PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA IP->PSTN GXW 410X Firmware :

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Instalacja i podłączenie bramki Zawartość kompletu Podłączenie Sygnalizacja LED Scenariusze wykorzystania bramki Konfiguracja Intefejs www - logowanie Zakładka Status Zakładka Basic Settings Zakładka Advanced settings Zakładka FXO Lines Zakładka Channels Zakładka Dial-Plan Zakładka Profiles Zapisywanie zmian Transmisja sygnału wideo Aktualizacja firmware u Przywrócenie ustawień fabrycznych Parametry techniczne Ochrona środowiska

3 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki Grandstream GXW410X. Urządzenie posiada 4 lub 8 portów miejskich w zaleŝności od modelu dzięki czemu sieć VoIP owa do której podłączona jest bramka wyposaŝona jest w dodatkowe łącza do sieci miejskiej zapewniające kierowanie połączeń według potrzeb. Dodatkową zaletą urządzenia jest gniazdo wideo do którego moŝna podłączyć np. kamerę analogową. Sygnał przesyłany jest do sieci IP za pomocą protokołu RTSP dzięki czemu uŝytkownicy będą mogli obejrzeć nadawany strumień za pomocą darmowych aplikacji. Bardzo łatwa konfiguracja za pomocą interfejsu www umoŝliwi uŝytkownikowi szybkie i sprawne skonfigurowanie wszystkich niezbędnych parametrów bramki. Niniejszy podręcznik zawiera wyjaśnienia dotyczące podłączenia oraz konfiguracji bramki krok po kroku, zgodnie z kolejnością parametrów dostępnych w interfejsie www. Bramka posiada interfejsy : - 4 lub 8 portów miejskich (FXO), - 2 port ethernetowe (wtyk RJ-45, 10/100 Mbps), - gniazdo sygnału wideo Zalety bramki : - 4 lub 8 portów miejskich (FXO) - 2 porty ethernetowe (LAN i WAN) - aktualizacja firmware u za pomocą TFTP i HTTP - 3 profile SIP - kodeki dźwięku G711(U/A), G723, G729A/B i GSM - kodeki wideo H gniazdo analogowego sygnału wideo - G-168 kasowanie echa - transmisja DTMF w torze dźwiękowym, zgodnie z RFC2833 lub wiadomościach SIP INFO (lub kombinacja kilku trybów), - protokół T.38 transmisja faxów Uwaga! Urządzenie jest zgodne z certyfikatem bezpieczeństwa FCC/CE natomiast zasilacz z UL. NaleŜy uŝywać zasilacza zawartego w komplecie! UŜywanie innego zasilacza moŝe uszkodzić bramkę. 3

4 2. Instalacja i podłączenie bramki 2.1. Zawartość kompletu W komplecie uŝytkownik powinien znaleźć: - bramkę - kabel ethernetowy z wtykiem RJ-45 - zasilacz 12V 2.2. Podłączenie Podłączenie bramki jest stosunkowo łatwe, naleŝy : - podłączyć linie miejskie do portów miejskich (FXO) - podłączyć kabel ethernetowy do portu LAN i WAN bramki oraz przełącznika/routera sieci lokalnej, - podłączyć zasilacz i uruchomić bramkę. Port LAN Port WAN Wejście wideo (RCA) Czincz Przycisk RESET Włącznik Porty miejskie (FXO) Uwaga! Aby przywrócić ustawienia fabryczne naleŝy przycisk RESET przytrzymać przez ok sekund. LAN podłączenie sieci lokalnej WAN podłączenie do sieci rozległej (Internet) VIDEO IN wejście dla sygnału wideo RESET przycisk resetowania ustawień +12VDC gniazdo zasilające OFF/ON włącznik/wyłącznik FXO1-8 gniazda portów miejskich 4

5 2.3. Sygnalizacja LED Diody Status portów miejskich (FXO) Diody: POWER dioda świeci się jeŝeli bramka jest włączona. READY dioda świeci się podczas ładowania firmware u. LAN/WAN aktywność portu LAN/WAN. VIDEO dioda świeci na zielono podczas ładowania firmware u, później wskazuje aktywność sygnału wideo. Diody 1-8 aktywność portów miejskich (FXO), jeŝeli port zajęty dioda świeci się. Uwaga! - zaraz po włączeniu wszystkie diody przez chwilę świecą na zielono, - powolne mruganie diody READY, LAN, WAN, VIDEO informuje o procesie pobierania pliku z firmware em - diody 1-8 podczas zapisu pliku z firmware em nie świecą się, - mruganie diody READY informuje o tym Ŝe bramka nie jest zarejestrowana na serwerze SIP Uwaga! Aktualizacja firmware u moŝe potrwać ok minut. 5

6 2.4. Scenariusze wykorzystania bramki Bramka posiada 4 lub 8 portów miejskich dzięki czemu umoŝliwia sieci IP dostęp do linii miejskich (PSTN) oraz moŝe być wykorzystana na dwa sposoby. 1. Z uŝyciem serwera SIP 2. Bez uŝycia serwera SIP 1. a) Podłączenie bramki do serwera SIP Bramka w bardzo łatwy sposób wykorzystuje serwer SIP (np. Asterisk), będąc klientem serwera (rejestracja) lub moŝe działać jak urządzenie przeźroczyste (bez rejestracji). JeŜeli uŝytkownik nie ma moŝliwości zarejestrowania bramki na serwerze SIP, naleŝy wiadomości INVITE z serwera SIP zawierające odpowiedni numer (połączenia przeznaczone do sieci miejskiej) kierować bezpośrednio na adres IP bramki. Urządzenie zadziała przeźroczyście tzn. otrzymany numer przekaŝe dalej do portu miejskiego by nawiązać połączenie. Przy takiej konfiguracji naleŝy podać tylko adres SIP serwera oraz parametr Stage Method ustawić na wartość 1. JeŜeli bramka będzie rejestrowana na serwerze SIP naleŝy odpowiednio skonfigurować serwer SIP oraz podać niezbędne parametry w interfejsie www. 4/8 portów Telefony analogowe Telefony IP Dzięki takiemu scenariuszowi, bramka przyjmie połączenia z sieci miejskiej i przekaŝe je do serwera SIP dzięki któremu kaŝde połączenie będzie odpowiednio pokierowane do telefonów IP. Natomiast połączenia wychodzące poprzez serwer SIP będą odbierane przez bramkę i przekazywane dalej dzięki sieci miejskiej. 6

7 b) Połączenie dwóch odległych punktów A i B z uŝyciem SIP Serwera. Punkt A i B ma dostęp do sygnału wideo odbieranego przez bramkę. Biuro A - POLSKA Biuro B NIEMCY Dzięki takiemu scenariuszowi, moŝna połączyć dwa biura siecią miejską lub internetową. W zaleŝności od potrzeb, moŝna uŝywać obu sieci lub traktować jedną jako łącze zapasowe w razie awarii. Obie bramki odbierają sygnał wideo umoŝliwiając uŝytkownikom sieci IP oglądanie obrazu.są podłączone do niezaleŝnych serwerów SIP owych. Oba serwery mogą komunikować się za pośrednictwem sieci internetowej. KaŜdy uŝytkownik telefonu IP z sieci A moŝe wykonać połączenie do sieci B uŝywając sieci VoIP lub miejskiej (PSTN). c) Połączenie dwóch odległych punktów A i B z uŝyciem centrali. Biuro A - POLSKA Biuro B NIEMCY Telefony IP Telefony IP Biuro B posiada centralę która wzbogacona jest o dostęp do sieci VoIP dzięki czemu abonenci sieci B nie muszą kierować połączeń do sieci A za pomocą sieci miejskiej (PSTN) tylko mają równieŝ moŝliwość kierowania połączeń poprzez siec VoIP. 7

8 2. a) Połączenie jednej bramki GXW4024 oraz GXW410X (łączenie dwóch odległych punktów) bez uŝycia SIP serwera. Biuro A - POLSKA PBX<-> Linia miejska (FXO) GXW410X GXW4024 Telefony Analogowe lub Centrala PBX Biuro B USA Dzięki takiemu scenariuszowi, moŝna kierować połączenia z telefonów analogowych do sieci VoIP oraz bardzo tanim kosztem połączyć dwa odległe punkty za pomocą sieci internetowej. Po jednej stronie naleŝy zainstalować bramkę serii GXW4024 oraz z drugiej GXW410X. Od strony PSTN moŝe być podłączona centrala abonencka firmy B co umoŝliwi łatwą komunikację pomiędzy biurem A i B. Połączenie z telefonu analogowego (biuro A) moŝe być wykonane do sieci miejskiej przemierzając drogę GXW4024->Serwer SIP(opcjonalnie)->GXW410X->Linia Miejska (PSTN). Przykładowa konfiguracja bramek dla takiego połączenia : GXW400X GXW410X Zakładka Profile 1 SIP Server naleŝy ustawić adres IP bramki GXW410X SIP Registration NO Outgoing Call Without Registration YES NAT Traversal NO Zakłądka Advanced Settings STUN Server puste pole Zakłądka Advanced Settings STUN Server puste pole Use Random Port NO Zakładka FXO Lines Wait for Dial Tone Y/N (zaleŝnie od operatora) włączenie/wyłączenie sygnału zgłoszenia Stage Method 1 Unconditional Call Fowarding to VoIP: ch1-8:5060++; Zakładka Channels Profile 1 Local SIP Listen port (for VoIP to PSTN Calls) Zakładka Profile 1 SIP Server adres IP bramki GXW400X SIP Registration NO NAT Traversal - NO 8

9 3.Konfiguracja 3.1. Intefejs www - logowanie Bramka posiada wbudowany interfejs www. Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową np. Internet Explorer / FireFox i wprowadzić adres IP bramki. JeŜeli w sieci działa serwer DHCP do którego uŝytkownik nie ma dostępu i nie wie jaki adres IP został przydzielony bramce, naleŝy pobrać program Grandstream Device IP Discovery Tool znajdujący się na stronie Po zainstalowaniu aplikacji naleŝy podłączyć sieć lokalną (port LAN) oraz router/modem ADSL do portu WAN. Po uruchomieniu aplikacji pokaŝe się następujące okno : Kiedy bramka jest włączona naleŝy uŝyć przycisku LISTEN pojawi się adres IP bramki oraz adres fizyczny MAC. Po wprowadzeniu adresu IP bramki (jeŝeli adres IP to np naleŝy wpisać ) w przeglądarce pojawi się okno logujące do systemu. System posiada zdefiniowane standardowe dwa konta. - hasło : 123 uŝytkownik bierny moŝna przeglądać tylko zakładki Status i Basic settings (parametry podstawowe), - hasło : admin administrator dostęp do wszystkich opcji i parametrów bramki. 9

10 Po zalogowaniu się jako administrator, dostępnych jest 6 zakładek : - Status (informacje dotyczące konta SIP, wersji oprogramowania, MAC adres, informacje sieciowe) - Basic settings (parametry podstawowe data/czas, skróty klawiszowe) - Advanced settings (parametry zaawansowane kodeki, ustawienia sieciowe, ) - FXO Lines (parametry portów i linii miejskich tworzenie grup) - Channels (parametry dotyczące kanału głosowego) - Dial Plan (zbiór reguł dzięki którym połączenia są odpowiednio kierowane lub numery modyfikowane), - Profile 1 (profil 1 konta SIP owego) - Profile 2 (profil 2 konta SIP owego) - Profile 3 (profil 3 konta SIP owego) Uwaga! MoŜliwe jest ściągnięcie gotowych stron z interfejsu konfiguracyjnego pod adresem : Zakładka Status 10

11 Parametr/funkcja Hardware Revision MAC adres IP Adres Product Model Software version System Up Time Registered FXO Line Connected PPPoE Link Up Detected NAT Type Opis Numer płyty głównej oraz interfejsu. Fizyczny adres bramki Adres IP od strony portu WAN (zewnętrzny) Model bramki np. GXW4104 lub GXW4108 Wersja firmware u Czas od ostatniego włączenia bramki Informacja czy konta SIP owe są zarejestrowane na serwerze Informacja dotycząca poszczególnych portów miejskich (FXO), aktualizowana na bieŝąco: YES linia podłączona oczekiwanie BUSY linia podłączona trwa połączenie (port zajęty) NO linia niepodłączona Wyświetlane będą równieŝ numery dzwoniące i wybierane (połączenia przychodzące i wychodzące). Informacja czy trwa połączenie PPPoE (np. modem DSL) Informacja jakiego typu jest NAT od strony portu WAN informacja przekazywana dzięki protokołowi STUN UŜytkownik w dowolnym momencie moŝe podejrzeć aktualny stan portów oraz ustawienia sieciowe. 11

12 3.3. Zakładka Basic Settings 12

13 Parametr/funkcja Web Access Web port End user password IP Address DHCP hostname DHCP domain DHCP vendor class ID PPPoE account ID PPPoE password PPPoE service name DNS Server Subnet mask Default Router Time zone Allow DHCP Option 2 to override Time Zone Settings Daylight Savings Time Opis Wybór protokołu dla połączeń z interfejsem HTTP lub zabezpieczony HTTPS Fabrycznie 80. Port HTTP dla dostępu do interfejsu www. Hasło dla uŝytkownika nie mającego prawa do administrowania bramką (do 25 znaków) Dynamiczny (DHCP) pobranie adresu IP z serwera DHCP działającego w sieci lokalnej port LAN, Statyczny IP, połączenie PPoE Fabrycznie puste. Nazwa dla klienta serwera DHCP - bramki. Fabrycznie puste. Nazwa domeny dla bramki. Fabrycznie Grandstream GXW410X informacja dla serwera DHCP (60) Nazwa uŝytkownika dla połączenia punkt-punkt (PPPoE) Hasło dla połączenia PPPoE Fabrycznie puste. JeŜeli wymaga operator naleŝy podać nazwę dla połączenia PPPoE. Adres serwera DNS Maska podsieci Adres bramy domyślnej (routera) Strefa czasowa Fabryczna wartość No. JeŜeli ustawiona zostanie na Yes data i czas zostaną ustawione zgodnie z serwerem DHCP. Informacja czy i kiedy ma nastąpić zmiana na czas letni. JeŜeli wartość ustawiona będzie na Yes czas bramki będzie wyprzedzony o 1 godzinę do przodu. NaleŜy wprowadzić datę przełączenia na czas letni oraz powrotu. Format : przełaczenie;powrót;czas_wyprzedzenia MoŜliwe do wprowadzenia w kolejnosci: miesiąc, dzień, dzień tygodnia, godzina, minuta Miesiąc : 1-12 Dzień 1-31 Dzień tygodnia 1-7 (jeŝeli ustawiona zostanie wartość 0 bramka przełączy czas na letni i z powrotem zgodnie z datą bez względu na dzień tygodnia) Godzina : 0-23 Minuta : 0-59 Przykład : 03,11,0,02,00;11,4,0,02,00;60 oznacza przełączenie na czas letni (dla USA 11 marca o 2 w nocy powrót 4 listopada o 2 nocy. Czas wyprzedzenia 60 minut. NaleŜy uŝyć przycisku Update w celu zapisania zmian lub Cancel by anulować. Przycisk Reboot ponowne uruchomienie bramki celem zapisania zmian. 13

14 3.4. Zakładka Advanced settings 14

15 Admin password Hasło administratora, który ma dostęp do wszystkich parametrów. Maksymalna długość to 25 znaków, pole pozostaje puste ze względów bezpieczeństwa. Hasło zapisywane jest po uŝyciu przycisku Save. G723 Rate Próbkowanie dla kodeka G723 6,3 kbps lub 5,3 kbps Voice Frames per TX Ilość ramek zawarta w jednym pakiecie podczas nadawania. NaleŜy ustawić zgodnie z czasem trwania pakietu i oczekiwania na wiadomość INVITE. Przykład JeŜeli pierwszym negocjowanym kodekiem dźwięku jest np. G732 i wartość Voice Frames per TX ustawiona jest na 2 to czas oczekiwania na wiadomość INVITE wyniesie 60ms poniewaŝ jeden pakiet głosowy G723 trwa 30 ms. JeŜeli wybrany zostanie kodek G729/G711/G726 czas oczekiwania na wiadomość wyniesie 20ms. Maksymalna wartość dla PCM to 10 (x10ms) ramek, G (x10ms), G (x30ms), G729/G (x10ms) lub 64(2,5ms). Layer 3 QoS Fabrycznie 48 wartość pierwszeństwa dla IP Diff-Serv / MLPS. Zakres od 0 63 Layer 2 QoS Fabrycznie 0 wartość Tagu dla VLAN. Zakres dla 802.1q Priorytet 0-7 dla 802.1q Błędne ustawienie wartości moŝe spowodować konflikt sieciowy i brak dostępu do bramki. W takim przypadku naleŝy przywrócić ustawienia fabryczne. Local RTP Port Port RTP dla kanału dźwiękowego i wideo podczas połączenia SIP. Wprowadzana wartość określona jest dla pakietów RTP, wartość portu+1 dla pakietów RTCP (kontroli) para RTP-RTCP będzie wykorzystana dla portu zerowego. Port drugi wykorzysta wartość portu+2 dla RTP oraz wartość portu+3 dla RTCP itd. Domyślny port to Use Random Port Wartość domyślna No opcja wyłączona. JeŜeli zostanie włączona, bramka będzie generować losowo porty SIP i RTP. JeŜeli urządzenia są za tym samym NAT-em często wymagane jest włączenie generowania losowych portów. Keep-alive interwal Informacja jak często bramka ma wysyłać pusty pakiet UDP dla utrzymania sesji NAT. Fabryczna wartość 20 sekund. Use NAT IP Fabrycznie puste pole. MoŜliwość uŝywania IP NAT w wiadomościach SIP/SDP. Stun Server Adres IP lub domena dla serwera STUN Firmware upgrade & MoŜliwość aktualizacji firmware u za pomocą TFTP, HTTPS lub Provisioning Via TFTP Server HTTP. Adres IP serwera TFTP gdzie znajdują się pliki z firmware em. Przy kaŝdym włączeniu bramki system sprawdza czy podany jest adres serwera TFTP w celu pobrania nowego firmware u. JeŜeli pole pozostanie puste, po 5 próbach połączenia z serwerem system załaduje obraz firmware u z pamięci FLASH. Uwaga! JeŜeli będzie trwać aktualizacja firmware u z serwera TFTP naleŝy uwaŝać by nie wystąpił zanik zasilania, moŝe to spowodować uszkodzenie bramki. Proces aktualizacji zajmuje od 25 do 30 minut. 15

16 Via HTTP Server Firmware server path Config server path Firmware file prefix Firmware file postfix Config file prefix Config file postfix Allow DHCP option 66 to override server Automatic upgrade Adres gdzie znajduje się plik z firmware em. Uwaga! JeŜeli Auto upgrade ustawione jest na No, przy uruchamianiu bramki system tylko raz sprawdzi ścieŝkę z plikiem. ŚcieŜka dostępu do pliku na serwerze ŚcieŜka dostępu do pliku z ustawieniami bramki Fabrycznie puste pole. MoŜna ustawić aby bramka oczekiwała na plik z firmware em zgodny z prefiksem. Usługa przydatna dla operatorów (zarządzanie wieloma bramkami). Fabrycznie puste pole. Postfix dla plików firmware u Usługa przydatna dla operatora. Fabrycznie puste pole. Prefix dla pliku z ustawieniami. Usługa przydatna dla operatora. Fabrycznie puste pole. Postfix dla pliku z ustawieniami. Usługa przydatna dla operatora. JeŜeli ustawione na Yes aktualizacja informacji sieciowych z serwera DHCP sieci lokalnej. JeŜeli ustawione na Yes aktualizacja automatyczna. JeŜeli ustawione na No sprawdzenie pliku z firmware em tylko raz podczas ładowania systemu bramki. MoŜna sprecyzować dokładną datę kiedy bramka ma sprawdzać czy jest dostępny nowy plik z firmware em. NaleŜy zaznaczyć : - Check for upgrade every (naleŝy podać co ile minut) - Always check for firmware (raz podczas ładowania) - Check for firmware when F/W pre/suffix changes (ładowanie pliku jeŝeli nastąpiły zmiany w nazwie pliku) - Always skip the firmware check (brak sprawdzania czy jest nowy firmware) Authenticate Conf File Sprawdzanie autentyczności pliku z firmware em zabezpieczenie przed wgraniem pliku nie zawierającego firmware u. Syslog Server Syslog Level Adres IP lub URL serwera raportującego. Funkcja przydatna dla operatora. MoŜliwość zapisywania logów na serwerze. MoŜna ustawić jak duŝo informacji powinien posiadać plik log (raport) związany z ewentualnymi błędami. Fabryczna wartość to NONE brak raportów. MoŜna ustawić DEBUG, INFO, WARNING, ERROR. Plik będzie zawierał 1.Model urządzenia / wersję firmware u (poziom INFO) 2.Informacje dot. NAT (poziom INFO) 3.Wysłane/otrzymane wiadomości SIP (poziom DEBUG) 4.Podsumowanie sesji SIP (poziom INFO) 5.Połączenia typu Inbound i Outbound (poziom INFO) 6.Zmiana statusu dot. rejestracji (poziom INFO) 7.Wynegocjowany kodek dźwiękowy (poziom INFO) 8.Status połączenia ethernetowego (poziom INFO) 9.Informacje z procesora (poziom WARNING i ERROR) 10.Błędy/wyjątki pamięci (poziom ERROR) Przykładowa linia raportu : May 19 02:40: GS LOG: [00:0b:82:00:a1:be][000] Ethernet link Up (podłączona sieć) Data GS LOG: [adres fizyczny MAC][kod błędu] informacja 16

17 NTP Server Adres IP lub URI serwera NTP (synchronizacji czasu i daty) ALLOW DHCP Option Fabrycznie No. JeŜeli ustawione zostanie na Yes 42 to override an NTP synchronizacja czasu i daty nastąpi zgodnie z serwerem DHCP w Server sieci lokalnej. Enable Video JeŜeli wartość zostanie ustawiona na Yes sygnał wideo Surveillance podawany na wejście czincz (RCA) bramki zostanie przesłany w do sieci IP. NaleŜy zapoznać się z rozdziałem RTSP Port Fabrycznie 554 NaleŜy uŝyć przycisku Update w celu zapisania zmian lub Cancel by anulować. Przycisk Reboot ponowne uruchomienie bramki celem zapisania zmian Zakładka FXO Lines 17

18 Parametr/funkcja Opis Enable Current Kryterium rozłączenia rozmowy. Większość operatorów Disconnect wymaga włączenia tego kryterium. Fabrycznie wartość Yes włączone. JeŜeli wartość włączona naleŝy ustawić czas z przedziału ms (fabrycznie 100 ms). Czas stabilizacji linii po podniesieniu słuchawki. Enable Tone Fabryczne No. JeŜeli wymagana jest zmiana parametrów Disconnection sygnałów naleŝy dokonać zmian w zakładce Channels. JeŜeli wartość zostanie ustawiona na Yes generowanie sygnału rozłączenia do sieci miejskiej. Enable Polarity Odwrócenie polaryzacji jako kryterium rozłączenia/połączenia. Reversal Fabrycznie wartość No wyłączone. JeŜeli operator telefonii stacjonarnej oferuje juŝ kryterium odwrócenia polaryzacji naleŝy w bramce tą funkcję wyłączyć inaczej połączenie nie zostanie ustanowione. AC Termination Impedancja linii miejskiej podłączonej do portu FXO. Impedance 600 Ohm Ameryka północna 270 Ohm + ( 750 Ohm 150 nf ) większość Europy 220 Ohm + ( 820 Ohm 120 nf ) Nowa Zelandia, Australia 220 Ohm + ( 820 Ohm 115 nf ) Austria, Bułgaria, Niemcy, Słowacja, RPA 370 Ohm + ( 620 Ohm 310 nf ) Wielka Brytania, Indie Silence Timeout Rozłączenie połączenia po określonym czasie trwania ciszy. Fabrycznie 60 sekund. Maksymalnie sekund. Use DTMF outbound Fabryczna wartość Yes ustawienie parametrów dotyczących Params DTMF u. JeŜeli ustawiona zostanie wartość No waŝne będą tylko poniŝsze 3 parametry. Parametry naleŝy ustawiać zgodnie z formatem ch1-8:x; ch1-8 port 1-8 X wartość parametry dla danych portów. Przykład ch1,3-6:10;ch2,7-8:12 (porty 1,3,4,5,6 wartość 10, porty 2,7,8 wartość 12). DTMF Digit Lenght Czas trwania cyfry w DTMF ie fabrycznie 100 ms DTMF Digit Volume Poziom sygnału DTMF fabrycznie -11 db DTMF Dial Pause Pauza pomiędzy kolejnymi cyframi DTMF fabrycznie 100ms Wait for Dial-Tone Fabryczna wartość Yes oczekiwanie na sygnał zgłoszenia. JeŜeli nie moŝna wykonywać połączeń naleŝy ustawić na No. ch1-8:n; - porty 1-8 wartość No Stage Method Metoda połączenia do sieci miejskiej - wartość 1 lub 2. 1 połączenia bezpośrednio z końcowego punktu VoIP (telefon) do sieci miejskiej (PSTN) 2 połączenia kierowane najpierw do konta VoIP owego w celu uzyskania sygnału zgłoszenia z sieci miejskiej (po czym wybieranie numeru docelowego). Zazwyczaj uŝywa się metody 1. Min. Delay before Dial PSTN Unconditional Call Forward to VoIP Fabryczna wartość 100ms. Wartość powinna być taka sama lub większa jak w parametrze Current Disconnect. Po zdefiniowanym czasie połączenie moŝe być zrealizowane do sieci miejskiej. Parametr waŝny kiedy uŝytkownik chce umoŝliwić przekierowanie połączenia do innego telefonu VoIP z sieci 18

19 Caller ID Scheme miejskiej. User ID nazwa uŝytkownika lub numer do którego połączenie z sieci miejskiej (danego portu) zostanie przekierowane Np. ch1-8:987; - połączenia z portów 1-8 zostaną przekierowane na numer 987 SIP Server naleŝy podać profil uŝytkownika do którego będą przekierowane połączenia. Np. ch-18:profil1; SIP Destination port port uŝyty podczas przekierowania, standard : 5060 ch1-8:5060; - porty FXO 1-8, port 5060 Standard identyfikacji numeru dzwoniącego. NaleŜy ustawić zgodnie ze standardem uŝywanym w danym kraju (Polska najczęściej Bellcore). MoŜliwe do wyboru : - Bellcore (US standard) - ETSI RING - ETSI_TAS - DTMF - NTT (standard japoński) Caller ID Transport Type Parametr gdzie znajduje się identyfikacja numeru dzwoniącego. Fabrycznie relay via From header w nagłówku FROM Dostępne : - Relay via P_Asserted_Idenftify header w polu P_Asserted_IDentify - Disable - wyłączone - Send Anonymous wszystkie połączenia do telefonów VoIP owych będą anonimowe T.38 Setting NaleŜy wybrać - tryb transmisji faksów - protokół T.38 lub bezpośrednio w torze głosowym, - szybkość transmisji (2400/4800/9600/12000/14400 kbps) - włączenie/wyłączenie trybu ECM (korekcji błędów) Przykład ch1-8:mode=1,rate=9600,ecm=1; porty FXO 1-8, protokół T.38, szybkość 9600, ECM=włączone NaleŜy uŝyć przycisku Update w celu zapisania zmian lub Cancel by anulować. Przycisk Reboot ponowne uruchomienie bramki celem zapisania zmian. 19

20 3.6. Zakładka Channels Zakładka Channels umoŝliwia przypisanie portów FXO do konkretnych profili SIP owych 20

21 Parametr/funkcja Opis Channels port FXO, naleŝy podać 1-8 SIP User ID Nazwa uŝytkownika na serwerze SIP Authenticate ID Autoryzacja na serwerze SIP Auth. Password Hasło Profile ID Profil 1 / 2 / 3 Call Progress Tones Parametry sygnałów. NaleŜy wprowadzać zgodnie z formatem : ch1-8 oznacza port FXO częstotliwość sygnału częstotliwość sygnału c=0/0 czas włączenia/czas wyłączenia Dzięki takiemu przykładowi moŝna utworzyć sygnał zgłoszenia typu double-tone (dwie częstotliwośći 350 Hz i 440 Hz). Sygnały - Dial Tone (zgłoszenia) - Ringback Tone (oddzwonienia) - Busy Tone (zajętości) - Reocrder Tone (nagrywania) - Confirmation Tone (potwierdzenia) Więcej informacji o normach na stronie ITU : Channel Voice Settings Tx to PSTN Audio Gain (db) Rx from PSTN Audio Gain (db) Silence Suppression Echo Cancellaction Channel Specific Setting DTMF Method Parametry toru głosowego Poziom nadawania sygnału w db do sieci miejskiej. Wartość fabryczna 1. Zakres zmian -12 do 12 db. Poziom odbioru sygnału w db z sieci miejskiej. Wartość fabryczna 0. Zakres zmian -12 do 12 db. Eliminacja ciszy związana z kodekiem G723/G729. JeŜeli podczas połączenia nastąpi cisza, będą wysyłane małe pakiety zawierające ciszę (niezaleŝnie od duŝych pakietów z głosem). Takie działanie pozwala zmniejszyć obciąŝenie łącza. NaleŜy ustawić Yes aby włączyć. JeŜeli wartość ustawiona na Yes kasowanie echa. Parametry sygnałów przesyłanych torem dźwiękowym. Parametr umoŝliwia wybór drogi jaką mają być wysyłane sygnału DTMF (w torze dźwiękowym pogorszenie jakości dla kodeków o małym próbkowaniu), pakietach SIP INFO lub RTP 1.in-audio (w torze dźwiękowym) 2.zgodnie z RFC w torze dźwiękowym oraz zgodnie z RFC w wiadomości SIP INFO 5.w torze dźwiękowym oraz SIP INFO 6.w wiadomości SIP INFO oraz zgodnie z RFC w torze dźwiękowym, RFC2833 oraz SIP INFO 21

22 No Key Entry Timeout Fabrycznie 4 sekundy. Po przekroczeniu zadanego czasu rozpocznie się wybieranie numeru. (naleŝy cyfry numeru wprowadzać w odstępach krótszych niŝ zadana wartość) Local SIP Listen Port Port dla sygnalizacji SIP, domyślnie NaleŜy wprowadzić zgodnie z formatem ch1-8:5060++; ++ oznacza zwiększenie wartości dla kolejnych portów FXO co 2. SRTP Port Mode Fabrycznie Disabled. Pozostałę opcje to Enabled but not forced (włącz bez wymuszania) lub Enabled and forced (włącz i wymuś). NaleŜy zapoznać się z dokumentami : Protokoły bezpieczeństwa. Round Robin and/or Fabrycznie rr:1-8; Flexible Odpowiednie kierowanie połączeń z VoIP do portów FXO. Prefix to specify Port (1 stage dialing method) Przykład rr:1-8; Połączenie wychodzące z VoIP przez pierwszy dostępny port miejski od 1 do 8. rr:1,3-6,8;rr:2,7; Pierwsze połączenie będzie kierowane kolejno z wolnego portu 1,3,4,5,6,8 natomiast drugie z wolnego 2 lub 7. Fabryczna wartość 99. Natychmiastowe przekierowanie wybierania do danego portu FXO. Format Prefix# port# numer# Po wprowadzeniu danego numeru z prefiksem 99 połączenie zostanie wykonane przez zdefiniowany port. 22

23 3.7. Zakładka Dial-Plan Zbiór reguł dzięki któremu połączenia są odpowiednio kierowane z sieci VoIP do miejskiej (PSTN). 1.Akceptowane znaki 0-9,*,#,A,a,B,b,C,c,D,d 2.Znaczenia znaków x cyfrwa 0-9 xx+ - numer o przynajmniej 2 cyfrach xx. numer o przynajmniej 2 cyfrach ^ - wykluczenie [3-5] cyfry od 3 do 5 [147] cyfy 1,4,7 <2=011> - zastąpienie cyfry 2 przez 011 podczas wybierania numeru Przykład 1. Reguła : {[369] xxxxxxx} Zezwolenie na numer z prefiksem 311,611,911 oraz zezwolenie dla numeru 10-cyfrowego zaczynającego się ciągiem 1617 Przykład 2. Regułą : {^1900x+ <=1617>xxxxxxx} Blokowanie numeru zawierającego ciąg 1900 oraz dodanie prefiksu 1617 przed kaŝdym wprowadzonym numerem 7-cyfrowym. 23

24 Przykład 3. Reguła : {1xxx[2-9]xxxxxx <2=011>x+} Zezwolenie dla dowolnie długich numerów z początkową cyfrą 2 oraz 10 cyfrowego numeru z początkową cyfrą 1 (zaś środkową z przedziału 2-9). JeŜeli wybrany zostanie numer zaczynający się cyfrą 2 zostanie zamieniona na ciąg 011 podczas wybierania. Uwaga! Fabryczne wyjście do sieci miejskiej {x+}. Błędnie wprowadzony znak spowoduje powrót do ustawień fabrycznych Zakładka Profiles 24

25 Parametr/funkcja Opis Activate Profile Włączenie profilu po ustawieniu na Yes Profile Name Nazwa dla profilu SIP Server Adres IP lub domena serwera SIP Proxy Outbound Proxy Adres IP lub domena zewnętrznego serwera SIP proxy. UŜywany najczęściej jeŝeli w sieci jest symetryczny NAT (w tym momencie protokół STUN nie zadziała). Use DNS Srv Wartość fabryczna No. JeŜeli ustawiona zostanie na Yes uŝycie serwera DNS. User ID is Phone JeŜeli wiązka posiada przydzielony numer naleŝy ustawić Number Yes, numer będzie wyświetlany w nagłówku pola FROM podczas zapytań SIP owych (dodany będzie fragment user=phone). Wyłączenie opcji naleŝy ustawić No. SIP Registration Fabrycznie Yes wysyłanie wiadomości REGISTER w celu rejestracji wiązki na serwerze SIP proxy. Unregister on reboot Fabrycznie No. JeŜeli ustawione będzie na Yes informacje dotyczące rejestracji wiązki są kasowane po ponownym uruchomieniu bramki. Register expiration Czas w minutach po upływie którego bramka odświeŝy rejestrację na serwerze SIP owym. Wartość domyślna to 60 SIP Registration Failure Retry Wait Time NAT Travesal Proxy Require Early Dial Session Expiration minut. Maksymalny czas do ustawienia to minut (45 dni). JeŜeli nie moŝna dokonać rejestracji na serwerze SIP parametr definiuje co jaki czas mają być wysyłane wiadomości REGISTER by nie obciąŝać łącza i serwera. Zakres wartości sekund. Opcja włącza translację adresu NAT. JeŜeli ustawiona zostanie wartość Yes i wprowadzony adres serwera STUN, translacja odbędzie się na zasadzie klienta serwera STUN który sam rozpozna typ NAT/Firewall a (Full Cone/Restricaded Cone/Port- Restricaded Cone) i dokona mapowania adresu. JeŜeli translacja zostanie włączona ( Yes ) lecz nie poda się adresu serwera STUN bramka będzie co 20 sekund wysyłać kontrolny pakiet UDP by utrzymać szczelinę z serwerem SIP. Informacja dla serwera SIP Ŝe klient jest za NAT/Firewall em Fabrycznie No. NaleŜy uŝywać jeŝeli SIP Proxy obsługuje odpowiedz zwrotną 486 (zajętość). Parametr warunkuje wysyłanie INVITE przy kaŝdym wciśnięciu przycisku. JeŜeli opcja zostanie włączona (Yes) pakiet INVITE będzie wysyłany przy kaŝdym wciśnięciu przycisku. JeŜeli opcja jest wyłączona, pakiet INVITE będzie wysłany po 5 sekundach od wprowadzenia numeru lub po wprowadzeniu # (ponowne wybieranie numeru). Parametr moŝna włączyć jeŝeli serwer obsługuje odpowiedzi na niekompletne numery (484) inaczej próba połączenia będzie odrzucana jako numer docelowy nie znaleziony (404). Uwaga! Funkcji nie wolno uŝywać przy połączeniach bezpośrednich. Bramka posiada funkcję odnawiania sesji SIP na serwerze (pakiety UPDATE lub re-invite). Fabryczna wartość to 180 sekund, bramka w tym czasie będzie 25

26 Min-SE Caller Request Timer Callee Request Timer Force Timer UAC Specify Refresher UAS Specify Refresher Force Invite Enable 100rel Refer-to-uses Target Contact INVITE Ring-No-Answer Timout Preferred Vocoder Special Feature odnawiać sesję, jeŝeli po 180 sekundach nie uzyska odpowiedzi, przerwie odnawianie. Fabrycznie 90 sekund. Minimalny czas dla wygaśnięcia sesji. JeŜeli ustawione na Yes włączenie licznika czasu trwania sesji (druga strona musi obsługiwać tą funkcję). Połączenie wychodzące. JeŜeli ustawione na Yes włączenie licznika trwania czasu sesji (druga strona musi obsługiwać tą funkcję). Połączenie przychodzące. JeŜeli ustawione na Yes wymuszanie włączenia licznika czasu trwania sesji. JeŜeli ustawione na No licznik zostanie włączony jeŝeli obie strony będą obsługiwać tą funkcję. NaleŜy równieŝ wybrać No dla Caller Request Timer oraz Callee Request Timer. Wybranie UAC aktualizowanie czasu trwania sesji inicjowane przez telefon. UAS ze strony serwera lub abonenta dzwonionego. Wybranie UAC aktualizowanie czasu trwania sesji inicjowane przez telefon. UAS ze strony serwera lub abonenta dzwonionego. Czas trwania sesji moŝe być aktualizowany za pomocą pakietów UPDATE lub INVITE. Wybranie Yes spowoduje odnawianie za pomocą INVITE. Załączenie informacji (Tagu 100rel) w wiadomości sygnalizacyjnej dzięki czemu potwierdzenie (ACK) na wiadomość INVITE nie będzie potrzebne. Fabrycznie No. JeŜeli ustawione na Yes transfer połączenia wykorzystuje pole CONTACT nadpisując w pole REFER-TO. Podczas połączenia przychodzącego z sieci miejskiej (PSTN) generowana jest wiadomość INVITE do sieci VoIP. JeŜeli połączenie nie zostanie odebrane po zdefiniowanym czasie, nastąpi przerwanie wywoływania. Bramka kompatybilna jest z 5 kodekami : G.711 A/U-law, GSM, G.723.1, G.729A/B. MoŜna ustawić listę w jakiej kolejności ma następować negocjacja kodeka. Pierwszy kodek Choice 1 ostatni Choice 8 Fabrycznie standard. MoŜliwe wykorzystanie dodatkowych moŝliwości oferowanych przez aplikacje : Nortel, Broadsoft itp. 26

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SW : 1.0.0.36 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (który ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki do

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP GXW 40XX GXW 4004/4008 GXW4024 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (firmware ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA

URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA URZĄDZENIA KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA Grandstream HT502 I. Podłączenie bramki VoIP Grandstream HT502 1. Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE 1 2. Podłącz Internet

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START

WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START WIDEOTELEFON GXV3175 SZYBKI START 1. Opis Wideotelefon GXV3175 to rewolucyjne rozwiązanie w komunikacji multimedialnej pomiędzy użytkownikami sieci IP. Dzięki wsparciu dla sygnalizacji SIP oraz kodeków

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA TELEFON IP BudgeTone - 200 Firmware : 1.1.5.15 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie telefonu...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Schemat okablowania...5

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA TELEFON IP BudgeTone 10X Firmware : 1.0.8.32 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie telefonu...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Schemat okablowania...6

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P

Konfiguracja telefonu Yealink T20P Konfiguracja telefonu Yealink T20P 1 Identyfikacja telefonu Po podłączeniu telefonu do zasilania oraz do sieci Ethernet urządzenie pobierze adres IP z serwera DHCP. Poniżej zostały zaprezentowane trzy

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 Networks Inc. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...5 2.1. Zawartość kompletu...5 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...7

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu.

Uwaga!!! Założono, że router jest poprawnie podłączony i skonfigurowany do obsługi dostępu do Internetu. 1. Rejestracja konta 2. Książka telefoniczna 3. Problemy 3.1. Rejestracja 3.2. NAT 3.3. Kodeki 3.4. Zaawansowane Przykład bazuje na wymyślonym operatorze telefonii VoIP o nazwie XYZ. Dane techniczne usługi:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...6 3. Użytkowanie...8

Bardziej szczegółowo

Połączenia VoIP z firmą Slican

Połączenia VoIP z firmą Slican Zapraszamy do kontaktu z nami przez VoIP. Połączenia VoIP z firmą Slican Ogólnie Aby skonfigurować urządzenie lub oprogramowanie VoIP do komunikacji z firmą Slican poprzez sieć internet należy w jego ustawieniach

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP GXW 4024 24 porty FXS Firmware : 1.0.1.8 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2.Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W Instrukcja Obsługi Wstęp Centralka PLANET IPX-300 / 300W IP PBX została zaprojektowana i zoptymalizowana dla zastosowań w małych i średnich firmach. Możliwość rejestracji

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer

Podłączenie rutera DI-804HV do sieci. Zrestartuj komputer Przed rozpoczęciem 1. Dziękujemy za zakupienie tego rutera, umoŝliwiającego współuŝytkowanie szybkiego połączenia z Internetem przez kilka komputerów. Aby współuŝytkowanie szybkiego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji 4-CH Video Server SED-2310Q Ver. 061031 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA INTERNETOWA

TELEFONIA INTERNETOWA Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych TELEFONIA INTERNETOWA Laboratorium TEMAT ĆWICZENIA INSTALACJA I PODSTAWY SERWERA ASTERISK

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40)

Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40) Strona 1 Konfiguracja telefonu Yealink T20P (v9.73.0.40) 1. Opis produktu Cechy: 2 konta SIP LCD: 2 linie po 16 znaków 2 programowalne przyciski 5 klawiszy funkcyjnych, IPv6 Power over Ethernet (PoE) 3

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

VDSL2 Router VC-200M / VC-200S. Instrukcja Obsługi

VDSL2 Router VC-200M / VC-200S. Instrukcja Obsługi VDSL2 Router VC-200M / VC-200S Instrukcja Obsługi Zawartość Opakowania VC-200M / VC-200S Kabel 1 RJ-45 (LAN) Kabel 1 RJ-11 (VDSL2) Zasilacz Instrukcja obsługi CD-ROM z instrukcją obsługi. W przypadku stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco WAG54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA WIDEOTELEFON IP GXV-3000 Grandstream Podręcznik uŝytkownika GXV-3000 Firmware 1.0.1.20 Networks Inc. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 3. Instalacja i podłączenie wideotelefonu...4 3.1. Zawartość

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo