ATS1809 Uniwersalny Interfejs TCP/IP. Instrukcja instalacji i programowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATS1809 Uniwersalny Interfejs TCP/IP. Instrukcja instalacji i programowania"

Transkrypt

1 ATS1809 Uniwersalny Interfejs TCP/IP Instrukcja instalacji i programowania 1

2 Podstawowe cechy Interfejs ATS1809 charakteryzuje się następującymi cechami: Może być zamontowany w bezpośrednio w obudowie centrali Realizuje połączenie pomiędzy centralą alarmową i zewnętrznymi systemami zarządzania takimi jak ATS8000/ATS8300 czy też Stacjami Monitorowania Alarmów TCP/IP (Stacje Osborn-Hoffmann) Przekazuje informacje zgodne ze standardami Contact ID (CID large) oraz Security Industry Association (SIA) w oparciu o sieci IP Zapewnia komunikację z systemami zarządzania poprzez sieci WAN i LAN Wykorzystuje pomijalnie małe pasmo Zapewnia szyfrowanie przesyłanych danych Współpracuje z protokołami TCP/IP oraz UDP/IP Jest programowany poprzez przeglądarkę internetową Został wyposażony w ścianę ogniową (Firewall) umożliwiającą blokowanie lub udostępnianie określonych protokołów UWAGA Do podłączenia interfejsu ATS1809 do centrali konieczne jest zastosowanie interfejsu komputera i drukarki ATS1801. Interfejs ATS1809 pracuje z szybkością 10 Mb/s. Interfejs WWW Interfejs ATS1809 posiada wbudowany serwer stron WWW dzięki czemu możliwe jest jego programowanie poprzez przygotowaną stronę administracyjną z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Za pomocą strony administracyjnej możliwe jest programowanie, kontrolowanie stanu, uaktualnianie oprogramowania oraz restartowanie urządzenia. Wymagania instalatorskie i okablowanie Jedynie wykwalifikowany instalator ze znajomością pracy sieci IP, znajomością protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w sieciach komputerowych mogą podłączać i uruchamiać interfejs ATS

3 ATS1809 Connections ATS1801 ATS3000/4000 GND TX OUT RX IN RTS CTS GND RX TX CTS RTS EARTH GND +12V Tabela 1. Połączenie kablowe 0v AUX POWER +12 V AUX POWER Instalacja Opis ogólny Aby zainstalować I zaprogramować interfejs ATS1809 należy w pierwszej kolejności: Za pomocą manipulatora LCD ustawić adres centrali oraz kod bezpieczeństwa. Jeżeli jest takie wymaganie należy także zaprogramować ustawienia SMA (zobacz punkt Konfiguracja centrali poniżej) Skonfigurować komputer, który posłuży do programowania interfejsu ATS1809 za pomocą przeglądarki internetowej (zobacz konfiguracja komputera) Wykonaj podstawowe czynności konfiguracyjne ze strony 14. Możesz wykorzystać przygotowany formularz, aby odnotować wszelkie czynności z tej samej strony Ogólnie rzecz ujmując proces instalacji interfejsu ATS1809 składa się z kilku elementów: Konfiguracja centrali Konfiguracja komputera Instalacja interfejsu Programowanie Zakończenie instalacji Konfiguracja centrali Dla zapewnienia poprawnej komunikacji pomiędzy interfejsem a komputerem należy za pomocą manipulatora ustawić następujące opcje [*MENU][19][29].: Adres centrali Kod bezpieczeństwa Ustawienia SMA Szczegóły konfiguracji można znaleźć na stronie 8 i 10. Konfiguracja Komputera Interfejs ATS1809 jest programowany za pomocą przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer) i specjalnie przygotowanej strony administracyjnej udostępnianej przez wbudowany do interfejsu serwer WWW. Strona administracyjna jest dostępna pod domyślnym adresem jeżeli nie został on zmieniony lub pod zmienionym adresem (dostępnym zwykle u lokalnego administratora sieci). W obu przypadkach należy w łączyć się z nią w sposób bezpośredni bez wykorzystywania serwerów proxy. 3

4 Notatka. Uzyskaj informacje na temat konfiguracji sieci od lokalnego administratora zanim rozpoczniesz pracę z interfejsem. Poniższy przykład odnosi się do przeglądarki Internet Explorer 5. Procedury mogą się różnić w przypadku innych przeglądarek. 1. Uruchom przeglądarkę (Internet Explorer) 2. W przeglądarce uruchom: Narzędzia > Opcje internetowe > Połączenia > Ustawienia LAN > Zaawansowane 3. W oknie Wyjątki zapisz statyczny adres IP interfejsu ATS1809 zakończony średnikiem. (adres otrzymasz od administratora sieci) Np ; ( gdzie jest adresem interfejsu ATS1809 otrzymanym od administratora i potwierdź przyciskiem OK. Instalacja interfejsu Jak zostało to opisane w punkcie Konfiguracja interfejsu programowanie interfejsu odbywa się za pomocą strony administracyjnej interfejsu ATS1809. Instalacja modułu 1 Zdjąć zasilanie z centrali ATSxx18 lub inne źródło jeżeli interfejs jest z niego zasilany 2 Jeżeli nie wykonano tego wcześniej zainstaluj moduł komunikacyjny ATS1801 (nie jest dołączony do kompletu) w centrali zgodnie z instrukcją dołączaną do tego modułu. Moduł komunikacyjny ATS1801 zapewnia komunikację zgodnie z standardem RS232 pomiędzy centralą a interfejsem ATS1809 i jego wykorzystanie jest niezbędne. 3 Zamontuj interfejs w obudowie centrali. Notatka. Odległość pomiędzy interfejsem a centralą nie powinna przekraczać 3 metrów. 4 Podłącz port Computer w module ATS1801 do zacisków interfejsu ATS1809. Schemat przewodu połaczeniowego znajduje się w tabeli 1 na 3 stronie niniejszej instrukcji. 5 Podłącz GDN to Earth za pomocą jumpera J5. Konfiguracja interfejsu Ta procedura może być stosowana dla każdego modelu centrali ATSxx18. Należy ją stosować we wszystkich przypadkach w których interfejs posiada wcześniej ustawiony numer IP. Notatka. Adres IP komputera, za pomocą którego będzie przeprowadzany proces konfiguracji musi zostać tymczasowo ustawiony w podsieci , co zapewni 4

5 komunikację z domyślnym adresem interfejsu, który znajduje się w tej samej podsieci. Domyślny adres interfejsu: 1 Zmień numer IP komputera w taki sposób, aby należał on do podsieci Przykładowy numer IP należący do takiej podsieci ma postać: x, gdzie x jest numerem z przedziału (nie należy używać numeru z końcówką 100 ponieważ ten numer jest zarezerwowany dla interfejsu ATS1809) Notatka. Przed zmiana adresu IP zapisz orginalny numer, żebyś mógł go przywrócić po zaprogramowaniu interfejsu. 2 Zapnij zworkę J8 na interfejsie aby ustawić fabryczne ustawienia. 3 Podłącz przewód zasilający do interfejsu (złącze AUX POWER w centrali lub niezależne źródło zasilania) 4 Połącz interfejs z komputerem za pomocą przekrosowanego przewodu UTP. Alternatywnie można wykonac połączenie z wykorzystaniem istniejącej struktury sieciowej, należy jednak pamiętać, że nie wszystkie sieci zezwalają na połączenia z urządzeniami o numerach z zakresu Włącz zasilanie interfejsu. 6 Zaprogramuj ustawienia interfejsu za pomocą przeglądarki. Zobacz punkt Porgramowanie poniżej. 7 Aby zakończyć programowanie wykonaj wszystkie kroki opisane w punkcie Zakończenie instalacji na stronie 12. 5

6 Programowanie Po poprawnym podłączeniu i włączeniu interfejsu ATS1809 należy przystąpić do jego programowania. Za pomocą przeglądarki należy wejść na stronę administracyjną interfejsu (http:// ). Główna strona administracyjna interfejsu ATS1809 Na stronie administracyjnej znajduje się menu umożliwiające ustawienie wszystkich opcji interfejsu. Logowanie Aby programować interfejs za pomocą strony administracyjnej należy się najpierw zalogować. Po wybraniu linku Login znajdującego się w menu zostanie wyświetlona strona logowania. Aby się zalogować należy podać domyślnego użytkownika ADVISOR MASTER i domyślne hasło Podczas logowania należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach: Sesja logowania jest automatycznie kończona po 5 minutach. Jeżeli potrzeba więcej czasu należy się wylogować i zalogować ponownie używając tego samego użytkownika i hasła. Jeżeli nieprawidłowy login lub hasło zostanie wprowadzone pięć razy interfejs automatycznie blokuje możliwość logowania na czas 60 sekund. Po tym czasie można ponownie się logować. Podczas programowania interfejsu należy potwierdzać wszystkie zmiany za pomocą przycisku Submit znajdującego się na każdej stronie, w przeciwnym razie wszystkie zmiany zostaną utracone. W niektórych przypadkach będzie konieczne odświeżenie strony w przeglądarce, aby wyświetlić aktualne ustawienia opcji interfejsu. Użytkownik i hasło Przy pierwszym logowaniu należy wykorzystać domyślnego użytkownika i hasło (ADVISOR MASTER/998765). Po logowaniu zaleca się zmianę danych logowania. Można to wykonać wybierając link Change User Details w sekcji User Authentication znajdującej się głównym menu strony. Ustawienia sieci 1 Aby ustawić nowy adres IP interfejsu należy wybrać link Static Address Parameters w sekcji Network Setup. Wpisz nowy adres IP interfejsu, maskę podsieci i adres bramy domyślnej (dane otrzymane od administratora sieci lokalnej) i potwierdź wprowadzone dane przyciskiem Submit. 2 Interfejs ATS1809 musi zostać skonfigurowany do współpracy ze stacjami SMA i komputerami z oprogramowaniem zarządzającym. Aby dokonać konfiguracji urządzeń sieciowych należy wybrać link Central Station Parameters w sekcji Network Setup w menu strony. Należy tutaj wskazać parametry połączenia do wszystkich urządzeń, z 6

7 którymi centralka będzie się komunikować. Pierwsze trzy pozycje w tabeli są zarezerwowane dla stacji SMA, pozostałe siedem dla komputerów zarządzających: - Stacja SMA nr 1 podstawowa stacja Osborn-Hoffman GE Security - Stacja SMA nr 2 zapasowa stacja Osborn-Hoffman GE Security - Stacja SMA nr 4 druga zapasowa stacja Osborn Hoffman Ge Security - Komputery zarządzające 4-10 przeznaczone do obsługi komputerów z oprogramowaniem Titan lub Alliance Dla każdego urządzenia należy ustawić wszystkie parametry: protokół, numer portu, typ zdarzenia oraz szyfrowanie. Poprawne ustawienia tych parametrów zostały opisane w tabeli nr 2 na stronie 7. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy przycisnąć przycisk Submit. 3 Funkcja Network probing pozwala na wysłanie testowej wiadomości korzystającej z protokołu TCP na porcie do wszystkich urządzeń zdefiniowanych w sekcji Central Station Parameters. Pozwala to na sprawdzenie, które z urządzeń są w danej chwili aktywne, oraz pozwala łatwiej zdiagnozować ewentualne problemy z komunikacją z urządzeniami. Należy pamiętać, aby odpowiednio ustawić opcje zapór ogniowych (Firewall) w zdefiniowanych komputerach, aby nie blokowały one odbioru i odesłania wiadomości testowej (dotyczy to także zapory ogniowej systemu Windows XP). Co najmniej jedno urządzenie powinno być aktywne. Taki test jest przeprowadzany co 12 sekund. Notatka. Po zaprogramowaniu tej części ustawień interfejsu konieczny jest restart urządzenia. Można go wykonać za pomocą linku Restart Communication w sekcji Utilities w menu strony administracyjnej. Dostępne Stacja Osborn- SecureStream Titan/ Alliance Ustawienia Hoffman GE Security Protocol TCP UDP UDP Data type Event Event Event Event type CID, SIA lub XSIA Tylko CID Computer event Encryption Triple DES Twofish lub brak Twofish lub brak Tabela 2. Parametry połączenia centrali z odbiornikami. Notatka. Należy zadbać o to, aby program Alliance nie używał do komunikacji tego samego portu co SecureStream. 7

8 Ustawienia Centrali ATS Master 1 Kliknij link Panel Physical Address w sekcji Panel Setup menu strony administracyjnej. Wpisz prawidłowy adres centrali i potwierdź to przyciskiem submit. Wartość adresu centrali nie może się równać 0. Adres musi mieć wartość zapisaną w centrali (menu instalarota [19][29] Computer address). 2 Kliknij Panel Security Password w sekcji Panel Setup, ustaw dziesięciocyfrowy kod dostępowy i potwierdź to przyciskając przycisk submit. Kod dostępowy musi być identyczny z zapisanym w centrali ( menu instalarota [19][29]) Wskazówka kod dostępowy może być także ustawiany za pomocą programu Titan lub Alliance. 3 Kliknij Twofish Encription Key w sekcji Panel Setup aby ustawić klucz szyfrujący. Klucz składający się z samych zer oznacza, że opcja szyfrowania transmisji jest nieaktywna (nawet jeżeli zaznaczona jest opcja Enable aktywna ). Klucz szyfrujący powinien składać się z szesnastu liczb z zakresu Potwierdź wpisanie klucza za pomocą przycisku submit. Notatka. Po ustawieniu powyższych opcji należy wybrać funkcję Restart communication w sekcji Utilities menu strony administracyjnej. Konfiguracja zapory ogniowej (Firewall) Ustawienia zapory ogniowej pozwalają nawiązać lub odrzucić połączenia z urządzeniami dla wskazanych protokołów i numerów IP. Konfiguracja opiera się na pojęciu reguły. Należy pamiętać, że dodanie reguły accept dla danego numeru IP nie oznacza uniemożliwienie komunikacji z urządzenia o innych numerach IP. Aby zablokować komunikację z wskazanym urządzeniem należy zdefiniować dla niego regułę deny lub wskazać domyślną regułę jako deny i wyznaczyć urządzenia dla których wyjątkowo komunikacja będzie możliwa. Aby ustawić domyślną regułę jako deny należy kliknąć link Set default rule to deny all connections. Kolejne funkcje Show all rules / Pokaż wszystkie reguły oraz Delete rule / Usuń regułę są jasne i nie będą opisywane w dalszej części tej instrukcji. Krok Akcja 1 Dodaj regułę tak, aby komputer z zainstalowaną na nim przeglądarką mógł nawiązać połączenie ze stroną administracyjna interfejsu. Wybierz opcję Add a new rule w sekcji Firewall setup w menu na stronie administracyjnej. Wpisz numer IP komputera (IP adress) który będzie używany do połączenia się z interfejsem, potem wpisz numer portu (Port number) 80, następnie protokół TCP, następnie typ reguły accept i zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem submit. 8

9 Notatka: wpisując 0 w polu numeru portu wskazujesz wszystkie porty. Powtórz czynność dla wszystkich komputerów które będą się łączyć z interfejsem. 2 Wprowadź nowe reguły dla wszystkich stacji SMA i które będą się komunikowały z interfejsem. Wybierz opcję Add a new rule w sekcji Fiorewall setup w menu na stronie administracyjnej interfejsu. Następnie wpisz numery IP stacji SMA, numer portu 3001, protokół UDP, typ reguły accept i zatwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem submit. Notatka: wpisując 0 w polu numeru portu wskazujesz wszystkie porty. Powtórz czynność dla wszystkich stacji SMA które będą się łączyć z interfejsem. 3 Wpisz regułę dla komendy PING jeżeli jest to wymagane Wybierz opcję Add a new rule w sekcji Fiorewall setup w menu na stronie administracyjnej interfejsu. Następnie wpisz numery IP komputera na którym komenda będzie uruchamiana, protokół ICMP, typ reguły accept i zatwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem submit. Notatka. Sugeruje się, aby ta reguła była domyślnie wyłączona. Jej aktywacja powinna mieć miejsce jedynie dla celów testowych podczas uruchamiania systemu. 4 Kliknij link Set default rule to deny all connections w sekcji Firewall setup aby zablokować wszystkie połączenia z wyjątkiem tych zdefiniowanych powyżej i potwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem submit. Notatka. 1 Interfejs ATS1809 posiada wbudowany mechanizm Network probing, który wykorzystując protokół TCP na porcie umożliwia sprawdzanie poprawności podłączenia do sieci. Moduł rozsyła specjalnie zdefiniowaną wiadomość do wszystkich zdefiniowanych urządzeń. Po otrzymaniu odpowiedzi od przynajmniej jednego z nich test jest uznany za udany. 2 Wykorzystanie zapory ogniowej w module ATS1809 powinna być wykorzystywana ze szczególną rozwagą jeżeli centrala pracuje w sieci, która posiada swoje zabezpieczenia uaktualniany i administrowane przez administratora. 3 Jeżeli na komputerze służącym do zarządzania centralami jest zainstalowana zapora ogniowa (np. Windows XP Firewall) powinna ona być również skonfigurowana w taki sposób, aby umozliwić komunikację na odpowiednich portach. 9

10 Konfiguracja /TFTP Każda centrala ATSxx18 posiada możliwość drukowania zdarzeń na dedykowanej, podłączonej do portu modułu ATS1801 drukarce. Zastosowanie interfejsu ATS1809 umożliwia wykorzystanie alternatywnej metody zapisywania zdarzeń. Możliwe jest skonfigurowanie interfejsu AST1806 w taki sposób, aby rejestr zdarzeń był przesyłany na zdefiniowany adres poczty elektronicznej lub na wskazane konto na serwerze TFTP. 1 Wybierz link /TFTP Parameters w sekcji Network Setup na stronie administracyjnej interfejsu 2 Aby umożliwić przekazywanie rejestru na adres poczty elektronicznej, przynajmniej jeden taki adres musi być zdefiniowany. Po zadeklarowaniu więcej niż jednego adresu informacje będą wysyłane na wszystkie te adresy. Pozostawiając wszystkie pola puste informacje nie będą wysyłane. 3 Aby umożliwić transmisję na serwer TFTP należy zdefiniować jego adres. Pozostawiając pole puste, transmisja nie będzie możliwa. 4 Wybierając opcję Maximum number of events można zdefiniować maksymalną liczbę zdarzeń, które będą zawierane w pojedynczej wiadomości wysyłanej na konto TFTP lub . Ustawienie wartości 0 wyłącza tą funkcję. Można także wysyłać wiadomości zgodnie z harmonogramem (patrz poniżej). 5 Możliwe jest wysyłanie maili i transmisja na konto TFTP zgodnie z harmonogramem, który jest definiowany w sekcji Time to send scheduled (Harmonogram wysyłania wiadomości ) wraz z opcjami hours (godziny), minutes (minuty) oraz AM/PM (przed południem/po południu). Jeżeli jest zdefiniowana maksymalna liczba zdarzeń do wysyłki Maximum number of events before sending interfejs wyśle informacje nawet jeżeli wartość ta nie została osiągnięta. 6 Po ustawieniu wszystkich opcji wysyłki wiadomości i transmisji na konto TFTP należy przycisnąć przycisk Submit. Notatka. Po ustawieniu powyższych opcji należy wybrać funkcję Restart communication w sekcji Utilities menu strony administracyjnej. Konfiguracja stacji SMA 1. Wybierz opcję Network receiver w sekcji Network Setup na stronie administracyjnej interfejsu. Wprowadź adres IP odbiornika (IP address), maskę podsieci (Net mask) i bramę domyślną (Gateway address) wszystkie informacje powinieneś otrzymać od administratora sieci lokalnej i potwierdź to przyciskiem Submit. 2. Wpisz numer odbiornika i potwierdź przyciskiem submit. Standardowa konfiguracja stacji SMA wymaga nadania każdemu z odbiorników, których może być w jednaj stacji kilka, niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Numer odbiornika musi się zawierać w zakresie Numer ten można otrzymać ze stacji SMA. 3. Wpisz numer linii (line number) i potwierdź przyciskiem submit. 10

11 Numer linii wskazuje, która karta w odbiorniku OH stacji monitorowania alarmów, jest odpowiedzialna za komunikację z centralą. Numer linii musi się zawierać między 0-255, można go otrzymać od administratora stacji SMA. 4. Wpisz interwał czasowy (heartbeat interval) i potwierdź przyciskiem submit. Interwał czasowy interfejsu definiuje czas jaki upływa między dwiema kolejnymi transmisjami pakietów mających za zadanie monitorować komunikację pomiędzy centralą a stacją SMA. Wartość interwału czasowego jest podawana w sekundach i może się zawierać w granicach sekund. Notatka. Omawiane w tym przypadku pakiety są wysyłane przez centralę do stacji SMA i w przypadku ich utraty stacja SMA nie generuje akcji alarmowej, a w konsekwencji sytuacja taka nie jest wpisywana do rejestru zdarzeń stacji. Notatka. Po ustawieniu powyższych opcji należy wybrać funkcję Restart communication w sekcji Utilities menu strony administracyjnej. Format wiadomości. Format wiadomości, która jest wysyłana z centrali do stacji SMA zawiera następujące informacje: Numer linii 4-cyfrowy numer konta systemowego Kod zdarzenia Numer odbiornika OH Rxxx Lxxx AAAA Exxx XX Cxxx Te informacje można otrzymać od administratora Stacji SMA Zakończenie instalacji. Podczas kompletnej instalacji interfejs ATS1809 otrzymał nowy statyczny numer IP zaprogramowany z pomocą strony administracyjnej. Jest on także podłączony do obsługującego go komputera za pomocą przewodu UTP z przeplotem (jeżeli jest zestawione połączenie bezpośrednie bez użycia jakichkolwiek urządzeń aktywnych sieci). Po zakończeniu programowania należy sprawdzić, czy ustawienia są poprawne i czy można nawiązać połączenie z centralą. Aby to sprawdzić należy przeprowadzić następujące kroki: 1 Usunąć kabel łączący komputer z interfejsem 2 Podłączyć komputer i interfejs do docelowej sieci komputerowej 3 Usunąć zworkę oznaczoną jako J8 (default) i przeprowadzić reset interfejsu poprzez chwilowe zwarcie zworki J2 (reset), lub chwilowe 11

12 zdjęcie napięcia zasilającego. Takie działanie powinno wprowadzić nowe ustawienia do interfejsu. 4 Skonfigurować ustawienia sieciowe komputera zarządzającego w taki sposób, aby nadany mu adres IP należał do tej samej podsieci co IP interfejsu ATS1809. Np. Jeżeli interfejs posiada adres IP z maską i bramą domyślną to adres IP komputera może być postaci Sprawdzić poprawność połączenia poprzez otwarcie strony administracyjnej interfejsu na nowym adresie IP. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisać przypisany adres IP, poprzedzając to przedrostkiem http ( i potwierdzić to wciskając enter na klawiaturze. Jeżeli połączenie jest poprawne na ekranie pojawi się strona powitalna interfejsu z napisem: Witamy na stronie administracyjnej interfejsu (Welcome to the Universal Interface) 12

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows

Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort. Mac OS X 10.5 + Windows Projektowanie sieci AirPort Obsługa programu Narzędzie AirPort Mac OS X 10.5 + Windows 1 Spis treści Rozdział 1 3 Pierwsze kroki 5 Konfigurowanie bezprzewodowego urządzenia Apple 6 Rozszerzanie zasięgu

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski

Bezprzewodowe Punkty Dostępowe. Instrukcja użytkownika język polski Bezprzewodowe Punkty Dostępowe Standard / Pro / Advanced / Advanced+ Instrukcja użytkownika język polski Wersja: 2.9 Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC - Federal Communication Commission)

Bardziej szczegółowo

XRT-401D / 402D / 104D

XRT-401D / 402D / 104D Instrukcja obsługi. RUTER XRT-401D / 402D / 104D 2005.10 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Przed włączeniem urządzenia do prądu proszę przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Źródło zasilania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla sieci

Instrukcja obsługi dla sieci Instrukcja obsługi dla sieci Wersja 0 POL Spis treści 1 Wprowadzenie 1 Funkcje sieciowe...1 Inne funkcje sieciowe...2 2 Zmiana ustawień sieciowych 3 Zmiana ustawień sieciowych urządzenia...3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Wbudowany wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą wielu protokołów sieci Ethernet i wielofunkcyjny serwer wydruku z obsługą bezprzewodowej sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo