Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże"

Transkrypt

1 G A Z E T A F I R M O W A n r 1 0 ( 5 4 ) l i s t o p a d Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże Zarząd i Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej W W W. K W S A. P L

2 G A Z E T A F I R M O W A NASZYM PRIORYTETEM STABILNE MIEJSCA PRACY Priorytetem naszych działań jest zapewnienie stabilnych miejsc pracy przez wiele lat. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 19 listopada zarząd Kompanii Węglowej przyjął kluczowe założenia programu restrukturyzacji. W obecnej skomplikowanej sytuacji rynkowej dla naszej firmy przyjęcie i realizacja tego programu mają kolosalne znaczenie. Wpłynie on nie tylko na sytuację finansową Kompanii Węglowej i jej pozycję wśród producentów węgla, ale przede wszystkim zdecyduje o możliwości utrzymania kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Wprowadzenie programu restrukturyzacji w życie wymagać będzie zarówno wielkiego wysiłku ze strony kadry zarządzającej Kompanią Węglową, jak i solidarności po stronie pracowników. Od tej solidarności, polegającej w głównej mierze na rzetelnej pracy, ale być może także na konieczności rezygnacji z pewnych przywilejów, zależeć będzie nasza wspólna przyszłość. Zarząd Kompanii Węglowej stoi na stanowisku, iż niezbędnym warunkiem wyjścia naszej firmy z zapaści jest konstruktywna i merytoryczna współpraca ze stroną społeczną i obopólna odpowiedzialność za jej losy. Dlatego kluczowe założenia programu restrukturyzacji zostały przedstawione radzie pracowników, a program, gdy tylko będzie gotowy, będzie konsultowany i przedstawiony do zaopiniowania zarówno radzie, jak i organizacjom związkowym. W ciągu 10 lat istnienia Kompanii Węglowej dialog społeczny był jednym z filarów jej funkcjonowania, tak będzie nadal. Od stycznia 2012 r. w spółce odbyło się ponad 50 spotkań zarządu ze związkami zawodowymi i 10 spotkań z radą pracowników, podczas których informowano o bieżącej sytuacji spółki i omawiano działania związane z jej funkcjonowaniem. Także w procesie prac nad programem restrukturyzacji liczymy na współpracę. Tym bardziej że priorytetem naszych działań jest zagwarantowanie istnienia naszej firmy w wieloletniej perspektywie, a to oznacza stabilne miejsca pracy przez wiele lat. Marek Uszko, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej KOMPA N I A W ĘGL OWA Gazeta f irmowa Redakcja: Biuro Komunikacji KW SA dyrektor Zbigniew Madej Redaktor naczelny: Jan Czypionka, Redaktor: Tomasz Głogowski, Adres redakcji: Katowice ul. Powstańców 30, p. 64 tel Wydawca: Kompania Węglowa SA Katowice ul. Powstańców 30 Druk: Tolek, drukarnia im. K. Miarki L I S T O P A D W KOMPANII 3 Wicepremier w Kompanii Węglowej Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, spotkał się z zarządami spółek węglowych 5 FAKTY LICZBY WYDARZENIA 6 Barbórka w kopalni Marcel Tegoroczną Barbórkę w Kompanii Węglowej zainaugurowano 16 listopada w kopalni Marcel WYDARZENIA 10 Pamiętamy o górnikach z Halemby Siódma rocznica katastrofy w kopalni Halemba, w której zginęło 23 górników 11 Finał konkursu Pracuję bezpiecznie Mariusz Szczot z kopalni Bolesław Śmiały zwyciężył w jubileuszowej 10. edycji konkursu 14 Znacząca firma informatyczna Uroczystości barbórkowe w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji 15 Jedyna taka Barbara Barbara Jędryka, geodetka z kopalni Brzeszcze 18 Jak walczyć z ogniem? Noc z 18 na 19 lutego 2012 r. na długo pozostanie w pamięci górników kopalni Bielszowice WITRYNA INNOWACYJNOŚCI 19 Chłodniej na przodku Kopalnia Rydułtowy-Anna poprawiła funkcjonowanie i wydajność centralnej klimatyzacji 20 Synchronizujemy zegary LUDZIE I MIEJSCA 21 W cechowni, w chodniku, w sercu Pierwsza wystawa prezentująca wybrane wizerunki świętej Barbary 24 Górnik pisze sztuki po śląsku Roman Kocur, emerytowany górnik z kopalni Makoszowy, na emeryturze odkrył w sobie prawdziwy talent literacki 26 Młodzi piłkarze dali z siebie wszystko Barbórkowy turniej piłki nożnej dla dzieci 28 Siatkarze walczyli o Puchar Prezesa Po raz trzeci spotkały się siatkarskie drużyny reprezentujące wszystkie oddziały Kompanii Węglowej 30 Dowcipy z długiej brody Helmuta 30 Krzyżówka 31 Zimowe szaleństwo z NAT-em 32 Galeria Zdjęcie na okładce: Barbara Jędryka, geodetka górnicza pracująca w kopalni Brzeszcze. Fot. Jan Czypionka Oddano do druku: r.

3 W K O M PA N I I Drodzy górnicy! Kompania Węglowa po dziesięciu latach istnienia zdobyła trwałą pozycję na mapie gospodarczej Polski. Gwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale zapewniamy też pracę w regionie setkom tysięcy ludzi. Górnictwo służy tej ziemi od pokoleń. Dlatego tak wiele słów uznania kierowanych jest do nas z okazji Barbórki. W Kompanii Węglowej pracuje ponad 57 tysięcy osób. Każdy z nas wniósł wkład w rozwój firmy. Wszystkim serdecznie dziękuję za ostatnie 12 miesięcy wytężonej pracy. Bieżący rok jest dla całej branży górniczej trudnym rokiem. Niestety, perspektywy kolejnych lat nie napawają optymizmem. Wobec tych wyzwań przygotowany został Program Restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata , którego głównym założeniem jest zapewnienie długoterminowego stabilnego funkcjonowania naszej spółki. Priorytetem jest utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy. Realizacja tego programu wymagać będzie zaangażowania wszystkich pracowników naszej spółki. Drodzy górnicy! Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy wyznaczone cele. Z okazji Barbórki proszę przyjąć od Zarządu Kompanii Węglowej życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia w gronie rodzinnym. Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże Marek Uszko, wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej SA Wicepremier w Kompanii Węglowej Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, spotkał się w sobotę, 16 listopada, w Kompanii Węglowej w Katowicach z zarządami spółek węglowych. Oceniono bieżące wyniki finansowe spółek węglowych oraz kondycję sektora Wicepremier Janusz Piechociński przyznał na spotkaniu z menedżerami górniczymi, że mijający rok był szczególnie trudny dla branży, głównie dla węgla energetycznego. Ceny węgla na rynkach europejskich spadły do dolarów za tonę, przy dużej ekspansji tego surowca z USA, który jest tam wydobywany w dużo lepszych warunkach. Wicepremier Janusz Piechociński przyznał, że mijający rok był szczególnie trudny dla branży, głównie dla węgla energetycznego. Ameryka prawie zrezygnowała z węgla kamiennego na rzecz gazu łupkowego i rzuca na rynek europejski węgiel w niskiej cenie. Stąd tak ważne jest, aby polskie górnictwo miało świadomość, że rynek węgla jest rynkiem pozaeuropejskim. Trzeba bardzo racjonalnie pilnować kosztów i przesuwać środki techniczne i ludzi na ściany, gdzie wydobycie jest bezpieczniejsze i przy tym opłacalne powtórzył Janusz Piechociński. 3

4 W K O M PA N I I Wicepremier Janusz Piechociński zapewniał, że nie będzie ani likwidacji kopalń, ani redukcji zatrudnienia pod ziemią i w zakładach przeróbki węgla. Jednocześnie zapewniał, że jeszcze w 2050 r. ponad 40 proc. energii produkowanej w Polsce nadal będzie powstawać z węgla kamiennego i brunatnego. Z tego powodu górnictwo, nie tylko w obszarze energetycznym, ale także surowcowym, pozostanie branżą strategiczną. Dlatego sposób eksploatacji węgla, jego wykorzystanie i wydobycie musi być oparte na racjonalnych czynnikach, po to by węgiel służył jeszcze następnym pokoleniom dodał wicepremier Piechociński. Na spotkaniu z dziennikarzami podkreślił znaczenie ochrony klimatu i konsekwentnej walki z CO 2. Zapowiedział, że stare bloki energetyczne o sprawności poniżej 30 proc. będą sukcesywnie wyłączane. W ich miejsce, obok energii odnawialnej, uruchamiane będą nowoczesne bloki węglowe o sprawności około 46 proc. Wicepremier Piechociński poinformował, że udało się pokonać wszystkie bariery i trudności z budową nowych bloków Opole 5 i 6. Niebawem nastąpi podpisanie stosownych porozumień i konsorcjum, które wygrało kontrakt, wejdzie na plac budowy. Janusz Piechociński odniósł się także do programu naprawczego Kompanii Węglowej. Zapewniał, że nie będzie ani likwidacji kopalń, ani redukcji zatrudnienia pod ziemią i w zakładach przeróbki węgla. Będą tylko naturalne odejścia na emerytury, a spółka będzie też zatrudniać absolwentów szkół górniczych. W rozmowie z dziennikarzami Marek Uszko, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej zapewnił, iż priorytetem programu naprawczego będzie zachowanie jak największej liczby miejsc pracy. W spotkaniu z wicepremierem i ministrem gospodarki uczestniczyli członkowie zarządów Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Mirosław Sekuła, marszałek województwa śląskiego, i Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski. Tekst i zdjęcia: Tomasz Głogowski JANUSZ PIECHOCIŃSKI, WICEPREMIER I MINISTER GOSPODARKI NA SZCZYCIE WĘGLA I KLIMATU W WARSZAWIE: Największe w Unii Europejskiej zasoby węgla są atutem Polski, gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne kraju. Z tego względu, w perspektywie kolejnych dziesięcioleci, węgiel pozostanie ważnym paliwem dla polskiej energetyki i może być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że utrzymanie znaczącego udziału węgla w polskim miksie energetycznym nie będzie możliwe bez istotnego postępu w zakresie czystych technologii węglowych, których rozwojem Polska jest bardzo zainteresowana. Potrzeba bardziej przyjaznego dla środowiska wykorzystywania węgla nie wynika wyłącznie z zobowiązań zewnętrznych, które spoczywają na Polsce. Progospodarcze podejście do transformacji niskoemisyjnej towarzyszy Ministerstwu Gospodarki zarówno w pracach nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Polityką Energetyczną Polski. Chcemy, aby dokumenty te, zachowując spójność między sobą, wytyczyły nowy sposób myślenia o polityce klimatycznej. Nie negując potrzeby transformacji niskoemisyjnej, która jest oczywista w kontekście wyczerpujących się i drożejących zasobów, chcemy skupić się na tych elementach procesu, które mogą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, optymalizacji efektywności wykorzystania węgla, jak i tworzenia nowych miejsc pracy. W kraju, w którym ok. 84 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną i ok. 73 proc. dla ciepła sieciowego zaspakajane jest w oparciu o węgiel, sektor węgla staje się w sposób oczywisty szczególnie ważnym adresatem polityki niskoemisyjnej. Należy szukać rozwiązań, które bez zbyt gwałtownych zmian w miksie energetycznym pozwolą spalać węgiel w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Z tego powodu tak dużo uwagi, zarówno w Narodowym Programie Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i nowej Polityce Energetycznej Polski z perspektywą do roku 2050, zostanie poświęcone tematyce czystych technologii węglowych. Należy przy tym pamiętać, że czyste technologie węglowe to szerokie spektrum rozwiązań technicznych, a zatem proces ten nie powinien być utożsamiany wyłącznie z rozwojem technologii CCS, która na dzień dzisiejszy nie osiągnęła dojrzałości ekonomicznej, a dodatkowo budzi wątpliwości w kontekście możliwości bezpiecznego dla środowiska wieloletniego magazynowania CO 2 pod ziemią. Bardzo obiecującym rodzajem przyjaznej środowisku technologii węglowej wydaje się być zgazowanie węgla. Polityka wspierania czystych technologii węglowych nie powinna preferować jednych rozwiązań kosztem innych na etapie prac badawczych. Oczywiście zrozumiałym jest późniejsze skoncentrowanie środków na rozwiązaniach bardziej obiecujących. 4

5 FAKTY LICZBY WYDARZENIA Oświadczenie zarządu Kompanii Węglowej z dnia 24 października 2013 roku W związku z ogłoszeniem przez związki zawodowe Kompanii Węglowej pogotowia strajkowego zarząd spółki oświadcza, że nie naruszył żadnych porozumień zawartych ze stroną społeczną. Wielokrotnie spotykał się ze związkami zawodowymi i radą pracowników, informując Czarny Diament dla kopalni Rydułtowy-Anna Kopalnia Rydułtowy-Anna, należąca do Kompanii Węglowej, znalazła się wśród laureatów Czarnych Diamentów, nagród przyznawanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Na uroczystej gali, którą zorganizowano 15 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej, zjawili się menedżerowie górniczy, przedstawiciele świata nauki, samorządowcy oraz politycy. Uroczystości zainaugurował Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący kapituły przyznającej nagrody. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Czarne Diamenty nawiązują do bogactwa naturalnego Śląska, którym o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Ponadto informujemy, że na wniosek związków zawodowych 18 października tego roku odbyło się spotkanie rady nadzorczej i zarządu Kompanii Węglowej z przedstawicielami strony społecznej. Podczas tego spotkania udzielono związkom zawodowym odpowiedzi na stawiane pytania. Zarząd zadeklarował, że jest węgiel kamienny. W tym roku nagrodą tą uhonorowana została m.in. kopalnia Rydułtowy-Anna. Statuetkę odebrał Janusz Matuszek, dyrektor zakładu. Wstrząsy w kopalni Piekary 6 listopada 2013 r. przyspieszyły decyzję zarządu Kompanii Węglowej i dyrekcji, dotyczącą skoncentrowania wydobycia w tym zakładzie wydobywczym tylko na jednej ścianie powiedział Marek Uszko, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej. Zdarzenie to przyspieszy również przeniesienie ponad 600 pracowników z Piekar do innych kopalń spółki. kontynuowane będą rozmowy o programie restrukturyzacji firmy. Zarząd zapewnia, że respektując zawarte porozumienia, prowadzić będzie dialog na tematy dotyczące zarówno pracowników, jak i możliwych zmian strukturalno-organizacyjnych Kompanii Węglowej. Bezpieczeństwo górników najważniejsze Przedsiębiorca podjął decyzję o zatrzymaniu wydobycia w rejonie wczorajszych wstrząsów w związku z wysokim stanem zagrożenia tąpaniami, który przekracza wcześniejsze prognozy. Kontynuowanie wydobycia byłoby niebezpieczne dla pracującej tam załogi. Wyregulują potok Bielszowicki Kompania Węglowa wspólnie z Urzędem Miasta w Rudzie Śląskiej zajmą się likwidacją zagrożeń powodziowych w rejonie potoku Bielszowickiego. To jeden z najpilniejszych problemów do rozwiązania na terenie miasta. W wyniku eksploatacji prowadzonej przez kopalnie Pokój, Bielszowice oraz Halemba-Wirek, należące do Kompanii Węglowej, w zlewni potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej doszło do tzw. zakłócenia stosunków wodnych. Istniejąca pod zabudowaniami miejskimi sztolnia wskutek znacznego obniżenia terenu straciła wymaganą sprawność. W związku z tym postanowiono, że w najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie pomiędzy Kompanią Węglową a Urzędem Miasta w Rudzie Śląskiej oraz Śląskim Zarządem Melioracji i Gospodarki Wodnej, by znaleźć rozwiązanie tego problemu. To jedne z najważniejszych ustaleń szesnastego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego ds. eksploatacji górniczej pod terenami Rudy Śląskiej, które odbyło się w zeszłym tygodniu w siedzibie kopalni Pokój. Spotkaniu przewodniczył Roman Sus, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dyrektorzy kopalń Bielszowice, Halemba-Wirek, Pokój i Wujek oraz przedstawiciele Centrali Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Na terenie Rudy Śląskiej eksploatację prowadzą trzy kopalnie należące do Kompanii Węglowej: Halemba-Wirek, Bielszowice oraz Pokój. W ciągu trzech kwartałów 2013 r. Kompania Węglowa naprawiła szkody górnicze w 439 obiektach. Ich koszt wyniósł 42,4 mln zł. 5

6 W K O M PA N I I W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe. Barbórka w kopalni Marcel Tegoroczną Barbórkę w Kompanii Węglowej zainaugurowano 16 listopada w kopalni Marcel, która obchodzi jubileusz 130-lecia istnienia. Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej, podziękował górnikom za ich trud i zaapelował o solidarność w tych trudnych dla górnictwa czasach Sala Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach z trudem pomieściła znamienitych gości, których zaproszono w minioną sobotę, 16 listopada, na uroczystą akademię zorganizowaną przez kopalnię Marcel. Okazją do świętowania była nie tylko zbliżająca się Barbórka, ale także jubileusz 130-lecia kopalni. Zarząd Kompanii Węglowej reprezentowali Marek Uszko, wiceprezes ds. produkcji, i Piotr Rykala, wiceprezes ds. pracy oraz zarządzania i rozwoju. Wśród gości znaleźli się również wicewojewoda śląski Figura św. Barbary w podszybiu szybu Antoni, na poziomie 800 metrów. Fot. Rafał Jastrzębski Andrzej Pilot oraz prof. Józef Dubiński, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Nie zabrakło też parlamentarzystów, samorządowców z ościennych miast oraz przedstawicieli duchowieństwa. Adam Robakowski, dyrektor kopalni Marcel, w swoim przemówieniu podziękował abp. Wiktorowi Skworcowi za koncelebrowanie mszy św. w intencji górników oraz wygłoszenie homilii. Przypomniał, że przez wszystkie te lata, bez względu na zawirowania wojenne, społeczne i ustrojowe, górnicy zawsze dziękowali swojej opiekunce św. Barbarze za przepracowane lata

7 Adam Robakowski, dyrektor Marcela, prezentuje dyplom otrzymany z okazji jubileuszu kopalni. Fot. Tomasz Głogowski i prosili o szczęśliwą przyszłość. Nie inaczej było i tym razem. Dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Wasza tak liczna obecność to podziękowanie dla załogi kopalni za codzienny trud i wysiłek. Jest ona także dowodem na to, że to, co robimy i jak to robimy, jest zauważane i docenione powiedział podczas akademii dyrektor Robakowski, zapraszając gości do obejrzenia specjalnego filmu przedstawiającego historię kopalni Marcel, dawniej kopalni Emma. Marek Uszko, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej, dziękując górnikom za ich codzienny trud, stwierdził, że kopalnia Marcel jest w ocenie zarządu w pierwszej trójce najlepszych kopalń spółki. Można śmiało powiedzieć, że Marcel osiąga lepsze wyniki niż Bogdanka, która od lat chlubi się, że jest najlepszą kopalnią w Polsce powiedział wiceprezes Uszko i dodał, że górnicy z Marcela osiągają tak doskonałe wyniki, mimo że pracują w bardzo trudnych warunkach. Wiceprezes przypomniał, że mijający rok był trudnym okresem dla całego górnictwa, a w szczególności dla Kompanii Węglowej. Dlatego spółka kończy prace nad wieloletnim planem restrukturyzacji, który będzie obowiązywał do 2020 r. Będzie to trudny program. Trudny w odbiorze społecznym, ale jestem przekonany, że wspólnie pokonamy ten niełatwy okres. Z tego miejsca chciałbym też zaapelować o solidarność wśród naszych pracowników. Solidarność, która musi być w naszej branży i w naszej spółce, abyśmy przetrwali ten niełatwy czas powiedział Marek Uszko. Dodał, że w sobotę, 16 listopada, w dniu gdy zorganizowano Barbórkę kopalni Marcel, w siedzibie Kompanii Węglowej gościł wicepremier Janusz Piechociński, który spotkał się z członkami zarządów spółek węglowych. Rozmawiano o bieżącej sytuacji branży. Ministerstwo Gospodarki ze szczególną troską pochyla się nad programem restrukturyzacji naszej branży. Otoczenie i kryzys spowodowały, że spółki węglowe mają w tym roku pogorszone wyniki finansowe. Kryzys dotknął szczególnie Kompanię Węglową. Mamy bardzo zmniejszone przychody, co powoduje, że musieliśmy wprowadzić programy oszczędnościowe. Nie oszczędzamy jedynie na kwestiach bezpieczeństwa pracy, które były i zawsze będą dla nas priorytetem zapewnił wiceprezes Uszko. Tomasz Głogowski 7

8 W K O M PA N I I WCZORAJ I DZIŚ KOPALNI MARCEL : KWK Marcel jest jedną z 15 kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej SA. Siedziba kopalni mieści się w Radlinie. Obszar górniczy zakładu ma powierzchnię 60,14 km 2 i położony jest w obrębie gmin powiatu wodzisławskiego oraz częściowo Rybnika i Świerklan. Kopalnia Marcel eksploatuje złoże zalegające w obszarze dwóch niecek, rozdzielonych nasunięciem michałkowickim: niecki jejkowickiej w części macierzystej zakładu, gdzie jest eksploatowany pokład 712/1-2, oraz niecki chwałowickiej w części marklowickiej, gdzie eksploatowane są pokłady grupy 500. W eksploatowanych pokładach występują zagrożenia naturalne: II, III i IV kategoria zagrożenia metanowego, I i II stopień zagrożenia tąpaniami, I i II stopień zagrożenia wodnego. Model kopalni oparty jest na: 7 szybach, 2 poziomach wydobywczych: 400 i 800 m oraz 4 ścianach eksploatacyjnych. Kopalnia produkuje ponad 2,7 mln t węgla rocznie, tj. około 11 tys. t na dobę. Jest to węgiel typu 34, 33 oraz 32. Węgiel handlowy z Marcela charakteryzuje się średnią zawartością popiołu 8 proc., siarki 0,6 proc. i średnią wartością opałową 27,7 MJ/kg. Głównym odbiorcą węgla koksującego jest Kombinat Koksochemiczny Zabrze, a odbiorcami węgla energetycznego są cementownie i energetyka zawodowa. Część węgla jest sprzedawana za pośrednictwem Węglokoksu na rynkach zagranicznych, m. in. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Rumunii. POCZĄTKI KOPALNI EMMA, LATA Początki kopalni Marcel, dawniej Emma, sięgają II połowy XIX stulecia. Pierwsze wzmianki o wierceniach w tym rejonie w poszukiwaniu pokładów węgla pochodzą z 1857 r. Prawną jednostką administracyjną kopalnia Emma stała się w 1873 r. poprzez wpisanie do księgi wieczystej. W trakcie prac przygotowawczych do eksploatacji węgla główny jej właściciel Fryderyk Grundman rozpoczął głębienie dwóch szybów Grundman dzisiaj Antoni i Mauve Wiktor. Budowa kopalni trwała 10 lat. Udostępniono 6 pokładów w warstwach ostrawskich, o łącznej miąższości 14,6 m. Uruchomienie kopalni nastąpiło 13 listopada 1883 r. Szyby Mauve i Grundman posiadały poziom I na głębokości 126 m i poziom II na głębokości 198 m. W pierwszym roku eksploatacji wydobyto tylko 83 t węgla, ale już w następnym roku 19 tys. t, a w 1885 r. 84 tys. t. W kolejnych latach Emma przejęła eksploatację sąsiednich kopalń z Radlina i Biertułtów, powiększając swoje pole górnicze i wydobycie. OKRES MIĘDZYWOJENNY, LATA Po powrocie Górnego Śląska do Polski Rybnickie Gwarectwo Węglowe, do którego należała kopalnia Emma, było nadal w rękach kapitału niemieckiego. Kopalnia posiadała 2 główne szyby wydobywcze Antoni i Wiktor, które znajdowały się w środku pola eksploatacyjnego. Szyb Wiktor sięgał do poziomu 600 m, zaś szyb Antoni do 400 m. Na głównych poziomach 200 m i 400 m udostępniono szereg pokładów. Do ważnych inwestycji z tego okresu zaliczyć należy szyb wentylacyjny w Marklowicach, zgłębiony w latach do głębokości 360 m. Miał on obudowę murowaną i szerokość 4,5 m. Jednakże na skutek dużego dopływu solanki oraz gazonośności budowa szybu została wstrzymana. Drugą poważną inwestycją był szyb Jedłownik, oddany do użytku w 1935 r. Głębokość szybu wynosiła 235 m, przy średnicy 4 m. W 1938 r. na poziomie 200 m nastąpiło połączenie wyrobisk kopalni Emma z szybem Jedłownik. LATA OKUPACJI Po wkroczeniu wojsk niemieckich kopalnia Emma wraz z innymi kopalniami została przejęta w zarząd komisaryczny przez Zakład Rzeszy Hermann Göring. W okresie II wojny światowej okupant prowadził rabunkową gospodarkę. Eksploatowano najkorzystniejsze do wybrania pokłady, położone blisko szybów wydobywczych, zaniedbując roboty przygotowawcze oraz inwestycje. Od 1944 r. zaznaczył się wyraźny spadek wydobycia. KOPALNIA MARCEL W LATACH Oswobodzenie kopalni Emma nastąpiło 26 marca 1945 r. Wydobycie zostało wznowione 2 kwietnia w tym samym roku. Do 1949 r. głównym zadaniem kopalni było odzyskanie przedwojennej zdolności produkcyjnej. 1 maja 1949 r. Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego zatwierdził zmianę nazwy kopalni Emma na Marcel. Budynek dyrekcji kopalni. Okres międzywojenny. Fot. ARC 8

9 Kopalnia Emma protoplasta Marcela. Fot. ARC W 1955 r. w kopalni Marcel czynnych było 5 szybów. Głównym szybem wydobywczym był dwuprzedziałowy szyb III zgłębiony do poziomu 600 m, wyposażony w skip o pojemności 10 t. Eksploatację w polu marklowickim rozpoczęto w 1976 r., po uruchomieniu szybu Marklowice I do jazdy ludzi i transportu materiału. Złoże zalegające pod gminą Marklowice należy do najbogatszych w Europie. Aby zminimalizować wpływ eksploatacji na powierzchnię terenu w centrum Marklowic, uruchomiono podsadzkę hydrauliczną. Po raz pierwszy podsadzkę zastosowano 29 września 1979 r. w ścianach P-1 i P-2 w pokładzie 415. Podsadzanie zastosowano w kopalni po raz ostatni w październiku 1999 r. w ścianie P-12 w pokładzie 417. W ciągu 20 lat stosowania podsadzki w kopalni Marcel, jako środka minimalizującego wpływy eksploatacji na powierzchni, na dole zakładu ulokowano 5,6 mln m 3 materiału podsadzkowego piasku i kamienia. OKRES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH I MODERNIZACJI KOPALNI W LATACH W 1990 r. kopalnia Marcel wraz z innymi kopalniami uzyskała samodzielność finansową, samorządową i organizacyjną. Na fali reformowania górnictwa przystąpiono do modernizacji zakładu. Wprowadzono nowoczesny system wybierania pokładów metodą dużej koncentracji wydobycia. W ścianach zastosowano wysokowydajne kombajny ścianowe oraz przenośniki ścianowe i podścianowe nowej generacji. Do ścian zakupiono nowe obudowy, a do transportu pod ziemią wprowadzono niestosowane do tej pory kolejki spągowe. W latach kopalnia Marcel wraz z 6 innymi zakładami górniczymi weszła w skład Rybnickiej Spółki Węglowej. Uchwałą RSW z 4 grudnia 1995 r. do kopalni Marcel została przyłączona kopalnia 1 Maja. Jednak bardzo trudne i złożone warunki górniczo-geologiczne zdecydowały o zaniechaniu produkcji i likwidacji ruchu 1 Maja. Kopalnia ta zakończyła działalność w 2000 r., po 40 latach od jej uruchomienia. W 1994 r. kopalnia Marcel uzyskała dostęp do eksploatacji bogatej w węgiel koksowy partii niedobczyckiej, przejętej od kopali Rymer, oraz partii rydułtowskiej, należącej do kopalni Rydułtowy, przylegających bezpośrednio do złoża Marcel. Pozyskano w ten sposób 37 mln t zasobów wysokiej jakości węgla typu 33 i 34. Eksploatacja pokładów warstw jaklowieckich ścianami o wielkości wydobycia 3 tys. t na dobę spełniała funkcję lokomotywy dla rozwoju eksploatacji w części marklowickiej kopalni. W latach w kopalni Marcel była realizowana jedna z najważniejszych inwestycji w powojennej historii tego zakładu budowa upadowej odstawczo-transportowej z powierzchni do poziomu 400 m. Długość upadowej wynosi 1850 m, przy nachyleniu 12 stopni. Po oddaniu uruchomionej nakładem 100 mln zł upadowej, węgiel z części marklowickiej jest transportowany bezpośrednio do zakładu przeróbczego, z pominięciem transportu kołowego oraz ciągnienia szybem. Oprócz przenośników odstawy urobku w upadowej została zainstalowana spalinowa kolejka spągowa. Kopalnia Marcel wchodzi w swoje 130-lecie jako na wskroś nowoczesny zakład górniczy. Dzięki uzyskiwanym dobrym wynikom kopalnia jest mocnym ogniwem Kompanii Węglowej, a jej dyrekcja i załoga z optymizmem patrzą w przyszłość. Przed kopalnią Marcel stoi perspektywa eksploatacji pokładów grubych, tj. pokładu 505 oraz 507 w części marklowickiej złoża. W tych pokładach znajduje się zdecydowana większość zasobów Marcela. Zasoby przemysłowe tej kopalni określono na poziomie około 41 mln t. Stąd też w 2012 r. przystąpiono do opracowania i realizacji wydłużenia układu upadowej odstawczo-transportowej pod kątem eksploatacji w części marklowickiej pokładów zalegających poniżej 600 m. Opracowano układ nowych dróg transportowych, zbiornika retencyjnego wraz z maszynami, urządzeniami i instalacjami, które wydłużą istniejący już układ upadowej odstawczo-transportowej. Kopalnia Marcel, obchodząca jubileusz 130-lecia, jest wiarygodnym partnerem biznesowym, który ciągle podwyższa jakość oferowanych produktów. Poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów i technologii wciąż podnosi się poziom bezpieczeństwa i higieny oraz organizacji pracy. KWK Marcel jest postrzegana jako firma przyjazna dla otoczenia, która potrafi współpracować z władzami gmin, na terenie których prowadzi eksploatację. 9

10 W Y D A R Z E N I A Pamiętamy o górnikach z Halemby W kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej 21 listopada odprawiono uroczystą mszę świętą w siódmą rocznicę katastrofy w kopalni Halemba, w której zginęło 23 górników Wieniec pod pomnikiem poległych górników złożyli przedstawiciele Kompanii Węglowej. Fot. Tomasz Głogowski W nabożeństwie uczestniczyły rodziny ofiar, mieszkańcy Rudy Śląskiej oraz przedstawiciele samorządu i górnictwa. Kompanię Węglową reprezentowali Piotr Rykala, wiceprezes zarządu ds. pracy oraz zarządzania i rozwoju, oraz Wojciech Szymiczek, dyrektor kopalni Halemba-Wirek. Obecna była także Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, oraz poczty sztandarowe kopalń i organizacji związkowych. Ks. Bernard Drozd, proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej, zauważył w homilii, że szczególnie teraz, w tych listopadowych dniach, gdy stajemy nad grobami naszych bliskich, nurtuje nas myśl o śmierci i przemijaniu. 10 Z czasem budzi się w nas żal, smutek i rozpacz, że nasi bliscy musieli od nas odejść. Ale Pan Jezus daje nam nadzieję. Poprzez swoje zmartwychwstanie zapewnił każdemu z nas życie wieczne. I chociaż człowiek odchodzi z tego świata, musi pożegnać się z rodziną, z najbliższymi, to pozostaje nadzieja, że nie odchodzi na zawsze. Że kiedyś spotkamy go w domu naszego Ojca w niebie. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, próżny byłby nasz trud. Żyjmy więc tą wiarą w życie wieczne, abyśmy także my mogli cieszyć się umiłowaniem Boga w niebie powiedział proboszcz. Po mszy św. delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy, znajdującym się na pobliskim cmentarzu. Hołd poległym górnikom z kopalni Halemba oddali przedstawiciele kopalń, zarządu Kompanii Węglowej oraz władze miasta. Do tragedii w kopalni Halemba doszło 21 listopada 2006 r., około godziny 16.00, w pokładzie 506, na głębokości 1030 m. Górnicy z kopalni oraz pracownicy zewnętrznej firmy Mard pracowali na ścianie przeznaczonej do likwidacji, wydobywając od kilku dni znajdujący się tam sprzęt. W pewnym momencie doszło do eksplozji metanu, która zainicjowała wybuch pyłu węglowego. Zginęło 23 górników 8 pracowników kopalni i 15 pracowników firmy Mard. Była to jedna z najtragiczniejszych katastrof w historii górnictwa w ciągu ostatnich 30 lat.

11 Pamiątkowe zdjęcie finalistów konkursu z Markiem Uszko, wiceprezesem zarządu KW SA, i Piotrem Litwą, prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Finał konkursu Pracuję bezpiecznie Mariusz Szczot, 32-letni pracownik Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla kopalni Bolesław Śmiały, zwyciężył w jubileuszowej 10. edycji konkursu Pracuję bezpiecznie, który zorganizowano w piątek w Domu Kultury w Niedobczycach. Drugie miejsce zajął Damian Starowicz z kopalni Halemba-Wirek, a trzecie Marek Burek z kopalni Brzeszcze Wtegorocznym konkursie, który popularyzuje wśród załogi Kompanii Węglowej zasady bezpiecznej pracy, wzięło udział za pomocą specjalnej platformy internetowej 4067 uczestników, czyli dwa razy więcej niż w minionym roku. Ostatecznie do finału, który rozegrano 8 listopada w Domu Kultury w Niedobczycach, zakwalifikowało się 10 uczestników z największą liczbą punktów (każdą kopalnię mogła reprezentować tylko jedna osoba). Mariusz Szczot z kopalni Bolesław Śmiały od początku był faworytem rywalizacji. Już po pierwszych pytaniach testowych wyszedł na prowadzenie, którego praktycznie nie oddał do końca. W finale zaczął gonić go jeszcze Damian Starowicz z Halemby-Wirka, ale nie zdołał odrobić strat. Rywalizacja rozgrzała publiczność zgromadzoną w Domu Kultury. Po każdej dobrej odpowiedzi finałowej koledzy uczestników krzyczeli dobrze, albo yes!. Konkurs zgromadził też wielu znamienitych gości, wśród których znalazł się m.in. Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Odbierając zwycięską statuetkę oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł, Mariusz Szczot przyznał, że do tej pory, jako pracownik FINALIŚCI KONKURSU PRACUJĘ BEZPIECZNIE 2013 : 1. Krystian Kaczmarek KWK Chwałowice 2. Mariusz Szczot KWK Bolesław Śmiały 3. Damian Starowicz KWK Halemba-Wirek 4. Marek Burek KWK Brzeszcze 5. Damian Zydek KWK Knurów-Szczygłowice 6. Paweł Kocur KWK Sośnica-Makoszowy 7. Gabriel Dziwisz KWK Rydułtowy-Anna 8. Aleksander Witas KWK Bielszowice 9. Adam Ciborowski KWK Bobrek-Centrum 10. Dariusz Zimnik KWK Ziemowit 11

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010

Informacje ogólne. Oficjalne przejęcie kopalni Silesia przez inwestora koncern EPH 9 grudnia 2010 Katowice 2012 PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a Průmyslový Holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Spółka zmodernizowała

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna Broszura informacyjna Nr 4/2016 Teść ulotki można przeczytać w najbliższym wydaniu Trybuny Górniczej (czwartek, 18 lutego 2016) Szanowni Państwo, Drodzy Górnicy Miniony rok był bardzo trudny dla Kompanii

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Bogdanka, 19 marca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Wniosek w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Zarząd Lubelski Węgiel Bogdanka S.A przedkłada wniosek wraz z uzasadnieniem

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. Dialog społeczny eczny- negocjacje wynagrodzeń w Kompanii Węglowej W S.A KOMPANIA WĘGLOWA S.A. to: Największa firma wydobywcza w Europie, która......w 2005 r. sprzedała 50,5 mln ton

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r.

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r. REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Katowice, 16 lipca 2015 r. Kompania Węglowa S.A. 30 czerwca 2015 r. 11 kopalń 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bolesław Śmiały Sośnica Piast Ziemowit

Bardziej szczegółowo

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015)

Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) 14/04/2015 Tak dla restrukturyzacji: raport z badań Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Polacy wobec przemysłu górniczego (luty- marzec 2015) Kontekst badań Spadek cen węgla kamiennego na światowych

Bardziej szczegółowo

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje:

Strony niniejszego porozumienia ustaliły co następuje: Katowice, 17.01.2015 POROZUMIENIE zawarte pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego

Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Ogólny zarys koncepcji rachunku ABC w kopalni węgla kamiennego Mogłoby się wydawać, iż kopalnia węgla kamiennego, która wydobywa teoretycznie jeden surowiec jakim jest węgiel nie potrzebuje tak zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa

Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa Kompleksowe rozwiązania dla górnictwa BEZPIECZEŃSTWO P O P I E R W SZE BEZPIECZEŃSTWO K Kluczowym wyzwaniem dla światowych producentów nowoczesnych maszyn i urządzeń wydobywczych jest zapewnienie ich maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

Powstanie, struktura i zadania Oddziału CZOK.

Powstanie, struktura i zadania Oddziału CZOK. Powstanie, struktura i zadania Oddziału CZOK. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (CZOK), powołany został Uchwałą Nr 1/00 Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., z dnia 22.08.2000 roku. SRK S.A. powstała

Bardziej szczegółowo

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice

Daniel BORSUCKI DYREKTOR Zespołu Zarządzania Mediami KHW S.A. Katowice NFOŚiGW Forum XLII Energia - Efekt Środowisko Nowe technologie pozyskania oraz zagospodarowania węgla kamiennego i metanu gwarantem bezpieczeństwa energetycznego UE i sporego efektu ekologicznego Daniel

Bardziej szczegółowo

Wody dołowe odprowadzane z kopalń Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach do cieków powierzchniowych. Katowice, luty 2009r.

Wody dołowe odprowadzane z kopalń Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach do cieków powierzchniowych. Katowice, luty 2009r. Wody dołowe odprowadzane z kopalń Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach do cieków powierzchniowych Katowice, luty 2009r. W skład Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach wchodzą kopalnie: Piekary, Bobrek-Centrum,

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA?

GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r. 2013 r. STAGNACJA CZY REGRESJA? WARSZAWA, 4 czerwiec 2013r. Henryk PASZCZA ARP SA Agencja Rozwoju Przemysłu

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA W POLSCE

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA W POLSCE ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA W POLSCE PRZERÓBKA Zarząd Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej Kompanii Węglowej S.A. 40-127 KATOWICE, Plac Grunwaldzki 8-10, IV-piętro

Bardziej szczegółowo

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie

http://www.ncbir.pl/ps_kopalnie OGŁOSZENIE KONKURSOWE I ZAMAWIAJĄCY A. Nazwa: Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju B. Adres: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a C. Adres internetowy: www.ncbir.pl D. Dokumenty dotyczące konkursu

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. KATOWICKI HOLDING USKOK KŁODNICKI dług. ok. 30 km CHORZÓW max.zrzut 350m RUDA ŚL. Ruch Śląsk USKOK VI/VIa WĘGLOWY S.A. max.zrzut dług. ok. 2 km ok.130m Ruch Wujek KWK WIECZOREK

Bardziej szczegółowo

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną,

1) Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach na pięcioletnią kadencję indywidualną, 2016-01-12 13:37 KOPEX SA Powołanie osób zarządzających. Raport bieżący 6/2016 Zarząd "KOPEX" S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza "KOPEX" S.A.

Bardziej szczegółowo

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej.

Uroczystości na cmentarzu zakończyły: apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar II Wojny Światowej. Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10805,70-rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej.html Wygenerowano: Wtorek, 10 stycznia 2017, 14:56 08 maja 2015 70 rocznica

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY I PROGNOZY. Katowice, 12 maja 2015 r.

REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY I PROGNOZY. Katowice, 12 maja 2015 r. REALIZACJA BIZNESPLANU EFEKTY I PROGNOZY Katowice, 12 maja 2015 r. Kompania W glowa stan obecny Kompania Węglowa zgodnie z harmonogramem realizuje program optymalizacji w celu uzyskania trwałej rentowności.

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. Program naprawczy KHW S.A. działania dostosowujące do warunków zmieniającego się otoczenia gospodarczego 22 styczeń 2015 Program naprawczy Katowickiego Holdingu Węglowego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I KIERUNKI ROZWOJU KW S.A.

AKTUALNA SYTUACJA I KIERUNKI ROZWOJU KW S.A. AKTUALNA SYTUACJA I KIERUNKI ROZWOJU KW S.A. materiały konferencyjne Komisja Gospodarki Narodowej Senatu RP 6 listopada 2012 r. Grupujemy 15 kopalń węgla kamiennego, które rocznie produkują ok. 40 milionów

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Miasto Częstochowa. Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY Miasto Częstochowa Lider efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej KRZYSZTOF MATYJASZCZYK PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY . Doskonała lokalizacja Powierzchnia: Częstochowa 160 km 2 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary mgr inż. Mieczyslaw Timler FIRMA TIMLER Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej Nowy Sącz ul. św. Heleny 23 Maj 2005 Jak powstała

Bardziej szczegółowo

CEM. Polacy o zmianach klimatu. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej. Prezentacja głównych wyników badań. Październik 2013

CEM. Polacy o zmianach klimatu. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej. Prezentacja głównych wyników badań. Październik 2013 CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Polacy o zmianach klimatu Prezentacja głównych wyników badań Październik 2013 POSTRZEGANIE WAGI PROBLEMU ZMIAN KLIMATU Bardzo poważnym Jak poważnym problemem

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

- PROJEKT - Porządek posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.8.2015.KJ - PROJEKT - Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 31.08.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wzbogacania Miałów w KWK Piast

Zakład Wzbogacania Miałów w KWK Piast Zakład Wzbogacania Miałów w KWK Piast Informacje o kopalni Piast : KWK Piast została uruchomiona w 1975 r. Wydajność kopalni wynosi 24 tys. ton węgla nie wzbogaconego / dobę. W 1975 r. uruchomiony został

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego

Projekt innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego Projekt innowacyjnej podziemnej kopalni węgla kamiennego w granicach zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Oświęcim-Polanka 1 KOPEX GROUP KOPEX-EX-COAL Warszawa 24 czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008

DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO ROK 2008 2 3 Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Rok 2008 (nry 1 17) (Skróty oznaczają: D. decyzję, K. komunikat, O. obwieszczenie, Z. zarządzenie.)

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki

Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Projekt: Grey2Green Innowacyjne produkty dla gospodarki Główne założenia do realizacji projektu Działalność podstawowa Grupy TAURON to: Wydobycie węgla Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. Wiodący europejski producent węgla energetycznego Opracowali: Roman Łój, Daniel Borsucki SENAT RP, Warszawa 6 listopad 2012 rok 2 KATOWICKA GRUPA KAPITAŁOWA OBSZAR GÓRNICZY

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4

Bardziej szczegółowo

Marian Turek. Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego

Marian Turek. Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego Marian Turek Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 1 Spis treści Od Autora... 7 Wprowadzenie... 8 ROZDZIAŁ 1 Warunki restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: JEDNOSTKI ADMINISTRACJI TERENOWEJ

ANKIETA: JEDNOSTKI ADMINISTRACJI TERENOWEJ Foresight technologiczny na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Małopolski m UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszar badawczy: ZASOBY NATRURALNE

Bardziej szczegółowo

PL B1. KURZYDŁO HENRYK, Lubin, PL KIENIG EDWARD, Wrocław, PL BUP 08/11. HENRYK KURZYDŁO, Lubin, PL EDWARD KIENIG, Wrocław, PL

PL B1. KURZYDŁO HENRYK, Lubin, PL KIENIG EDWARD, Wrocław, PL BUP 08/11. HENRYK KURZYDŁO, Lubin, PL EDWARD KIENIG, Wrocław, PL PL 214620 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214620 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389153 (51) Int.Cl. E21B 43/243 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć

URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze. wszystko co powinieneś wiedzieć URLOPY górnicze, jednorazowe odprawy pracownicze wszystko co powinieneś wiedzieć Pracownicy JAS-MOS! Przekazuję w Wasze ręce informator, który - mam nadzieję - będzie dla Was pomocny przy podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą

UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą UMOWA o ustanowieniu naukowo-technologicznej platformy współpracy pod nazwą Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej IUSER 10 października 2012 roku, Warszawa Program Otwarcie zebrania

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r.

Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r. Katowice, dnia 11.07.2014r. Materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice w dniu 28 lipca 2014 r. Tematyka materiału informacyjnego: Sprawozdania dotyczące informacji o działaniach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. Ul. Ścigały 14 40-205 Katowice Energetyczne wykorzystanie metanu z odmetanowania Kopalń Krótka historia ZEC S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ 01.07.1995 r. Uchwała Walnego

Bardziej szczegółowo

Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą.

Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą. Emerytury górnicze to świadczenia emerytalne, do których prawo, po spełnieniu określonych warunków, mają pracownicy, wykonujący pracę górniczą. Co to jest praca górnicza? Okresy pracy górniczej to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

KARTA SCENARIUSZY ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO MECHANIZACJA TECHNLOGIE PODSTAWOWE MECHANIZACJA TECHNOLOGII KLIMATYZACJA KOPALŃ

KARTA SCENARIUSZY ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO MECHANIZACJA TECHNLOGIE PODSTAWOWE MECHANIZACJA TECHNOLOGII KLIMATYZACJA KOPALŃ KARTA SCENARIUSZY ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO MECHANIZACJA TECHNLOGIE PODSTAWOWE MECHANIZACJA TECHNOLOGII KLIMATYZACJA KOPALŃ SYMBOL IK/S 1. WYRÓśNIKI SYSTEMU MASZYNY I URZĄDZENIA: klimatyzacja lokalna, klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A w Bytomiu Przedsiębiorstwo Górnicze PG Silesia Czechowice Dziedzice

Kopalnie Kompanii Węglowej S.A. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A w Bytomiu Przedsiębiorstwo Górnicze PG Silesia Czechowice Dziedzice Międzyzakładowa Organizacja Koordynacyjna oraz Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Kompanii Węglowej S.A Siedziba: 41-902 Bytom ul. Chorzowska 25

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r.

RM R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. RM 110-64-11 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych

Bardziej szczegółowo

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim

Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim Proces informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w europejskim przemyśle stalowym Wnioski i zalecenia Kwiecień 2015 1 Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A.

GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A. GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE METANU Z POKŁADÓW WĘGLA W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A. mgr inż. Kazimierz Gatnar Zespół Zarządzania Energią i Gospodarki Metanem 1 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 5 kopalń:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Czopik Prezes Zarządu. Katowice, dnia 24.02.2014 r.

Łukasz Czopik Prezes Zarządu. Katowice, dnia 24.02.2014 r. Łukasz Czopik Prezes Zarządu Katowice, dnia 24.02.2014 r. Geneza Prowadząc rozważania na temat Polityki Cenowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA nie sposób pominąć genezy jego powstania i

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie zagrożenia klimatycznego na przykładzie doświadczeń KHW S.A. KWK Murcki-Staszic

Zwalczanie zagrożenia klimatycznego na przykładzie doświadczeń KHW S.A. KWK Murcki-Staszic dr inż. JACEK DOMAŃSKI dr inż. GRZEGORZ PLONKA mgr inż. MARIUSZ WILKOSZ Katowicki Holding Węglowy S.A. mgr inż. ZBIGNIEW LASKOWSKI Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK Murcki-Staszic Zwalczanie zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

I edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2002 r.

I edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2002 r. I edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii - 2002 r. CZERWIEC 2002 W dniu 7 czerwca 2002 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła sie Gala - rozstrzygnięcie I edycji

Bardziej szczegółowo

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki Polski system energetyczny na rozdrożu 40% mocy w elektrowniach ma więcej niż 40 lat - konieczność

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

CHĘCINY CHRONIĄ KLIMAT. Autobus energetyczny mobilne centrum edukacyjno informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu

CHĘCINY CHRONIĄ KLIMAT. Autobus energetyczny mobilne centrum edukacyjno informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu CHĘCINY CHRONIĄ KLIMAT Ochrona środowiska powinna być jedną z ważniejszych wartości każdego człowieka. Podjęliśmy się udziału w konkursie ponieważ temat ochrony klimatu jest dla nas niezwykle interesujący.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin

PLAN DZIAŁANIA KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin STRESZCZENIE Obszarem działalności normalizacyjnej KT 125 są kapitalne wyrobiska górnicze pionowego i poziomego udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H

Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice 2H Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Wykonane w czerwcu 2012r kontrole stanu obmurza szybu Kazimierz I przy pomocy kamer, wykazały wystąpienie dopływu wody (oszacowane

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy wniosek obejmuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, określonego w 5 ust. 1 Statutu Spółki, o następujące punkty:

Niniejszy wniosek obejmuje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, określonego w 5 ust. 1 Statutu Spółki, o następujące punkty: Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. Działając na podstawie 14 ust. 2 pkt 15) w związku 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW Konferencja współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych Sejm, 28 listopada, 2016 POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. WdroŜenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2004 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. W październiku 2007 zakończył się, trwający miesiąc., proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ KWK HALEMBA-WIREK Utylizacja metanu kopalnianego za pomocą skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy pomocy silnika gazowego firmy JENBACHER typu JMS 312

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze!

Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze! Katowice, kwiecień 2013 r. Szanowni Akcjonariusze! To dla mnie niezwykła przyjemność móc, po raz pierwszy od momentu objęcia w lipcu 2012 roku stanowiska prezesa zarządu Kopex SA, przedstawić Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy.

Spotkanie w Bydgoszczy otworzył Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą UTP w Bydgoszczy. Odbyła się konferencja tematyczna pn. Instalacje OŹE, gaz łupkowy, stopień wodny oraz LPG i LNG w transporcie publicznym w województwie kujawsko-pomorskim Perspektywy wykorzystywania w naszym województwie

Bardziej szczegółowo