FH-GH...2 CS...8 DH...10 DR...12 EH...14 ITM...18 FL...22 EH BT...26 ITM BT...30 FL BT...34 DL...38

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FH-GH...2 CS...8 DH...10 DR...12 EH...14 ITM...18 FL...22 EH BT...26 ITM BT...30 FL BT...34 DL...38"

Transkrypt

1 Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems Luftentfeucher für Kühldecken System Déshumidificateurs pour systems à panneaux radiants FH-GH...2 Osuszacze standardowe Standard Dehumidifiers Standard Luftentfeuchter Déshumidificateurs standard CS...8 DH...1 DR...12 EH...14 ITM...18 FL...22 Osuszacze dla chłodni Cold rooms dehumidifiers Luftentfeucher für Kühlräume Déshumidificateurs pour chambres froides EH BT...26 ITM BT...3 FL BT...34 Wysokowydajne osuszacze przemysłowe High efficiency industrial dehumidifiers Hocheffizienter Industrieluftentfeuchter Déshumidificateurs industriels a haute efficience DL...38 Osuszacze basenowe Swimming pool dehumidifiers SchwimmbädernLuftentfeucher Déshumidificateurs pour piscines SBH...44 SCH...48 SDH...52 SEH...54 SHH...56 SRH...6 Wysokowydajne osuszacze do odzysku energii Energy recovery high efficiency dehumidifiers Déshumidificateurs haut efficience et récupération énergétique Hocheffizienter Energierückgewinnungsluftentfeuchter UTH...64

2 Osuszacze dla systemów chłodzenia radiacyjnego Dehumidifiers for radiant cooling systems Luftentfeucher für Kühldecken System Déshumidificateurs pour systems à panneaux radiants FH-GH Osuszacze serii FH i GH to wysokowydajne urządzenia, wyposażone w solidną ramę ze stali galwanizowanej, zaprojektowane specjalnie do współpracy z systemami chłodzenia radiacyjnego. Urządzenia FH przeznaczone są do montażu na ścianie, natomiast seria GH jest dostosowana do montażu w sufitach podwieszanych i instalacji kanałowych. Wszystkie jednostki wyposażono w filtr powietrza, tacę ociekową ze stali nierdzewnej i wbudowany system sterowania mikroprocesorowego. Dodatkowo urządzenia posiadają w standardzie chłodnice wstępnego i wtórnego chłodzenia zwiększające wydajność i pozwalające kontrolować temperaturę powietrza nawiewanego. Urządzenia FH i GH, jakkolwiek mogą pracować nawet bez chłodnic wstępnego i wtórnego chłodzenia, opcja ta może być bardzo przydatna w sezonach przejściowych, kiedy wymagane jest osuszanie, ale system klimatyzacji nie pracuje. Wszystkie urządzenia zostały kompletnie zmontowane i okablowane fabrycznie, dokładnie opróżnione i osuszone oraz poddane próbom szczelności pod ciśnieniem oraz zostały napełnione przyjaznym środowisku czynnikiem chłodniczym. Przed transportem zostały poddane niezbędnym próbom rozruchowym; urządzenia spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich, zostały indywidualnie oznakowane znakiem CE oraz posiadają Deklarację Zgodności. Wersje chłodzone wodą (W): zaprojektowane do zastosowania w instalacjach, gdzie niezbędne jest zapewnienie dodatkowej mocy chłodniczej dla przezwyciężenia wysokiego zapotrzebowania wewnętrznego. Urządzenia dostarczane są standardowo z chłodnicą wstępnego chłodzenia i skraplaczem wodnym typu płytowego. Jednostki te do pracy wykorzystują wodę chłodzoną w systemie chłodzenia. The dehumidifiers FH and GH series are high performance units, equipped with robust galvanised steel frame, properly designed to operate in combination with radiant cooling systems. The FH units have been designed for wall mounting installation while the GH series are suitable for false ceiling and ducted applications. All units are provided with air filter, stainless steel drip tray and built-in microprocessor control. The units are also provided, standard, with pre and post cooling coil to enhance the performances and to control the air supply temperature. FH and GH units, anyway, can operate even without pre and post cooling coils, this option could be very useful in middle seasons when it is necessary to dry but the air conditioning system is not in operation. All the units are fully assembled and wired in the factory, carefully evacuated and dried with after leak tests under pressure and they are charged with environmental friendly refrigerant gases. They are fully tested before shipment; the units are conform to European Directives and are individually marked with CE label and Conformity Declaration. Water cooled version (W): designed to be applied to plants where it is necessary to grant an additional cooling load to overcome high internal loads. Units are supplied, standard, with pre cooling coil and water condenser plate type. These units have to use the refrigerated water from the cooling system to operate.

3 FH Mod. A (mm) B (mm) C (mm) GH Mod. A (mm) B (mm) C (mm) W W W W

4 FH-GH Die Luftfeuchter (FH-GH) sind Hochleistungsgeräte, mit einem belastbar verzinkter blech Aufbau ausgestattet, geplant mit einem Plattenkühlkörper System um gepaart zu werden. Die FH Luftfeuchter Einheiten sind für die Installation zur Wandmontage konstruiert worden, sowie die GH Luftfeuchter Einheiten sind für Hängedecke und zu kanalisieren Installationen. Die Installation in Zwischendecken und Kanalanschluss Montage konstruiert worden. Die Luftfeuchter (FH-GH) bestimmen von einem Luftfilter und Rückhaltskonde nswasserwanne, und können einen unmittelbar Ablass haben. Regelungselektronisch karte ist eingebaut. Diese Luftfeuchter können mit Vor-Kühlung, Nach-Kühlung oder Nach-Heizung Wasserregister ausgestatten werden, und bürgen Optimalleistungen und die behandelte Lufttemperaturkontrolle für. Die FH und GH Luftfeuchter Einheiten, jedoch, können ohne die Hilfe der Vor- und Nach -Kühlung Wasserwärmetauscher betrieben werden. Diese Charakteristik kann sehr nützlich in der Zwischensaison sein, wenn, zum Beispiel, man ohne die Klimatisierte Luft arbeiten muss. Sie werden alle vor dem Versand einem vollständigen Funktionstest unterzogen. Sie entsprechen den europäischen Richtlinien und sind jeweils mit CE Aufklebern markiert sowie mit der Richtlinienübereinsim mungserklärung versehen. Wassergekühlte Version (W): wurde für Strahlungskühlsysteme entworfen, um bei hohen internen Lasten eine zusätzliche Kühlung zu garantieren. Die Einheiten sind standardmäßig mit einem Vorkühlwärmetauscher und Verflüssigerwärmetauscher als Plattentauscher ausgestattet. Les déshumidificateurs FH et GH sont des appareils très performants avec une carrosserie très solide en tôle galvanisée, préparés pour être couplés à des installations de refroidissement à panneaux radiants. Les unités FH ont été projetées pour installation verticale à paroi, tandis que les unités GH sont adaptes pour applications à faux plafond et canalisables. Tous les déshumidificateurs FH (e GH)sont équipés d un filtre d air et d un bac de récupération de condensation avec possibilité de déchargement direct. Le microprocesseur de régulation est inclus. Les unités peuvent être équipées d une batterie de pré -refroidissement, de post-refroidissement ou post-chauffage à eau, assurant des performances optimales et le contrôle de la température de l air traitée. Les unités FH et GH, toutefois, peuvent fonctionner même sans l aide des batteries à eau de pre- et post- refroidissement et cette caractéristique peut être très utile dans les saisons hivernales intermédiaires quand, par exemple, on doit déshumidifier avec l air conditionnée pas en fonction. Toutes les unités sont montées et câblées dans l usine, testées pour la tenue de pression, cycle de vide, et sont chargées avec réfrigérant R134a. Les unités sont aussi testées pour vérifier le correct fonctionnement. Toutes les unités se conforment aux Directives Européennes et sont marquées CE avec le certificat de conformité. Version par condensation à eau (W): destinés aux applications qui exigent une puissance frigorifique additionnelle ; les unités sont fournies avec batterie de pré refroidissement et condenseur à plaque par eau et elles ont besoin de l eau réfrigérée pour opérer. WERSJA STANDARDOWA - STANDARD VERSION STANDARDAUSFÜHRUNG - VERSION STANDARD WERSJA W - W VERSION W AUSFÜHRUNG - VERSION W Filtr powietrza / Air filter Luftfilter / Filtre à air Chłodnica wstępnego chłodzenia / Pre- cooling coil Vor Kühlung Wärmetauscher / Batterie de pre-refroidissement Parownik / Evaporator Verdampfer / Evaporateur Sprężarka / Compressor Verdichter / Compresseur Skraplacz / Condenser Verflüssiger / Condenseur 6 Chłodnica wtórnego chłodzenia / Batterie post-refroidissement Post Kühlung Wärmetauscher / Post-cooling coil Wentylator / Fan Ventilatoren / Ventilateur Tłumik gazu / Gas Silencer Gasschalldämpfer / Silencieux du gaz Element rozprężny / Expansion device Kapillarem / Tube capillaire Skraplacz wodny / Water condenser Wasserverflussiger / Condenseur par eau

5 Na życzenie, jednostki serii GH mogą zostać wyposażone w dodatkowy system odzysku ciepła (RC), umożliwiający odzysk energii z odprowadzanego powietrza i uzdatnianie powietrza otaczającego. Jest to system szczególnie wskazany dla średnio i bardzo gęsto zaludnionych otoczeń, gdzie konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. System RC wyposażony jest w niezależny wentylator realizujący wyciąg powietrza z pomieszczenia oraz w aluminiowy rekuperator krzyżowy. Urządzenia w wersji RC mogą zostać wyposażone w przepustnice świeżego powietrza oraz wewnętrzne przepustnice z siłownikiem. GH units can be supplied, on demand, of an additional heat recovery device (RC), able to effect the energy recovery of the discharged air and of the ambient air treatment. It s particularly indicated for medium and very crowded ambients where it s necessary to grant the change of air. The RC is endowed of a autonomous fan which provides to the air extraction from the ambient and of heat recovery in aluminium with crossed flux. The RC can be supplied with fresh air dampers and indoor dampers with actuator. POWIETRZE POWROTNE RETURN AIR RÜCKLUFT AIR DE REPRISE GH POWIETRZE NAWIEWANE SUPPLY AIR ZULUFT AIR DE REFOULEMENT ŚWIEŻE POWIETRZE FRESH AIR AUßENLUFT AIR NEUF RC POWIETRZE WYWIEWANE EXHAUST AIR FORTLUFT AIR D'EXPULSION GH-Einheiten, können zusätzlich mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet werden (RC), mit dem Effekt, aus der Zuluft bzw. Umgebungsluft des Gerätes Energie zurück zu gewinnen. Dies ist besonders bei mittleren Umgebungsluftvolumen nötig, bei denen die Luftwechselrate garantiert werden muss. Der RC arbeitet mit einem autonomen Ventilator zur Luftförderung und die Wärmerückgewinnung erfolgt über einen Aluminium Kreuzstromwä rmetauscher. Gleichzeitig kann der RC mit einer Frischluftklappe, sowie einem Umluftklappe mit Stellmotor ausgerüstet werden. Les unités GH peuvent être fournies à la demande, d un module additionnel de récupération de la chaleur (RC), capable d effectuer la récupération énergétique de l air expulsé et le traitement de l air externe. Il est particulièrement indiqué pour environnements de moyens dimensions et haute foule où il est nécessaire garantir le changement de l air. L RC est doué d un ventilateur autonome qui s occupe de l extraction de l air de l environnement et d une récupération de la chaleur à plaques en aluminium à flux croisé. L RC peut être fourni complet de registre de prise de l air exterieure et de re-circule servo-commandables. 5

6 FH Mod W Wydajność osuszania / Moisture removed / Entfeuchtungsleistung / Extraction ( l/24h 2,1 2,1 Wydajność chłodnicza / Cooling capacity / Kühlleistung / Puissance frigorifique ( W Pobór mocy / Input power / Leistungsaufnahme / Puissance absorbée ( W Maksymalny pobór mocy / Maximum input power Max. Leistungsaufnahme / Puissance max. absorbée ( W Nominalny pobór prądu / Nominal input current Nennstromaufnahme / Intensité nominale absorbée ( A 2,5 2,5 Maksymalny pobór prądu / Maximum input current Maximale Stromaufnahme / Intensité maxi. Absorbée ( A 2,8 2,8 Pobór prądu / Input current / Nennstromaufnahme / Intensité absorbée ( A 2,5 2,5 Przepływ powietrza / Air flow / Volumenstrom / Débit d air m 3 /h Czynnik chłodniczy / Refrigerant / Kältemittel / Réfrigérant R134a R134a Wężownice wody lodowej / Cold water coils l/h Kühlregister / Batteries eau froid ( kpa Przepływ wody przez skraplacz / Condenser waterflow l/h Verflussiger Wassermenge / Débit eau condenseur ( kpa --- 7,8 Ciśnienie akustyczne / Sound pressure / Schalldruck / Pression sonore ( db(a) Zakres temperatury i wilgotności pracy Temperature and humidity operating range Temperatur und Feuchte unktionbereich Limites de fonct. température et humidité C % Masa / Weight / Poids / Gewicht Kg Zasilanie / Power supply / Betriebsspannung / Alimentation V/Ph/Hz 23/1~/5 RC Mod Pobór mocy / Input power Leistungsaufnahme / Puissance absorbée W Pobór prądu / Input current Nennstromaufnahme / Intensité absorbée A,6 1,4 1,9 3,5 Przepływ powietrza / Air flow / Volumenstrom / Débit d air m 3 /h Dostępne ciśnienie statyczne (maks. obroty) Available static pressure (max. speed) Ext. Pressung (Max. Drehzahl) Pression disponible (max. vitesse) Pa Długość / Lenght / Longeur / Länge mm Szerokość / Width / Largeur / Tiefe mm Wysokość / Height / Hauteur / Höhe mm Masa / Weight / Poids / Gewicht Kg Zasilanie / Power supply Betriebsspannung / Alimentation V/Ph/Hz 23/1~/5 Temperatura otoczenia 26 C; wilgotność względna 65% przy temperaturze na wlocie do wężownicy wody lodowej 15 C. Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 35 C; wilgotność względna. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746, przy najniższych obrotach wentylatora. Room temperature 26 C; relative humidity 65% with cold water coil water inlet temp. 15 C. Performances refer to the following conditions: room temperature 35 C; relative humidity. Sound pressure level measured at 1 mt from the unit in free field conditions according to ISO 3746, minimum fan speed. 6

7 GH Mod W 5 5W 1 1W 2 2W Wydajność osuszania / Moisture removed Entfeuchtungsleistung / Extraction l/24h 2,1 2,1 48,5 48,5 87,2 87, Wydajność chłodnicza / Cooling capacity Kühlleistung / Puissance frigorifique ( W Nominalny pobór mocy Nominal input power Leistungsaufnahme W Puissance nominale absorbée ( Maksymalny pobór mocy Maximum input power Max. Leistungsaufnahme W Puissance max. absorbée ( Nominalny pobór prądu Nominal input current Nennstromaufnahme A 2,5 2,5 4,6 4, ,5 13,5 Intensité nominale absorbée ( Maksymalny pobór prądu Maximum input current Maximale Stromaufnahme A 2,8 2,8 4,9 4,9 8,8 8, Intensité maxi. Absorbée ( Wężownice wody lodowej Cold water coils Kühlregister Batteries eau froide ( Przepływ wody przez skraplacz Condenser waterflow Verflussiger Wassermenge Débit eau condenseur ( Przepływ powietrza / Air flow Volumenstrom / Débit d air Dostępne ciśnienie statyczne (maks. obroty) Available static pressure (max. speed) Ext. Pressung (Max. Drehzahl) Pression disponible (max. vitesse) Czynnik chłodniczy / Refrigerant Kältemittel / Réfrigérant l/h kpa l/h kpa --- 7, m 3 /h Pa R134a R134a R47C R47C R47C R47C R47C R47C Ciśnienie akustyczne / Sound pressure Schalldruck / Pression sonore ( db(a) Zakres temperatury pracy Temperature operating range Temperatur Funktionbereich Limites de fonct. température Zakres wilgotności pracy Humidity operating range Feuchte Funktionbereich Limites de fonct. humidité Masa / Weight Gewicht / Poids Zasilanie / Power supply Betriebsspannung / Alimentation C % Kg V/Ph/Hz 23/1~/5 Raumtemperatur 26 C, Relativ Feuchte 65% mit Wasserkühlregister Wassereintrittemp. 15 C. Die technischen Daten beziehen sich auf die folgenden Betriebsbedingungen: Raumtemperatur 35 C, Relativ Feuchte. Schalldruckpegel am 1 mt Entfernung im freien Feld gemessen nach ISO 3746, Minimal Drehzahl Ventilator. Température ambiante 26 C humidité relative 65% avec batterie eau froid température eau entrée 15 C. Les performances sont données aux conditions suivantes: température ambiante 35 C humidité relative. Niveau de pression sonore mesuré a une distance de 1 mt en champ libre selon ISO 3746, minim vitesse ventilateur. 7

8 Osuszacze standardowe Standard Dehumidifiers Standard Luftentfeuchter Déshumidificateurs standard CS Wysokowydajne osuszacze CS, przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach, np. w przemyśle budowlanym, wyposażone są w ramę ze stali galwanizowanej pokrytej żywicą epoksydową. Wersja z wózkiem ułatwia przemieszczanie urządzenia. Wszystkie urządzenia dostarczane są ze zmywalnym filtrem, tacą ociekową z bezpośrednim odprowadzaniem skroplin. Standardowo urządzenia wyposażone są w system odszraniania gorącym gazem dla pracy w niskich temperaturach. Urządzenia CS zostały zaprojektowane tak aby ich konserwacja i serwis były proste, a każda z ich części była łatwo dostępna i w razie konieczności dająca się w prosty sposób wymienić, redukując tym samym koszty serwisowania i konserwacji. Wszystkie urządzenia zostały kompletnie zmontowane i okablowane fabrycznie, dokładnie opróżnione i osuszone oraz poddane próbom szczelności pod ciśnieniem oraz zostały napełnione czynnikiem chłodniczym R134a (CS38) i R47C (model CS65). Przed transportem zostały poddane niezbędnym próbom rozruchowym. Wszystkie urządzenia spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich, zostały indywidualnie oznakowane znakiem CE oraz posiadają Deklarację Zgodności. Montaż urządzenia jest bardzo uproszczony i wymaga wyłącznie podłączenia zasilania i instalacji odprowadzania skroplin (tylko gdy wymagane jest bezpośrednie odprowadzanie skroplin)

9 CS high performance dehumidifiers, suitable for heavy duties like building industry, they are equipped with galvanised steel frame painted with epossidic painture, trolley version for easy motion. All the units are provided with washable filter, condensate tray with direct drain. Units are supplied standard with hot gas defrost for low temperature operation. CS units are designed for easy maintenance and service, each part being readily accessible and, when required, easily replaceable thus reducing service and maintenance costs. All the units are fully assembled and wired at the factory, carefully evacuated and dried after leak tests under pressure and then charged with refrigerant R134a (CS38) and R47C (Model CS65). They are all fully operational tested before shipment. They all conforms to European Directives and are individually marked with the CE label and provided with Conformity Declaration. Units installation is very simple, requiring only electrical power and condensate draining pipework connection (only if direct drain is required). CS - Geräte sind Hochleistungsluftentfeuchter und für den Einsatz von erschwerten/ungünstigen Bedingungen konstruiert. Sie sind in einem robusten verzinkten und Epoxidharzstaub lackierten Rahmen, sowie auf Lenkrollen für ein leichtes Versetzen, montiert. Alle Geräte werden mit waschbaren Filtern, Kondensatwanne und der Möglichkeit für direkten Kondensatablauf, mittels Anschlussstutzen, versehen. Im Lieferumfang ist eine Heißgasabtauung für niedrige Temperaturbereiche. CS Geräte sind Wartungs- und Servicefreundlich konstruiert, wobei alle Einbauteile leicht zugänglich und gegebenenfalls leicht austauschbar sind, was die Wartungs- und Servicekosten ebenfalls reduziert. Die Geräte werden betriebsbereit im Werk gefertigt, verkabelt, Dichtprüfungen unterzogen und mit Kältemittel R 134 a (CS38) und R47 C (CS 65). Vor dem Versand werden die Geräte einem vollständigen Funktionstest unterzogen. Sie entsprechen den europäischen Richtlinien und sind mit CE Kennzeichnung mittels Aufkleber markiert, sowie mit einer Konformitätserklärung ausgestattet. Die Aufstellung und Inbetriebnahme der Geräte ist sehr Kundenfreundlich und benötigt nur einen Stromanschluss, sowie des Ablaufanschlusses für die Kondensatwanne ( nur bei direktem Kondensatwasserablauf). Les déshumidificateurs CS sont des appareils très performants indiqués pour des tâches lourdes et spécialement dotés d une robuste structure en tôle galvanisée peinte aux résines époxy, montés sur roues pivotantes qui en facilitent le déplacement. Disposent de filtre lavable, bac de récupération condensât avec possibilité de purge directe. L unité es équipée de système de dégivrage à gaz chaud pour fonctionner à de faibles températures. Tous les panneaux sont facilement amovibles pour faciliter l accès aux parties internes. Toutes les unités sont montées et câblées à l usine, testées pour la tenue de pression, cycle de vide, et sont chargées avec réfrigérant R134a (CS38) ou R47C (CS65). Les unités sont aussi complètement testées à l usine pour vérifier le correct fonctionnement. Toutes les unités se conforment aux Directives Européennes et sont marquées CE avec le certificat de conformité. L installation est très simple: il sera nécessaire faire les connections électriques, le raccordement pour la déchargé du condensât, (seulement dans le cas de décharge direct). 5 CS38 8 CS Mod Wydajność osuszania / Moisture removed / Entfeuchtungsleistung / Extraction ( l/24h Pobór mocy / Input power / Leistungsaufnahme / Puissance absorbée ( kw,74,92 Pobór prądu / Input current / Nennstromaufnahme / Intensité absorbée ( A 3,6 4,6 Przepływ powietrza / Air flow / Volumenstrom / Débit d air m 3 /s,167,194 Czynnik chłodniczy / Refrigerant / Kältemittel / Réfrigérant R134a R47C Ciśnienie akustyczne / Sound pressure / Schalldruck / Pression sonore ( db(a) Zakres temperatury i wilgotności pracy / Temperature and humidity operating range Temperatur und Feuchte unktionbereich / Limites de fonct. température et humidité C % Masa / Weight / Gewicht / Poids Kg 4 45 Zasilanie / Power supply / Betriebsspannung / Alimentation V/Ph/Hz 23/1~/5 Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 3 C; wilgotność względna. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO Performances refer to the following conditions: room temperature 3 C; relative humidity. Sound pressure level measured at 1 mt from the unit in free field conditions according to ISO 3746 Die technischen Daten beziehen sich auf die folgenden Betriebsbedingungen: Raumtemperatur 3 C, Relativ Feuchte. Schalldruckpegel am 1 mt Entfernung im freien Feld gemessen nach ISO Les performances sont données aux conditions suivantes: température ambiante 3 C humidité relative. Niveau de pression sonore mesuré a une distance de 1 mt en champ libre selon ISO

10 Osuszacze standardowe Standard Dehumidifiers Standard Luftentfeuchter Déshumidificateurs standard DH Osuszacze serii DH są urządzeniami o wysokiej wydajności specjalnie zaprojektowanymi dla celów przemysłowo handlowych tam gdzie poziom wilgotności powinien być kontrolowany lub gdzie nie powinno się dopuszczać do skraplania pary wodnej Urządzenia te są w szczególności przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach gdzie przechowywane są archiwa, do pomieszczeń przeznaczonych do prasowania, księgarń, fabryk sera, pomieszczeń podziemnych, piwnic oraz hal przemysłowych gdzie występują wysokie poziomy wilgotności. Seria ta składa się z 3 podstawowych modeli, które obejmują swym zakresem wydajność osuszania od 75 do 124 l/24h. Urządzenia DH zostały zaprojektowane tak aby ich konserwacja i serwis były proste, a każda z ich części była łatwo dostępna. Wszystkie urządzenia zostały kompletnie zmontowane i okablowane fabrycznie, dokładnie opróżnione i osuszone oraz poddane próbom szczelności pod ciśnieniem oraz zostały napełnione czynnikiem chłodniczym R47C. Przed transportem zostały poddane niezbędnym próbom rozruchowym. Wszystkie urządzenia spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich, zostały indywidualnie oznakowane znakiem CE oraz posiadają Deklarację Zgodności

11 DH dehumidifiers series are high-performances units especially designed for industrial or commercial purposes where humidity level should be controlled or water vapour condensation should be prevented. These units are particularly indicated for archives, ironing rooms, bookstores, cheese factories, underground rooms, cellars and industrial sites where high humidity level is present. This series comprises 3 basic models which cover a capacity range from 75 to 124 l/24h. DH units are designed for easy maintenance and service, each part being readily accessible. All the units are fully assembled and wired at the factory, carefully evacuated and dried after leak tests under pressure and then charged with refrigerant R47C. They are all fully operational tested before shipment. They all conforms to European Directives and are individually marked with the CE label and provided with Conformity Declaration. Die Luftentfeuchter DH sind Hochleistungsgeräte für den Einsatz im Industrie und Gewerbebereich für die Aufstellung in Räumen, in denen es erforderlich ist, den Luftfeuchtigkeitsgrad zu überwachen oder Kondensatbildung vorzubeugen. Einsatzbereiche: Archive, Büglereien, Käsereien, Kellergeschosse, Keller und Industriebereiche mit anfallender Feuchtigkeit. Diese Serie besteht aus 3 Modellen, die einen Kapazitätsrahmen von 75 bis 124 l/24h umfassen. Die Luftentfeuchter DH sind für einfache Wartung und Service konzipiert wobei jedes Teil leicht zugänglich und falls nötig auch leicht austauschbar ist. Alle Einheiten werden in der Fabrik voll zusammengebaut und verkabelt, nach Dichtetests unter Druck vorsichtig entleert und getrocknet und dann mit dem Kältemittel R47C geladen. Sie werden alle vor dem Versand einem vollständigen Funktionstest unterzogen. Sie entsprechen den europäischen Richtlinien und sind jeweils mit CE Aufklebern markiert sowie mit der Richtlinienübereinstimmungserklä rung versehen. Les déshumidificateurs DH sont des appareils très performants destinés aux applications industrielles et utilisés dans tout environnement qui exige le contrôle du taux d humidité ou pour prévenir des phénomènes de condensation. Convient aux petites piscines, aux archives, aux pressings, aux fromageries, aux sous-sols, aux caves et aux milieux industriels générant de l humidité. La série DH se compose de trois modèles pour une capacité de 75 à 124 l/24h. Tous les panneaux sont facilement amovibles pour faciliter l accès aux parties internes. Toutes les unités sont montées et câblées dans l usine, testées pour la tenue de pression, cycle de vide, et sont chargées avec réfrigérant R47C. Les unités sont aussi complètement testées à l usine pour vérifier le correct fonctionnement. Toutes les unités se conforment aux Directives Européennes et sont marquées CE avec le certificat de conformité. 9 DH75 DH1 DH Mod Wydajność osuszania / Moisture removed / Entfeuchtungsleistung / Extraction ( l/24h 75,1 93,7 124, Pobór mocy / Input power / Leistungsaufnahme / Puissance absorbée ( kw 1,3 1,6 1,8 Pobór prądu / Input current / Nennstromaufnahme / Intensité absorbée ( A 6,4 7,9 8,7 Przepływ powietrza / Air flow / Volumenstrom / Débit d air m 3 /s,277,277,333 Dostępne ciśnienie statyczne / Available static pressure / Ext. Pressung / Pression disponible Pa Czynnik chłodniczy / Refrigerant / Kältemittel / Réfrigérant R47C R47C R47C Ciśnienie akustyczne / Sound pressure / Schalldruck / Pression sonore ( db(a) Masa / Weight / Gewicht / Poids Kg Zasilanie / Power supply / Betriebsspannung / Alimentation V/Ph/Hz 23/1~/5 Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 3 C; wilgotność względna. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO 3746, przy najniższych obrotach wentylatora. Performances refer to the following conditions: room temperature 3 C; relative humidity. Sound pressure level measured at 1 mt from the unit in free field conditions according to ISO 3746 Die technischen Daten beziehen sich auf die folgenden Betriebsbedingungen: Raumtemperatur 3 C, Relativ Feuchte. Schalldruckpegel am 1 mt Entfernung im freien Feld gemessen nach ISO Les performances sont données aux conditions suivantes: température ambiante 3 C humidité relative. Niveau de pression sonore mesuré a une distance de 1 mt en champ libre selon ISO

12 Osuszacze standardowe Standard Dehumidifiers Standard Luftentfeuchter Déshumidificateurs standard DR Osuszacze serii DR są urządzeniami o wysokiej wydajności specjalnie zaprojektowanymi dla celów przemysłowo handlowych tam gdzie poziom wilgotności powinien być kontrolowany lub gdzie nie powinno się dopuszczać do skraplania pary wodnej. Urządzenia te są w szczególności przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach gdzie przechowywane są archiwa, do pomieszczeń przeznaczonych do prasowania, księgarń, fabryk sera, pomieszczeń podziemnych, piwnic oraz hal przemysłowych gdzie występują wysokie poziomy wilgotności. Seria ta składa się z 3 podstawowych modeli, które obejmują swym zakresem wydajność osuszania od 75 do 124 l/24h. Urządzenia DR zostały zaprojektowane tak aby ich konserwacja i serwis były proste, a każda z ich części była łatwo dostępna a ponadto specjalna konfiguracja urządzenia pozwala na wylot powietrza w 4 różnych kierunkach. Wszystkie urządzenia zostały kompletnie zmontowane i okablowane fabrycznie, dokładnie opróżnione i osuszone oraz poddane próbom szczelności pod ciśnieniem oraz zostały napełnione czynnikiem chłodniczym R47C. Przed transportem zostały poddane niezbędnym próbom rozruchowym. Wszystkie urządzenia spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich, zostały indywidualnie oznakowane znakiem CE oraz posiadają Deklarację Zgodności

13 DR dehumidifiers series are high-performances units especially designed for industrial or commercial purposes where humidity level should be controlled or water vapour condensation should be prevented. These units are particularly indicated for archives, ironing rooms, bookstores, cheese factories, underground rooms, cellars and industrial sites where high humidity level is present. This series comprises 3 basic models which cover a capacity range from 75 to 124 l/24h. DR units are designed for easy maintenance and service, each part being readily accessible, moreover the specific configuration of the unit allow the air discharge on 4 different directions. All the units are fully assembled and wired at the factory, carefully evacuated and dried after leak tests under pressure and then charged with refrigerant R47C. They are all fully operational tested before shipment. They all conforms to European Directives and are individually marked with the CE label and provided with Conformity Declaration. Die Luftentfeuchter DR sind Hochleistungsgeräte für den Einsatz im Industrie- und Gewerbebereich für die Aufstellung in Räumen, in denen es erforderlich ist, den Luftfeuchtigkeitsgrad zu überwachen oder Kondensatbildung vorzubeugen. Einsatzbereiche: Archive, Büglereien, Käsereien, Kellergeschosse, Keller und Industriebereiche mit anfallender Feuchtigkeit. Diese Serie besteht aus 3 Modellen, die einen Kapazitätsrahmen von 75 bis 124 l/24h umfassen. Die Luftentfeuchter DR sind für einfache Wartung und Service konzipiert wobei jedes Teil leicht zugänglich und falls nötig auch leicht austauschbar ist. Außerdem erlaubt diese spezifische Konfiguration der Einheit die Ablüftung in 4 verschiedene Richtungen zu wählen. Alle Einheiten werden in der Fabrik voll zusammengebaut und verkabelt, nach Dichtetests unter Druck vorsichtig entleert und getrocknet und dann mit dem Kältemittel R47C geladen. Sie werden alle vor dem Versand einem vollständigen Funktionstest unterzogen. Sie entsprechen den europäischen Richtlinien und sind jeweils mit CE Aufklebern markiert sowie mit der Richtlinienübereinstimmungserklä rung versehen. Les déshumidificateurs DR sont des appareils très performants destinés aux applications industrielles et utilisés dans tout environnement qui exige le contrôle du taux d humidité ou pour prévenir des phénomènes de condensation. Convient aux petites piscines, aux archives, aux pressings, aux fromageries, aux sous-sols, aux caves et aux milieux industriels générant de l humidité. La série DR se compose de trois modèles pour une capacité de 75 à 124 l/24h. Tous les panneaux sont facilement amovibles pour faciliter l accès aux parties internes, du reste, le particulaire configuration de l unité permette le soufflage de l air en 4 différent directions. Toutes les unités sont montées et câblées à l usine, testées pour la tenue de pression, cycle de vide, et sont chargées avec réfrigérant R47C. Les unités sont aussi complètement testées à l usine pour vérifier le correct fonctionnement. Toutes les unités se conforment aux Directives Européennes et sont marquées CE avec le certificat de conformité DR75 DR1 DR Mod Wydajność osuszania / Moisture removed / Entfeuchtungsleistung / Extraction ( l/24h 75,1 93,7 124, Pobór mocy / Input power / Leistungsaufnahme / Puissance absorbée ( kw 1,3 1,6 1,8 Pobór prądu / Input current / Nennstromaufnahme / Intensité absorbée ( A 6,4 7,9 8,7 Przepływ powietrza / Air flow / Volumenstrom / Débit d air m 3 /s,277,277,333 Dostępne ciśnienie statyczne / Available static pressure Ext. Pressung / Pression disponible Pa Czynnik chłodniczy / Refrigerant / Kältemittel / Réfrigérant R47C R47C R47C Ciśnienie akustyczne / Sound pressure / Schalldruck / Pression sonore ( db(a) Masa / Weight / Gewicht / Poids Kg Zasilanie / Power supply / Betriebsspannung / Alimentation V/Ph/Hz 23/1~/5 Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 3 C; wilgotność względna. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO Performances refer to the following conditions: room temperature 3 C; relative humidity. Sound pressure level measured at 1 mt from the unit in free field conditions according to ISO 3746 Die technischen Daten beziehen sich auf die folgenden Betriebsbedingungen: Raumtemperatur 3 C, Relativ Feuchte. Schalldruckpegel am 1 mt Entfernung im freien Feld gemessen nach ISO Les performances sont données aux conditions suivantes: température ambiante 3 C humidité relative. Niveau de pression sonore mesuré a une distance de 1 mt en champ libre selon ISO

14 Osuszacze standardowe Standard Dehumidifiers Standard Luftentfeuchter Déshumidificateurs standard EH Osuszacze serii EH są urządzeniami o wysokiej wydajności specjalnie zaprojektowanymi dla celów przemysłowo handlowych tam gdzie poziom wilgotności powinien być kontrolowany lub gdzie nie powinno się dopuszczać do skraplania pary wodnej. Urządzenia te są w szczególności przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach gdzie przechowywane są archiwa, do pomieszczeń przeznaczonych do prasowania, księgarń, fabryk sera, pomieszczeń podziemnych, piwnic oraz hal przemysłowych gdzie występują wysokie poziomy wilgotności. Seria ta składa się z 3 podstawowych modeli, które obejmują swym zakresem wydajność osuszania od 128 do 194 l/24h. Urządzenia EH zostały zaprojektowane tak aby ich konserwacja i serwis były proste, a każda z ich części była łatwo dostępna i w razie konieczności dająca się w prosty sposób wymienić, redukując tym samym koszty serwisowania i konserwacji. Wszystkie urządzenia zostały kompletnie zmontowane i okablowane fabrycznie, dokładnie opróżnione i osuszone oraz poddane próbom szczelności pod ciśnieniem oraz zostały napełnione czynnikiem chłodniczym R47C. Przed transportem zostały poddane niezbędnym próbom rozruchowym. Wszystkie urządzenia spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich, zostały indywidualnie oznakowane znakiem CE oraz posiadają Deklarację Zgodności. WERSJE EHZ Osuszacze z kontrolą temperatury. Wersje te są zaopatrzone w zdalny skraplacz i mają zastosowanie tam gdzie ko-nieczne jest jednoczesne kontrolowanie temperatury i wilgotności: Tryb osuszania: skraplacz wewnętrzny zostaje załączony; urządzenie osusza i podnosi temperaturę w pomieszczeniu. Tryb chłodzenia: zdalny skraplacz zostaje załączony; urządzenie osusza i obniża temperaturę w pomieszczeniu. AKCESORIA Wbudowany mechaniczny higrostat. Zdalny mechaniczny higrostat. Zdalny mechaniczny higrostat + termostat (tylko EHZ). System odszraniania gorącym gazem. Rama ze stali nierdzewnej (tylko urządzenie wewnętrzne). Podwyższone ciśnienie statyczne (2 Pa). Wersja z wózkiem (tylko EH). 14

15 EH dehumidifiers series are high-performances units especially designed for industrial or commercial purposes where humidity level should be controlled or water vapor condensation should be prevented. These units are particularly indicated for archives, ironing rooms, bookstores, cheese factories, underground rooms, cellars and industrial sites where high humidity level is present. This series comprises three basic models which cover a capacity range from 128 to 194 l/24h. EH units are designed for easy maintenance and service, each part being readily accessible and, when required, easily replaceable thus reducing service and maintenance costs. All the units are fully assembled and wired at the factory, carefully evacuated and dried after leak tests under pressure and then charged with refrigerant R47C. They are all fully operational tested before shipment. They all conforms to European Directives and are individually marked with the CE label and provided with Conformity Declaration. VERSIONS EHZ Dehumidifiers with temperature control. These versions are supplied with a remote condenser and are used in those applications where it is necessary the simultaneous control of temperature and humidity: Dehumidification mode: the internal condenser is activated; the unit dehumidifies and heats up the room temperature; Cooling mode: the remote condenser is activated; the unit dehumidifies and cools down the room temperature ACCESSORIES Built- in mechanical hygrostat. Remote mechanical hygrostat. Remote mechanical hygrostat + thermostat (only EHZ). Hot gas defrost system. Stainless steel frame (indoor unit only). Oversized static pressure (2 Pa). Floor trolley version (EH only). EH - Geräte sind Hochleistungsluftentfeu chter, die speziell für den industriellen und gewerblichen Einsatz entwickelt sind, wenn die Feuchtigkeit in der Luft geregelt oder die Kondensation des Wassergehalts in der Luft verhindert werden soll. Der Einsatzbereich dieser Geräte sind Archive, Bügelzimmer, Buchhandlungen, Käsefabriken, unterirdische Räume, Keller und in der Industrie. Diese Baureihe umfasst drei Grundmodelle, die einen Entfeuchtungsleistungsbereich von 128 bis 194 l/24h abdecken. EH Geräte sind Wartungs- und Servicefreundlich konstruiert, wobei alle Einbauteile leicht zugänglich und gegebenenfalls leicht austauschbar sind, was die Wartungs- und Servicekosten ebenfalls reduziert. Die Geräte werden betriebsbereit im Werk gefertigt, verkabelt, Dichtprüfungen unterzogen und mit Kältemittel R47 C gefüllt. Vor dem Versand werden die Geräte einem vollständigen Funktionstest unterzogen. Sie entsprechen den europäischen Richtlinien und sind mit CE Kennzeichnung mittels Aufkleber markiert, sowie mit einer Konformitätserklärung ausgestattet. VERSION EHZ Duftentfeuchter mit Temperaturregelung. Diese Versionen werden mit einem externen Verflüssiger geliefert und werden in jenen Anwendungen verwendet, wo die gleichzeitige Kontrolle der Temperatur und Feuchtigkeit notwendig ist: Entfeuchtungsmodus: Der Geräteintern eingesetzte Verflüssiger ist aktiviert, das Gerät entfeuchtet und heizt gleichzeitig die Raumtemperatur an; Kühlmodus: Der externe Verflüssiger ist aktiviert, das Gerät entfeuchtet und kühlt gleichzeitig die Raumtemperatur ab. ZUBEHÖR Mechanischer Einbaufeuchtigkeitsregler. Externer mechanischer Feuchtigkeitsregler. Externer mechanischer Feuchtigkeits- und Temperaturregler (nur EHZ). Heißgas-Abtauung. Edelstahlrahmenausführung (nur Inneneinheit). Externe statische Pressung (2 Pa). Lenkrollenversion (nur EH). Les déshumidificateurs EH sont des appareils très performants destinés aux applications industrielles et utilisées dans tout environnement qui exige le contrôle du taux d humidité ou pour prévenir des phénomènes de condensation. Convient aux archives, aux pressings, aux fromageries, aux sous-sols et aux milieux industriels générant de l humidité et. La série EH se compose de trois modèles pour une capacité de 128 à 194 l/24h. Tous les panneaux sont facilement amovibles pour faciliter l accès aux parties internes. Toutes les unités sont montées et câblés à l usine, testées pour la tenue de pression, cycle de vide, et sont chargées avec réfrigérant R47C. Les unités sont aussi complètement testées à l usine pour vérifier le correct fonctionnement. Toutes les unités se conforment aux Directives Européennes et sont marquées CE avec le certificat de conformité. VERSION EHZ Déshumidificateurs avec contrôle de température. Cette version est équipée d'un condenseur extérieure et est utilisée en application où est nécessaire le contrôle combiné de température et humidité. Fonctionnement en déshumidification: est activé le condenseur intérieure; l unité réduit l humidité et réchauffe l aire en ambiante ; Fonctionnement en refroidissement: est activé le condenseur intérieure; l unité réduit l humidité et rafraîchit l air en ambiante. ACCESSOIRES Hygrostat mécanique incorporée. Hygrostat mécanique à distance. Hygrostat + thermostat mécanique à distance (seul. EHZ). Système de dégivrage à gaz chaudx. châssis intérieure en acier inox. Pression statique utile (2 Pa). Volants (seul. EH)

16 EH Mod Wydajność osuszania / Moisture removed Entfeuchtungsleistung / Extraction ( l/24h 128,8 164,3 194,1 Nominalny pobór mocy / Nominal input power Leistungsaufnahme / Puissance nominale absorbée ( kw 1,95 2,55 2,95 Maksymalny pobór mocy / Maximum input power Max. Leistungsaufnahme / Puissance max. absorbée ( kw 2,15 2,85 3,25 Nominalny pobór prądu / Nominal input current Nennstromaufnahme / Intensité nominale absorbée ( A 4,8 5,9 7,6 Maksymalny pobór prądu / Maximum input current Maximale Stromaufnahme / Intensité maxi. absorbée ( A 5,1 6,4 8,1 Przepływ powietrza / Air flow / Volumenstrom / Débit d air m 3 /s,361,388,528 Dostępne ciśnienie statyczne / Available static pressure Ext. Pressung / Pression disponible Pa Czynnik chłodniczy / Refrigerant / Kältemittel / Réfrigérant R47C R47C R47C Ciśnienie akustyczne / Sound pressure Schalldruck / Pression sonore ( db(a) Zakres temperatury pracy / Temperature operating range Temperatur Funktionbereich / Limites de fonct. température Zakres wilgotności pracy / Humidity operating range Feuchte Funktionbereich / Limites de fonct. humidité C (6) 1-35 (6) 1-35 (6) % Masa / Weight / Gewicht / Poids Kg Zasilanie / Power supply Betriebsspannung / Alimentation V/Ph/Hz 4/3~+N/5 16 EH13 2 EH16 25 EH Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 3 C; wilgotność względna. Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 35 C; wilgotność względna. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 3 C; wilgotność względna ; temperatura zewnętrzna 35 C. 5) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 35 C; wilgotność względna ; temperatura zewnętrzna 35 C. 6) Tylko wersje S z odszranianiem gorącym gazem. Performances refer to the following conditions: room temperature 3 C; relative humidity. Performances refer to the following conditions: room temperature 35 C; relative humidity. Sound pressure level measured at 1 mt from the unit in free field conditions according to ISO 3746 Performances refer to the following conditions: room temperature 3 C; relative humidity ; ambient temperature 35 C. 5) Performances refer to the following conditions: room temperature 35 C; relative humidity ; ambient temperature 35 C. 6) S versions with hot gas defrost only.

17 EHZ Mod. 2 Wydajność osuszania / Moisture removed l/24h 194,1 Entfeuchtungsleistung / Extraction ( Pobór mocy / Input power Leistungsaufnahme / Puissance absorbée ( kw 2,7 Pobór prądu / Input current Nennstromaufnahme / Intensité absorbée ( A 9,2 Wydajność chłodnicza / Cooling capacity / Kühlleistung / Puissance frigorifique ( kw 9,1 Pobór mocy / Input power / Leistungsaufnahme / Puissance absorbée ( kw 2,6 Maksymalny pobór mocy / Maximum input power Max. Leistungsaufnahme / Puissance max. absorbée (5) kw 3,6 Maksymalny pobór prądu / Maximum input current Maximale Stromaufnahme / Intensité maxi. absorbée (5) A 9,7 Przepływ powietrza / Air flow / Volumenstrom / Débit d air m 3 /s,528 Dostępne ciśnienie statyczne / Available static pressure / Ext. Pressung / Pression disponible Pa 5 Czynnik chłodniczy / Refrigerant / Kältemittel / Réfrigérant Ciśnienie akustyczne / Sound pressure / Schalldruck / Pression sonore ( db(a) 62 Zakres temperatury pracy / Temperature operating range Temperatur Funktionbereich / Limites de fonct. température Zakres wilgotności pracy / Humidity operating range Feuchte Funktionbereich / Limites de fonct. humidité C R47C (6) % 3-99 Masa / Weight / Gewicht / Poids Kg 18 Zasilanie / Power supply / Betriebsspannung / Alimentation V/Ph/Hz 4/3~+N/5 25 EHZ Die technischen Daten beziehen sich auf die folgenden Betriebsbedingungen: Raumtemperatur 3 C, Relativ Feuchte. Die technischen Daten beziehen sich auf die folgenden Betriebsbedingungen: Raumtemperatur 35 C, Relativ Feuchte. Schalldruckpegel am 1 mt Entfernung im freien Feld gemessen nach ISO Daten beziehen sich auf folgenden Betriebsbedingungen: Raumtemp. 3 C, Rel. Feuchte ; Außentemp. 35 C. 5) Daten beziehen sich auf folgenden Betriebsbedingungen: Raumtemp. 35 C, Rel. Feuchte ; Außentemp. 35 C. 6) Nur für S Version mit Heißgas-Abtauung. Les performances sont données aux conditions suivantes: température ambiante 3 C humidité relative. Les performances sont données aux conditions suivantes: température ambiante 35 C humidité relative. Niveau de pression sonore mesuré a une distance de 1 mt en champ libre selon ISO Performances données aux conditions suivantes: température ambiante 3 C humidité relative ; Température ext. 35 C. 5) Performances données aux conditions suivantes: température ambiante 35 C humidité relative ; Température ext. 35 C. 6) Seulement pour version S avec dégivrage a gas chaude. 17

18 Osuszacze standardowe Standard Dehumidifiers Standard Luftentfeuchter Déshumidificateurs standard ITM Osuszacze serii ITM są urządzeniami o wysokiej wydajności specjalnie zaprojektowanymi dla celów przemysłowo handlowych tam gdzie poziom wilgotności powinien być kontrolowany lub gdzie nie powinno się dopuszczać do skraplania pary wodnej. Urządzenia te są w szczególności przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach gdzie przechowywane są archiwa, do pomieszczeń przeznaczonych do prasowania, księgarń, fabryk sera, pomieszczeń podziemnych, piwnic oraz hal przemysłowych gdzie występują wysokie poziomy wilgotności. Seria ta składa się z 2 podstawowych modeli, które obejmują swym zakresem wydajność osuszania od 33 do 415 l/24h. Urządzenia ITM zostały zaprojektowane tak aby ich konserwacja i serwis były proste, a każda z ich części była łatwo dostępna i w razie konieczności dająca się w prosty sposób wymienić, redukując tym samym koszty serwisowania i konserwacji. Wszystkie urządzenia zostały kompletnie zmontowane i okablowane fabrycznie, dokładnie opróżnione i osuszone oraz poddane próbom szczelności pod ciśnieniem oraz zostały napełnione czynnikiem chłodniczym R47C. Przed transportem zostały poddane niezbędnym próbom rozruchowym. Wszystkie urządzenia spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich, zostały indywidualnie oznakowane znakiem CE oraz posiadają Deklarację Zgodności. WERSJE ITMZ Osuszacze z kontrolą temperatury. Wersje te są zaopatrzone w zdalny skraplacz i mają zastosowanie tam gdzie ko-nieczne jest jednoczesne kontrolowanie temperatury i wilgotności: Tryb osuszania: skraplacz wewnętrzny zostaje załączony, urządzenie osusza i podnosi temperaturę w pomieszczeniu; Tryb chłodzenia: zdalny skraplacz zostaje załączony; urządzenie osusza i obniża temperaturę w pomieszczeniu. AKCESORIA Wbudowany mechaniczny higrostat. Zdalny mechaniczny higrostat. Zdalny elektroniczny higrostat. Zdalny mechaniczny higrostat + termostat (tylko ITMZ). Zdalny elektroniczny higrostat + termostat (tylko ITMZ). Rama ze stali nierdzewnej (tylko urządzenie wewnętrzne). Podwyższone ciśnienie statyczne (2 Pa). Wersja z wózkiem (tylko ITM). Rama filtra powietrza dla instalacji kanałowej. System odszraniania gorącym gazem. 18

19 ITM dehumidifiers series are high-performances units especially designed for industrial or commercial purposes where humidity level should be controlled or water vapour condensation should be prevented. These units are particularly indicated for archives, ironing rooms, bookstores, cheese factories, underground rooms, cellars and industrial sites where high humidity level is present. This series comprises 2 basic models which cover a capacity range from 33 to 415 l/24h. ITM units are designed for easy maintenance and service, each part being readily accessible and, when required, easily replaceable thus reducing service and maintenance costs. All the units are fully assembled and wired at the factory, carefully evacuated and dried after leak tests under pressure and then charged with refrigerant R47C. They are all fully operational tested before shipment. They all conforms to European Directives and are individually marked with the CE label and provided with Conformity Declaration. VERSIONS ITMZ Dehumidifiers with temperature control. These versions are supplied with a remote condenser and are used in those applications where it is necessary the simultaneous control of temperature and humidity. Dehumidification mode: the internal condenser is activated; the unit dehumidifes and heats up the room temperature. Cooling mode: the remote condenser is activated; the unit dehumidies and cools down the room temperature. ACCESSORIES Built- in mechanical hygrostat. Remote mechanical hygrostat. Remote electronic hygrostat. Remote mechanical hygrostat + thermostat (ITMZ only). Remote electronic hygrostat + thermostat (ITMZ only). Stainless steel frame (indoor unit only). Oversized static pressure (2 Pa). Floor trolley version (ITM only). Air filter frame for ducted installation. Hot gas defrost system. ITM - Geräte sind Hochleistungsluftentfeu chter, die speziell für den industriellen und gewerblichen Einsatz entwickelt sind, wenn die Feuchtigkeit in der Luft geregelt oder die Kondensation des Wassergehalts in der Luft verhindert werden soll. Der Einsatzbereich dieser Geräte sind Archive, Bügelzimmer, Buchhandlungen, Käsefabriken, unterirdische Räume, Keller und in der Industrie wenn eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit präsent ist. Diese Baureihe umfasst zwei Grundmodelle, die einen Entfeuchtungsleistungsbereich von 33 bis 415 l/24h abdecken. ITM Geräte sind Wartungs- und Servicefreundlich konstruiert, wobei alle Einbauteile leicht zugänglich und gegebenenfalls leicht austauschbar sind, was die Wartungs- und Servicekosten ebenfalls reduziert. Die Geräte werden betriebsbereit im Werk gefertigt, verkabelt, Dichtprüfungen unterzogen und mit Kältemittel R47 C gefüllt. VERSION ITMZ Luftentfeuchter mit Temperaturregelung Diese Versionen werden mit einem externen Verflüssiger geliefert und werden in jenen Anwendungen verwendet, wo die gleichzeitige Kontrolle der Temperatur und Feuchtigkeit notwendig ist: Entfeuchtungsmodus: Der Geräteintern eingesetzte Verflüssiger ist aktiviert, das Gerät entfeuchtet und heizt gleichzeitig die Raumtemperatur an; Kühlmodus: Der externe Verflüssiger ist aktiviert, das Gerät entfeuchtet und kühlt gleichzeitig die Raumtemperatur ab. ZUBEHÖR Mechanischer Einbaufeuchtigkeitsregler. Externer mechanischer Feuchtigkeitsregler. Externer elektronischer Feuchtigkeitsregler Externer mechanischer Feuchtigkeits- und Temperaturregler (nur ITMZ). Externer elektronischer Feuchtigkeits- und Temperaturregler (nur ITMZ). Edelstahlrahmenausführung (nur Inneneinheit). Externe statische Pressung (2 Pa). Lenkrollenversion (nur ITM). Luftfilterrahmen für Kanalanschlussinstallation Heißgas-Abtauung. Les déshumidificateurs ITM sont des appareils très performants destinés aux applications industrielles et utilisées dans tout environnement qui exige le contrôle du taux d humidité ou pour prévenir des phénomènes de condensation. Convient aux archives, aux pressings, aux fromageries, aux sous-sols et aux milieux industriels générant de l humidité et. La série ITM se compose de deux modèles pour une capacité de 33 à 415 l/24h. Tous les panneaux sont facilement amovibles pour faciliter l accès aux parties internes. Toutes les unités sont montées et câblée à l usine, testées pour la tenue de pression, cycle de vide, et sont chargées avec réfrigérant R47C. Les unités sont aussi complètement testées à l usine pour vérifier le correct fonctionnement. Tout les unités se conforment aux Directives Européennes et sont marquées CE avec le certificat de conformité. VERSION ITMZ Déshumidificateurs avec contrôle de température. Cette version est équipée d'un condenseur extérieure et est utilisée en application où est nécessaire le contrôle combiné de température et humidité. Fonctionnement en déshumidification: est activé le condenseur intérieure; l unité réduit l humidité et réchauffe l aire en ambiante. Fonctionnement en refroidissement: est activé le condenseur intérieure; l unité réduit l humidité et rafraîchit l aire en ambiante. ACCESSOIRES Hygrostat mécaniqu incorporée. Hygrostat mécaniqu a distance. Hygrostat électronique a distance. Hygrostat + thermostat mécanique à distance (seul. ITMZ). Hygrostat + thermostat électronique à distance (seul. ITMZ). Châssis intérieure en acier inox. Pression statique utile (2 Pa). Volants (seul. ITM). Cadre pour filtre pour installation canalisée. Système de dégivrage à gaz chaude

20 ITM Mod Wydajność osuszania / Moisture removed Entfeuchtungsleistung / Extraction ( l/24h 329,9 414,8 Nominalny pobór mocy / Nominal input power Leistungsaufnahme / Puissance nominale absorbée ( kw 5,3 6,6 Maksymalny pobór mocy / Maximum input power Max. Leistungsaufnahme / Puissance max. absorbée ( kw 5,8 7,3 Nominalny pobór prądu / Nominal input current Nennstromaufnahme / Intensité nominale absorbée ( A 17 18,5 Maksymalny pobór prądu / Maximum input current Maximale Stromaufnahme / Intensité maxi. absorbée ( A 19,5 25 Przepływ powietrza / Air flow / Volumenstrom / Débit d air m 3 /s 1,55 1,111 Dostępne ciśnienie statyczne / Available static pressure Ext. Pressung / Pression disponible Pa 5 5 Czynnik chłodniczy / Refrigerant / Kältemittel / Réfrigérant R47C R47C Ciśnienie akustyczne / Sound pressure Schalldruck / Pression sonore ( db(a) Zakres temperatury pracy / Temperature operating range Temperatur Funktionbereich / Limites de fonct. température Zakres wilgotności pracy / Humidity operating range Feuchte Funktionbereich / Limites de fonct. humidité C (6) 1-35 (6) % Masa / Weight / Gewicht / Poids Kg Zasilanie / Power supply Betriebsspannung / Alimentation V/Ph/Hz 4/3~+N/5 4 ITM33 5 ITM Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 3 C; wilgotność względna. Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 35 C; wilgotność względna. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 m od urządzenia w wolnej przestrzeni zgodnie z ISO Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 3 C; wilgotność względna ; temperatura zewnętrzna 35 C. 5) Wydajności odnoszą się do następujących warunków: temperatura otoczenia 35 C; wilgotność względna ; temperatura zewnętrzna 35 C. 6) Tylko wersje S z odszranianiem gorącym gazem. Performances refer to the following conditions: room temperature 3 C; relative humidity. Performances refer to the following conditions: room temperature 35 C; relative humidity. Sound pressure level measured at 1 mt from the unit in free field conditions according to ISO 3746 Performances refer to the following conditions: room temperature 3 C; relative humidity ; ambient temperature 35 C. 5) Performances refer to the following conditions: room temperature 35 C; relative humidity ; ambient temperature 35 C. 6) S versions with hot gas defrost only.

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

MESSEN - PRÜFEN KONTROLLIEREN

MESSEN - PRÜFEN KONTROLLIEREN M MEASURING - INSPECTING TESTING with magnifiers, microscopes and mobile video systems MESURER VÉRIFIER CONTRÔLER avec loupes, microscopes et systèmes vidéo mobiles POMIAR BADANIE KONTROLA szklami powi

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

FlammEx. Funk-Sende- & Empfangsmodul MONTAGE D GB F NL PL. Art.-Nr. 003170A. MA GEV Funkmodul 07.12.2004 10:25 Uhr Seite 1

FlammEx. Funk-Sende- & Empfangsmodul MONTAGE D GB F NL PL. Art.-Nr. 003170A. MA GEV Funkmodul 07.12.2004 10:25 Uhr Seite 1 MA GEV Funkmodul 07.12.2004 10:25 Uhr Seite 1 GEV Gutkes Elektro Vertriebs GmbH Postfach 73 03 08 30552 Hannover Fax: 0511 / 958 58 05 Internet: www.gev.de E-Mail: info@gev.de WA 12/04 MONTAGE D GB F NL

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Handsfree Kit BT77R

Bluetooth Handsfree Kit BT77R www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77R for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manuel Utilisateur Manual de Usuario Instrukcja uzytkowania - 1 - Manual English. P.2 P.13 Deutsch......P.14

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRODUKTU

DOKUMENTACJA PRODUKTU Chłodzenie precyzyjne do zabezpieczenia systemów biznesowych o krytycznym znaczeniu Liebert HPW System chłodzenia węzłów zdalnego dostępu telekomunikacji mobilnej przeznaczony do montażu zewnętrznego Liebert

Bardziej szczegółowo

system es-cape ES-SYSTEM

system es-cape ES-SYSTEM Zdjęcia i parametry produktów zawarte w niniejszym katalogu stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu prawa. Niektóre parametry dostarczanych produktów (w szczególności waga lub

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

Passive volume controller for audio monitoring User manual. Bedienungsanleitung Mode d emploi Manual del usuario Podrêcznik u ytkownika

Passive volume controller for audio monitoring User manual. Bedienungsanleitung Mode d emploi Manual del usuario Podrêcznik u ytkownika Passive volume controller for audio monitoring User manual Bedienungsanleitung Mode d emploi Manual del usuario Podrêcznik u ytkownika User manual 4 Bedienungsanleitung 8 Mode d emploi 13 Instrucciones

Bardziej szczegółowo

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

Firma Elobau The company elobau L entreprise elobau 03 09 Bezpieczeństwo maszyn Machine safety Sécurité machine 10 11 Wskaźniki poziomu Level

Firma Elobau The company elobau L entreprise elobau 03 09 Bezpieczeństwo maszyn Machine safety Sécurité machine 10 11 Wskaźniki poziomu Level Przegląd produktów Firma Elobau The company elobau L entreprise elobau 03 09 Bezpieczeństwo maszyn Machine safety Sécurité machine 10 11 Wskaźniki poziomu Level indication Détecteurs de niveau 12 13 Czujniki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

English (see page EN 1-15) Français (voir pages FR 1-13) Polski (patrz strony PL 1-20)

English (see page EN 1-15) Français (voir pages FR 1-13) Polski (patrz strony PL 1-20) doro congress 205 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 English (see page EN 1-15) 1 Input socket for additional equipment 2 Recall button 3 Handset/Headset volume control 4 Redial button 5 Mute button and

Bardziej szczegółowo

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja

R+ 1610 S. Zgrabiarka. Instrukcja obslugi. Oryginalna instrukcja R+ 1610 S Zgrabiarka Instrukcja obslugi Oryginalna instrukcja PL Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben. Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert

Bardziej szczegółowo

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv GT-B3800 User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv English...1 Deutsch... 27 Polski... 55 Česky... 85 Magyar... 111 CONTENTS WELCOME THANK YOU FOR CHOOSING

Bardziej szczegółowo

User guide Manuel d'utilisation Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso Instrukcja obsługi

User guide Manuel d'utilisation Bedienungsanleitung Istruzioni per l uso Instrukcja obsługi English French German Italian Polish 505 Two-way Speaker Telephone Téléphone mains-libres avec présentation du numéro Telefon mit Freisprecheinrichtung Telefono con vivavoce a due vie Telefon z funkcją

Bardziej szczegółowo

The Nice Era The Nice Revolution has already begun Be Different Be Nice

The Nice Era The Nice Revolution has already begun Be Different Be Nice Nice Review The Nice Era The Nice Revolution has already begun Be Different Be Nice The Nice New Era A New Era is Born Revolutio nary Products Solutions And More Nice Ideas Nice Review The Nice Revolution

Bardziej szczegółowo

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko

MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.02.2005/B.drienko baseline+ Garagentorantriebe Garage door opener Napędy bram garażowych Pohony garážových vrat MuSTer BA für Aperto baseline Stand 07.0.00/B.drienko D Montage- und Betriebsanleitung t Installation and Operating

Bardziej szczegółowo

Battery Backup with Surge Protection

Battery Backup with Surge Protection Battery Backup with Surge Protection Unité d alimentation de secours avec protection parafoudre Accunoodvoeding met spanningsbeveiliging Zasilacz awaryjny z zabezpieczeniem antyprzepięciowym Záložní baterie

Bardziej szczegółowo

U s. e r M a n u a l VOLCANO 550-850W VOLCANO

U s. e r M a n u a l VOLCANO 550-850W VOLCANO U s e r M a n u a l 550-850W 550-850W INTRODUCTION Thank you for choosing high-end Mode Com Volcano power supply. Volcano was deigned so as to fulfill all the needs of even the most demanding Users. Excellent

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKOWYM THREE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH SQUIRREL-CAGE ROTOR DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOREN MIT KÄFIGLÄUFER

TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKOWYM THREE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH SQUIRREL-CAGE ROTOR DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOREN MIT KÄFIGLÄUFER TRÓJFAZWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKWYM THREEPHASE INDUCTIN MTRS WITH SQUIRRELCAGE RTR DREHSTRMASYNCHRNMTREN MIT KÄFIGLÄUFER ZNACZENIA FERWANYCH SILNIKÓW 01. SYMBLS F FFERED MTRS BEZEICHNUNGEN

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02. CEX Inhaltsverzeichnis.

Bardziej szczegółowo

Chifa - Instrumenty chirurgiczne

Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chirurgia kostna Knochenchirurgie Bone Surgery - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN PL ENG DE KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN SPRZEDAWCA / SELLER / VERKÄUFER: FIRMA / COMPANY / FIRMA ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo