Koncepcja wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1"

Transkrypt

1 Koncepcja wdrożenia systemu automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1 Kontakt: ( )

2 Strona 2 z 12

3 Spis treści Cele projektu... 5 Przedmiot projektu... 5 Podstawa projektu... 7 Szczegółowy zakres prac koncepcyjnych... 7 Uwarunkowania logistyczne firmy i aktualnego systemu oznakowania kodami kreskowymi... 7 Standardowe postaci danych biznesowych, przedstawianych w kodach kreskowych z uwzględnieniem potrzeb firmy... 7 Oznaczenia kodowe dla produktów w opakowaniach zbiorczych oraz etykiet logistycznych... 8 Rozwiązania dla znakowania miejsc składowania kodami kreskowymi... 8 Systemu automatycznej identyfikacji w przeorganizowanych procesach magazynowych z uwzględnieniem opracowanych oznaczeń kodowych... 8 Warunki techniczne wdrożenia kodów kreskowych w firmie... 8 Wytyczne dla systemu informatycznego wykorzystującego techniki ADC w magazynie z punktu widzenia zarządzania magazynowaniem... 8 Wymiana danych między systemem WMS a systemem ERP... 9 Zasady śledzenia pochodzenia towarów (traceability)... 9 Ocena i akceptacja projektu przez Klienta... 9 Produkt końcowy projektu... 9 Czas, koszt i zasady formalne realizacji projektu...10 Czas realizacji...10 Koszt realizacji...10 Zasady formalne realizacji...10 Zrealizowane projekty...10 Koncepcje systemów ADC na bazie kodów kreskowych GS Wdrożenia systemu WMS MaGS1 z wykorzystaniem ADC na bazie kodów kreskowych GS Wdrożenia standardowej etykiety logistycznej GS1 w łańcuchach dostaw...11 Weryfikacje etykiety logistycznej GS1 wdrażanej przez firmy samodzielnie...12 Strona 3 z 12

4 Strona 4 z 12

5 Cele projektu Celem oferowanego projektu jest przekazanie Klientowi wiedzy eksperckiej ILiM w zakresie wykorzystywania technik automatycznej identyfikacji w zarządzaniu magazynem w firmie przygotowującej się do wdrożenia systemu informatycznego klasy WMS (Warehouse Management System) z wykorzystaniem kodów kreskowych. Pozycje magazynowe fizycznie przemieszczane w przestrzeni magazynowej w postaci opakowań jednostkowych, zbiorczych lub logistycznych powinny być - poprzez urządzenia ADC (Automatic Data Capture) - jednoznacznie identyfikowane, co pozwoli efektywnie zarządzać ich przepływami, z wykorzystaniem systemu informatycznego klasy WMS. Uznając, że użytkownik przyszłego systemu współpracuje z wieloma dostawcami oraz z wieloma odbiorcami towarów w skali globalnej, w koncepcji przyjmuje się fundamentalne założenie świadczące o tym, że magazyn użytkownika zawsze jest jednym z ogniw otwartej sieci dostaw. Oznacza to, że planowany do wdrożenia w magazynie system kodów kreskowych powinien odpowiadać międzynarodowym standardom identyfikacji produktów. Gwarantowana w projekcie jednoznaczność identyfikacyjna przemieszczanych pozycji magazynowych jest zapewniana poprzez zastosowanie międzynarodowych standardów identyfikacyjnych GS1 (Global System One) prawidłowo interpretowanych przez system WMS. W ramach projektu zostaną opracowane reguły oznaczania pozycji magazynowych dla sprawnego i efektywnego monitorowania ich przepływu w magazynie z wykorzystaniem optymalnie dobranych technik automatycznej identyfikacji (ADC) wykorzystywanych przez system WMS, zgodnie z celem nadrzędnym projektu. Oferowana w ramach niniejszego projektu koncepcja będzie dla Klienta podstawą do zorganizowania lub przeorganizowania procesu przyjęć i wydań materiałów w magazynie oraz do skonstruowania i zweryfikowania prawidłowości funkcjonowania systemu informatycznego wykorzystywanego lub planowanego w działalności magazynowej, w zakresie funkcjonalności związanej z kodami kreskowymi 1. Przedmiot projektu Zakres przedmiotowy projektu podzielony jest na dwa podstawowe etapy realizacyjne wyrażone w postaci zdefiniowanych zadań zawierających określone czynności do wykonania przez ILiM. Etap I Opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu ADC z wykorzystaniem kodów kreskowych zwykłych lub GS1 wraz z wytycznymi do funkcjonalności systemu informatycznego. Przedmiotem projektu w Etapie I jest przygotowanie przedsiębiorstwa do pełnego wykorzystywania systemu ADC wspomagającego przyjęcia, składowanie, dystrybucję oraz śledzenie towarów w oparciu o standardy wymiany danych w zaprojektowanej przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) technologii wykorzystania kodów kreskowych w działalności magazynowej. Zaprojektowane zasady ADC powinny zostać zaimplementowane i być realizowane w systemie informatycznym, eksploatowanym lub planowanym do wdrożenia, wg funkcjonalności wypracowanej w koncepcji. Ze względu na neutralność oferowanej koncepcji, aspekty związane z techniczną implementacją standardów GS1 do istniejącego lub planowanego do 1 Oferowana koncepcja obejmuje wskazania do zastosowania standardów GS1, ponieważ są one najlepszym rozwiązaniem i jak dotąd nie występuje alternatywa dla tych rozwiązań. Jeżeli z jakiegoś powodu Klient zamierza zastosować inne kody kreskowe, w niniejszej koncepcji zostanie to uwzględnione. Strona 5 z 12

6 wdrożenia systemu WMS nie są w niniejszym projekcie rozpatrywane. Zagadnienia te pozostawia się w gestii lokalnych służb informatycznych. Wdrożenie wytycznych i zaleceń opracowanych w koncepcji umożliwi firmie prawidłowo przystosować się do zasad panujących w światowym systemie dystrybucji, równolegle z wdrażaniem nowej funkcjonalności systemu informatycznego, pozwalającego na jednoznaczne w skali świata identyfikowanie: jednostek zbiorczych (i ewentualnie detalicznych) oznaczanych jednoznacznym w skali świata numerem GTIN 2 (wyrażonym w kodzie kreskowym EAN-13 3 lub ITF ) lub zwykłym kodem kreskowym, jednostek logistycznych oznaczanych jednoznacznym w skali świata numerem SSCC 5 (wyrażonym w kodzie kreskowym GS lub w zwykłym kodzie kreskowym), firmy użytkującej system WMS oraz jej kontrahentów oznaczanych jednoznacznym w skali świata numerem GLN 7 (wyrażonym w kodzie kreskowym GS1-128 lub w zwykłym kodzie kreskowym). Opracowane w ramach niniejszego projektu numery kodowe mogą być bezproblemowo wykorzystywane również w gospodarce elektronicznej 8 na drodze przekazu standardowych komunikatów wymiany handlowej pomiędzy współpracującymi ze sobą różnymi systemami informatycznymi działającymi w różnych podmiotach gospodarczych (EDI Electronic Data Interchange). Aspekty związane z ewentualną techniczną implementacją standardów GS1 do komunikatów elektronicznych wykorzystywanych w istniejącym lub planowanym systemie WMS nie są w niniejszym projekcie rozpatrywane. Zagadnienia te pozostawia się w gestii lokalnych służb informatycznych. Etap II Nadzorowanie przez ILiM wdrożenia opracowanego rozwiązania pod względem zgodności z globalnymi standardami GS1 Osiągnięcie zamierzonego efektu organizacyjno-informacyjnego w głównej mierze zależy od sprawności zastosowanego rozwiązania informatycznego. Zastosowanie samych urządzeń ADC i odpowiednio dobranych kodów kreskowych jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla uzyskania zadowalającego poziomu działania nowego systemu, którego zadaniem będzie efektywne wspomaganie gospodarki magazynowej oraz dystrybucji towarów w magazynie Klienta. 2 GTIN (Global Trade Item Number) Globalny Numer Jednostki Handlowej określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego jednostki handlowej w pełnym zakresie zastosowania, czyli od surowca do wyrobu gotowego, występującego w dowolnej postaci opakowaniowej. Numer GTIN może występować, jako 13-to lub 14-to znakowy. 3 EAN-13 popularny w obszarach detalicznych kod kreskowy stosowany do oznaczania produktów, które są przemieszczane przez kasowe punkty sprzedaży zawiera zawsze GTIN 13-to znakowy. 4 ITF-14 kod kreskowy stosowany dla oznaczania jednostek handlowych zbiorczych (hurtowych) - zawiera zawsze GTIN 14-to znakowy. Pierwszy znak z lewej strony jest wykorzystywany do określenia rodzaju opakowania zbiorczego. 5 SSCC (Serial Shipping Container Code) Seryjny Numer Jednostki Logistycznej określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego każdej indywidualnej jednostki logistycznej. 6 GS1-128 kod kreskowy o zmiennej długości, zależnej od liczby zakodowanych informacji i ich rodzaju. Każda informacja jest w tym oznaczeniu poprzedzana standardowym identyfikatorem zastosowania (IZ) jednoznacznie określającym jej przeznaczenie. 7 GLN (Global Location Number) Globalny Numer Lokalizacyjny określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego lokalizacji formalno-prawnej i fizycznej (13-znakowy numer firmy lub miejsca w firmie). 8 Gospodarka elektroniczna (e-gospodarka) - nowe sposoby gospodarowania wykorzystujące technologie teleinformatyczne, szczególnie internetowe Strona 6 z 12

7 ILiM występując, jako koordynator wdrożenia systemu ADC pod względem jego otwartości na otoczenie zewnętrzne Klienta, będzie występował w imieniu i na rzecz Klienta, weryfikując poprawność funkcjonowania zastosowanego środowiska sprzętowo-informatycznego pod względem zgodności z globalnymi standardami GS1. Podstawa projektu Podłożem dla zrealizowania oferowanego projektu są: Profil działalności Klienta określony, jako produkcja, dystrybucja, świadczenie usług logistycznych itp. w określonej branży lub w konwencji wielobranżowej. Istniejąca substancja magazynowa w podziale na obszary przyjęć, składowania, kompletacji i wydań. Składowany w magazynie asortyment w postaci opakowań jednostkowych, zbiorczych i logistycznych oraz ewentualne nośniki stałe lub zwrotne, zawierające standardowo opakowane pozycje magazynowe. Opis procesów aktualnie realizowanych w magazynie. Ogólna specyfikacja oczekiwań zdefiniowanych przez Klienta. Międzynarodowe standardy identyfikacyjne Systemu GS1. Kody kreskowe zgodne ze specyfikacjami GS1. Sugerowana funkcjonalność systemu klasy WMS, pozwalająca realizować typowe zadania obsługi magazynu z wykorzystaniem standardów identyfikacyjnych. Szczegółowy zakres prac koncepcyjnych Uwarunkowania logistyczne firmy i aktualnego systemu oznakowania kodami kreskowymi Analiza umożliwi ocenę stosowanych w dotychczasowej działalności firmy Klienta identyfikatorów jednostek handlowych i innych danych biznesowych w aspekcie ich odwzorowania wg standardów globalnych GS1 lub z ich pominięciem. Nastąpi wskazanie ewentualnych, pożądanych zmian pod kątem kodowania kodami kreskowymi wyrobów gotowych i materiałów w poszczególnych wariantach opakowań (jednostkowych, standardowych i niestandardowych wg określonych jednostek miary, o stałych i ewentualnie zmiennych ilościach), jednostek logistycznych, opakowań zwrotnych (np. pojemników) oraz lokalizacji magazynowych. Standardowe postaci danych biznesowych, przedstawianych w kodach kreskowych z uwzględnieniem potrzeb firmy Rodzaj oznaczeń kodowych wynika z potrzeb przyjętego do realizacji przez Klienta zakresu wdrożenia systemu ADC. W koncepcji będą zatem wyszczególnione: rodzaje, struktury i sposób tworzenia standardowych danych biznesowych, które mają być przedstawiane w kodach kreskowych, w tym: określenie wytycznych do standardowych rozwiązań wg globalnego systemu GS1 dla znakowania oraz wybór oznaczeń, kodów, prefiksów, tworzenie numerów firmy Klienta na stosowanie identyfikatorów globalnych GTIN, SSCC i GLN lub z pominięciem standardów globalnych. Strona 7 z 12

8 Oznaczenia kodowe dla produktów w opakowaniach zbiorczych oraz etykiet logistycznych W projekcie zostaną dobrane odpowiednie dla realizacji procesów standardowe Identyfikatory Zastosowania GS1 (IZ) 9 i ustalone zostaną struktury poszczególnych danych i ich formatów wraz z zaprojektowaniem oznaczeń na produkty, opakowania zwrotne i etykiety logistyczne, również po kompletacji w magazynie, z uwzględnieniem potrzeb firmy Klienta oraz jej odbiorców. Rozwiązania dla znakowania miejsc składowania kodami kreskowymi Opracowane zostaną sposoby automatycznej rejestracji i wskazywania miejsc lokalizacji zapasów, zarówno w ujęciu wewnętrznym - wg np. pól odkładczych, jak i zewnętrznym (globalnym) wg wytycznych do standardowego identyfikowania kodów lokalizacyjnych wewnętrznych i w obrocie otwartym. Systemu automatycznej identyfikacji w przeorganizowanych procesach magazynowych z uwzględnieniem opracowanych oznaczeń kodowych Przedstawiony zostanie proces działania systemu ADC w procesach: przyjęć, kompletacji i wydań oraz inwentaryzacji wyrobów składowanych w magazynie, z uwzględnieniem opracowanych wcześniej zaleceń oznaczeń kodowych. Przedstawione w koncepcji przebiegi procesów będą podstawą do wyboru właściwego nowego systemu WMS lub zostaną zaimplementowane w celu ich poprawienia w istniejącym w magazynie systemie WMS. Warunki techniczne wdrożenia kodów kreskowych w firmie Określone zostaną uwarunkowania techniczne wdrożenia kodów kreskowych w magazynie, z uwzględnieniem: wymogów technicznych dla poszczególnych rodzajów kodów kreskowych zastosowanych w procesach magazynowych, standardowej lokalizacji etykiet z kodami kreskowymi na produktach i jednostkach logistycznych, opakowaniach zwrotnych oraz miejscach składowania w magazynie, sposobów drukowania etykiet z poszczególnymi rodzajami kodów kreskowych. Informacje te będą przydatne dla służb informatycznych wdrażających zmodernizowane oprogramowanie klasy WMS. Wytyczne dla systemu informatycznego wykorzystującego techniki ADC w magazynie z punktu widzenia zarządzania magazynowaniem Przedstawiona zostanie zalecana funkcjonalność systemu informatycznego dla obsługi procesów magazynowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad działania systemu WMS pobierającego dane z kodów kreskowych poprzez urządzenia ADC. 9 IZ (Application Identifiers) - standardowy Identyfikator Zastosowania GS1. Jest to pole dwóch, trzech lub czterech znaków na początku ciągu elementów zakodowanych w kodzie kreskowym GS1-128, które jednoznacznie definiuje format i znaczenie następujących po nim informacji biznesowych. Strona 8 z 12

9 Wymiana danych między systemem WMS a systemem ERP System ERP, traktowany zawsze, jako hierarchicznie nadrzędny w stosunku do systemu WMS, powinien realizować działania planistyczne na danych rzeczywistych. W tym celu w koncepcji przedstawione zostaną zasadnicze aspekty wymiany danych na linii ERP WMS, pozwalające na pozyskiwanie przez system ERP danych z procesów obsługiwanych przez system WMS. Przedstawione zostaną metody organizacji interfejsu między bazą danych systemu ERP a baza danych systemu WMS. Zasady śledzenia pochodzenia towarów (traceability) Wymagana przepisami Unii Europejskiej zdolność przedsiębiorstwa do efektywnego śledzenia pochodzenia towarów jest możliwa jedynie z wykorzystaniem technik informatycznych. W koncepcji przedstawione będą reguły informatyczne pozwalające na rejestrowanie źródeł pochodzenia towarów i ich przeznaczenia, działające na bazie kodów kreskowych GS1. W zależności od profilu działania firmy Klienta, przedstawione zostaną aspekty traceability dla działalności produkcyjnej lub dla działalności handlowej. Zasady śledzenia będą opracowane z uwzględnieniem branży, w której działa magazyn Klienta. Zalecana funkcjonalność magazynowego systemu informatycznego Przedstawiony zostanie zakres funkcji, które są niezbędne dla systemowego zarządzania magazynem. Podane będą też zakresy funkcjonalne rozszerzające zakres podstawowy. Ocena i akceptacja projektu przez Klienta Jest to punkt, w którym Klient zapoznaje się z opracowaną koncepcją celem jej zaakceptowania protokołem zdawczo-odbiorczym lub w celu uzyskania dodatkowych informacji wyjaśniających od ILiM. Produkt końcowy projektu Zrealizowanie obu etapów jest opcjonalne. Koncepcja może obejmować zakres tylko dla etapu I lub dla etapów I i II. Zrealizowanie etapów: I oraz II pozwoli Klientowi na efektywne zarządzanie danymi o składowanych w magazynie zapasach tak, aby wszystkie zapisy związane z przyjęciami i wydaniami oraz z dostawcami i odbiorcami produktów były rejestrowane w sposób systemowy a więc rzetelny. Zastosowanie systemu informatycznego WMS, wykorzystującego techniki ADC gwarantuje rejestrowanie rzeczywistości, jaka zachodzi w procesach magazynowych. Dokumenty magazynowe mają wówczas charakter wtórny, wszelkie dane pozyskane w procesach magazynowych z kodów kreskowych, są podstawą do racjonalnego planowania działań w systemie ERP, funkcjonującym w sferze biurowej firmy. System informatyczny WMS działający zgodnie z opracowaną koncepcją pozwoli na szybkie zlokalizowanie potrzebnych w danym momencie produktów i zabezpieczy Klienta przed ewentualnymi pomyłkami w ich dystrybucji. Klient otrzymuje w ramach Etapu I opracowanie drukowane zawierające opracowaną koncepcję funkcjonowania systemu ADC w procesach magazynowych, uwzględniającą niezbędne niuanse systemu GS1, z uwzględnieniem jego wymagań oraz otoczenia zewnętrznego firmy. Zostaną zaprojektowane wymagane etykiety z kodami kreskowymi z uwzględnieniem wymogów technicznych i merytorycznych pod względem poprawności ich drukowania i odczytywania kodów kreskowych GS1. Strona 9 z 12

10 W ramach Etapu I określona zostanie również wymagana funkcjonalność systemu informatycznego wykorzystującego globalne kody kreskowe oraz zastosowane urządzenia ADC (kolektory danych lub terminale radiowe i drukarki kodów kreskowych). Po zaakceptowaniu projektu, możliwe będzie fizyczne uruchomienie zakupów optymalnie dobranego sprzętu i przygotowanie się organizacyjne do wdrożenia systemu (lokalizacja komputerów, oznakowanie regałów, produktów, lokalizacji magazynowych itp.). Etap II pozwoli Klientowi poddać weryfikacji zgodność wdrożenia z wcześniej zaakceptowanym projektem w postaci audytu wdrożenia. Czynności wchodzące w skład Etapu II to również konsulting specjalny - przekazywanie dodatkowej wiedzy ze strony konsultantów ILiM dla informatyków opracowujących i wdrażających rozwiązanie informatyczne w celu uzyskania zadowalającego rezultatu. Czas, koszt i zasady formalne realizacji projektu Czas realizacji Koszt realizacji Etap I realizowany jest w okresie 3 do 4 tygodni roboczych. Etap II realizowany jest w uzgodnieniu z Klientem. Cena opracowania w ramach Etapu I wynosi zł + VAT. Koszt współpracy w ramach Etapu II jest uzgadniany z Klientem. Zasady formalne realizacji Reguły formalne sprzedaży opracowanej koncepcji wynikają z procedur obowiązujących ILiM, gwarantujących Klientowi wysoką jakość usługi. Algorytm działania jest następujący: 1. Klient zainteresowany projektem zgłasza taką potrzebę em na adres: 2. Klient uzgadnia z konsultantem ILiM zakres projektu. 3. ILiM przesyła na zwrotny formalną umowę. 4. Klient akceptuje umowę i odsyła ja em jako jednostronnie podpisaną. 5. ILiM odsyła umowę dwustronnie podpisaną i uruchamia procedury realizacyjne. 6. Po zrealizowaniu projektu Klient podpisuje protokół zdawczo-odbiorczy, który sankcjonuje zakończenie prac i jest podstawą do wystawienia faktury. 7. Klient uiszcza opłatę w terminie uzgodnionym w umowie. Zrealizowane projekty Koncepcje systemów ADC na bazie kodów kreskowych GS1 AMICA Wronki ANTALIS POLAND Sp. z o.o., Warszawa Strona 10 z 12

11 ARSO-Polański Baniocha BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. CASTORAMA Polska Colgate Palmolive w Halinowie Eurofoods Pogódki Foto-Falter w Pniewach FRUCTOFRESH Sp. z o.o., Czarnowice k/gubina Huta Aluminium KONIN w Koninie INTERSPORT S.A. w Balicach k/krakowa Jednostka Wojskowa Nr 4224 w Wałczu Jednostka Wojskowa Nr 4226 w Warszawie Mazurskie Meble International w Iławie NBP Departament Skarbcowo Emisyjny w Warszawie P.H.U. AL-TRANS Trzcianka PH Smorawiński i Spółka PODANFOL S.A., Podanin PPHU Adpal w Koźminie Wlkp PPHU Filplast w Głogówku PPHU Max-Pol w Rozdrażewie PZ Polcolorit w Piechowicach SANITECH KOŁO Sp. z o.o. SOLARIS BUS & COACH S.A. Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o. WEMA S.A., Rumia WITTCHEN Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Z.P.C. MIESZKO S.A. w Raciborzu Zakłady Mięsne ŁAGROM Sp. z o.o, Gostyń ZF Polpharma w Starogardzie Gdańskim NBP w Warszawie Wdrożenia systemu WMS MaGS1 z wykorzystaniem ADC na bazie kodów kreskowych GS1 ADM Szamotuły (EOL Polska) w Szamotułach DGS S.A. we Włocławku FRANSPOL w Koninie MANDERSLOOT Polska Sp. z o.o. w Komornikach Z.P.C. Barbara Luijckx w Latkowie k/inowrocławia Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim Wdrożenia standardowej etykiety logistycznej GS1 w łańcuchach dostaw Agrohansa-Toruń Sp.z o.o. w Puławach BAKAL CENTER A.Mikłasz Bakoma S.A. CHIQUITA POLAND Sp. z o.o. HOOP S.A. JAGO-PRO Sp.z.o.o. Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. Koncern Spożywczo-Chłodniczy JURWALD S.A. Limpol Sp. z o.o. Makarony Polskie Mokate S.A. Strona 11 z 12

12 Mokate Sp. z o.o. MTC Sp.z.o.o. OBST S.A. OSM Stargard Szczeciński P.H.U.JAGR P.P.H.FARPOL Sp. z o.o. POLTEX Sp. z o.o. PPHU BOMILLA Sp.z.o.o. PZZ Bolesławiec Raciborska Spółdzielnia Mleczarska SM Mlekovita STAR FOODS S.A. STOVIT Sp. z o.o. THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SP.Z O.O. POLSKA Wielkopolskie Zakłady Mięsne AGRICO Sp.z.o.o. WYBOROWA S.A. WZT Szamotuły Z.P.H.U. Maria i Janusz Chojecki ZPC Zakład Produkcji Spożywczej RAG Górzańscy Sp. Jawna Zakłady Mięsne MADEJ&WRÓBEL Sp. z o.o. Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTM S.A. Otmuchów S.A. Weryfikacje etykiety logistycznej GS1 wdrażanej przez firmy samodzielnie BETASOAP Sp. z o.o. BROWAR BELGIA Sp. z o.o. CARLSBERG OKOCIM S.A. DISTRILAND Sp. z o.o. na rzecz: TCHIBO ELITE Cafe Sp. z o.o. ELMILK Sp. z o.o. EMIG Sp. z o.o. Fabryka Kosmetyków POLLENA MALWA Sp. z o.o. Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A. INSTANTINA Sp. z o.o. LISNER Sp. z o.o. LUBELLA MASPEX WADOWICE Sp. z o.o. OPOLSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE P.P.H.SOKPOL Sp. z o.o. PACZKOWSKIE ZAKŁADY CHEMII GOSPODAR POLLENA Sp. z o.o. PH HARRY IMPORT EXPORT J.Śmiałek PHARMA-C-FOOD Sp. z o.o. PODRAVKA POLSKA Sp.z.o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIFEX PWC ODRA S.A. TCHIBO Warszawa Sp. z o.o. TORF CORPORATION Fabryka Leków Sp. z o.o. WAKPOL Sp. z o.o. Wytwórnia Salami IGLOOMEAT Sokołów Sp. z o.o. ZPC SKAWA S.A ZPT KRUSZWICA Strona 12 z 12

Koncepcja wdrożenia automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1

Koncepcja wdrożenia automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1 Koncepcja wdrożenia automatycznej identyfikacji pozycji magazynowych na bazie kodów kreskowych GS1 Kontakt: Jerzy.Majewski@ilim.poznan.pl (605 539 705) Strona 2 z 12 Spis treści Cele projektu... 5 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl

Kontakt: mags1@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org www.epcglobal.pl Dlaczego wg standardów GS1? Żaden magazyn nie działa w oderwaniu od otoczenia. Materiały są do niego dostarczane z zewnątrz i są z niego ekspediowane na

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Webinar dla dostawców ROSSMANN, 05.08.2014 1. Konsultacje w zakresie zasad projektowania i generowania etykiet logistycznych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009

Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Praktyczne aspekty realizacji traceability śledzenia dostaw w branży kosmetycznej zgodnie z rozporządzeniem europejskim 1223/2009 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP współpraca z dostawcami i zadania ILIM w projekcie. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska

Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP współpraca z dostawcami i zadania ILIM w projekcie. Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Wdrożenie etykiety logistycznej GS1 w ROSSMANN SDP współpraca z dostawcami i zadania ILIM w projekcie Joanna Redmer ILiM GS1 Polska Webinar dla dostawców firmy: 08.01.2015 Oferta dla dostawców Rossmann

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Piotr Frąckowiak 1 Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO Bez dobrze zorganizowanej informatyki nie ma dzisiaj efektywnej logistyki. Twierdzenie takie

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Etykiety logistyczne. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Etykiety logistyczne prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Transport & logistyka Identyfikacja zasobów i zasobów zwrotnych Identyfikacja jednostek logistycznych Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 26.06.2015 Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ Po co,

Bardziej szczegółowo

Logistyka w branży odzieżowej

Logistyka w branży odzieżowej Logistyka w branży odzieżowej dr inż. Michał Grabia Poznań, grudzień 2012 r. GS1 a branża odzieżowa Rozwiązania dla branży odzieżowej: Globalne identyfikatory GS1 Elektroniczny Kod Produktu - EPC Globalne

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1

System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 System identyfikowalności wykorzystujący standardy GS1 Grzegorz Sokołowski Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Identyfikowalność i znakowanie produktów rybnych, 23-24 maja 2013, Gdańsk Agenda

Bardziej szczegółowo

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie

5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego. Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie 5 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Bezpieczny lek pakowanie, etykietowanie, znakowanie Branża farmaceutyczna w odpowiedzi na nowe wymogi na rzecz bezpiecznego leku czyli wypracowywanie dobrych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ. Zadań 6 - pozycje według opisu poniżej 2 Regionalna Baza Logistyczna 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWIZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA 6 ZADAŃ Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Dostawa akumulatorów

Bardziej szczegółowo

"Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016

Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej?  Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 "Jak skutecznie i efektywnie realizować wymogi prawne wynikające z tzw. dyrektywy fałszywkowej? " Anna Gawrońska-Błaszczyk 18 lutego 2016 Znakowanie produktów leczniczych w Polsce opakowania jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Etykieta logistyczna GS1 Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska STANDARYZACJA CZY POTRZEBNA? slajd 2 STANDARDY GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ slajd 3 PO CO, DLACZEGO,

Bardziej szczegółowo

Tag radiowy w magazynie

Tag radiowy w magazynie Tomasz Pisarek Jantar Sp. z o.o. ElŜbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tag radiowy w magazynie Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje technologię identyfikacji za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi w firmie odzieżowej Intersport Polska SA jest firmą handlową, posiada własną sieć sklepów detalicznych, do których towary

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI GS1 Globalny Język Biznesu PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar Hanna Walczak 09.01.2017 r. Co to jest GS1 GS1 jest międzynarodową organizacją non-profit, której prace są inicjowane przez użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE. Grzegorz Sokołowski Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw, w oparciu o standardy GS1 i wymagania UE Grzegorz Sokołowski Webinar 10.10.2013 Agenda Bezpieczeństwo produktów na rynku

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 25.06.2015 Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN identyfikuje każdą jednostkę lub usługę wobec, której zachodzi potrzeba wyceniania,

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

ilości przy pomocy standardów GS1

ilości przy pomocy standardów GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 26.10.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej

Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Wdrożenie systemu magazynowego oraz znakowania wyrobów etykietą logistyczną z kodem 2D w firmie produkcyjnej z branży ceramiki budowlanej Mariusz Puto prezes zarządu SKK S.A. Grupa Ceramika Color Firma

Bardziej szczegółowo

Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1

Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1 Jakub Lewandowski, Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Partnerzy GS1 Polska oraz ich autorskie produkty Zgodne z GS1 W roku 2010, IliM-GS1 Polska oferuje firmom możliwość współpracy w Programie

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska

Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Webinar GS1, 21.10.2015 Etykieta logistyczna GS1 w magazynie Piotr Frąckowiak ILiM GS1 Polska Standaryzacja czy potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA WSPÓŁDZIELENIE GROMADZENIE WSPÓŁDZIELNIE KOMPATYBILNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce

Wykorzystanie technologii RFID w produkcji i logistyce technologii w produkcji i logistyce Co to jest technologii (z ang. Radio-frequency identification) to ogólny termin używany, aby opisać technologię która umożliwia automatyczną identyfikację, inaczej rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw

Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Dr inż. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw Wstęp Sprawna logistyka i efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw

Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw Traceability bezpieczeństwo i śledzenie przepływu produktów w łańcuchach dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Czy wszystkie produkty są bezpieczne na rynku? Sól

Bardziej szczegółowo

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE

KODY KRESKOWE W LOGISTYCE ODY RESOWE W LOGISTYCE Efektywność komunikacji i współpraca między systemami uzyskana dzięki unifikacji komunikatów i kodom kreskowym 91 HISTORIA ody jednowymiarowe Lata 40. - badania nad możliwością zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

CDN XL: Wdrożenie ERP

CDN XL: Wdrożenie ERP CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:

Bardziej szczegółowo

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1. Rodzaje opakowań z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrażania systemu

Metodyka wdrażania systemu 1.0 Metodyka wdrażania systemu Quick Start Opis działań prowadzących do szybkiego startu i użytkowania systemu w standardowej wersji funkcjonalnej w firmie Franspol w miejscowości Konin. Data wydruku dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 14.01.2016 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1

Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Usprawnij swój magazyn z etykietą logistyczną GS1 Piotr Frąckowiak, ILiM- GS1 Polska Webinar GS1, 09.09.2016 Standaryzacja czy jest potrzebna? Standardy GS1 IDENTYFIKACJA GROMADZENIE WSPÓŁDZIELENIE WSPÓŁDZIELNIE

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład5 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Systemy informatyczne w logistyce Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Co będzie: IT w logistyce - funkcje LIS Globalna

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1

ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 ROLA ETYKIETY LOGISTYCZNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW W OPARCIU O ZASADY GS1 Katarzyna GRONDYS Streszczenie: W drodze integracji obrotu handlowego w skali globalnej utworzono system GS1, którego zadaniem jest kreowanie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta?

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Webinar 26.06.2014 AGENDA Bezpieczeństwo produktów na rynku garść faktów Traceability wymagania i zasady Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Znakowanie opakowań dla ADC, EDI i Mobile Commerce

Znakowanie opakowań dla ADC, EDI i Mobile Commerce III Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Sesja: Etykietowanie, znakowanie, kodowanie Znakowanie opakowań dla ADC, EDI i Mobile Commerce 16-17.06.2011r. Poznań Anna Kosmacz-Chodorowska Instytut Logistyki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Grzegorz Sokołowski

Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Grzegorz Sokołowski Skuteczny system traceability, czyli co zrobić by produkty były bezpieczne dla konsumenta? Grzegorz Sokołowski Webinar 29.06.2015 Agenda Bezpieczeństwo produktów na rynku garść faktów Traceability wymagania

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania systemu

Zasady wdrażania systemu Zasady wdrażania systemu zalecane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl www.ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu

Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu Bezpieczny WMS dla Twojego magazynu MaGS1 to system klasy WMS wspomagający procesy magazynowe oraz łańcuchy dostaw. System jest wdrażany w sposób całościowy (oprogramowanie, urządzenia, usługi, serwis),

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Agata Horzela Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska Tel. 61 850 49 71 agata.horzela@gs1pl.org 22.06.2015 r. GS1- GLOBALNY JĘZYK BIZNESU GS1 jest międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

System informatyczny WMS

System informatyczny WMS 0.1 System informatyczny WMS Informacje wprowadzające Założenia i podstawy systemu MaGS1. Ogólny opis funkcji systemu. Przykładowe formatki dla danych statycznych i danych dynamicznych. Kontakt: LTI@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Newsletter ILiM - GS1 Polska nr 1/2011 r. 1. VAT - usługi świadczone w ramach systemu GS1 Polska zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług

Newsletter ILiM - GS1 Polska nr 1/2011 r. 1. VAT - usługi świadczone w ramach systemu GS1 Polska zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług Newsletter ILiM - GS1 Polska nr 1/2011 r. 1. VAT - usługi świadczone w ramach systemu GS1 Polska zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług Z dniem 1 stycznia 2011 roku usługi świadczone w ramach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

Trendy w znakowaniu towarów

Trendy w znakowaniu towarów plik: 2013.0901 Trendy w znakowaniu towarów.docx Strona: 1 Trendy w znakowaniu towarów Problematykę znakowania towarów kodami kreskowymi lub tagami RFID (Radio Frequency IDentification) powinna być przedstawiana

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Newsletter GS1 Polska

Newsletter GS1 Polska Newsletter GS1 Polska kwiecień 2009 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przekazać Państwu pierwszy w tym roku numer biuletynu informacyjnego GS1 Polska. Przygotowaliśmy dla Państwa najświeższe informacje

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Problematyka przyjęć towaru do magazynu

Problematyka przyjęć towaru do magazynu Wpływ informatyki na logistykę cz. 8. 05.07.2004 r. Problematyka przyjęć towaru do magazynu Zastosowanie techniki skanowania kodów kreskowych (pobierania danych za pomocą czytników) w miejsce ręcznego

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1

Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 Weryfikacja jakości kodów kreskowych na bazie wymagań rynku, norm ISO i wytycznych GS1 PLAN PREZENTACJI Krótko o GS1 Dlaczego warto dbać o jakość kodów? Podstawowe symboliki kodów Zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami Dawid Doliński AGENDA 1. Przedstawienie Instytutu Logistyki i Magazynowania 2. Charakterystyka prac projektowych 3. Wskazanie korzyści do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu 4.

Bardziej szczegółowo

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN

NUMERY LOKALIZACYJNE EAN NUMERY LOKALIZACYJNE EAN Codziennie na całym świecie przesyłane są ogromne ilości informacji dotyczących partnerów handlowych i związanych z miejscami ich lokalizacji. Na kopertach wypisuje się nazwy i

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA seminarium

LOGISTYKA seminarium LOGISTYKA seminarium Dr inż. Budynek B4, p. 422 E-mail: tadeusz.zbroja@ioz.pwr.wroc.pl Strona internetowa: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy Cel zajęć CEL OGÓLNY Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl

Nowoczesny system informatyczny. zarządzanie magazynem. wspomagający BCS POLSKA. www.bcspolska.pl BCS POLSKA www.bcspolska.pl Optymalizacja procesów i operacji magazynowych Zarządzanie przestrzenią składowania Rozbudowane moduły funkcjonalne Monitorowanie stanu magazynu w czasie rzeczywistym Zgodność

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo