PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ"

Transkrypt

1 Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN kapitanowie obu drużyn Roman Pilch i Kamil Durczok. Mecz był jedną z wielu atrakcji 1. Mię- REKLAMA OGŁOSZENIA dzynarodowego Zjazdu Pilchów i tych co Pilchów lubią, który odbył się w Wiśle w dniach czerwca. Więcej o spotkaniu Pilchów na str. 15 PODATEK ŚMIECIOWY Burmistrz Miasta Wisła przypomina, że od 1 lipca br. właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do comiesięcznej zapłaty tzw. podatku śmieciowego, tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby ułatwić zapłatę tego podatku zachęcam wszystkich, którzy korzystają z bankowości internetowej, do ustawienia stałego zlecenia przelewu wtedy nie będzie konieczności żmudnego zlecania przelewu co miesiąc, bo odbędzie się to automatycznie. Usługa ta w większości banków jest nieodpłatna. Apeluję również, aby wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim Wniosek o rozliczenie nadpłaty brak tego dokumentu spowoduje, że wpłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc (np. z góry za cały rok) nie będą przyjmowane, lecz zwracane z powrotem na rachunki bankowe właścicieli nieruchomości. Taka procedura wynika niestety z obowiązujących przepisów.

2 102 lata Adelajdy Berger fot. Iwona Szatan 9 czerwca najstarsza mieszkanka Wisły Adelajda Berger obchodziła 102. urodziny! Z tej okazji Panią Adelajdę odwiedził burmistrz Wisły Jan Poloczek i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśle Irena Szatan. Delegacja z miejskiego urzędu złożyła jubilatce serdecznie życzenia oraz przekazała kwiaty i słodki upominek. Ponadto najstarsza mieszkanka Wisły otrzymała listy gratulacyjne od burmistrza Wisły i wojewody śląskiego. XII Zlot Zabytkowych Mercedesów W dniach od 31 maja do 2 czerwca w Bielsku Białej odbył się XII Zlot Zabytkowych Mercedesów. Miłośnicy starych pojazdów zawitali również do naszego miasta. 31 maja fani motoryzacji, a szczególnie pojazdów prestiżowej marki Mercedes, mogli podziwiać zabytkowe cudeńka na placu Hoffa. fot. Marek Cieślar REKLAMA OGŁOSZENIA fot. Marek Cieślar Sprzątali osiedle Kobyla 31 maja na os. Kobyla siedem rodzin spotkało się, by posprzątać swoją drogę, z której każdego dnia korzystają mieszkańcy i liczni turyści. Po zakończonej pracy sprzątający spotkali się na wspólnym posiłku. Dodatkowo uczestnicy akcji otrzymali poczęstunek od pana Marcina Byrtka. Dziękujemy mieszkańcom za wspólne sprzątanie i czekamy na kolejne takie akcje. Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (33) , e mail: Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (33) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! 2 echo WISŁY

3 Lipiec 2013 fot. MOPS w Wiśle fot. MOPS w Wiśle AKTYWIZUJĄ PIĄTY RAZ To już piąta edycja realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa na terenie Gminy Wisła finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedna grupa uczestników projektu ukończyła szkolenia zdobywając nowe umiejętności zawodowe, druga zaś spotyka się nadal dwa razy w tygodniu. Kontynuowane spotkania z psychologiem, różnego rodzaju wspólne zajęcia artystyczne, powodują to że grupa jest bardzo mocno zintegrowana i nie interesuje jej żadna przerwa wakacyjna. Wykonywane prace są coraz doskonalsze i ładniejsze. A sposoby w jakie można wykorzystać niepotrzebne w domu rzeczy nadal zaskakują uczestników zajęć. Ostatnio zaskoczeniem takim było wykorzystanie starych książeczek serii Harlekin do wykonania okazałych choinek. Od 1 lipca rozpoczęły się przerwane na pewien okres zajęcia na basenie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Start w Wiśle. Anna Bujok Kierownik MOPS Z PRAC RADY MIASTA WISŁA W czerwcu Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń Komisji zajmowała się m.in.: rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Wisła w dziedzinie kultury i sztuki, przyjęciem informacji o zasadach organizacji roku szkolnego 2013/2014 oraz o ofercie zajęć letnich dla dzieci szkół podstawowych, analizą sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2012 rok a także inwentaryzacją cieków wodnych i młynówek na terenie miasta Wisły. Z kolei Komisja Rewizyjna wypracowała opinię dotyczącą wykonania budżetu i wniosek w sprawie absolutorium za 2012 rok dla Burmistrza Miasta Wisła a także przeprowadziła kontrolę kosztów finansowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Sesja Rady Miasta odbyła się 27 czerwca. Głównymi punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu roku 2012 (14 za, 1 wstrzymujący się ) oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Wisła za rok 2012 (13 za, 2 przeciw ). Kolejnym ważnym punktem było podjęcie uchwał w sprawie przyznania nagród Miasta Wisła w dziedzinie kultury i sztuki. W tym roku nagrodę otrzymają Krystyna Sitek- -Pilch w kategorii indywidualnej oraz Chór Parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Głębcach w kategorii zespołowej. Podczas sesji Rada Miasta przyjęła uchwały m.in. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2013 (13 za i 2 wstrzymujące się ), zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła (13 za i 2 wstrzymujące się ), zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (13 za i 2 wstrzymujące się ), zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne oraz Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince (15 za jednogłośnie), zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne (15 za jednogłośnie), zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince (15 za jednogłośnie), ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (11 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące się ), zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wisła (jednogłośnie), ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła i określenia granic obwodów tych szkół (jednogłośnie), zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśle (jednogłośnie), uchylenia uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości pgr nr 132/19 zapisanej w Kw Sądu Rejonowego w Cieszynie o pow. 535 m 2 stanowiącej własność Gminy Wisła na współwłasność właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich (11 za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący się ), wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pgr nr 5828/25 położonej w Wiśle (13 za i 1 wstrzymujący się ), przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wisła (13 za i 1 wstrzymujący się ), zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady (jednogłośnie), zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (14 za i 1 wstrzymujący się ), ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (jednogłośnie), ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (jednogłośnie) oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie). Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisła Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! echo WISŁY 3

4 Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy zmiany od 1 lipca 30 czerwca wygasają wszystkie decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne wydane na podstawie przepisów prawnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 roku. Osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub wprowadzonego nowymi przepisami specjalnego zasiłku opiekuńczego, powinny złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle. Druki do odbioru w MOPS. Od lipca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje wyłącznie matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności; jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę: a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 2) osoba wymagająca opieki: a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w 4 echo WISŁY czasie urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek ten przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł miesięcznie. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (aktualnie 77 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego lub świadczenia, o którym mowa wyżej, na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Anna Bujok Kierownik MOPS

5 WYREMONTUJĄ MOST W NOWEJ OSADZIE Będący w fatalnym stanie technicznym most w Nowej Osadzie w ciągu DW 942 doczeka się remontu. Roboty ruszą jeszcze w tym roku. Władze Wisły wielokrotnie wnioskowały do Marszałka Województwa Śląskiego, by most w Nowej Osadzie naprawić. Burmistrz Jan Poloczek również podczas swoich wizyt w Urzędzie Marszałkowskim przypominał o tej sprawie decydentom. W dniu 21 maja Zarząd Województwa zatwierdził korektę planu rzeczowo finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich, w której m.in. wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy mostu w Nowej Osadzie. Inwestycja pod nazwą Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w ciągu DW 942 w km w m. Wisła ma być realizowana w latach Szacunkowy koszt to 7,5 mln złotych informuje Witold Trólka z biura prasowego Marszałka Województwa Śląskiego. Most już w 2010 roku uległ awarii a jego stan techniczny się pogarszał. W marcu 2010 roku złamała się podpora podtrzymująca chodnik na moście. Jest on bowiem tak skonstruowany, że chodniki są ułożone na podporach przymocowanych do ustroju nośnego mostu, czyli mówiąc po ludzku jego zasadniczej konstrukcji. Stało się tak prawdopodobnie na skutek wjechania przez ciężki pojazd na chodnik. Podpora chodnika ma mniejszą nośność i pękła. Po tym zdarzeniu chodnik został zamknięty dla ruchu i podparty rusztowaniem. W żaden sposób awaria ta nie zagrażała bezpieczeństwu korzystających z obiektu przekonuje Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ponieważ most był już i tak wyeksploatowany, naprawa nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Podjęliśmy starania o wykonanie projektu nowego mostu i włączenie tej inwestycji do planu naszych przedsięwzięć. We wrześniu 2010 roku zleciliśmy wykonanie projektu budowy nowego mostu. W listopadzie 2011 roku zatwierdziliśmy projekt, a 27 września 2012 roku otrzymaliśmy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dodaje. Zbiórka dla rodzin poszkodowanych w pożarze Przypominamy, że w dniach od 8 kwietnia do 30 września 2013 roku na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Wisły nr SO organizowana jest zbiórka na terenie miasta Wisły na pomoc dla poszkodowanych rodzin, których budynki zostały zniszczone w pożarze. Zbiórka prowadzona jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Wiśle. Dobrowolne wpłaty można przekazać na konto o numerze: z dopiskiem: dla poszkodowanych rodzin w pożarze w marcu 2013 r. Samorządowcy u prezydenta 28 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z samorządowcami oraz przedstawicielami środowisk działających na rzecz samorządu. Wśród zaproszonych przez Głowę Państwa gości znalazł się również burmistrz Wisły Jan Poloczek. W spotkaniu z samorządowcami wziął udział także szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy prezydenta. Podczas spotkania prezydent Komorowski wręczył m.in. odznaczenia państwowe, po raz pierwszy przyznaną Nagrodę Obywatelską oraz dyplomy i flagi w związku z podsumowaniem akcji Majówka z Polską. Prezydent powiedział, że reforma samorządowa otworzyła drogę do pogłębienia mechanizmów zaangażowania obywateli w rozwiązywania spraw swojej społeczności lokalnej i całego kraju oraz podziękował tym wszystkim, którzy wykazują inicjatywę i działają na rzecz pogłębienia mechanizmów obywatelskiego zaangażowania. Prezydent wskazywał również na znaczenie mądrego wydania 300 mld zł z nowego budżetu unijnego. To są niebywałe pieniądze, musimy wspólnym wysiłkiem zadbać o to, by były one wydane tak, aby rozwiązywały problemy społeczności lokalnej, ale przede wszystkim dały szanse na nowy impuls rozwojowy naszego kraju, jako całości powiedział Bronisław Komorowski. Informacja w zakresie obowiązków ewidencyjnych związanych z poborem opłaty miejscowej Urząd Miejski przypomina o obowiązku prowadzenia przez kwaterodawców tzw. ewidencji osób przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zawierającej co najmniej następujące dane osób tam przebywających: 1) numer identyfikacji podatkowej (PESEL lub NIP), 2) imię, nazwisko, 3) okres pobytu 4) podstawę skorzystania ze stawek obniżonych, jeżeli przysługują, w tym: a) wykaz uczestników pobytu zorganizowanego dzieci i młodzieży szkolnej oraz dane identyfikujące opiekunów podpisany przez kierownika placówki delegującej lub osobę przez niego upoważnioną, b) numer legitymacji szkolnej z określeniem szkoły, która ją wydała, c) numer legitymacji emeryta lub rencisty. Ewidencja taka może być również prowadzona tak jak do tej pory, tj. na drukach Książka meldunkowa bądź w systemie elektronicznym umożliwiającym generowanie wydruków zawierających w/w informacje. Obowiązek prowadzenia ewidencji został potwierdzony Uchwałą Nr XXV/375/2013 Rady Miasta Wisły z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania opłaty miejscowej, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją (http://dzienniki.slask.eu/wdu_s/2013/2422). Uwaga: Nieprowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji zagrożone jest sankcjami wynikającymi z art. 60 i 61 ustawy Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 186)! Damian Cieślar Skarbnik Miasta Wisła MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATURY DO LAURU SREBRNA CIESZYNIANKA Do 16 sierpnia można składać wnioski kandydatury do Lauru Ziemi Cieszyńskiej Srebrna Cieszynianka w roku W związku z tym zachęcamy wszystkie działające na terenie gminy Wisła stowarzyszenia, organizacje i instytucje do zgłaszania kandydatur do tegorocznego lauru. Pisemne wnioski prosimy składać w sekretariacie Burmistrza Miasta Wisła (Urząd Miejski, pl. Hoffa 3) do dnia 16 sierpnia br. Nowe połączenia wakacyjne Na czas wakacji PKP Intercity wprowadził dodatkowe pociągi kursujące do najpopularniejszych kurortów w Polsce. Wśród nich jest pociąg Wisła kursujący na linii Wisła Warszawa Wisła. Pociągi na tej trasie będą jeździć w okresie od 29 czerwca do 1 września w sobotę i niedzielę. Przewoźnik uruchomił również bezpośrednie połączenia z Beskidów nad Bałtyk. Do końca szkolnych wakacji kursować będą pociągi Pirat relacji Bielsko-Biała Kołobrzeg/Świnoujście Bielsko- -Biała oraz Pogoria z Bielska-Białej na Hel i z powrotem. Nad polskie morze można podróżować również autobusem. Firma Wispol wspólnie z Veolia Transport Kujawy uruchomiła wakacyjną linię dalekobieżną relacji Cieszyn Wisła Kołobrzeg Wisła Cieszyn. Autobusy na tej linii kursują od piątku do poniedziałku. Przewoźnik przygotował się również do uruchomienia połączenia Cieszyn Zakopane Cieszyn. Autobusy na tej trasie powinny pojawić się jeszcze w lipcu i kursować do końca września. Natomiast połączenie na trasie Wisła Jastrzębia Góra Wisła uruchomił PKS Pszczyna. Autobusy te kursują w okresie szkolnych wakacji w sobotę i niedzielę. REKLAMA OGŁOSZENIA KOMANDOR S.A. EKSPOZYCJA USTROŃ Ustroń, Rynek 3a ZABUDOWY WNĘK Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI SZAFY GARDEROBY tel , tel. kom e mail: ustron.pl echo WISŁY 5

6 fot. Paweł Brągiel POBIEGLI KELNERZY 22 czerwca ponad 30 uczestników rywalizowało w V Biegu Kelnerów, zorganizowanym w Wiśle przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Wisły Imko Wisełka. Wśród rywalizujących kelnerów znaleźli się m.in. reprezentanci Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Wiśle a także przedstawiciele wiślańskich obiektów: restauracji Ondraszkowa Izba, Chaty Olimpijczyka Jasia i Helenki, Hotelu Stok i Hotelu Pod Gołębiem. Jak zawsze podczas imprezy częstowano turystów i mieszkańców herbatą z zielin, przygotowaną przez firmę Dana oraz kołoczami wiślańskimi z piekarni Wiślanka. Komendę do startu w V Biegu Kelnerów dali wiceburmistrz Wisły Lidia Forias, poseł Czesław Gluza i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara. Z kolei w jury zasiadła Dorota Mendrek z ZSGH w SPOTKALI SIĘ SĄSIEDZI 27 maja, tradycyjnie jak co roku, w kolybie przy ognisku spotkali się sąsiedzi z ulicy Brzegowej. Spotkanie zorganizowano w ramach Święta Sąsiadów. Wszystkie miejsca szybko się zapełniły, na grillu piekły się kiełbaski i kaszoki, ale pierwsze danie to był chlebek przypieczony na ogniu i posmarowany pysznym masłem czosnkowym. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze, były wspólne rozmowy, śpiew, wysłuchaliśmy także koncertu gitarowego w wykonaniu naszego młodego sąsiada. Atmosfera była bardzo miła i czas szybko uciekał. Wspomnieliśmy też naszych dwóch sąsiadów, którzy w zeszłym roku byli z nami a w tym roku niestety już ich zabrakło. Dlatego trzeba takich spotkań, bo życie tak szybko ucieka a my czasami nie wiemy, kto mieszka obok nas. Pozdrawiamy wszystkich sąsiadów i życzymy wszystkim, by więzi sąsiedzkie były silne i serdeczne. Sąsiedzi z Brzegowej Wiśle oraz Mieczysław Krzempek z Centrum Edukacji GastroHotel ze Skoczowa. W zawodach 1. miejsce wywalczył Robert Goliasz z Hotelu Sahara w Bielsku Białej, 2. miejsce zajął Paweł Nowak z Restauracji Rączka Gotuje w Wodzisławiu Śląskim a 3. miejsce uzyskał Mirosław Cieślar z ZSGH Wisła, który był też najszybszym uczestnikiem. Najszybszą uczestniczką została Anna Foltyn z Hotelu Pod Gołębiem a najszybszym uczniem Mateusz Kukuczka z ZSGH Wisła. Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Urząd Miejski w Wiśle, Doxa, Teekanne, Centrum Diagnostix oraz Stowarzyszenie Imko Wisełka. Sponsorami imprezy byli: Szkoła Narciarska SKIZY, Dana, Wiślanka, Jur Gast, Pepsi oraz portal Wsparcia i pomocy przy organizacji udzielili: Urząd Marszałkowski w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Miejski w Wiśle, Wiślańskie Centrum Kultury oraz młodzież z ZSGH w Wiśle. Burmistrz z wizytą u marszałka 11 czerwca burmistrz Wisły Jan Poloczek udał się z wizytą do marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły. Podczas spotkania poruszano m.in. tematy: rozbudowy skoczni w centrum Wisły i utworzenia dodatkowego pasa ruchu na odcinku DW nr 942 od skoczni im. A. Małysza do skrzyżowania z ul. Czarne. Burmistrz Wisły rozmawiał z marszałkiem Sekułą również o innych problemach występujących na drogach wiślańskich, zarządzanych przez marszałka. Spotkanie z Waldemarem Pawlakiem Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie druh Waldemar Pawlak spotkał się w dniu 31 maja z prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle. W spotkaniu uczestniczyli: prezes OSP Wisła Centrum Zbigniew Kocyan, prezes OSP Wisła Czarne Andrzej Cieślar, prezes OSP Wisła Jawornik Marcin Pilch, prezes OSP Wisła Malinka Andrzej Cieślar, komendant miejski OSP w Wiśle Jan Pilch i burmistrz Wisły Jan Poloczek. fot. Bolesław Cieślar fot. Tadeusz Chmiel fot. Paweł Brągiel 6 echo WISŁY

7 fot. Łukasz Bielski TYDZIEŃ ZDROWIA W dniach czerwca przeprowadzono Tydzień Zdrowia z ofertą konsultacji medycznych i badań profilaktycznych dla mieszkańców Wisły. W ramach prowadzonych działań realizowano następujące badania profilaktyczne: Rodzaj badania Ilość osób przebadanych Liczba osób ze stwierdzonymi odstępstwami od normy Wskaźnik % nieprawidłowości Pomiar BMI ,20 Pomiar tkanki tłuszczowej ,10 w tym 12 osób z poziomem przekraczającym 50% Pomiar tlenku węgla ,00 Pomiar RR tętniczego ,28 Spirometria ,44 Pulsoksymetria ,65 Badania przeprowadzali: Barbara Kłosowska z Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Włodzimierz Pilch z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej oraz pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Cieszynie. Mieszkańcy mogli również korzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich, w tym kardiologów, diabetologa, internisty oraz skorzystać z porad magistra rehabilitacji Dominika Wrotniaka, który zrezygnował z wynagrodzenia za prowadzone konsultacje. Ponadto, jak co roku, na rynku gościł mammobus z Przychodni Akademickiej w Cieszynie oraz autobus Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W ramach Tygodnia Zdrowia przeprowadzono również dwie imprezy towarzyszące, tj. happening z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, który przygotowali wiślańscy licealiści, oraz podsumowanie roczne realizacji programu Żywienie na wagę zdrowia, mającego na celu poprawę sposobu żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, którego inicjatorem jest Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. W ramach realizacji programu wiślańskie przedszkola z otrzymanych produktów przygotowały prezentację zdrowej żywności. Zdrowe pieczywo na przygotowanie prezentacji przekazało PPHU Wiślanka Daniel Czyż, Władysław Pilch. Dzieci uczestniczyły także w grach i zabawach zorganizowanych przez Urząd Miejski. Za udział w konkursach dzieci otrzymały drobne upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Wiśle i Drogerię Alicja w Wiśle. Kluczowym punktem podsumowania programu Żywienie na wagę zdrowia był wybór najlepszego stoiska z prezentacją zdrowej żywności. Oceny stoisk dokonała komisja w składzie: Lidia Forias wiceburmistrz Wisły, Teresa Wałga Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Sylwester Foltyn dyrektor MZEAS i Beata Stebel kierownik Referatu SO w UM Wisła. Komisja jednogłośnie przyznała 1. miejsce Przedszkolu Publicznemu nr 2 w Wiśle Centrum, 2. miejsce ex aequo Przedszkolu Publicznemu nr 3 w Wiśle Nowa Osada i Przedszkolu Integracyjnemu w Wiśle Malince a 3. miejsce Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu, Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Wiśle Głębcach. Nagrodami za udział w prezentacji było: za zajęcie 1. miejsca bon na zakup sprzętu kuchennego o wartości 2000 zł, za zajęcie 2. miejsca bon o wartości 1000 zł oraz za zajęcie 3. miejsca bon o wartości 500 zł ufundowany przez Burmistrza Miasta Wisła. Dodatkowo przedszkola otrzymały nagrody w postaci domina ufundowanego przez Firmę Czary Mary z Drewna Romana Pilcha oraz książki o zdrowym żywieniu dzieci autorstwa Bożeny Kropki. Beata Stebel Kierownik SO POZNAJ GÓRALSKĄ KULTURĘ Nieformalna grupa Muza działająca przy Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: Nawijaj!. Projekt będzie realizowany od lipca do września 2013 roku. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4000 zł na działania służące popularyzacji najpiękniejszych wartości góralskiej kultury. Formą przekazu wartości ojcowskiego domu będzie przekaz tych wartości poprzez żywy kontakt odbiorcy z czasem przeszłym, który potrafi przybliżyć już nieliczna garstka rdzennych górali. Odbiorcy będą obrabiać wełnę (czichranie, krymplowanie, nawijanie na motowidło i ściąganie z falfki). Atrakcją zarówno dla mieszkańców Wisły, jak i turystów będzie cykl warsztatów: wykonywania kwiatków bibułkowych, rzeźbienia w lipie, heklowania oraz haftu krzyżykowego, które zostaną przeprowadzone przez artystów ludowych (szczegółowe informacje w sprawie warsztatów pod numerem tel.: 33/ ). W ramach projektu przewidziana jest również gra terenowa, która ma za zadanie REKLAMA OGŁOSZENIA zmobilizować uczestników do poznania ważnych miejsc w centrum Wisły. Fundusze na realizację projektu pochodzą z programu Działaj Lokalnie VII Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej a partnerem projektu jest Wiślańskie Centrum Kultury. Agata Janiec echo WISŁY 7 fot. Łukasz Bielski

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

I N F O R M A C J A. 1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE. Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. 2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalistyczny zasiłek opiekuńczy. 3. Jednorazowa zapomoga

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OSOBY UPRAWNIONE: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: 1. matka lub ojciec, 2. opiekun faktyczny dziecka, 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz rodziny

Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia na rzecz rodziny ŚWIADCZENIA RODZINNE Przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego 1) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi sekcji świadczeń oraz administratorowi koordynującemu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 021.1.34.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 17.04.2013 w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów, treści dokumentów w związku z realizacją art. 23 ust

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla opiekuna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska

Zasiłek dla opiekuna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych. kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska Zasiłek dla opiekuna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych kierownik: Wanda Kosakowska zastępca kierownika: Edyta Ciesielska ul. Bodzentyńska 32/40 25-308 Kielce. tel. (041) 343-21-33,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie

Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie Ustawa o świadczeniach rodzinnych art. Obowiązujące brzmienie Proponowane nowelizacją brzmienie w art. 2 pkt 2 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom,

Świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne przysługują: 1. obywatelom polskim, 2. cudzoziemcom, 1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 2. jeżeli wynika to

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r. 1557. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w J A W O R Z N I E 4-600 Jaworzno, ul. Północna 9b woj. śląskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęło dnia.......... nr sprawy DSR.5......0.../........... (podpis

Bardziej szczegółowo

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Gmina jest organem właściwym do realizacji świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach Referat Świadczeń Rodzinnych: 44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 1; tel.(fax) (32) 335 53 54, tel. 335 53 30 Filia nr 1 w Sośnicy: 44-103 Gliwice, ul. Reymonta 18; tel.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1548 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1548 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1548 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

1... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) 2... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy)

1... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) 2... ( imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL* ) urząd skarbowy) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Forma płatności: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Skibińskiego 1 tel. 262-25-28; 262-31-63 fax 261-36-94 KASA BANK WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 2015-07-27 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Adres: ul. Ozimska 19 45-057 Opole www.mcs.opole.pl Załącznik nr 17 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko)

Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:... (imię i nazwisko) Załącznik nr 5 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. (druk nr 945 S) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 945 S) USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku. Ś W I A D C Z E N I A R O D Z I N N E Od 1 maja 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy Specjalny zasiłek opiekuńczy Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I WZÓR Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko Jan Kowalski 700102123456 NIP**)

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych Rodzaje świadczeń rodzinnych Zasiłek rodzinny Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka 18 Załącznik nr 14 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Załącznik nr 14 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1456. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... Stan cywilny... Obywatelstwo... Ulica... Nr domu... Nr mieszkania...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania. Data urodzenia... Stan cywilny... Obywatelstwo... Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... Nazwa organu prowadzącego postępowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13-111 Janowiec Kościelny 148 Strona 1 z 5 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne 2016-01-25 Świadczenia Rodzinne Wypłata świadczeń rodzinnych: Świadczenia rodzinne przysługują : obywatelom polskim; cudzoziemcom : do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli Świadczenia rodzinne Informacje o formach i zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych ZASIŁEK RODZINNY Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa i adres organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłków dla opiekunów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32-830 Wojnicz, Rynek 4 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 724 Warszawa, 6 września 2012 r.

Druk nr 724 Warszawa, 6 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-72-12 Druk nr 724 Warszawa, 6 września 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad:

Wnoszę o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń : Adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie 07-200 Wyszków ul. 3 Maja 16 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie na podstawie Upoważnienia Burmistrza Ożarowa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje od 1 maja 2004r. zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA CZĘŚĆ I DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŒWIADCZENIA PIELÊGNACYJNEGO Czêœæ I. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL NIP * Obywatelstwo Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.:

3. innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych m.in.: W przypadku wystąpienia: 1. zmian w liczbie członków rodziny, 2. uzyskania dochodu, czyli: zakończenia urlopu wychowawczego, uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych

Uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych KARTA USŁUG Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzański ul. Ogrodowa 9 66-010 Nowogród Bobrzański tel.: (68) 3276-843, 3276-522 e-mail: mgopsnb@poczta.onet.pl Uzyskanie prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

NOTA AKTUALIZACYJNA do książki Małgorzaty Wasilewskiej Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania.

NOTA AKTUALIZACYJNA do książki Małgorzaty Wasilewskiej Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania. NOTA AKTUALIZACYJNA do książki Małgorzaty Wasilewskiej Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Instruktaż postępowania. Wzory JBK597e Świadczenie pielęgnacyjne Z dniem 1 stycznia 2010 r. na mocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych PREZYDENT MIASTA KATOWICE Data wpływu/nr wniosku Adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku ZASIŁEK RODZINNY + DODATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku ZASIŁEK RODZINNY + DODATKI Świadczenia rodzinne ZASIŁEK RODZINNY + DODATKI Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Sprawa: KARTA INFORMACYJNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice tel. (12) 258-30-80 fax. (12) 258-30-81 e-mail: kr-gops@wp.pl SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Wnoszę o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL *) NIP **) Obywatelstwo Telefon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 49-200 Grodków, ul Rynek i teufexc7ws3'^w

Bardziej szczegółowo

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (przepis wchodzi w życie od dnia 01.01.2015r.),

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (przepis wchodzi w życie od dnia 01.01.2015r.), SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY OSOBY UPRAWNIONE: Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny czyli pokrewieństwo

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenie pielęgnacyjne. 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy.

1. Świadczenie pielęgnacyjne. 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku informuje, że w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 7 grudnia 2012r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych,

Bardziej szczegółowo

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr.

4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. Załącznik nr 1 4. Inne dane 4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku *>... zł... gr. 4.2 Dochód utracony z roku...* } wyniósł... zł... gr miesięcznie. 4.3 Dochód uzyskany

Bardziej szczegółowo

OKRES ZASIŁKOWY 201... /201... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

OKRES ZASIŁKOWY 201... /201... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO OKRES ZASIŁKOWY 0... /0... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dziennik Ustaw 48 Poz. 2284 Załącznik nr 13 Załącznik nr 13 WZÓR Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Świadczenia Rodzinne ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. Świadczenia opiekuńcze:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka 18 Załącznik Nr 13 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Miejsce zamieszkania Telefon (nieobowiązkowo) ... (imię i nazwisko)

Miejsce zamieszkania Telefon (nieobowiązkowo) ... (imię i nazwisko) Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne

Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne Polityka społeczna (10): Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne (1) Świadczeniami rodzinnymi są 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) świadczenia opiekuńcze: - zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU NASTĄPIŁY ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE.

OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU NASTĄPIŁY ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE. OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU NASTĄPIŁY ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE. U C H W A Ł A Nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/56/11 Rady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Wybrane definicje z ustawy o świadczeniach rodzinnych ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r oświadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami); - rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DA ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Lp. Imię i nazwisko PESEL *) Rodzaj szkoły,

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Załącznik nr 6 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL NIP * Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: : Numer PESEL*: Numer

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Językowo Muzycznego Czarodziejski Dworek I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola a)

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2010-01-01

ZASADY PRZYZNAWANIA I UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2010-01-01 ZASADY PRZYZNAWANIA I UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2010-01-01 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo