10 ciekawych wdrożeń IT usprawniających logistykę w polskich firmach w 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 ciekawych wdrożeń IT usprawniających logistykę w polskich firmach w 2009 r."

Transkrypt

1 10 ciekawych wdrożeń IT usprawniających logistykę w polskich firmach w 2009 r. Minionego roku firmy dostarczające oprogramowanie IT z pewnością nie nazwą kryzysowym. Zamówień było sporo, a dla wielu firm-klientów pojawił się wreszcie czas na to, by zastanowić się nad kosztami logistyki i możliwymi usprawnieniami, W redakcyjnym zestawieniu prezentujemy dziesięć ciekawych projektów optymalizujących procesy logistyki, transportu, magazynowania, które były realizowane w 2009 r. w polskich firmach. ł -..- S!&>»ra Firma Optidata Sp.z.o.o. wdrożyła WMS Optipromag w Grupie Żywiec SA. Browar Żywiec, który jest wiodącym producentem znanych marek piwa w Polsce

2 SEBASTIAN ŚLIWIEŃSKI Poniższe zestawienie to nie jest ranking, a zatem kolejność jest tu bez znaczenia. Przede wszystkim niezwykle trudno jest porównywać ze sobą wdrożenia dokonane w tak różnych branżach i mające tak dużą rozpiętość czasową. Najkrótsze trwało zaledwie dwa dni, a najdłuższe kilkanaście miesięcy. Zresztą jedynymi wiarygodnymi sędziami mogą być i zapewne są odbiorcy systemów. Klienci, którzy zagłosują na dany system referencjami lub ich brakiem. W zestawieniu redakcyjnym skoncentrowaliśmy się zatem na opisie głównych efektów, które zostały osiągnięte poprzez wdrożenie, a także na tym, jakie elementy dla firm wdrożeniowych stanowiły największą przeszkodę, z którą trzeba się było uporać. OPTIPROMAG W GRUPIE ŻYWIEC Firma Optidata Sp. z o.o. (www.optidata.pl) wdrożyła WMS Optipromag w Grupie Żywiec S.A. Browar Żywiec, który jest wiodącym producentem znanych marek piwa w Polsce. Czas trwania wdrożenia wyniósł 4 miesiące. Osiągnięty efekt: Rezultatem wdrożenia systemu jest optymalizacja procesów zatowarowania linii produkcyjnych. Dzisiaj jest to możliwe dzięki szybkiej identyfikacji materiałów oraz optymalizacji procesów umieszczania i pobierania materiałów z magazynów. Procesy te realizowane są w systemie WMS OPTIpromag w oparciu o zaawansowane algorytmy, wyliczające optymalne rozlokowanie materiałów w magazynie. Innym ważnym procesem, który jest aktualnie prowadzony przy zastosowaniu wdrożonego systemu, jest inwentaryzacja. System zapewnia pełne traceability produkcji. Największym wyzwaniem przy wdrożeniu systemu WMS był fakt, że nowe procedury obsługi procesów uruchamiane były przy w pełni pracującym browarze i nie mogły mieć miejsca żadne przestoje produkcji. Problem ten udało się rozwiązać dzięki krótkim szkoleniom stanowiskowym i odpowiednio zaplanowanej asyście w trybie 24 h na dobę w pierwszych dniach produkcyjnej pracy systemu ocenia Dariusz Olearczuk, dyrektor zarządzający Optidata. BCSTIGERWUNIVERSAL EXPRESS DISTRIBUTION bcstiger wdrożony został przez firmę BCS Polska (www.bcspolska.pl) w Universal Express Distribution spółce zajmującej się magazynowaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych, takich jak nalepki, plakaty, próbki, stoiska promocyjne, gadżety czy tablice reklamowe. Czas trwania wdrożenia: od grudnia 2008 do kwietnia 2009 r. Osiągnięty efekt: Dzięki systemowi bcstiger znacznie polepszyła się kontrola procesów magazynowych, co z kolei ma przełożenie na funkcjonowanie całości firmy.zastosowane w projekcie terminale mobilne Motorola WT4090 oraz drukarki Zebra zagwarantowały nie tylko wysoką ergonomię pracy, ale także wysoką jakość i trwałość przy zachowaniu umiarkowanej ceny. Do podstawowych korzyści należy przede wszystkim eliminacja błędów ludzkich, większa kontrola magazynu, wspomaganie kompletacji, a także obniżenie kosztów pracy poprzez poprawę wydajności. Oprócz tego udało się wyeliminować dużą część dokumentacji papierowej. Te wszystkie czynniki spowodowały, że także klienci UED odczuwają podwyższenie standardów usług. System bcstiger musiał zostać zaadaptowany pod indywidualne potrzeby pracowników UED. Konieczna była odpowiednia konfiguracja, aby współpracował z systemami używanymi w UED. Do sprawnego działania systemu niezbędna była implementacja sieci radiowej, przystosowanej do pracy w środowisku pracujących maszyn oraz magazynu zbudowanego z blachy i betonu ocenia Radosław Musiał, PR & Marketing Manager w BCS Polska. LOGIFACTWMSWAVANS CENTRUM-ZACHÓD Firma Logifact-Systems Sp. z o.o. (www.logifact.pl) wdrożyła system logifactwms w firmie Avans Centrum-Zachód Sp. z o.o. Klient to największa i najprężniejsza spółka w grupie Avans, posiadającej w Polsce sieć salonów sprzedaży detalicznej sprzętu RTV i AGD. Centrum dystrybucyjne firmy zlokalizowane jest w Modle Kolonia przy autostradzie A2. Czas trwania wdrożenia: 4 miesiące. Podstawowa trudność w realizacji projektu polegała na konieczności zarządzania bardzo zróżnicowanym towarem oraz na obsłudze różnorodnych systemów składowania stosowanych w magazynie Avans. Zróżnicowanie to wynika przede wszystkim z urozmaicenia asortymentu pod względem wymiarów i ciężarów.

3 LOGISTYKA A JAKO Æ Od białego AGD", aż po drobną elektronikę. Taka różnorodność powoduje konieczność Wdrożone przez BCC rozwiązanie SAP stosowania rozmaitych systemów składowania wspomaga zarządzanie około pozycji od składowania blokowego, poprzez regały towarowych. Zaledwie po kilku miesiącach rzędowe, po antresole i składowanie w półkach. pracy z nowymi narzędziami liczba zgłasza Głównym wymogiem było zatem zastosowanie nych reklamacji, dotyczących realizacji zamó systemu elastycznego i uniwersalnego, który wień, spadła o ponad 20 procent. Nastąpiło pozwoli zapanować nad całym przepływem skrócenie czasu realizacji zamówień poprzez materiałów w tak różnorodnych warunkach. system kompletacji cross-docking oraz między Niewątpliwie dużym wyzwaniem był poza tym innymi monitorowanie chwilowo niedostęp krótki czas przewidziany na realizację projektu. Wymóg zakończenia prac przed sezonem zo stał osiągnięty i system wdrożono w ciągu nie całych 4 miesięcy. Kolejnym osiągniętym celem jest zapewnienie pełnej informacji o miejscu składowania każdego artykułu przeznaczonego do wysyłki dla klienta. Jednym z największych wyzwań było stworzenie i dopasowanie takiego systemu in formatycznego, który pozwoli w krótkim czasie przejąć pełną kontrolę systemową nad stru mieniem materiałów w magazynie. Niezbędne było uwzględnienie nie tylko specyficznych warunków wynikających z charakteru pracy magazynu, ale także konieczność sprawnego przeszkolenia ludzi oraz przekazania osobom z kadry menedżerskiej pełnej wiedzy o systemie i nowym sposobie zarządzania. Wdrożenie sys temu WMS było dla Avansu swoistą rewolucją w magazynie, dlatego dużą wagę przyłożono do tego, aby w momencie wejścia w wysoki sezon" można było bez zakłóceń sterować ruchem w magazynie. Wymóg ten nakazał całemu ze społowi projektowemu przywiązać szczególną uwagę do etapu parametryzacji logistycznej systemu oraz późniejszych szkoleń ocenia Krzysztof Kalisz, kierownik ds. obsługi klienta w Logifact-Systems Sp. z o.o. nych (na przykład roznoszonych w lokaliza cje magazynowe towarów), na które właśnie wpłynęło zamówienie. Obecnie Kulczyk Tradex może przyjąć i przesłać średnio o ponad 15 procent więcej towarów. Cały proces obrotu częściami zamiennymi od chwili przyjęcia zamówienia, poprzez jego kompletację i wy syłkę, aż do wystawienia faktury zamyka się w kilku godzinach, co dodatkowo stanowi wy zwanie dla systemu mającego obsługiwać nie zawodnie ponad 12 tysięcy takich transakcji dziennie. Zamówienia klientów przyjmowane są codziennie od rana do godz. 18 (w sobotę do godz. 14), tymczasem już o godz wyjeż dża pierwszy transport, zaś o ostatni. Liczba zaangażowanych stron w procesie projektowym (łącznie blisko 200 osób, repre zentujących łącznie ponad 120 różnych firm) pośrednio ze strefy przyjęcia do strefy wyda nia. Takie inteligentne kierowanie" zamówio nych przez klientów towarów bezpośrednio ze strefy przyjęć do strefy wydań zapewnia duże oszczędności. EFFECTWAREHOUSE W MICHAEL HUBER POLSKA Firma Consafe Logistics Sp. z o.o. (www. consafelogistics.pl) wdrożyła system Effect Warehouse w firmie Michael Huber Pol ska (MHP), która działa w Polsce od 1992 r. i zajmuje wysoką pozycję na polskim rynku poligraficznym. Centrala firmy znajduje się niedaleko Wrocławia w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska, a oddziały w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie. Czas trwania wdrożenia: około jednego roku (wdrożenie wieloetapowe). Wzrost wydajności: przed Effect Warehouse pracownicy posługiwali się dokumentami papierowymi. Rozwiązanie WMS pozwoli ło na rezygnację z obiegu papierowych do kumentów i przyniosło wzrost wydajności. Poprawa jakości obsługi klienta: eliminacja dokumentów papierowych oznacza niniejszą ilość pomyłek oraz sprawniejsze przyjmo oraz skala przedsięwzięcia, a także liczba ko wanie i wydawanie towarów. Pełna informa niecznych rozszerzeń systemu, stawiają ten cja o stanie zapasów magazynowych brak projekt wśród najbardziej złożonych przedsię konieczności szukania towarów. Kierownik wzięć SAP w zakresie logistyki zrealizowanych ma dane o rodzaju, ilości, umiejscowieniu w ostatnich latach w Polsce. Wdrożenie autor produktów oraz wie, jakie działania wykonu skiego rozwiązania BCC do obsługi przeładun ją pracownicy. Wsparcie dostaw do produk ku kompletacyjnego w SAP EasyCrossdock. cji: eliminacja błędów pobrań do produkcji. W momencie przyjęcia rozwiązanie sprawdza, Oszczędność miejsca: algorytm Storage Flow" czy istnieje odbiorca oczekujący na dany mate pozwala na optymalne rozmieszczanie towa riał i jeśli tak, to materiał przeniesiony jest bez ru w magazynie. Oznacza to inteligentne po- SAPWKULCZYKTRADEX Firma BCC (www.bcc.com.pl) wykonała projekt wdrożenia SAP w obszarze obrotu czę ściami zamiennymi zakup, magazynowanie i sprzedaż części zamiennych w Kulczyk Tradex (generalny importer samochodów i czę ści zamiennych Volkswagena i Audi). Prace wdrożeniowe dotyczyły funkcjonalności SAP w modułach gospodarki materiałowej i zarzą dzania magazynem (MM/WM), sprzedaży i dystrybucji (SD), hurtowni danych (BW), do stosowań w finansach i kontrolingu (FI/CO) oraz tworzenia rozszerzeń standardowych funkcjonalności systemu w języku ABAP. Czas trwania wdrożenia: listopad 2008 r. lipiec 2009 r. Firma Apriso wdrożyła system FlexNet klasy MFS/M0M w British American Tobacco w Augustowie

4 szukiwanie wolnego miejsca, przy uwzględnieniu wagi i typu nośnika. W MHP występują zarówno opakowania luzem, jak i palety EUR, palety przemysłowe, kontenery plastikowe i metalowe. Każdy z tych typów towarów wymaga indywidualnego podejścia. System nie podpowiada wolnych miejsc na sztywno, pozwala na odkładanie towaru w miejscach przeznaczonych na inne nośniki pod warunkiem, że jest to zgodne z dopuszczalnym obciążeniem i typem miejsca składowania. Największym wyzwaniem była dokładna analiza procesów dostarczania towaru do produkcji oraz odpowiednie utworzenie reguł lokowania zróżnicowanych ładunków. Analizę przeprowadził zespół z Consafe Logistics w składzie: product manager, project manager oraz konsultant logistyczny. Duży wpływ na wydajność magazynu miało właśnie dokładne opracowanie projektu funkcjonalnego. Czynnikiem utrudniającym pracę magazynu był fakt, że farby przechowywane są w różnorodnych opakowaniach w kontenerach, hobokach, kartonach, na paletach itd. Koniecznością stało się usprawnienie pracy poprzez wdrożenie systemu Effect Warehouse. MHP oczekiwał od rozwiązania między innymi: śledzenia ruchu towaru od momentu wejścia do MHP, do momentu wysyłki z magazynu, identyfikacji serii towaru w każdym miejscu i czasie, łącznie z reklamacją klienta, ułatwienia pracownikowi kompletacji towaru do wydania komentuje Marcin Figlarek, logistic consultant w Consafe Logistics. FLEXNET KLASY MES/MOM W BRITISH AMERICAN TOBACCO Firma Apriso (www.apriso.com.pl) wdrożyła system FlexNet klasy MES/MOM w British American Tobacco w Augustowie, w którym dzienna produkcja wyrobów tytoniowych wynosi około 70 mln sztuk w kilkuset wariantach. Wyroby trafiają na rynki europejskie i azjatyckie. Czas trwania wdrożenia: dwa dni. Wdrożenie systemy FlexNet w wersji umożliwiło między innymi: planowanie kontroli jakości w czasie rzeczywistym, wsparcie procesów wg koncepcji Just-in-Sequence i wprowadzenie ulepszeń w narzędziach do zarządzania procesami (Process Builder i Global Process Manager). Moduł Planowanie Kontroli Jakości" automatycznie zleca pracownikom kontrolę jakości. Inspekcje mogą być prowadzone równolegle pod kątem czasu (na przykład co 20 minut), ilości (na przykład co 10. produkt) i zdarzenia (przykładowo po przestawieniu linii produkcyjnej). Rozwiązanie może zostać także tak ustawione, aby kontrolowano to, czy pracownicy używają odpowiednich narzędzi testujących jakość. W przypadku niewykonania inspekcji lub wykrycia wady, system FlexNet może wygenerować alarm (takie ryzyko ogranicza jednocześnie moduł PB, który definiując procesy biznesowe, wskazuje pracownikom każdą kolejną czynność). Z kolei GPM umożliwia porównywanie i standaryzację procesów w różnych oddziałach BAT, podnosząc tym samym wydajność w skali globalnej. Celem MES/MOM jest wsparcie procesów produkcyjno-logistycznych, które podlegają ciągłym przeobrażeniom (BAT produkował przez 6 dni w tygodniu papierosy Sobieskie" tylko na polski rynek, dziś 70 mln wyrobów w kilkuset wariantach, które codziennie trafiają do Europy i Azji). Oznacza to konieczność przepisania" funkcjonalności na nowej platformie. Taki proces niewiele różni się od wdrożenia od podstaw. Generuje to duże koszty. Z FlexNet jest inaczej. Jego funkcje zapisane są w postaci definicji procesów biznesowych, które są niezależne od wersji platformy systemowej (przechodzenie przez żmudny i ryzykowny proces wdrożeniowy nie jest konieczne). Oznacza to znaczne oszczędności i szybki czas wdrożenia w BAT byty to dwa dni. QLIKVIEW W EGIS POLSKA I EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA Firma Hogart (www.hogart.com.pl) wdrożyła system QlikView klasy Business Intelligence in-memory w Egis Polska Sp. z o.o. i Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o., które są częścią międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Egis Pharmaceuticals PLC. Obecny w 60 krajach świata koncern, na polskim rynku zajmuje się promocją i dystrybucją generycznych produktów farmaceutycznych. Czas trwania wdrożenia: w pierwszym etapie (9 dni) firma Hogart wdrożyła QlikView w obszarze: ruchy magazynowe, procesy sprzedażowe i kapitał pracujący. W drugim etapie (kilkanaście dni) EGIS samodzielnie wdrożył system w obszarze: wydatki inwestycyjne, planowanie płynności finansowej i analiza kosztów. EGIS Polska zaopatruje główne hurtownie farmaceutyczne w Polsce. Mechanizm, choć prosty, podlega wielu czynnikom, które determinują wynik finansowy firmy. Jeśli sprzedaż się zmieni, a trend nie zostanie szybko dostrzeżony, część zapasów będzie dłużej zalegać w magazynie. QlikView miał za zadanie zredukować tego typu ryzyko, analizując na bieżąco kluczowe procesy biznesowe (na przykład poziom wydatków promocyjnych w poszczególnych regionach kraju czy poziom sprzedaży ujmowany w jednostkach czasu przez pryzmat różnych grup

5 LOGISTYKA A JAKO Æ atlantic l Firma 7milowy przeprowadziła wdrożenie SAP WM (gospodarki magazynowej w systemie SAP) w Grupie Atlantic, która jest liderem wśród firm oferujących bieliznę w Polsce produktów lub kategorii klientów). Ponad pół miliona rekordów przeliczanych jest po niżej sekundy. Dzięki temu uprawnieni me nedżerowie mogą na bieżąco kontrolować efekty swojej pracy, między innymi poziom i rotację zapasów, saldo należności czy efektyw ność ponoszonych wydatków w podległych im komórkach organizacyjnych. Wyniki analiz umożliwiają tym samym szybkie wykrywanie ewentualnych odchyleń, dokładne progno zowanie przepływu pieniędzy i dostosowanie taktyki do nowych warunków. Średni czas wdrożenia Business Intelligence wynosi 18 miesięcy (źródło: IDC). Głównym powodem są ograniczenia wynikające z tech nologii OLAP. Już na początku implementacji należy przewidzieć wszystkie możliwe pytania, jakie w przyszłości będą chcieli zadać użytkow nicy. Zadanie tym trudniejsze, że technologia OLAP często ogranicza analizy (pytania) do kilkunastu wymiarów. Egis chciał wyelimino wać tego typu ryzyko, decydując się na wdro żenie systemu QlikView (rozwiązanie pracuje w nowej technologii in-memory). System został zintegrowany z aplikacjami finansowo-księgowymi i oddany w ręce użytkowników po 9 dniach wdrożenia i minutach szko lenia. Intuicyjność QlikView pozwoliła pra cownikom na samodzielną realizację drugiego etapu wdrożenia. Trwało to kilkanaście dni. ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV W FIRMIE NINĘ WEST Columbus IT (www.columbusit.pl) wdro żenie to zintegrowany system ERP Microsoft Dynamics NAV w firmie Ninę West pod tą nowojorską marką, należącą do firmy Apparel, funkcjonuje międzynarodowa sieć sklepów z obuwiem i galanterią skórzaną dla pań. Czas trwania wdrożenia: trzy miesiące. Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP umożliwiło m.in. śledzenie sprzedaży w czasie rzeczywistym, bieżące analizowanie bezpośred nich i pośrednich kosztów wprowadzania na ry nek kolekcji oraz dynamiczny podgląd stanów magazynowych. Sprzedaż i logistyka w każdym z dziesięciu salonów Ninę West wspomagane są przez jeden zintegrowany system Microsoft Dynamics NAV, uzupełniony o branżowe roz wiązanie LS-Retail. Co pół godziny z każdego salonu system przesyła do zarządu szczegóło we dane, dzięki czemu firma może na bieżąco tworzyć, śledzić oraz planować zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, zapotrze bowanie oraz obrót towarami, a tym samym efektywniej zarządzać relacjami podaży i popy tu. Przykładowo, jeśli maleje zainteresowanie jedną kolekcją, można skorygować jej ceny lub przekazać do tych punktów sieci, gdzie oferta będzie się cieszyć większym zainteresowaniem, a w jej miejsce wprowadzić nową linię mówi Michał Słabowski, project manager Columbus IT, odpowiedzialny za wdrożenie systemu Mi crosoft Dynamics NAY Największym wyzwaniem okazała się in wentaryzacja w sklepach podczas uruchamia nia systemu. Część pracowników salonów nie pracowała wcześniej w zintegrowanym syste mie informatycznym, co początkowo spowol niło proces inwentaryzacji. Jednak pracownicy szybko nabrali wprawy i dalsze działania zwią zane z realizacją projektu przebiegały sprawnie ocenia Michał Słabowski, project manager Columbus IT, odpowiedzialny za wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV. QGUAR W GRUPIE COM40/CORRECT Firma Quantum software SA (www.quantum-software.com) wdrożyła Qguar WMS, Qguar YMS, Qguar Dashboard w Grupie COM40/CORRECT. Klientem był między narodowy producent mebli tapicerowanych i materacy z siedzibą w Nowych Skalmierzy cach. COM40/CORRECT zatrudnia ponad 2500 osób, posiada własną sieć sklepów. Cha rakteryzuje się wysoką wydajnością produk cji (2500 sof i 8000 materacy dziennie) oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. Wdro żenie składało się z dwóch etapów. Pierw szy etap razem z niezbędnym planowaniem i przygotowaniem zasobów trwał około roku, drugi 10 miesięcy. W pierwszym etapie zostały uruchomio ne Qguar WMS i YMS w obszarze dostaw zewnętrznych oraz dostaw z produkcji. Wy nikiem był uporządkowany i w pełni oznako wany magazyn. Po oswojeniu się pracowników z nową technologią terminali radiowych, do konano sprawnej inwentaryzacji magazynu ( palet w dwa dni!). Uruchomione zosta ły procesy obsługi wydań i zarządzania tabo rem transportowym: przyporządkowanie do tras, zarządzanie załadunkiem i obsługą cięża rówek. Ustalono, iż projekt zostanie uznany za sukces, jeśli przepustowość magazynu zwięk szy się o 15 procent co przełoży się na około 7000 metrów kwadratowych obszaru wyso-

6 kiego składowania więcej. Rezultat końcowy to ponad 20 procent. System uporządkował procesy i ograniczył znacząco ilość pomyłek i reklamacji. Drugi etap miał na celu zarządzanie pracą nowo uruchomionego taśmociągu oraz optymalizację przepływu palet. Dodatkowo wprowadzono system Qguar Dashboard prezentujący w sposób graficzny stan realizacji konkretnych operacji logistycznych. Ze względu na dynamikę magazynu ( przyjmowanych i wydawanych dziennie palet) oraz wymagania techniczne (regały przesuwne i wieloetapowe transporty nośników) nie można było zastosować standardowego rozwiązania WMS. Proponowane rozwiązanie było elastyczne i dostosowane do pracy magazynu pracownik podejmował ostateczną decyzję, gdzie zeskładuje towar lub skąd go pobierze. W drugim etapie system musiał we właściwy sposób planować pracę nowouruchomionego taśmociągu i równomiernie rozkładać obciążenie. Ponadto klient wdrożył bramy z liniami grawitacyjnymi, co narzuciło odpowiedni kierunek załadunku. W celu graficznej prezentacji przebiegu procesów oraz informowania o ewentualnych zakłóceniach w wydajności taśmociągu również wykorzystano system QGUAR Dashboar. SAPWM W GRUPIE ATLANTIC Firma 7milowy (www.7milowy.pl) przeprowadziła wdrożenie SAP WM (gospodarki magazynowej w systemie SAP) w Grupie Atlantic, która jest liderem wśród firm oferujących bieliznę w Polsce. Atlantic ma ponad 50 własnych salonów i blisko 100 sklepów działających na zasadzie franczyzy w samej Polsce. Do firmy należą trzy marki: Atlantic, Luni i Arcado. Spółka zatrudnia ponad 600 pracowników. Czas trwania wdrożenia: od czerwca 2008 r. do stycznia 2009 r. Stworzenie koncepcji i przygotowanie interfejsów do wymiany danych pomiędzy nowym rozwiązaniem SAP WM, a funkcjonującym jeszcze w innych obszarach starym systemem ERP. Wszystkie procesy obsługi magazynu w Adantic są wspierane przez system radiowy, terminale mobilne Motorola MC9090 i drukarki kodów kreskowych. Aplikacja SAP działa na terminalach w trybie rzeczywistym za pomocą serwera telnet i dedykowanej platformy SAP-Console. Rolotory w Adantic procesy wewnątrz magazynu krajowego są wspomagane za pomocą dwóch wielostopniowych antresol do kompletacji drobnicowej oraz do składowania pełnych opakowań. W ramach antresoli kompletacyjnej jest rozprowadzony system rolkowy, który dzięki informacjom z SAP do zamontowanych na rolotorze bramek, na bieżąco steruje kierunkiem przepływu kartonów z kompletowanymi dla klientów towarami. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, za pomocą sterownika systemu rolkowego programowanego przez aplikację pośredniczącą przygotowaną przez 7milowy. Narzucone dla tego projektu ramy czasowe wymagały sprawnej współpracy pomiędzy zespołem projektowym Atlantica a konsultantami 7milowego. Intensywne i zaplanowane w krótkim czasie prace wdrożeniowe w dużym zakresie angażowały siły działu IT. Informatycy, oprócz realizacji bieżących zadań, uczestniczyli w pracach wdrożeniowych oraz przygotowywali infrastrukturę IT w nowym centrum logistycznym. Utrzymanie zatwierdzonego z początkiem projektu kalendarza okazało się więc nie lada wyzwaniem. W ciągu kilku miesięcy powstała dokładna analiza wdrożeniowa, wdrożono i uruchomiono system. Dodatkowym wyzwaniem było stworzenie koncepcji i przygotowanie interfejsów do wymiany danych pomiędzy nowym rozwiązaniem SAP WM a funkcjonującym jeszcze w innych obszarach starym systemem ERP.

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Magazyn pod kontrolą WMS Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej Jakie główne przeszkody muszą pokonać wdrożeń i owcy usprawniający procesy magazynowania w firmach działających

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33)

biznes Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Rynek powierzchni magazynowych luty 2/2013 (33) luty 2/2013 (33) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży odzieżowej Transport intermodalny Nakład: 11

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka KWIECIEŃ 4/2014 (46) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka i transport branży FMCG Powierzchnie magazynowe

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A.

Case study 3 Nescafé Dolce Gusto. Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA. Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. 1 Spis treści Case study 3 Nescafé Dolce Gusto Kompleksowe wdrożenie e-commerce 13 dla TIM SA Kompleksowa optymalizacja e-commerce 27 dla INTERSPORT Polska S.A. Rozwijanie sprzedaży e-commerce 35 w modelu

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Wpływ. s. 24 s. 30. w obiektach logistyki. Metodyka wdrożeń TMS s. 42. logistycznych na markę. od 2013 r. przedstawicielem marek: Logistyka

Wpływ. s. 24 s. 30. w obiektach logistyki. Metodyka wdrożeń TMS s. 42. logistycznych na markę. od 2013 r. przedstawicielem marek: Logistyka Energooszczędność Wpływ w obiektach logistyki logistycznych na markę s. 24 s. 30 Metodyka wdrożeń TMS s. 42 Logistyka dopasowania s. 54 REKLAMA nr 2 [32] kwiecień maj 2013 cena 20,00 zł (w tym 5% VAT)

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE

więcej na stronie 36 czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE CENA 20,00 zł w tym VAT 5 % ISSN 1898-6420 MAGAZYNOWANIE czasopismo o technice magazynowej i logistyce dystrybucji 1/2014 ISSN 1898-6420 www.logistyczny.com styczeń luty 1 (37) R. VII więcej na stronie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo