INTER PARTS SKUTECZNE POZYSKIWANIE FUDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTER PARTS SKUTECZNE POZYSKIWANIE FUDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 INTER PARTS SKUTECZNE POZYSKIWANIE FUDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ

2 O FIRMIE Firma Inter Parts została utworzona w 1991 roku. Przedsiębiorstwo od samego początku swojej działalności specjalizuje się w sprzedaży samochodowych części zamiennych. Dzięki wieloletniej współpracy z producentami z całej Europy, firma importuje najwyższej jakości części samochodowe z Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Włoch czy Danii. Następnie, dzięki rozwiniętej sieci własnych dystrybutorów, rozprowadza towar na rynku krajowym oraz eksportuje na rynki wschodnie (Rosja, Ukraina, Białoruś). W ciągu kilkunastoletniej działalności firma zapewniła sobie silną i stabilną pozycję na rynku motoryzacyjnym. Jest to efekt zarówno współpracy z największymi producentami w Unii Europejskiej, jak również ustawicznego dążenia do doskonalenia obsługi klienta. Przedsiębiorstwo rozwija się bardzo dynamicznie. Od początku działalności firmy zostały zrealizowane następujące projekty w ramach funduszy europejskich. Twój Sukces Nasza Satysfakcja!

3 Zrealizowane projekty: Pomoc w ramach Programu Struder na budowę obiektu handlowo-usługowego w Olsztynie, przy ul. Augustowskiej 17 oraz na zakup dźwigu towarowego Granty z ZFRON na budowę pawilonu handlowo-magazynowego w Olsztynie, przy ul. Augustowskiej 20 oraz dofinansowanie z PFRON na zakup wózka widłowego. V 2003 Opracowano projekt na budowę magazynu części samochodowych wraz z zapleczem socjalnym w oddziale Inter Parts w Olsztynie. Dotację w kwocie 3.305,00 EUR otrzymaliśmy w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Phare 2000 SSG- PL i pokryła ona w 60% poniesione koszty kwalifikowane.

4 Zrealizowane projekty: X-XI 2003 Zrealizowano projekt polegający na rozbudowie i modernizacji wewnętrznej sieci komputerowej w zakresie: rozbudowy centrali telefonicznej, instalacji nowych komputerów i drukarek, wymiany oprogramowania komputerowego, montażu systemu telewizji przemysłowej. Wsparcie finansowe w kwocie 6.108,59 EUR otrzymaliśmy w ramach Funduszu Dotacji Inwestycyjnych w/g Programu Phare 2000 SSG- PL , w wysokości pokrywającej w 25% poniesione koszty kwalifikowane. VI 2004 Wykonano kompletną dokumentację techniczną na budowę głównego magazynu części samochodowych z zapleczem socjalno-biurowym w Stawigudzie. Dotację w kwocie 4.850,94 EUR przyznano w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Phare 2001 SSG- PL , w wysokości pokrywającej w 40% poniesione koszty kwalifikowane.

5 Zrealizowane projekty: VI 2005 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/1/28/589 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Dzięki otrzymanej dotacji na terenie gminy Stawiguda powstała nowoczesna hala magazynowa i baza administracyjno-biurowa, co umożliwiło firmie wprowadzenie nowatorskich rozwiązao technologicznych i likwidację istniejących ograniczeo lokalowych. VIII 2008 Podpisanie umowy na utworzenie nowoczesnego systemu zarządzania logistyką magazynową. Nr wniosku WND-RPWM /08, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur , oś Przedsiębiorczośd, działanie

6

7 Zrealizowane projekty: 2009 Podpisanie umowy na pomoc finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur , oś Przedsiębiorczośd, działanie 1.1.9, "Poprawa konkurencyjności poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu składowania i kompletacji towarów paletowych, organizacja logistyki dostaw, zabezpieczenie danych informatycznych i poprawa warunków socjalnych, nr umowy UDA-RPWM /09. Udane wdrożenie innowacyjnych rozwiązao pozwoliło na rozbudowę zaplecza magazynowego o kolejne 9 000m 2 powierzchni składowej, w tym 1 500m 2 powierzchni biurowej.

8 Zrealizowane projekty: 2009 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Euro warsztat podniesienie kwalifikacji pracowników branży motoryzacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa nr UDA-POKL / Podpisanie umowy w ramach WND-RPWM /10 "Poprawa konkurencyjności poprzez poszerzenie oferty firmy o usługi sportowo-rekreacyjne w oparciu o zakup pola golfowego i infrastruktury.

9 EURO WARSZTAT PODNIESIENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI

10 Przepływ uczestników projektu Euro Warsztat Zajęcia obejmowały następujący zakres tematyczny: układy klimatyzacji, systemy bezpieczeostwa SRS, ABS i układy kontroli trakcji, sterowanie silnikiem, układy kierownicze, układy elektroniczne Diesla, diagnostyka. W projekcie wzięło udział 10 kobiet i 161 mężczyzn, a ukooczyło 10 kobiet i 160 mężczyzn. Status osoby na rynku pracy K M Ogółem Zatrudnieni w tym samozatrudnieni w tym samozatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach

11 Uczestnicy projektu znajdowali się w dwóch grupach wiekowych: i lata Przedział wiekowy K M Ogółem osoby młode (15-24 lata) osoby w wieku starszym (55-64 lata) w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata) Uczestnicy projektu ze względu na wykształcenie: Wykształcenie K M Ogółem podstawowe, gimnazjalne i niższe ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe

12 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do projektu: Rodzaj przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni)* Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem Małe przedsiębiorstwa 5 Średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa 0 Ogółem 80 *nie dot. osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania oraz Działania

13

14 KORZYŚCI ZE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW: Firma Inter Parts jest doskonałym przykładem na symbiozę współpracy pomiędzy funduszami unijnymi, a firmą prywatną, działającą na wielu płaszczyznach w warunkach regionalnych. W przypadku firmy korzystanie z kilku źródeł pomocowych dało znakomite rezultaty. RPO pozwoliło zrewolucjonizowad składowanie towaru i optymalizację kosztów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom logistycznym. Współpraca z Urzędem Pracy, stworzyła możliwości lepszego wykształcenia branżowego odbiorców firmy, w szczególności pracowników warsztatów samochodowych. W ciągu 7 lat obrót firmy wzrósł kilkukrotnie, a zatrudnienie z 50 osób wzrosło do blisko 200 osób. W tym okresie Inter Parts rozszerzył swoją działalnośd o usługi logistyczno magazynowe (nowoczesne Centrum logistyczne w Stawigudzie) i turystyczno-rekreacyjne (pole golfowe Mazury Golf&Country Club w Naterkach).

15 KORZYŚCI ZE ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW: Wyeliminowaliśmy o 90 % zużycie papieru wprowadzając elektroniczną obsługę magazynu i e- faktury. Dzięki innowacyjnemu, autorskiemu systemowi zamówieo, zminimalizowaliśmy ciężar obsługi klienta o 70%, a zamówienia realizowane są do 24 h. Komputerowy System Kierowania Magazynem Warehouse Managment System pozwolił na zoptymalizowanie stoków magazynowych i procesów logistycznych. (WMS), Całoroczne szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych szkoleniowców z całej Polski, pozwoliły na wykształcenie wśród słuchaczy prawidłowego podejścia do tematów, które do tej pory nie były poruszane. Zaczynając od rozmów z klientami, koocząc na innowacyjnych rozwiązaniach naprawczych i diagnostycznych

16 WARTO PAMIĘTAĆ! Planując rozwój firmy należy umiejętnie korzystad ze środków RPO, czy z Urzędu Pracy. Najważniejsze jest długoterminowe planowanie inwestycji (10-15 lat) i osiąganie rezultatów niezależnie od wsparcia z zewnątrz. planowanych Błędnym założeniem jest wykorzystywanie środków unijnych jako podstawowego źródła finansowania. Nie warto startowad w konkursie tylko dlatego, że został taki ogłoszony. W większości przypadków środki pomocowe to tylko cześd inwestycji, które w trakcie realizacji pochłaniają środki, które nie były przewidziane (zatrudnienie, wynagrodzenia, stworzenie nowych miejsc pracy, paliwa, energia, koszty administracyjne itp.). Dotacje powinny byd traktowane jako bonus umożliwiający przyśpieszenie inwestycji.

17 PODSUMOWANIE Reasumując, mając zaplanowany rozwój firmy i określone cele możemy skorzystad z pomocy środków unijnych, które mogą, ale nie muszą byd głównym źródłem finansowania planowanego procesu. Ewentualne granty będą handicapem w stosunku do konkurencji i pozwolą na bardziej dynamiczny wzrost obrotów, optymalizację kosztów, a co najważniejsze dywersyfikacje zagrożeo poprzez poszerzanie zakresu działalności o usługi logistyczne, sportowo rekreacyjne czy deweloperskie. Do każdego rodzaju działalności dopasowaliśmy formę wsparcia i wystąpiliśmy z wnioskami o dofinansowanie. Uwzględniliśmy w nich nie tylko rozwój firmy, ale i zmieniające się standardy świadczonych usług. W dzisiejszych czasach nie wystarczy dopasowywad się do rzeczywistości. Aby osiągnąd sukces, trzeba ją przewidywad, a nawet kreowad. Dlatego warto aplikowad o fundusze unijne w każdy możliwy sposób, czy ze środków RPO, czy z Urzędu Pracy, czy też z pomocy de minimis.

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo