Po naciśnięciu przycisku Import następuje przejęcie wybranych rekordów do bieżącej bazy danych. Możemy także wybrać kilka wpisów (przycisk <Ctrl> wciśnięty przy wyborze) lub jeden obszar (przycisk <Shift> wciśnięty przy wyborze). Przyciskiem OK zamykamy okno dialogowe, a wybrane rekordy zostaną przejęte. 34 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

39 Baza danych z wersji WSCAD 4.0 i starszych Baza danych w tej wersji została opracowana w formacie dbase. Jeśli chcą Państwo pracować dalej na takiej bazie danych, należy zwrócić się z odpowiednią prośbą do pomocy technicznej Hotline. Przejęcie projektów z wersji 4.x, 5.x oraz WSCAD it 2.2 Można naturalnie dalej korzystać z istniejących projektów z wcześniejszych wersji. W instalacji standardowej WSCAD 5.5 znajduje się katalog WSCAD55, w którym w podkatalogu Projekty znajdują się nowo zainstalowane projekty Demo. Użytkownik może przejąć dotychczasowe projekty do nowego zarządzania projektem. Aby tego dokonać, należy użyć następującej funkcji: Narzędzia / Programy obsługi / Przejęcie danych / Projekty. Otworzy się automatycznie Zarządzanie projektem z oknem dialogowym wyboru pliku projektu (PRJVERW.MDB). W tym oknie należy wskazać plik Prjverw.mdb z dotychczasowego katalogu projektu. W kolejnym oknie należy wskazać projekty, które mają zostać przejęte. Po wciśnięciu przycisku Wybierz zaznaczone projekty zostaną wyróżnione kolorem czerwonym. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

40 Na koniec musimy odpowiedzieć na pytanie, czy wybrane projekty mają zostać skopiowane do nowego katalogu projektu = TAK, czy program ma je przejąć bez kopiowania = NIE (pliki zawierające przejmowane projekty pozostaną na dotychczasowym miejscu na dysku, np. w starym katalogu PROJEKTY). W oddzielnym oknie pojawi się komunikat informujący które projekty zostały prawidłowo przejęte. 36 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

41 Wskazówka Projekty o identycznych nazwach nie zostaną przejęte Jeśli w przejmowanych projektach ze starego zarządzania projektem będzie brakować kilku pól używanych w nowym zarządzaniu projektem, pojawi się odpowiednie okno dialogowe. Szczególny przypadek Pliki schematów z WSCAD it 2.2 Aby otwierać pliki schematu z Państwa starych projektów WSCAD it, używamy rozszerzeń plików (Extension). Zmieniamy to w zarządzaniu projektem za pomocą polecenia Zamień do edycji w schemacie instalacyjnym. Wybieramy typ pliku w odpowiedniej liście. Różne rozszerzenia plików oznaczają różnorodną funkcjonalność. W części instalacyjnej programu wczytujemy plik zarysu (lub wprowadzamy nowy), a następnie wybieramy z menu polecenie Plik / Wczytaj. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo