Bitdefender Endpoint Security Tools

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bitdefender Endpoint Security Tools"

Transkrypt

1 Bitdefender Endpoint Security Tools INFORMACJE O WYDANIU

2 Bitdefender Endpoint Security Tools Informacje o wydaniu Data publikacji Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci elektronicznej, mechanicznej, w formie fotokopii lub w postaci nagrań głosowych, ani przechowywana w jakimkolwiek systemie udostępniania i wyszukiwania informacji, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela firmy Bitdefender. Umieszczenie krótkich cytatów w recenzjach może być dopuszczalne tylko z powołaniem się na cytowane źródło. Zawartość nie może być w żaden sposób modyfikowana. Ostrzeżenie i zrzeczenie się odpowiedzialności. Ten produkt i jego dokumentacja są chronione prawami autorskimi. Informacja w tym dokumencie została dostarczona w stanie, w jakim jest i bez żadnych dodatkowych gwarancji. Dołożyliśmy wszelkich starań w przygotowanie tego dokumentu, jednak autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do żadnych osób lub jednostek, w przypadku szkód lub strat spowodowanych lub stwierdzenia, że wynikły one bezpośrednio lub pośrednio z powodu informacji zawartych w tej pracy. Dokument zawiera odnośniki do stron internetowych, które nie są pod kontrolą firmy Bitdefender. Firma Bitdefender nie odpowiada za zawartość serwisów zewnętrznych. Jeśli odwiedzasz zewnętrzną stronę internetową, wymienioną w tej instrukcji - robisz to na własne ryzyko. Firma Bitdefender umieszcza te odnośniki tylko dla wygody użytkownika, a umieszczenie takiego odnośnika nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności firmy Bitdefender za zawartość zewnętrznych stron internetowych. Znaki handlowe. W tym dokumencie mogą występować nazwy i znaki handlowe. Wszystkie zarejestrowane i niezarejestrowane znaki handlowe w tym dokumencie są własnością ich poszczególnych właścicieli i tak powinny być traktowane E470D0A1A0A D D D D8E22CF AECE1CE B B A9C B D33DD D19DB762E05AA012A A B0F02C5C09E94769E77FE69C3597FA0E61B6D8F53683D943A0F412 ABD4D9A CA66F7972AD0A3A1544F1C42B37A3AF DA7F6BB26AEEF D2E63847DF4295AE AA74D334A3925ED8AC7ACD28BD0CAADD357CA299 AC3A AAAB E9253C4EA111D7CE97E924A5A64A614569BE1DE2149E31 F17BD4A8D7790A21DCB148BDC10FE0EA41B7A65E E44AE426082

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Historia wersji Wersja Wersja Wersja Wersja Wersja Wersja Wersja Wersja Znane zagadnienia Ograniczenia iii

4 1. WPROWADZENIE Rozwiązanie biznesowe nowego GravityZone przedstawia Bitdefender Endpoint Security Tools, najnowszego agenta bezpieczeństwa dla fizycznych i wirtualnych punktów końcowych. Porównany do istniejących agentów bezpieczeństwa Bitdefender, ten agent wprowadza serię ulepszeń i nowych cech przenoszą endpoint security na nowy poziom. Ten dokument opisuje jakie nowe kwestie, zostały rozwiązane dla każdego wydania BEST. Dokument zawiera również znane zagadnienia i ograniczenia produktu. W sekcji Znane Problemy można sprawdzić listę zgłoszonych, nie rozwiązanych jeszcze problemów. Ta lista jest okresowo aktualizowana i serdecznie zalecamy zweryfikować z nią występujący problem przed złożeniem jakiegokolwiek zgłoszenia do naszego Zespołu Wsparcia Technicznego. Notatka Uwagi wydawnicze Bitdefender Endpoint Security Tools zawierają również zmiany powiązane z ochroną Serwerów Microsoft Exchange, cechą która może nie być dostępna dla Bitdefender w pakiecie bezpieczeństwa GravityZone. Wprowadzenie 1

5 2. HISTORIA WERSJI 2.1. Wersja Notatka Ta wersja jest dla systemu operacyjnego Windows. Nowe Funkcje i Ulepszenia Zmniejszenie ilości usług w chmurze ruchu wychodzącego. Rozwiązane problemy Pojawiał się BSoD (ang. Niebieski ekran śmierci) na maszynach z systemem operacyjnym Windows XP i Windows 2003 przez domenę Active Directory, która uruchamiała przy rozruchu pewne skrypty z rozproszonych lokalizacji plików systemowych. Problem jest już naprawiony Wersja Nowe Funkcje i Ulepszenia Ochrona Systemu Plików Windows Dodano wsparcie dla Windows 10. Poprawiono stabilność produktu dotyczącą graficznego interfejsu użytkownika. Zintegrowano komponenty bezpieczeństwa produktu OpenSSL wersja 1.0.1p. W celu uzyskania informacji, przejdź do OpenSSL Security Advisory [9 Czerwca 2015] (Tylko po angielsku). Relay automatycznie dodaje wymagane zasady do Zapory Sieciowe Windows podczas instalacji na systemie operacyjnym serwera. Dodano wsparcie dla usuwania następujących niekompatybilnych produktów bezpieczeństwa: Trusteer Rapport Historia wersji 2

6 System Center Endpoint Protection * Symantec.Cloud - Endpoint Protection NIS * Sophos * Vipre Business Agent * Eset File Server *Wsparcie także dla cichej deinstalacji. Drobne poprawki graficznego interfejsu użytkownika. Rozwiązane problemy Ochrona Systemu Plików Windows Microsoft Excel 2007 napotykał błąd podczas zapisu pliku w trakcie używania Bitdefender Endpoint Security Tools. Problem jest już naprawiony. Sysprep nie działa, gdy BEST jest zainstalowany. Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z tym artykułem KB. Dla niektórych serwerów DNS, zapytania z Bitdefender Endpoint Security Tools do Usługi Chmury kończyły się niepowodzeniem. Problem jest już naprawiony. W niektórych sytuacjach, punkty końcowe chronione przez Bitdefender Endpoint Security Tools nie mogły dołączyć do domeny Active Directory. Problem jest już naprawiony. Instalacja Bitdefender Endpoint Security Tools napotykała błąd na punktach końcowych z wysokim użyciem procesora. Problem jest już naprawiony. Naprawiono problem występujący w momencie zatrzymania zadania skanowania z interfejsu użytkownika. Narzędzie wsparcia nie zebrało wszystkich potrzebnych plików. Problem jest już naprawiony. Informacje Pomocy Technicznej nie aktualizowały się prawidłowo po zmianie w politykach. Problem jest już naprawiony. Air Control 2 został zablokowany przez moduł Kontrola Zawartości. Problem jest już naprawiony. Historia wersji 3

7 Linux Ostatni dziennik skanowania kolejnych skanów z menu kontekstowego nie mógł być wyświetlony z poziomu interfejsu użytkownika. Problem jest już naprawiony. Poprawiono błędy tekstowe. Zadanie skanowania na żądanie nie mogło przeskanować ścieżki nie zawierającej znaków łacińskich. Problem jest już naprawiony. Dla niektórych serwerów DNS, zapytania z Bitdefender Endpoint Security Tools do Usługi Chmury kończyły się niepowodzeniem. Problem jest już naprawiony. Ochrona Exchange W niektórych wypadkach, pojawiał się błąd XML podczas otwierania raportu skanowania Exchange z Okna Informacyjnego. Problem jest już naprawiony. Dziennik skanowania na żądanie wykazywał ignorowane infekcje w Przedmiotach Rozwiązanych. Problem jest już naprawiony. Podczas próby odtworzenia wiadomości z kwarantanny i Microsoft Exchange Autodiscovery używał przekierowanych URL EWS, zadanie nie powiodło się z komunikatem Błąd ogólny. Te problemy są już poprawione Wersja Notatka Ta wersja jest dla systemu operacyjnego Linux. Rozwiązane problemy Wdrożenie dystrybucji SUSE 11 SP3 nie powiodło się z powodu błędu pobierania jednego z plików instalacyjnych. Problem jest już naprawiony Wersja Nowe Funkcje i Ulepszenia Ochrona Systemu Plików Historia wersji 4

8 Windows Zwiększony czas oczekiwania w celu ponownego uruchomienia podczas instalacji agenta bezpieczeństwa na 10 minut. Usprawnione użycie pamięci. Rozwiązane problemy Ochrona Systemu Plików Windows Linux Podczas naprawiania plików Bitdefender Endpoint Security Tools folder Dzienników zadań skanowania nie został utworzony w katalogu produktu, blokując uruchomienie zadania skanowania. Problem jest już naprawiony. W pewnych sytuacjach, po aktualizowaniu z Endpoint Security do Bitdefender Endpoint Security Tools, Control Center w dalszym ciągu wyświetla stare produkty w szczegółowych informacjach o komputerach. Problem jest już naprawiony. W pewnych sytuacjach, rozmieszczenie agenta bezpieczeństwa na Windows 8.1 kończyło się niepowodzeniem. Problem jest już naprawiony. W pewnych sytuacjach, pliki Bitdefender Endpoint Security Tools nie mogły zostać naprawione, jeżeli moduł Kontroli Zawartości był zainstalowany. Naprawiono problemy z wbudowanymi zasadami zapory sieciowej, które pojawiały się podczas uzyskiwaniu dostępu do domeny Active Directory lub przy łączeniu się przez Połączenie Zdalnego Pulpitu. W pewnych sytuacjach, podczas naprawiania plików produktu i ponownym, wymaganym uruchomieniu ponownym, system się zapętlał. Problem jest już naprawiony. NTLM i Kerberos bazujące na proxy nie były wspierane. Problem jest już naprawiony. Naprawiono kilka drobniejszych błędów. NTLM i Kerberos bazujące na proxy nie były wspierane. Problem jest już naprawiony. Historia wersji 5

9 W niektórych sytuacjach, zadanie Aktualizacji Klienta nie działało. Problem jest już naprawiony Wersja Notatka Ta wersja jest dla systemu operacyjnego Windows. Rozwiązane problemy Ochrona Systemu Plików Podczas aktualizowania klienta punktu końcowego do Bitdefender Endpoint Security Tools, agent nie uruchomił się po ponownym uruchomieniu systemu. Problem jest już naprawiony. W niektórych sytuacjach, po zaktualizowaniu z poziomu Endpoint Security do Bitdefender Endpoint Security Tools, pewne chronione punkty końcowe nie są już wyświetlane w Control Center. Problem jest już naprawiony. Ochrona Exchange Nieautoryzowane e zostaną uznane autoryzowanymi, jeżeli zostaną przekierowane przez wiele serwerów transportowych. Problem jest już naprawiony. e i chronione hasłem archiwa, które nie zostały przeskanowane, zostały zgłoszone jako zainfekowane, ale bez podejmowania na nich żadnych czynności. Problem jest już naprawiony Wersja Rozwiązane problemy Naprawiono pewne problemy z komponentami, które zapewniały komunikację z Control Center. Historia wersji 6

10 2.7. Wersja Rozwiązane problemy Bitdefender Endpoint Security Tools nie zaraportował poprawnie swojego statusu aktualizacji do Control Center w czasie gdzie aktualizacja była dostępna. Problem jest już naprawiony. Zablokowane procesy występujące w pewnych sytuacjach spowodowały spowolnienie punktów końcowych. Problem jest już naprawiony. Dla punktu końcowego Windows, aktualizacja Endpoint Security nie wznawia się po ponownym uruchomieniu, jeżeli pole wyboru Automatyczne uruchomienie (jeśli konieczne) zostało wcześniej wybrane w oknie Zaktualizuj Klientów/a. Problem jest już naprawiony. W niektórych sytuacjach, nie powiodła się rekonfiguracja agenta bezpieczeństwa punktu końcowego Windows. Problem jest już naprawiony. Interfejs graficzny użytkownika wersji Windowsowej zawiera te same skrócone etykiety i pewne brakujące tłumaczenia. Te problemy są obecnie naprawiane Wersja Nowe Funkcje i Ulepszenia Zainstaluj Rozszerzona ochrona dla fizycznych punktów końcowych aby pokryć puplipty i serwery dystrybucji Linux. Jedna paczka instalacyjna, która może zostać zamieszczona w dowolnym środowisku: fizycznym, wirtualnym lub w chmurze. Możliwość odinstalowania innych produktów antimalware bez względu na środowisko punktu końcowego (fizyczne czy wirtualne). Technologie Skanowania Nowe i elastyczne technologie skanowania dla punktów końcowych Windows i Linux w różnych wariantach sprzętowej konfiguracji: Skanowanie Lokalne, gdy skanowanie antymalware jest wykonywane lokalnie na punkcie końcowym. Historia wersji 7

11 Ta opcja jest odpowiednia do mocnych punktów końcowych, które również mają możliwość do przechowywania silników skanowania i sygnatur malware. Skanowanie Centralne, gdzie skanowanie wykonywane jest przy jednym lub wielu Serwerach Bezpieczeństwa, używających równoważenia obciążenia. Ta opcja jest odpowiednia dla środowisk wirtualnych i punktów końcowych fizycznych pulpitów o niskiej wydajności sprzętowej. Notatka Security Server jest dedykowaną maszyną wirtualną, która działa jako serwer skanowania. Security Server instaluje się na hoście środowiska wirtualnego. Aby uzyskać więcej informacji, zpoznaj się z Podręcznikiem Instalacji GravityZone. Hybrydowe Skanowanie, gdzie czynność skanowania antimalware jest wykonywane głównie w chmurze i jest usprawniana przez lokalne skanowanie. Ta opcja jest odpowiednia dla fizycznych punktów końcowych z małą lub średnią wydajnością i zasobami. Bitdefender Endpoint Security Tools zapewnia ten sam poziom ochrony bezwzględnie od wybranej opcji skanowania. Większa dostępność do silników zdalnego skanowania przez wprowadzenie skanowania dwoma silnikami. Gdy pierwszy silnik jest niedostępny, silnik awaryjny zostanie użyty. Dostępne są dwie opcje: Centralne Skanowanie w awaryjnym Skanowaniu Hybrydowym. Centralne Skanowanie z awaryjnym Skanowaniem Lokalnym. Notatka Zużycie zasobów oraz wykorzystanie sieci będzie bazowało względnie do użytych silników. Posiadając możliwość wykrycia konfiguracji i środowiska punktu końcowego, Bitdefender Endpoint Security Tools dokonuje automatycznej samokonfiguracji i adaptuje odpowiednią technologię skanowania. Historia wersji 8

12 Notatka Ta akcja jest wykonywana podczas instalacji i może być nadpisana przez administratora. Nowe Moduły i Role Kontrola Urządzeń moduł ochronny, dostarczający możliwości do kontroli i monitorowania dostępu do różnych urządzeń, które mogą połączyć się z punktami końcowymi. Moduły rozpoznają rozległą serię urządzeń: urządzenia Bluetooth, napędy CDROM, napędy dyskietek, napędy IEEE , napędy IEEE 1394, urządzenia do przetwarzania obrazów, wewnętrzne i zewnętrzne magazyny, porty LPT/COM, modemy, adaptery sieci, drukarki, SCSI RAID, napędy taśmowe i wersje przenośne urządzeń Windows. Moduł Power User, umożliwiając uprawnienia administratora na poziomie punktu końcowego, umożliwiając użytkownikowi punktu końcowego uzyskanie dostępu i modyfikacji ustawień ustawień przez konsole lokalną, poprzez interfejs BEST. Nowe funkcje ochrony VDI: Skan behawioralny: utrzymuje aplikacje tymczasowo w sandboxie aby zidentyfikować złośliwe. Photon (Reputacja Aplikacji): monitoruje całe uruchomione oprogramowanie i decyduje czy aplikacja i jej komponenty są bezpieczne lub nie. Zapora Sieciowa: Pełna dwukierunkowa zapora sieciowa z Systemem Wykrywania Włamań. Kontrola Zawartości:Wielopoziomowe filtrowanie zagrożeń zawartości sieci w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń online. Rozszerzona rola Relay również dla maszyn wirtualnych. Rola Relay zmieniana agenta w serwery aktualizacji, rozmieszczenia i komunikacji dla wszystkich maszyn w zdalnej lokalizacji Notatka Bitdefender Endpoint Security Tools z rolą Relay instalowaną tylko na maszynach Windows. Możesz użyć Bitdefender Endpoint Security Tools z funkcją Relay w celu rozmieszczenia agentów bezpieczeństwa na wspieranym systemie operacyjnym. Historia wersji 9

13 Rola Ochrona Exchange, zapewnia antymalware, antyspam, antyphishing, filtrowanie załączników i treści płynnie zintegrowanie z Microsoft Exchange Server, aby zapewnić bezpieczne środowisko komunikacji i współpracy oraz zwiększyć produktywność. Exchange Protection używa tych samych technologii skanowania antimalware co system plików modułu Antimalware. Ochrona dla Exchange udziela wsparcia i instaluje się w następujących wersjach i rolach Microsoft Exchange Server. Exchange Server 2013 z rolą Edge Transport lub Mailbox Exchange Server 2010 z rolą Edge Transport, Hub Transport lub Mailbox Exchange Server 2007 z rolą Edge Transport, Hub Transport lub Mailbox Notatka Rozwiązanie jest kompatybilne z Microsoft Exchange Database Availability Groups (DAGs). Interfejs użytkownika Bitdefender Endpoint Security Tools nadciąga z serią usprawnionych interfejsów użytkownika, takimi jak: Jaśniejszy i bardziej komfortowy schemat kolorystyczny do codziennego użytku, kładzie nacisk na treść. Luźne wzornictwo i przyjazne ekranom dotykowym doświadczenie. Struktura skupiona na niezawodności, maksymalnie wykorzystująca dostępną przestrzeń w celu wyświetlania informacji. Zwiększona interakcja z użytkownikiem, oferująca następujące opcje: 1. Obszar Powiadomienia, informuje użytkownika o nierozwiązanych problemach łączeniu ich z ekranem szczegółów. 2. Oś czasu sekcji Wydarzenia, wyświetla wydarzenia związane z ochroną punktów końcowych. 3. Strzałki Wzrost i Spadek, wyświetlają lub ukrywają wydarzenia należące tej samej kategorii. 4. Przycisk Moduły, odnosi się do nowego ekranu, gdzie użytkownik może zobaczyć status zainstalowanych modułów i zarządzać systemem plików Kwarantanny. Historia wersji 10

14 5. Menu Filtry, pozwala użytkownikowi wysublimować listę zdarzeń wyświetlanych na osi czasu. 6. Menu Akcje, pozwala użytkownikowi na definiowanie, uruchamianie i zapisywanie zadań skanowania oraz szukanie aktualizacji. główne okno Bitdefender Endpoint Security Tools Historia wersji 11

15 3. ZNANE ZAGADNIENIA Aktualizacja dla Endpoint Security wymaga ponownego uruchomienia dla punktów końcowych Windows, jeżeli Aktywnej Kontroli Wirusowej i sterownikowi rootkitów nie udało się wyładować. Aktualizacja Endpoint Security wymaga ponownego uruchomienia komputera z systemem Windows XP jeżeli moduł Zapory Sieciowej był wcześniej zainstalowany. Usuwanie modułu Zapory Sieciowej dla punktu końcowego Windows XP wymaga ponownego uruchomienia komputera. Gdy dwa zadania skanowania Exchange są wykonywane jednocześnie na tej samej skrzynce, niektóre e mogą zostać nieprzeskanowane. Zalecane jest by unikać uruchamiania więcej niż jednego skanera Exchange w tym samym czasie. Aktualizacje produktów mogą wstrzymać działanie zadania skanowania Exchange, bez wysyłania statusu zmiany do Control Center. Stopka antimalware nie jest widoczna w cyfrowo podpisanych wiadomościach wysyłanych przez Microsoft Exchange protokół (MAPI). Przy dodawaniu stopki UTF-8 do HTML lub zwykłego tekstu MIME zawierający kodowanie ISO-2022-JP dla konwertowanych i może zawierać nieznacznie zmienione znaki. Jakkolwiek nie powinno wpłynąć na całokształt czytelności i zrozumienia tekstu. Znane zagadnienia 12

16 4. OGRANICZENIA Skanowanie Exchange na żądanie nie zadziała gdy Powershell v1.0 jest zainstalowana. e żądania spotkania lub zadania nie mogą być modyfikowane. Ograniczenia 13