Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows Vista PL. Ksiêga eksperta"

Transkrypt

1 Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron: 820 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c Gliwice tel Poznaj wszystkie tajniki systemu Windows Vista Jak zainstalowaæ i optymalnie skonfigurowaæ system? W jaki sposób efektywnie pracowaæ z plikami multimedialnymi? Jak automatyzowaæ pracê systemu za pomoc¹ skryptów? Jak zabezpieczyæ system przed atakami hakerów i wirusów? Jesteœ zaawansowanym u ytkownikiem systemów operacyjnych Windows i chcesz poznaæ najnowszego cz³onka tej rodziny? Poszukujesz stabilnego systemu, dziêki któremu Twoja praca bêdzie szybsza i efektywniejsza? Chcesz administrowaæ systemem Vista, wykorzystuj¹c tak e jego nieudokumentowane w³aœciwoœci? W najnowszej wersji Windows drzemie wiele tajemnic i ciekawych mo liwoœci, jednak domyœlna konfiguracja systemu mocno ogranicza elastycznoœæ i swobodê pracy. Kreatory zmieniaj¹ proste czynnoœci w skomplikowane procedury, a u yteczne i ciekawe programy ukryto w g¹szczu menu i okien dialogowych. Jeœli chcesz poznaæ Windows Vista od podszewki, musisz wyjœæ poza firmow¹ dokumentacjê i schematy powielane w ksi¹ kach na jego temat. Ksi¹ ka Windows Vista PL. Ksiêga eksperta to skarbnica informacji na temat najnowszej wersji najpopularniejszego systemu operacyjnego. Znajdziesz w niej opisy ró nych technik pracy z systemem Vista zarówno tych usankcjonowanych przez Microsoft i przedstawianych w innych publikacjach o tej wersji Windows, jak i niestandardowych skrótów, sposobów na dopasowanie go do w³asnych potrzeb, metod obejœcia znanych problemów oraz wskazówki, jak unikn¹æ zastawianych przez niego pu³apek. Przeczytasz o konfigurowaniu systemu, zabezpieczaniu go, zarz¹dzaniu kontami u ytkowników, tworzeniu skryptów, modyfikowaniu rejestru i wielu innych czynnoœciach, dziêki którym optymalnie wykorzystasz mo liwoœci Windows Vista. Przegl¹d nowych mo liwoœci Windows Vista Konfiguracja parametrów startowych systemu Operacje na plikach i katalogach Administrowanie kontami u ytkowników Korzystanie z narzêdzi do³¹czonych do systemu Modyfikowanie rejestru systemowego Tworzenie skryptów Optymalizacja wydajnoœci Windows Vista Korzystanie z poczty elektronicznej i przegl¹darki Internet Explorer Konfigurowanie zabezpieczeñ systemowych Mechanizmy obs³ugi sieci Odkryj potencja³ tkwi¹cy w systemie Windows Vista

2 Spis treści Wstęp Kto powinien przeczytać tę książkę? Jak jest zorganizowana ta książka? Część I Codzienna praca z Windows Vista Część II Zaawansowane narzędzia Windows Vista Część III Odkrywanie możliwości dostosowywania i optymalizacji systemu Windows Vista Część IV Internet w systemie Windows Vista Część V Sieć w systemie Windows Vista Część VI Dodatki Konwencje wykorzystywane w tej książce Część I Codzienna praca z Windows Vista Rozdział 1. Przegląd Windows Vista Tworzenie Windows Vista Vista ujawniona Czego nie ma w Windows Vista? Wymagania systemu Windows Vista Wymagania co do procesora Wymagania co do pamięci Wymagania co do pamięci dyskowej Wymagania co do grafiki Wymagania sprzętowe dla różnych funkcji systemu Vista Odmiany Windows Vista System Windows Anytime Upgrade Nowe funkcje interfejsu Nowości pod maską Obsługa metadanych dokumentów Poprawa wydajności Poprawa stabilności Ulepszenia zabezpieczeń Windows Presentation Foundation Menedżer okien Poprawione operacje graficzne Transakcyjny NTFS Specyfikacja XML Paper Nowe i poprawione programy oraz narzędzia System Windows Zapraszamy! Panel sterowania Internet Explorer Poczta systemu Windows... 56

3 Spis treści Kalendarz systemu Windows Windows Media Player Media Center Galeria fotografii systemu Windows Tworzenie i zapisywanie DVD Kontrola głośności dla aplikacji Rejestrator dźwięku Łatwy transfer w systemie Windows Kopia zapasowa Windows Eksplorator gier Mobility Center Centrum sieci Mapa sieci Obszar spotkań w systemie Windows Tematy pokrewne Rozdział 2. Uruchamianie Windows Vista dostosowywanie i rozwiązywanie problemów Proces uruchamiania od włączenia zasilania do gotowości systemu Własne konfiguracje uruchamiania z wykorzystaniem danych konfiguracyjnych rozruchu Zastosowanie funkcji Uruchamianie i odzyskiwanie do modyfikowania BCD Zastosowanie programu Konfiguracja systemu do modyfikowania BCD Zastosowanie programu BCDEDIT do modyfikacji opcji rozruchu Własne konfiguracje uruchamiania z wykorzystaniem menu opcji zaawansowanych Przydatne strategie logowania w Windows Vista Wymaganie naciśnięcia Ctrl+Alt+Del przed logowaniem Logowanie do domeny Dostęp do konta administratora Konfigurowanie automatycznego logowania dla konta Administrator Blokowanie wyłączania automatycznego logowania Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem Windows Vista Kiedy korzystać z zaawansowanych opcji rozruchu? Co robić, gdy Windows Vista nie uruchamia się w trybie awaryjnym? Odzyskiwanie z wykorzystaniem opcji odzyskiwania systemu Rozwiązywanie problemów z rozruchem z wykorzystaniem programu Konfiguracja systemu Co można zrobić, gdy Windows Vista nadal się nie uruchamia? Tematy pokrewne Rozdział 3. Przegląd technik eksperckich dla plików i folderów Nawigacja w nowych oknach folderów Nawigacja między folderami Natychmiastowe wyszukiwanie Panel zadań Panel szczegółów

4 Spis treści Panel podglądu Panel nawigacji Dynamiczne ikony folderów Podstawowe operacje na plikach i folderach. Techniki wykorzystywane przez profesjonalistów Wybieranie plików z użyciem pól wyboru Rozwiązywanie konfliktów transferu plików Eksperckie techniki przeciągnij i upuść Wykorzystanie polecenia Wyślij do Kosz: kasowanie i przywracanie plików oraz folderów Operacje na plikach w oknach Otwórz oraz Zapisz jako Metadane i system właściwości programu Windows Explorer Przeszukiwanie komputera za pomocą usługi wyszukiwania systemu Windows Wyszukiwanie w czasie pisania wraz z wyszukiwaniem natychmiastowym Wyszukiwanie zaawansowane Zapisywanie wyszukiwań Grupowanie, tworzenie stosów i filtrowanie przy użyciu metadanych Grupowanie plików Tworzenie stosów plików Filtrowanie plików Kopiowanie w tle i transakcyjny NTFS Przywracanie poprzedniej wersji wolumenu, folderu lub pliku Dostosowywanie programu Windows Explorer Zmiana widoku Wyświetlanie większej liczby właściwości Uruchamianie Explorera w trybie pełnoekranowym Przegląd opcji widoku Przenoszenie folderów użytkowników Tematy pokrewne Rozdział 4. Korzystanie z typów plików Zastosowanie typów plików Typy plików i rozszerzenia plików Typy plików i rejestr Korzystanie z istniejących typów plików Ustawianie domyślnej akcji Tworzenie nowej akcji dla typu pliku Przykład: otwarcie wiersza polecenia w bieżącym folderze Ukrywanie rozszerzenia typu pliku Kojarzenie rozszerzenia z inną aplikacją Kojarzenie aplikacji z wieloma typami plików Tworzenie nowego typu pliku Kojarzenie dwóch lub więcej rozszerzeń z jednym typem pliku Modyfikowanie menu Nowy Dodawanie typów plików do menu Nowy Usuwanie typów plików z menu Nowy

5 Spis treści Dostosowywanie listy Otwórz za pomocą Otwieranie dokumentu w aplikacji nieskojarzonej z nim Jak działa funkcja Otwórz za pomocą? Usuwanie aplikacji z menu Otwórz za pomocą dla typu pliku Usuwanie programu z okna Otwórz za pomocą Dodawanie programu do okna Otwórz za pomocą Wyłączanie pola wyboru w oknie Otwórz za pomocą Tematy pokrewne Rozdział 5. Instalowanie i uruchamianie aplikacji Przeprowadzanie bezpiecznej instalacji Kontrola konta użytkownika i instalowanie programów Korzystanie z przedinstalacyjnej listy kontrolnej Instalowanie aplikacji Aplikacje i rejestr Ustawienia programu Ustawienia użytkownika Typy plików Ścieżki specyficzne dla aplikacji Uruchamianie aplikacji Sterowanie funkcją autoodtwarzania dla programów Uruchamianie aplikacji i skryptów podczas rozruchu Uruchamianie programu na prawach konta Administrator Tworzenie ścieżek specyficznych dla aplikacji Kontrolowanie programów autostartu za pomocą programu Windows Defender Zgodność aplikacji Sprawdzanie, czy program jest zgodny z Windows Vista Tryb zgodności Użycie warstw zgodności w skryptach Tematy pokrewne Rozdział 6. Pełniejsze wykorzystanie kont użytkowników Opis grup zabezpieczeń Kontrola konta użytkownika: sprytniejsze uprawnienia użytkownika Podnoszenie uprawnień Wirtualizacja plików i rejestru Zasady kontroli konta użytkownika Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi Obsługa okna dialogowego z danymi konta użytkownika Dodawanie nowego użytkownika Wykonywanie innych zadań na kontach użytkowników Obsługa przystawki Użytkownicy i grupy lokalne Konfiguracja zasad kont Ustawianie zasad zabezpieczeń kont Ustawianie zasad praw użytkowników Konfiguracja zasad blokady konta

6 Spis treści Operacje na kontach użytkowników i grup z poziomu wiersza polecenia Polecenie NET USER Polecenie NET LOCALGROUP Tworzenie i wymuszanie bezpiecznych haseł Tworzenie silnych haseł Opcje haseł konta użytkownika Wykorzystanie zasad haseł Windows Vista Odzyskiwanie utraconego hasła Udostępnianie plików innym użytkownikom Wykorzystanie kontroli rodzicielskiej do ograniczenia wykorzystania komputera Uaktywnianie kontroli rodzicielskiej i raportowanie aktywności Przykład: konfigurowanie kontroli rodzicielskiej dla gier Bezpieczne udostępnianie komputera Tematy pokrewne Rozdział 7. Praca z mediami cyfrowymi Konfigurowanie domyślnych ustawień autoodtwarzania Dźwięk cyfrowy w Windows Vista Sterowanie głośnością dla aplikacji Rejestrator dźwięku Urządzenia audio oraz tematy dźwiękowe Użycie programu Galeria fotografii systemu Windows Grupowanie obrazów Metadane obrazów oraz dodawanie tagów Wyszukiwanie obrazów za pomocą natychmiastowego wyszukiwania Edycja obrazu Więcej narzędzi Łatwe odtwarzanie w programie Windows Media Player Nawigowanie w bibliotece Okładka albumu a interfejs Windows Media Player Grupowanie mediów i tworzenie ich stosów Metadane obrazów oraz dodawanie tagów Natychmiastowe wyszukiwanie Synchronizowanie z urządzeniami muzycznymi Udostępnianie mediów Porady dotyczące korzystania z Windows Media Player Odtwarzanie plików mediów Ustawienie opcji odtwarzania programu Windows Media Player Kopiowanie muzyki z płyt CD Kopiowanie ścieżek na dysk zapisywalny lub urządzenie przenośne Tematy pokrewne Rozdział 8. Narzędzia systemu Windows Vista dla biznesu: kontakty, kalendarz i faksowanie Zarządzanie kontaktami Tworzenie nowego kontaktu

7 Spis treści Komunikowanie się z kontaktem Operacje na kontaktach Planowanie zadań przy użyciu kalendarza Windows Nawigacja między datami Zmiana widoku kalendarza Planowanie terminów Praca z wieloma kalendarzami Importowanie plików kalendarza Udostępnianie kalendarzy Wysyłanie i odbieranie faksów Uruchamianie programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows Tworzenie konta faksu Wprowadzanie informacji osobistych Wysyłanie faksu Korzystanie ze stron tytułowych faksów Odbieranie faksów Tematy pokrewne Rozdział 9. Komputery przenośne a Windows Vista Dostęp do funkcji komputerów przenośnych w Panelu sterowania Monitorowanie komputera w Centrum mobilności Zarządzanie zasilaniem notebooka Monitorowanie stanu baterii Określanie planu zasilania Tworzenie zmienionego planu zasilania Konfigurowanie przycisków zasilania notebooka Podłączanie zewnętrznego monitora Konfigurowanie ustawień prezentacji Opis technologii Windows SideShow Pełniejsze wykorzystanie komputerów typu tablet Zmiana orientacji ekranu Ustawianie opcji komputera typu Tablet Praca z panelem wprowadzania tekstu Zastosowanie szybkich ruchów pióra Ustawianie opcji wskaźnika Personalizacja rozpoznawania pisma ręcznego Użycie narzędzia Wycinanie Tematy pokrewne Część II Zaawansowane narzędzia Windows Vista Rozdział 10. Zastosowanie Panelu sterowania i zasad grupy Korzystanie z Panelu sterowania Przegląd ikon Panelu sterowania Przegląd plików Panelu sterowania Łatwiejszy dostęp do Panelu sterowania

8 Spis treści Implementowanie zasad grupy w Windows Vista Korzystanie z zasad grupy Przykład: kontrolowanie dostępu do Panelu sterowania Tematy pokrewne Rozdział 11. Poznajemy rejestr systemu Windows Vista Krótko na temat rejestru Krótka historia plików konfiguracyjnych Zastosowanie rejestru kończy chaos plików INI Przedstawienie plików rejestru Nawigacja w panelu kluczy Przegląd ustawień rejestru Poznajemy klucze główne rejestru Przedstawienie gałęzi i plików rejestru Zabezpieczanie rejestru Tworzenie kopii zapasowej rejestru Zapisywanie bieżącego stanu rejestru za pomocą funkcji Przywracanie systemu Ochrona kluczy przez ich eksport do pliku Praca z elementami rejestru Zmiana wartości pozycji rejestru Zmiana nazwy klucza lub ustawienia Tworzenie nowego klucza lub ustawienia Usuwanie klucza lub ustawienia Wyszukiwanie elementów rejestru Tematy pokrewne Rozdział 12. Programowanie z użyciem Windows Script Host WSH: interpreter dla obecnie stosowanych skryptów Skrypty i wykonywanie skryptów Bezpośrednie uruchamianie plików skryptów Zastosowanie WScript dla skryptów Windows Zastosowanie CScript dla skryptów wiersza polecenia Właściwości skryptu i pliki.wsh Programowanie obiektów Operacje na właściwościach obiektu Korzystanie z metod obiektu Przypisywanie obiektu do zmiennej Operacje na obiekcie kolekcji Programowanie obiektu WScript Wyświetlanie tekstu dla użytkownika Zatrzymywanie działania skryptu Skrypty i automatyzacja Programowanie obiektu WshShell Odwoływanie się do obiektu WshShell Wyświetlanie informacji dla użytkownika Uruchamianie aplikacji Operacje na skrótach

9 Spis treści Praca z wpisami rejestru Praca ze zmiennymi środowiskowymi Programowanie obiektu WshNetwork Odwoływanie się do obiektu WshNetwork Właściwości obiektu WshNetwork Mapowanie drukarek sieciowych Mapowanie dysków sieciowych Przykład: skrypty dla programu Internet Explorer Wyświetlanie strony 366 Nawigacja między stronami Użycie właściwości obiektu Internet Explorer Przykładowy skrypt Tematy pokrewne Część III Odkrywanie możliwości dostosowywania i optymalizacji systemu Windows Vista Rozdział 13. Dostosowywanie interfejsu systemu Windows Vista Dostosowywanie menu Start w celu łatwiejszego uruchamiania plików i dokumentów Umieszczanie większej liczby ulubionych programów w menu Start Czyszczenie listy ulubionych programów z menu Start Dostosowywanie ikony internetu i poczty Ustawienia programów domyślnych i dostępu Umieszczanie ulubionych programów w menu Start na stałe Zamiana łączy na menu Dodawanie, przenoszenie i usuwanie pozostałych ikon menu Start Dostosowanie paska zadań w celu łatwiejszego uruchamiania plików i dokumentów Wyświetlanie wbudowanego paska narzędzi paska zadań Ustawianie opcji paska narzędzi w pasku zadań Tworzenie nowych pasków narzędzi paska zadań Zwiększanie wydajności poprzez konfigurowanie opcji paska zadań Wyświetlanie zegarów dla różnych stref czasowych Kontrolowanie grupowania w pasku zadań Modyfikowanie paska zadań i menu Start przy pomocy zasad grupy Efektywne wykorzystywanie przestrzeni ekranu Tematy pokrewne Rozdział 14. Optymalizowanie wydajności Windows Vista Poprawa wydajności systemu Windows Vista Szybsze uruchamianie systemu Tryb uśpienia Funkcja SuperFetch z technologią ReadyBoost: szybsze pobieranie danych Restart Manager Monitorowanie wydajności Ranking wydajności komputera

10 Spis treści Monitorowanie wydajności przy użyciu Menedżera zadań Monitor niezawodności i wydajności Optymalizacja rozruchu systemu Skracanie lub wyłączanie procedury sprawdzania BIOS-u Skracanie czasu przeznaczonego na wybór systemu operacyjnego Wyłączanie ekranu z interfejsem GUI Aktualizowanie sterowników Automatyczne logowanie Konfigurowanie rejestru pobierania Optymalizowanie aplikacji Dodanie pamięci Instalacja szybkiego dysku twardego Optymalizacja procesu uruchamiania aplikacji Korzystanie z najnowszych sterowników Optymalizowanie systemu Windows Vista pod kątem programów Ustawianie priorytetu programu w Menedżerze zadań Optymalizacja działania dysku twardego Przegląd specyfikacji dotyczących wydajności dysku Konserwacja dysku twardego Wyłączanie kompresji i szyfrowania Wyłączanie indeksowania zawartości dysku Włączanie buforowania zapisu Konwersja partycji FAT16 i FAT32 na NTFS Wyłączanie obsługi nazw plików w wersji Wyłączanie znacznika czasu ostatniego użycia Optymalizacja pamięci wirtualnej Lokalizacja pliku stronicowania Podział pliku stronicowania Dopasowywanie rozmiaru pliku stronicowania Śledzenie rozmiaru pliku stronicowania Zmiana położenia i rozmiaru pliku stronicowania Tematy pokrewne Rozdział 15. Konserwacja systemu Windows Vista Poprawa stabilności w Windows Vista Technologia I/O Cancellation Monitor niezawodności Przywracanie usług Naprawa procesu uruchamiania komputera Identyfikowanie błędów na dysku twardym Jednostki alokacji Zapętlenia Program Check Disk w wersji graficznej Program Check Disk w wierszu polecenia Sprawdzanie wolnego miejsca na dysku Usuwanie niepotrzebnych plików Defragmentacja dysku twardego Defragmentator dysku

11 Spis treści Zmiana harmonogramu Defragmentatora dysków Defragmentacja z poziomu wiersza polecenia Tworzenie punktów przywracania Tworzenie kopii zapasowych Konfigurowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowej Tworzenie kopii obrazu systemu Sprawdzanie aktualizacji i zabezpieczeń Witryna Windows Update Szukanie luk w systemie zabezpieczeń Dzienniki zdarzeń Konserwacja systemu Tematy pokrewne Rozdział 16. Metody diagnozowania problemów i ich naprawa Strategie diagnozowania błędów: określanie źródła problemu Czy otrzymaliśmy komunikat o błędzie? Czy w podglądzie dzienników zdarzeń pojawił się błąd lub ostrzeżenie? Czy błąd jest wyświetlany w oknie Informacje o systemie? Czy edytowano ostatnio rejestr systemu? Czy zmieniano ostatnio jakiekolwiek ustawienia systemu Windows? Czy Windows Vista spontanicznie uruchomił się ponownie? Czy zmieniano ostatnio jakiekolwiek ustawienia programów? Czy instalowano ostatnio jakiś nowy program? Czy instalowano ostatnio nowe urządzenie? Czy instalowano ostatnio sterownik niezgodny z systemem Windows Vista? Czy przeprowadzano ostatnio aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update? Wskazówki pomocne w rozwiązywaniu problemów Inne narzędzia diagnostyczne Diagnostyka dysku twardego Technologia Resource Exhaustion Detection Uruchamianie Narzędzia diagnostycznego pamięci Wyszukiwanie rozwiązań problemów Rozwiązywanie problemów przy użyciu zasobów internetowych Rozwiązywanie problemów Uruchamianie przy użyciu Ostatniej znanej dobrej konfiguracji Naprawa usterek przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu Naprawa usterek przy użyciu Opcji odzyskiwania systemu Tematy pokrewne Rozdział 17. Skuteczne korzystanie z Menedżera urządzeń Wskazówki i techniki pomocne w instalowaniu urządzeń Instalowanie urządzeń typu Plug and Play Instalowanie urządzeń starszego typu Konfiguracja opcji sprawdzania podpisów sterowników Zarządzanie sprzętem za pomocą Menedżera urządzeń Dostosowywanie widoku w Menedżerze urządzeń Podgląd właściwości urządzenia

12 Spis treści Praca ze sterownikami urządzenia Deinstalacja urządzenia Dostosowywanie zasad bezpieczeństwa urządzeń Rozwiązywanie problemów z urządzeniami Rozwiązywanie problemów przy użyciu Menedżera urządzeń Rozwiązywanie problemów ze sterownikiem urządzenia Wskazówki pomocne w pobieraniu sterowników urządzenia Rozwiązywanie konfliktów zasobów Tematy pokrewne Część IV Internet w systemie Windows Vista Rozdział 18. Przeglądanie stron internetowych przy wykorzystaniu programu Internet Explorer Adresy stron internetowych Wskazówki i techniki usprawniające przeglądanie stron 507 Wykorzystanie paska adresu Tworzenie skrótu do adresu URL Praca z kartami Korzystanie z listy Historia Wyszukiwanie w sieci Dodawanie nowych mechanizmów wyszukiwania Ustawianie innych mechanizmów wyszukiwania z wykorzystaniem paska adresu Folder Ulubione: witryny do zapamiętania Dodawanie skrótów do folderu Ulubione Korzystanie ze skrótów internetowych w folderze Ulubione Porządkowanie Ulubionych Współdzielenie Ulubionych z innymi przeglądarkami Obsługa kanałów RSS Subskrypcja źródła Odczytywanie źródeł Ustawianie harmonogramu aktualizacji źródeł Dostosowywanie programu Internet Explorer Dostosowanie paska łącza do reakcji na jedno kliknięcie Sterowanie buforem podręcznym stron 529 Ustawianie opcji Internet Explorer Zmiana strony głównej Konfiguracja historii oglądanych stron Ustawianie innych opcji na zakładce Ogólne Opcje zaawansowane w programie Internet Explorer Podsumowanie Rozdział 19. Komunikacja z wykorzystaniem Poczty systemu Windows Tworzenie kont Określanie podstawowych ustawień kont

13 Spis treści Ustawianie konta domyślnego Określanie zaawansowanych ustawień konta Obsługa wiadomości przychodzących Przetwarzanie wiadomości Dostosowywanie kolumn na liście wiadomości do potrzeb użytkownika Ustawianie opcji czytania Wysyłanie wiadomości Sterowanie wiadomościami Tworzenie podpisu Tworzenie skrótu do odbiorcy Ustawianie opcji wysyłania Opcje obsługi Poczty systemu Windows Filtrowanie wiadomości przychodzących Wyszukiwanie wiadomości Proste wyszukiwanie Szukanie zaawansowane Tematy pokrewne Rozdział 20. Korzystanie z grup dyskusyjnych Podstawowe informacje o Usenet Nazwy grup dyskusyjnych Artykuły i wątki Zasady odpowiedniego zachowania się w grupach dyskusyjnych Ustawienia konta grup dyskusyjnych Grupy dyskusyjne w Poczcie systemu Windows Zapisywanie się do grupy dyskusyjnej Wypisywanie się z grup dyskusyjnych Pobieranie wiadomości Pobieranie nagłówków wiadomości Pobieranie wiadomości Praca z wiadomościami grup dyskusyjnych Odpowiadanie na wiadomości Wysyłanie nowej wiadomości Filtrowanie wiadomości grup dyskusyjnych Ocenianie postów Opcje wiadomości grup dyskusyjnych Opcje wiadomości i grup dyskusyjnych Opcje dla poszczególnych grup dyskusyjnych Tematy pokrewne Rozdział 21. Wdrażanie funkcji poufności oraz bezpieczeństwa dostępu do internetu w systemie Windows Vista Ustawienia zabezpieczeń Panelu sterowania Nowe funkcje Centrum zabezpieczeń Zapora systemu Windows: ochrona dwukierunkowa Unieszkodliwianie oprogramowania szpiegującego za pomocą programu Windows Defender Skanowanie w poszukiwaniu programów szpiegujących

14 Spis treści Ustawienia usługi Windows Defender Bezpieczne przeglądanie stron internetowych Dodawanie i usuwanie witryn w strefach Zmiana poziomu bezpieczeństwa strefy Tryb chroniony: zmniejszanie uprawnień w programie Internet Explorer Bezpieczeństwo całkowite: Internet Explorer bez dodatków Ochrona przed fałszywymi stronami Kodowanie adresów w celu zapobiegania podszywaniu się pod domeny Zarządzanie dodatkami Usuwanie historii przeglądarki Zwiększanie poufności danych w trybie online dzięki zarządzaniu plikami cookie Blokowanie wyskakujących okienek Zaawansowane opcje zabezpieczeń w programie Internet Explorer Bezpieczna praca z pocztą Ochrona przed wirusami Ochrona przed spamem w Poczcie systemu Windows Ochrona przed wyłudzaniem informacji za pośrednictwem poczty Zachowanie poufności podczas czytania wiadomości Wysyłanie i odbieranie bezpiecznych wiadomości Ustawianie konta z identyfikatorem cyfrowym Uzyskiwanie publicznego klucza innej osoby Wysyłanie bezpiecznej wiadomości Odbieranie bezpiecznej wiadomości Opcje poufności i bezpieczeństwa w Windows Media Player Ustawianie opcji bezpieczeństwa Ustawianie opcji poufności Więcej nowych opcji bezpieczeństwa Zapobieganie złośliwym usługom dzięki technologii Windows Service Hardening Unikanie przepełnień z obsługą NX Bit Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem dzięki losowemu mechanizmowi ASLR Tematy pokrewne Część V Sieć w systemie Windows Vista Rozdział 22. Tworzenie małych sieci Tworzenie sieci równorzędnej Zmiana nazwy komputera i grupy roboczej Podłączanie do sieci bezprzewodowej Podłączanie do sieci bezprzewodowej nietransmitującej nazwy Tworzenie bezprzewodowej sieci ad hoc Ikona Sieć Wyświetlanie Centrum sieci i udostępniania Dostosowywanie sieci do wymagań użytkownika Włączanie i wyłączanie odnajdowania sieci Podgląd mapy sieci

15 Spis treści Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi Praca z połączeniami sieciowymi Tematy pokrewne Rozdział 23. Uzyskiwanie dostępu do sieci i korzystanie z niej Poznawanie podstawowych zadań związanych z siecią Wyświetlanie komputerów i urządzeń Dodawanie komputera lub urządzenia Diagnostyka problemów z siecią Włączanie odnajdowania sieci Uzyskiwanie dostępu do zasobów sieci Uniwersalna konwencja nazewnicza Mapowanie folderu sieciowego na postać dysku lokalnego Odłączanie zmapowanego folderu sieciowego Tworzenie lokalizacji sieciowej Drukowanie za pośrednictwem sieci Udostępnianie zasobów w sieci Konfiguracja udostępniania plików i drukarek Wyłączanie Kreatora udostępniania Tworzenie kont użytkowników do celów udostępniania Udostępnianie zasobu Ukrywanie udostępnionych zasobów Praca z plikami offline i Centrum synchronizacji Uruchamianie funkcji Pliki trybu offline Udostępnianie plików w trybie offline Praca z plikami sieciowymi w trybie offline Synchronizacja plików trybu offline Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji Regulacja wielkości przestrzeni dyskowej przeznaczonej na pliki trybu offline Współpraca przy użyciu programu Obszar spotkań w systemie Windows Rejestracja do funkcji Osoby w pobliżu Uruchamianie Obszaru spotkań w systemie Windows Dołączanie do spotkania Rozpoczynanie spotkania Zapraszanie innych do spotkania Udostępnianie materiałów informacyjnych Rozpoczynanie sesji udostępnionej Kontrolowanie sesji udostępnionej Kończenie sesji udostępnionej Tematy pokrewne Rozdział 24. Nawiązywanie zdalnych połączeń sieciowych Łączenie z pulpitem zdalnym Przygotowywanie komputera zdalnego do pracy jako komputera macierzystego Nawiązywanie połączenia z pulpitem zdalnym Rozłączanie z pulpitem zdalnym

16 Spis treści Łączenie z pulpitem zdalnym za pośrednictwem internetu Korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych Przystosowywanie bramy sieciowej do współpracy z VPN Konfiguracja klienta VPN Nawiązywanie połączenia VPN Tematy pokrewne Część VI Dodatki A Skróty klawiaturowe w systemie Windows Vista B Korzystanie z wiersza polecenia systemu Windows Vista Uruchamianie wiersza polecenia Używanie przełączników CMD.EXE Uruchamianie poleceń Dodawanie parametrów i przełączników do polecenia Praca z wierszem polecenia Używanie długich nazw plików Szybsze przechodzenie do innych folderów Korzystanie z narzędzia DOSKEY Uruchamianie aplikacji przy użyciu wiersza polecenia Wymiana danych pomiędzy wierszem polecenia a aplikacjami systemu Windows Dostosowywanie do wymagań użytkownika okien związanych z wierszem polecenia Dostosowywanie okna wiersza polecenia Dostosowywanie innych okien związanych z wierszem polecenia C Automatyzacja systemu Windows Vista za pomocą plików wsadowych Pliki wsadowe. Wprowadzenie Tworzenie plików wsadowych Przygotowywanie folderu dla plików wsadowych Polecenia charakterystyczne dla plików wsadowych REM: najprostsze polecenie związane z plikami wsadowymi ECHO: głos pliku wsadowego Polecenie PAUSE Stosowanie parametrów w celu uzyskania większej elastyczności plików wsadowych Udoskonalanie narzędzi wiersza polecenia SHIFT: odmienne podejście do parametrów Tworzenie pętli za pomocą polecenia FOR Tworzenie pętli podstawowe informacje Składnia polecenia FOR Przykład prostego pliku wsadowego Różne zbiory dla różnych potrzeb Stosowanie opóźnionego rozwijania zmiennych środowiskowych

17 Spis treści GOTO: wskazywanie drogi plikom wsadowym IF: spraw, by plik wsadowy podejmował decyzje Testowanie parametrów za pomocą polecenia IF Stwierdzanie braku parametrów Powrót do polecenia SHIFT Stosowanie polecenia IF w celu sprawdzenia, czy plik istnieje Odczytywanie kodu błędów poleceń Przeadresowanie w systemie Windows Vista Przeadresowanie danych wyjściowych polecenia Przeadresowanie danych wejściowych Potokowanie poleceń Skorowidz

18 Rozdział 6. Pełniejsze wykorzystanie kont użytkowników 6

19 Część I Codzienna praca z Windows Vista Jeśli Czytelnik współdzieli komputer domowy lub firmowy z innymi użytkownikami, to najprawdopodobniej spotkał się z bezsprzeczną cechą ludzkiej psychologii: każdy człowiek jest indywidualistą z własnymi upodobaniami! Jedna osoba woli czarno-fioletowy schemat Windows, inna uwielbia irytującą tapetę Zgoda, kolejna ma na pulpicie mrowie skrótów i oczywiście każdy korzysta z innego zestawu aplikacji. W jaki sposób można obsłużyć te wszystkie różnice i zapobiec kłótniom między użytkownikami? Jest to łatwiejsze, niż się wydaje. Windows Vista pozwala skonfigurować osobne konto użytkownika dla każdej osoby korzystającej z komputera. Konto użytkownika posiada nazwę (i opcjonalne hasło), w sposób jednoznaczny identyfikuje osobę w systemie, pozwala sterować uprawnieniami użytkownika, to znaczy możliwością dostępu do zasobów oraz możliwością uruchomienia zadań systemowych (prawa). Komputery niezależne oraz pracujące w grupie korzystają z konta użytkownika lokalnego, które jest przechowywane na komputerze, natomiast komputery pracujące w domenie korzystają z globalnych kont użytkowników, które są przechowywane na kontrolerze domeny. W tym rozdziale zapoznamy się z lokalnymi kontami użytkowników. Opis grup zabezpieczeń Zabezpieczenia kont użytkowników Windows Vista są obsługiwane w większości (i w najłatwiejszy sposób) przez przypisanie każdego z użytkowników do określonej grupy zabezpieczeń. Na przykład wbudowane konto Administrator oraz konta użytkowników utworzone w czasie instalacji Windows Vista wchodzą w skład grupy Administratorzy. Każda grupa zabezpieczeń ma zdefiniowany zbiór praw i uprawnień, a każdy użytkownik dodany do tej grupy ma automatycznie nadane prawa i uprawnienia grupy. Istnieją dwie główne grupy zabezpieczeń: Administratorzy członkowie tej grupy mają pełną kontrolę nad komputerem, co oznacza, że mogą korzystać z wszystkich folderów i plików, instalować i odinstalowywać oprogramowanie (w tym starsze) oraz urządzenia, tworzyć, modyfikować oraz usuwać konta użytkowników, instalować aktualizacje Windows, pakiety serwisowe oraz poprawki, korzystać z trybu awaryjnego, naprawiać Windows, przejmować obiekty na własność i tak dalej. Użytkownicy członkowie tej grupy (nazywani również użytkownikami standardowymi) mogą korzystać z plików tylko we własnych folderach oraz w folderach udostępnionych komputera, zmieniać hasło swojego konta oraz uruchamiać i instalować programy niewymagające uprawnień administratora. Oprócz tych grup w Windows Vista jest zdefiniowanych 11 innych, które są jednak rzadziej wykorzystywane. Warto wiedzieć, że uprawnienia przypisane tym grupom są automatycznie nadawane członkom grupy Administratorzy. Oznacza to, że jeżeli mamy konto administratora, nie ma potrzeby być członkiem żadnej innej grupy, aby uzyskać dodatkowe prawa potrzebne do wykonania konkretnego zadania. Poniżej przedstawiona jest lista pozostałych grup: Operatorzy kopii zapasowych członkowie tej grupy mogą korzystać z programu Kopia zapasowa i korzystać z niego, aby kopiować i przywracać foldery i pliki, niezależnie od uprawnień kopiowanych obiektów. Operatorzy kryptograficzni członkowie tej grupy mogą wykonywać zadania kryptograficzne. 176

20 Rozdział 6. Pełniejsze wykorzystanie kont użytkowników Użytkownicy DCOM członkowie tej grupy mogą uruchamiać obiekty Distributed COM (DCOM), uaktywniać je i korzystać z nich. Goście członkowie tej grupy mają takie same uprawnienia jak członkowie grupy Użytkownicy. Wyjątkiem jest domyślne konto Gość, dla którego nie można zmieniać hasła. IIS_IUSRS członkowie tej grupy mogą pracować ze zdalnym serwerem Internet Information Server. Operatorzy konfiguracji sieci członkowie tej grupy mają podzbiór uprawnień administracyjnych, które pozwalają im instalować i konfigurować funkcje sieciowe. Użytkownicy dzienników wydajności członkowie tej grupy mogą korzystać z przystawki Konsola diagnostyki wydajności Windows w celu monitorowania liczników wydajności, dzienników i alertów, zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Użytkownicy monitora wydajności członkowie tej grupy mogą korzystać z przystawki Konsola diagnostyki wydajności Windows w celu monitorowania tylko liczników wydajności, zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Użytkownicy zaawansowani członkowie tej grupy (nazywani również użytkownikami standardowymi) posiadają podzbiór uprawnień administracyjnych. Użytkownicy zaawansowani nie mogą tworzyć kopii zapasowych ani ich przywracać, zastępować plików systemowych oraz instalować ani usuwać sterowników urządzeń. Użytkownicy zaawansowani nie mogą ponadto instalować aplikacji, które wymagają, aby użytkownik był członkiem grupy Administratorzy. Użytkownicy pulpitu zdalnego członkowie tej grupy mogą logować się na komputerze ze zdalnej lokalizacji za pomocą pulpitu zdalnego. Replikator użytkownicy obsługujący replikację plików pomiędzy domenami. Każdy użytkownik ma również przydzielony profil użytkownika, który zawiera wszystkie pliki i foldery użytkownika, jak również ustawienia użytkownika w Windows. Foldery i pliki są zapisane w folderze \%SystemDrive%\Users\użytkownik, gdzie użytkownik to nazwa użytkownika; ścieżka tego folderu dla bieżącego użytkownika jest dostępna w zmiennej %UserProfile%. W lokalizacji tej zapisanych jest kilka podfolderów, które przechowują foldery dokumentów użytkownika (Dokumenty, Obrazy, Muzyka itd.), ikony oraz foldery pulpitu (Pulpit), folder zakładek Internet Explorer (Ulubione), kontakty (Kontakty), zapisane wyszukiwania (Wyszukiwania) i tak dalej. Istnieje również kilka folderów użytkownika w ukrytym folderze %UserProfile%\AppData, który zawiera dane aplikacji użytkownika. Niektóre znajdują się w folderze %UserProfile%\AppData\Local, natomiast pozostałe w %UserProfile%\AppData\Roaming (prawdopodobnie dlatego, że są one używane w profilach mobilnych sieciowym profilu użytkownika pozwalającym zalogować się na dowolnym komputerze i korzystać z własnych danych). W tabeli 6.1 zamieszczono kilka ważnych podfolderów danych aplikacji. 177

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Spis treści Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Część I Na początek bezpieczeństwo... 43 Rozdział 1. Co nowego w Windows Vista... 45 Nowy wygląd i wrażenie...46 Przerzucanie okien 3W...46 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo

Windows 8.1 PL. Biblia

Windows 8.1 PL. Biblia Windows 8.1 PL. Biblia Autorzy: Jim Boyce, Jeffrey R. Shapiro, Rob Tidrow Twój przewodnik po Windows 8.1! Jednym z ważniejszych wydarzeń w branży IT w 2012 roku była premiera nowego systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługi systemu Windows 7 Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługa (serwis) to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo