Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski 21.XI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polscy nauczyciele fizyki w CERN. Polska w CERN. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. J.P.Nassalski NTP@CERN, 21.XI."

Transkrypt

1 Polscy nauczyciele fizyki w CERN 21 listopada 2008 Polska w CERN Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana J.P.Nassalski 21.XI

2 Widok z satelity na okolice CERN i LHC Jez. Lemańskie LHC CERN Genewa J.P.Nassalski 21.XI

3 Państwa członkowskie CERN Dwadzieścia krajów członkowskich CERN Korzyści: dostęp do infrastruktury wartej miliardy CHF: LHC (6 miliardów), SPS, PS, AD, ISOLDE,... udział w zarządzaniu ą CERN (Rada CERN), aplikacje do programów, na czasowe i stałe pozycje, dostęp krajowego przemysłu i usług do rynku CERN. J.P.Nassalski 21.XI

4 Użytkownicy CERN staff = ludzi z 80 krajów Największe laboratorium na świecie J.P.Nassalski 21.XI

5 Polska droga CERN 1954: ustanowienie CERN 12 krajów ratyfikuje Konwencję CERN 1959: Marian Danysz (z Warszawy) i Marian Mięsowicz (z Krakowa) otrzymali kilka stypendiów dla młodych polskich fizyków w CERN. Te indywidualne kontakty rozwinęły się wkrótce w intensywną współpracę. 1963: Z inicjatywy prof. M. Danysza i dyrektora CERN V. Weisskopfa, Polska jako jedyny kraj z bloku wschodniego, uzyskała status państwa-obserwatora (tzn. bez prawa głosowania) w Radzie CERN. Próby przyznania Polsce statusu członkowskiego napotkały na opór Związku Radzieckiego. 1991: Polska, jako pierwszy kraj bloku wschodniego, zostaje 16-tym członkiem CERN. Podstawą prawną była umowa podpisana między rządem RP i CERN, ratyfikowana następnie przez Prezydenta RP. J.P.Nassalski 21.XI

6 Polska w CERN Dokument ratyfikacji J.P.Nassalski 21.XI

7 Polska w CERN Polska jest współwłaścicielem CERN od 1 lipca 1991 r. J.P.Nassalski 21.XI

8 Polacy w CERN Polska składka do budżetu CERN (1 miliard CHF rocznie) wynosi 2.3%, CERN zatrudnia 38 polskich pracowników etatowych oraz 21 stypendystów, z których połowę stanowią młodzi inżynierowie z działu informatycznego, Mamy 12 studentów i doktorantów finansowanych przez CERN, Około 270 Polaków ma status użytkownika CERN, W sumie 340 fizyków, inżynierów, techników i studentów ma formalne związki z CERN. Stanowi to znaczącą część całkowitej liczby około 400 osób uczestniczących w badaniach z dziedziny fizyki cząstek w Polsce. Polacy w CERN pochodzą z 9 ośrodków ś naukowych z Katowic, Kielc, Krakowa, Warszawy i Wrocławia. J.P.Nassalski 21.XI

9 Ośrodki Fizyki Oddziaływań Elementarnych w Polsce Łódź: Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana (IPJ) Uniwersytet Łódzki (UŁ) Katowice: Uniwersytet Śląski (UŚ) Kielce Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) Kraków: Akademia Górniczo Hutnicza (AGH) Inst. Fiz. Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN (IFJ) Uniwersytet Jagielloński (UJ) KATOWICE 6 ośrodków, 10 instytucji Warszawa: a a IPJ Politechnika Warszawska (PW) Uniwersytet Warszawski (UW) Wrocław: Uniwersytet Wrocławski (UWr) ~ 300 eksperymentatorów i inżynierów, ~ 100 teoretyków. Większość z nich współpracuje Z CERN J.P.Nassalski 21.XI

10 Stanowiska Polaków w CERN Obecni członkowie Rady CERN J. Niewodniczański (PAA) z ramienia administracji państwowej, J. Nassalski (IPJ) przedstawiciel środowiska polskich fizyków. Zajmowane wyższe stanowiska Wiceprzewodniczący Rady CERN: R. Sosnowski ( ) Dyrektor Dywizji ECP (Electronics and Computing for Physics): ) M. Turała ( ) Członkowie komitetów wybierani ad personam Komitet Polityki Naukowej ( Rada Naukowa ): A. Wróblewski, K. Rybicki, A. Zalewska Komitet LEP: S. Pokorski Komitet SPS: J. Nassalski, A. Zalewska, H. Białkowska Komitet LECC: M. Turała Komitet AFC: E. Rondio Research Board: A. Zalewska Niektóre stanowiska Staff Members A. Charkiewicz - Radca Personalny w Departamencie HR (Human Resources). T. Kurtyka -Zastępca kierownika grupy w Departamencie TS (Technical Sevices), - Doradca Dyrektora CERN ds. Krajów Nieczłonkowskich, - Przewodniczący komisji do badania kwalifikacji na stanowiska inżyniera. A. Siemko -Zastępca kierownika grupy w Departamencie AT (Accelerator Technology), J.P.Nassalski 21.XI Szef Sekcji TF (Test Facilities), - odpowiedzialny za transfer technologii w Departamencie AT.

11 Stanowiska Polaków w CERN Od : nowy DG na 5-cio letnią kadencję - prof. Rolf-Dieter Heuer (D) - i nowa struktura administracyjna CERN: Pani prof. E. Rondio (IPJ) będzie członkiem 3-osobowego Directoriate Office. J.P.Nassalski 21.XI

12 Polonica w CERN J. Felicki, 1979 Wystawa Microcosmos J.P.Nassalski 21.XI

13 Galeria polskich VIP w CERN Jan Paweł II, 1982 T. Mazowiecki, 1990 A. Wiszniewski, 2000 Prof. Michal Kleiber, Minister of Science 17 October 2003 M. Kleiber, 2003 M. Seweryński i K. Kurzydłowski J. Duszyński, X.2008 Oficjalna inauguracja LHC J.P.Nassalski 21.XI

14 LHC J.P.Nassalski 21.XI

15 LHC akcelerator do badania nieznanych terytoriów Mt Blanc Jez. Lemańskie Genewa CERN (CH) CERN (F) 28 km obwodu J.P.Nassalski 21.XI

16 LHC m pod ziemią ą Wyniki czołowych ł zderzeń ń protonów przyspieszonych do energii 7 TeV (energia dostępna w zderzeniu: 14 TeV) będą badane przy użyciu czterech gigantycznych detektorów: CMS, LHCb, ATLAS i ALICE. Wyjście na nowe terytorium : Tevatron, USA LHC Energia (TeV) 2 14 Świetlność (cm -2 s -1 ) J.P.Nassalski 21.XI

17 Detektory przy LHC Nazwa detektora = Nazwa eksperymentu = Nazwa współpracy J.P.Nassalski 21.XI

18 Detektory przy LHC gigantyczne rozmiary 5-cio piętrowe budynki ATLAS CMS J.P.Nassalski 21.XI

19 Droga protonów do LHC Labirynt akceleratorów Tu są Polacy: początek J.P.Nassalski 21.XI

20 J.P.Nassalski 21.XI

21 Polacy przy budowie LHC Inżynierowie i technicy z Krakowa (IFJ, AGH, Politechnika Kr.) i Wrocławia (PWr) wnieśli duży wkład w budowę LHC. Ponad 100 osób m.in. testowało elektryczne i mechaniczne połączenia magnesów, połączenia kriogeniczne i próżniowe, nadprzewodzące kable, zajmowało się uruchomieniem zabezpieczeń magnesów i automatyzacją linii ciekłego helu. Przez 5 lat przepracowano ponad 1000 osobomiesięcy. J.P.Nassalski 21.XI W październiku IFJ PAN podpisał z CERN LoI w sprawie utworzenia dwóch kilkuosobowych zespołów do inspekcji magnesów LHC podczas przerwy zimowej, na okres 5 lat.

22 Polacy w eksperymentach przy LHC J.P.Nassalski 21.XI

23 Zespoły doświadczalne w eksperymentach LHC Np. zespół ATLAS Detektory LHC są budowane we wspólpracy wielu ludzi z całego świata; ATLAS jest budowany przez około 2000 fizyków i inżynierów ze 167 uniwersytetów i instytutów z 37 krajów. J.P.Nassalski 21.XI

24 ATLAS October 2005 Program fizyczny dedykowany poszukiwaniom higgsa, cząstek supersymetrycznych, Detektor o rozmiarach 6-cio piętrowej kamienicy (22 m x 22 m x 42 m) lokalizuje położenie torów cząstek z precyzją kilkudziesięciu mikrometrów, Detektor zawiera 100 milionów kanałów elektroniki, którą obsługuje 3,000 km kabli. J.P.Nassalski 21.XI

25 Detektor Wewnętrzny: do precyzyjnego określenia torów cząstek w pobliżu oddziaływujących protonów. Polski wkład (IFJ, IPJ, PW; ~20 osób) do Wewnętrznego ego Detektora: to do kontrukcji, instalacji i uruchomienia detektora, do elektroniki: zasilania, odczytu i sterowania, do symulacji oddziaływań protonów. J.P.Nassalski 21.XI

26 CMS Podobnie jak ATLAS - program fizyczny jest dedykowany poszukiwaniom higgsa, cząstek supersymetrycznych, Detektor pozwala na dobrą identyfikację mionów, które mogą syganalizować ć rozpady nowych cząstek, Jest wyposażony o y w największy ę na świecie e nadprzewodzący solenoid soe od o dugośc długości 12.5 m i średnicy wewnętrznej 6 m, który wytwarza pole 4 T. J.P.Nassalski 21.XI

27 tor mionu w detektorze System Wyzwalania ( tryger ) CMS: - używa mionów o dużym pedzie, wyprodukowanych pod dużymi kątami. -miony yprzenikaja przez cały detektor i są indentyfikowane w jego zewnetrznych warstwach. Polski wkład (IPJ, UW; ~20 osób) do Systemu Wyzwalania: zaprojektowanie elektroniki trygera, budowa około 3000 modułów elektroniki, instalacja, uruchomienie i odpowiedzialność za działanie całego systemu, do symulacji oddziaływań protonów. J.P.Nassalski 21.XI

28 LHCb Poszukuje odpowiedzi na pytania: dlaczego w przyrodzie są 3 generacje cząstek? co spowodowało, że Wszechświat jest zdominowany przez materię? W tym celu bada się drobne różnice we własnościach cząstek i antycząstek zawierających kwark b (tzw. mezonów pięknych). LHC będzie ich produkował biliony rocznie w zderzeniach protonów, Mezony piękne żyją jedną bilionową sekundy. Ich pęd jest na tyle duży, że przed rozpadem oddalają się od miejsca zderzenia protonów na odległość ok. 1 cm, Wyśledzenie takich zdarzeń i precyzyjny pomiar odległości jest zadaniem Detektora Wierzchołka. J.P.Nassalski 21.XI

29 Polski wkład (AGH, IFJ, IPJ; ~18 osób): detektory słomkowe (straw tubes) do rekonstrukcji torów w Zewnetrznym Detektorze. Słomki o długości 2.5 m long i średnicy y 5 mm są sklejone w warstwy. Dwie warstwy zmontowane na penelu tworzą moduł. Produkcja modułu w Warszawie Wkład do projektu i konstrukcji prototypu, Produkcja słomek o długości 2.5 m (1/3 z 64,000 wszystkich); gdyby je ułożyć jedna za druga, tp pokryłyby odległość z Łodzi do Warszawy... System pozycjonowania Detektora Zewnetrznego, Produkcja J.P.Nassalski wszystkich (400) paneli. 21.XI

30 ALICE Wehikuł do podróży w czasie do Wszechświata po milionowych częściach sekundy od jego powstania w wyniku Wielkiego Wybuchu Przez drobną chwilę materia przypominała wtedy ygorącą ą ą zupę utworzoną ą przez kwarki i gluony, nazywaną plazmą kwarkowo-gluonową. Z niej utworzyły się protony i neutrony, które przetrwały do naszych czasów. LHC będzie wytwarzał miniaturowe Wielkie Wybuchy w wyniku czołowych zderzeń jąder ołowiu, w których będzie dostępna energia 1,150,000 GeV, Do obserwacji i badania plazmy posłużą ł ż określone cząstki, które z niej wylatują. Jest to trudne zadanie ponieważ w wyniku zderzenia jąder ołowiu może się utworzyć do 20,000 cząstek. Będzie to przypominało poszukiwanie igły w stogu siana J.P.Nassalski 21.XI W tym celu detektor ALICE jest wyposażony w szereg detektorów o bardzo dobrej zdolności rozdzielczej.

31 Polski technik montuje moduł PHOS Polski wkład (IFJ, IPJ, PW; ~22 osób): Komora Projekcji Czasowej cylindryczny detektor o 5m długości i średnicy; wkład do projektu, konstrukcji i testów. Detektor fotonów (PHOS) złożony ł ż z kryształów PWO 2cm x 2cm x 18cm; Polska dostarczyła 1000 kryształów, część elektroniki, uczestniczyła c w konstrukcji i testach. Szybka elektronika do określenia czasu (tryger T0); wkład do elektroniki. do konstrukcji bazy danych. j do symulacji oddziaływań ciężkich ę jonów. J.P.Nassalski 21.XI

32 Polacy w eksperymentach przy SPS J.P.Nassalski 21.XI

33 Beam momentum 160 GeV intensity µ + /spill (4.8s/16.2s) longitudinal l polarization ~ -76% LHC SPS μ + N Target 6 LiD, longitudinal polarization +53%, -50% NH 3 (2007) J.P.Nassalski 21.XI

34 COMPASS Współpraca COMPASS: 200 osób z 30 intytutów w 10 krajach. Polski wkład (IPJ, UW, PW; 15 osób): detektor śladowy SciFi, pozycjonowanie detektorów, analiza (10 doktorantów!). Pomiary do 2008 roku: μ 160 GeV/c protony i deutrony Detektory μ' hadrony J.P.Nassalski 21.XI

35 COMPASS Problematyka fizyczna: jak zbudować proton i neutron z ich elementarnych składników: kwarków i gluonów? Ten problem był badany w CERN od początku lat 70-tych, a Polscy fizycy uczestniczyli w tych badaniach od początku lat 80-tych: EMC NMC SMC COMPASS. Full description requires orbital angular momentum W tym roku rozpoczęto nowy program badawczy: używając wiązek hadronów odkryć cząstki utworzone przez egzotyczne kombinacje kwarków i gluonów, przewidziane przez teorię silnych oddziaływań, Chromodynamikę Kwantową: cząstki znane (mezony) Czastki nieznane, przewidziane J.P.Nassalski 21.XI

36 SHINE Współpraca SHINE: 114 ludzi z 24 instytutów w 14 krajach. Polski wkład (UJ, IPJ, UJK, UW, PW; 16 osób): detektory pozycji wiązki, układ gazowy, zasilacze, światłowody dla detektorów czasu przelotu, układ kontroli detektorów, baza danych eksperymentu, koordynacja programów rekonstrucji, rzecznik: M. Gaździcki (Frankfurt/Kielce). J.P.Nassalski 21.XI

37 SHINE Super-Kamiokande Problematyka fizyczna: Pomiar produkcji hadronów w oddziaływaniach hadron hadron, potrzebny do analizy danych z... eksperymentów neutrinowych (Super-Kamiokande, T2K) : eksperymentów badających promieniowanie kosmiczne (Pierre Auger, KASKADE): Badanie oddziaływań jądro-jądro: poszukiwania przejścia od nukleonowego gazu do plazmy kwarkowo-gluonowej : Synergia: polskie zespoły uczestniczą ą również w eksperymentach neutrinowych, promieniowania kosmicznego i oddziaływań jądro-jadro przy wysokich energiach (STAR, ALICE). Super-Kamiokande Lawina powietrzna plazma kwerkowo-gluonowa przejście J.P.Nassalski 21.XI.2008 gaz hadronowy 37

38 Sieć komputerowa do analizy danych z LHC J.P.Nassalski 21.XI

39 Polski GRID Tier1 FZK DFN DWDM 10Gbps WARSAW Firewall GEANT-2 Frankfurt PIONIER Warsaw-ICM POZNAŃ KRAKÓW Cracow-CYFRONET VLAN (1Gbit/s) DWDM Tier-2 Servers Firewall Poznan-PSNC PSNC Firewall Access Router PIONIER Network Switch W ciągu 1 roku LHC wyprodukuje 15 PB danych, które będą analizowane przez 5000 fizyków w 500 ośrodkach na całym świecie. Do dystrybucji danych i do zapewnienia wspólnej mocy obliczeniowej utworzono dedykowany GRID komputerowy (WLCG). GRID ma 4 poziomy dystrybucji: Tier0 (CERN) Tier3. Fizycy z Krakowa i Warszawy, we współpracy z CYFRONETEM (Warszawa), ICM (Warszawa) and PCSS (Poznań), zbudowali polski poziom Tier2. Wykorzystuje on polską sieć PIONIER. Ostatnio do współpracy dołączyło WCSS (Wrocław). J.P.Nassalski 21.XI

40 Transfer technologii J.P.Nassalski 21.XI

41 Transfer technologii Fizyka wysokich energii potrzebuje wyrafinowanych detektorów wymagających opracowania nowych technologii. CERN wspiera transfer technologii do laboratoriów naukowych i przemysłu w krajach członkowskich, dla zastosowań w codziennym życiu. Przykład: detektor GEM wynaleziony w CERN. Transfer technologii do firmy TECHTRA (Wrocławski Park Technologiczny), która otrzymała Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków, Genewa, dr S. Wronka buduje prototyp detektora fotonów, dla zastosowań medycznych. J.P.Nassalski 21.XI

42 Przemysł w CERN J.P.Nassalski 21.XI

43 Polski przemysł w CERN Złota nagroda CMS dla ZEC Service, Wrocław Prototypy magnesów LHC w kriostatach Rafako, Racibórz Budowa LHC utworzyła rynek warty 3-4 miliardów CHF Polska uzyskała do niego dostęp po przystąpieniu do CERN w 1991 r. Od tego czasu dziesiątki polskich przedsiębiorstw wygrało kontrakty przemysłowe i serwisowe, np.: ZEC Service, Wrocław kilka kontraktów na sumę 10 milionów CHF i Rafako, Racibórz kriostaty dla prototypów magnesów LHC J.P.Nassalski 21.XI W okresie zawarto kontrakty w wysokości 30 milionów CHF

44 Kursy dla nauczycieli J.P.Nassalski 21.XI

45 Kursy dla nauczycieli TRAINING SCIENTISTS OF TOMORROW Na początku 2007 roku uruchomiono w CERN program jednotygodniowych kursów w języku polskim (National Teacher Programme - NTP), dla nauczycieli fizyki. Pierwszy wieczór pierwszego kursu, kwiecień Odbyło się już sześć kursów. Uczestniczyło ł w nich około ł 230 nauczycieli. Duży polski sukces! J.P.Nassalski 21.XI

46 2008 r.: CERN w Polsce J.P.Nassalski 21.XI

47 Konferencje Konferencja dla nauczycieli Fizyka Wysokich Energii w Edukacji Szkolnej, Puławy, Konferencja dla gimnazjalistów i licealistów Od MSC do LHC od radu i polonu do Wielkiego Zderzacza Hadronów Warszawa, Physics of Elementary Interactions ti in the LHC Era Warszawa, J.P.Nassalski 21.XI

48 Wystawy Muzeum MSC, od 15.V.2008 Aula Wydziału Fizyki PW J.P.Nassalski 21.XI

49 LHC w warszawskim metrze J.P.Nassalski 21.XI

50 Festiwale Nauki i Pikniki Naukowe Piknik Naukowy, Warszawa, a a J.P.Nassalski 21.XI

51 Artykuły i broszury Świat Nauki, Przewodnik po LHC Również liczne wykłady, seminaria, reportaże w prasie, TV i PR,... J.P.Nassalski 21.XI

52 PODSUMOWANIE W ciągu najbliższych paru lat spodziewamy się dokonać w CERN przełomowych odkryć z dziedziny FOE i Polska będzie w nich uczestniczyła. CERN jest również bardzo efektywnym narzędziem promocji fizyki w społeczeństwie czego dowód można było zobaczyć na przystanku autobusowym w Warszawie macie w czym Państwo swój znaczny udział... Życzymy dalszych sukcesów! J.P.Nassalski 21.XI

53 CERN czeka na Państwa uczniów! J.P.Nassalski 21.XI

54 Zapasowe przeźrocza J.P.Nassalski 21.XI

55 CERN Meyrin = CERN Lab.1. CERN Meyrin widok w kierunku Alp Mt Blanc Meyrin Genewa CERN Prèvessin = CERN Lab.2 po stronie francuskiej. J.P.Nassalski 21.XI

56 Zadania CERN Badania naukowe, Nowe technologie i transfer technologii do przemysłu, Edukacja studentów i nauczycieli, Rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie FOE. FOE: Fizyka Oddziaływań ł ń Elementarnych (fizyka cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii). CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek). nazwa polska nazwa (nieoficjalna) J.P.Nassalski 21.XI

57 Kariera w CERN Inżynier elektronik Technik elektronik Strażak Tłumacz Fizyk Ekspertyza w CERN fizyka informatyka technologia próżni kriogenika elektronika elektryka magnesy materiałoznawstwo systemy kontroli Prawnik Pracownik administracyjny Inżynier BHP Technik próżniowy Analityk Informatyk Operator maszyn J.P.Nassalski 21.XI

58 LHC Tunel LHC z magnesami do prowadzenia protonów na orbicie J.P.Nassalski 21.XI

59 LHC Przekrój magnesów Przeciwnie skierowane pola magnetyczne Dwie wiązki ą protonów poruszają się ę obok siebie w przeciwnych kierunkach. Ruch po okręgu jest wymuszany przez silne pole magnetyczne. Kierunki pola w obu wiązkach sa przeciwnie skierowane. J.P.Nassalski 21.XI Przyspieszone protony poruszają się z prędkością 99,999,999.1% prędkości światła, czyli w ciągu 1 s wykonują ponad okrążeń w tunelu.

60 LHC Magnesy W tunelu znajduje się ponad 7000 magnesów nadprzewodzących. Kable nadprzewodzące w magnesach są wykonane z drutów NbTi o grubości mm. Zużyto na nie 1200 t NbTi. Po rozwinięciu, ich długość pokryłaby pięciokrotnie odległość od Ziemi do Słońca, Pole w magnesach głównych wyniesie 8.7 T, przy prądzie 11,700 A, Energia zmagazynowana w magnesach wynosi 11 GJ. J.P.Nassalski 21.XI

61 LHC Wiązki protonów detektor paczki protonów Każda wiązka składa się z 2800 paczek, z których każda zawiera 100 miliardów protonów. Paczka o długości kilku cm jest w obszarze przecięcia ściśnięta do grubości włosa, W rurze próżniowej panuje ciśnienie Torr, czyli takie jest na wysokości 1000 km nad powierzchnią Ziemi. J.P.Nassalski 21.XI

62 LHC Układ chłodzenia Linia kriogenicznana Magnesy są utrzymywane w temperaturze 1.9K przy użyciu nadciekłego helu, Do schłodzenia magnesów o całkowitej masie 31,000 t używa się 700, l (100 t) helu rozprowadzanego przez linię kriogeniczną o długości 30 km, Do wstępnego ochłodzenia używa się 12 milionów litrów ciekłego azotu. J.P.Nassalski 21.XI

63 Programy stypendialne CERN Fellowship Programme dla fizyków z doktoratem oraz dla absolwentów wyższych uczelni technicznych, 2-letnie kontrakty ścieżka do staff position, Associateship (Corresponding Associateship) Programme dla zatrudnionych fizyków z doktoratem i inżynierów, 1-letnie kontrakty (do 6 miesięcy, z małych krajów członkowskich ), Doctoral Students Programme dla przygotowujących Kilka krajów, doktoraty również z nie fizyki będących stosowanej, członkami informatyki CERN, i inżynierii, 2-letnie dofinansowuje kontrakty, z własnych środków udział swoich studentów Technical Students Programme w tych programach. dla studentów fizyki stosowanej, informatyki, inżynierii, kontrakty Nasze 6-12 dotychczasowe miesięcy. próby pozyskania dofinansowania Trainee Programme z MNiSW były bezowocne. staże dla studentów fizyki stosowanej, inżynierii, informatyki, administracji, do 5 miesięcy. Summer Students Programme wykłady, udział w doświadczeniach, nawiązanie kontaktów, dla studentów fizyki, informatyki i inżynierii, 2-4 miesiące. High School Teachers i National Teachers Programme J.P.Nassalski 21.XI

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im.

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Polska w CERN Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007 Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 1 Droga Polski do CERN 1959 r. profesorowie

Bardziej szczegółowo

Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 16-20 kwietnia 2007

Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 16-20 kwietnia 2007 Polska w CERN Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 16-20 kwietnia 2007 Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana CERN, 16.IV.2007 J. Nassalski 1 Droga Polski do CERN 1959 r.

Bardziej szczegółowo

Akceleratory dla społeczeństwa TIARA 2012

Akceleratory dla społeczeństwa TIARA 2012 Akceleratory dla społeczeństwa TIARA 2012 prof. dr hab. Ryszard S. Romaniuk Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych Konsorcjum TIARA i Projekt EU FP7 TIARA-PP TIARA jest Europejskim

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

Samolot Vs Elektrownia Jądrowa. Radiologiczny Monitoring Gleby Regulatory viewpoint: Design Certificate review. Grudzień 2014 nr 15

Samolot Vs Elektrownia Jądrowa. Radiologiczny Monitoring Gleby Regulatory viewpoint: Design Certificate review. Grudzień 2014 nr 15 Kwartalnik popularno naukowy Grudzień 2014 nr 15 Samolot Vs Elektrownia Jądrowa Radiologiczny Monitoring Gleby Regulatory viewpoint: Design Certificate review ISSN 2083-442X 6 WIADOMOŚCI 10 KOSZT PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

NUMER 11 (42) LISTOPAD 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK

NUMER 11 (42) LISTOPAD 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK Fizyka na tropie tajemnic dzieł sztuki Kosmiczna wiertnica Niemieckie spojrzenie na polskie start-upy NUMER 11 (42) LISTOPAD 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK Gimby nie znajo*...? - albo

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów 2009 2012 Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny SCIEX ul.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009

Spis treści. od redaktora. Kalendarium Wydarzeń WAT 2009 Sł o w o od redaktora Drodzy Czytelnicy Głosu Akademickiego. Już po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce specjalny numer naszego uczelnianego pisma. Znów ma on formę Kalendarium Wydarzeń i jest poświęcony

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013 Katalog wystawców Honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ MARZEC 2013 NR 3 (181) Obraz uzyskany za pomocą mikroskopu elektronowego SEM Centrum Nanotechnologii PG, przedstawia kryształy tlenku cynku (ZnO)

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton

Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej. Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Technologie informacyjne istotnym elementem rozwoju Politechniki Gdańskiej Inauguracja projektu CD NIWA i superkomputera Tryton Politechnika Gdańska nauką i sportem stoi 3/2015 PISMO PG 1 Okładka: Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14 dzisiaj 2 15 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Na styku nauki i biznesu 14 Dobrowolny certyfikat dla większego bezpieczeństwa 9 Ekstremalne warunki prosto z konwertera 24 Zdalny serwis, czyli diagnoza

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestowanie w innowacyjność. W poszukiwaniu rzadkich surowców. Outdoor pod znakiem high-tech. INSIGMA, czyli sposób na korki

Polskie inwestowanie w innowacyjność. W poszukiwaniu rzadkich surowców. Outdoor pod znakiem high-tech. INSIGMA, czyli sposób na korki Outdoor pod znakiem high-tech W poszukiwaniu rzadkich surowców INSIGMA, czyli sposób na korki NUMER 12 (43) GRUDZIEŃ 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK Polskie inwestowanie w innowacyjność

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH

indeks ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH indeks ROK 65 2011 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH GALERIA INDEKSU Uroczysty wieczór kolęd Gmach Biblioteki Głównej i Rektoratu 5 stycznia 2011 r. SŁOWO REKTORA ENERGIS i kamień

Bardziej szczegółowo

Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej

Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej Rozdział i. Parki technologiczne jako nowoczesna forma promowania działalności innowacyjnej Witold Kasperkiewicz 1 Streszczenie Koncepcja parków technologicznych, określanych również mianem parków naukowo-technologicznych,

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

K i (1 - C) U i ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA nr 1 (71) luty 2015 PISMO UCZELNI Du i D p u i Ws S i + Wk K i + Wj = C + (1 - C) J i + Wb B i Dc D p c + Wu U i + Ww W i Skąd się biorą pieniądze na uczelni? s. 9 RZUT WSTECZ ŚLEDZTWO I KSIĄŻKA KUCHARSKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

dolnoślązacy w 7. programie ramowym

dolnoślązacy w 7. programie ramowym dolnoślązacy w 7. programie ramowym Słowo wstępne Prezentujemy Państwu czternaście wywiadów z osobami realizującymi projekty w 7. Programie Ramowym UE. Nasi bohaterowie, jako pracownicy uczelni bądź firm

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Politechniki. Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student. Bakteryjna praca zespołowa PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WRZESIEŃ / PAŻDZIERNIK 2014 Rok XXIII NR 04 (182) ISSN 1233-5444 Ósma Noc Naukowców za nami! Studenci PP w konkursie Formuła Student Bakteryjna praca zespołowa

Bardziej szczegółowo