Program ochrony wydry w Polsce. Krajowa strategia gospodarowania wydrą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program ochrony wydry w Polsce. Krajowa strategia gospodarowania wydrą"

Transkrypt

1 Program ochrony wydry w Polsce Krajowa strategia gospodarowania wydrą

2 Wydra w Polsce 1. status, ekologia i źródła konfliktów 2. ochrona i przeciwdziałanie konfliktom w gospodarce stawowej

3 Wydra lutra lutra Rozległy areał w Palearktyce

4 Wydra w Europie Gatunek rzadki zagrożony wyginięciem Gatunek chroniony II i IV załącznik dyrektywy siedliskowej Symbol ochrony przyrody Liczne programy aktywnej ochrony

5 Wydra w Europie a wydra w Polsce Gatunek rzadki zagrożony wyginięciem Gatunek chroniony (tylko częściowo!) II i IV załącznik dyrektywy siedliskowej Symbol ochrony przyrody Liczne programy aktywnej ochrony

6 Wydra w Polsce Historia ochrony: 1927: gatunek łowny 1957: z całorocznym okresem ochronnym 1995: ochrona ścisła Gatunek rzadki ginący: 1970-te Czerwona Księga Zwierząt I Gatunek słabo poznany: te Badania terenowe całego kraju:

7 Polska: monitoring Standardowa metoda Modyfikacja: 1 stanowisko / kwadrat UTM 10x10 km 80% pozytywnych stanowisk=kwadratów UTM z 2080 badanych Brzeziński i in. 1996

8 Polska: monitoring Standardowa metoda Modyfikacja: 1 stanowisko / kwadrat UTM 10x10 km 80% pozytywnych stanowisk=kwadratów UTM z 2080 badanych Brzeziński i in. 1996

9 Strategia gospodarowania wydrą Kompletny spis polskiego piśmiennictwa o wydrze Zalecenie wykonywania monitoringu krajowego i regionalnego Opis proponowanej metody monitoringu (oparty na metodzie standardowej) Propozycje działań edukacyjnych i badawczych

10 Metoda standardowa Poszukiwanie śladów obecności wydry

11 Metoda standardowa Ślady znaleziono stanowisko pozytywne, tzn. wydra obecna Śladów nie znaleziono na 600 m przeszukanego brzegu stanowisko negatywne, tzn. brak śladów wydry Od 1 do 5 stanowisk w kwadracie UTM 10x10 km Grupa stanowisk negatywnych wskazuje na przypuszczalny brak wydry w tym rejonie

12 Ślady obecności wydry odchody wydzielina tropy

13 Środkowa i wschodnia Polska: monitoring % z 1111 badanych stanowisk (83.9% kwadratów UTM 10x10 km Wydra zasiedla większość rzek z wyjątkiem niektórych w dorzeczu Bzury Romanowski J. 2000

14 Rekolonizacja środkowej i wschodniej Polski Wzrost częstości: od 64% (1994) do 84% (1998) pozytywnych kwadratów UTM 10x10 km Częstość wyższa we wschodniej części terenu badań

15 Inwentaryzacja wydry w Standardowa metoda GIS Bzura: 229 stanowisk

16 Rekolonizacja dorzecza Bzury

17 Wydra w Sudetach A B Zmiany rozmieszczenia wydry w kwadratach UTM w latach w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim A Brzeziński i in. 1996, zmienione; B dane autora.

18 Rekolonizacja dorzecza Bzury Prawdopodobieństwo stwierdzenia Wzrost częstości spotykania wydry w dorzeczu Bzury w kolejnych badaniach Prawdopodobieństwo spotykania wydry nad środowiskami wodnymi w Polsce bliskie 1!

19 Wydra w Polsce: śmiertelność 100% 80% 60% 40% 20% Unknown Nieznane Other Inne Killed Zabita Trap Sidła Shot Zastrzelona Fishtrap Żaki Road Samochód 0% 1980te 1990te K. Włodek i J. Romanowski (niepubl.) Wzrasta śmiertelność na drogach Prawdopodobnie zmniejsza się kłusownictwo Nieznany odstrzał w obwodach hodowlanych

20 Strategia gospodarowania wydrą Zasięg obejmuje całą Polskę Opis zagrożeń dla gatunku niezagrożona w Polsce Liczebność gatunku nieznana! szacunek: os. Pożądany stan ochronny Status korzystny Raport dla Komisji Europejskiej (artykuł 17) Instytut Ochrony Przyrody PAN

21 Wybiórczość środowiskowa Wydra: ambasador czystych wód

22 PI Wybiórczość środowiskowa PI: współczynnik preferencji Preference index (PI) of the otters towards selected habitat features of the surveyed sites Shelters Trees >61% Shrubs >31% Open bank >31% Regulation W E W Mało wydr E Wiele wydr habitat features Wydry preferują lepsze środowiska (np. nieuregulowane brzegi) gdy ich liczebność jest niska

23 Wybiórczość środowiskowa W E mało wydr dużo wydr W trakcie rekolonizacji wydry zasiedlają coraz wieksze spektrum środowisk

24 Wydra ambasadorem? Otter occurence in habitats of different potential in W and E study areas good average poor Dużo wydr Mało wydr 0 W E Zniknięcie wydr z wielu zniszczonych środowisk w Europie mogło być efektem ubocznym spadku liczebności populacji

25 Skład pokarmu Podstawę pokarmu wydry stanowią ryby Palearktyka Jędrzejewska i in. 2001

26 Skład pokarmu Podstawę pokarmu wydry stanowią ryby Polska Brzeziński i in. 2006

27 Karp i pstrąg w pokarmie wydr stawy pstrągowe potoki i rzeki stawy karpiowe Dieta biomasa poszczególnych gatunków ryb skonsumowanych przez wydrę (Zator, Wiśniowska 2006)

28 Skład pokarmu wydr na stawach w Jedlance (wschodnia Polska) PERCENTAGE OF BIOMASS J/F M/A M/J J/A S/O N/D J/F M/A M/J J/A S/O N/D OTHER PREY WILD FISH CARP J. Kloskowski (2000)

29 Karp w diecie wydr Udział karpia w diecie wydr na stawach rybnych zależy od ich otoczenia Czechy: stawy karpiowe Kucerova i Roche 1999

30 Drapieżnictwo wydr na karpiu a tiaminaza Wysoki udział antywitaminy B (tiaminazy) w tkankach ryb karpiowatych Wydry karmione w niewoli tylko karpiowatymi chorują! J. Kloskowski (2005)

31 Percentage Wielkość ryb zjadanych przez wydry Długość ryb zjadanych przez wydry 100% 80% 60% 40% 20% cm cm cm 1-10 cm 0% Tanew San Czarna Hańcza upper Biebrza low er Biebrza 539 items 958 items 633 items 396 items 867 items Brzeziński i in. 2006

32 udział procentowy karpia w poszczególnych zakresach długości [%] Długość karpi zjadanych przez wydry (Zator) Wydry najczęściej łowiły karpie ok. 7 cm długości 60 55, ,50 12,50 12, ,00 2,50 0 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 9,0-9,9 długość karpi [cm] Wiśniowska 2006

33 Średnia długość karpia w pokarmie wydry (wschodnia Polska) Wydry najczęściej łowiły karpie ok. 10 cm długości Median length (cm) 14,5 12,5 10,5 8,5 n= ,5 F M A M J J A S O N D J F M Months J. Kloskowski (2005)

34 Wybiórczość klas wiekowych karpia (wschodnia Polska) Wydry jesienią preferowały karpie w 1. roku życia Weighted means (g) carp 1+ carp 0+ electivity index 1,00 0,75 0,50 0,25 Jacobs' index 0 June/July August September October 0,00 J. Kloskowski (2005)

35 Preferencje pokarmowe wydry w stosunku do gatunków ryb stanowiących potencjalną bazę pokarmową tego drapieżnika na terenie Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze, obliczone przy pomocy wskaźnika Ivleva E = (B-A)/(B+A) Gatunki preferowane czebaczek (Pseudorasbora parva) jaź (Leuciscus idus) jelec (Leuciscus leuciscus) karaś (Carassius sp.) Gatunki unikane amur (Ctenopharyngodon idella) karp (Cyprinus carpio) leszcz (Abramis brama) kiełb (Gobio gobio) kleń (Leuciscus cephalus) lin (Tinca tinca) płoć (Rutilus rutilus) słonecznica (Leucaspius delineatus) sandacz (Stizostedion lucioperca) sum (Silurus glanis) śliz (Barbatula barbatula) tołpyga (Aristichthys nobilis) świnka (Chondrostoma nasus) ukleja (Alburnus alburnus) jazgarz (Gymnocephalus cernuus) okoń (Perca fluviatilis) szczupak (Esox lucius)

36 Wybiórczość pokarmowa wydry obliczona na podstawie biomasy ryb odłowionych w rzekach Bieszczad Zachodnich oraz biomasy skonsumowanych ryb. Wybiórczość obliczono przy pomocy wskaźnika Ivleva. Gatunek Udział (%) gatunków w biomasie odłowionych ryb (A) Udział (%) gatunków w biomasie skonsumowanych ryb (B) Wybiórczość pokarmowa wydry E = (B A)/(B + A) brzana (Barbus sp.) 6,89 2,74-0,43 głowacica (Hucho hucho) 0, głowacz (Cottus sp.) 3,02 27,37 +0,80 jelec (Leuciscus leuciscus) 0 4,38 0 kiełb (Gobio sp.) 0 0,39 0 kleń (Leuciscus cephalus) 21,78 0,08-0,99 płoć (Rutilus sp.) 0,67 0,04-0,89 pstrąg (Salmo trutta) 8,14 47,09 +0,70 słonecznica (Leucaspius delineatus) 0 0,18 0 strzebla (Phoxinus phoxinus) 43,63 12,21-0,56 śliz (Barbatula barbatula) 13,58 5,52-0,42 ukleja (Alburnus alburnus) 2,15 0 0

37 Wydra drapieżnik litoralu i jego krawędzi Preferowane przez wydry są gatunki występujące w pobliżu brzegu i strefy roślin zanurzonych (litoral i metafiton) Lanszki i in. 2001

38 Ocena wpływu wydry na produkcję karpia na terenie Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze w roku Obliczenia wykonano w oparciu o następujące dane: liczebność wydr, udział karpia w całorocznej diecie wydry, dane otrzymanych z ksiąg hodowlanych RZD Zator (produkcja karpia). Przyjęto, że dobowa konsumpcja pokarmu przez wydrę wynosi średnio 1,25 kg (Erlinge 1968). Dane wyjściowe: Liczebność wydr w RZD Zator = 27 osobników Dobowa konsumpcja pokarmu przez jedną wydrę = 1,25 kg Udział biomasy karpia w rocznej diecie wydry = 12,13 % Roczna produkcja karpia w RDZ Zator = 422,6 ton Roczna produkcja narybku karpia w RZD Zator = 8,85 ton Symulacja oceny wpływu wydry na produkcję karpia: Roczna konsumpcja pokarmu przez wydry (A x B x 365 dni) = 12,32 tony Roczna konsumpcja karpia przez wydry (F x C) = 1,49 tony Procent skonsumowanej przez wydrę produkcji karpia (G/D x 100) = 0,35% Procent skonsumowanego przez wydrę narybku karpia (G/E x 100) = 16,83%

39 Straty w gospodarce rybackiej Rzeczywiste straty większe niż obliczone na podstawie analizy pokarmu wydry: Niedoszacowanie udziału dużych ryb Kaleczenie ryb Płoszenie ryb w zimochowach Zabijanie tarlaków Problem: pośrednie straty trudne do oceny

40 Jaki charakter strat? 26 gospodarstw: straty w tarlakach (40% gospodarstw utrzymujących tarlaki) 38% - nadmierne zabijanie 20% - kaleczenie ryb 11% - niepokojenie zimujących ryb J. Kloskowski (2011)

41 Straty w odczuciu rybaków Gatunek Straty Poważne Akceptowalne Bez strat Kormoran 35 (25.6%) 31 (22.6%) 71 (51.8%) Czapla siwa 32 (23.4%) 99 (72.2%) 6 (4.4%) Bóbr 29 (21.2%) 63 (46.0%) 45 (32.8%) Wydra 77 (56.2%) 52 (38.0%) 8 (5.8%) J. Kloskowski (2011)

42 Straty w odczuciu rybaków Rybacy dobrze znają wydrę, prawidłowo ja identyfikują i stwierdzają obecność Jak oceniają wybiórczość wielkości karpia? 11% - nie zaobserwowano preferencji co do wieku ryb 5% - preferowanie mniejszej ryby 31% - preferowanie większych ryb J. Kloskowski (2011)

43 Źródła konfliktów pomiędzy wydrami a rybakami: wzrost częstości występowania wydr w Polsce - w tym na obiektach rybackich wysoki udział ryb w pokarmie wydr - w tym drapieżnictwo na karpiach i pstrągach oraz: drapieżnictwo wydry na karpiu w klasie handlowej oraz na tarlakach

44 Źródła konfliktów pomiędzy wydrami a rybakami: Czy konflikt z rybakami narasta? TAK! Jakie są tego powody? wzrost częstości występowania wydr coraz trudniejsza sytuacja gospodarki rybackiej Jakie rozwiązania? rozwiązanie konfliktu na stawach elementem ochrony gatunku

45 Program ochrony wydry strategia gospodarowania wydrą Główne przesłanki Strategii: ochrona wydry i jej siedlisk Dyrektywa Siedliskowa, Zał. II i IV ochrona częściowa gatunku gatunek konfliktowy: straty w gospodarce stawowej i jeziorowej efektem rozdwojenie jaźni : ochrona wydry w naturalnych środowiskach vs ochrona gałęzi produkcji: chowu i hodowli ryb

46 Strategia gospodarowania wydrą 4. Cele programu ochrony gatunku Zachowanie korzystnego statusu populacji wydry z punktu widzenia ochrony gatunku i wymagań Dyrektywy Siedliskowej, z uwzględnieniem wymagań prawnych dotyczących ochrony gatunku oraz minimalizacji konfliktów z gospodarką rybacką.

47 Strategia gospodarowania wydrą Analiza istniejącego stanu ochrony Rozp. M. Śr. dn : ochrona częściowa z wyłączeniem stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane Rozp. M. Śr. dn : ochrona częściowa także na stawach rybnych uznanych za obręby hodowlane zgoda na redukcję zwierząt wydawana przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (Art. 56 ust. 2 pkt. 1) gdy zezwolenie dotyczy obszaru wykraczającego poza granice jednego województwa - przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (Art. 56 ust. 1 pkt. 2).

48 Strategia gospodarowania wydrą Redukcja populacji na stawach rybnych zezwolenie na redukcje populacji można uzyskać po wykazania szkody np. w gospodarce rybackiej i uzasadnieniu takiej formy rozwiązania problemu, przy jednoczesnym wykazaniu braku możliwości zastosowania alternatywnych metod rozwiązania problemu szkód (Art. 56 ust. 2 pkt. 5).

49 Strategia gospodarowania wydrą Proponowane działania ochronne: ochronne wydra w środowisku minimalizujące konflikt z rybakami wydra na stawach rybnych

50 Strategia gospodarowania wydrą Proponowane działania ochronne: 1. Uwzględnienie wydry w ocenach oddziaływania na środowisko plany i przedsięwzięcia obejmujące środowiska występowania gatunku lub leżące w ich sąsiedztwie, mogące potencjalnie oddziaływać na gatunek i jakość siedlisk wydry (wykaz rozporządzenie RM 2010) praktycznie we wszystkich raportach oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

51 Strategia gospodarowania wydrą Proponowane działania ochronne: 2. Podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia śmiertelności wydr tworzenie bezpiecznych przejść - pod mostami - przepustów i suchych przejść pod drogami Uwaga: beneficjentem wiele zwierząt

52 Strategia gospodarowania wydrą Proponowane działania ochronne: 3. Podjęcie działań zmierzających do ochrony środowisk wydry przeciwdziałanie programom regulacji cieków wodnych, negatywnie wpływających na jakość siedlisk wydry i uwzględnienie działań rekompensujących dla wydry zapewnienie ochrony odpowiedniej ilości siedlisk wydry w ramach Natura 2000 wykonywanie prac w dolinach rzek z uwzględnieniem wymagań środowiskowych wydry Uwaga: beneficjentem wiele zwierząt

53 Strategia gospodarowania wydrą 1. Rekompensaty wdrażane w kilku krajach Sposoby minimalizacji szkód (m. in. Austria, Czechy, Niemcy, Wielka Brytania) 2 systemy oparte na: - wycenie strat - dotacji stawów z wydrami nie rekomendowane (wytyczne Rady Europy, doświadczenia z Austrii) alternatywa: - dofinansowanie (kredyty lub dotacje) ogrodzeń - programy dla dojrzałych konsumentów: karp lubiany przez wydrę - dotacje do bioróżnorodności na stawach

54 Strategia gospodarowania wydrą Sposoby minimalizacji szkód 2. Odłowy i eliminacja gatunku dopuszczone jako specjalna derogacja, zgoda na redukcję zwierząt wydawana przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (Art. 56 ust. 2 pkt. 1) gdy zezwolenie dotyczy obszaru wykraczającego poza granice jednego województwa - przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (Art. 56 ust. 1 pkt. 2). po wykazania szkody i uzasadnieniu takiej formy rozwiązania problemu, przy jednoczesnym wykazaniu braku możliwości zastosowania alternatywnych metod rozwiązania problemu szkód (Art. 56 ust. 2 pkt. 5). problem: na miejscu usuniętych osobników wkrótce pojawiają się kolejne

55 Strategia gospodarowania wydrą Sposoby minimalizacji szkód 3. Zwiększenie zróżnicowania gatunkowego i obniżenie zagęszczenia ryb w stawach o niższym zagęszczeniu ryb i większej różnorodności gatunkowej, wydry chwytają głównie mniejsze, nie komercyjne gatunki (doświadczenia z gospodarstwa w Treboniu, Czechy) 4. Polepszenie warunków siedliskowych/ tworzenie strefy litoralu (Kucerova 1998)

56 Strategia gospodarowania wydrą Sposoby minimalizacji szkód 5. Tworzenie zbiorników buforowych zmniejszenie presji drapieżnika na gatunki cenne ekonomicznie poprzez zakładanie niewielkich (ok. 0,5 ha) zbiorników buforowych zarybianych różnorodnymi gatunkami ryb ( rybim chwastem ) tworzenie zbiorników buforowych zmniejsza drapieżnictwo wydry na cennych gospodarczo gatunkach (Bodner 1995, Kucerová i Roche 1999

57 Strategia gospodarowania wydrą 6. Grodzenia Sposoby minimalizacji szkód Schematy i uwagi o praktyce stosowania ogrodzeń z siatki i pastuchów elektrycznych. Problem: koszty stosowania ogrodzeń

58 pastuch elektryczny pastuch elektryczny

59 Proponowane działania ochronne

60 Podziękowania dla uczestników warsztatów i współautorów Strategii, w tym: Marcina Brzezińskiego Janusza Kloskowskiego dziękuję za uwagę

61 Wydra w atlasie ssaków Polski Aktualne dane, udział obserwatorów z całego kraju mapa interaktywna (www. iop.krakow.pl Wydra w Atlasie: stan z dn

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus

Amur biały - Ctenopharyngodon idella. Boleń - Aspius aspius. Brzana karpacka - Barbus cyclolepis Henkel. Brzana - Barbus barbus Amur biały - Ctenopharyngodon idella Amur biały - 3 sztuki na dobę Boleń - Aspius aspius Boleń 40 cm 3 sztuki Okres ochronny: 01.01-30.04 dobowy limit połowu (łącznie z karpiem, lipieniem, pstrągiem potokowym,

Bardziej szczegółowo

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna

Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Pokarm kormorana czarnego na wodach LGR Opolszczyzna Piotr HLIWA, Andrzej MARTYNIAK, Jarosław KRÓL, Piotr GOMUŁKA, Katarzyna STAŃCZAK, Urszula SZYMAŃSKA Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych

Bardziej szczegółowo

Kormoran czarny a racjonalna gospodarka rybacko-wędkarska

Kormoran czarny a racjonalna gospodarka rybacko-wędkarska Kormoran czarny a racjonalna gospodarka rybacko-wędkarska Piotr HLIWA 1, Andrzej MARTYNIAK 2, Urszula SZYMAŃSKA 3, Katarzyna STAŃCZAK 1,2, Piotr GOMUŁKA 1, Jarosław KRÓL 1 1 Katedra Ichtiologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras

Ogólne wiadomości z zakresu hodowli. Marek Matras Ogólne wiadomości z zakresu hodowli ryb karpiowatych Marek Matras Informacje ogólne Pochodzenie karpia (Cyprinus carpio) Pochodzenie karpia koi (Cyprinus carpio) Gatunki ryb hodowane w stawie karpiowym

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna na obszarach chronionych

Ichtiofauna na obszarach chronionych Ichtiofauna na obszarach chronionych Katarzyna M. Żołnierowicz, Katarzyna Przybylska, Maria Urbańska, Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt: Najwyższymi formami ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2013 Podstawę niniejszego raportu stanowiło 7851 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego

Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego 2016 Ekspertyza w zakresie stanu ichtiofauny Jeziorka Czerniakowskiego Bogdan Wziątek Minug Pracownia Ekspertyz Rybackich i Przyrodniczych 29.11.2016 Zawartość Metodyka... 3 Wyniki... 5 Połowy agregatem...

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych

Gospodarka rybacka w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika Integralności Biotycznej IBI do Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI.

Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika Integralności Biotycznej IBI do Europejskiego Wskaźnika Ichtiologicznego EFI. Zespoły ichtiofauny w ocenie stanu ekologicznego rzek: od Wskaźnika ntegralności iotycznej do Europejskiego Wskaźnika chtiologicznego EF. Jacek Szlakowski, Paweł uras, Wiesław Wiśniewolski nstytut Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce

Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce Ocena obecnego systemu ochrony gatunku i koncepcje zarządzania populacją bobra w Polsce Departament Ochrony Przyrody Ochrona prawna - bóbr europejski Konwencja Berneńska - umieszczony w III załączniku,

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Konferencja podsumowująca PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Gdańsk, 16.12.2016r. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rybactwo w jeziorach lobeliowych

Rybactwo w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny

Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych / Polish-Norwegian Research Fund Ocena stanu ekologicznego cieków w zlewni rzeki Wel na podstawie ichtiofauny Rozwój i walidacja metod zintegrowanej oceny stanu

Bardziej szczegółowo

Ryby (Pisces) Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków

Ryby (Pisces) Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków Flora i Fauna Pienin Monografie Pienińskie 1: 233 237, 2000 Ryby (Pisces) JANUSZ STARMACH Zakład Biologii Wód, Polska Akademia Nauk, ul. Sławkowska 17, 30 016 Kraków Treść. Przedstawiono historię badań

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2009 Tom 3 Zeszyt 3 WIESŁAW

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika

Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Natura 2000 Powiązania ekologiczne a funkcjonowanie zbiornika Robert Gwiazda Instytut Ochrony Przyrody PAN Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Materiały do planu ochrony Wigierskiego. Ostoja Wigierska (PLH ) w części dotyczącej ryb. Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku

Materiały do planu ochrony Wigierskiego. Ostoja Wigierska (PLH ) w części dotyczącej ryb. Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku Materiały do planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska (PLH 200004) w części dotyczącej ryb Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Instytut Rybactwa Śródlądowego

Bardziej szczegółowo

Regulacja populacji kormorana podsumowanie funkcjonowania nowych przepisów. Opole, 29 marca 2013 r.

Regulacja populacji kormorana podsumowanie funkcjonowania nowych przepisów. Opole, 29 marca 2013 r. Regulacja populacji kormorana podsumowanie funkcjonowania nowych przepisów Opole, 29 marca 2013 r. Chronione gatunki zwierząt powodujące straty w rybostanie Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2011 Podstawę niniejszego raportu stanowiło 6578 rejestrów amatorskiego połowu ryb złożonych przez

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA KONFERENCJA RYBACKA 21-22 WRZEŚNIA 2015r.

REGIONALNA KONFERENCJA RYBACKA 21-22 WRZEŚNIA 2015r. REGIONALNA KONFERENCJA RYBACKA 21-22 WRZEŚNIA 2015r. PRESJA KORMORANA CZARNEGO NA ICHTIOFAUNĘ WÓD NA PRZYKŁĄDZIE TERENU LGR OPOLSZCZYZNA ORAZ LGR Żabi kraj Raport końcowy z zadania badawczego Próba oszacowania

Bardziej szczegółowo

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze

Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze SEZON 2015 1 Opracowanie opiera się na analizie 7 841 rejestrów połowów, zamieszczonych w zezwoleniach

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net/tom1/zeszyt2/art_26.pdf Copyright Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

Rekompensaty wodno-środowiskowe w praktyce. Ośrodek Hodowli Zarodowej

Rekompensaty wodno-środowiskowe w praktyce. Ośrodek Hodowli Zarodowej OHZ MAŁOPOLSKA REGIONALNA KONFERENCJA RYBACKA Gospodarka Strategia Środowisko Rekompensaty wodno-środowiskowe w praktyce wnioski i doświadczenia Jerzy Bryndza CHARAKTERYSTYKA OHZ w OSIEKU SPÓŁKA Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015

Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015 Opracowanie Rejestracji Połowów za rok 2015 Pokrycie W sumie zdano 3827 rejestrów z czego: wypełnione 3355 Puste 558 Stanowiło to ok 62% wydanych rejestrów. Presja W sumie wędkarze byli nad wodą 58411

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ I AKWAKULTURY W POLSCE Arkadiusz Wołos, Andrzej Lirski, Tomasz Czerwiński Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karoo Związek Producentów Ryb Organizacja Producentów

Krzysztof Karoo Związek Producentów Ryb Organizacja Producentów Krzysztof Karoo Związek Producentów Ryb Organizacja Producentów STRATY STAWOWYCH GOSPODARSTW RYBACKICH POWODOWANE PRZEZ ZWIERZĘTA. Stawy Promno. I. Wstęp II. Straty rybostanu w gospodarstwach stawowych

Bardziej szczegółowo

Obraz polskiej akwakultury w 2015 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariuszy RRW-22

Obraz polskiej akwakultury w 2015 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariuszy RRW-22 Obraz polskiej akwakultury w 2015 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariuszy RRW-22 Andrzej Lirski, Leszek Myszkowski XLI KONFERENCJA i SZKOLENIE HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt

Szkolenie z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt Szkolenie z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt Damian Czechowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach damian.czechowski.katowice@rdos.gov.pl tel. 32 20 77 867 Bielsko-Biała, 22.03.2012

Bardziej szczegółowo

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r.

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2016 r. NAZWA GATUNKOWA WYMIAR OCHRONNY OKRES OCHRONNY LIMIT DOBOWY *(1) AMUR BRZANA stycznia do 3 sztuki do 40 cm 30 czerwca stycznia do 5 sztuk CERTA do 30 cm 30

Bardziej szczegółowo

Rybactwo jeziorowe i rzeczne - J. A. Szczerbowski

Rybactwo jeziorowe i rzeczne - J. A. Szczerbowski Rybactwo jeziorowe i rzeczne - J. A. Szczerbowski Spis treści PRZEDMOWA WODY ŚRÓDLĄDOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA RZEKI ZBIORNIKI ZAPOROWE JEZIORA UWARUNKOWANIA śycia W WODZIE CZYNNIKI ABIOTYCZNE Morfologia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie monitoringu populacji ssaków kopytnych w ochronie dużych drapieżników

Znaczenie monitoringu populacji ssaków kopytnych w ochronie dużych drapieżników Znaczenie monitoringu populacji ssaków kopytnych w ochronie dużych drapieżników Krzysztof Schmidt Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Duże ssaki drapieżne występujące w Polsce Fot. H. Schmidt Fot.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej.

ZESTAW B. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 1. Garbus to: a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, b) potoczna nazwa okonia, c) rodzaj sieci rybackiej. 2. Charakterystyczna cecha świnki to: a) dolny otwór gębowy o zrogowaciałych wargach, b) kolec

Bardziej szczegółowo

Marian Tomala Gospodarstwo Rybackie Przyborów k/brzeska

Marian Tomala Gospodarstwo Rybackie Przyborów k/brzeska Marian Tomala Gospodarstwo Rybackie Przyborów k/brzeska Siedziba Gospodarstwa Rybackiego PRZYBORÓW Gospodarstwo Rybackie Przyborów kontynuuje ponad 150-letnią tradycję gospodarki stawowej na terenie Małopolski.

Bardziej szczegółowo

Biologiczne wymagania ryb jako wytyczne projektowania urządzeń służących ich migracji

Biologiczne wymagania ryb jako wytyczne projektowania urządzeń służących ich migracji Biologiczne wymagania ryb jako wytyczne projektowania urządzeń służących ich migracji Wiesław Wiśniewolski Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu Na początek

Bardziej szczegółowo

Straty w gospodarstwach karpiowych na terenie działania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania z Opolszczyzny i Żabiego Kraju

Straty w gospodarstwach karpiowych na terenie działania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania z Opolszczyzny i Żabiego Kraju Straty w gospodarstwach karpiowych na terenie działania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania z Opolszczyzny i Żabiego Kraju Autorzy opracowania prof. Andrzej Martyniak, prof. Piotr Hliwa, dr Urszula Szymaoska,

Bardziej szczegółowo

Biomanipulacja szansą na poprawę efektywności działań ochronnych w gospodarce rybacko-wędkarskiej Tomasz Heese

Biomanipulacja szansą na poprawę efektywności działań ochronnych w gospodarce rybacko-wędkarskiej Tomasz Heese Biomanipulacja szansą na poprawę efektywności działań ochronnych w gospodarce rybacko-wędkarskiej Tomasz Heese Katedra Biologii Środowiskowej Politechnika Koszalińska Powierzchnia 295,1 ha Objętość 16,1

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik

Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1 Halowy Turniej Wędkarski Test wiedzy o wędkarstwie, pytania przygotował Piotr Pik 1.W jakim wieku młodzież niezrzeszona w PZW może wędkować pod opieką wędkarza w ramach jego limitu połowu ryb? a/ do

Bardziej szczegółowo

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki...

WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ. (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA. Region wodny... Obwód rybacki... WZÓR KSIĘGI GOSPODARCZEJ (zewnętrzna strona okładki strona 1 księgi gospodarczej) KSIĘGA GOSPODARCZA Region wodny...................................................... Obwód rybacki..................................................................

Bardziej szczegółowo

Szkody bobrowe na terenie województwa podlaskiego oraz sposoby ich minimalizacji.

Szkody bobrowe na terenie województwa podlaskiego oraz sposoby ich minimalizacji. Szkody bobrowe na terenie województwa podlaskiego oraz sposoby ich minimalizacji. Beata Bezubik Regionalny Konserwator Przyrody Malinówka, 20 październik 2011r. Bóbr gatunek który ocalał * druga połowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAW D ... 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm.

ZESTAW D ... 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm. ZESTAW D... IMIĘ...... NAZWISKO 1 Podaj wymiar ochronny dla certy: a. do 35 cm, b. do 30 cm, c. do 25 cm. 2 Która ryba nie jest chroniona prawem? a. koza, b. piskorz, c. jazgarz. 3. Sprężyna zanętowa to:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r. Dz.U.2001.138.1559 2003.02.19 zm. Dz.U.2003.17.160 1 2009.07.03 zm. Dz.U.2009.94.780 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu,

Bardziej szczegółowo

ICHTIOFAUNA POLSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA CZARNEJ ORAWY FISH FAUNA OF THE POLISH PART OF THE CZARNA ORAWA CATCHMENT

ICHTIOFAUNA POLSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA CZARNEJ ORAWY FISH FAUNA OF THE POLISH PART OF THE CZARNA ORAWA CATCHMENT ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO (Rocz. Nauk. PZW) SCIENTIFIC ANNUAL OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (Sci. Ann. Pol. Angl. Assoc.) 2014, tom/volume 27, 51 78 http://www.pzw.org.pl/roczniki/cms/1635/

Bardziej szczegółowo

Ryby słodkowodne Polski

Ryby słodkowodne Polski Ryby słodkowodne Polski Ryby na świecie: ~ 25 000 gatunków W Polsce: > 60 gatunków w tym: > 40 gatunków rodzimych Rodzime gatunki ryb słodkowodnych Polski 12 rodzin: Karpiowate > 20 Łososiowate (łososiowce,

Bardziej szczegółowo

Obce gatunki ryb w jeziorach lobeliowych

Obce gatunki ryb w jeziorach lobeliowych Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001

Bardziej szczegółowo

Polskie rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim

Polskie rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim Piotr Gruszka Tadeusz Krajniak Polskie rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim Przegląd aktualnej sytuacji Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Stacja Badawcza w Świnoujściu I. GATUNKI RYB

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ochronie przyrody

Przepisy o ochronie przyrody Przepisy o ochronie przyrody Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000 w ramach projektu Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Chów ryb w małych stawach - J. Guziur

Chów ryb w małych stawach - J. Guziur Chów ryb w małych stawach - J. Guziur Spis treści Wstęp 1. Rybactwo w Polsce 1.1. Rozmieszczenie i powierzchnie wód 1.2. Produkcja ryb 1.3. Przyzagrodowy chów ryb 1.4. Podstawy prawne 1.4.1. Ustawa o rybactwie

Bardziej szczegółowo

Wpływ kormorana czarnego na ichtiofaunę Zbiornika Koronowskiego.

Wpływ kormorana czarnego na ichtiofaunę Zbiornika Koronowskiego. Wpływ kormorana czarnego na ichtiofaunę Zbiornika Koronowskiego. Projekt dotowany przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Opracowanie wykonane przez: dr inż. Bogdan Wziątek

Bardziej szczegółowo

Nowe perspektywy produkcji ryb oraz rynek karpia

Nowe perspektywy produkcji ryb oraz rynek karpia Nowe perspektywy produkcji ryb oraz rynek karpia Andrzej Lirski Jesienna Konferencja Rybacka Akwakultura i nie tylko perspektywy i rozwój Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna Gracze, 13 listopad 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Pokarm zimorodka Alcedo atthis u podnóża Karkonoszy wstępne wyniki

Pokarm zimorodka Alcedo atthis u podnóża Karkonoszy wstępne wyniki ZAJąC T. & DOBROWOLSKA K. 2007: Pokarm zimorodka Alcedo atthis u podnóża Karkonoszy wstępne wyniki. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen 2006,

Bardziej szczegółowo

Metody, formy i zakres międzysektorowej współpracy przy planowaniu inwestycji liniowych

Metody, formy i zakres międzysektorowej współpracy przy planowaniu inwestycji liniowych Metody, formy i zakres międzysektorowej współpracy przy planowaniu inwestycji liniowych Udział organizacji pozarządowych w poszczególnych etapach planowania inwestycji i jego znacznie dla skutecznej ochrony

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY

DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI ICHTIOFAUNA SYSTEMU RZEKI SANNY ROCZNIKI NAUKOWE PZW (Rocz. Nauk. PZW) Scientific Annual of the Polish Angling Association 2008, t. 21, s. 129 146 DARIUSZ PIETRASZEWSKI*, LIDIA MARSZAŁ, GRZEGORZ ZIĘBA, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, PIOTR ZIELIŃSKI

Bardziej szczegółowo

OPERAT OCHRONY ZWIERZĄT (RYBY I MINOGI)

OPERAT OCHRONY ZWIERZĄT (RYBY I MINOGI) PLAN OCHRONY OBSZARU NATURA 000 BIESZCZADY OPERAT OCHRONY ZWIERZĄT (RYBY I MINOGI) KRAKÓW 04 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonał zespół w składzie: dr hab. Roman Żurek, prof. IOP (IOP PAN)

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA MONITORINGU I BADAŃ NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH BOBRA I WYDRY

PROPOZYCJA MONITORINGU I BADAŃ NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH BOBRA I WYDRY PROPOZYCJA MONITORINGU I BADAŃ NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH BOBRA I WYDRY I Bóbr europejski (Castor fiber) Baza danych dotycząca ilości oraz rozmieszczenia czynnych stanowisk bobrowych, uzyskana w wyniku inwentaryzacji,

Bardziej szczegółowo

Obraz polskiej akwakultury w 2016 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariuszy RRW-22. Andrzej Lirski, Leszek Myszkowski

Obraz polskiej akwakultury w 2016 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariuszy RRW-22. Andrzej Lirski, Leszek Myszkowski Obraz polskiej akwakultury w 2016 roku na podstawie badań statystycznych przy zastosowaniu kwestionariuszy RRW-22 Andrzej Lirski, Leszek Myszkowski XLII KONFERENCJA i SZKOLENIE HODOWCÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

Bardziej szczegółowo

ZESTAW C. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ...

ZESTAW C. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ... ZESTAW C... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. 2. Sprężyna zanętowa to: a) składnik zanęty gruntowej, b) element zestawu wędki, c) specjalny

Bardziej szczegółowo

Ichtiofauna jezior lobeliowych stan poznania i zagrożenia

Ichtiofauna jezior lobeliowych stan poznania i zagrożenia Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura i Środowisko Na terenie województwa małopolskiego Szczawnica, 07-09.03.2007

Infrastruktura i Środowisko Na terenie województwa małopolskiego Szczawnica, 07-09.03.2007 Infrastruktura i Środowisko Na terenie województwa małopolskiego Szczawnica, 07-09.03.2007 Plan rozbudowy sieci drogowej Plan 2007-2013 Autostrady wybudowanie ponad 1200 km Drogi ekspresowe wybudowanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2015

WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2015 WYKONANIE ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU ZA ROK 2015 Obwód rybacki rzeki Warta nr 4 zbiornik Jeziorsko Gatunek ryby Ilość kg Ilość szt. Wartość Uwagi Karp kroczek 11.250 29.050 135.000,- Zielęcice 6.400 kg Zalew

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa rybactwa śródlądowego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior

Sytuacja ekonomiczno-finansowa rybactwa śródlądowego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior Sytuacja ekonomiczno-finansowa rybactwa śródlądowego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior doc dr. hab. Arkadiusz Wołos Zakład Bioekonomiki Instytut Rybactwa

Bardziej szczegółowo

ZAGROśONE I GINĄCE GATUNKI RYB ŚRODKOWEGO SANU

ZAGROśONE I GINĄCE GATUNKI RYB ŚRODKOWEGO SANU dr hab. Krzysztof KUKUŁA prof. UR UNIWERSYTET RZESZOWSKI ZAGROśONE I GINĄCE GATUNKI RYB ŚRODKOWEGO SANU 1. Wstęp Ryby są najliczniejszą grupą kręgowców (około 25 tysięcy opisanych gatunków). W środowiskach

Bardziej szczegółowo

Odra środkowa najlepsze łowisko naturalne

Odra środkowa najlepsze łowisko naturalne Odra środkowa najlepsze łowisko naturalne Mimo iż Odra należy do rzek ubogich w wodę, dość regularnie wylewa tak, więc swój bieg ma tylko częściowo uregulowany. Odcinek Odry od wsi Wały do Lubiąża jest

Bardziej szczegółowo

w procedurach administracyjnych związanych

w procedurach administracyjnych związanych ŚRODOWISKO w procedurach administracyjnych związanych z MEW Ryszard Babiasz Robert Wawręty (Towarzystwo na rzecz Ziemi) MEW - krok po kroku DOŚU! Krok 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Krok 2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji ich ofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym

Wyniki inwentaryzacji ich ofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym ARTYKUŁY Chrońmy Przyr. Ojcz. 7 (5): 347 355, 205 Wyniki inwentaryzacji ich ofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim Parku Narodowym The inventory results on the composi on of ichthyofauna using tradi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach

RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE. wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH RYB, MINOGÓW I RAKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W RZEKACH MIASTA KIELCE wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta w Kielcach Kraków, 25. listopada 2010 Metodyka badań Badania ichtiofaunistyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 12 listopada 2001 r. Dz.U.2001.138.1559 2003-02-19 zm. Dz.U.2003.17.160 1 2009-07-03 zm. Dz.U.2009.94.780 1 2010-06-14 zm. Dz.U.2010.104.654 1 2011-07-26 zm. Dz.U.2011.143.842 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2010.104.654 1 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce

Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Stan populacji wilka (Canis lupus) w Polsce Roman Gula Katarzyna Bojarska Jörn Theuerkauf Wiesław Król

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP Toruń, dnia 13 stycznia 2014 r. Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Znak sprawy: ZP Toruń, dnia 13 stycznia 2014 r. Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Znak sprawy: ZP-271.104.2014 Toruń, dnia 13 stycznia 2014 r. Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków

ZAŁĄCZNIK 6. Ichtiofauna najważniejszych cieków ZAŁĄCZNIK 6 CHARAKTERYSTYKA ICHTIOLOGICZNA ŻUŁAW Obszar Żuław Wiślanych charakteryzuje się bogatą siecią wodną. Jej centralną arterię stanowi Wisła wraz z uchodzącym do Zalewu Wiślanego Nogatem, który

Bardziej szczegółowo

DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI zmiany: 2003-02-19 Dz.U.2003.17.160 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w

Bardziej szczegółowo

Jakub Roszuk Prezes LGR Opolszczyzna Krzysztof Szymura Prezes LGR Żabi Kraj Andrzej Pilarczyk Wicprezes LGR Żabi Kraj

Jakub Roszuk Prezes LGR Opolszczyzna Krzysztof Szymura Prezes LGR Żabi Kraj Andrzej Pilarczyk Wicprezes LGR Żabi Kraj Funkcjonująca od setek lat na naszych ziemiach stawowa gospodarka rybacka przeżywała w przeszłości liczne okresy wzlotów i upadków. Działalność rybacka uzależniona była od szeregu czynników ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 marca 2013 r. Poz. 326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Akwakultura ekstensywna jako element zrównoważenia przyrodniczego regionów na podstawie badań w Dolinie Baryczy

Akwakultura ekstensywna jako element zrównoważenia przyrodniczego regionów na podstawie badań w Dolinie Baryczy Akwakultura ekstensywna jako element zrównoważenia przyrodniczego regionów na podstawie badań w Dolinie Baryczy dr Marcin Rakowski, dr inż. Olga Szulecka Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW GOSPODARSTW RYBACKICH

DODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW GOSPODARSTW RYBACKICH 7th PR UE TRAFOON DODATKOWE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW GOSPODARSTW RYBACKICH Andrzej Lirski Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Warsztaty Szkoleniowe Innowacyjność w tradycyjnej technologii producentów ryb

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH

POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH POLSKI SYSTEM ZARYBIANIA WÓD PUBLICZNYCH PODZIAŁ WÓD PUBLICZNYCH 1. Wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne, śródlądowe wody powierzchniowe płynące są własnością Skarbu Państwa. Są to wody publiczne

Bardziej szczegółowo

ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W OCHRONIE I GOSPODARCE KARPIOWATYMI RYBAMI REOFILNYMI

ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W OCHRONIE I GOSPODARCE KARPIOWATYMI RYBAMI REOFILNYMI UŻYTKOWNIK RYBACKI-NOWA RZECZYWISTOŚĆ, PZW 2008, s. 60-66 MIROSŁAW CIEŚLA 1, JERZY ŚLIWIŃSKI 1, RYSZARD WOJDA 1, JAN KOTUSZ 2, MARCIN MIZIELIŃSKI 3 ROLA POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W OCHRONIE I GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska Magdalena Szymańska PO RYBY 2007 2013, oś 4 działania polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach

Bardziej szczegółowo

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami

ZESTAW A. 2. Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych: a) mierzejami, b) klifami, c) depresjami ZESTAW A... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach to wynik: a) efektu cieplarnianego, b) kwaśnych deszczy, c) dziury ozonowej 2. Niszczenie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prowadzenia monitoringu przejść dla zwierząt

Potrzeba prowadzenia monitoringu przejść dla zwierząt Seminarium "Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej w północno-wschodniej Polsce" Białowieża, 3 grudnia 2010 roku Stowarzyszenie dla Natury Wilk Seminarium realizowane w ramach projektu Potencjał

Bardziej szczegółowo

Seminarium Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce" Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku

Seminarium Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku Seminarium Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce" Białowieża, 7-8 kwietnia 2011 roku wpływ inwestycji na duże ssaki drapieżne Robert Mysłajek Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism Projekt PL0494 Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE dla stawów karpiowych w Europie. Anna Pyć Aller Aqua

Fundusze UE dla stawów karpiowych w Europie. Anna Pyć Aller Aqua Fundusze UE 2007-2013 dla stawów karpiowych w Europie Anna Pyć Aller Aqua Te same możliwości różne rozwiązania diabeł tkwi w szczegółach Okres przed 2007r. kraj dopłaty/ rekompensaty dofinansowanie inwestycji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO w Olsztynie im Stanisława Sakowicza ZAKŁAD RYBACTWA RZECZNEGO w Żabieńcu ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno tel. 022/7970853, tel/fax 022/7562044, 7562088 L.dz. ZRRz 29/2012

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji przeciwpowodziowej małej rzeki na zmiany zespołów ryb Dr inż. Jacek Rechulicz

Wpływ regulacji przeciwpowodziowej małej rzeki na zmiany zespołów ryb Dr inż. Jacek Rechulicz Katedra Hydrobiologii Pracownia Rybactwa Wpływ regulacji przeciwpowodziowej małej rzeki na zmiany zespołów ryb Dr inż. Jacek Rechulicz Badania ichtiofauny rzek Badania rybostanu rzek prowadzone są jednorazowo

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ SIEĆ NATURA 2000 POD HASŁEM NATURA SIĘ O(D)PŁACA. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA RADA OCHRONY PRZYRODY THE STATE COUNCIL FOR NATURE CONSERVATION CONSEIL NATIONAL POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

PAŃSTWOWA RADA OCHRONY PRZYRODY THE STATE COUNCIL FOR NATURE CONSERVATION CONSEIL NATIONAL POUR LA PROTECTION DE LA NATURE PAŃSTWOWA RADA OCHRONY PRZYRODY THE STATE COUNCIL FOR NATURE CONSERVATION CONSEIL NATIONAL POUR LA PROTECTION DE LA NATURE Member of IUCN The World Conservation Union Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Best for Biodiversity

Best for Biodiversity W tym miejscu realizowany jest projekt LIFE + Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 promocja najlepszych praktyk Best for Biodiversity NAJLEPSZE PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Wpływ kormorana czarnego na stan ichtiofauny Zbiornika Koronowskiego i obwodu rybackiego rzeka Wisła nr 1

Wpływ kormorana czarnego na stan ichtiofauny Zbiornika Koronowskiego i obwodu rybackiego rzeka Wisła nr 1 Wpływ kormorana czarnego na stan ichtiofauny Zbiornika Koronowskiego i obwodu rybackiego rzeka Wisła nr 1 Ekspertyza dotowana przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o stawach. Dorota Pietraszek Kryjak Mirosław Kuczyński Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej

Porozmawiajmy o stawach. Dorota Pietraszek Kryjak Mirosław Kuczyński Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej Porozmawiajmy o stawach Dorota Pietraszek Kryjak Mirosław Kuczyński Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej Zasoby wodne w Europie Powierzchnia ogroblowana - około 70 000 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Liczebność kormorana

Liczebność kormorana 97 TADEUSZ KRZYWOSZ, PIOTR TRACZUK WPŁYW KORMORANA I INNYCH ZWIERZĄT DRAPIEŻNYCH NA STAN I PERSPEKTYWY KRAJOWEJ ICHTIOFAUNY Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie Zakład Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Koegzystencja czy konflikt hodowli lasu oraz łowiectwa

Koegzystencja czy konflikt hodowli lasu oraz łowiectwa Koegzystencja czy konflikt hodowli lasu oraz łowiectwa Janusz Mikoś Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zbigniew Borowski Instytut Badawczy Leśnictwa VI sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL w 2014

Bardziej szczegółowo

ZESTAW B. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny.

ZESTAW B. 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. ZESTAW B... IMIĘ...... NAZWISKO 1. Do zwierząt chronionych nie należy: a) karp, b) kozica, c) niedźwiedź brunatny. 2. Nauka o ochronie środowiska: a) ekologia, b) sozologia, c) antropologia 3. Proces ponownego

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia... r.

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia... r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia... r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów

Bardziej szczegółowo

Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne

Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk Lp. Przedmiot ochrony istniejące Zagrożenia potencjalne

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Dorota Janic Bora Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo