Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Ewa Adamczyk mgr Andrzej Kobylec Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Konsultacja: dr Bożena Zając Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z4.05 Obsługa systemu finansowo-księgowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Automatyczna instalacja i modyfikacja programu na potrzeby przedsiębiorstwa handlowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kartoteki w programie finansowo-księgowym Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Plan kont i bilans otwarcia Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rejestry VAT Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zestawienia i sprawozdania programu finansowo-księgowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Archiwizacja danych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Współpraca z innymi programami Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 43 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej obsługi systemów finansowo-księgowych, stosowanych w jednostkach handlowych. W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę, system pomocy programu oraz inne źródła informacji. Materiał nauczania obejmuje również ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, sprawdzian wiadomości. 4. Zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tego ćwiczenia jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Do wykonania ćwiczeń możesz wykorzystać dowolny program komputerowy finansowo- -księgowy. Każdy program jest dostarczony z plikiem pomocy dla użytkownika. Jest on opatrzony spisem treści, indeksem, systemem wyszukiwania, a także odsyłaczami hipertekstowymi. Jest to wygodne narzędzie, zawiera aktualne wyjaśnienia i wskazówki do wykonania poszczególnych operacji. W czasie wykonywania ćwiczeń powinieneś korzystać z pomocy w programie jak najczęściej. Z uwagi na powiązania występujące w programach komputerowych ćwiczenia wykonuj w kolejności podanej w poradniku. Stosuj numerację dokumentów proponowaną przez program komputerowy, a daty występujące w ćwiczeniach dostosuj do daty systemowej. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznałeś w trakcie realizacji jednostki modułowej zastosowanie programów magazynowo-sprzedażowych. 3

5 Moduł 341[03].Z4 Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.01 Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.02 Gospodarowanie zasobami finansowymi 341[03].Z4.03 Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.04 Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.05 Obsługa systemu finansowo- -księgowego Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Obsługa systemu finansowoksięgowego, powinieneś umieć: poruszać się w systemie operacyjnym Windows, przełączać się w oknach otwartych aplikacji, wypełniać pola okien dialogowych, obsłużyć prosty kreator ułatwiający pracę, np. w aplikacjach Office, korzystać z komputerowego systemu pomocy (helpu), korzystać z różnych źródeł informacji, np. Internetu, obsługiwać programy użytkowe z zakresu księgowości w małych przedsiębiorstwach handlowych, obsługiwać programy użytkowe magazynowo-sprzedażowe, obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, określać uregulowania prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości, identyfikować składniki aktywów i pasywów, interpretować i analizować typowe zdarzenia gospodarcze, projektować zakładowy plan kont, ewidencjonować typowe operacje gospodarcze, prowadzić ewidencję syntetyczną i analityczną, poprawiać błędy księgowe, prowadzić księgi rachunkowe. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: zastosować zasady ergonomii na stanowisku komputerowym, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku komputerowym, wykonać czynności operatorskie podczas instalowania i obsługi programu, skonfigurować program do pracy, obsłużyć system finansowo-księgowy, wprowadzić dane o kontrahentach jednostki gospodarczej, zmodyfikować plan kont, wprowadzić bilans otwarcia, zaewidencjonować operacje gospodarcze w programie, zdefiniować rejestry VAT, skontrolować stan rozrachunków, zamknąć rok obrachunkowy, sporządzić sprawozdania finansowe, sporządzić deklaracje VAT, importować do programu dane z innych aplikacji, utworzyć archiwum danych, odtworzyć dane z kopii bezpieczeństwa. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Automatyczna instalacja i modyfikacja programu na potrzeby przedsiębiorstwa handlowego Materiał nauczania Instalacja programu magazynowo-sprzedażowego Programy finansowo-księgowe są modułami zintegrowanych systemów zarządzania firmą. Ich zadaniem jest wspomaganie pracy działu księgowości w firmach prowadzących księgi handlowe. Programy pozwalają na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz są dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie koniecznie musimy zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi i sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z programem spełnia te wymagania. Instalację programu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją przebiegu instalacji znajdującą się w dokumentacji zakupionego programu. Najczęściej instalacja rozpoczyna się samoczynnie po włożeniu płyty instalacyjnej do napędu CD. Otwiera się wówczas kreator prowadzący nas przez proces instalacji krok po kroku. Jeżeli to nie nastąpi, należy uruchomić kreator instalacyjny, wybierając z płyty plik instaluj.exe lub install.exe lub setup.exe. Instalację programów finansowo-księgowych możemy podzielić: ze względu na ilość stacji roboczych na: jednostanowiskowe, sieciowe, ze względu na zastosowane oprogramowanie interfejsu do baz danych: instalacje typowe, instalacje specjalne. Instalując oprogramowanie, należy wybrać typ instalacji oraz określić folder (katalog) docelowy. Zaleca się, aby przed instalacją zakończyć pracę wszystkich programów użytkowych i zapisać wszystkie otwarte dokumenty, ponieważ w czasie instalacji może zostać wykonany automatyczny restart komputera. Bardzo ważnym elementem instalacji oprogramowania jest akceptacja umowy licencyjnej. Dzięki licencji na oprogramowanie możemy je w sposób legalny zainstalować. Oprogramowanie jest specyficznym rodzajem produktu. Kupując oprogramowanie, nie stajemy się jego właścicielami. Oprogramowanie stanowi własność intelektualną jego twórcy lub producenta. My nabywamy prawo korzystania z oprogramowania licencję. Z każdym typem oprogramowania otrzymujemy dokumentację, która stanowi dowód posiadania licencji. Należy pamiętać, że programy są chronione przez prawo autorskie. Ich kopiowanie lub dystrybucja są zabronione i grożą odpowiedzialnością karną. Rozpoczęcie pracy z programem Przystępując do pracy z programem, należy wykonać następujące czynności: uruchomić system operacyjny, uruchomić program, korzystając ze skrótu na pulpicie, lub w przypadku braku skrótu wybrać z paska zadań Start i otworzyć program tak jak każdą aplikację Windowsa. Pierwszym krokiem pracy z programem finansowo-księgowym jest założenie firmy. 7

9 W tym celu należy wprowadzić następujące dane: informacje podstawowe o podmiocie gospodarczym: nazwa, adres, NIP, REGON, telefon, faks, długość okresu obrachunkowego datę początku i końca aktualnego okresu; program zaproponuje domyślnie aktualny rok kalendarzowy; rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym, ale powinien trwać kolejnych, pełnych 12 miesięcy; jest on podstawą do sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat, rachunek kosztów wybieramy wariant ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości i decyzją jednostki gospodarczej, rachunku kosztów nie można zmieniać w trakcie roku obrachunkowego, strukturę własności określamy formę prawną jednostki gospodarczej, profil działalności podajemy statutowy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, np. handlowa, produkcyjna, usługowa lub profil mieszany. Na podstawie wprowadzonych danych w programie zostanie utworzona nowa firma. W czasie tworzenia firmy program zaproponuje utworzenie wzorcowego planu kont. Jeżeli wybierzemy tę możliwość, wówczas na podstawie informacji dotyczących rachunku kosztów, formy prawnej oraz rodzaju wykonywanej działalności program automatyczne wygeneruje plan kont. Można go później modyfikować i dostosować do potrzeb jednostki gospodarczej. Jeżeli zrezygnujemy z tworzenia planu kont, to program zarejestruje firmę bez planu kont. W tym wariancie należy utworzyć plan kont indywidualnie i od początku. Konfiguracja programu Po założeniu firmy należy dostosować ustawienia i parametry pracy programu do indywidualnych potrzeb jednostki gospodarczej. Należy przy tym pamiętać o obowiązujących przepisach rachunkowości i przepisach podatkowych. Osobą konfigurującą program do pracy jest administrator. Jest to użytkownik o najwyższych uprawnieniach. Przeprowadza on dodawanie nowych użytkowników i nadawanie im uprawnień, stosownie do wykonywanych przez nich operacji. Każdy użytkownik zabezpiecza swój dostęp do programu hasłem. System haseł ma za zadnie chronić przed osobami nieupoważnionymi dane dostępne w programie. Poza wprowadzeniem użytkowników, konfigurując program należy: zdefiniować dokumenty, które będą podstawą wprowadzania danych do programu, powinny być one zgodne ze sposobem prowadzenia dokumentacji księgowej w firmie; zdefiniować stawki VAT i rejestry VAT są to przede wszystkim rejestry zakupu i rejestry sprzedaży VAT; zdefiniować parametry księgowań określamy głównie sposób ewidencji kosztów, czy księgujemy zapisami zbiorczymi, jak rozliczać różnice kursowe; zdefiniować konta specjalne wykorzystywane one są do księgowań automatycznych, tzn. związanych z ewidencją różnic kursowych, przeszacowaniem walut; określić zaokrąglenia podajemy dokładność obliczeń; zdefiniować naliczanie odsetek podajemy stawkę rocznego oprocentowania; skonfigurować drukarki i ustalić parametry wydruku drukarki odpowiadają za prawidłowe formatowanie wydruków, aby ustawić parametry wydruku, wystarczy drukarka domyślna, zainstalowana na naszym komputerze, jest ona niezbędna do generowania podglądu wydruku; uzupełnić kartoteki należy wprowadzić dane identyfikacyjne kontrahentów, pracowników, urzędów, zdefiniować rodzaje walut i ich kursy; wprowadzić bilans otwarcia wprowadzamy salda początkowe kont bilansowych; wprowadzić obroty rozpoczęcia wprowadzenia obrotów rozpoczęcia dokonujemy w przypadku, gdy praca z programem została rozpoczęta w trakcie roku obrachunkowego 8

10 i nie chcemy wprowadzać wszystkich dokumentów źródłowych, nie wszystkie programy mają taką możliwość, wówczas należy wprowadzić wszystkie dokumenty źródłowe Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie zasady obowiązują przy instalacji programów w środowisku Windows? 2. W jaki sposób możemy obsługiwać programy w środowisku Windows? 3. Co to jest licencja i do czego służy? 4. Jakie czynności należy wykonać, aby rozpocząć pracę z programem finansowoksięgowym? 5. Na czym polega rejestracja firmy w programie finansowo-księgowym? 6. Jakie czynności należy wykonać, aby dostosować parametry pracy programu do potrzeb firmy? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstaluj dowolny program finansowo-księgowy na swoim stanowisku pracy. Po zakończeniu procesu instalacyjnego uruchom program. 1) uruchomić komputer, 2) sprawdzić, czy komputer spełnia wymagania sprzętowe programu, 3) włożyć płytę instalacyjną do napędu, poczekać na autostart lub w oknie Mój Komputer otworzyć stację CD, a następnie plik startowy setup.exe lub instaluj.exe lub install.exe. 4) przeprowadzić instalację za pomocą kreatora instalacji, 5) zakończyć proces instalacji programu i opróżnić stację CD, 6) uruchomić program, klikając myszką na pulpicie skrót do programu lub wybierając program z Menu Start. stanowisko komputerowe, płyta z programem finansowo-księgowym. Ćwiczenie 2 Utwórz w zainstalowanym programie finansowo-księgowym firmę o następujących danych: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BIG Spółka Akcyjna, NIP , REGON , Łódź, ul. Kąkolowa 46, woj. łódzkie, tel./faks , Rok obrachunkowy od do PHU BIG ewidencjonuje koszty tylko w układzie rodzajowym. Statutową działalnością jednostki gospodarczej jest handel i usługi. Plan kont wygeneruj automatycznie. 9

11 1) rozpocząć pracę z programem finansowo-księgowym, 2) wybrać opcję pozwalającą na rejestrację nowej firmy, 3) wprowadzić dane identyfikacyjne firmy do odpowiednich pól, 4) zapisać wprowadzone dane, 5) automatycznie utworzyć plan kont, 6) rozpocząć pracę z nową firmą.. Ćwiczenie 3 Dostosuj program finansowo-księgowy do specyfiki działalności firmy BIG : skonfiguruj konto administratora programu, dopisując swoje imię i nazwisko, identyfikator (podaj swoje inicjały), podaj hasło BIG (nie wprowadzaj swojego hasła), skonfiguruj drukarkę do wydruku graficznego, wprowadź stopę procentową odsetek ustawowych wg stanu na dzień ,5%, ustaw metodę rozliczania VAT zasady ogólne, ustaw parametry kont specjalnych, korzystając z wygenerowanego planu kont. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą BIG, 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję zmiany parametrów pracy programu, 3) wprowadzić podane parametry do odpowiednich okien programu, 4) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą BIG Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zainstalować dowolny program finansowo-księgowy? 2) uruchomić program finansowo-księgowy? 3) utworzyć nową firmę w programie finansowo-księgowym? 4) ustawić parametry pracy programu finansowo-księgowego? 10

12 4.2. Kartoteki w programie finansowo-księgowym Materiał nauczania Kartoteki służą do ewidencjonowania i zarządzania informacjami o partnerach handlowych przedsiębiorstwa, o urzędach i pracownikach, a także o numerach rachunków bankowych firmy i środkach trwałych. Ułatwiają one szybkie wyszukiwanie informacji, niezbędnych w czasie pracy działu księgowości. Raz wprowadzone dane mogą być wykorzystywane wielokrotnie, bez potrzeby ponownego wpisywania. Kartoteki pozwalają na automatyczne wykonanie operacji gospodarczych związanych z rozrachunkami. Kartoteka kontrahentów zawiera informacje o odbiorcach i dostawcach jednostki gospodarczej, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Kontrahentem może być również pożyczkodawca i pożyczkobiorca. Karta kontrahenta składa się z różnych zakładek, do których wprowadzamy następujące informacje: kod (symbol) kontrahenta, np. nazwa skrócona powinna być to informacja unikalna, pozwalająca zidentyfikować kontrahenta bezbłędnie, dane adresowe kontrahenta, NIP numer identyfikacji podatkowej wprowadzamy w formacie xxx-xxx-xx-xx lub w xxx-xx-xx-xxx, możemy również podać przedrostek PL wówczas wprowadzamy NIP bez myślników, numery rachunków bankowych, informacje, w jaki sposób kontaktować się z kontrahentem, adres strony internetowej kontrahenta istnieje możliwość wywołania strony WWW z poziomu kartoteki, adres możliwość wysyłania poczty z poziomu kartoteki, aby skorzystać z tej możliwości musimy skonfigurować program Outlook, określenie powiązań z kontami analitycznymi. Kartoteka pracowników przechowuje informacje o osobach zatrudnionych w danej jednostce gospodarczej. Do tej kartoteki wprowadzamy: dane osobowe pracowników, adres zamieszkania, numery rachunków bankowych, informacje o urzędach skarbowych pracowników. Kartoteki urzędów przechowują dane urzędów skarbowych i zakładów ubezpieczeń społecznych oraz innych instytucji publicznoprawnych. Kartoteki urzędów zawierają następujące informacje: nazwę urzędów, dane adresowe urzędów, numery rachunków bankowych urzędów. Kartoteki w programach komputerowych są wyposażone w tzw. filtry (wyszukiwarki), które ułatwiają identyfikację danej pozycji w systemie. Szukanie może odbywać się wg różnych kryteriów wyszukiwania, wg nazwy, kodu, NIP-u, adresu, imienia i nazwiska w przypadku pracowników. Dane w kartotekach programu finansowo-księgowego są powiązane z planem kont. Tworzą one konta analityczne do kont rozrachunkowych. 11

13 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaką funkcję pełnią kartoteki w programie finansowo-księgowym? 2. Jakie informacje przechowywane są w kartotekach programu finansowo-księgowego? 3. W jaki sposób możemy wyszukać w kartotece określonego kontrahenta jednostki gospodarczej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wprowadź do kartoteki kontrahentów, w programie finansowo-księgowym dane opisujące kontrahentów PHU BIG S.A.: 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjne OMEGA, Pabianice, ul. Krochmalna 7,tel./faks , NIP , REGON , rachunek w banku KB , 2) Hurtownia Artykułów Chemicznych ADAR, Łódź, ul. Krótka 21, tel , faks , NIP , REGON , rachunek w banku BZ WBK ) uruchomić program finansowo-księgowy i otworzyć firmę PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję dopisywania danych do kartotek kontrahentów, 3) otworzyć kartotekę kontrahentów, 4) wprowadzić dane identyfikacyjne kontrahentów, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 2 Wprowadź do kartoteki urzędów, w programie finansowo-księgowym dane dotyczące urzędów skarbowych i ZUS: 1) Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, ul. Zachodnia 47, Łódź, konto bankowe dotyczące CIT w NBP O/O Łódź ) Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, ul. Św. Teresy 105, Łódź, konto bankowe w NBP O/O Łódź ) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Łódź, ul Zamenhofa 2, konto bankowe w NBP O/O Łódź ) pracować w programie finansowo-księgowym, z firmą PHU BIG S.A., 12

14 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję dopisywania danych do kartotek urzędów, 3) otworzyć kartotekę urzędów, 4) wprowadzić dane identyfikacyjne urzędów, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 3 Wprowadź do kartoteki pracowników w programie finansowo-księgowym dane opisujące pracowników PHU BIG S.A. 1) Jan Jacek Kowalski, syn Ryszarda i Marii, urodzony w Poznaniu , PESEL , NIP , tel , zamieszkały w Łodzi , ul. Słoneczna 6 m. 11, Drugi Urząd Skarbowy w Łodzi, pracownik posiada rachunek w PKO S.A. III O/Łódź ) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję dopisywania danych do kartotek pracowników, 3) otworzyć kartotekę pracowników, 4) wprowadzić dane identyfikacyjne pracowników, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wpisać dane pracowników do kartotek programu finansowo-księgowego? 2) dane kontrahentów do kartotek programu finansowo-księgowego? 3) wprowadzać dane urzędów do kartotek programu finansowo-księgowego? 4) odszukać informacje w kartotekach programu finansowo-księgowego? 13

15 4.3. Plan kont i bilans otwarcia Materiał nauczania Plan kont obejmuje wykaz kont syntetycznych oraz kont analitycznych. Na kontach syntetycznych ujmuje się operacje dotyczące środków gospodarczych oraz źródeł ich finansowania. Z kont syntetycznych wynikają informacje, które wykazywane są w bilansie jednostki gospodarczej. Konta syntetyczne są kontami nadrzędnymi. Do wybranych kont syntetycznych mogą być prowadzone konta szczegółowe konta analityczne. Na kontach analitycznych obowiązuje tzw. zapis powtarzany, który polega na tym, że księgowanie na koncie analitycznym jest dokonywane po tej samej stronie, w tej samej kwocie, na podstawie tego samego dowodu, co na koncie syntetycznym, dla którego jest prowadzona analityka. W komputerowych programach finansowo-księgowych istnieje wzorcowy plan kont. Można go wybrać podczas rejestrowania w programie nowego podmiotu gospodarczego. Będzie on utworzony na podstawie informacji dotyczących formy własności, rodzaju działalności oraz stosowanego rachunku kosztów w jednostce gospodarczej. Wybrany wzorzec może podlegać modyfikacji, tzn. poprawianiu, usuwaniu, dodawaniu nowych kont, w celu dostosowania go do potrzeb firmy i przyjętych przez firmę zasad rachunkowości. Jeżeli zrezygnujemy z opcji automatycznego generowania planu kont, to będziemy musieli tworzyć go samodzielnie. Konta w planie kont opisane są przez następujące parametry: numer konta konta syntetyczne mają numery 3-cyfrowe i są podzielone na zespoły; pierwsza cyfra numeru danego konta wskazuje, do jakiego zespołu należy dane konto, nazwę konta wskazuje rodzaj operacji gospodarczej ewidencjonowanej na danym koncie, typ konta: bilansowe są uwzględniane w bilansie, salda tych kont zmieniają stan aktywów lub pasywów jednostki gospodarczej, wynikowe są uwzględniane w rachunku zysków i strat, służą do ewidencjonowania przychodów i kosztów jednostki gospodarczej, pozabilansowe nie są ujmowane w bilansie i rachunku zysków i strat, charakteryzują się zapisem jednostronnym, rozrachunkowe służą do ewidencji należności i zobowiązań, mogą wykazywać dwa salda, z których jedno wchodzi do aktywów bilansu, a drugie do pasywów bilansu. W planie kont można wykonać następujące operacje: dodać konto syntetyczne można utworzyć je w dowolnym momencie pracy z programem, dodać konto analityczne możemy je dodać do wskazanego konta syntetycznego, nie można dodawać kont analitycznych do kont, na których istnieją zapisy księgowe, do kont analitycznych można przyłączyć dane z kartotek lub samodzielnie wprowadzić numer i nazwę konta, usunąć konto program pozwoli na usunięcie konta, na którym nie było zapisów księgowych, sprawdzić obroty danego konta. Po dodaniu nowego konta bilansowego i rozrachunkowego do planu kont należy wskazać, w jakiej pozycji bilansu ma być ujmowane jego saldo. W przypadku kont wynikowych przypisujemy saldo konta do pozycji rachunku zysków i strat. 14

16 Bilans otwarcia Księgowanie operacji gospodarczych należy rozpocząć od wprowadzenia bilansu otwarcia. Zawiera on salda kont na początek roku obrotowego. Ręcznie wprowadzamy bilans otwarcia w pierwszym roku pracy z programem finansowo-księgowym. W kolejnych latach bilans otwarcia możemy wygenerować automatycznie przy otwieraniu nowego roku obrotowego. Zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej, bilans zamknięcia poprzedniego roku zostanie przeniesiony jako bilans otwarcia nowego roku obrotowego. Okno bilansu wyświetla wszystkie konta bilansowe zawarte w planie kont. Należy wprowadzić wartości tylko na te konta, które wykazują salda początkowe. W przypadku kont analitycznych wprowadzamy salda na konta najniższego poziomu analityki. Program sam oblicza salda kont nadrzędnych. Szczególnym rodzajem kont są konta rozrachunkowe. Ich salda początkowe są sumą nierozliczonych na początek roku obrotowego należności i zobowiązań. Przy wprowadzaniu sald na konta rozrachunkowe musimy wskazać typ rozrachunków, tzn. jakim saldem wprowadzić je do bilansu otwarcia (należności saldem Wn, zobowiązania saldem Ma). Po wprowadzeniu sald początkowych bilans otwarcia należy sprawdzić. Musi wystąpić zasada równowagi bilansowej, tzn. suma aktywów musi być równa sumie pasywów. Dopiero wówczas będzie możliwe zaksięgowanie bilansu otwarcia. Bilans otwarcia można wprowadzać i poprawiać aż do momentu jego zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu bilansu można jedynie przeglądać, dokonanie poprawek jest niemożliwe Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaką rolę w ewidencji księgowej pełni plan kont? 2. Jakie grupy kont zawiera plan kont? 3. W jakim celu stosujemy konta analityczne? 4. W jaki sposób tworzymy plan kont w programie finansowo-księgowym? 5. Jakie informacje są niezbędne, aby automatycznie wygenerować plan kont w programie księgowym? 6. Jakie informacje zawiera bilans otwarcia? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zmodyfikuj plan kont PHU BIG S.A. Dopisz konta analityczne do konta Usługi obce : usługi transportowe, usługi remontowe, usługi bankowe, pozostałe usługi. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję na temat modyfikowania planu kont, 3) otworzyć plan kont, 15

17 4) dodać konta analityczne, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 2 Wprowadź bilans otwarcia PHU BIG S.A. Bilans sporządzony na dzień roku Aktywa Kwota Pasywa Kwota Środki trwałe budynki i lokale środki transportu Kasa Rachunek bieżący , , , , ,00 Kapitał zakładowy Wynik finansowy Rozrachunki z dostawcami zobowiązanie wobec , , , ,00 Rozrachunki z odbiorcami należność od ADAR Materiały 4 000, , ,00 OMEGA materiały biurowe 2 000,00 Towary ,00 Razem ,00 Razem ,00 W bilansie otwarcia występują rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, które powstały w poprzednim roku obrotowym. Wprowadź rozrachunki do bilansu otwarcia, podając następujące informacje: dla rozrachunków z odbiorcami: data płatności , data dokumentu , rozrachunki powstały na podstawie faktury VAT nr 126/2005, odsetki ustawowe, dla rozrachunków z dostawcami: data płatności , data dokumentu , rozrachunki powstały na podstawie faktury VAT nr 214/2005, odsetki ustawowe. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję na temat wprowadzania bilansu otwarcia, 3) otworzyć okno bilansu otwarcia, 4) wpisać salda początkowe podanych kont, 5) zapisać wprowadzone dane. 16

18 i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) dopisać do planu kont konto analityczne? 2) wymienić czynniki kształtujące budowę planu kont w programie księgowym? 3) wprowadzić bilans otwarcia do programu księgowego? 4) wprowadzić rozrachunki w bilansie otwarcia? 5) zaksięgować bilans otwarcia? 17

19 4.4. Rejestry VAT Materiał nauczania Rejestry VAT związane są z podatkiem od towarów i usług. Są one pomocne przy rejestrowaniu dokumentów księgowych zawierających podatek VAT oraz pomagają kontrolować sposób naliczania podatku VAT. Programy finansowo-księgowe pozwalają prowadzić wiele rejestrów VAT. Typowe rejestry VAT możemy podzielić na: rejestry zakupu, rejestry sprzedaży, rejestry importu, rejestry eksportu. Użytkownik może tworzyć dowolną ilość rejestrów, zależnie od przyjętych zasad ewidencji w jednostce gospodarczej. Informacje przechowywane w rejestrach VAT są wykorzystywane przy tworzeniu deklaracji VAT. Program podczas tworzenia deklaracji uwzględnia wszystkie prowadzone rejestry VAT. Ze względu na informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji VAT-7, wśród ewidencji zakupu należy wyodrębnić rejestr zakupu środków trwałych. Będzie on gromadził kwoty podatku od zakupionych środków trwałych, w przypadku braku oddzielnego rejestru zakup środków trwałych będzie traktowany jako pozostałe zakupy i deklaracja VAT-7 zostanie sporządzona błędnie. Rejestry VAT pozwalają ewidencjonować dokumenty w podziale na stawki podatku VAT. Podczas wprowadzenia danych do rejestru program automatycznie nalicza kwoty podatku VAT oraz wartość brutto, stosując zaokrąglenia podane w ustawieniach programu. W rejestrach VAT wprowadzone dokumenty będą widoczne dopiero po ich zaksięgowaniu. Z rejestrem VAT powiązane są faktury zakupu i sprzedaży oraz faktury korygujące. Wprowadzając do rejestrów dane z faktur korygujących, należy przyjąć jednolity sposób wprowadzania kwot. Kwoty podwyższające wartość faktury należy wpisać ze znakiem +, a kwoty obniżające ze znakiem -. Definiując nowy rejestr w programie finansowo-księgowym, musimy określić następujące parametry: nazwę rejestru wpisujemy pełną nazwę, np. faktury VAT (sprzedaż), typ rejestru wybieramy rejestr zakupu lub rejestr sprzedaży, rodzaj dokumentowanej transakcji np. zakup środków trwałych, ewidencja korygująca zaznaczenie tego pola decyduje o tym, czy rejestr ma pojawiać się przy wypełnianiu dokumentów korygujących. Operację dodawania rejestrów VAT w programie finansowo-księgowym należy dokładnie przemyśleć, gdyż zmiany definicji są niemożliwe po wprowadzeniu pozycji dokumentów do rejestrów. Zapisy wprowadzamy do rejestru z pozycji dodawania dokumentu zakupu lub sprzedaży. W oknie dokumentu będzie aktywna zakładka Rejestr lub VAT Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki jest cel prowadzenia rejestrów VAT w programie finansowo-księgowym? 2. Jakie typy rejestrów można wyróżnić w programie finansowo-księgowym? 3. Jakie informacje należy podać definiując w programie finansowo-księgowym rejestr VAT? 18

20 4. Dlaczego wśród rejestrów zakupów VAT należy wyodrębnić rejestr zakupu środków trwałych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zdefiniuj w firmie PHU BIG S.A. rejestry zakupów VAT: towarów krajowych, środków trwałych. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) przeczytać w pomocy programu instrukcję na temat definiowania rejestrów VAT, 3) otworzyć kartotekę rejestrów, 4) dodać nowe rejestry, 5) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 2 Zdefiniuj w firmie PHU BIG S.A. rejestry zakupów VAT dla faktur korygujących dotyczących zakupów towarów krajowych. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) otworzyć kartotekę rejestrów, 3) dodać nowe rejestry, zaznaczając opcję dotyczącą korekty, 4) zapisać wprowadzone dane. i zarejestrowaną firmą PHU BIG S.A. Ćwiczenie 3 Zdefiniuj w firmie PHU BIG S.A. rejestry sprzedaży VAT dla faktur zwykłych i korygujących. 1) pracować w programie finansowo-księgowym z firmą PHU BIG S.A., 2) otworzyć kartotekę rejestrów, 3) dodać nowe rejestry, 4) zapisać wprowadzone dane. 19

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu: Uwagi ogólne 1. Zadanie zamieszczone zostało na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. www.cke.edu.pl/images/stories/zawod_09/t_ekonomista_zad_egz.pdf 2. Obok zadania zamieszczona została

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik rachunkowoci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 412[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT

Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT 11.1.1. Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT Analityka do konta 220 Rozliczenie podatku VAT Do konta 220 Rozliczenie podatku VAT wprowadzono odpowiednio analitykę, która umożliwia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202)

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202) 1. Plan kont 1.1 Modyfikowanie struktury planu kont Dodaj następujące konta Konto syntetyczne, bilansowe, zwykłe, walutowe 101 o nazwie: Kasa walutowa Konto analityczne, bilansowe, walutowe 101-1 o nazwie:

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Zawód: Technik rachunkowości 431103 Zawód: Technik rachunkowości 431103 Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów

Bardziej szczegółowo

Konto syntetyczne, bilansowe, rozrachunkowe, walutowe, 305, o nazwie: Rozliczenie WNT

Konto syntetyczne, bilansowe, rozrachunkowe, walutowe, 305, o nazwie: Rozliczenie WNT 1. Dodaj do struktury planu kont następujące konta: Konto syntetyczne, bilansowe, rozrachunkowe, walutowe, 305, o nazwie: Rozliczenie WNT Konto analityczne, bilansowe, rozrachunkowe, 305-1, o nazwie: Jednostek

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Hurtownia OdzieŜy Damskiej Pani sp. z o.o. z Tczewa działa na rynku krajowym. Sprzedaje między innymi suknie wizytowe i bluzki. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi szczegółową

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132 Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego 341[02]-01-132 Uwaga: Wpisywanie danych powinno być powierzone osobie, która doskonale zna obsługę programów do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy: 341[02] 341[02]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo