Biuletyn pism związkowych i zakładowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn pism związkowych i zakładowych"

Transkrypt

1 Biuletyn pism związkowych i zakładowych AGENCJA PRASOWA W NUMERZE: RozMOWY KKP l R ZApEM '/s,001 / AKCJA PROTESTACYJNA W WARSZAWIE "SOLIDARNOŚĆ" WOBEC SYTUACJI RYNKOWEJ NEGOCJACJE ltoznrawy Prezydium KKP z Komitatem ds.zw.zaw. Rozmowy o samorządzie w Sejnde Rożnowy nt. praworządności... KRAJOWA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA /S.203/ /S.208/ Grupa robocza Tymczasowego prezydium KKP 101 Tymczasowa Prezydium KKP, Nadzwyczajne wspólne posiedzenie Prezydium KKP i Prezydium Rogionu Vazowsze 104 INFORMACJE TYGODNIA ' W REGIONACH II tura WZD Regionu Przemyskiego. 201 II tiara WZD w Katowicach..., 201 IV tura WZD w Elblągu V 202 Ws. regionalizacji w Polsce Pd.-WBch. 202 Spotkanie ws. szkoleń związkowych 202 Stanowi sto KZ-ów Ziemi Radomskiej, 202 AKCJA PROTESTACYJNA W WARSZAWIE SEKCJE BRANŻOWE I ZAWODOWE Spotkanie sekcji rolnych. 204 Spotkania przedst. Kraj.Sekcji KciOrd.K&nWnik Rozmowy ws. komunikacji miejskiej Rozmowy Międzyokręgewej Komisji Porozumiewawczej PKS Ws. powoływania Okręg.Komisji Koordynacyjnych Kolejarzy 205 Ws.porozumienia pianowego drzewlarzy 205 O uregulowanie polityki płacowej 205 INICJATYWY SPOŁECZNE Spotkanie na rzecz ochrony środowiska. 205 Budynki dla służby zdrowia Ws. zwiększenia ilości mitijsc w przedszkolach Powstanie Polskiej Partii Kcłnunistycznej-Proletariat 206 Powstanie Ruchu Harcerstwa Polskiego, 206 WŁADZA A SPOŁECZEŃSTWO ZR W Legnicy o PZPR. 206 Spotkanie z posłem. 206 Protest przeciwko mianowaniu kuratora 206 O odwołanie władz wojewódzkich w Tarnobrzegu Poparcia dla społecznych proj. ustaw 206 SrtMORZAJ-j FRACOWNICZY REFORMA GOSPODARCZA Siec w Bydgoszczy Apel Społecznego Komitetu Iteformy Gospodarczej. 208 Spotkanie grupy roboczej da. współpracy, samorządów pracowniczych 208 Porozumienie na rzecz reformy. 208 Wj». likwidacji Zjednoczenia "Predom" 208 O usunięcie dyrektora 208 W OBRONIE KONSUMENTA ' "Solidarność" wobec sytuacji rynkowej Marnotrawstwo żywności 210 Przeciwko dodatkowym przydziałom żywności 211 Ws, eksportu mięsa. 211 Ws. projektu zmiany eon mięsa 211 Przeciwko reglamentacji chleba 211 Magazynowanie papierosów. 211 Wobec braku środków czystości 211 Marnotrawstwo sprzętu rolniczego. 211 PRAWORZĄDNOŚĆ Głodówki więźniów 211 Bicie więźniów w ZK Czarne. 211 Śledztwo ws. śmierci J.SlminiAka 211 Proces KPN Zjazd Komitetów Obrony Więzionych za Przekonanla212 AGENCJA PRASOWA Uchwała WZD Regionu Ziani łódzkiej 2]2 : Zatrzymanie w Słupsku. 213 PRZECIW "SOLIDARNOŚCI" Przesłuchania członków "Solidarności" Rewizja u działacza "Solidarności" 213 Zatrzymania członków "Sol idarnodci" 213 Pobicie działaczy "Solidarności" 213 Ws usiłowania zabójstwa J. Kruczyńskiego Włamanie do lokalu "Solidarności"...; Interwencja SB w "Solidarności"..» 213 WS manipulacji wypowiedziami działaczy "Solidarności 1!,, 213 Domenti koła kombatantów 213 Przeciw ograniczaniu dostępu "Solidarności" do zakładowych środków przekazu. ; r Zniknięcie pomnika katyńskiego. 213 KULTURA. Obchody 37 rocznicy Powstania Warszawskiego 214 Zakaz ekspozycji fotografii z wydarzeń' O NIEZALEŻNOŚĆ PRASY ZWIĄZKOWEJ Dalszy ciąg konfliktu w Pile. 214 Oświadczenie prokuratora woj. w Radomiu 214 Rewizja w redakcji "Aneksu" 21 r > NSZZ RI "SOLIDARNOŚĆ" Obrady OKZ NSZZ RI 215 Ko-fiikty w ruchu zawodowym rolników woj. tarnobrzeskiego, 215 Realizacja porozumienia ustrzyekiego 216 Rozmcwy ws ubezpieczeń rolnych 216 Strajk okupacyjny w siedleckim 216 Protest WKZ Zielona Góra " DOKUMENTY L.Wałęsa do wicepremiera Rakowskiego 301 Komunikat rzecznika prasowego "Solidarności" Prezydium KKP do załóg pracowniczych. 301 Komunikat z posiedzenia grupy roboczej Prest.KKP 302 Podział kompetencji w Prezydium KKP 302 Komunikat nr 8 Sieci wiodących zakładów pracy Zał. nr 1-Autopoprawki do proj. ustawy o przedsiębiorstwie społecznym 304 Zał. nr 2 - Odpowiedzi na najczęściej powta«ajcvc«. slf zarzuty ws. proj. ustawy o przeds. społ Uzasadnienie proj. ustawy o przeds. społ 306 Informacja sekretariatu Sieci j Uchwała IW ws. Funduszu Rozwoju Rolnictwa 3p7 Stanowisko OKZ NSZZ RI ws. Funduszu RR Propozycja zasad powstawania Regionalnych i Krajowej Sekcji Rolnej 308. Propozycja zasad działania Kraj.Sekcji Roln Uchwała Zarządu Mazowsza 309 Komunikat kierowców z akcji protestacyjnej 309 Odpowiedź KRH Oświadczenie Obywatelskiego Komitetu Budowy ' Pomnika Ofiar Katynia 310 Deklaracja ideowa Polskiej Partii DemokratyCznej310 Założenia programowe PPD 310 Rezolucja do władz PRL 311 KZ Polon ws. aktualnych problemów Związku. 31 i Uchwała nadzw. zebrania "Solidarności" w Opolskich Zakładach Aparatury Spawalniczej 311 ] PRZEDRUKI Z PRASY ZWIĄZKOWEJ A. Lawina "Szanownym ekspertem ku rozwadze" NIE- ZALE5SN0SC fcfjl 006 R. Holzer "Solidarność ocenzurowana" INFORMATOR KULTURALNY SOLIDARNOŚCI "IKS" nr3 006 i 216 A. Macierewicz "Gwarancja" WIADOMOŚCI DNIA nr 160 * f..105 A. Słonimski, J. Tuwim "W oparach absurdu" SO- LIDAIteSC SP nr T. Zieliński "Sprawa /nie tylko/ Anny itf N 3 to 01 o & u c H a H >, c XI a t> TJ <u N 0) N 3 M (0 ti» ««n t» T I O N O N E> U U O, 3 o - *s Walentynowicz" JEDNOŚĆ z flumer przygotowali" Seweryn Blumsztajn, Anna Dodziuk, Maria Kruczkowska, Andrzej fcodyrtłki, Helena Łuczywo, I N IB tsi >i M c > O H N Ol 0) B) H H ffl U w U N rf C a toi uf to +"o n)i H o N W TJ C -HI O.*! -O U) tr o N ni l> Eito * N en O.,i ^>] a N O SIT' +J mi- \i * z «O «i 3 A *N N 313 o O "v O S) < 0.1«o* <d >t-n m +1 o O M ja -u 3 (!) O O P. -H 10 N c--.. «0 01 > n N«>» _ <J o * «/ Itf rt TJ -rt O C«A fj (O (O 1 N-i W o?o u H O (U H n ^ > ^ Bf X3 -r-i-h a o o. u) nj WUtl M t» O 10 N O 81 > I O N M MT3 3 oj-. td X 0) J' * -Q NM ar njri N -H N a rh^o k i m ni 3 4J OJ 01 C -H N *N <D n'jl u. a u ns C 3 N Ss >i a -i on B >,N O +J O Cl IH w a&c «3 * O. "O J> i W >. * i C,<&{ I Tl.H N a u U 3 T-iD a* o 0) O «) TJ 'I O J3 nt TH M -I o s a 1 to «>i ni 01 * ^ > M N N fs "V O U <M VO X CM IH 01 y o «t * o> nj X M N tjwt H * OC 'Al N -H M O H i) * H Tl e u th ei >.!<! -O 1. I O ft i^l H N» n t) n n, «o o "» 0/ IJ 4 t i l H o "O -H < ' 'J» O 'n > < H ai-o -a - e u y ~* c o ja o o H > «a> j< Ł o OT ~t 10 nr 1 g O -1 m ta 1 N O m TI 41 to o M -rl O) o N M O >."«-O 0) m-n id in nj 0) o> M -r> id M ND.N C < Małgorzata Pawlicka, Iwona Raypert, Ryszard Rublnsztein Anna Schiller, Joanna Stasińska, Jan śtrękouski, Joanna Szczęsna, Magda Slósarska, Leszek Szaruga, Maciej Hłfeistowokl, Maria Zielińska, Gwldo Zlatkos, Andriej-Zozui* 2 SIEDZIBĄ W^MAZOWSZU" UL. MOKOTOWSKA 16/20 WARSZAWA TEL W.43 TLX NBP VIII O/M W-WA

2 [is AS 27 N E G O C J A C J E,, Rozmowy Prezydium K K P z Komitetem d s. Związków Z'awodowych 3.08., URM. W rozmowach ze strony "Solidarności" uczestniczą: h.wałęsa, Z.Bujak, A.Celiński, D.Geremek, A.Gwiaz da, T.Jedynak, R.Kukołowlcz. R.Kalinowski, P.Kosmowski, St.Kurowski, W.Kuczyński, J.Onyszkiewicz, J.Rulewski, A.Słowik, A.Wielowieyski, St.Wądołowski. Ze strony rządowej obecni m.in.! M.Rakowski, H.Skibnlewska, St.Ciosek, M.Krzak, Wł.Baka, J.Bareckl, A.Kacała, 7,.Łakomiec, S. Zawadzki, A. Ra jkiewicz, P.Chocholak, Z.Plesiewicz oraz jako doradcy Z.Sufin, W.Górnicki i J.Urban. M.Rakowski wita zebranych i wyraża zadowolenie z faktu przyjęcia zaproszenia przez Prezydium KKP. Stwierdza, że celem spotkania jest wspólne zastanowienie się nad tym, co robić, aby kraj nie stoczył się w przepaść. Rozwój sytuacji politycznej w ostatnim czasie ocenia jako bardzo niebezpieczny. Przedstawia punkt widzenia rządu i kierownictwa PZPR. O ile przez U miesięcy'nie było praktycznie wystąpień poza murami fabryk, uczelni itp, i tyje ostatnio manifestacje uliczne, marsze, głodowe stały gią zjawiskiem masowym. Demonstracje te organizowa ne są przez terenowe ogniwa""solidarności". Biorą w nich udział dzieci /np. w Piotrkowie apel odczytała 10-letnia dziewczynka/.głównym ich hasłem jest "chcemy jeść", ale nie brak i lanych, np. w Łodzi "Głodne dzieci to cel.. socjalizmu" czy "35 lat ludowej władzy - jesteśmy głodni, będziemy nadzy". Hasło głodu - mówi Rakowski - jest demagogią. Dlaczego pojawia się teraz, gdy skończył się przednówek i jest szansa poprawy sytuacji? Strajki protestacyjne, odmowy odbierania kartek oznaczają zmianę metod działania "Solidarności". Charakterystyczne akcenty tej działalności to antyradzieckość, antyrżądowość i antypartyjncść /np. manifestacja w Szczecinie/. Bezpośrednim atakiem na PZPR jest plakat mówiący o obniżeniu przydziałów jako o pierwszym efekcie IX Zjazdu PZPR. Manifestacje tego typu otwierają drogę do konfrontacji siłowej. Kierownictwo rządu nie ma sprecyzowanych poglądów na temat celu tych działań - mówi dalej - ale istnieją obiegowe opinie, że "Solidarność" nie przez wszystkich jest traktowana jako siła zbawcza, nie jest już tak popularna jak dawniej i włączyła się do akcji, ieby się narodowi przypomnieć. Być może akcje te są konsekwencją walk. frakcyjnych w "Solidarności". Wymienia trzy frakcje: "Wałęsiaków", frakcję Gwiazdy! Mazowsze pozostające pod wpływem Kuronia, a więc i jego mocodawców. Wygląda na to, że każda frakcja"chce przyjść na Zjazd Krajowy z sukcesem". Być może chodzi tutaj też O zniwelowanie pozytywnych skutków IX Zjazdu PZPR. Ostatnio znowa zaczęły się ataki na administrację państwową.pojawiają się żądania zdjęcia wojewodów, wychodzące z tradycyjnie agresywnych ośrodków. Przez wszystkie miesiące istnienia "Solidarność" z różnym nasileniem osłabiała władzę. Cel ostateczny to zlikwidowanie władzy. Były wypadki szantażu wobec posłów. Na przykład wypowiedź A.Gwiazdy o "wzywaniu posłów na dywanik". Celem "Solidarności" jest pogłębianie kryzysu. Jak inaczej traktować organizowanie w okresie braku benzyny zlotów gwiaździstych? Kto obiecywał nadrobić produkcję za wolne soboty? Dlaczego NSZZ RI "Solidarność" nie zachęci chłopów do rezygnacji z czarnego rynku? Powołamy specjalną komisję do walki ze spekulacją - mówi Rakowski,, środki karne - aż do obozów odosobnienia. I wtedy pewnie spotkamy się z zarzutem krępowania demokracji. Ale czarny rynek i tak będzie istniał dopóki będą braki. 90% aparat tu handlowego, który spekuluje, to członkowie "Solidarności". Dlaczego z nimi nie walczycie? Ciągle wysuwane są nowe żądania: o większe fundusze na oświatę, na ochrc nę zdrowia itp. Ale skąd na to czerpać? Posądza się rząd o bezczynność. A przecież szef rządu wymienił prawie cały gabinet przez 5 miesięcy. Każdy projekt aktule glalacyjnego przedstawianego przez rząd wywołuje protesty "Solidarności". Teraz dodatkowo żądacie dostępu dó środków masowego przekazu - mówi. Prasa CRZZ powstawała przez 10 lat. a tutaj żąda się "dajcie wszystko od razu'.' Pisemka "Solidarności" zamieszczają akcenty antyradzieckie. O jaki kształt państwa w istocie chodzi? - pytaj Może o państwo oparte o "Solidarność" albo o koncepcję Kuronia. "Towarzysz Słowik raczył powiedzieć, że ta władza nie wykonuje porozumień.' To kłamstwo. Nadludzkim wysiłkiem, ale realizuje". Stwierdza dalej, że niektórych porozumleńhie da się zrealizować /np. 5-letni czas oceekiwania na mieszkanie/ i te trzeba renegocjować. Ale rząd chce j«realizować 1 będzie je realizować "wbr w kłodom, które rzuca nam się pod nogi". A co "Solidarność wnosi dp ogólnonarodowego skarbca - to ataki antyradzlec kie, ataki na PZPR itp. Niektórzy kręcą się wokół Polskiej Partii Pracy - to nie Partia Pracy jest wam potrzebna, lecz praca. Stwierdza dalej, że ma kontakty zagraniczne i wie, ie niektórzy działacze "Solidarności" prowadzą działalność na rz»e* odmawiania Polsce pomocy zagranicznej. Pod skrzydłami "Solidarności" działa NZS, organizacja o wyraźnie antykomunistycznym charakterze. Oświadcza, że zdelegalizują ten związek, jeśli będzie tak działał. :::::::::::::;:E - Stwierdza następnie, że "Solidarność" posiada, ludzi w '. Sejmie, ma 20% członków KC, jest wszędzie, jest częścią życia^ społecznego. Ale powinna od *j'ść od stałego krytykowania niesprawności władzy, co w*domyśle zawiera, że trzeba ją zmienić. Polska w ostatnich dniach znalazła się w niebezpieczeństwie. Pogarsza się również sytuacja międzynarodowa. Partenerzy gospodarczy wycofują się. "Niepoważni działacze mamią emigracją zarobkową" a rządy odsyłają Polaków posiadających ważne wizy. "Nie może być sytuacji, że władza jest wrogiem i na wszystko mówi się jej nie". Dzisiaj nie mamy co mówić o szczegółach lecz o tym, czy "Solidarność" chce współpracować, czy też będzie chciała kroczyć drogą do nikąd. Ogłoszona zostaje ls-minutowa przerwa. O rozmowy wznowiono. M.Rakowski informuje o tym, oo dzieje się w Warszawie. Demonstracje - jego zdaniem - łączą się z rozmowami. Mó wi się wśród tłumu, że jeśli nie przepuści się ciężarówek - rozmowy zostaną zerwane. 50% załóg nie przyjęło. kartek na mięso. Ocieramy się - mówi - o konfrontację. Ma informacje o pobiciu kilku milicjantów. Dodaje, że droga do KC i URM nie będzie odblokowana, do Warszawy sprowadzono odpowiednie jednostki WSW i specjalne bataliony. L.Wałęsa stwierdza, że "Solidarność" wypowiedziała się w swych uchwałach na wszystkie poruszone przez wicepremiera tematy, ma nadzieję, że uchwały te dotarły do rządu. Wcześniej umówiono się - przypomina - że strona, która występuje z inicjatywą rozmów, ma obowiązek podać ich temat. Tym razem tego nie zrobiono. Nie zgadza się prawie całkowicie z tym, co powiedział Rakowski. Świat pracy nie jest odpowiedzialny za sytuację, jaka się wytworzyła. Wina jest po stronie rządu. Nie wolno ludzi pracy o to obwiniać.stwierdza następnie, że "Solidar ność" traci grunt, i że on osobiście jest również za to odpowiedzialny. "Pozwoliliśmy na nierealizowanie zobowiązań." Jest to zła taktyka. Ale - stwierdza - od tego momentu będziemy konsekwentni. Np. pkt. 4 Por.Gdańskleg. - więźniowie polityczni - będziemy o nich walczyć. Mówi się o konfrontacji - tak, tym razem dopniemy swego, będziemy się w tym kraju czuć jak u siebie w domu. Pan ' premier mówił o wyjściach na ulicę - kontynuuje Wałęsa - zakłady pracy proponowały strajki, my zgodziliśmy się na inną formę protestu. Jeszcze kontrolujemy sytuację. Czy komuś zależy na utracie tej kontroli? Marsze głodowe nie pogrążają gospodarki. Należy usunąć źródła tego protestu. Ktoś wprowadził te zmniejszone kartki - nie pytano nas o zgodę. Podaje dalej przykład Gdańska, gdzie postępowano "grzecznie" z władzami miejskimi. Efekt jest taki, że do tej pory nie uzyskali podziału majątku z WRZZ, nie otrzymali ani jednego samochodu, nie mają odpowiedniego lokalu. Czy dalej mamy być grzeczni i nic nie osiągać? - pyta. Sprawa samorządów - to nieporozumienie - posądzanie nas o chęć przejęcia władzy jest śmieszn*. 3.Geremek z wypowiedzi Rakowskiego wyciągnął wniosek, ze przyjęto bardzo ostrą linię, co traktuje jako zawiadomienie o bardzo napiętej sytuacji. Ale jest tu pewne nieporozumienie: systuacja kryzysowa jest przecież spowodowana polityką rządu. Istnienie "Solidarności" to element, który pozwala na opanowanie sytuacji. Geremek stwierdza, że Rakowski wykazał się brakiem znajomości sytuacji wewnątrz Związku. Frakcja - to słowo nie powinno występować w tej ocenie.związek jest w swoich działaniach jednolity. Ale jest to przecież organizacja wielomilioniwa, z prawem do różnych poglądów. Obciążanie za każde słowo, jakie padnie w tej masie - to,nawiązywanie do bardzo złych tradycji. Sprawa rzekomej obrazy Sejmu przez A.Gwiazdę - przec.leż w większości krajów rozliczanie organów przedsti^prwź^wybbrców jest absolutnie naturalne. Nie rozumie też stwierdzenia, ie Kuroń 1 jego mocodawcy wywierają wpływ na MKZ. Ja jestem mocodawcą Kuronia - mówi - jako przewodniczący Rady Programowo-Konsultaeyjnej OPSZ, której członkiem jest p.kuroń. Powiedział pan, że Słowik kłamał. Proszę o wycofanie, bo w następnym zdaniu sam pan sobie przeczy, mówiąc, że rząd niektórych porozumień nie realizuje, bo nie może; Mówi,? pan, że w "Solidarności" są tacy, którym zależy na tym, żeby banki nie pomagały Polsce. A nasi działacze podczas wyjazdów robią wszystko, żeby podnieść wiarygodność naszego kraju, bo ona jest podstawą udzielania pożyczek.. Co do członków partii w "Solidarności" i "Solidarności" we władzach partyjnych - my nie stosujemy Łaskich podziałów. Jest jedno kryterium dla oceny działacza - jegojpraca. Ze strony r"ządu obserwuje się brak konsekwentnej polityki. Przypomina wypowiedź członka rządu, który w TV stwierdził, że jest pokrycie na kartki i mówienie, że go nie ma jest oszczerstwem.\a dwa miesiące później - Związek dowiaduje się z gazet, że normy kartkowe zostały zmniejszone. \ To rząd, a nie "Solidarność" podgrzewa sytuacje\ np. przez ponowne uwięzienie działaczy KPN, nie mające logiw cznego uzasadnienia. Rząd odciął si^ od ludzi lat 70-tye ale' nie od ich metod. Odwlekanie zapowiedziane! reformy

3 NEGOCJACJE ministerstw i likwidacji zjednoczeń 1 - to dowód na obro- r nę interesów grupowych pewnych warstw. Cel przyjęcia zaproszenia przez Prezydium KKP - to zastanowić się_ nad tym, co zrobić. Takie jest nasze stanowisko - kończy. Ą,Gwiazda odpowiadając na personalny atak ze strony wi- ; cepremiera, wyjaśnia, że społeczeństwo polskie oczekuje konkretnych decyzji od swoich reprezentantów. Podczas spotkania w Komisji Sejmowej zacytował wypowiedzi,[ jakie padały na spotkaniach z załogami! Zwraca uwagą, że ostatnio tylko "ze strony "Solidarności" padają propozycje możliwe do społecznego zaakceptowania. Ostofritfti plenarne posiedzenie KKP - mówi Gwiazda - poświęcone by- ło w całości sytuacji kraju i drodze do wyjścia z kryzy j su. Od m-iesięcy społeczeństwo czeka ńa to, żeby rząd ". zaproponował politykę umożliwiającą wyjście z kryzysu. System reglamentacyjny całkowicie się załamał, brak jest działań na rzecz reformy, a ostatnio mamy do czynienia z zapisem na samorząd. T.en sam system zarządzania, który doprowadził do kryzysu, uniemożliwia wyjście z kryzysu. Z.Bujak stwierdza,że KKP wydała Uchwałę, w której przedstawiona jest ocena sytuacji i "Solidarność" mówi o tym, co jest gotowa zrobić, co może zrobić i co robi, bez względu na decyzje strony rządowej /patrzt AS nr 26 s. 302/. Największym utrapieniem'codziennego dnia są kolejki. Jeśli jest reglamentacja, kolejki powinny zniknąć. Można było stworzyć taki system, żeby uniknąć kolejek... "Solidarność" - mówi dalej - nie może zgodzić się na obniżenie norm. To jeat stanowisko ludzi, których repre. zentujemy. Obecne'napięcia są efektem decyzji podjętych, mimo naszych sygnałów. Związek zria sytuacją żywnościową w kraju, przeprowadziliśmy kontrolę magazynów. Jeżeli - dzisiaj nie było żadnych wybryków, to dlatego, że zdoła liśmy tę informacje przekazać ludziom. Poprzez konsultację z ogniwami związkowymi - kontynuuje Bujak - jesteśmy w stanie pomóc W usprawieniu podziału. W wielu regionach działają komisje ds. żywno-j ści. Domagamy się powołania pełnomocnika rządu ds. koór-i dynacji przepływu żywności pochodzącej z pomocy zagra- nicznej. Pracujemy nad mechanizmami ukrócenia czarnego; rynku. Są metody, aby uniknąć obozów, o jakich mówił wicepremier. Współpracujemy z MSZZ RI "Solidarność". Jest kilka podstawowych elementów, które zadecydują o poprawie sytuacji żywnościowej: dostawy węgla dla rolni J ków, środki produkcji rolnej, regulacja cen. Jesteśmy w stanie opracować projekt rynku żywnościowego. Od dwóch tygodni "Solidarność" może przystąpić do rozmów na ten temat. Do tej pory żaden tego typu projekt nie został nam przedstawiony.' Oczekujemy, że do taki dokument zostanie nam przesiany do konsultacji. Wł.Baka /Min. ds. Reformy Gospodarczej/ stwierdza, że założenia reformy zostały opracowane, brak jednak oficjalnego stanowiska KKP na ten temat. Projekty ustaw 0 samorządzie i przedsiębiorstwie opublikowano w marcu i przesłano do KKP. Wobec braku odpowiedzi ze strony Związku uznano, że nie ma on istotnych zastrzeiżeń. Sieć przedstawiła inny projekt, ale jest on w ').' 90% zbieżny z rządowym. A jednak w momencie skierowania projektów rządowych do Sejmu nastąpiła negacja ze strony Związku. Istnieje - mówi dalej - możliwość dopracowania w toku dyskusji sejmowej projektu tak, aby satysfakcjonował obie strony. Problem samorządu i.:< przedsiębiorstwa nia jest W żadnym wypadku płaszczyzną konfrontacji. Zgłaszane w podkomisjach sejmowych zarzuty, że projekt społeczny przewiduje własność grupową są, wg Baki, nieporozumieniem. Konieczne jest uzgodnienie., jak pogodzić zasadę 3 x S w przedsiębiorstwach z polityką społeczną państwa. Pakiet reformy powinien być wdrażany od ł W Sejmie pierwsze.' czytanie odbędzie się we wrześniu. Nie z'gadza się z opinią Geremka, że ktoś boi się dotknąć struktur wła-' dzy - redukcja w administracji obejmie ok. 50% zatru^ł nionych. Zapowiada, że od r. zostaną zmienione ceny zaopatrzeniowe. Należy tworzyć warunki przy-, wrócenia elementarnej równowagi rynkowej. Zasady re-j kompensaty będą szczegółowo konsultowane ze związkami zawodowymi. Baką uważa, że natychmiast należało by! przeprowadzić podwyżki cen pieczywa i mąki, co ukróci wykup chleba na paszę. Na zakończenie prosi o konkretne zarzuty wobec prac nad reformą.,:' W.Kuczyński wyjaśnia, że nie jest prawdą jakoby "Sold* darność" nie zabierała głosu ws. projektów ustaw o samorządzie i przedslębiortswle. Zarówno R.Bugaj, jakl ; 1 on przekazywali na piśmie swoje uwagi nt. uprawniali ministerstw branżowych. Stwierdza, że przy pracach nad ustawami jest pewna prawidłowość - przejście z fazy uzgodnień do fazy woluntaryzmu. Tak było z ustawą o zw.zaw. - zmieniono uzgodniony już projekt i z ustawą o samorządzie - z art. o uprawnieniach załogi wyjęto prawo do dymisjonowania dyrektora. A.Wielowieyski stwierdza-, że dzisiaj trzeba rozmawiać o tym, co najbardziej nas gnębi- o problemie żywności. Nie może być mowy o przekonaniu społeczeństwa 002 AS 27 6) co do celowości zmiany cen, jeśli nie rozwiąże się " problemu reglamentacji i zaopatrzenia. Nasze stanowisko jest jasne, * obcięte przydziały muszą być wyrównane w ciągu najbliższych tygodni. Kolejki spowodowali są przede wszystkim złą organizacją dystrybucji, trzeba stworzyć system rytmicznych dostaw, zapewnić informację w sklepach. Konieczne jest też zniesienie zakazu ruchu żywności między województwami. "Solidarność" chce powołać komisje do kontroli dystrybucji żywności. Rolnicy proponują, że zamienią część kartek żywnościowych na pasze. Sfe.Ciosek mówi, że sytuacja nigdy jeszcze nie była tak poważna, nawet w marcu. Mówi, że przestał rozumieć "Solidarność", pyta, jaki jest jej stosunek do mani-. festacji, jak wyobraża sobie reformę. "Solidarność" - ( kończy Ciosek - chce swobodnej gry rynkowej, a za tyn idzie bezrobocie i "twarda ekonomiczna rzeczywistość". Z socjalizmu Związek pragnie zachować same przywileje. To utopia. Ł.Wałęsa mówiąc o strajkach zwraca uwagę, że oprócz KKP i rządu jest jeszcze społeczeństwo, dla którego KKP bardzo mało zrobiła. Prowadzone są prace nad ustawami, negocjacje i nic. Wędrując poza "Solidarnością", od jednych drzwi do drugich Ustawy zmieniają swoją postać. "Solidarność" widząc tragiczną sytuację gospodarczą nie chciała strajków, z konieczności zgodziła się więc na organizację manifestacji ulicznych. Społeczeństwu trzeba po)y>i-ł.a,ć,udowodnić, że coś wreszcie osiągnęliśmy. Może to być dostęp do TV ozy sprawa ce^kjry. Dajmy coś ludziom, zamiast stale od nich wymagać. A.Słowik stwierdza, że podwyżkę cen można wprowadzić tylko wraz z reformą gospodarki w oparciu o samorząd. Reforma cen i proponowane rekompensaty muszą uzyskać akceptację społeczną. Zgoda na podwyżkę może być wyrażona, jeżeli władza też zrobi ustępstwa, np. ws. cenzury lub dostępu do środków masowego przekazu. Manifestacje uliczne są skutkiem sytuacji żywnościowej i załamania się systemu kartkowego. Ich likwidacja możliwa będzie jedynie po usunięciu ich przyczyn. Nie ma argumentów w rozmowie z kobietą, która pracuje do 22giej, prosto z pracy idzie do kolejki, stoi do rana, a na 14-stą znów idzie do pracy i wygląda jak narkomanka. Władze powinny być wdzięczne "Solidarności" za kontrolowanie tych manifestacji, inaczej mogło by dojść do demolowania" sklepów. Nie da się zagwarantować spokoju na przyszłość bez zmian i ustaw politycznych. To nie kosztuje, na to nie są potrzebne pieniądze. Nikt nie może obiecać, że za 2-3 lata taka sytuacja się nie powtórzy, a wtedy może nie znajdzie się taki Wałęsa, któremu ludzie uwierzą. I mogą wtedy zażądać krwi. Żądamy konkretów: reformy i społecznego nadzoru. S.Zawadzki /Min.Sprawiedliwości/ stwierdza, że w ustawie o zw.zaw. wprowadzono bardzo nieznaczne poprawki. Nie można Radzie Państwa odmówić takiego prawa. A ponadto Sejm wcale nie musi wszystkiego zaakceptować,! jest możliwość uregulowania tego problemu. Wywiązuje się krótka dyskusją między L.Wałęsą i S.Zawadzkim nt. wagi wprowadzonych poprawek, Rakowski przypomina, te to on jest gospodarzem i udziela głosu Wł.Bace. Wł.Baka przyznaje, że w przypadku ustawy o samorządzie była ingerencja urzędników i że premier Jaruzel- ski nakazał przywrócenie pierwotnej wersji. Prosi, aby Łódś zaproponowała formę nadzoru nad wdrażaniem reformy. S.Kurowski stwierdza, że wszyscy obecni na tej sali generalnie rzecz biorąc, są zwolennikami reformy cen. Ale z wielu dyskusji wynika, że ludzie nie chcą tej reformy. Jeżeli mamy ponosić koszty, to coś za to musimy uzyskać. Ceny po reformie muszą we właściwy sposób oddziaływać na produkcję. Trzeba więc przede wszystkim znieść Centralne rozdzielnictwo. A w rządoi wym projekcie w okresie przejśclowym,wszystko ma pozostać po staremu. Czyli ceny będą oddziaływać wyłącznie na odbiorcę. W pierwszym etapie należy skorelować ceny z kosztami produkcji i zastosować pełną rekompensatę, o* #><* P» są.pieniądze. W drugim etapie - Ceny zaopatrzeniowe i tdwnoważenie podaży popytem. Jako ekonomista byłby tu przeciwko rekompensacie, jako związkowiec uważa, że trzeba ją dać i zamrozić. M.Krzak stwierdza, że "Solidarność" zakłada, że rząd nie chce reformy. "Nie jesteśmy samobójcami" 7 mówi. Wszyscy, ja,rakowski, Ciosek chcemy ten socjailznruczyhić ludzkim. Jesteśmy pionierami, a nie wrogami. "Ta reformą przejdzie!"- krzyczy. L.Wałęsa pbzypomina wypowiedź M.Jurczyka, który powiedział podczas negocjacji marcowych, że żonie, która zdradziła kilka razy, nie można ufać."ja sam krzyczałem: Pomożemy 1". ' v.: M.Krzak: "Ja z tym nie miałem nic wspólnego". L.Wałęsa: "A czy wy nas nie wrabiacie, że. to my o^- ganlzujemy strajki?" \ M.Krzak stwierdza, że różnica polega na tym, że stro na rządowa chce reformy socjalistycznej, z uspołecz-

4 i HAS 2/ N EG O C J A C J E nionym planów iniem t kierowaniem. Dawniej była biurokracja - mówi - nie "to jest przeciąż histtorla, chce my to zmienić". Odnosi wrażenie, iż "Solidarność" chea mieć monopol na reformę, a za tym kryją nią ni«~ bezpleczeńnum ayndykalistyczne. Dodaje następnie, że Związek ma obr.-cnla pełną Informacją na tematy gospodarcze, o imporcie żywności ltp. Rząd - stwierdza na ratuje gospodarkę, jak może, a to, że "Sol 1 nie informuje o tym swoich członków, jost B.Geremek informuje, że GUS odmówił Związkowi danych rzak odpowiada, że zaproponował kontakt między StarikTewlczern /ekspert KKt 1 / a prezesem GUS. Z powodu zmiany cf-n - mówi dalej - nie będzie ani mniej ani więcej towarów. "Solidarność" powinna powiedzieć swoim członkom, jaka jest: sytuacja w kralu. Jest zdania, nacja związkowa iest nakiercj&na na emocje, działacze &ą mistrzami w tej dziedzinie /np. używanie Le chlebal 1 '/. Ci co przyszu. do Sejmu, byli, awl rthie odżywieni, lepiej by zrobili, zdaniem Krzaki, żeby "zamiast tak stać, pomogli rolnikom". ikorfcaenie stwierdza, że takiego programu, jak Igwy nh. przedstawiono w żadnym państwie socjalist -, "..ny:i>. iłowski powtarza żądanie uznania pierwotnego, uagodnionego przez specjalny zespói projektu ustawy 0 zw. zaw. Stwierdza też. że reforma może się odbyć tylko pi?,y polnym poparciu ruchu samorządowego. 2«memifatft icję w Szczecinie - mówi - odpowiedzialność ponoszą Iza. Gdyby w przeddzień jej uczestnicaki zobaczyły w DTV wystąpienia przedstawicieli KKP, manifestacja nie odbyłaby się. Na zakończenia stwtnrdza, że KKP nie może ludaicm proponować zaakceptowania racji głodowych, Kaeała przypomina, ż<» podczas rozmów w Rzeszowie rolni cy "obtecywa 11, ift jeśli tylko ich związek zostanie zasitrowany, jodzenu badsia pod dostatkiem.nikt nie chciał wtedy mówić o Środkach produkcji dla rolnictwa. - 1, jest to w tej chwili najważniejszy problem wsi. Urodzaj jest rzeczywiście dobry,ale warunki zbioru bardzo trudne.brak jest ogromnych ilości części zamiennych. Cr/.pz żniwa "może jakoś przebrniemy", ale jesienrą będzie jeszcze gorzej. W obsłudze rolnictwa niezbędny będzie wvdłużóny cza* pracy - prosi tutaj KKP o wsparcie. Jeśli chodzi o mięoo - z ostatniego spisu wynika, że w t-kupie w II pdjtmeau będzie o 250 ty*, t. wieprzowiny mniaj niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a wołowiny o 160 tys. t mniej. Są poważne kłopoty z paszami treściwymi. Proponowana przez rolników zamiana kartek żywnościowych nn pa**e jaa1 Iluzją, ponieważ i tak jest konieczny import 6 min.to-> zbóż pa;;townyeb. Istnieją -mówi Kaeała - zanadnlcze grupy problemów, które należy rozwiązać, by wprowadzić porządek w system gospodarki rolno-spożywczej. Pierwsza to sprawy związane z produk- :::. : cją - po zmianie cen skupu konieczni:) t«t)l. Ifiaz swlęk szenie produkcji środków produkt;)i. ro.lnsj, gdy* wobey braku pokrycia dodatkowe dochodyfciraoa»i)»es«nie mobilizujące. Drugą tworzy zespół problemów twiąaanych skupem. Powstaje tu pytanie czy likwidować rynek b wy, który praktycznie oznacza, *t» ta afodą parta twa kwil nie możliwość spekulacji. Ale likwidując bazary etaaba by znaleźć sposób skierowania spraadawanyoh na nioh to. warów do skupu i Uczyć się «pr/otoatami. I wraaitsia trzecia grupa problemów - kóniaoanoed rotwiania ml I u o pełnych magazynach państwowych. W chwili abaonaj nia ma nawet rezerw i wystarczy drobne potknięcie, by tl«wiście zapanował głód. O godz. 14 ogłoszona zostaje przerwa. Podczas* praorwy uczestnicy rozmów zapoznają się dokładni*'] $ sytunoją panującą w Warszawie. O 15J10 rozmowy aoafcają WirtOWione, i^.wajbjsa stwierdza, że "nie Jesteśmy na Kiii.U{*ynu", a ta QI się tutaj odbywa,sprawia takie wraaahib. Uwalamy «mówiże nasze rozmowy są zakończone, chyba, ia «pan pramiai ma coś do zaproponowania na tomat (O/JO, eso obflcnla dzieje się na ulicy oraz że przedstawi możl IwiuU" ronwiąaanis siedmiu problemów -/wyliczonych w komun:! kac In "Solidarno** ci',' patrz: Dokumenty, s.'l"</, M.Rakowski mówi,, że jako ozłonok.raądu, musi praed pod- Tyciem decyzji praadyekutówad ją przynajmniej t promierem. Będzia mógł prsadetawid stanowiako aa trtsy dni. ŁiWaiasa Py ta» *y ">"*«to być w 0da>1nku, na poaledaenm St.Ciosek mówi, aa "na wiecu nie można rozmawiali", ij-jtekowsk"! stwierdza, że jak wynika r, da,i»lajaa«j dynkusji, stosunki "Solidarność" - rząd weszły w asr,q "ostro konfliktową". Proponuje, aby "SolidarnoW pt/.ed- Btowlła swój stosunek do następujących sprawi domanafcrac je, strajki, haała wysuwane w demonstracjach, propaganda antyradziecka. A Gwiazda stwierdza, *e bzdurą jest próba traktowania "Solidarności" przez raąrt jako organizacji totalitarnej My reprezentujemy to, czego od nas wymagają ludzie. Nie możemy zakazać strajków, możemy je tylko zorganizować tak, by nia zagrażały niczyjemii bezpieczeństwu.. L - Wa * esa Pyt a» ozy zgodnie z wcześniejszą umową zostanie opublikowany komunikat "Solidarności" o rozmowach. Łi * sok pyta, czy koniecznie musi być oddzielny komunikat "Solidarności". Otrzymawszy odpowiedz twierdzącą, mówi, że na korytarzu czeka dziennikarz PAP i ca on zabierze komunikat. Rozmowy kończą się ustaleniem, ż«i następne spotkanie nastąpi w URM o godz, 11. Wszystkie dosłowne cytaty ujęte są w cudzysłów. Pozostałe wypowiedzi to streszczenia sporządzone na podstawia notatek. opr. J.Stasińska R o z m o wy o samorządzie w Sejmie odbyły sięyw sejmowej Podkomisji Planu Gosp. i Finansów oraz Prac Ustawodawczych o projektach ustaw o samorządzie i przedsiębiorstwie. Ze strony"solidarności" uczestniczyli w nich: M. Gil, W. Frasyniuk, G.Palka, A.Swinarski, eksperci: Kitłowski, Ziemianif*, Kuczyński, Bugaj, Jakubowicz. Przew. A.Łopatka, wita zaproszonych przedstawicieli "Solidarności", Zw..AutonomJJ^^ireanżowych,Informuje doc. T.Jaworskiego z WSNS, prof. Bara, min. Bakę, iż Podkomisja postanowiała wysłuchać zainteresowanych oraz zwrócić się o opinię do wojewódzkich zespołów poselskich w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwie i samorządzie. M. Gil; odczytuje uchwałę KKP /patrz,as nr 26, s. 302/. Wysuwa do dyskusji projekt przedsiębiorstwa społecznego /Sieci/, który choć nie jest jedyną propozycją 2wiązku, to jednak zasadniczo oddaje jego stanowisko. fi: zew, prosi o ti-klt uchwały KKP oraz projektu ieci. Swlnarskl przypomina, że składał projekt w kancelarii Sejmu. Przew. przypomina ze swej strony, że inicjatywa ustawodawcza przysługuje wg Konstytucji rządowi. Radzie Państwa oraz posłom. Projekty rządowe są więc podstawą, reszta to materiały. Frasyniuk zaznacza, że projekt Sieci jest stanowiskiem społeczeństwa a nie tylko Związku. To zobowiązuje posłów. Glj dodaje, że nie chodzi przecież o względy formalne lecz o treść. T.Krasnodębskl /Zw. Branżowe/ usprawiedliwia brak stanowiska zw. branżowych późnym otrzymaniem projektów rządowych. Wszelako zaznacza, iż wstępnie wydaje się, że projekty rządowe oraz projekt ileci są skrajno. Obiecuje przedstawić stanowisko na piśmie na następnym posiedzeniu. i. i B.Ftut.gwskl, /Kw.Auton./ brak oficjalnego stanowiska tłumaczy podobnie. Informuje, że zostanie ono ustalone nu najbliższej sesji plenarnej Komisji Koordynacyjnej i dostarczone Podkomisji sejmowej oraz zaznacza, że będzie ono zbliżone do stanowlbka Sieci. Wg Zw. Aut. samorząd jest podsta Wą systemu społeczno-gospodarczego. Załoga musi mleć prawo do powoływania 1 odwoływania dyrektora będącego wykonawcą woli samorządu. Środki pifrftrtsą przekazywane załodze w użytkowanie, a nie na własność. Podstawą samorządu powinna być rada, a nie prezydium. Projekty rządowe nie zadowalają społeczeństwa. Wnosi o powołanie nowego zróżnicowanego zespołu do opracowania nowej, jednej a nie dwóch ustaw. Sobociński /Zw.Auton./ wypowiada się o projekcie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym. WyŁcza pominięte bądź błędnie ujęte problemy: zakres i tryb planowania, rola banków, GUS-u,Rady Ministrów, zasady łączenia się przedsiębiorstw z podmiotami zagranicznymi. Obecny projekt rządowy otwiera drogę do odejścia od samorządności. Prof. Bar uważa, że brak jednomyślności jest rzeczą zrozumiafą a ponadto stanowi siłę twórczą prawodawstwa. Projekt rządowy został opracowany demokratycznie /sformułowania są wynikiem kompromisu/ oraz jest również projektem społecznym, o czym ś^wiadczy zróżnicowany skład zespołu /przedstawiciele Huty im.lenina, Stoczni Gdańskiej, ekonomiści, socjologowie itd/ oraz fakt, że zespół otrzymał 220 wypowiedzi pisemnych w tym od komisji zakładowyoh*solidarności\ Wśród nich tylko ok. 20 domagało się sformułowania "załoga zarządza". Do prac zespołu zapraszano również przedstawicieli zakładów pracy, którzy jednak często przedstawiali stanowisko nie konsultowane z załogami, co sami przyznawali. Zespół kierował się zasadami ustroju socjalistycznego oraz, Konstytucji, które wszak obowiązują, "chyba, że' mamy Bąstyl.ię albo Październik 1917" albo "chyba, że dążymy.w., zmiany Konstytucji". Fakt Istnienia dwóch osobnycrj u^staw bierze się z konieczności podkreślenia społecznej

5 "»»,S 27 N E G O C J A C J Ę pos. Czeszejko-Sochackl: projekt rządowy jest podmtwwą-. ale nie mowy o dyskryminowaniu poprawek. Szybkość tak, ale bez uszczerbku dla jakości. Rozumie propozycję proceduralną Ziemianina jakttclibre^ihośćłproblemów /Ziemianin potwierdza/ proponuje sporządzić katalog rozbieżności. prof.bar chce wyjaśnić' założenia projektów. Prosi nie używać pojęcia partycypacji bo jest to obraziiwe dla pro jektu rządowego. Co do majątku: jest on przypisany osobie prawnej, tj.. przedsiębiorstwu a nie załodze /ta nie jest "podmiotem w obrocie"/. Uprawnienia załogi są tu osobną sprawą. Mówiąc O arbitrażu - nie chodzi tu o dotychczasowy arbitraż lecz o zupełnie nową instytucję społeczną - ustawa w tej sprawie jest w przygotowaniu. Popiera propozycję sporządzenia katalogu problemów np. nadzór, dyrekcja, majątek itd..fiutowskl mówi, że proponując nowy zespół miał na mydli to właśnie gremium. Traktuje projekty rządowe jako wiodące ale z uwzględnieniem wszelkich uwag, 1 takie z projek tu Sieci. Ponawia pretensje do propagandy w sprawach samorządu. Przew. Łopatka sądzi, iż dyskusja zbliżyła stanowiska stron. Stwierdza, iż zrozumiał, że dyskutować się będzie projekty rządowe, "innych Sejm nie ma" oraz zgłaszać wszelkie propozycje. Informuje, iż podkomisja poprosiła o opinię Naczelną Radę Spółdzielczą, Tów. Nauki Organizacji i Kierownia, NOT, PTE, Stów. Księgowych Polskich, Zrzeszenie Prawników Polskich oraz FAN, SGP1.S, Instytut Państwa i Prawa PAN, WSNS, a także osoby prywatne: prof. prof. Włodyką, Bobrowskiego, Wilczyńskiego, Fedorowicza, Gajakową i Kaletę. Prof. Baka proponuje by ha 3-4 dni przed następnym spotkaniem przekazać komisji uwagi na piśmie. Gil prosi o zapewnienie, iż z projektu Sieci można czerpać i nie jest to nic zdrożnego. Min. Baka mówi,iż może złożyć oficjalną deklarację w tej sprawie - projekt SiGci jest różny ale bardzo interesujący. Następne posiedzenie wyznaczono na M.Stasiński R o z m owy ' n t. p r a worz o, d n o ś c w UI<M odbyła się kolejna tura rozmów między przedstawicielami "Solidarności" /Z.Bujak, A.Karczewski, A.Herzog, Śnieżko oraz eksperci: J.Kurczewski, A.Strzembosz, J.Stembrowlcz/ a delegacją rządową pod przewodnictwem min.s.zawadzkiego. Z.Bujak przekazuje pogląd KKP o nieefektywności dotych czasowych rozmów nt. praworządności. Czapiewski /naczelnik w Min.Sprawiedliwości/ przedstawia wyniki prac komisji kodyfikacyjnej powołanej 14. ll.l9s0r. przez Min.Sprawiedliwości i pracującej nad reformą kodeksów karnych. W pracach tych uwzględnione? m.in. propozycje Centrum-Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych. Projekty.zmian 1 do kodeksu karnego /kk/ i karnego wykonawczego zostaną w najbliższym czasie przedstawione do dyskusji środowiskom prawniczym, ekonomicznym, dziennikarskim^ Dłużej trwać będą prace nad projektem kodeksu postępowania karnego,* ponieważ v tam przewiduje się najpoważniejsze zmiany. Zespół woj- 1 skowy Komisji opracował zmiany, które zostały już naniesione do trzech kodeksów karnych. Przewiduje się, że w nowym kk obniżeniu ulegnie dolne zagrożenie karą pozbawienia wolności /z 3 miesięcy do jednego/; kara pozbawienia wolności będzie stosowana jako alternatywna w stosunku do większej ilości przestępstw, samoistna kara grzywny zostanie pddnie- '." wioną z 25 tys. zł do 100 tys.zł; recydywa specjalna i wielokrotna zastanie zniesionąr zlikwidowane - ośrod ki przystosoawanla społecznego; możliwość warunkowego umorzenia postępowania - zwiększona; nie będzie Stosowanie nadzwyczajne zwiększenie kary za chuligaństwo /proponuje się sformułowanie, że jest to okoliczność wpływająca na wymiar kary/. Proponuje się także uznać szereg przestępstw za wykroczenia oraz przekazać prawo, orzekania kary aresztu wyłącznie sądom. W kwestii kary śmierci proponuje się dwa warianty - albo rezygnacja z kary śmierci albo utrzymanie jej tylko w wypadku umyślnego zabójstwa i zdrady Ojczyzny. W kodeksie postępowania karnego projektowane jest ( m.in. wprowadzenie następujących przepisów: za wyjąt-! kiem wypadków przewidzianych w ustawię nikt nie będzie" zwalniany z odpowiedzialności karnej; podczas kontakr" tów oskarżonego z obrońcą prokurator może być obecny tylko wyjątkowo; uznaje się za niedopuszczalne wpływanie na zeznania przesłuchiwanego poprzez stosowanie '. przymusu, groźby, zadawania pytań wprowadzających w, błąd lub sugerujących odpowiedź; założenie podsłuchu ; telefonicznego jest możliwe tylko na mocy postanowię-' nla sadu.; w razie zatrzymania podejrzanego przez MO ; należy go poinformować o przyczynie zatrzymania; o zastosowaniu środka zapobiegawczego decyduje sąd ' /areszt/ lub prokurator /inne środki/; na żądanie zatrzymanego należy go niezwłocznie postawić przed sądem lub prokuratorem i umożliwić telegraficzny lub telefoniczny kontakt z zespołem adwokackim; wprowadza się prawo składania skarg do sądu rejonowego na zasadność zatrzymania i sposób jego wykonania; niedopuszczalne jest ponowne zatrzymanie na podstawie tych samych okoliczności lub dowodów; tymczasowe aresztowanie nie może trwać dłużej niż 3 ślące, a. jeżeli postępowanie przygotowawcze nie : tanie w tym czasie ukończone okres ten może być przedłużony na nie dłużej niż 2 lataj postanowienie o tymczasowym aresztowaniu należy wyczerpująco uzasadnić; poste- powanie przygotowawcze prowadzi prokurator, może on zlecić MO tylko określone czynności śledcze; na żądanie obrońcy podejrzanego przesłuchuje sąd, który też patruje zażalenia na przebieg postępowania przygotowawczego; w razie wniesienia rewizji na niekorzyść oskarżonego sąd II instancji nie może orzec surowszej kary pozbawienia wolności, lecz uchyla wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia. W kodeksie karnym wykonawczym /KKW/ m.in. 1 : przewiduje się zniesienie rygorów w zakładach karnych i wprowadzer nia w szerszym zakresie klasyfikacji penitencjarnej skazanych; wyodrębnienie zakładów dla. sprawców przestępstw nieumyślnych; przyjęcie jako reguły, że karę odbywać się będzie w zakładach otwartych lub półotwartych a tylko wyjątkowo w zamkniętych: podniesienie do 25 * dolnego progu wynagrodzenia <t&. pt~f\<łą; ograniczenie zatrudnienia nieodpłatnego do'prac porządkowych na rzec-/ zakładu karnego; możliwość zaliczenia pracy w trakcie odbywania kary do okresu zaliczanego do uprawnień emerytalnych; przyznanie skazanym prawa do praktyk religijnych i samokształcenia; rozszerzenie katalogu spraw, w których zanym przysługuje'zażalenie. Kurczewski pyta, -jakie środowiska rząd chciałby objąć dyskusją, nad projektami zmian. Zwraca uwagę, że dotychczas nie były brane pod uwagę ekspertyzy społeczne /np. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego/. Proponuje zaproszenie do dyskusji możliwie-szerokiego kręgu osób w szczególności wymienia etyków /marksistowskich, katolickich i niezależnych/. Strzembosz stwierdza, że środowisko sadowników ma wiele uwag krytycznych do projektów zmian. Np. należy wprowadzić przepis umożliwiający wymuszenie ścigania karnego, trzeba uniemożliwić stosowanie art. 127 k.k. do walki politycznej oraz wprowadzić instytucję sędziego śledczego. Zwraca uwagę, że "Solidarność" powinna być zaznajamiana z projektami nowych aktów prawnych w I fazie ich opracowywania ze względu na konieczność przeprowadzenia ogólnonarodowej dyskusji. Herzog stwierdza, że trudno trzy kodeksy karne rozpatrywać -w oderwaniu od całego systemu prawnego. Pyta, kiedy rząd przewiduje wprowadzenie zmian do prawa o kroczeniach, do ustaw o prokuratorze i o ustroju sądów powszechnych. Stembrowi.cz popiera pogląd Herzoga o konieczności kompleksowego podejścia do reformy kodeksów. Uważa, że ich projekty powinny być dostępne dla każdego obywatela, chociaż dyskusja nad nim wymaga fachowego przygotowania. y-min. Skóra wątpi, czy zważywszy na brak papieru : zdoła wydrukować odpowiednio dużo egz. projektów, ponuje "rozmnożenie" ich przez "Solidarność". Dyr z całym społeczeństwem nie jest możliwa, zresztą i. nie dała, bo każdy obywatel chciałby łagodnego postępowania dla siebie a surowego dla innych. Dyskusja powinna objąć środowisko prawnicze, naukowe, dziennikarskie, aktyw związków, stowarzyszeń i organizacji - ostatecz-.ne ustalenia w tej sprawie zapadną na Kolegium Min. Sprawiedliwości _ Projekty"zmian w K.K i KKW będą opublikowane do w KPK - do końca sierpnia. Min, Zawadzki mówi, że projekty zmian może opublikować tygodnik "Solidarność". Można toż zorganizować konferencję naukową poświęconą tej sprawie. Rządowi zależy na poinformowaniu całego społeczeństwa. Możliwa jest tu inicjatywa różnych zespołów redakcyjnych w czasopismach, ma to duże znaczenie dla podnoszenia kultury prawnej. Rozszerzenie dyskusji nad projektami niekoniecznie wp? - nie na ich liberalizację. Z badań wynika, np., że 67 % respondentów jest za utrzymaniem kary śmierci. Odpowiadając na postulat kompleksowości zmian legislacyjnych stwierdza, że lepiej jest cokolwiek załatwić, niż czekać na projekty zmian innych aktów, ponieważ powoduje to znaczne wydłużenie prac.. Bujak zwraca uwagę, że Rada Państwa w zasadniczy sposób zmieniła projekt ustawy o związkach zawodowych, uzgodniony już przez komisję rządową i "Solidarność". Takie postępowanie jest niedopuszczalne. stemhrowicz mówi, że należy się zastanowić nad zasadniczymi zmianami w ustawach o prokuratorze i ustroju sądów, w kodeksach wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia. Nie wydaje mu się jednak konieczne czekanie z projektami zmian w kodsksach karnych. Ponownie podkreśla, że należy wprowadzić instytucję sędziego - śledczego. Przedstawiciel rządu odpowiada, że przewiduje się rozszerzenie pray podejrzanego i oskarżonego; a więc,wprowadzenie w przyszłości instytucji sędziego śledczego będzie możliwe. Hin. Zawadzki stwierdza, że proponowane zmiany można uznać za kompleksowe, ponieważ obejmują one 3 kodeksy,zaawansowane są prace nad ustawami o sądach powszechnych, o zapobieganiu demoralizacji nieletnich, o walce z aiy koholizmem, o ochronie tajemnicy służbowej, o prawie prasowym*i o sądownictwie pracy. Pakiet ustaw z zakresu prawa rolnego znajduje się w stadium uzgodnień międzyre-

6 I NEGOCJACJE,001 AS 2/(Ą : politycznej rangi samorządu. Po drugie, zespół uważał,. przez rząd klauzulę o prawie samorządu do wnioskowania że należy się skoncentrować na szczeblu przedsiębiorstwa i nie poruszać takich kwestii, jak ąamorząd terycie jej nie ma. Dyrektor praktycznie ptój^porządkowuje o odwołanie dyrektora - w "tezach" była, w tym projektorialny czy Izba w Sejmie-"zespół nie wspinał się na sobie samorząd. Te ustalenia są nie do przyjęcia. Poza 'takie szczyty". Co do zarzutów stawianych rządowym projektom ustaw o samorządzie 1 przedsiębiorstwie to 3/4 dowym oznacza jego ubezwłasnowolnienie. Projekt Sieci, tym potrójne podporządkowanie dyrektora w projekcie rzą z nieprzeczytania tekstu, a to śwlaczy o lekceważącym podejściu do dokumentów opracowanych z udzia ustalania terminu powoływania samorządów do 31 grudnia przeciwnie, podnosi jego rangę. Ma zastrzeżenia co do łem m.in. członka Biura Politycznego J.Łabędzkiego to może być tylko dobrowolny ruch, Prosi o zaprzestanie kampanii o.anarchosyndykalizmia itp. oraz Następnie podaje przykłady nledóstrzeżonych rozwiązań w projektach rządowych. Twierdzi, iż.podstawą.dyskusji o niezatrzymywanle w cenzurze materiałów na temat samorządu. powinny być proj-ekty rządowe, chociażby dlatego, że Lidarność" Należy analizować punkt po ' A. Swjnar»kt nie zgadza się z Barem. Powołuje się na I szukać rozwiązań. zdanie doc. Afeltowicza, który.bierze udział w pracach T,Jaworski stwierdza, iż wygłosi jedynie swą osobistą komifjljwygłoszone na konferencji sprawozdawczo-wyborcżej we Wrocławiu, że "materiały zostały dokładnie opinię i tylko siebie reprezentuje'. 1. wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod ustawy o samorządzie oraz wykastrowane". Nie ma powodów by zespół X nie uwzylęduprawnienia ministrów do określania tych wyłączeń, zawarte w projekcie rządowym, nie znajdują potwierdzenia "Kierunkach reformy", zaakceptowanych przez zjazd PZPR..niał Izby Samorządowej, skoro idea ta jest zawarta w w art. 13 Konstytucji. Czy te kwestio powinna regulować Twierdzi, że klauzula o ingerencji państwa w wypadkach '» czy Konstytucja, jak w Jugosławii? 2. Projekt "gospodarczych zobowiązań międzynarodowych" stwarza dowolność, interpretacji. Kwestionuje prawo dyrektora do owy niesłusznie ogranicza uprawnienia ogólnego zejest istotą demokracja do opiniolowując w zamian jego zadnia. Przytacza tawa,o przedsiębiorstwie i samorządzie może zagwaranto wstrzymywania uchwał samorządu. Uważa, że jednolita uswać, że nie powtórzy sic to, co się stało.miedzy 1947 a 1950 oraz po 1956 r. rumuńskie, radzieckie, NRD-owskle ko bardziej demokratyczne w tym oponuje przedłużyć kadencję ogólnego ze~ Lut. 3. w odniesieniu do wszystkich szczebprojekt rządowy pomniejsza prawa a wyolbrzymia zadania, 4. W obydwu wariantach powoływania dyidzianych w projekcie rządowym, ostateczna' iży do organu założycielskiego - to grozi cifllktaml. b^^sporet^? między samorządem >.racją dotychczasowy arbitraż nie nadaje się.-, 6. pr ranlcza samorząd skoro.nie przewiduje go ilu ponad przedsiębiorstwami. Delegacje dla Rady Ministrów są większe niż w dotychczasowym prawie - np. Rada Ministrów nie musi konsultować się z załogami by "rozciągać ustawę" a. dotąd formalnie musiała. Nadto nie może być tak, że organ założycielski czyli administracja ma prawo zatwierdzać statut samorządu czyli organu przedstawicielskiego. Kończąc, sugeruje by zastanowić się nad ideą O.Langego utworzenia drugiej izby Sejmu. Min.Baka wyraża zadowolenie, że tak ważne sprawy poru- "»-'.a siętw tym gronie. Ufa, że wszystkich ożywia dobra wo-.iprasza do poniechania licytacji kto. reprezen- Lntcres społeczny, a kto iąie. Projekty rządowe są u długiej, i wszechstronnej dyskusji z udziałem wy- Istawicieli wszystkich środowisk. Nie wy*- i dyskusji-komisja'iejmowa jest jej właściwym cem. Streszczą historię reformy: "od początku reforma miała mieć orientację-jamorządową", rząd był zalnowany tworzeniem samorządów. "Martwiliśmy się brakiem ciągu"solidarnaści" ku samorządom","chcieliśmy włączyć wszystkie związki do pracy nad.samorządem". Wyraża ubolewanie, iż "nie informowano nas o inicjatywach podejmowanych przeciwko nam, a nie wspólnie z nami". Ufa, że obecna dyskusja otwiera w tej sprawie nowy etap. Sądzi, iż projekty rządowe i Sieci są zgodne w 90 %. Sz Jakubowicz;"to może przyjąć projekt Sieci".. Min. Baka stwierdza, że jest to kwestia ważenia racji. Gdyby te przechyliły się na stronę projektu Sieci, to on by go przyjął. Nie można rozpatrywać projektów rządowych bez uwzględnienia "Kierunków reformy gospodarczej", zapowiadających kierunki rozwiązań np. bankowości, roli organów przedstawicielskich, planowania itp., za brak których krytykował projekty Sobociński. Trzeba zatem ustalić to, co wspólne oraz rozbieżności i krok po kroku rozwijać "ekspercką, merytoryczną i społeczną dyskusję". Wyraża przekonanie, iż bez wywierania presji na wyższe ogniwa reforma nie może się udać. Gil uzasadnia opieszałość "Związku przykrymi doświadczę-' niaml z samorządem. Teraz ruch się rozwinął i mamy po-l zytywne opinie zakładów pracy o projekcie Sieci. W kwestii własności proponuje zapoznać się z opiniami Obywatelskiego Centrum Inicjatyw Ustawodawczych /U.J/.j Sz.Jakubowicz, J kwestionuje nazwę "samorząd załogi przedsiębiorstwa" - to z góry ogranicza samorząd do te-(- go szczebla, choć idea Izby Sejmu była zawarta w matę-' riałach na zjazd partii. Proponuje: "samorząd pracowniczy"'. 2. istnieją dwa modele: partycypacyjny i samorządowy. Projekty rządowe w istocie reprezentują model partycypacyjny, menedżerski, gdzie samorząd jest przybudówką dyrektora."solidarność optuje za samorządowym. Błędne są sugestie, że zarządzanie przez samorząd jest niezgodne z Konstytucją. 3. Kompetencje samorządu muszą być decyzyjne a nie opiniodawcze, jak to jest w projekcie rządowym. Sprawa powoływania dyrektora jest tu kluczowa. Zwraca uwagę na formułę, wg której dyrektor może zawiesić uchwałę samorządu gdy uzna ją za sprzeczną z prawem lub Interesem społecznym, natomiast rada pracownicza moie zawiesić decyzję dyrektora tylko gdy ta sprzeczna jest s prawenul to większością 2/3 głosów. A zatem dyrektor arbitralni* ma ustalać co to jest Interes społeczny,zaś rada noża wkraczać tam gdzie powinien właściwie prokurator. Ponadto gdzieś zagubiono pierwotnie proponowaną / pos. CzesżeiKO-Sochackl deklaruje się za sporami, ale konstruktywnymi. Trzeba odzyskać stracony czas. Zarzuca "Solidarności" ogólnikowe oceny. On byłby zwolennikiem jednej ustawy ale "zachwiał nim autorytet prof. Bara". Trzeba sprecyzować nie tylko prawo do powoływania i odwoływania dyrektora ale też wszystkie mechanizmy ekonomiczne, społeczne i polityczne tak, aby jasna była odpowiedzialność. Proponuje wrócić do idei. przedsiębiorstw komunalnych. Jest przeciwny faktom dokonanym - tworzącym się samorządom. "Rozumie choć nie podziela" nieufności, jaką wzbudza idea Izby Samorządowej, jako kojarząca się z "koncepcją erozyjną", "mówi się tam coś o partiach itp.". ok przew.. Łopatka ogłasza przerwę. Bugaj wyjaśnia powody obstawania przy niektórych sformułowaniach: 1. mieliśmy przez 35 lat system central istyc/ no-biurokratyczny, 2. istniała nielegalna nomenklatura, 3. w konsekwencji mamy do czyn'lenia z olbrzymią nieufnością społeczeństwa wobec projektów rządowych. '.Katczewskl mówi, że chęć przywrócenia autentycznej samorządności zespala wszystkich. Jeśli reforma się powiedzie tak, jak to przewidują"kierunki, to samorząd uniknie zarówno zbiurokratyzowania, jak partykularyzmu. Zwraca uwagę, że.istnieją już dziesiątki konkretnych rozwiązań samorządowych więc może by je wykorzystać. Ponownie nawiązuje do opóźnień w przesłaniu projektów rządowych. Przew. Łopatka "Myśmy wam już wybaczyli nieprzygotowanie" /"śmiech/ Karczewski mówi, że Istnieją dwie sprawy sporne: 1. powoływanie dyrektora i 2. własność. Proponuje, żeby zbliżyć stanowiska i ustalić wariantowo te kwestie. Swlnarskl zauważa, że proponowana przez, rząd kadencja rady - 2 lata jest zbyt krćtka /przy przeciętnym cyklu inwestycyjnym/ by wytworzyć realne zainteresowanie robotników dla spraw przedsiębiorstwa. Powołuje się na Kaleckiego - 0 lat jako okres zwrotu /2 kadencje, po 4 la ta/. Ziemianin Proponuje ustalić procedurę obrad, bó najpierw projekt Sieci nie wchodził w grę a teraz się nad nim dys. kutuje. Domaga się zdementowania głoszonego poalądu, że "Solidarność"chce "rozszabrować gospodarkę". Projekt Sieci nłą narusza własności ogólnonarodowej. Różnica»->-,'( cliu frojimt$tn rządowym a sieciowym polega na tym, kto mą ' prawo do dysponowania majątkiem oddany* już przedsiębiorstwu w użytkowanie. Nie ma mowy o możliwości rozsprzedania środków produkcji wśród robotników. Nie ma żadnej sprzeczności ani z Konstytucją, ani z prawem cywilnym. Prawo cywilne gwarantuje dysponowanie majątkiem osobom prawnym. Na gruncie prawa cywilnego nie może istnieć" osoba prawna poza swymi organami". Stąd musi być jedną ustawa.- nie można "wyprowadzać samorządu z przedsiębiorstwa".. pos.' Bukowski stwierdza, iż głos przedmówcy otwiera dro-^ gę do niekończących się sporów proceduralnych. Trzeba natomiast uznać projekty rządowe za podstawę oraz analizować artykuł po artykule. On IJuż np. widzi dwa sformułowania z projektu Sieci lepsze od rządowych. Chodzi o sprawność i czas. Jest zdecydowanie przeciwny powoływaniu nowego zespołu. Trzeba rozwiązać dwie sprawy - porzucić system centralistyczny i nakazowy oraz nomenklaturę. Nawołuje do- konkretnej dyskusji. pos, Ceslng również nawołuje do konkretnej dyskusji. Wg niego jest nieporozumieniem traktowania projektu'.rządowego jako menedżerskiego a sieciowego jako samorządowego Nie zgadza się z Jakubowiczem, że powoływarjie samorządów - może być tylko spontaniczne, bowiem stwarza to niebezpieczeństwo nawrotu systemu nakazowego. Kończy "ponownie zapraszając zw. zaw. do konkretnego ustosunkowania się do projektów rządowych na najbliższym spotkaniu.

7 Zmadiki zgłasza pretensję, że dopiero z prasy dowiedli-. je się o uwagach "Solidarności".do projekt u ustawy c zw. zaw. Na posiedzeniu KKP określono projekt jako ogólniko NEGOCJACJE i fsinrvi.006 wortowych. Wykroczeniami zajmuje eią Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a nie Ministerstwo Sprawiedliwości, "w związku z czym nie Jestracznany siopleił zaawansowania tych prac. Nad ustawą o prokuraturze toczą się intensywne prace w wy, a nikt wcześniej nie zgłaszał takiego.> Prokuraturze. inisaka podkreśla konieczność poinformowania Solidarności o kierunku zmian w tych ustawach. Zawadzili proponuj* poświęcenie następnego posiedzenia ustawie o sądach powszechnych. SUKUziausU uważa, że reformę prawa karnego należałoby zaciąć 1 od ustroju sądów i ustawy o MO. Zaufanie npołfc cżsrfutwa do organów ścigania 1 sądów po sierpniu zmalało, naieży je odbudować? /sądy/ i zbudować /organy ści- (janla/. Postuluje konieczność poprawy sytuacji w. więzieniach. Zawadzki stwierdza, ie zasada partnerstwa musi obejmować oete serony, Hząd podchodzi do konsultacji z przekonaniem r.le zaś z przymusu. Mówiąc o zmianach wprowadzonych r! sses Rade, PArtstwa óo ustawy o związkach zawodowych wy- ;i'.!., io.zespół powołany przez KP do opracowania teqo nie moi* Uzurpować sobie większych uprawniea. ;' musi mieć prawo do zmiany ustaleri swojeco Zmieniony zostai tylko art stanowi.sko*so" L" uważa za nierozważne. Wyraża wątpliwość co ''w rozmów.nad dyskutowanymi ustawami. i'uj.ii- ponownie podkręćla niedopuszczalność takiego poste i " : : a łdzki )est zdania, że "Solidarność^ może zgłosić uwagf!o"jjfojektu ustawy o zw. zaw. w trakcie prac komisji jych. Znbpói. pracujący pod jego przodownictwem nie zakazać rządowi, wprowadzenia zmian. ŁtfinteCsiWlCji zwraca uw^gę, ze takie zmiany wywołują po- nia. Narusza to układ partnerski. Karczewski przypomina, że doświadczenia "Sol i a- wyniesione Z rozmów z rządem nie są najlepsze. Slembmiwicz postuluje konieczność ustawowego uregulowania kwestii dostępu obywateli i organizacji do akt publicznych, /z pewnymi wyjątkami, np. dotyczącymi materiałów śledztwa czy akt sądowych/. Zawadzki proponuje, żeby sprawę przekazać Ministrowi Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w celu uzyskania ekspertyzy. J5UXEafiWa!Łl popiera projekt Stembrowicza. Wypowiada za wprowadzeniem instytucji rzecznika praw obywatelskich, co PTS proponował już w 1978 r. Ławadiyii proponuje żeby*solidarr.ość''opracowała społeczny projekt tej instytucji, ponieważ rząd jest zajęty projektami innych ustaw. Karczewski stwierdza, że "Solidarność" ir.lcjujr pewne projekty, ale Ich opracowywaniem powinien się rając Podkreśla konieczność prawnego uregulowania łecznej nad sytuacją osób odbywających kar*; wolności. i.zawądząj uważa, że możliwe są. trzy koncepcji 1 kont i społeczna zajmie się Polskie Towarzystwo Penitencja Patronat lub społeczne rady penitencjarne. Pujak przypemina, że rząd powinien zająć się ustawą o prokuratorze, o Sądzie Najwyższym, o MO. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się na początku września. Na zakończenie strony przyjęły wspólny komunikat. Opracowała: Ewa Milewicz i spo _-nla ssgill llililit3ir«,ea«)^ otówki. Tato reforma cen,która zapo- irosłoj, dla dzłeoka ans vnd wynii.nnla3.noon złotówki oruz spo- Ekspertów utystująoyoh im to, ze WCtłUJe, że uouy bodą odzwierciedlę- i ozyó w ton sposób rekompensato jeat nlom kosztów produkoji Jest nie tylko niemożliwe 1 ie to nadmierna biurokrajfc.za.dana ale i niezbędna. Każda inna j c<j szanownym a odayiam do Historii gospodarczej bodzie tylko zabieraniem apojeozońst-. j rrl. otóż w 19ó't roku Przeprowadzono wu wywalozonyoh zdobyczy. Ponadto.operacje podwyżki ossynkssu aa mieszka;.. raąd musi wykazać, to jo podwyżoe bę~ Oporaoję tę dokonano bardzo prec^zyjdzło można kupić beip kilomotrow>ch ni a t zroaliaowano.rek*npou«mto trodłu*' ekspertom kolejek. Same obietnico /nawet ffehe- opisatiego modelu. riila/ nib Bu rie pomogą. lvjseba najpiorw WyTftąaaó sio ao apneedaży kap-»d Łączeniom dwóch celów sprzaoznyoh Opfci-Kogaii szanownych ekspertów prkku rozwadze tkowoj. Bo Jośli nie ma pokrycia na oda aa pędwyżkł nie może być ssą sobą w planowanej, podwyioe cali. kartki, to tuk samo będzie brakowało fcrjuanji tylko w aepokoie Jej A.lbowlom podwyżka nie może słuzyć na blltfty banku niiroilowe<;o. Następnie iuw.»n i r(:kuii)i,i;us.'tt. Uofoomo oon musi-» 4oląfOilgoia z rynka jocłno. zostaó jasno olcrosloue oelo, My traktfttfm jako n.< '.-imn t oai.oj refork^óro - * na spełnić pro^ktowana refurma^. "^ ; lity KOapodarozaj.JSio.nożna ted zgodzić ajomu ko8iet^ ^róduto oen. ly*oba udowoctai.ó dlmmgo propo-, / Y likwidacji mmwmry«h lv ną zasado,że zmiana eon,u potem mje Hl no.8kn.puo c l.o:iiouty"ref ormy. (.dyby w 9 taką.stole podwy^lcj i tak,, roai if)żnośoi wx, ay.trukturą okn I truktu*» eon. NaleZy powiedzieć ula roku udało sio wprowadzić proponowane wówczas ceny ł tak nie miilmę- to taw/. Xnf Iaoję należy J,walo«i6 ozego_ob.lc.b ma koszto-.raó 21 zl, masło ^ ^ ^ ob. U. ego j tim i raz odpowie- J20 zi, a schab 290 zł. Proponowana ^ ^ polityką kredytową, a nio mani^. : U>y4iiry obecnego kryzysu. Wspominam atroiktura i skala podwyżki nio raoze i rok dlatego, ie argumenty za podwyżka,, Joj skalą oraz relacje między tan,; wiako Zwią.^icu w sprawie pod- a oiamj być określona z «ntfifu..}.. ji.l..o;:mi a oonumi są takie same dżió Ostatnia sprawa to zasada rekompon, ^ ^ uchwtt,. nó bpdij zarządy re«iońeł saty. Padają ró;tno propossyoje lloze- nsl Jak byiy wtedy. Z tą różnicą,żo obe^. nt 0 oksperoi ozy toz ktokolwiek inny. oitlo proponowana eony są wyiissze o 35 nia, rekompensaty od zar-óbków. Poza ANATOL LAWINA 90 proo. od proponowanyoli w 1976" roku. tym olwników każda niż propoayoja aiwołexinik6w. ma więóej w^nikn. Wynika prze- oi Mo/ina reforma stąd w^^onuó Jest kontyn\iaoją wniosek, z» reformy dzisi.ej- togo, że nie ria rozsądnej rekamponsa z 1976 r. Zwlązok nasz musi określić ty łlozonoj od zarobków. W związku z Jakie elementy reformy gospodarozej tym proponuje przed obliczeniem rokompen9aty_najpiorw wyznaczyć minimalnej iuu.-»ką być wprowadzone w żyole przed; jrleźt5cano spozyolo każdego produktu l>o<iw>żkij Bp dii to'zatem warunki pierwszej potrzeby jak np.chleb, mięso, Wstępne wyrażeni-a ńa nią Zgody. Speł masło, cukier, mleko itp. dla jednej informatop KULTÓW/" LNY SOLIO*" >*^'^> dwlit.'}». ' % >i»«ii ; '. ftaalun M.tf\w»,.. lei ł"3<-«-fi»-»«nionle tyoh warunków będzie Gwarancją,' Następnie dla /o nl(;dy nie powrócimy do stanu społo-<'- - - ~ai^^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^ ~J o«no-gospodar«.z«60 sprzed Sierpnia jkążdogo produktu, obllpzyć wzrost kosz- SwegO OZBEU Krajowa' Kog/ lis ja Po3 i oraz *e ixie będzlen<y musieli wyprowa-!**«nabycia minimum ilośoi togo produ- fćw proponowała zazna/ jsahie ingerenofbaterbma bronkami!zftć naszego, kraju z następnego kryzy **«;* stoli mlosiąoa., Ma przykład ma- ji cenzury v; nraeie su. Mamy prawo stawiać warunki,bo raądi 8 ** ^kartki dostajemy 1/2 kg na mie- w nawiasie kvadratj Swym* [...]. Jedzgadzs się na stijo..,t naszym dłużnikiem, a zgoda na s^ - *.* ^^f aflia 4 *<>»**** 0 **<- nakże 3UKPP1W nie. sov;anle ogólnie '/wlgc 1 jego/ obreń. S konlccsnobci podwyżkę jest niczym innym jak odro- ' łona Jako niezbędne tmininnsn. A więc ózoniom" spłat. Jeżeli rząd ' - może udzie- - f wzrost ".J* * kosztiw 11 żujących oznac; " nabyo^a minimum dla ma niektóre red;- keje wprowadziły oznflfe. "Politykę" np. uftywa..,!ić pełnej.. informaoji... bankom-wlerzyoieiom i realizować ioh warunki, tym wna sumie wzrostu kosztów minimalnej w tym celu^ _WX trzykrapkas...,. a "Ty-._ sła 125 wyniesie zł. Rekompensata przy proponowanej powinna być oonie ró czenia własn, liardziej powinien realizować żądania konsuitipoj"! wszystkióli towarów piorwspołeozeńśtwa. Takimi woriutiuuni będzie szej potrzeby. Tak w*yliozona rokompen- nawias ^f^,/- okrągłym: (...). Niemniej sa godnil: So/,^*,/i i darń ość" trzech kropek w in.in. uolwalonlo ustaw o samorządzie, sata powinna być etałym składnikiem mo polv r 'jm^sfjr/lczenie tych znaków nie daje o przedsiębiorstwie, o żwiązfcaóh zawodowych, o cenzurze zgodnie z propo- osoba Jest na utrzymaniu pracującego jury do treści numeru pisma.^dzle- pensji, ronty lub z^siłku/jośli dana pojęci v % fis. o ilości i zpalęgu'zastrzeżeń zyojtimi społecznymi. Jośli Sejm nio członka rodziny/. Oozywiaole, że trzeba je aię' tak z kilku powodów. MoM-iwe wio Jaki projekt ustawy życzy sobio okroślió jakie towary pierwszej potrze-jea^ T> odejmowań i o przez redakcję po «połoozoństwo, to lilooh arobl ogólno bv będzie się wliozać do rekompensaty lemlkl z cenzorem, żądanie uisasadnie- narodowe x*oferendum. Kolejnym /b. istotnym/ warunkiem jest, żeby rząd jasno określił Jak będzie realizował centralne plonowanie w Warunkaoli sa» modzielnośoi przedsiębiorstw Oraz Jukio leroki i w jaltlra czasie podejmie. >.by doprowadzić do v/vmlotii*»1nośoi zł- ł"juki Jest poziom minimalnej konaump- nia zastrzeżeń, odwoływanie się do ojl. Alo z ohwllą ogłoszenia podwyżki prazesa Urzędu Kontroli, a nawet do 1 lcużda rodzina szybko dokona tej opera- władz wyższych. Drugi powód to fakt, ojl 1 wyłiozy 00 do złotówki nn ile Ją że cenzurn nie zawsze zgadza-pię na ^ zrobiono w trąbę. Na marginosio - re- jakiekolwiek oznaceanie, swych ingekomponsata llozona w ten sposób za roncji, I wreszcie trzeba pamiętać, mięso, masło, młoko, chleb, oukier że po artykułach zdjętych w oa*o4«l wyniosłaby około 1120 zł <lin osoby do- nie pozostaje ftaden ślad. a

8 i \*' KRAJOWA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA. Grupa robocza T y m c z a s o w e g o Prezydium KK-P o godz. 11 rozpocząć ło się w Gdańsku posiedzenie grupy robopzej w składzie: A.Celiński, R.Kalinowski, J.Kłys, B.Lis, J.Onyszkiewicz, St.Wądołowski oraz St.Rusinek /pełnomocnik KKP w negocjacjach na temat wyżywienia/ i G.Grzelak /kier. Sekretariatu KKP/. A.Celiński proponuje, by zajad się. organizacją pracy grupy roboczej, oraz podziałem kompetencji pomiędzy jej członków. 0 J.Onyszkiewicz mówi, że. pilniejsza jest obecnie spra-i wa kartek żywnościowych. Należy zająć stanowisko wodęcyz}i - o obniżeniu norm przydziału mięsa na sierpień, Uchwała KKP w tej sprawie wymaga interpretacji, ba odpowiedzieć na pytanie "czy stajemy w tej wio". Z nadchodzących teleksów wynika, że w kraju "gotuje"..trzeba to wzburzenie jakoś skanalizować pominą, że na ostatnim posiedzeniu KKP dominowało stanowisko, aby "odpuścić" sierpień, pod warunkiem, wrześniu nastąpi przywrócenie uprzednich norm nych oraz wyrównanie obniżki sierpniowej. Proponuy głos zabrał St.Rusinek. "k omawia najpierw przebieg rozmów z przedsta L MtfWill w dniach o7. /patrz AS nr 26, lormuje następnie, że niektóre MK^-ty prói?y do tej pory na własną ręk-> badać 3tan hodowli skupu. Obecnie akcja ta jest koordynowana przez tonalne komisje interwencyjne. Według napływająstale informacji skup mięsa jest przeciętnie ok. niższy.niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kie ma przypadków wstrzymywania skupu /np. na skutek lanizacji, niewłaściwego transportu itp./ Wniotego, że skup jest w stanie podołać jedynie niskim dostawom, przy pełnej podaży pracuje źle. Musi [ wi<;c zostać usprawniony. Skup jest mały ze względu n.i niski stan hodowli /brak paszy/ oraz słabe zainteresowanie rolników skupem państwowym. Na wolnym rynku uzyskują oni do 120 zł za kg żywca nie ponosząc przy tym kosztów transportu. W sumie - nie ma szans na pokrycie sierpniowych norm kartkowych. Konieczne jest cie, stanowiska w tej sprawie. Rusinek proponuje wywarcie silnego nacisku na rząd - chodzi o tb, by niższe normy obowiązywały tylko przez jeden miesiąc. Jeżol) brak będzie gwarancji przywrócenia poprzednich r.orm po sierpniu, należy przystąpić do ostrych, dobrze przygotowanych akcji protestacyjnych. A.Celiński pyta, czy w czasie negocjacji była mowa o wylótotci "przydziałów mięsa dla wojska i milicji. Pod pozorem tajemnicy państwowej rząd nie chce ujawnić danych na ten temat. Obieg kartek mięsnych jest niekontrolowany, niezależnie od panującego tu bałaganu. Część mięsa przeznaczona jest dla lokali gastronomicznych - to preferuje zamożniejszych. St.Rusinek odpowiada, że problemy żywrenia zbiorowego nie były w rozmowach poruszane. Oddawanie kartek w restauracjach byłoby bardzo niewygodne. Musiałyby mieć bardzo niską wartość wagową, co spowodowałoby "zatkanie się" restauracji, a także sklepów. Tzw. "Służby zawodowe" /milicja i wojsko/ otrzymują przydziały kartkowe na normalnych zasadach. Tajemnica obejmuje nie wysokość przydziałów dla funkcjonariuszy służb, lecz ich 13 ość. Strona rządowa zaproponowała powołanie wspólnego zespołu dla rozpatrywania spraw związanych z przydziałami żywności, miałby on dostęp do materiałów poufnych P9d warunkiem zachowania tajemnicy. (;.Urzelak mówi, że napływają wiadomości o obcinaniu kartek mięsnych w stołówkach pracowniczych, wskutek czego tracą one klientów. W Reg.Wielkopolskim wymówio no w związku z tym pracę 2 tysiącom osób zatrudnionych w stołówkach. E.Lla informuje, że w dniu wczorajszym rozmawiano nt. Fapew'nienia pracy zwolnionym ze stołówek z wojewodą gdańskim. Uważa, że trzeba postawić sprawę numeracji kartek żywnościowych. Zaliczenie kartek do druków ścisłego zarachowania pozwoli na zwalczanie spekulacji- 'i St.Wądołowski mówi, że podobny postulat postawiono. ( w Szczecinie..Z ministrem handlu zagranicznego trze- ba wyjaśnić, jakie artykuły żywnościowe eksportujemy.; 1 jakie otrzymujemy w zamian. Wczoraj wstrzymano w porcie wysyłkę 15 ton szynki, zatrzymano też tran- '.«sport mydła. Należy szybko wyjaśnić, jakie towary 1 sprowadzamy w zamian; inaczej transporty artykułów deficytowych nadal będą zatrzymywane, a to pociąga. za sobą kary płacone w dolarach. Bez właściwego uza-f aedtflenia nie przedostanie się za granicę nawet kllq~ gram żywności. A.Celiński uważa, że nie należy zatrzymywać wysyłek towarów eksportowych, trzeba natomiast wyjaśniać ich celowość u nadawców. J.Onyszklewlcz postuluje powołanie pełnomocnika KKP ds. wyżywienia. Teraz natomiast konieczne jest zajęcie stanowiska w omawianych sprawach. Nie powinna to być uchwała, raczej oświadczenie lub apel. Zebrani ustalają/ "że Onyszkiewicz, Rusinek i Wądołowski wystąpią w telewizji i przedstawią uchwałę KKP 101 ' AS_27 - ws. przydziałów żywności dodając do teao komentarz" w którym potwierdzą niemożlność pokrycia dotychczasowych norm w sierpniu. Jednocześnie wskażą na konieczność natychmiastowej strukturalnej reformy gospodarczej, opartej o samorządy pracownicze. Mają tai nawiązać do kwestii dostępu "Solidarności" do środków masowego przekazu, szczególnie palącej wobec panu jącego w kraju napięcia. fł--f!ł5is k Pyta, czy przyjąć propozycję rządową powołania wspólnego zespołu ds. sytuacji żywnościowej. t.celiński i St.Wądołowski są temu przeciwni wycho- ' ząc z założenia, ze obciąży to Związek współodpowiedzialnością za fatalną sytuację w tej dziedzinie. Należy jednak domagać ślę dostępu do'materiałów po- ' ufnych. Pozostali uczestnicy.posiedzenia podzielają ten pogląd. W następnym punkcie obrad omawiany jest podział pracy w ramach Tymczasowego Prezydium KKP. A.Celiński przedstawia przygotowane przez siebie propozycjetspecjalizacjama dotyczyć zarówno osób, jak regionów. Należy uporządkować sprawy komisji powo-. łanych dla negocjacji z rządem, wycofać się z tych rozmów, które nic dają żadnych rezultatów. Odpowiedzialność za wy-.,.czone "działki" powinna być jednoosobowa. Wyznaczony członek Prezydium ma we własnym zakresie dobierać sobie współpracowników i metody pra^ oy. Raz na jakiś czas powinien zdawać sprawozdanie przed całym. Prezydium. A..Celiński proponuje następujący podział zadań: 1-gospodarka żywnościowa - Rulewski oraz Zarząd Regio nu Bydgoskiego; 2-zagadnienia związane z ustrojem przedsiębiorstw gospodarczych, reformą samorządów łącznie ze sprawami branż, zatrudnienia i rewindykacji płacowych. Punkt ten, zdaniem Celińskiego, wymaga jeszcze dyskusji. Proponuje, by rozdzielić tu sprawy bieżące /zajmowaliby się nimi: Kłys, Gil i Lis/ od. koncepcyjno-programowych /zajmowałby się nimi Słowik/ Wymienieni działacze powinni między sobą ustalić osta teczny podział, kompetencji w tych dziedzinach. 3-praworządność, ustawodawstwo i współpraca z Sejmem - Bujak oraz Zarząd Reglonu^azowsze; 4-sprawy zjazdowe Celiński proponuje powierzyć K.Modzelewskiemu; S-poli"* tyka zagraniczna - Kalinowski. Według Celińskiego, należy tu również uwzględnić problem rozdziału maszyn poligraficznych. Wiązałoby się to z odebraniem uprawnień komisji zajmującej się tą sprawą obecnie; 6-informacja, problemy wydawnicze, realizacja umów ws. dostępu do środków masowego przekazu - Onyszkie- Vlcz; 7-sprawy konfliktowe wyp-rływająco z regionów - Wądołowski. Określając swą własną rolę Celiński powiedział, że jeśli chodzi o zbieranie i dostarczanie informacji - chciałby uważać się. za członka Prezydium, nie b«dz.te natomiast brał udziału w podejmowaniu decyzji, ani prowadzić zebrań. Pragnie, by Prezydium "zachowało bliskość" z Wałęsą, by decyzje Prezydium były, tei jego decyzjami. Do pokoju obrad wchodzi przedstawiciel hutników, mówi, że od dłuższego czasu usiłuje porozumieć się z jakimś przedstawicielem Prezydium i nikt nie ma dlań czasu. Tymczasem huty grożą strajkiem. Ostała termin spotkania z Kłysem i opuszcza salę. B.Lis zauważa, że w proponowanym podziale funkoji brak jest Gwiazdy. A.Celiński odpowiada, że tak Wałęsa; jak Gwiazda - przywódcy Związku, nie powinni prowadzić 3praw; biof tących.. Zresztą Gwiazda włączy się prawdopodobnie do prac prowadzonych przez Bujaka. OśOby Odpowie*' dzialne za poszczególne dziedziny będą jedynie przygo towywać decyzje podejmowane następnie przez całe Prezydium. G.Grzelak zgłasza zastrzeżenia do pktu 1. Zaopatrzenie, żywność - to teraz sprawy pierwszoplanowe, konia* czne jest tu podejmowanie decyzji na bieżąco. Załogi inicjują strajki - trudno ciężar rozstrzygania tych spraw spychać wyłącznie na Rulewskiego, bowiem są to decyzje o charakterze politycznym.osoba za to odpowiedzialna powinna być stale obeana w Gdańsku, pozostając w bezpośrednim kontakcie z Rulewskim. A.Celiński mówi, że udział Lisa w pracach wymienionych w pkcie 2 jest skromny, mógłby on zatem spełniać taką.rolę. ' B.Lis w, nawiązaniu do dyskusji nad punktem 2-gim pyta czy nadal mają być prowadzone z Rządem negocjacje na temat reformy gospodarczej. ' - A.Celiński uważa,że Związek powinien dać do zrozumienia,iż jest gotów do podjęcia takich rozmów,ale zbytnio się doinich nie spieszyć.trzeba się zastanowić; których grup negocjacyjnych prace warto kontynuować, a do czasufpodjęcia decyzji zawiesić ich działalność. J.Onyszkiewicz,który w tym czasie rozmawiał telefonii cznie ż Bujakiem przynosi wiadomością MazowszeV "gotuje się".uwąża,że dla.rozładowania napięcia, trzeba ogłosić strajk 1-godzinny. ','. ' '.' ',; \ Wywiązuje się dyskusja,w której rozważane są ewentualne formy protestu /m.ln. S-cio lub J»5-tqmlnutowy Btraj połączony z wyciem syren/.głos zabierają m.ip. Kłys

9 As,_ KRAJOWA KOMISJA PO flozumi f.wawcz A.. /protest powinien być skierowany nie przeciw brakom, Lecz za reformą,a przeciw opieszałości władz/ oraz Lis /ria ewentualny szeroki protest należy patrzeć z punktu,widzenia groż by dla całej ','Solidarnośoi"/.Ostatecznie nie zostaje podjęta decyzja o jakiejkolwiek centralnie ogłoszonej akcji protestacyjnej. Na3tępnie uczestnicy zebrania powracają do 1 dyskusji na fcomaty gospodarcze oraz o podziale pracy W Prezydium. B.Łia py'ta czy w trakcie swej zbliżającej się podróży" de Brukseli i Londynu ma poruszyć problem kredytów oraz wymiany żywnościowej.wyraża przekonanie,że będzie mia.l możliwość rozmawiania o tych sprawach nawet z przedstawicielami rządów.jest szansa wysondowania ich stanowiska. J.Onyszkiewicz mówi,że można co najwyżej sondować stanowisko związków zawodowych wobec naszych starań o pomoc -i')';eodarc?ą. A. Ce Liii Bk i jest zdania,ze przed podjęciem jakichkolwiek inicjatyw togo rodzaju należy się skontaktować 7. n i s z ym r z ąd em. j_._kjtyj3 zabiera głos w dyskusji nad punktem 2-gim projektu podziału kompetencji.uważa,że należy zorganizować "burzę mózgów" z udziałem m.in. przedstawicieli PTE oraz "Sieci." dla wypracowania jednolitego stanowiska Związku w sprawie reformy gospodarczej. u. I, i s zwraca uwagę, że KKP poparła projekt reformy gospodarczej Balcerowicza,nie warto więc zaczynać wszystkiego od początku. A.Cęllński mówi,że sformułowanie stanowiska wobec reformy gospod-irczej powinno być zadaniem Słowika,stanowisko to powinno uwzględniać zarówno projekty Balcerowicza,jdk "Sieci"..i.Onyszkiewicz mówi, że organizuje się ogromna Sekcja Gospodarki Rolnej.Ktoś powinien się zająć.kontaktami 7. tą sekcją - nie z punktu widzenia podziałów na sekcje branżowe,lecz gospodraki żywnościowej. St.Rusinek dodaje,że sekcja,o której mowa dąży do zorganizowania się "w jednym miejscu".biuro,które zamierza, powołać,mogłoby stać s"ię wartościowym partnerem do rozmów w sprawach żywności.na uwagę zasługuje fakt, że Sekcja Gospodarki Rolnej.nie wysuwa żadnych roszczeń ekonomicznych,prosi jedynie o pomoc w budowle swej struktury organizacyjnej. Zostaje ustalone,że Sekcji Gospodarki Rolnej przyznana zostanie, pomoc finansowa. Punkty I-ci oraz 4-ty propozycji Celińskiego dotyczących podziału pracy nie budzą zastrzeżeń. A.Celiński mówi,że kontrowersyjny może być zamiar powiązania spraw polityki zagranicznej z kwestią rozdziału maszyn poligrafluźnych należącą w zasadzie do uprzednio powołanej komisji z udziałem Dymarskiego, Karczewskiego 1 Słowika.Chodzi o to,by uniknąć sporów kompetencyjnych i personalnych. J.Onyszkiewicz mówi,że komisja Dymarskiego.jest Wykonawcza,a "nt^tliecyzyjna/wyznaczona osoba z Prezydium będzie po prostu kontrolowała jej pracę.jeśli chodzi o Słowika,to nie uczestniczy on już w tej komisji. R.Kallnowski.referuje,co zamierza przedsięwziąć jako osoba odpowiedzialna za politykę zagraniczną.0 współ-i pracę zamierza się zwrócić do Geremka,Lisa i Śliwińskiego.Należy zwołać zebranie kierowników regionalnych biur zagranicznych.do zakresu uprawnień zespołu zajmującego się sprawami zagranicznymi należeć będą decyzje wyjazdowe,organizowanie instruktaży dla' grup Wyjazdowych,decyzje dotyczące sprowadzania maszyn poligraficznych,wypracowanie tez polityki zagranicznej iwiązku dla potrzeb I Zjazdu,ustalenie listy gości zaranicznych Zjazdu oraz ich obsługa, i.onyszkiewicz przedstawia z kolei swoje plany jako "soby odpowiedzialnej za dziedzinę określoną w punkcie 6-tym projektu.zajmować się będzie realizacją porozumień w sprawie dostępu do środków masowego przekazu,obsługą prasy zagranicznej.sprawami cenzury,kon* taktami z 3PD oraz problemem powołania Rady Programo wej Związku,której celem będzie wypracowanie polityk wydawniczej,propagandowej 1 informacyjnej. Punkt 7-my propozycji Celińskiego dotyczących podzia łu pracy nie budzi zastrzeżeń. Ustalono,że posiedzenie będzie kontynuowane nazajutr o godz Obrady zakończono o godz Oprać. Piotr Łukasiewicz T y m c j t a s o w e P r e z y d i u m KKP 2.08 o godz w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium KKP. Uczestniczyli w nim: Ł. Wałęsa, Z. Bujak, A. Celiński, A. Gwiazda, t. Jedynak, R. Kalinowski, J. Onyszkiewicz, S.Wądołowski oraz eksperci: B. Geremek, W. Chrzanowski, W. KuczyńBkl> J. Kuroń, S. Kurowski, J. Olszewski, W. Siła-Nowicki, A. Wielowieyski: ponadto przybyła delegacja NSZZ RI z J. Kułajem. Celem posiedzenia Prezydium było przygotowanie się do rozmów z Rządem. Na wstępie ustalono, ze warunkiem przystąpi cni* do rozmów będzie możliwość opub- 102 (<3) llkowania w środkach masowego przekazu komunikatu "Solidarności" z rozmów. Strona rządowa nie określiła tematu rozmów, członkowie Prezydium KKP przypuszczali, że dotyczyć one będą akcji protestacyjnych i rosnącego napięcia w kraju. Za podstawę do negocjacji przyjęto uchwały podjęte na ostatnim posiedzeniu KKP. Do bardziej szczegółowego opracowania problemów dotyczących żywności, regulacji cen i samorządów wyłoniono grupy robocze. Sprawami żywności zajął się Z. Bujak, samorządami - S. Wądołowski, a regulacją cen - A. Słowik.Ponadto ustalono, że z sali obrad w czasie rozmów nie.będzie żadnego sprawozdania w R i TV, TV nie będzie również obecna przed budynkiem URM. W dalszej części dyskusji przyjęto że po zakończeniu negocjacji przedstawiciele KKP - nie podpisując żadnych porozumień - przekażą treść propozycji rządowych opinii związkowców. Na zakończenie głos zabrał obecny na posiedzeniu przew. NSZZ RI J. Kułaj... Stwierdził, że strona rządowa nie zaprosiła na rozmowy przedstawicieli NSZZ Rl. "Wyraził z tego powodu zdziwię nie, informując jednocześnie, że rolnicy mają wiele konkretnych propozycji, które mogłyby rozwiązać próbie-j my żywnościowe. Hotel Solec, qodz Bezpośrednio po zakończeniu rozmów w URM, odbyło się ' kilkunastominutowe posiedzenie Prezydium KKP. Dyskutowano nad planem działań na najbliższe godziny. Łi.Wałgsa stwierdził, że tym razem nie wolno się cofnąć. Zaproponował zorganizowanie dyżurów w miejscu manifestacji i jak najszybsze zwołanie KKP, która podejmie decyzje, z możliwością ogłoszenia strajku generalnego. i2 ES5!?!S zaproponował, by z podjęciem decyzji wstrzymać się do godz , kiedy to zbiera się Prezydium Regionu Mazowsze. Dodał, że jeżeli przewodniczący Regionu wyrazi zgodę, Prezydium KKP mogłoby wziąć udział w tych obradach. Propozycja ta została przyjęta,, postanowiono też, że przed spotkaniem z Prezydium Mazowsza członkowie KKP udadzą się do manifestantów. Stwierdzono też konieczność zorganizowania bardzo licznej straży porządkowej na miejscu demonstracji. Zgadnie z postanowieniem Prezydium KKP udało się na miej sce manifestacji. Z autobusu MZK, stojącego na środku ronda Aleje Jerozolimskie - Marszałkowska L. Wałgsa wygłosił do zgromadzonego tłumu krótkie przemswienle. Stwierdził, że rozmowy z rządem były bezowocne i że zostały przełożone z powodu tego, co stało się w Warszawie. Prezydium KKP nie wyjedzie z Warszawy do czasu rozwiązania sytuacji. Powiedział, że tę walkę trzeba będzie wygrać. Nie można się tu cofnąć. Stwierdził, że tym razem nie jest to protest związany z rewindykacjami, że chodzi o przejazd ulicą, "ulicą, która jest nasza", czyli o coś, co się nam należy; Jest rzeczą dziwną, a nawet śmieszną, powiedział, że ktoś nie chce do tego dopuścić. Dodał, że być może trzeba będzie za to zapłacić, ale że, nie możno nikomu pozwolić bić się po twarzy 1 że musi się tu włączyć cały kraj. Zaapelował o zorganizowanie dyżurów na rondzie, tak aby się nie-przemęczyć, bo nie wiadomo, jak długo trzeba będzie tu stać. Przestrzegł przed możliwością prowokacji. Na zakończenie poinformował o planowanym wspólnym posiedzeniu prezydium KKP i Regionu Mazowsze. SiPJi ok. godz rozpoczęło się""w"'hote.lu Soiec w Warszawie posiedzenie Prezydium KKP. Obecni byli: L.Wałęsa, A.Gwiazda, T.Jedynak, R.Kallnowski, P.Kosmowski, J.Rulewski, Ą.Słowlk, S.Wądołowski, A.Celiński oraz eksperci: W.Chrzanowski, B.Geremek, J.Kuroń, A.Maciorewicz, S.Siła-Nowicki, A.Wiełowieyski. Na wstępie Prezydium po dyskusji i kilku poprawkach zaakceptowało przygotowany przez B.Geremka projekt Komunikatu KKP z rozmów z Rządem /patrz Dokumenty, s.301/ Następnie omówiono sytuację w Warszawie i całym kraju. Krytycznie na ogół wypowiadano się o przebiegu akcji protestacyjnej w'stolicy. Obawiano się zmęczenia mieszkańców miasta, podkreślano, że tego rodzaju akcje nie mogą przynieść rozwiązania sytuacji. Zgadzano się co do oceny następującego społecznego napięcia, rozgoryczenia i determinacji ludzi. Należy szukać politycznego rozwiązania, które rozładowałoby społeczne napięcie, a jednocześnie umożliwiło wyjście z kryzysu ekonomicznego. Rozważano koncepcję ogłoszenia przez "Solidarność" programu wyjścia z kryzysu i powołania ciała o nadzwyczajnych uprawnieniach, które posiadałoby wystarczający mandat społeczny by program ta i zrealizować. Wielu z obecnych mówiło o ryzyku związanym z tą propozycją", stwierdzając m.in. że "Solidarność" nie jest jeszcze przygotowana do realnego uczestnictwa we władzy, że w obecnej syttiaoji rola Związku w takiej instytucji sprowądzałąbyj się wyłącznie do dekoracji, a jednocześnie udział w niej prowadziłby do utraty społecznego autorytetu "Solidarności". Większość sądziła, że władza nie przyjęłaby takiej propozycji i nie zgodziłaby się - mimo dramatyzmu sytuacji - na współdecydowanie z '^Solidarnością" i Kościołem. Dyskusję przerwano ok, godży ł**.00 i przełożono na następny dzień. /AS/.

10 ł C* 1^ KRAJOWA KOMISJA P O R O Z U M I E W At»«-f *,* W Hotelu Solec w Warszawie odbyło się, kolejne posiedzenie Prezydium KKP, które miało na celu ustalenie planu działania w związku z zerwaniem rozmów 2 wicepremierem Rakowskim /patrz s.001/,, utrzymującym sle. w Warszawie napięciem i zapowiedzią podjęcia podobnych akcji przez inne regiony. W posiedzeniu u- czestniczyli: L.Wałęsa, A.Gwiazda, R.Kalinowski,* T.Je; dynak, P.Kosmowski, J.Rulewski i A.Celiński oraz eks-, perci: B.Geremek,' J.Kurort, J.Olszewski i A.Wielowieyski. A.Cellńskl rozpoczął obrady stwierdzeniem, iż należy ustosunkować się do ostatnich posunięć rządu, który dopuścił się szeregu uchybień formalnych. Po pierwsze - podczas rozmów ustalono, że o ich przebiegu i wynikach informować się będzie dopiero w czwartek, po ich zakończeniu. Tymczasem Rakowski najpierw'pozwolił ekipie DTV filmować pod URM~em, a potem udzielił długiego wywiadu w telewizji, podczas gdy komunikat KKP nie został opublikowany. Ponadto z wypowiedzi rzecznika Urzędu Stołecznego w porannej audycji radiowej /w któ» rej występował też J.Onyszkiewicz/ można było ojlnieść wrażenie, że Mazowsze rzeczywiście organlzowałdpstat- ' nią akcję bez porozumienia z władzami miasta, tiważa, 'Solidarność" powinna teraz opublikować wyczerpującą informację na oba temamty. Inaczej bowiem ludzie mogą mleć wątpliwości co co sensu działań podejmowanych przez Związek. «A.Gwiazda dodaje, że z jego wywiadu dla radia cenzura zdjęła nawet tok łagodne sformułowanie nt. rozmów, jak to, że "zostały wyczerpane tematy". B.Geremek mówi, że "sprawę warszawską" trzeba pozostawić Mazowszu, które podjęło się doprowadzić ją do końca. Jednak akcja ta to protest przeciwko obecnej sytuacji w kraju, która się nie zmieniła. Zadaniem Prezydium KKP jest jej rozważenie i ustalenie stategii '. J Związku jako całości. Powstaje więc pytanie, co dalej ż rozmowami z rządem. Proponuje: po pierwsze - wysła" nie przez Wałęsę telegramu do Rakowskiego, w którym podjęcie rozmów będzie uzależnione od opublikowania komunikatu KKP; po drugie - wystosowanie przez Prezydium KKP zaproszenia do Komisji ds. Związków Zawodowych na rozmowy w Gdańsku. Wygodne byłoby odwrócenie ról i przejęcie funkcji gospodarza przez Wałęsę. J.Rulew3ki proponuje, żeby termin rozmów przesunąć poza czwartek, kiedy po opublikowaniu komunikatu pojawią się w prasie jakieś komentarze. Tym bardziej, ie w sobotę jest Plenum KC. -'.Kosmowski uważa, że trzeba teraz, dokładnie ustalić tematy rozmów oraz to, co chcielibyśmy w nich uzyskać. Jego zdaniem należało-by teraz wygrać punkt o społecznej kontroli przepływu żywności od producenta do konsumenta. Proponuje powołać specjalną placówkę pod zarządem KKP, która zajmowałaby się zbieraniem informacji i posiadała pełne uprawnienia kobtroli wszystkich jednostek gospodarki żywnościowej. B.Geremek popiera ten projekt. Należy powołać pełnomocnika KKP ds. żywnościowych, odpowiedzialnej* za zorganizowanie takiej instytucji. Powinni się w niej znaleźć przedstawiciele Związku rolników i federacji konsumentów. J.Rulewski nie jest pewien, czy powołanie takiego ciała nie zwolniłoby od działania rządu, który przez h 10 miesięcy nie doprowadził do poprawy sytuacji. Obawia się też reakcji ludzi, gdy również od Związku usłyszą, że żywności po prostu nie ma. P.Kosmowski proponuje, żeby wynegocjować także termin wycofania kartek żywnościowych - nie ną mięso, -którego jeszcze długo nie będzie, ale na mąkę, kaszę, cu- V< gv tifcc B.Geremek jest zdania, że najbliższe rozmowy z rządem powinny dotyczyć zaopatrzenia, ustawy o zw.zaw. oraz dostępu do środków masowego przekazu. W tym ostatnim punkcie działania władz obróciły się przeciw nim - nieopubllkowanie komunikatu pokazuje, kto ma monopol informacyjny, a także uwidacznia, że Związek nie ma możliwości rozmawiania ze swoimi członkami. Natomiast zagadnienie podwyżki cen, podobnie jak Inne elementy programu wyjścia z kryzysu wymagają społecznej dyskusji i mogą być negocjowane dopiero po Zjeździe Krajowym. P.Kosmow3kl uważa, że nia można skupiać się na spra-, wach doraźnych i funkcjonować wciąż na zasadach straży pożarnej. Potrzebne jest spojrzenie perspektywiczne i, stopniowe przejmowanie przez Związek kontroli kolej- I., nych szczebli władzy administracyjnej. Na razie trzeba powołać pion administracyjny do kontroli dystrybu* cji żywności "- jak to już proponował. Trzeba wreszci<* jasno powiedzieć, o co naprawdę chodzi. L.Wałęsa nie podziela opinii Kosmowskiego, że Związek byłby w stanie zorganizować zdemontowane państwo i rządzić sprawniej niż robi to obecna władza. P.Kosmowski powtarza, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych 'działań dla radykalnej poprawy sytuacji - Inaczej dojdzie do strajku generalnego, który będzie najprawdopodobniej ostatnim strajkiem w tym kraju. A.WlelowleyBkl uważa, że przez dłuższy czas nie będzie żadnych stti<m», utrzyma się raczej to męczące 103 AS T wzajemne szarpanie się z władzą. P.Kosmowski zwraca uwagę, że Związek powinien forsować swój program, a tymczasem stale ulega władzom. A.WlelowleyBkl zgadza się z tym. Przypomina jednak, że przedtem Tconteczne jest rozpoznanie sytuacji rynkowej. J.Kuroń mówi, że ostatnie Obrady KKP to duży sukces Związku, którego nie można zmarnować. Zadaniem na dziś jest uświadomienie ludziom zależności między. brakami na rynku a reformą gospodarczą. Trzeba więc wyraźnie powiedzieć, że faktem są 1 braki rynkowe i to, że władze nic nie.robią, aby tej sytuacji przeciwdziałać. -A należałoby zrobić: to, to 1 to - trzeba jasno określić linię Związku i przekonywać ludzi do jej realizacji. Jeżeli w czwartek nie dojdzie do rozmów, Prezydium KKP powinno zaapelować do społeczeństwa o zaniechanie akcji protestacyjnych, które nie posuwają sprawy naprzód. Apel ten powinien także obligować rząd do określenia terminu zrealizowania pełnego pokrycia kartek sierpniowych. Trzeba jakoś zapobiec, eskalacji działań regionalnych.- Kuroń bardzo obawia się nieskoordynowanych akcji i. groźby strajku generalnego, który zapewne rzeczywiście nie miałby okazji więcej się powtórzyć. B.Geremek pr.zypomina, że trzeba zająć jakieś stanowis ko' wobec obniżenia norm mięsa.- można by'np. zgodzić się na zrekompensowanie tego brakującego kilograma we wrześniu, ale wtedy Związek musi przejąć inicjatywę. Należ.ało-by rozejrzeć się po krajach EWG - Rakowski podczas ostatniego wywiadu mówił, że Polska płaci za import mięsa 40* więcej, jednak wg naszych informacji zachodni kontrahenci gotowi są sprzedawać nam o 50% taniej. Trzeba to wszystko dobrze rozważyć 1 wy sunąć realne żądania. Realne, bo Związek musi wreszcie dostać to, czego żąda. Niebezpieczne jest utrzymy wanie sytuacji, w której członkowie Związku mają permanentne poczucie klęski. L.Wałęsa zastanawia się, czy nie zaproponować rządowi wykupywania kartek na mięso za dewizy albo poszukiwano towary luk benzynę. ( J.Onyszkiewicz informuje, że wg ocen Rusinka Istnieje szansa oddania tego brakującego kilograma, ale nie wcześniej niż do końca roku. Może.ludzie zgodzą się na ten odległy termin, jeś*ll dostaną więcej mięsa na Święta. Władze miałyby wtedy aż 4 miesiące na rozwiązanie sytuacji. J.Rulewski mówi, że chociaż system reglamentacji był starannie przemyślany, okazał się niewłaściwy. Normy dla rolników, chociaż o połowę niższe od "miejskich", są za wysokie. Wskazują na to dwa zjawiska: 1 - oddawanie kartek miastu za inne artykuły /np. proszki, do prania/ 2 - istnienie na wsi nadwyżki żywności, którą skupują handlarze bezpośrednio od rolników /stąd m.in. spekulacje mięsem/. Należało by wspólnie ze związkiem rolników nakłonić wieś do oddawania kartek, np. w zamian za pasze. Gdyby to się powiodło '«tak jak u niego w regionie bydgoskim - zyskało by się 10 min dodatkowych kartek. A.Celiński zwraca uwagę, że władze Związku nie mogą godzić się na wykupywanie kartek, bo - po pierwsze, miały one dać to minimum mięsa; a po drugie, zwiększa jąc dodatkowo nawis inflacyjny, dżiałało-by to demoralizująco na rolnika, który mając dość pieniędzy nie podnosiłby produkcji. A.Gwiazda zastanawia się, czy nie zaproponować końcepcjl użycia nadzwyczajnych Środków państwowych na podniesienie produkcji rolnej. B.Geremek przypomina, że"konieczne jest wypracowanie jednolitego stanowiska Związku ws. akcji protestacyjnych. P.Kosmowski proponuje zwołać na poniedziałek KKP, która ustaliłaby harmonogram akcji zapowiedzianych przeziróżńe regiony. A.Cellńskl podkreśla, że trzeba' wyartykułować cel tych protestów. Proponuje też, aby powołać teraz pełnomocnika ds. żywności upoważnionego do zorganizowania wspomnianej komisji 1 wydać oświadczenie w tej sprawie B.Geremek postuluje, żeby ten pełnomocnik zwrócił się niezwłocznie do zarządów Regionalnych o pilne przygotowanie odpowiednich materiałów i ludzi do pracy w Komisji. A.Cellńskl uważa, że z dalszymi decyzjami trzeba wstrzymać się do uzyskania odpowiedzi Rakowskiego na telegram Wałęsy /patrz Dokumenty, s-j^ł / i jego stanowiska ws. listy 7 postulatów. L.Wałęsa mówi, źe trzeba zapobiec wydarzeniom takim /jak te, które mają teraz miejsce w Warszawie. "Mazowsze" powinno więc wydać oświadczenie stwierdzające, ze region zakończy tę akcję, ale Wszystkie następne powinny by(5 koordynowane przez KKP. Należy też powstrzymywać ludzi od wychodzenia na ulicę. A teraz, do czasu uzyskania odpowiedzi Rakowskiego, Prezydium powinno Wrócić do Gdańska, gdzie czeka wiele spraw bieżących. B.Geremek stwierdza, że liczne akcje protestacyjnie nic leżą w interesie Związku, ale oczywiście wstrzymywać Ich nie może.. Strategia związku powinna dotyczyć

11 («J KRAJOWA KOMISJA POROZUMIEWA W-G-S-A. 105 Kolejna sprawa omawiana na posiedzeniu to.powołanie Pełnomocnika KKP d/s.przywozu i rozdziału żywności zebranej za granicą. KKP zażądało powołania takiego pełnomocnika przez Rząd i zadeklarowało ze swej strony to samo /patrz AS nrl6s.3dl/. Gwiazdą relacjonuje wysiłki w tej sprawie podjęte przez "Solidarności" w PLO. Sprawa jest wg niego bardzo trudna. Ani w Europie*, ani w Stanach Zjednoczonych nie ma instytucji, która panowałaby nad całością zbiórki. Przywóz darów do kraju jest ogromnym i kosztownym przedsięwzięciem, "Solidarność" nie jest przygotowana do jego podjęcia. Postanowiono zaprosić na następne posiedzenie działaczy "Solidarności" z PLO oraz jnnych fachowców. Ostatnim omawianym problemem była masowa emigracja zarobkowa. Onyszkiewicz stwierdza, że 'zjawisko to ma już tak poważny wymlaf7"iż należy skłonie? rząd do zalegalizowania wyjazdów w celach zarobkowych. Wiele osób nie podjęłoby decyzji o emigracji gdyby mogły legalnie pracować za granicą. Cwiazda_i_Lis uważają, że należy w tej sprawie porozumieć" się ze~źwiązkami zawodowymi na Zachodzie. Lis podejmuje się prowadzenia tej sprawy. Oprać. S. Blumsztajn 'GWARANCJA LUdzis w Polsce nie wychodzę no ulico dla zabawy. Nio Jest to decyzja chętnie podejmowano przez; związek zawodowy, którago siła tkwi w zakładach pracy. Oośli ostatnio zdarza sio to coraz częściej, to dlatego, by uświadomić rr idowi dramatyzm sytuacji. '.'.'czorej wieczorom wicepremier Rakowski starał sig przekonać nas, ża rząd robi wszystko, co możliwo, by polepszyć sytuację żywnościowe w kroju. Być może tak jost. Poza jogo zapewnieniom niewiele niestety za tym przemawia. Tymczasem słowa, nawet wicepremiera, dawno sic Juz zdowoluowały. Przypomnieć zresztą wypada, iż całkiem niedawno wypowiadano inno słowa i żo czynili to także członkowie rzgdu. Np, ministor handlu wewnętrznego i U3ług Z. Łakomiąc stwierdził dwa tygodnie tonu, że rząd mógłby sprowadzić mięso niezbędna dla wyrównania braków, tylko nie dysponuje koniecznym transportem, Wkrótco potem KZ w PLO opublikowała oświadczenia, w któ~_ rym cz rno ne białym mogliśmy przeczytać, ; żo, nńezo atntkt są w atanio'przewieźć każdy zadany ładunek mięsa. Okazało sio : toż, że nikt nie zwracał sio w ogólo do. PLO z pytaniem o możliwości transportowe. Podobne oświadczenie opublikował ' także krakowski oddział PKS. Piszemy o tym dlatego, że w tym właśnie tkwi istoto rzeczy. Mimo zmiany gabinetu, któro;! dokonano zimę togo roku,.;społeczeństwo nie darzy władzy zaufanie:. -Obecny kryzys wynikł nio tylko z dramatycznej sytuacji żywnościowej.. Polacy wielokrotnie w swój historii przeżywali trudniejsze chwila. Alo warunkiem ich przetrwania była wiarygodność władz państwowych, systemu politycznego. Teruz tak nio Jest i to z winy rządu, którego przedstawiciele w najbardzioj dramatycznych momentach pozwalajg sobie na prowokacyjne akty łamania uroczyście zawartych Dorozumlon. Bó jak Inaczej można nazwać to, co zrobił min. Z, Łakomiąc, który boz zgody "solidarności" obniżył racjo żywnościowe, uzasadniając tę decyzjo fałszywymi argumentami''' Zamiast wspólnio rozważyć możliwości wyjścia z dramatycznej sytuacji, chciano raz Jeszcze zastosować metodę faktów dokonanych. Podobnie uczyniono w cprewie ustaw o zwlgzkoch zawodowych, samorządzie, przedsiębiorstwie. Protestowana* my, nio stawiallńmy Jednak oprawy ns ostrzu noża. Polacy sg ciorpliwi, szukano wiec kompromisu. Uznawano bowiom powszechnie, iż spraw? donioołg Jest trwałość rzgdu generała CtarJ-ałs kiego* I dziś nikt nie wajtpi, żo wojsko, które jest istotnym gwarantom nasiej niepodległości, musi pozostać czynnikiem stabilizuj ęc^r: wlnd.tu w!;,rajii. Mio może Jednak trwać sytuacjo, w której Jó^yng demokratyesrtie wybrana ogólnospołeczne ro~ pnzęntocjgt, Jakg jest "Solidarność", władze permanentnie oszukują, I nio wystarczę Już najpiękniej brzmiąca słowo. Niezbędne eg gwerannjo, żo to, co zostanie przez społeczeństwo ustalono i zeok- Coptowane, będzie ;vykonane. Rz^d vi Polsce, Jeśli ma być wiarygodny, mus* być oparty no ćonokratycznej raprezentacji społeczeństna. Dopóky nio można tej reprezentacji wyłonić w drodze wyborów powszechnych - dopóty jost nir ; "Solidarność", skupiająca wi( e kszoś łorocłych obywateli, kroju i absolutna większość polskiego.'.wiata pracy. Wbrew częstym* zarzutom państwo' 1 '.! pro pagandy, "Solidarność" >»:ilokrotnio :,., ykazało, że pragnie konstruktywnie włgczyć sio w wydobycia kraju z kryzysu. Tak Jest 1 tym rozem. Wczoraj w Urzędzie Rady Ministrów Prezydium KKP przed3tewiło rzgdc.ni propozycję niezbędnych ro^wigzan, "Solidarność" go.towfl jest podjge'slo działań na rzecz ocalenia publicznego'. Nie otrzymano rzecnowej od'->o-.yiodzi. Us ' - szono "przyjdźcie później". Podsumujmy i najbliższo mio3igcc. dg dla wszystkich Folaków n'"zwykle ciężkie. Oożell mamy ja przetrwać, jożeli mamy dokoneć reform, któro wydobedg kraj z zaparci, władza musi być wiarygodna. "Solidarność" nie możo już ograniczyć się jedynie do kontrolowania rzgdu, rzgd nio może wydawać samowolnych decyzji. Konieczna Je3t zmiana formuły rz.)! 'e nia, tak abyśmy mloli rzeczywiste gwarancje, żo wyrzeczenia się skończę, a reformy wydobfdę nas z dna kryzysu. ANTONI MACIEREWICZ 7 & ( 3 $ #, 71* % ty V. W oparach J.Tuwim. a b s u i.; d u Kr 19 7 VII.1981.*; TYCODNIK A.Słonimski, "Rozporządzenie w sprawie ograniczenia spożycia artykułów pierwszej potrzeby. A/ Śledzie spożywać wolno jedynie w ilościach ograniczonych /jedno dzwonko na osobę pełnoletnią/ jedynie w godzinach porannych, a mianowicie: natychmiast po wschodzie słońca i aż do chwili przejęła orzez oołud nik warszawski planety Merkury. Konsument zaskoczony z łebkiem albo ogonkiem ulika /respective rolmopsa/ w porze obiadowej traci prawo wyborcze na przeciąg lat Takąż karę ponosi właściciel jadłodajni, hodowca śledzia i opiekun prawny rolmopsa. Spożywanie śledzi nie letnich i ułomnych karane będzie z całą surowością prawa. B/ Musztardę w jadłodajniach I,II i III rzędu podawać wolno wyłącznie po obiedzie, klientom stałym, zamiast tzw. deseru. C/ Cukier należy do węglowodanów i skręca płaszczyznę polaryzacji. Kto by się temu opierał, podlega karze bezwzględnego aresztu, bez zamiany na grzywny. Osoby posiadające więcej niż półtora procent cukru, odwiedzać mogą szalety miejt kie jedynie w godzinach przedobiednich / / za okazaniem specjalnej przt pustki poświadczonej przez urząd zdrowia i komisariat odnośnego okręgu". Jednak wszystko można przewidzieć, ale żeby aż tak dosłownie... /przyp.red./ W siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, do końca sierpnia można oglądać wystawę: "Solidarność - Rok Pierwszy". Eksponowane są plakaty, druki, zdjęcia ze zbiorów Katarzyny Maciejko.

12 I AS 27 KRAJOWA KOMISJA POROZUMIEWAWCZA.. spraw perspektywicznych - reformy, samorządu, dostępu do środków masowego przekazu - i takich, które zależą od ludzi. Nie jest dobrze, kiedy aktywność Związku wyznaczają sprawy żywnościowe - tu nie da się znaleźć rozwiązania, bo go po prostu nie ma. A.Gwiazda zgadza się z rozumowaniem Geremka, uważa jednak, że n'ie jest groźne dla "Solidarności", kiedy' żądania Związku wychodzą na fali oddolnych akcji, takich Jak warszawska. Sytuacja taka udowadnia bowiem, że Związek prowadzi skuteczne działania porządkujące. A.Cellń3kl Informuje zebranych o ingerencjach cenzury w teksty z ostatniego posiedzenia KKP, które mają być zamieszczone w "Tygodniku Solidarność". Proponuje do pertraktacji z cenzurą Wydelegować któregoś członka Prezydium, jako reprezentanta stanowiska KKP. Zebrani upoważniają J.Onyszkiewicza do zajęcia się tą sprawą, J.Rulewski natomiast zostaje pełnomocnikiem KKP ds. żywnościowych. Posiedzenie kończy ok. godz: oprać. M.Pawlicka N a d z w y c z a j n e w s p ó l n e p o s i e d ź e n 'i e P r e z y d 'i u m KKP i P r e z y dium R e g i o n u M a z o w s z e * Posiedzenie rozpoczęło się ^Ogi ok/ godz Przewodniczył Z.Bujak. Przypominał że w zakończonych przed 2 godzinami rozmowach w URM przedstawiono władzom 7 postulatów zasadniczych /patrz Dokumenty, s.iul/ i óąmy, w którym zażądano likwidacji blokady manifestacji w Warszawie. Najpóźniej do połowy miesiąca - mówi dalej - Związek musi znaleźć rozwiązanie, musi wiedzieć co zrobić z sytuacją na rynku. Konflikt w Warszawie należy rozstrzygnąć natychmiast. Wiadomo, że kierowcy nie zgodzą się przejechać inną trasą. Można rozważyć rozwiązanie siłowe. "Solidarność" jest w stanie przełamać blokadę. EE2S^S t ^isi?i2- M 2 K _i_s5 oświadczają, że kierowcy nie zgadzają się na żadną zmianę ustalonej trasy. L-Wałgsa mówi, iż zaniepokojony jest tym, że tak mało ludzi "pojazdów uczestniczy w demonstracji. Pyta, jakie są możliwości jej zwiększenia. Uważa, że nie wolno się cofać. Związek cofał się wielokrotnie, chociaż chodziło o poważne sprawy np. rewindykacje płacowe, ale jeżeli władze upierają się przy takim głupstwie, jak trasa przejazdu, to niech sami odpowiadają za konsekwencje. Przedstawiciele "Transbudu", Taxi, PKS, MZK deklarują masowy udział w demonstracji. Padają głosy, że byłoby bo równoznaczne ze strajkiem tych przedsiębiorstw. T.Matuszyk /Prezydium Mazowsze/ proponuje podjęcie strajku przez załogi przedsiębiorstw uczestniczących w demonstracji,zwołanie wiecu i przejście pieszo z Prezydium Mazowsza na czele,, trasą zablokowaną przez MQ. l^wałesa stwierdza, że należy rozważyć ogłoszenie gotowości strajkowej w całym kraju. J.Ony_szkiewi.cz mówi, że nie można ogłaszać strajku z pow53u zakaźu~przejazdu pod KC. Jest to powód zbyt błahy, trudno w tej sytuacji przekonywać ludzi do poparcia; strajku. Wałęsa odpowiada, że to nie "Solidarność" spowodowała ten Incydent. D.Tyburski /MPT/ toż nie zgadza się z Onyszkiewiczem, pó3krelta", że demonstracja była jednocześnie próbą uniknięcia strajku. Padają propozycje zmiany trasy demonstracji. Przedstawiciele kierowców mówią, że jeżeli Region ustąpi to nie mają po co wracać der zakładów. Buj k proponuje, aby przede wszystkim rozstrzygnąć czy 3ioydujemy się na natychmiastowe rozwiązanie siłowe. Wałęsa uważa, że nie wolno decydować się na żadne takie rozwiązanie."od działania siłą są inni". P.Kosmowski /Bielsko-Biała/ mówi, że trzeba zwiększyć lio?3 _ ućześtników manifestacji i czekać. Zablokowana Warszawa to wielki kłopot dla władzy. Nie mogą tak długo wytrzymać, muszą ustąpić. Onyszkiewicz popiera Kosmowskiego, należy wzmocnić demonstrację" i czekać do zapowiedzianego przez Mazowsze., na środę strajku. T i5 ł 2E2Ł2i!S!si /Prezydium Mazowsza/ - ostrzega przed dootarczenietitpretekstu do użycia przez władze wojska. Należy stać i podejmować jakąś akcję dopiero w wypadku uszycia siły przez władzo. T.Jedynak mówi, że rozwiązać sprawę trzeba natychmiast), Jeszcze~3ziś. Władze mogą jarzy pomocy środków masowego przekazu zupełnie zdezorientować społeczeństwo. Trzeba złamać blokadę siłą. S.Jaworski /Prez.Mazowsza/ i ^Krukowski /Żarz.Mazowsza/ ńle~źga3zają się z Jedynakiem? Krukowski uważa, że mała llóśćmllicji blokującej manifestantów jest zaproszeniem do użycia siły. Ą.Michnik mówi, że niedobrze jest sprowadzać problem do Sprawy"trasy przejazdu. Programem akcji protestacyjnej mu$zą być postulaty wręczone premierowi Rakowskiemu. Należy rozważyć projekt wiecu na PI.Defilad, byłaby to demonstracja siły regionu. JiOlszewski wypowiada się.przeciw wiecowi, demonstracją sify~będźie'środowy strajk. ''' ] Wałgsa popiera Olszewakiego, mówi, że Związek jest silny w~źakładach, a nie na ulicy gdzie wszystko może się stać 104 (-1-0 yl5!s podsumowuje dotychczasową dyskusję. Odrzucona została koncepcja przełamania blokady siłą. Pozostaje pytanie w jakich formach podjęty zostanie protest. l 2.-.5?2 a czuk /Zarząd Mazowsza/ mówi, że władze na pewno wygrają tę sprawę propagandowo twierdząc, iż chodzi wyłącznie o trasę przejazdu. Należy doczekać z blokadą do strajku i rozjechać się. 5i K ŁiD2VJS!si "ważą, że jeśli do godz MO n*e przepuści protestującej kolumny. Prezydium KKP winno ogłosić gotowość strajkową. Programom strajku jest 8 postulatów wręczonych dziś rządowi. Gwiazda mówi, że nie należy łączyć niepoważnego w gruncie rzeczy incydentu, jakim jest zmiana trasy manifestacji z całym kompleksem zasadniczych postulatów poruszonych dziś w rozmowach. SiWadołowski stwierdza, że nie można strajkować o 8 postulatów, bo trzeba, czekać na odpowiedź rządu w czwartek. Kilku członków Zarządu wypowiada się przeciwko eskalacji, konfliktu. Należy czekać do środy. T.Matuszy_k odpowiada na pytanie o sposób uzgodnienia trasy manifestacji z władzami. O tym, że władze postanowiły zmienić trasę Region został poinformowany w poniedziałek o godz. 8.30, podczas gdy wozy wvruszyły o DXS5^i Si25 podsumowuje dyskusję. Większość obecnych opowiedziała się.za utrzymaniem kolumny manifestacyjnej do środy. Po strajku ostrzegawczym będzie można podjąć dalsze kroki. Taka decyzja podjęta została jednomyślnie przez Prezydium Regionu Mazowsze. 25i2Zi Na posiedzeniu Stałej Grupy Roboczej Tymczasowę- gó~prezydium KKP udział biorą: A.Celiński, A.Gwiazda, J.Kłys. B.Lis, J.Onyszkiewicz. Celiński informuje., że rozmowa z J.Onyszkiewiczem, s. Rusinkiem /ekspert KKP/ i Ś.Wądołowskim,w której zaprezentowali oni stanowisko Związku wobec aktualnej sytuacji, nie została - mimo obietnic ~ nadana we wczorajszym DTV. Wchodzą też inne wiadomości o faktach potęgujących społeczne napięcie /np. we Wrocławiu nie wydaje się kartek na mięso niepracującym kobietom/. Jednocześnie nl.e można porozumieć się z nikim odpowiedzialnym.. Wczoraj przez 6 godz. nie udało się skontakto.wać z'v-premierem Rakowskim. Min. Ciosek wyjechał na urlop. Celiński proponuje wydać oświadczenie ukazujące, jak pracuje Rząd, jak nieodpowiedzialnego mamy partnera. Następny problem to wg niego propagowanie Idei samorządu pracowniczego. Należy tłumaczyć ludziom, że samorząd jest jedynym sposobem, rozwiązania trudności gospodarczych. Należy mówić,o problemach zaopatrzenia w kontekście samorządu. Jj_Ls popiera wniosek Celińskiego. Uważa, że tylko działacze związkowi rozumieją wagę problemu. Wśród załóg - jego zdaniem - sprawa samorządu nie wzbudza większego zainteresowania. Czyta projekt stanowiska Prezydium w/s samorządu, W dyskusji Celiński zwrócił uwagę, że tekst może być zrozumiany jako piróba demontażu państwa 1 przejęcie władzy w Zakładać^. Ony_szklewi.cz postuluje wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia między Związkiem i samorządem, który sam musi wypracować sobie formy działania. Celjń-_ ski zgadzając się z Onyszkiewiczem przypomina wystąpienie Gwiazdy na ostatnim posiedzeniu KKP, w którym stwier dził on, że między, związkiem a Bamorządem musi zaistnieć konflikt 1 jest to konflikt naturalny. Świadomość tych wszystkich problemów musi dotrzeć do związkowców. Po kolejnych poprawkach przyjęto weisję tekstu na temat samorządu opracowaną przez Celińskiego /patrz Dokumenty, s.3»'/. Postanowiono też wystąpić do TV o realizację audycji na temat "Samorząd a Związek Zawodowy". Ustalenie szczegółów technicznych z TV powierzono Onyszkiewiczowi. Następnie Celiński przedstawia projekt komunikatu z wczorajszego posiedzenia Prezydium /patrz Dokumenty, s. / Zwraca uwagę, że tekst, który jest wewnętrznym regulaminem' Prezydium może wzbudzić zastrzeżenia w KKP. Ostatecznie na wniosek Gwiazdy Komunikat przyjęto jako projekt Tymczasowego Regulaminu Prezydium. Prezydium będzie pracowało wg ustalonych w nim zasad do czasu zatwierdzenia ptzez KKP. W kolejnym punkcie obrad Prezydium upoważnia A.J<xrmakowskiego /sekretariat KKP/ do rozmów z min. Cioskiem w sprawach organizacji Zjazdu Krajowego. Chodzi m.in, o przydział papieru na potrzeby Zjazdu, zapewnienie środków łączności, umożliwienie pobierania W dewizach opłat od dziennikarzy zagranicznych /pozwoli to wyd-iminować Interpress z obsługi Zjazdu/. Prezydium akceptuje propozycję Onyszkiewicza powołania Społecznej Komisji d/s papieru i drueu7 - Wobec wielu nacisków wywieranych w ostatnim okresie na prasę oficjalną oraz licznych ograniczeń spowodowanych brakiem papieru i możliwości technicznych, powstała inicjatywa powołania Komisji, w skład której wejdą przedstawiciele "Solidarności", Komitetu Porozumiewawczego Związków Twórczych, ZLP, SDP, PAN, KKK Pracowników Przemysłu Papierniczego, KKK Poligrafów, Księgarzy, Wydawców Itp. Zadaniem komisji ma być kontrola polityki rozdziałuv papieru, obrona prasy zarówno przed represjami personalnymi jak i ograniczeniami nakładu czy likwidacją tytułów podjęcie problemu modelu prasy w Polsce /chodzi m.in. o zniesienie dominacji koncernu RSW Prasą/.

13 INFORMACJE W REGIONACH TYGODNIA II t u r a W Z D R e g i o n u P r z e m y s k i e g o. 2SiSZi odbyło się w Przemyślu dokończenie I tury WZD Regióriu~Południowo-Wsahodniego /patrz AS nr 25, /. Delegaci MKZ Jarosław nie przybyli na obrady opowiadając się za przyłączeniem do MKR Ziemia Rzeszowska.,.'..!. '.: W trakcie, obrad ustalono listy kandydatów do regionalnych władz Związku oraz na delegatów na Zjazd Krajowy. Kandydaci prezentowali swoje programy oraz odpowiadali na pytania delegatów. Powołano sztab akcji Wyborczej oraz dwie niezależnie działające komisje programowe. Kontrowersję wzbudziła sprawa jednego ż delegatów, który posiadał jednocześnie mandat delegata na Wojewódzką Konferencję PZPR. Po dyskusji WZD, że delegat na tę konferencję jest członkiem władz partyjnych i powinien zadecydować,który mandat zatrzymuje.delegat oświadczył, że mandat związkowy może złożyć tylko swoim wyborcom^ z mandatu partyjnego nie zrezygnuje.po stwierdzeniu przewodniczącego RKW,iż został wybrany delegatem bezprawnie - złożył mandat i opuścił zebranie Pozostali 4 delegaci,którzy byli zayazem delegatami na konferencje partyjne szczebla zakładowego,gminnego i miejskiego złożyli oświadczenia,iż zrzekają się swych partyjnych man.- datów trzej kandydaci na przewodniczącego regionu spot- Itali się z wyborcami. 3].07 odbyła ślę II tura WŻD,w Czasie której dyskutowano nad 2 projektami uchwały programowej,wybrano przewodniczącego ZR,którym został dotychczasowy przewodniczący MKZ Przemyśl Czesław Kijanka,oraz 24-osobowy Zarząd Regionalny i 4 delegatów na zjazd Krajowy.WZD udzieliło pełnomocnictwa nowowybranemu ZR do utworzenia federacji z sąsiednimi regionami W Krośnie 1 Stalowej Woli.Gość WZD Z.Zawojski,przew. Regionu Podkarpacie poinformował delegatów,że zgłosił już do KKP udział jednego wspólnego dla tych trzech regionów delegata w pracach Komisji Zjazdowej. WZD uchwaliło,że przew. ZR będzie zarabiał zł, wiceprzew Q00, sekretarz ZR , kierownik Biura Informacji , a kierownik Biura Interwencji zł. Postanowiono,iż trzecia - poświęcona programowi - tura WZD Regionu Południowo-Wschodniego odbędzie się w Przemyślu. jrac. A.SzostV,ł«*ii<n» 1. II tura WZD w Katowicach. Obradj rozpoczęły się 2.7_.JJ7_. o godz Na przewodniczącego zebrania wybrano R. Szymortskiego /TV Katowice/. Po uchwaleniu regulaminu 1 przyjęciu porządku obrad dokonano wyboru sekretariatu WZD oraz komisji uchwał i wniosków 1 komisji wyborczej. Odczytano Sprawozdanie Komisji Organizacji Wyborów,, informujące m.in., że 1172 zarejestrowanych delegatów na WZD zaprezentuje członków Związku /rzeczywista norma przedstawicielska «1 delegat na 963 członków/; liczba kandydatów na przewodniczącego Zarządu - 17, na członków ZR i na Zjazd "Krajowy - po 196. Następnie odczytywane były kolejno sprawozdania MKZ-ów działających na terenie woj. katowickiego. W sprawozdaniu MKR Jastrzębie podkreślano, że po rezygnacji J.Sienkiewicza z funkcji przewodniczącego nastąpiła poprawa pracy Prezydium /poprzednio zbierało się ono rzadko, wiele decyzji podejmował jednoosobowo J. Sienkiewicz/. Na wniosek Komisji rewizyjnej przedst. KZ-ów zrzeszonych w MKR Jastrzębie udzielili mu absolutorium stosun-' kłem głosów 130 do 13 /20 wstrzymujących Się/.- komisja rewizyjna MKZ Katowioe, na zebraniu KZ-ów 23.07, wystąpiła o i nleudziełenie absolutorium Prezydium MKZ, i uzupełnienie rozliczenia i przedstawienie go nowemu Za-J rządowi. W sprawozdaniu Komisja poinformowała, że'zebra-i nie udzieliło katowickiemu MKZ-owi absolutorium z tym, że ok. 1/3 obecnych wstrzymało się od głosowania. Po przedstawieniu sprawozdania Odbyła 3ię długa dyskusja,, zapoczątkowaną przez odczytanie protestu KZ przy DRKP 'I Katowice, kwestionującego prawomocność decyzji o udzieleniu absolutorium - ze względu na brak cj,uorui-n na ze-! braniu /na 1040 delegatów obecnych było tylko 330/1 liczne uchybienia proceduralne. Wielu delegat** ; WZD zgłaszało zastrzeżenia do gospodarki finansowej i stosunków panujących, w MKZ Katowice /m.in. przedst. Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu stwierdził, że "grupki i kliki rząd2ą od stycznia MKZ-em"/. Przewód- < niczący zebrania poinformował, że wpłynęło do niego wien le wniosków o rozliczenie funduszów pozostających w dyspozycji MKZ-u, w tym o powołanie spośród delegatów WZD 201. (13) specjalnej komisji do tego.celu, a także kilkanaście niezgodnych z ordynacją wniosków o wycofanie kandydatur MKZ Katowice na przewodniczącego ZR, Większością głosów,zadecydowano, że sprawa zostanie prz< wowybranej Komisji Rewizyjnej, która poinformuj' ne WZD o wynikach kontroli. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnych MKZ-ów Tych, Bytomia i' Tarnowskich Gór poinformowali o absolutoriach uzyskanych przez te MKZ-y, z tym że nowowybrny ZR został zobowiązany do rozpatrzenia bilansu wydatków i dochodów MKZ Tarnowskie Góry. Następnie WZD podjęła dwie uchwały ws magazynowania tytoniu /patrz» Inf.tyg., s. / oraz głodówki więźniów w Jastrzębiu Zdroju Szerokiej /patrz «mf. tyg., s. / Pozostała część pierwszego dnia obrad poświecona była prezentacji 15 kandydatów na przew. ZR. w większości wypowiedzi podkreślano, że "Solidarność" jest nie tylko związkiem zaw., lecz przede wszystkim rucham społecznym, akcentowano też potrzebę jedności podzielonej dotąd na kilka MKZ-ów regionalnej organizacji związkowej. W prezentacjach, jak również w odpowiedziach na pytania delegatów kandydaci mówili o konieczności wprowadzenia reformy gospodarczej opartej, o samorządność > biorstw, a w konsekwencji podjęcia prie* "Solidarność" sprawy wyborów do Sejmu 1 rad narodowych? o planowanych poczynaniach zmierzających do poprawy sytuacji żywnościowej. Wiele było pytań 1 - zwłaszcza do dotychczasowych. przewodniczących 1 wiceprzewodniczących MKZ-ów, co zrobili, by zjednoczyć podzielony region. Kandydaci; należący do PZPR atakowani byli pytaniami o pogodzenie przynależności do partii i."solidarności". Padały równ nia o stosunek do KPN. Delegaci zwracali się także o wyjaśnienia ws dotychczasowej działalności poszczególnych kandydatów, np. do A.Ciepieli /b.przew. MKZ Tarnowskie Góry, czł. KPN/ - 0 to, jakie pozytywy KPN chciałby przenieść do "Solidarności"; A.Cierniewskiego /b. przew. MKZ Bytom, czł. PZPR/ - o to, jak mógł pozostać' komunistą wiedząc, co działo się w latach 68, 70, 7.6; T. Jedynaka /b.wiceprzew. MKR Jastrzębie, czł. Prezydium-KKP/ - o wystąpienia na forum KKP i jej Prezydium; W. Kałduńskiego - o udział w Komisji Mieszanej; J. Sojki /przedst. KWK "Wujek" w Sieci/ - o dotychczasowe działania i perspektywy Sieci; K.Świtania - o przyczyny jego wystąpień krytykujących.kor. Po pierwszej turze wyborów do następnej przeszło pięciu kandydatów,stosunkiem głosów /na 950 ważnych/: A.Ro:, chowski - 235, L. Waliszewski /b.przew. MKZ Tychy/- 220, T. Jedynak - 89,, K. Switorf - 75, J. Ciepiela , odbyła sic; druga tur^ wyborów na przewodu. ZR, w któruj największą ilość głosów uzyskali L.Waliszewski /454/ i A. Rozpłochowski /233/ ( którzy w trzeciej tuj otrzymali odpowiednio 572 i 426 głosów. O 17-ej odbyła się konferencja prasowa z udziałem wybranego przew. ZR, L.Waliszewskiego. Pytany Ło > bardziej odpowiednia dla regionu byłaby tr2y - czy c. rostopniowa struktura organizacyjna Związku /KZ-y, delegatury, ZR, KKP/ powiedział, że zależy to od decyzji członków. Stwierdził, że reforma cen może tyć zaakceptowana tylko jako integralny element reformy gospodarczej, poparł tworzenie samorządów pracowniczych,,uznając je za środek "poszerzenia demokracji". W odpowiedzi, na pytanie o stosunek do klubów robotniczych powiedział, że popiera wszelkie inicjatywy, które służą poszerzeniu kontaktów pomiędzy ludźmi. Ponieważ w swojej prezentacji L.Waliszewski wspomniał, że bidzie popierał linię Wałęsy, zapytano go, jak rozumieć tę deklarację - wyjaśnił, że chodzi o to, aby nie rozbijać dużych celów 0 małe sprawy. W drugim dniu katowickiego WZD podjęta została uchwała dotycząca gospodarki finansowej, ustalająca wysokość składki członkowskiej na l %. Zasady podziału funduszów związkowych =80 % do dyspozycji KZ 1 20 ł, dla Zarządu Regionu. Płace dla członków Prezydium mają wynosić 15 tys. zł.miesięcznie, dla członków ZR - 12 ty8. zł + dodatki funkcyjne od 2 do 5 ty3. zł. Ze względu na liczne propozycje poprawek do projektu uc"> wały wś struktury organizacyjnej i funkcjonowania włada w regionie, WZD powołało zespół do opracowania zmian w uchwale,przedłożenia nowej wersji delegatom Zjazdu. Zgodnie z porządkiem obrad trzeci dzieii miał być przeznaczony na prezentację kandydatów do ZR. Wywiązała się kilkugodzinna dyskusja nt. możliwości dopuszczenia do wyborów A. Rozpłochowskiego, który został zgłoszony jedynie na przew. ZR 1 na Zjazd Krajowy, mimo, że - wg informacji przewodniczącego Komisji Organizacji Wyborów - kilkakrotnie przypominano komisji zakładowej Buty Katowice /której delegatem jest,a.sczpłochowski/ o koniecz ności odrębnego zgłoszenia się do ZR. Dyskutanci wypowiadali się zarówjio za umożliwieniem mu kandydowania, jak 1.przeciwko. Po. długotrwałej dyskusji uznano, że jedynym dopuszczalnym wyjściem j^st przegłosowanie poprawki do ordynacji wyborczej. Prowadzący zebranie R.Szymoński wielokrotnie podkreślał powagę podejmowanej decyzji i apelował do delegatów, by przed oddaniem głosu dokładnie- ją przemyśleli. Odczytał też kilka wniosków, jakie napłynęły z sali z prośbą do Rozpłochowskiego, aby w imię jedności Związku zrezygnował z kandydowania. *

14 * * * * * ', *! 1141 )K<F<Ofl*IACJE TYGODNIA. -Komisja wyborcza podjęła decyzję o przeprowadzeniu tajonego głosowania nad wnioskiem o uzupełnienia ordynacji t?wjp.p"n kt mówiący, za "kandydat na przewodniczącego Zarzą- *TBu jest jednocześnie kandydatem do Zarządu". Po przerwie członek komisji Uchwał 1 wniosków Kudej..^ wrócił się b're-sumpcją uchwały o tajnym głosowaniu ws " Rpzi iochowskiego. Wniosek Kudeja został przegłosowany. Odczytano następnie uchwałę KZ Huty Katowice, w której stwierdza się, ze odpowiedzialnym za niezgłoszenie kan- "'dydatury Rozpłochowskiego jest J.Kilian, w stosunku do którego zostaną wyciągnięte konsekwencje. Uchwała zawiera również przeprosiny dla Rozpłochowskiego. BiSiSGlSiSSiSS poinformował o sytuacji w kopalni Moszczenica, gdzie proklamowano władnie strajk, spowodowany,. {zlikwidowaniem dowozu górników do pracy. Przyczyną jest *brak w przedsiębiorstwach komunikacyjnych części zamierinych, zwłaszcza opon. Doraźnie udało się konflikt zażegnać, gdyż w efekcie rozmów z min. Kępą 1 min. Zjafry- «daa zdołano zapewnić ok opon. Podobnych problemów fmożna się spodziewać w innych kopalniach, gdyż ogółem na śląsku brakuje ok opon. Ha wniosek H.Sion- "ifclewicza wystosowano do premiera teleks informujący o problemach transportu górniczego. Następnie odbyła się prezentacja kandydatów do Zarządu, w dwuminutowych wypowiedziach Mówili oni o tyra, jak wyglądał ich wkład w powstanie "Solidarności" I cc co chcą ^.robić w Zarządzie. 22i2 > hrady rozpoczęły się od wystosowania podziękowanii~cua A.Wajdy /delegaci obejrzeli "Człowieka z żelaza? Jtllatz-do ministra kultury 1 sztuki z postulatem jak najjszerszego rozpowszechniania filmu oraz listu otwartego do i«piracownlków MO 1 SB zalecyjąctjolm obejrzenie nieokrojonej wersji filmu. «Delegaci wystosowali do obradującego w Warszawie Sejmu,PRL, apel o natychmiastowe wstrzymania decyzji o zmniejszeniu przydziałów mięsa, l zobowiązali, posłów *t»oj. katowickiego do złożenia zbiorowej Interpelacji w tej sprawie. a»tępnie odbyła się prezentacja pozostałych kan- "ydatow do Zarządu regionalnego. j.07 przedstawiali się kandydaci do Komisji Reizyjnoj i na Zjazd Krajowy.Odbyły się również waza i druga tura wyborów do zarządu regio- 1 do Komisji rewizyjnej...08 wybierano kandydatów na Zjazd Krajowy /I tuftalono,żo region będzie nosił nazwę Śląsko-Dą- Dwski.W trakcie wyborów omawiano projekt uchwaprogramowej,kt. jednak nie została podtto* zebrania uchwalona. IWtęle czasu poświęcono polemice z artykułem A.Czu- : «W~' W "Wiadomościach Katowickich" nr 90,treścią Jffceleksów Biura Informacyjnego MKZ Katowice oraz z przesłanym do KKW protestem J.Chmielowskiej.,«(jBzłonka regionalnej Komisji Organizacji Wyborów/: -#wielu delegatów ostro krytykowało te teksty. A.Czuma w "wiadomościach Katowickich" zaatakował,l.baliszewskiego, określając go jako zwalczającego Kościół ateistę.a.rozpłochowski przeprosił za to przewodniczącego regionu,dodał jednak,że podpisuje się pod stwierdzeniem dotyczącym jego <iwiatopoglądu.przedstawiciele kilku pism związkowych woj. katowickiego wysłali do Tymczasowej Komisji Pism Związkowych list,w którym domagają etę wykluczenia Czumy z grona dziennikarzy "Soli- '»' damości". W związku z treścią teleksów MKZ katowice,które" mówiły o manipulowaniu WZD przez PZPR zebrani uchwalili,że Jedynym wiarygodnym źródłem informacji o Zebraniu jest jego biuro 1 rzecznik praso- Jarzut J.Chmielowskiej,która twierdziła,że wybory i zebranie prowadzone są wg. zasad niezgodnych Jze statutem Związku i zażądała przyjazdu KKW nie { ostał potwierdzony przez obecnych na sali człoh- *ów KKW /m.in. A.ClemlewBkiego/. jbbrady WZD trwały do 2.08 godz. 4 rano.wybrano Zarząd Regionalny - po lfr"turze liczy on 62 osoby, I»-osobową Komisję Rewizyjną oraz przeprowadzono p. t»rę wyborów delegatów na Zjazd Krajowy.Pod- 'ei-as nocnych obrad przyjęto kilka uchwał,m.in. w sprawie ustawy o cenzurze 1 o przejęciu przez' ^"Solidarność" budynku dawnej WRZZ,dyskutowano.również projekt uchwały Huty Katowice na temat, Sstwentuałnego zakazu rozmów związku z instancjami M władzami partyjnymi,ale nie przyjęto W tej spranie ładnych ustaleń. f<9«tanowlono,że WZD wznowi obrady i opr»c.a.dodziuk.j.stasiihs*b,j.strękowaia 'xv WZD B 1 b I ą g O '*JU.Q w Elblągu odbyła się IV tura WZD. Pro- gram przewidywał przeprowadzenie wyborów 1 uchwalenie programu działania ZR Elbląg. Przewodniczącym Regionu został Tadeusz Chmielewski /przew. KZ przy EKB, przew fig 27 Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa/, który w I turze głosowania otrzymał 142 głosy /61,6»/ W czterech turach wybrano 32-osobowy Zarząd Regionalny. Dotycl czasowy przew. elbląskiego MKZ R. Kalinowski zrezygnował z kandydowania na przewodniczącego i do Zarządu Regionu. WZD wybrał takie 7-mloosobową Komisją Rewizyjną i )0-ciu delegatów na Zjazd Krajowy. zebrani ustalili wynagrodzenie dla członków Prazydituni przewodniczący - 12 tys.jwiceprzew,, sekretarz, skarbnik - 11 tys., pozostali - 10 tys. zł/. Delegaci ustalili, że WZD regionu odbywać, się będą co 3 miesiące. Drugi dzień obrad miał być poświęcony dyskusji nad programem działania. Ponieważ jednak było o- bacnych tylko ok. 50 % delegatów a projekt programu dostarczono dopiero przed rozpoczęciem obrad, po wyborze 4 komisji problemowych i wstępnym omówieniu projektu w komisjach ustalono, że dalsza dyskusja odbędzie się podczas następnej tury WZD, za dwa tygodnie. Zjazd podjął kilka uchwał, m.in. w sprawie sytuacji w kraju, /w osobnym oświadczeniu elbląskie WZD upoważnia KKP "do podjęcia wszelkich działarf z protestacyjnymi włącznie"/ i pomocy finansowej dla członków "Solidarności" pozostających bez pracy z pc wodu działalności związkowej /AS/ " ' Ws. regionalizacji w Polsce Południowo-Wschodniej KZ "Solidarności" przy Hucie Szkła w Jarosławiu wystosowała protest do redakcji "Nowin Rzeszowskich",organu PZPR, w związku z zamieszczeniem przez nią. w numerze z wiadomości /zdaniem 2KZ pochodzącej z MKZ Przemyśl/,Iż członkowie "Solidarności" z MJJZ Jarosław nie będą reprezentowani w żadnych władzach związkowych aż do Zjazdu Krajowego włącznie.zkz stwierdziła,że informacja ta jest pozbawiona podstaw,ponieważ sprawa przyłączenia Się MKZ Jarosław do któregoś z większych regionów,a więc 1 sprawa reprezentacji nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta /patrzi AS nr 26,s.201/./tlx/ Spotkanie w/s szkoleń związkowych ł inicjatywy ZR Ziemi Łódzkiej odbywało się w Łodzi spotkanie nt. szkolerf związkowych. Uczestniczyli przedst. regionów: Zielonogórskiego, Słupskiego, Toruńskiego, Zlomi Płockiej, Konińskiego, Podbeskidzia, Warmińsko-Mazurskiego, Południowej Wielkopolski, Dolnego Śląska i woj. pilskiego. Dotychczasową działalność szkoleniową oceniono jako niewystarczającą. Uznano, że przy narządach -regionalnych należy powołać działy szkolenia zawodowego dla koordynacji szkoleń i ujednolicenia programów, a samo szkolenie powinno przybrać duże formy: kursów dla działaczy szczebla zakładowego i szkół związkowych dla działaczy szczebla regionalnego i krajowego działających przy ZR-ach posiadających odpowiednie zaplecze naukowo-dydaktyczne. Powołano zespoły robocze dla przygotowania propozycji w/s organizacji, programu i metodyki szkoleń. Następne spotkanie, mające na celu przygotowanie wniosków na Zjazd Krajowy odbędzie się w Łodzi /tlx/. Stanów i S k o KZ-tów Z i e m i Radoma k i j ws s y tu a o j i w kr a j u. 3 li2 7 i odbyło się plenarne zebranie przewodniczących I"oźIonków KZ-tów N3ZZ "Solidarność" Regionu Ziemia Radomska. Zebrani wydali oświadczenie, w którym żądają, przedstawienia przez władze programu reformy gospodarczej' 1 poddania go społecznej dyskusji uzależniając od tego zgodę na podwyżkę oen żywności. Domagają się też przedyskutowania propozycji wzrostu den 1 uzasadnienia' jej wiarygodną analizą sytuacji gospodarczej. Oświadczenie stwierdza, łe obecne racje żywnościowe stanowią za* grożenie biologicznej egzystencji społeczeństwa, w związku z czym odrzuca dalsze ich zmniejszenie żądając jednocześnie zwiększenia od jesieni przydziałów cukru dla Atleci. Autorzy odrzucają rządowe projekty ustaw o censurźe, samorządzie pracowniczym i przedsiębiorstwie domagając się rozpatrzenia przez Sejm społecznych projektów tych ustaw, a także zatwierdzenia projektu ustawy o związkach zawodowych bez zmian wprowadzonych przez rząd. Uczestnicy zebrania wzywają władze do udostępnienia Związkowi środków masowego przekazu. Nadto żądają, by Prokuratura Wojewódzka w Radoniu przerwała śledztwo ws biuletynu związkowego "Radomski Czerwiec 1976", a takie aby do wznowione zostały przez komisję rządową przerwane, rozmowy /patrz: A$ nr 16, s. 208,312/ X przedstawicielami Zarządu Regionu.*W przypadku nie J realizowanialnaszych postulatów do dnia 12 sierpnia - czytamy w oświadczenie - MKR opracuje terminarz strajkowy i przekaże go załogom zakładów pracy W Regionie Ziemia Radomska na zebraniu plenarnym- 13 sierpnia )98l"

15 AS 27 INFORMACJE TYGODNIA AKCJA PROTESTACYJNA W WARSZAWIE Obniżenie przydziałów mięsa wywołało protesty w warszawskich zakładaoh pracy.jak podają "Wiadomości Dnia" ' / 157 z 30.07/: "Godz. 9 rano.na zapleczu zajezdni Miejskich Zakładów Komunikacyjnych na Redutowej podjął strajk wydział R-9.,V trakcie przerwy śniadaniowej Zakłt dy Przemysłu Odzieżowego "CÓRA" rozpoczęły strajk,któr; po 10 min. zażegnała Komisja Zakładowa.W*Fabryce Pras Automatycznych załoga uchwaliła specyficzny rodzaj stri ku polegający na tym,że od 1 do przerwa śniadanie wa przedłużona będzie o 45 min.jod 11 do 15 sierpnia przerwa śniadaniowa przedłuży się 6 1 godz. i.15 min., po tym terminie załoga wstrzymuje się od pracy w godzinach nadliczbowych.komisja Zakładowa Centrum Techniki Komunalnej w Wawrze zażądała zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów- Regionu,jednocześnie uchwaliła apel dc KKP i Zarządu Regionu Mazowsze o zajęcie zdecydowanego stanowiska w sprawie reglamentacji,podwyżek cen i zasac rekompensaty,zajęcia stanowiska przez Zarząd domaga; się również Pruszków oraz Oddział w Sochaczewie.W Ursusie Komisja lakładowa zaleciła nie--branie kartek.trwają tam rozmowy z dyrekcją.w FSO na poniedziałek 3.08 ZE powiadany jest wlec załogi,na którym prawdopodobnie żądaó się będzie radykalnej reformy gospodarki.w "Tewie jeden wydział złożył petycję sugerującą podjęcie akcji petycyjnej w całym regionie."waryński" - Komisja Zakładowa poleciła nie przyjmować kartek. Dzisiaj zapadnie ostateczna decyzja w sprawie obniżonych norm reglamentacji, W "Swierczewskim" pierwsza zmiana wezwała I sekretarza Komitetu Dzielnicowego PZPR. Nie wiemy, czy I sekretarz zjawił się ha rozmowę z załogą"swlerczewskiego". W Hucie, w "Kasprzaku" i w "Nowotce" był spo'»kój. Komisje zaleciły tam odbieranie kartek. Według informacji przekazanej przez ezł.zarządu Regionu Macieja Kołaczkowskiego sytuacja w Instytucie Badan". Jądrowych wygląda jak następuje: "KZ jest atakowana pytaniami i telefonami: co robić? Co zamierza Związek? 28 lipca KZ na wy-rafne życzenie Komisji Wydziałowych i członków Związku omawiała sprawę przygotowania do akcji protestacyjnej. Postanowiono podjąć przygotowania do jednogodzinnego strajku : «>.sfra«.<j<vwczego oraz akcji protestacyjnej polegającej na skierowaniu oklejonych plakatami autobusów pracowniczych do centrum miasta, wypełnione pracownikami autobusy jechałyby zwartą kolumną np.nowym Światem lub Alejami Jerozolimskimi. Dziś przed południem, zostanie przeprowadzony sondaż opinii załogi w taj sprawie. Wczoraj znaczna część załogi w IBJ - Ośrodek Żerań - odmówiła przyjęcia' kartek na mię- 'so'. Również załoga ZWAR-u Z 2 odmówiła przyjmowania kartek. KZ tej fa-brykl zapowiedziała, że do 6.08 podejmie decyzję o formie dal-^szej akcji protestacyjnej. 2S-.QZ Zarząd Regionu Mazowsze ogłosił-akcję protestacyjną^ zobowiązując jednocześnie Prezydium do przedstawienia Marszałkowi Sejmu uchwały wyjaśniającej.motywy akcji i przedstawiającej żądania "Solidarności" /patrz: Doku- menty, s. 3G*?/. 2A.-.5Z pochód liczący, ok robotników w roboczych kombinezonach przeszedtbd siedziby ZR do gmachu Sejmu. Do budynku weszła 39-osobOwa delegacja /po 1-2 przedstawicieli wielkich zakładów pracy, m.in.huty, FSO, Ursusa, Róży, Rawaru itd./. Delegację przyjął ''arszałek Sejmu Gucwa, posłowie J.Szczepański i K.Małcużyński, ministrowie Łakoroiec i Wojtecki. Robotnicy mówili o braku, żywności,, żądali pełnej samorządności przedsiębiorstw, szybkiej realizacji reformy gospodarczej, prawa do rep-likj "Solidarności" W środkach masowego przekazu po każdym wystąpieniu Rządu.. Mówili o złym funkcjonowaniu punktów skupu; dowodzili* że twierdzenia władz nt.braku środków transportu do przewozu żywności są fałszywe; wyliczali, - że rzeczywiste zmniejszenie norm mięsa wynosi nie 20%, - ale 40%, bo reglamnętacja objęła także III gatunek; żądali przywrócenia poprzednich -norm mięsa i poruszenia tej sprawy na sesji sejmowej. Rozmowa trwała ok.1,5 godz. Po spotkaniu w Sejmie pochód wrócił do siedziby regionu zgodnie z uchwałą Zarządu Regionu Mazowsze miał się odbyć protestacyjny przejazd ulicami Śródmieścia Warszawy samochodów PKS, MPT; MZK, Transbudu i MPO. O godzinie.i trasach przejazdu poinformowano Komendę Stołeczną MO w sobotę, /informację przyjęła mjr Wieczorkiewicz^. W poniedziałek rano ocodz.lo na PI.Dzierżyńskiego zaczęła się formować kolumna samochodów. Czoło kolumny przejechało ulicą Marszałkowską do Al.Jerozolimskich i tu zostało zatrzymane przez kordon MO, który uniemożliwił ; wjazd kolumny w. Al.Jerozolimskie, gdzie znajduje się gmach KC. Samochodom MPT, które wyruszyły wcześniej z. PI. Tealralnego udało się przedostać do PI.Na Rozdrożu. Tam odcięto im dalszy przekazd Al.Ujazdowskimi obok gmachu URM, spychając w boczne ulice. Jedną, z taksówek staranował Star milicyjny /informacja od kierowcy taksówki/.. Część taksówek przejechała Al.I Armii WP- do PI.Unii Lubelskiej na sygnałach*z długimi światłami. '. 203 Przedstawiciele Zarządu Regionu dwukrotnie interweniowali u wiceprezydenta miasta Szymborskiego oraz u gen.cwiftka, komendanta warszawskiej MO, żądając odblokowania trasy. Gen.Cwi$fcoświadczył, że zgodnie z poleceniem Rządu kplumna nie może skręcić a Al.Jerozolimskie. Proponował zmianę trasy. Milicja nie podała żadnych powodów. tej decyzji, poza tym że trasa nie może prowadzić prz«d gmachami KC i URM. Kierowcy stojący na Marszałkowskiej postanowili/w obecności Zb.Bujaka i S. Jaworskiego/ że będą czekać na odblo-' kowanie trasy. Ok.godz.17 demonstrujących kierowców od wiedził L.Wałęsa, kt.wyraził zdecydowane poparcie dla stanowiska manifestantów. Powiedział, że jeśli władze upierają si^ przy takim głupstwie jak trasa przejazdu, to nie wolno się- już cofnąć. O godz.18 odbyło się wspólne zebranie Prezydium Mazowsza i Prezydium KKP 'patrzi KKP, S.4G*!/. A^tt-zebraniu Prezydium Regionu jednomyślnie podjęło decyzję o kontynuowaniu akcji protestacyjne] - nia. strajku ostrzegawczego, zapowiedzi;!'. z na środę Wokół stojącej kolumny samochodów gromadzili sin mieszkańcy z wyrazami poparcia. Przynosili żywność i napoje. Zorganizowano służbę porządkową "Solidarności", wprowadzono stałe.dyżury członków Zarządu, w dyżurach brali także,udział członkowie Prezydium KKP. Rz«cznik prasowy Regionu Mazowsze J.Onyszkiewicz oświadczył, że "wszelkie próby zakłócenia spokojnego przebiegu demonstracji przoz użycie siły spowodują natychmiastową podjęcie akcji strajkowej" /kominikat z 3.08 qodz.20.30/." ' O 22-ej decyzją_"solldarności" MZK odblokowano tory tramwajowe w.al.jerozolimskich. Tory te zostały natychmiasta zablokowane przez Stary milicyjne. O 3-ej nad ranem część protestujących kierowców wystoso"'- wała do mieszkańców Warszawy i Mazowsza apel. w kt.piazą m.in.: "Postanowiliśmy przemocy przeciwstawić spokój i cierpliwość. Czekamy do środy, do godz.12-ej na ulicach zabarykadowanych przez siły milicyjne /.../Jest nas 150 samochodów, mogłoby nas być tysiące. Chcemy jednak, żeby nasza manifestacja zachowała charakter ograniczony i symboliczny. Dołożyliśmy starań, żeby straty i szkody dla miasta ograniczyć do minimum". 4iQ5x od rana sytuacja bez zmian i Na skrzyżowaniu Marsząłkowąkiej i Al.Jerozolimskich gromadzą się tłumy,.ale panuje spokój j porządek. Protestujących kierowców odwiedzili z koncertem Jacek Fedorowicz i Jan Pietrzak. Red.Zarański wygłosił prelekcją o Powstaniu Warszawskim, a Sz.Jakubowicz o samorządach robotniczych. Kolejne prelekcje i występy organizowała Komisja Kultury przy ZR i Wszechnica Robotnicza. MO'blokuje wszystkie ulice prowadzące- do planowanej trasy przejazdu manifestacji. Zatrzymany jest ruch m. in na takich arteriach jak Al.Jerozolimskie, Nowy Swtat, Al.Ujazdowskie, Delwedercka. Na ulicach stoją ogromne ilości samochodów milicyjnych z pełnym wyposaieniem do walki z tłumem. Do późnego popołudnia buda milicyjna stała przed siedzibą Zarządu Regionu. Wychodzącego z budynku ZR dziennikarza, kt.kupił dwa plakaty, zatrzymali funkcjonariusze MO, oskarżając go o ich rozlepianie. Zwolniony został z komisariatu na Wilczej po telefonie Komisji Interwencyjnej Mazowsza. Do siedziby Zarządu Regionu nadeszły teleksy popierając ce uchwałę Zarządu i akcie protestacyjną wysłane m.in'. przez Komisje Zakładowe przy Uniwersytecie Warszawskim, WZPŚ "Syrena", Wyszkowskiej Fabryce Mebli,, CBKO Pruszków, Centrum, Badań Kosmicznych PAN, pr-:ertsięfc(orstwie PKS i przez Oddział NSZZ"Solidarność" w.makowie Mazowieckim. Poparcie dla akcji protestacyjnej Mazowsza wyraziły także załogi radomskich przedsiębiorstw transportowych, WSK Świdnik, ZBG w Katowicach, Petrochemia w Płocku i Zarząd Podregionu Tarnowskie Góry. Zakłady Radiowe im.mkasprzaka i Prezydium Zarządu Oddziału- w. Mławie wypowiedziały się przeciwko organizowaniu ulicznych akcji protestacyjnych, ponieważ narażają one ludzi na niebezpieczeństwo. W "Kasprzaku^zdecydowa>no się w imię jedności Związku przystąpić 5.08 do strajku, natomiast w Mławie KZ-y miały podjąć solidarnościowe akcje protestacyjne, ale nie strajkować. W nocy z 4.08_na T 5 ;.Q8 na'skrzyżowaniu Al.Jerozolimski^ i Marszałkowskiej odbyło się zebranie przedstawicieli załóg.biorących udział w demonstracji 1 Prezydium Zarządu Regionu. Przewodniczył członek ZR M.Miecznlkows ki z fks. Członkowie Prezydium byli zdania, że po zakończeniu strajku ostrzegawczego trzeba zjechać do baz. Zgodzili się z tym przedstawiciele PKS-u. Delegaci MZK postanowili, że autobusy nie zjadą ze ssrzyżowania, póki Rząd nie odblokuje tras. Stanowisko MZK poparli kierowcy pozostałych przedsiębiorstw transportowych, z tym że ostateczną decyzję uzależnili od wyniku konsultacji z załogami. Kierowcy zarzucali Prezydium złe przygotowanie przejazdu, złą,organizację, niezałatwienle pisemnej-zgody na przejazd. Uważali, że rezygnacja z przejazdu ustaloną trasą będzie przegraną. Członek Prezydium, T^Matuszyk wyjaśniał, że kontroli organizacji przejazdu podjęło się MPT /między kolumnami samochodów miały.jeździć taksówki z radiotelefonami/. Zb.Bujak mówił, że pro pagandowo sprawa jest już wygrana. Protest ----f.->ł sm. '

16 I INFORMACJE TYGODNIA. ważony, a pt La akcji nie spotka si,. rol«n. Mieszkańcy Warazawy są zmęczeni. Rano w: podejmie akcja, protestacyjna,, ale do strajku nie pty stąp)./powoływał eię tu także na opinie dzi- Ucznych/. Mówił, że. do tej pory ot - opagąndowy. Rząd po a to rio, ągania sprawy gro Po ' I opracowano komunikat /patrzt, o.»**/. Ustalono, że 5.07 o godz.12 samoohoft»-,.. kipa/ znowu forsow akcji protestacyjnej na skrzyżowaidy ich nie poparły, oł ni strajku regionu, zamontowany czął nadawać muzyk '.- demohłtracjł. Tekst apelu go rykiem klaksoono po infcerwenuczeatniczących w przydziału y,\ :eba jlikw 11, wałczyć o ooi strategiirm«gospodarczą aktualny <cja Izo zafund i ńtf n miasta i Polski.', zamierzano. Nie mosen. na rondzie, lecz w ktoś będzie nam w tym przeszkae ieezczs - na dłużej. Koiiczymy demonstraupierać się przy skręoie w. lewo. Mądry ipuja w sprawach drobnych. Pojedziemy pr ą potem obrócimy się do nich plecami. iał, że był za tym* aby pojechać prosto, a 'to :.wiązek nie powinien kłócić siej o głupidy rozpoczyna się, najtrudniejszy moment - walka uaimy wziąć w I ad 21? w zakładach. Jednak cho- samorząd w zakładach pracy, ale i o saairfców, który rozwiązałby problem mieszkali, wszystkich dziedz J 1 odzi O to, by Judzi załatwia' problemy. Należy więc walczyć o : iałyby władzę na swoim teren I. iła Związku nie polega na tym, żeby tu Stad, ale na tyra, żebyśmy umieli się zawsze tu BBty codzieri gotowi byli stać tu na skrzyżowaniu, KKP idzie jutro na rozmowy i być może takie po- :le nam potrzebne. ' O 12-ej, uruchomiono klaksony, zebrani odśpiewali hymn, po czym kolumna opuściła skrzyżowanie.(<tó) SEKCJE BRANŻOWE I ZAWODOWE S p o t k a n i e s e k c j i r o l n y c h. 1. w Gdafisku odbyło się zorganizowane przez KKP Istawi' tell is-tu sekcji rolnych dzia-- sądach. Regionalnych, w oparciu o proprzyjety przez przedstawicieli realonu gdańskiego..iniowany'przez OPSZ /patrz: Doki'..lenty, /., zebrani przedyskutowali problemy struktury organizacyjnej ruchu związkowego w rolnictwie uspołecznionym. Projekt przewiduje powołanie Krajowej iiekcjl Rolnej,której organem'wykonawczym będzie Rada Regionów i Rada Pro-. Regionów, skupiająca przedstawicieli Lch Regionalnych Sekcji Rolnych rozwiązywać -bę» ;. łemy lokalne. Rada Programom' utworzona z Krajowych Komis ji Koordynacyjnych skupi...lącyoh przedstawicieli Komisji Regionalnych Branży /ts,:. pracowników PGR, SPR, członków SKR/. Krajowa Komisja ftótjrdynaoyjna zaj-, mować się będzie sprawami branżowymi," powołają tez przy KKP KSZ2 "Solidarność" zespół problemowy d/3 gospodarki. żywnościowej. Zespół ten będzie mógł podejmować negocjacje na temat problemów gospodarki żywnościowej z upoważnienia Rady Regionów Krajowej Sekcji Rolnej. Ze- 1. brani przyjęli powyższy projekt struktury organizacyjnej ten sara projekt został przedstawiony w czasie żebrania' przedstawicieli Krajowej Komisji Koordynacyjnej pracowników przemysłu rolno-spożywczego. Po dyskusji t został Owąny. /AS/ w gdarfskim Domu Technika NO';' zostało zórganizowańe"pfzez sekretariat KKP spotkanie przedstawicieli saklych przy ZR. Zebrani mieli "w oparcia o projekt wstępnie przez przedst.roln. uspoł.reg. gdańskiego, dn i zaopiniowany przez OPSZ, przedyskutow.. cię struktury organizacyjnej związkowej ' 204 I - feranfty rolnictwa uspołecznionego "/patrz Dokumenty, a.10av', Opierać się ma ona o sskoora łonu KZ, Planuia Komisji Kog., KKK/ orać Łary-.torialnego w postaci sekcji rolnych przy ZR i 3«kcji. I połaci owej 1 "krajówek" powstania zespól bwy przy W onowano nazwać go zespołem goapi ażnlonle negdej* Rolnej Rady Regionów. Idea > jeat ttigłani stanowisk do net; przepływu infora'jqta. W dyskusji kryl-ykowai >" kcji rolnych skarżyli stę, ża działacza braniow.-i y-łlzują si Łonie ytykt lo zdania, ze KKK nie należy rozwiązywać tylko.' Wskazywano cadńośó. z zasj tego wariantu z- oał.awienia decyz i bla roamym komisjom Ud Delegat Mazowsza i tćii dzlałari mrs%dnik w '<.:. UOOzosci rolni! pro-. Lu/ rozmawiających I.'Mi/. feś'?hi2łsio 5 rolno- >l 5wań"y poprźed- 1 prz«3 :i. Wzbudził Ol) szereg kondtot, przede wszystkim obawy przed zdominowaniem ez którąś z bl przedstawiciele 19 sekaji.ziałająaych pi h Regionalnych^ Na ' spotkaniu p/ wano 1 przyjęto projekt 01-gniiJ zacji ruchu związkowego^w rolnictwie uspołecznionym, uiy przez OPSZ, /patrz >. Dokumenty, a.zotl/. ton przewiduj rajowej Sekcji Rolnej dzia: zyznach: - terytorialnej, ciałem wykonawczym na jowyni jest tutaj Rada -; oraz - problemowej z nadrzędną Radą Programową. Sprawy lokalne rozwiążą je Rada Regionów, która sku- 'ist. wszy :glonów Sekcji Rolnych. Nat,; iych branż /np. pracownikóii PGR, SPR, czł. SKR, eł,:eńtują tworzące Radę Programową, Krajowe koordynacyjne, skupiające przedst.poszczególnych Komlaji Regionalnych Branży. KK Koordynacyjne stanowią.przy KKP zespół problemowy d3 podarki żywnościowej; upoważniony przez Radę Regionów do prowadzenia negocjacji. S p o t k a n i e p r z o d s t a w i o 1 e 1 i K r a j o w y c h S e k c j i K o, o r d y n a c y j- n y c h K o mu n i k a c.j w Poznaniu odbył.') sie trzecie spotkanie przedstawicieli Krajowych Sekcji Koordynacyjnych Komunikacji /MKP/ /poprzednie spotkania - patrz: AS nr 25, s. 205, nr 26, s. 204/. Reprezentowane byłyi Międzyokręgowa Komisja Porozumiewawcza Kolejarzy, MKP, PKS, Krajowa Sekcja Budownictwa Kolejowego, KKP Pracowników PKS, KKP MARS. Krajowa Sek- uiików Drogownictwa, Komisja Porozumiewawcza Zjednoczenia ZMTK i ZNUS, MKP Pracowników Przedsiębiorstw Usługowych Kolei. Wie przybyli przedstawiciele LOT-u 1 żeglugi śródlądowej. Celem spotkania było uzgodnienie sposobu przeciwdziałania niewywi.ązywanlu się przez resort komunikacji z zawieranych porozumieli. Uczestnicy stwierdzili, że min. yd w rozmowach z poszczególnymi sekcjami prezentuje za każdym razem inne stanowisko. Uchwalono, że. zostanie powołana grupa robocza ż siedzibą w Szczecinie, która dokona przeglądu i ujednolicenia wszystkich porozumieli podpisanych przez-ministerstwo Komunikacji, Postanowiono zobligować kierownictwo resortu do podobnego zbilansowania podpisanych umów. Uczestnicy spotkania, wyrazili przekonanie, że celowym byłoby odwołanie całego kierownictwa resortu komunikacji. W związku z planowanymi na w Poznaniu rozmowami' przedstawicieli MKP, PKS z wicemln. Markowskim* postanowiono,, że w charakterze: obserwatorów wezmą w.nich udział przewodniczący wszyotkich sekcji pracowników komunikacji. Podstawowym tematem ma być samodzielność gospodarcza przedsiębiorstw. Zdecydowano, że jeżeli strc na rządowa będzie się uchylać od rozmów bądź odmówi przyznania takiej samodzielności, związkowcy zerwą negocjacje i nie podejmą Ich do czasu powołania nowego kierownictwa resortu. Wszystkie sekcje zostały zobligowane do opracowywania, i wcielania w życie koncepcji eupuorządu we własnym, zakresie, jednak w jego obronie występować będą wspólnie. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych.x Krakowa zaplanowało przeprowadzenie za kilka tygodni konkursu na dyrektora, w przypadku niezatwierdzenia jego wyboru przez władzę, akcję protestacyjną podejmą wszystkie sekcje.. Przedstawiciele PKP i 'PKS postanowili przeprowadzić wspólną akcję kontroli przewozu żywności-jednocześnie w pociągach i samochodach PKS w całym kraju',bądi wyrywkowo w poszczególnych okręgach. /"WiadomosJeł Onł»''» Poznart /..-

17 AS 27 INFORMACJE TYGODNIA. Rozmowy ws. k o m u n i k ą c.j i miejskiej odbyło się kolejne spotkanie Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ "Solidarność'" z kierownictwem MAGTiOŚ.Przedstawiciele Związku- omówili krytyczny stan zaopatrzenia w części zamienne oraz materiały gwarantujące prawidłową eksploatację taboru.wg informacji przedstawionej na'spotkaniu,w stosunku do istniejących potrzeb dostawy w I półroczu dla taboru autobusowego wyniosły: filtrów paliwa,powietrza i oleju - 32*,końcówek wtryskiwaczy - 15%,tłoków i pierścieni - 6*,wałów korbowych - 2%,akumulatorów - 12%,ogumienia - 40%,przy czym od kwietnia zniesiono dostawy opon.do autobusów Autosanu /w lipcu zaprzestano produkcji opon pozostałych typów/ oraz przerwano w lipcu dostawy olejów smarnych.odpowiednio dla taboru tramwajowego dostarczono: silników trakcyjnych i cewek - 25%, przekładni - 40%,części mechanicznych - ok.24% /w tym wózków jezdnych - 0%/,szczotek węglowych - ok 45% i bezpieczników - ok. 30*.W lipcu w całym kraju wyłączonych z ruchu było ok autobusów i 700 tramwajów.w największych aglomeracjach miejskich zmniejszono częstotliwość kursowania pojazdów na poszczególnych liniach od 25% do 40% w stosunku do i tak zmniejszonej częstotliwości letniej. W związku z tą sytuacją Prezydium Rady Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ "Solidarnośó" wystosowało do Prezydium Rządu oświadczenie,w kt. m.in. czytamy, "dalszy proces pogłębiania kryzysu w komunikacji miejskiej może się przyczynić do jej całkowitej "agonii" jeszcze w bieżącym roku./.../ Prezydium Rządu jak również kierownictwo resortu winr. sobie jednoznacznie uzmysłowi i, że komunikacja miejska jest niezbędnym 1 podstawowym ogniwem funkcjonowania pozostałych działów gospodarki narodowej"./krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej NSZZ "Solidarność"/ w kopalni "Moszczenica" odbył się strajk spow~odowany niezapewnleniem przewozu górników z miejsca pracy.przedsiębiorstwa komunikacyjne nie były w stanie zapewnić odpowiedniej ilości wozów ze względu na brak części zamiennych,gł. opon /patrz: WZD woj. katowickiego,s.201 /. /AS/ Rozmowy Między okręgowej Komisji Porozumiewawczej PKS z Ministerstwem Komunikacji odbyły się rozmowy pomiędzy MKP PKS NSZZ "Soli- Sarńolć" z przedstawicielami Ministerstwa Komunikacji. Tematem rozmów była realizacja porozumienia podpisanego w Szczecinie 2t>.ll.80, a w szczególności jego punktów dotyczących nadania poszczególnym oddziałom PKS statusu samodzielnych przedsiębiorstw oraz likwidacji zjednoczeń i zarządów oddziałów. Postulowano, aby do Ministerstwo przedstawiło projekt nowej organizacji PKS, który po konsultacjach zostanie wprowadzony w życie do W rozmowach nie uzyskano porozumienia, a MKP PKS wydała oświadczenie o zerwaniu rozmów przez przedstawicieli Ministerstwa. /"Gazeta Poznańska", / W "a.' p o w o ł y w a n 1 a Okręgowych komisji Koordynacyjnych Kolejarzy..2.7_,Qj._ Prezydium ZR NSZZ "Solidarność" Mazowsze podjęło uchwałę uznającą powoływanie i działalność ' Zarząd Oddziału NSZZ "Solidarność" w Wyszkowie Budynki dla służoy zdrowia. Okręgowych Komisji Koordynacyjnych Kolejarzy za niezgodne ze statutem Związku. Prezydium zaapelowało do Komiłęckiego o poparcie żądań ws przekazania budynku KM PZPR zaapelował do wszystkich KZ-tów na terenie woj. ostrosji już utworzonych aby się rozwiązały. /"Niezależność" na Przychodnię Lekarską dla dzieci /patrz: AS nr 11, /. s. 103; AS nr 23, ; AS nr 24, s. 205; AS nr 25, ś. 104> As nr 26, s. 203/.»»# *.* Ws. porozumieniapłacowego drzew i a r z y. 3_1_.07 w Bolesławowie przedstawiciele zwią w Ostrołęce wystosowała Mlędzyoddziałowa Komisja Poro 29*&1> teleks w tej sprawie do I S/r^etarza KW PZPR zków zawodowych działających w resorcie leśnictwa i przemysłu drzewnego podpisali porozumienie z przedstawlcla,- zumiewawcza NSZZ "Solidarnośó" woj. ostrołęckiego w Makowie Mazowieckim zapowiadając, w wypadku odrzucenia lami ministerstwa.dotyczy ono m.in. podwyżki płac obowiązującej od 1,08 /za lipiec wypłaci się wyrównanie/. przez władze postulatów Związku, podjęcie akcji protestacyjnej. Podwyżka obejmie tych pracowników resortu,których średni* 3ii22i podobnej treści teleks został na ten sam adres płace w T. półroczu 1981 r. były niższe od średnich krajowych w danej grupie zawodowej. skierowany przez Zarząd Oddziału NSZZ "Solidarność" w Ostrowi Mazowieckiej /tłx/ KKK Drzewiarzy i Leśników zdementował oświadczanie związku branżowego, który przypisał sobie zasługi "Solidarrfości"./AS/ O uregulowanlepolityki płaców e j Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego wystąpił do Urzędu Rady Ministrów o natychmiastowe,kompleksowe i uzgodnione ze związkami uregulowanie polityki płacowej.jednocześnie ZR wezwał wszystkie branżowe komisje regionalne 1 krajowe do przekazywania KKP pełnej dokumentacji spraw płacowych i zawieszenia indywidualnych pertraktacji oraz akcji strajkowych w tych sprawach. ZR nie poparł akcji protestacyjnej proklamowanej przez KZ "Solidarność" w Olsztyńskiej Fabryce Mebli./BIPS, 28.07/ Spotkanie środowiska 205 INICJATYWY SPOŁECZNE nn rzec:: ochrony ('» odbyło się w gdańskim Domu Technika NOT z inicja tywy sekretariatu KKP oraj Komisji Ochrony Środowiska regionu gdańskiego spotkanie związkowych działaczy na rzecz ochrony środowiska. Obecni byli przedstawiciele 17 regionów. Celem spotkania było przede wszystkim powołanie - przed kolejną turą negocjacji w Ministerstwie Zdrowia i w MAGT103 - ciała upoważnionego przez KKP ćfo prowadzenia rozmów z rządem. Pierwsze rozmowy prowadzone przez krajowe sekcje Służby Zdrowia i Służb Ochrony Środowiska doprowadziły do zawarcia porozumienia, zgodnie z którym m.in. miał być zniesiony zapis cenzorski na problematykę ekologiczną. Porozumienie przewidywało kontynuowanie rozmów v zespołach tema tycznych. Zebrani w Gdańsku wyznaczyli organizatorów 12 tdktch zespołów: ochrony wód, czystości powietrza, powierzchni gleby /wraz z podzespołem d/s Żuław/, skażenia żywności, ochrony przyrody, radiologii, problemu odpadów oraz współpracy przy reformie gospodarczej, kontaktów z komisjami zakładowymi, organizacyjno-prawny i ekonomiczny i ochrony przed nadzwyczajnymi'zagrożeniami. Będą one przygotowywały związkowe propozycje zapisów uzgodnień. Występujący kolejno przedstawiciele regionów Informowali 0 stanie zagrożenia środowiska i przeciwdziałaniu społecznym podjętym na ich terenie. Niektóre ZR powołały sekcje, które zajmują się: opracowaniem ekspertyz /Katowice, Małopolska/, zbieraniem informacji/mazowsze/, forsowaniem konkretnych inicjatyw. 1 tak Pozna/' stara się o powiększenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, Olsztyn dąży do utworzenia Warmińskiego Parku Krajobrazowego. W Lublinie, gdzie powstała mieszana Rada Ekologiczna przy wojewodzie, "Solidarnośó" chce m..ln. przeszkodzić w rządowych planach rozbudowy Huty Legnica, szczególnie szkodliwej dla środowiska. Sekcje przy ZR współpracują z miejscowymi oddziałami Polskiego Klubu Ekologicznego i uczelniami. Podejmują doraśne działania interwencyjne /np. na Śląsku w wypadku zatruć w zakładach/. W dyskusji ujawniły się dwie tendencje: część działaczy uważa, że Związek powinien ograniczyć się do kontrolowania nie wyręczając w pracy właściwych organów administracyjnych, część zaś chce mieć bezpośredni udział w decyzjach. Podkreślano potrzeb- oparcia ruchu o komisje zakładowe /zakładowe koła ochrony środowiska powstają m.in.i. Śląsku/, zwracano też uwagę na konieczność rozpatrywania zagrożenia środowiska z punktu widzenia zagrożeń na stanowisku pracy oraz rozwiązywania problemu ochrony środowiska w ramach reformy gospodarczej, która daje szansę uniezależnienia odpowiednich służb od dyrekcji 1 administracji. Mówiono też o konieczności natychmiastowej kontrakcji wobec skandalicznej propozycji lokalizacji kopalni węgla kamiennego na Suwalszczyśnie, co grozi katastrofą ekologiczną w tym regionie /AS/. W sprawię zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach. 28 i 07 A KZ NSZZ "Solidarność" przy Centrum Zdrowia Dziecka~wystosowała do Biura Interwencyjnego prky ZR NSZZ "Solidarność" Mazowsze apel o pomoc ws założenia w CZD przedszkola zakładowego, 1 Pomimo starań KZ oraz Dyrekcji CZD ha założenie przedszkola nie wyraził zgody Dzielnicowy Wydział Oświaty i Wychowania w Warszawie /tlx/. 22i.Zi Plenum ikms PZPR w Zambrowie podjęto uchwałę o nieprzakazywaniu budynku komitetu na przedszkole. W referendum /patrz: AS nr 23, s. 206, nr 25, s,. 2.04/ 74,8» członków partii wypowiedziało się za oddaniem komitetu na potrzeby społeczne, w tym ponad 40 % uznało, że powinno się tam mieścić przedszkole. Plenum zaproponowało oddanie dla przedszkola lokalu przychodni

18 <1&) INFORMACJE TYGODNIA ; zakładowej Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. /AS/. 3jX_0_7«Zarząd Oddziału NSZZ "Solidarność" w Ostrowl Mazowieckiej zwrócił się do kuratora w Ostrołęce z protestem przeciw jego decyzji odrzucającej możliwość przekazania na przedszkole parteru znajdującej się w budowie pracowni dydaktyczno-technicznej /mimo, że Rada Miejska zdecydowała się przekazać pomieszczenie na przedszkole/. Autorzy pisma zapowiadają, że w wypadku utrzymania decyzji Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Związek użyje wszel' kich form protestu przewidzianych statutem. /tlx/. 10.-O2._KZ NSZZ "Solidarność" Odlewni w Grudziądzu wystąpiła do Zarządu MKZ NSZZ "Solidarność" z apelem o przeprowadzenie demonstracji przed siedzibą Urzędu Miasta w związku z brakiem miejsc w przedszkolach oraz niewłaściwym traktowaniem postulatów "Solidarności" dotyczących tego problemu /tlx/. io-.ojjt Prezydium Zarządu MKZ NSZZ "Solidarność" w Grudziądzu wystąpiło z pismem do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego ws braku 200 miejsc w przedszkolach i niewłaściwej reakcji władz na podejmowane interwencje Związku. W piśmie czytamy m.in. "Słowna szermierka w obecnej sytuacji do niczego nie doprowadzi. Liczą się tylko konkretne działania 1 na takie oczekuje społeczeństwo. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się zorganizowania akcji protestacyjnej" /tlx/ «Powstanie Polskiej Partii Komunistycznej -proletariat 9.06 do Marszałka Sejmu, Przewodniczącego Rady Państwa oraz Prezesa Rady Ministrów wpłynęło pismo Informujące o utworzeniu Polskiej Partii Komunistycznej /PPK/ - Proletariat. W piśmie tym - jak podaje Przew. Komitetu Założycielskiego PPK, Paweł Góralski - stwierdzono, że brak ustawy regulującej rejestrację partii politycznych uniemożliwia działanie członkom PPK Proletariat, chociaż powoływanie pjrtii politycznych nie jest sprzeczne z art. 84 Konstytucji PRŁ. łjjźwiązku z tym P. Góralski w w/w piśmie zwraca się z prośbą o zapewnienie członkom PPK - Proletariat bezpieczeństwa i umożliwienia działalności partyjnej./as/ Powstanie Ruchu Harcerstwa Polskiego w Gorzowie.W Gorzowie Wlkp. powołany został Ruch Harcerstwa Polskiego. Swą orientację określa jako katolicką, chce być niezależny od Zwią»ku Harcerstwa Polskiego. RHP wydał deklarację, w której czytamy, że ma on na celu "wychowanie Polaków na nauce Chrystusa, dla Boga, Ojczyzny i Narodu". /Si API, 3.08./. WŁADZA A SPOŁECZEŃSTWO * ZR w Legnicy o PZPR w TV Wrocław odczytano tekst protestu KM PZPR- 'i organizacji partyjnych w Polkowicach w sprawie rozlepionych przez "solidarność" plakatów: "Obniżką norm żywnościowych pierwszym sukcesem IX Zjazdu Partii" Prezydium ZR w Legnicy przesłało do TV Wrocław 1 red. "Rozmaitości" \\i>t, w którym pisze, że IX Zjazd PZPR nie spełnił oczekiwań społecznych, ponieważ nie opowiedział się za szybkim wprowadzeniem społecznej wersji reformy gospodarczej i nie zmienił swego negatywnego stosunku do "Solidarności". W dalszym ciągu Związek nie ma dostępu do Środków masowego przekazu, a w audycjach z udziałem jego przedstawicieli manipuluje się ich wypowiedziami. Jedynym efektem Zjazdu - stwierdzają autorzy listu - jest obcięcie norm żywnościowych bez konsultacji ze społeczeństwem. W związku z protestem organizacji partyjnej Pdkowic, ZR stwierdza, ze społeczeństwo woj. legnickiego pracuje tak jak dawniej, a jeśli spada produkcja - to wyłącznie z powodu braku surowców lub zniszczonego parku maszynowego. Górnicy, mimo, że niedożywieni, nie zmniejszyli wydobycia. W tej sytuacji wezwania povkowlckich instancji partyjnych do porządnej pracy brzmią jak kpina. "Partia tylko wów r czas może liczyć na autentyczne osiągnięcia - czytamy ' w liście - kiedy uzna wolę narodu za swój program. Plakaty zostaną zmienione, wtedy kiedy partia poprze społeczny projekt reformy gospodarczej - piszą związkowcy z Legnicy, /ii* /. Spotkanie z po s ł e m. 6^07,. w Kombinacie Maszyn Włókienniczych w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli łódzkich zakładów pracy z posłem na, Sejm F.Lesińską. Tematem spotkania były założenia reformy gospodarczej oraz projekty ustaw o zw. zawodowych, samorządzie pracowniczym, cenzurze i przedsiębiorstwie państwowym. F.Lesińską zobowiązała się przekazać postulaty zebranych do odpowiednich komisji sejmowych. /"Solidarność Ema-Elester 1 OBR ORAM", /. - < 206 P r o t e s t p r z e c i w k o m i a n o w a n i u kuratora w Kielcach Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wystosował na ręce ministra oświaty i wychowania protest przeciwko mianowaniu kieleckiego kuratora szkolnego bez wcześniejszej konsultacji ze środowiskiem oświatowym regionu /patrz: AS nr 26,s. 204/./tlx'/ Ood wołanie władz wojewódzkich w Tarnobrzegu ZR "Ziemia Sandomierska" poszerzony o przedst KZ-tdw rejonu Tarnobrzegu na, nadzwyczajnym posiedzeniu ocenił realizację postulatów zgłoszonych do Urzędu wojewódzkiego od sierpnia ZR stwierdził niekompetencję władz wojewódzkich i zwrd clł się do premiera Jaruzelskiego o odwołanie woj. W.Bobka, wicewoj. J. Misiaka, prokuratora woj. H.Sołgi i lekarza woj. T.Słokę z dn W przypadku niespełnienia żądań ZR zwróci się do załóg zaakceptowanie akcji protestacyjnej po /l-godzinny strajk ostrzegawczy, strajk właściwy w wybranych zakładach pracy /tlx ' Poparcia dla społecznych projektów ustaw. 25j07... Załoga Fabryki Maszyn Budowlanych w Szczecinie podjęła rezolucję protestującą przeciw "próbie zastępowania reformy gospodarczej podwyżka cen artykułów pierwszej potrzeby". Jed nocześnie Załoga zażądała uchwalenia przez Sejm PRI, ustawy o przedsiębiorstwach i o samorządach pracowniczych w wersji zaproponowanej przez Sieć wiodąrych zakładów Pracy /BIPŚ, / Rada Pracowniczo i Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Instytutu Organizacji Zarządzania l Ekonomiki Przemysłu Budowlanego "Orgbud" w Warszawie wysłały do Komisji Prac Ustawodawczych w Sejmie list otwarty. Autorzy listu stwierdzili, że Społeczny projekt ustawy o przedsiębiorstwie i samorządzie powinien być podstawą przyszłej ustawy sejmowej 1 zaapelowali do posłów o wniesienie go pod obrady Sejmu. Zwrócili się róv;nież do wszystkich zainteresowanych reformą gospodarki o przesyłanie do Komisji opinii o projekcie Sieci /tlx/._ 29 01_ Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność"* Regionu Śląska i Zagłębia y/ydało uchwałę popierającą społeczny ruch samorządowy. Jednocześnie delegaci uznali, iż przedstawiane przez rząd projekty ustaw o samorządzm i przedsiębiorstwie państwowym nie odpowiadają zasadom autentycznego samorządu pracowniczego. WZD uznało również za niedopuszczalne wniesienie pod obrady Sejmu projektu ustawy o związkach zawodowych, arbitralnie zmtf nionego w stosunku do tekstu opracowanego przoz stronę rządową wspólnie z przedst.. "Solidarności". /tlx/ KZ ZBIM "Cuprun" zaapelowała do społeczeństwa o zobowiązanie posłów ze swoich regionów do głosowania przeciw rządowym projektom ustawy o cenzurze, przedsiębiorstwie państwowym i samorządzie pracowniczym. Prezydium ZR NSZZ "Solidarność" Regionu "Pobrzeze" wystosowało do posłów z tego regionu imienny apel wzywający do głosowania w Sejmie za społecznymi projektami ustaw o cenzurze, przedsiębiorstwie państwowym i samorządzie pracowniczym. Autorzy apelu stwierdzają, że "w odczuciu społecznym jakiekolwiek głosowanie za rządowymi projektami ustaw'/.../ będzie odebrane jednoznacznie jako kolejna próba zamachu władzy, która zwie się ludową, na wolę narodu" /tlx/ Zakładowa Komisją Związkowa NSZZ 'Solidarność" Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie wydała oświadczenie, wjetórym czytamy: "Z uwagi na brak wiarygodnego programu rządowego uważamy, że konieczne jest natychmiastowe rozpoczęcie działań w ciuchu społecznych projektów ustaw o samorządzie pracowniczym i przedsiębiorstwie społecznym.". /"Jedność", /. SAN0KZAD PRACOWNICZY I REFORMA GOSPODARCZA Sieć w Bydgoszczy 28-30^07. w Bydgoszczy odbyło się kolejne zebranie Sieci organizacji zakładowych NSZZ "Solidarność" /poprzednie relacjonowaliśmy w AS nr 14, s. 401; nr 15, s. 204; nr 22, s. 208/. Na obrady przybyli przedstawiciele Społecznego Komitetu Reformy Gospodarczej z Warszawyo Grupy Roboczej na Rzecz Tworzenia Samorządów, w skrócie Zwanej Srupą lubelską /patrz AS nr 24, s / oraz FSM Bielsko-Biała. Prowadzący zebranie J. Mllewski/OKP. PAN/ zaproponował omówienie reakcji w kraju na działanił. Sieci, zwłaszcza po atakach ze strony partii 1 środków masowego,przekazu. Zaproponował też dalsze kierunki prac Sieci: opracowanie poradnika samorządowca t ocena rządowej propozycji wyjścia z kryzysu i dalszej strategii gospodarczej, z tym, że stosowna rezolucja powinna być złożona w Sejmie przed rozpoczęciem sesji > AS «

19 AS 27 INFORMACJE TYGODNIA. struktura współdziałania samorządów pracowniczych i rola w tym Sieci< wypracowanie jednolitego stanowiska Związku ws reformy społeczno-gospodarczej; formy współpracy ze Społecznym Komitetem Reformy w Warszawie, Ł Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych w Krakowie* tzw. Grupami Lubelską i Łódzką; układy zbiorowe; polityczna reprezentacja ludzi pracy; poprawa funkcjonowania Sieci. W wyniku dyskusji przedstawiciele Sieci zaakct^ towali porządek obrad. Pojedyncze zastrzeżenia wzbudził tylko punkt o politycznej reprezentacji ludzi pracy. Przedst. ZUT "Zgoda" /Świętochłowice/ stwierdził, że nie tylko nie będzie uczestniczył w dyskusji na ten temat, ale zgłosi nawet votum separatum w razie podjęcia jakichkolwiek oświadczeń 1 w tej sprawie. Ponadto omawiana była kwestia obniżki przydziałów mięsa. Przedst. St. Im. Marskiego, Portu Szczecińskiego.1 ZPB im, Marchlewskiego odczytali teksty rezolucji podjętych przez załogi. Rezolucje te włączono do dokumentów zebrania /patrtfas wibfa^gs/,, Mówiąc o atakach na Sieć ze strony PZPR i środków masowego przekazu /por.; AS nr IH, s.soł/ dyskutanci stwierdzili, że wpłynęły ona naczęść opinii publicznej, w tym 1 załóg, że wielu wystraszyły. Jednak spotkania w zakładach, skupionych wokół "oczek Sieci", a także rozpowszechnianie materiałów o przedsiębiorstwie społecznym i uruchomienie punktów konsultacyjnych zmieniły sytuację na lepsze. Potrzebna jest Ofensywa informacyjna. Nie wszę-. dzie jest tak dobrze, jak w Krakowie, gdzie w przeddzień Zjazdu telewizyjna "Kronika Krakowska", zaprezentowała wystąpienie E. Nowaka z Sieci /Huta Im. Lenina/.S.Zając z kopalni "Wujek" oświadczył m.in. "...,. "nawet w kopalni "Wujek",gdzie ' tyle włożono pracy,informacja ni dociera do przeciętnego członka Związku". Dodatkowym punktem obrad, a następnie^przedmiotem prac jednego z zespołów roboczych stały stępmiany w projekcie ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. Padały m.in, propozycje wprowadzenia poprawek w tych punktach, które budzą największe kontrowersje, jak również uwzględniania opinii Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych i. innych specjalista,,'-. Wyrażano też pogląd, źę niezbędne jest uzupełnienie projektu Sieci o opracowanie nt. systemu finansowego z jednej strony i o odpowiedź na najczęściej powtarzające się zarzuty*z drugiej. E. Nowak /HiŁ/ przyznał, że niektóre zastrzeżenia wobec projektu trafiają mu do przekonania. Przygotowując się do dyskusji z rządem trzeba wygładzić pewne niefortunne sformułowania - powiedział. Z. Rudnik /Zastał/ stwierdził, że nieprecyzyjne są określenia dot. własności. Ale tak naprawdę stronia rządowej nie podoba się przede wszystkim zasada mianowania i odwoływania dyrektora, ód której nie możemy, odstąpić. Atak idzie jednak nie w to miejsce, lecż^tzn. na sprawy własności. Podobnie argumentowali ci, którzy relacjonowali spotkania z posłami na Sejm, organizowane przez Sieć w wielu regionach. Czasami posłowie zmieniają 'zdanie po zapoznaniu się z projektem, ale często /elbląskie/ nie rozumieją do końca jego treści. Dużo miejsca zajęła s"prawa wzajemnych relacji między Siecią, Związkiem a samorządami. Z zadowoleniem powitali uczestnicy zmianę stanowiska Wałęsy i większości KKP wobec poczynali Sieci 1 koncepcji przedsiębiorstwa społecznego /patrz AS nr 26, s. 302/, zachowując przy tym pełną świadomość, że istnieje ciągle silny opór zarówno w KKP,jak«regionach nawet wobec l&ltjmidit* mieszania s^i^htisprawy samorządów. Niektóre remony poparły działania na rzecz samorządów, inne a* rptują także Sieć, ale są też takie, np. Łódź, gdzie istnieją na tym tle konflikty. Powstają też inne problemy; przedst. ZM "Ursus", J. Kaniewski stwierdził, że w regionie "Mazowsze" właśnie duże zakłady mają kłopoty z tworzeniem samorządu. PotyaU-W"^»"*? nawet z rezerwą '. lokalne porozumienia samorządów, gdzie - ze względu na specyfikę regionu-zaczęły w pewnym momencie ; dominować instytucje 1 małe zakłady. Niektórzy uczestnicy byli zdania, że Sieć jest zbytnio utożsamiana z samorządami /ZNTK Bydgoszcz, Stocznia Gdańska/, że trzeba dać im się oddaielić, uzyskać autonomię. Sieć ma wiele innych spraw - np. trzeba się przygotować do wyborów do tad fiarodowych. H.Szyc ze Stoczni Gdańskiej wysunął nawet propozycję utworzenia Rady Koordynacyjnej Samorządów w skali kra-.; jówej. Były głosy s:a i przeciw. Niektórzy bali się ', "czapki" instytucjonalnej, inni uważali, że za wcześnie. Zwolennicy Rady.', perswadowali, że nie chodzi o lh~; stytucjonalizację, alełpomoc dla samorządów. Jak«ten, który w KKP reprezentuje bardzo sceptyczne stanowisko wobec angażowania się,związku w działania na rzecz samorządów pracowniczych, wystąpił współgospodarz zebrania, J. Rulewski. Stwierdził on m.in., że jego zastrzeżenia to nie negacja, że mają charakter taktyczny. Jako przewodnlca#%rupy związkowej, która negocjuje sprawy gospodarcze z rządem, zadaje sobie pytanie: ą ćo damy społeczeństwu jak samorządy nie wypalą? "" : " : 207 L'[9) Zwłaszcza przy katastrofalnym stanie gospodarki - czy może istnieć taki doskonały element w warunkach katastrofy, czy to nie przypomina instalowania komputera w buszu, czy to aby nie najbyojfłwdroga do kompromitacji samorządu? Nie należy chyba przeć tv-ft lilnit ku reformie - mówi dalej Rule#ski - gdyż oznaczać to może zamknięcie dla innych rozwiązań, tu wymienił przykładowo reprywatyzację małych przedsiębiorstw i handlu.- Trzeba się przestawić na szerszą formułę działania. Sieć jest krytykowana jako ruch, który zrodził się przede wszystkim w dużych kombinatach "^hm<?,<wy-k środki'produkcji. Obecny protest robotniczy skierowany jest - stwierdził Rulewski - przeciw sytuacji na. rynku, jego przedmiotem nie ieot kwestia władzy w przedsiębiorstwie- "Rynek to ważny element społecznego teatru, robotnik tam znajduje odpowiedź, kim jest w społeczeństwie; jak się go ceni".. Obecny Sejm - powiedział na koniec - nie jest wiarygodny dopóty, dopóki nasz ruch go nie zmieni, słuszne jest przygotowywanie się już w tej chwili do wyborów do rad narodowych. Powinno powstać albo kilka list, albo kilka programów; "chodzi o niszczenie struktur, bo 0 remoncie nie ma mowy" Przemówienie Rulewskiego zebrani przyjęli z wielkim zainteresowaniem oie '" 1 mieszanymi uczuciami. Odpowiadano mu, że wokół Sieci bynajmniej nie skupiają.się wyłącznie przedsiębiorstwa produkcji środków produkcji, a wypracowany przez nią projekt ustawy o przedsiębiorstwie epołecznym będzie łatwiejszy do zastosowania w średnich i małych zakładach, niż wielkich kombinatach Z kryhyką niektórych poczynań Sieci wystąpili też przedstawiciele Grupy Lubelskiej. Zarzucali jej oni, że nie przyjmuje nowych członków, że działa poza strukturą Zarządów Regionalnych. Niektóre zakłady, jak Petrochemia Płocka, a nawet pm"t. śląskie kopalnie przyłączyły się do Grupy, a nie do Sieci. Nie wszystko co Sieć robi spotyka się ze zrozumieniem 1 aprobatą załóg Celem Grupy Lubelskiej, jest wypracowanie - nie przeciw Sieci, lecz we współpracy z nią i Innymi społecznymi ugrupowaniami - form strukturalnych dla samorządów pod auspicjami zarządów "regionów, sformułowanie stanowiska Związku wobec samorządów. Grupa proponuje stwc-, n*nf&póro«ilm.tenia Międzyregionalnego na Rzecz Samorządów Pracowniczych. Wystąpienie Grupy Lubelskiej nie spotkało się zrazu z aprobatą niektórych przedstawicieli Sieci, Zarzucano jej próbę nadmiernego mnożenia struktur 1 rozpraszania sił. W trakcie prac w zespołach roboczych uzgodniono jednak wstępne porozumienie, jako jedyny'warunek stawiają? uznanie za podstawę projektu Ustawy o przedsiębiorstwie,społecznym - co się też stało, chi. Grupa miała pewne własne koncepcje w tej materii- Dyskusję na zebraniu plenarnym i w zespołach roboczych wzbudziły kwestie taktyczne. Część uczestników, przede wszystkim E. Nowak % HiŁ i H.Urban ż FSM, proponowała, motywując to zresztą żądaniem swoich załóg, ab\ w razie narzucenia przez rząd własnych projektów ustaw o przedsiębiorstwie i samorządzie Sieć wycofała się na stanowisko czysto związkowe, wysuwając żądania i ogłaszając bojkot wszelkich poczynań reformatorskich. Odmienny pogląd wyraził J. Kuśmierek, organizator KARY /Krajowa Agencja Robotniczych Aktualności/l obserwator twierdząc, iż wprost przeciwnie - w takim przypadku należy narzucić własny model jako fakt dokonany, za którym stanie cała siła załóg. W dyskusji zasygnalizowano kilka ważnych problemów: samorządu terytorialnego obok pracowniczego /obecność Związku w miejscu zamieszkania^- produkcji ubocznej dla rolnictwa /niektóre zakłady Sieci, jak WSK PZL Rzeszów już ją podjęły/i in. Większością głosów odrzucono propozycję rozszerzania' Sieci /chodziło o włączenie po jednym zakładzie petrochemii, motoryzacji, produkcji narzędzi, r maszyn rolniczych, energetyki/. Stwierdzono, że zakłady takie mogą się włączyć - i włączają - do istniejących "oczek' Sieci. Na zaitończenie pierwszego dnia obrad powołano zespoły robocze: do interpretacji ustawy o przedsiębiorstwie społecznym /plus poradnik samorządowca/; do zajęcia stanowiska wobec rządowego projektu wyjścia z kryżysu;do opracowania taktyki sieci /stosunek do innycji inicjatyw o podobnym charakterze 1 celach, polityczna reprezentacja ludzi pracy, zmiany w regulaminie Sieci/, Dyskusja w zespołach roboczych toczyła się 29 i Na zebraniu plenarnym podjęto decyzje w następujących kwestiach: - wprowadzono autopoprawki do projektu ustawy /patrz Dokumenty, a304/ o przedsiębiorstwie społecznym. Jest ich niewiele, gdyż autorzy wyszli z założenia, że przewracanie projektu"do góry nogami" wprowadzi chaos w świadomości opinii publicznej; będzie jeszcze czas na doskonalenie.projektu, chodzi o zasadę, najrazie trzeba poprawić punkty, które przez swój brak precyzji śą najbardziej atakowane; dyskutowano zwłaszcza kwestię własności - aby uniknąć zarzutów o "własność grupowa"

20 (;. i INFORMACJE TYGODNIA. zdecydowano się w końcu na sformułowanie, że przedsiębiorstwo społeczne dysponuje powierzoną mu częścią majątku ogólnonarodowego; spory wywołała też sprawa statusu dyrektora 1 art. 60 projektu, wyłączającego szereg przedsiębiorstw, m.ln. banki; reprezentujący "oczko" Pafaragu bankpwlec z Wrocławia zwracał kilkakrotnie uwagę na to, ze brak samorządności banków może ja uczynić powolnym narzędziem w ręku władz zmierzających do ubezwłasnowolnienia przedsiębiorstwa społecznego; - wypracowane przez zesp-*! roboczy stanowisko w sprawie rządowych propozycji wyjęcia z kryzysu uznano za zbyt ogólnikowe aby je wysłać do Sejmu; włączono je do komunikatu /patrz: Dokumenty, s.30*/i - dokonano szeregu zmian w regulaminie funkcjonowania Sieci /patrz s Dokumenty, s.so^! - postanowiono nawiązać stałą współpracę z podobnymi ugrupowaniami społecznymi; - w ramach tematu "polityczna reprezentacja ludzi-pracy" postanowiono jedynie, że Sieć podejmie próbę zaproponowania zmian w ordynacji wyborczej do rad narodowych; - wypowiedziano się negatywnie ws obcięcia przydziałów mięsa i oddawania części kartek, do stołówek zakładowych; - uchwalono po dyskusji odpowiedzi Sieci na najczęściej powtarzane zarzuty i uwagi krytyczne /patrz Dokumenty, s.3di/. Na zebraniu przyjęto też propozycję przedstawicieli Społecznego Komitetu Reformy Gospodarczej, aby wziąć udział w II ogólnopolskim spotkaniu samorządów pracowniczych w Warszawie dla pcparcis złożonego w SejmiŁ projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. Następne zebranie Sieci odbędzie się br. w Rzeszowie, gospodarzem jest WSK PZL Rzeszów. Oprać: Jerzy Zieliński Apel Społecznego Komitetu. Reformy Gospodarczej. j)? fl &7. SKRO wystosował opel do Kómis"jl Sejmowych, Rządu, KKP "Solidarności" i przedstawicieli "Sieci" o rozpoczęcie rozmów na temat ustaw o samorządzie 1 przedsiębiorstwie społecznym. Komitet stwierdził, że forsowani" przez Rząd projektów ustaw o przedsiębiorstwie społecznym i samorządzie, które nie uzyskały akceptacji społeczeństwa budzi niepokój. Zdaniem SKRG ustawy nleuwzględr.lająee postulatów i oczekiwań ruchu samorządowego doprowadzą do wzrostu napięcia 1 mogą już w fazie wstępnej podważyć zaufanie społeczeństwa do rozwiązań proponowanej reformy 'gospodarczej. /B1PS, /. Spotkanie grupy roboczej d/s Współpracy samo x, zadów pracowniczych, w Lublinie odbyło clę 1-sze posiedzenie - powołanej na konferencji nt. "Solidarność' a samorząd pracowniczy" /Patrz AS nr 24, s. 208/ - grupy roboczej d/s międzyregionalnych inicjatyw współpracy samorządów pracowniczych. Wyznaczono punkty konsultacyjne /ZR środkowo-wschodniego, ZR Ziemi Łódzkiej, KZ przy Petrochemii w Płocku, KZ przy kopalni "Manifest Lipcowy", KZ Samorządu Pracowniczego przy FSO w Warszawie/. Zaplanowano akcję lnformacyjno-propagandową nt. samorządu /kolportaż materiałów, konferencje, odczyty, szkolenie działaczy/. Podjęto się Inicjowania porozumień i współdziałania między tworzącymi się komitetaml założycielskimi samorządu i radami pracowniczymi. W ramach poparcia dla działań Społecznego Komitetu Reformy Gospodarczej zdecydowano zwołać w Warszawie ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli samorządów. Ustalono, że tematem najbliższego spotkania /6.08. w Lublinie/ będzie problematyka zjednoczeń 1 zaopiniowanie rządowego projektu ustawy o przedsiębiorstwie. /tlx/ odbyło się w Warszawie po^te^dzęnj.e zespołu roboczego /przedstawiciele "Sieci"^Regionalnej Komisji Porozumiewawczej Samorządów 1 członkowie Społecznego Komitetu d/s Reformy Gosoodarozej/ przygotowującego ogólnopolski zjazd samorządów w warszawie /AS/ Porozumienie na rzecz reformy ZR Ziemi łódzkiej zaproponował na posiedzeniu KKP , aby Związek ustanowił społeczny nadzór nad reformą~gospodarczą. 3] ii 07 i odbyło się w Warszawie spotkanie, na którym przedyskutowano koncepcję "porozumienia na rzecz reformy". W proponowanym porozumieniu wzięliby udział przedstawiciele "Solidarności", samorządów pracowniczych* NSZZ RI, Cieci wiodących Zakładów Pracy oraz Społecznego Komitetu Reformy Gospodarczej, a jego głównym zadaniem byłoby zorganizowanie 1 konsolidacja społeczeństwa w celu przeprowadzenia reformy gospodarczej zgodnej ze społecznymi żądaniami. ZR Ziemi Łódzkiej zwrócił się do innych zarządów regionalnych o przygotowanie stanowiska w tej sprawie na najbliższe posiedzenie KKP. /tlx/ 208 AS 2? W sprawie likwl da c j i Z j e d n o e a.e n i a "Predom". KZ "Solidarności" w ZMB Predom-Metron" w Toruniu zwróciła 3lę do 21 zakładów Zjednoczenia "Predom" z propozycją podjęcia wspólnej akcji w celu llkwldacj l Zjednoczenia "Predom". Komisja' opowiedziała się za przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w proponowane przez Sieć przedeiębiorstwr. społeczne. "Oczekujemy, że wprowadzenie autentyczne) reformy gospodarczej, a w tym i likwidacja zjednoczeń przyniesie naszym przedsiębiorstwom konieczną niezależność" - pisze komisja. KZ planuje zorganizowanie wspólnego spotkania Rad Pracowniczych i Komisji Zakładowych zakładów ^jednoczenia "Predom", na którvm podnęte zostaną decyzje ws likwidacji Zjednoczenia /'&] "Wolne Słowo" nr 6b, /. O usunięcie dyrektora KZ NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstwa RemontOWC-DudoW" lanego "Zremh" w Poznaniu ogłosiła gotowość strajkową zapowiadając na trajk ostrzegawczy. KZ domaga się odwołania ze stanowiska Dyrektora zakładu oraz pociągnięcia do odpowiedzialności ludzi, którzy doprowadzili przedsiębiorstwo do stanu zaurażalącego jego likwidacji /"Wiadomości Dnia", Poznań /. W OBRONIE KONSUMENTA "Solidarność" wobec sytuacji r y-n k o w e j. Planowana podwyżka cen artykułów żywnościowych 1 obniżenia norm reglamentowanego mięsa w połączeniu ze stale pogarszającą się sytuacją zaopatrzeniową doprowadziły do wzrostu napięcia w kraju. Załogi, komisje zakładowe, walne zebrania-delegatów, zarządy regionalne w oświadczeniach, uchwałach, rezolucjach i apelach protestowały przeciwko decyzjom Rządu, krytykując władze państwowe i administrację za ich nieudolność,. Powtarzały się głosy, iż Rząd nie wywiązuje 3ię ze swoich obowiązków, nie- Uczy się z opinią publiczną. Oto niektóro wypowiedzi: "Rząd nia wykorzystał wszystkich możliwości w zakresie poprawy stanu na rynku mięsnym /niewłaściwa organizacja handlu* dysiryl-uc j/' marnot»:av.'stwo, zło przechowywanie./ /KZ pr?.y WZH"R iwai','' Warszawa, 27.07/ "Żądamy dokonania rzetelnego bilansu żywności w kraju 1 podjęcia działań mających na celu szybką zmianę sytuacji rynkowej. Uważamy, żo Rząd miał dużo czasu na przeprowadzenie tych prac. Jeżeli czas ten został roztrwoniony, domagamy się oci Rządu \ aparatu gospodarczego wszystkich szczebli zdwojonego wysiłku, lepszej pr.łcy 1 w konsekwencji decyzji poprawiających tragiczną sytuacją polskich rodzin. Społeczeństwo nie może dłużej ponosić konsekwencji nieudolności i opieszałości apatatu gospodarczego" /Prezydium ZR Wielkopolska, 28.07/ "Domagamy się od Pządu przedstawienia w ciągu trzech tygodni plami usprawnienia zaopatrzenia, likwidującego wielogodzinne kolejki po artykuły objęte reglamentacją, jak również po mleko i jego przetwory, których wieś produkuję pod dostatkiem" /WZD Katowice, 29.07/ "Nieudolność władz we właściwym reagowaniu na podotawow wy problem, jakim jest wyżywienie narodu bardzo nas niepokoi. Nie zgadzamy się, aby skutki, tej niudolności zrzucać na społeczeństwo" /KZ przy OZOS"Stomil", Olsztyn,. 3.08/ "Zamiast obniżania norm żądamy prawidłowej organizacji skupu żywca 1 dystrybucji przetworów mięsnych, co z pewnością poprawiłoby stan zaopatrzenia rynku" /hz przy - ']. BPPP "Folfa", Warszawa, 31.07/ "Załoga nigdy nie zgodzi się na żadne tymczasowe obniżenie norm, uważając, że jest to forma akceptowania bałaganu administracyjnego i krańcowej nieudolności systemu /KZ przy fnitra-unlma, Warszawa, 30.0// "Rezerw szukać szukać należy nie w obniżeniu i tak szczupłych racji mięsa, ale na przykład w uporządkowaniu sprawy wydawania kartek, ponieważ w skali kraju wydano milion kartek za dużo" /KZ przy FŁT"Iskra", Kielce, 31.07/ Wypowiadając się ws konkretnych posunięć władz, ogniwa "Solidarności" stwierdzają najczęściej, iż podstawowym problemem jest w chwili obecnej sprawa reformy gospodarczej. Przytaczamy niektóre głosy: "W związku z piętrzącymi się przykładami ni/oe/iolnoścl 1 opieszałości władz państwowych i wojewódzkich w rozwiązywaniu bieżących problemów gospodarczych' żądamy natychmiastowego podjęcia właściwych działań i jak najszybszego przedstawienia społeczeństwu polskiemu kompleksowego programu reformy gospodarczej. Bez tego programu nie może być żadnej podwyżki cen ani też zmniejszenia uzgodnionych racji żywnościowych" /załoga ZCH"Police", 28.07/ "Decyzję c obniżeniu norm mięsa traktujemy jako kolejny akt mający na celu wzniecenie napięcia społecznego w kra-

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków masowego ruchu oporu

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Premierze! w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją części przepisów, które określają system wpłat janosikowych dla samorządów

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE. Sejm i Senat

WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE. Sejm i Senat WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE Sejm i Senat GŁÓWNE CECHY PARLAMENTU W RP Parlament jest jedynym organem ustawodawczym w Polsce. Parlament (zwłaszcza izba sejmowa) pełni też inne funkcje kontrolną i kreacyjną.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. PROJEKT Ustawa z dnia o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Art. 1. W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 340/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSA del. do SN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 3/2014/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 2.01.2014r Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna opracowania: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. dot. RPO-619466-II/09/PS 2009-11- O k

m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. dot. RPO-619466-II/09/PS 2009-11- O k m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH dot. RPO-619466-II/09/PS WPŁ. 2009-11- O k ZAL. NR Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 240/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Warszawa, dnia 03 stycznia 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA KRK 01/III/2012 Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Szanowny Panie Dyrektorze W odpowiedzi na zapytanie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy:

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy: Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 53-55 i art. 57 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688 USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Art. 1. Ustawa reguluje tryb postępowania w sprawie wykonywania

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej,

D E C Y Z J A. po rozpatrzeniu wniosku Pani adres do korespondencji: o udostępnienie informacji publicznej, SKO.4103.1507.2012 Koszalin, dnia 1 czerwca 2012 roku D E C Y Z J A Na podstawie: art. 104 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORCZYCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z dnia 21.06.1996 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Staroszczyk i Siałkowska - kolejny sukces

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Staroszczyk i Siałkowska - kolejny sukces Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Staroszczyk i Siałkowska - kolejny sukces Zob.: Wyrok w sprawie Staroszczyk przeciwko Polsce, Wyrok w sprawie Siałkowska przeciwko Polsce Dnia 22 marca 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi wniesionej w związku z niewydaniem przez organ rentowy decyzji w sprawie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 października 1994 r. II URN 23/94

Wyrok z dnia 25 października 1994 r. II URN 23/94 Wyrok z dnia 25 października 1994 r. II URN 23/94 Rolnicza spółdzielnia produkcyjna nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy od wypłat na rzecz swych członków, z tytułu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI kontrola realizowana przez: 1. sądy powszechne 2. sądy administracyjne 3. sądy powszechne i sądy administracyjne Polska? model

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA USTRONIE MORSKIE 2001 ROK Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 4/2001 z dnia 17 listopada 2001 r. 2 3 Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE PARLAMENTARNYM

MONITORING PROCESU LEGISLACYJNEGO NA ETAPIE PARLAMENTARNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Data zakończenia prac nad raportem: 2016-02-16 2. Czy proces legislacyjny został zakończony (w jakikolwiek sposób)? 3. Autor raportu (imię i nazwisko): Wojciech ROGOWSKI

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami

Bardziej szczegółowo

w dniach 6-9 marca 2012 roku

w dniach 6-9 marca 2012 roku Projekt z dnia 27 lutego 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 6-9 marca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i komunikaty. 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14 Sygn. akt I PZP 6/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 5 marca 2014 roku w wykonaniu punktu 2 postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ S T A T U T FUNDACJI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ Wałbrzych, dnia 15 kwietnia 2002r. Tekst jednolity z dnia 15 maja 2006r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Porozumienie w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania i siedziba federacji 1 Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu Przedmiot 1 Funkcje parlamentu - ogólnie 2 Funkcja ustawodawcza 3 Funkcja kontrolna 4 Funkcja kreacyjna 2 Funkcje parlamentu - ogólnie Funkcje: Ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt IV KZ 33/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 czerwca 2016 r. SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie D. P. skazanego z art. 207 1 i in. kk po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 Prokurator nie jest uprawniony do zaskarżenia zażaleniem rozstrzygnięcia w przedmiocie dowodów rzeczowych, zawartego w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 lutego 1996 r. II URN 56/95

Wyrok z dnia 2 lutego 1996 r. II URN 56/95 Wyrok z dnia 2 lutego 1996 r. II URN 56/95 Zamieszkiwanie z rodzicami dorosłych i pracujących dzieci wraz ze swoimi współmałżonkami nie może być automatycznie uznane za pozostawanie we wspólnym gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187).

- o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 3187). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-86(5)/10 Warszawa, 22 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Zasady, tryb pracy oraz tryb zwoływania posiedzeń WRDS oraz Prezydium WRDS

Zasady, tryb pracy oraz tryb zwoływania posiedzeń WRDS oraz Prezydium WRDS Regulamin działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim i Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim Regulamin określa: 1. zasady, tryb pracy oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego. UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego. (M.P. Nr 12, poz. 203, z późn. zm. 1 ) Na podstawie art. 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2009-06-04) Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 195) tekst jednolity z dnia 15 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 710) Art. 1. [Prawo zrzeszania]

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 336/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 97 poz. 487 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 10/91)

Dz.U Nr 97 poz. 487 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 10/91) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 487 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 10/91) w sprawie wykładni art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY KURATORA PROCESOWEGO KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PRAKTYCE SĄDOWEJ

ZASADY PRACY KURATORA PROCESOWEGO KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PRAKTYCE SĄDOWEJ ZASADY PRACY KURATORA PROCESOWEGO KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ PRZESŁUCHANIE DZIECKA W PRAKTYCE SĄDOWEJ RODZAJE KURATELI Kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (ustanawia go Sąd opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski Sygn. akt II KK 193/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 sierpnia 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Związku

Komisja Rewizyjna Związku Związek Harcerstwa Rz eczypospolitej Regulamin Komisji Rewizyjnej Okręgu (zatwierdzony uchwałą Komisji Rewizyjnej ZHR z dnia 10 maja 1997 r., zmieniony uchwałą Komisji Rewizyjnej Związku z dnia 12 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z

Bardziej szczegółowo

Rada przyjmuje opinie i stanowiska na posiedzeniach plenarnych, jeżeli w posiedzeniu biorą udział, wchodzący w skład Rady:

Rada przyjmuje opinie i stanowiska na posiedzeniach plenarnych, jeżeli w posiedzeniu biorą udział, wchodzący w skład Rady: Uchwała Nr 4 z dnia 5 kwietnia 2016 roku Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 z dnia 26 stycznia 2016 roku Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068).

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-65(5)/10 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075)

Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) Warszawa, 31 stycznia 2014 r. Opinia prawna dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2075) 1. Tezy opinii 1. Propozycja zmiany ustawy o systemie oświaty wymaga ponownego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. III KKN 513/00

WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. III KKN 513/00 WYROK Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. III KKN 513/00 Nie każde naruszenie przez pracodawcę lub działającego w jego imieniu przepisów art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jedn. tekst: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów.

UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. UCHWAŁA NR.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2014 r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów. Na podstawie art. 5 c ust. 2 i 5 oraz art. 18 ust 2 pkt 1 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo