Bezpieczna sie to duo wicej ni firewall.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczna sie to duo wicej ni firewall."

Transkrypt

1 Bezpieczna sie to duo wicej ni firewall. Grzegorz Wróbel Systems Engineer CCIE# Security 1

2 Ewolucja zagroe Rozmiar celu Eskalacja zagroenia dla instytucji Wpływ na infrastruktur wiatow Sieci Regionalne Wiele Sieci Pojedyncza sie Pojedynczy komputer Tygodnie I Gen Boot viruses Dni II-ga Gen Macro viruses Denial of Service Minuty III Gen Distributed Denial of Service Blended threats Sekundy Nastpne Generacje Flash threats Ogromne DDoS wywoływ. przez worm Worm atakujcy payload

3 Sapphire Worm lub Slammer Ilo zainfekowanych hostów rosła dwukrotnie co 8.5 sekundy Zainfekowano 75,000 hostów w 11 minut Spowodował przerwy w pracy sieci, anulowanie połcze lotniczych, problemy z uywaniem bankomatów 11 Minut po wypuszczeniu W szczycie, skanowano 55 milionów hostów na sekund 8 6 3

4 Sieci 5-10 lat temu Zamkite sieci PSTN PSTN Oddział zdalny Frame Relay X.25 Łcza stałe 4

5 Dzisiejsze sieci 5

6 Osigalno narzdzi Connected to 6

7 Dzisiejsze sieci Co moe sta si przedmiotem ataku? Cechy Sieci Szeroki dostp do internetu Centra danych Uytkownicy mobilni Sieci bezprzewodowe Rónorodno medium Zmiana typów zagroe!!! Co moe by celem ataku? Urzdzenia sieciowe!!! Stacje i serwery Całe sieci/usługi Aplikacje Informacja/Dane System zarzdzania 7

8 Spojrzenie na bezpieczestwo sieciowe musi ulec zmianie DOTYCHCZAS OD TERAZ Reaktywne Wydzielone Dedykowany produkt Proaktywne Zintegrowane, Na wielu poziomach Sie / System kocowy 8

9 Ewolucja wizji Cisco Security Strategy Cisco Self-Defending Network SDN Faza III Adaptacyjna ochrona przed zagroeniami Wzajemna wiadomo pomidzy usługami bezpieczestwa i inteligencj sieciow Podnoszenie efektywnoci zabezpieczenia, umoliwienie proaktywnej reakcji Konsolidacja usług, zwikszenie efektywnoci operacyjnej Rozpoznawanie i inspekcja aplikacji dla bezpiecznego dostarczania do nich danych i optymalizacji ich pracy Technologie punktowe Wiele oddzielnych dedykowanych urzdze Odseparowane oprogramowania do zarzdzania SDN Faza II Współpracujce systemy bezpieczestwa Bezpieczestwo staje si systemem odpornociowym w całym organimie sieci : Stacje kocowe + Sie + Polityki Wiele usług i urzdze współpracujych z sob oraz aktywnym systemem zarzdzania w celu udaremniania ataków NAC, IBNS, SWAN SDN Faza I Zintegrowane I bezpieczestwo Kady element sieci jest punktem obrony Routery, Switche,Urzdzenia dedykowane,stacje kocowe Bezpieczna łczno (V3PN, DMVPN), Obrona przed zagroeniami, Zaufanie & tosamo Ochrona fundamentów sieci 9

10 Bezpieczenstwo na wszystkich poziomach sieci Threat Defense Ochrona Brzegu sieci : Firewalls Prevents Attacks / Access Control Monitorowanie ruchu: Intrusion Detection / Prevention Monitors traffic / Prevents Attacks Ochrona stacji i serwerów: Cisco Security Agent (CSA) Protects Hosts Against Worms Internet Trust and Identity Weryfikacja tosamoci: Identity and Policy Servers Control Who/What Has Access Si Si Secure Comm. Bezpieczny transport: IPSec & SSL VPN Protects Data/Voice Confidentiality Mgm t Zintegrowane zarzdzanie: CiscoWorks VMS Operational Integration Across Services 10

11 Nowa generacja urzdze Cisco Systems Serie Cisco 3800, 2800 i 1800 Wydajno i skalowalno Seria 3800 Skalowalno modułów usługowych oraz Wysoka wydajno 2800 Series Seria 2800 Wbudowana obsługa głosu, danych, wideo & Zintegrowane bezpieczestwo Zintegrowana transmisja danych oraz bezpieczestwo Nowa, zintegrowana funkcjonalno Firewall Intrusion Detection/Prevention Szyfrowanie danych i głosu Filtrowanie URL i cache Seria 1800 Duy Oddział Biuro, oddział Małe i rednie Firmy 11

12 Infekcja robak internetowy Wireless LAN Uytkownik Mobilny Ataki pochodz praktycznie zewszd LAN Data Center Internet Branch Samopropagujce si robaki w dalszym cigu blokuj działanie firm, powoduj zaprzestanie działania sieci oraz wymuszaj patchowanie Lokalizowanie i izolowanie zainfekowanych systemów i segmentów jest kosztowne i czasochłonne Wiele funkcji pracowniczych, metod i sposobów dostpu potguje problem 12

13 Idealne rozwizanie: System Zintegrowany Klient zgodny: Zgoda! Policy Servers Uytkownik Zdalny Klient niezgodny Odmowa! Kwarantanna! Internet Oddział Rozwizanie składa si z wielu komponentów Oprogramowanie instalowane na systemach kocowych jest wiadome warunków bezpieczestwa Serwery polityk definiuj zgodno z regułami dostpu Urzdzenia sieciowe (routery, przełczniki) wymuszaj polityk Ochrona przed wirusami/robakami wymaga współpracy midzy producentami 13

14 Rozwizanie Network Admission Control NAC: Wykorzystanie sieci do inteligentnego narzucenia uprawnie dostpowych na bazie security posture urzdzenia kocowego Charakterystyka NAC : Wszechobecne rozwizanie dla wszystkich metod połacze Host dajcy dostpu do sieci Cisco Trust Agent Credentials EAP/UDP, Sieciowe urzdzenia dostpowe 1 2 EAP/802.1x Notyfikacja 6 Wymuszenie policy Credentials RADIUS Uprawnienia dostpu 5 4 Policy Server Podejmowanie decyzji Policy (AAA) 2a Sever Credentials Zgodny? 3 HTTPS AV Server Sprawdza wszystkie hosty Wykorzystuje inwestycje w sie i oprogramowanie antywirusowe Usługi Quarantine & remediation Skalowalne rozwizanie 14

15 Zintegrowane bezpieczestwo w sieci Ochrona w sieci wewntrznej LAN Man in the Middle Attack Kwarantan na Blokada Nieuprawnionego uytkownika Blokada dla Podstawionego Access Point Autoryzowany Uytkownik z dostepem do Baz Danych Uytkownik autoryzowany Record Data Host IPS (CSA) i Cisco Identity Based Network Admiss Control (NAC) Networking Services (IBNS) Wykrycie i izolacja Zainfekowanych uytkowników Uwierzytelnienie i autoryzacja dostpu do sieci i okrelonych zasobów Cisco Catalyst Integrated Security Ochrona przed atakami w Sieci LAN Man-in-the-Middle DHCP Server Spoofing IP Address Spoofing 15

16 Komponet NAC - Cisco Security Agent Rozwizanie HIPS nowej generacji Ochrona serwerów i stacji roboczych Wykrywa i uniemoliwia dokonanie naduycia Unikalna analiza zachowa chroni przed znanymi jak i nieznanymi zagroeniami Ochrona m.in. przed: Mydoom W32.Blaster Fizzer Bugbear Sobig.E SQL Slammer Sircam.A CodeRed Nimda W32.Netsk I wieloma innymi, BEZ update ów sygnatur! 16

17 Funkcje CSA Adresuje zagroenia day-zero Obnia koszty zwizane z atakiem Eliminuje kwestie zwizane z niedostpnoci systemów Obnia obcienia zwizane patch owaniem mały wpływ na wydajno stacji Obnia koszty zwizane z odtworzeniem danych Inwentaryzacja oprogramowania Okrelenie polityki i zdalne blokowanie konkretnych aplikacji na stacji uytkownika 17

18 NAC aplikacje... Cisco Systems Cisco Security Agent & Cisco Trust Agent NAI / McAfee VirusScan 7.x, 8.0i integration Symantec Enterprise Development Alliance Program Trend Micro IBM OfficeScan & Control Manager integration Tivoli integration in progress Computer Associates Signed agreement Microsoft Signed agreement 18

19 Koszty alternatywne w technologiach zabezpiecze Uzupełniajce si mechanizmy, Ograniczone moliwoci rozwoju Firewall Usługi IPS Usługi Network AV Usługi IPSec/SSL VPN Usługi Usługi kontroli dostpu Inspekcja pakietów Walidacja protokołów Precyzja egzekwowania polityki Szeroki zakres wykrywanych ataków Precyzyjna inspekcja pakietów Kontrola aplikacji Dynamiczna reakcja na zdarzenie Ochrona antywirusowa Spyware, Adware, Malware- Wykrywanie i kontrola Ochrona przed wrogim kodem SSL VPN IPSec VPN Zarzdzanie uytkownikami Zarzdzanie grupami Klastrowanie Ataki na dostp do danych Naduycia w sesjach L4 Skanowanie portów Tworzenie wrogich pakietów Ataki w L7 DOS Znane ataki Ruch tunelowany Ograniczona ochrona Zainfekowany ruch Wiele oddzielnych osług x Wiele lokalizacji = Koszty alternatywne w bezpieczestwie 19

20 Adaptacyjna ochrona przed zagroeniami Konwergencja usług umoliwia tworzenie bardziej efektywnych zabezpiecze Kontrola dostpu, inspekcja pakietów Usługi typu Firewall wiadomo aplikacji, inspekcja treci, powstrzymywanie wirusów Usługi IPS oraz AV Identyfikacja, wirtualizacja, QoS segmentacja, Network Intelligence Cisco Router CSA Cisco DDoS Catalyst VPN VPN Access Cisco Router Catalyst PIX Identity-Based Networking NAC CSA Quarantine VLAN Cisco IPS CSA 20

21 Przedstawiamy Cisco Adaptive Security Appliances Adaptacyjna ochrona przed zagro eniami Inspekcja Inspekcja warstwy warstwy aplikacji aplikacji,, kontrola kontrola WWW,granularna WWW,granularna polityka polityka Bezpiecze Bezpiecze stwo stwo aplikacji aplikacji Obrona Obrona przed przed oprogramowaniem oprogramowaniem typy typy malware malware,, wykrywanie wykrywanie anomali anomali Drobiazgowa Drobiazgowa kontrola kontrola ruchu, ruchu, proaktywna proaktywna reakcja reakcja Granularna Granularna kontrola kontrola ruchu ruchu Ochrona Ochrona Anti-X Anti-X Catalyst CSA Cisco Router Cisco DDoS VPN Cisco Router VPN Access Catalyst Quarantine VLAN NAC CSA PIX Identity-Based Networking Cisco IPS The Cisco ASA 5500 Series CSA 21

22 Seria Cisco ASA 5500 Konwergencja usług,wydajno,połczenie sprawdzonych na rynku technologii Znane Technologie Adaptive Threat Defense, Secure Connectivity Technologie Firewall Cisco PIX Bezpieczestwo aplikacji Technologie IPS Cisco IPS Ochrona Anti-X Technologie NW-AV Cisco IPS, AV Technologie VPN Cisco VPN 3000 Granularna kontrola ruchu Inteligencja sieci Cisco Network Services IPSec i SSL VPN 22

23 ASA 5500 Najwysza wydajno, maksymalne bezpieczestwo Rezultaty testów przeprowadzonych przez firm Miercom Miercom porównał ASA 5520, Netscreen 208, Checkpoint NGX oraz Fortinet 1000 Rezultaty obejmujce ASA 5500: Wysza wydajno ASA pobiła wszystkich konkurentów w kadym ze scenariuszów Ponad szeciokrotnie wiksza przepustowo przy jednoczenie testowanych usługach IPS/Firewall 3x wiksza przepustowo dla sieci VPN 4x wicej jednoczesnych połcze ni u najmocniejszego rywala Wyszy poziom zabezpiecze zatrzymuje wicej zagroe ni konkurencja ASA podczas testów zatrzymała 100% ataków konkurencja rednio około 30-40% 23

24 Cisco ISR Routers and ASA 5500 Series Elastyczno w bezpieczestwie i sieciach VPN Adaptive Security Appliance Dla preferujcych dedykowane urzdzenia zwizane z bezpieczestwem Udostpnia najnowsze technologie z dziedziny zapobiegania zagroeniom Bogatszy zestaw funkcji dla sieci VPN typu remote-access Mniejsza złoono licencjonowania oprogramowania dziki specjalizacji Integrated Services Routers Dla preferujcych rodowisko IOS Dostarcza najnowsze technologie bezpieczestwa zintegrowanego z platform routujc Bogaty zestaw funkcji dla sieci VPN typu site-to-site Zwiksza efektywno inwestycji ponoszonej na platform sieciow o ogólnym zastosowaniu Rozwizania dopasowane do kadego klienta 24

25 SAFE ~ Jak poskłada to wszystko w cało? Zbiór najlepszych praktyk zwizanych z implementowaniem zintegrowanych zabezpiecze sieciowych Pozycjonowany dla: Duych przedsibiorstw Małego biznesu Sieci typu IPSec VPN Rozwiza głosowych Rozwiza bezprzewodowych Handlu elektronicznego Rozwiza warstwy drugiej 25

26 26

Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (od zewnątrz) Michał Kraut Systems Engineer Maj 2005

Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (od zewnątrz) Michał Kraut Systems Engineer Maj 2005 Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (od zewnątrz) Michał Kraut Systems Engineer Maj 2005 1 Agenda Monitorowanie i ochrona bezpieczeństwa -CS-MARS -Cisco IPS -Cisco CSA Ochrona bezpieczeństwa na

Bardziej szczegółowo

Cisco TCC co w praktyce oznacza SDN?

Cisco TCC co w praktyce oznacza SDN? Cisco TCC co w praktyce oznacza SDN? Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com CONFidence, maj 2007 Kraków 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Agenda (nie)bezpieczeństwo sieci (?) Cisco Self Defending

Bardziej szczegółowo

SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION

SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Zalecenia odnośnie budowy bezpiecznego styku z siecią zewnętrzną- na podstawie architektury Cisco Systems SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Cisco Systems has created the Cisco SMB

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy systemu bezpieczeństwa brzegowego, implementacja i konfiguracja środowiska zapór sieciowych.

Koncepcja budowy systemu bezpieczeństwa brzegowego, implementacja i konfiguracja środowiska zapór sieciowych. Koncepcja budowy systemu bezpieczeństwa brzegowego, implementacja i konfiguracja środowiska zapór sieciowych. Sławomir Karaś, Clico Sp. z o. o. skaras@clico.pl www.clico.pl 1 Plan wystąpienia Specyficzne

Bardziej szczegółowo

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl chroń i kontroluj swoje sieci, aplikacje, dane i urządzenia www.fortinet.pl bezpieczeństwo następnej generacji FORTINET Paradygmat bezpieczeństwa, który obowiązywał przez ostatnie dwie dekady musiał ewoluować,

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu do sieci dla komputerów lokalnych i zdalnych - rozwiązania Juniper Secure Access (SA) i Unified Access Control (UAC)

Kontrola dostępu do sieci dla komputerów lokalnych i zdalnych - rozwiązania Juniper Secure Access (SA) i Unified Access Control (UAC) Kontrola dostępu do sieci dla komputerów lokalnych i zdalnych - rozwiązania Juniper Secure Access (SA) i Unified Access Control (UAC) Radosław Wal radosław.wal@clico.pl Agenda Wprowadzenie Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego

światowy lider bezpieczeństwa sieciowego Real Szanowni Time Państwo, Network Protection Firma Fortinet Polska zaprasza do udziału w Warsztatach dedykowanych inżynierom technicznym w dniach 22 lub 23 lutego 2011 roku (do wyboru) w Centrum Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Cisco SMB w ofercie Konsorcjum FEN. Krzysztof Siwek Cisco Product Manager krzysztof.siwek@fen.pl

Cisco SMB w ofercie Konsorcjum FEN. Krzysztof Siwek Cisco Product Manager krzysztof.siwek@fen.pl Cisco SMB w ofercie Konsorcjum FEN Krzysztof Siwek Cisco Product Manager krzysztof.siwek@fen.pl Agenda Switching Routing Security WLAN Switching Przełączniki sieciowe Cisco Catalyst Zakres produktowy Switching

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security , Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security Appliance ASA 3. Cisco IPS 4200 4. Cisco IOS Security 2 Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security

Bardziej szczegółowo

ROUTERY ISR SERII 1800 MODELE 1801, 1802, 1803, 1811 i 1812

ROUTERY ISR SERII 1800 MODELE 1801, 1802, 1803, 1811 i 1812 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ROUTERY ISR SERII 1800 MODELE 1801, 1802, 1803, 1811 i 1812 Cisco Systems redefiniuje znaczenie słów najlepszy w swojej klasie w odniesieniu do małych i średnich rozwiązań routerów

Bardziej szczegółowo

1 Ataki aktywne. 2 Ataki pasywne. 3 Domena kolizyjna. 4 Domena rozgłoszeniowa. 5 Protokół ARP. 6 Ethernet

1 Ataki aktywne. 2 Ataki pasywne. 3 Domena kolizyjna. 4 Domena rozgłoszeniowa. 5 Protokół ARP. 6 Ethernet Słowniczek poj 1 Ataki aktywne...2 2 Ataki pasywne...2 3 Domena kolizyjna...2 4 Domena rozgłoszeniowa...2 5 Protokół ARP...2 6 Ethernet...2 7 Adres IP...3 8 Adres domenowy...3 9 Firewall...3 10 Maskarada

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Odpowiedź na pytania do dialogu technicznego nr 1/sisp-2/2014 Zadanie 1 sieć LAN w oddziałach Wymiana przełączników dostępowych w Urzędach Statystycznych Podstawowe wymagania: 48 portów o przepustowości

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

Nr projektu Data Faza Egz. Nr PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ. Targi Kielce. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 60, fax 041 346 05 66 Nr projektu Data Faza Egz. Nr 1 marzec 2009 projekt wykonawczy 1 PROJEKT SIECI INFORMATYCZNEJ CZĘŚĆ B URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania którym możesz zaufać!

Rozwiązania którym możesz zaufać! O FER TA PRODUK TOWA Rozwiązania którym możesz zaufać! Pełna ochrona Firma SoniWALL posiada bogatą ofertę rozwiązań w zakresie zabezpieczeń sieci, zdalnego dostępu, poczty elektronicznej oraz archiwizacji

Bardziej szczegółowo

phion netfence Security Gateway podstawowe elementy

phion netfence Security Gateway podstawowe elementy phion netfence Security Gateway podstawowe elementy phion netfence jest nowoczesnym systemem firewallowym przeznaczonym do kompleksowej ochrony sieci oraz jej zasobów. Jego podstawowymi elementami są firewall

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny dostęp do zasobów korporacyjnych w oparciu o rozwiązania Juniper Networks

Bezpieczny dostęp do zasobów korporacyjnych w oparciu o rozwiązania Juniper Networks Bezpieczny dostęp do zasobów korporacyjnych w oparciu o rozwiązania Juniper Networks Piotr Kędra pkedra@juniper.net Copyright 2008 Juniper Networks, Inc. www.juniper.net 1 Agenda Bezpieczny dostęp do sieci

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN)

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN) Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. Autor: Bogumił Żuchowski Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo