UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 marca 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/200/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dna 17 marca 2011 r. zmenająca uchwałę w sprawe wysokośc stawek opłat za zajęce pasa drogowego dróg publcznych na obszarze Masta Stołecznego Warszawy, z wyjątkem autostrad dróg ekspresowych Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dna 21 marca 1985 r. o drogach publcznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm. 2) ) uchwala sę, co następuje: 1. Załącznk nr 3 nr 4 do uchwały Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dna 27 maja 2004 r. w sprawe wysokośc stawek opłat za zajęce pasa drogowego dróg publcznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkem autostrad dróg ekspresowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 148, poz. 3717, z 2005 r. Nr 77, poz. 2036, z 2006 r. Nr 199, poz. 7564, z 2008 r. Nr 141, poz. 4985, Nr 218, poz. 9282, oraz z 2010 r. Nr 138, poz. 3249) otrzymują brzmene określone odpowedno w załącznkach nr 1 nr 2 do nnejszej uchwały. 2. Wykonane uchwały powerza sę Prezydentow Masta Stołecznego Warszawy. 3. Uchwała wchodz w życe po upływe 14 dn od dna ogłoszena w Dzennku Urzędowym Województwa Mazoweckego. Wceprzewodncząca Rady m. st. Warszawy Lga Krajewska 1) Zmany tekstu jednoltego wymenonej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz ) Zmany tekstu jednoltego wymenonej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 poz. 101, Nr 86, poz. 720 Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz Nr 225, poz oraz z 2011 r. Nr 5 poz. 13.

2 Załącznk nr 1 do uchwały nr XII/200/2011 Rady Masta Stołecznego Warszawy z dna 17 marca 2011 r. Wysokość dzennych stawek opłaty za zajęce 1 m 2 pasa drogowego przez rzut pozomy obektu budowlanego albo powerzchn reklamy Poz. 1 OBIEKTY kabny telefonczne, wszelkego rodzaju automaty (np.: do sprzedaży bletów, napojów, artykułów spożywczych, prasy, automaty do robena zdjęć) wtryny, gabloty - o powerzchn ne przekraczającej 2 m² kosk pawlony: handlowe, usługowe, KATEGORIA DROGI KRAJOWA WOJEWÓDZKA POWIATOWA GMINNA 2,00 zł 1,80 zł 1,50 zł 1,20 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2 a) nazemne 1,60 zł 1,10 zł 0,90 zł 0,80 zł wystawowe, ekspozycyjne: b) w przejścach podzemnych 1,80 zł 1,30 zł 1,10 zł 1,00 zł obekty, w których zlokalzowane są ośrodk ger, punkty przyjmowana zakładów 3 wzajemnych w zakrese bukmacherstwa, salony ger na automatach lub punkty gry na automatach o nskch wygranych 1) 4 przyczepy handlowe-gastronomczne, waty, altany, przekryca namotowe powłok pneumatyczne 1,75 zł 1,00 zł 0,75 zł 0,50 zł 5 barakowozy, obekty pojemnk kontenerowe (z wyłączenem terenu budowy) 1,60 zł 1,40 zł 1,20 zł 1,00 zł 6 urządzena rozrywkowe 3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 1,50 zł rusztowana, zadaszena ochronne (zabezpeczające) nne, zapewnające 7 swobodną komunkację (z wyłączenem terenu pasa drogowego zajętego w celu 0,20 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,10 zł prowadzena robót oraz terenu budowy) 8 watrołapy, śwetlk, szyby wentylacyjne, szyby dźwgowe, szybk zsypowe, 1,00 zł 0,80 zł 0,60 zł 0,40 zł

3 nadweszena (np. balkony, logge, częśc budynków znajdujące sę nad podcenam) 9 urządzena wentylacyjne klmatyzacyjne 2,00 zł 1,60 zł 1,20 zł 1,00 zł 10 pomnk obekty małej archtektury 2) 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 11 obekty budowlane, w których prowadzona jest dzałalność kulturalna3) oraz użytkowane na cele pomocy społecznej 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 12 maszty antenowe 3,00 zł 2,60 zł 2,00 zł 1,80 zł 13 nne obekty budowlane ne wymenone w poz ) 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 2,00 zł KATEGORIA DROGI Poz. REKLAMY KRAJOWA WOJEWÓDZKA POWIATOWA GMINNA a) o powerzchn 5) ne przekraczającej 3 4,10 zł 2,80 zł 2,50 zł 3,50 zł m² za 1 m² reklamy - z zastrzeżenem poz. 14 b) o powerzchn przekraczającej 3 m² do 15-30: 4,70 zł 3,40 zł 3,10 zł 3,70 zł 9 m² włączne c) o powerzchn przekraczającej 9 m² 5,20 zł 3,70 zł 3,30 zł 5,00 zł a) o powerzchn 5) ne przekraczającej 3 4,10 zł 2,80 zł 2,50 zł 3,50 zł m² reklamy cemne (neośwetlane, 15 b) o powerzchn przekraczającej 3 m² do nepodśwetlane): 5,65 zł 4,10 zł 3,70 zł 4,45 zł 9 m² włączne c) o powerzchn przekraczającej 9 m² 6,25 zł 4,45 zł 3,95 zł 6,00 zł a) o powerzchn 5) ne przekraczającej 3 reklamy z przewjaną powerzchną m² 4,10 zł 2,80 zł 2,50 zł 3,50 zł 16 reklamową typu scroll ze zmenną b) o powerzchn przekraczającej 3 m² do ekspozycją: 9 m² włączne 4,70 zł 3,40 zł 3,10 zł 3,70 zł c) o powerzchn przekraczającej 9 m² 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł reklamy emtowane na montorach wyśwetlaczach elektroncznych oraz w forme 17 ruchomych obrazów 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 18 reklamy na szyldach 6) o powerzchn ne przekraczającej 1 m² 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,60 zł 19 reklamy na markzach 7) 3,00 zł 2,40 zł 2,00 zł 1,80 zł 20 reklamy na parasolach 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł

4 21 reklamy na wtrynach gablotach 3,60 zł 2,80 zł 2,20 zł 1,80 zł reklamy stanowące dekoracje, umeszczane w zwązku z obchodam Śwąt: 22 Welkanocnych, Bożego Narodzena Nowego Roku 0,55 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł a) podśwetlanych od wewnątrz 1,30 zł 1,20 zł 1,10 zł 1,00 zł b) neośwetlanych oraz ośwetlanych z zewnątrz 1,50 zł 1,40 zł 1,30 zł 1,20 zł c) pełnących także nne funkcje nż ogłoszenowo-reklamowe (np. bankomat, 4,00 zł 3,00 zł 2,90 zł 2,80 zł kawomat tp.) 23 reklamy na słupach ogłoszenowych w forme walca: d) obrotowych, z przewjaną powerzchną reklamową, ze zmenną ekspozycją reklam, albo emtujących reklamy przy wykorzystanu wyśwetlaczy lub montorów elektroncznych 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 24 reklamy na zabytkowych słupach ogłoszenowych 8) 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł reklamy na przenośnych tablcach reklamowych znajdujących sę w cągach 25 peszych peszo-jezdnych z zastrzeżenem poz ,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 26 reklamy o treśc propagującej bezpeczeństwo na drodze 9) 0,20 zł 0,20 zł 0,10 zł 0,10 zł reklamy na remontowanych obektach a) o powerzchn ne przekraczającej 100 zabytkowych 10) zawerające nformacje m² 2,60 zł 1,85 zł 1,65 zł 2,50 zł 27 o sponsorowanu (fnansowanu) b) o powerzchn 11) przekraczającej 100 odbywającego sę remontu, umeszczane m² wyłączne na czas jego trwana: 5,20 zł 3,70 zł 3,30 zł 5,00 zł 28 reklamy na wszelkego typu nośnkach w przejścach podzemnych 1,50 zł 1,20 zł 1,00 zł 1,00 zł 29 reklamy w gablotach reklamowych zntegrowanych z watą przystankową 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 0,01 zł 30 reklamy nadmuchwane 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 1) o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1) 2) oraz art. 129 ust. 1 ustawy z dna 29 lstopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), 2) newelke obekty, w szczególnośc: kaplczk, krzyże przydrożne, fgury, posąg, wodotrysk, ławk, zegary słoneczne nne obekty archtektury ogrodowej, place zabaw dla dzec, w tym wolno stojące paskownce, huśtawk, drabnk, a także kosze na śmec śmetnk,

5 3) w rozumenu art. 2 ustawy z dna 25 paźdzernka 1991 r. o organzowanu prowadzenu dzałalnośc kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), 4) ne dotyczy m.n.: stacj palw, myjn samochodowych, parkngów, wat przystankowych, schodów, pochyln podjazdów dla osób nepełnosprawnych, do których ma zastosowane art. 22 ustawy o drogach publcznych (najem, dzerżawa, użyczene), 5) stawk opłat wymenone w poz.14 a), 15 a) 16 a) stosuje sę także dla reklam dwustronnych umeszczonych na jednym nośnku reklamowym, jeżel welkość powerzchn każdej ze stron reklamy jest taka sama ne przekracza 3m², 6) szyldy będące grafcznym oznaczenem podmotu prowadzącego dzałalność gospodarczą, zawerające nazwę (frmę) lub mę nazwsko przedsęborcy albo zwęzłe określene rodzaju prowadzonej dzałalnośc gospodarczej, umeszczone nad lub na obekce, w którym prowadzona jest dzałalność gospodarcza; 7) markzy zharmonzowane z całoścą fasady zawerające wyłączne napsy nformujące o lokalu lub własny znak frmowy (w przypadku nnych treśc reklamowych - stosuje sę stawk podstawowe wg poz. 14), 8) zabytkowy słup ogłoszenowy wpsany do rejestru zabytków zgodne z przepsam o ochrone zabytków opece nad zabytkam, 9) reklama tego typu ne może zawerać: nazw, grafcznych oznaczeń oraz nnych treśc, które dotyczą podmotu, produktu, albo mark, a mnmalny okres funkcjonowana reklamy ne może być krótszy nż 90 kolejnych dn w danym roku, 10) zabytek neruchomy wpsany do rejestru zabytków zgodne z przepsam o ochrone zabytków opece nad zabytkam, 11) dla reklam o powerzchn przekraczającej 100 m² stawkę opłaty z poz. 27 b) stosuje sę do całkowtej powerzchn reklamy.

6 Załącznk nr 2 do uchwały nr XII/200/2011 Rady Masta Stołecznego Warszawy z dna 17 marca 2011 r. Wysokość dzennych stawek opłaty za zajęce 1 m 2 powerzchn pasa drogowego zajętej na prawach wyłącznośc w celach określonych w 1 pkt 4 uchwały Poz. RODZAJ/CEL ZAJĘCIA 1 2 RODZAJ ELEMENTU ZAJĘTEGO PASA DROGOWEGO RODZAJ ELEMENTU ZAJĘTEGO PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH pozostałe elementy pozostałe elementy jezdna jezdna pasa drogowego pasa drogowego A B C D E A B C D E zajęce do 20 % szerokośc zajęce pow. 20 % do 50 % szerokośc zajęce pow. 50 % szerokośc do całkowteg o zajęca jezdn 1) pobocza, chodnk, place, trawnk, zatok autobusow e postojowe, śceżk rowerowe, cąg nne elementy pasa drogoweg o zajęce do 20 % szerokośc zajęce pow. 20 % do 50 % szerokośc zajęce pow. 50 % szerokośc do całkowteg o zajęca jezdn 1) pobocza, chodnk, place, trawnk, zatok autobusow e postojowe, śceżk rowerowe, cąg nne elementy pasa drogoweg o

7 pesze peszojezdne pesze peszojezdne 1 teren budowy 2,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 2,00 zł 1,60 zł 1,50 zł 4,00 zł 8,00 zł 1,50 zł 1,20 zł 2 składowane materałów 3,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 1,50 zł 2,50 zł 5,00 zł 8,00 zł 2,00 zł 1,00 zł mprezy, festyny akcje o 3 charakterze 1,00 zł 1,20 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 1,20 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,50 zł nekomercyjnym zdjęca do flmów, mprezy 4 akcje promocyjne o 2,00 zł 2,50 zł 3,00 zł 2,00 zł 1,50 zł 2,00 zł 2,50 zł 3,00 zł 2,00 zł 1,50 zł charakterze komercyjnym stoska (stragany): handlowe, wystawowe 5 ekspozycyjne, sprzedaż z 2,20 zł 2,40 zł 2,50 zł 2,00 zł 1,50 zł 2,00 zł 2,20 zł 2,40 zł 1,40 zł 1,00 zł samochodu lub przyczepy z zastrzeżenem poz. 6 stoska (stragany) handlowe, sprzedaż z samochodu lub przyczepy w rejone cmentarzy na 6 czas obchodów Dna 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł Wszystkch Śwętych tj. w okrese od 29 paźdzernka do 4 lstopada włączne ekspozycja sprzedaż prac 7 plastycznych 0,60 zł 0,70 zł 0,80 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,30 zł 0,35 zł 0,40 zł 0,30 zł 0,30 zł auto-komsy, place manewrowe do nauk 8 jazdy, cyrk, wesołe 1,45 zł 1,50 zł 1,55 zł 0,65 zł 0,55 zł 1,30 zł 1,35 zł 1,40 zł 0,45 zł 0,40 zł masteczka 9 zorganzowan a) nazemne 1,45 zł 1,50 zł 1,55 zł 0,65 zł 0,55 zł 1,30 zł 1,35 zł 1,40 zł 0,45 zł 0,40 zł e targowska b) w ,00 zł ,50 zł

8 z zastrzeżenem poz.10 11: przejścach podzemnyc h zorganzowane targowska, na których znajdują sę obekty, w których zlokalzowane są ośrodk ger, punkty przyjmowana zakładów wzajemnych w zakrese bukmacherstwa, salony ger na automatach lub punkt gry na automatach o nskch wygranych 2) zorganzowane targowska w rejone cmentarzy na czas obchodów Dna Wszystkch Śwętych tj. w okrese od 29 paźdzernka do 4 lstopada włączne klomby, kwetnk gazony kwatowe, trawnk, a także dekoracje okazjonalne, w tym śwąteczne (z wyłączenem reklam) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł 0,03 zł ogródk gastronomczne 13 pwne 1,50 zł 2,00 zł 2,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,20 zł 1,30 zł 1,50 zł 1,20 zł 1,20 zł 14 nne cele 2,00 zł 4,00 zł 10,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 1) dotyczy wyłączne odcnków jezdn zamknętych dla ruchu wszelkch pojazdów, 2) o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1) 2) oraz art. 129 ust. 1 ustawy z dna 29 lstopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

9

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7291 UCHWAŁA NR LIX/1661/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7291 UCHWAŁA NR LIX/1661/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 20 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 7291 UCHWAŁA NR LIX/1661/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku

Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za pasa dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 251 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 23 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 251 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 23 maja 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/ 251 /13 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2013 r. 3539 UCHWAŁA NR XXXVIII/59/2013 RADY MIASTA SKIERNIEWICE w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r.

Uchwała nr L/1044/05 Rady Miasta Katowice. z dnia 21 listopada 2005r. Uchwała nr L/1044/05 Rady Masta Katowce z dna 21 lstopada 2005r. w sprawe określena wysokośc stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowązujących na terene masta Katowce Na podstawe art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dna 21 maja 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego fragmentu Łącznka Pawłowckego przy ulcy Przedwośne we Wrocławu Na podstawe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007 r. Dz.U.2007.120.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dna 14 czerwca 2007 r. w sprawe dopuszczalnych pozomów hałasu w środowsku (Dz. U. z dna 5 lpca 2007 r.) Na podstawe art. 113 ust. 1 ustawy z dna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/869/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/869/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 września 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/869/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1665/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1665/17 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR LXVII/1665/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/277/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/277/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/277/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2016 r. Poz. 4040 UCHWAŁA NR XXXIII/877/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek

Bardziej szczegółowo

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 592/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 09.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCII/1955/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 10 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XCII/1955/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 10 września 2014 r. UCHWAŁA NR XCII/1955/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR.../.../11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia.. 2011 r.

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR.../.../11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia.. 2011 r. Druk nr 117/11 Projekt Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR.../.../11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia.. 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 30 września 2013 r. Poz. 2899

Bydgoszcz, dnia 30 września 2013 r. Poz. 2899 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 30 września 2013 r. Poz. 2899 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2016 Koncepcja wdrożenia zasad czerwiec 2016 Spis treści 1 Wstęp... 2 Stan obecny... 3 Informacje ogólne... 4 Stosowane formy Tablic i urządzeń reklamowych... 6...7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2016 r. Poz. 1201 Warszawa, dna 9 serpna 2016 r. Poz. 1201 OBWIESZCZENIE mnstra ROZWOJU 1) z dna 26 lpca 2016 r. w sprawe ogłoszena jednoltego tekstu rozporządzena Mnstra Gospodark w sprawe funduszu nnowacyjnośc 1. Na podstawe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/516/2010 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 21 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXIV/516/2010 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 21 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR LXIV/516/2010 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TORUNIA z dnia r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. Projekt z dnia 13 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TORUNIA z dnia... 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH USTALANA NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Emerytura z FUS ustalana na dotychczasowych zasadach to śwadczene

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 5 maja 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE Nr 51/17 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 5 maja 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE Nr 51/17 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 2154 OBWIESZCZENIE Nr 51/17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE Nr 15/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2014 r. Poz OBWIESZCZENIE Nr 15/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 940 OBWIESZCZENIE Nr 15/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR 2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

PROJEKT UCHWAŁA NR 2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR 2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia...2016 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/346/2010 RADY MIASTA USTKA z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/346/2010 RADY MIASTA USTKA z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/346/2010 RADY MIASTA USTKA w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/189/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN Konsultacje

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN Konsultacje UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2017 Konsultacje SZCZECIN 2017 UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA MIASTA SZCZECIN 2017 Spis treści 2 Wstęp... 3 Stan obecny... 5 Informacje ogólne... 6 Stosowane formy tablic i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA TYCHY

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA TYCHY PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA TYCHY Zapraszam na Sesję Rady Masta Tychy, która odbędze sę dna 28 kwetna 2011 roku o odz. 13 00 w sal numer 102 Urzędu Masta Tychy przy al. Nepodlełośc 49. Porządek dzenny posedzena:

Bardziej szczegółowo

NAZWA DZIELNICY Białołęka

NAZWA DZIELNICY Białołęka itp. Minimalne miesięczne stawki netto czynszu dzierżawnego za 1m 2 gruntu (w zł.) a) komisy, 12,22 b) obiekty handlowe, handlowousługowe, filmów, gabinety lekarskie, stomatologiczne itp. 8,88 13,60 nie

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/400/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XXI/400/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 25 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XXI/400/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

1 Niepotrzebne skreślić 1

1 Niepotrzebne skreślić 1 Odbiór osobisty/wysłać pocztą 1 Dopiewo, dnia r. WÓJT GMINY DOPIEWO ul. Leśna 1C 62-070 Dopiewo WNIOSKODAWCA (inwestor) PEŁNOMOCNIK (wykonawca) nazwa/pieczęć...... tel:. tel:. NIP:. PESEL. PESEL (osoby

Bardziej szczegółowo

zarząozenre NR PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia _ i?i~i «J(í>l'I\'J~5ł

zarząozenre NR PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia _ i?i~i «J(í>l'I\'J~5ł zarząozenre NR PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dna _?~ «J(í>'I\'J~5ł.. 2017 1-. w sprawe ustaena wysokośc cen opłat za korzystane z obektów urządzeń użytecznośc pubcznej znajdujących sę w zarządze Mejskego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/288/2013 RADY GMINY W KOZŁOWIE. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR XXXIV/288/2013 RADY GMINY W KOZŁOWIE. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego UCHWŁ NR XXXIV/288/203 RDY GMINY W KOZŁOWIE w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Ja, niżej podpisany (a),... (imiona! nazwisko oraz nazwisko rodowe) ...[& (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE fffrtnrą y?rrąrfmp#«m»ał) łfnotar/a prmat^ «karhnfa pnunałn, kerownka jednostk organzacyjnej powatu, oeoby zarządzającej członka organu aaraądzającegopowatową osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach Nasz Dom ul. Derkacza 10 SSR Jolanta Żak Wydzał V Rodznny Neletnch Sądu Rejonowego w Glwcach Glwce, dna 30 marca 20 l O roku Sprawozdane z kontrol przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Glwcach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 Część

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 29/2004 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 września 2004r.

UCHWAŁA NR 29/2004 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 września 2004r. UCHWAŁA NR 29/2004 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 września 2004r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Wągrowca Na podstawie art. 40 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

:l L:, ; l; l! T'; ]"j..: * :' j Al{ $}l:a;: s." KL1 fu 1 L} "{A. ': E j j!. sz*żtcń 'la 1 1?!"j tet. 59 j4lj 4 Żn xx/5$ s'+1 71 '19 4 P 8'3j'] j 5 }' 2 -n KRS $ąlj E*j*r'','ry r {]'r;;l',!l cl-r0050:]3?

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/1199/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/1199/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych UCHWAŁA NR XXXIX/1199/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO

ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO ZAJMOWANIE PASA DROGOWEGO Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 r. Prezesa NFZ z dna 3 grudna 203 r. lub 2 3 4 5 6 7 8 04..02.02 śwadczena psychatryczne dla dorosłych zgodne z załącznkem nr, l.p., kolumna 3, rozporządzena ) zajęca rehabltacyjne zgodne z odrębnym przepsam;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 2226 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVI/376/04

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Za1cznIk do Uchwaly Zarządu Spółk Operator Gazodągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 2 dna 2010 r. nr... L9T/2(2010 Operator Gazocągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Druk Nr UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2012 r.

Druk Nr UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2012 r. Druk Nr 2, 5"G / QoĄ Z UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO WNIOSEK O CZASOWE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Dokumenty od wnioskodawcy (strony) I. Wniosek o wydanie zezwolenia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury (na końcu procedury). II. Do wniosku

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2037/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2037/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 2037/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących

Bardziej szczegółowo

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHwAtrA Nr \li non ZARZ4DU POWIATU RADOMSKIEGO z dna 4 grudna 2013 r. w sprawe ogloszena konkursu ofert na realzacjp zadañ publcznych w zakrese wsperana rodzny systemu pecry zastppczejw latach 2014-2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. Prezydenta Olsztyna z dnia dfe..$ta&tt»»(k... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR. Prezydenta Olsztyna z dnia dfe..$ta&tt»»(k... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR Prezydenta Olsztyna z dnia dfe..$ta&tt»»(k... 2013 r. w sprawie: określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchała Nr 279/XVIII/2011 Rady Masta Płocka z dna 29 grudna 2011 roku sprae ustalena Regulamnu przyznaana przekazyana stypendó mejskch dla ucznó szkół proadzonych lub dotoanych przez Masto Płock zameldoanych

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki

Dostosowanie systemu wyliczania skrypt - banki Dostosowane systemu wylczana skrypt - bank 1. Zmany oznaczeń w polach StatusKlenta StatusWerzytelnosc Pole StatusKlenta Pole StatusWerzytelnosc stary ZPK nowy ZPK stary ZPK nowy ZPK NDa ND1 G1-1 G1 NDb

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad

Kapitał początkowy a emerytura według nowych zasad KAPITAŁ POCZĄTKOWY Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Kaptał początkowy a emerytura według nowych zasad Pojęce kaptału początkowego wprowadzły przepsy ustawy z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Wybrane rozwiązania dla tablic i urządzeń reklamowych BIURO URBANISTYCZNE URZĄD

Bardziej szczegółowo

GP-0151/4017/2009 ZARZĄDZENIE NR 4017/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 grudnia 2009 r.

GP-0151/4017/2009 ZARZĄDZENIE NR 4017/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 grudnia 2009 r. GP-0151/4017/2009 ZARZĄDZENIE NR 4017/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad udostępniania, na okres do lat 3, części powierzchni budynków wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA SOPOTU z dnia r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu

UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA SOPOTU z dnia r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA SOPOTU z dnia.. 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Sopotu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.

Uchwała nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r. Uchwała nr XXXIII/317/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CEL OGÓLNY I. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWCIĘCIA FUNDUSZ PREFEROWANY/ ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 POPRAWA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Projekt systemowy AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY Lpowec Koścelny, 11.10.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowana o udzelene zamówena publcznego: Zorganzowane przeprowadzene szkoleń welodnowych w ramach projektu Aktywzacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A

P O L I T E C H N I K A obszar Zurbanizowany POLITECHNIKA OSIEDLE SZKOŁA 52 53 Tablice i urządzenia reklamowe Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe należy montować w taki sposób by nie zasłaniały istotnych elementów i detali

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r.

Uchwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2000 r. Ucwała Nr XXXVIII/371/2000 Rady Masta Ośwęcm z dna 29 grudna 2000 r. w sprawe: ucwalena Samorządowego programu na rzecz osób masta Ośwęcm w 2001 roku. Na podstawe art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH EMERYTURA CZĘŚCIOWA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do emerytury częścowej, wysokość emerytury częścowej oraz zasady wypłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/25/15 RADY GMINY REWAL. z dnia 6 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/25/15 RADY GMINY REWAL. z dnia 6 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/25/15 RADY GMINY REWAL z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1 Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w brzmieniu jak załącznik.

1 Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w brzmieniu jak załącznik. Uchwała Nr 9 / lll/ 2014 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/533/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/533/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/533/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych gminy Chojnice, których Gmina

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nnejsza rozporządzene INSPEKTORAT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodne z ustawą z dna 29 styczna 2004 r. Prawo zamóweń publcznych (tj. Dz. U. z 200 r. nr 3, poz. 759, z późn. zm.) uregulowanam

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w Opolu Wybrane rozwiązania dla tablic i urządzeń reklamowych BIURO URBANISTYCZNE URZĄD

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013

Zarządzenie Nr 3831/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2013 Zarządzene Nr 3831/2013 Prezydenta Masta Płocka z dna 25 lstopada 2013 w sprawe ustalena szczegółowych zasad kryterów oblczana wynków egzamnów zewnętrznych poszczególnych szkół oraz średnej tych wynków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Miasta Nowy Targ z dnia..

UCHWAŁA Rady Miasta Nowy Targ z dnia.. Koncepcja z dnia 08.01.2018r. UCHWAŁA Rady Miasta Nowy Targ z dnia.. w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie

Bardziej szczegółowo

UZ;~;:/ 1 Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku. M.rlUS~j'WSkl

UZ;~;:/ 1 Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku. M.rlUS~j'WSkl z j UCHWAŁA NR XV/61115 RADY POWATU STRZELŃSKrEGO dna 26 stopada 2015 r. w sprawe ustaena rozkładu godzn pracy aptek ogónodostępnych 1 Na podstawe art. 12 pkt 11 art. 42 ust. ustawy z dna 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

pro ojekt Uchwała reklamowa marzec 2017r.

pro ojekt Uchwała reklamowa marzec 2017r. pro ojekt Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 445/WPP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 maja 2017r. Uchwała reklamowa dla miasta Słupska Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zmienia się 1 ust. 2 umowy nr RS/8/DO/368 z dnia r., który otrzymuje następujące brzmienie: ANEKS NR 1 z dna 2016 r. do Umowy nr RS/8/DO/368 z dna 21.10.2016r. zawarty pomędzy Komunkacyjnym Zwązkem Komunalnym Górnośląskego Okręgu Przemysłowego, z sedzbą w Katowcach, przy ul. Barbary 21 A, posadającym

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 10186 UCHWAŁA Nr XX/95/2012 RADY GMINY LUTOCIN w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w części wsi Kwik

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w części wsi Kwik Pracowna Projektowa Archtektury Krajobrazu Rewaloryzacj Środowska 80-766 Gdańsk ul. Zamejska 40/20 tel./fax 58 303 67 97 Prognoza oddzaływana na środowsko zmany Studum uwarunkowań kerunków zagospodarowana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/163/03 w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 10/UAB/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zasad umieszczania zewnętrznych nośników informacji wizualnej na nieruchomościach i innych obiektach wchodzących

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo