Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel , mail: Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl. Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel , mail: Studio SN2Enova Instrukcja użytkownika

2 Wstęp 2 Dostarczona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów oferowanego pod nazwą handlową Studio System SN2Enova dla wersji 32 lub 64 bitowej z interfejsem WWW (obsługa przez przeglądarkę internetową). Przedstawione przykłady zastosowań zostały przygotowane na podstawie materiałów z wdrożonych systemów, a zawarte w nich informacje są przykładowe dla zilustrowania procesów, ich zbieżność z danymi rzeczywistymi może być przypadkowa i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń bądź pretensji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź uwag do przedstawionych informacji prosimy o niezwłoczne pisemne zgłoszenie, które pozwoli nam wprowadzić stosowne poprawki do niniejszej dokumentacji. Podjęto wszelkie wysiłki, by w przekazywanym do rąk Państwa dokumencie przedstawić pewne i sprawdzone informacje wg stanu na dzień przygotowania niniejszego opracowania. Zawarty w opisie zakres funkcjonalny jest obrazem możliwości systemu, natomiast dostarczane indywidualne rozwiązania są różne w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za wynikłe błędy powstałe poza jego kontrolą i informuje, że nie może także zagwarantować, że zmiany w oprogramowaniu oraz wyposażenie komputerów wykonane przez innych producentów nie wpłyną na jakość działania produktu (produkt będzie funkcjonować niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie). Producent nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej dokumentacji. Informacje zawarte w dokumentacji odzwierciedlają aktualne stanowisko producenta w sprawie zagadnień tu przedstawionych w dacie publikacji. Ponieważ producent reaguje na zmienne warunki rynku tym samym klientów producenta i użytkowników systemów, nie należy interpretować instrukcji jako zobowiązanie. Producent nie może gwarantować zgodności przedstawionych informacji po dacie ich publikacji. Producent nie udziela żadnych gwarancji co do informacji zawartych w dokumentacji. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika, bez zgody producenta żadnej części dokumentacji nie wolno kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą nośników elektronicznych. Autorzy: Adam Siemiątkowski Adam Potomski Barbara Pasierbek Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright SoftwareStudio Sp. z o.o. Poznań 2013 Microsoft (R) is a U.S. registered trademark of Microsoft Corp. MS-DOS (R) is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. Windows (R) and MS Windows (R) are U. S. registered trademarks of Microsoft Corp.

3 Wstęp 3 SPIS TREŚCI Wstęp 4 Terminologia 4 Komunikacja z programem 4 Informacje ogólne 5 Role (grupy uprawnień) 5 Menu 5 Standardowe funkcje programu 6 Filtrowanie 6 Znajdowanie za pomocą funkcji InteliSense 8 Szukanie wartości tekstowych 8 Szukanie wartości związanych z datami 9 Sortowanie 9 Grupowanie 10 Eksport danych 14 Konfiguracja kolumn 14 Zmiana kolejności kolumn 15 Administrator 16 Użytkownicy 16 Parametry 18 Dziennik zdarzeń 18 Magazyn 19 Rejestry 19 Rejestruj kody 19 Lista wg dokumentu magazynowego 23 Wyszukiwanie 23 Uwagi 24 Lista wg kontrahenta 25 Wyszukiwanie 25 Uwagi 26 Lista wg numeru seryjnego 26 Wyszukiwanie 27 Uwagi 27 Lista wg towarów 28 Wyszukiwanie 28 Uwagi 29 Kartoteki 29 Asortyment 29 Kontrahenci 30 Dokumenty magazynowe 31 Dopisz numery seryjne 31 Usuń numery seryjne 33 Wyświetl numery seryjne 34

4 Wstęp 4 Wstęp Aplikacja Studio SN2Enova (Serial Number to Enova) to aplikacja, która działa w oparciu o dane pobrane z systemu Enova. Dane pobierane z Enovy są metodą Read Only, co gwarantuje bezpieczeństwo danych w bazie. Aplikacja przeznaczona jest do rejestracji numerów seryjnych urządzeń w powiązaniu z konkretnymi dokumentami magazynowymi pobranymi z systemu Enova. System przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych. Przedstawiony poniżej zakres funkcjonalny jest przykładowy i uzależniony od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej z wykorzystaniem numerów seryjnych usprawnia operacje związane z odszukaniem dokumentów magazynowych na których występuje konkretny numer seryjny urządzenia, a tym samym daje pewność podstawy ewentualnej reklamacji klienta. Skojarzenie numerów seryjnych z dokumentami magazynowymi występującymi w systemie Enova daje pełny obraz obiegu dokumentów dotyczących urządzenia o konkretnym numerze seryjnym. Terminologia Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji, są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia, lecz niewątpliwie wiedza na ten temat może pomóc również mało zaawansowanym użytkownikom komputera. Pojęcia używane do wyjaśniania konstrukcji strony graficznej Systemu (inaczej: interfejsu), a wymagające krótkiego wyjaśnienia, to: klawisz odnosi się do klawiszy na klawiaturze (np. <ENTER>, <ALT> itd.) przycisk miejsce na ekranie monitora symbolizujące klawisz, którego wykorzystanie umożliwia wykonanie przypisanej mu funkcji (np. Dopisz, Usuń itp.) ikona to specyficzny rodzaj przycisku ekranowego, małych najczęściej rozmiarów, oznaczony symbolem graficznym, którego wykorzystanie powoduje wykonanie odpowiedniej operacji. lista tabela zawierająca w kolumnach różne dane dotyczące dokumentów określonego rodzaju, będąca spisem dostępnych magazynów, jednostek miar itp. lub prezentująca informacje zawarte w słowniku okno to obszar na monitorze odróżniający się od tła; posiada odpowiedni tytuł, pojawia się w celu wypełnienia pól ekranowych (pełni wówczas rolę formularza), bądź zawiera informacje lub przyciski inicjujące wykonanie procedur; często okna są zorganizowane w wielopoziomowe struktury i w takich sytuacjach użycie odpowiedniego przycisku (znajdującego się w oknie) powoduje wyświetlenie kolejnego okna pole ekranowe miejsce w oknie umożliwiające zaznaczenie wybranej opcji, wprowadzenie przez użytkownika odpowiedniego parametru dla danych lub wpisanie tekstu (np. w formularzu) wskazanie umieszczenie wskaźnika myszki na obiekcie kliknięcie wciśnięcie i zwolnienie przycisku myszki Komunikacja z programem Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób. Generalnie możliwa jest obsługa Systemu przy pomocy myszki i klawiatury. Myszka może być dużym ułatwieniem w poruszaniu się po formularzach czy strukturze menu. Jej wykorzystywanie ogranicza się do kliknięcia odpowiedniego miejsca ekranowego; w zależności od miejsca, które zostało kliknięte, uzyskiwany jest różny efekt. Najczęściej myszką poruszamy się tabelach, uruchamiamy funkcję klikając odpowiednie obiekty. Korzystanie z klawiatury najczęściej znacznie przyspiesza pracę z programem, a opiera się na znajomości odpowiednich kombinacji wciskanych klawiszy, których zastosowanie spowoduje odpowiednią reakcję

5 Informacje ogólne 5 Systemu. Aby poruszać się pomiędzy kolejnymi polami ekranowymi możesz wykorzystać klawisz TAB lub kombinację klawiszy <SHIFT><TAB> (aby poruszać się w przeciwną stronę) Informacje ogólne Role (grupy uprawnień) W programie zakres uprawnień dotyczący dostępu do kartotek, dokumentów i zestawień oraz raportów odzwierciedlają role (grupy użytkowników). Każdy użytkownik programu jest przypisany do określonej roli. Role programu: Administrator najszerszy zakres uprawnień z elementami administracyjnymi, Magazyn zakres uprawnień umożliwiających wprowadzanie oraz edycję numerów seryjnych urządzeń, a także dostęp do szybkiego wyszukiwania wybranego numeru seryjnego. Menu Menu główne programu wyświetlane jest w górnym panelu i zbudowane jest z zakładek. Pozycje menu głównego (zakładki) rozwijane są przez kliknięcie przycisku (ikony) z listy rozwijanej lub paska z tytułem menu. Zamknięcie pozycji menu głównego jest uruchamiane przez kliknięcie ikony listy rozwijanej lub paska tytułu menu. Po uruchomieniu wybranej pozycji menu w oknie pulpitu nawigacyjnego zostaje wyświetlona tabela danych. Nagłówek tabeli składa się z elementów: 1. Tytułu tabeli, 2. Wiersza etykiet kolumn (pól), 3. Wiersza funkcji filtrowania, Tytuł tabeli oraz wiersz etykiet (nazw) kolumn są stałymi elementami tabeli. Wiersz dopisania nowej pozycji oraz funkcji filtrowania występuje w tabelach w zależności od przewidzianych uprawnień i funkcjonalności. Poniżej przykładowe okno tabeli skorowidz regałów magazynowych.

6 Informacje ogólne 6 Tytuł tabeli Wiersz etykiet kolumn Wiersz dopisania nowej pozycji Pola wiersza filtrowania zawierają ikonę filtrowania warunków filtrowania., której wybór wyświetla listę dostępnych Główną część tabeli stanowi okno wyświetlenia danych. Standardowe funkcje programu Filtrowanie Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania (wiersz podświetlony na poniższym rysunku). W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania operacji. Wprowadzenie warunku filtrowania wymaga edycji pola, dla którego filtrowanie będzie wykonywane. Pole edytowane jest przez kliknięcie. Deklaracja warunków filtrowania oraz dostępne warunki filtrowania są zależne od typu pola. W polu znakowym należy zapisać znak lub ciąg znaków, w polu numerycznym - liczbę. Kliknięcie ikony filtrowania wyświetla listę przewidywanych warunków filtrowania oraz dostępne funkcje.

7 Informacje ogólne 7 Wybrany warunek filtrowania należy zaznaczyć przez kliknięcie. Po zdefiniowaniu warunku filtrowania należy wybrać operację, która ma zostać wykonana. Warunki filtrowania pól znakowych: NIE USTAWIONE - brak określenie warunku filtrowania. RÓWNY - filtrowanie wartości równych z zdefiniowanym znakiem lub ciągiem znaków. RÓŻNY OD - Filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanego znaku lub ciągu znaków. PASUJĄCY DO WZORCA - filtrowanie wartości zaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków. NIE PASUJĄCY DO WZORCA - filtrowanie wartości niezaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków. ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości zawierający znak lub ciąg znaków. NIE ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości Nie zawierających znaku lub ciągu znaków. BRAK - filtrowanie pustych pól. JEST -Filtrowanie niepustych wartości. PUSTE - filtrowanie pól pustych. NIE PUSTE - filtrowanie pól niepustych. Wykonanie filtrowania wymaga potwierdzenia polecenia URUCHOM FILTROWANIE. Warunki filtrowania dla pól numerycznych różnią się od filtrowania pól znakowych. Poniżej charakterystyka warunków filtrowania pól numerycznych: NIE USTAWIONE - bez warunku filtrowania. WIĘKSZY LUB RÓWNY - filtrowanie wartości większych lub równych zdefiniowanej.

8 Informacje ogólne 8 WIĘKSZY - Filtrowanie wartości większych od zdefiniowanej. RÓWNY-filtrowanie wartości równych zdefiniowanej. RÓŻNY OD - filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanej. MNIEJSZY LUB RÓWNY - filtrowanie wartości mniejszych lub równych zdefiniowanej. MNIEJSZY - filtrowanie wartości mniejszych od zdefiniowanej. POMIĘDZY - Filtrowanie wartości z podanego przedziału liczbowego. Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego. POZA - Filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym. Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego. BRAK - filtrowanie pól pustych. JEST - filtrowanie wartości niepustych, w tym 0. Wprowadzenie złożonego warunku filtrowania (wg więcej niż jednego pola i różnych warunków) wymaga: 1. edycji wybranych pól w pasku funkcji filtrowania, 2. wyświetlenia i wybrania z listy warunków filtrowania właściwych parametrów, 3. uruchomienia warunku filtrowania. Usunięcie warunku lub warunków filtrowania wymaga wybrania z listy warunków filtrowania polecenia USUŃ FILTR lub USUŃ WSZYSTKIE FILTRY. Pierwsze polecenie usuwa wartość warunku filtrowania dla pola, dla którego wyświetlona zastała lista. Polecenie USUŃ WSZYSTKIE FILTRY usuwa wszystkie zdefiniowane wartości filtrowania. Znajdowanie za pomocą funkcji InteliSense Zaznaczając wiersz tabeli można za pomocą menu kontekstowego uruchamianego prawym przyciskiem myszki wybrać opcję szybkiego filtrowania funkcja podpowiada możliwe opcje filtrowania zwana jest InteliSense Szukanie wartości tekstowych

9 Informacje ogólne 9 Szukanie wartości związanych z datami Sortowanie Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn. Każde kolejne kliknięcie zmienia warunek sortowania. Dostępne warunki sortowania: Sortowanie rosnące, Sortowanie malejące, Usunięcie warunku sortowania.

10 Informacje ogólne 10 Grupowanie Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny). Operacje dotyczące grupowania wykonywane są przez wybór poleceń: Grupuj wg tej kolumny, Cofnij grupowanie, Pokaz panel grupowania. Grupowanie wykonywane jest przez wybór polecenia GRUPUJ WG TEJ KOLUMNY dla kolumny, dla której wyświetlono parametry personalizacji. W tabeli można wykonywać grupowanie złożone tzn. uruchomić grupowanie według więcej niż jednej kolumny. Poniżej przedstawiono grupowanie dla kolumny DATA i ODBIORCA. Rejestr dokumentów przed uruchomionym grupowaniem. Rejestr dokumentów po uruchomieniu polecenia GRUPUJ WG TEJ KOLUMNY dla pola DATA.

11 Informacje ogólne 11 Rejestr dokumentów po włączeniu dodatkowego grupowania według pola KONTRAHENT. Cofnięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez potwierdzenie polecenia COFNIJ GRUPOWANIE. Polecenie należy uruchomić odrębnie dla każdej kolumny, dla której wykonane zostało grupowanie informacji. Obsługę operacji dotyczących grupowania kolumn ułatwia panel grupowania, który jest aktywowany przez wybór polecenia POKAŻ PANEL GRUPOWANIA. Panel grupowania wyświetlany jest powyżej tabeli danych.

12 Informacje ogólne 12 Po przeciągnięciu wybranego pola nazwy komuny do panelu grupowania automatycznie zostaje wykonane grupowanie według kolumny.

13 Informacje ogólne 13 Z poziomu panelu grupowania można cofnąć grupowanie dla wybranej kolumny. Przez użycie prawego przycisku myszy na polu z nazwą kolumny wyświetlona zostaje lista poleceń konfiguracji. Usunięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez wybór polecenia COFNIJ GRUPOWANIE. Dla kolumn wyświetlonych w panelu grupowania aktywne są funkcje sortowania. Kliknięcie myszką na pole uruchamia sortowanie rosnące, kolejne kliknięcie sortowanie malejące. Przy następnym kliknięciu warunek sortowania zostaje usunięty. Sortowanie może zostać również wykonane przez wybór polecenia z listy poleceń konfiguracji.

14 Informacje ogólne 14 Eksport danych Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk w dolnym pasku ekranu. Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetlana jest lista parametrów eksportu danych. W parametrach wyboru zakresu eksportowanych danych domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ. W grupie parametrów określających format pliku docelowego, operator może wybrać właściwy parametr (format pliku) przez kliknięcie. Układ danych w plikach tekstowych jest definiowany przez parametry PIONOWO i POZIOMO. Wykonanie eksportu danych wymaga potwierdzenia polecenia WYKONAJ. Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji. Konfiguracja kolumn Konfiguracja dotycząca kolumn rejestru wykonywana jest przez użycie poleceń: Usuń kolumnę, Dopasuj rozmiar, Wybierz kolumny. Wybór polecenia USUŃ KOLUMNĘ usuwa wybraną kolumnę z rejestru. Przez polecenie DOPASUJ ROZMIAR program automatycznie zwiększa szerokość wybranej kolumny dopasowujące ją do wielkości wyświetlanych danych. Zakres wyświetlanych kolumn definiowany jest za pomocą polecenia WYBIERZ KOLUMNY. Po wybraniu polecenia wyświetlona zostaje lista kolumn w rejestrze.

15 Informacje ogólne 15 Dla kolumn wyświetlonych w tabeli, w polu wyboru zapisany jest znacznik. W celu wyłączenia pola należy usunąć znacznik wyboru przez kliknięcie. Po wprowadzeniu zmian ustawienia zapisywane są przez polecenie ZAPISZ ZMIANY. Polecenie RESET usuwa wprowadzone modyfikacje (wyłączenie kolumn) i ponownie wyświetla wszystkie kolumny w rejestrze. Zmiana kolejności kolumn W celu zmiany kolejności kolumn należy zaznaczyć kolumnę i przenieść ją na nowe miejsce

16 Administrator 16 po zmianie kolumn tabela wyświetla: Administrator Użytkownicy Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu. Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. Rola dopisywanego użytkownika wybierana jest z listy skorowidza ról wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Pozycję skorowidza należy wybrać prze kliknięcie lub zaznaczenie kursorem i potwierdzenie wyboru klawiszem <Enter>. Dla użytkownika należy zdefiniować LOGIN, NAZWISKO, IMIĘ oraz zapisać znacznik w polu AKTYWNE. LOGIN użytkownika stanowi nazwa serwera oraz nazwa użytkownika zapisana w formie NAZWA SERWERA\NAZWA UŻYTKOWNIKA. Kartoteka użytkownika dopisywana jest przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Przy próbie dopisania użytkownika bez informacji obowiązkowych wyświetlone zostają komunikaty błędu. Kartoteka użytkownika nie zostaje dopisana. Zmiana danych użytkownika wymaga kliknięcia w wybranym (modyfikowanym) polu w celu uruchomienia edycji pola. Po wprowadzeniu modyfikacji, dane zostają zapisane przez użycie kombinacji klawiszy

17 Administrator 17 <Shift><Enter>. Przy zmianie definicji roli użytkownika, nowa rola wybierana jest z listy wyświetlanej w polu ROLA. Kartoteka użytkownika usuwana jest przez użycie klawisza <Delete>. Uprawnienia dostępu do poszczególnych pozycji menu definiowane są przez zapisanie lub usunięcie znacznika dla pola pozycji menu. Znacznik jest zapisywany lub usuwany przez kliknięcie pola wyboru. Zapisany znacznik oznacza uprawnienia dostępu do pozycji menu. Po dopisaniu nowego użytkownika uprawnie dostępu do pozycji menu nie są nadane.

18 Administrator 18 Parametry W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. Parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu. Dziennik zdarzeń Wyświetla rejestr zdarzeń wykonanych przez poszczególnych użytkowników systemu, w tym logowanie, rejestracje numerów seryjnych, usuniecie numerów seryjnych itp.

19 Magazyn 19 Magazyn Rejestry Pozycje szczegółowe zakładki menu REJESTRY wyświetlają dostęp do rejestracji kodów, do rejestru numerów seryjnych wg dokumentu magazynowego, rejestru numerów seryjnych wg kontrahenta, rejestru numerów seryjnych wg numeru seryjnego oraz rejestru numerów seryjnych wg towaru. Rejestruj kody Pozycja menu REJESTRUJ KODY wyświetla okno dopisania numerów seryjnych do wybranego dokumentu magazynowego. W oknie należy podać numer dokumentu magazynowego, do którego będziemy dopisywać numery seryjne Po wpisaniu numeru dokumentu i potwierdzeniem klawiszem <Enter> pojawi się lista pozycji dokumentu

20 Magazyn 20 Automatycznie jako pierwsza proponuje się pierwsza pozycja dokumentu. Po wpisaniu (bądź sczytaniu) numeru seryjnego pojawi się on na liście obok nazwy asortymentu Przejście do kolejnej pozycji dokumentu następuje po uruchomieniu klawisza <Enter> bez wpisania informacji w polu wprowadzania numerów seryjnych.

21 Magazyn 21 Wprowadzone kolejne numery seryjne zostaną przypisane do kolejnej pozycji dokumentu magazynowego Wpisanie numeru seryjnego, który został wprowadzony już do dokumentu skutkuje pojawieniem się komunikatu System kontroluje niepowtarzalność wprowadzonych numerów seryjnych w obrębie wybranego dokumentu magazynowego. Podczas rejestracji nowych numerów seryjnych w wybranym dokumencie istnieje także możliwość usunięcia błędnie wprowadzonego numeru seryjnego, w tym celu należy kliknąć na błędny numer seryjny, pojawi się komunikat:

22 Magazyn 22 Wybranie OK spowoduje usunięcie numeru seryjnego, natomiast Anuluj to wycofanie się z usunięcia numeru. Wprowadzenie numerów seryjnych do wszystkich pozycji dokumentu i zatwierdzenie ostatniej pozycji poprzez użycie klawisza <Enter> daje możliwość wprowadzenia numerów seryjnych do kolejnego dokumentu magazynowego. Wprowadzenie numeru dokumentu, do którego zostały przypisane już kody kreskowe skutkuje pojawieniem się komunikatu: Menu główne aplikacji pozwala bezpośrednio wyświetlić okno dopisania kartoteki narzę

23 Magazyn 23 Lista wg dokumentu magazynowego Uruchomienie menu powoduje wyświetlenie się wszystkich dopisanych w systemie numerów seryjnych urządzeń. Dane w rejestrze są pogrupowane wg numeru dokumenty oraz nazwy asortymentu. Wyszukiwanie Aby szybko wyszukać numery seryjne dopisane do wybranego dokumentu magazynowego należy wybrać go z listy rozwijanej, przez klikniecie, lub wprowadzić numer żądanego dokumentu w oknie wyszukiwania i potwierdzić wprowadzone informacje klawiszem <Enter> Po wykonaniu operacji zostaje wyświetlona lista numerów seryjnych dopisanych do wybranego dokumentu magazynowego

24 Magazyn 24 Uwagi Podczas przeglądania i wyszukiwania numerów seryjnych dopisanych do wybranego dokumentu magazynowego istnieje możliwość dopisania dowolnych notatek komentarzy do wybranego numeru seryjnego. W tym celu będąc na wybranym wierszu należy kliknąć na pole UWAGI i rozpocząć wprowadzanie notatki. Wpisane informacje zatwierdzamy korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Jest również możliwość modyfikacji i usunięcia informacji zapisanej w polu UWAGI. W tym celi należy ponownie kliknąć na komórkę zawierającą informację i ją zmodyfikować wprowadzona informację lub ją usunąć za pomocą klawisza <Delete>. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

25 Magazyn 25 Lista wg kontrahenta Uruchomienie menu powoduje wyświetlenie się wszystkich dopisanych w systemie numerów seryjnych urządzeń. Dane w rejestrze są pogrupowane wg numeru dokumenty oraz nazwy asortymentu. Wyszukiwanie Aby szybko wyszukać numery seryjne skojarzone z dokumentami magazynowymi wybranego kontrahenta należy wybrać jego nazwę z listy rozwijanej, przez kliknięcie, lub wprowadzić nazwę wybranego kontrahenta w oknie wyszukiwania i potwierdzić wprowadzone informacje klawiszem <Enter>. Po wykonaniu operacji zostaje wyświetlona lista numerów seryjnych skojarzonych z dokumentami magazynowymi wybranego kontrahenta

26 Magazyn 26 Uwagi Podczas przeglądania i wyszukiwania numerów seryjnych dopisanych do wybranego dokumentu magazynowego istnieje możliwość dopisania dowolnych notatek komentarzy do wybranego numeru seryjnego. W tym celu będąc na wybranym wierszu należy kliknąć na pole UWAGI i rozpocząć wprowadzanie notatki. Wpisane informacje zatwierdzamy korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Jest również możliwość modyfikacji i usunięcia informacji zapisanej w polu UWAGI. W tym celi należy ponownie kliknąć na komórkę zawierającą informację i ją zmodyfikować wprowadzona informację lub ją usunąć za pomocą klawisza <Delete>. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Lista wg numeru seryjnego Uruchomienie menu powoduje wyświetlenie się wszystkich dopisanych w systemie numerów seryjnych urządzeń.

27 Magazyn 27 Dane w rejestrze są pogrupowane wg numeru dokumenty oraz nazwy asortymentu. Wyszukiwanie Aby szybko wyszukać wybrany numer seryjny, by zobaczyć z jakimi dokumentami jest skojarzony, należy wybrać go z listy rozwijanej lub wprowadzić numer seryjny w oknie wyszukiwania i potwierdzić wprowadzone informacje klawiszem <Enter>. Po wykonaniu operacji zostają wyświetlona lista dokumentów magazynowych, do których został dopisany wybrany numer seryjny Uwagi

28 Magazyn 28 Podczas przeglądania i wyszukiwania numerów seryjnych dopisanych do wybranego dokumentu magazynowego istnieje możliwość dopisania dowolnych notatek komentarzy do wybranego numeru seryjnego. W tym celu będąc na wybranym wierszu należy kliknąć na pole UWAGI i rozpocząć wprowadzanie notatki. Wpisane informacje zatwierdzamy korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Jest również możliwość modyfikacji i usunięcia informacji zapisanej w polu UWAGI. W tym celi należy ponownie kliknąć na komórkę zawierającą informację i ją zmodyfikować wprowadzona informację lub ją usunąć za pomocą klawisza <Delete>. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Lista wg towarów Uruchomienie menu powoduje wyświetlenie się wszystkich dopisanych w systemie numerów seryjnych urządzeń. Dane w rejestrze są pogrupowane wg numeru dokumenty oraz nazwy asortymentu. Wyszukiwanie Aby szybko wyszukać numery seryjne skojarzone z wybranym asortymentem należy wybrać nazwę asortymentu z listy rozwijanej, przez kliknięcie, lub wprowadzić nazwę w oknie wyszukiwania i potwierdzić wprowadzone informacje klawiszem <Enter> Po wykonaniu operacji zostają wyświetlona lista dokumentów magazynowych, zawierających wybrany asortyment

29 Magazyn 29 Uwagi Podczas przeglądania i wyszukiwania numerów seryjnych dopisanych do wybranego dokumentu magazynowego istnieje możliwość dopisania dowolnych notatek komentarzy do wybranego numeru seryjnego. W tym celu będąc na wybranym wierszu należy kliknąć na pole UWAGI i rozpocząć wprowadzanie notatki. Wpisane informacje zatwierdzamy korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Jest również możliwość modyfikacji i usunięcia informacji zapisanej w polu UWAGI. W tym celi należy ponownie kliknąć na komórkę zawierającą informację i ją zmodyfikować wprowadzona informację lub ją usunąć za pomocą klawisza <Delete>. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić korzystając z kombinacji klawiszy <Shift><Enter>. Kartoteki Po uruchomieniu menu otrzymujemy dostęp do rejestru kartotek, pobranych z bazy systemu Enova, asortymentowych, kontrahentów oraz do wszystkich dokumentów magazynowych. Asortyment Po uruchomieniu menu wyświetli się wykaz wszystkich kartotek asortymentowych

30 Magazyn 30 W rejestrze aktywne są funkcje: filtrowania, sortowania oraz grupowania. Kontrahenci Po uruchomieniu menu wyświetli się wykaz wszystkich kartotek kontrahentów

31 Magazyn 31 W rejestrze aktywne są funkcje: filtrowania, sortowania oraz grupowania. Dokumenty magazynowe Po uruchomieniu menu wyświetli się wykaz wszystkich dokumentów magazynowych dopisanych w systemie Enova W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania numerów seryjnych, usuwania numerów seryjnych, wyświetlenia numerów seryjnych, filtrowania, sortowania oraz grupowania. Dopisz numery seryjne Funkcja umożliwia dopisanie numerów seryjnych do wybranej, przez kliknięcie, pozycji dokumentu magazynowego. Dzięki tej opcji można numery seryjne dopisać do pozycji dokumentu, do której nie były jeszcze wprowadzane numery, a także do pozycji dokumentu, do której wprowadzane już były numery seryjne, a więc w celu dopisania kolejnych numerów seryjnych bądź edycji wcześniej wprowadzonych numerów. Po uruchomieniu funkcji wyświetli się formularz dopisywania numerów seryjnych

32 Magazyn 32 Dopisanie numerów seryjnych do wybranej pozycji dokumentu magazynowego odbywa się standardowo. W oknie dopisania należy wprowadzić żądane numery seryjne i zatwierdzić każdy z nich klawiszem <Enter>. Wpisane numery pojawią się na liście Podczas dopisywania numerów seryjnych jest także możliwość usunięcia błędnie wprowadzonego numeru seryjnego. W celu usunięcia numeru należy na nim kliknąć myszką, pojawi się komunikat:

33 Magazyn 33 Wybranie OK spowoduje usunięcie numeru seryjnego, natomiast Anuluj to wycofanie się z usunięcia numeru. System podczas dopisania sprawdza niepowtarzalność wprowadzanych numerów seryjnych w zakresie wybranego dokumentu magazynowego. Jeżeli numer seryjny w obrębie dokumentu zostanie powtórzony wówczas pojawi się stosowny komunikat, a dopisanie powtórzonego numeru zostanie zablokowane. Po wpisaniu wszystkich numerów seryjnych należy zamknąć okno dopisania korzystając z polecenia ZAKOŃCZ przycisk. Usuń numery seryjne Funkcja umożliwia usunięcie wybranego, dopisanego numeru seryjnego do wybranej pozycji dokumentu magazynowego. Po uruchomieniu funkcji pojawi się lista dopisanych numerów seryjnych do wybranej, przez kliknięcie, pozycji dokumentu magazynowego Aby usunąć wybrany numer seryjny, należy go zaznaczyć w polu wyboru, a następnie uruchomić klawisz funkcję USUŃ. Usunięty numer zostanie również usunięty z listy

34 Magazyn 34 Okno usuwania numerów seryjnych należy zamknąć korzystając z polecenia ZAKOŃCZ przycisk. Wyświetl numery seryjne Funkcja umożliwia podgląd dopisanych numerów seryjnych do wybranej, przez kliknięcie, pozycji dokumentu magazynowego bez możliwości ich edycji Okno podglądu numerów seryjnych należy zamknąć korzystając z polecenia ZAKOŃCZ przycisk.

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo