Moduł przekaźnikowy MP-8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł przekaźnikowy MP-8"

Transkrypt

1 Moduł przekaźnikowy MP-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Rev. MP8.1.5

2 SPIS TREŚCI OSTRZEŻENIA I ISTOTNE UWAGI...3 PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA...5 OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU...6 Diody sygnalizacyjne stanów głowic...6 Komora zaciskowa...6 WSPÓŁPRACA MODUŁU Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI...7 Współpraca z centralą MSMR Współpraca z innymi urządzeniami...7 KONFIGUROWANIE MODUŁU PRZEKAŹNIKOWEGO...8 MONTAŻ I PODŁĄCZANIE MODUŁU...9 Dokonywanie połączeń...12 Podłączenie do centrali MSMR Podłączanie modułu zasilającego ZSA-12 (wersja MP-8 z zasilaniem awaryjnym)...15 Podłączanie zasilania sieciowego (wersja MP-8 z zasilaniem sieciowym)...16 Podłączanie urządzeń poprzez wyjścia przekaźnikowe...16 URUCHAMIANIE SYSTEMU...16 ZALECENIA I UWAGI EKSPLOATACYJNE...17 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE...17 TYPOWE AWARIE I SPOSOBY POSTĘPOWANIA...17 OPIS PROTOKOŁU MODBUS RTU...18 Format danych...18 Zaimplementowane funkcje protokołu...18 Mapa rejestrów

3 OSTRZEŻENIA I ISTOTNE UWAGI Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa urządzenia muszą być montowane, obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed podjęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzeń należy dokładnie przeczytać w całości poniższą instrukcję. W urządzeniu znajduje się napięcie niebezpieczne dla życia ludzi i zwierząt. Zdejmowanie pokrywy obudowy zacisków oraz dokonywanie jakichkolwiek prac montażowych, konfiguracyjnych i serwisowych wolno dokonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu. Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, wymiany części i podzespołów oraz zmian w urządzeniach. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z opisami zawartymi w poniższej instrukcji, w przeciwnym razie mogą działać nieprawidłowo i nie gwarantować bezpieczeństwa. Nie należy używać uszkodzonych lub częściowo niesprawnych urządzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, lub nieprawidłowości w pracy urządzeń należy bezwzględnie zaprzestać ich używania i skontaktować się z producentem urządzenia lub jego autoryzowanym serwisem. Niezbędne jest zapewnienie możliwości odłączenia urządzenia od sieci zasilającej po jej zainstalowaniu. Ponieważ urządzenie nie posiada własnego wyłącznika ani przewodu z wtyczką, konieczne jest wbudowanie w stałą instalację elektryczną łącznika umożliwiającego takie odłącznie. Urządzenie odłączające musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. 3

4 Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol ten umieszczony na produkcie, jego instrukcji obsługi lub jego opakowaniu stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa domowego (odpad komunalny). Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku i ludzkiemu zdrowiu w przypadku niewłaściwego składowania. Recykling pomaga zachować naturalne zasoby. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu, proszę skontaktować się z Państwa lokalnym urzędem miasta lub gminy, z lokalną firmą zajmującą się wywozem odpadów, lub producentem urządzenia. Opakowanie wielokrotnego użytku. Opakowanie przeznaczone do recyklingu. Powyższe dwa symbole dotyczą opakowania urządzenia. Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usuniecie elementów opakowania w sposób nie zagrażający środowisku. Data produkcji urządzenia Data produkcji poszczególnych urządzeń zakodowana jest w numerze fabrycznym. Numer fabryczny składa się z ośmiu cyfr, z których dwie pierwsze od lewej określają rok produkcji, a dwie kolejne miesiąc produkcji urządzenia. Nr fabr. RRMMxxxx RR rok produkcji MM miesiąc produkcji 4

5 PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Urządzenie przeznaczone jest do współpracy z systemem monitorowania gazów MSMR-16. Rozszerza ilość standardowych wyjść przekaźnikowych centrali MSMR-16 z 4 do maksymalnej ilości 36 (po 8 wyjść przekaźnikowych w module). Moduł komunikuje się z urządzeniem nadrzędnym (centrala MSMR-16) za pomocą łącza RS-485 z zaimplementowanym protokołem Modbus RTU (komunikacja RS) lub za pomocą łącza komunikacji z głowicami pomiarowo-detekcyjnymi (komunikacja DC). Za pomocą łącza RS-485 istnieje także możliwość połączenia modułów MP-8 z innymi urządzeniami nadrzędnymi wyposażonymi w takie łącze i zaimplementowany protokół Modbus RTU. Sterowanie poszczególnymi wyjściami przekaźnikowymi w danym module odbywa się z poziomu systemu nadrzędnego (np. centrali MSMR-16). Moduł dostępny jest w dwóch wersjach zasilania: 230VAC/50Hz (wersja standardowa) lub 12VDC. Do wersji z zasilaniem 12VDC dostępny jest zasilacz sieciowo-akumulatorowy ZSA-12 (z akumulatorem podtrzymującym pracę urządzenia po zaniku napięcia sieciowego). Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego. Moduł posiada lokalną sygnalizację stanu pracy i sytuacji awaryjnych w postaci dwóch diod LED umieszczonych na panelu frontowym. Rys.1. Widok i podstawowe wymiary modułu MP-8 (wymiary podane w mm) 5

6 Diody sygnalizacyjne stanów głowic OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU Diody te sygnalizują stan pracy modułu oraz stany awaryjne. Szczegółowy opis stanów diod znajduje się w tabeli 1. Tabela 1. Opis interpretacji stanów diod sygnalizacyjnych modułu przekaźnikowego Lp. Dioda Stan Interpretacja 1 PRACA Brak świecenia Brak zasilania modułu. Moduł wyłączona 2 (zielona) Świecenie ciągłe Tryb normalnej pracy modułu. 3 AWARIA Brak świecenia Brak stanów awaryjnych 4 (żółta) Świecenie ciągłe Awaria komunikacji z modułem 5 Jednostajne miganie Błąd konfiguracji modułu Komora zaciskowa Komora zaciskowa znajduje się pod pokrywą obudowy. Dostęp do zacisków przyłączeniowych możliwy jest po odkręceniu 4 wkrętów mocujących pokrywę obudowy. Szczegółowy opis zacisków przyłączeniowych znajduje się w rozdziale: Montaż i podłączenie modułu. Zaciski Z1-Z4 montowane są w zależności od wersji modułu przekaźnikowego: Z1, Z2 zasilanie sieciowe; Z3, Z4 zasilanie 12VDC. Rys.2. Widok modułu MP-8 po odkręceniu pokrywy obudowy 6

7 Wpusty kablowe Wpusty kablowe służą do wprowadzania przewodów połączeniowych do wnętrza obudowy modułu przekaźnikowego (wpusty kablowe nie są standardowym wyposażeniem modułu przekaźnikowego). WSPÓŁPRACA MODUŁU Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI Współpraca z centralą MSMR-16 Moduł przystosowany jest do współpracy z centralą MSMR-16. Do centrali można podłączyć do czterech modułów przekaźnikowych. Moduły przekaźnikowe mogą być podłączane do centrali poprzez linię łączącą głowice pomiarowo-detekcyjne (komunikacja DC) lub poprzez łącze RS-485 (protokół MODBUS RTU). Wyjścia przekaźnikowe są w pełni konfigurowalne z poziomu centrali. Możliwe jest określenie sytuacji jaka ma powodować wyzwolenie przekaźnika, wybrać głowice które mają go uaktywnić, określić sposób zadziałania przekaźnika na sumę lub iloczyn logiczny wybranych głowic (szczegółowe informacje: patrz instrukcja obsługi centrali MSMR-16). Współpraca z innymi urządzeniami Moduł może być sterowany przez inne urządzenia wykorzystujące potoków MODBUS RTU. Moduł przekaźnikowy MP-8 wyposażone jest w port RS-485 (zaciski Z33-Z35) do którego można podłączyć inne urządzenia typu Master. Producent urządzenia udostępnia sposób dostępu do kolejnych rejestrów i obsługiwane funkcje (patrz: Opis protokołu MODBUS RTU ). 7

8 KONFIGUROWANIE MODUŁU PRZEKAŹNIKOWEGO UWAGA! Wszelkie zmiany w ustawieniach konfiguracyjnych należy dokonywać wyłącznie przy całkowicie wyłączonym module przekaźnikowym! (Patrz: Ostrzeżenia i istotne uwagi ) Przed zainstalowaniem i uruchomieniem modułu należy go odpowiednio skonfigurować za pomocą zworek konfiguracyjnych umieszczonych wewnątrz komory zaciskowej (patrz: Rys. 3). Konfiguracja ustawień centrali sterującej dla komunikacji wykorzystującej protokół MODBUS musi być identyczna z konfiguracją modułu przekaźnikowego; centrala powinna być skonfigurowana jako Master. Dostęp do komory zaciskowej jest możliwy po odkręceniu 4 śrub mocujących pokrywę obudowy. Rys.3. Widok zacisków przyłączeniowych i zworek konfiguracyjnych modułu przekaźnikowego Adres modułu oraz ustawienia komunikacji odbywa się dzięki umieszczonym wewnątrz zworkom. Ustawienia konfiguracyjne przedstawia (patrz: Tabela 2). Adresy w poszczególnych modułach powinny być nadawane kolejno od 101 do

9 Oznaczenie P1 P2 Tabela 2. Opis zworek konfiguracyjnych modułu przekaźnikowego MP-8 Funkcja Ustala adres modułu przekaźnikowego Sposób komunikacji P3* Konfiguracja komunikacji RS (MODBUS) P4* Prędkość transmisji (MODBUS) Ustawienie zworek Opis 3-5, 4-6 Adres modułu przekaźnikowego , 4-6 Adres modułu przekaźnikowego , 2-4 Adres modułu przekaźnikowego , 2-4 Adres modułu przekaźnikowego Komunikacja DC 1-2 Komunikacja RS 3-5, 4-6 8E1 8 bitów danych, bit parzystości, bit stopu 1-3, 4-6 8O1 8 bitów danych, bit nieparzystości, bit stopu 3-5, 2-4 8N1 8 bitów danych, brak bitu parzystości, 1 bit stopu 1-3, 2-4 8N2 8 bitów danych, brak bitu parzystości, 2 bity stopu 2-3, 5-6, bps 2-3, 5-6, bps 2-3, 4-5, bps 1-2, 5-6, bps 1-2, 5-6, bps * Pola wymagane tylko dla komunikacji RS MONTAŻ I PODŁĄCZANIE MODUŁU Aby urządzenie mogło poprawnie funkcjonować należy je odpowiednio zamontować i podłączyć. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższym opisem. Montaż urządzenia i instalacji kablowych należy powierzyć osobom wykwalifikowanym, posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Instalacja i montaż systemu powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami BHP, Ppoż., zasadami prowadzenia instalacji elektrycznych oraz przepisami obowiązującymi na danym terenie. Montaż elementów systemu w strefach zagrożenia wybuchem powinien być wykonywany w oparciu o wymagania PN-EN (Patrz także: Ostrzeżenia i istotne uwagi ). Montaż urządzenia w pomieszczeniach o szczególnie uciążliwych warunkach (duże zapylenie, silne zakłócenia elektromagnetyczne, duża wilgotność, szczególne narażenia na udary elektryczne oraz mechaniczne, itp.) należy bezwzględnie konsultować z producentem. Aby dostać się do zacisków należy zdemontować pokrywę obudowy, która przykręcona jest za pomocą czterech śrub. Do łączenia poszczególnych elementów należy używać odpowiednich przewodów, o określonych parametrach, zgodnie z zaleceniami i przepisami obowiązującymi w pomieszczeniach, gdzie będą one instalowane, oraz z zaleceniami producenta (patrz: Tabela 3). 9

10 Tabela 3. Zalecane typy, przekroje oraz długości kabli połączeniowych Przekrój żyły Maksymalna długość Połączenie Zalecane typy Ilość żył [mm2] przewodu [m] Moduł sieć zasilająca YDY, YLY, 1,5 2 Według potrzeb 230VAC/50Hz Moduł głowice pomiarowo-detekcyjne Moduł centrala Moduł urządzenia sterowane z wyjść przekaźnikowych Moduł magistrala RS-485 (MODBUS) LiYY LiYY, YLY, YDY, YKSLY, YStY YLY, LiYY, YStY 1, * Max. 1,5 Według potrzeb Zgodnie z zaleceniami dla dwuprzewodowej magistrali RS-485 (Modbus RTU) Przewody stosowane w systemie należy montować zgodnie z zasadami montażu i prowadzenia instalacji elektrycznych określonych w odpowiednich przepisach. Wszystkie czynności montażowe należy wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu. Zasilanie sieciowe do modułu powinno być na oddzielnym, zabezpieczonym obwodzie. Ponieważ moduł nie posiada własnego wyłącznika ani przewodu z wtyczką, konieczne jest wbudowanie w stałą instalację elektryczną łącznika umożliwiającego odłączenie go od sieci zasilającej. Urządzenie odłączające musi być zainstalowane zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi stałych instalacji elektrycznych. Moduł przekaźnikowy musi być montowana wewnątrz budynków, w takim miejscu, aby nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, duże zapylenie i dostęp osób niepowołanych. Jednocześnie musi znajdować się w miejscu dostępnym dla osób obsługi i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urządzenia musi umożliwiać dobrą widoczność jego elementów sygnalizacyjnych, oraz łatwy i szybki dostęp do komory zaciskowej. Moduł powinien być montowany w taki sposób aby blok zasilania i komunikacji znajdował się w górnej części obudowy a blok przekaźników w dolnej (patrz: Rys. 2). W celu zamontowania modułu przekaźnikowego należy: odkręcić i zdjąć pokrywę obudowy, w narożnikach obudowy rozmieszczone są otwory do wkrętów mocujących Urządzenie montowane jest za pomocą czterech wkrętów 6mm. Dopuszczalny jest montaż na dwóch górnych otworach mocujących, wybrać otwory do wprowadzenia przewodów instalacji do obudowy i wybić je wkrętakiem, w otworach zamocować wpusty uszczelniające i przeprowadzić przez nie kable instalacji, ustawić odpowiednio zworki konfiguracyjne P1...P4 (patrz: Tabela 2), podłączyć przewody do zacisków zgodnie z opisem (patrz: Dokonywanie połączeń ), przykręcić pokrywę obudowy. Wszystkie zaciski przyłączeniowe oraz zworki konfiguracyjne modułu znajdują się wewnątrz obudowy. Dostęp do środka możliwy jest po odkręceniu czterech wkrętów mocujących pokrywę obudowy. Aby połączyć moduł z urządzeniami współpracującymi należy zastosować zaciski umieszczone wewnątrz obudowy. Zaciski są typu wtykowego co ułatwia wykonanie połączenia z elementami peryferyjnymi (patrz: Tabela 4). 10

11 Tabela 4. Opis zacisków modułu przekaźnikowego MP-8 Nr zacisku Opis Z1 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz (zaciski nie występują w wersji 12VDC) Z2 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz (zaciski nie występują w wersji 12VDC) Z3 Zasilanie 12VDC [+] (zaciski nie występują w wersji 230VAC/50Hz) Z4 Zasilanie 12VDC [-] (zaciski nie występują w wersji 230VAC/50Hz) Z5 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK1 Z6 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK1 Z7 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK1 Z8 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK2 Z9 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK2 Z10 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK2 Z11 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK3 Z12 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK3 Z13 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK3 Z14 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK4 Z15 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK4 Z16 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK4 Z17 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK5 Z18 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK5 Z19 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK5 Z20 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK6 Z21 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK6 Z22 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK6 Z23 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK7 Z24 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK7 Z25 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK7 Z26 Styk normalnie zwarty wyjścia przekaźnikowego PK8 Z27 Styk wspólny wyjścia przekaźnikowego PK8 Z28 Styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego PK8 Z29 Dodatni zacisk zasilająco-komunikacyjny (komunikacja DC) Z30 Ujemny zacisk zasilająco-komunikacyjny (komunikacja DC) Z31 Dodatni zacisk zasilająco-komunikacyjny (zdublowane Z29) Z32 Ujemny zacisk zasilająco-komunikacyjny (zdublowane Z30) Z33 Zacisk D0 portu RS-485 (MODBUS) Z34 Zacisk D1 portu RS-485 (MODBUS) Z35 Zacisk COM portu RS-485 (MODBUS) Zaciski Z1-Z4 montowane są w zależności od wybranej wersji modułu przekaźnikowego. Opisy stanów wyjść przekaźnikowych dotyczą sytuacji po włączeniu zasilania, przy nieaktywnych wyjściach przekaźnikowych. Po ustawieniu zworek konfiguracyjnych i podłączeniu wszystkich przewodów należy szczelnie zamknąć pokrywę obudowy. 11

12 Dokonywanie połączeń Połączeń należy dokonywać szczególnie uważnie, zgodnie z instrukcjami montażu dotyczącymi współpracujących urządzeń oraz zgodnie z poniższymi opisami i rysunkami. Należy pamiętać, że niewłaściwa konfiguracja lub złe połączenie elementów systemu może spowodować ich nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie. Podłączenie do centrali MSMR-16 Połączenia z centralą można dokonać wykorzystując jeden z dwóch dostępnych rodzajów komunikacji: - komunikacje DC, zaciski Z29 i Z30 lub zdublowane Z31 i Z32, - komunikacje RS, zaciski Z33-Z35. Połączenie z zastosowaniem komunikacji DC można wykonać poprzez bezpośrednie połączenie modułu przekaźnikowego z centralą MSMR-16 lub w konfiguracji z głowicami detekcyjnymi MGX-70 lub GDX-70 (szeregowe połączenie patrz: Rys. 4). Przykład wykorzystania portu RS485 (MODBUS RTU) modułu przekaźnikowego do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym np. centrala MSMR-16, przedstawia Rys. 5. Opis protokołu komunikacyjnego zawarty jest w rozdziale Opis protokołu MODBUS RTU. Do jednej centrali MSMR-16 można podłączyć do czterech modułów przekaźnikowych. Numer skonfigurowanego przekaźnika w centrali odpowiada następującym adresom modułów przekaźnikowych: - przekaźniki o numerach od 5 do 12 moduł o adresie 101, - przekaźniki o numerach od 13 do 20 moduł o adresie 102, - przekaźniki o numerach od 21 do 28 moduł o adresie 103, - przekaźniki o numerach od 29 do 36 moduł o adresie

13 Rys.4. Przykład konfiguracji i połączenia do systemu pomiarowego z centralą MSMR-16 (komunikacja DC) 13

14 Tabela 5. Podłączenie głowic pomiarowo-detekcyjnych lub centrali MSMR-16 Zacisk głowicy MGX-70, GDX-70 lub Zacisk modułu przekaźnikowego Funkcja centrali MSMR-16 MP-8 Z1 lub Z3 Z29 lub Z31 (D+) Dodatni przewód zasilająco-komunikacyjny Z18 lub Z20 (D+) Z2 lub Z4 Z19 lub Z21 (D-) Z30 lub Z32 (D-) Ujemny przewód zasilająco-komunikacyjny Rys.5. Przykład konfiguracji z centralą MSMR-16 (RS-485) Tabela 6. Podłączenie modułu przekaźnikowegomp-8 z centrala MSMR-16 (RS-485) Zacisk centrali Zacisk modułu Funkcja MSMR-16 przekaźnikowego MP-8 Z22 (D0) Z33 (D0) Linia D0 interfejsu RS-485 Z23 (D1) Z34 (D1) Linia D1 interfejsu RS-485 Z24 (COM) Z35 (COM) Ekran ochronny 14

15 Podłączanie modułu zasilającego ZSA-12 (wersja MP-8 z zasilaniem awaryjnym) Wersje modułów MP-8 z zasilaniem 12VDC mogą być zasilane z zewnętrznego źródła zasilania zapewnionego przez użytkownika lub z zasilacza sieciowo-akumulatorowego ZSA-12 (ALTER SA). Urządzenie zasilające moduł podłączane jest do dedykowanego wejścia typu wtykowego (Z3, Z4). Zasilacz ZSA-12 posiada wbudowany akumulator, który zapewnia podtrzymywanie zasilania nawet po zaniku napięcia sieciowego. Zasilacz ZSA-12 posiada wydajność prądową zapewniającą możliwość zasilenia do czterech modułów MP-8. Sposób podłączenia zasilacza ZSA-12 do modułu przekaźnikowego przedstawia Rys. 6. Rys.6. Widok połączenia zasilacza ZSA-12 z modułem przekaźnikowym MP-8 15

16 Podłączanie zasilania sieciowego (wersja MP-8 z zasilaniem sieciowym) Połączenie to dokonywane jest przez bezpośrednie podłączenie zasilania sieciowego do zacisków Z1 i Z2 (patrz: Rys.7). Rys.7. Podłączenie zasilania sieciowego do modułu przekaźnikowego MP-8 Podłączanie urządzeń poprzez wyjścia przekaźnikowe Połączenia urządzeń z wyjściami przekaźnikowymi należy wykonywać zgodnie z potrzebami, wykorzystując odpowiednie zaciski styków przekaźników (patrz: Tabela 4). Możliwe jest odpowiednie łączenie wyjść przekaźnikowych ze sobą. Wszystkie styki przekaźników są bezpotencjałowe i podczas dokonywania podłączeń należy bezwzględnie przestrzegać ich maksymalnych obciążeń. Maksymalna obciążalność styków przekaźnikowych wynosi: 2A/250VAC lub 2A/24VDC. Opisy stanów wyjść przekaźnikowych dotyczą sytuacji po włączeniu zasilania, przy nieaktywnych wyjściach przekaźnikowych. W sytuacji aktywacji danego wyjścia przekaźnikowego, styk wspólny (COM) przekaźnika jest przełączany. Opis styków przekaźnikowych: NC styk normalnie zwarty, COM styk wspólny, NO syk normalnie rozwarty. URUCHAMIANIE SYSTEMU Po poprawnym zamontowaniu i połączeniu systemu należy przystąpić do jego uruchomienia. W tym celu należy, przy pomocy zewnętrznego włącznika, załączyć zasilanie modułu. Po załączeniu zasilania na obudowie modułu przekaźnikowego świeci zielona dioda praca. Podczas załączenia zasilania przełączane są także styki przekaźników wyjściowych. Jeśli ustawienia konfiguracyjne są właściwe i komunikacja z urządzeniem nadrzędnym przebiega poprawnie dioda awaria jest wygaszona. Jeśli moduł pracuje w systemie pomiarowym wraz z centralą MSMR-16, centrala nie powinna wyświetlać komunikatu Awaria modułu zewnętrznego (szczegółowe informacje: patrz instrukcja obsługi centrali MSMR-16). Zaleca się sprawdzenie działania przekaźników modułu przekaźnikowego MP-8. Jedną z możliwości sprawdzenia funkcjonowania działania wyjść przekaźnikowych jest wymuszenie sytuacji alarmowej np. wykorzystując centralę MSMR-16. Pamiętać należy o poprawnej konfiguracji centrali. Po symulacji stanu awaryjnego sprawdzić czy wybrany przekaźnik modułu MP-8 zareagował poprawnie (czy styki przekaźnika zostały przełączone). 16

17 ZALECENIA I UWAGI EKSPLOATACYJNE Wszystkie elementy systemu powinny być utrzymywane w należytej czystości. Nie należy dopuszczać do zabrudzenia i zakurzenia modułu. Do czyszczenia elementów systemu należy używać wyłącznie miękką ściereczkę, suchą lub lekko zwilżoną czystą wodą. Zabronione jest używanie do czyszczenia rozpuszczalników, alkoholu, detergentów, wody, lub innych płynów. Urządzenie należy chronić przed dostępem przez dzieci i osoby niepowołane. Obsługę systemu należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. Wszelkie naprawy i wymiany części lub podzespołów systemu należy powierzać producentowi lub jego autoryzowanemu serwisowi. Wszystkie naprawy i wymiany podzespołów należy dokonywać przy odłączonym zasilaniu. Urządzenie nie może być narażone na działanie cieczy (zalanie), uszkodzenia mechaniczne i udary elektryczne. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Ilość wyjść przekaźnikowych 8 Tryb pracy układu Ciągły Zasilanie Sieciowe lub sieciowo-akumulatorowe (opcja) Pobór mocy <= 4W Maksymalna obciążalność styków wyjść przekaźnikowych 2A/250VAC 2A/24VDC Materiał obudowy PS Stopień szczelności obudowy IP54 Zakres temperatur pracy C Zakres wilgotności pracy 30 90%Rh (bez kondensacji) Graniczne temperatury przechowywania C Wymiary całkowite 180x182x92 Waga 850g TYPOWE AWARIE I SPOSOBY POSTĘPOWANIA Wszelkie naprawy elementów systemu muszą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, oraz zgodnie z wymaganiami wszelkich przepisów i norm. Ze względu na to, zaleca się, aby naprawy takie powierzać wyłącznie producentowi lub autoryzowanemu przez niego serwisowi. Poniżej znajduje się lista typowych awarii oraz sposobu postępowania przy ich wystąpieniu. Sygnalizowany stan Prawdopodobna przyczyna Sposób usunięcia Stany awaryjne modułu przekaźnikowego Świecenie ciągłe diody AWARIA Awaria komunikacji z modułem przekaźnikowym Skontrolować poprawność podłączenia oraz zasilanie Jednostajne miganie diody AWARIA Źle skonfigurowany moduł przekaźnikowy Brak świecenia diody PRACA Zanik napięcia zasilającego modułu zewnętrznego Wyłączyć zasilanie modułu przekaźnikowy, dokonać ponownej konfiguracji modułu, ponownie włączyć zasilanie Sprawdzić obwód zasilania 17

18 OPIS PROTOKOŁU MODBUS RTU Parametry transmisji interfejsu komunikacyjnego są ustawiane przy pomocy zworek konfiguracyjnych umieszczonych na płytce modułu przekaźnikowego pod pokrywą obudowy. Format danych - protokół: MODBUS RTU - standard komunikacji : RS485, 2 przewody, półduplex - prędkość: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, bps - ilość bitów danych: 8 - bit parzystości, bit nieparzystości lub brak kontroli parzystości (dodatkowy bit stopu) - bity stopu: 1 lub 2 Zaimplementowane funkcje protokołu Zaimplementowano funkcję 0x0F(hex), 15(dec) - zapis grupy wyjść cyfrowych. Dane umieszczone są w rejestrach 1 bitowych. Mapa rejestrów Mapa rejestrów podzielono na zakres adresów od 0x1000(hex) do 0x1007(hex), w których zawarte są stany binarne przekaźników. L.p. Adres (hex) Numer przekaźnika w module MP-8 1 0x1000 PK1 2 0x1001 PK2 3 0x1002 PK3 4 0x1003 PK4 5 0x1004 PK5 6 0x1005 PK6 7 0x1006 PK7 8 0x1007 PK8 Moduł przekaźnikowy może mieć przypisane adres 101, 102,103 lub 104. Przykład: Wysyłane jest do modułu przekaźnikowego o adresie 101, polecenia załączenia (pozycja NC) grupy ośmiu wyjść przekaźnikowych począwszy od adresu 0x1000. Zapytanie Odpowiedź Pole Wartość (hex) Pole Wartość (hex) Adres urządzenia 0x65 Adres urządzenia 0x65 Funkcja 0x0F Funkcja 0x0F Początkowy adres Hi 0x10 Początkowy adres Hi 0x10 Początkowy adres Lo 0x00 Początkowy adres Lo 0x00 Ilość wyjść Hi 0x00 Ilość wyjść Hi 0x00 Ilość wyjść Lo 0x08 Ilość wyjść Lo 0x08 Ilość bajtów danych 0x01 CRC 16 bitów Bajt danych 0x0F CRC 16 bitów 18

19 19

20 KARTA GWARANCYJNA MP-8 Moduł Wyjść Przekaźnikowych Data sprzedaży przez producenta: Data sprzedaży przez sprzedawcę: Numer fabryczny: Okres gwarancji: 24 miesiące od daty sprzedaży.... podpis i pieczęć sprzedawcy 20

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Zasilacz ZSA-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Zasilacz ZSA-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU Zasilacz ZSA-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Rev.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Centrala MSMR-16 przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji stężeń gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Typ ZS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasilacz Typ ZS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz Typ ZS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Rev. ZS12.1.0

Bardziej szczegółowo

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16

KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 KONWERTER TRANSMISJI GŁOWIC KT-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Konwerter KT-16 jest urządzeniem pośredniczącym pomiędzy głowicami pomiarowodetekcyjnymi a jednostką nadrzędną. Przy jego pomocy

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Transmiter prądowy 4-20mA typ RSTP-4

Transmiter prądowy 4-20mA typ RSTP-4 Transmiter prądowy 4-20mA typ RSTP-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą

Bardziej szczegółowo

Ostrzegawcza tablica świetlna Typ OTS-12

Ostrzegawcza tablica świetlna Typ OTS-12 Ostrzegawcza tablica świetlna Typ OTS-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą

Bardziej szczegółowo

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TYP SDG

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TYP SDG SYSTEM DETEKCJI GAZÓW TYP SDG Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu System SDG przeznaczony jest głównie do detekcji gazów (wybuchowe, toksyczne lub ubytek tlenu) w obiektach i pomieszczeniach,

Bardziej szczegółowo

Moduł zamykania zaworu MZ-1

Moduł zamykania zaworu MZ-1 Moduł zamykania zaworu MZ-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny ZA-DIN

Zasilacz awaryjny ZA-DIN Zasilacz awaryjny ZA-DIN INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFORMATOR TECHNICZNY SYSTEMY STACJONARNE I PRZENOŚNE Rev. IT.8.0 (19-02-2013) SPIS TREŚCI ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ STACJONARNYCH... 5 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16... 6 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka...

Bardziej szczegółowo

Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8

Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFORMATOR TECHNICZNY SYSTEMY STACJONARNE Rev. IT.9.3 (08-04-2016) SPIS TREŚCI ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ STACJONARNYCH... 5 SYSTEM DETEKCYJNO-ODCINAJĄCY SDO /P-Z... 6 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Moduł wizualizacyjny MW-32

Moduł wizualizacyjny MW-32 Moduł wizualizacyjny MW-32 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

Centrala detekcyjna SDO/P-Z (następca wersji /P, /Z)

Centrala detekcyjna SDO/P-Z (następca wersji /P, /Z) Centrala detekcyjna SDO/P-Z (następca wersji /P, /Z) INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Obudowa ME-2-S wyposażona jest w półki z perforacjami do montażu modułów kontrolerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ZEWNĘTRZNE EL-800WS, EL-1200WS

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ZEWNĘTRZNE EL-800WS, EL-1200WS INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ZEWNĘTRZNE EL-350WS, EL-600WS EL-800WS, EL-1200WS Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD Roger Access Control System Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. WSTĘP 1.1 O tej instrukcji Niniejsza instrukcja ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZUJĄCO-ODCINAJĄCY TYP SSO-2004

SYSTEM SYGNALIZUJĄCO-ODCINAJĄCY TYP SSO-2004 SYSTEM SYGNALIZUJĄCO-ODCINAJĄCY TYP SSO-2004 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu System SSO-2004 przeznaczony jest głównie do zabezpieczania budynków kotłowni lokalnych i osiedlowych opalanych

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY SYSTEM MONITORUJĄCO- REJESTRUJĄCY TYP MSMR-4

MIKROPROCESOROWY SYSTEM MONITORUJĄCO- REJESTRUJĄCY TYP MSMR-4 MIKROPROCESOROWY SYSTEM MONITORUJĄCO- REJESTRUJĄCY TYP MSMR-4 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu Centrala MSMR-4 przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji stęŝeń gazów wybuchowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET

Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET Roger Access Control System Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET Wersja sprzętowa: 1.3 Wersja dokumentu: Rev. B 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home.

mh-io32 Moduł logiczny / 32. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io3 Moduł logiczny / 3. kanałowy sterownik włącz / wyłącz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów.

SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA i przeglądy okresowe detektorów i mierników gazu. URUCHOMIENIA systemów. PRODUKCJA STACJONARNE systemy detekcji i pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych oraz tlenu. PRZENOŚNE mierniki i detektory gazów. DOMOWE Alarmy Gazowe. SERWIS SERWIS gwarancyjny i pogwarancyjny. KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR

Instrukcja obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR Roger Access Control System Instrukcja obsługi modułu rozszerzeń we-wy XM-6DR Wersja firmware: 1.0.0 Wersja sprzętowa: 1.1 Wersja dokumentu: Rev. E 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Ekspander XM-6DR jest modułem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET

Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET Roger Access Control System Instrukcja instalacji zestawów PR411DR-SET oraz PR402DR-SET Wersja sprzętowa: 2.0 Wersja dokumentu: Rev. A 2017 ROGER sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

Centrala pomiarowa MSMR-16

Centrala pomiarowa MSMR-16 Centrala pomiarowa MSMR-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Obwody końcowe (maks. 4 obwody po 20 opraw) 1. Instalacja okablowania systemu FZLV. Schemat blokowy systemu FZLV: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla

SDM-8AO. Moduł rozszerzający 8 wyjść analogowych. wyprodukowano dla Wersja 1.0 16.05.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120, EL-120S EL-350, EL-350S, EL-350WS EL-600SL, EL-600TSL EL-600DSL, EL-600WS EL-800SL, EL-800BSL, EL-800TSL EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200BSL,

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Centrala detekcyjna SDO

Centrala detekcyjna SDO Centrala detekcyjna SDO INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD Roger Access Control System Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD Wersja dokumentu: Rev. B 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Moduł przekaźnika RM-2 jest dostępny w dwóch wersjach tj. w

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD

Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD Roger Access Control System Instrukcja instalacji modułu przekaźnikowego RM-2DR/RM-2DR-BRD Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Moduł przekaźnika RM-2 jest dostępny w dwóch wersjach tj. w

Bardziej szczegółowo

GŁOWICE SYSTEMU DETEKCJI SMARTMINI

GŁOWICE SYSTEMU DETEKCJI SMARTMINI GŁOWICE SYSTEMU DETEKCJI SMARTMINI Przeznaczenie i ogólna charakterystyka głowic Głowice systemu detekcji SMARTmini przeznaczone zostały do wykrywania niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych i par cieczy

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

AE-1050 przetwornik pętli prądowej 0-20mA z interfejsem RS485

AE-1050 przetwornik pętli prądowej 0-20mA z interfejsem RS485 Instrukcja obsługi AE-1050 przetwornik pętli prądowej 0-20mA z interfejsem RS485 1./ uwagi dotyczące bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi;

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S KONWETE ŚWIATŁOWODOWY DANYCH INT-FI int-fi_pl 10/09 Konwerter INT-FI umożliwia konwersję i transmisję danych przy pomocy kabli światłowodowych. Jest dedykowany do współpracy z magistralami komunikacyjnymi

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x184,5 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qregulator przeznaczony jest do pracy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Roger Access Control System Instrukcja instalacji panelu przycisków HRT82PB Oprogramowanie wbudowane: n/d Wersja sprzętowa: v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 2016 ROGER sp. z o.o. sp.k. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S MODUŁ ML/A-1-6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/8 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE MODUŁU ML/A-1-6 str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE MODUŁU ML/A-1-6 str. 5 4. MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL Instrukcja obsługi WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x Numer instrukcji: IMMU-51-01-08-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne, 26 600 Radom, ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home.

mh-io12e6 Moduł logiczny / 12. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz systemu F&Home. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA mh-io1e6 Moduł logiczny / 1. kanałowy sterownik włącz / wyłącz + 6. kanałowy sterownik rolet / bram / markiz

Bardziej szczegółowo

Konwerter transmisji głowic KT-16

Konwerter transmisji głowic KT-16 Konwerter transmisji głowic KT-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą

Bardziej szczegółowo