17th International Congress of Nutrition Modern Aspects of Nutrition - Present Knowledge and Future Perspectives Vienna, Austria, August 27-31, 2001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17th International Congress of Nutrition Modern Aspects of Nutrition - Present Knowledge and Future Perspectives Vienna, Austria, August 27-31, 2001"

Transkrypt

1 17th International Congress of Nutrition Modern Aspects of Nutrition - Present Knowledge and Future Perspectives Vienna, Austria, August 27-31, uczestników ze 113 krajów JB

2 NUTRITION SAFARI th International Nutrition Congress September 19-23, 2005 ICC DURBAN SOUTH AFRICA JB

3 Rodzaj wystąpienia Wykłady plenarne - ustne Wykłady specjalne - ustne Sympozjum Azja ustne Sympozja - ustne Postery Ogółem Liczba przygotowanych wystąpień Zarejestrowa ni Osoby towarzyszące Zarejestrowani Przybyli Polacy: Iśś, WIHE, UJ, AR Kraków, AR Poznań, AM Gdynia, AM Gdańsk, UWM, UMK Media Ogółem Delegaci, którzy opłacili pełną składkę 48,7% JB

4 JB 19th International Congress of Nutrition 2009 Nutrition Security for All 4-9 October 2009 BITEC, Bangkok, Thailand Pałac Królewski Tajski Bank Rolny Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) 20 ICN r. Granada, Hiszpania

5 Prezydent IUNS Dr Richard Uauy Institute of Nutrition and Food Technology University of Chile Prezydent-Elekt IUNS Dr Ibrahim Elmadfa Institute of Nutritional Sciences University of Vienna Były Prezydent IUNS Dr Mak Lawrence Wahlqvist Asia-Pacific Health & Nutrition Center Monash Asia Institute Australia JB

6 The New Nutrition Science project Wspólna inicjatywa: International Union of Nutritional Sciences i World Health Policy Forum Schloss Rauischholzhausen, Justus Liebig University, Giessen, RFN Połączenie: food, nutrition, cosmological and earth sciences, telecommunication and other sciences. This will require imaginative and pluralistic training and practice. JB

7 Nutrition science is defined as the study of food systems, foods and drinks, and their nutrients and other constituents, and of their interactions within and between all relevant biological social and environmental systems. JB

8 PASSCLAIM Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods Consensus on Criteria An European Commission Concerted Action Project Coordinated by ILSI Europe Badania in vitro stosowanie linii komórkowych odpowiadających ludzkim tkankom. Jest jasno określona ekspozycja dla Ŝywności i składników Ŝywności. Są powtarzalne w więcej niŝ w jednym eksperymencie. Zwrócenie uwagi na genotyp przy interpretacji wyników badań. Grupy osób badanych muszą być reprezentatywne dla populacji ogólnej. JB

9 PASSCLAIM Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on Foods Czynniki jakie muszą być brane pod uwagę w badaniach populacji ludzkiej: 1. Wiek. 2. Płeć. 3. Pochodzenie etniczne. 4. Genotyp odpowiadający badanej funkcji. 5. Czynniki stylu Ŝycia palenie, aktywność fizyczna, spoŝycie alkoholu. 6. Cykl menstruacyjny. 7. Zwyczajowa dieta. 8. Czynniki środowiskowe jak np. klimat. JB

10 Wholesome nutrition: a suitable diet for the new nutrition science project Claus Leitzman (Institute of Nutrition, Justus Liebig University, Publ. Hlth. Nutr. 8, 2005) Koncepcja new nutrition science opierająca się na solidnych naukowych danych wymaga rekomendacji dla jej praktycznej realizacji. Wholesome nutrition (zdrowe odŝywianie) wypełnia te potrzeby, poniewaŝ daje pierwszeństwo (faworyzuje) spoŝywaniu Ŝywności z lokalnie rosnących roślin o jak najwyŝszej jakości. Jest to korzystne dla zdrowia, atrakcyjne pod względem etycznym i ekologicznym. JB

11 Definicja Wholesome nutrition (zdrowe odŝywianie) Składa się głównie z Ŝywności pochodzenia roślinnego, która w niewielki sposób została przetworzona, tyle ile tego wymagała. Zalecane produkty to: warzywa, owoce, produkty z pełnego ziarna, strączkowe i orzechy, jak równieŝ mleko i produkty mleczne. Jeśli się zapragnie to niewielkie ilości mięsa, ryb i jaj mogą być spoŝywane. Prawie połowa jedzonej Ŝywności powinna składać się z nieprzetworzonych produktów (owoce, sałaty, orzechy). Biorąc pod uwagę zdrowie, celem osiągnięcia zrównowaŝenia, naleŝy uwzględniać interakcję Ŝywności i Ŝywienia z aspektami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi. JB

12 7 rekomendacji wholesome nutrition (zdrowe odŝywianie) 1.Enjoy your food. Ludzie wierzą, Ŝe radość jedzenia Ŝywności jest niekompatybilna ze zdrowiem. Jakość Ŝywności jest klasyfikowana w trzech kategoriach: a) smak b) zdrowie c) zastosowanie - uŝytkowanie. Smakowity posiłek, podany właściwie, wywołuje uczucie zadowolenia, pozytywne myślenie i dobre samopoczucie. A to wszystko ma wpływ na ciało i duszę (soul). WN rozwaŝa cztery aspekty: a) indywidualne (smak zdrowie i zastosowanie); b) społeczne (psychologiczne, kulturalne i etyczne); c) środowiskowe (ekologiczne); d) ekonomiczne (rynkowe handlowe). JB

13 2. Choose foods of plant origin Wiele niezbędnych składników zawartych jest w roślinach w znacznie większych ilościach niŝ w produktach pochodzenia zwierzęcego np. kwasy tłuszczowe n-3 tuńczyk 5000 mg/100 g a w orzechach ok /100g. WaŜny aspekt składnika odŝywczego to gęstość odŝywcza Ŝywności przetworzonej i nieprzetworzonej. Problem nadwagi i otyłości mniejsza wartość energetyczna a ta sama ilość składników odŝywczych. Problem uwalniania do atmosfery dwutlenku węgla i metanu oraz związków azotowych zanieczyszczenie środowiska. Indie Ŝywią 16% populacji świata mając tylko 8% zasobów światowych ziemi uprawnej. JB

14 3. Select minimally processed foods Straty składników odŝywczych dla mąki przetworzonej w porównaniu do mąki zawierającej pełne ziarno sięgają od 53 do 94%. Zawartość kwercetyny w jabłku sięga 150 mg/100 g a w soku jabłkowym 5 mg/100 g strata 97%. Aspekt ekologiczny małe zuŝycie energii, spadek emisji CO 2 i SO 2, Aspekt społeczny kontakt bezpośredni z producentem podczas sprzedaŝy na lokalnym targowisku. 4. Favour organic foods Ten typ produkcji rolnej dobrze usytuowany w Unii Europejskiej kraje wiodące ponad 10% upraw Austria, Szwajcaria, kraje Skandynawskie. JB

15 5. Prefer regional and seasonal foods JB Dojrzewanie roślin w optymalnym czasie i wtedy ich zbiór. To pozwala na produkcję roślinie związków chemicznych podnoszących jej wartość odŝywczą, szczególnie takich jak aromat i kolor. Aspekty ekologiczne - produkcja gazów cieplarnianych, przewoŝenie ładunków na duŝe dystanse, dlaczego w lecie mamy jeść groszek z Afryki. 6. Purchase environment-benign packaged foods Dokonywać zakupów Ŝywności opakowanej w przyjazne opakowania lub luzem. Sortowanie opakowań. Opakowania degradowalne.

16 7. Choose fairly traded foods Fairly - uczciwie, dość, bezstronnie, całkowicie, czysto, dostatecznie, honorowo, rzetelnie, słusznie, sprawiedliwie, właściwie Problem małych gospodarstw, rodzinnych, szczególnie w krajach o niskich dochodach. Subsydiowanie Ŝywności. Ochrona produkcji o niskiej skali. Jest opracowana definicja wyjaśnienie, co to znaczy fair trade. Ale chyba najwaŝniejsze to: Protection of human rights by supporting social equity, environmental-benign behaviour i economic security. JB

17 Produkty zalecane w WN Jak duŝo i jak często jeść DuŜo Umiarkowanie Rzadko Unikać Warzywa Owoce Produkty mączne z pełnego ziarna Ziemniaki Strączkowe Przyprawy Orzechy Nasiona roślin oleistych Naturalne oleje (native) Masło Mleko (produkty) Mięso, ryby, jaja śywność puszkową Produkty z białej mąki Tłuszcze rafinowane Przetwory mięsne Alkohol Rafinowany cukier Słodycze Wyizolowane substancje Gotowe do spoŝycia wysoko przetworzone produkty Sól Miód JB

18 Czwartek 22 września - Konferencja Durban IUNS Sympozjum 5.8 Sympozjum 6.8 Functional foods Food safety Piątek 23 września Konferencja Durban Wykłady plenarne 10. Process for the assessment of scientific support for claims on foods. Wybrane postery: Total antioxidant activity and phenolic content in Berberies vulgaris fruit extract G. Motalleb et al. Bioactive peptides in the probiotic kefir. E.F. Farnworth et al. Development of soy yogurt with inulin and bifido bacteria. Y.G. Navarro et al. Studies on flavonoids in Circium aponicum. E.K. Bae Characteristics of a dietary-fibre-rich product developed from waste pineapple pulp. K. Tano-Debrah. Risk analysis of food and drugs interactions. M. Jarosz et al. Feeding yogurt reduced blood lead among gas station workers. M. SalehMohamed et al. Sampling simulation of Sausi Kernels as an indicator for detection and traceability of GMOS AMAI-Swailem et al JB

19 Pytania i watpliwosci zwiazane z Narodowym Funduszem Zdrowia prosimy kierować bezpośrednio do Funduszu. Infolinia NFZ działa pod numerem w dni powszednie w godz. od 8.00 do Prześlij nam swoje uwagi dotyczące tego działu/informacji Twój Adres Ministerstwa Zdrowia :

20 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga Pismo Ministra Zdrowia Raport Zielona Księga Recenzje do Zielonej Księgi Recenzja prof. zw. Huberta Izdebskiego Recenzja prof. zw. dr hab Krystyny Piotrowskiej-Marczak Recenzja prof. dr hab. Cezarego W. Włodarczyka Artykuł przeczytało osób: 8856

21 MINI STER ZDROWIA Warszawa, 21 grudnia 2004 r. Marek Balicki Szanowni Państwo! Mam przyjemność przekazania do rąk Państwa Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga", przygotowany na zlecenie Ministra Zdrowia przez Zespół ekspertów kierowany przez prof. Stanisławę Golinowską. Finansowanie jest jednym z najwaŝniejszych problemów współczesnych systemów opieki zdrowotnej. Trafne określenie kierunków zmian systemowych wymaga dobrej diagnozy sytuacji. Prezentowany Raport jest pierwszym w ostatnich kilkunastu latach całościowym i kompleksowym opracowaniem na temat finansowania. Raport pokazuje obraz finansów ochrony zdrowia w relacjach pomiędzy poziomem środków pochodzących z róŝnych źródeł, a kosztami wytwarzania usług medycznych oraz popytem na świadczenia zdrowotne. Moim zamierzeniem jest, aby publikacja Raportu zainicjowała szeroką publiczną debatę na temat finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Efektem debaty powinno być wypracowanie rekomendacji dla dalszych zmian systemowych, których celem jest zapewnienie stabilności finansowej i moŝliwości sprawnego funkcjonowania wszystkich elementów systemu. Publiczna debata prowadzona przy otwartej kurtynie ułatwi zapoznanie się i akceptację proponowanych zmian przez opinię publiczną. Wypracowanie rekomendacji umoŝliwi przejście do kolejnego etapu porządkowania i naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dziękuję wszystkim członkom Zespołu i ekspertom zaproszonym do współpracy za wysoki profesjonalizm oraz wysiłek i zaangaŝowanie w opracowanie Raportu w tak krótkim czasie. Mam nadzieję, Ŝe Raport spotka się z Państwa zainteresowaniem, a publiczna debata przyczyni się do dalszych skutecznych działań poprawiających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.

22 Koncepcję raportu przygotowała Stanisława Golinowska. Ponadto kierowała pracami zespołu oraz zredagowała dokument końcowy. Prace nad raportem zostały rozpoczęte we wrześniu a zakończone w połowie listopada 2004 r. Finalną wersję raportu przygotowała grupa autorska składająca się nie tylko z powołanych członków zespołu, ale takŝe z zaproszonych przez nich ekspertów. W rezultacie grupa autorska składała się z następujących osób (podano w kolejności zagadnień prezentowanych w raporcie): Marian Wiśniewski przychody ze składki zdrowotnej, bilans i projekcja przychodów, Jan Sobiech środki budŝetu państwa, Krzysztof Surówka środki jednostek samorządu terytorialnego, Alina Baran środki gospodarstw domowych, Izabela Rydlewska finansowanie ochrony zdrowia przez pracodawców, Dorota Kawiorska przychody i wydatki według narodowego rachunku zdrowia, Agnieszka Strzelecka finansowanie ochrony zdrowia w innych krajach, Christoph Sowada koszty w ochronie zdrowia, metody finansowania świadczeniodawców,

23 Katarzyna Kissimowa Skarbek koszty w ochronie zdrowia, koszty pobytu pacjenta, Adam Kozierkiewicz koszty wynagrodzeń personelu medycznego, Andrzej Cylwik rynek farmaceutyczny i koszty leków, Witold Ponikło koszty utrzymania infrastruktury technicznej, Justyna Rój metody finansowania świadczeniodawców, Agnieszka Sowa korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, prognoza długookresowa, Sylwia Nieszporska wydatki w ujęciu regionalnym, Jadwiga Suchecka krótkookresowa prognoza wydatków, Ewa Kocot długookresowa prognoza przychodów i wydatków ubezpieczenia zdrowotnego, Stanisława Golinowska bilans, wydatki publiczne według COFOG, wydatki indywidualne, Cezary W. Włodarczyk konsultacje i wewnętrzne recenzje.

24 C. Usługi obce niemedyczne (outsourcing) - usługi pralnicze, - Ŝywienie chorych, - sprzątanie, - utrzymanie terenów, - dozór obiektów. Tu uwzględniono tylko część usług obcych niemedycznych (patrz część 1). 109 str.

25 D. Koszty personelu niemedycznego (obsługi) Stanowią one 10% kosztów płacowych w placówkach. Koszty niemedyczne pobytu pacjenta oszacowano w dwóch grupach świadczeniodawców: oddzielnie dla grupy placówek publicznych i oddzielnie dla grupy jednostek sektora prywatnego. Koszty oszacowano na podstawie dostępnych danych statystycznych. Koszty niemedyczne pobytu pacjentów w publicznych sp zoz Analiza kosztów niemedycznych pobytu pacjenta przedstawiona jest w rodzajowym układzie kosztów. Pierwsza pozycja to koszty Ŝywienia pacjentów. 109 str.

26 Tabela 49: Koszty Ŝywienia pacjentów Wyszczególnienie śywność w tys. zł , , , , ,0 Udział w kosztach całkowitych Jednostek 1,39% 1,52% 1,39% 1,43% 1,43% Dynamika wzrostu rok poprzedni = ,4 93,8 110,2 0,99 111,3 (rok 1999=100) Źródło: Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych PoniewaŜ w sprawozdaniu za 2002 r. nie wydzielono kosztu Ŝywności z grupy kosztów zuŝycie materiałów, trzeba było je oszacować. RozwaŜono dwa moŝliwe podejścia oszacowania: na podstawie udziału Ŝywności w całkowitych kosztach jednostek w 2001 r. (był to 1,39%), lub udziału w grupie "zuŝycie materiałów" (stanowił on 7,05%). Wyniki okazały się porównywalne. Przyjęto podejście drugie - udziału w podgrupie materiałów w 2001 r. Udział kosztów Ŝywienia pacjenta w latach pozostawał stabilny i wynosił około 1,5%. 109 str.

27 Tabela 56: Koszty niemedyczne pobytu pacjenta w sp zoz w latach w tys. zł. Wyszczególnienie śywienie pacjentów , , , , ,0 Udział Ŝywienia w kosztach niemedycznych pobytu pacjenta w sp zoz 7,75% 8,21% 7,76% 8,02% 7,97% ZuŜycie paliwa , , , , ,0 Ogółem ,57 100% 100% 100% 100% 100% Udział w kosztach całkowitych sp zoz 17,96% 18,48% 17,86% 17,88% 17,94% 112 str.

28 Tabela 57: Niemedyczne koszty pobytu pacjentów w placówkach niepublicznych w tys. zł Rodzaje kosztów 1999 r r r r. 2003* r. Udział w kosztach niemed. pobytu pacjenta śywienie Pacjentów ,01% Ogółem ,0% Udział w całkowitych kosztach placówek niepublicznych 17,74% 17,76% 17,74% 17,81% 17,77% - Koszty pobytu pacjentów w placówkach niemedycznych oszacowano na około 1,9 mld zł, co daje, w porównaniu z placówkami publicznymi, zbliŝony odsetek (18%) kosztów całkowitych tych placówek. 113 str.

29 W poszukiwaniu oszczędności i ograniczenia kosztów wielu świadczeniodawców wprowadziło outsourcing jako formę realizacji takich czynności jak pranie, sprzątanie, dostarczenie posiłków pacjentom oraz remonty. Koszty usług obcych wzrosły (w ramach kategorii pozostałych usług obcych aŝ o 38%), poniewaŝ obejmowały coraz szerszy zakres czynności oraz większy zakres placówek. Tymczasem wraz ze wzrostem kosztów outsourcingu, nie zmniejszyły się koszty materiałów niemedycznych (np. koszty pozostałych materiałów wzrosły w 2003 r. w porównaniu do 1999 r. o 28,3%) oraz niewiele zmieniły koszty obsługi. Jednocześnie zaobserwowano, Ŝe ceny usług obejmowanych outsorcingiem nie zmniejszyły się.

30 Korzystanie z opieki długookresowej Instytucje opieki długookresowej obejmują zakłady opiekuńczo lecznicze oraz zakłady pielęgnacyjno opiekuńcze. Instytucje te znajdują się w strukturze resortu zdrowia, a pobyt w nich jest najczęściej czasowy i nie przekracza jednego roku. W wyjątkowych sytuacjach pacjenci pozostają w placówkach na stałe lub do czasu otrzymania miejsca w Domu Pomocy Społecznej. Zakłady opieki długookresowej mają charakter zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych, w których świadczenia finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast tak zwana opieka hotelowa opłacana jest przez pacjentów.. Celem funkcjonowania zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych jest całodobowe udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji. Ponadto, zakłady te zapewniają pacjentom dostęp do środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczenie i poŝywienie. 158 str.

31 Świadczenia zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia, podczas gdy opłaty za pobyt stacjonarny i wyŝywienie wnoszone są przez pacjentów. Większość tych opłat pochodzi z emerytur i rent pacjentów, co jest silnie związane ze strukturą wiekową klientów zakładów. W przypadku zakładów opiekuńczo leczniczych część opłat ponoszonych jest równieŝ z zasiłków pomocy społecznej. Dane pokazują równieŝ, Ŝe rzadkością jest pokrywanie kosztów w pełnej wysokości przez pacjentów. 161 str.

32 A. Koszty materiałów niemedycznych obejmują następujące pozycje -Ŝywność, - opał i paliwo, - materiały do remontu i konserwacji budynków i sprzętu technicznego, - materiały do utrzymania czystości, - wyposaŝenie, - materiały biurowe60, - pozostałe materiały niemedyczne. Wszystkie wymienione rodzaje kosztów materiałowych niemedycznych poza kosztami Ŝywienia i paliwa zgrupowano w kategorii pozostałe materiały niemedyczne. Materiały związane z funkcjonowaniem kuchni, pralni, kotłowni równieŝ zawarte są w kategorii pozostałe materiały niemedyczne. Jest to znacząca część kosztów, stanowiąca około 20% wszystkich kosztów materiałowych świadczeniodawców. JeŜeli w placówkach zastosowano outsourcing pojawia się kategoria usługi obce niemedyczne (pralnicze, sprzątanie, catering, wywóz nieczystości). 108 str.

33 Istotna jest obserwacja dotycząca zmiennych wyjaśniających kształtowanie się wydatków na leki. OtóŜ im niŝsza grupa dochodowa, tym większy udział wydatków na leki. W pierwszej grupie dochodowej stanowią one blisko 70% wszystkich wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia. W tym przypadku moŝna wskazać na analogię do wydatków na Ŝywność, które stanowią tym większą pozycję w strukturze wydatków gospodarstwa domowego, im ono jest biedniejsze*. * Prawidłowość ta znana jako prawo Engla pozwala na oszacowanie elastyczności dochodowej wydatków na Ŝywność, czyli wskaźnika relatywnego zmniejszania się wydatków na Ŝywność przy wzroście dochodów o jednostkę. 174 str.

34 Adobe Acrobat 6.0 Zakończono wyszukiwanie dla: Dieta śywienie śywność Znaleziono wszystkie Ilość stron 228 / na stronie ok. 336 wyrazów.

35 NiedoŜywienie a metabolizm leku u człowieka Lidia PuŜyńska, Przegląd Lekarski 1979, 36, 8, Z przeglądu tego wynika takŝe waŝny wniosek, Ŝe właściwe Ŝywienie w praktyce klinicznej odgrywa bardzo istotną rolę równieŝ jako czynnik współdziałający z leczeniem farmakologicznym. Szczegółowa analiza stanu odŝywienia pacjenta jest więc niezbędna do przeprowadzenia skutecznego leczenia. Niewłaściwe odŝywianie, czy równoczesne pobieranie wielu leków moŝe bowiem przekreślić ich właściwości lecznicze, a nawet wywołać działanie niebezpieczne dla zdrowia.

36 INSTYTUT śywności I śywienia PAMIĘTAJ O SERCU

37 Główny Inspektor Sanitarny przekazuje informacje Państwowym Wojewódzkim Inspektorom Sanitarnym. Wykaz Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wraz z nazwiskami Inspektorów, adresami, telefonami i adresami stron WWW. Schemat postępowania i współpracy w przypadku zagroŝenia niebezpieczną chorobą zakaźną oraz bioterroryzmem. Więcej materiałów na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w dziale "Bioterroryzm" Informacje o zagroŝeniach sanitarno-epidemiologicznych: Główny Inspektor Sanitarny, ul. Długa 38/40, Warszawa tel. (022) fax (022) strona internetowa:

38 Rozwój nauki o artykułach Ŝywnościowych po roku po wojnie francusko-pruskiej Często fałszowanie Ŝywności 1879 Niemcy ustawa Ŝywnościowa Austria 1905 Francja, Szwajcaria 1906 Stany Zjednoczone Ameryki 1938 Wielka Brytania Polska Ustawa o warunkach zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia 2001 Ustawa o warunkach zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia

39 Pierwszy przepis prawny w Polsce, który stawiałśrodkom spoŝywczym określone wymagania i regulował sprawy nadzoru - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polski z dnia 28 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami Ŝywności i przedmiotami uŝytku (Dz.U.RP. Nr 36, poz. 343) wraz z późniejszymi zmianami z dnia r. (Dz.U.RP.Nr 110, poz. 977) i dalsze zmiany z 1939, 1946, 1949 r. Obowiązywała do r.

40 Dz.U nr 63 poz. 634 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych Ŝywności i Ŝywienia. Status aktu prawnego:obowiązujący Data wydania: Data wejścia w Ŝycie: Data obowiązywania: Uwagi:Art. 41 ust. 5 wchodzi w Ŝycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2, art. 30, art. 36 ust. 6 i art. 48 ust. 1 w zakresie dotyczącym systemu HACCP obowiązują od dnia 1 stycznia 2004 r. Organ wydający:sejm Organ uprawniony:min. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA Organ zobowiązany:min. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA Akty zmienione:dz.u nr 50 poz Dz.U nr 3 poz Dz.U nr 12 poz Dz.U nr 96 poz Dz.U nr 141 poz

41 DZIENNIK USTAW Warszawa, dnia???? 2006 r. Nr?? Poz.?? USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia. Dzieł I Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art Ustawa określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 parlamentu Europejskiego i rady z dnia 28 stycznia 2002 r. Ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie żywności...

42 Dz.U nr 91, poz. 408 Wraz z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dział I: Przepisy wspólne. Rozdział 2: Szpitale Art Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi: 1) świadczenia zdrowotne, 2) środki farmaceutyczne i materiały medyczne, 3) pomieszczenie i wyŝywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Art. 26. Przepisy o szpitalach stosuje się odpowiednio do innych zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, chyba Ŝe przepisy ustawy lub innych ustaw stanowią inaczej.

43 Rozdział 3: Inne zakłady opieki zdrowotnej. Art. 32 Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyŝywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a takŝe prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin. Dział II: Publiczne zakłady opieki zdrowotnej Rozdział I: Przepisy ogólne Art. 34a 1. Osoba przebywająca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjnoopiekuńczym ponosi koszty wyŝywienia i zakwaterowania Rozdział III Art. 44a Brak wśród osób przeprowadzenie konkursu na stanowisko

44 Kwalifikacja prawna miejsc związanych z Ŝywnością i Ŝywieniem: Gospodarstwo domowe ustawy nie stosuje się do środków spoŝywczych produkowanych, przechowywanych, spoŝywanych i uŝywanych wyłącznie we własnym gospodarstwie domowym do zaspokajania potrzeb tego gospodarstwa lub przywoŝonych w tym celu z zagranicy. Zakład miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu Ŝywnością. Zakład Ŝywienia zbiorowego miejsce prowadzenia działalności w zakresie produkcji i obrotu Ŝywnością.

45 śywność (środek spoŝywczy) kaŝda substancja lub produkt przetworzony, częściowo przetworzony lub nieprzetworzony, przeznaczony do spoŝycia przez ludzi, w tym napoje, gumy do Ŝucia, wodę oraz składniki Ŝywności celowo dodawane do Ŝywności w procesie produkcji. kaŝda substancja lub produkt w rozumieniu art.. 2 rosporządzenia nr 178/2002. śywność nie obejmuje środków Ŝywienia zwierząt, Ŝywych zwierząt, jeŝeli nie są wprowadzone do obrotu jako Ŝywność przeznaczona bezpośrednio dla konsumenta, roślin przed zbiorem, produktów leczniczych, kosmetyków tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zanieczyszczeń.

46 Jakość zdrowotna Ŝywności ogół cech i kryteriów, przy pomocy których charakteryzuje się Ŝywność pod względem wartości odŝywczej, jakości organoleptycznej oraz bezpieczeństwa dla zdrowia konsumentów. Wartość odŝywcza Ŝywności przydatność produktów Ŝywnościowych i złoŝonych z nich racji pokarmowych do pokrycia potrzeb organizmu człowieka. Jest funkcją ilości, zbilansowania i biodostępności składników odŝywczych zawartych w Ŝywności. Określana jest najczęściej dla 100 g części jadalnych lub produktu handlowego i podawana w tabelach składu i wartości odŝywczej produktów spoŝywczych lub komputerowych bazach danych. Szczególna wartość środka spoŝywczego ze względu na: a) energię (wartość kaloryczną), niezaleŝnie od tego, czy środek spoŝywczy jej dostarcza i w jakiej ilości, lub b) składniki odŝywcze, niezaleŝnie od tego, czy środek spoŝywczy je zawiera, czy nie.

47 Składnik Ŝywności KaŜda substancja występująca w Ŝywności, w tym substancje dodatkowe i aromaty, uŝyta przy wytwarzaniu lub przygotowywaniu środków spoŝywczych, obecna w gotowym produkcie, nawet jeŝeli jest ona w zmienionej formie. Składnik odŝywczy substancja obecna w Ŝywności, która po strawieniu i wchłonięciu jest wykorzystywana przez organizm jako źródło energii, materiał budulcowy lub regulator procesów zachodzących w tkankach. WyróŜnia się 5 podstawowych grup składników odŝywczych: białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne. Niektórzy do składników odŝywczych zaliczają takŝe wodę. Składnik pokarmowy niezbędny do odŝywiania organizmu człowieka, zwłaszcza białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne. Składnik pokarmowy substancja zawarta w poŝywieniu, która moŝe w organizmie wywoływać działanie pozytywne lub negatywne.

48 śywienie dostarczenie organizmowi pokarmów pobieranych w stanie naturalnym lub po przetworzeniu na róŝnorodne potrawy i napoje w celu utrzymania podstawowych funkcji Ŝyciowych, właściwego rozwoju i stanu zdrowia człowieka. śywienie człowieka nauka o charakterze interdyscyplinarnym badająca wpływ poŝywienia na organizm człowieka na poziomie molekularnym, tkankowym, całego organizmu oraz populacji. Dieta pojęcie ogólne oznaczające codzienne poŝywienie (racja pokarmowa, często sposób Ŝywienia się) jednostek lub całych populacji. WyróŜnia się wiele terminów szczegółowych oddzielnie definiowanych, w których słowo dieta występuje w połączeniu z określonym przymiotnikiem. Dietetyka nauka o roli Ŝywienia w etiopatogenezie chorób oraz jego stosowaniu w profilaktyce i terapii. śywienie parenteralne pozajelitowe (parenteral nutrition) podawanie niezbędnych substancji odŝywczych oraz elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin drogą doŝylną. Białko podaje się w postaci aminokwasów, tłuszcz w postaci emulsji tłuszczowych, a węglowodany w postaci glukozy.

49 śywienie dojelitowe (enteral nutrition) kontrolowane Ŝywienie drogą dojelitową za pomocą specjalnie zbilansowanych diet, opartych na składnikach naturalnych i produkowanych na skalę przemysłową. Diety te zawierają wszystkie składniki odŝywcze oraz elektrolity, pierwiastki śladowe i witaminy, a ich skład, wartość energetyczna i osmolarność są podawane na opakowaniu. śywienie dojelitowe drogą doustną (oral enteral nutrition) przyjmowanie drogą doustną zbilansowanych diet leczniczych produkowanych na skalę przemysłową. Są to diety o róŝnych smakach, co pozwala na odpowiednie skomponowanie dziennego jadłospisu. śywienie dojelitowe przez zgłębnik (tube enteral nutrition) podawanie produkowanych na skalę przemysłową gotowych do uŝycia, zbilansowanych diet leczniczych prze zgłębnik nosowo- Ŝołądkowy, nosowo-dwunastniczy, nosowo-jelitowy lub przez zgłębniki wprowadzone do przewodu pokarmowego na drodze operacyjnej (gastrostomia, jejunostomia), albo z uŝyciem gastroskopu (przezskórna endoskopowa gastrostomia).

50 POKRYCIE DOBOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO Węglowodany 50-65% Tłuszcze 25-30% Białka 10-15%

51 Główny Inspektorat Sanitarny został powołany do Ŝycia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575), wprowadzonym do w/w ustawy art. 3 pkt 1c ustawy z dnia 26 sierpnia 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778). Główny Inspektorat Sanitarny działa od dnia 1 stycznia 2000 r. tzn. z dniem wejścia w Ŝycie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1315). Główny Inspektorat Sanitarny jest centralnym urzędem administracji rządowej.

52 Akty prawne związane z inspekcją sanitarną: 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna. 2. Wymagania higieniczne i zdrowotne Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŝytku. 3. Higiena środowiska: higiena komunalna, higiena pracy, higiena radiacyjna oraz higiena dzieci i młodzieŝy. 4. Działalność przeciwepidemiczna.

53 GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY ul. Długa 38/40, Warszawa Główny Inspektor Sanitarny: Andrzej Wojtyła tel. (022) fax (022)

54 Dz.U nr 37 poz. 160 Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Status aktu prawnego: uchylony Data wydania: Data wejścia w Ŝycie: Data obowiązywania: Uwagi: W zakresie zmiany Dz.U nr 37 poz. 160 obowiązywał do r. Organ wydający: RADA PAŃSTWA Organ uprawniony: MIN. ZDROWIA Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA RADA MINISTRÓW MIN. OBRONY NARODOWEJ MIN. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MIN. KOLEI PREZ. RADY MINISTRÓW Akty zmienione: Dz.U nr 25 poz Akty uchylone: Dz.U nr 32 poz Dz.U nr 6 poz Akty uznane za uchylone:dz.u nr 54 poz Dz.U nr 39 poz Dz.U nr 42 poz Dz.U nr 46 poz

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny

Szanowni Państwo, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności. Główny Inspektor Sanitarny Szanowni Państwo, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości żywności zabezpieczeniem przed mikotoksynami

Standardy jakości żywności zabezpieczeniem przed mikotoksynami Mgr Maciej Sierakowski Doktorant Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego W Warszawie Standardy jakości żywności zabezpieczeniem przed mikotoksynami Wstęp Ze szkodliwym działaniem metabolitów grzybowych

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (30) Spis treści 1 5 10 18 Stres rosnący problem społeczny XXI wieku Wojciech Gruszczyński Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

Bardziej szczegółowo

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć

Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Nie żyjemy, aby jeść Ale jemy, aby żyć Ponieważ ciało nasze zbudowane jest z tego co zjadamy i wypijamy, nie należy się dziwić, że badacze długowieczności przywiązują takie znaczenie do czynników pokarmowych

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia kobiet

Poradnik. żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Opracowanie Merytoryczne Dorota Świątkowska mgr inż. żywienia człowieka 3 Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Nutricia w ramach partnerstwa przy

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Znaczenie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym Regina Wierzejska Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. Skutki

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo