SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń zastępczych w podziale na 4 zadania, zgodnie z n/w decyzjami oraz propozycjami nasadzeń wraz z zabezpieczeniem nasadzonych drzew i krzewów na okres zimowy: ZADANIE nr 1 (21669): 1. Nasadzenia zastępcze w ilości 4 szt. drzew w m.brzeg (Decyzja Burmistrza Brzegu nr 32/2014 z dn r. oraz nr 79/2014 z dn r. znak: UOŚ.III ). 2. Nasadzenia zastępcze w ilości 111 szt. drzew i krzewów w m.brzeg Pawłów (Decyzja Wójta Gminy Skarbimierz z dn znak:ri oraz pismo Wójta Gminy Skarbimierz z dn r. znak: RI ). 3. Nasadzenia zastępcze w ilości 30 szt. drzew i 70 szt. krzewów w m.brzeg (Decyzja Burmistrza Brzegu z dn r. znak: UOŚ.III oraz z dn r. wraz z Postanowieniem z dn r. oraz Decyzja Burmistrza Brzegu nr 61/2014 z dn r. znak: UOŚ.III ). 4. Nasadzenia zastępcze w ilości 50 szt. drzew i 350 szt. krzewów w m.brzeg (Decyzja Burmistrza Brzegu z dn r. oraz z dn r. znak: UOŚ.III wraz z Postanowieniem z dn r.). 5. Nasadzenia zastępcze w ilości 50 szt. drzew i 30 szt. krzewów w m.brzeg (Decyzja Burmistrza Brzegu nr 60/2014 z dn r. znak: UOŚ.III ). ZADANIE nr 2 (21099): Nasadzenia zastępcze w ilości 4 szt. drzewek ozdobnych w m.jastrzębie (Decyzja Burmistrza Namysłowa z dn r. znak: RiN ). ZADANIE nr 3 (21756): Nasadzenia zastępcze w ilości 146 szt. drzew w m.opole Winów (Decyzja Burmistrza Prószkowa z dn r. znak: WGR RW oraz decyzje z dn r. znak: WGR RW i z dn r, - znak: RI RW). ZADANIE nr 4 (21183): Nasadzenia zastępcze w ilości 32 szt. drzew w m. Świętoszów (Decyzja Wójta Gminy Osiecznica z dn r. znak: OS ).

2 2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja zaplecza. Zaplecze należy zorganizować w miejscu wskazanym przy przekazaniu frontu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Administratorów Utylizacja odpadów. Na Wykonawcy ciąży obowiązek usunięcia i prawidłowego zagospodarowania wszelkiego rodzaju odpadów. Koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, obciążają Wykonawcę. Kopie kart przekazania odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas odbioru robót Wykonanie nasadzeń. Nasadzone drzewa i krzewy powinny tworzyć zwarte enklawy roślinne w technologii i specyfice obowiązującej dla danego gatunku drzew wraz z elementami towarzyszącymi. Nasadzenia powinny być wykonane w sposób zapewniający prawidłowy rozwój drzew i krzewów, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Administratorem i Użytkownikiem kompleksu Wojskowego szczegółowego planu nasadzeń i wytyczenia miejsc nasadzeń w terenie z uwzględnieniem przebiegu podziemnej i nadziemnej infrastruktury. Szczegółowy opis zaplanowanych nasadzeń (określenie ilości, gatunków oraz parametrów sadzonek) w podziale na zadania zawiera poniższy WYKAZ NASADZEŃ: nr zadania nazwa / parametry ilość 1.1. klon zwyczajny, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm 4 robinia akacjowa, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm 15 żywotnik zachodni, wys. 140 cm pięciornik krzewiasty "Mango Tango", wys. od cm. 8 berberys thunbergia, wys cm 20 robinia akacjowa (umbraculifera), obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm klon zwyczajny, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm 10 berberys thunbergia (atropurpurea) wys.40-50cm 20 bukszpan kulisty wiecznie zielony, średnica korony 30 cm. 50

3 robinia akacjowa (umbraculifera), obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm 20 klon pospolity, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm 30 różanecznik wielokwiatowy, wys cm. (wymagane zakwaszenie podłoża) 22 żywotnik "Golden globe", wys cm 39 bukszpan kulisty wiecznie zielony, średnica korony 30 cm berberys "Red Pilar", wys cm 20 berberys "Aurea", wys. od cm 10 róża pnąca "New Dawn", wys. od 150 cm 8 róża okrywowa "czerwona", średnica 50 cm 3 magnolia gwiaździsta - różowa i biała, wys. od 100 cm. (wymagane lekkie zakwaszenie podłoża) 17 klon palmowy "Atropurpureum", wys cm 1 perukowiec podolski "Royal Purple", wys cm 3 irga płożąca, średbica krzewu cm, obwód pnia 3 cm 20 ligustr pospolity, wys cm 77 lipa drobnolistna - obwód pnia min.8-10 cm., wys. min.175 cm jaśminowiec wonny, wys cm 30 lipa drobnolistna - obwód pnia min.10 cm., wys. min cm klon kulisty, obwód pnia min.8-10 cm., wys. min.175 cm. 4 nasadzenia wykonać wg "Projektu zamiennych nowych nasadzeń roślinnych". Wykaz nowych drzew do posadzenia określa Tabela 1, z uwzględnieniem zmian ilościowych pokazanych na planie nasadzeń. Pień drzewa o średnicy 8-10 cm, wysokość min. 175 cm.: Dąb czerwony (Quercus rubra) 56 3 Jesion wyniosły (Fraxinus exelsior) 20 Lipa szerokolistana (Tilia platyphyllos) 31 Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) 16 Dąb szypułkowy (Quercus robur) 10 Jarząb zwyczajny (Sorbus aucuparia) 13

4 4 świerk pospolity, wys. od cm sosna, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm brzoza, obw. pnia 8-10, wys. min.175 cm ZADANIE nr 1 w garnizonie Brzeg: Zadanie 1.1. Wykonanie nasadzeń na działce nr 133/8 (obręb Południe, AM 7) w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszej Specyfikacji. pisemnej Burmistrza Brzegu, bezzwłocznie po ich wykonaniu (najpóźniej do 14 dnia po wykonaniu nasadzeń), lecz nie później niż do dnia r., jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń. Zadanie 1.2. Wykonanie nasadzeń na działce nr 323 (obrębu Kruszyna, AM 1), w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszej Specyfikacji. pisemnej Wójta Gminy Skarbimierz, bezzwłocznie po ich wykonaniu, lecz nie później niż do dnia r., jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń. Zadanie 1.3. Wykonanie nasadzeń na działce nr 133/8 (obręb Południe, AM 7), w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszej Specyfikacji. pisemnej Burmistrza Brzegu, bezzwłocznie po ich wykonaniu (najpóźniej do 14 dnia po wykonaniu nasadzeń), lecz nie później niż do dnia r., jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń. Zadanie 1.4. Wykonanie nasadzeń na działce nr 196/5 (obręb Południe, AM 9) oraz działce 198/2 (obręb Południe, AM 10), w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 3 i 4 do niniejszej Specyfikacji. pisemnej Burmistrza Brzegu, bezzwłocznie po ich wykonaniu (najpóźniej do 14 dnia po wykonaniu nasadzeń), lecz nie później niż do dnia r., jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń.

5 Zadanie 1.5. Wykonanie nasadzeń na działce 198/2 (AM 10, obręb Południe), w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 5 do niniejszej Specyfikacji. pisemnej Burmistrza Brzegu, bezzwłocznie po ich wykonaniu (najpóźniej do14 dnia po wykonaniu nasadzeń), lecz nie później niż do dnia r., jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń ZADANIE nr 2 w garnizonie Jastrzębie k.namysłowa: Wykonanie nasadzeń na działce nr 121/15 (m.jastrzębie), w miejscach wskazanych na propozycji nasadzeń, stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 6 do niniejszej Specyfikacji. pisemnej Burmistrza Namysłowa, bezzwłocznie po ich dokonaniu, lecz nie później niż do dnia r., jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń ZADANIE nr 3 w garnizonie Opole: Wykonanie nasadzeń na działce nr 78/1 (obręb Górki, KM 1), w miejscach wskazanych w Projekcie zamiennym nowych nasadzeń roślinnych do Projektu wycinki drzew i nowych nasadzeń roślinnych (do zadania 21068), stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 7 (część A opisowa, część B - rysunkowa) do niniejszej Specyfikacji. pisemnej Burmistrza Prószkowa, bezzwłocznie po ich dokonaniu, lecz nie później niż do dnia r., jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń ZADANIE nr 4 w garnizonie Świętoszów: Wykonanie nasadzeń na działce nr 573/19 (obręb Świętoszów), w miejscach wskazanych w załączniku graficznym do Decyzji Wójta Gminy Osiecznica z dn r. znak: OS , stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 15 do niniejszej Specyfikacji. pisemnej Wójta Gminy Osiecznica, bezzwłocznie po ich wykonaniu, lecz nie później niż do dnia r., jednocześnie dołączając do powiadomienia szkic ze szczegółową lokalizacją nasadzeń Zakres przewidywanych do wykonania czynności: 1) oczyszczenie terenu pod nasadzenia z resztek budowlanych (gruz, kamienie) wraz z ich wywozem i poniesieniem kosztów składowania, 2) oczyszczenie terenu pod nasadzenia z chwastów i innych pozostałości roślinnych, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi gruntu rodzimego lub darni (5 cm) pod nasadzane drzewa, uporządkowanie terenu, wywóz

6 pozyskanych pozostałości roślinnych wraz z poniesieniem kosztów składowania, 3) dowóz ziemi żyznej pod doły w niezbędnej ilości i o odpowiednim składzie (odczyn ph), 4) dostarczenie materiału roślinnego, 5) wykopanie i zaprawienie dołów, 6) umieszczenie drzew i krzewów w dołach. 7) wykonanie mis pod drzewa o średnicy 0,70 0,80 m z ich wyściółkowaniem warstwą 5 cm przekompostowanej kory, 8) zabezpieczenie drzew palikami z taśmą (dla zadań, w których to określono), 9) nawodnienie drzew wodą, 10) wywóz ziemi pozyskanej z wykopania dołów i ewentualnie pozyskanych pozostałości roślinnych oraz innych odpadów wraz z poniesieniem kosztów składowania, 11) rozplanowanie humusu i ewentualnej pozostałości ziemi żyznej, 12) uporządkowanie terenu, 13) wykonanie inwentaryzacji nasadzeń na planie nasadzeń. Szczegółowy opis wybranych czynności: a. Przygotowanie materiału roślinnego przed nasadzeniem. Sadzenie drzew i krzewów powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Zakup i transport roślin na miejsce sadzenia - z zabezpieczeniem przed wysuszeniem, przegrzaniem, zmarznięciem, uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualne nawodnienie, rozluźnienie systemu korzeniowego. b. Przygotowanie dołów do nasadzeń. Nasadzenia z całkowitą wymianą gleby. Doły muszą być przynajmniej cm. głębsze i przynajmniej cm szersze z każdej strony w stosunku do wielkości bryły korzeniowej. Wnętrza dołów przeznaczonych do nasadzeń powinny być spulchnione, zaprawienie ziemią żyzną wraz z hydrożelem w ilości g hydrożelu na 10 dcm 3 ziemi, ewentualnie nawodnienie. c. Umieszczenie drzew w dołach. Przesypanie drzew ziemią żyzną do poziomu na jakim były w szkółce, zakładając, że poziom terenu ma znajdować się 7 cm poniżej poziomu trawnika lub rabaty. Dociśniecie ziemi wokół drzew. Ziemia żyzna o składzie: 70 % ziemia kompostowa, 30 % - ziemia urodzajna + dodatek nawozów organicznych i mineralnych. Wilgotna, bez kamieni i grud ziemi większych niż 5 cm, zanieczyszczeń obcych (kamienie, śmieci). Uporządkowanie miejsca pracy. d. Wykonanie mis. Średnica mis powinna wynosić cm wokół posadzonego drzewa i 50 cm wokół posadzonego krzewu. Misy muszą być wyściółkowane warstwą 5 cm poniżej obrzeża misy, korą przekompostowanej (przy nasadzenia roślin iglastych kora musi być zakwaszona), o średnim

7 rozdrobnieniu, bez nasion chwastów, zarodników grzybów, zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Powierzchni rozłożonej kory musi być wyrównana, a teren uporządkowany. Posadzone drzewa i krzewy powinny być obficie nawodnione (min. 50 dcm 3 wody pod każde drzewo). e. Palikowanie drzew. Palikowanie drzew należy wykonać przy pomocy 3 szt. palików drewnianych - okrągłych, impregnowanych ciśnieniowo (kolor naturalny), o średnicy min. 8 cm i wysokości dostosowanej do wymiarów drzewa (min. 2,00 m nad poziomem terenu), trwale połączonych w górnej części taśmami o szerokości min. 6 cm - zamocowanymi trwale (poprzecznie), zamontowanymi w sposób zabezpieczający stabilność konstrukcji (jeżeli w opisie wykonania nasadzeń nie podano inaczej). Pale po wkopaniu winny sięgać przynajmniej do miejsca ukształtowania korony, a wysokość palika wbitego w grunt winna być nie mniejsza niż 0,50 m. Zabezpieczenie pni wykonać taśmą do mocowania o szerokości 5 cm, w kolorze szarym (grafitowym). Paliki powinny być wbite w podłoże poza bryłą korzeniową drzewa. Palikowanie należy wykonać równolegle z sadzeniem drzew. f. Zabezpieczenie nasadzonych drzew i krzewów na okres zimowy zgodnie ze sztuką ogrodniczą, w tym m.in. jesienne kopczykowanie, przykrycie warstwą liści na zimę rabat oraz misek, okrycie pni drzew jutą itd. g. Wykonanie planu nasadzeń. Zaznaczenie na planie sytuacyjnym miejsc nasadzeń z oznaczeniem gatunków posadzonych drzew i krzewów. Plan nasadzeń będzie stanowił załącznik do Protokołu z odbioru nasadzeń drzew i krzewów. W ramach w/w prac, Wykonawca zobowiązany jest do: Zabezpieczenia terenu prac na czas wykonywania usługi zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem nasadzeń, w tym koszty sadzonek, koszty materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń, koszt wody do podlewania roślin, koszty nawozów, koszty niezbędnego sprzętu oraz koszty transportu Warunki dla materiału roślinnego: Materiał użyty do wykonania zamówienia musi spełniać wymagania określone w obowiązujących normach: - nr PN 87/R (Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.), - nr PN 87/R (Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.). Standardy techniczne stosowanego materiału roślinnego dla drzew i krzewów iglastych i liściastych: 1. drzewa i krzewy powinny być dostarczane w pojemnikach lub balotach, według zaleconych rozmiarów minimalnych lub większe. Drzewa i krzewy powinny posiadać etykietę z nazwą polską i łacińską.

8 2. drzewa muszą być zahartowane, zgodne w wyglądzie z odmianą. Powinny posiadać prosty pień i wyraźnie uformowaną koronę oraz prawidłowo rozwinięty system korzeniowy w stosunku do wielkości i odmiany. 3. Krzewy winny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, oraz być rozgałęzione w sposób typowy dla danego gatunku i odmiany. Krzewy winny być rozkrzewione, posiadać co najmniej 4-6 zdrowych pędów szkieletowych o dł. ok cm. Przyrost z ostatniego roku musi być proporcjonalny do wielkości całej rośliny, a ich bryła korzeniowa silnie przerośnięta. 4. sadzonki drzew i krzewów muszą mieć prawidłowy dla danego gatunku pokrój oraz dobrze wykształcony, rozbudowany system korzeniowy, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 5. rośliny muszą być minimum dwukrotnie szkółkowane, 6. przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik (dotyczy drzew), 7. pędy szkieletowe korony drzew powinny być dobrze wykształcone i równomiernie rozmieszczone, 8. pędy korony drzew nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 9. materiał szkółkarski nasadzanych roślin musi być czysty odmianowo, 10. sadzonki drzew i krzewów powinny pochodzić z renomowanych szkółek posiadających wpis do Związku Szkółkarzy Polskich. Wady niedopuszczalne: 1. uszkodzenia mechaniczne roślin, 2. dla gatunków szczepionych odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 3. źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką, 4. ślady żerowania szkodników, 5. oznaki chorobowe, 6. zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 7. martwice i pęknięcia kory 8. uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika 9. niewłaściwe proporcje korony drzew w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała, 10. uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 3.WARUNKI REALIZACJI 3.1. Zamawiający zastrzega kontrolę jakości robót w zakresie sadzenia drzew i krzewów poprzez: - sprawdzenie wielkości dołów i ich zaprawienia, - sprawdzenie materiału roślinnego, - sprawdzenie wykonania mis przy drzewach wraz palikami - sprawdzenie wykonania mis przy krzewach. Kontrolę wyszczególnionych powyżej czynności przeprowadzi upoważniony przedstawiciel Zamawiającego Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień r.

9 3.3.Wynagrodzenie Wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w podziale na zadania. Cena ofertowa winna zawierać koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie za wykonanie elementów składowych przedmiotu umowy określa tabela elementów scalonych Podstawą zapłaty będzie protokół odbioru wykonanych prac podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego Odbiór robót. Odbiór nasadzeń nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac Zamawiającemu oraz właściwemu Burmistrzowi / Wójtowi. 4.Wizja lokalna. Inwestor zorganizuje jedną wizję lokalną na każdym terenie przeznaczonym do nasadzeń. W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wszczęcia postępowania przetargowego poda termin wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji jest obowiązkowe. W terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wszczęcia postępowania należy pisemnie zgłosić przedstawiciela Oferenta do RZI we Wrocławiu. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię osoby upoważnionej przez Oferenta, seria i numerem dowodu osobistego. 5. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/ Propozycja nasadzeń dla Zadania 1.1. i / Propozycja nasadzeń dla Zadania / Propozycja nasadzeń dla Zadania / Propozycja nasadzeń dla Zadania / Propozycja nasadzeń dla Zadania / Propozycja nasadzeń dla Zadania 2. 7/ Propozycja nasadzeń dla Zadania 3. (część A opisowa, część B - rysunkowa) 8/Decyzja Burmistrza Brzegu nr 32/2014 z dn r. oraz nr 79/2014 z dn r. znak: UOŚ.III r. 9/ Decyzja Wójta Gminy Skarbimierz z dn znak: RI oraz pismo Wójta Gminy Skarbimierz z dn r. znak: RI / Decyzja Burmistrza Brzegu z dn r. oraz z dn r. znak: UOŚ.III wraz z Postanowieniem z dn r. oraz Decyzja Burmistrza Brzegu nr 61/2014 z dn r. znak: UOŚ.III / Decyzja Burmistrza Brzegu z dn r. oraz z dn r. znak: UOŚ.III wraz z Postanowieniem z dn r. 12/ Decyzja Burmistrza Brzegu nr 60/2014 z dn r. znak: UOŚ.III / Decyzja Burmistrza Namysłowa z dn r. znak: RiN ). 14/ Decyzja Burmistrza Prószkowa z dn r. znak: WGR RW oraz decyzje z dn r. znak:

10 WGR RW i z dn r, - znak: RI RW. 15/ Decyzja Wójta Gminy Osiecznica z dn r. znak: OS KIEROWNIK SEKCJI Planowania i Programowania Sporządził: Stanisława Ewa Stolarz Magdalena Krawczyk Robert Kmiecik

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. obwód pnia cm mierzony na wysokości 1m, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU ROŚLINNEGO Gatunki drzew: jarząb pospolity Fastigiata (26 szt.) forma kolumnowa, obwód pnia 12-14 cm mierzony na wysokości 1 m, wysokość

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW

DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW Załącznik Nr 1 DOSTAWA DRZEW I KRZEWÓW I. Szczegółowe zalecenia dotyczące materiału roślinnego: Dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987. Materiał dostarczony musi

Bardziej szczegółowo

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych.

ROŚ ŚR Nysa, Zaproszenie do złożenia oferty. Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. ROŚ ŚR.7021.21.2014 Nysa, 2014 02 05 Zaproszenie do złożenia oferty Zapraszam do złożenia oferty na nasadzenie drzew i krzewów na terenach gminnych. W ofercie należy podać: 1. Cenę jednostkową brutto za

Bardziej szczegółowo

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Załącznik nr 1 /2016 NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Zadanie I NA TERENIE GMIN: Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska, Kleszczewo, Swarzędz, Murowana

Bardziej szczegółowo

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIENKIEWICZA TERENÓW ZIELENI NA UL. W BOCHNI Spis treści 1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu 2 2. Wykaz projektowanego materiału roślinnego 2 3. Sadzenie roślin

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO W KROMOŁOWIE BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z SZAMBEM Inwestor: Lokalizacja: 1. Wstęp GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE KROMOŁÓW, OBRĘB BROŻEC

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania terenów zieleni w miejscowości Olsztyn. 2. Zamówienie obejmuje: a) Dostawę materiałów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE...2 II. OPIS NASADZEŃ ZAMIENNYCH...3 III. OPIS PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZE ZDJĘCIAMI...4 IV. MATERIAŁ ROŚLINNY SPIS ILOŚCIOWY I WYMAGANIA...4 V.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 2 Zieleń drogowa D-09.01.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa Nr./2011. Zawarta w dniu... pomiędzy

Załącznik nr 2. Umowa Nr./2011. Zawarta w dniu... pomiędzy Załącznik nr 2 Umowa Nr./2011 Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg i Zieleni w Pile z siedzibą: ul. gen. Władysława Andersa 10 64-920 Piła NIP 764-22-11-127 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy

Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Zał. nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy Opis prac składających się na przedmiot zamówienia Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót 1.MATERIAŁY.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów tel.(0-17) 748-37-48/43 Załącznik nr I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja pasów drogowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NA WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI PRZYDROśNEJ W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH BĘDĄCYCH NA TERENIE DZIAŁANIA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE CPV: 77.31.00.00-6 Usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. dotycząca nasadzeń Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dotycząca nasadzeń 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew O ile nie zostało to określone szczegółowo w dokumentacji projektowej nasadzenia i pielęgnację drzew należy realizować stosując podane poniżej wytyczne 1) Materiał

Bardziej szczegółowo

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV:

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV: SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE kody CPV: 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty DRUK ZP-04 Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa Nysa, dnia 03.03.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty (dostawy/usługi)* 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Gmina Nysa - Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w dwóch etapach poniższych prac: I. Etap 1 Prace ogrodnicze polegające na zakupie sadzonek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robótzwiązanych z

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ OBIEKT: Teren przy budynku przy ul. Płk Dąbka 76, 78 ADRES: Elbląg, ul. Płk Dąbka 76, 78 INWESTOR: ESM SIELANKA ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ CPV WSTĘP.

D ZIELEŃ CPV WSTĘP. D.10.00.00 ZIELEŃ CPV 45112710 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot Specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Stadium dokumentacji: Projekt nasadzeń zamiennych za drzewa usuwane zgodnie z wnioskiem nr DO

METRYKA PROJEKTU. Stadium dokumentacji: Projekt nasadzeń zamiennych za drzewa usuwane zgodnie z wnioskiem nr DO P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01, REGON: 531297121 Tel: (77) 454-40-29,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Nasadzenie drzew na przebudowanej ulicy Lubelskiej od ulicy Podwalnej do ulicy Szpitalnej Chełm sierpień 2009r. 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 365024-2010 z dnia 2010-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica Dostawa drzew jak niŝej : 1. modrzew europejski Larix decidua - 6 sztuk 2. choina kanadyjska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INWESTOR: OBIEKT: TEMAT: NAZWA FIRMY: RODZAJ OPRACOWANIA: Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Rynkowa w Przeźmierowie gm. Tarnowo Podgórne I ETAP Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń 90 szt. krzewów wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie kompleksów wojskowych w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana

Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z Zieleń drogowa projektowana SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Z - 09.01.01 Zieleń drogowa projektowana 149 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiOR Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.09.01.01 ZIELEŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pasów zieleni (trawników

Bardziej szczegółowo

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska Przedmiar robót Projekt zieleni Obiekt Kod CPV 45233260-9, 45100000-8 Inwestor Urząd Gminy Bakałarzewo Wykonawca Pracownia projektowa AR-EL RYSZARD RYBAK 16-400 Suwałki ulica Klonowa 43/47 Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty DRUK ZP-04 Załącznik nr do Regulaminu pracy stałej Komisji przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót

Parametry materiału roślinnego użytego do nasadzeń oraz wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót Parametry materiału roślinnego wykonania i odbioru robót 1.MATERIAŁY. 1.1. Ziemia urodzajna (do zaprawiania dołków pod nasadzenia oraz wymiany) Należy użyć ziemię urodzajną na bazie materiałów organicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI Zleceniodawca: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach

Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach Katowice, 29.07.2016 r. Zapytanie Ofertowe Dotyczy realizacji zadania pn: Zagospodarowanie terenu działki do użytkowania na terenie ZUO w Katowicach 1. Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ KOTŁOWNI przy ul. Paderewskiego 18 w Pyskowicach Nr działki 23/1,39/1

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata Załącznik nr... Wykaz i specyfikacja materiału roślinnego oraz pomocniczego do nasadzeń wraz z szacunkową ilością i wyceną w ramach zadania pn.: Sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z dostawą materiału

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO SST-06 NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

ANEKS DO SST-06 NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót na potoku Kalinkanasadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 162 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09.00 ZIELEŃ 162 163 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY Nazwa zamówienia Wycinka i przesadzenia drzew i krzewów w ramach projektu Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej w Tychach w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej w Tychach w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r. URZĄD MIASTA TYCHY Doposażenie skweru przy ul. Przejazdowej w Tychach w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r. Projektowała: mgr inż. Justyna Gałuszka justyna.galuszka@umtychy.pl.eu Wydział Komunalny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania.

PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania. PROJEKT ZIELENI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa:... I. Podstawa opracowania projektu. II. Materiały wyjściowe do projektowania. III. Zakres inwestycji. IV. Teren lokalizacji inwestycji: 1. Położenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../2011 (umowa o prace agrotechniczne)

UMOWA nr.../2011 (umowa o prace agrotechniczne) UMOWA nr.../2011 (umowa o prace agrotechniczne) Zawarta w dniu... w Toruniu pomiędzy: GMINĄ MIASTA TORUŃ z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (NIP: 879-000-10-14), reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39 PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot opracowania Projekt zieleni w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA * INŻYNIERIA PLANOWANIE * GEODEZJA * GEOLOGIA KARTOGRAFIA

ARCHITEKTURA * INŻYNIERIA PLANOWANIE * GEODEZJA * GEOLOGIA KARTOGRAFIA TEMAT: BUDOWA AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ETAP II ODCINEK DO GRANICY Z DZIELNICĄ URSYNÓW PROJEKT BUDOWLANY ETAP II Dzielnica Mokotów Obręb:0414 działka 16/1,16/2,20/2,21/2,25/2,26/1,28,29 Obręb:0415

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zieleń

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zieleń SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zieleń SST 8.0 OBIEKT: Modernizacja świetlicy sołeckiej w Radzewicach obejmująca termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu oraz zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro. Załącznik nr 1 do wniosku Numer sprawy: SP-DT.272.14.2015 Nazwa zadania: Wykonanie nasadzeń 212 szt. młodych drzew wzdłuż

Bardziej szczegółowo

ROŚ Lubicz Dolny, ZAPYTANIE OFERTOWE

ROŚ Lubicz Dolny, ZAPYTANIE OFERTOWE ROŚ.271.1.2017. Lubicz Dolny, 2017.03.15. ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Lubicz zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: Zakup 466 szt. drzew gatunków wyszczególnionych w zaproszeniu do

Bardziej szczegółowo

Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i

Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i Olsztyn Projekt nasadzeń kompensacyjnych Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

PLAN NASADZEŃ DRZEW. Rozpędziny Gmina Kwidzyn działki nr 109/1 obręb 0024 Rozpędziny. Branża. Zieleń. ul. Grudziądzka Kwidzyn

PLAN NASADZEŃ DRZEW. Rozpędziny Gmina Kwidzyn działki nr 109/1 obręb 0024 Rozpędziny. Branża. Zieleń. ul. Grudziądzka Kwidzyn ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. KRYSTYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY ADRES: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ TEL/FAX: (056) 4638042 E-MAIL: biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) l.p. Rodzaj i zakres prac Jednostka Cena jednos tkowa netto Zakładana ilość Powierzchnia (m2) lub objętość

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. kraj. Monika Ziemiańska

dr inż. arch. kraj. Monika Ziemiańska Temat: Dobór, wybór, sadzenie i jakość materiału szkółkarskiego dr inż. arch. kraj. Monika Ziemiańska Słońsk 3-4.04.2013 Pozytywny przykład rekonstrukcji historycznego układu zielni przy ul. Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ 41-200 Sosnowiec ul. Tatrzańska 6 NIP 644 311 18 71 tel.: 601 383 754 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2016r.

Katowice, grudzień 2016r. FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 PROJEKT NASADZEŃ Inwestor/ Zleceniodawca Gmina Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ DROGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasadzenia

Bardziej szczegółowo

SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI

SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI SST- B07 ZIELEŃ SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Materiały. 3. Sprzęt. 4. Transport. 5. Wykonanie robót. 6. Kontrola jakości robót. 7. Obmiar Robót. 8. Odbiór Robót. 9. Podstawa płatności. 10. Przepisy związane.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Budżet Obywatelski Gminy Mosina Budżet Obywatelski Gminy Mosina PRZYKŁADY - PROPOZYCJE Mosina czerwiec 2016 Ławka Wymiary: Wysokośd: 77cm Szerokośd: 58cm Długośd: 180cm Materiały: Podstawy żeliwne, lakierowane Drewno impregnowane, lakierobejca.

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych architektura krajobrazu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL.

PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. PRZEDMIAR ROBÓT DOTYCZĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI NA OBSZARZE POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W ZDUŃSKIEJ WOLI PRZY UL. DOLNEJ 41 Zduńska Wola, czerwiec 2008 r AUTOR: Marcin Kosecki

Bardziej szczegółowo

D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA D 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH

PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH PROJEKTANT: Biuro 60 446 POZNAŃ Tel./fax: (0-61) 840 30 28 Kom: 0-605 29 42 33 e-mail: babst@udp.pl PROJEKT NASADZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH NA TERENIE UAM przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ul. Umultowskiej

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Część II Wykonanie nasadzeń w kompleksie wojskowym w Łomży, administrowanym przez 25 WOG w Białymstoku

Część II Wykonanie nasadzeń w kompleksie wojskowym w Łomży, administrowanym przez 25 WOG w Białymstoku Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa wycinki, nasadzeń i cięć pielęgnacyjnych drzewostanu rejon Białystok, Łomża, Osowiec, Hajnówka Usługa została podzielona

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45112710-5 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 58 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 77310000-6 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji : Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej - etap II Inwestor : Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y EGZ. NR INWESTOR: NAZWA PROJEKTU: NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OBIEKTU: LOKALIZACJA: BRANŻA:

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y EGZ. NR INWESTOR: NAZWA PROJEKTU: NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OBIEKTU: LOKALIZACJA: BRANŻA: P R O J E K T B U D O W L A N O INWESTOR: NAZWA PROJEKTU: NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OBIEKTU: LOKALIZACJA: Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście 63-220 Kotlin, ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Projekt budowlany Budowa 2 budynków mieszkalnych 22 - rodzinnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną na działkach nr 26 i 9, obręb 3 przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budowa ciągów dróg z uzbrojeniem i infrastrukturą technicznąw osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach

Obiekt: Budowa ciągów dróg z uzbrojeniem i infrastrukturą technicznąw osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach 1 Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB tel./fax 081 5327403, 7428792; tel. kom. 0-602 247637; 0-602 443316 adres pocztowy : skr. poczt. nr 3, 20-834 Lublin 63 Pracownia : 20-024 Lublin ; ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: NAZWA OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: NAZWA OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROEJKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni w związku z

Bardziej szczegółowo

B.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW, PIELĘGNACJA:

B.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW, PIELĘGNACJA: B.02 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWOW, PIELĘGNACJA: l. WSTĘP: 1.1. Przedmiot ST: Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z usunięciem drzew

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY )

D ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY ) ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY ) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ I TY. Wojciech Tkaczyk TEMAT ZAKRES OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI. Warszawa, ul.

ZIELEŃ I TY. Wojciech Tkaczyk TEMAT ZAKRES OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI. Warszawa, ul. ZIELEŃ I TY PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI Wojciech Tkaczyk Warszawa, ul. Nowomiejska 9 m5 TEMAT PRZEBUDOWA UL. GALLA ANONIMA W WARSZAWIE ZIELEŃ ZAKRES OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW

PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W GMINIE ZABIERZÓW Lokalizacja: Bolechowice, nr działki: 178, nr działki: 204/1, nr działki: 278/1 Inwestor: Gmina Zabierzów Projektant: Mgr inż. Anna Gabryś

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA TEMAT : BUDOWA STREFY REKREACJI I WYPOCZYNKU NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM MARKLOWICE-AKTUALIZACJA

STRONA TYTUŁOWA TEMAT : BUDOWA STREFY REKREACJI I WYPOCZYNKU NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM MARKLOWICE-AKTUALIZACJA STRONA TYTUŁOWA TEMAT : BUDOWA STREFY REKREACJI I WYPOCZYNKU NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM MARKLOWICE-AKTUALIZACJA ZAKRES : Przedmiar robót LOKALIZACJA: Cieszyn ul. Frysztacka Na działce 1/26 i 1/27 w obrębie

Bardziej szczegółowo

Z.01. Nasadzenia drzew w ramach przebudowy ul. Marco Polo (dawna ul. Betonowa) we Wrocławiu. Wspólny Słownik Zamówień:

Z.01. Nasadzenia drzew w ramach przebudowy ul. Marco Polo (dawna ul. Betonowa) we Wrocławiu. Wspólny Słownik Zamówień: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z.01 Nasadzenia drzew w ramach przebudowy ul. Marco Polo (dawna ul. Betonowa) we Wrocławiu Wspólny Słownik Zamówień: Wycinka drzew kod CPV 451250110 Zabezpieczenie drzew

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac

ZAŁĄCZNIK NR 8 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac ZAŁĄCZNIK NR 8 Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego oraz techniczne warunki wykonania i odbioru prac Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:.. Numer telefonu:..., numer fax-u..., e-mail... Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie sadzenia drzew i krzewów z roczną pielęgnacją w pasie drogowym

Bardziej szczegółowo

Zadanie Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno.

Zadanie Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno. D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Zadanie Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów Debrzno. 1.2. Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW

PROJEKT NASADZEŃ DRZEW PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Rozbudowa ulicy Sejneńskiej w

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia drzew zinwentaryzowanych (wybrane): Zd.1 pogladowy (drzewa nr ew. 4-7) w tym obumarłe

Zdjęcia drzew zinwentaryzowanych (wybrane): Zd.1 pogladowy (drzewa nr ew. 4-7) w tym obumarłe Zdjęcia drzew zinwentaryzowanych (wybrane): Zd.1 pogladowy (drzewa nr ew. 4-7) w tym obumarłe Zd.2 Widok strzały pnia z uszkodzeniem mechanicznym (drzewo nr ew. 2) Zd.3 Widok strzały pnia z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo