Aktyn - W Finanse - Księgowość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktyn - W Finanse - Księgowość"

Transkrypt

1 Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) , fax. (0-12) ,

2 W skład pakietu Aktyn W Fk wchodzą: CD-ROM z instalacyjną wersją programu Zabezpieczenie (dyskietka autoryzacyjna lub klucz sprzętowy) Podręcznik Użytkownika Karta Gwarancyjna Karta Zgłoszenia Użytkownika Gwarancja Producenta obejmuje m. in. nieodpłatne udostępnianie uaktualnień Programu w ramach używanej wersji oraz telefoniczną pomoc techniczną (Hot-line). Warunkiem skorzystania z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji jest przesłanie na adres producenta wypełnionej Karty Zgłoszenia Użytkownika. Maj Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

3 Spis treści: CZĘŚĆ PIERWSZA: WDROŻENIE SYSTEMU...7 ANALIZA...8 Organizacja obiegu dokumentów księgowych...9 ZASADY RACHUNKOWOŚCI...10 Metody prowadzenia ksiąg...10 Plan kont...10 Analityka...11 Grupowanie dowodów księgowych...11 Zestawienia i raporty finansowo-księgowe...12 Współpraca z innymi systemami...12 ZANIM ZACZNIEMY PRACĘ Z PROGRAMEM...13 CZĘŚĆ DRUGA: AKTYN W FK DLA WINDOWS...14 Instalacja na pojedynczym komputerze...14 Instalacja serwera baz danych InterBase...14 Instalacja programu Aktyn W Fk...15 Autoryzacja programu...18 Autoryzacja przy pomocy dyskietki...18 Koniecznie przeczytaj przed rozpoczęciem autoryzacji!...18 Autoryzacja z programu Aktyn W FK...19 Autoryzacja przy pomocy klucza sprzętowego...19 Autoryzacja w Windows 2000/NT...20 Kod gwarancyjny...20 Ograniczenia wersji demonstracyjnej...21 PRZYGOTOWANIE SYSTEMU AKTYN W FK DO PRACY...21 Utworzenie bazy danych firmy...21 Pierwsze uruchomienie programu...23 Deklarowanie Użytkowników i przydzielanie uprawnień...26 Konfiguracja systemu...29 Dane Firmy...29 Rok obliczeniowy...31 Struktura organizacyjna firmy...31 Stawki VAT...34 Tabela odsetek...36 Ustawienia...37 Połączenia...40 Ustalenie okresów księgowych...41 Deklarowanie planu kont syntetycznych...42 Zakładanie kont analitycznych...44 Budżet...47 Konta korespondujące...48 Rejestry księgowe - grupowanie dokumentów...49 Finanse-Księgowość 3

4 Definiowanie wzorców księgowań...53 Definiowanie wzorców księgowania dokumentów...57 Konfiguracja rejestrów VAT...60 Kontrahenci...61 Konfiguracja importu danych...65 Import danych z systemu sprzedaży Aktyn...65 Definiowanie importu dokumentów z Aktyna...65 Definiowanie wzorców księgowania dla importu z Aktyna...66 Definiowanie sposobów księgowania (tworzenie kluczy)...81 Rozliczenie towarów w drodze i dostaw niefakturowanych...92 Raporty kasowe i bankowe...93 Kompensaty...96 Zakup kosztów PZ - Koszty...97 Produkcja i dekompletacja...98 Pozostałe ustawienia...99 Typy dokumentów importowych...99 Import kontrahentów Program AK2FK Katalog z danymi plików importowych Przeksięgowania - budowanie automatu księgowego Nowy automat księgowy Przykłady funkcji dostępnych w automacie księgowym Instrukcje Modyfikacja automatu księgowego CZĘŚĆ TRZECIA: OBSŁUGA PROGRAMU PASKI NARZĘDZI CZYLI KORZYSTANIE Z IKON GŁÓWNE OKNO PROGRAMU AKTYN W FK Administracja Profile użytkownika Konfiguracja Środowisko pracy Autoryzacja Kartoteki Plan kont Zakładka Konfiguracja Zakładka Salda kont Zakładka Budżety Zakładka Konta korespondujące Kontrahenci Księgowania Nowy dokument Rejestr bezdowodowy Rejestr jednodowodowy Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

5 Rejestr wielodowodowy Korzystanie z wzorców księgowania dokumentów Notatnik Lista dokumentów Import danych Import danych z systemu sprzedaży Aktyn Import danych z programu Środki Trwałe Operacje okresowe Zamknięcie miesiąca Bilans otwarcia Zamknięcie roku Wydruki BO i BZ Rozrachunki Lista rozrachunków Lista pozycji rozrachunków Wyszukiwanie rozrachunków Rozliczenie czyli zapłaty do rozrachunków Zestawienie rozrachunków Potwierdzenia sald Rozliczanie rozrachunków Operacje na rozrachunkach Wezwanie do zapłaty Noty odsetkowe Przelewy Wydruk listy rozrachunków Ewidencja VAT Lista faktur Rejestry VAT Zestawienia danych Księga główna Zestawienie obrotów i sald Dziennik dokumentów Sprawozdania finansowe Kopiowanie z poprzedniego roku Przygotowywanie sprawozdań na bazie gotowych skryptów Samodzielne przygotowywanie sprawozdań od podstaw Modyfikowanie skryptu Funkcje Instrukcje warunkowe Pętle Sprawdzanie poprawności skryptu Okno projektu sprawozdania Sprawozdania predefiniowane Finanse-Księgowość 5

6 Raporty użytkownika Okno podglądu wydruku DODATKI MODUŁ ADMINISTRATOR Dane Archiwizacja Odtwarzanie Aktualizacja uprawnień Użytkownicy Firmy Nowa Firma czyli tworzymy bazę danych Lista firm ARCHIWIZATOR Przygotowanie automatycznej archiwizacji PRZENOSZENIE ŻETONU AUTORYZACYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMU CCMOVE KONWERSJA DANYCH Konwersja danych z wersji SFK Konwersja danych z wersji FK KONWERSJA DANYCH BILANSU OTWARCIA ORAZ ROZRACHUNKÓW Z SYSTEMU F/K 3.40 I F/K WZORCOWY PLAN KONT BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT STRUKTURA SYSTEMU AKTYN W FK SKRÓTY KLAWIATUROWE W AKTYN W FK Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

7 CZĘŚĆ PIERWSZA: WDROŻENIE SYSTEMU Program, który właśnie Państwo zakupiliście jest nowoczesnym systemem finansowoksięgowym przeznaczonym do prowadzenia ewidencji ksiąg handlowych. Jest to najmłodsze dziecko w naszej aktynowej rodzinie programów wspomagających zarządzanie firm rodzinie, która pojawiła się na polskim rynku przeszło dziesięć lat temu. Cieszymy się, że możemy przekazać Państwu program spełniający wszelkie wymogi nowoczesnej rachunkowości, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom osób na co dzień zajmujących się księgowością i finansami firmy. Działalność gospodarcza może przynieść określone efekty tylko wtedy, gdy u jej podstaw leży rzetelna i dokładna orientacja o stanie i ruchu zaangażowanych w nią środków, przebiegu procesów gospodarczych oraz osiąganych wynikach ekonomicznych. Umożliwia to dobrze zorganizowany, sprawnie działający system ewidencji gospodarczej obejmującej majątek i działalność podmiotu gospodarującego. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie jest podręcznikiem do nauki księgowości. Wobec powyższego, nie wyjaśnia zasad dekretacji, tworzenia planu kont, metod rozliczania kosztów itp., natomiast zawiera wystarczający opis wszystkich elementów programu pod względem jego obsługi oraz pewne przykłady obrazujące mechanizmy niezbędne do wykonania przez program zadanych operacji finansowo-księgowych. Zakładamy, że otrzymując niniejszą instrukcję obsługi programu zapoznacie się z nią Państwo w taki sposób, aby samodzielnie i swobodnie poruszać się w poszczególnych opcjach systemu. Zanim jednak do tego dojdzie, musimy najpierw poczynić odpowiednie przygotowania, czyli mówiąc krótko wdrożyć nowy system. Wdrożenie systemu finansowo-księgowego jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym, zarówno dla osoby wdrażającej program, jak i użytkownika czyli w tym przypadku służb księgowych. Proces wdrażania systemu jest procesem złożonym, wymagającym od osób biorących w nim udział pełnego zaangażowania i dyscypliny. Od samego początku wdrażania systemu niezbędna jest skrupulatna kontrola wszystkich przeprowadzanych działań, dokumentowanie zmian na poszczególnych etapach i konsekwentne przestrzeganie ustalonych procedur postępowania. Z pewnością niejedna osoba czytająca ten podręcznik miała już do czynienia z oprogramowaniem finansowoksięgowym (wielu z Państwa pracowało chociażby na naszych wcześniejszych programach działających pod kontrolą DOS-u) i doskonale zdaje sobie sprawę jak ważne i potrzebne jest prawidłowe przygotowanie procesu wdrożenia nowego systemu. Finanse-Księgowość 7

8 Mamy jednak również świadomość, że wśród użytkowników, czytających te słowa są i tacy, którzy z tego typu oprogramowaniem komputerowym spotykają się po raz pierwszy i w nowych dla siebie warunkach mogą czuć się niezbyt pewnie. Liczymy, że zamieszczone poniżej podpowiedzi i wskazówki przydadzą się w równym stopniu jednym i drugim pierwszym dla przypomnienia, drugim ku nauce... Proponujemy, aby wdrażanie nowego systemu zacząć od stworzenia przemyślanego planu postępowania, opartego na następujących zasadach: analiza dotychczasowej struktury firmy i systemu ewidencji rozplanowanie poszczególnych działań wdrożeniowych wdrożenie czyli przygotowanie systemu Aktyn W FK do pracy przeprowadzenie testów wstępnych uruchomienie systemu szkolenie personelu obsługującego program Ważne! Rzeczą niezwykle istotną jest systematyczne dokumentowanie wszystkich podejmowanych działań mających jakikolwiek związek z wdrażaniem nowego systemu począwszy już od pierwszych chwil procesu wdrażania. Dotyczy to zarówno planów, pomysłów, analiz, koncepcji, jak również wszystkich podejmowanych decyzji i procesów będących ich wynikiem. Rzetelna, od samego początku prowadzona dokumentacja będzie stanowić w przyszłości podstawę, ramy naszego systemu pozwalające odtworzyć dokonane zmiany na każdym etapie wdrażania, wykrycie i eliminację ewentualnych błędów, dalsze zmiany i modyfikacje systemu. Zadanie prowadzenia takiej dokumentacji najlepiej powierzyć jednej osobie, która na bieżąco będzie kontrolować i sprawować pieczę nad całym gromadzonym materiałem. ANALIZA Jest to pierwszy etap wdrożenia systemu finansowo księgowego. Analiza poprzedzająca wdrożenie systemu powinna obejmować następujące zagadnienia: organizacja obiegu dokumentów księgowych 8 Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

9 struktura firmy (jej komórki, działy itp.) zależności funkcjonalne w firmie droga i kierunki przepływu dowodów księgowych ustalenie zasad rachunkowości: plan kont syntetycznych plan kont analitycznych grupowanie dowodów księgowych sposoby dekretacji dowodów księgowych metody prowadzenia ksiąg i sposoby rozliczeń zestawienia, sprawozdania i raporty finansowo-księgowe inne zautomatyzowane systemy wspomagające pracę w firmie system zakupów system sprzedaży system analizy i planowania Efektem tak przeprowadzonej analizy powinno być ustalenie jasno sformułowanych oczekiwań wobec nowego systemu oraz zakresu niezbędnych zmian koniecznych do prawidłowej pracy programu. Organizacja obiegu dokumentów księgowych Pierwszym etapem rozpoznania systemu rachunkowości powinno być dokładne przeanalizowanie struktury organizacyjnej firmy pod względem formalnym. Szczególną uwagę należy zwrócić czy jest podzielona na działy, wyodrębnione jednostki (samodzielnie działające w ramach jednej firmy), osobne punkty sprzedaży, inne komórki. Należy naszkicować schemat organizacyjny firmy. Znaleźć się w nim powinny wszystkie komórki, które generują jakiekolwiek dokumenty księgowe. Schemat taki może się okazać niezwykle przydatny, później np. przy imporcie danych z innych programów. Powinniśmy określić jakie są bezpośrednie powiązania pomiędzy występującymi komórkami. Całą istniejącą sytuację możemy opisać w formie komentarza. Po zapoznaniu się z dokumentami jakie są emitowane w poszczególnych komórkach firmy (raporty kasowe, bankowe, raporty sprzedaży, produkcji, przyjęcia do magazynu itd.) możemy graficznie przedstawić schemat obiegu dokumentów w firmie. Finanse-Księgowość 9

10 SKLEP 2 FA, RA, PA PZ MAGAZYN PW PP KASA 2 KASA GŁ. SKLEP 2 FA, RA, PA KASA 2 RK, FA, RA, PA ZASADY RACHUNKOWOŚCI Następstwem zapoznania się z dotychczasowym sposobem funkcjonowania firmy oraz zasadami prowadzonej u Państwa ewidencji księgowej jest wdrożenie czyli dostosowanie posiadanego systemu ewidencji do pracy z programem. Proces przystosowania powinien uwzględniać następujące elementy: Metody prowadzenia ksiąg Ocena dotychczasowego systemu organizacji ewidencji ma na celu wyrobienie sobie obrazu firmy, ale przede wszystkim stanowi podstawę do opracowania nowego układu ewidencji. Plan kont Jest to specyfikacja (wykaz) kont syntetycznych i analitycznych oraz zasad ich tworzenia, zawierająca nazwy kont i przyporządkowane im symbole cyfrowe. W zakresie przygotowania planu kont mieści się: 1. Wykaz kont 2. Komentarz do planu kont zawierający w szczególności: a) strukturę kont (zasady tworzenia kont analitycznych dla określonych kont syntetycznych, określenie jakie wartości są ujmowane na kontach tzn. ilościowe, wartościowe, ilościowo-wartościowe) 10 Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

11 b) zasady rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych oraz zasady rachunku kosztów c) określenie materiałów, których wartość podlega zaliczeniu w koszty bezpośrednio po zakupie lub wytworzeniu we własnym zakresie, oraz produktów gotowych, których wartość podlega zaliczeniu do kosztu własnego sprzedaży d) sposoby ustalania umarzania wyposażenia e) podstawę prawną (Ust. o Rachunkowości z 29 września 1994 Art.4 Ust.2) Opracowując plan kont warto zwrócić uwagę na ich podział logiczny. Proponujemy aby stosowana symbolika była zgodna z wzorcowym planem kont, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, oraz aby struktura kont umożliwiała agregację kwot zawartych w różnych kontach. Agregacja odbywa się za pomocą tzw. maski. Oto przykład: symbol konta nazwa konta strona konta środki transportowe ( winien+ ) umorzenie śr. transport. ( ma ) 0??-7 -maska agregacji = wart. netto środków transportu Analityka System pracuje jako analityczny. Oznacza to, iż wszystkie zapisy wartości liczbowych dla danych kont syntetycznych są umieszczane na kontach analitycznych. Chcąc uzyskać informację o stanie konta syntetycznego komputer sumuje obroty z wszystkich kont analitycznych, położonych niżej w hierarchii od interesującego nas konta syntetycznego. Grupowanie dowodów ksi ęgowych Należy zwrócić uwagę na sposób grupowania dowodów przeznaczonych do księgowania. Istotne jest czy dowody są zgrupowane w sposób umożliwiający zapewnienie: chronologii - operacje gospodarcze ujmowane są bieżąco w kolejności daty ich dokonania, co najmniej z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące). Odzwierciedleniem chronologii jest dziennik. Finanse-Księgowość 11

12 - środki trwałe, wyposażenie oraz zapasy materiałów, towarów i produktów gotowych objęte są ewidencją ilościowo-wartościową w kolejności dni przychodów i rozchodów - stan, przychody i rozchody gotówki w kolejnych dniach, ujmuje się bieżąco w prowadzonych raportach kasowych, czyli dokonuje się ich rejestracji w tym samym dniu, w którym zostały dokonane - istnieje możliwość stwierdzenia powiązania zapisów księgowych z dowodami księgowymi, na podstawie których zostały dokonane (dekret dokumentu zawiera w sobie informację o dowodzie źródłowym) systematyczności należy ujmować dowody w takich przekrojach, które zapewniają jednoznaczne ustalenie wartości: - majątku obrotowego, w tym stanów: środów pieniężnych środków rzeczowych należności i roszczeń innych składników majątku firmy zobowiązań i kredytów funduszy zasadniczych i specjalnych - wysokości ponoszonych kosztów, osiąganych przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz innych elementów wyniku finansowego - inne dane niezbędne do ustalenia jasnego i rzetelnego obrazu stanu i sytuacji finansowej, a także dane do wszelkich rozliczeń z budżetem. kompletności dowodów powinny one być tak grupowane i i archiwizowane, aby umożliwić stwierdzenie, że w księgach ujęte zostały wszystkie dowody. Zestawienia i raporty finansowoksięgowe Należy określić czy w księgowości powstają jakieś zestawienia lub raporty finansowe poza tymi sporządzanymi obowiązkowo. Współpraca z innymi systemami Program Aktyn W FK posiada możliwość bezpośredniego importu danych z innych naszych programów takich jak Aktyn i Środki Trwałe. Mamy jednakże świadomość, że niekoniecznie musicie Państwo pracować na którymś z naszych programów magazynowych. Może być tak, że posiadacie osobny system wspomagający ewidencję zakupów czy sprzedaży. W takim przypadku należy ocenić przydatność posiadanych systemów ewidencji pod kątem importu danych do Aktyn W FK, np. z plików 12 Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

13 tekstowych. Możecie oczywiście zrezygnować Państwo z tych systemów, na rzecz któregoś z naszych programów lub podjąć próbę indywidualnego przystosowania posiadanych aplikacji do pracy z naszym programem finansowo-księgowym. ZANIM ZACZNIEMY PRACĘ Z PROGRAMEM Zanim uruchomimy system po raz pierwszy należy określić wszystkie wymagane parametry, utworzyć bazy danych i zdefiniować poszczególne moduły programu. Osobnym zagadnieniem jest odpowiednie przygotowanie (przeszkolenie) personelu obsługującego program, by mógł swobodnie i samodzielnie poruszać się w wybranych opcjach systemu. W pierwszych dniach pracy z systemem radzimy traktować go jak program treningowy na Liście Firm znajduje się firma demo, na której radzimy ćwiczyć poszczególne operacje. Osoby mające pracować na co dzień z programem powinny wypróbować w jaki sposób korzystać z danej opcji menu, dowiedzieć się co jest wynikiem jej działania i co dzięki temu można osiągnąć. + Sposób korzystania z programu oraz opis wszystkich wspomnianych wyżej elementów znajdziecie Państwo na dalszych stronach niniejszej instrukcji. Finanse-Księgowość 13

14 CZĘŚĆ DRUGA: AKTYN W FK DLA WINDOWS Instalacja na pojedynczym komputerze W przypadku posiadania jednego stanowiska komputerowego, instalacja programu Aktyn W FK składa się z dwóch niezależnych etapów: instalacji serwera InterBase oprogramowania umożliwiającego obsługę baz danych instalacji programu Aktyn W FK Instalacja serwera baz danych InterBase Po włożeniu płyty z programem do napędu CD-ROM przechodzimy do katalogu InterBase a następnie uruchamiamy instalację wybierając plik Setup.exe. Na monitorze pojawia się okno powitalne typowego kreatora instalacji, który przy niewielkim udziale użytkownika, w szybki i łatwy sposób prowadzi nas przez poszczególne etapy instalowania programu. Z uwagi na fakt, że opisywana instalacja dotyczy pojedynczego stanowiska komputerowego, na którym muszą się znaleźć wszystkie wymagane do pracy z programem Aktyn W FK komponenty serwera InterBase, poświęćmy chwilkę na omówienie okna, w którym określamy parametry naszej instalacji. 14 Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

15 Domyślnie, w oknie wyboru składników wszystkie komponenty pojawiają się jako zaznaczone to użytkownik decyduje, które z nich usunąć, a które pozostawić. W naszym konkretnym przypadku tj. instalacji na pojedynczym komputerze, należy zwrócić szczególną uwagę na dwa pierwsze komponenty: InterBase Server i InterBase Client. Uwaga: W żadnym wypadku nie należy rezygnować z komponentów InterBase Server i InterBase Client gdyż są niezbędne do prawidłowej pracy programu! My, ze swej strony, dodatkowo zalecamy pozostawienie dwóch następnych składników: Command-line tools i Graphical tool. Pierwszy z nich umożliwia wprowadzanie poleceń z linii komend zaś drugi pozwala na wygodne administrowanie bazami danych. Następnie akceptujemy lub zmieniamy proponowaną ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zostanie zainstalowany serwer i naciskamy przycisk Install. Po zakończeniu instalacji w grupie Programy uruchamianej z przycisku Start pojawi się nowa pozycja: InterBase zaś na systemowym pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu ikona: - tzw. InterBase Guardian. Uwaga: Opisywana instalacja serwera baz danych InterBase dotyczy darmowej wersji zamieszczanej przez producenta na płycie CD- ROM wraz z oprogramowaniem Aktyn W Finanse-Księgowość. Instalacja programu Aktyn W Fk Pliki instalacyjne programu Aktyn W FK znajdują się na płycie CD-ROM. W celu przeprowadzenia instalacji należy wybrać odpowiedni katalog a następnie uruchomić znajdujący się w nim program: Setup.exe. Na samym początku procesu instalacyjnego pojawia się ekran powitalny Kreatora Instalacji. Po naciśnięciu przycisku Next przechodzimy do okna z informacją o użytkowniku czyli User information, w którym podajemy nazwę użytkownika (Name), którą musimy wpisać by przejść do dalszego etapu oraz firmę (Company). Wypełnienie pola (Company) nie jest wymagane. Po wypełnieniu stosownych pól klikamy przycisk Next i przechodzimy do następnego okna Choose Destination Location (Wybierz miejsce przeznaczenia): Finanse-Księgowość 15

16 W oknie tym należy wskazać miejsce, w którym ma zostać zainstalowany program. Domyślnie jest to katalog River na dysku C w folderze Program Files (C:\Program Files\River\Aktyn W Finanse-Księgowość). W przypadku gdy w folderze Program Files nie ma katalogu River zostanie on automatycznie utworzony w trakcie instalacji. Obok katalogu River z plikami programowymi w folderze Program Files, tworzony jest też drugi domyślny katalog Database. Katalog ten przeznaczony jest dla baz danych wykorzystywanych w przyszłości przez program. Instalowany jest w nim również program Administrator oraz Archiwizator. Jeżeli akceptujemy domyślną ścieżkę dostępu proponowaną przez Instalatora naciskamy przycisk Next i przechodzimy do następnego okna. Jeżeli chcemy aby program został zainstalowany w innym miejscu korzystamy z przycisku Browse (Przeglądaj) i w wyświetlonym oknie Choose directory podajemy nową lokalizację. Możliwość zmiany ścieżki dostępu istnieje jeszcze w następnym oknie Setup Type, w którym wybieramy typ instalacji. Do wyboru mamy trzy możliwości: Typical instalacja typowa, zalecana dla większości użytkowników Compact instalacja kompaktowa. Zainstalowana zostanie podstawowa wersja programu ograniczona do niezbędnego minimum. Zalecana na starszych typach komputerów z niezbyt pojemnymi dyskami twardymi. Custom instalacja pozwalająca w ograniczonym stopniu decydować o tym co zostanie zainstalowane. Po wybraniu instalacji typu Custom i skorzystaniu z przycisku Next pojawia się poniższe okno: 16 Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

17 W okienku Components możemy zaznaczyć lub odznaczyć pliki do zainstalowania. Do wyboru mamy trzy możliwości: instalujemy tylko program Aktyn W Fk instalujemy tylko Bazę danych instalujemy program Aktyn W Fk wraz z Bazą danych Po dokonaniu wyboru naciskamy przycisk Next. Wyświetlone zostanie okno, w którym możemy jeszcze zmienić nazwę grupy skrótów programowych (która będzie dostępna z poziomu przycisku Start) a następnie okno informacyjne z wszystkimi wybranymi wcześniej parametrami. Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku rozpoczynamy instalację naciskając przycisk Next. Na zakończenie procesu instalacji zostaje wyświetlone okno Setup Complete z widocznym u dołu przyciskiem Finish. Finanse-Księgowość 17

18 Zaznaczenie jedynej widocznej w tym oknie opcji Yes, Launch the program file spowoduje automatyczne uruchomienie programu Aktyn W Fk przy zamykaniu programu instalacyjnego przyciskiem Finish. Autoryzacja programu Bezpośrednio po zainstalowaniu program działa jako wersja demonstracyjna. Aby rozpocząć pracę przy pomocy pełnej wersji programu, należy dokonać jego autoryzacji. Do tego celu służy dostarczona w pakiecie dyskietka autoryzacyjna lub klucz sprzętowy. Autoryzacja przy pomocy dyskietki Koniecznie przeczytaj przed rozpocz ęciem autoryzacji! Po wykonaniu opisanej niżej operacji w katalogu c:\program Files\River\Aktyn W Finanse Księgowość (lub innym, jeśli podczas instalacji zmienimy standardową ścieżkę dostępu) zostanie umieszczony żeton uprawniający do posługiwania się programem. Tym samym wersja demonstracyjna staje się pełnoprawną w pełni funkcjonalną wersją programu. Uwaga: Dyskietka autoryzacyjna nie może być zabezpieczona przed zapisem! Po prawidłowej autoryzacji na dysku komputera pojawi się katalog ukryty o nazwie WFK.932. W żadnym wypadku nie należy go kopiować, kasować, przenosić itp. przy pomocy poleceń DOS lub Windows!!! Każda z tych operacji (łącznie z przeniesieniem do Kosza ) jest jednoznaczna z utratą autoryzacji. Działanie niektórych programów i narzędzi dyskowych (np. fdiska, Defragmentatora Dysku) może powodować zniszczenie lub uszkodzenie żetonu, a w konsekwencji, utratę autoryzacji. Przed przystąpieniem do korzystania z tego typu narzędzi, zaleca się wcześniejsze wycofanie żetonu z powrotem na dyskietkę autoryzacyjną! Jeśli pomyłkowo umieścimy żeton autoryzacyjny w innym katalogu, należy wycofać go na dyskietkę autoryzacyjną, po czym dokonać ponownej autoryzacji. W ten sam sposób postępujemy przy przenoszeniu programu na inny dysk lub do innego komputera. 18 Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

19 Uwaga: Po dokonaniu autoryzacji należy zachować dyskietkę autoryzacyjną i starannie ją przechowywać. Tylko przy jej pomocy będzie możliwe ewentualne przeniesienie programu do innego komputera lub rozszerzenie wersji przez telefon. Autoryzacja z programu Aktyn W FK Aby dokonać autoryzacji programu, należy umieścić dyskietkę autoryzacyjną w napędzie, po czym z menu głównego wybrać Administracja, a następnie Autoryzacja. Na ekranie pojawia się wówczas okienko zawierające nazwę katalogu (folderu), w którym zainstalowano program oraz dwoma przyciskami służącymi do przeniesienia autoryzacji: - przeniesienie żetonu z dyskietki autoryzacyjnej na dysk komputera - wycofanie żetonu z powrotem na dyskietkę autoryzacyjną Tylko jeden z powyższych przycisków jest aktywny w zależności od tego, czy żeton jest umieszczony na dysku we wskazanym katalogu, czy też nie. Uwaga: Przeniesienie żetonu w inne miejsce (nawet na tym samym dysku) możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem dyskietki autoryzacyjnej. Autoryzację możemy również przeprowadzić bezpośrednio w oknie Windows. W tym celu należy skorzystać z dodatkowego programu CCMOVE, którego działanie zostało opisane na stronie 252. Autoryzacja przy pomocy klucza sprzętowego Autoryzacja przy pomocy klucza sprzętowego sprowadza się do umieszczenia klucza w złączu komputera przeznaczonym do komunikacji z drukarką. Jeśli komputer ma współpracować z drukarką, wówczas łączymy ją poprzez klucz. Uwaga: Klucz należy umieścić w złączu komputera przed uruchomieniem programu. Zalecamy, aby to uczynić przy wyłączonym komputerze. Finanse-Księgowość 19

20 Po wyjęciu klucza ze złącza program pracuje jak wersja demonstracyjna. Korzystając z klucza można zatem w szybki sposób przenieść autoryzację do innego komputera. Autoryzacja w Windows 2000/NT Uwaga: W środowisku Windows 2000/NT autoryzacja programu wymaga posiadania uprawnień administratora systemu! Program automatycznie sprawdza fakt posiadania takich uprawnień. Jeżeli ich nie wykryje poinformuje o tym użytkownika i nie podejmie dalszych działań związanych z autoryzacją. W takiej sytuacji nie zostanie zainstalowany sterownik do odczytu klucza, nie będzie również możliwe przesunięcie żetonu z dyskietki na dysk. Jeżeli natomiast użytkownik posiada uprawnienia administratora systemu: może dokonać operacji przesunięcia żetonu jeżeli sterownik do odczytu klucza nie został znaleziony, a wcześniej program nie znalazł żetonu na dysku - program sam zaproponuje instalację sterownika do klucza sprzętowego Kod gwarancyjny Opcja Kod gwarancyjny w menu Administracja otwiera okno, pozwalające na wpisanie kodu gwarancyjnego otrzymanego przy zakupie Przedłużonej Gwarancji. Uwaga: Podanie kodu gwarancyjnego wymagane jest w przypadku aktualizowania posiadanych wersji programu. Pozwala korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w programie do czasu wygaśnięcia wykupionej Przedłużonej Gwarancji. 20 Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

21 Ograniczenia wersji demonstracyjnej Bezpośrednio po zainstalowaniu program działa jako wersja demonstracyjna. Oznacza to, że: program pracuje jako wersja jednostanowiskowa możliwe jest prowadzenie ewidencji tylko dla jednej firmy (poza firmą DEMO) w jednym roku mogą być otwarte tylko dwa okresy księgowe liczba zadekretowanych dokumentów nie może przekroczyć 20 Poza tym wersja demonstracyjna nie posiada żadnych ograniczeń funkcjonalnych. Możemy zatem wprowadzić niezbędne dane i zapoznać się dokładnie z działaniem programu jeszcze przed dokonaniem autoryzacji. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU AKTYN W FK DO PRACY Skoro mamy już zainstalowany program, możemy przejść do kolejnego etapu jakim jest wdrożenie systemu czyli przygotowanie go do pracy. Musimy utworzyć bazę danych firmy, a następnie skonfigurować i ustawić wszystkie parametry wymagane do prawidłowej pracy programu. Utworzenie bazy danych firmy Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać to fizyczne utworzenie bazy danych dla nowej firmy. W tym celu uruchamiamy program Adminfk, który znajduje się w katalogu głównej bazy danych (standardowo jest to katalog C:\Program Files\Database). Skrót do tego programu dostępny jest w menu Programy/AKTYN W Finanse Księgowośc/Administrator pojawiającym się po kliknięciu przycisku Start na pasku zadań widocznym u dołu ekranu. Innym sposobem szybkiego uruchamiania programu jest utworzenie ikony skrótu na Pulpicie lub przeciągnięcie jej na systemowy pasek zadań. Uwaga: Informacje na temat sposobu tworzenia skrótów i umieszczania ich na pasku zadań można znaleźć w dokumentacji systemu Windows. Finanse-Księgowość 21

22 W menu głównym Administatora wybieramy opcję Firmy, a następnie Nowa Firma. Po potwierdzeniu pytania Czy chcesz utworzyć bazę danych dla nowej firmy, wpisujemy nazwę pliku nowej bazy danych. Następnie wskazujemy katalog, w którym zostanie umieszczony nowo powstały plik z danymi. Może to być katalog, w którym wcześniej została zaistalowana baza programu z danymi konfiguracyjnymi. Standardowo będzie to katalog C:\Program Files\Database. Na zakończenie procesu tworzenia bazy danych potwierdzamy nazwę zakładanej firmy i klikamy OK. Za pomocą drugiej opcji w menu Firmy mamy możliwość wyświetlenia listy utworzonych baz danych. Przy pierwszym uruchomieniu programu na liście tej będzie znajdować się jedna pozycja. Będzie to baza danych fimy o nazwie Demo, która powstała w momencie instalacji programu. Baza ta zawiera przykładowe ustawienia systemu, dzięki czemu użytkownik będzie mógł zapoznać się z możliwościami programu, a także wprowadzić przykładowe dane, przygotowując się w ten sposób do właściwej pracy z prawdziwą firmą. 22 Aktyn W Programy wspomagające zarządzanie

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość od wersji 4.0.0.1 Suplement River Jacek Bator Sp. J. 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (012) 639-66-55, fax: (012) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu Aktyn

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes import danych w KH

Aplikacja Ramzes import danych w KH Aplikacja Ramzes import danych w KH podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe)

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) 1. Aplikacja pracuje na bazie programu Access 2007. Jeżeli nie posiadasz

Bardziej szczegółowo