Copyright WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone"

Transkrypt

1 WSCAD 5.5 Instalacja Copyright WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

2 Copyright by WSCAD electronic GmbH D Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z o. o. ul. Piotrkowska Aleksandrów Łódzki Tel.: (0-42) Fax: (0-42) Internet: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego podręcznika jak również oprogramowania nie może być reprodukowana ani powielana bez pisemnej zgody WSCAD electronic GmbH. Przedstawione poniżej informacje i dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Służą one wyłącznie do opisu produktu i nie należy ich traktować jako gwarantowanych właściwości tego produktu w sensie prawnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wywołane błędami oprogramowania i szkody spowodowane używaniem programu. W przypadku wykrycia błędu, firma WSCAD starać się będzie usunąć go w możliwie najkrótszym czasie. Wszystkie występujące w książce znaki towarowe są własnością odpowiednich firm i są przez nas uznane. ii Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

3 Spis treści Instalacja... 1 Wersja Demo... 1 Licencja autonomiczna... 6 Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna) 9 Instalacja sieciowa 14 Konfiguracja użytkownika 17 Wibu 17 Dla administratorów Instalacja klucza sprzętowego poprzez WkLAN Podstawowe założenia 19 Dokonywanie zmian na serwerze 20 Ustawienia serwera 20 Dokonywanie zmian na komputerach peryferyjnych (Client) 21 Informacje dodatkowe Monitor sieci Wiadomości ogólne WKLAN Test klucza sprzętowego Informacje odnośnie zastosowania kluczy sprzętowych USB/PCMCIA Aktualizacja oprogramowania (umowa serwisowa) Przejęcie danych Przejęcie danych z menu głównego w WSCAD Przejęcie bibliotek symboli graficznych Przejęcie bazy danych do WSCAD Przejmowanie kompleksowe 33 Przejmowanie selektywne 33 Baza danych z wersji WSCAD 4.0 i starszych 35 Przejęcie projektów z wersji 4.x, 5.x oraz WSCAD it Szczególny przypadek Pliki schematów z WSCAD it Formularze - Szablony Makra rysunkowe Przejęcie listew bibliotek Przejęcie listew komend Plik koloru żył kabli i styków złączy Przejęcie ustawień Przebieg automatycznego przejęcia danych (bez projektów) Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 iii

4 iv Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

5 Instalacja Instalacja WSCAD 5 jest bardzo prosta i nie wymaga większej znajomości komputera. Cały przebieg instalacji, podczas której przenoszone są na dysk twardy wszystkie dane i pliki, potrwa kilka minut. Wersja Demo Do zainstalowania wersji demonstracyjnej potrzebna jest jedynie płyta CD WSCAD Demo. W każdej fazie instalacji użytkownik prowadzi dialog z komputerem, wystarczy więc postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Płyta WSCAD Demo startuje automatycznie. Gdyby to nie nastąpiło, należy uruchomić z Eksploratora Windows plik WSCAD55Demo_PL.exe, znajdujący się na płycie CD! Po uruchomieniu instalacji pojawi się plansza, na której możemy wybrać interesującą nas opcję. Mamy wybór pomiędzy instalacją wersji demonstracyjnej, a plikami PDF (Instalacja lub Pierwsze kroki). Wybieramy link Instalacja WSCAD 5.5 DEMO, który uruchomi Instalatora. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 1

6 Rozpoczął się proces instalacji. Przycisk Dalej uruchamia dalsze procedury instalacyjne. Należy zaznaczyć zgodę na warunki Umowy Licencyjnej. 2 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

7 Mamy możliwość podania katalogu, w którym będzie zainstalowany program. Po dokonaniu wyboru proszę kliknąć Dalej. Następnie proszę wybrać instalowaną wersję programu (Basic, Compact, Professional) i kliknąć Dalej. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 3

8 Instalator sprawdza jeszcze raz wprowadzone dane, kliknij Dalej. Kończymy instalację potwierdzeniem przycisku Zakończ, opcjonalnie można utworzyć skrót na Pulpicie i/lub przeczytać plik Readme. 4 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

9 Po zakończeniu instalacji, program WSCAD 5.5 można uruchomić podwójnym kliknięciem ikony na pulpicie lub z menu Start. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 5

10 Licencja autonomiczna Do zainstalowania wersji licencyjnej potrzebna jest jedynie płyta CD WSCAD 55 (inna niż płyta do wersji Demo). Każda płyta CD zawiera instalację programu z Państwa indywidualnym numerem seryjnym. W każdej fazie instalacji użytkownik prowadzi dialog z komputerem, wystarczy więc postępować zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego. Płyta WSCAD 55 startuje automatycznie. Jeśli to nie nastąpi, należy uruchomić z Eksploratora Windows plik WSCAD55.EXE, znajdujący się na płycie CD! Po uruchomieniu instalacji pojawi się plansza, z której możemy wybrać interesującą nas opcję. Mamy wybór pomiędzy instalacją licencji, plikami PDF (Instalacja lub Pierwsze kroki) i instalacją programu Acrobat Reader. Wybieramy link Setup WSCAD 5.5 wersja licencyjna, który uruchomi Instalatora. 6 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

11 Pojawi się ekran powitalny. Klikamy Dalej. Akceptuj warunki Umowy Licencyjnej. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 7

12 Podczas instalowania wersji licencjonowanej pojawi się okno dialogowe z propozycjami różnych wariantów instalacji. W przypadku instalacji jednostanowiskowej wybieramy pierwszą opcję i klikamy Następny. Wybieramy typ 'Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna). W oknie dialogowym należy podać katalog docelowy lub zatwierdzić ścieżkę proponowaną przez program. Wybieramy składniki programu (WSCAD / Wibukey). Program instalacyjny sprawdzi wybór rodzaju instalacji, ścieżki i ewentualnie automatycznie utworzy odpowiedni katalog. W ten sam sposób automatycznie utworzone zostaną także potrzebne podkatalogi (np. BAZA DANYCH, BIBLIOTEKI, SZABLONY, MAKRA RYSUNKOWE, PROJEKTY,...), do których skopiowane zostaną odpowiednie pliki. Wskazówka Prosimy koniecznie przeczytać plik README. Zawiera on wszystkie aktualne zmiany! 8 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

13 Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna) Po zainstalowaniu programu WSCAD 5 licencji jednostanowiskowej, klucz sprzętowy znajduje się w komputerze lokalnym. Instalowane są wszystkie pliki i katalogi programu, jak również wszystkie sterowniki i grupy programowe, niezbędne do stwierdzenia obecności klucza sprzętowego. Wybieramy typ Instalacja normalna (jednostanowiskowa lokalna). Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5 9

14 Uaktywniamy obydwie opcje: WSCAD 5.5 i Wibukey. W oknie dialogowym istnieje możliwość wyboru różnych składników programu WSCAD, które mają być zainstalowane. Poszczególne elementy można wybrać poprzez kliknięcie myszką. Zalecane jest zaakceptowanie ustawień wstępnych. Wybieramy Następny. 10 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

15 Instalator rozpocznie kopiowanie plików. Instalator przejdzie do Instalacji sterowników klucza sprzętowego Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

16 Zatwierdzamy instalację sterowników klucza sprzętowego. Przechodzimy dalej przyciskiem Next. Kończymy instalację przyciskiem Finish. 12 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

17 Po zakończeniu instalacji programu możemy otworzyć plik Readme oraz zainstalować na pulpicie skrót do programu. Wybieramy Zakończ. Następnie program WSCAD 5.5 można uruchomić przez dwukrotne kliknięcie myszką ikony programu na pulpicie lub z menu Programy. Należy ponownie uruchomić komputer. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

18 Instalacja sieciowa Podczas instalacji wersji sieciowej programu na serwerze, pliki systemu zostaną zapisane na jednym dysku, wspólnym dla wszystkich użytkowników WSCAD 5. Poszczególni użytkownicy muszą mieć, w swym lokalnym systemie Windows, tylko pliki konfiguracyjne. Czasem niektóre pliki systemowe niezbędne dla przetwarzania baz danych i specjalne procedury kontrolne OCX muszą zostać zainstalowane w systemach lokalnych. Wskazówka Konieczne jest posiadanie niezbędnych uprawnień do tworzenia katalogów oraz kopiowania plików! W przypadkach wątpliwych należy skontaktować się z administratorem sieci. Instalacja sieciowa przebiega w 2 etapach: W pierwszym etapie, tzw. instalacji serwerowej, pliki przeniesione zostają na dysk serwera. Przeniesione zostaną również wszystkie pliki niezbędne do stwierdzenia obecności klucza sprzętowego. W etapie drugim, tzw. instalacji stanowiskowej, uruchomiony zostaje plik instalacyjny (NETSETUP.EXE), znajdujący się w katalogu sieciowym. Powoduje on przeniesienie tylko tych plików konfiguracyjnych lub procedur kontrolnych OCX, które są potrzebne na stanowisku lokalnym oraz dokonuje niezbędnych zmian w lokalnym systemie Windows. Natomiast wszystkie inne pliki (np. biblioteki, bazy danych) pozostają na dysku sieciowym, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy. Instalacja serwerowa W przypadku takiej instalacji system zabezpieczony jest tylko jednym kluczem sprzętowym, który określa liczbę użytkowników WSCAD'a korzystających jednocześnie z programu. Zwykle klucz umieszczony jest na serwerze, ale może też być zainstalowany na dowolnej stacji lokalnej. Sieć Windows Podczas instalacji przenoszone są na dysk twardy wszystkie pliki, jest instalowany i wiązany z grupą Autostart serverprocesor systemu Windows. Kolejność postępowania: Wybieramy typ 'Instalacja na serwerze sieciowym'. Podajemy katalog docelowy dla wspólnego obszaru, do którego muszą mieć pełny dostęp wszyscy użytkownicy programu WSCAD 5 patrz Instalacja programu na stacji roboczej. W kolejnym oknie dialogowym wybieramy Dalej. Po zakończeniu instalacji programu możemy otworzyć plik README. Wybieramy Koniec. 14 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

19 Uruchamiamy Serverprocesor. Instalacja sieciowa na stacji roboczej Warunkiem instalacji WSCAD 5 na stacji roboczej (client) jest wcześniejsza instalacja programu na serwerze. Należy udostępnić zasoby z instalacją serwerową, aby w sieci był widoczny katalog WSCAD55. Na komputerach, na których będziemy instalować program WSCAD dla stacji roboczych należy zmapować udostępniony katalog tak, aby pod literą dysku był widoczny katalog WSCAD55, a nie jego zawartość! W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy instalacji brak komunikacji z kluczem sprzętowym, czy uruchamianie programu w języku niemieckim. Dlatego też, jeżeli nie możemy udostępnić całego dysku serwera, na którym został zainstalowany WSCAD 5, powinniśmy zainstalować program w podkatalogu WSCAD55. Wtedy będziemy mogli bez przeszkód mapować katalog z zainstalowanym programem w podkatalogu WSCAD55. Przykład: Na serwerze chcemy zainstalować program WSCAD. Ze względów bezpieczeństwa nie możemy udostępnić w sieci całego dysku, na którym ma być zainstalowany program, a jedynie katalog z programem. Należy przeprowadzić następujące operacje na każdym komputerze, na którym będzie używany WSCAD 5. Na komputerze PC, należy wejść do katalogu sieciowego, w którym uprzednio zainstalowane zostały pliki programu. W katalogu tym uruchomić należy plik NETSETUP.EXE. Wybieramy opcję instalacji dla wszystkich użytkowników lub aktualnego użytkownika. Podajemy ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zapisywane będą projekty. Jeżeli kilku użytkowników ma pracować z tą samą bazą danych projektów, każdy z nich powinien posiadać to samo mapowanie dysku zawierającego katalog projektów, a podczas instalacji należy wybrać opcję Współdzielony. Opcję Nowy dla katalogu projektu wybieramy wtedy, gdy użytkownik będzie używał lokalnego katalogu projektu. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

20 Instalacja sieciowa powoduje utworzenie na komputerze lokalnym podkatalogu z plikami konfiguracyjnymi. Ponadto instalowane są również niezbędne biblioteki systemowe (DLL), rozszerzenia systemu (DAO) i pliki kontrolne OCX. Grupa programów Grupa programów zostanie automatycznie zainstalowana. 16 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

21 Konfiguracja użytkownika WSCAD 5 szuka plików konfiguracyjnych w określonych podkatalogach, które tworzone są automatycznie w trakcie instalacji programu: C:\Documents and Settings\All Users lub w katalogu użytkownika. Można jednakże wybrać inny katalog dla plików konfiguracyjnych, poprzez określenie zmiennej środowiskowej 'WSWIN55CFG' (np. SET WSWIN55CFG=H:\USER1\). W ten sposób można np. definiować indywidualne konfiguracje programu dla każdego użytkownika programu WSCAD 5. Wibu Oddzielnie jest instalowany sterownik klucza sprzętowego WIBU-KEY. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

22 Dla administratorów Instalacja klucza sprzętowego poprzez WkLAN WkLAN oznacza, że komunikacja z kluczem sprzętowym (dongle) w środowisku sieciowym Windows odbywa się za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Podobnie jak w przypadku WkNet program musi wiedzieć, do którego pliku na serwerze WkNet ma się odwołać, również w przypadku systemu WkLAN w sieci musi znajdować się wyznaczony serwer WkLAN. 18 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

23 Podstawowe założenia Przed uruchomieniem systemu WkLAN spełnione muszą być następujące wymogi (dotyczy to wszystkich komputerów, na których wykorzystywany będzie WkLAN, także serwera zawierającego klucz sprzętowy): Na każdym komputerze (stanowisku roboczym) musi być zainstalowany program jak opisano w rozdziale 'Instalacja sieciowa'. Na jednym komputerze zawierającym klucz sprzętowy (dongle) i kontrolującym uprawnienia użytkowników (komputer ten nie musi mieć zainstalowanego WSCAD-a) wystarczy instalacja Wibu-Key Runtime. Pliki instalacyjne znajdują się na płycie WSCAD CD-ROM w katalogu CD:\WIBU\setup32.exe lub w Internecie na stronie Na każdym z komputerów konieczny jest poprawnie zainstalowany protokół TCP/IP. W przypadku sieci bez serwera, każdy komputer powinien mieć na stałe przypisany adres IP. W przypadku sieci z serwerem, komputer z kluczem, z racji tego, iż jest usługodawcą, powinien mieć stały adres IP. Musi być zapewnione połączenie poprzez Ping pomiędzy komputerem klienta (stacją roboczą) i serwerem (stacją z zainstalowanym kluczem). Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

24 Dokonywanie zmian na serwerze Przejdziemy teraz do Panelu sterowania i klikamy dwukrotnie myszką na ikonę WIBU-KEY. Następnie przechodzimy do rejestru 'Network' i ustawiamy pozycję WkLAN w folderze WIBU-KEY Subsystems na pierwszym miejscu. Teraz uruchamiamy 'Serwer sieciowy' (Serwer WIBU-KEY), znajduje się on pod przyciskiem 'Start Programy WIBU-KEY' bądź jako plik (WKSvW32.exe) w katalogu \WSCAD55\Wibu. Zalecane jest umieszczenie ikony WIBU-KEY w folderze Autostart, bądź w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanie go w grupie Service. Po uruchomieniu tej aplikacji w pasku systemowym na dole ekranu pojawi się ikona Wibu-Key Server. Klikając na nią prawym przyciskiem myszki można uaktywnić opcję Start as Service, jeśli chcemy uruchomić serwer klucza sprzętowego jako usługę serwisową. Ustawienia serwera W standardowych ustawieniach zarządzania WkLAN do komunikacji z serwerem WkLAN jest wykorzystywany port TCP o numerze Jeżeli ten numer jest już wykorzystywany przez inny serwer TCP, należy to ustawienie zmodyfikować. Zmieniając numer portu na inny, należy dokonać jednoczesnej zmiany na stacjach roboczych, bo nie będzie możliwa komunikacja poprzez serwer WkLAN pomiędzy użytkownikami i serwerem. Należy również zwrócić uwagę, aby żadna zapora sieciowa nie blokowała tego portu. 20 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

25 Dokonywanie zmian na komputerach peryferyjnych (Client) System WkLAN musi zlokalizować w sieci serwer WkLAN. Przechodzimy teraz do Panelu sterowania i klikamy dwukrotnie myszką na ikonę WIBU-KEY. Następnie przechodzimy do karty 'Network' i zaznaczamy w folderze WIBUKEY-Subsystems pozycję WkLAN, ustawiając ją na pierwszym miejscu. Przejdziemy do opcji 'WkLAN Server Search List' (Wyszukiwanie serwera WkLAN) i klikamy przycisk 'Browse' (Przeglądaj). Pojawi się lista wszystkich dostępnych serwerów WkLAN. Wybieramy serwer i zatwierdzamy wybór, klikając przycisk 'Select'. Potwierdzamy zmiany, klikając przycisk 'Zastosuj'. Kończymy przyciskiem 'OK'. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

26 Informacje dodatkowe Lista serwerów WkLAN może zawierać nazwy komputerów lub adresy IP, w których należy szukać serwera WkLAN. Jeśli system korzysta z nazw komputerów, należy upewnić się, czy zainstalowana jest opcja kontroli nazw, jak DNS (Domain Name Service) lub WINS (Windows Name Service), która kontroluje przyporządkowanie nazw komputerów do odpowiednich adresów IP. Każda specyfikacja serwera może zawierać dane typu Broadcast bądź Multicast. Format danych musi być rozpoznawany przez wybrany protokół TCP/IP. Jeśli nie jest ustawiony żaden serwer, przyjęte zostanie ustawienie standardowe (Broadcast). Broadcast dotyczy wyłącznie sieci lokalnej i nie będzie przekazywany dalej poprzez Router. Kliknięcie przycisku Dodaj (Add) powoduje przeniesienie wartości z okienek tekstowych do listy, przycisk Usuń (Delete) umożliwia ponowne usunięcie wybranych pozycji, natomiast przycisk Zmień (Modify) przeznaczony jest do ich modyfikacji. Przycisk Przeglądaj (Browse) umożliwia wyszukiwanie w sieci lokalnej serwerów WkLAN, które następnie zostaną wyświetlone w postaci listy. Przyciski W górę i W dół umożliwiają zmianę kolejności adresów serwerów w liście. Sterowniki WIBU-KEY odczytują listę od góry do dołu i wybierają pierwszy serwer WkLAN, w którym odnaleziony zostanie poszukiwany zapis. 22 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

27 Monitor sieci Wiadomości ogólne Monitor sieci (WkSvMon.exe) jest najważniejszym narzędziem służącym do zarządzania WIBU-KEY w środowisku sieciowym. Z dowolnego, podłączonego do sieci komputera, można kontrolować zarówno liczbę użytkowników posiadających aktualnie dostęp do serwera WIBU-KEY, jak również czas trwania każdej z bieżących sesji, bądź godzinę i czas ostatniej sesji. WKLAN Sprawdzenie statusu Uruchamiamy 'Monitor sieci' znajdujący się pod przyciskiem 'Start Programy WIBU-KEY', bądź w postaci pliku (WKSvMon.exe) w katalogu głównym systemu Windows. W grupie 'WIBU-KEY Server Information' widoczne są aktualne ustawienia serwera. Server Name: Tutaj znajduje się nazwa aktualnie wybranego serwera wraz z jego adresem IP. Active Subsystems: Przy pomocy jednej tylko operacji uzyskać można wiele danych poprzez klucz sprzętowy (dongle) WIBU-KEY. Widoczne są aktualne ustawienia, określające współpracę programu WSCAD 5 z kluczem. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

28 Informacje dot. użytkownika Jeśli na serwerze zalogowane są osoby, na ekranie widoczna będzie lista komputerów wraz z nazwą każdego użytkownika oraz datą ostatniego zalogowania. Użytkownicy będą kolejno przedstawiani w liście. Aby uzyskać więcej informacji na temat danego komputera, wystarczy kliknąć na odpowiadającą mu pozycję na liście. Uzyskamy wszystkie dane na temat wybranego użytkownika: W przeciwieństwie do kontrolowania za pośrednictwem pliku WKNET.DAT (patrz następny rozdział) tutaj rozpoznawany jest tylko status użytkownika, tzn. czy dany użytkownik korzysta aktualnie z serwera, czy też nie. Wskazówka: Komunikacja z kluczem dongle za pośrednictwem WkLAN jest lepsza od korzystania z pliku WKNET.DAT. Niestety, automatyczna instalacja WkLAN nie jest możliwa, ponieważ na danym komputerze musi być skonfigurowany protokół TCP/IP. 24 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

29 Test klucza sprzętowego Możliwe jest sprawdzenie funkcjonowania klucza sprzętowego. W tym celu w Panelu sterowania systemu Windows należy uruchomić program 'WIBU-KEY' i przejść do karty 'Test': W polu 'WIBU-BOX Tree' wybieramy odpowiedni port a następnie klucz sprzętowy. Przyciskiem 'Start' uruchamiamy test. Wskaźnik 'Executed Tests' (wykonane testy) pokazuje przeprowadzone testy klucza sprzętowego. Kończymy sprawdzanie klucza sprzętowego po ok. 50 przebiegach. Można zaakceptować max. 5 błędów, co jeszcze nie oznacza, że klucz sprzętowy działa niewłaściwie. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

30 Informacje odnośnie zastosowania kluczy sprzętowych USB/PCMCIA Przy wykorzystywaniu klucza sprzętowego USB/PCMCIA należy przestrzegać następujących zasad: Przed podłączeniem klucza sprzętowego do komputera musi zostać zainstalowany jego sterownik. Następuje to zwykle wraz z instalacją WSCAD. Kontrolować to można za pomocą Start/Ustawienia/Panel sterowania - tutaj musi występować ikona WIBU-KEY. Po dokonaniu zmian w ustawieniach pod Windows XP w kategorii widoku, pole sterujące znajduje się pod dalszymi opcjami sterowania systemem. Do zainstalowania sterowników klucza sprzętowego należy posiadać uprawnienia administratora systemu Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7. Jeśli na danym komputerze nie został jeszcze zainstalowany program WSCAD, wtedy należy przeprowadzić jego instalację. Pod koniec konfiguracji zostaną zainstalowane sterowniki do komunikacji z kluczem sprzętowym. Jeśli WSCAD został zainstalowany bez sterowników klucza sprzętowego, wtedy należy je zainstalować z płyty CD: uruchomić z katalogu WIBU \ AktTreiber program WkRuntime.exe, a następnie wykonywać polecenia. Możecie również Państwo pobrać i zainstalować aktualny sterownik ze strony W przypadku zamiany klucza z portu równoległego (LPT) na klucz sprzętowy USB/PCMCIA, wtedy należy również zaktualizować sterownik klucza. Jeśli dysponujemy kluczem sprzętowym USB/PCMCIA, a program nie rozpoznaje go poprawnie, należy przejść do menu Start / Ustawienia / Panel sterowania / Wibukey / Install, a następnie nacisnąć przycisk Plug & Play i stosować się do dalszych instrukcji programu. Jeżeli podczas instalacji wystąpią problemy, prosimy zwrócić się do nas em na adres: lub telefonicznie 042/ (Pomoc techniczna). 26 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

31 Aktualizacja oprogramowania (umowa serwisowa) Opcja z umową serwisową Użytkownicy posiadający WSCAD 5 z umową serwisową mogą aktualizować swój program poprzez Online Update (podczas uruchamiania programu). Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

32 Bez umowy serwisowej Podczas wgrywania aktualizacji programu nastąpi przeniesienie tylko nowego pliku programu oraz kilku plików DLL, a więc nie będzie to kompletna instalacja. Chodzi tutaj o nowe wydanie w ramach wersji 5, tzn. gdy otrzymacie Państwo ulepszoną wersję 5. Aktualizacja nastąpi za pośrednictwem internetu. Wskazówka Aktualizacja wersji WSCAD (3.x, 4.x, 5.x) do wersji 5.5 jest traktowana jako kompletna instalacja jednostanowiskowa lub sieciowa. Użytkownicy posiadający WSCAD 5 z umową serwisową mogą aktualizować swój program poprzez Online Update (podczas uruchamiania programu, po jego uruchomieniu z menu Pomoc / O WSCAD) lub poprzez stronę internetową (po uprzednim otrzymaniu specjalnego kodu i zarejestrowaniu). Jeżeli rejestracja nastąpiła przy poprzedniej wersji, nie będzie konieczna kolejna rejestracja. Zgłoszenie zostaje utrzymane do czasu wygaśnięcia umowy serwisowej. Przy nowej rejestracji należy najpierw wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny na naszej stronie internetowej. Jako nazwę użytkownika należy podać swój numer klucza i numer seryjny, na który została zawarta umowa serwisowa. Oto przykład, jak powinna wyglądać nazwa użytkownika: (12345_422040). Pierwsze pięć cyfr przedstawiają numer klienta, a liczba 6-cyfrowa to numer seryjny. Oba numery muszą być oddzielone od siebie dolną kreską. Hasło należy zdefiniować we własnym zakresie. Jeżeli macie Państwo jeszcze dalsze pytania, można zwrócić się do nas telefonicznie nr tel. 042/ (Sprzedaż) lub pocztą elektroniczną 28 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

33 Przejęcie danych Przejęcie danych z menu głównego w WSCAD 5.5 Po zainstalowaniu programu, w menu Narzędzia / Programy obsługi / Przejęcie danych / zostały zawarte wszelkie niezbędne funkcje do przejęcia danych z poprzednich wersji programu do WSCAD 5.5. Przejęcie bibliotek symboli graficznych To polecenie uruchamia okno dialogowe, które powinno ułatwić organizację symboli w bibliotekach. Symbole z aktualnej biblioteki mogą być kopiowane do innej wybranej biblioteki. Tutaj można wyświetlić zawartość dwóch bibliotek jednocześnie w celu porównania ich zawartości. Przy pomocy przycisku graficznego... można pokazać zawartość wybranego katalogu biblioteki a przyciskiem zwie. + utworzyć nową (pustą) bibliotekę o dowolnej na- Kopiowanie bibliotek z różnych katalogów Należy porównywać biblioteki z różnych katalogów. Zestawiamy ze sobą np. biblioteki z katalogu PN z wersji WSCAD 5.4 z lewej strony z nowymi bibliotekami z katalogu PN z wersji WSCAD 5.5 z prawej strony. W ten sposób można porównać zawartości obydwu katalogów. Przy pomocy przycisku można porównać zawartość katalogów w lewym i prawym oknie pod względem nazwy i daty. Przy pomocy przycisku można porównać zawartość katalogów w lewym i prawym oknie pod względem nazwy. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

34 Po kliknięciu wybranego przycisku brakujące biblioteki zostaną podświetlone. Jeśli chcemy skopiować wybraną bibliotekę, np. z lewej strony okna dialogowego na prawą, wówczas należy użyć przycisku lub. Kopiowanie jest możliwe w obie strony. Przy pomocy znanej kombinacji klawiszy [Ctrl + lewy klawisz] lub [SHIFT + lewy klawisz] można wybrać kilka bibliotek. W przypadku, gdy po prawej stronie znajdują się identyczne nazwy bibliotek, wówczas pojawi się żądanie nadpisania pliku (biblioteki). Kopiowanie zawartości bibliotek Przy pomocy przycisku można uruchomić funkcję podglądu symboli, znajdującego się po lewej lub po prawej stronie okna dialogowego 30 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

35 Jeśli chcemy skopiować wybrany symbol z lewej strony okna dialogowego na prawą, wówczas należy przeciągnąć wciśniętym lewym klawiszem myszki symbol na prawą stronę. Przy pomocy znanej kombinacji klawiszy [Ctrl + lewy klawisz] lub [SHIFT + lewy klawisz] można wybrać kilka symboli. W przypadku, gdy po prawej stronie znajdują się identyczne nazwy symboli, wówczas pojawi się żądanie nadpisania symbolu (symboli). Podobne funkcje spełniają przyciski lub. Wybrany symbol znajduje się również w bibliotece po prawej lub po lewej stronie. W ten sposób można bardzo szybko utworzyć własne biblioteki. Przy pomocy przycisku można dokonać porównania wg nazwy i daty pomiędzy prawym a lewym katalogiem. Przy pomocy przycisku można dokonać porównania wg tylko nazwy pomiędzy prawym a lewym katalogiem. Przyciski Kopiuj lub Usuń tworzą kopię symbolu lub usuwają wybrany symbol w danej bibliotece (podczas usuwania istnieje możliwość wielokrotnego zaznaczenia). Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

36 Zakładanie nowej biblioteki Klikając znak + w górnej części okna przy ścieżce dostępu do katalogu bibliotek, można utworzyć nową bibliotekę. Przejęcie bazy danych do WSCAD 5.5 Od wersji WSCAD 4.1 program współpracuje z bazami danych formatu ACCESS. Możliwe jest przejęcie zarówno całej bazy danych jak i wybranych (również pojedynczych) rekordów. Wybierając funkcję Narzędzia / Programy obsługi / Przejęcie danych / Baza danych artykułów, otworzy się okno dialogowe umożliwiające przejęcie bazy danych z poprzednich wersji programu. 32 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

37 Przejmowanie kompleksowe Przy przejmowaniu kompleksowym (brak ustawionego filtra) zostaną przejęte wszystkie wartości (o ile już nie istnieją) do aktualnie ustawionej bazy danych WSCAD. Decydujące przy tym jest ustawienie opcji Możliwy nowy artykuł. Jeśli zaznaczona jest ta opcja, wówczas zostaną porównane numery artykułów (Źródło Pole->BD Pole) i przejęte całkowicie nowe numery artykułów. Jeśli zaznaczymy opcję Możliwa aktualizacja artykułu, będą zaktualizowane wyłącznie istniejące numery artykułów. W listwie stanu, w dolnej części ekranu pokazana jest ilość wpisów bazy danych do edycji. Przejmowanie selektywne Do selektywnego przejmowania otrzymujemy, poprzez wciśnięcie przycisku Test filtra, podgląd, zgodnie z ustawiony filtrem. Filtr powiązany jest poprzez AND, tzn. że jeśli chcemy wprowadzić kolejne ograniczenia, musimy tego dokonać w polu odpowiedniego filtra. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

38 Klikając przycisk Test filtra, możemy podejrzeć efekt naszego wyboru. Po naciśnięciu przycisku Import następuje przejęcie wybranych rekordów do bieżącej bazy danych. Możemy także wybrać kilka wpisów (przycisk <Ctrl> wciśnięty przy wyborze) lub jeden obszar (przycisk <Shift> wciśnięty przy wyborze). Przyciskiem OK zamykamy okno dialogowe, a wybrane rekordy zostaną przejęte. 34 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

39 Baza danych z wersji WSCAD 4.0 i starszych Baza danych w tej wersji została opracowana w formacie dbase. Jeśli chcą Państwo pracować dalej na takiej bazie danych, należy zwrócić się z odpowiednią prośbą do pomocy technicznej Hotline. Przejęcie projektów z wersji 4.x, 5.x oraz WSCAD it 2.2 Można naturalnie dalej korzystać z istniejących projektów z wcześniejszych wersji. W instalacji standardowej WSCAD 5.5 znajduje się katalog WSCAD55, w którym w podkatalogu Projekty znajdują się nowo zainstalowane projekty Demo. Użytkownik może przejąć dotychczasowe projekty do nowego zarządzania projektem. Aby tego dokonać, należy użyć następującej funkcji: Narzędzia / Programy obsługi / Przejęcie danych / Projekty. Otworzy się automatycznie Zarządzanie projektem z oknem dialogowym wyboru pliku projektu (PRJVERW.MDB). W tym oknie należy wskazać plik Prjverw.mdb z dotychczasowego katalogu projektu. W kolejnym oknie należy wskazać projekty, które mają zostać przejęte. Po wciśnięciu przycisku Wybierz zaznaczone projekty zostaną wyróżnione kolorem czerwonym. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

40 Na koniec musimy odpowiedzieć na pytanie, czy wybrane projekty mają zostać skopiowane do nowego katalogu projektu = TAK, czy program ma je przejąć bez kopiowania = NIE (pliki zawierające przejmowane projekty pozostaną na dotychczasowym miejscu na dysku, np. w starym katalogu PROJEKTY). W oddzielnym oknie pojawi się komunikat informujący które projekty zostały prawidłowo przejęte. 36 Instalacja i Przejęcie danych WSCAD 5.5

41 Wskazówka Projekty o identycznych nazwach nie zostaną przejęte Jeśli w przejmowanych projektach ze starego zarządzania projektem będzie brakować kilku pól używanych w nowym zarządzaniu projektem, pojawi się odpowiednie okno dialogowe. Szczególny przypadek Pliki schematów z WSCAD it 2.2 Aby otwierać pliki schematu z Państwa starych projektów WSCAD it, używamy rozszerzeń plików (Extension). Zmieniamy to w zarządzaniu projektem za pomocą polecenia Zamień do edycji w schemacie instalacyjnym. Wybieramy typ pliku w odpowiedniej liście. Różne rozszerzenia plików oznaczają różnorodną funkcjonalność. W części instalacyjnej programu wczytujemy plik zarysu (lub wprowadzamy nowy), a następnie wybieramy z menu polecenie Plik / Wczytaj. Instalacja i Przejęcie danych WSCAD

Copyright 1990-2007 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2007 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.3 Instalacja Copyright 1990-2007 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2004 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: http://www.wscad.com Dystrybucja w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

1 Przygotuj pracownię komputerową.

1 Przygotuj pracownię komputerową. MTS. Instalacja systemu w sieci lokalnej. Wybierz DALEJ. by MTS. Autor: Robert Dubas. 2011. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i wybierz DALEJ. Aby zainstalować system MTS do uczenia się programowania

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012

Instrukcja aktualizacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. do wersji 54a luty 2012 Instrukcja aktualizacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 do wersji 54a luty 2012 Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja instalacji wersji testowej programu LeftHand na Windows Ten dokument ma na celu

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona (dla informatyka)

Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1 Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1. Instalujemy na serwerze program FAKT oraz serwer bazy danych Firebird. 2. Do katalogu programu Fakt na serwerze kopiujemy pliki licencja.txt i klucze.txt oraz

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo