ATS1809 Uniwersalny Interfejs TCP/IP. Instrukcja instalacji i programowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ATS1809 Uniwersalny Interfejs TCP/IP. Instrukcja instalacji i programowania"

Transkrypt

1 ATS1809 Uniwersalny Interfejs TCP/IP Instrukcja instalacji i programowania 1

2 Podstawowe cechy Interfejs ATS1809 charakteryzuje się następującymi cechami: Może być zamontowany w bezpośrednio w obudowie centrali Realizuje połączenie pomiędzy centralą alarmową i zewnętrznymi systemami zarządzania takimi jak ATS8000/ATS8300 czy też Stacjami Monitorowania Alarmów TCP/IP (Stacje Osborn-Hoffmann) Przekazuje informacje zgodne ze standardami Contact ID (CID large) oraz Security Industry Association (SIA) w oparciu o sieci IP Zapewnia komunikację z systemami zarządzania poprzez sieci WAN i LAN Wykorzystuje pomijalnie małe pasmo Zapewnia szyfrowanie przesyłanych danych Współpracuje z protokołami TCP/IP oraz UDP/IP Jest programowany poprzez przeglądarkę internetową Został wyposażony w ścianę ogniową (Firewall) umożliwiającą blokowanie lub udostępnianie określonych protokołów UWAGA Do podłączenia interfejsu ATS1809 do centrali konieczne jest zastosowanie interfejsu komputera i drukarki ATS1801. Interfejs ATS1809 pracuje z szybkością 10 Mb/s. Interfejs WWW Interfejs ATS1809 posiada wbudowany serwer stron WWW dzięki czemu możliwe jest jego programowanie poprzez przygotowaną stronę administracyjną z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Za pomocą strony administracyjnej możliwe jest programowanie, kontrolowanie stanu, uaktualnianie oprogramowania oraz restartowanie urządzenia. Wymagania instalatorskie i okablowanie Jedynie wykwalifikowany instalator ze znajomością pracy sieci IP, znajomością protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w sieciach komputerowych mogą podłączać i uruchamiać interfejs ATS

3 ATS1809 Connections ATS1801 ATS3000/4000 GND TX OUT RX IN RTS CTS GND RX TX CTS RTS EARTH GND +12V Tabela 1. Połączenie kablowe 0v AUX POWER +12 V AUX POWER Instalacja Opis ogólny Aby zainstalować I zaprogramować interfejs ATS1809 należy w pierwszej kolejności: Za pomocą manipulatora LCD ustawić adres centrali oraz kod bezpieczeństwa. Jeżeli jest takie wymaganie należy także zaprogramować ustawienia SMA (zobacz punkt Konfiguracja centrali poniżej) Skonfigurować komputer, który posłuży do programowania interfejsu ATS1809 za pomocą przeglądarki internetowej (zobacz konfiguracja komputera) Wykonaj podstawowe czynności konfiguracyjne ze strony 14. Możesz wykorzystać przygotowany formularz, aby odnotować wszelkie czynności z tej samej strony Ogólnie rzecz ujmując proces instalacji interfejsu ATS1809 składa się z kilku elementów: Konfiguracja centrali Konfiguracja komputera Instalacja interfejsu Programowanie Zakończenie instalacji Konfiguracja centrali Dla zapewnienia poprawnej komunikacji pomiędzy interfejsem a komputerem należy za pomocą manipulatora ustawić następujące opcje [*MENU][19][29].: Adres centrali Kod bezpieczeństwa Ustawienia SMA Szczegóły konfiguracji można znaleźć na stronie 8 i 10. Konfiguracja Komputera Interfejs ATS1809 jest programowany za pomocą przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer) i specjalnie przygotowanej strony administracyjnej udostępnianej przez wbudowany do interfejsu serwer WWW. Strona administracyjna jest dostępna pod domyślnym adresem jeżeli nie został on zmieniony lub pod zmienionym adresem (dostępnym zwykle u lokalnego administratora sieci). W obu przypadkach należy w łączyć się z nią w sposób bezpośredni bez wykorzystywania serwerów proxy. 3

4 Notatka. Uzyskaj informacje na temat konfiguracji sieci od lokalnego administratora zanim rozpoczniesz pracę z interfejsem. Poniższy przykład odnosi się do przeglądarki Internet Explorer 5. Procedury mogą się różnić w przypadku innych przeglądarek. 1. Uruchom przeglądarkę (Internet Explorer) 2. W przeglądarce uruchom: Narzędzia > Opcje internetowe > Połączenia > Ustawienia LAN > Zaawansowane 3. W oknie Wyjątki zapisz statyczny adres IP interfejsu ATS1809 zakończony średnikiem. (adres otrzymasz od administratora sieci) Np ; ( gdzie jest adresem interfejsu ATS1809 otrzymanym od administratora i potwierdź przyciskiem OK. Instalacja interfejsu Jak zostało to opisane w punkcie Konfiguracja interfejsu programowanie interfejsu odbywa się za pomocą strony administracyjnej interfejsu ATS1809. Instalacja modułu 1 Zdjąć zasilanie z centrali ATSxx18 lub inne źródło jeżeli interfejs jest z niego zasilany 2 Jeżeli nie wykonano tego wcześniej zainstaluj moduł komunikacyjny ATS1801 (nie jest dołączony do kompletu) w centrali zgodnie z instrukcją dołączaną do tego modułu. Moduł komunikacyjny ATS1801 zapewnia komunikację zgodnie z standardem RS232 pomiędzy centralą a interfejsem ATS1809 i jego wykorzystanie jest niezbędne. 3 Zamontuj interfejs w obudowie centrali. Notatka. Odległość pomiędzy interfejsem a centralą nie powinna przekraczać 3 metrów. 4 Podłącz port Computer w module ATS1801 do zacisków interfejsu ATS1809. Schemat przewodu połaczeniowego znajduje się w tabeli 1 na 3 stronie niniejszej instrukcji. 5 Podłącz GDN to Earth za pomocą jumpera J5. Konfiguracja interfejsu Ta procedura może być stosowana dla każdego modelu centrali ATSxx18. Należy ją stosować we wszystkich przypadkach w których interfejs posiada wcześniej ustawiony numer IP. Notatka. Adres IP komputera, za pomocą którego będzie przeprowadzany proces konfiguracji musi zostać tymczasowo ustawiony w podsieci , co zapewni 4

5 komunikację z domyślnym adresem interfejsu, który znajduje się w tej samej podsieci. Domyślny adres interfejsu: 1 Zmień numer IP komputera w taki sposób, aby należał on do podsieci Przykładowy numer IP należący do takiej podsieci ma postać: x, gdzie x jest numerem z przedziału (nie należy używać numeru z końcówką 100 ponieważ ten numer jest zarezerwowany dla interfejsu ATS1809) Notatka. Przed zmiana adresu IP zapisz orginalny numer, żebyś mógł go przywrócić po zaprogramowaniu interfejsu. 2 Zapnij zworkę J8 na interfejsie aby ustawić fabryczne ustawienia. 3 Podłącz przewód zasilający do interfejsu (złącze AUX POWER w centrali lub niezależne źródło zasilania) 4 Połącz interfejs z komputerem za pomocą przekrosowanego przewodu UTP. Alternatywnie można wykonac połączenie z wykorzystaniem istniejącej struktury sieciowej, należy jednak pamiętać, że nie wszystkie sieci zezwalają na połączenia z urządzeniami o numerach z zakresu Włącz zasilanie interfejsu. 6 Zaprogramuj ustawienia interfejsu za pomocą przeglądarki. Zobacz punkt Porgramowanie poniżej. 7 Aby zakończyć programowanie wykonaj wszystkie kroki opisane w punkcie Zakończenie instalacji na stronie 12. 5

6 Programowanie Po poprawnym podłączeniu i włączeniu interfejsu ATS1809 należy przystąpić do jego programowania. Za pomocą przeglądarki należy wejść na stronę administracyjną interfejsu (http:// ). Główna strona administracyjna interfejsu ATS1809 Na stronie administracyjnej znajduje się menu umożliwiające ustawienie wszystkich opcji interfejsu. Logowanie Aby programować interfejs za pomocą strony administracyjnej należy się najpierw zalogować. Po wybraniu linku Login znajdującego się w menu zostanie wyświetlona strona logowania. Aby się zalogować należy podać domyślnego użytkownika ADVISOR MASTER i domyślne hasło Podczas logowania należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach: Sesja logowania jest automatycznie kończona po 5 minutach. Jeżeli potrzeba więcej czasu należy się wylogować i zalogować ponownie używając tego samego użytkownika i hasła. Jeżeli nieprawidłowy login lub hasło zostanie wprowadzone pięć razy interfejs automatycznie blokuje możliwość logowania na czas 60 sekund. Po tym czasie można ponownie się logować. Podczas programowania interfejsu należy potwierdzać wszystkie zmiany za pomocą przycisku Submit znajdującego się na każdej stronie, w przeciwnym razie wszystkie zmiany zostaną utracone. W niektórych przypadkach będzie konieczne odświeżenie strony w przeglądarce, aby wyświetlić aktualne ustawienia opcji interfejsu. Użytkownik i hasło Przy pierwszym logowaniu należy wykorzystać domyślnego użytkownika i hasło (ADVISOR MASTER/998765). Po logowaniu zaleca się zmianę danych logowania. Można to wykonać wybierając link Change User Details w sekcji User Authentication znajdującej się głównym menu strony. Ustawienia sieci 1 Aby ustawić nowy adres IP interfejsu należy wybrać link Static Address Parameters w sekcji Network Setup. Wpisz nowy adres IP interfejsu, maskę podsieci i adres bramy domyślnej (dane otrzymane od administratora sieci lokalnej) i potwierdź wprowadzone dane przyciskiem Submit. 2 Interfejs ATS1809 musi zostać skonfigurowany do współpracy ze stacjami SMA i komputerami z oprogramowaniem zarządzającym. Aby dokonać konfiguracji urządzeń sieciowych należy wybrać link Central Station Parameters w sekcji Network Setup w menu strony. Należy tutaj wskazać parametry połączenia do wszystkich urządzeń, z 6

7 którymi centralka będzie się komunikować. Pierwsze trzy pozycje w tabeli są zarezerwowane dla stacji SMA, pozostałe siedem dla komputerów zarządzających: - Stacja SMA nr 1 podstawowa stacja Osborn-Hoffman GE Security - Stacja SMA nr 2 zapasowa stacja Osborn-Hoffman GE Security - Stacja SMA nr 4 druga zapasowa stacja Osborn Hoffman Ge Security - Komputery zarządzające 4-10 przeznaczone do obsługi komputerów z oprogramowaniem Titan lub Alliance Dla każdego urządzenia należy ustawić wszystkie parametry: protokół, numer portu, typ zdarzenia oraz szyfrowanie. Poprawne ustawienia tych parametrów zostały opisane w tabeli nr 2 na stronie 7. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy przycisnąć przycisk Submit. 3 Funkcja Network probing pozwala na wysłanie testowej wiadomości korzystającej z protokołu TCP na porcie do wszystkich urządzeń zdefiniowanych w sekcji Central Station Parameters. Pozwala to na sprawdzenie, które z urządzeń są w danej chwili aktywne, oraz pozwala łatwiej zdiagnozować ewentualne problemy z komunikacją z urządzeniami. Należy pamiętać, aby odpowiednio ustawić opcje zapór ogniowych (Firewall) w zdefiniowanych komputerach, aby nie blokowały one odbioru i odesłania wiadomości testowej (dotyczy to także zapory ogniowej systemu Windows XP). Co najmniej jedno urządzenie powinno być aktywne. Taki test jest przeprowadzany co 12 sekund. Notatka. Po zaprogramowaniu tej części ustawień interfejsu konieczny jest restart urządzenia. Można go wykonać za pomocą linku Restart Communication w sekcji Utilities w menu strony administracyjnej. Dostępne Stacja Osborn- SecureStream Titan/ Alliance Ustawienia Hoffman GE Security Protocol TCP UDP UDP Data type Event Event Event Event type CID, SIA lub XSIA Tylko CID Computer event Encryption Triple DES Twofish lub brak Twofish lub brak Tabela 2. Parametry połączenia centrali z odbiornikami. Notatka. Należy zadbać o to, aby program Alliance nie używał do komunikacji tego samego portu co SecureStream. 7

8 Ustawienia Centrali ATS Master 1 Kliknij link Panel Physical Address w sekcji Panel Setup menu strony administracyjnej. Wpisz prawidłowy adres centrali i potwierdź to przyciskiem submit. Wartość adresu centrali nie może się równać 0. Adres musi mieć wartość zapisaną w centrali (menu instalarota [19][29] Computer address). 2 Kliknij Panel Security Password w sekcji Panel Setup, ustaw dziesięciocyfrowy kod dostępowy i potwierdź to przyciskając przycisk submit. Kod dostępowy musi być identyczny z zapisanym w centrali ( menu instalarota [19][29]) Wskazówka kod dostępowy może być także ustawiany za pomocą programu Titan lub Alliance. 3 Kliknij Twofish Encription Key w sekcji Panel Setup aby ustawić klucz szyfrujący. Klucz składający się z samych zer oznacza, że opcja szyfrowania transmisji jest nieaktywna (nawet jeżeli zaznaczona jest opcja Enable aktywna ). Klucz szyfrujący powinien składać się z szesnastu liczb z zakresu Potwierdź wpisanie klucza za pomocą przycisku submit. Notatka. Po ustawieniu powyższych opcji należy wybrać funkcję Restart communication w sekcji Utilities menu strony administracyjnej. Konfiguracja zapory ogniowej (Firewall) Ustawienia zapory ogniowej pozwalają nawiązać lub odrzucić połączenia z urządzeniami dla wskazanych protokołów i numerów IP. Konfiguracja opiera się na pojęciu reguły. Należy pamiętać, że dodanie reguły accept dla danego numeru IP nie oznacza uniemożliwienie komunikacji z urządzenia o innych numerach IP. Aby zablokować komunikację z wskazanym urządzeniem należy zdefiniować dla niego regułę deny lub wskazać domyślną regułę jako deny i wyznaczyć urządzenia dla których wyjątkowo komunikacja będzie możliwa. Aby ustawić domyślną regułę jako deny należy kliknąć link Set default rule to deny all connections. Kolejne funkcje Show all rules / Pokaż wszystkie reguły oraz Delete rule / Usuń regułę są jasne i nie będą opisywane w dalszej części tej instrukcji. Krok Akcja 1 Dodaj regułę tak, aby komputer z zainstalowaną na nim przeglądarką mógł nawiązać połączenie ze stroną administracyjna interfejsu. Wybierz opcję Add a new rule w sekcji Firewall setup w menu na stronie administracyjnej. Wpisz numer IP komputera (IP adress) który będzie używany do połączenia się z interfejsem, potem wpisz numer portu (Port number) 80, następnie protokół TCP, następnie typ reguły accept i zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem submit. 8

9 Notatka: wpisując 0 w polu numeru portu wskazujesz wszystkie porty. Powtórz czynność dla wszystkich komputerów które będą się łączyć z interfejsem. 2 Wprowadź nowe reguły dla wszystkich stacji SMA i które będą się komunikowały z interfejsem. Wybierz opcję Add a new rule w sekcji Fiorewall setup w menu na stronie administracyjnej interfejsu. Następnie wpisz numery IP stacji SMA, numer portu 3001, protokół UDP, typ reguły accept i zatwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem submit. Notatka: wpisując 0 w polu numeru portu wskazujesz wszystkie porty. Powtórz czynność dla wszystkich stacji SMA które będą się łączyć z interfejsem. 3 Wpisz regułę dla komendy PING jeżeli jest to wymagane Wybierz opcję Add a new rule w sekcji Fiorewall setup w menu na stronie administracyjnej interfejsu. Następnie wpisz numery IP komputera na którym komenda będzie uruchamiana, protokół ICMP, typ reguły accept i zatwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem submit. Notatka. Sugeruje się, aby ta reguła była domyślnie wyłączona. Jej aktywacja powinna mieć miejsce jedynie dla celów testowych podczas uruchamiania systemu. 4 Kliknij link Set default rule to deny all connections w sekcji Firewall setup aby zablokować wszystkie połączenia z wyjątkiem tych zdefiniowanych powyżej i potwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem submit. Notatka. 1 Interfejs ATS1809 posiada wbudowany mechanizm Network probing, który wykorzystując protokół TCP na porcie umożliwia sprawdzanie poprawności podłączenia do sieci. Moduł rozsyła specjalnie zdefiniowaną wiadomość do wszystkich zdefiniowanych urządzeń. Po otrzymaniu odpowiedzi od przynajmniej jednego z nich test jest uznany za udany. 2 Wykorzystanie zapory ogniowej w module ATS1809 powinna być wykorzystywana ze szczególną rozwagą jeżeli centrala pracuje w sieci, która posiada swoje zabezpieczenia uaktualniany i administrowane przez administratora. 3 Jeżeli na komputerze służącym do zarządzania centralami jest zainstalowana zapora ogniowa (np. Windows XP Firewall) powinna ona być również skonfigurowana w taki sposób, aby umozliwić komunikację na odpowiednich portach. 9

10 Konfiguracja /TFTP Każda centrala ATSxx18 posiada możliwość drukowania zdarzeń na dedykowanej, podłączonej do portu modułu ATS1801 drukarce. Zastosowanie interfejsu ATS1809 umożliwia wykorzystanie alternatywnej metody zapisywania zdarzeń. Możliwe jest skonfigurowanie interfejsu AST1806 w taki sposób, aby rejestr zdarzeń był przesyłany na zdefiniowany adres poczty elektronicznej lub na wskazane konto na serwerze TFTP. 1 Wybierz link /TFTP Parameters w sekcji Network Setup na stronie administracyjnej interfejsu 2 Aby umożliwić przekazywanie rejestru na adres poczty elektronicznej, przynajmniej jeden taki adres musi być zdefiniowany. Po zadeklarowaniu więcej niż jednego adresu informacje będą wysyłane na wszystkie te adresy. Pozostawiając wszystkie pola puste informacje nie będą wysyłane. 3 Aby umożliwić transmisję na serwer TFTP należy zdefiniować jego adres. Pozostawiając pole puste, transmisja nie będzie możliwa. 4 Wybierając opcję Maximum number of events można zdefiniować maksymalną liczbę zdarzeń, które będą zawierane w pojedynczej wiadomości wysyłanej na konto TFTP lub . Ustawienie wartości 0 wyłącza tą funkcję. Można także wysyłać wiadomości zgodnie z harmonogramem (patrz poniżej). 5 Możliwe jest wysyłanie maili i transmisja na konto TFTP zgodnie z harmonogramem, który jest definiowany w sekcji Time to send scheduled (Harmonogram wysyłania wiadomości ) wraz z opcjami hours (godziny), minutes (minuty) oraz AM/PM (przed południem/po południu). Jeżeli jest zdefiniowana maksymalna liczba zdarzeń do wysyłki Maximum number of events before sending interfejs wyśle informacje nawet jeżeli wartość ta nie została osiągnięta. 6 Po ustawieniu wszystkich opcji wysyłki wiadomości i transmisji na konto TFTP należy przycisnąć przycisk Submit. Notatka. Po ustawieniu powyższych opcji należy wybrać funkcję Restart communication w sekcji Utilities menu strony administracyjnej. Konfiguracja stacji SMA 1. Wybierz opcję Network receiver w sekcji Network Setup na stronie administracyjnej interfejsu. Wprowadź adres IP odbiornika (IP address), maskę podsieci (Net mask) i bramę domyślną (Gateway address) wszystkie informacje powinieneś otrzymać od administratora sieci lokalnej i potwierdź to przyciskiem Submit. 2. Wpisz numer odbiornika i potwierdź przyciskiem submit. Standardowa konfiguracja stacji SMA wymaga nadania każdemu z odbiorników, których może być w jednaj stacji kilka, niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Numer odbiornika musi się zawierać w zakresie Numer ten można otrzymać ze stacji SMA. 3. Wpisz numer linii (line number) i potwierdź przyciskiem submit. 10

11 Numer linii wskazuje, która karta w odbiorniku OH stacji monitorowania alarmów, jest odpowiedzialna za komunikację z centralą. Numer linii musi się zawierać między 0-255, można go otrzymać od administratora stacji SMA. 4. Wpisz interwał czasowy (heartbeat interval) i potwierdź przyciskiem submit. Interwał czasowy interfejsu definiuje czas jaki upływa między dwiema kolejnymi transmisjami pakietów mających za zadanie monitorować komunikację pomiędzy centralą a stacją SMA. Wartość interwału czasowego jest podawana w sekundach i może się zawierać w granicach sekund. Notatka. Omawiane w tym przypadku pakiety są wysyłane przez centralę do stacji SMA i w przypadku ich utraty stacja SMA nie generuje akcji alarmowej, a w konsekwencji sytuacja taka nie jest wpisywana do rejestru zdarzeń stacji. Notatka. Po ustawieniu powyższych opcji należy wybrać funkcję Restart communication w sekcji Utilities menu strony administracyjnej. Format wiadomości. Format wiadomości, która jest wysyłana z centrali do stacji SMA zawiera następujące informacje: Numer linii 4-cyfrowy numer konta systemowego Kod zdarzenia Numer odbiornika OH Rxxx Lxxx AAAA Exxx XX Cxxx Te informacje można otrzymać od administratora Stacji SMA Zakończenie instalacji. Podczas kompletnej instalacji interfejs ATS1809 otrzymał nowy statyczny numer IP zaprogramowany z pomocą strony administracyjnej. Jest on także podłączony do obsługującego go komputera za pomocą przewodu UTP z przeplotem (jeżeli jest zestawione połączenie bezpośrednie bez użycia jakichkolwiek urządzeń aktywnych sieci). Po zakończeniu programowania należy sprawdzić, czy ustawienia są poprawne i czy można nawiązać połączenie z centralą. Aby to sprawdzić należy przeprowadzić następujące kroki: 1 Usunąć kabel łączący komputer z interfejsem 2 Podłączyć komputer i interfejs do docelowej sieci komputerowej 3 Usunąć zworkę oznaczoną jako J8 (default) i przeprowadzić reset interfejsu poprzez chwilowe zwarcie zworki J2 (reset), lub chwilowe 11

12 zdjęcie napięcia zasilającego. Takie działanie powinno wprowadzić nowe ustawienia do interfejsu. 4 Skonfigurować ustawienia sieciowe komputera zarządzającego w taki sposób, aby nadany mu adres IP należał do tej samej podsieci co IP interfejsu ATS1809. Np. Jeżeli interfejs posiada adres IP z maską i bramą domyślną to adres IP komputera może być postaci Sprawdzić poprawność połączenia poprzez otwarcie strony administracyjnej interfejsu na nowym adresie IP. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisać przypisany adres IP, poprzedzając to przedrostkiem http ( i potwierdzić to wciskając enter na klawiaturze. Jeżeli połączenie jest poprawne na ekranie pojawi się strona powitalna interfejsu z napisem: Witamy na stronie administracyjnej interfejsu (Welcome to the Universal Interface) 12

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX INSTRUKCJA KONFIGURACJI I PODŁĄCZENIA NETBOX Grupa ARCCAN SMDP ul. Warszawska 97 05-090 Raszyn-Jaworowa tel. +48 22 720 52 57, email: biuro@arccan.eu www.arccan.eu Spis treści 1. KONFIGURACJA NETBOX W

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I KONWERTER SIECIOWY Aktualizacja 120125 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 754 54 55 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: KONWERTER SIECIOWY 120125

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122)

Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Cisco SPA1xx (SPA112, SPA122) Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP

Instrukcja konfiguracji i uruchamiania połączenia VPN z systemami SAP Temat Połączenie z systemami SAP z wykorzystaniem połączenia VPN spoza sieci Uczelni Moduł: BASIS Wersja: 0.12 Data: 2009-05-05 Wersja. Data Wprowadzone zmiany Autor zmian 0.1 2007-12-03 Utworzenie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia Konfiguracja tunelu VPN na module SCALANCE S623 1. Wstęp W tym przykładzie zajmiemy się konfiguracją tunelu VPN (Virtual Private Network) w trybie standard mode. Moduły zabezpieczeń Security module 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 Deklaracja zgodności nr 41/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-501 spełnia wymagania Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 1. Słownik Użycie terminów interfejs i port: W tym dokumencie używane będą następujące terminy dotyczące portów modułów zabezpieczeń:

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 09/08 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w M875

Bezpieczeństwo w M875 Bezpieczeństwo w M875 1. Reguły zapory sieciowej Funkcje bezpieczeństwa modułu M875 zawierają Stateful Firewall. Jest to metoda filtrowania i sprawdzania pakietów, która polega na analizie nagłówków pakietów

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

IP150. Moduł internetowy

IP150. Moduł internetowy IP150 Moduł internetowy Opis i możliwości funkcjonalne Moduł internetowy IP150 przeznaczony jest do współpracy z centralami Paradox Security Systems (EVO, Spectra, Magellan) i umożliwia zrealizowanie następujących

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie regulatorami pomieszczeniowymi. Bezprzewodowy sterownik MPM-GW

Zarządzanie regulatorami pomieszczeniowymi. Bezprzewodowy sterownik MPM-GW Bezprzewodowy sterownik MPM-GW Połączenia: Wszystkie złącza sterownika MPM-GW są ukryte pod obudową. Widoczne są po odwróceniu sterownika tyłem: odwróceniu sterownika tyłem: Łatwiejszy dostęp do złączy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU INTERNETOWEGO EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 UWAGA! EKOZEFIR MOBILE ver. 1.0 jest rozwojową wersją modułu internetowego. Firma Ekoklimax-Projekt może zdalnie aktualizować oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx Kamery: i7-cx3xx (firmware v4, PL)

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo