PLAN KONT KSIĘGI RACHUNKOWEJ KOŁA ŁOWIECKIEGO PZŁ OSTOJA W SZCZECINKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN KONT KSIĘGI RACHUNKOWEJ KOŁA ŁOWIECKIEGO PZŁ OSTOJA W SZCZECINKU"

Transkrypt

1 Zatwierdzono uchwałą Zarządu Koła Łowieckiego z dnia... PLAN KONT KSIĘGI RACHUNKOWEJ KOŁA ŁOWIECKIEGO PZŁ OSTOJA W SZCZECINKU opracował: Skarbnik Koła Łowieckiego PZŁ OSTOJA Marek BUBLEJ SZCZECINEK

2 Księga finansowa główna Koła Łowieckiego PZŁ OSTOJA w Szczecinku prowadzona jest w komputerowym systemie przetwarzania za pomocą programu CIS umożliwiającym dokładniejsze i szybsze prowadzenie procesu księgowania. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), zezwala na prowadzenie księgowości finansowej w systemie przetwarzania komputerowego pod warunkiem zachowania zasad ujętych w ustawie. Program CIS posiada opcje przydatne w pracy skarbnika koła, ale także łowczego i sekretarza. Program oprócz zwykłych możliwości programu księgowego, posiada także opcje typowo łowieckie, niespotykane w żadnych innych programach, takie jak lista myśliwych, pozyskanej zwierzyny, szkód, obwodów. Program ten umożliwia niezależną pracę na kilku stanowiskach i wymianę danych między użytkownikami. Tym samym zezwala na wykorzystanie przez łowczego i sekretarza Koła Łowieckiego na odrębnych komputerach programu CIS. Główne funkcje programu: 1. Księga rachunkowa w pełnym wydaniu z planem kont dostosowanym do działalności kół łowieckich. 2. Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT, wydruk faktur, faktur korygujących. = 2 =

3 3. Dla kół nie będących na VAT wydruk rachunków uproszczonych. 4. Ewidencja pozyskanej zwierzyny. 5. Kasa koła powiązana z księgą rachunkową z możliwością wydruków KW, KP. = 3 =

4 6. Wydruk deklaracji VAT Lista myśliwych z pełnymi danymi przydatnymi w kole. 8. Ewidencja szkód. = 4 =

5 OGÓLNY WYKAZ KONT KSIĘGI KOŁA ŁOWIECKIEGO Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Finansowany majątek trwały Umorzenie środków trwałych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Inwestycje rozpoczęte Zespół 1 i 2 Środki pieniężne i rachunki Kasa Bieżący rachunek bankowy Rachunki bankowe lokaty Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Należności i zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń Rozrachunki a pracownikami i strażnikami Pozostałe rozrachunki Zespół 3 Materiały i zapasy Materiały Zespół 5 i 7 Koszty i dochody Koszty Dochody Straty i zyski nadzwyczajne Zespół 8 kapitały, rezerwy oraz wynik finansowy Fundusze własne Przychody przyszłych okresów Wynik finansowy = 5 =

6 PLAN KONT 010 WINIEN Rzeczowe składniki majątku trwałego : Przychód 01 0 MA Rzeczowe składniki majątku trwałego : Rozchód WINIEN Grunty własne : Przychód MA Grunty własne : Rozchód WINIEN Budynki i budowle : Przychód MA Budynki i budowle : Rozchód WINIEN Środki transportu : Przychód MA Środki transportu : Rozchód WINIEN Pozostałe środki trwałe : Przychód MA Pozostałe środki trwałe : Rozchód 020 WINIEN Wartości niematerialne i prawne : Przychód 020 MA Wartości niematerialne i prawne : Rozchód 030 WINIEN Finansowy majątek trwały : Przychód 030 MA Finansowy majątek trwały : Rozchód 070 WINIEN Umorzenia majątku trwałego : Zmniejszenie 070 MA Umorzenia majątku trwałego : Zwiększenie WINIEN Umorzenia budynków i budowli : Przychód MA Umorzenia budynków i budowli : Rozchód WINIEN Umorzenia środków transportu : Przychód MA Umorzenia środków transportu : Rozchód WINIEN Umorzenia pozostałych środków trwałych : Przychód MA Umorzenia pozostałych środków trwałych : Rozchód WINIEN Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : Przychód MA Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : Rozchód 080 WINIEN Inwestycje : Zmniejszenie 080 MA Inwestycje : Zwiększenie 100 WINIEN Kasa : Przychód 100 MA Kasa : Rozchód 131 WINIEN Rachunki bieżące : Przychód 131 MA Rachunki bieżące : Rozchód l32 WINIEN Inne rachunki bankowe (w tym lokaty) : Przychód l32 MA Inne rachunki bankowe (w tym lokaty) : Rozchód 140 WINIEN Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu : Przychód 140 MA Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu : Rozchód 200 WINIEN Rozrachunki z odbiorcami : Przychód 200 MA Rozrachunki z odbiorcami : Rozchód 205 WINIEN Rozrachunki z tytułu odszkodowań łowieckich : Przychód. = 6 =

7 205 MA Rozrachunki z tytułu odszkodowań łowieckich : Rozchód 210 WINIEN Rozrachunki z dostawcami : Przychód 210 MA Rozrachunki z dostawcami : Rozchód 220 WINIEN Rozrachunki publiczno-prawne: ZUS : Przychód 220 MA Rozrachunki publiczno-prawne: ZUS : Rozchód 221 WINIEN Rozliczenie VAT naliczonego 221 MA Rozliczenie VAT naliczonego 222 NIEN Rozliczenie VAT należnego 222 MA Rozliczenie VAT należnego 223 WINIEN Podatek VAT do rozliczenia z urz. skarbowym: Przychód 223 MA Podatek VAT do rozliczenia z urz. skarbowym: Rozchód WINIEN VAT naliczony MA VAT należny 225 WINIEN Nal. i zob. z tytułu podatku dochodowego: Przychód 225 MA Nal. i zob. z tytułu podatku dochodowego: Rozchód 231 WINIEN Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń : Przychód 231 MA Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń : Rozchód 234 WINIEN Inne rozrachunki z pracownikami : Przychód 234 MA Inne rozrachunki z pracownikami : Rozchód 245 WINIEN Rozrachunki z członkami koła : Przychód 245 MA Rozrachunki z członkami koła : Rozchód WINIEN Składki członków koła : Przychód MA Składki członków koła : Rozchód WINIEN Inne opłaty członkowskie : Przychód MA Inne opłaty członkowskie : Rozchód WINIEN Należności z tytułu składek na PZŁ : Przychód MA Należności z tytułu składek na PZŁ : Rozchód WINIEN Należności z tytułu pren. czasopism fachowych : Przychód MA Należności z tytułu pren. czasopism fachowych : Rozchód WINIEN Należności z tytułu pobrania zwierzyny : Przychód MA Należności z tytułu pobrania zwierzyny : Rozchód WINIEN Częściowa rekompensata kosztów polowania : Przychód MA Częściowa rekompensata kosztów polowania : Rozchód WINIEN Rozrachunki z tytułu pobranych zaliczek : Przychód MA Rozrachunki z tytułu pobranych zaliczek : Rozchód 246 WINIEN Rozrachunki z gośćmi koła : Przychód 246 MA Rozrachunki z gośćmi koła : Rozchód 249 WINIEN Pozostałe rozrachunki : Przychód 249 MA Pozostałe rozrachunki : Rozchód WINIEN Spłata zobow. z tytułu rocznej składki PZŁ : Przychód = 7 =

8 249.1 MA Spłata zobow. z tytułu rocznej składki PZŁ : Rozchód WINIEN Spłata zobow. z tytułu prenumeraty czasopism : Przychód MA Spłata zobow. z tytułu prenumeraty czasopism : Rozchód 310 WINIEN Materiały i zapasy : Przychód 310 MA Materiały i zapasy : Rozchód 501 WINIEN Koszty działalności łowieckiej 501 MA Koszty działalności łowieckiej: Zmniejszenie WINIEN Dzierżawa WINIEN Łowieckie zagospodarowanie obwodów WINIEN Odszkodowania łowieckie WINIEN Pozostałe koszty odszkodowań łowieckich WINIEN Organizacja odłowów WINIEN Organizacja polowań zbiorowych WINIEN Organizacja polowań dewizowych WINIEN Częściowa rekompensata kosztów polowań WINIEN Inne wydatki na gospodarkę łowiecką WINIEN Amortyzacja 502 WINIEN Koszty ochrony środowiska 502 MA Koszty ochrony środowiska: Zmniejszenie WINIEN Hodowlane zagospodarowanie obwodów WINIEN Dokarmianie zwierzyny WINIEN Wynagrodzenie strażników łowieckich WINIEN Inne wydatki na ochronę środowiska 511 WINIEN Koszty działalności rolnej 511 MA Koszty działalności rolnej: Zmniejszenie 521 WINIEN Koszty działalności usługowej 521 MA Koszty działalności usługowej: Zmniejszenie 550 WINIEN Koszty finansowe (usługi bankowe) 550 MA Koszty finansowe (usługi bankowe): Zmniejszenie 560 WINIEN Pozostałe koszty operacyjne 560 MA Pozostałe koszty operacyjne: Zmniejszenie WINIEN Utrzymanie domku myśliwskiego 565 WINIEN Inne koszty 565 MA Inne koszty: Zmniejszenie WINIEN Składki od powierzchni dzierżawionych obwodów WINIEN Koszty przeprowadzonych szkol WINIEN Inne wynagrodzenia WINIEN Podatki i opłaty lokalne WINIEN Inne WINIEN Koszty administracyjne = 8 =

9 565.7 WINIEN Koszty zarządu 640 WINIEN Rozl. miedz, kosztów i przychodów przysz. okr. : Przychód 640 MA Rozl. miedz, kosztów i przychodów przysz. okr. : Rozchód 701 WINIEN Przychody z działalności łowieckiej: Zmniejszenie 701 MA Przychody z działalności łowieckiej MA Sprzedaż tusz zwierzyny z punktu skupu MA Sprzedaż tusz zwierzyny myśliwym MA Sprzedaż zwierzyny odłowionej MA Przychody z poi. dewizowych za noclegi i wyżywienie MA Przychody z polowań dewizowych za poroże MA Inne przychody z działalności łowieckiej 703 WINIEN Przychody ze składek członkowskich Koła: Zmniejszenie 703 MA Przychody ze składek członkowskich Koła 704 WINIEN Inne przychody statutowe: Zmniejszenie 704 MA Inne przychody statutowe MA Wpisowe MA Inne wpłaty 711 WINIEN Przychody z działalności rolnej: Zmniejszenie 711 MA Przychody z działalności rolnej 721 WINIEN Przychody z działalności usługowej: Zmniejszenie 721 MA Przychody z działalności usługowej 750 WINIEN Przychody z działalności finansowej (odsetki): Zmniejszenie 750 MA Przychody z działalności finansowej (odsetki) 760 WINIEN Pozostałe przychody operacyjne: Zmniejszenie 760 MA Pozostałe przychody operacyjne 765 WINIEN Inne przychody: Zmniejszenie 765 MA Inne przychody 770 WINIEN Straty i zyski nadzwyczajne (w tym darowizny) : Straty 770 MA Straty i zyski nadzwyczajne (w tym darowizny) : Zyski 801 WINIEN Kapitały własne : Zmniejszenia 801 MA Kapitały własne : Zwiększenia 860 WINIEN Wynik finansowy i jego rozliczenie : Zwiększenia = 9 =

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 za rok obrotowy 2014 Łódź, 08 maj 2015 r. 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Parking

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013 Zagadka bilansowa 1 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pakietu Trawers 5

Dokumentacja pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja pakietu Trawers 5 Organizacja obszaru finansowo - księgowego w firmie wielooddziałowej wydanie z 2008-09-04 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W TORUNIU RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO WYKŁADOWCA : mgr Jadwiga Kowalska sekretarz

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo