Koncepcja wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1"

Transkrypt

1 Koncepcja wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1 Kontakt: ( )

2 Strona 2 z 12

3 Spis treści Cele projektu... 5 Przedmiot projektu... 5 Podstawa projektu... 7 Szczegółowy zakres prac koncepcyjnych... 7 Uwarunkowania logistyczne firmy i aktualnego systemu oznakowania kodami kreskowymi... 7 Standardowe postaci danych biznesowych, przedstawianych w kodach kreskowych z uwzględnieniem potrzeb firmy... 7 Oznaczenia kodowe dla produktów w opakowaniach zbiorczych oraz etykiet logistycznych... 8 Rozwiązania dla znakowania miejsc składowania kodami kreskowymi... 8 Systemu automatycznej identyfikacji w przeorganizowanych procesach magazynowych z uwzględnieniem opracowanych oznaczeń kodowych... 8 Warunki techniczne wdrożenia kodów kreskowych w firmie... 8 Wytyczne dla systemu informatycznego wykorzystującego techniki ADC w magazynie z punktu widzenia zarządzania magazynowaniem... 8 Wymiana danych między systemem WMS a systemem ERP... 9 Zasady śledzenia pochodzenia towarów (traceability)... 9 Ocena i akceptacja projektu przez Klienta... 9 Produkt końcowy projektu... 9 Czas, koszt i zasady formalne realizacji projektu...10 Czas realizacji...10 Koszt realizacji...10 Zasady formalne realizacji...10 Zrealizowane projekty...10 Koncepcje systemów ADC na bazie kodów kreskowych GS Wdrożenia systemu WMS MaGS1 z wykorzystaniem ADC na bazie kodów kreskowych GS Wdrożenia standardowej etykiety logistycznej GS1 w łańcuchach dostaw...11 Weryfikacje etykiety logistycznej GS1 wdrażanej przez firmy samodzielnie...12 Strona 3 z 12

4 Strona 4 z 12

5 Cele projektu Celem oferowanego projektu jest przekazanie Klientowi wiedzy eksperckiej ILiM w zakresie wykorzystywania technik automatycznej identyfikacji w zarządzaniu magazynem w firmie przygotowującej się do wdrożenia systemu informatycznego klasy WMS (Warehouse Management System) z wykorzystaniem kodów kreskowych. Pozycje magazynowe fizycznie przemieszczane w przestrzeni magazynowej w postaci opakowań jednostkowych, zbiorczych lub logistycznych powinny być - poprzez urządzenia ADC (Automatic Data Capture) - jednoznacznie identyfikowane, co pozwoli efektywnie zarządzać ich przepływami, z wykorzystaniem systemu informatycznego klasy WMS. Uznając, że użytkownik przyszłego systemu współpracuje z wieloma dostawcami oraz z wieloma odbiorcami towarów w skali globalnej, w koncepcji przyjmuje się fundamentalne założenie świadczące o tym, że magazyn użytkownika zawsze jest jednym z ogniw otwartej sieci dostaw. Oznacza to, że planowany do wdrożenia w magazynie system kodów kreskowych powinien odpowiadać międzynarodowym standardom identyfikacji produktów. Gwarantowana w projekcie jednoznaczność identyfikacyjna przemieszczanych pozycji magazynowych jest zapewniana poprzez zastosowanie międzynarodowych standardów identyfikacyjnych GS1 (Global System One) prawidłowo interpretowanych przez system WMS. W ramach projektu zostaną opracowane reguły oznaczania pozycji magazynowych dla sprawnego i efektywnego monitorowania ich przepływu w magazynie z wykorzystaniem optymalnie dobranych technik automatycznej identyfikacji (ADC) wykorzystywanych przez system WMS, zgodnie z celem nadrzędnym projektu. Oferowana w ramach niniejszego projektu koncepcja będzie dla Klienta podstawą do zorganizowania lub przeorganizowania procesu przyjęć i wydań materiałów w magazynie oraz do skonstruowania i zweryfikowania prawidłowości funkcjonowania systemu informatycznego wykorzystywanego lub planowanego w działalności magazynowej, w zakresie funkcjonalności związanej z kodami kreskowymi 1. Przedmiot projektu Zakres przedmiotowy projektu podzielony jest na dwa podstawowe etapy realizacyjne wyrażone w postaci zdefiniowanych zadań zawierających określone czynności do wykonania przez ILiM. Etap I Opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu ADC z wykorzystaniem kodów kreskowych zwykłych lub GS1 wraz z wytycznymi do funkcjonalności systemu informatycznego. Przedmiotem projektu w Etapie I jest przygotowanie przedsiębiorstwa do pełnego wykorzystywania systemu ADC wspomagającego przyjęcia, składowanie, dystrybucję oraz śledzenie towarów w oparciu o standardy wymiany danych w zaprojektowanej przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) technologii wykorzystania kodów kreskowych w działalności magazynowej. Zaprojektowane zasady ADC powinny zostać zaimplementowane i być realizowane w systemie informatycznym, eksploatowanym lub planowanym do wdrożenia, wg funkcjonalności wypracowanej w koncepcji. Ze względu na neutralność oferowanej koncepcji, aspekty związane z techniczną implementacją standardów GS1 do istniejącego lub planowanego do 1 Oferowana koncepcja obejmuje wskazania do zastosowania standardów GS1, ponieważ są one najlepszym rozwiązaniem i jak dotąd nie występuje alternatywa dla tych rozwiązań. Jeżeli z jakiegoś powodu Klient zamierza zastosować inne kody kreskowe, w niniejszej koncepcji zostanie to uwzględnione. Strona 5 z 12

6 wdrożenia systemu WMS nie są w niniejszym projekcie rozpatrywane. Zagadnienia te pozostawia się w gestii lokalnych służb informatycznych. Wdrożenie wytycznych i zaleceń opracowanych w koncepcji umożliwi firmie prawidłowo przystosować się do zasad panujących w światowym systemie dystrybucji, równolegle z wdrażaniem nowej funkcjonalności systemu informatycznego, pozwalającego na jednoznaczne w skali świata identyfikowanie: jednostek zbiorczych (i ewentualnie detalicznych) oznaczanych jednoznacznym w skali świata numerem GTIN 2 (wyrażonym w kodzie kreskowym EAN-13 3 lub ITF ) lub zwykłym kodem kreskowym, jednostek logistycznych oznaczanych jednoznacznym w skali świata numerem SSCC 5 (wyrażonym w kodzie kreskowym GS lub w zwykłym kodzie kreskowym), firmy użytkującej system WMS oraz jej kontrahentów oznaczanych jednoznacznym w skali świata numerem GLN 7 (wyrażonym w kodzie kreskowym GS1-128 lub w zwykłym kodzie kreskowym). Opracowane w ramach niniejszego projektu numery kodowe mogą być bezproblemowo wykorzystywane również w gospodarce elektronicznej 8 na drodze przekazu standardowych komunikatów wymiany handlowej pomiędzy współpracującymi ze sobą różnymi systemami informatycznymi działającymi w różnych podmiotach gospodarczych (EDI Electronic Data Interchange). Aspekty związane z ewentualną techniczną implementacją standardów GS1 do komunikatów elektronicznych wykorzystywanych w istniejącym lub planowanym systemie WMS nie są w niniejszym projekcie rozpatrywane. Zagadnienia te pozostawia się w gestii lokalnych służb informatycznych. Etap II Nadzorowanie przez ILiM wdrożenia opracowanego rozwiązania pod względem zgodności z globalnymi standardami GS1 Osiągnięcie zamierzonego efektu organizacyjno-informacyjnego w głównej mierze zależy od sprawności zastosowanego rozwiązania informatycznego. Zastosowanie samych urządzeń ADC i odpowiednio dobranych kodów kreskowych jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla uzyskania zadowalającego poziomu działania nowego systemu, którego zadaniem będzie efektywne wspomaganie gospodarki magazynowej oraz dystrybucji towarów w magazynie Klienta. 2 GTIN (Global Trade Item Number) Globalny Numer Jednostki Handlowej określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki handlowej w pełnym zakresie zastosowania, czyli od surowca do wyrobu gotowego, występującego w dowolnej postaci opakowaniowej. Numer GTIN może występować, jako 13-to lub 14-to znakowy. 3 EAN-13 popularny w obszarach detalicznych kod kreskowy stosowany do oznaczania produktów, które są przemieszczane przez kasowe punkty sprzedaży zawiera zawsze GTIN 13-to znakowy. 4 ITF-14 kod kreskowy stosowany dla oznaczania jednostek handlowych zbiorczych (hurtowych) - zawiera zawsze GTIN 14-to znakowy. Pierwszy znak z lewej strony jest wykorzystywany do określenia rodzaju opakowania zbiorczego. 5 SSCC (Serial Shipping Container Code) Seryjny Numer Jednostki Logistycznej określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego każdej indywidualnej jednostki logistycznej. 6 GS1-128 kod kreskowy o zmiennej długości, zależnej od liczby zakodowanych informacji i ich rodzaju. Każda informacja jest w tym oznaczeniu poprzedzana standardowym identyfikatorem zastosowania (IZ) jednoznacznie określającym jej przeznaczenie. 7 GLN (Global Location Number) Globalny Numer Lokalizacyjny określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego lokalizacji formalno-prawnej i fizycznej (13-znakowy numer firmy lub miejsca w firmie). 8 Gospodarka elektroniczna (e-gospodarka) - nowe sposoby gospodarowania wykorzystujące technologie teleinformatyczne, szczególnie internetowe Strona 6 z 12

7 ILiM występując, jako koordynator wdrożenia systemu ADC pod względem jego otwartości na otoczenie zewnętrzne Klienta, będzie występował w imieniu i na rzecz Klienta, weryfikując poprawność funkcjonowania zastosowanego środowiska sprzętowo-informatycznego pod względem zgodności z globalnymi standardami GS1. Podstawa projektu Podłożem dla zrealizowania oferowanego projektu są: Profil działalności Klienta określony, jako produkcja, dystrybucja, świadczenie usług logistycznych itp. w określonej branży lub w konwencji wielobranżowej. Istniejąca substancja magazynowa w podziale na obszary przyjęć, składowania, kompletacji i wydań. Składowany w magazynie asortyment w postaci opakowań jednostkowych, zbiorczych i logistycznych oraz ewentualne nośniki stałe lub zwrotne, zawierające standardowo opakowane pozycje magazynowe. Opis procesów aktualnie realizowanych w magazynie. Ogólna specyfikacja oczekiwań zdefiniowanych przez Klienta. Międzynarodowe standardy identyfikacyjne Systemu GS1. Kody kreskowe zgodne ze specyfikacjami GS1. Sugerowana funkcjonalność systemu klasy WMS, pozwalająca realizować typowe zadania obsługi magazynu z wykorzystaniem standardów identyfikacyjnych. Szczegółowy zakres prac koncepcyjnych Uwarunkowania logistyczne firmy i aktualnego systemu oznakowania kodami kreskowymi Analiza umożliwi ocenę stosowanych w dotychczasowej działalności firmy Klienta identyfikatorów jednostek handlowych i innych danych biznesowych w aspekcie ich odwzorowania wg standardów globalnych GS1 lub z ich pominięciem. Nastąpi wskazanie ewentualnych, pożądanych zmian pod kątem kodowania kodami kreskowymi wyrobów gotowych i materiałów w poszczególnych wariantach opakowań (jednostkowych, standardowych i niestandardowych wg określonych jednostek miary, o stałych i ewentualnie zmiennych ilościach), jednostek logistycznych, opakowań zwrotnych (np. pojemników) oraz lokalizacji magazynowych. Standardowe postaci danych biznesowych, przedstawianych w kodach kreskowych z uwzględnieniem potrzeb firmy Rodzaj oznaczeń kodowych wynika z potrzeb przyjętego do realizacji przez Klienta zakresu wdrożenia systemu ADC. W koncepcji będą zatem wyszczególnione: rodzaje, struktury i sposób tworzenia standardowych danych biznesowych, które mają być przedstawiane w kodach kreskowych, w tym: określenie wytycznych do standardowych rozwiązań wg globalnego systemu GS1 dla znakowania oraz wybór oznaczeń, kodów, prefiksów, tworzenie numerów firmy Klienta na stosowanie identyfikatorów globalnych GTIN, SSCC i GLN lub z pominięciem standardów globalnych. Strona 7 z 12

8 Oznaczenia kodowe dla produktów w opakowaniach zbiorczych oraz etykiet logistycznych W projekcie zostaną dobrane odpowiednie dla realizacji procesów standardowe Identyfikatory Zastosowania GS1 (IZ) 9 i ustalone zostaną struktury poszczególnych danych i ich formatów wraz z zaprojektowaniem oznaczeń na produkty, opakowania zwrotne i etykiety logistyczne, również po kompletacji w magazynie, z uwzględnieniem potrzeb firmy Klienta oraz jej odbiorców. Rozwiązania dla znakowania miejsc składowania kodami kreskowymi Opracowane zostaną sposoby automatycznej rejestracji i wskazywania miejsc lokalizacji zapasów, zarówno w ujęciu wewnętrznym - wg np. pól odkładczych, jak i zewnętrznym (globalnym) wg wytycznych do standardowego identyfikowania kodów lokalizacyjnych wewnętrznych i w obrocie otwartym. Systemu automatycznej identyfikacji w przeorganizowanych procesach magazynowych z uwzględnieniem opracowanych oznaczeń kodowych Przedstawiony zostanie proces działania systemu ADC w procesach: przyjęć, kompletacji i wydań oraz inwentaryzacji wyrobów składowanych w magazynie, z uwzględnieniem opracowanych wcześniej zaleceń oznaczeń kodowych. Przedstawione w koncepcji przebiegi procesów będą podstawą do wyboru właściwego nowego systemu WMS lub zostaną zaimplementowane w celu ich poprawienia w istniejącym w magazynie systemie WMS. Warunki techniczne wdrożenia kodów kreskowych w firmie Określone zostaną uwarunkowania techniczne wdrożenia kodów kreskowych w magazynie, z uwzględnieniem: wymogów technicznych dla poszczególnych rodzajów kodów kreskowych zastosowanych w procesach magazynowych, standardowej lokalizacji etykiet z kodami kreskowymi na produktach i jednostkach logistycznych, opakowaniach zwrotnych oraz miejscach składowania w magazynie, sposobów drukowania etykiet z poszczególnymi rodzajami kodów kreskowych. Informacje te będą przydatne dla służb informatycznych wdrażających zmodernizowane oprogramowanie klasy WMS. Wytyczne dla systemu informatycznego wykorzystującego techniki ADC w magazynie z punktu widzenia zarządzania magazynowaniem Przedstawiona zostanie zalecana funkcjonalność systemu informatycznego dla obsługi procesów magazynowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad działania systemu WMS pobierającego dane z kodów kreskowych poprzez urządzenia ADC. 9 IZ (Application Identifiers) - standardowy Identyfikator Zastosowania GS1. Jest to pole dwóch, trzech lub czterech znaków na początku ciągu elementów zakodowanych w kodzie kreskowym GS1-128, które jednoznacznie definiuje format i znaczenie następujących po nim informacji biznesowych. Strona 8 z 12

9 Wymiana danych między systemem WMS a systemem ERP System ERP, traktowany zawsze, jako hierarchicznie nadrzędny w stosunku do systemu WMS, powinien realizować działania planistyczne na danych rzeczywistych. W tym celu w koncepcji przedstawione zostaną zasadnicze aspekty wymiany danych na linii ERP WMS, pozwalające na pozyskiwanie przez system ERP danych z procesów obsługiwanych przez system WMS. Przedstawione zostaną metody organizacji interfejsu między bazą danych systemu ERP a baza danych systemu WMS. Zasady śledzenia pochodzenia towarów (traceability) Wymagana przepisami Unii Europejskiej zdolność przedsiębiorstwa do efektywnego śledzenia pochodzenia towarów jest możliwa jedynie z wykorzystaniem technik informatycznych. W koncepcji przedstawione będą reguły informatyczne pozwalające na rejestrowanie źródeł pochodzenia towarów i ich przeznaczenia, działające na bazie kodów kreskowych GS1. W zależności od profilu działania firmy Klienta, przedstawione zostaną aspekty traceability dla działalności produkcyjnej lub dla działalności handlowej. Zasady śledzenia będą opracowane z uwzględnieniem branży, w której działa magazyn Klienta. Zalecana funkcjonalność magazynowego systemu informatycznego Przedstawiony zostanie zakres funkcji, które są niezbędne dla systemowego zarządzania magazynem. Podane będą też zakresy funkcjonalne rozszerzające zakres podstawowy. Ocena i akceptacja projektu przez Klienta Jest to punkt, w którym Klient zapoznaje się z opracowaną koncepcją celem jej zaakceptowania protokołem zdawczo-odbiorczym lub w celu uzyskania dodatkowych informacji wyjaśniających od ILiM. Produkt końcowy projektu Zrealizowanie obu etapów jest opcjonalne. Koncepcja może obejmować zakres tylko dla etapu I lub dla etapów I i II. Zrealizowanie etapów: I oraz II pozwoli Klientowi na efektywne zarządzanie danymi o składowanych w magazynie zapasach tak, aby wszystkie zapisy związane z przyjęciami i wydaniami oraz z dostawcami i odbiorcami produktów były rejestrowane w sposób systemowy a więc rzetelny. Zastosowanie systemu informatycznego WMS, wykorzystującego techniki ADC gwarantuje rejestrowanie rzeczywistości, jaka zachodzi w procesach magazynowych. Dokumenty magazynowe mają wówczas charakter wtórny, wszelkie dane pozyskane w procesach magazynowych z kodów kreskowych, są podstawą do racjonalnego planowania działań w systemie ERP, funkcjonującym w sferze biurowej firmy. System informatyczny WMS działający zgodnie z opracowaną koncepcją pozwoli na szybkie zlokalizowanie potrzebnych w danym momencie produktów i zabezpieczy Klienta przed ewentualnymi pomyłkami w ich dystrybucji. Klient otrzymuje w ramach Etapu I opracowanie drukowane zawierające opracowaną koncepcję funkcjonowania systemu ADC w procesach magazynowych, uwzględniającą niezbędne niuanse systemu GS1, z uwzględnieniem jego wymagań oraz otoczenia zewnętrznego firmy. Zostaną zaprojektowane wymagane etykiety z kodami kreskowymi z uwzględnieniem wymogów technicznych i merytorycznych pod względem poprawności ich drukowania i odczytywania kodów kreskowych GS1. Strona 9 z 12

10 W ramach Etapu I określona zostanie również wymagana funkcjonalność systemu informatycznego wykorzystującego globalne kody kreskowe oraz zastosowane urządzenia ADC (kolektory danych lub terminale radiowe i drukarki kodów kreskowych). Po zaakceptowaniu projektu, możliwe będzie fizyczne uruchomienie zakupów optymalnie dobranego sprzętu i przygotowanie się organizacyjne do wdrożenia systemu (lokalizacja komputerów, oznakowanie regałów, produktów, lokalizacji magazynowych itp.). Etap II pozwoli Klientowi poddać weryfikacji zgodność wdrożenia z wcześniej zaakceptowanym projektem w postaci audytu wdrożenia. Czynności wchodzące w skład Etapu II to również konsulting specjalny - przekazywanie dodatkowej wiedzy ze strony konsultantów ILiM dla informatyków opracowujących i wdrażających rozwiązanie informatyczne w celu uzyskania zadowalającego rezultatu. Czas, koszt i zasady formalne realizacji projektu Czas realizacji Koszt realizacji Etap I realizowany jest w okresie 3 do 4 tygodni roboczych. Etap II realizowany jest w uzgodnieniu z Klientem. Cena opracowania w ramach Etapu I wynosi zł + VAT. Koszt współpracy w ramach Etapu II jest uzgadniany z Klientem. Zasady formalne realizacji Reguły formalne sprzedaży opracowanej koncepcji wynikają z procedur obowiązujących ILiM, gwarantujących Klientowi wysoką jakość usługi. Algorytm działania jest następujący: 1. Klient zainteresowany projektem zgłasza taką potrzebę em na adres: 2. Klient uzgadnia z konsultantem ILiM zakres projektu. 3. ILiM przesyła na zwrotny formalną umowę. 4. Klient akceptuje umowę i odsyła ja em jako jednostronnie podpisaną. 5. ILiM odsyła umowę dwustronnie podpisaną i uruchamia procedury realizacyjne. 6. Po zrealizowaniu projektu Klient podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy, który sankcjonuje zakończenie prac i jest podstawą do wystawienia faktury. 7. Klient uiszcza opłatę w terminie uzgodnionym w umowie. Zrealizowane projekty Koncepcje systemów ADC na bazie kodów kreskowych GS1 AMICA Wronki ANTALIS POLAND Sp. z o.o., Warszawa Strona 10 z 12

11 ARSO-Polański Baniocha BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. CASTORAMA Polska Colgate Palmolive w Halinowie Eurofoods Pogódki Foto-Falter w Pniewach FRUCTOFRESH Sp. z o.o., Czarnowice k/gubina Huta Aluminium KONIN w Koninie INTERSPORT S.A. w Balicach k/krakowa Jednostka Wojskowa Nr 4224 w Wałczu Jednostka Wojskowa Nr 4226 w Warszawie Mazurskie Meble International w Iławie NBP Departament Skarbcowo Emisyjny w Warszawie P.H.U. AL-TRANS Trzcianka PH Smorawiński i Spółka PODANFOL S.A., Podanin PPHU Adpal w Koźminie Wlkp PPHU Filplast w Głogówku PPHU Max-Pol w Rozdrażewie PZ Polcolorit w Piechowicach SANITECH KOŁO Sp. z o.o. SOLARIS BUS & COACH S.A. Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. WEMA S.A., Rumia WITTCHEN Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Z.P.C. MIESZKO S.A. w Raciborzu Zakłady Mięsne ŁAGROM Sp. z o.o, Gostyń ZF Polpharma w Starogardzie Gdańskim NBP w Warszawie Wdrożenia systemu WMS MaGS1 z wykorzystaniem ADC na bazie kodów kreskowych GS1 ADM Szamotuły (EOL Polska) w Szamotułach DGS S.A. we Włocławku FRANSPOL w Koninie MANDERSLOOT Polska Sp. z o.o. w Komornikach Z.P.C. Barbara Luijckx w Latkowie k/inowrocławia Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Wdrożenia standardowej etykiety logistycznej GS1 w łańcuchach dostaw Agrohansa-Toruń Sp.z o.o. w Puławach BAKAL CENTER A.Mikłasz Bakoma S.A. CHIQUITA POLAND Sp. z o.o. HOOP S.A. JAGO-PRO Sp.z.o.o. Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. Koncern Spożywczo-Chłodniczy JURWALD S.A. Limpol Sp. z o.o. Makarony Polskie Mokate S.A. Strona 11 z 12

12 Mokate Sp. z o.o. MTC Sp.z.o.o. OBST S.A. OSM Stargard Szczeciński P.H.U.JAGR P.P.H.FARPOL Sp. z o.o. POLTEX Sp. z o.o. PPHU BOMILLA Sp.z.o.o. PZZ Bolesławiec Raciborska Spółdzielnia Mleczarska SM Mlekovita STAR FOODS S.A. STOVIT Sp. z o.o. THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SP.Z O.O. POLSKA Wielkopolskie Zakłady Mięsne AGRICO Sp.z.o.o. WYBOROWA S.A. WZT Szamotuły Z.P.H.U. Maria i Janusz Chojecki ZPC Zakład Produkcji Spożywczej RAG Górzańscy Sp. Jawna Zakłady Mięsne MADEJ&WRÓBEL Sp. z o.o. Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTM S.A. Otmuchów S.A. Weryfikacje etykiety logistycznej GS1 wdrażanej przez firmy samodzielnie BETASOAP Sp. z o.o. BROWAR BELGIA Sp. z o.o. CARLSBERG OKOCIM S.A. DISTRILAND Sp. z o.o. na rzecz: TCHIBO ELITE Cafe Sp. z o.o. ELMILK Sp. z o.o. EMIG Sp. z o.o. Fabryka Kosmetyków POLLENA MALWA Sp. z o.o. Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A. INSTANTINA Sp. z o.o. LISNER Sp. z o.o. LUBELLA MASPEX WADOWICE Sp. z o.o. OPOLSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE P.P.H.SOKPOL Sp. z o.o. PACZKOWSKIE ZAKŁADY CHEMII GOSPODAR POLLENA Sp. z o.o. PH HARRY IMPORT EXPORT J.Śmiałek PHARMA-C-FOOD Sp. z o.o. PODRAVKA POLSKA Sp.z.o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIFEX PWC ODRA S.A. TCHIBO Warszawa Sp. z o.o. TORF CORPORATION Fabryka Leków Sp. z o.o. WAKPOL Sp. z o.o. Wytwórnia Salami IGLOOMEAT Sokołów Sp. z o.o. ZPC SKAWA S.A ZPT KRUSZWICA Strona 12 z 12

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

System informatyczny WMS

System informatyczny WMS 0.1 System informatyczny WMS Informacje wprowadzające Założenia i podstawy systemu MaGS1. Ogólny opis funkcji systemu. Przykładowe formatki dla danych statycznych i danych dynamicznych. Kontakt: LTI@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Interfejs standardowy systemu

Interfejs standardowy systemu Interfejs standardowy systemu opracowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ETLOG Wiesław Stachowiak, Dominik Kupisz SPIS TREŚCI O programie... 3 1. Wymagania sprzętowe i niezbędne oprogramowanie systemowe... 3 2. Instalacja programu... 4

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA

raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA raport bpc BRANŻA SPOŻYWCZA Przewodnik po klasach systemów Kluczowe wymagania wobec rozwiązań Korzyści z wdrożenia Opinie użytkowników Katalog stosowanych rozwiązań 150 PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W GRUPIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI

Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI 1 Pakiet informacyjny dla dostawców stosujących EDI Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2005 2 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Identyfikacja towarów w komunikatach EDI...4 2.1. Towary standardowe...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014. Szanowni Państwo, Opoczno, dnia 18 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2014 Szanowni Państwo, W związku projektem pt. Wdrożenie innowacji w łańcuchu dostaw i sprzedaży w branży wyposażenia wnętrz realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl BCS POLSKA www.bcspolska.pl Optymalizacja procesów i operacji magazynowych Zarządzanie przestrzenią składowania Rozbudowane moduły funkcjonalne Monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym Zgodność

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo