System Comarch OPT!MA v. 17.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Comarch OPT!MA v. 17.2"

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA v Ulotka v Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI OGÓLNE ZMIANY HANDEL NOWOŚCI POPRAWIONO COMARCH OPT!MA DETAL POPRAWIONO SERWIS POPRAWIONO KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI POPRAWIONO ZMIANY KASA/ BANK NOWOŚCI POPRAWIONO PŁACE I KADRY NOWOŚCI KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM PŁATNIK NOWY PARAMETR URLOP NIE WPŁYWA NA DOPEŁNIENIE PODSTAWY URLOPU E-DEKLARACJE POPRAWIONO ZMIANY... 8 Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.2 Strona 2 z 8

3 2 Reinstalacja z poprzedniej wersji W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczone na płycie Comarch OPT!MA uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj Comarch OPT!MA). Jest to równoznaczne z uruchomieniem pliku cdnoptima1721sql.exe umieszczone na płycie instalacyjnej w katalogu <DVD>\setup\Comarch OPT!MA\. Od wersji 16 nie ma osobnej opcji reinstalacji. Reinstalacja przebiega w taki sam sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu (Ulotka dla wersji ). Oczywiście instalator wersji umożliwia w ten sam sposób również pełną instalację programu, jeżeli na komputerze nie było wcześniejszej wersji programu. Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch OPT!MA w wersji wcześniejszej niż Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji. Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie. Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie trzeba tego zmieniać. Reinstalacja programu pozostawia wprowadzone przez użytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach. Uwaga: w przypadku reinstalacji do wersji z wersji wcześniejszej niż istnieje dodatkowo konieczność wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Przy czym możliwa jest praca z serwisem klucza pochodzącym z wersji , jednakże wtedy nie będzie dostępna funkcjonalność loginu serwisowego. Instalator z nową wersją serwisu klucza HASP można pobrać z indywidualnych stron dla Klientów lub Partnerów lub też uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją (menu Instalacja programu / Dodatki). Konwersja baz danych w Comarch OPT!MA możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż w przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 12, 13, 14, 15 lub 16 a dopiero potem wersję Ogólne 3.1 Zmiany 1. Zmieniono nazwę "Uwierzytelniona Wymiana Danych" (UWD) na "Internetowa Wymiana Dokumentów" (IWD). W związku z tym zmiany wprowadzono w menu Narzędzia - zmiana nazwy "Skrzynka UWD" na "Skrzynka IWD" oraz z poziomu Konfiguracja/Program/ Ogólne/ Praca rozproszona/e-faktury - konto - "Konfiguracja konta UWD" na "Konfiguracja konta IWD". 4 Handel 4.1 Nowości 1. Faktury Sprzedaży do zaksięgowanych Paragonów. Umożliwiono wystawianie Faktur Sprzedaży do Paragonów, które zostały już zaksięgowane. Więcej informacji na temat księgowania takich Faktur można znaleźć w rozdziale Księgowość. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.2 Strona 3 z 8

4 4.2 Poprawiono 1. Deklaracja Intrastat uwzględniająca korekty dokumentów. Podczas wyliczania deklaracji, w przypadku dokumentów korygujących program pobierał notowanie kursu z dnia poprzedzającego datę wystawienia korekty. Obecnie, w takim przypadku pobierany jest kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu, do którego wykonano korektę. 2. Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML. Poprawiono kolejność przenoszenia pozycji z deklaracji do pliku XML. 3. Analiza sprzedaży wg kategorii. Umożliwiono wyliczanie analizy w oparciu o parametr Przejmuj filtr z aplikacji. 4. Analiza Rozchodów Wewnętrznych wg kategorii\ wg grup. Poprawiono wyliczanie analizy w przypadku, gdy dokumenty RW wystawiane były dla pracowników. 5. Rezerwacja Odbiorcy, Zamówienie u Dostawcy, podgląd listy dokumentów powiązanych. Na zakładce Dokumenty dla dokumentów ZD, RO umożliwiono przewijanie listy dokumentów powiązanych poprzez uaktywnienie suwaka oraz klawiszy Page Up, Page Down. 6. Konwersja RO do WZ. Poprawiono działanie programu przy zaznaczonych w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry opcjach Konwersja RO/ PF do WZ pobieraj ilość dostępną oraz Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje. 7. Anulowanie WZ. Przy scenariuszu Rezerwacja Odbiorcy > Wydanie Zewnętrzne > Paragon zapisany do bufora poprawiono mechanizm anulowania WZ (po uprzednim usunięciu PA). 8. Korekta Wydania Kaucji generująca płatność a Korekta Faktury Sprzedaży. W specyficznej sytuacji gdy do dokumentu Wydanie Kaucji generującego płatność utworzono Korektę Wydania Kaucji, następnie WKA przekształcono do FA, podczas zapisu Korekty Faktury Sprzedaży poprawiono działanie programu dotyczące zapisu kasowego\ bankowego rozliczającego Korektę Wydania Kaucji. 9. Raport braków. Poprawiono wyliczanie ilości towaru do zamówienia w sytuacji gdy zaznaczony był parametr Stan minimalny i odznaczony Wg sprzedaży za okres. 10. Eksport MM LO, jednostki miary. Poprawiono eksport jednostek miary dla pozycji towarowych Przesunięć Międzymagazynowych wykonywanych między magazynami odległymi w przypadku, gdy towar przesuwany jest na magazyn odległy w jednostce pomocniczej. 11. Zestawienia wg atrybutów. Eksport do MS Excel. Poprawiono eksport wartości wyższych niż 1, Raport RKZ, lista Faktur Sprzedaży. Na liście Faktur Sprzedaży, na zakładkach Za okres, Z Kontrahentem w menu wydruków dodano Raporty RKZ RKZ(1) w poziomie/ RKZ(2) w pionie. 13. Wydruk korekty ilości/ wartości/ stawki VAT dla dokumentów FA/ FZ Wzór standard. Opis pozycji. Na wydruku korekty w polu Przed korektą dla poszczególnych pozycji drukowany był opis wprowadzony na dokumencie korekty. Obecnie w polu Przed korektą dla pozycji drukowany jest opis wprowadzony uprzednio na FA/ FZ. 14. Wydruk Faktury RR\ Wzór standard, pole Ilość. Poprawiono drukowanie wartości w polu Ilość dla poszczególnych pozycji Faktury Zakupu od rolnika ryczałtowego. 15. Drukarka fiskalna Torell Andros. Poprawiono fiskalizację Faktur Sprzedaży na tej drukarce. 16. Comarch Migrator. Poprawiono import cen dla towarów do programu Comarch Opt!ma. 5 Comarch OPT!MA Detal 5.1 Poprawiono 1. Lista kontrahentów. Zwiększono wydajność generowania listy kontrahentów w przypadku baz o dużych rozmiarach. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.2 Strona 4 z 8

5 6 Serwis 6.1 Poprawiono 1. Zamykanie zlecenia serwisowego. Poprawiono mechanizm zamykania zlecenia w przypadku, gdy wprowadzone części są pobierane z magazynu serwisowego, a równocześnie operator ma zakaz dostępu do magazynów lokalnych. 7 Księgowość 7.1 Nowości 1. Umożliwiono księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu: W module Handel umożliwiono wystawienie faktury do paragonu przesłanego do Rejestru VAT i/lub zaksięgowanego na konta (lub do ewidencji ryczałtowej/ KPiR). Jeżeli paragon został zaksięgowany do Rejestru VAT oraz został przekształcony do faktury wówczas przy przenoszeniu takiej faktury do Rejestru VAT odznaczany jest parametr Rozliczać w deklaracji VAT-7. W menu System -> Konfiguracja -> Firma -> Księgowość -> Parametry dodano nowy parametr: "Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu". Parametr ten jest domyślnie odznaczony dla nowych oraz konwertowanych baz. Oznacza to, że nie będzie możliwe zaksięgowanie faktury, do której paragon został wcześniej przeniesiony do Rejestru VAT wtedy należy zaksięgować paragon (o ile nie został on wcześniej zaksięgowany). Jeżeli parametr zostanie zaznaczony Użytkownik będzie mógł zaksięgować taką fakturę. Dodatkowo należy wtedy ręcznie wyksięgować paragon, jeśli został on wcześniej zaksięgowany. Jeżeli parametr "Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu" jest odznaczony wówczas przy próbie zaksięgowania faktury powstałej z zaksięgowanego paragonu (do księgowości kontowej (lub do KPiR/ ewidencji ryczałtowej) program nie pozwala zaksięgować takiej faktury. W log u z przebiegu operacji pojawia się informacja: "Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.". 2. e-deklaracje, PIT-36, PIT-36L. Umożliwiono elektroniczne składanie rocznych deklaracji PIT-36/ PIT-36L bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zmiany dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 225 poz z 2009). Wyboru rodzaju podpisu Użytkownik dokonuje pod ikoną. Istnieje możliwość wyboru jednego z następujących rodzajów podpisu. 3. Księgowość -> Podatki -> PIT-36 -> Deklaracja roczna, załącznik PIT/0. Dodano 3. stronę załącznika zawierającą sekcję E. Informacja o dzieciach wykazanych w poz Umożliwiono import danych z programu Comarch Klasyka Księga Handlowa 2010 do programu Comarch OPT!MA za pomocą programu Comarch Migrator dostępnego dla Autoryzowanych Partnerów Comarch. 5. Biuro Rachunkowe. W Skrzynce operatora zaimplementowano funkcję LOG-a, który zawiera szczegóły odbierania i wysyłania wiadomości. Plik jest zapisywany w katalogu biura rachunkowego. 6. Biuro Rachunkowe, Skrzynka operatora. Na formularzu wiadomości dodano ikonę lupy, która umożliwia podgląd treści wiadomości w przeglądarce internetowej. Funkcja może być używana, gdy treść a nie wyświetla się prawidłowo. 7.2 Poprawiono 1. Księgowość -> Podatki -> PIT-36 -> Deklaracja roczna. Przy wyliczaniu deklaracji rocznej PIT-36 zawsze jest uwzględniana roczna ulga podatkowa niezależnie od ustawień na karcie właściciela. 2. e-deklaracje. Jeżeli w ustawieniach regionalnych komputera format daty krótkiej był niestandardowy (np. dd-mm-rrr) wówczas walidacja deklaracji CIT-8 skutkowała komunikatem: Dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-datatype-valid.1.2.1: ' ' nie jest prawidłową wartością dla 'datetime'.]. 3. Zoptymalizowano księgowanie dokumentów z Rejestrów VAT i Ewidencji dodatkowej do księgowości kontowej. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.2 Strona 5 z 8

6 4. Zoptymalizowano księgowanie dokumentów z Rejestrów VAT i Ewidencji dodatkowej do Księgi przychodów i rozchodów. Przy księgowaniu dużej ilości dokumentów w niektórych przypadkach pojawiał się błąd: "Runtime error! Program E:\optima\optima.exe abnormal program termination". 5. Księgowość - > Księgowość -> Księgowania okresowe. Jeżeli w kwocie została użyta maska o nieprawidłowej składni (np. przy próbie podglądu formularza księgowania okresowego następowało zamknięcie programu Comarch OPT!MA. 6. Księgowość - > Księgowość -> Księgowania okresowe. W specyficznej sytuacji przy próbie przeliczenia księgowania okresowego pojawiał się komunikat Nie znaleziono konta księgowego o symbolu. 7. Biuro Rachunkowe. W specyficznej sytuacji w Skrzynce operatora przy odbieraniu i pojawiał się komunikat: "Header field 'Received' parsing failed.". 8. Biuro Rachunkowe. W specyficznej sytuacji w Skrzynce operatora przy próbie otworzenia wiadomości pojawiał się komunikat: "utf-8 http-equiv=content-type' nie jest obsługiwaną nazwą kodowania. Nazwa parametru: name". Skutkował on tym, że otwarcie wiadomości było niemożliwe. 9. Biuro Rachunkowe. W specyficznej sytuacji w Skrzynce operatora przy próbie otworzenia wiadomości pojawiał się komunikat: "Nieprawidłowy format ciągu wejściowego". Od wersji 17.2 modułu Biuro Rachunkowe istnieje możliwość otworzenia takich wiadomości w przeglądarce internetowej. 10. Biuro Rachunkowe. W konfiguracji konta pocztowego na zakładce Pozostałe dodano parametr Limit czasu serwera. Domyślnie ustawiona jest 1 minuta. Parametr zapisywany jest dla danego stanowiska. Parametr został wprowadzony w celu wyeliminowania problemu z wysyłaniem dużych wiadomości w przypadku wolniejszego łącza internetowego. 11. Biuro Rachunkowe. W Skrzynce operatora w sytuacji, gdy w nagłówku w polu Date widnieje data w nietypowym formacie, do bazy zapisywana jest :00: Biuro Rachunkowe. W Skrzynce operatora w sytuacji, gdy w polach o typie tekstowym (np. Temat, Treść, Do) znajduje się wartość, której nie da się zapisać do bazy wówczas w takim polu zapisywana jest stała wartość "Uwaga. Pole {0} nie zostało prawidłowo odczytane! Sprawdź wiadomość przez interfejs WWW". 13. Biuro Rachunkowe. Skrzynka operatora. Poprawiono zapisywanie załączników pochodzących z programu OpenOffice. 7.3 Zmiany 1. System -> Konfiguracja -> Program -> Księgowość -> Limity. Dodano nowy wskaźnik Limit obowiązek VAT obowiązujący od 1 stycznia 2010 i wynosi on , e-deklaracje. Zaktualizowano schemy do e-deklaracji: PIT-28, PIT-36, CIT-8 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 225 poz z 2009). 3. e-deklaracje. Przy eksporcie deklaracji rocznej CIT-8 wysyłany jest kod kraju pobierany z pola Kod ISO kraju z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ PIT-4R, CIT-8. Jeżeli pole nie jest wypełnione jako kod kraju wysyłany jest PL. 4. Księgowość -> Podatki -> PIT-36/PIT-36L -> Deklaracja roczna, załącznik PIT/B. Na wydruku PIT/B w sekcji B w polu Rodzaj działalności dane pobierane są z bazy wybranej jako dodatkowa działalność na formularzu właściciela (w kwotach deklaracji na zakładce działalność gospodarcza zaznaczony parametr Pobieraj dane z bazy oraz udział właściciela wynosi 100%). Rodzaj działalności wprowadzany jest w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ PIT-36, PIT-36L. 5. Rejestry VAT -> Rejestr VAT sprzedaży. Przy wybranym rodzaju transakcji Dostawa poza terytorium kraju lub Dostawa poza terytorium kraju (stawka NP.) umożliwiono zaznaczenie parametru Rozliczać w VAT-UE. Jest to niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT-UE (2) w systemie Comarch OPT!MA w wersji Parametr Rozliczać w VAT-UE jest zaznaczany automatycznie, jeżeli dokument jest fakturą zwykłą oraz w polu NIP został wybrany prefiks kraju inny niż PL. 6. Księgowanie deklaracji DRA do księgowości kontowej. W schemacie księgowym do księgowania deklaracji DRA w gałęzi DRA -> Składki na FEP dodano nowe umożliwiające księgowanie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. 7. Fundusz Emerytur Pomostowych w uproszczonych wynagrodzeniach. Zaktualizowano import wypłat z pliku COMMA. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.2 Strona 6 z 8

7 8 Kasa/ Bank 8.1 Nowości 1. Słowniki / Urzędy / ZUS - na formularzu urzędu ZUS na zakładce Rachunki dodano czwarty rachunek bankowy o numerze , na potrzeby rozliczania płatności ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych. 8.2 Poprawiono 1. Import z pliku w formacie MT-940 (plik z banku Millenium). Poprawiono błąd polegający na tym, że wszystkie dane z pola 86 wczytywane były jako opis. 2. Import z pliku w formacie MT-940 (plik z banku BGŻ). Poprawiono błąd polegający na tym, że przy wczytywaniu przelewów program się zawieszał. 9 Płace i Kadry 9.1 Nowości Konfiguracja / Program / Płace /. Podstawa składek ZUS Roczna podstawa składek ZUS wynosi zł (od r.) Wynagrodzenia Dochód deklarowany (składki społeczne) 1.887,60 zł (od r.) Podstawy prawne: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2010 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 80, poz. 997) Współpraca z Programem Płatnik 8.0 Uaktualniono kody dostępne na formularzu pracownika i umowy: Dla następujących kodów tytułów ubezpieczenia: 04 12, 04 18, 04 22, 04 25, 04 27, 04 29, 01 13, 02 13, dodano opis historyczny gdyż od r. już nie obowiązują, Dodano nowy kod przyczyny wyrejestrowania: zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gosp. na podst. przepisów o swobodzie działalności gosp.; Dostosowano tworzenie deklaracji ZUS DRA do nowego formatu zgodnego z Płatnikiem w wersji uwzględniającym składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. DRA naliczona wersją 17.2 Comarch OPT!MA zapisywana jest jako deklaracja w wersji 3 formularza (naliczone wcześniej deklaracje DRA mają zapisany numer wersji 2) numer ten jest widoczny na liście deklaracji DRA. Jeśli w wypłatach dla danego miesiąca deklaracji zostały naliczone składki na FEP, to do deklaracji DRA tworzone są cztery płatności odrębna płatność ze składką na FEP na konto odpowiadające czwartemu rachunkowi bankowemu na formularzu urzędu ZUS (czwarte konto bankowe dla ZUS dodane w wersji 17.2). Deklaracja DRA w wersji 3 wraz z załącznikami RCA, RZA i RSA jest eksportowana do Płatnika w nowym formacie *.xml obsługiwanym przez Płatnika Dla eksportu deklaracji DRA naliczonej wcześniejszą wersją (wyświetlana jako Dra w wersji 2), deklaracji IWA i deklaracji zgłoszeniowych zachowano obsługę eksportu do Płatnika w dotychczasowym formacie *.kdu. Uwaga: Eksportując deklaracje ZUS do programu Płatnik należy w nazwie pliku podać rozszerzenie odpowiednie do typu pliku eksportowego: dla deklaracji rozliczeniowej DRA w wersji 3 wymagane jest rozszerzenie.xml, a dla pozostałych deklaracji, tj: zgłoszeniowych, IWA, a także dla DRA w starym formacie (naliczonej wersją wcześniejszą niż 17.02) wymagane jest rozszerzenie.kdu. Nie można wyeksportować do jednego pliku zestawu KEDU zawierającego deklarację DRA(3) eksportowaną w nowym formacie *.xml i deklaracje eksportowane w starym formacie *.kdu. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.2 Strona 7 z 8

8 9.1.3 Nowy parametr Urlop nie wpływa na dopełnienie podstawy urlopu W Konfiguracji / Firma / Płace / Parametry dodano parametr Urlop nie wpływa na dopełnienie podstawy urlopu. Dotyczy sposobu wliczania wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy i okolicznościowy do podstawy chorobowego. Działanie: zaznaczony jak dotychczas. Wynagrodzenie zasadnicze i urlop nie będą dopełnianie, nie zaznaczony (domyślnie) w miesiącu, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie lek, urlop bezpłatny) wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie urlopowe będą dopełniane wg dni. Tym samym uwzględniono na wydruku Z-3 warunkowe wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków urlopowych w różnych kolumnach tabelki ze składnikami miesięcznymi - zależnie od ustawienia parametru "Urlop nie wpływa na dopełnienie podstawy chorobowego E-deklaracje Dostosowano plik xml z e-deklaracją PIT-40 w wersji 16 formularza do schemy obowiązującej dla deklaracji składanych za 2009r. 9.2 Poprawiono 1. Wydruki seryjne PIT-ów - wydruk PIT-11 (17) - wydruk pełny (Strona 1), z zakładki wg nazwiska domyślnie drukował się nadruk na deklarację. Poprawiono. 2. Wydruk Z-3, punkt 10: kolumna 8 - nie drukował się wypłacony składnik, zdefiniowany wliczany do chorobowego, jeśli w definicji typu wypłaty ustawiono okres wypłaty na "jednorazowy". Poprawiono. 3. Wydruki - Podsumowanie listy płac wg deklaracji/wg okresu w przypadku, gdy w oknie filtrowano listy płac np. wybrano tylko listy o rodzaju UMOWA to na wydruku, mogły wystąpić niezgodności między kwotami wykazywanymi w części głównej raportu, a kwotami netto do wypłaty (ROR, Gotówka). Wyeliminowano wpływ ustawień filtra na ten wydruk jedynym kryterium wykazywania wypłat jest wskazany w parametrach przed wydrukiem miesiąc deklaracji/okres wypłaty. 4. Poprawiono działanie funkcji OkresMies() i WypOkres() w algorytmie 12 dla dodatków okresowych (należnych za okresy dłuższe niż 1 miesiąc) wypłacanych w wypłacie grudniowej. Nieprawidłowe wyliczenie dotyczyło np. premii kwartalnej wypłacanej w grudniu, gdy w jej definicji występowało sumowanie czasu pracy czy składników wynagrodzenia z okresu 3 poprzednich miesięcy. Dotyczy modułu Płace i Kadry Plus. 9.3 Zmiany 1. Comarch Migrator. Dostosowano import danych kadrowych z programów Comarch Klasyka do MS Excel do formatu wersji upgrade'owych Klasyki: PIK 13.00a, PLP 3.00a. 2. Comarch Migrator. W arkuszu MS Excel z danymi kadrowymi i historią etatu dodano pola związane ze składką na FEP, (szczegóły w podręczniku do Migratora): Szczeg_warunki_FEP_kod Szczeg_warunki_FEP_od Szczeg_warunki_FEP_do 3. Narzędzia / Importy / Import z programów Comarch Klasyka - dostosowano importy do nowej struktury baz: PIK 13.00a, PLP 3.00a. 4. Wydruk Z-3, pkt.10 ze składnikami należnymi za okresy miesięczne. Zmieniono sposób przyporządkowania wypłaconych elementów do danego miesiąca na wydruku: są wykazywane w miesiącu zgodnym z okresem, za jaki naliczono dany element wypłaty. Dotychczas były wykazywane w miesiącu zgodnym z okresem, za jaki naliczono listę płac. Przykład Dodatek należny za okres stycznia naliczono z opcją miesięcy wstecz w wypłacie za luty - dotychczas na Z-3 był wykazywany w wierszu z wypłatami dotyczącymi lutego, a po zmianie zostanie wykazany w wierszu dla stycznia. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji 17.2 Strona 8 z 8

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Ulotka v.17.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1.

System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. System Comarch OPT!MA v. 2010.1.1. Ulotka v.2010.1.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Ulotka v.16.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Ulotka v.16.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.0.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo