PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA IP->PSTN GXW 410X Firmware :

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Instalacja i podłączenie bramki Zawartość kompletu Podłączenie Sygnalizacja LED Scenariusze wykorzystania bramki Konfiguracja Intefejs www - logowanie Zakładka Status Zakładka Basic Settings Zakładka Advanced settings Zakładka FXO Lines Zakładka Channels Zakładka Dial-Plan Zakładka Profiles Zapisywanie zmian Transmisja sygnału wideo Aktualizacja firmware u Przywrócenie ustawień fabrycznych Parametry techniczne Ochrona środowiska

3 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki Grandstream GXW410X. Urządzenie posiada 4 lub 8 portów miejskich w zaleŝności od modelu dzięki czemu sieć VoIP owa do której podłączona jest bramka wyposaŝona jest w dodatkowe łącza do sieci miejskiej zapewniające kierowanie połączeń według potrzeb. Dodatkową zaletą urządzenia jest gniazdo wideo do którego moŝna podłączyć np. kamerę analogową. Sygnał przesyłany jest do sieci IP za pomocą protokołu RTSP dzięki czemu uŝytkownicy będą mogli obejrzeć nadawany strumień za pomocą darmowych aplikacji. Bardzo łatwa konfiguracja za pomocą interfejsu www umoŝliwi uŝytkownikowi szybkie i sprawne skonfigurowanie wszystkich niezbędnych parametrów bramki. Niniejszy podręcznik zawiera wyjaśnienia dotyczące podłączenia oraz konfiguracji bramki krok po kroku, zgodnie z kolejnością parametrów dostępnych w interfejsie www. Bramka posiada interfejsy : - 4 lub 8 portów miejskich (FXO), - 2 port ethernetowe (wtyk RJ-45, 10/100 Mbps), - gniazdo sygnału wideo Zalety bramki : - 4 lub 8 portów miejskich (FXO) - 2 porty ethernetowe (LAN i WAN) - aktualizacja firmware u za pomocą TFTP i HTTP - 3 profile SIP - kodeki dźwięku G711(U/A), G723, G729A/B i GSM - kodeki wideo H gniazdo analogowego sygnału wideo - G-168 kasowanie echa - transmisja DTMF w torze dźwiękowym, zgodnie z RFC2833 lub wiadomościach SIP INFO (lub kombinacja kilku trybów), - protokół T.38 transmisja faxów Uwaga! Urządzenie jest zgodne z certyfikatem bezpieczeństwa FCC/CE natomiast zasilacz z UL. NaleŜy uŝywać zasilacza zawartego w komplecie! UŜywanie innego zasilacza moŝe uszkodzić bramkę. 3

4 2. Instalacja i podłączenie bramki 2.1. Zawartość kompletu W komplecie uŝytkownik powinien znaleźć: - bramkę - kabel ethernetowy z wtykiem RJ-45 - zasilacz 12V 2.2. Podłączenie Podłączenie bramki jest stosunkowo łatwe, naleŝy : - podłączyć linie miejskie do portów miejskich (FXO) - podłączyć kabel ethernetowy do portu LAN i WAN bramki oraz przełącznika/routera sieci lokalnej, - podłączyć zasilacz i uruchomić bramkę. Port LAN Port WAN Wejście wideo (RCA) Czincz Przycisk RESET Włącznik Porty miejskie (FXO) Uwaga! Aby przywrócić ustawienia fabryczne naleŝy przycisk RESET przytrzymać przez ok sekund. LAN podłączenie sieci lokalnej WAN podłączenie do sieci rozległej (Internet) VIDEO IN wejście dla sygnału wideo RESET przycisk resetowania ustawień +12VDC gniazdo zasilające OFF/ON włącznik/wyłącznik FXO1-8 gniazda portów miejskich 4

5 2.3. Sygnalizacja LED Diody Status portów miejskich (FXO) Diody: POWER dioda świeci się jeŝeli bramka jest włączona. READY dioda świeci się podczas ładowania firmware u. LAN/WAN aktywność portu LAN/WAN. VIDEO dioda świeci na zielono podczas ładowania firmware u, później wskazuje aktywność sygnału wideo. Diody 1-8 aktywność portów miejskich (FXO), jeŝeli port zajęty dioda świeci się. Uwaga! - zaraz po włączeniu wszystkie diody przez chwilę świecą na zielono, - powolne mruganie diody READY, LAN, WAN, VIDEO informuje o procesie pobierania pliku z firmware em - diody 1-8 podczas zapisu pliku z firmware em nie świecą się, - mruganie diody READY informuje o tym Ŝe bramka nie jest zarejestrowana na serwerze SIP Uwaga! Aktualizacja firmware u moŝe potrwać ok minut. 5

6 2.4. Scenariusze wykorzystania bramki Bramka posiada 4 lub 8 portów miejskich dzięki czemu umoŝliwia sieci IP dostęp do linii miejskich (PSTN) oraz moŝe być wykorzystana na dwa sposoby. 1. Z uŝyciem serwera SIP 2. Bez uŝycia serwera SIP 1. a) Podłączenie bramki do serwera SIP Bramka w bardzo łatwy sposób wykorzystuje serwer SIP (np. Asterisk), będąc klientem serwera (rejestracja) lub moŝe działać jak urządzenie przeźroczyste (bez rejestracji). JeŜeli uŝytkownik nie ma moŝliwości zarejestrowania bramki na serwerze SIP, naleŝy wiadomości INVITE z serwera SIP zawierające odpowiedni numer (połączenia przeznaczone do sieci miejskiej) kierować bezpośrednio na adres IP bramki. Urządzenie zadziała przeźroczyście tzn. otrzymany numer przekaŝe dalej do portu miejskiego by nawiązać połączenie. Przy takiej konfiguracji naleŝy podać tylko adres SIP serwera oraz parametr Stage Method ustawić na wartość 1. JeŜeli bramka będzie rejestrowana na serwerze SIP naleŝy odpowiednio skonfigurować serwer SIP oraz podać niezbędne parametry w interfejsie www. 4/8 portów Telefony analogowe Telefony IP Dzięki takiemu scenariuszowi, bramka przyjmie połączenia z sieci miejskiej i przekaŝe je do serwera SIP dzięki któremu kaŝde połączenie będzie odpowiednio pokierowane do telefonów IP. Natomiast połączenia wychodzące poprzez serwer SIP będą odbierane przez bramkę i przekazywane dalej dzięki sieci miejskiej. 6

7 b) Połączenie dwóch odległych punktów A i B z uŝyciem SIP Serwera. Punkt A i B ma dostęp do sygnału wideo odbieranego przez bramkę. Biuro A - POLSKA Biuro B NIEMCY Dzięki takiemu scenariuszowi, moŝna połączyć dwa biura siecią miejską lub internetową. W zaleŝności od potrzeb, moŝna uŝywać obu sieci lub traktować jedną jako łącze zapasowe w razie awarii. Obie bramki odbierają sygnał wideo umoŝliwiając uŝytkownikom sieci IP oglądanie obrazu.są podłączone do niezaleŝnych serwerów SIP owych. Oba serwery mogą komunikować się za pośrednictwem sieci internetowej. KaŜdy uŝytkownik telefonu IP z sieci A moŝe wykonać połączenie do sieci B uŝywając sieci VoIP lub miejskiej (PSTN). c) Połączenie dwóch odległych punktów A i B z uŝyciem centrali. Biuro A - POLSKA Biuro B NIEMCY Telefony IP Telefony IP Biuro B posiada centralę która wzbogacona jest o dostęp do sieci VoIP dzięki czemu abonenci sieci B nie muszą kierować połączeń do sieci A za pomocą sieci miejskiej (PSTN) tylko mają równieŝ moŝliwość kierowania połączeń poprzez siec VoIP. 7

8 2. a) Połączenie jednej bramki GXW4024 oraz GXW410X (łączenie dwóch odległych punktów) bez uŝycia SIP serwera. Biuro A - POLSKA PBX<-> Linia miejska (FXO) GXW410X GXW4024 Telefony Analogowe lub Centrala PBX Biuro B USA Dzięki takiemu scenariuszowi, moŝna kierować połączenia z telefonów analogowych do sieci VoIP oraz bardzo tanim kosztem połączyć dwa odległe punkty za pomocą sieci internetowej. Po jednej stronie naleŝy zainstalować bramkę serii GXW4024 oraz z drugiej GXW410X. Od strony PSTN moŝe być podłączona centrala abonencka firmy B co umoŝliwi łatwą komunikację pomiędzy biurem A i B. Połączenie z telefonu analogowego (biuro A) moŝe być wykonane do sieci miejskiej przemierzając drogę GXW4024->Serwer SIP(opcjonalnie)->GXW410X->Linia Miejska (PSTN). Przykładowa konfiguracja bramek dla takiego połączenia : GXW400X GXW410X Zakładka Profile 1 SIP Server naleŝy ustawić adres IP bramki GXW410X SIP Registration NO Outgoing Call Without Registration YES NAT Traversal NO Zakłądka Advanced Settings STUN Server puste pole Zakłądka Advanced Settings STUN Server puste pole Use Random Port NO Zakładka FXO Lines Wait for Dial Tone Y/N (zaleŝnie od operatora) włączenie/wyłączenie sygnału zgłoszenia Stage Method 1 Unconditional Call Fowarding to VoIP: ch1-8:5060++; Zakładka Channels Profile 1 Local SIP Listen port (for VoIP to PSTN Calls) Zakładka Profile 1 SIP Server adres IP bramki GXW400X SIP Registration NO NAT Traversal - NO 8

9 3.Konfiguracja 3.1. Intefejs www - logowanie Bramka posiada wbudowany interfejs www. Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową np. Internet Explorer / FireFox i wprowadzić adres IP bramki. JeŜeli w sieci działa serwer DHCP do którego uŝytkownik nie ma dostępu i nie wie jaki adres IP został przydzielony bramce, naleŝy pobrać program Grandstream Device IP Discovery Tool znajdujący się na stronie Po zainstalowaniu aplikacji naleŝy podłączyć sieć lokalną (port LAN) oraz router/modem ADSL do portu WAN. Po uruchomieniu aplikacji pokaŝe się następujące okno : Kiedy bramka jest włączona naleŝy uŝyć przycisku LISTEN pojawi się adres IP bramki oraz adres fizyczny MAC. Po wprowadzeniu adresu IP bramki (jeŝeli adres IP to np naleŝy wpisać ) w przeglądarce pojawi się okno logujące do systemu. System posiada zdefiniowane standardowe dwa konta. - hasło : 123 uŝytkownik bierny moŝna przeglądać tylko zakładki Status i Basic settings (parametry podstawowe), - hasło : admin administrator dostęp do wszystkich opcji i parametrów bramki. 9

10 Po zalogowaniu się jako administrator, dostępnych jest 6 zakładek : - Status (informacje dotyczące konta SIP, wersji oprogramowania, MAC adres, informacje sieciowe) - Basic settings (parametry podstawowe data/czas, skróty klawiszowe) - Advanced settings (parametry zaawansowane kodeki, ustawienia sieciowe, ) - FXO Lines (parametry portów i linii miejskich tworzenie grup) - Channels (parametry dotyczące kanału głosowego) - Dial Plan (zbiór reguł dzięki którym połączenia są odpowiednio kierowane lub numery modyfikowane), - Profile 1 (profil 1 konta SIP owego) - Profile 2 (profil 2 konta SIP owego) - Profile 3 (profil 3 konta SIP owego) Uwaga! MoŜliwe jest ściągnięcie gotowych stron z interfejsu konfiguracyjnego pod adresem : Zakładka Status 10

11 Parametr/funkcja Hardware Revision MAC adres IP Adres Product Model Software version System Up Time Registered FXO Line Connected PPPoE Link Up Detected NAT Type Opis Numer płyty głównej oraz interfejsu. Fizyczny adres bramki Adres IP od strony portu WAN (zewnętrzny) Model bramki np. GXW4104 lub GXW4108 Wersja firmware u Czas od ostatniego włączenia bramki Informacja czy konta SIP owe są zarejestrowane na serwerze Informacja dotycząca poszczególnych portów miejskich (FXO), aktualizowana na bieŝąco: YES linia podłączona oczekiwanie BUSY linia podłączona trwa połączenie (port zajęty) NO linia niepodłączona Wyświetlane będą równieŝ numery dzwoniące i wybierane (połączenia przychodzące i wychodzące). Informacja czy trwa połączenie PPPoE (np. modem DSL) Informacja jakiego typu jest NAT od strony portu WAN informacja przekazywana dzięki protokołowi STUN UŜytkownik w dowolnym momencie moŝe podejrzeć aktualny stan portów oraz ustawienia sieciowe. 11

12 3.3. Zakładka Basic Settings 12

13 Parametr/funkcja Web Access Web port End user password IP Address DHCP hostname DHCP domain DHCP vendor class ID PPPoE account ID PPPoE password PPPoE service name DNS Server Subnet mask Default Router Time zone Allow DHCP Option 2 to override Time Zone Settings Daylight Savings Time Opis Wybór protokołu dla połączeń z interfejsem HTTP lub zabezpieczony HTTPS Fabrycznie 80. Port HTTP dla dostępu do interfejsu www. Hasło dla uŝytkownika nie mającego prawa do administrowania bramką (do 25 znaków) Dynamiczny (DHCP) pobranie adresu IP z serwera DHCP działającego w sieci lokalnej port LAN, Statyczny IP, połączenie PPoE Fabrycznie puste. Nazwa dla klienta serwera DHCP - bramki. Fabrycznie puste. Nazwa domeny dla bramki. Fabrycznie Grandstream GXW410X informacja dla serwera DHCP (60) Nazwa uŝytkownika dla połączenia punkt-punkt (PPPoE) Hasło dla połączenia PPPoE Fabrycznie puste. JeŜeli wymaga operator naleŝy podać nazwę dla połączenia PPPoE. Adres serwera DNS Maska podsieci Adres bramy domyślnej (routera) Strefa czasowa Fabryczna wartość No. JeŜeli ustawiona zostanie na Yes data i czas zostaną ustawione zgodnie z serwerem DHCP. Informacja czy i kiedy ma nastąpić zmiana na czas letni. JeŜeli wartość ustawiona będzie na Yes czas bramki będzie wyprzedzony o 1 godzinę do przodu. NaleŜy wprowadzić datę przełączenia na czas letni oraz powrotu. Format : przełaczenie;powrót;czas_wyprzedzenia MoŜliwe do wprowadzenia w kolejnosci: miesiąc, dzień, dzień tygodnia, godzina, minuta Miesiąc : 1-12 Dzień 1-31 Dzień tygodnia 1-7 (jeŝeli ustawiona zostanie wartość 0 bramka przełączy czas na letni i z powrotem zgodnie z datą bez względu na dzień tygodnia) Godzina : 0-23 Minuta : 0-59 Przykład : 03,11,0,02,00;11,4,0,02,00;60 oznacza przełączenie na czas letni (dla USA 11 marca o 2 w nocy powrót 4 listopada o 2 nocy. Czas wyprzedzenia 60 minut. NaleŜy uŝyć przycisku Update w celu zapisania zmian lub Cancel by anulować. Przycisk Reboot ponowne uruchomienie bramki celem zapisania zmian. 13

14 3.4. Zakładka Advanced settings 14

15 Admin password Hasło administratora, który ma dostęp do wszystkich parametrów. Maksymalna długość to 25 znaków, pole pozostaje puste ze względów bezpieczeństwa. Hasło zapisywane jest po uŝyciu przycisku Save. G723 Rate Próbkowanie dla kodeka G723 6,3 kbps lub 5,3 kbps Voice Frames per TX Ilość ramek zawarta w jednym pakiecie podczas nadawania. NaleŜy ustawić zgodnie z czasem trwania pakietu i oczekiwania na wiadomość INVITE. Przykład JeŜeli pierwszym negocjowanym kodekiem dźwięku jest np. G732 i wartość Voice Frames per TX ustawiona jest na 2 to czas oczekiwania na wiadomość INVITE wyniesie 60ms poniewaŝ jeden pakiet głosowy G723 trwa 30 ms. JeŜeli wybrany zostanie kodek G729/G711/G726 czas oczekiwania na wiadomość wyniesie 20ms. Maksymalna wartość dla PCM to 10 (x10ms) ramek, G (x10ms), G (x30ms), G729/G (x10ms) lub 64(2,5ms). Layer 3 QoS Fabrycznie 48 wartość pierwszeństwa dla IP Diff-Serv / MLPS. Zakres od 0 63 Layer 2 QoS Fabrycznie 0 wartość Tagu dla VLAN. Zakres dla 802.1q Priorytet 0-7 dla 802.1q Błędne ustawienie wartości moŝe spowodować konflikt sieciowy i brak dostępu do bramki. W takim przypadku naleŝy przywrócić ustawienia fabryczne. Local RTP Port Port RTP dla kanału dźwiękowego i wideo podczas połączenia SIP. Wprowadzana wartość określona jest dla pakietów RTP, wartość portu+1 dla pakietów RTCP (kontroli) para RTP-RTCP będzie wykorzystana dla portu zerowego. Port drugi wykorzysta wartość portu+2 dla RTP oraz wartość portu+3 dla RTCP itd. Domyślny port to Use Random Port Wartość domyślna No opcja wyłączona. JeŜeli zostanie włączona, bramka będzie generować losowo porty SIP i RTP. JeŜeli urządzenia są za tym samym NAT-em często wymagane jest włączenie generowania losowych portów. Keep-alive interwal Informacja jak często bramka ma wysyłać pusty pakiet UDP dla utrzymania sesji NAT. Fabryczna wartość 20 sekund. Use NAT IP Fabrycznie puste pole. MoŜliwość uŝywania IP NAT w wiadomościach SIP/SDP. Stun Server Adres IP lub domena dla serwera STUN Firmware upgrade & MoŜliwość aktualizacji firmware u za pomocą TFTP, HTTPS lub Provisioning Via TFTP Server HTTP. Adres IP serwera TFTP gdzie znajdują się pliki z firmware em. Przy kaŝdym włączeniu bramki system sprawdza czy podany jest adres serwera TFTP w celu pobrania nowego firmware u. JeŜeli pole pozostanie puste, po 5 próbach połączenia z serwerem system załaduje obraz firmware u z pamięci FLASH. Uwaga! JeŜeli będzie trwać aktualizacja firmware u z serwera TFTP naleŝy uwaŝać by nie wystąpił zanik zasilania, moŝe to spowodować uszkodzenie bramki. Proces aktualizacji zajmuje od 25 do 30 minut. 15

16 Via HTTP Server Firmware server path Config server path Firmware file prefix Firmware file postfix Config file prefix Config file postfix Allow DHCP option 66 to override server Automatic upgrade Adres gdzie znajduje się plik z firmware em. Uwaga! JeŜeli Auto upgrade ustawione jest na No, przy uruchamianiu bramki system tylko raz sprawdzi ścieŝkę z plikiem. ŚcieŜka dostępu do pliku na serwerze ŚcieŜka dostępu do pliku z ustawieniami bramki Fabrycznie puste pole. MoŜna ustawić aby bramka oczekiwała na plik z firmware em zgodny z prefiksem. Usługa przydatna dla operatorów (zarządzanie wieloma bramkami). Fabrycznie puste pole. Postfix dla plików firmware u Usługa przydatna dla operatora. Fabrycznie puste pole. Prefix dla pliku z ustawieniami. Usługa przydatna dla operatora. Fabrycznie puste pole. Postfix dla pliku z ustawieniami. Usługa przydatna dla operatora. JeŜeli ustawione na Yes aktualizacja informacji sieciowych z serwera DHCP sieci lokalnej. JeŜeli ustawione na Yes aktualizacja automatyczna. JeŜeli ustawione na No sprawdzenie pliku z firmware em tylko raz podczas ładowania systemu bramki. MoŜna sprecyzować dokładną datę kiedy bramka ma sprawdzać czy jest dostępny nowy plik z firmware em. NaleŜy zaznaczyć : - Check for upgrade every (naleŝy podać co ile minut) - Always check for firmware (raz podczas ładowania) - Check for firmware when F/W pre/suffix changes (ładowanie pliku jeŝeli nastąpiły zmiany w nazwie pliku) - Always skip the firmware check (brak sprawdzania czy jest nowy firmware) Authenticate Conf File Sprawdzanie autentyczności pliku z firmware em zabezpieczenie przed wgraniem pliku nie zawierającego firmware u. Syslog Server Syslog Level Adres IP lub URL serwera raportującego. Funkcja przydatna dla operatora. MoŜliwość zapisywania logów na serwerze. MoŜna ustawić jak duŝo informacji powinien posiadać plik log (raport) związany z ewentualnymi błędami. Fabryczna wartość to NONE brak raportów. MoŜna ustawić DEBUG, INFO, WARNING, ERROR. Plik będzie zawierał 1.Model urządzenia / wersję firmware u (poziom INFO) 2.Informacje dot. NAT (poziom INFO) 3.Wysłane/otrzymane wiadomości SIP (poziom DEBUG) 4.Podsumowanie sesji SIP (poziom INFO) 5.Połączenia typu Inbound i Outbound (poziom INFO) 6.Zmiana statusu dot. rejestracji (poziom INFO) 7.Wynegocjowany kodek dźwiękowy (poziom INFO) 8.Status połączenia ethernetowego (poziom INFO) 9.Informacje z procesora (poziom WARNING i ERROR) 10.Błędy/wyjątki pamięci (poziom ERROR) Przykładowa linia raportu : May 19 02:40: GS LOG: [00:0b:82:00:a1:be][000] Ethernet link Up (podłączona sieć) Data GS LOG: [adres fizyczny MAC][kod błędu] informacja 16

17 NTP Server Adres IP lub URI serwera NTP (synchronizacji czasu i daty) ALLOW DHCP Option Fabrycznie No. JeŜeli ustawione zostanie na Yes 42 to override an NTP synchronizacja czasu i daty nastąpi zgodnie z serwerem DHCP w Server sieci lokalnej. Enable Video JeŜeli wartość zostanie ustawiona na Yes sygnał wideo Surveillance podawany na wejście czincz (RCA) bramki zostanie przesłany w do sieci IP. NaleŜy zapoznać się z rozdziałem RTSP Port Fabrycznie 554 NaleŜy uŝyć przycisku Update w celu zapisania zmian lub Cancel by anulować. Przycisk Reboot ponowne uruchomienie bramki celem zapisania zmian Zakładka FXO Lines 17

18 Parametr/funkcja Opis Enable Current Kryterium rozłączenia rozmowy. Większość operatorów Disconnect wymaga włączenia tego kryterium. Fabrycznie wartość Yes włączone. JeŜeli wartość włączona naleŝy ustawić czas z przedziału ms (fabrycznie 100 ms). Czas stabilizacji linii po podniesieniu słuchawki. Enable Tone Fabryczne No. JeŜeli wymagana jest zmiana parametrów Disconnection sygnałów naleŝy dokonać zmian w zakładce Channels. JeŜeli wartość zostanie ustawiona na Yes generowanie sygnału rozłączenia do sieci miejskiej. Enable Polarity Odwrócenie polaryzacji jako kryterium rozłączenia/połączenia. Reversal Fabrycznie wartość No wyłączone. JeŜeli operator telefonii stacjonarnej oferuje juŝ kryterium odwrócenia polaryzacji naleŝy w bramce tą funkcję wyłączyć inaczej połączenie nie zostanie ustanowione. AC Termination Impedancja linii miejskiej podłączonej do portu FXO. Impedance 600 Ohm Ameryka północna 270 Ohm + ( 750 Ohm 150 nf ) większość Europy 220 Ohm + ( 820 Ohm 120 nf ) Nowa Zelandia, Australia 220 Ohm + ( 820 Ohm 115 nf ) Austria, Bułgaria, Niemcy, Słowacja, RPA 370 Ohm + ( 620 Ohm 310 nf ) Wielka Brytania, Indie Silence Timeout Rozłączenie połączenia po określonym czasie trwania ciszy. Fabrycznie 60 sekund. Maksymalnie sekund. Use DTMF outbound Fabryczna wartość Yes ustawienie parametrów dotyczących Params DTMF u. JeŜeli ustawiona zostanie wartość No waŝne będą tylko poniŝsze 3 parametry. Parametry naleŝy ustawiać zgodnie z formatem ch1-8:x; ch1-8 port 1-8 X wartość parametry dla danych portów. Przykład ch1,3-6:10;ch2,7-8:12 (porty 1,3,4,5,6 wartość 10, porty 2,7,8 wartość 12). DTMF Digit Lenght Czas trwania cyfry w DTMF ie fabrycznie 100 ms DTMF Digit Volume Poziom sygnału DTMF fabrycznie -11 db DTMF Dial Pause Pauza pomiędzy kolejnymi cyframi DTMF fabrycznie 100ms Wait for Dial-Tone Fabryczna wartość Yes oczekiwanie na sygnał zgłoszenia. JeŜeli nie moŝna wykonywać połączeń naleŝy ustawić na No. ch1-8:n; - porty 1-8 wartość No Stage Method Metoda połączenia do sieci miejskiej - wartość 1 lub 2. 1 połączenia bezpośrednio z końcowego punktu VoIP (telefon) do sieci miejskiej (PSTN) 2 połączenia kierowane najpierw do konta VoIP owego w celu uzyskania sygnału zgłoszenia z sieci miejskiej (po czym wybieranie numeru docelowego). Zazwyczaj uŝywa się metody 1. Min. Delay before Dial PSTN Unconditional Call Forward to VoIP Fabryczna wartość 100ms. Wartość powinna być taka sama lub większa jak w parametrze Current Disconnect. Po zdefiniowanym czasie połączenie moŝe być zrealizowane do sieci miejskiej. Parametr waŝny kiedy uŝytkownik chce umoŝliwić przekierowanie połączenia do innego telefonu VoIP z sieci 18

19 Caller ID Scheme miejskiej. User ID nazwa uŝytkownika lub numer do którego połączenie z sieci miejskiej (danego portu) zostanie przekierowane Np. ch1-8:987; - połączenia z portów 1-8 zostaną przekierowane na numer 987 SIP Server naleŝy podać profil uŝytkownika do którego będą przekierowane połączenia. Np. ch-18:profil1; SIP Destination port port uŝyty podczas przekierowania, standard : 5060 ch1-8:5060; - porty FXO 1-8, port 5060 Standard identyfikacji numeru dzwoniącego. NaleŜy ustawić zgodnie ze standardem uŝywanym w danym kraju (Polska najczęściej Bellcore). MoŜliwe do wyboru : - Bellcore (US standard) - ETSI RING - ETSI_TAS - DTMF - NTT (standard japoński) Caller ID Transport Type Parametr gdzie znajduje się identyfikacja numeru dzwoniącego. Fabrycznie relay via From header w nagłówku FROM Dostępne : - Relay via P_Asserted_Idenftify header w polu P_Asserted_IDentify - Disable - wyłączone - Send Anonymous wszystkie połączenia do telefonów VoIP owych będą anonimowe T.38 Setting NaleŜy wybrać - tryb transmisji faksów - protokół T.38 lub bezpośrednio w torze głosowym, - szybkość transmisji (2400/4800/9600/12000/14400 kbps) - włączenie/wyłączenie trybu ECM (korekcji błędów) Przykład ch1-8:mode=1,rate=9600,ecm=1; porty FXO 1-8, protokół T.38, szybkość 9600, ECM=włączone NaleŜy uŝyć przycisku Update w celu zapisania zmian lub Cancel by anulować. Przycisk Reboot ponowne uruchomienie bramki celem zapisania zmian. 19

20 3.6. Zakładka Channels Zakładka Channels umoŝliwia przypisanie portów FXO do konkretnych profili SIP owych 20

21 Parametr/funkcja Opis Channels port FXO, naleŝy podać 1-8 SIP User ID Nazwa uŝytkownika na serwerze SIP Authenticate ID Autoryzacja na serwerze SIP Auth. Password Hasło Profile ID Profil 1 / 2 / 3 Call Progress Tones Parametry sygnałów. NaleŜy wprowadzać zgodnie z formatem : ch1-8 oznacza port FXO częstotliwość sygnału częstotliwość sygnału c=0/0 czas włączenia/czas wyłączenia Dzięki takiemu przykładowi moŝna utworzyć sygnał zgłoszenia typu double-tone (dwie częstotliwośći 350 Hz i 440 Hz). Sygnały - Dial Tone (zgłoszenia) - Ringback Tone (oddzwonienia) - Busy Tone (zajętości) - Reocrder Tone (nagrywania) - Confirmation Tone (potwierdzenia) Więcej informacji o normach na stronie ITU : Channel Voice Settings Tx to PSTN Audio Gain (db) Rx from PSTN Audio Gain (db) Silence Suppression Echo Cancellaction Channel Specific Setting DTMF Method Parametry toru głosowego Poziom nadawania sygnału w db do sieci miejskiej. Wartość fabryczna 1. Zakres zmian -12 do 12 db. Poziom odbioru sygnału w db z sieci miejskiej. Wartość fabryczna 0. Zakres zmian -12 do 12 db. Eliminacja ciszy związana z kodekiem G723/G729. JeŜeli podczas połączenia nastąpi cisza, będą wysyłane małe pakiety zawierające ciszę (niezaleŝnie od duŝych pakietów z głosem). Takie działanie pozwala zmniejszyć obciąŝenie łącza. NaleŜy ustawić Yes aby włączyć. JeŜeli wartość ustawiona na Yes kasowanie echa. Parametry sygnałów przesyłanych torem dźwiękowym. Parametr umoŝliwia wybór drogi jaką mają być wysyłane sygnału DTMF (w torze dźwiękowym pogorszenie jakości dla kodeków o małym próbkowaniu), pakietach SIP INFO lub RTP 1.in-audio (w torze dźwiękowym) 2.zgodnie z RFC w torze dźwiękowym oraz zgodnie z RFC w wiadomości SIP INFO 5.w torze dźwiękowym oraz SIP INFO 6.w wiadomości SIP INFO oraz zgodnie z RFC w torze dźwiękowym, RFC2833 oraz SIP INFO 21

22 No Key Entry Timeout Fabrycznie 4 sekundy. Po przekroczeniu zadanego czasu rozpocznie się wybieranie numeru. (naleŝy cyfry numeru wprowadzać w odstępach krótszych niŝ zadana wartość) Local SIP Listen Port Port dla sygnalizacji SIP, domyślnie NaleŜy wprowadzić zgodnie z formatem ch1-8:5060++; ++ oznacza zwiększenie wartości dla kolejnych portów FXO co 2. SRTP Port Mode Fabrycznie Disabled. Pozostałę opcje to Enabled but not forced (włącz bez wymuszania) lub Enabled and forced (włącz i wymuś). NaleŜy zapoznać się z dokumentami : Protokoły bezpieczeństwa. Round Robin and/or Fabrycznie rr:1-8; Flexible Odpowiednie kierowanie połączeń z VoIP do portów FXO. Prefix to specify Port (1 stage dialing method) Przykład rr:1-8; Połączenie wychodzące z VoIP przez pierwszy dostępny port miejski od 1 do 8. rr:1,3-6,8;rr:2,7; Pierwsze połączenie będzie kierowane kolejno z wolnego portu 1,3,4,5,6,8 natomiast drugie z wolnego 2 lub 7. Fabryczna wartość 99. Natychmiastowe przekierowanie wybierania do danego portu FXO. Format Prefix# port# numer# Po wprowadzeniu danego numeru z prefiksem 99 połączenie zostanie wykonane przez zdefiniowany port. 22

23 3.7. Zakładka Dial-Plan Zbiór reguł dzięki któremu połączenia są odpowiednio kierowane z sieci VoIP do miejskiej (PSTN). 1.Akceptowane znaki 0-9,*,#,A,a,B,b,C,c,D,d 2.Znaczenia znaków x cyfrwa 0-9 xx+ - numer o przynajmniej 2 cyfrach xx. numer o przynajmniej 2 cyfrach ^ - wykluczenie [3-5] cyfry od 3 do 5 [147] cyfy 1,4,7 <2=011> - zastąpienie cyfry 2 przez 011 podczas wybierania numeru Przykład 1. Reguła : {[369] xxxxxxx} Zezwolenie na numer z prefiksem 311,611,911 oraz zezwolenie dla numeru 10-cyfrowego zaczynającego się ciągiem 1617 Przykład 2. Regułą : {^1900x+ <=1617>xxxxxxx} Blokowanie numeru zawierającego ciąg 1900 oraz dodanie prefiksu 1617 przed kaŝdym wprowadzonym numerem 7-cyfrowym. 23

24 Przykład 3. Reguła : {1xxx[2-9]xxxxxx <2=011>x+} Zezwolenie dla dowolnie długich numerów z początkową cyfrą 2 oraz 10 cyfrowego numeru z początkową cyfrą 1 (zaś środkową z przedziału 2-9). JeŜeli wybrany zostanie numer zaczynający się cyfrą 2 zostanie zamieniona na ciąg 011 podczas wybierania. Uwaga! Fabryczne wyjście do sieci miejskiej {x+}. Błędnie wprowadzony znak spowoduje powrót do ustawień fabrycznych Zakładka Profiles 24

25 Parametr/funkcja Opis Activate Profile Włączenie profilu po ustawieniu na Yes Profile Name Nazwa dla profilu SIP Server Adres IP lub domena serwera SIP Proxy Outbound Proxy Adres IP lub domena zewnętrznego serwera SIP proxy. UŜywany najczęściej jeŝeli w sieci jest symetryczny NAT (w tym momencie protokół STUN nie zadziała). Use DNS Srv Wartość fabryczna No. JeŜeli ustawiona zostanie na Yes uŝycie serwera DNS. User ID is Phone JeŜeli wiązka posiada przydzielony numer naleŝy ustawić Number Yes, numer będzie wyświetlany w nagłówku pola FROM podczas zapytań SIP owych (dodany będzie fragment user=phone). Wyłączenie opcji naleŝy ustawić No. SIP Registration Fabrycznie Yes wysyłanie wiadomości REGISTER w celu rejestracji wiązki na serwerze SIP proxy. Unregister on reboot Fabrycznie No. JeŜeli ustawione będzie na Yes informacje dotyczące rejestracji wiązki są kasowane po ponownym uruchomieniu bramki. Register expiration Czas w minutach po upływie którego bramka odświeŝy rejestrację na serwerze SIP owym. Wartość domyślna to 60 SIP Registration Failure Retry Wait Time NAT Travesal Proxy Require Early Dial Session Expiration minut. Maksymalny czas do ustawienia to minut (45 dni). JeŜeli nie moŝna dokonać rejestracji na serwerze SIP parametr definiuje co jaki czas mają być wysyłane wiadomości REGISTER by nie obciąŝać łącza i serwera. Zakres wartości sekund. Opcja włącza translację adresu NAT. JeŜeli ustawiona zostanie wartość Yes i wprowadzony adres serwera STUN, translacja odbędzie się na zasadzie klienta serwera STUN który sam rozpozna typ NAT/Firewall a (Full Cone/Restricaded Cone/Port- Restricaded Cone) i dokona mapowania adresu. JeŜeli translacja zostanie włączona ( Yes ) lecz nie poda się adresu serwera STUN bramka będzie co 20 sekund wysyłać kontrolny pakiet UDP by utrzymać szczelinę z serwerem SIP. Informacja dla serwera SIP Ŝe klient jest za NAT/Firewall em Fabrycznie No. NaleŜy uŝywać jeŝeli SIP Proxy obsługuje odpowiedz zwrotną 486 (zajętość). Parametr warunkuje wysyłanie INVITE przy kaŝdym wciśnięciu przycisku. JeŜeli opcja zostanie włączona (Yes) pakiet INVITE będzie wysyłany przy kaŝdym wciśnięciu przycisku. JeŜeli opcja jest wyłączona, pakiet INVITE będzie wysłany po 5 sekundach od wprowadzenia numeru lub po wprowadzeniu # (ponowne wybieranie numeru). Parametr moŝna włączyć jeŝeli serwer obsługuje odpowiedzi na niekompletne numery (484) inaczej próba połączenia będzie odrzucana jako numer docelowy nie znaleziony (404). Uwaga! Funkcji nie wolno uŝywać przy połączeniach bezpośrednich. Bramka posiada funkcję odnawiania sesji SIP na serwerze (pakiety UPDATE lub re-invite). Fabryczna wartość to 180 sekund, bramka w tym czasie będzie 25

26 Min-SE Caller Request Timer Callee Request Timer Force Timer UAC Specify Refresher UAS Specify Refresher Force Invite Enable 100rel Refer-to-uses Target Contact INVITE Ring-No-Answer Timout Preferred Vocoder Special Feature odnawiać sesję, jeŝeli po 180 sekundach nie uzyska odpowiedzi, przerwie odnawianie. Fabrycznie 90 sekund. Minimalny czas dla wygaśnięcia sesji. JeŜeli ustawione na Yes włączenie licznika czasu trwania sesji (druga strona musi obsługiwać tą funkcję). Połączenie wychodzące. JeŜeli ustawione na Yes włączenie licznika trwania czasu sesji (druga strona musi obsługiwać tą funkcję). Połączenie przychodzące. JeŜeli ustawione na Yes wymuszanie włączenia licznika czasu trwania sesji. JeŜeli ustawione na No licznik zostanie włączony jeŝeli obie strony będą obsługiwać tą funkcję. NaleŜy równieŝ wybrać No dla Caller Request Timer oraz Callee Request Timer. Wybranie UAC aktualizowanie czasu trwania sesji inicjowane przez telefon. UAS ze strony serwera lub abonenta dzwonionego. Wybranie UAC aktualizowanie czasu trwania sesji inicjowane przez telefon. UAS ze strony serwera lub abonenta dzwonionego. Czas trwania sesji moŝe być aktualizowany za pomocą pakietów UPDATE lub INVITE. Wybranie Yes spowoduje odnawianie za pomocą INVITE. Załączenie informacji (Tagu 100rel) w wiadomości sygnalizacyjnej dzięki czemu potwierdzenie (ACK) na wiadomość INVITE nie będzie potrzebne. Fabrycznie No. JeŜeli ustawione na Yes transfer połączenia wykorzystuje pole CONTACT nadpisując w pole REFER-TO. Podczas połączenia przychodzącego z sieci miejskiej (PSTN) generowana jest wiadomość INVITE do sieci VoIP. JeŜeli połączenie nie zostanie odebrane po zdefiniowanym czasie, nastąpi przerwanie wywoływania. Bramka kompatybilna jest z 5 kodekami : G.711 A/U-law, GSM, G.723.1, G.729A/B. MoŜna ustawić listę w jakiej kolejności ma następować negocjacja kodeka. Pierwszy kodek Choice 1 ostatni Choice 8 Fabrycznie standard. MoŜliwe wykorzystanie dodatkowych moŝliwości oferowanych przez aplikacje : Nortel, Broadsoft itp. 26

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2.Podłączenie...4 3.Logowanie...5 4.Moduł Phone Extensions (telefony)...6 4.1.Moduł Phone Extensions -> General System Configuration

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A 1/83 ATCOM IPPBX IP01 ATCOM IPPBX IP02 2/83 ATCOM IPPBX IP04 ATCOM IPPBX IP08 ATCOM IPPBX IP2G4A 3/83

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi

Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Bramka VoIP (adapter telefoniczny) Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja: 2008/11/07 1. Wstęp... 4 1.1. Przegląd sprzętu (model z jednym portem telefonicznym FXS)... 4 1.2. Przegląd sprzętu (model z

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Wersja Firmware 1.0.1.68 www.grandstream.com http://esupport.grandstream.com SPIS TREŚCI Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Zawartość

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA ver. 2.00.03 Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo