Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

2 OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2

3 Spis treści WSTĘP... 5 BEZPIECZEŃSTWO CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH... 6 Zabezpieczenia... 6 Zalecenia dla Użytkowników systemu... 7 Konfiguracja przeglądarki... 8 CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH PIERWSZE LOGOWANIE KONFIGURACJA Parametry aplikacji Uprawnienia Użytkowników Konfiguracja rachunków Grupy rachunków RACHUNKI Szczegółowe informacje o rachunku Saldo rachunku Ostatni wyciąg Wyciągi Wyszukiwanie operacji Potwierdzenie operacji PRZELEWY Dodanie nowego przelewu (zwykły, ZUS, US) Import przelewów Ułatwienia przy tworzeniu przelewów Modyfikacja wprowadzonego przelewu Podpisywanie przelewu Wycofanie podpisu przelewu Przekazanie przelewu do realizacji Wstrzymanie realizacji przelewów Anulowanie przelewu z przyszłą datą realizacji Usuwanie przelewu Tworzenie paczek dokumentów Przekazanie paczek zleceń do realizacji Eksport statusów przelewów Raport przelewów Archiwum przelewów KONTRAHENCI Nowy kontrahent Import kontrahentów Strona 3

4 Edycja kontrahentów Grupy kontrahentów Nowa grupa kontrahentów Edycja grupy kontrahentów Eksport kontrahentów do pliku Tworzenie przelewu z listy kontrahentów TABELE Banki krajowe Rachunki Urzędów Skarbowych Kursy walut Kalkulator walutowy HASŁA KOMUNIKATY WSPARCIE TECHNICZNE Strona 4

5 WSTĘP Szanowni Państwo Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Centrum Usług Internetowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny i przede wszystkim bezpieczny dostęp do rachunku bankowego i całego pakietu związanych z nim usług. Bankowość Elektroniczna Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie została stworzona m.in. z myślą o i dla dużych firm, natomiast niniejszy Przewodnik ułatwi korzystanie z jej funkcjonalności. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Centrum Usług Internetowych będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem Internetu min. takie operacje jak: sprawdzenie stanu rachunków, realizacja przelewów (zwykły, ZUS, US). Korzystanie z Centrum Usług Internetowych jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC z dostępem do internetu wyposażonego w przeglądarkę stron WWW. Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne informacje na temat użytkowania aplikacji Def3000/CEB aplikacja ta służy do zarządzania dostępem klientów do usług bankowych za pośrednictwem sieci Internet. Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją zachęcamy Państwa do skorzystania z lektury niniejszej dokumentacji, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży funkcjonalność Systemu. Strona 5

6 BEZPIECZEŃSTWO CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Zabezpieczenia System bezpieczeństwa tworzymy wspólnie. Poniżej wskazujemy elementy tego systemu gwarantowane przez bank, natomiast w dalszej części rozdziału przedstawiamy katalog zasad bezpieczeństwa zalecenia do stosowania przez Użytkowników usługi. Szyfrowana transmisja danych Stosujemy sprawdzone i szyfrowane automatyczne zabezpieczenie protokołem Secure Socket Layer (SSL) wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Zapewnia on poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między Klientem, a bankiem. Zastosowanie tej metody zapewnia całkowitą poufność operacji finansowych. W czasie korzystania z bezpiecznego protokołu adres strony internetowej zaczyna się od https://. Uwierzytelnienie Uwierzytelnienie, czyli sprawdzenie tożsamości Użytkownika i jego prawa dostępu do Centrum Usług Internetowych oparte jest na czymś CO ZNASZ (identyfikator użytkownika i hasło, PIN) oraz na tym CO MASZ (karta mikroprocesorowa). Identyfikator Użytkownika (ID) Służy do identyfikacji przy logowaniu się do Centrum Usług Internetowych. Jest to niepowtarzalny, nadawany przez bank identyfikator, który otrzymuje każdy Użytkownik usługi. Składa się z cyfr i/lub liter, należy go chronić i nie udostępniać osobom trzecim. Karta mikroprocesorowa Jest to karta elektroniczna, która wraz z PIN-em służy do bezpiecznej autoryzacji (podpisu) operacji przez Internet. Dzięki powiązaniu karty z indywidualnym PIN-em w prosty i bezpieczny sposób można korzystać z usług przez WWW. PIN do karty mikroprocesorowej Jest poufnym, osobistym numerem identyfikacyjnym przypisanym do Posiadacza karty mikroprocesorowej. Dzięki powiązaniu PIN-u z kartą mikroprocesorową łatwo i bezpiecznie można autoryzować (podpisywać) swoje operacje przez WWW. Czytnik do kart mikroprocesorowych Jest to urządzenie, które umożliwia zatwierdzanie operacji z konta w serwisie internetowym poprzez złożenie podpisu w formie elektronicznej z użyciem karty mikroprocesorowej wraz z PIN-em do karty mikroprocesorowej. Przed przystąpieniem do korzystania z Centrum Usług Internetowych należy zainstalować czytnik. Hasło Hasło jest jednym ze środków identyfikacji, używanym podczas logowania. Hasło nadawane jest przez bank, następnie podczas pierwszego logowania system prosi o jego zmianę, można je także zmienić korzystając z Centrum Usług Internetowych dzięki opcji Hasła. Hasło musi spełniać poniższe wymagania: składa się od 4 do 8 znaków (cyfry i litery) Strona 6

7 małe i duże litery są rozróżniane nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych np. ą, ć, ę, ł, ń, ś, ó, ź, ż nie należy stosować znaków specjalnych, tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli, ^ Automatyczne wylogowanie Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wylogowanie Użytkownika z usługi w sytuacji stwierdzenia braku jego aktywności na rachunku. W takim przypadku wystarczy ponownie zalogować się. Limity transakcji Przed aktywacją Centrum Usług Internetowych oraz w trakcie korzystania z niej można określić jednorazowe i dzienne limity operacji wykonywanych za pomocą kanału WWW, czyli maksymalną kwotę pojedynczego przelewu oraz łączną kwotę wszystkich przelewów realizowanych przez WWW w ciągu dnia. Zastrzeżenia środków dostępu W przypadku zagubienia, kradzieży hasła lub karty mikroprocesorowej należy niezwłocznie zgłosić ich zastrzeżenie w placówce banku lub telefonicznie pod numerami /23/ , /23/ , /23/ Zalecenia dla Użytkowników systemu Logowanie do Centrum Usług Internetowych Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji zlecane jest korzystanie z jednej z wymienionych przeglądarek (w wersjach minimalnych bądź wyższych): Internet Explorer (wersja minimalna 6.x) Mozilla Firefox (wersja minimalna 2.x) Opera (wersja minimalna 8.x) Netscape (wersja minimalna 8.x) Jeśli przy logowaniu pojawi się nietypowy komunikat lub prośba o podanie danych osobowych, haseł lub ich aktualizację należy przerwać logowanie. Należy pamiętać, iż Bank nigdy nie wysyła do swoich Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację. Należy systematycznie czyścić cashe przeglądarki: (tymczasowe pliki internetowe, pliki cookie) Podczas wprowadzania Identyfikatora i hasła nie powinno zezwalać się na zapamiętywanie haseł przez przeglądarkę. Nie należy używać wyszukiwarek do znalezienia strony logowania banku, należy samodzielnie wprowadzać jej adres. Przed zalogowaniem się do Centrum Usług Internetowych należy sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane. Adres strony musi zaczynać się od https://, natomiast na stronie internetowej musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki. By sprawdzić, czy strona jest autentyczna należy kliknąć na kłódkę, aby zobaczyć, czy certyfikat cyfrowy został wydany na Asseco Poland S.A. oraz czy jest wystawiony z aktualną datą wystawienia. Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub certyfikat jest nieprawidłowo wystawiony, należy przerwać logowanie. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieprawidłowość podczas logowania lub wystąpią problemy techniczne związane z obsługą aplikacji należy skontaktować się niezwłocznie z placówką banku lub telefonicznie z Zespołem Obsługi Informatycznej pod numerami /23/ , /23/ , /23/ Strona 7

8 Korzystanie z Centrum Usług Internetowych poprzez WWW Aby móc zatwierdzać operacje na rachunku konieczne jest zainstalowanie czytnika do kart mikroprocesorowych według następujących zasad: Podłącz czytnik do gniazda USB w komputerze Zainstaluj oprogramowanie Java Sun Zainstaluj sterownik czytnika do kart mikroprocesorowych Zainstaluj komponenty do środowiska Java Sun Po zalogowaniu się do Centrum Usług Internetowych nie należy zostawiać komputera bez opieki, by żadna niepowołana osoba nie mogła w tym czasie korzystać z usługi. Kończyć pracę należy poprzez użycie polecenia Koniec pracy. Należy systematycznie zmieniać hasła i chronić je przed osobami trzecimi, proponujemy zmianę hasła co miesiąc. Podczas korzystania z serwisu transakcyjnego nie należy używać klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. Wstecz, Dalej, Odśwież), Centrum Usług Internetowych posiada własne klawisze, które umożliwiają sprawne poruszanie się po koncie. Jeżeli połączenie z Centrum Usług Internetowych zostanie zerwane, należy ponownie zalogować się i sprawdzić, czy system zapamiętał ostatnie zlecenie. Pozostałe zalecenia Należy stosować legalne i często aktualizowane oprogramowanie antywirusowe. Należy używać tzw. Firewall e i systemy wykrywania intruzów - blokujące niepożądane połączenia komputera z Internetem. Nie należy korzystać z Centrum Usług Internetowych w miejscach ogólnie dostępnych, np. kawiarenkach internetowych. Należy aktualizować system operacyjny i istotne dla jego funkcjonalności aplikacje, np. przeglądarki internetowe. Konfiguracja przeglądarki Z menu Narzędzia należy wybrać Opcje internetowe w zakładce Ogólne zalecane jest: w części Tymczasowe pliki internetowe zalecane jest usunięcie plików cookie (przycisk Usuń pliki cookie...), usunięcie plików offline (przycisk Usuń pliki... a następnie zaznaczenie opcji Usuń całą zawartość offline i zatwierdzenie przyciskiem OK), ustawienie opcji Przy każdej wizycie na stronie w części Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron po wciśnięciu przycisku Ustawienia, w części Historia proponuje się ustawienie liczby dni trzymania stron w historii na 0 oraz wciśnięcie przycisku Wyczyść historię, w celu poprawnego wyglądu aplikacji po wciśnięciu przycisku Dostępność... powinny być odznaczone opcje Ignoruj kolory określone na stronach sieci Web, Ignoruj style określone na stronach sieci Web, Ignoruj rozmiary czcionek określone na stronach sieci Web, Formatuj dokumenty używając mojego arkusza stylów. w zakładce Zabezpieczenia: dla Internetu zaleca się ustawienie poziomu zabezpieczeń na Średni. wskazać ikonę Zaufane witryny a następnie przyciskiem Witryny otworzyć okno listy zarządzania zaufanymi witrynami. W oknie edycyjnym należy podać adres witryny banku, wcisnąć przycisk Dodaj i zaakceptować zmiany przez OK. w zakładce Prywatność: w części Ustawienia zaleca się wybrać ustawienie prywatności dla strefy internetowej na Średni, Strona 8

9 w części Blokowanie wyskakujących okienek należy odznaczyć opcję Zablokuj wyskakujące okienka. w zakładce Zawartość: zaleca się po wciśnięciu przycisku Autouzupełnianie odznaczyć opcję Nazwy użytkowników i hasła w formularzach oraz wcisnąć przycisk Wyczyść hasła. w zakładce Zaawansowane: w części Multimedia dla poprawnego wyświetlania grafiki na stronach aplikacji powinna być zaznaczona opcja Pokaż obrazy, w części Zabezpieczenia należy zaznaczyć: Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku, Opróżnij folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki, Ostrzegaj przed nieważnymi certyfikatami witryn, Ostrzegaj, jeżeli przesyłanie formularzy jest przekierowywane, Sprawdź, czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty, Użyj SSL3.0. Strona 9

10 CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH PIERWSZE LOGOWANIE Aby korzystać z Centrum Usług Internetowych potrzebny jest komputer z dostępem do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową. Logowanie do Usługi odbywa się ze strony WWW podanej w korespondencji banku. Po uruchomieniu aplikacji zostaje wyświetlone okno autoryzacji. W polu Identyfikator użytkownika wpisujemy nazwę użytkownika nadaną przez bank (9 znaków). W przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. Szczegółowe informacje można uzyskać po naciśnięciu na przycisk Opis. Po wprowadzeniu danych naciskamy przycisk Dalej. Otworzy się kolejne okno: W polu Klucz podczas pierwszego uruchomienia wpisujemy klucz nadany przez bank (8 znaków) i naciskamy przycisk Zatwierdź. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o podanie oraz potwierdzenie nowego hasła. Hasło musi spełniać poniższe wymagania: składa się od 4 do 8 znaków (cyfry i litery) małe i duże litery są rozróżniane nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych np. ą, ć, ę, ł, ń, ś, ó, ź, ż nie należy stosować znaków specjalnych, tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli, ^ Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź otwarta zostanie strona powitalna. Przyciskiem Dalej Użytkownik przechodzi do strony z informacją o kliencie i listą rachunków, do których zdefiniowano dostęp przez Internet. Podczas kolejnego logowania wpisujemy identyfikator użytkownika nadany przez bank w polu Identyfikator użytkownika oraz w polu Klucz wpisujemy hasło ustawione podczas pierwszego logowania. Strona 10

11 KONFIGURACJA Osoba upoważniona do rachunku określona, jako Administrator, zarządza uprawnieniami wszystkich Użytkowników usługi w opcji Konfiguracja. Funkcję Administratora w zależności od potrzeb firmy może posiadać więcej niż jedna osoba. Ustawienie uprawnień Użytkowników jest jedną z pierwszych czynności podjętych po aktywacji Centrum Usług Internetowych, gdyż właśnie Administrator wskazuje, do jakich informacji ma dostęp (przez WWW) określony Użytkownik (także Administrator) i jakie operacje może wykonywać. Zarządzanie uprawnieniami odbywa się w zakresie: Parametry aplikacji - ustawienie formatów plików do importu i eksportu danych Uprawnienia użytkowników - uprawnienia użytkowników do funkcji systemu Konfiguracja rachunków - dostęp do poszczególnych rachunków Grupy rachunków - tworzenie grup rachunków Parametry aplikacji Parametry aplikacji pozwalają na zdefiniowanie formatu plików dla importu Przelewów Przelewów ZUS Przelewów do US Kontrahentów oraz eksportu Kontrahentów Statusów przelewów Wyciągów Operacji na rachunkach wirtualnych Operacji bieżących Wszystkie dostępne w aplikacji formaty to XML Eliksir Liniowy VideoTel Płatnik MT940 MT942 MT942/Multicash Dla poszczególnych importów i eksportów dostępne są następujące formaty Import przelewów - XML, Elixir, Liniowy, VideoTel Strona 11

12 Import przelewów ZUS - XML, Płatnik/Elixir, Liniowy, VideoTel Import przelewów podatku - XML, Eliksir, Liniowy, VideoTel Import kontrahentów - XML, Liniowy Eksport kontrahentów XML, Liniowy Eksport statusów przelewów - XML, Liniowy Eksport wyciągów XML, Liniowy, MT940 Eksport operacji na rachunkach wirtualnych XML, Liniowy, MT942, MT942/Multicash Eksport operacji bieżących XML, Liniowy Po wybraniu formatu importu lub eksportu należy zapisać ustawienia przyciskiem Zapisz parametry, a następnie wykonać import lub eksport danych. Uprawnienia Użytkowników To tutaj właśnie Administrator określa, czy np. księgowa w firmie może tylko wprowadzać przelewy (dodanie danych), bez możliwości podglądu salda i historii rachunku. Po lewej stronie okna wyświetla się lista wszystkich Użytkowników. Przed imieniem i nazwiskiem każdego Użytkownika wyświetlona jest cyfra, która odpowiada kolumnie z karty wzorów podpisów złożonej w banku. Cyfrą 0 oznaczeni są Użytkownicy, którzy nie posiadają prawa podpisu (akceptacji zleceń). Po kliknięciu wybranego użytkownika wyświetlają się jego uprawnienia poprzez zaznaczenia przy nazwach funkcji znajdujących się w środkowej części ekranu w grupie Funkcje. Zaznaczając lub odznaczając poszczególne pola dostępne w grupie Funkcje Administrator może udostępnić lub zablokować dostęp do określonej usługi. W grupie Funkcje można także łącznie nadać/zablokować dostęp do uprawnień Użytkownika przez wybór przycisku Daj wszystkie/zabierz wszystkie - nadanie/zablokowanie wszystkich uprawnień Daj bierne nadanie prawa do przeglądania wszystkich opcji Zabierz aktywne zablokowanie dostępu do funkcji aktywnych Każdą zmianę należy potwierdzić używając przycisku Zapisz użytkownika. Po prawej stronie znajduje się lista rachunków, które Administrator może zaznaczyć, jako domyślne do oglądania i/lub do obciążenia. Jednoczesne zaznaczenie w kolumnie obc i domyślny pozwala przyśpieszyć tworzenie nowego zlecenia, gdyż oznaczony w ten sposób rachunek będzie pojawiał się automatycznie, jako rachunek do obciążenia przy tworzeniu przelewów. Zaznaczenie w kolumnie ogl i domyślny powoduje, że historia operacji wskazanego rachunku pojawia się automatycznie po wybraniu opcji wyszukiwanie operacji w menu Rachunki. W ten sposób można oznaczyć Strona 12

13 podstawowy, najczęściej używany rachunek firmy. Poniżej listy rachunków (po prawej stronie okna) znajdują się polecenia, które są powiązane z opcją Konfiguracja rachunków, oraz z opcją Grupy rachunków. Ukryj rachunki niedostępne do obciążania powoduje wyświetlanie takich rachunków na liście wyboru rachunku do obciążenia w kolorze czerwonym i blokowanie ich wyboru. Ukryj rachunki niedostępne do oglądania - powoduje pominięcie tych rachunków na liście rachunków Użytkownika. Nie wyświetlaj grup rachunków Użytkownik nie widzi informacji o grupie rachunków Wyświetlaj tylko grupy rachunków - na liście rachunków zostanie wyświetlona tylko informacja o grupie rachunków bez informacji o danych z rachunków będących w grupie. Ukryj grupy niedostępne do oglądania - powoduje pominięcie tych grup na liście rachunków. Konfiguracja rachunków Administrator określa, które rachunki dany Użytkownik może oglądać, a które może obciążać. Jest ona powiązana z opcją Uprawnienia użytkowników. Każda zmiana wprowadzona w zakresie obciążania i oglądania rachunków w opcji Konfiguracja rachunków jest automatycznie widoczna w opcji Uprawnienia użytkowników i odwrotnie. Po lewej stronie ekranu wyświetlone są listy wszystkich dostępnych rachunków i wszystkich Użytkowników usługi. Po wybraniu rachunku, aktualizują się listy Użytkowników widoczne w prawej części ekranu, którzy posiadają uprawnienia do obciążania i oglądania danego rachunku. Dodanie Użytkownika do jednej z tych list odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej (kliknięcie z przytrzymywaniem klawisza SHIFT) Użytkowników i przyciśnięcie klawisza nawigacji >. Natomiast usunięcie z listy uprawnionych Użytkowników odbywa się przez zaznaczenie Użytkownika na liście, z której ma być on usunięty i naciśnięcie klawisza nawigacji <. W konfiguracji rachunków jest również możliwość wprowadzenia opisu dla każdego z rachunków. W tym celu należy Na liście zaznaczyć wybrany rachunek Wprowadzić opis np. rachunek główny, konto pomocnicze itp. Zapisać zmiany przyciskiem Zapisz rachunek Wprowadzony opis będzie widoczny w opcji Rachunki pod numerem rachunku. Grupy rachunków Opcja ta daje możliwość wygodnego zarządzania rachunkami. Umożliwia utworzenie grupy rachunków o dowolnej nazwie (maks. 20 znaków) i przypisanie do niej jednego lub większej liczby rachunków. Jeśli zezwalają na to uprawnienia Użytkownika, grupa taka prezentowana jest na liście rachunków. Saldo bieżące grupy wyliczane jest jako suma sald bieżących na wszystkich rachunkach w grupie. Podobnie obliczane są bieżące obroty dla grupy rachunków. Strona 13

14 Aby stworzyć grupę rachunków należy nacisnąć przycisk Dodaj grupę i wpisać nazwę grupy. Następnie wybrać rachunki, które mają znaleźć się w grupie i nacisnąć przycisk Dodaj do grupy. Tworzenie grupy kończymy naciskając przycisk Zapisz grupy. Dodanie rachunku do istniejącej grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej rachunków i użycie przycisku Dodaj do grupy. Usunięcie rachunku z grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej rachunków i użycie przycisku Usuń z grupy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz grupy. Strona 14

15 RACHUNKI Centrum Usług Internetowych zapewnia pełną kontrolę finansów firmy m.in. przez dostęp do niezbędnych informacji o rachunkach w opcji Rachunki. Rachunki to domyślne okno, jakie zostanie uruchomione po zalogowaniu się Użytkownika w systemie. W oknie tym widoczne są wszystkie rachunki udostępnione przez Internet do których dany Użytkownik ma prawa dostępu. W opcji tej można przeglądać szczegółowe informacje o danym rachunku przeglądać informacje o dostępnych środkach przeglądać/pobrać plik z listą operacji bieżących wydrukować/pobrać plik potwierdzenia operacji wydrukować/pobrać plik z wyciągami Szczegółowe informacje o rachunku Wskazanie konkretnego numeru rachunku na liście rachunków powoduje otwarcie okna z podstawowymi informacjami o rachunku Właściciel rachunku imię i nazwisko właściciela rachunku (nazwa firmy) Adres właściciela adres zamieszkania właściciela rachunku (adres firmy) Waluta waluta, w której prowadzony jest rachunek Data otwarcia rachunku data założenia rachunku w systemie bankowym Maksymalna kwota operacji jednorazowej przez Internet limit kwoty pojedynczej operacji Maksymalna kwota operacji dziennej przez Internet dzienny limit wszystkich operacji Saldo rachunku Wskazanie kwoty w kolumnie saldo bieżące powoduje otwarcie okna z informacjami o Środki własne środki na rachunku (bieżącym, ror itp.) Limit kredytowy - przyznany limit kredytowy Strona 15

16 Suma zaległych prowizji - suma zaległych opłat i prowizji Suma zablokowanych środków suma środków zablokowana na przyszłe operacje, (np. blokady, prowizje) Kapitał wymagalny (cz.b.p.) Księgowa kwota dostępna wartość środków z uwzględnieniem powyższych kwot Suma zleceń w realizacji suma zleceń, które zostały przesłane do banku, ale nie są jeszcze zaksięgowane Przewidywana kwota dostępna kwota, która będzie dostępna po zaksięgowaniu zleceń w realizacji Saldo otwarcia saldo rachunku z ostatniego dnia księgowego Obciążenia suma obciążeń zaksięgowanych w dniu bieżącym Uznania - suma uznań zaksięgowanych w dniu bieżącym Saldo bieżące saldo po zaksięgowaniu obciążeń i uznań Na tej stronie wyświetlona jest również informacja, na jaki dzień i godzinę prezentowany jest stan rachunku. Przycisk Aktualizuj pozwala na pobranie bieżących wartości oraz powoduje wyświetlenie listy operacji bieżących. Operacje te zostaną wyświetlone na dole strony. Przycisk Zamknij powoduje powrót do strony Rachunki. Przycisk Pobierz plik umożliwia pobranie pliku o nazwie wyciągi_bieżące w formie pliku XML lub liniowego w zależności od tego, jaki format plików zostanie określony przez Administratora w opcji Parametry aplikacji w menu Konfiguracja. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Liczba rekordów wartość określa ile zleceń ma zostać wyświetlonych na stronie. Przycisk Pokaż pozwala wyświetlić listę operacji bieżących. Operacje te zostaną wyświetlone na dole strony. Kliknięcie w rodzaj konkretnej operacji powoduje wyświetlenie okna zawierającego potwierdzenie operacji gotowe do wydruku (Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na otwartym potwierdzeniu). Ostatni wyciąg Kolumna Ostatni wyciąg dla danego rachunku zawiera informacje o dacie ostatnio wygenerowanego wyciągu oraz saldzie rachunku po wykonaniu operacji wykazanych na wyciągu. Po kliknięciu w datę ostatniego wyciągu otwarte zostanie okno zawierające wszystkie operacje z danego dnia. Strona 16

17 W tym miejscu Użytkownik ma dostęp do następujących informacji Data dnia, z którego utworzony był wyciąg Saldo otwarcia saldo rachunku z ostatniego dnia księgowego poprzedzającego wykonanie wyciągu Obciążenia suma obciążeń zaksięgowanych w dniu wykonania wyciągu Uznania - suma uznań zaksięgowanych w dniu wykonania wyciągu Saldo zamknięcia saldo po zaksięgowaniu obciążeń i uznań z dnia Dla każdej operacji podane są następujące dane Data waluty data wykonania operacji Rodzaj operacji informacja o rodzaju operacji np. Prowizja, Przelew ZUS itp. Saldo przed / Saldo po saldo przed wykonaniem operacji oraz po jej wykonaniu Kwota kwota operacji Odbiorca/Nadawca nazwa odbiorcy lub nadawcy dokumentu Tytuł płatności opis, czego transakcja dotyczy Dostępne klawisze funkcyjne to Drukuj pozwala na wyświetlenie danych w formacie gotowym do wydruku, a następnie wydruk na drukarkę (Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wyciągu). Pokaż pozwala na wyświetlenie rekordów (operacji) na stronie w ilości wcześniej zdefiniowanej w polu Liczba rekordów Zamknij zamknięcie okna i powrót do okna Rachunki Kliknięcie w rodzaj konkretnej operacji powoduje wyświetlenie okna zawierającego potwierdzenie operacji gotowe do wydruku (Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na otwartym potwierdzeniu). Wyciągi Kolumna Wyciągi dla danego rachunku daje dostęp do listy wygenerowanych wyciągów z zadanego przedziału czasowego. Po wybraniu opcji Lista przy rachunku wyświetlone zostanie okno Strona 17

18 W oknie tym należy określić zakres listy wyciągów. Można to zrobić dwoma metodami Określić zakres dat Określić liczbę dni, z których ma zostać wyświetlona lista wyciągów A następnie użyć przycisku Pokaż. Dla każdego wyciągu wyświetlone są następujące informacje: Data wyciągu data dnia, z jakiego przygotowany jest wyciąg Saldo otwarcia saldo z ostatniego dnia księgowego przed wykonaniem wyciągu Obciążenia ilość i wartość zaksięgowanych obciążeń w danym dniu Uznania ilość i wartość uznań zaksięgowanych w danym dniu Saldo zamknięcia saldo na koniec dnia, z którego wykonano wyciąg Jeśli podczas określania zakresu wyciągów zostanie zaznaczony parametr Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów wówczas kolumna Obciążenia i Uznania nie będzie zawierała danych. Dostępne klawisze funkcyjne w tym oknie to Wybierz inny zakres wyciągów powrót do okna, w którym Użytkownik określa zakres listy wyciągów Pobierz plik z wyciągami umożliwia pobranie pliku z danymi z wybranego zakresu dat w formacie XML, liniowym lub MT940 w zależności od tego, jaki format plików zostanie określony przez Administratora w opcji Parametry aplikacji w menu Konfiguracja. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Pobierz plik pozwala na pobranie pliku dla wybranej daty w formacie XML, liniowym lub MT940 w zależności od tego, jaki format plików zostanie określony przez Administratora w opcji Parametry aplikacji w menu Konfiguracja. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Zamknij zamknięcie okna i powrót do okna Rachunki Strona 18

19 Po kliknięciu w datę wyciągu otwarte zostanie okno zawierające wszystkie operacje z danego dnia. Wyświetlone informacje w nowym oknie są identyczne jak w przypadku opcji Ostatni wyciąg. Wyszukiwanie operacji Opcja Wyszukiwanie operacji umożliwia odnalezienie operacji przeprowadzonej Na zadanym lub wszystkich kontach Z zadanego przedziału czasowego lub z określonej ilości dni Zawierające określoną treść Pole Liczba rekordów pozwala na ograniczenie ilości operacji wyświetlonych na stronie. Przycisk Szukaj uruchamia proces przeszukiwania operacji i powoduje wyświetlenie listy operacji spełniających zadany warunek. Potwierdzenie operacji Potwierdzenie operacji można wydrukować oraz pobrać/zapisać w formie pliku z pozycji: listy operacji bieżących wyciągu Strona 19

20 PRZELEWY Aby zrealizować przelew należy skorzystać z opcji Przelewy, która daje możliwość realizacji przelewów zwykłych, ZUS oraz podatku. Należy pamiętać, że realizacja przelewów oraz anulowanie przelewu z przyszłą datą realizacji obejmuje zawsze 3 etapy, czyli dodanie przelewu/anulowanie, jego podpisanie zgodnie z wymaganą w Karcie Wzorów Podpisów konfiguracją podpisów, a następnie przekazanie do realizacji. Po każdym etapie system prezentuje kolejne statusy, które informują na jakim etapie jest realizacja przelewu/anulowania został dodany i jest gotowy do podpisu wymagany jest jeszcze podpis na drugą rękę jest gotowy do podpisu na drugą rękę został podpisany prawidłowo, jest gotowy do przekazania do realizacji został przekazany do realizacji jest w realizacji został zrealizowany został odrzucony został usunięty przelew z przyszłą datą realizacji oczekujący na realizację przelew z przyszłą datą realizacji w trakcie anulowania anulowany przelew z przyszłą datą realizacji Dodanie nowego przelewu (zwykły, ZUS, US) Aby przygotować zwykły przelew (np. przelew wewnętrzny lub przelew dla dowolnego kontrahenta) należy wybrać z menu Przelewy opcję Nowy przelew, następnie w otwartym oknie wypełnić wszystkie wymagane pola. W polu Referencje (pole nie wymagane) można wpisać własny tytuł przelewu (maks. 16 znaków), który wyróżni przelew na liście operacji i ułatwi odnalezienie go na liście przelewów. Tworzenie przelewu należy zakończyć poprzez wybranie przycisku Zapisz przelew. Aby przygotować przelew ZUS należy wybrać z menu Przelewy opcję Nowy przelew ZUS, następnie wypełnić wszystkie wymagane pola. Tworzenie przelewu należy zakończyć poprzez wybranie przycisku Zapisz przelew. Aby przygotować przelew podatku należy wybrać z menu Przelewy opcję Nowy przelew US, następnie wypełnić wszystkie wymagane pola. Tworzenie przelewu należy zakończyć poprzez wybranie przycisku Zapisz przelew. Strona 20

21 Przygotowany do podpisu przelew widnieje na liście przelewów ze statusem. Przydatną funkcją jest możliwość wprowadzenia przelewu z przyszłą datą realizacji. W tym celu podczas tworzenia przelewu w polu Data należy wskazać planowaną przyszłą datę realizacji zlecenia, a następnie wykonać kolejne etapy realizacji przelewów podpisanie i przekazanie do realizacji. Wprowadzony przelew otrzyma status. Import przelewów Centrum Usług Internetowych umożliwia importowanie przelewów w następujących formatach: XML, liniowy (przelewy zwykłe, do ZUS, podatku) Eliksir (przelewy zwykłe, podatku) Płatnik (przelewy do ZUS) Telekonto (przelewy zwykłe) Videotel (przelewy zwykłe) Aby zaimportować przelewy należy najpierw ustawić parametry importu zgodnie z zaleceniami banku (ustawień importu dokonuje się w opcji Parametry aplikacji w menu Konfiguracja), a następnie: w opcji Przelewy wybrać polecenie importu właściwych przelewów (przelewy zwykłe, do ZUS, podatku) po naciśnięciu przycisku Przeglądaj wybrać odpowiedni plik z dysku i zatwierdzić przyciskiem Importuj plik po zaimportowaniu przelewów pojawia się okno z potwierdzeniem pobranych przelewów, które otrzymują status. Ułatwienia przy tworzeniu przelewów Tworzenie przelewów można przyspieszyć wykorzystując utworzone wcześniej szablony. Ułatwienie to dotyczy wszystkich rodzajów przelewów (zwykłe, ZUS, podatku). Podczas tworzenia przelewów warto także korzystać z listy kontrahentów oraz kopiowania przelewów mających określony status. W jaki sposób tworzyć szablon? Szablon przelewu dowolnego typu tworzy się przez wypełnienie wszystkich pól w oknie Nowy przelew/nowy przelew ZUS/Nowy przelew US i wybranie przycisku Zapisz oraz wpisanie nazwy tworzonego szablonu, po której będzie on identyfikowany. W jaki sposób korzystać z szablonu? Przystępując do tworzenia nowego przelewu należy otworzyć okno Nowy przelew/nowy przelew ZUS/Nowy przelew US. Następnie należy wybrać nazwę danego szablonu z listy, która znajduje się w dolnej części tego okna. Po wskazaniu konkretnej nazwy, system automatycznie podpowie dane zapisane w szablonie, łącznie z kwotą zlecenia i tytułem operacji, które można dowolnie edytować. W jaki sposób korzystać z listy kontrahentów? Wypełniając pola w oknie Nowy przelew/nowy przelew ZUS/Nowy przelew US można wybrać kontrahenta, do którego wysyłana jest płatność. W tym celu należy zaznaczyć Kontrahent z listy, wybrać początkową literę lub cyfrę skróconej nazwy kontrahenta i rozwinąć listę. Jeśli po wybraniu danej litery lub cyfry na rozwiniętej liście nie pojawi się nazwa skrócona szukanego kontrahenta oznacza to brak tego kontrahenta w bazie kontrahentów. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Strona 21

22 Inny kontrahent oraz wypełnić pola Nazwa kontrahenta i Nr rachunku kontrahenta. W tym momencie można dodać kontrahenta do bazy kontrahentów naciskając przycisk Dodaj kontrahenta, następnie podać nazwę skróconą dodawanego kontrahenta. W jaki sposób kopiować przelewy? Można kopiować przelewy o statusach: zrealizowany, anulowany oraz odrzucony. Należy je zaznaczyć, następnie z dolnego menu wybrać przycisk Kopiuj. Skopiowany przelew otrzymuje status do realizacji). co oznacza, że można go edytować/akceptować, a następnie wysłać (przekazać Modyfikacja wprowadzonego przelewu Każdy przelew ze statusem można edytować przez naciśnięcie jego daty w kolumnie Data przelewu. Pojawi się wówczas okno przelewu, w którym można nanieść i zapisać zmiany. Podpisywanie przelewu Drugim etapem realizacji przelewów jest ich podpisanie. Odbywa się ono za pomocą karty mikroprocesorowej wraz z przypisanym do Użytkownika karty PIN-em. Centrum Usług Internetowych umożliwia podpisywanie pojedynczych przelewów oraz łącznie większej ich ilości, dzięki czemu wygodniej można zarządzać środkami na rachunkach firmy. Pojedyncze podpisanie przelewów Aby podpisać pojedynczy przelew należy kliknąć ikonę lub znajdującą się w kolumnie statusów przelewów na liście przelewów albo zaznaczyć przelew i nacisnąć przycisk Akceptuj pojedynczo. pojawi się okno Przelew akceptowanie z apletem służącym do tworzenia podpisu, należy włożyć kartę mikroprocesorową do czytnika i nacisnąć przycisk Podpisz, w oknie PIN KOD wpisać PIN do karty mikroprocesorowej, a następnie potwierdzić przyciskiem OK. Trzykrotne wpisanie pod rząd błędnego PIN-u do karty mikroprocesorowej spowoduje zablokowanie karty, którą można odblokować korzystając z opcji Odblokowanie karty znajdującej się w menu Hasła. Strona 22

23 Warto zaznaczyć automatyczne odświeżenie listy przelewów. Dzięki temu po dokonaniu podpisu i zamknięciu okna z przelewem nastąpi automatyczne odświeżenie bieżącej listy przelewów. Podpisane przelewy mogą mieć status: wymagany jest jeszcze podpis na drugą rękę przelew został podpisany prawidłowo, gotowy do przekazania Jeśli podpis był poprawny, ale niewystarczający do pełnej autoryzacji operacji np. wymagane są dwa podpisy do akceptacji, pojawia się status. Wówczas dla kompletnego zaakceptowania przelewu konieczne jest zalogowanie się kolejnej osoby z prawem do podpisu i wybranie na liście przelewów przelewu ze statusem następnie dokonanie podpisu na drugą rękę. W przypadku zgodnej z Kartą Wzorów Podpisów kombinacji podpisów przelew otrzymuje status. Zbiorcze podpisanie przelewów Centrum Usług Internetowych umożliwia szybkie - zbiorcze podpisywanie przelewów ze statusem oraz. Należy wówczas w polu sortowania listy przelewów wybrać Do akceptu lub Wszystkie. Następnie wskazać przelewy, które mają być podpisane lub nacisnąć przycisk Zaznacz na stronie kiedy lista przelewów do podpisu jest przygotowana należy nacisnąć przycisk Akceptuj razem pojawi się okno z informacją o łącznej liczbie i sumarycznej kwocie podpisywanych przelewów, w którym trzeba nacisnąć przycisk Podpisz w otwartym oknie PIN KOD należy wpisać PIN do karty mikroprocesorowej, a następnie potwierdzić przyciskiem OK po autoryzacji przelewy otrzymają te same statusy, jak w przypadku pojedynczego podpisu. Podczas zbiorczego podpisania przelewów akceptowane są tylko przelewy zaznaczone na bieżącej stronie. W przypadku większej liczby przelewów można zmienić ilość przelewów wyświetlanych na stronie w polu Liczba przelewów na stronie w menu Przelewy. Strona 23

24 Wycofanie podpisu przelewu W przypadku zmiany planów można wycofać podpis przelewów. Operacja ta jest możliwa w stosunku do przelewów o statusie lub lub. Można wycofać podpis pojedynczego przelewu lub łącznie większej ich ilości, niezależnie od tego, w jaki sposób ten przelew/przelewy został podpisany pojedynczo czy zbiorczo. Aby wycofać podpis należy zaznaczyć przelewy oraz nacisnąć przycisk Wycofaj. Po wybraniu polecenia pojawi się okno z podsumowaniem przelewu/przelewów do wycofania, jeśli podane dane są prawidłowe należy potwierdzić wycofanie podpisu przyciskiem Wycofaj. Wycofane przelewy wrócą do statusu Przekazanie przelewu do realizacji Ostatnim etapem jest przekazanie do realizacji przelewów ze statusem. Należy pamiętać, że jest ono niezbędne, aby przelew został zrealizowany. Możliwe jest pojedyncze wysłanie jednego lub całej grupy przelewów. Należy wówczas zaznaczyć przelew/przelewy, które mają zostać przekazane do realizacji i nacisnąć przycisk Przekaż. Po wybraniu polecenia otworzy się okno z informacją o wysyłanym przelewie lub grupie przelewów. Jeżeli wskazanie jest poprawne należy potwierdzić to przyciskiem Przekaż. Przekazane w ten sposób przelewy otrzymują kolejno statusy przekazane do realizacji w realizacji oczekujące (w przypadku przelewu z przyszła datą realizacji) zrealizowane odrzucone Odrzucony przelew można skopiować i ponownie zrealizować (np. przelew został odrzucony ze względu na przekroczenie limitu dziennego transakcji - jeżeli taki został określony). Wstrzymanie realizacji przelewów Wstrzymanie realizacji przelewu możliwe jest tylko w momencie posiadania przez niego statusu Można wstrzymać jeden lub łącznie większą ilość przelewów. Należy wówczas zaznaczyć przelew/przelewy, następnie w dolnym menu nacisnąć przycisk Wstrzymaj. Pojawi się okno do zatwierdzenia wstrzymywania realizacji przelewów, po potwierdzeniu tej operacji przelew wróci do statusu. Anulowanie przelewu z przyszłą datą realizacji Anulowanie przelewu przed wcześniej określoną datą jego realizacji obejmuje dwa etapy Podpisanie zerwania przelewu odroczonego i Przekazanie do realizacji zerwania przelewu odroczonego. Podpisanie zerwania przelewu odroczonego Także w przypadku zerwania przelewów z przyszłą datą realizacji istnieje możliwość zerwania jednego lub większej ilości przelewów. Aby to zrobić należy Strona 24

25 pojedyncze zerwanie kliknąć ikonę a w otwartym oknie dokonać podpisu, przy użyciu karty mikroprocesorowej wraz z PIN-em zbiorcze anulowanie zaznaczyć przelewy i wcisnąć w dolnym menu przycisk Wycofaj, a następnie w otwartym oknie podpisać operację, przy użyciu karty mikroprocesorowej wraz z PIN-em. Jeśli podpis był poprawny, ale niewystarczający do akceptacji zerwania przelewu (wymagane są dwa podpisy) pojawia się status. Wówczas dla kompletnego zaakceptowania operacji konieczne jest zalogowanie się kolejnej osoby z prawem do podpisu i podpisanie zerwania przelewu. Po zalogowaniu się do Centrum Usług Internetowych osoba ta będzie widziała przelew ze statusem. W przypadku zgodnej z Kartą Wzorów Podpisów kombinacji podpisów przelew otrzymuje status. Przekazanie do realizacji zerwania przelewu odroczonego Na tym etapie należy kliknąć ikonę otworzy się okno, w którym przekazuje się zerwanie do realizacji. Po zatwierdzeniu tej operacji przelewy otrzymają kolejno statusy przekazane do realizacji, przekazane do realizacji. zerwanie anulowane. Anulowane przelewy mogą być kopiowane i znów Usuwanie przelewu Usunąć można wyłącznie przelewy, które mają status. Należy je zaznaczyć, a następnie nacisnąć w dolnym menu przycisk Usuń. Po zatwierdzeniu tej operacji pojawi się informacja o liczbie usuniętych przelewów, które otrzymają status. Tworzenie paczek dokumentów W sytuacji, gdy z danego rachunku wysyłanych jest kilka przelewów opcja ta pozwala na utworzenie paczek dokumentów. W celu pogrupowania dokumentów w paczki należy zaznaczyć właściwe dokumenty pojedynczo lub skorzystać z funkcji Zaznacz na stronie. Podczas tworzenia paczki z dokumentami otwarte zostanie okno: Strona 25

26 Dla każdej paczki dostępne są następujące dane Lp. liczba porządkowa paczki Referencje dowolne oznaczenie służące użytkownikowi do odszukania dokumentów (pole nieobowiązkowe) Nazwa paczki nazwa zbioru przelewów (jeśli użytkownik nie zdefiniuje nazwy paczki zostanie automatycznie przypisana nazwa Paczka przelewów. W przypadku podania nazwy przez użytkownika poprzedzi ona nazwę systemową, np. nazwa podana przez użytkownika to Korekty faktur - utworzona pełna nazwa paczki będzie miała brzmienie Korekty faktur Paczka przelewów) Rachunek numer rachunku obciążanego dokumentami z danej paczki Liczba przelewów ilość dokumentów w danej paczce Łączna kwota suma kwot dokumentów w paczce Po wypełnieniu pól w powyższym oknie można skorzystać z jednego z dostępnych klawiszy funkcyjnych Zrezygnuj rezygnacja z tworzenia paczek z dokumentami Drukuj wyświetlenie zestawienia w formie gotowej do skierowania na drukarkę Dalej przejście do kolejnego etapu realizacji przelewów z danej paczki do akceptowania (podpisania) zleceń Na tym etapie użytkownik może jeszcze zrezygnować z przygotowania paczki lub ją podpisać. Po podpisaniu dokumentów otrzymują one status Gotowe do przekazania i są oznaczone ikoną. Przekazanie paczek zleceń do realizacji Po podpisaniu paczki należy ją przekazać do realizacji. W tym celu należy kliknąć na ikonę oznaczającą status paczki. Otwarte zostanie okno Informacje o paczce Strona 26

27 Dostępne klawisze funkcyjne to Wycofaj akcept usunięcie podpisu z dokumentu tj. przywrócenie statusu Gotowe do przekazania Przekaż do realizacji wysłanie paczki zleceń do banku w celu realizacji. Paczka otrzyma status - Przekazane do realizacji lub - Zrealizowane (jeśli jednocześnie nastąpi księgowanie w banku) Informacje szczegółowe lista dokumentów w paczce Kopiuj przelewy skopiowanie przelewów ze statusem Nowe Drukuj wyświetlenie dokumentów w postaci gotowej do skierowania na drukarkę Eksport statusów przelewów Można eksportować przelewy do plików w formacie XML oraz liniowym, które jednak należy wcześniej określić w opcji Parametry aplikacji w menu Konfiguracja zgodnie z zaleceniami banku. Eksportowi podlegają dyspozycje ze statusem zrealizowane lub odrzucone. W celu pobrania pliku ze statusami przelewów należy w opcji Przelewy wcisnąć przycisk Pobierz w wyświetlonym oknie wskazać lokalizację zapisu pliku i zatwierdzić operację. Raport przelewów Każdy użytkownik systemu, któremu Administrator umożliwił przeglądanie przelewów może wygenerować tzw. raport przelewów. Możliwe jest to w opcji Raporty w menu Przelewy, w której można dowolnie projektować zestawienie. Użytkownik określa jakie dokumenty mają być uwzględnione w zestawieniu, według jakich kryteriów sortowane, za jaki przedział czasowy, dla jakiego rachunku oraz określić szczegółowość danych. Archiwum przelewów W archiwum przelewów przechowywane są te zlecenia, które przed dniem bieżącym zostały: usunięte, zrealizowane, odrzucone lub anulowane. Przeniesienie przelewów do archiwum odbywa się automatycznie po przejściu do opcji Archiwum w menu Przelewy. W oknie Archiwum przelewów w lewym górnym rogu podana jest informacja o dacie i godzinie ostatniej archiwizacji. Strona 27

28 Strona 28

29 KONTRAHENCI Istotnym elementem systemu jest definicja Kontrahentów. W opcji tej Użytkownik ma możliwość wpisania pełnych danych związanych z odbiorcami płatności. Definicja ta umożliwia szybką realizację transakcji bez konieczności każdorazowego wpisywania danych odbiorcy i jego numeru rachunku. Wytłuszczone litery, cyfry, wszyscy lub inne oznacza, że są kontrahenci, których nazwa rozpoczyna się od danego znaku. Aby wyświetlić kontrahentów wszystkich należy kliknąć na nazwę Wszyscy których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery należy kliknąć na cyfrę lub literę(np. 123 TEST, należy kliknąć na cyfrę 1, ale TEST 123 należy kliknąć na T których nazwa zaczyna się od polskich znaków, np. Ź należy kliknąć na literę Z których nazwa zaczyna się od znaku, który nie jest literą ani cyfrą, &, * należy kliknąć na nazwę Inne. Nowy kontrahent W celu dopisania kontrahenta należy wybrać opcję Nowy kontrahent, a następnie zdefiniować dane Nazwa skrócona (do 20 znaków) Nazwa pełna imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres (4 wiersze po 35 znaków) Numer rachunku odbiorcy numer konta adresata w formacie NRB (26 cyfr) Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne Zapisz dopisanie danych odbiorcy do listy Zrezygnuj rezygnacja z dopisania odbiorcy Strona 29

30 Import kontrahentów Kontrahenci mogą być wprowadzeni ręcznie przez Użytkownika lub zaimportowani z innego systemu. W celu zaimportowania pliku należy W oknie Parametry aplikacji w menu Konfiguracja zdefiniować właściwy format dla importu kontrahentów. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowe). Wybrać opcję Import kontrahentów. Otwarte zostanie okno jak poniżej Używając przycisku Przeglądaj należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu Uruchomić import przyciskiem Importuj plik lub Wycofać się z wczytywania wybranego pliku naciskając przycisk Zrezygnuj Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i wyświetla informację o ilości poprawnych wpisów w pliku Użytkownik ma do dyspozycji dwa klawisze funkcyjne Zapisz poprawnych kontrahentów w powyższym przykładzie w pliku do importu jest dziewięciu poprawnie zdefiniowanych kontrahentów (w tym poprawnych: 9). Przed zapisaniem danych Użytkownik powinien określić metodę dopisania kontrahentów Dodaj tylko nowych Popraw istniejących i dodaj nowych Usuń poprzednich i dodaj wszystkich Nie zapisuj kontrahentów rezygnacja z zapisu kontrahentów. Strona 30

31 Edycja kontrahentów Po otwarciu opcji Kontrahenci i wskazaniu jednej z opcji filtrowania (Wszyscy, cyfry, litery lub inne) lub po wprowadzeniu szukanego ciągu znaków i naciśnięciu przycisku Szukaj zostanie wyświetlona lista kontrahentów. Po wyświetleniu kontrahenta można edytować jego dane lub usunąć wprowadzone informacje. W celu edycji kontrahenta należy kliknąć na nazwę skróconą (identyfikator) kontrahenta. Otwarte zostanie okno, w którym Użytkownik ma możliwość poprawienia danych lub usunięcia kontrahenta z bazy. Służą do tego przyciski Zapisz można zapisać poprawione dane Zrezygnuj wycofanie się z wprowadzonych zmian Usuń usunięcie danych kontrahenta z listy. Grupy kontrahentów Nowa grupa kontrahentów W menu Kontrahenci znajduje się opcja Grupy kontrahentów. Po jej wybraniu zostanie wyświetlone okno: W celu dopisania grupy kontrahentów należy wybrać opcję Nowa grupa kontrahentów, a następnie zdefiniować dane Nazwa grupy kontrahentów wymagane pole o maksymalnej długości 20 znaków, wartość pola musi być unikalna dla wszystkich grup kontrahentów klienta Rachunek do obciążenia pole wyboru, zwierające listę numerów NRB rachunków klienta udostępnionych dla aplikacji Strona 31

32 Referencje - w polu tym można wpisać dowolne literowe i/lub cyfrowe oznaczenie przelewu (np. Przelew1). Referencje nie są istotne dla systemu, mają służyć użytkownikowi. Pole jest opcjonalne, może zostać puste Tytuł - tytuł przelewów, pole wymagane Kwota - kwota operacji, pole opcjonalne, może pozostać puste lub mieć wpisaną kwotę 0,00 Data realizacji - data realizacji przelewów, pole opcjonalne, może pozostać puste Kontrahenci w grupie lista kontrahentów znajdujących w danej grupie. Za pomocą klawisza < można dodać do listy Kontrahenci w grupie zaznaczonego (lub zaznaczonych) kontrahentów z listy Dostępni kontrahenci. Za pomocą klawisza > można usunąć z listy Kontrahenci w grupie zaznaczonego (lub zaznaczonych) kontrahentów. Po uzupełnieniu danych trzeba nacisnąć przycisk Zapisz spowoduje dopisanie danych grupy kontrahentów do listy Zrezygnuj rezygnacja z dopisania grupy kontrahentów Edycja grupy kontrahentów Po otwarciu Grupy kontrahentów i wskazaniu jednej z opcji filtrowania (Wszyscy, cyfry, litery lub inne) lub po wprowadzeniu szukanego ciągu znaków i naciśnięciu przycisku Szukaj zostanie wyświetlone okno zawierające listę grup kontrahentów. Lista zawiera następujące informacje dotyczące grupy kontrahentów Nazwa grupy Rachunek do obciążenia Referencje Tytuł Strona 32

33 Kwota Data realizacji Lista jest posortowana rosnąco według nazwy grupy kontrahentów. Po kliknięciu w nazwę grupy kontrahentów otwarte zostanie okno, w którym można edytować dane lub usunąć grupę kontrahentów korzystając z przycisku Zapisz można zapisać poprawione dane Usuń grupę usunięcie grupy kontrahentów z listy Zrezygnuj wycofanie się z wprowadzonych zmian Eksport kontrahentów do pliku Po wyborze opcji,kontrahenci Użytkownik ma możliwość pobrania danych kontrahentów do pliku. W tym celu należy nacisnąć przycisk Pobierz dostępny przy polu Eksport kontrahentów. Po wyborze przycisku następuje pobranie listy kontrahentów z Centrum Usług Internetowych w postaci pliku o nazwie kontrahent_export w formacie zgodnym z formatem wcześniej zdefiniowanym w opcji Parametry aplikacji w menu Konfiguracja dla parametru Format eksportu kontrahentów. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu. Tworzenie przelewu z listy kontrahentów Tworzenie przelewu z listy kontrahentów polega na tym, że po wyborze kontrahenta z zakładki Kontrahenci i po kliknięciu przycisku Przelew otwarte zostanie okienko Nowe polecenie przelewu, w którym nazwa kontrahenta oraz numer rachunku kontrahenta będą wypełnione. Wprowadzić należy Strona 33

34 kwotę oraz tytuł przelewu. Dalsza część procedury pozostaje bez zmian, czyli zapisanie przelewu, podpisanie przez użytkowników wg karty wzorów podpisów oraz przekazanie do realizacji. Strona 34

35 TABELE W tej opcji menu można przeglądać bazę banków wyszukać numery rachunków urzędów skarbowych zapoznać się z aktualnymi kursami walut w naszym banku zorientować się w koszcie sprzedaży lub kupna walut korzystając z kalkulatora walutowego Banki krajowe W opcji Banki krajowe użytkownik ma możliwość odszukania banku wg różnych kryteriów lub wyświetlenia pełnej bazy banków ograniczając ilość wyświetleń na stronie. Aby wyszukać bank należy wypełnić przynajmniej jedno z pól Nazwa banku Numer banku - jest to numer rozliczeniowy składający się zawsze z ośmiu cyfr Adres Między elementami zachodzi warunek i. Rachunki Urzędów Skarbowych W opcji Rachunki urzędów skarbowych Użytkownik ma możliwość odszukania Urzędu Skarbowego wg różnych kryteriów lub wyświetlenia pełnej bazy ograniczając ilość wyświetleń na stronie. Strona 35

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia..r. Przewodnik dla klientów Jak bezpiecznie korzystać z Centrum Usług Internetowych Szyfrowanie transmisji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalnośd Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa wśród znacznego już grona użytkowników systemu bankowości internetowej BOŚBank24

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo