ZAŁĄCZNIKI: 1. Dane techniczne central wentylacyjnych firmy GEA. 2. Dane techniczne centrali podwieszanej MISTRAL 1100P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIKI: 1. Dane techniczne central wentylacyjnych firmy GEA. 2. Dane techniczne centrali podwieszanej MISTRAL 1100P."

Transkrypt

1 1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA BILANS STRAT I ZYSKÓW CIEPŁA, PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO BILANS CIEPŁA WENTYLACJA POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH UKŁAD NW WYTYCZNE DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI DLA UKŁADU NW UKŁAD NW WYTYCZNE DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI DLA UKŁADU NW UKŁAD NW UKŁAD WW UKŁAD WW WENTYLACJA I OGRZEWANIE HALI STRZELAŃ UKŁAD NW WYTYCZNE DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI DLA UKŁADU NW UKŁAD NW WYTYCZNE DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI DLA UKŁADU NW ZESTAWIENIE DANYCH PROJEKTOWYCH ZESTAWIENIE STRUMIENI W POM. SOCJALNO OBSŁUGOWYCH ZESTAWIENIE DANYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH ZESTAWIENIE DANYCH WENTYLATORÓW WYWIEWNYCH WYTYCZNE WYKONANIA Przegrody oddzielenia pożarowego Kanały i kształtki wentylacyjne RÓWNOWAŻENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia kanałów Wytyczne branżowe UWAGI KOŃCOWE LISTY CZĘŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNYCH ZAŁĄCZNIKI: 1. Dane techniczne central wentylacyjnych firmy GEA. 2. Dane techniczne centrali podwieszanej MISTRAL 1100P. STRONA 1

2 SPIS RYSUNKÓW: Nr rysunku W-1 Tytuł Układ wentylacyjny NW01, NW02, NW03. Część socjalnoobsługowa. Skala W-2 Układ wentylacyjny NW04. Hala strzelań. 1:50 W-3 Układ wentylacyjny NW05. Hala strzelań. 1:50 W-4 Rzut dachu. Hala strzelań. - - STRONA 2

3 1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA - Zlecenie Inwestora, - uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora, - dane techniczno ruchowe urządzeń, - obowiązujące normy i przepisy. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu wykonawczego: - wentylacji części socjalno obsługowej, - wentylacji i ogrzewania powietrzem hal strzelań, w obiekcie Strzelnicy w Powidzu. 3. BILANS STRAT I ZYSKÓW CIEPŁA, PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 3.1. Parametry powietrza zewnętrznego okres ciepły: 30 o C / 45% okres zimny: -18 o C / 100% Temperatura: Sale wykładowe: 20/25 o C Hala strzelań: 8 o C/ - Wilgotność: Wilgotność powietrza nie jest regulowana Bilans ciepła Straty ciepła przez przegrody i infiltrację powietrza obliczono zgodnie z normami: - PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. - PN-EN 12831: Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego - PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. - PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. 4. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH W pomieszczeniach socjalnych, magazynach, warsztacie oraz komunikacji zastosowano wentylacje mechaniczną nawiewno wywiewną. STRONA 3

4 4.1. UKŁAD NW01 W części socjalno obsługowej zaprojektowano układ nawiewno wywiewny zasilany centralą wentylacyjną NW01 firmy GEA Klimatyzacja, o strumieniach: V N =3605m 3 /h, V W =3080m 3 /h, wyposażoną w wymiennik krzyżowy, nagrzewnicę wodną, zestaw filtrów i wentylatorów. Centrala zlokalizowana jest na dachu części socjalno obsługowej w osiach 1-4/B-G. Na przewodach wentylacyjnych przewidziano kanałowe tłumiki akustyczne: - MSA PF / 580x600x na kanale nawiewnym między centralą a pomieszczeniami; - MSA PF / 580x500x na kanale wywiewnym między centralą a pomieszczeniami; - MSA PF / 630x580x750 - na kanale nawiewnym między centralą a czerpnią; - MSA PF / 510x580x na kanale wywiewnym między centralą a wyrzutnią. Do centrali należy doprowadzić zasilanie elektryczne wg wytycznych producenta oraz czynnik grzewczy o parametrach 80/60 C zasilający nagrzewnicę wodną. Nawiew i wywiew z pomieszczeń realizowany jest przez nawiewniki/wywiewniki wirowe DQJ oraz zawory SVA i SVZ firmy Schako Wytyczne do automatycznej regulacji dla układu NW01 Układ automatycznej regulacji ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń w części socjalno obsługowej. W okresie zimnym powietrze nawiewane podgrzewane jest wstępnie na wymienniku krzyżowym. Następnie dogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury nawiewu tn=20ºc. Moc nagrzewnicy wodnej regulowana jest w funkcji temperatury powietrza nawiewanego. Czujnik temperatury nawiewu znajduje się w kanale nawiewnym przy centrali. Jeżeli temperatura powietrza nawiewanego jest niższa od temperatury zadanej w pierwszej kolejności następuje zwiększenie wydajności odzysku ciepła, a dopiero później następuje wysłanie sygnału z regulatora do zawory regulacyjnego przy nagrzewnicy wodnej, powodujące zwiększenie strumienia czynnika przepływającego przez wymiennik a w konsekwencji moc. Jeżeli temperatura powietrza nawiewanego jest wyższa od zadanej w pierwszej kolejności następuje zmniejszanie mocy nagrzewnicy. W momencie gdy zawór regulacyjny jest zamknięty, a temperatura powietrza nawiewanego jest wyższa od zadanej następuje otwieranie się przepustnicy na obejściu wymiennika krzyżowego. Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń socjalno-obsługowych normowana jest tylko w okresie zimnym. W okresie ciepłym powietrze opływa wymiennik krzyżowy bypasem i temperatura powietrza nawiewanego jest równa temperaturze powietrza zewnętrznego. Straty ciepła pokrywa instalacja centralnego ogrzewania (wg osobnego opracowania). Centralę wentylacyjną należy wyposażyć w następujące zabezpieczenia: układ presostatów na filtrze powietrza świeżego i wywiewanego (wzrost spadku ciśnienia na filtrze powietrza powyżej zadanej wartości powoduje wyświetlenie alarmu na szafce sterującej centrali wentylacyjnej), układ presostatów na wentylatorach (spadek sprężu na wentylatorze poniżej zadanej wartości powoduje wyłączenie centrali. Ponowny rozruch możliwy jest tylko przez ręczne włączenie. Układ automatycznie nie powraca do stanu pracy), STRONA 4

5 ochrona termiczna silników, układ odszraniania wymiennika krzyżowego UKŁAD NW02 Pomieszczenia warsztatu oraz magazyny obsługiwane są przez układ nawiewno wywiewny zasilany centralą wentylacyjną NW02 firmy GEA Klimatyzacja, o strumieniach: V N =1455m 3 /h, V W =1455m 3 /h, wyposażoną w wymiennik krzyżowy, nagrzewnicę wodną, zestaw filtrów i wentylatorów. Centrala zlokalizowana jest w przestrzeni sufitu podwieszanego części socjalno obsługowej w osiach 3-4/H-G. Na przewodach wentylacyjnych przewidziano kanałowe tłumiki akustyczne: - XSA PF / 450x300x na kanale nawiewnym między centralą a pomieszczeniami; - MSA PF / 450x300x750 - na kanale wywiewnym między centralą a pomieszczeniami; - XSA PF / 450x300x500 - na kanale nawiewnym między centralą a czerpnią; - XSA PF / 450x300x500 - na kanale wywiewnym między centralą a wyrzutnią. Do centrali należy doprowadzić zasilanie elektryczne wg wytycznych producenta oraz czynnik grzewczy o parametrach 80/60 C zasilający nagrzewnicę wodną. Nawiew i wywiew z pomieszczeń realizowany jest przez nawiewniki/wywiewniki wirowe DQJ oraz zawory SVA i SVZ firmy Schako. Zaprojektowano wyrzutnię dachową z wyrzutem pionowym ST-DH ø400 firmy Frapol oraz czerpnię dachową typu C ø400 firmy Frapol Wytyczne do automatycznej regulacji dla układu NW02 Układ automatycznej regulacji ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza nawiewanego do obsługiwanych pomieszczeń. W okresie zimnym powietrze nawiewane podgrzewane jest wstępnie na wymienniku krzyżowym. Następnie dogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury nawiewu tn=20ºc. Moc nagrzewnicy wodnej regulowana jest w funkcji temperatury powietrza nawiewanego. Czujnik temperatury nawiewu znajduje się w kanale nawiewnym przy centrali. Jeżeli temperatura powietrza nawiewanego jest niższa od temperatury zadanej w pierwszej kolejności następuje zwiększenie wydajności odzysku ciepła, a dopiero później następuje wysłanie sygnału z regulatora do zawory regulacyjnego przy nagrzewnicy wodnej, powodujące zwiększenie strumienia czynnika przepływającego przez wymiennik a w konsekwencji moc. Jeżeli temperatura powietrza nawiewanego jest wyższa od zadanej w pierwszej kolejności następuje zmniejszanie mocy nagrzewnicy. W momencie gdy zawór regulacyjny jest zamknięty, a temperatura powietrza nawiewanego jest wyższa od zadanej następuje otwieranie się przepustnicy na obejściu wymiennika krzyżowego. Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia hali strzelań normowana jest tylko w okresie zimnym. W okresie ciepłym powietrze opływa wymiennik krzyżowy bypasem i temperatura powietrza nawiewanego jest równa temperaturze powietrza zewnętrznego. Straty ciepła pokrywa instalacja centralnego ogrzewania (wg osobnego opracowania). Centralę wentylacyjną należy wyposażyć w następujące zabezpieczenia: STRONA 5

6 układ presostatów na filtrze powietrza świeżego i wywiewanego (wzrost spadku ciśnienia na filtrze powietrza powyżej zadanej wartości powoduje wyświetlenie alarmu na szafce sterującej centrali wentylacyjnej), układ presostatów na wentylatorach (spadek sprężu na wentylatorze poniżej zadanej wartości powoduje wyłączenie centrali. Ponowny rozruch możliwy jest tylko przez ręczne włączenie. Układ automatycznie nie powraca do stanu pracy), ochrona termiczna silników, układ odszraniania wymiennika krzyżowego UKŁAD NW03 Pomieszczenie szatni obsługiwane jest przez układ nawiewno wywiewny NW03 zasilany centralą wentylacyjną MISTRAL M1100P firmy PRO-VENT, o strumieniach: V N =760m 3 /h, V W =760m 3 /h, wyposażoną w wymiennik krzyżowy, zestaw filtrów i wentylatorów. Dodatkowo na kanale nawiewnym zaprojektowano nagrzewnicę wodną VBC315 firmy PRO-VENT. Centralę należy wyposażyć w przepustnice odcinające. Centrala zlokalizowana jest w przestrzeni sufitu podwieszanego części socjalno obsługowej w osiach 1-2/A-B. Na przewodach wentylacyjnych przewidziano cztery kanałowe tłumiki akustyczne CA- 100_315x1000 firmy TROX Do centrali należy doprowadzić zasilanie elektryczne wg wytycznych producenta oraz czynnik grzewczy o parametrach 80/60 C zasilający nagrzewnicę wodną. Nawiew i wywiew z pomieszczeń realizowany jest przez nawiewniki/wywiewniki wirowe DQJ firmy Schako. Zaprojektowano wyrzutnię dachową z wyrzutem pionowym ST-DH ø315 firmy Frapol oraz czerpnię dachową typu C ø315 firmy Frapol UKŁAD WW01 Zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej wywiewnej obsługującej pomieszczenie nr 0.08, 0.09, 0.10.Wywiew realizowany jest przez zawory wywiewne typu SVA firmy Schako, układ przewodów i wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVS 225-2E firmy Rosenberg (400m 3 /h), wyposażony w podstawę tłumiącą. Na kanale wywiewnym należy zamontować tłumik akustyczny typu LDC firmy Systemair. Napływ powietrza do pomieszczeń przez kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach. Wentylacja powinna działać w sposób ciągły przez cały czas pracy układu NW UKŁAD WW02 Zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej wywiewnej obsługującej pomieszczenie nr 0.21 łazienka. Wywiew realizowany jest przez zawory wywiewne typu SVA firmy Schako, układ przewodów i wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza DVS 190-2E firmy Rosenberg (125m 3 /h), wyposażony w podstawę tłumiącą. Na kanale wywiewnym należy zamontować tłumik akustyczny typu LDC firmy Systemair. Napływ powietrza do pomieszczeń przez kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach. Wentylacja powinna działać w sposób ciągły przez cały czas pracy układu NW01. STRONA 6

7 5. WENTYLACJA I OGRZEWANIE HALI STRZELAŃ W pomieszczeniach hali strzelań zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła, zapewniający minimum dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny w strefie przebywania ludzi. Nawiewane powietrze w okresie zimowym pokrywa straty ciepła, utrzymując założone parametry powietrza w pomieszczeniu. Hala strzelań nr 0.29 obsługiwana jest przez dwa układy nawiewno wywiewne. Układ NW04 wentyluje wydzieloną przestrzeń strzelnicy znajdującą się w osiach 5-9. Układ NW05 wentyluje część hali strzelań znajdującą się w osiach UKŁAD NW04 W hali strzelań nr 0.29 w wydzielonej przestrzeń znajdującej się w osiach 5-9 zaprojektowano układ nawiewno wywiewny zasilany centralą wentylacyjną NW04 firmy GEA Klimatyzacja, o strumieniach: V N =25520m 3 /h, V W =25520m 3 /h, wyposażoną w wymiennik krzyżowy, nagrzewnicę, zestaw filtrów i wentylatorów. Centrala zlokalizowana jest na dachu hali strzelań w osiach 7-8. Na przewodach wentylacyjnych przewidziano kanałowe tłumiki akustyczne: - XSA PF / 1900x1700x2000 firmy TROX - na kanale nawiewnym między centralą a pomieszczeniami; - MSA PF / 1820x1600x2250 firmy TROX - na kanale wywiewnym między centralą a pomieszczeniami; - MSA PF / 1525x1300x1000 firmy TROX - na kanale nawiewnym między centralą a czerpnią; - MSA PF / 1425x1600x1500 firmy TROX - na kanale wywiewnym między centralą a wyrzutnią. Do centrali należy doprowadzić zasilanie elektryczne wg wytycznych producenta oraz czynnik grzewczy o parametrach 80/60 C zasilający nagrzewnicę wodną. Nawiew do pomieszczenia realizowany jest przez 16 nawiewników wirowych typu DQJA-SQ-Z-B-800-SAK-Z firmy Schako natomiast wywiew przez 20 kratek wywiewnych typu AL5 1025x225 firmy Schako wyposażonych w dodatkową przepustnicę Wytyczne do automatycznej regulacji dla układu NW04 Układ automatycznej regulacji ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniu (w strefie przebywania ludzi). W okresie zimnym powietrze nawiewane podgrzewane jest wstępnie na wymienniku krzyżowym. Następnie dogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury nawiewu. Temperatura powietrza nawiewanego regulowana jest w funkcji temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi. Czujnik temperatury na podstawie, którego dokonywana jest regulacja znajduje się w pomieszczeniu w strefie przebywania ludzi. Jeżeli temperatura powietrza w miejscu usytuowania czujnika jest niższa od temperatury zadanej tp=8 o C w pierwszej kolejności następuje zwiększenie wydajności odzysku ciepła, a dopiero później następuje wysłanie sygnału z regulatora do zawory regulacyjnego przy nagrzewnicy wodnej, powodujące zwiększenie strumienia czynnika przepływającego przez wymiennik a w konsekwencji moc. Jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej w pierwszej kolejności następuje zmniejszanie mocy nagrzewnicy. W momencie gdy zawór STRONA 7

8 regulacyjny jest zamknięty, a temperatura powietrza w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej następuje otwieranie się przepustnicy na obejściu wymiennika krzyżowego. Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia hali strzelań normowana jest tylko w okresie zimnym. W okresie ciepłym powietrze opływa wymiennik krzyżowy bypasem i temperatura powietrza nawiewanego jest równa temperaturze powietrza zewnętrznego. Centralę wentylacyjną należy wyposażyć w następujące zabezpieczenia: układ presostatów na filtrze powietrza świeżego i wywiewanego (wzrost spadku ciśnienia na filtrze powietrza powyżej zadanej wartości powoduje wyświetlenie alarmu na szafce sterującej centrali wentylacyjnej), układ presostatów na wentylatorach (spadek sprężu na wentylatorze poniżej zadanej wartości powoduje wyłączenie centrali. Ponowny rozruch możliwy jest tylko przez ręczne włączenie. Układ automatycznie nie powraca do stanu pracy), ochrona termiczna silników, układ odszraniania wymiennika krzyżowego UKŁAD NW05 W części hali strzelań nr 0.29 znajdującej się w osiach zaprojektowano układ nawiewno wywiewny zasilany centralą wentylacyjną NW04 firmy GEA Klimatyzacja, o strumieniach: V N =17740m 3 /h, V W =17740m 3 /h, wyposażoną w wymiennik krzyżowy, nagrzewnicę, zestaw filtrów i wentylatorów. Centrala zlokalizowana jest na dachu hali strzelań w osiach Na przewodach wentylacyjnych przewidziano kanałowe tłumiki akustyczne: - XSA PF / 1540x1400x1750 firmy TROX - na kanale nawiewnym między centralą a pomieszczeniami; - MSA PF / 1400x1200x3000 firmy TROX - na kanale wywiewnym między centralą a pomieszczeniami; - MSA PF / 975x1240x1000 firmy TROX - na kanale nawiewnym między centralą a czerpnią; - XSA PF / 1320x1240x1000 firmy TROX - na kanale wywiewnym między centralą a wyrzutnią. Do centrali należy doprowadzić zasilanie elektryczne wg wytycznych producenta oraz czynnik grzewczy o parametrach 80/60 C zasilający nagrzewnicę wodną. Nawiew do pomieszczenia realizowany jest przez 24 nawiewniki wirowe typu DQJA-SQ- Z-B-600-SAK-Z firmy Schako natomiast wywiew przez 36 kratkami wywiewnymi typu AL5 625x225 firmy Schako wyposażonych w dodatkową przepustnicę. Ze względu na możliwość przesuwania się linii otwarcia ognia wywiew powietrza zlokalizowano w dwóch częściach. Pierwsza znajduje się przy osiach 33-34, druga przy osiach Dzięki dwóm przepustnicą wielopłaszczyznowym wyposażonym w siłowniki wywiew powietrza odbywa się jedynie z jednej części wentylowanej przestrzeni. Wentylacja całej hali strzelań wspomagana jest przez 4 centrale wentylacyjne (układ N06) firmy GEA Klimatyzacja, pracujące na mieszaninie powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Zadaniem central wspomagających i wentylatorów wywiewnych jest zapewnienie ok. 0,5 wymiany powietrza w pomieszczeniu oraz utrzymanie temperatury w hali strzelań (poza strefą przebywania ludzi) tp=5 8 o C w okresie zimnym. Do central wspomagających należy doprowadzić zasilanie elektryczne wg wytycznych producenta oraz gaz. STRONA 8

9 Wywiew powietrza realizowany jest przez dwa wentylatory dachowe wywiewne RJVL.6371 fimy GEA Klimatyzacja. Wentylatory zostały usytuowane w osi Wytyczne do automatycznej regulacji dla układu NW05 Układ automatycznej regulacji ma za zadanie utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza w pomieszczeniu (w strefie przebywania ludzi). W okresie zimnym powietrze nawiewane podgrzewane jest wstępnie na wymienniku krzyżowym. Następnie dogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej do wymaganej temperatury nawiewu. Temperatura powietrza nawiewanego regulowana jest w funkcji temperatury powietrza w strefie przebywania ludzi. Czujnik temperatury na podstawie, którego dokonywana jest regulacja znajduje się w pomieszczeniu w strefie przebywania ludzi. Jeżeli temperatura powietrza w miejscu usytuowania czujnika jest niższa od temperatury zadanej tp=8 o C w pierwszej kolejności następuje zwiększenie wydajności odzysku ciepła, a dopiero później następuje wysłanie sygnału z regulatora do zawory regulacyjnego przy nagrzewnicy wodnej, powodujące zwiększenie strumienia czynnika przepływającego przez wymiennik a w konsekwencji moc. Jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej w pierwszej kolejności następuje zmniejszanie mocy nagrzewnicy. W momencie gdy zawór regulacyjny jest zamknięty, a temperatura powietrza w pomieszczeniu jest wyższa od zadanej następuje otwieranie się przepustnicy na obejściu wymiennika krzyżowego. Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia hali strzelań normowana jest tylko w okresie zimnym. W okresie ciepłym powietrze opływa wymiennik krzyżowy bypasem i temperatura powietrza nawiewanego jest równa temperaturze powietrza zewnętrznego. Centralę wentylacyjną należy wyposażyć w następujące zabezpieczenia: układ presostatów na filtrze powietrza świeżego i wywiewanego (wzrost spadku ciśnienia na filtrze powietrza powyżej zadanej wartości powoduje wyświetlenie alarmu na szafce sterującej centrali wentylacyjnej), układ presostatów na wentylatorach (spadek sprężu na wentylatorze poniżej zadanej wartości powoduje wyłączenie centrali. Ponowny rozruch możliwy jest tylko przez ręczne włączenie. Układ automatycznie nie powraca do stanu pracy), ochrona termiczna silników, układ odszraniania wymiennika krzyżowego. Sterowanie centralami N6 wspomagającymi odbywa się przez automatykę będącą na wyposażeniu urządzeń. Jednostki w okresie zimnym powinny pracować na mieszaninie powietrza, przy udziale powietrza zewnętrznego wynoszącym 1875m 3 /h, przy całkowitej wydajności urządzenia wynoszącej 5200m 3 /h. W okresie ciepłym gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest równa lub wyższa od zadanej temperatury pomieszczenia urządzenie powinno pracować w całości na powietrzu zewnętrznym. Praca dachowych wentylatorów wywiewnych RJVL.6371 jest uzależniona od central wspomagających N6 pracujących na powietrzu zewnętrznym. Wydajność dachowych wentylatorów wywiewnych jest zależna od nawiewanej ilości powietrza zewnętrznego, wraz ze wzrostem ilości powietrza zewnętrznego wzrasta ilość powietrza wywiewanego z pomieszczenia. W hali strzelań należy przewidzieć układ sterujący dwoma przepustnicami znajdującymi się na kanale wywiewnym układu NW05. Przepustnice należy wyposażyć w siłowniki elektryczne. Sterowanie przepustnicami zależy od miejsca oddawania strzałów. W momencie gdy strzały do tarczy oddawane są z odległości 25m (L.O.O. w osiach 36-37) należy odciąć STRONA 9

10 przez zamknięcie przepustnicy część wywiewu znajdującą się przy osiach Natomiast gdy strzały do tarczy oddawane są z odległości 50m (L.O.O. w osiach 40-41) należy odciąć przez zamknięcie przepustnicy część wywiewu znajdującą się przy osiach ZESTAWIENIE DANYCH PROJEKTOWYCH 6.1. Zestawienie strumieni w pom. socjalno obsługowych Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Strumień pow. nawiewanego Strumień pow. wywiewanego - - m 2 m 3 m 3 /h m 3 /h 0.01 Hall wejściowy poczekalnia 122, Pomieszczenie kierownika 18, Szatnia 18, Pomieszczenie socjalne 18, Pomieszczenie magazynowe 18, Pom. kontroli broni 18, Pom. czyszczenia broni 18, WC 6, pom gospodarcze - umywalka 1, WC męskie 16, Magazyn sprzętu szkoleniowego 12, Magazyn tarcz 10, Magazyn materiałów 11, Warsztat 66, Sala wykladowa i instruktarzu 65, Punkt p.p.m. 15, Śluza 7, Stanowisko dowodzenia 17, Pomieszczenie instruktora 17, Łazienka 6, Komunikacja 48, Zestawienie danych central wentylacyjnych UKŁAD NAWIEW WYWIEW Moc grzewcza Ciśnienie dysp. nawiew Ciśnienie dysp. wywiew Moc elektryczna Napięcie Masa Firma m 3 /h m 3 /h kw Pa Pa kw V kg NW , ,23 3x GEA NW , ,0 3x GEA NW , , PRO-VENT NW , ,6 3x GEA NW , ,0 3x GEA N , ,15 3x GEA 6.3. Zestawienie danych wentylatorów wywiewnych Urządzenie Układ Wydajność Moc elektryczna Napięcie Masa Ilość Firma STRONA 10

11 m 3 /h kw V kg szt RJVL.6371 NW ,8 3x GEA DV E WW , Rosenberg DV E WW , ,8 1 Rosenberg 7. WYTYCZNE WYKONANIA Przegrody oddzielenia pożarowego Przy przejściu wszelkich instalacji wentylacji przez przegrody pożarowe na przewodach wentylacyjnych należy zastosować klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody wyposażone w siłowniki oraz sygnalizatory krańcowe Kanały i kształtki wentylacyjne Kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H Kanały i kształtki okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii SPIRO. Kanały w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych np. firmy Hilti z amortyzatorami drgań. Zawiesia montować do elementów konstrukcyjnych stropu. Podpory kanałów w rozstawie w zależności od przekroju kanału. Należy dążyć do tego aby każdy element instalacji wentylacji był podparty w dwóch punktach tak aby odciążać kołnierze oraz miejsca połączeń. Izolację kanałów nawiewnych wykonać z wełny mineralnej gr. 30mm na folii aluminiowej. Całość pokryć płaszczem z folii aluminiowej. Kanały wentylacyjne znajdujące się na dachu należy na całej długości izolować, izolacją z wełny mineralnej o grubości 50mm na folii aluminiowej, całość zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej grubości 0,6mm. Izolację mocować zgodnie z zasadami montażu izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności kanałów Równoważenie hydrauliczne instalacji wentylacyjnej W celu zbilansowania rozpływów powietrza zastosowano przepustnice regulacyjne typu SPI oraz SPC firmy FlaktWoods. Przed oddaniem instalacji należy przeprowadzić regulacje hydrauliczną instalacji wentylacyjnej Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia kanałów Na kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wymagania COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Wytyczne branżowe Budowlane zaprojektować i wykonać konstrukcję nośną pod centrale wentylacyjne, STRONA 11

12 zaprojektować i wykonać konstrukcję nośną pod czerpnie powietrza oraz wentylatory dachowe, wykonać przejścia przez dach pod kanały wentylacji mechanicznej, wykonać przejścia przez ściany pod kanały wentylacji mechanicznej, zamontować podstawy dachowe pod czerpnie powietrza oraz wentylatory dachowe, Instalacyjne wszystkie kształtki wentylacyjne wykonać z kierownicami, kanały montować na standardowych zawiesiach i podporach, izolować kanały wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie, po wykonaniu układu i uruchomieniu przeprowadzić regulację pracy i pomiary skuteczności działania układu, wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym mając na uwadze wytyczne producenta urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część II, Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych doprowadzić czynnik grzewczy do nagrzewnic wodnych powietrza w centralach wentylacyjnych, Elektryczne doprowadzić zasilanie elektryczne do wentylatorów oraz central wentylacyjnych, 7.3. Uwagi końcowe Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi normami, przepisami, a także instrukcjami montażowymi dostarczonymi przez wytwórców materiałów i urządzeń. Należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urządzeń i armatury mającej kontakt z wodą pitną powinny one posiadać atest PZH. Wszelkie zmiany rozwiązań a także zastosowanych materiałów i urządzeń należy uzgodnić z projektantem. Za zgodą projektanta, dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne oznaczenia i certyfikaty. 8. LISTY CZĘŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNYCH Nr poz. Wyszczególnienie części NW1.Nawiew Ilość Uwagi NW1.N01 Nawiewnik sufitowy DQJA-SQ-Z-B-500-SAK-Z 6 SCHAKO NW1.N02 Redukcja Ø200/Ø250/100 4 wg rysunku STRONA 12

13 NW1.N03 Kanał flex Ø250/800M 4 wg rysunku NW1.N04 Kolano Ø250/125/90 2 KB (10) NW1.N05 Kanał spiro Ø250/ rewizja 2 KB (10) NW1.N06 Przepustnica SPI Ø250 4 FLAKT WOODS NW1.N07 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW1.N08 Kanał spiro Ø315/355 1 KB (10) NW1.N09 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW1.N10 Kanał spiro Ø315/ KB (10) NW1.N11 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW1.N12 Kanał spiro Ø315/370 1 KB (10) NW1.N13 Kanał spiro Ø450/685 1 KB (10) NW1.N14 Kolano Ø450/225/90 1 KB (10) NW1.N15 Kanał spiro Ø450/ KB (10) NW1.N16 Zmiana przekroju Ø450/500x400/500 1 wg rysunku NW1.N17 Trójnik 500x400/500x400/450/Ø250/100/90 1 wg rysunku NW1.N18 Przepustnica SPI Ø250 1 FLAKT WOODS NW1.N19 Kanał flex Ø250/800M 1 wg rysunku NW1.N20 Redukcja Ø200/Ø250/100 1 wg rysunku NW1.N21 Kanał prostokątny AI 500x400/ rewizja 1 KB (9) NW1.N22 Trójnik 500x400/500x400/450/Ø250/100/90 1 wg rysunku NW1.N23 Przepustnica SPI Ø250 1 FLAKT WOODS NW1.N24 Kanał flex Ø250/800M 1 wg rysunku NW1.N25 Redukcja Ø200/Ø250/100 1 wg rysunku NW1.N25a Kanał prostokątny AI 500x400/ KB (9) NW1.N26 Łuk 500x400/160/45 1 KB (9) NW1.N27 Kanał prostokątny AI 500x400/450M 1 KB (9) NW1.N28 Łuk 500x400/160/45 1 KB (9) NW1.N29 Redukcja asymetryczna 500x400/700x250/500 1 wg rysunku NW1.N30 Kanał prostokątny AI 700x250/400 1 KB (9) NW1.N31 Trójnik 630x400/630x400/900/700x250/100/90 1 wg rysunku NW1.N32 Zawór wentylacyjny SVZ SCHAKO NW1.N33 Redukcja Ø160/Ø200/85 4 wg rysunku NW1.N34 Kanał spiro Ø160/100M 4 KB (10) NW1.N35 Kolano Ø160/80/90 4 KB (10) NW1.N36 Kanał spiro Ø160/390 1 KB (10) NW1.N37 Kolano Ø160/80/90 1 KB (10) NW1.N38 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW1.N39 Przepustnica SPI Ø160 2 FLAKT WOODS NW1.N40 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW1.N41 Kanał spiro Ø160/350 1 KB (10) NW1.N42 Kanał spiro Ø200/ KB (10) NW1.N43 Kolano Ø200/100/90 1 KB (10) NW1.N44 Kanał spiro Ø200/ KB (10) NW1.N45 Kolano Ø200/100/90 1 KB (10) NW1.N46 Kanał spiro Ø200/ KB (10) NW1.N47 Kolano Ø200/100/90 1 KB (10) STRONA 13

14 NW1.N48 Kanał spiro Ø200/ KB (10) NW1.N49 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW1.N50 Zmiana przekroju Ø250/630x400/600 1 wg rysunku NW1.N51 Kanał spiro Ø200/ KB (10) NW1.N52 Kolano Ø200/100/90 1 KB (10) NW1.N53 Kanał spiro Ø200/875 1 KB (10) NW1.N54 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW1.N55 Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW1.N56 Kanał spiro Ø160/685 1 KB (10) NW1.N57 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW1.N58 Kolano Ø160/80/90 1 KB (10) NW1.N59 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW1.N60 Kanał prostokątny AI 630x400/ KB (9) NW1.N61 Kolano 400x630/100/90 1 KB (9) NW1.N62 Kanał prostokątny AI 630x400/700M 1 KB (9) NW1.N63 Współna podstawa dachowa układu NW1 1230x400 1 FRAPOL NW1.N64 Kolano 400x630/100/90 1 KB (9) NW1.N65 Kanał prostokątny AI 630x400/940 + rewizja 1 KB (9) NW1.N66 Redukcja asymetryczna 630x400/580x600/700 1 wg rysunku NW1.N67 Tłumik akustyczny MSA PF / 580x600x TROX NW1.N68 Kolano 580x600/160/90 1 KB (9) NW1.N69 Kanał prostokątny AI 580x600/ rewizja 1 KB (9) NW1.N70 Redukcja asymetryczna 580x600/580x580/400 1 wg rysunku NW1.N71 Centrala wentylacyjna NW1 1 GEA NW1.N72 Kanał prostokątny AI 580x580/910 + rewizja 1 KB (9) NW1.N73 Redukcja symetryczna 580x580/630x580/500 1 wg rysunku NW1.N74 Tłumik akustyczny MSA PF / 630x580x750 1 TROX NW1.N75 Kanał prostokątny AI 630x580/ KB (9) NW1.N76 Czerpnia kanałowa 630x580/700 ścięta pod kątem 45, zabezpieczona siatką 1 wykonanie warsztatowe Nr poz. Wyszczególnienie części NW1.Wywiew Ilość Uwagi NW1.W01 Wywiewnik sufitowy DQJA-SQ-Z-B-600-SAK-A 2 SCHAKO NW1.W02 Redukcja Ø315/Ø300/150 2 wg rysunku NW1.W03 Kanał flex Ø315/500M 2 wg rysunku NW1.W04 Kolano Ø315/160/90 1 KB (10) NW1.W05 Kanał spiro Ø315/ rewizja 1 KB (10) NW1.W06 Przepustnica SPI Ø160 2 FLAKT WOODS NW1.W07 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW1.W08 Kanał spiro Ø450/540 1 KB (10) NW1.W09 Kolano Ø450/225/90 1 KB (10) NW1.W10 Kanał spiro Ø450/ rewizja 1 KB (10) NW1.W11 Kolano Ø450/225/90 1 KB (10) NW1.W12 Kanał spiro Ø450/ KB (10) NW1.W13 Zmiana przekroju Ø450/400x400/400 1 wg rysunku STRONA 14

15 NW1.W14 Trójnik 500x400/500x400/600/400x400/100/90 1 wg rysunku NW1.W15 Zawór wentylacyjny SVA SCHAKO NW1.W16 Redukcja Ø200/Ø160/85 3 wg rysunku NW1.W17 Kanał spiro Ø160/100M 3 KB (10) NW1.W18 Kolano Ø160/80/90 1 KB (10) NW1.W19 Kanał spiro Ø160/100M 1 KB (10) NW1.W20 Kolano Ø160/80/90 1 KB (10) NW1.W21 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW1.W22 Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW1.W23 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW1.W24 Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW1.W25 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW1.W26 Kanał spiro Ø200/ KB (10) NW1.W27 Redukcja Ø200/Ø315/190 1 wg rysunku NW1.W28 Trójnik TC oznaczenie wg katalogu Frapol NW1.W29 Przepustnica SPI Ø250 1 FLAKT WOODS NW1.W30 Kanał flex Ø315/500M 1 wg rysunku NW1.W31 Redukcja Ø250/Ø200/100 1 wg rysunku NW1.W32 Wywiewnik sufitowy DQJA-SQ-Z-B-400-SAK-A 1 SCHAKO NW1.W33 Kanał spiro Ø315/ KB (10) NW1.W34 Kolano Ø315/100/90 1 KB (10) NW1.W35 Kanał spiro Ø315/ rewizja 1 KB (10) NW1.W36 Zmiana przekroju Ø315/315x250/400 + rewizja 1 wg rysunku NW1.W37 Łuk 250x315/100/45 2 KB (10) NW1.W38 Kanał prostokątny AI 315x250/865 1 KB (9) NW1.W39 Redukcja niesymetryczna 315x250/500x400/500 1 wg rysunku NW1.W40 Kanał prostokątny AI 500x400/620 1 KB (9) NW1.W41 Trójnik 400x500/400x500/600/400x500/100/90 1 wg rysunku NW1.W42 Kanał flex Ø160/700M 1 wg rysunku NW1.W43 Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW1.W44 Trójnik TC oznaczenie wg katalogu Frapol NW1.W45 Przepustnica SPI Ø100 1 FLAKT WOODS NW1.W46 Kanał spiro Ø100/ KB (10) NW1.W47 Kolano Ø100/50/90 1 KB (10) NW1.W48 Kanał spiro Ø100/150M 1 KB (10) NW1.W49 Zawór wentylacyjny SVA SCHAKO NW1.W50 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW1.W51 Kolano Ø160/80/90 1 KB (10) NW1.W52 Zmiana przekroju 500x400/Ø160/700 1 wg rysunku NW1.W53 Kanał prostokątny AI 500x400/850M 1 KB (9) NW1.W54 Kolano 400x500/100/90 1 KB (9) NW1.W55 Kanał prostokątny AI 500x400/210 1 KB (9) NW1.W56 Redukcja niesymetryczna 500x400/580x500/700 1 wg rysunku NW1.W57 Tłumik akustyczny MSA PF / 580x500x TROX NW1.W58 Łuk 500x580/160/45 2 KB (9) NW1.W59 Kanał prostokątny AI 580x500/650M 1 KB (9) STRONA 15

16 NW1.W60 Kolano 580x500/160/90 1 KB (10) NW1.W61 Kanał prostokątny AI 580x500/ rewizja 1 KB (9) NW1.W62 Redukcja niesymetryczna 580x500/580x580/500 1 wg rysunku NW1.W63 Kolano redukcyjne 580x580/510x580/160/90 1 KB (10) NW1.W64 Kolano 510x580/160/90 1 KB (10) NW1.W65 Tłumik akustyczny MSA PF / 510x580x TROX NW1.W66 Wyrzutnia kanałowa 510x580/700 ścięta pod kątem 45, zabezpieczona siatką 1 wykonanie warsztatowe Nr poz. Wyszczególnienie części NW2.Nawiew Ilość Uwagi NW2.N01 Zawór wentylacyjny SVZ SCHAKO NW2.N02 Redukcja Ø160/Ø200/85 4 wg rysunku NW2.N03 Kanał spiro Ø160/100M 4 KB (10) NW2.N04 Kolano Ø160/80/90 4 KB (10) NW2.N05 Kanał spiro Ø160/390 1 KB (10) NW2.N06 Kolano Ø160/80/90 1 KB (10) NW2.N07 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW2.N08 Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW2.N09 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.N10 Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW2.N11 Kanał spiro Ø160/350 1 KB (10) NW2.N12 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW2.N13 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.N14 Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW2.N15 Kanał spiro Ø160/350 1 KB (10) NW2.N16 Kanał spiro Ø250/840 1 KB (10) NW2.N17 Kolano Ø250/125/90 1 KB (10) NW2.N18 Kanał spiro Ø250/ rewizja 1 KB (10) NW2.N19 Kolano Ø250/125/90 1 KB (10) NW2.N20 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW2.N21 Trójnik TC oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.N22 Redukcja Ø160/Ø250/155 1 wg rysunku NW2.N22a Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW2.N23 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW2.N24 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW2.N25 Kolano Ø250/125/45 12 KB (10) NW2.N26 Kanał spiro Ø250/250M 6 KB (10) NW2.N27 Kanał spiro Ø250/280M 3 KB (10) NW2.N28 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW2.N29 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW2.N30 Kolano Ø250/125/90 1 KB (10) NW2.N31 Kanał spiro Ø250/ rewizja 1 KB (10) NW2.N32 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.N33 Redukcja Ø200/Ø125/135 3 wg rysunku STRONA 16

17 NW2.N34 Kanał spiro Ø125/100M 3 KB (10) NW2.N35 Kolano Ø125/62.5/90 3 KB (10) NW2.N36 Kanał spiro Ø125/ KB (10) NW2.N37 Kolano Ø125/62.5/90 1 KB (10) NW2.N38 Kanał spiro Ø125/250 1 KB (10) NW2.N39 Kolano Ø125/62.5/90 1 KB (10) NW2.N40 Kanał spiro Ø125/ KB (10) NW2.N41 Przepustnica SPI Ø125 1 FLAKT WOODS NW2.N42 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.N43 Przepustnica SPI Ø125 1 FLAKT WOODS NW2.N44 Kanał spiro Ø125/285 1 KB (10) NW2.N45 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW2.N46 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.N47 Przepustnica SPI Ø125 1 FLAKT WOODS NW2.N48 Kanał spiro Ø125/285 1 KB (10) NW2.N49 Kanał spiro Ø200/ KB (10) NW2.N50 Kanał spiro Ø315/ KB (10) NW2.N51 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.N52 Nawiewnik sufitowy DQJA-SQ-Z-B-500-SAK-Z 2 SCHAKO NW2.N53 Kanał flex Ø200/600M 2 wg rysunku NW2.N54 Kolano Ø200/100/90 1 KB (10) NW2.N55 Kanał spiro Ø200/ KB (10) NW2.N56 Przepustnica SPI Ø200 1 FLAKT WOODS NW2.N57 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.N58 Przepustnica SPI Ø200 1 FLAKT WOODS NW2.N59 Kanał spiro Ø250/ rewizja 1 KB (10) NW2.N60 Kanał spiro Ø400/ rewizja 1 KB (10) NW2.N61 Kolano Ø400/200/90 1 KB (10) NW2.N62 Kanał spiro Ø400/640 1 KB (10) NW2.N63 Zmiana przekroju Ø400/450x300/500 1 wg rysunku NW2.N64 Tłumik akustyczny XSA PF / 450x300x TROX NW2.N65 Redukcja symetryczna 450x300/550x245/500 1 wg rysunku NW2.N66 Centrala wentylacyjna podwieszana NW02 1 GEA NW2.N67 Redukcja symetryczna 450x300/550x245/500 1 wg rysunku NW2.N68 Tłumik akustyczny XSA PF / 450x300x500 1 TROX NW2.N69 Zmiana przekroju Ø400/450x300/500 1 wg rysunku NW2.N70 Kanał spiro Ø400/ KB (10) NW2.N71 Kolano Ø400/200/90 1 KB (10) NW2.N72 Kanał spiro Ø400/550M 1 KB (10) NW2.N73 Podstawa dachowa 1 FRAPOL NW2.N74 Kolano Ø400/200/90 1 KB (10) NW2.N75 Kanał spiro Ø400/ KB (10) NW2.N76 Kolano Ø400/200/90 1 KB (10) NW2.N77 Czerpnia dachowa typu C Ø400 1 FRAPOL STRONA 17

18 Nr poz. Wyszczególnienie części NW2.Wywiew Ilość Uwagi NW2.W01 Zawór wentylacyjny SVA SCHAKO NW2.W02 Redukcja Ø160/Ø200/85 4 wg rysunku NW2.W03 Kanał spiro Ø160/100M 4 KB (10) NW2.W04 Kolano Ø160/80/90 4 KB (10) NW2.W05 Kanał spiro Ø160/390 1 KB (10) NW2.W06 Kolano Ø160/80/90 1 KB (10) NW2.W07 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW2.W08 Przepustnica SPI Ø160 2 FLAKT WOODS NW2.W09 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.W10 Kanał spiro Ø160/350 1 KB (10) NW2.W11 Kanał spiro Ø200/ KB (10) NW2.W12 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.W13 Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW2.W14 Kanał spiro Ø160/325 1 KB (10) NW2.W15 Kanał spiro Ø250/ rewizja 1 KB (10) NW2.W16 Kolano Ø250/125/90 1 KB (10) NW2.W17 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW2.W18 Trójnik TC oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.W19 Przepustnica SPI Ø160 1 FLAKT WOODS NW2.W20 Kolano Ø160/80/45 4 KB (10) NW2.W21 Kanał spiro Ø160/250M 2 KB (10) NW2.W22 Kanał spiro Ø160/465 1 KB (10) NW2.W23 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW2.W24 Kolano Ø250/125/45 10 KB (10) NW2.W25 Kanał spiro Ø250/200M 5 KB (10) NW2.W26 Kanał spiro Ø250/795 1 KB (10) NW2.W27 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW2.W28 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW2.W29 Kolano Ø250/125/90 1 KB (10) NW2.W30 Kanał spiro Ø250/ rewizja 1 KB (10) NW2.W31 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.W32 Redukcja Ø200/Ø125/135 3 wg rysunku NW2.W33 Kanał spiro Ø125/100M 3 KB (10) NW2.W34 Kolano Ø125/62.5/90 3 KB (10) NW2.W35 Kanał spiro Ø125/ KB (10) NW2.W36 Kolano Ø125/62.5/90 1 KB (10) NW2.W37 Kanał spiro Ø125/ KB (10) NW2.W38 Przepustnica SPI Ø125 1 FLAKT WOODS NW2.W39 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.W40 Przepustnica SPI Ø125 1 FLAKT WOODS NW2.W41 Kanał spiro Ø125/490 1 KB (10) NW2.W42 Kanał spiro Ø160/ KB (10) NW2.W43 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.W44 Przepustnica SPI Ø125 1 FLAKT WOODS STRONA 18

19 NW2.W45 Kanał spiro Ø125/440 1 KB (10) NW2.W46 Kanał spiro Ø200/165 1 KB (10) NW2.W47 Kanał spiro Ø315/ KB (10) NW2.W48 Trójnik redukcyjny TCU oznaczenie wg katalogu Frapol NW2.W49 Przepustnica SPI Ø250 1 FLAKT WOODS NW2.W50 Kolano Ø250/125/45 4 KB (10) NW2.W51 Kanał spiro Ø250/250M 3 KB (10) NW2.W52 Kolano Ø250/125/45 1 KB (10) NW2.W53 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW2.W54 Kolano Ø250/125/45 1 KB (10) NW2.W55 Kanał spiro Ø250/950 1 KB (10) NW2.W56 Knał flex Ø250/1400M 1 wg rysunku NW2.W57 Redukcja Ø250/Ø200/100 1 wg rysunku NW2.W58 Wywiewnik sufitowy DQJA-SQ-Z-B-400-SAK-A 1 SCHAKO NW2.W59 Kanał spiro Ø400/ rewizja 1 KB (10) NW2.W60 Kolano Ø400/200/90 1 KB (10) NW2.W61 Kanał spiro Ø400/ KB (10) NW2.W62 Zmiana przekroju Ø400/450x300/500 1 wg rysunku NW2.W63 Tłumik akustyczny MSA PF / 450x300x750 1 TROX NW2.W64 Redukcja symetryczna 450x300/550x245/500 1 wg rysunku NW2.W65 Redukcja symetryczna 450x300/550x245/500 1 wg rysunku NW2.W66 Tłumikakustyczny XSA PF / 450x300x500 1 TROX NW2.W67 Zmiana przekroju Ø400/450x300/500 1 wg rysunku NW2.W68 Kanał spiro Ø400/ KB (10) NW2.W69 Kolano Ø400/200/90 1 KB (10) NW2.W70 Kanał spiro Ø400/ rewizja 1 KB (10) NW2.W71 Kolano Ø400/200/90 1 KB (10) NW2.W72 Kanał spiro Ø400/ KB (10) NW2.W73 Kolano Ø400/200/90 1 KB (10) NW2.W74 Kanał spiro Ø400/600M 1 KB (10) NW2.W75 Podstawa dachowa 1 FRAPOL NW2.W76 Wyrzutnia dachowa ST-DH Ø400 1 FRAPOL Nr poz. Wyszczególnienie części NW3.Nawiew Ilość Uwagi NW3.N01 Nawiewnik sufitowy DQJA-SQ-Z-B-625-SAK-Z 1 SCHAKO NW3.N02 Redukcja Ø315/Ø250/120 1 wg rysunku NW3.N03 Kanał flex Ø315/500M 1 wg rysunku NW3.N04 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.N05 Kanał spiro Ø315/350 1 KB (10) NW3.N06 Nagrzewnica wodna VBC SYSTEMAIR NW3.N07 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.N08 Kanał spiro Ø315/585 1 KB (10) NW3.N09 Tłumik akustyczny CA x TROX STRONA 19

20 NW3.N10 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.N11 Kanał spiro Ø315/310 1 KB (10) NW3.N12 Centrala podwieszana NW03 1 PRO-VENT NW3.N13 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.N14 Kanał spiro Ø315/665 1 KB (10) NW3.N15 Tłumik akustyczny CA x TROX NW3.N16 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.N17 Kanał spiro Ø315/650M 1 KB (10) NW3.N18 Podstawa dachowa 1 FRAPOL NW3.N19 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.N20 Kanał spiro Ø315/430 1 KB (10) NW3.N21 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.N22 Kanał spiro Ø315/ KB (10) NW3.N23 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.N24 Czerpnia dachowa typu C Ø315 1 FRAPOL Nr poz. Wyszczególnienie części NW3.Wywiew Ilość Uwagi NW3.W01 Wywiewnik sufitowy DQJA-SQ-Z-B-500-SAK-A 1 SCHAKO NW3.W02 Redukcja Ø315/Ø250/120 1 wg rysunku NW3.W03 Kanał flex Ø315/500M 1 wg rysunku NW3.W04 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.W05 Tłumik akustyczny CA x TROX NW3.W06 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.W07 Kanał spiro Ø315/310 1 KB (10) NW3.W08 Kanał spiro Ø315/500 1 KB (10) NW3.W09 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.W10 Tłumik akustyczny CA x TROX NW3.W11 Kanał spiro Ø315/ KB (10) NW3.W12 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.W13 Kanał spiro Ø315/650M 1 KB (10) NW3.W14 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.W15 Kanał spiro Ø315/ KB (10) NW3.W16 Kolano Ø315/157.5/90 1 KB (10) NW3.W17 Wyrzutnia dachowa ST-DH Ø400 1 FRAPOL Nr poz. Wyszczególnienie części NW4.Nawiew Ilość Uwagi NW4.N01 Nawiewnik sufitowy DQJA-SQ-Z-B-800-SAK-Z 16 SCHAKO NW4.N02 Redukcja Ø355/Ø400/ wg rysunku NW4.N02a Kanał spiro Ø400/ KB (10) NW4.N03 Kolano Ø400/200//90 10 KB (10) NW4.N04 Kanał spiro Ø400/200 1 KB (10) STRONA 20

21 NW4.N05 Przepustnica SPI Ø FLAKT WOODS NW4.N06 Zmiana przekroju Ø400/500x500/400 2 wg rysunku NW4.N07 Trójnik 500x500/500x500/600/Ø400/100/90 2 wg rysunku NW4.N08 Kanał prostokątny AI 500x500/ rewizja 1 KB (9) NW4.N09 500x500/630x630/600/Ø400/100/90 2 wg rysunku NW4.N10 Kanał spiro Ø400/ KB (10) NW4.N11 Kanał prostokątny AI 630x630/ KB (9) NW4.N12 630x630/700x700/600/Ø400/100/90 2 wg rysunku NW4.N13 Kanał prostokątny AI 700x700/ rewizja 1 KB (9) NW4.N14 700x700/800x700/600/Ø400/100/90 2 wg rysunku NW4.N15 Kanał prostokątny AI 800x700/ KB (9) NW4.N16 800x700/800x800/600/Ø400/100/90 2 wg rysunku NW4.N17 Kanał prostokątny AI 800x800/ rewizja 1 KB (9) NW4.N18 800x800/900x800/600/Ø400/100/90 2 wg rysunku NW4.N19 Kanał prostokątny AI 900x800/ KB (9) NW4.N20 900x800/900x900/600/Ø400/100/90 2 wg rysunku NW4.N21 Kanał prostokątny AI 900x900/200M 1 KB (9) NW4.N22 Kolano 900x900/200//90 2 wg rysunku NW4.N23 Kanał prostokątny AI 900x900/900M 2 KB (9) NW4.N24 Kanał spiro Ø KB (10) NW4.N25 Kanał spiro Ø400/ KB (10) NW4.N26 Kanał prostokątny AI 500x500/ rewizja 1 KB (9) NW4.N27 Kanał prostokątny AI 630x630/ KB (9) NW4.N28 Kanał prostokątny AI 700x700/ rewizja 1 KB (9) NW4.N29 Kanał prostokątny AI 800x700/ KB (9) NW4.N30 Kanał prostokątny AI 800x800/ rewizja 1 KB (9) NW4.N31 Kanał prostokątny AI 900x800/ KB (9) NW4.N32 Kanał spiro Ø400/ KB (10) NW4.N33 Kanał prostokątny AI 900x900/460 1 KB (9) NW4.N34 Podstawa dachowa 900x900 2 FRAPOL NW4.N35 Kolano 900x900/200//90 2 wg rysunku NW4.N36 Kanał prostokątny AI 900x900/200M 1 KB (9) NW4.N37 Kolano 900x900/200//90 1 wg rysunku NW4.N38 Kanał prostokątny AI 900x900/420M 1 KB (9) NW4.N39 Przepustnica SPC 900x900 2 FLAKT WOODS NW4.N40 900x900/1400x1100/1100/900x900/100/90 1 wg rysunku NW4.N41 Kanał prostokątny AI 900x900/220M 1 KB (9) NW4.N42 Kanał prostokątny AI 1400x1100/ KB (9) NW4.N43 Kolano 1400x1100/400/90 1 KB (9) NW4.N44 Kanał prostokątny AI 1400x1100/ rewizja 1 KB (9) NW4.N45 Redukcja asymetryczna 1400x1100/1900x1700/ wg rysunku NW4.N46 Tłumik akustyczny - XSA PF / 1900x1700x TROX STRONA 21

22 NW4.N47 Kolano 1400x1100/400/90 1 wg rysunku NW4.N48 Kanał prostokątny AI 1400x1100/ KB (9) NW4.N49 Kolano redukcyjne 1400x1100/1540x1100/400/90 1 KB (9) NW4.N50 Redukcja 1540x1100/1540x1540/500 1 wg rysunku NW4.N51 Centrala wentylacyjny NW04 1 GEA NW4.N52 Kolano 1540x1540/1525x1540/400/90 1 wg rysunku NW4.N53 Kanał prostokątny AI 1525x1540/ KB (9) NW4.N54 Redukcja asymetryczna 1525x1540/1525x1300/700 1 wg rysunku NW4.N55 Tłumik akustyczny MSA PF / 1525x1300x TROX NW4.N56 Czerpnia kanałowa 1525x1300/1000 ścięta pod kątem 45, zabezpieczona siatką 1 wykonanie warsztatowe Nr poz. Wyszczególnienie części NW4.Wywiew Wywi ew Uwagi Trójnik 315x315/315x315/1225/1025x225/100/90 + NW4.W01 zaślepka 2 wg rysunku NW4.W02 Kratka wywiewna AL5 1025x SCHAKO NW4.W03 Kanał prostokątny AI 315x315/630 2 KB (9) NW4.W04 315x315/400x500/1225/1025x225/100/90 2 wg rysunku NW4.W05 Kanał prostokątny AI 500x400/630 2 KB (9) NW4.W06 400x500/500x500/1225/1025x225/100/90 2 wg rysunku NW4.W07 Kanał prostokątny AI 500x500/630 + rewizja 2 KB (9) NW4.W08 500x500/630x630/1225/1025x225/100/90 2 wg rysunku NW4.W09 Kanał prostokątny AI 630x630/630 2 KB (9) NW4.W10 630x630/630x700/1225/1025x225/100/90 2 wg rysunku NW4.W11 Kanał prostokątny AI 700x630/630 + rewizja 2 KB (9) NW4.W12 630x700/700x800/1225/1025x225/100/90 2 wg rysunku NW4.W13 Kanał prostokątny AI 800x700/630 2 KB (9) NW4.W14 Trójnik 700x800/700x700/1225/1025x225/100/90 2 wg rysunku NW4.W15 Kanał prostokątny AI 800x700/630 2 KB (9) NW4.W16 700x800/800x800/1225/1025x225/100/90 2 wg rysunku NW4.W17 Kanał prostokątny AI 800x800/630 + rewizja 2 wg rysunku NW4.W18 800x800/800x900/1225/1025x225/100/90 2 wg rysunku NW4.W19 Kanał prostokątny AI 900x800/630 2 KB (9) NW4.W20 800x800/900x900/1225/1025x225/100/90 2 wg rysunku NW4.W21 Kolano 900x900/250/90 4 KB (9) NW4.W22 Kanał prostokątny AI 900x900/1000M 2 KB (9) NW4.W23 Podstawa dachowa 900x900 2 FRAPOL NW4.W24 Kanał prostokątny AI 900x800/200M 1 KB (9) NW4.W25 Kolano 900x900/250/90 1 KB (9) NW4.W26 Kanał prostokątny AI 900x900/ rewizja 1 KB (9) NW4.W27 Przepustnica SPC 900x900 2 FLAKT WOODS STRONA 22

23 NW4.W28 Kanał prostokątny AI 900x900/200M 1 KB (9) NW4.W29 900x900/1400x1100/1100/900x900/100/90 1 wg rysunku NW4.W30 Kanał prostokątny AI 1400x1100/750 1 KB (9) NW4.W31 Kolano 1400x1100/400/90 1 KB (9) NW4.W32 Redukcja jednostronnie symetryczna 1400x1100/1820x1600/ wg rysunku NW4.W33 Tłumik akustyczny MSA PF / 1820x1600x TROX NW4.W34 Kanał prostokątny AI 1400x1100/ KB (9) NW4.W35 Łuk 1100x1400/250/45 1 KB (9) NW4.W36 Kanał prostokątny AI 1400x1100/ KB (9) NW4.W37 Łuk 1100x1400/250/45 1 KB (9) NW4.W38 Kolano 1400x1100/400/90 1 KB (9) NW4.W39 Kolano redukcyjne 1400x1100/1540x1100/90 1 KB (9) NW4.W40 Redukcja 1540x11000/1540x1540/ wg rysunku NW4.W41 Kolano redukcyjne 1540x1540/1425x1540/400/90 1 KB (9) Redukcja jednostronnie symetryczna NW4.W x1540/1425x1600/700 1 wg rysunku NW4.W43 Tłumik akustyczny MSA PF / 1425x1600x TROX NW4.W44 Wyrzutnia kanałowa 1425x1600/1000 ścięta pod kątem 45, zabezpieczona siatką 1 wykonanie warsztatowe Nr poz. Wyszczególnienie części NW5.Nawiew Ilość Uwagi NW5.N01 Nawiewnik sufitowy DQJA-SQ-Z-B-600-SAK-Z 24 SCHAKO NW5.N02 Kanał spiro Ø250/ KB (10) NW5.N03 Przepustnica SPI Ø FLAKT WOODS NW5.N04 Trójnik Ø250/Ø250/515/315x315/100/90 20 wg rysunku NW5.N05 Przepustnica SPC 315x315 4 FLAKT WOODS NW5.N06 Kolano 315x315/100/90 2 KB (9) NW5.N07 Kanał prostokątny AI 315x315/ rewizja 1 KB (9) NW5.N08 Przepustnica SPC 315x315 8 FLAKT WOODS NW5.N09 630x315/315x315/1230/315x315/100/90 1 wg rysunku NW5.N10 Kanał prostokątny AI 630x315/ rewizja 1 FLAKT WOODS NW5.N11 Przepustnica SPC 630x315 1 FLAKT WOODS NW5.N12 Trójnik orłowy 315x630/100/315x630/100/630x630/90 1 wg rysunku NW5.N13 Kanał prostokątny AI 630x315/ rewizja 1 KB (9) NW5.N14 630x315/315x315/1230/315x315/100/90 1 wg rysunku NW5.N15 Kanał prostokątny AI 630x630/675 1 KB (9) NW5.N16 Kanał spiro Ø250/905 2 KB (10) NW5.N17 Kolano Ø250/125/90 2 KB (10) NW5.N18 Kanał spiro Ø250/310 2 KB (10) NW5.N19 Redukcja symetryczna 315x315/Ø250/300 2 wg rysunku NW5.N20 Trójnik redukcyjny 500x315/315x315/515/315x315/100/90 2 wg rysunku NW5.N21 Kanał prostokątny AI 315x315/710 2 KB (9) NW5.N22 Kanał prostokątny AI 500x315/ KB (9) STRONA 23

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-5 2. Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Rys nr-s1 Strona S1 INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE Inwestor: Miasto Suwałki Ul. Mickiewicza 1 16-00 Suwałki Temat opracowania: PRZEBUDOWA PODDASZA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE, PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P.POŻ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PROJEKTU WYCINKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANOHANDLOWA CYBA 63400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 4/6 tel./fax : 062/7368314 tel. kom.: 0602/317980 NIP 6220100988 REGON 59361125245 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH Układ N/W pomieszczenia biurowe N Czerpnia ścienna typ B 500 x 35 mm wg. BN-70/8865-33 N 2 Prostka A/I 500 x 35 L= 600 mm N 3 Tłumik akustyczny prostokątny 500 x 35

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

LISTA CZĘŚCI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LISTA CZĘŚCI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ LISTA CZĘŚCI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Układ NW1 nawiew N1.01 Nawiewnik dysza dalekiego zasięgu JSR Ø250 5 Systemair N1.02 Kanał typu spiro Ø250/100 5 N1.03 Przepustnica regulacyjna Ø250 5 N1.04

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice mgr inż. Sebastian Kościelniak 58-160 Świebodzice ul. Ciernie 54-55 tel. (074) 854-29-92 tel. kom. 0 504 784 325 e-mail: biuro@kormetprojekt.pl www.kormetprojekt.pl Zadanie: Adres: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy:zp Załącznik nr 9

Nr sprawy:zp Załącznik nr 9 Nr sprawy:zp.271.075.2017 Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: Kompleksowa modernizacja energetyczna przedszkoli w Suwałkach Zamówienie obejmuje: Przedszkole Nr 1 przy ul. Buczka 41 3 Docieplenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Obiekt : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PAWILONU USŁUGOWEGO NA PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN W KRYZYSIE SKAWINA ul. Popiełuszki 17 Projektował: mgr inż. Dariusz Chmielewski Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIP 774-184-90-92 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa obiektu budowlanego: Projekt przebudowy internatu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR INWESTMAR Marcin Strózik 0-60 Lublin, ul. Zana 8A/0 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 400-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 400- Roboty instalacyjne hydrauliczne 400-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. Opis techniczny SPIS TREŚCI Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 4 Warunki BHP 5. Wpływ instalacji na środowisko naturalne 6. Wytyczne branżowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.03

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ. I. DANE OGÓLNE 1. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie wymiany instalacji wentylacji mechanicznej w związku z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU INWESTOR PGE OBRÓT S.A. TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU ADRES INWESTYCJI Tarnobrzeg ul. Szpitalna 3 BRANŻA WENTYLACJA PROJEKTOWAŁ inż.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ CZĘŚCI PODZIEMNEJ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ W GDYNI POD HALĄ PŁASKĄ I ŁUKOWĄ.

WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ CZĘŚCI PODZIEMNEJ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ W GDYNI POD HALĄ PŁASKĄ I ŁUKOWĄ. Spis treści 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Zestawienie urządzeń 4. Rzut piwnic hali płaskiej i łukowej 1:100 5. Rzut dachu hali płaskiej 1:100 2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU INSTALACJA WENTYLACJI ZGÓRSKO 58 gm. SITKÓWKA - NOWINY Adres inwestycji: ZGORSKO

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 1. Określenie tematu:

Opis techniczny. Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 1. Określenie tematu: Opis techniczny Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1. Określenie tematu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno roboczy instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1

TECZKA ZAWIERA. Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż I. OPIS TECHNICZNY RYSUNKI. 1 - Rzut piwnic skala 1:100 Nr 1 TECZKA ZAWIERA I. OPIS TECHNICZNY Specyfikacja wentylacji mechanicznej opinia sanepid, bhp. p.poż II RYSUNKI Nazwa rysunku Nr rysunku - Rzut piwnic skala :00 Nr I. OPIS TECHNICZNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja Budynku Komunalnego w m.czajowice - instalacja wentylacji mechanicznej Nazwy i kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla inwestycji pn.: "Modernizacja energetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV , CPV

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV , CPV PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, CPV 45000000-7 INWESTYCJA : BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM i MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

A M D D a r i u s z M a c i s z e w s k i Warszawa, ul. Siemiatycka 9/55

A M D D a r i u s z M a c i s z e w s k i Warszawa, ul. Siemiatycka 9/55 A M D D a r i u s z M a c i s z e w s k i 01-312 Warszawa, ul. Siemiatycka 9/55 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA GMACHU LOTNICZEGO WYDZIAŁU MECHANICZNEGO ENERGETYKI I LOTNICT- WA POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj.

PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA. Gmina Miasta Rumia. Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska. upr. proj. PROJEKT BUDOWLANY Z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJA Temat: Szkoła Podstawowa Nr6 Rumia ul. Sienkiewicza Inwestor: Gmina Miasta Rumia Projektowała: mgr inż. Wanda Łapińska upr. proj. ST-1501/74

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo