10 ciekawych wdrożeń IT usprawniających logistykę w polskich firmach w 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 ciekawych wdrożeń IT usprawniających logistykę w polskich firmach w 2009 r."

Transkrypt

1 10 ciekawych wdrożeń IT usprawniających logistykę w polskich firmach w 2009 r. Minionego roku firmy dostarczające oprogramowanie IT z pewnością nie nazwą kryzysowym. Zamówień było sporo, a dla wielu firm-klientów pojawił się wreszcie czas na to, by zastanowić się nad kosztami logistyki i możliwymi usprawnieniami, W redakcyjnym zestawieniu prezentujemy dziesięć ciekawych projektów optymalizujących procesy logistyki, transportu, magazynowania, które były realizowane w 2009 r. w polskich firmach. ł -..- S!&>»ra Firma Optidata Sp.z.o.o. wdrożyła WMS Optipromag w Grupie Żywiec SA. Browar Żywiec, który jest wiodącym producentem znanych marek piwa w Polsce

2 SEBASTIAN ŚLIWIEŃSKI Poniższe zestawienie to nie jest ranking, a zatem kolejność jest tu bez znaczenia. Przede wszystkim niezwykle trudno jest porównywać ze sobą wdrożenia dokonane w tak różnych branżach i mające tak dużą rozpiętość czasową. Najkrótsze trwało zaledwie dwa dni, a najdłuższe kilkanaście miesięcy. Zresztą jedynymi wiarygodnymi sędziami mogą być i zapewne są odbiorcy systemów. Klienci, którzy zagłosują na dany system referencjami lub ich brakiem. W zestawieniu redakcyjnym skoncentrowaliśmy się zatem na opisie głównych efektów, które zostały osiągnięte poprzez wdrożenie, a także na tym, jakie elementy dla firm wdrożeniowych stanowiły największą przeszkodę, z którą trzeba się było uporać. OPTIPROMAG W GRUPIE ŻYWIEC Firma Optidata Sp. z o.o. (www.optidata.pl) wdrożyła WMS Optipromag w Grupie Żywiec S.A. Browar Żywiec, który jest wiodącym producentem znanych marek piwa w Polsce. Czas trwania wdrożenia wyniósł 4 miesiące. Osiągnięty efekt: Rezultatem wdrożenia systemu jest optymalizacja procesów zatowarowania linii produkcyjnych. Dzisiaj jest to możliwe dzięki szybkiej identyfikacji materiałów oraz optymalizacji procesów umieszczania i pobierania materiałów z magazynów. Procesy te realizowane są w systemie WMS OPTIpromag w oparciu o zaawansowane algorytmy, wyliczające optymalne rozlokowanie materiałów w magazynie. Innym ważnym procesem, który jest aktualnie prowadzony przy zastosowaniu wdrożonego systemu, jest inwentaryzacja. System zapewnia pełne traceability produkcji. Największym wyzwaniem przy wdrożeniu systemu WMS był fakt, że nowe procedury obsługi procesów uruchamiane były przy w pełni pracującym browarze i nie mogły mieć miejsca żadne przestoje produkcji. Problem ten udało się rozwiązać dzięki krótkim szkoleniom stanowiskowym i odpowiednio zaplanowanej asyście w trybie 24 h na dobę w pierwszych dniach produkcyjnej pracy systemu ocenia Dariusz Olearczuk, dyrektor zarządzający Optidata. BCSTIGERWUNIVERSAL EXPRESS DISTRIBUTION bcstiger wdrożony został przez firmę BCS Polska (www.bcspolska.pl) w Universal Express Distribution spółce zajmującej się magazynowaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych, takich jak nalepki, plakaty, próbki, stoiska promocyjne, gadżety czy tablice reklamowe. Czas trwania wdrożenia: od grudnia 2008 do kwietnia 2009 r. Osiągnięty efekt: Dzięki systemowi bcstiger znacznie polepszyła się kontrola procesów magazynowych, co z kolei ma przełożenie na funkcjonowanie całości firmy.zastosowane w projekcie terminale mobilne Motorola WT4090 oraz drukarki Zebra zagwarantowały nie tylko wysoką ergonomię pracy, ale także wysoką jakość i trwałość przy zachowaniu umiarkowanej ceny. Do podstawowych korzyści należy przede wszystkim eliminacja błędów ludzkich, większa kontrola magazynu, wspomaganie kompletacji, a także obniżenie kosztów pracy poprzez poprawę wydajności. Oprócz tego udało się wyeliminować dużą część dokumentacji papierowej. Te wszystkie czynniki spowodowały, że także klienci UED odczuwają podwyższenie standardów usług. System bcstiger musiał zostać zaadaptowany pod indywidualne potrzeby pracowników UED. Konieczna była odpowiednia konfiguracja, aby współpracował z systemami używanymi w UED. Do sprawnego działania systemu niezbędna była implementacja sieci radiowej, przystosowanej do pracy w środowisku pracujących maszyn oraz magazynu zbudowanego z blachy i betonu ocenia Radosław Musiał, PR & Marketing Manager w BCS Polska. LOGIFACTWMSWAVANS CENTRUM-ZACHÓD Firma Logifact-Systems Sp. z o.o. (www.logifact.pl) wdrożyła system logifactwms w firmie Avans Centrum-Zachód Sp. z o.o. Klient to największa i najprężniejsza spółka w grupie Avans, posiadającej w Polsce sieć salonów sprzedaży detalicznej sprzętu RTV i AGD. Centrum dystrybucyjne firmy zlokalizowane jest w Modle Kolonia przy autostradzie A2. Czas trwania wdrożenia: 4 miesiące. Podstawowa trudność w realizacji projektu polegała na konieczności zarządzania bardzo zróżnicowanym towarem oraz na obsłudze różnorodnych systemów składowania stosowanych w magazynie Avans. Zróżnicowanie to wynika przede wszystkim z urozmaicenia asortymentu pod względem wymiarów i ciężarów.

3 LOGISTYKA A JAKO Æ Od białego AGD", aż po drobną elektronikę. Taka różnorodność powoduje konieczność Wdrożone przez BCC rozwiązanie SAP stosowania rozmaitych systemów składowania wspomaga zarządzanie około pozycji od składowania blokowego, poprzez regały towarowych. Zaledwie po kilku miesiącach rzędowe, po antresole i składowanie w półkach. pracy z nowymi narzędziami liczba zgłasza Głównym wymogiem było zatem zastosowanie nych reklamacji, dotyczących realizacji zamó systemu elastycznego i uniwersalnego, który wień, spadła o ponad 20 procent. Nastąpiło pozwoli zapanować nad całym przepływem skrócenie czasu realizacji zamówień poprzez materiałów w tak różnorodnych warunkach. system kompletacji cross-docking oraz między Niewątpliwie dużym wyzwaniem był poza tym innymi monitorowanie chwilowo niedostęp krótki czas przewidziany na realizację projektu. Wymóg zakończenia prac przed sezonem zo stał osiągnięty i system wdrożono w ciągu nie całych 4 miesięcy. Kolejnym osiągniętym celem jest zapewnienie pełnej informacji o miejscu składowania każdego artykułu przeznaczonego do wysyłki dla klienta. Jednym z największych wyzwań było stworzenie i dopasowanie takiego systemu in formatycznego, który pozwoli w krótkim czasie przejąć pełną kontrolę systemową nad stru mieniem materiałów w magazynie. Niezbędne było uwzględnienie nie tylko specyficznych warunków wynikających z charakteru pracy magazynu, ale także konieczność sprawnego przeszkolenia ludzi oraz przekazania osobom z kadry menedżerskiej pełnej wiedzy o systemie i nowym sposobie zarządzania. Wdrożenie sys temu WMS było dla Avansu swoistą rewolucją w magazynie, dlatego dużą wagę przyłożono do tego, aby w momencie wejścia w wysoki sezon" można było bez zakłóceń sterować ruchem w magazynie. Wymóg ten nakazał całemu ze społowi projektowemu przywiązać szczególną uwagę do etapu parametryzacji logistycznej systemu oraz późniejszych szkoleń ocenia Krzysztof Kalisz, kierownik ds. obsługi klienta w Logifact-Systems Sp. z o.o. nych (na przykład roznoszonych w lokaliza cje magazynowe towarów), na które właśnie wpłynęło zamówienie. Obecnie Kulczyk Tradex może przyjąć i przesłać średnio o ponad 15 procent więcej towarów. Cały proces obrotu częściami zamiennymi od chwili przyjęcia zamówienia, poprzez jego kompletację i wy syłkę, aż do wystawienia faktury zamyka się w kilku godzinach, co dodatkowo stanowi wy zwanie dla systemu mającego obsługiwać nie zawodnie ponad 12 tysięcy takich transakcji dziennie. Zamówienia klientów przyjmowane są codziennie od rana do godz. 18 (w sobotę do godz. 14), tymczasem już o godz wyjeż dża pierwszy transport, zaś o ostatni. Liczba zaangażowanych stron w procesie projektowym (łącznie blisko 200 osób, repre zentujących łącznie ponad 120 różnych firm) pośrednio ze strefy przyjęcia do strefy wyda nia. Takie inteligentne kierowanie" zamówio nych przez klientów towarów bezpośrednio ze strefy przyjęć do strefy wydań zapewnia duże oszczędności. EFFECTWAREHOUSE W MICHAEL HUBER POLSKA Firma Consafe Logistics Sp. z o.o. (www. consafelogistics.pl) wdrożyła system Effect Warehouse w firmie Michael Huber Pol ska (MHP), która działa w Polsce od 1992 r. i zajmuje wysoką pozycję na polskim rynku poligraficznym. Centrala firmy znajduje się niedaleko Wrocławia w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska, a oddziały w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie. Czas trwania wdrożenia: około jednego roku (wdrożenie wieloetapowe). Wzrost wydajności: przed Effect Warehouse pracownicy posługiwali się dokumentami papierowymi. Rozwiązanie WMS pozwoli ło na rezygnację z obiegu papierowych do kumentów i przyniosło wzrost wydajności. Poprawa jakości obsługi klienta: eliminacja dokumentów papierowych oznacza niniejszą ilość pomyłek oraz sprawniejsze przyjmo oraz skala przedsięwzięcia, a także liczba ko wanie i wydawanie towarów. Pełna informa niecznych rozszerzeń systemu, stawiają ten cja o stanie zapasów magazynowych brak projekt wśród najbardziej złożonych przedsię konieczności szukania towarów. Kierownik wzięć SAP w zakresie logistyki zrealizowanych ma dane o rodzaju, ilości, umiejscowieniu w ostatnich latach w Polsce. Wdrożenie autor produktów oraz wie, jakie działania wykonu skiego rozwiązania BCC do obsługi przeładun ją pracownicy. Wsparcie dostaw do produk ku kompletacyjnego w SAP EasyCrossdock. cji: eliminacja błędów pobrań do produkcji. W momencie przyjęcia rozwiązanie sprawdza, Oszczędność miejsca: algorytm Storage Flow" czy istnieje odbiorca oczekujący na dany mate pozwala na optymalne rozmieszczanie towa riał i jeśli tak, to materiał przeniesiony jest bez ru w magazynie. Oznacza to inteligentne po- SAPWKULCZYKTRADEX Firma BCC (www.bcc.com.pl) wykonała projekt wdrożenia SAP w obszarze obrotu czę ściami zamiennymi zakup, magazynowanie i sprzedaż części zamiennych w Kulczyk Tradex (generalny importer samochodów i czę ści zamiennych Volkswagena i Audi). Prace wdrożeniowe dotyczyły funkcjonalności SAP w modułach gospodarki materiałowej i zarzą dzania magazynem (MM/WM), sprzedaży i dystrybucji (SD), hurtowni danych (BW), do stosowań w finansach i kontrolingu (FI/CO) oraz tworzenia rozszerzeń standardowych funkcjonalności systemu w języku ABAP. Czas trwania wdrożenia: listopad 2008 r. lipiec 2009 r. Firma Apriso wdrożyła system FlexNet klasy MFS/M0M w British American Tobacco w Augustowie

4 szukiwanie wolnego miejsca, przy uwzględnieniu wagi i typu nośnika. W MHP występują zarówno opakowania luzem, jak i palety EUR, palety przemysłowe, kontenery plastikowe i metalowe. Każdy z tych typów towarów wymaga indywidualnego podejścia. System nie podpowiada wolnych miejsc na sztywno, pozwala na odkładanie towaru w miejscach przeznaczonych na inne nośniki pod warunkiem, że jest to zgodne z dopuszczalnym obciążeniem i typem miejsca składowania. Największym wyzwaniem była dokładna analiza procesów dostarczania towaru do produkcji oraz odpowiednie utworzenie reguł lokowania zróżnicowanych ładunków. Analizę przeprowadził zespół z Consafe Logistics w składzie: product manager, project manager oraz konsultant logistyczny. Duży wpływ na wydajność magazynu miało właśnie dokładne opracowanie projektu funkcjonalnego. Czynnikiem utrudniającym pracę magazynu był fakt, że farby przechowywane są w różnorodnych opakowaniach w kontenerach, hobokach, kartonach, na paletach itd. Koniecznością stało się usprawnienie pracy poprzez wdrożenie systemu Effect Warehouse. MHP oczekiwał od rozwiązania między innymi: śledzenia ruchu towaru od momentu wejścia do MHP, do momentu wysyłki z magazynu, identyfikacji serii towaru w każdym miejscu i czasie, łącznie z reklamacją klienta, ułatwienia pracownikowi kompletacji towaru do wydania komentuje Marcin Figlarek, logistic consultant w Consafe Logistics. FLEXNET KLASY MES/MOM W BRITISH AMERICAN TOBACCO Firma Apriso (www.apriso.com.pl) wdrożyła system FlexNet klasy MES/MOM w British American Tobacco w Augustowie, w którym dzienna produkcja wyrobów tytoniowych wynosi około 70 mln sztuk w kilkuset wariantach. Wyroby trafiają na rynki europejskie i azjatyckie. Czas trwania wdrożenia: dwa dni. Wdrożenie systemy FlexNet w wersji umożliwiło między innymi: planowanie kontroli jakości w czasie rzeczywistym, wsparcie procesów wg koncepcji Just-in-Sequence i wprowadzenie ulepszeń w narzędziach do zarządzania procesami (Process Builder i Global Process Manager). Moduł Planowanie Kontroli Jakości" automatycznie zleca pracownikom kontrolę jakości. Inspekcje mogą być prowadzone równolegle pod kątem czasu (na przykład co 20 minut), ilości (na przykład co 10. produkt) i zdarzenia (przykładowo po przestawieniu linii produkcyjnej). Rozwiązanie może zostać także tak ustawione, aby kontrolowano to, czy pracownicy używają odpowiednich narzędzi testujących jakość. W przypadku niewykonania inspekcji lub wykrycia wady, system FlexNet może wygenerować alarm (takie ryzyko ogranicza jednocześnie moduł PB, który definiując procesy biznesowe, wskazuje pracownikom każdą kolejną czynność). Z kolei GPM umożliwia porównywanie i standaryzację procesów w różnych oddziałach BAT, podnosząc tym samym wydajność w skali globalnej. Celem MES/MOM jest wsparcie procesów produkcyjno-logistycznych, które podlegają ciągłym przeobrażeniom (BAT produkował przez 6 dni w tygodniu papierosy Sobieskie" tylko na polski rynek, dziś 70 mln wyrobów w kilkuset wariantach, które codziennie trafiają do Europy i Azji). Oznacza to konieczność przepisania" funkcjonalności na nowej platformie. Taki proces niewiele różni się od wdrożenia od podstaw. Generuje to duże koszty. Z FlexNet jest inaczej. Jego funkcje zapisane są w postaci definicji procesów biznesowych, które są niezależne od wersji platformy systemowej (przechodzenie przez żmudny i ryzykowny proces wdrożeniowy nie jest konieczne). Oznacza to znaczne oszczędności i szybki czas wdrożenia w BAT byty to dwa dni. QLIKVIEW W EGIS POLSKA I EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA Firma Hogart (www.hogart.com.pl) wdrożyła system QlikView klasy Business Intelligence in-memory w Egis Polska Sp. z o.o. i Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o., które są częścią międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Egis Pharmaceuticals PLC. Obecny w 60 krajach świata koncern, na polskim rynku zajmuje się promocją i dystrybucją generycznych produktów farmaceutycznych. Czas trwania wdrożenia: w pierwszym etapie (9 dni) firma Hogart wdrożyła QlikView w obszarze: ruchy magazynowe, procesy sprzedażowe i kapitał pracujący. W drugim etapie (kilkanaście dni) EGIS samodzielnie wdrożył system w obszarze: wydatki inwestycyjne, planowanie płynności finansowej i analiza kosztów. EGIS Polska zaopatruje główne hurtownie farmaceutyczne w Polsce. Mechanizm, choć prosty, podlega wielu czynnikom, które determinują wynik finansowy firmy. Jeśli sprzedaż się zmieni, a trend nie zostanie szybko dostrzeżony, część zapasów będzie dłużej zalegać w magazynie. QlikView miał za zadanie zredukować tego typu ryzyko, analizując na bieżąco kluczowe procesy biznesowe (na przykład poziom wydatków promocyjnych w poszczególnych regionach kraju czy poziom sprzedaży ujmowany w jednostkach czasu przez pryzmat różnych grup

5 LOGISTYKA A JAKO Æ atlantic l Firma 7milowy przeprowadziła wdrożenie SAP WM (gospodarki magazynowej w systemie SAP) w Grupie Atlantic, która jest liderem wśród firm oferujących bieliznę w Polsce produktów lub kategorii klientów). Ponad pół miliona rekordów przeliczanych jest po niżej sekundy. Dzięki temu uprawnieni me nedżerowie mogą na bieżąco kontrolować efekty swojej pracy, między innymi poziom i rotację zapasów, saldo należności czy efektyw ność ponoszonych wydatków w podległych im komórkach organizacyjnych. Wyniki analiz umożliwiają tym samym szybkie wykrywanie ewentualnych odchyleń, dokładne progno zowanie przepływu pieniędzy i dostosowanie taktyki do nowych warunków. Średni czas wdrożenia Business Intelligence wynosi 18 miesięcy (źródło: IDC). Głównym powodem są ograniczenia wynikające z tech nologii OLAP. Już na początku implementacji należy przewidzieć wszystkie możliwe pytania, jakie w przyszłości będą chcieli zadać użytkow nicy. Zadanie tym trudniejsze, że technologia OLAP często ogranicza analizy (pytania) do kilkunastu wymiarów. Egis chciał wyelimino wać tego typu ryzyko, decydując się na wdro żenie systemu QlikView (rozwiązanie pracuje w nowej technologii in-memory). System został zintegrowany z aplikacjami finansowo-księgowymi i oddany w ręce użytkowników po 9 dniach wdrożenia i minutach szko lenia. Intuicyjność QlikView pozwoliła pra cownikom na samodzielną realizację drugiego etapu wdrożenia. Trwało to kilkanaście dni. ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV W FIRMIE NINĘ WEST Columbus IT (www.columbusit.pl) wdro żenie to zintegrowany system ERP Microsoft Dynamics NAV w firmie Ninę West pod tą nowojorską marką, należącą do firmy Apparel, funkcjonuje międzynarodowa sieć sklepów z obuwiem i galanterią skórzaną dla pań. Czas trwania wdrożenia: trzy miesiące. Wdrożenie zintegrowanego systemu ERP umożliwiło m.in. śledzenie sprzedaży w czasie rzeczywistym, bieżące analizowanie bezpośred nich i pośrednich kosztów wprowadzania na ry nek kolekcji oraz dynamiczny podgląd stanów magazynowych. Sprzedaż i logistyka w każdym z dziesięciu salonów Ninę West wspomagane są przez jeden zintegrowany system Microsoft Dynamics NAV, uzupełniony o branżowe roz wiązanie LS-Retail. Co pół godziny z każdego salonu system przesyła do zarządu szczegóło we dane, dzięki czemu firma może na bieżąco tworzyć, śledzić oraz planować zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym, zapotrze bowanie oraz obrót towarami, a tym samym efektywniej zarządzać relacjami podaży i popy tu. Przykładowo, jeśli maleje zainteresowanie jedną kolekcją, można skorygować jej ceny lub przekazać do tych punktów sieci, gdzie oferta będzie się cieszyć większym zainteresowaniem, a w jej miejsce wprowadzić nową linię mówi Michał Słabowski, project manager Columbus IT, odpowiedzialny za wdrożenie systemu Mi crosoft Dynamics NAY Największym wyzwaniem okazała się in wentaryzacja w sklepach podczas uruchamia nia systemu. Część pracowników salonów nie pracowała wcześniej w zintegrowanym syste mie informatycznym, co początkowo spowol niło proces inwentaryzacji. Jednak pracownicy szybko nabrali wprawy i dalsze działania zwią zane z realizacją projektu przebiegały sprawnie ocenia Michał Słabowski, project manager Columbus IT, odpowiedzialny za wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV. QGUAR W GRUPIE COM40/CORRECT Firma Quantum software SA (www.quantum-software.com) wdrożyła Qguar WMS, Qguar YMS, Qguar Dashboard w Grupie COM40/CORRECT. Klientem był między narodowy producent mebli tapicerowanych i materacy z siedzibą w Nowych Skalmierzy cach. COM40/CORRECT zatrudnia ponad 2500 osób, posiada własną sieć sklepów. Cha rakteryzuje się wysoką wydajnością produk cji (2500 sof i 8000 materacy dziennie) oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. Wdro żenie składało się z dwóch etapów. Pierw szy etap razem z niezbędnym planowaniem i przygotowaniem zasobów trwał około roku, drugi 10 miesięcy. W pierwszym etapie zostały uruchomio ne Qguar WMS i YMS w obszarze dostaw zewnętrznych oraz dostaw z produkcji. Wy nikiem był uporządkowany i w pełni oznako wany magazyn. Po oswojeniu się pracowników z nową technologią terminali radiowych, do konano sprawnej inwentaryzacji magazynu ( palet w dwa dni!). Uruchomione zosta ły procesy obsługi wydań i zarządzania tabo rem transportowym: przyporządkowanie do tras, zarządzanie załadunkiem i obsługą cięża rówek. Ustalono, iż projekt zostanie uznany za sukces, jeśli przepustowość magazynu zwięk szy się o 15 procent co przełoży się na około 7000 metrów kwadratowych obszaru wyso-

6 kiego składowania więcej. Rezultat końcowy to ponad 20 procent. System uporządkował procesy i ograniczył znacząco ilość pomyłek i reklamacji. Drugi etap miał na celu zarządzanie pracą nowo uruchomionego taśmociągu oraz optymalizację przepływu palet. Dodatkowo wprowadzono system Qguar Dashboard prezentujący w sposób graficzny stan realizacji konkretnych operacji logistycznych. Ze względu na dynamikę magazynu ( przyjmowanych i wydawanych dziennie palet) oraz wymagania techniczne (regały przesuwne i wieloetapowe transporty nośników) nie można było zastosować standardowego rozwiązania WMS. Proponowane rozwiązanie było elastyczne i dostosowane do pracy magazynu pracownik podejmował ostateczną decyzję, gdzie zeskładuje towar lub skąd go pobierze. W drugim etapie system musiał we właściwy sposób planować pracę nowouruchomionego taśmociągu i równomiernie rozkładać obciążenie. Ponadto klient wdrożył bramy z liniami grawitacyjnymi, co narzuciło odpowiedni kierunek załadunku. W celu graficznej prezentacji przebiegu procesów oraz informowania o ewentualnych zakłóceniach w wydajności taśmociągu również wykorzystano system QGUAR Dashboar. SAPWM W GRUPIE ATLANTIC Firma 7milowy (www.7milowy.pl) przeprowadziła wdrożenie SAP WM (gospodarki magazynowej w systemie SAP) w Grupie Atlantic, która jest liderem wśród firm oferujących bieliznę w Polsce. Atlantic ma ponad 50 własnych salonów i blisko 100 sklepów działających na zasadzie franczyzy w samej Polsce. Do firmy należą trzy marki: Atlantic, Luni i Arcado. Spółka zatrudnia ponad 600 pracowników. Czas trwania wdrożenia: od czerwca 2008 r. do stycznia 2009 r. Stworzenie koncepcji i przygotowanie interfejsów do wymiany danych pomiędzy nowym rozwiązaniem SAP WM, a funkcjonującym jeszcze w innych obszarach starym systemem ERP. Wszystkie procesy obsługi magazynu w Adantic są wspierane przez system radiowy, terminale mobilne Motorola MC9090 i drukarki kodów kreskowych. Aplikacja SAP działa na terminalach w trybie rzeczywistym za pomocą serwera telnet i dedykowanej platformy SAP-Console. Rolotory w Adantic procesy wewnątrz magazynu krajowego są wspomagane za pomocą dwóch wielostopniowych antresol do kompletacji drobnicowej oraz do składowania pełnych opakowań. W ramach antresoli kompletacyjnej jest rozprowadzony system rolkowy, który dzięki informacjom z SAP do zamontowanych na rolotorze bramek, na bieżąco steruje kierunkiem przepływu kartonów z kompletowanymi dla klientów towarami. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, za pomocą sterownika systemu rolkowego programowanego przez aplikację pośredniczącą przygotowaną przez 7milowy. Narzucone dla tego projektu ramy czasowe wymagały sprawnej współpracy pomiędzy zespołem projektowym Atlantica a konsultantami 7milowego. Intensywne i zaplanowane w krótkim czasie prace wdrożeniowe w dużym zakresie angażowały siły działu IT. Informatycy, oprócz realizacji bieżących zadań, uczestniczyli w pracach wdrożeniowych oraz przygotowywali infrastrukturę IT w nowym centrum logistycznym. Utrzymanie zatwierdzonego z początkiem projektu kalendarza okazało się więc nie lada wyzwaniem. W ciągu kilku miesięcy powstała dokładna analiza wdrożeniowa, wdrożono i uruchomiono system. Dodatkowym wyzwaniem było stworzenie koncepcji i przygotowanie interfejsów do wymiany danych pomiędzy nowym rozwiązaniem SAP WM a funkcjonującym jeszcze w innych obszarach starym systemem ERP.

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS SYSTEM MAGAZYNIER JEST PRODUKTEM DEDYKOWANYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE ERP COMARCH CDN XL. JEST TO KOM- PLEKSOWE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

innowacyjna magazynowa LogistyKa

innowacyjna magazynowa LogistyKa innowacyjna magazynowa LogistyKa Zaawansowane systemy zarządzania magazynem WMS SYSTEM EXPERTWMS to kompleksowe rozwiązanie informatyczne pozwalające na zarządzanie ruchem produktów w magazynie oraz optymalizujące

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KLASY WMS W MAGAZYNIE DYSTRYBUCYJNYM BRANŻY ODZIEŻOWEJ KRZYSZTOF PIOTRUK

SYSTEM KLASY WMS W MAGAZYNIE DYSTRYBUCYJNYM BRANŻY ODZIEŻOWEJ KRZYSZTOF PIOTRUK SYSTEM KLASY WMS W MAGAZYNIE DYSTRYBUCYJNYM BRANŻY ODZIEŻOWEJ KRZYSZTOF PIOTRUK QUANTUM Grupa Kapitałowa Quantum Brasil Engenharia em Software Ltda EDISONDA Sp. z o.o. Quantum Assets Sp. Z o.o. Quantum

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla dystrybucji

Sage ERP X3 dla dystrybucji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym szeroką gamę rozwiązań dla firm z branży dystrybucyjnej. Poprzez szerokie możliwości parametryzacji system można dopasować do konkretnych potrzeb w zależności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Logistyka w branży odzieżowej

Logistyka w branży odzieżowej Logistyka w branży odzieżowej dr inż. Michał Grabia Poznań, grudzień 2012 r. GS1 a branża odzieżowa Rozwiązania dla branży odzieżowej: Globalne identyfikatory GS1 Elektroniczny Kod Produktu - EPC Globalne

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

5. Logistics meeting Logistyka w branży odzieżowej

5. Logistics meeting Logistyka w branży odzieżowej 5. Logistics meeting Logistyka w branży odzieżowej Zastosowanie RFID w branży odzieżowej Poznań, 5 grudnia 2012 Agenda Krótko o nas Krótko o RFID HADATAP RFID dla logistyki HADATAP RFID dla sklepu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Przedsiębiorstwo Handlowe "CHEMIA" Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1945 roku. Specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL4NET Agencja interaktywna

GLOBAL4NET Agencja interaktywna Sklep internetowy Magento dla Rotom Polska Strona1 System B2B dla Rotom Polska Rotom jest jednym z czołowych dystrybutorów palet drewnianych, opakowań oraz nośników logistycznych dla przedsiębiorstw w

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów

raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów raport bpc LOGISTYKA I MAGAZYN 100 projektów inwestycyjnych Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Wskazówki ekspertów Spis treści 100 projektów inwestycyjnych monitorowanych przez BPC 4 Wskazówki Ekspertów

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r.

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r. Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA 31 stycznia 2011 r. Agenda 1. Przepływ leków od producenta do pacjenta 2. Strategia centralizacji logistyki Grupy NEUCA

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

DS DOCK SCHEDULING. QGUAR DS - jeden z wielu w palecie systemów SCE VW - VISUAL WAREHOUSE. TMS Transport Management System. YMS Yard Management System

DS DOCK SCHEDULING. QGUAR DS - jeden z wielu w palecie systemów SCE VW - VISUAL WAREHOUSE. TMS Transport Management System. YMS Yard Management System QGUAR DS - jeden z wielu w palecie systemów SCE SIECI TOS 4WEB OTM VW - VISUAL WAREHOUSE TMS Transport Management System morfid YMS Yard Management System DS DOCK SCHEDULING TMS Mobile 4WEB Internet Acces

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Relentless Innovation

Relentless Innovation IBCS Poland www.ibcs.pl system zarządzania magazynem Accellos One Warehouse to system wspomagający nadzorowanie procesów magazynowych od chwili przyjęcia produktu, przez cały czas jego przebywania w magazynie,

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system zarządzania lekiem

Kompleksowy system zarządzania lekiem Kompleksowy system zarządzania lekiem ZARZĄDZANIE I CONTROLLING ODDZIAŁY SZPITALNE APTEKA CENTRALNA ZLECENIE LEKU WYDANIE ZAMÓWIENIA LOGISTYKA NA ODDZIALE KONTROLA TERAPII PACJENTA PODANIE LEKU PACJENTOWI

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja radiowa RFID przypadki użycia. Bartłomiej Gładysz HADATAP Sp. z o.o.

Identyfikacja radiowa RFID przypadki użycia. Bartłomiej Gładysz HADATAP Sp. z o.o. Identyfikacja radiowa RFID przypadki użycia Bartłomiej Gładysz HADATAP Sp. z o.o. Agenda O nas O RFID Magazyn Yard Produkcja Zarządzanie majątkiem Podsumowanie We integrate technology to support better

Bardziej szczegółowo

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasyLoad BI jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHZ Baltona S.A. ul. Krasnobrodzka 5. 03-214 Warszawa. www.baltona.pl

Dane Klienta: PHZ Baltona S.A. ul. Krasnobrodzka 5. 03-214 Warszawa. www.baltona.pl Dane Klienta: PHZ Baltona S.A. ul. Krasnobrodzka 5 03-214 Warszawa www.baltona.pl Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. jest firmą handlową, zajmującą się obsługą pasażerów na lotniskach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study

SYTUACJA BIZNESOWA. Strona 3 z 7. Case Study Dane Klienta: Metalzbyt Sp. z o.o. ul. Wiesława 1 80-757 Gdańsk www.metalzbyt.com Historia zakładu sięga roku 1946 kiedy to powstało Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych METALZBYT.

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie

Wdrożenie systemu ABC/M w przedsiębiorstwie Studium przypadku w przedsiębiorstwie Jurajska Spółdzielnia Pracy Jarosław Śmietaniak dyrektor departamentu systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu

Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu 2. KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO Automatyzacja magazynowania w przemyśle farmaceutycznym jako sposób na oszczędność powierzchni i czasu Andrzej Anielski, Marcin Pardyak ISL Innowacyjne Systemy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl BCS POLSKA www.bcspolska.pl Optymalizacja procesów i operacji magazynowych Zarządzanie przestrzenią składowania Rozbudowane moduły funkcjonalne Monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym Zgodność

Bardziej szczegółowo