Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub instalatorem oprogramowania, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem. Prosimy przeczytać poniższe postanowienia. Dotyczą one określonego powyżej oprogramowania, jak również nośników, na których zostało ono Państwu dostarczone, jeśli takie nośniki istnieją. Drukowane postanowienia licencyjne, które mogą być dołączone do oprogramowania, zastępują wszelkie elektroniczne postanowienia licencyjne. Niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą także dostarczanych przez Microsoft: aktualizacji, uzupełnień, usług internetowych oraz pomocy technicznej dla niniejszego oprogramowania, o ile tych elementów nie dotyczą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują te inne postanowienia. Jeśli uzyskają Państwo aktualizacje lub uzupełnienia bezpośrednio od firmy Microsoft, licencji na nie udziela firma Microsoft, a nie producent lub instalator. Przez użycie oprogramowania akceptują Państwo niniejsze postanowienia. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszych postanowień, nie mogą Państwo używać oprogramowania. Zamiast tego należy skontaktować się z producentem lub instalatorem w celu określenia polityki zwrotu i uzyskania refundacji lub anulowania kredytu. Na zasadach określonych poniżej korzystanie z niektórych funkcji oprogramowania również oznacza Państwa zgodę na transmisję określonych standardowych informacji o komputerach podczas aktywacji, sprawdzania poprawności i działań związanych z usługami internetowymi. Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują Państwu następujące prawa dla każdej zakupionej licencji. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. Oprogramowanie. Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie systemu operacyjnego komputera. To oprogramowanie nie obejmuje usług Windows Live. Windows Live to usługa dostępna w firmie Microsoft na podstawie osobnej umowy.

2 b. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane w trybie kopii na urządzenie. c. Prawa typowe dla danej edycji. W sekcjach Dodatkowe warunki licencji na końcu tej umowy zawarto warunki licencji dotyczące poszczególnych edycji oprogramowania. 2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Licencja oprogramowania jest trwale przypisana do urządzenia, z którym zostało zakupione oprogramowanie. Urządzenie to jest licencjonowanym urządzeniem. Partycja sprzętowa jest uznawana za osobne urządzenie. a. Licencjonowane urządzenie. Mogą Państwo zainstalować jedną kopię oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. W danej chwili mogą Państwo używać oprogramowania na co najwyżej dwóch procesorach tego urządzenia. Nie mogą Państwo używać oprogramowania na jakimkolwiek innym urządzeniu. b. Liczba użytkowników. Z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej w sekcjach Podłączanie urządzeń (wszystkie edycje), Technologie zdalnego dostępu (edycje Home Basic i Home Premium) oraz Inne technologie dostępu (Edycja Ultimate) jednorazowo z oprogramowania może korzystać tylko jeden użytkownik. c. Wersje alternatywne. Oprogramowanie może zawierać więcej niż jedną wersję, np. wersję 32-bitową i 64-bitową. Nie można używać więcej niż jednej wersji w tym samym czasie. Jeśli producent lub instalator wyposaży Państwa w opcję jednorazowego wyboru wersji językowej, mogą Państwo używać tylko jednej, wybranej wersji językowej. 3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE I/LUB PRAWA DO UŻYWANIA. a. Multipleksing. Sprzęt lub oprogramowanie używane do: grupowania połączeń lub redukowania liczby urządzeń lub użytkowników, uzyskujących bezpośredni dostęp lub korzystających z oprogramowania (niekiedy nazywane multipleksującym lub grupującym ), nie zmniejsza wymaganej liczby licencji. b. Komponenty czcionek. Podczas działania oprogramowania mogą Państwo używać jego czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Mogą Państwo jedynie umieszczać czcionki w zawartości w zakresie dozwolonym restrykcjami umieszczania czcionek oraz tymczasowo wysyłać je do drukarki lub innego urządzenia wyjściowego służącego do druku zawartości. c. Ikony, obrazy i dźwięki. Podczas działania oprogramowania mogą Państwo używać jego ikony, obrazy, dźwięki i media, ale nie można ich udostępniać. 4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI. Aktywacja jest konieczna do używania oprogramowania z określonym urządzeniem. Podczas aktywacji oprogramowanie będzie wysyłać informacje o oprogramowaniu i urządzeniu do

3 firmy Microsoft. Ta informacja obejmuje wersję, język i klucz produktu oprogramowania, adres IP urządzenia oraz informacje odczytane z konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej informacji zawarto na stronie Użycie oprogramowania oznacza, że zgadzają się Państwo na transmisję tych informacji. Przed aktywacją mają Państwo prawo do używania wersji oprogramowania zainstalowanej w procesie instalacji. Państwa prawo do używania oprogramowania po czasie określonym w procesie instalacji będzie ograniczone, jeśli nie zostanie przeprowadzona aktywacja. Ma to na celu zapobieżenie użytkowaniu bez licencji. Po tym czasie będą mogli Państwo kontynuować użytkowanie oprogramowania, jeśli przeprowadzą Państwo jego aktywację. Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu, oprogramowanie może automatycznie połączyć się z firmą Microsoft w celu aktywacji. Mogą Państwo także aktywować oprogramowanie ręcznie za pośrednictwem Internetu lub przez telefon. W takim przypadku może się to wiązać z opłatami za Internet lub telefon. Jeśli zmodyfikują Państwo składniki komputera lub oprogramowania, może być konieczne ponowna aktywacja. Jeśli producent lub instalator aktywuje dla Państwa oprogramowanie, przy pierwszym jego użyciu mogą Państwo nie być proszeni o jego aktywację. Oprogramowanie będzie do skutku przypominać Państwu o konieczności aktywacji. 5. SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI. a. Oprogramowanie będzie okresowo sprawdzać swoją poprawność, aktualizować się lub wymagać pobrania funkcji sprawdzającej jego poprawność. Sprawdzanie poprawności ma na celu zweryfikowanie, czy oprogramowanie zostało aktywowane i czy jest poprawnie licencjonowane. Sprawdzanie poprawności umożliwia także Państwu korzystanie z pewnych funkcji oprogramowania lub uzyskiwanie dodatkowych korzyści. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie b. W trakcie sprawdzania poprawności oprogramowanie prześle firmie Microsoft informacje o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje te obejmują wersję i klucz produktu oprogramowania oraz adres IP urządzenia. Firma Microsoft nie używa ich do identyfikowania Państwa ani do kontaktowania się z Państwem. Przez użycie oprogramowania zgadzają się Państwo na przekazanie tych informacji. Więcej informacji na temat sprawdzania poprawności i danych przesyłanych w jego trakcie można znaleźć pod adresem c. Jeśli w następstwie sprawdzania poprawności okaże się, że oprogramowanie nie jest poprawnie licencjonowane, może mieć to wpływ na jego funkcjonowanie. Na przykład mogą Państwo: być zmuszeni do ponownej aktywacji oprogramowania lub otrzymywać przypomnienia dotyczące uzyskania poprawnie licencjonowanej kopii oprogramowania, lub nie będą Państwo mogli: używać lub nadal używać pewnych funkcji oprogramowania, lub podłączyć się do Internetu, lub uzyskiwać pewnych aktualizacji i uaktualnień od firmy Microsoft.

4 d. Mogą Państwo uzyskiwać aktualizacje i uaktualnienia tylko dla oprogramowania otrzymanego od firmy Microsoft lub z autoryzowanych źródeł. Więcej informacji na temat uzyskiwania aktualizacji z autoryzowanych źródeł można znaleźć pod adresem 6. POTENCJALNIE NIEPOŻĄDANE OPROGRAMOWANIE. Po jego włączeniu program Windows Defender będzie przeszukiwać komputer w poszukiwaniu oprogramowania spyware, adware i innego potencjalnie niepożądanego oprogramowania. W przypadku znalezienia niepożądanego oprogramowania program zapyta, czy należy je zignorować, wyłączyć (kwarantanna) czy usunąć. Jakiekolwiek potencjalnie niepożądane oprogramowanie określone jako wysoce niepożądane lub niebezpieczne będzie automatycznie usuwane po skanowaniu, chyba że zmienią Państwo domyślne ustawienie. Usunięcie lub wyłączenie potencjalnie niepożądanego oprogramowania może spowodować przerwanie pracy innego oprogramowania komputera lub naruszenie licencji użytkowania innego oprogramowania na komputerze. Używając tego oprogramowania, stwarzają Państwo także możliwość usunięcia lub wyłączenia oprogramowania, które nie jest potencjalnie niepożądanym oprogramowaniem. 7. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft dostarcza usługi internetowe. Może też w każdym czasie zmienić usługi lub przerwać ich świadczenie. a. Zgoda na usługi internetowe. Funkcje oprogramowania opisane poniżej i w oświadczeniu dotyczącym zasad zachowania poufności informacji systemu Windows Vista łączą za pośrednictwem Internetu z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub usługodawcy. W niektórych przypadkach nie otrzymają Państwo osobnego powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Mogą Państwo wyłączyć te funkcje lub ich nie używać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w oświadczeniu dotyczącym zasad zachowania poufności informacji systemu Windows Vista, które znajduje się na stronie: Przez użycie tych funkcji wyrażają Państwo zgodę na przekazanie tych informacji. Firma Microsoft nie używa ich do identyfikowania Państwa ani do kontaktowania się z Państwem. Informacje o komputerach. Następujące funkcje korzystają z protokołów internetowych, które przekazują odpowiednie informacje o systemach komputerowych, takie jak Państwa adres protokołu internetowego, rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego przez Państwa oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft wykorzystuje te informacje w celu udostępnienia Państwu usług internetowych. Funkcja aktualizacji systemu Windows. Mogą Państwo podłączać nowy sprzęt do swojego urządzenia. Państwa urządzenie może nie mieć sterowników potrzebnych do komunikowania się z tym sprzętem. W takim przypadku za pomocą funkcji aktualizacji oprogramowania można otrzymać od Microsoft właściwe sterowniki i zainstalować je na swoim urządzeniu. Funkcję aktualizacji można wyłączyć. Funkcje zawartości sieci Web. Funkcje znajdujące się w oprogramowaniu pozwalają uzyskać odpowiednią zawartość od Microsoft i dostarczyć ją Państwu. Przykładami tych funkcji są szablony, obiekty clipart, szkolenie online, pomoc online i Appshelp.

5 Mogą Państwo zdecydować się na nieużywanie funkcji zawartości sieci Web. Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie wykorzystuje certyfikaty cyfrowe. Te certyfikaty cyfrowe służą do potwierdzania tożsamości użytkowników Internetu przez wysyłanie zaszyfrowanych informacji w standardzie X.509. Mogą one być także używane do cyfrowego podpisywania plików i makr oraz sprawdzania integralności i pochodzenia zawartości plików. Oprogramowanie odczytuje certyfikaty i aktualizuje listę odwoływania certyfikatów przez Internet, gdy jest to dostępne. Auto Root Update. Funkcja Auto Root Update aktualizuje listy zaufanych organizacji wydających certyfikaty. Funkcję Auto Root Update można wyłączyć. Zarządzanie prawami cyfrowymi oprogramowania Windows Media. Właściciele zawartości używają technologii zarządzania prawami cyfrowymi oprogramowania Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze oprogramowanie i oprogramowanie osób trzecich korzysta z technologii WMDRM do odtwarzania i kopiowania zawartości przez nią chronionej. Jeśli oprogramowanie nie będzie skutecznie chronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do Microsoft z prośbą o unieważnienie oprogramowania możliwości korzystania z technologii WMDRM do odtwarzania lub kopiowania zawartości chronionej. Unieważnienie nie wpływa na inną zawartość. Przez pobranie z sieci licencji na zawartość chronioną wyrażają Państwo zgodę na dołączanie do tych licencji przez Microsoft listy unieważnień. Właściciele zawartości mogą wymagać od Państwa uaktualnienia technologii WMDRM, aby uzyskać dostęp do ich zawartości. W oprogramowaniu Microsoft korzystającym z technologii WMDRM przed dokonaniem uaktualnienia pojawi się pytanie o Państwa zgodę. Jeśli odrzucą Państwo uaktualnienie, nie będą Państwo mogli uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga tego uaktualnienia. Można wyłączyć funkcje WMDRM wiążące się z dostępem do Internetu. Gdy funkcje te są wyłączone, nadal mogą Państwo odtwarzać zawartość, na którą mają Państwo ważną licencję. Windows Media Player. Podczas używania przez Państwa oprogramowania Windows Media Player sprawdza ono, czy w Microsoft są dostępne odpowiednie usługi muzyczne online w Państwa regionie; nowe wersje odtwarzacza oraz kodeki, jeśli nie mają Państwo na swoim urządzeniu odpowiednich kodeków do odtwarzania zawartości. Ostatnią funkcję można wyłączyć. Więcej informacji znaleźć można nas stronie Usuwanie szkodliwego oprogramowania / czyszczenie podczas aktualizacji. Przed instalacją oprogramowanie sprawdzi i usunie z urządzenia określone szkodliwe oprogramowanie z listy ( Szkodliwe oprogramowanie ). Gdy oprogramowanie sprawdza występowanie Szkodliwego oprogramowania, wysyłany jest do Microsoft raport o wykrytym Szkodliwym oprogramowaniu lub o błędach, które występują podczas sprawdzania przez oprogramowanie, czy występuje Szkodliwe oprogramowanie. W raporcie nie ma żadnych informacji, które mogłyby być używane do Państwa zidentyfikowania. Mogą Państwo wyłączyć funkcję raportowania Szkodliwego oprogramowania,

6 postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi na stronie Ikona statusu połączenia sieciowego. Ta funkcja określa, czy system jest podłączony do sieci poprzez bierne monitorowanie ruchu sieciowego lub aktywne zapytania DNS lub HTTP. Zapytanie przesyła tylko standardowe informacje TCP/IP lub DNS w celach routingu. Mogą Państwo wyłączyć funkcję aktywnych zapytań w ustawieniu rejestru. Usługa czasu Windows. Ta usługa raz w tygodniu synchronizuje się z w celu zapewnienia komputerowi prawidłowego czasu. Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję lub wybrać preferowane źródło czasu w aplecie Data i Czas Panelu sterowania. Połączenie używa standardowego protokołu NTP. Usługa IPv6 Network Address Translation (NAT) Traversal (Teredo). Funkcja ta wspomaga przejście istniejących domowych bramek internetowych na protokół IPv6. IPv6 jest protokołem internetowym następnej generacji. Umożliwia on aktywowanie połączenia typu end-to-end często wymaganego przez aplikacje równorzędne. W tym celu za każdym razem, gdy uruchomią Państwo oprogramowanie, usługa kliencka Teredo podejmie próbę zlokalizowania publicznej usługi internetowej Teredo. Następuje to przez przesłanie zapytania za pośrednictwem Internetu. To zapytanie przekazuje wyłącznie standardowe informacje o usłudze DNS (Domain Name Service ) w celu stwierdzenia, czy Państwa komputer jest podłączony do Internetu i może zlokalizować publiczną usługę Teredo. Jeśli Państwo: będą używać aplikacji (np. Windows Meeting Space) wymagającej połączenia IPv6 lub skonfigurują zaporę tak, aby zawsze umożliwiać połączenie IPv6, standardowe informacje o protokole internetowym będą przesyłane domyślnie do usługi Teredo do firmy Microsoft w regularnych odstępach czasu. Żadne inne informacje nie są przesyłane do firmy Microsoft. Mogą Państwo zmienić to domyślne ustawienie, aby używać serwerów, które nie należą do firmy Microsoft. Mogą także Państwo wyłączyć tę funkcję, używając narzędzia wiersza polecenia pod nazwą netsh. b. Użycie informacji. Microsoft może używać informacji o komputerze, raportów o błędach i raportów o Szkodliwym oprogramowaniu w celu poprawy naszego oprogramowania i usług. Możemy także udostępniać informacje innym, na przykład producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni używać tych informacji do ulepszania swoich produktów działających wraz z oprogramowaniem Microsoft. c. Niewłaściwe użycie usług internetowych. Nie mogą Państwo używać tych usług w sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić korzystanie z nich innym osobom. Nie mogą Państwo wykorzystywać usług do prób uzyskania w jakikolwiek sposób nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek usługi, danych, kont lub sieci. 8. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje Państwu tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Producent lub instalator oraz firma Microsoft zastrzegają sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe daje Państwu więcej praw, mogą Państwo używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie.

7 W takiej sytuacji muszą Państwo przestrzegać wszystkich ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które zezwalają Państwu na używanie go tylko pewnymi sposobami. Więcej informacji zawarto w dokumentacji oprogramowania. Nie mogą Państwo: usuwać, obchodzić lub zmieniać ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia, używać składników oprogramowania do uruchamiania aplikacji, które nie działają w tym oprogramowaniu, sporządzać więcej kopii oprogramowania niż jest to określone w niniejszej umowie lub dozwolone przez prawo właściwe, pomimo niniejszego ograniczenia, udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania, wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania, używać oprogramowania do świadczenia usług hostingowych dla celów komercyjnych. 9. TESTOWANIE WYDAJNOŚCI PROGRAMU MICROSOFT.NET BENCHMARK. Oprogramowanie zawiera jeden lub więcej składników.net Framework 3.0 ( Składniki.NET ). Mogą Państwo przeprowadzić wewnętrzne testowanie wydajności tych składników. Mogą Państwo ujawniać wyniki wszelkich testów wydajności tych składników, jeśli jest to zgodne z warunkami określonymi na stronie Niezależnie od jakichkolwiek innych umów, które mogą Państwa wiązać z Microsoft, jeśli opublikują Państwo takie wyniki testów wydajności, Microsoft będzie mieć prawo do ujawnienia wyników przeprowadzonych przez siebie testów wydajności Państwa produktów konkurujących ze Składnikiem.NET, pod warunkiem, że będzie przestrzegać tych samych warunków, które zostały podane na stronie 10. KOPIA ZAPASOWA. Mogą Państwo sporządzić jedną kopię zapasową nośnika oprogramowania. Mogą jej Państwo używać tylko do ponownego zainstalowania oprogramowania. 11. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do Państwa komputera lub jego sieci wewnętrznej, może kopiować i korzystać z dokumentacji jako materiałów referencyjnych na Państwa wewnętrzny użytek. 12. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Jeśli oprogramowanie jest oznaczone jako NDO ( NFR ) lub Nie do odsprzedaży ( Not for Resale ), nie mogą Państwo go sprzedawać. 13. UAKTUALNIENIA. Aby uaktualnić oprogramowanie, należy posiadać licencję oprogramowania, która kwalifikuje się do uaktualnienia. Podczas uaktualniania taka umowa zastępuje umowę uaktualnianego oprogramowania. Po uaktualnieniu nie mogą Państwo dłużej używać oprogramowania, które było uaktualniane, z wyjątkiem sytuacji określonej poniżej w sekcji Obniżenie wersji (Edycja Ultimate). 14. DOWÓD LICENCJI.

8 a. Jeśli nabyli Państwo oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, posiadanie licencji określa oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności Microsoft razem z oryginalną kopią oprogramowania. Aby zachować ważność, etykieta ta musi być przytwierdzona do urządzenia lub znajdować się na opakowaniu producenta lub instalatora. Jeśli otrzymali Państwo etykietę oddzielnie, jest ona nieważna. Aby udowodnić posiadanie licencji na używanie oprogramowania, powinni Państwo zachować opakowanie z etykietą lub etykietę znajdującą się na urządzeniu. Jeśli urządzenie ma więcej niż jedną oryginalną etykietę Certyfikatu Autentyczności, mogą Państwo używać wszystkich wersji oprogramowania określonych na tych etykietach. b. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania firmy Microsoft można uzyskać pod adresem 15. PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Mogą Państwo przekazać oprogramowanie bezpośrednio osobie trzeciej tylko wraz z licencjonowanym urządzeniem. Nie mogą Państwo zachować żadnych kopii oprogramowania lub jakichkolwiek wcześniejszych wersji. Przed jakimkolwiek dozwolonym przeniesieniem, o którym mowa powyżej, osoba trzecia musi zaakceptować warunki niniejszej umowy w zakresie przenoszenia praw z licencji i używania oprogramowania. Przeniesienie musi obejmować także etykietę Certyfikatu autentyczności. 16. UWAGA DOTYCZĄCA STANDARDU WIZYJNEGO MPEG-4. Oprogramowanie zawiera technologię dekodowania wizyjnego MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. wymaga zamieszczenia następującej informacji: UŻYCIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY JEST ZGODNY Z WIZYJNYM STANDARDEM MPEG4, JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM UŻYCIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEGO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) GENEROWANYMI PRZEZ KLIENTA NIEZAANGAŻOWANEGO PRZEZ TO W DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OTRZYMANYMI OD NIEGO BEZPŁATNIE ORAZ (ii) TYLKO DO UŻYTKU OSOBISTEGO; ALBO (B) DO INNEGO UŻYTKU SPECJALNIE I ODDZIELNIE LICENCJONOWANEGO PRZEZ MPEG LA, L.L.C. W przypadku pytań dotyczących standardu wizyjnego MPEG-4 prosimy skontaktować się z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado lub odwiedzić witrynę 17. UWAGA DOTYCZĄCA STANDARDU WIZYJNEGO VC-1. Oprogramowanie zawiera technologię dekodowania wizyjnego VC-1. MPEG LA, L.L.C. wymaga zamieszczenia następującej informacji: LICENCJA NA TEN PRODUKT OBJĘTA JEST PATENTEM LICENCJI VC-1 DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU KONSUMENTA DO (A) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM VC-1 ( VC-1 VIDEO ) LUB (B) DEKODOWANIA WIDEO VC-1, KTÓRE ZOSTAŁO ZAKODOWANE PRZE KONSUMENTA W RAMACH DZIAŁAŃ OSOBISTYCH I NIEKOMERCYJNYCH I/LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY WIDEO Z LICENCJĄ NA DOSTARCZANIE VC-1 VIDEO. LICENCJA NIE OBEJMUJE ANI NIE BĘDZIE MOGŁA DOTYCZYĆ ŻADNEGO INNEGO UŻYTKOWANIA. W przypadku pytań dotyczących standardu wizyjnego VC-1 prosimy skontaktować się z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado lub odwiedzić witrynę 18. UWAGA DOTYCZĄCA STANDARDU WIZYJNEGO MPEG-2. Jeśli oprogramowanie zawiera oprogramowanie Microsoft do odtwarzania DVD dla Windows Vista, zawiera też

9 technologię dekodowania wizyjnego MPEG-2. MPEG LA, L.L.C. wymaga zamieszczenia następującej informacji: UŻYCIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY JEST ZGODNY Z WIZYJNYM STANDARDEM MPEG 2, JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM UŻYCIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEGO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) GENEROWANYMI PRZEZ KLIENTA NIEZAANGAŻOWANEGO PRZEZ TO W DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OTRZYMANYMI OD NIEGO BEZPŁATNIE ORAZ (ii) TYLKO DO UŻYTKU OSOBISTEGO; ALBO (B) DO INNEGO UŻYTKU SPECJALNIE I ODDZIELNIE LICENCJONOWANEGO PRZEZ MPEG LA, L.L.C. W przypadku pytań dotyczących standardu wizyjnego MPEG-2 prosimy skontaktować się z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; 19. PROGRAMY INNYCH FIRM. Oprogramowanie zawiera programy osób trzecich. Postanowienia licencyjne dołączone do tych programów mają zastosowanie do ich używania przez Państwa. 20. OGRANICZENIA EKSPORTOWE Oprogramowanie podlega amerykańskim przepisom eksportowym. Muszą Państwo przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników i używania oprogramowania. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem 21. POMOC TECHNICZNA. W celu uzyskania pomocy z oprogramowaniem zazwyczaj należy kontaktować się z producentem lub instalatorem. Do oprogramowania dołączony jest numer obsługi technicznej. W celu aktualizacji i uzupełnień uzyskiwanych bezpośrednio od firmy Microsoft dostępna jest pomoc Microsoft, opisana na stronie Jeśli używają Państwo oprogramowania, które nie posiada prawidłowej licencji, nie będą Państwo uprawnieni do otrzymania pomocy technicznej. 22. JEDNA UMOWA. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej gwarancją) wraz ze wszystkimi postanowieniami dodatkowymi i postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i pomocy technicznej. 23. PRAWO WŁAŚCIWE. a. Stany Zjednoczone. Jeśli nabyli Państwo oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które to prawo ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na konflikty przepisów kolizyjnych. Wszystkie inne roszczenia, łącznie z roszczeniami wnoszonymi na podstawie właściwych dla Państwa ustaw z danego stanu o ochronie konsumenta, ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i czynach niedozwolonych, podlegają prawu miejscowemu, właściwemu ze względu na Państwa zamieszkanie lub siedzibę. b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli nabyli Państwo oprogramowanie w dowolnym innym kraju, prawem właściwym jest prawo miejscowe. 24. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Mogą Państwo mieć także inne prawa ustawowe z mocy prawa swojego kraju. Mogą Państwo mieć także prawa względem strony, od której nabyli Państwo oprogramowanie. Niniejsza umowa nie

10 zmienia Państwa ustawowych praw obowiązujących z mocy prawa Państwa kraju, jeśli prawo to na takie zmiany nie zezwala. 25. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. Z wyjątkiem refundacji, które zapewnić mogą producent lub instalator, nie mogą Państwo uzyskać rekompensaty za jakiekolwiek inne szkody, w tym za utracone korzyści, szkody specjalne, pośrednie i przypadkowe. W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie do każdej sprawy związanej z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem) witryn internetowych osób trzecich lub programami osób trzecich oraz roszczeń wnoszonych w oparciu o naruszenie umowy, niedotrzymanie rękojmi, gwarancji lub oświadczeń i zapewnień, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, niedbalstwo lub popełnienie innego czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie nawet wtedy, gdy naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie w pełni kompensuje szkody poniesione przez Państwa albo Producent, instalator lub firma Microsoft wiedzieli lub powinni wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, tak że powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą w takim przypadku nie dotyczyć Państwa. Mogą także nie dotyczyć Państwa, ponieważ stosowne przepisy prawa właściwego dla Państwa mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne i inne.

11 ******************************************************************************* OGRANICZONA GWARANCJA A. OGRANICZONA GWARANCJA. Jeśli będą Państwo postępować zgodnie z instrukcją i oprogramowanie będzie miało prawidłową licencję, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach firmy Microsoft, które otrzymali Państwo w oprogramowaniu lub razem z nim. B. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE; BENEFICJENT GWARANCJI; TRWANIE KAŻDEJ GWARANCJI DOMYŚLNEJ. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje oprogramowanie i udzielona jest na okres 90 dni od dnia jego nabycia przez pierwszego użytkownika. Jeśli w ciągu tych 90 dni otrzymają Państwo uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte gwarancją przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, jeśli okres ten jest dłuższy. Jeśli przeniosą Państwo oprogramowanie, odbiorcy będzie przysługiwała gwarancja w czasie pozostałym do jej wygaśnięcia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe wszystkie przysługujące Państwu uprawnienia z tytułu rękojmi, gwarancji lub warunków obowiązują tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach nie jest możliwe ograniczanie czasu trwania rękojmi. W przypadku gdy przepisy takie mają zastosowanie do Państwa, powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć Państwa. Ograniczenia te mogą nie dotyczyć Państwa, jeżeli zgodnie z krajowymi przepisami właściwymi dla Państwa ograniczanie czasu trwania rękojmi, gwarancji i oświadczeń lub zapewnień nie jest prawnie dozwolone. C. WYŁĄCZENIA GWARANCJI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych Państwa działaniami (lub zaniechaniem działań), działaniami innych osób lub zdarzeniami będącymi poza rozsądną kontrolą producenta, instalatora lub firmy Microsoft. D. ŚWIADCZENIA ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW GWARANCJI. Producent lub instalator według własnego uznania (i) naprawi lub wymieni oprogramowanie bez żadnych opłat lub (ii) przyjmie zwrot produktów i zwróci ewentualne koszty jego zakupu. Producent lub instalator może także naprawić lub wymienić uzupełnienia, aktualizacje oprogramowania lub wymienione oprogramowanie lub też zapewnić zwrot zapłaconych za nie pieniędzy, jeśli były płatności. Informacji o tej polityce udzieli producent lub instalator. Jest to jedyne świadczenie na rzecz Państwa za niedotrzymanie warunków ograniczonej gwarancji. E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. Mogą Państwo mieć dodatkowe prawa konsumenckie z mocy prawa właściwego, których niniejsza umowa nie może zmienić. F. PROCEDURY GWARANCYJNE. W celu poznania sposobu uzyskania serwisu gwarancyjnego dla oprogramowania należy skontaktować się z producentem lub instalatorem. W celu uzyskania zwrotu kosztów należy dostosować się do polityki refundacji producenta lub instalatora. G. BRAK INNEJ GWARANCJI. Ograniczona gwarancja jest jedyną gwarancją udzielaną przez producenta, instalatora lub Microsoft. Producent lub instaltor i Microsoft nie dają żądnych wyrażonych gwarancji, gwarancji lub warunków. W zakresie dozwolonym przez Państwa prawo właściwe producent lub instalator i

12 Microsoft niniejszym wyłączają gwarancję z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszeń praw osób trzecich. Jeśli pomimo tego wyłączenia właściwe dla Państwa prawo daje Państwu jakąkolwiek rękojmię, gwarancję lub oświadczenia lub zapewnienia, świadczenie dla Państwa jest opisane powyżej w klauzuli Świadczenie za niedotrzymanie warunków gwarancji, w zakresie dozwolonym przez właściwe dla Państwa prawo miejscowe. H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWANIA ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW GWARANCJI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i wyłączenia odszkodowania ma zastosowanie do niedotrzymania warunków niniejszej ograniczonej gwarancji. Niniejsza gwarancja daje Państwu specyficzne, prawa, natomiast mogą mieć Państwo także inne prawa, które wynikają z przepisów prawa właściwego dla Państwa. Mogą mieć Państwo także inne prawa, które wynikają z przepisów prawa właściwego dla Państwa.

13 WINDOWS VISTA HOME BASIC DODATKOWE WARUNKI LICENCJI. Poniższe dodatkowe warunki licencji dotyczą systemu Windows Vista Home Basic. 1. PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ. Mogą Państwo zezwolić na dostęp do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą co najwyżej 5 innych urządzeń w celu korzystania z usług plikowych, usług drukowania, internetowych usług informacyjnych oraz usług udostępniania połączenia internetowego i usług telefonicznych. 2. TECHNOLOGIE ZDALNEGO DOSTĘPU. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp i używać oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu zdalnie z innego urządzenia, korzystając z technologii zdalnego dostępu lub innych podobnych technologii. Sesja oznacza oddziaływanie z oprogramowaniem, bezpośrednio lub pośrednio, przez dowolną kombinację peryferyjnych urządzeń wejścia, wyjścia i urządzeń wyświetlających. 3. INNE UŻYWANIE ZDALNE. Mogą Państwo zezwolić na uzyskiwanie dostępu do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą dowolnej liczby urządzeń w celach innych niż opisane w punktach Podłączanie urządzeń i Technologie zdalnego dostępu, takich jak synchronizowanie danych między urządzeniami. 4. UŻYWANIE Z TECHNOLOGIAMI WIRTUALIZACJI. Nie mogą Państwo używać oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu w obrębie wirtualnego (lub w inny sposób emulowanego) systemu sprzętowego. WINDOWS VISTA HOME PREMIUM DODATKOWE WARUNKI LICENCJI. Poniższe dodatkowe warunki licencji dotyczą systemu Windows Vista Home Premium. 1. PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ. Mogą Państwo zezwolić na dostęp do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą co najwyżej 10 innych urządzeń w celu korzystania z usług plikowych, usług drukowania, internetowych usług informacyjnych oraz usług udostępniania połączenia internetowego i usług telefonicznych. 2. TECHNOLOGIE ZDALNEGO DOSTĘPU. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp i używać oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu zdalnie z innego urządzenia, korzystając z technologii zdalnego dostępu lub innych podobnych technologii. Sesja oznacza oddziaływanie z oprogramowaniem, bezpośrednio lub pośrednio, przez dowolną kombinację peryferyjnych urządzeń wejścia, wyjścia i urządzeń wyświetlających. 3. INNE UŻYWANIE ZDALNE. Mogą Państwo zezwolić na uzyskiwanie dostępu do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą dowolnej liczby urządzeń w celach innych niż opisane w punktach Podłączanie urządzeń i Technologie zdalnego dostępu, takich jak synchronizowanie danych między urządzeniami. 4. UŻYWANIE Z TECHNOLOGIAMI WIRTUALIZACJI. Nie mogą Państwo używać oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu w obrębie wirtualnego (lub w inny sposób emulowanego) systemu sprzętowego. 5. MEDIA CENTER EXTENDER. Mogą Państwo mieć 5 sesji Media Center Extender (lub

14 innego oprogramowania, które funkcjonuje podobnie i w podobnym celu) uruchomionych jednocześnie w celu wyświetlenia interfejsu użytkownika oprogramowania lub zawartości na innych ekranach lub urządzeniach. 6. ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PROGRAMOWANIA. Jeśli oprogramowanie obejmuje dostęp do usługi elektronicznego przewodniku programowania, która wyświetla niestandardowe listy telewizyjne, usługa ta objęta jest osobną umową serwisową. Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami umowy serwisowej, mogą Państwo nadal używać oprogramowania, ale nie mogą Państwo używać usługi elektronicznego przewodnika programowania. Usługa może zawierać treść reklamową i związane z nią dane, które są odbierane i zapisywane przez oprogramowanie. Usługa nie jest dostępna na wszystkich obszarach. Instrukcje dostępu do umowy serwisowej zawarte są w informacjach o oprogramowaniu. 7. INFORMACJE O POWIĄZANYCH MEDIACH. Jeśli zażądali Państwo informacji o powiązanych mediach w ramach odtwarzania, mogą Państwo otrzymać dane w języku innym niż lokalny. W niektórych krajach i regionach obowiązują przepisy, które mogą ograniczać możliwość dostępu do określonego rodzaju zawartości. 8. ZGODA NA AKTUALIZACJĘ NADAJNIKA/ODBIORNIKA PODCZERWIENI. Oprogramowanie może zawierać technologię, która zapewnia prawidłowe funkcjonowania urządzenia nadajnika/odbiornika na podczerwień, dołączanego do niektórych produktów opartych na Media Center. Akceptując warunki licencji, zgadzają się Państwo na aktualizację programu tego urządzenia przez oprogramowanie. 9. UŻYTKOWANIE MEDIA CENTER W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA. Media Center nie jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach. Na przykład, chociaż informacje Media Center mogą dotyczyć określonych funkcji, takich jak elektroniczny przewodnik programowania, lub zapewniać informacje o konfiguracji tunera TV, funkcje te mogą nie działać na danym obszarze. Listę funkcji, które mogą nie działać na danym obszarze, zawarto w informacjach o Media Center. WINDOWS VISTA ULTIMATE DODATKOWE WARUNKI LICENCJI. Poniższe dodatkowe warunki licencji dotyczą systemu Windows Vista Ultimate. 1. PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ. Mogą Państwo zezwolić na dostęp do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą co najwyżej 10 innych urządzeń w celu korzystania z usług plikowych, usług drukowania, internetowych usług informacyjnych oraz usług udostępniania połączenia internetowego i usług telefonicznych. 2. TECHNOLOGIE ZDALNEGO DOSTĘPU. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp i używać oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu zdalnie z innego urządzenia, korzystając z technologii zdalnego dostępu, w sposób określony poniżej. Pulpit zdalny. Jeden główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uzyskiwać dostęp do sesji z dowolnego innego urządzenia, korzystając z technologii pulpitu zdalnego lub podobnych. Sesja oznacza oddziaływanie z oprogramowaniem, bezpośrednio lub pośrednio, przez dowolną kombinację peryferyjnych urządzeń wejścia, wyjścia i urządzeń wyświetlających. Inni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do sesji z

15 dowolnego urządzenia, korzystając z tych technologii, jeśli zdalne urządzenie jest oddzielnie licencjonowane do uruchamiania oprogramowania. Inne technologie dostępu. Mogą Państwo korzystać z technologii Remote Assistance lub podobnych, aby uczestniczyć w aktywnej sesji. 3. INNE UŻYWANIE ZDALNE. Mogą Państwo zezwolić na uzyskiwanie dostępu do oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą dowolnej liczby urządzeń w celach innych niż opisane w punktach Podłączanie urządzeń i Technologie zdalnego dostępu, takich jak synchronizowanie danych między urządzeniami. 4. UŻYWANIE Z TECHNOLOGIAMI WIRTUALIZACJI. Mogą Państwo używać oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu w obrębie wirtualnego (lub w inny sposób emulowanego) systemu sprzętowego lub licencjonowanego urządzenia. W takim przypadku nie mogą Państwo odtwarzać lub uzyskiwać dostępu do zawartości lub używać aplikacji chronionych jakimikolwiek technologiami zarządzania prawami korporacyjnymi, informacyjnymi lub cyfrowymi firmy Microsoft, co obejmuje też inne usługi zarządzania prawami Microsoft oraz używanie BitLockera. Zalecamy zaniechanie odtwarzania lub uzyskiwania dostępu do zawartości lub używania aplikacji chronionych innymi technologiami zarządzania prawami korporacyjnymi, informacyjnymi i cyfrowymi, innymi usługami zarządzania prawami lub używania szyfrowania pełnego woluminu dysku. 5. MEDIA CENTER EXTENDER. Mogą Państwo mieć 5 sesji Media Center Extender (lub innego oprogramowania, które funkcjonuje podobnie i w podobnym celu) uruchomionych jednocześnie w celu wyświetlenia interfejsu użytkownika oprogramowania lub zawartości na innych ekranach lub urządzeniach. 6. ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PROGRAMOWANIA. Jeśli oprogramowanie obejmuje dostęp do usługi elektronicznego przewodniku programowania, która wyświetla niestandardowe listy telewizyjne, usługa ta objęta jest osobną umową serwisową. Jeśli nie zgadzają się Państwo z warunkami umowy serwisowej, mogą Państwo nadal używać oprogramowania, ale nie mogą Państwo używać usługi elektronicznego przewodnika programowania. Usługa może zawierać treść reklamową i związane z nią dane, które są odbierane i zapisywane przez oprogramowanie. Usługa nie jest dostępna na wszystkich obszarach. Instrukcje dostępu do umowy serwisowej zawarte są w informacjach o oprogramowaniu. 7. INFORMACJE O POWIĄZANYCH MEDIACH. Jeśli zażądali Państwo informacji o powiązanych mediach w ramach odtwarzania, mogą Państwo otrzymać dane w języku innym niż lokalny. W niektórych krajach i regionach obowiązują przepisy, które mogą ograniczać możliwość dostępu do określonego rodzaju zawartości. 8. ZGODA NA AKTUALIZACJĘ NADAJNIKA/ODBIORNIKA PODCZERWIENI. Oprogramowanie może zawierać technologię, która zapewnia prawidłowe funkcjonowania urządzenia nadajnika/odbiornika na podczerwień, dołączanego do niektórych produktów opartych na Media Center. Akceptując warunki licencji, zgadzają się Państwo na aktualizację programu tego urządzenia przez oprogramowanie. 9. UŻYTKOWANIE MEDIA CENTER W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA. Media Center nie jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach. Na przykład, chociaż informacje Media Center mogą dotyczyć określonych funkcji, takich jak elektroniczny przewodnik programowania, lub zapewniać informacje o konfiguracji tunera TV, funkcje te mogą nie działać na danym obszarze. Listę funkcji, które mogą nie działać na danym obszarze,

16 zawarto w informacjach o Media Center. 10. OBNIŻENIE WERSJI. Zamiast oprogramowania mogą Państwo użyć jednej z wcześniejszych wersji: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Professional x64 Edition lub Microsoft Windows XP Tablet PC Edition. Niniejsza umowa dotyczy używania wcześniejszych wersji. Jeżeli wcześniejsza wersja zawiera różne składniki, postanowienia dotyczące tych składników zawarte w umowie dostarczonej z wcześniejszą wersją dotyczą ich używania. Ani producent, ani instalator, ani Microsoft nie są zobowiązani do dostarczenia Państwu wcześniejszych wersji. Wcześniejszą wersję należy uzyskać osobno. W każdej chwili mogą Państwo zastąpić wcześniejszą wersję niniejszą wersją oprogramowania. EULAID:VISTA_RM.0_CONSUMER_OEM_pl-PL

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie systemu Microsoft Windows 8.1. Niniejszy umowa licencyjna między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

1 Kwalifikacje i wymagania dotyczące subskrypcji wersji Dla Wojska oraz Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych

1 Kwalifikacje i wymagania dotyczące subskrypcji wersji Dla Wojska oraz Dla Kanadyjskich Sił Zbrojnych UZUPEŁNIENIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG MICROSOFT SUBSKRYPCJA USŁUGI I OPROGRA MOWA NIA PA KIETU MICROSOFT OFFICE 365 DLA UŻYTKOW NIKÓW INDYWIDUA LNYCH: MICROSOFT OFFICE 365 DLA UŻYTKOW NIKÓW DOMOWYCH MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów

Prawa do używania produktów Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Prawa do używania produktów Wersja Polska Styczeń 2012 r. Spis treści WPROWADZENIE... 5 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Prawa do używania 9 Prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej Umową ) stanowi prawną i egzekwowalną umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą StorageCraft

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton PONIŻSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA ( WARUNKI ) STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY FIRMĄ SYMANTEC CORPORATION I/LUB JEJ SPÓŁKAMI

Bardziej szczegółowo

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji

Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology DiskStation DS415play Przewodnik szybkiej instalacji Synology_QIG_DS415play_20140505 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Elementy serwera Synology DiskStation...

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

DESlock+ User Manual. 2014 DESlock Limited

DESlock+ User Manual. 2014 DESlock Limited DESlock+ User Manual DESlock+ User Manual Niektóre właściwości i funkcje oprogramowania DESlock+ są chronione patentami na całym świecie. Obowiązują następujące patenty: GB2378539, US7099478, US7471796,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE

UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE UMOWA LICENCJI I USŁUG ORACLE PL_OLSA _V040407 WARUNKI LICENCJI I USŁUG ORACLE A. Definicje Terminy Państwo oraz Państwa odnoszą się do osoby fizycznej lub innego podmiotu prawa, który zamówił programy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Poniższe pola proszę wypełnid drukowanymi literami: Imię: Nazwisko: Instytut lub Kierunek i rok studiów oraz numer legitymacji: Adres e-mail: Uwaga! Adres

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Prawa użytkownika ostatecznego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA02012008 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo