RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych levetiracetamem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych levetiracetamem"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów leczonych

2 Opis badania Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Cele badania Głównym celem badania była ocena profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów z rozpoznaną padaczką, u których rozpoczęto leczenie preparatem zawierającym levetiracetam. Ponadto, cel badania stanowiło ustalenie: etiologii napadów padaczkowych; przeważających rodzajów napadów padaczkowych; ilości napadów padaczkowych; rodzajów dotychczasowej i zalecanej terapii oraz rodzajów zaordynowanych leków. 2

3 Opis badania Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Etapy realizacji badania 1) Dobór uczestników badania w badaniu uczestniczyli pacjenci z rozpoznaną padaczką, którzy otrzymali zalecenie stosowania levetiracetamu. Dobór uczestników badania był rezultatem niezależnej decyzji lekarza, który na podstawie sposobu leczenia pacjenta, włączał go do badania. Badanie przebiegało podczas dwóch wizyt pacjenta w gabinecie lekarskim. 2) Przeprowadzenie przez lekarza wywiadu kwestionariuszowego z pacjentem podczas pierwszej wizyty na podstawie obserwacji i rozmowy z pacjentem, lekarz wypełniał kwestionariusz wywiadu. 3) Przeprowadzenie przez lekarza wywiadu kwestionariuszowego z pacjentem podczas drugiej wizyty po okresie 2-3 miesięcy stosowania levetiracetamu przez pacjentów, lekarz zapraszał ich na drugą wizytę. Doktor w oparciu o obserwację i rozmowę z pacjentem, którego diagnozował podczas pierwszej wizyty, wypełniał kwestionariusz wywiadu. Fakt wzięcia udziału w badaniu nie nakładał na badacza żadnych ograniczeń w zakresie należytego i profesjonalnego wykonywania przez badacza zawodu lekarza, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami etyki zawodowej oraz wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, a w szczególności w żaden sposób nie ograniczał dowolności badacza w wyborze konkretnej terapii lub produktu leczniczego dla jego pacjentów. Fakt wypełnienia kwestionariusza badania nie mógł mieć wpływu na wybór zastosowanej terapii. 3

4 Opis badania Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Uczestnicy badania W badaniu mogli wziąć udział lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu Lekarze lekarza, którzy uzyskali wpis do rejestru prowadzonego przez właściwą Okręgową Radę Lekarską i nie zostali zawieszeni w prawie wykonywania zawodu lekarza albo ograniczeni w wykonywaniu określonych czynności medycznych. Lekarz do badania zapraszał pacjentów obu płci z rozpoznaną padaczką, którzy otrzymali zalecenie stosowania levetiracetamu. Wybrani pacjenci wspólnie z lekarzem, podczas dwóch wizyt u specjalisty, wypełniali Pacjenci kwestionariusz dotyczący tematyki prowadzonego projektu badawczego. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielali ich opiekunowie. Wszyscy pacjenci oraz opiekunowie pacjentów mających mniej niż 18 lat wyrazili werbalną zgodę na udział w przedsięwzięciu badawczym. 4

5 Raport końcowy Raport wykonany na podstawie przesłanego do firmy Quality Audit House Sp. z o.o. raportu zbiorczego, który jednocześnie był potwierdzeniem przeprowadzenia badania z pacjentami przez lekarza - badacza. Dane z raportu zostały przedstawione w formie zbiorczej. Wszystkie tabele i wykresy procentowane są do wszystkich ważnych przypadków. 5

6 ANALIZA WYNIKÓW UZYSKANYCH PODCZAS PIERWSZEJ WIZYTY LEKARSKIEJ 6

7 55,0% Płeć 60,0% 45,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% kobieta mężczyzna W badaniu dotyczącym stosowania levetiracetamu w terapii przeciwpadaczkowej wzięło udział więcej kobiet (55,0%). CHARAKTERYSTYKA PACJENTA 7

8 Opis badania Wiek 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 17 lat 22,3% lat 10,3% lat 14,7% lat 16,0% lat 15,3% lat 12,7% 66 lat 8,7% Osoby niepełnoletnie stanowiły znaczącą część w próbie badawczej. Osób najstarszych (powyżej 66. roku życia) było najmniej (8,7%). W literaturze podaje się, iż padaczka dotyczy osób w każdym wieku, jednak zdecydowaną większość stanowią przypadki występujące u dzieci/młodzieży (Snarska K., Schorzenia neurologiczne. Padaczka - choroba ukrywana, esculap.pl). CHARAKTERYSTYKA PACJENTA 8

9 Statystyka wieku Statystyka wieku Dane Wartości (liczba lat) Średnia 37,54 Mediana 37 Dominanta 37; 54 Odchylenie standardowe 19,96 Minimum 3 Maksimum 82 Kwartyle 25% 20 50% 37 75% 54 Średnia wieku badanych wynosiła około 38 lat (± około 20 lat). Dominowali pacjenci 37 letni oraz 54-letni (dominanta). Najmłodszy uczestnik badania miał 3 lata, a najstarszy 82 lata. Warto dodać, że dzieląc pacjentów na 4 grupy liczące po 25% jednostek, pierwszą grupę stanowili respondenci do 20. roku życia, kolejną od 20 lat do 37 lat. Trzecią grupę stanowiły osoby do 54. roku życia, a ostatnią od 54 lat do 82 lat. CHARAKTERYSTYKA PACJENTA 9

10 Opis badania Body Mass Index (BMI) BMI STATUS Udział badanych < 18,5 niedowaga 13,9% 18,5 24,9 waga prawidłowa 46,7% 25,0 29,9 nadwaga 29,3% 30,0 34,9 otyłość I stopnia 9,1% 35,0 39,9 otyłość II stopnia 0,7% 40 otyłość III stopnia 0,3% Analiza wartości BMI wskazuje, iż znaczący odsetek pacjentów posiadał prawidłową wagę ciała w stosunku do wzrostu (46,7%). Badani z zawyżoną masą ciała stanowili 39,4% ogółu, wśród których 29,3% posiadało nadwagę, a 10,1% - otyłość stopniowalną. CHARAKTERYSTYKA PACJENTA 10

11 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Rozpoznanie choroby 69,4% 30,6% Średnia Odchylenie standardowe Dominanta Minimum Maksimum 13,46 lat 11,62 lat 1 rok 1 rok 66 lat 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% rozpoznana wcześniej świeżo rozpoznana W przypadku większości chorych, padaczka została rozpoznana wcześniej (69,4%). Najczęściej do diagnozy choroby dochodziło 1 rok przed pierwszą wizytą lekarską (dominanta). Średni czas rozpoznania choroby to około 14 lat temu (± około 12 lat). CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 11

12 Etiologia napadów padaczkowych padaczka idiopatyczna lub kryptogenna (29,2%) uraz czaszkowo-mózgowy (17,5%) naczyniopochodne uszkodzenie mózgu (15,1%) wada wrodzona/rozwojowa (8,6%) guz mózgu (7,6%) encefalopatia niedotlenieniowo niedokrwienna (6,9%) zapalenia/infekcje OUN (5,8%) padaczka uwarunkowana genetycznie (4,1%) choroba zwyrodnieniowa OUN (3,4%) krwotok wewnątrzczaszkowy (3,4%) drgawki gorączkowe (1,7%) choroby metaboliczne (0,3%) Inne (2,1%) Wielokrotny Wybór Padaczka idiopatyczna lub kryptogenna była przyczyną napadów padaczkowych u 29,2% pacjentów. W przypadku 17,5% chorych był to uraz czaszkowo-mózgowy. Odsetek badanych, u których etiologia wskazywała na naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, wynosił 15,1%. Wśród innych przyczyn wskazywano m.in. na wady wrodzone, nadużywanie alkoholu. CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 12

13 Ogólna klasyfikacja padaczki 84,3% 25,7% 3,3% Napady częściowe Napady pierwotnie uogólnione Zespoły padaczkowe Wielokrotny Wybór W przypadku zdecydowanej większości badanych, zdiagnozowano napady częściowe (84,3%). Napady pierwotnie uogólnione dotyczyły co 4. chorego (25,7%). Udział osób z zespołem padaczkowych stanowił 3,3% ogółu. CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 13

14 Klasyfikacja padaczki napady częściowe 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% napady częściowe wtórne uogólnione 65,2% napady częściowe złożone napady częściowe proste 20,2% 36,8% Odsetek osób z napadami częściowymi: 84,3% Wielokrotny Wybór Padaczki z napadami częściowymi zdarzają się najczęściej i stwarzają duże problemy terapeutyczne (Jędrzejczak J., Postępowanie w padaczkach z napadami częściowymi, esculap.pl). Napady częściowe wtórne uogólnione występowały u większości pacjentów (65,2%). W przypadku blisko 37% chorych zdiagnozowano napady częściowe złożone. CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 14

15 Klasyfikacja padaczki napady pierwotnie uogólnione 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% napady toniczno - kloniczne napady nieświadomości 44,2% 49,4% napady miokloniczne 18,2% napady toniczne napady atoniczne napady kloniczne 5,2% 3,9% 7,8% Odsetek osób z napadami pierwotnie uogólnionymi: 25,7% Wielokrotny Wybór Co się tyczy napadów pierwotnie uogólnionych, najczęściej występowały napady toniczno-kloniczne (49,4%). Niewiele mniejszy odsetek pacjentów miał napady nieświadomości (44,2%). CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 15

16 Klasyfikacja padaczki zespoły padaczkowe 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% młodzieńcza padaczka miokloniczna (zespół Janza) 30,0% zespół Westa 30,0% zespół Lennoxa-Gastauta 20,0% łagodna padaczka rolandyczna padaczka napadów nieświadomości u dzieci 10,0% 10,0% Odsetek osób z zespołami padaczkowymi: 3,3% Wielokrotny Wybór W przypadku tego samego odsetka osób zdiagnozowano młodzieńczą padaczkę miokloniczną oraz zespół Westa (po 30,0%). CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 16

17 Ilość napadów 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% codziennie kilka razy w tygodniu kilka razy w miesiącu rzadziej niż raz w miesiącu 9,1% 12,9% DZIENNA ILOŚĆ NAPADÓW Średnia 13,11 Odchylenie standardowe 31,8% 16,48 Dominanta 10 44,8% rzadziej niż raz w roku 1,4% Pod względem ilości napadów padaczkowych, 44,8% chorych doświadczała ich klika razy w miesiącu. Rzadziej niż raz w miesiącu napady padaczkowe występowały u blisko 1/3 uczestników badania (31,8%). W przypadku 9,1% osób, napady padaczkowe występowały codziennie. Wśród tego odsetka pacjentów najczęstsza liczba codziennych napadów padaczkowych wynosiła 10 (dominanta). CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 17

18 Szacunkowy czas, jaki upłynął od ostatniego napadu Statystyka Wartości (liczba dni) Średnia 33,63 Mediana 14 Dominanta 14 Odchylenie standardowe 82,39 Minimum 1 Maksimum 720 (około 2 lat) Szacunkowy czas, jaki upłynął od ostatniego napadu padaczkowego był bardzo zróżnicowany najmniejsza odległość wynosiła 1 dzień, a najdłuższa około 2 lata. Jednak w przypadku najwyższego odsetka osób, czas ten wynosił 2 tygodnie (dominanta). CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 18

19 Choroby współtowarzyszące padaczce 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% nadciśnienie tętnicze upośledzenie umysłowe cukrzyca 11,1% 8,7% 27,0% Odsetek osób ze współtowarzyszącymi padaczce chorobami 41,6% choroba wieńcowa 3,2% Inne Analiza danych wykazała dużą różnorodność wskazywanych współistniejących chorób u pacjentów leczonych z powodu padaczki. Dlatego też ze względu na dużą ilość podawanych chorób współtowarzyszących padaczce, w analizie uwzględniono tylko te, które posiadał znaczący odsetek badanych. Odsetek osób, którym oprócz padaczki zdiagnozowano inne choroby, wynosił 41,6%. Wykazano, iż 27,0% chorych leczyło się również z powodu nadciśnienia tętniczego. Pacjenci z upośledzeniem umysłowym stanowili 11,1% zbiorowości. Do innych chorób zaliczono np.: depresję, chorobę niewydolności serca, jaskrę, migrenę, astmę oskrzelową. CHARAKTERYSTYKA CHOROBY Wielokrotny Wybór 77,8% 19

20 Dotychczasowa terapia 42,5% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 25,0% 32,5% 0,0% BRAK TERAPII MONOTERAPIA LECZENIE SKOJARZONE Dotychczas, leczeniu skojarzonemu było poddanych 42,5% chorych. Odsetek pacjentów, którzy stosowali dotychczas monoterapię, wynosił 32,5%. Co 4. badany nie był dotąd poddany żadnej terapii (25,0%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA 20

21 LEKI UDZIAŁ % Dotychczas stosowane leki Najczęstsza dawka (dominanta) [mg] kwas walproinowy (VPA) 64,5% 1000 karbamazepina (CBZ) 35,5% 800 levetiracetam (LV) 21,4% 500; 1000 lamotrygina (LTG) 12,8% 200 topiramat (TPM) 12,8% 100 okskarbazepina (OXC) 6,4% 600 klonazepam (CZP) 6,0% 2; 4; 6 etosuksymid (ETX) 2,1% 750 gabapentyna (GBP) 2,1% 900 tiagabina (TGB) 2,1% 20; 30 wigabatryna (VGB) 1,7% brak danych fenobarbital (PB) 1,3% 200 klobazam (CLB) 0,4% 100 Inny lek: diazepam 0,9% 10 Wielokrotny Wybór DOTYCHCZASOWA TERAPIA Dotychczasowej terapii było wówczas poddanych 75,0% pacjentów. Najwyższy odsetek chorych stosował kwas walproinowy w najczęstszej dawce 1000 mg/d (64,5%). Ponad 1/3 osób stosowała karbamazepinę (35,5%). Odsetek badanych stosujących levetiracetam, wynosił 21,4%. Odsetek pacjentów dotychczas poddanych leczeniu: 75,0% 21

22 Dotychczasowe schematy terapeutyczne Typ terapii Udział w terapii ogółem Udział w monoterapii Terapia skojarzona 42,5% - kwas walproinowy 20,5% 61,1% karbamazepina 6,5% 21,1% levetiracetam 2,1% 6,7% okskarbazepina 2,1% 6,7% topiramat 1,0% 3,3% gabapentyna 0,3% 1,1% brak terapii 25,0% - Brak terapii 25,0% Monoterapia 32,5% Terapia skojarzona 42,5% W monoterapii, znaczący odsetek pacjentów dotychczas stosował kwas walproinowy (61,1%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA 22

23 Dotychczasowe schematy terapeutyczne Typ terapii Udział w terapii Udział w terapii ogółem skojarzonej monoterapia 32,5% - karbamazepina + kwas walproinowy 5,5% 12,9% kwas walproinowy + topiramat 4,5% 10,5% levetiracetam + kwas walproinowy 4,1% 9,7% lamotrygina + kwas walproionowy 3,1% 7,3% pozostałe schematy terapeutyczne 25,3% 59,6% brak terapii 25,0% - Brak terapii 25,0% Monoterapia 32,5% Terapia skojarzona 42,5% W leczeniu skojarzonym, znaczący odsetek osób dotychczas stosował karbamazepinę wraz z kwasem walproinowym (12,9%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA 23

24 Powód zmiany terapii Zmiana terapii: 62,7% Niedostateczna kontrola napadów - 86,3% Występowanie działań niepożądanych - 13,2% Względy finansowe (zbyt wysoki koszt terapii) 8,9% Inne - 2,6%, np.: wzrost wagi (42,9%) wypadanie włosów (25,0%) zaburzenia koncentracji (10,7%) wzrost ciśnienia tętniczego (7,1%) Inne (78,6%) Wielokrotny Wybór chęć posiadania potomstwa brak leku w aptece Wielokrotny Wybór W przypadku 62,7% chorych, lekarze zmienili terapię. Głównym powodem zmiany terapii była niedostateczna kontrola napadów (86,3%). Ze względu na występowanie działań niepożądanych, zmiany leczenia dokonano u 13,2% pacjentów. Najczęściej występującym działaniem niepożądanym był wzrost wagi (42,9%). DOTYCHCZASOWA TERAPIA 24

25 Zalecone schematy terapeutyczne Terapia skojarzona = 61,8% Monoterapia = 38,2% Typ terapii Udział w terapii ogółem Udział w terapii skojarzonej levetiracetam 38,2% - levetiracetam + kwas walproinowy 21,4% 34,5% levetiracetam + karbamazepina 6,6% 10,7% levetiracetam + karbamazepina + kwas walproinowy 5,9% 9,5% levetiracetam + lamotrygina 2,9% 4,8% pozostałe 25,0% 40,5% Terapia skojarzona została zalecona większości badanym (61,8%). Levetiracetam najczęściej był łączony z kwasem walproinowym (34,5%). ZAORDYNOWANA FARMAKOTERAPIA I WIZYTA 25

26 Dawkowanie Typ terapii Najczęstsze dawki (dominanta) [mg] levetiracetam 500 levetiracetam + kwas walproinowy levetiracetam + karbamazepina levetiracetam + karbamazepina + kwas walproinowy levetiracetam + lamotrygina Najczęstszymi zalecanymi dobowymi dawkami następujących leków były: levetiracetam 500 mg; kwas walproinowy 1000 mg; karbamazepina 800 mg; lamotrygina 100 mg. ZAORDYNOWANA FARMAKOTERAPIA I WIZYTA 26

27 Rodzaje leków w terapii skojarzonej LEKI UDZIAŁ % levetiracetam (LV) 100,0% kwas walproinowy (VPA) 36,0% karbamazepina (CBZ) 16,8% lamotrygina (LTG) 8,6% Najczęstszymi zalecanymi lekami obok levetiracetamu był topiramat (TPM) 5,9% kwas walproinowy (36,0%), karbamazepina (16,8%) oraz klonazepam (CZP) 4,3% lamotrygina (8,6%). okskarbazepina (OXC) 3,3% tiagabina (TGB) 1,7% wigabatryna (VGB 1,7% gabapentyna (GBP) 1,3% fenobarbital (PB) 0,7% klobazam (CLB) 0,7% etosuksymid (ETX) 0,3% pregabalina (PGB) 0,3% Inny lek: diazepam 0,7% Wielokrotny Wybór ZAORDYNOWANA FARMAKOTERAPIA I WIZYTA 27

28 Częstotliwość występowania napadów padaczkowych a schematy terapeutyczne % levetiracetam levetiracetam + kwas walproinowy levetiracetam + karbamazepina levetiracetam + karbamazepina + kwas walproinowy levetiracetam + lamotrygina pozostałe 9,1% codziennie 24,0% 24,0% 0,0% 0,0% 0,0% 52,0% 12,9% 44,8% 31,8% 1,4% kilka razy w tygodniu 34,4% 12,5% 9,4% 6,3% 3,1% 34,3% kilka razy w miesiącu rzadziej niż raz w miesiącu 34,8% 19,1% 8,7% 8,7% 4,3% 24,4% 45,0% 27,5% 5,0% 5,0% 1,3% 16,2% rzadziej niż raz w roku 75,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% Analiza zależnościowa przeprowadzona między częstotliwością występowania napadów a zaleconymi schematami terapeutycznymi wykazała, iż w przypadku 34,8% osób, u których napady padaczkowe występowały kilka razy w miesiącu, zalecono monoterapię. Również 45,0% pacjentów doświadczających napadów padaczkowych rzadziej niż raz w miesiącu, stosował monoterapię. Należy zauważyć, iż w tych dwóch grupach pacjentów znaczącemu odsetkowi osób zalecono levetiracetam w skojarzeniu z kwasem walproinowym (kolejno: 19,1%; 27,5%). ZAORDYNOWANA FARMAKOTERAPIA I WIZYTA 28

29 Levetiracetam a częstotliwość występowania napadów padaczkowych % codziennie kilka razy w tygodniu kilka razy w miesiącu rzadziej niż raz w miesiącu rzadziej niż raz w roku 38,2% levetiracetam 6,3% 11,5% 41,7% 37,5% 3,0% W celu sprawdzenia, jakim grupom pacjentów zalecono levetiracetam, przeprowadzono powyższą analizę zależnościową. Otóż, najczęściej przepisywano go chorym doświadczającym napadów padaczkowych kilka razy w miesiącu (41,7%) oraz rzadziej niż raz w miesiącu (37,5%). Można zatem przypuszczać, iż wraz ze zwiększaniem się liczby napadów padaczkowych, istniała konieczność wprowadzenia dodatkowego leku. ZAORDYNOWANA FARMAKOTERAPIA I WIZYTA 29

30 ANALIZA WYNIKÓW UZYSKANYCH PODCZAS DRUGIEJ WIZYTY LEKARSKIEJ 30

31 Częstotliwość występowania napadów padaczkowych spadek bez zmian 75,2% 21,4% wzrost 3,4% W przypadku zdecydowanej większości pacjentów częstość napadów padaczki od ostatniej wizyty zmniejszyła się (75,2%). U ponad 1/5 osób liczba napadów nie zmieniła się (21,4%). CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 31

32 Ilość napadów 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% codziennie kilka razy w tygodniu 2,4% 6,8% DZIENNA ILOŚĆ NAPADÓW Średnia 6 Odchylenie standardowe 3,61 Dominanta 3 kilka razy w miesiącu 29,8% rzadziej niż raz w miesiącu 61,0% Dominowali badani, u których napady padaczki pojawiały się rzadziej niż raz w miesiącu (61,0%). Odsetek badanych z codziennymi napadami choroby wynosił zaledwie 2,4%. CHARAKTERYSTYKA CHOROBY 32

33 Dotychczasowa dawka levetiracetamu [mg/doba] stosowana przed aktualną wizytą Inne 40,9% 29,8% 9,4% 9,4% 10,5% Przed aktualną wizytą lekarze najczęściej zalecali preparat zawierający levetiracetam w dawce 1000 mg/doba (40,9%). Blisko 1/3 pacjentów stosowała lek w dwukrotnie mniejszej dawce (29,8%). CHARAKTERYSTYKA FARMAKOTERAPII 33

34 Etap terapii 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% kontynuacja stosowania niezmienionej dawki 50,7% modyfikacja dawki dobowej: zwiększenie 48,3% odstawienie preparatu zawierającego levetiracetam 1,0% Zbliżonemu odsetkowi pacjentów została zalecona kontynuacja dotychczasowej dawki leku oraz jej modyfikacja, w przypadku której doszło do zwiększenia dawki levetiracetamu (odpowiednio: 50,7%; 48,3%). CHARAKTERYSTYKA FARMAKOTERAPII 34

35 Zmodyfikowana, nowo zaordynowana dawka levetiracetamu [mg/doba] Inne 34,4% 26,7% 14,4% 12,2% 12,3% Lekarze nieco ponad 1/3 pacjentów zaordynowali dawkę levetiracetamu wynoszącą 1000 mg/doba (34,4%). Badani, którym zalecono 1500 mg/doba, stanowili 26,7% badanej zbiorowości. CHARAKTERYSTYKA FARMAKOTERAPII 35

36 Zalecone schematy terapeutyczne Monoterapia = 53,1% Terapia skojarzona = 46,9% Terapia zalecona na I wizycie lekarskiej: Monoterapia 38,2% Terapia skojarzona 61,8% Typ terapii Udział w terapii ogółem Udział w terapii skojarzonej levetiracetam 53,1% - levetiracetam + kwas walproinowy 19,8% 42,3% levetiracetam+ karbamazepina 5,3% 11,3% levetiracetam + karbamazepina + kwas walproinowy 4,0% 8,4% pozostałe 17,8% 38,0% Na drugiej wizycie lekarskiej przeważała monoterapia (53,1%). Terapii skojarzonej było poddanych 46,9% osób. Levetiracetam najczęściej był łączony z kwasem walproinowym (42,3%). ZAORDYNOWANA FARMAKOTERAPIA II WIZYTA 36

37 Dawkowanie Typ terapii Najczęstsze dawki [mg] levetiracetam 1000 levetiracetam+ kwas walproinowy levetiracetam+ karbamazepina levetiracetam+ karbamazepina + kwas walproinowy Najczęstszymi zalecanymi dobowymi dawkami następujących leków były: levetiracetam 1000 mg; kwas walproinowy 1000 mg; karbamazepina 800 mg. ZAORDYNOWANA FARMAKOTERAPIA II WIZYTA 37

38 Rodzaje leków w terapii skojarzonej LEKI UDZIAŁ % kwas walproinowy (VPA) 66,9% karbamazepina (CBZ) 30,3% topiramat (TPM) 10,6% lamotrygina (LTG) 9,9% klonazepam (CZP) 7,7% okskarbazepina (OXC) 5,6% gabapentyna (GBP) 2,8% wigabatryna (VGB 2,1% etosuksymid (ETX) 1,4% fenobarbital (PB) 1,4% tiagabina (TGB) 1,4% klobazam (CLB) 0,7% Najczęstszymi zalecanymi lekami obok levetiracetamu był kwas walproinowy (66,9%) oraz karbamazepina (30,3%). Wielokrotny Wybór ZAORDYNOWANA FARMAKOTERAPIA I WIZYTA 38

39 Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Podsumowanie Głównym celem badania była ocena profilu klinicznego i terapeutycznego pacjentów z rozpoznaną padaczką, u których rozpoczęto leczenie preparatem zawierającym levetiracetam. W próbie badawczej przeważały: kobiety, osoby niepełnoletnie, z prawidłową masą ciała w stosunku do wzrostu. W przypadku zdecydowanej większości uczestników badania, choroba została rozpoznana wcześniej, średnio około 14 lat przed pierwszą wizytą lekarską. Głównymi przyczynami rozwoju choroby były: padaczka idiopatyczna lub kryptogenna, uraz czaszkowo-mózgowy, naczyniopochodne uszkodzenie mózgu. W przypadku zdecydowanej większości pacjentów zdiagnozowano napady padaczkowe częściowe. Wśród napadów częściowych dominowały napady częściowe wtórne uogólnione, wśród napadów pierwotnie uogólnionych napady toniczno-kloniczne; wśród zespołów padaczkowych młodzieńcza padaczka miokloniczna oraz zespół Westa. Analiza danych z pierwszej wizyty lekarskiej wykazała, iż znaczący odsetek chorych doświadczał napadów padaczki kilka razy w miesiącu. Również znaczący odsetek badanych był leczony z powodu nadciśnienia tętniczego. 39

40 Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Podsumowanie Wybór odpowiedniego leczenia jest niezwykle ważny i trudny w przypadku chorych na padaczkę. Należy uwzględnić wiele czynników, takich jak stan kliniczny pacjenta, typ padaczki, występowanie działań niepożądanych. Dokładniejsza diagnoza pozwala lekarzowi na wybór leku, który będzie najbardziej skuteczny i bezpieczny dla danego pacjenta. Pozwala to również na uniknięcie błędu prowokującego lub nasilającego napady padaczkowe. Ponadto, znajomość typu padaczki daje wiedzę co do jej rokowania (Jędrzejczak J., Postępowanie w padaczkach z napadamiczęściowymi, esculap.pl). W dotychczasowej terapii dominowało leczenie skojarzone. Znaczący odsetek chorych stosował karbamazepinę w skojarzeniu z kwasem walproinowym. Najczęściej wskazywanym powodem zmiany terapii była niedostateczna kontrola napadów. W aktualnej terapii lekarze większości osobom zalecili leczenie skojarzone. Levetiracetam najczęściej był łączony z kwasem walproinowym [500 mg mg]. Na drugiej wizycie lekarskiej, w przypadku zdecydowanej większości badanych, zaobserwowano spadek częstości napadów padaczkowych. Znaczącą poprawę dostrzeżono również w kwestii ilości napadów padaczkowych. Mianowicie, spadł odsetek pacjentów doświadczających napadów codziennie, kilka razy w tygodniu oraz kilka razy w miesiącu. Najwyższy spadek, niemal dwukrotny, odnotowano w przypadku ostatniej kategorii. Na uwagę zasługuje fakt, iż niemal dwukrotnie wzrósł odsetek osób odczuwających objawy rzadziej niż raz w miesiącu. 40

41 Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Podsumowanie Ponad połowa chorych kontynuowała zaleconą terapię bez zmian. Niewiele mniejszy odsetek osób otrzymał zwiększoną dawkę zaordynowanego leku. Wśród zaleconej terapii na drugiej wizycie lekarskiej wzrósł odsetek osób z monoterapią, która dominowała, zaś spadł odsetek pacjentów z terapią skojarzoną. Można przypuszczać, iż zwiększenie dawki levetiracetamu związane było z decyzją lekarza o przejściu z terapii skojarzonej na monoterapię. Najczęściej zalecanym lekiem obok levetiracetamu był kwas walproinowy. 41

42

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego dodatkowych czynników współistniejących z nadciśnieniem tętniczym mających wpływ na wybór nebiwololu w leczeniu polskiej populacji pacjentów z NT W przypadku jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Leczenie padaczki lekoopornej podstawy racjonalnej politerapii

Leczenie padaczki lekoopornej podstawy racjonalnej politerapii Leczenie padaczki lekoopornej podstawy racjonalnej politerapii Ewa Nagańska Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP Przyczyny niepowodzenia stosowania monoterapii LPP Niewłaściwe rozpoznanie padaczki (rodzaju

Bardziej szczegółowo

Zasady leczenia nowo rozpoznanej padaczki

Zasady leczenia nowo rozpoznanej padaczki Zasady leczenia nowo rozpoznanej padaczki Ewa Nagańska Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP Zasady ogólne jeden incydent napadowy wait and see diagnostyka: wywiad!!!! EEG, TK + kontrast, MRI, wideo-eeg

Bardziej szczegółowo

Padaczka lekooporna - postępowanie. Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii, CMKP Warszawa

Padaczka lekooporna - postępowanie. Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii, CMKP Warszawa Padaczka lekooporna - postępowanie Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii, CMKP Warszawa Definicja padaczki lekoopornej Nie ma padaczki lekoopornej, są lekarze oporni na wiedzę Boenigh,

Bardziej szczegółowo

STAN PADACZKOWY. postępowanie

STAN PADACZKOWY. postępowanie STAN PADACZKOWY postępowanie O Wytyczne EFNS dotyczące leczenia stanu padaczkowego u dorosłych 2010; Meierkord H., Boon P., Engelsen B., Shorvon S., Tinuper P., Holtkamp M. O Stany nagłe wydanie 2, red.:

Bardziej szczegółowo

DiabControl RAPORT KOŃCOWY

DiabControl RAPORT KOŃCOWY DiabControl OCENA WSPÓŁPRACY PACJENTA CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Z LEKARZEM PROWADZĄCYM W ZAKRESIE COMPLIANCE, OBSERWACJA ZJAWISKA DYSFAGII (TRUDNOŚCI W POŁYKANIU) RAPORT KOŃCOWY Październik 214 Autor

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA OBSERWACYJNEGO dotyczącego terapii zakażeń układu moczowego W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu

Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu Raport końcowy z badania dotyczącego obserwacji zależności nasilenia objawów alergicznego nieżytu nosa od współwystępowania innych chorób o podłożu alergicznym Celem badania była obserwacja zależności

Bardziej szczegółowo

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce

Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Raport z rejestru REG-DIAB ocena wybranych aspektów leczenia chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach codziennej praktyki lekarskiej w Polsce Badanie nr: GLIME_L_00670 przeprowadzenie i opracowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 96/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Ospolot

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Rejestr codziennej praktyki lekarskiej w zakresie leczenia choroby wieńcowej Badanie Nr: BETAX_L_01459 Autorzy: Dr hab. n. med. Marek Kuch, Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Warszawie Michał

Bardziej szczegółowo

Padaczka u osób w podeszłym wieku

Padaczka u osób w podeszłym wieku Padaczka u osób w podeszłym wieku W ostatnich latach obserwuje się wzrost przypadków padaczki u osób starszych zarówno w krajach Europy, jak i Ameryki Północnej co wynika ze starzenia się społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Padaczka post powanie diagnostyczne i terapeutyczne

Padaczka post powanie diagnostyczne i terapeutyczne 1 Padaczka post powanie diagnostyczne i terapeutyczne Dr n. med. Krystyna Niedzielska Zak ad Neurofizjologii Klinicznej Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa II Klinika Neurologiczna Dr n. med. Maria

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA dotyczącego profilu klinicznego, terapeutycznego oraz demograficznego pacjentów stosujących desloratadynę Przebieg badania Analiza wyników Podsumowanie Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Leczenie nowo zdiagnozowanej padaczki

Leczenie nowo zdiagnozowanej padaczki Copyright 2005 Via Medica ISSN 1734 5251 Leczenie nowo zdiagnozowanej padaczki Joanna Jędrzejczak Klinika Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST

30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST 30. DWULETNIA OBSERWACJI WYNIKÓW PROFILAKTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. PROGRAM POMOST Przedlacki J, Księżopolska-Orłowska K, Grodzki A, Sikorska-Siudek K, Bartuszek T, Bartuszek D, Świrski A, Musiał J,

Bardziej szczegółowo

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego

Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego. czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 179/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Taloxa

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Lamitrin

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym

Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym Idea opieki farmaceutycznej Idea opieki farmaceutycznej narodziła się Stanach Zjednoczonych w latach 90- tych XX w., Jest to proces w którym farmaceuta współpracuje z pacjentem oraz innym personelem medycznym,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lamilept, 25 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 25 mg lamotryginy (Lamotriginum). Substancje pomocnicze:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lamotrix, 100 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg lamotryginy. Pełny wykaz substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347

Śmiertelność przypisana w tys; całość Ezzatti M. Lancet 2002; 360: 1347 Nadciśnienie tętnicze Prewencja i leczenie Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Jagielloński, Kraków Warszawa.07.04.2013

Bardziej szczegółowo

Badanie OACT (OsteoArthritis Combination Treatment) Ocena leczenia ChZS za pomocą terapii skojarzonej glukozaminą i chondroityną

Badanie OACT (OsteoArthritis Combination Treatment) Ocena leczenia ChZS za pomocą terapii skojarzonej glukozaminą i chondroityną Badanie OACT (OsteoArthritis Combination Treatment) Ocena leczenia ChZS za pomocą terapii skojarzonej glukozaminą i chondroityną Nieinterwencyjny program badawczo-obserwacyjny Warszawa 2014 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych na jakość życia dzieci i młodzieży z padaczką

Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych na jakość życia dzieci i młodzieży z padaczką Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych na jakość życia dzieci i młodzieży z padaczką The impact of selected anti-epileptic drugs on the quality of life of children and adolescents with epilepsy Dorota

Bardziej szczegółowo

na temat BPH RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO

na temat BPH RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO RAPORT KOŃCOWY Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO na temat BPH W przypadku jakiegokolwiek prezentowania, udostępniania, bądź rozpowszechniania raportu bądź jego części firma VALEANT Pharmaceuticals International

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) wiek od 12 roku życia; 2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 589 Poz. 86 Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 7/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Levetiracetam

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 100 mg lamotryginy (Lamotriginum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 100 mg lamotryginy (Lamotriginum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO LAMEPTIL S, 100 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka do sporządzania zawiesiny

Bardziej szczegółowo

Neurolog dziecięcy i szkoła koalicja czy opozycja? Dr n med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek

Neurolog dziecięcy i szkoła koalicja czy opozycja? Dr n med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek Neurolog dziecięcy i szkoła koalicja czy opozycja? Dr n med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek Czym jest szkoła? Budynek Miejscem nauki wiedzy norm społecznych norm etycznych Miejscem wcielania w życie idei

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ

ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ ZAANGAŻOWANIE W PRZEBIEG LECZENIA U CHORYCH ZE SCHIZOFRENIĄ PODDANYCH TERAPII PRZECIWPSYCHOTYCZNEJ Raport z Programu Edukacyjno-Badawczego Październik 2017 Założenia programu Małe zaangażowanie w przebieg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 36 mg laktozy jednowodnej w 1 tabletce.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 36 mg laktozy jednowodnej w 1 tabletce. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lamilept, 50 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 50 mg lamotryginy (Lamotriginum). Substancja pomocnicza

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE. Raport końcowy

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE. Raport końcowy Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE Raport końcowy Cel badania Celem badania była weryfikacja zgodności sposobu przyjmowania tobramycyny wziewnej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Epitrigine 25 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka Epitrigine 25 mg zawiera 25 mg lamotryginy.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę.

Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną hydroksyzynę. Aneks III Poprawki do odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU

SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU Normeg, 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg, tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera odpowiednio: 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg lewetyracetamu. Wskazania do stosowania:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO (APD)

ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO (APD) Oxepilax (okskarbazepina, tabletki) stosowany w monoterapii lub leczeniu skojarzonym I rzutu napadów padaczkowych częściowych z towarzyszącymi lub nie wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gabitril Tiagabinum 5 mg, tabletki powlekane 10 mg, tabletki powlekane 15 mg, tabletki powlekane Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski.

Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Przegląd epidemiologiczny metod diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza na terenie Polski. Program MOTO-BIP /PM_L_0257/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Dr n. med. Bartosz Małkiewicz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, SZCZEGÓŁOWE W WARUNKI TYM PADACZKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, W TYM PADACZKI 1.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte

Bardziej szczegółowo

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej.

Aneks II. Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego oraz ulotka dla pacjenta stanowią wynik procedury arbitrażowej. Aneks II Zmiany dotyczące odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego oraz ulotki dla pacjenta przedstawione przez Europejską Agencję Leków (EMA) Niniejsza Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW Rozprawa doktorska Autor: lek. Marcin Wełnicki Promotor: prof. dr hab. n. med Artur

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB

LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH U PACJENTÓW 65+ Włodzimierz Samborski Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu LECZENIE BIOLOGICZNE CHORÓB REUMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

Proszę wypełnić całą ankietę (około 20 minut).

Proszę wypełnić całą ankietę (około 20 minut). Czerwiec 2016 r. Szanowni pacjenci! 1 Firma FOCUS PATIENT zajmuje się zbieraniem informacji zdrowotnych przy współpracy grup wsparcia, pacjentów, specjalistów z dziedziny medycyny, psychologów, farmaceutów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Pułapki farmakoterapii nadciśnienia tętniczego Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Leczenie nadciśnienia tętniczego versus leczenie chorego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Symla, 25 mg, tabletki Symla, 50 mg, tabletki Symla, 100 mg, tabletki Symla, 200 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lamitrin S 2 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania i żucia. Lamitrin S 5 mg tabletki do sporządzania zawiesiny / do rozgryzania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu

Aneks I. Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Plexxo 25, 25 mg, tabletki Plexxo 50, 50 mg, tabletki Plexxo 100, 100 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka Plexxo

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lamistad 200 mg, 200 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lamistad 200 mg, 200 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lamistad 200 mg, 200 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka do sporządzania zawiesiny

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania polskiego. Przedmowa. 1.1 Fizjologia bólu i. 1.2 Miejsca działania środków przeciwbólowych w bólach głowy 4. 1.

Przedmowa do wydania polskiego. Przedmowa. 1.1 Fizjologia bólu i. 1.2 Miejsca działania środków przeciwbólowych w bólach głowy 4. 1. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa V VI 1 Anatomia i fizjologia 1.1 Fizjologia bólu i 1.2 Miejsca działania środków przeciwbólowych w bólach głowy 4 1.3 Patogeneza 6 1.4 Klasyfikacja International

Bardziej szczegółowo

Narodowy Test Zdrowia Polaków

Narodowy Test Zdrowia Polaków Raport z realizacji projektu specjalnego MedOnet.pl: Narodowy Test Zdrowia Polaków Autorzy: Bartosz Symonides 1 Jerzy Tyszkiewicz 1 Edyta Figurny-Puchalska 2 Zbigniew Gaciong 1 1 Katedra i Klinika Chorób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego Bogdan Wyrzykowski... 13

Spis treści. 1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego Bogdan Wyrzykowski... 13 Spis treści 1. Przyczyny nadciśnienia tętniczego Bogdan Wyrzykowski........ 13 Genetyczne uwarunkowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego..... 14 Nadciśnienie monogeniczne..................................

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0) Załącznik B.31. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0) A. Leczenie TNP u dorosłych 1. Leczenie I rzutu 1.1 Leczenie I rzutu sildenafilem 1.2 Leczenie I rzutu bosentanem 2.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Cukrzyca co powinniśmy wiedzieć Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której głównym objawem jest podwyższone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia). Stan taki

Bardziej szczegółowo

ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW

ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW ANEKS II WNIOSKI NAUKOWE I PODSTAWY DO ZMIANY CHARAKTERYSTYK PRODUKTU LECZNICZEGO I ULOTEK DLA PACJENTA PRZEDSTAWIONE PRZEZ EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW 108 WNIOSKI NAUKOWE OGÓLNE PODSUMOWANIE OCENY NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Risperidon w leczeniu epizodu manii oraz profilaktyce nawrotu.

Risperidon w leczeniu epizodu manii oraz profilaktyce nawrotu. Risperidon w leczeniu epizodu manii oraz profilaktyce nawrotu. Omówienie artykułu: "Risperidon in acute and continuation treatment of mania." Yatham L. N. i wsp. RIS-CAN Study Group. International Clinical

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) Załącznik B.29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) ŚWIADCZENIOBIORCY ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 893 Poz. 133 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska

CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska CUKRZYCA U OSOBY W WIEKU STARCZYM Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Dr med. Ewa Janeczko-Sosnowska CHARAKTERYSTYKA PACJENTA Wiek 82 lata Cukrzyca typu 2 leczona insuliną Choroba wieńcowa, stan

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rimantin, 50 mg, tabletki. Rymantadyny chlorowodorek ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rimantin, 50 mg, tabletki Rymantadyny chlorowodorek Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Należy zachować

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy

Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy 1 Niniejsze studium zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Firma Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA CEZARIUS 250 mg tabletki powlekane CEZARIUS 500 mg tabletki powlekane CEZARIUS 750 mg tabletki powlekane CEZARIUS 1000 mg tabletki powlekane Levetiracetam

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej

Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Postrzeganie preparatów stosowanych w antykoncepcji hormonalnej Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie niepożądanych działań leków

Monitorowanie niepożądanych działań leków Monitorowanie niepożądanych działań leków Anna Wiela-Hojeńska Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niepożądane działanie leku (ndl) Adverse Drug Reaction (ADR) (definicja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

PODSTAWY PRAWNE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich LEKI 75+ PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych,

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ARGOPRO. Zastosowanie i bezpieczeństwo preparatu ARGOSULFAN 400 g

RAPORT KOŃCOWY Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ARGOPRO. Zastosowanie i bezpieczeństwo preparatu ARGOSULFAN 400 g RAPORT KOŃCOWY Z OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA ARGOPRO Zastosowanie i bezpieczeństwo preparatu ARGOSULFAN 400 g Spis treści 1. Opis ogólnopolskiego badania ARGOPRO 3 Cele badania Zakres badania Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Azilect fakty Czym jest Azilect? Jak działa Azilect? Kto może skorzystać na leczeniu Azilectem?

Azilect fakty Czym jest Azilect? Jak działa Azilect? Kto może skorzystać na leczeniu Azilectem? Azilect fakty Czym jest Azilect? Azilect (rasagilina 1mg) jest pierwszym, prawdziwie innowacyjnym lekiem stosowanym w chorobie Parkinsona (PD Parkinson s Disease) wprowadzonym w ostatnich latach. Jest

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Levetiracetam Apotex, 250 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 500 mg, tabletki powlekane Levetiracetam Apotex, 750 mg, tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z Otępieniem - propozycja ekspercka

Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z Otępieniem - propozycja ekspercka Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z Otępieniem - propozycja ekspercka D. Ryglewicz, M. Barcikowska, A. Friedman, A. Szczudlik, G.Opala Zasadnicze elementy systemu kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Analiza problemu decyzyjnego. Ewelina Lenarczyk, Dorota Marszałek, Witold Wrona, Maciej Niewada. Warszawa

Analiza problemu decyzyjnego. Ewelina Lenarczyk, Dorota Marszałek, Witold Wrona, Maciej Niewada. Warszawa Lakozamid (Vimpat ) w terapii wspomagającej w leczeniu napadów częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży (w wieku od 16 do 18 lat) z padaczką, z brakiem kontroli napadów lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce

Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce Znaczenie zapisu EEG w rozpoznaniu i leczeniu EEG wspiera kliniczne rozpoznanie padaczki, ale na ogół nie powinno stanowić podstawy rozpoznania wobec

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta

Aneks III. Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Aneks III Uzupełnienia odpowiednich punktów Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta Uwaga: Charakterystyka Produktu Leczniczego i Ulotka dla pacjenta są wynikiem zakończenia procedury

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia świadomości u dziecka w wieku 11 lat. Katarzyna Kotulska IPCZD Klinika Neurologii i Epileptologii

Wyłączenia świadomości u dziecka w wieku 11 lat. Katarzyna Kotulska IPCZD Klinika Neurologii i Epileptologii Wyłączenia świadomości u dziecka w wieku 11 lat Katarzyna Kotulska IPCZD Klinika Neurologii i Epileptologii W przychodni 1 Dziewczynka 11-letnia Bardzo dobrze się uczy, ale dysgrafia Ostatnio nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

PADACZKA. Liliana Araucz kl. III

PADACZKA. Liliana Araucz kl. III PADACZKA CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO Liliana Araucz kl. III INFORMACJE OGÓLNE Choroby układu nerwowego możemy podzielić na: Ogniskowe umiejscowione w jednej określonej okolicy np. guz, krwiak Rozsiane atakujące

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sabril, 500 mg, tabletki powlekane (Vigabatrinum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Sabril, 500 mg, tabletki powlekane (Vigabatrinum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sabril, 500 mg, tabletki powlekane (Vigabatrinum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie

Bardziej szczegółowo

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI

PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI PODYPLOMOWA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO W WARSZAWIE EDYCJA 2009-2011 PACJENT W GABINECIE MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - OCZEKIWANIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI Lek. med. Piotr Siennicki

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez. Moneo Pharma Group Sp. z o.o.

Przygotowany przez. Moneo Pharma Group Sp. z o.o. Ocena stadium zaawansowania wyniszczenia nowotworowego w momencie rozpoznania oraz jakościowa i ilościowa analiza zastosowanego leczenia wyniszczenia u chorych leczonych onkologicznie Raport podsumowujący

Bardziej szczegółowo

data wystąpienia objawów ... Leczenie ambulatoryjne Leczenie szpitalne

data wystąpienia objawów ... Leczenie ambulatoryjne Leczenie szpitalne Nr: GMP-1-031/4 Tytuł: Formularz zgłoszenia działania niepożądanego Strona 1 z 5 PIERWSZE DONIESIENIE: DONIESIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: - POUFNE - PACJENT: Inicjały Rasa urodzenia/wiek Płeć: K M Masa ciała/wzrost

Bardziej szczegółowo