PRUNEWS FEEL POŻEGNAŁ LATO NA ROK W PRUSZKOWIE MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE! GAZETA POWIATOWA PAŹDZIERNIK 2008 POWIAT W PIGUŁCE KRÓTKA PIŁKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRUNEWS FEEL POŻEGNAŁ LATO NA ROK W PRUSZKOWIE MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE! GAZETA POWIATOWA PAŹDZIERNIK 2008 POWIAT W PIGUŁCE KRÓTKA PIŁKA"

Transkrypt

1 PRUNEWS GAZETA POWIATOWA PAŹDZIERNIK 2008 Nauczyciel prowadzący: Ewa Kowalska Redaktor naczelna: Małgorzata Kulesza Dziennikarze: Patrycja Jędernalik Marta Wyszszpolska POWIAT W PIGUŁCE FEEL POŻEGNAŁ LATO NA ROK W PRUSZKOWIE Impreza z serii Żegnaj lato na rok to już w Pruszkowie tradycja. Co roku na początku września w stolicy naszego powiatu występują największe gwiazdy sceny muzycznej w Polsce. W tym roku, 6. września zagrał zespół Feel. Już od pierwszego numeru naszego magazynu ruszamy z serią pt. Nasz powiat w pigułce. Postaramy się w niej przedstawić Państwu historię naszego powiatu z punktu widzenia jego dawnych i obecnych mieszkańców. s. 6 KRÓTKA PIŁKA EUROPEJSKI PRUSZKÓW Między 3 a 7 września rozegrały się w Pruszkowie ME w kolarstwie torowym s. 3 WIELKA SZANSA MICHAŁOWIC Są plany żeby pierwszy Park Kulturowy na Mazowszu powstał w Michałowicach s. 2 SŁYNNI MIESZKAŃCY POWIATU W każdym numerze będziemy przedstawiali Państwu słynną osobę z naszego powiatu. W tym numerze pisarz Tomasz Piątek s. 4 POWIAT W OBIEKTYWIE Fotografie naszego powiatu przedstawiają jaki on jest na co dzień, a jaki tylko czasami... s. 8 Zespołu Feel chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ich piosenki nucą starzy i młodzi, a charakterystyczny grymas twarzy Piotra Kupichy, który towarzyszy mu podczas śpiewania najwyższych tonacji śni się każdemu po nocach. W ostatnich miesiącach ich hegemonia jest niepodważalna. Nagrali oni jedną płytę, która sprzedana w prawie nakładzie uzyskała status diamentowej. Drugie co powala na kolana to liczba nagród zdobytych w ostatnim roku, jest ich... 20! (w tym Bursztynowy Słowik, Fryderyk, Superjedynka). Występ zespołu odbył w ramach imprezy Żegnaj lato na rok i był przysłowiową wisienką na torcie, koncertem, na który wszyscy czekali z niecierpliwością. Feel wyszedł na scenę po i został przywitany przez licznie zgromadzoną publiczność ogromnym aplauzem. Muzycy rozpoczęli z wysokiego C grając na początek swoje największe hity tj. Jest już ciemno, Pokaż na co cię stać oraz Jak anioła głos. Wśród tłumu ciężko było znaleźć osobę, która nie znałaby słów i nie śpiewała wraz z wokalistą zespołu, Piotrem Kupichą. Koncert trwał niestety tylko niewiele ponad godzinę, a jeśli dodać do tego przysłowie, że wszystko co dobre szybko się kończy to występ naprawdę mógł się wydawać bardzo krótki. Była to świetnie zorganizowana zabawa dla całej rodziny i można, a nawet należy jej przyznać wielkiego plusa. Duża w tym zasługa grillowej pogody, która idealnie pasowała do tego dnia. Takiej soboty już później nie było, tak więc było to prawdziwe zakończenie sezonu wakacyjnego. MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE! Po trwającej kilka lat budowie najnowocześniejszego obiektu sportowego do uprawiania kolarstwa torowego w Polsce wreszcie przyszedł czas na generalną próbę. Między 3 a 7 września na welodromie o nazwie BGŻ Arena odbyły się Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. W tej największej imprezie w historii naszego powiatu udział wzięło prawie 400 kolarzy z 25 europejskich państw. Impreza okazała się być ogromnym sukcesem, a biorąc pod uwagę to, że na 9 dni przed rozpoczęciem zawodów jedyna arena mistrzostw nie była jeszcze gotowa do tego typu przedsięwzięcia niemożliwe stało się możliwe. Impossible is nothing, a Polak potrafi... więcej s. 3

2 2 2W WIA ADO OM MOŚŚCIZP POWIIATTU P PAŹDZIER RNIK PRUNEWS RUSZZAMY! Wielkki, ugin nający się pod d inforrmacjamii z naszego o powiiatu i po omysłamii młodej i cieka awej życiia redakccji pociąg g o nazwie P PRUNEW WS rusza a. mają Pa aństwo w w rękach h Trzym pierw wszy num mer now wej gazetty powiiatowej. Gazetyy, która a ukazuje się jako dodatek gazety WPR. Znajdą Państwo o tutajj wiadom mości z różnych h dzied dzin, ściśśle zwią ązanych z naszyym pow wiatem. Ukażemyy go n nie tylko z do obrej, ale równ nież z teej gorszeej stronyy. Wska ażemy to o co nam m się nie podo oba, to cco należyy zmienićć, aleitocojesttpiękneiiwymaga a o pielęgnacji. Zapraszzamy do ury! lektu Reda akcjapru UNEWS BEZW WODY PIASTTÓWB 00 17wrzześniaprrzed15.0 Urząd Miejskkiw Piastow wie otrzym mał fax. następ pując ejtreścci: Dotyczzy:Awariimagisttrali wodocciągowejjwpiastowie ZakładWodociągówi KanalizzacjiwP Pruszkow wie inform mujeobaardzo poważnymobn niżeniu ciśnien niawodyybądźjeej całkow witymbraaku,przy maksymalnych hrozbiorrachod dnia17 7wrześn nia2008 8roku odgod dziny17::00doczzasu usunięciaawarrii. Telefon nkontakktowy Pogoto owiatecchniczneego ZWiKw wpruszkkowie(22 2) Zpowaażaniem Z cakierownikkazakład du WodocciągówiKanalizaacji WPrusszkowie Grzego orzstępiiński KULLTU K URALLNA A S ANSSA SZA M CHA MIC AŁOW WIC C Pie erwszy p park ku ulturowyy na Ma azowszu u ma szzansę pow wstaćw wmichałowicach h.wiado omośćtaaspędzaasen z powiek p m mieszkańcom te ej miejscowościi w pow wiecie pru uszkowskim. Czzemu? Obawia ają się oni, że e po pow wstaniu owych działekk wartośści ich diametrralnie spaadną. Jaak się o okazuje ceny niie tylko nie spaadną, mo ogąanaw wetmussząpójśćwgórę ę. dpewneegoczasunaterreniecałłejpolskkijestocchronazzabytków w,przyro odyi Celemparkkówkultturowych,któretworzonesąod krajobrazu na tereenie jednej lub kilku sąąsiadująccych ze sobą gm min. Ob becnie trrwają prrzygotow wania do o utworrzenia taakich parrkówna Mazow wszu.dokładniej wwilanowie,k Konstancinie,Ottwocku,TwierdzyModlliniMicchałowiccach.W tymmieeście ilość teego typu zabyttków jesst bardzzo dużaa. Znajdują się tam m.in.: zesspoły pałacow wo parkkowewp Pęcicach hihelen nowie,zeespółdw worsko p parkowyizabytkkowe wille w w Komo orowie, malown nicze do oliny Uttraty i Raszynkki, stawyy, łąki, dwa kompleeksy leśne Las Michaałowicki i Uroczysko Chlebów C oraz niemała ilość stanow wisk arch heologicznych. Na N pom mysł utw worzenia Parku Kulturalnego Gm miny ctwem M Michało owice wpadł w Zaarząd Ossiedla Ko omorów i pod kierowni k Marty Lewin stworzo ono projekt majjącego powstać p parku. Zakładanie takich parkó ów w Po olsce jestnowościąp przezco opowstaajewieleepytań iobawccodoteegopom mysłu.ob bawy mająro olnicy,którzybo ojącsię, żestraccądopłatyunijneeniechcątakichparków wna tereniee własneego miaasta. Pyytania z dnia na n dzień ń się mnożą. m W W tym celu zorganiizowano ospotkania,którremiałynacelurozwieśśćwątpliwościm mieszkań ńców Michało owic. O powołaaniu teggo pomyysłu do życia zaadecydu uje Radaa Gminyy, do której niedługgo trafi szczegó ółowy projekt. p Czy w Michałłowicach h powsttanie pierwszzyparku ukulturo owynam Mazowszzu?Czasspokaże. T AW TRA WK KA AW WBR RW WIN NO OW WIE TYTEEŻMOŻŻESZ Dokład dnie złote i 91 gr roszy, tyle pieniędzy zebran no od 325 osób i ro odzin, Pollicjanci zbrwinowa zatrzym mali62 2 letn niegom mężczyzznę,którynaswoje ejposiaadłości aktyywnie które uprrawiał marihu uanę. Józef J R. R zostaał posttawionyy przed d zarzu utem uprawiiania konopi k uczesttniczą dla ind dyjskich hzacogrożąm mu3la atapozb bawien niawolności. stowarzyszenia MOŻESSZ, która Wp połowie wrześniiadopo olicjiwb Brwinow wiektoś doniósł,, działa na teerenie że na n jedneej z dziaałek w Mosznie M uprawiane są konopiee Piastow wa najmniejszaw wpłata indyyjskie.zaainteressowanitąąsprawą ąpolicjaancinatyychmiastt wyniossła 20 udaali się na m miejsce zdarzen nia. To co zobaczyli z i groszy y, najwię ększa zaszzokowało ich. P Przed ich h oczam mi ukazałły się dw wa polaa prawiee 4000 marrihuany.jednoo owymiarach14na30m metrów,drugie9 9 tysiącee. Śreednio na 30 metrów. N Na obu polach wysoko ość uprrawianejj każda o osoba marrihuany wynosiłaodpółłtoradoponad dwóchm metrów.. wpłaciiła na Na nieszczęęście paana Józeefa funkkcjonariusze znaleźli w w fundaccję 80 0 zł. Więce j na t temat jego otorebkkęfoliow wązmarrihuanąwśrodkku.toco ozostało o mun ndurowyym to u ustaleniee w jakim m celu zatrzymany uprrawiał na tereniie swojeej posiad dłości trawkę, działallności fundaccji mo ożecie biegglinatom miastmu usząoszaacowaćrynkowąąwartośśćnarkotyku. znaleźć na sttronie internetowej

3 WIADOMOŚCI Z POWIATU 3 NIEMOŻLIWE? A JEDNAK! MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE Na cztery dni Pruszków zamienił się w europejską stolicę kolarstwa torowego. Wszystko to ze względu odbywające się miedzy 3 a 7 września Mistrzostwa starego kontynentu w kolarstwie torowym kategorii junior i U 23. Przez te kilka dni europejska czołówka o medale w 33 konkurencjach. Najliczniejszą kadrą spośród wszystkich obecnych była kadra Polski, w której skład wchodziło 42 sportowców. Nasi zajęli 7. miejsce w końcowej klasyfikacji medalowej, wygrali jak rok temu Brytyjczycy z 10 złotymi krążkami na koncie. Zmagania zawodników rozpoczęły się w środę. Ceremonię otwarcia mistrzostw połączono z ceremonią otwarcia stadionu, na którym po raz pierwszy zorganizowano jakiekolwiek zawody. Podczas otwarcia toru, którego oficjalna nazwa brzmi BGŻ Arena swoje przemówienia wygłosili m.in. Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, prezydent Międzynarodowej Unii Kolarskiej Pat McQuaid prezydent Europejskiej Unii Kolarskiej Vladimir Holecek, prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski oraz prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wojciech Walkiewicz. Piękną scenerię uroczystego otwarcia szpecił widok na niedokończoną jeszcze budowę welodromu. Jak się okazało później nie był to jedyny minus tej imprezy. Przepraszam, gdzie jest stadion? Mimo to, że Pruszków posiada jeden z najlepszych tego typu obiektów na świecie, na jaw wychodzi brak doświadczenia w organizowaniu imprez takiego kalibru. Jak już wspominałem, w dniu rozpoczęcia imprezy wokół welodromu BGŻ Arena było jeszcze widać, że prace wykończeniowe się nie skończyły. Niestety nie był to jedyny mankament. Do reszty, która nie jest mniej ważna należy zaliczyć brak oznaczenia jak udać się na stadion czy o której rozpoczynają się zawody. Jak ktoś jakimś cudem dostał się na obiekt, na którym rozgrywały się wyścigi kolarskie miał problemy z trafieniem na własne siedzenie. Nie wiadomo było, w którą stronę skręcić by dostać się na sektor, na którym znajdują się miejsca. Organizatorzy wynagrodzili to jednak kibicom darmowymi biletami. Możemy być dumni BGŻ Arena w momencie kiedy została oficjalnie otworzona stała się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów na świecie. Konstrukcja welodromu naprawdę robi wrażenie. Jest on bardzo duży, aczkolwiek minusem jest mała liczba miejsc dla kibiców, jedynie Niestety, mimo to i tak nie udało się wypełnić ich do końca. Jedynie podczas wieczornych sesji trybuny były wypełniane w całości. Wiąże się to z małym zainteresowaniem Polaków tą dyscypliną sportu. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów była duża liczba kibiców z innych państw, którzy przyjechali wspierać swoich reprezentantów. 1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe Podczas czterech dni rozdano 99 medali. Najlepsi okazali się tak jak rok temu przybysze ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, którzy zdobywając 10 złotych krążków uplasowali się na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej. Drugie miejsce przypadło reprezentantom Francji. Zdobyli zaledwie o jeden złoty medal mniej od Brytyjczyków. Na trzecim miejscu podium znaleźli się Rosjanie. Nasi kadrowicze zdobyli łącznie 5 medali, z czego tylko jeden najważniejszy. Dla naszych krążki zdobywali: złoto juniorki Kornelia Mączka i Aleksandra Drejgier, srebro Renata Dąbrowska i Marta Janowiak w sprincie drużynowym kobiet w kategorii U23, a brąz orlicy, Krzysztof Szymanek, Maciej Bielecki, Adrian Tekliński w konkurencji sprintu drużynowego a także Michał Kwiatkowski w wyścigu punktowym. Dało to naszym zawodnikom 7. miejsce w klasyfikacji końcowej. Nie jest to ogromny sukces, lecz nie jest to również powodem do wstydu. A w marcu... Kiedy mistrzowskie emocje już opadną należy wziąć się ponownie ciężko do roboty, bo już w marcu przyszłego roku na BGŻ Arena odbędzie się jeszcze większa impreza Mistrzostwa Świata. Miejmy nadzieje, że tym razem organizatorzy nie zapomną wywiesić informacyjnych plakatów, a robotnicy zabrać betoniarek z placu budowy.

4 4 KULTURA Z SERII SŁYNNI MIESZKAŃCY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO TOMASZ PIĄTEK PRZEZ HEROINĘ I BAGNO NA SZCZYT Trzydzieści cztery złote to wolność dysponowania trzydziestoma czterema złotymi. Dlatego trzydzieści cztery złote to więcej niż jakakolwiek równowartość trzydziestu czterech złotych. Trzydzieści cztery złote to władza nad nieskończoną liczbą przedmiotów kosztujących trzydzieści cztery złote, między którymi dokonujesz wyboru. fragment książki Bagno, Tomasz Piątek Tomasz Piątek urodził się 16 marca 1974 roku w Pruszkowie, a do świata publicystyki trafił już 9 lat później. Wtedy to, gdy mieszkał z rodzicami na warszawskim Ursynowie odwiedziła ich dziennikarka robiąca reportaż na temat reakcji ludzi po wprowadzeniu się do swojego własnego mieszkania. Podczas rozmowy z rodzicami Tomka nie dało się nie zauważyć rozległej wiedzy małego chłopca. Dziennikarka określiła go mianem cudownego dziecka i napisała o nim artykuł, który trafił na okładkę Polityki. Dzięki temu otworzyły się przed nim kolejne możliwości. Potrafił je wykorzystać i już w wieku 13 lat został prezenterem programu Drops, który był nadawany w TVP. Zapowiadał tam najnowsze filmy oraz rozmawiał z gośćmi. Po zakończeniu nauk na prestiżowym uniwersytecie we Włoszech Universita' degli Studi di Milano zaczął pracować dla RMF FM oraz Polityki jako korespondent. Od prawie dziesięciu lat zajmuje się reklamą, z niemałymi sukcesami. Wygrał konkurs zorganizowany przez firmę Bumerang na najlepsze ogłoszenie w kategorii Druk podczas festiwalu reklamowego Złote Orły. Jeszcze zanim został pisarzem pracował na wielu innych nietypowych dla humanisty stanowiskach. Był ochroniarzem w Warszawskim kinie Iluzjon oraz pilotem włoskich pielgrzymów wybierających się do Częstochowy. Wydarzeniem, które miało kolosalny wpływ na dotychczasowe życie i przyszłą twórczość literacką Tomasza było zetknięcie się z narkotykami. Stopniowo zatracał się coraz bardziej, a jego przerwa i odizolowanie się od normalnego świata trwało 2 lata. Stracił on pracę w radiu i możliwość pracy w telewizji. Na jego i nasze szczęście udało mu się wyjść z nałogu, a to co przeżył opisał w swojej pierwszej książce, dzięki której na stałe wszedł do grona pisarzy. Zatytułował ją Heroina i sam mówił w wywiadach o swojej publikacji, że w 30% opisał sytuacje które miały miejsce, a pozostałe 70% to takie, które mogły się wydarzyć. Jednak w tych czasach to za mało by za to uznać książkę kontrowersyjną. O jego publikacji zaczęto mówić głośno ze względu na niejednoznaczną opinię na temat narkotyków. Książka została nagrodzona tytułem Książki lata 2002 przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, zaś Piątek nominowany został do Paszportu Polityki. Na tym Tomasz nie poprzestał, książki pisze do dziś, a na swoim koncie ma już 11 publikacji. Oprócz Heroiny duży rozgłos zyskała również inna powieść Piątka pt. Bagno. Piątek ma dopiero 34 lata i możemy liczyć na to, że usłyszymy o nimi i o jego następnych książkach już niedługo. STYPENDIUM IM. JANA PAWŁA II Do 15 października 2008 r. można składać wnioski o stypendium im. Jana Pawła II przysługujące studentom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice. Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne są na poniższej stronie: Stypendia im. Jana Pawła II michalowice.bip 2.0 testing.maxus.com.pl/publi c/?id=6133 PRZEGLĄD WYDARZEŃ KULTURALNYCH NA PAŹDZIERNIK kurs tańca prowadzony przez gwiazdy Tańca z gwiazdami. Spotkanie informacyjne godz ( MOK Kamyk Pruszków, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5) Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w obiektach Toru Kolarskiego w Pruszkowie, godz (Pruszków, ul. Andrzeja 1) mecz I ligi w nożnej Znicz Pruszków GKP Gorzów Wielkopolski Zabawa taneczna dla dorosłych. Oprawa muzyczna: Włodzimierz Ignaczewski. Godz , wstęp 12 zł, dla słuchaczy PUTV 6 zł. (MOK Kamyk Pruszków, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5) mecz I ligi piłki nożnej Znicz Pruszków Widzew Łódź spektakl dla dzieci w Kamyku. Poranek Teatralny "Baśń jesienna o Gołębiareczce" Spektakl w wykonaniu Artystów Scen Warszawskich, godz , wstęp wolny. (MOK Kamyk Pruszków, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5) do odbędzie się wystawa plenerowa Klubu Plastyka Walor (Piastów, MOK, sala kolumnowa na I piętrze) mecz I ligi piłki nożnej Znicz Pruszków Podbeskidzie Bielsko Biała Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza do teatru ATENEUM na współczesną komedię Francis Veber "Kolacja dla głupca", godz Zapisy oraz wpłaty do 10 października br. w NOK u pl. Poniatowskiego 42. Tel IV Samorządowa Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie 18 września o godzinie z kościoła św. Floriana w Brwinowie wyruszyła Samorządowa Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki do Rokitna. Taka pielgrzymka została już zorganizowana po raz czwarty. W IV Pielgrzymce Pieszej Samorządowców udział wzięli radni miasta wraz ze swoimi rodzinami. Dla uczczenia III rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki o godz w Sanktuarium w Rokitnie została odprawiona uroczysta msza święta.

5 KULTURA 5 Ostatnio przeczytałam Kronikę ptakaa nakręcacza Haruki Murakamiego Haruki Murakami to jeden z najchętniej czytanych pisarzy w Polsce, jak i na całym świecie.. Jego książki są dla jednych niebanalne i zawierają prawdy życiowe, dla innych kiczowate powiastki, z powtarzalnąą fabułą i wykorzysta niem tanich chwytóww mających wzbudzaćć emocje w czytelnikach. Sam pisarz potwierdza zresztą, że tworzy dla mas. We mnie emocje wzbudzały jedynie sceny obojętnośc ci bohatera na swoje losy przypominające zresztą czasem kiepską telenowelę(?). Historia od początku ma poruszać : od głównego bohatera, po sześciu latach małżeństwa odchodzi żona zostawiając list, w którym prosi go o pozostawienie jej w spokoju i nie szukanie. Bohater (oczywiście zgodnie z naszymi nadziejami) próbuję jednak ją odnaleźć, a jednocześnie rozwiązać tajemnicę jej nagłego zniknięcia. Pierwszym tropem jest ucieczka kota poprzedzająca odejście żony. Dlaczego nie wrócił do domu? Jaki ma to związek ze odejściem żony? Tu w życiu głównego bohatera zaczynająą się dziać dziwne rzeczy. Poznaje on 16 latkę, która szuka sensu życia po spowodowaniu wypadku, w którym ginie jej chłopak. Przesiaduje całymi dniami w domu i rozmyśla, od czasu do czasu zaś odwiedza opuszczonegoo mężczyznę i prowadzi z nim dwuznaczne rozmowy. To nie jedyna nowa kobieta, która pojawia się znienacka w jego życiu: co jakiś czas dzwoni tajemnicza uwodzicielka, która inicjuje nieprzyzwoite rozmowy. Odwiedzają go również na zmianę dwie siostry z nadprzyrodzonymi zdolnościami, które również zachowują sięę prowokacyjnie. Poza kobietami przybywają również mężczyźni czasem znajomi z dawnych lat, ale również nieznajomi, którzy mają coś do powiedzenia opuszczonemu. Życie towarzyskie naszego bohatera naprawdę jest imponująco intensywne i zaskakującez biorąc pod uwagę specyfikę ludzi go odwiedzających, ich ilość i przede wszystkim to co ich łączy wszyscy pojawiają się nagle i są zupełnie obcy, a jednak w jakiś tajemniczy i jeszcze oczywiście nieznany bohaterowi sposób związani ze zniknięciem żony (choć oni o sami najczęściej nie są tego świadomi przychodząmówię tu bynajmniej o na rozmowęę bo nagle poczuli taką potrzebę ). Ale idźmy dalej. Bo poza życiemm towarzyskim bohater ma również niezwykle bogate przeżycia wewnętrzne. Nie rozpaczy bohatera czy jakimkolwiek zagubieniu w życiu po odejściu żony,, tego jak to t u mężczyzn, nie ma w ogóle. Są za to przygody w sferze wyobraźni i snów z.. nieznajomymi kobietami. Bohater miewa częste sny erotyczne, które mają oczywiście prowadzić do odnalezieniaa żony. Mężczyzna by móc w pełni oddaćć się wyobraźni i w pełni skupić odnajduje swój azyl studnię w opuszczonym domu. Codziennie w niej przesiaduje i oddaje się wędrówkom umysłu. Ten specyficzny sposób poszukiwań żony ukazuje to, co tak naprawdę bohater chce odnaleźć: samego siebie. Wyobraźni Murakamiemu na pewno nie odmówimy, ale przewidywalność wydarzeń i ich schematyczność nudzi. Naprawdęę przekonujące są jedynie sceny fantastyczne czujemy na własnej skórze moment przenikania przez ścianę i mamy dreszcze gdy bohater zapada w sen. Nawet największy racjonalista pozwoli się na chwilęę zabrać do świata idei. To jednak nie pomaga książce, a jedynie z taniego romansidła tworzy momentami kiepski dreszczowiec. Książka z jednej strony uwodzi z drugiej zawodzi. Bez wątpienia magicznaa jest atmosfera i spokój z jakim autor opisuje wydarzenia (nawet te pozornie dynamiczne). To jest wyjątkowe i bez wątpienia wspólne dla książek Murakamiego. Ale niestety nie tylko to. W książce pt. : Tańcz, tańcz, tańcz początek jest prawie identyczny bohatera opuszcza kobieta. Nie wiem czy to jest tak proste, ciekawe czy osobliwe, że Murakami powiela ten motyw jeszcze kilkakrotnie, ale mnie to na pewno nie zachęca do czytania. Płodność jest wymagająca. Ale to w końcu literatura dla mas. KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ Kiedy pięć lat temu pani Ewa Telega wpadła na pomysł założenia stowarzyszeniaa kobiet w wieku 40 lat nikt nie wiedział jak się to skończy. Dziśś wiadomo już, że K40 odniósł sukces i nadal prężnie sięę rozwija. K40 ta niepozorna nazwa kryje w sobie moc dwudziestu charyzmatycznych kobiet, które z dnia na dzień mająą coraz więcej pomysłów na aktywizowanie społeczeństwa, pogłębianie więzi między nimi i rozpowszechniania kultury. Mają w swoim dorobku m. In. stworzenie Salonu Poezji w Komorowie na wzór Krakowskiego założonegoo przez Annę Dymną. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i przyciągają rzesze zainteresowanych, miejsc zawsze brakuje. Ostatnią inicjatywąą Pań jest festiwal Otwarte ogrody Komorów 2008 mający na celu zaprezentowanie dziedzictwa naturalnego i kulturalnego ogrodów i zielonych miast na linii kolejki WKD. Otwartym ogrodom towarzyszy refleksja nad historią, ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego. Inspiracją dla utworzenia tego typu festiwalu była Anglia tam już od 1927 roku Otwarte ogrody cieszą się ogromną popularnością. Festiwal odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które organizowane są co roku w wybranych miejscowościach i obiektach historycznych Europy. Poza ochroną i rozpowszechnianiem kultury K40 zajmuje się również działalnośd ścią charytatywną akcję Podziel się z sąsiadem organizowanąą w grudniu. Paczki z z pomocą gwiazd telewizji są organizowane koncerty aukcje mające na celu uzbieranie pieniędzy na wyjazdy wakacyjne dzieci chorych na nowotwory. Bez wątpienia do mającej na celu pogłębienie więzi międzyludzkich inicjatyw można zaliczyć żywnością przygotowywane przez mieszkańców trafiają za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do najbardziej potrzebujących rodzin w gminie. Rolkomasa to natomiast przejazd miłośników rolek, wrotek, hulajnóg, roweróww i tym podobnych pojazdów. Impreza przyciągnęła wiele dzieci, ale również ich rodziców. Kontynuacją imprezy w tym roku byłł piknik rodzinny. Imprezy tego typu są świetną okazją na wzmacnianie więzi rodzinnych jak i sąsiedzkich. Ogromny sukces K40 dowodzi, że w Polsce potrzeba podobnych organizacji, które wskażą małym społecznościom wagę relacji międzyludzkim, pomoc innym i wartość kultury, którą trzeba upowszechniać.

6 6 POWIAT ZANIM POWSTAŁ NASZ POWIAT... Pierwsze wzmianki o wsi Proskowo pojawiają się w XV wieku. W roku 1456 Świętosław z rodu Pierzchałów, pieczętujący się herbem Roch, otrzymał z nadania Księcia Mazowieckiego Janusza I wsie Proskowo, Wolica, Kłębowo. Pogroszewo i Pęcice. Potomkowie Świętosława byli założycielami rodzin Pruszkowskich, Pęcickich, które przyjęły nazwiska od wsi dziedziczonych. Prace wykopaliskowe, prowadzone w ostatnim dwudziestoleciu, świadczą też o zamieszkiwaniu na terenach Mazowsza ludności prasłowiańskiej, zajmującej się produkcją żelaza. Taki wyspecjalizowany ośrodek istniał w skupiskach osadniczych w granicach dzisiejszego miasta. Najstarszą dzielnicą Pruszkowa jest Żbików (dawniej osada o nazwie Zdbików), gdzie w 1236 roku powstała parafia rzymsko katolicka należąca do biskupów poznańskich. Wieś Proskowo /około 78 ha/ pozostawała we władaniu Pruszkowskich do 1580 roku. Po kolejnych zmianach właścicieli wieś Proskowo, znacznie powiększona przechodzi w XVII wieku w ręce Kanclerza Wielkiego Koronnego, Andrzeja Leszczyńskiego. W XVIII i XIX wieku następują kolejne zmiany właścicieli pierwszych latach XIX wieku majątek należy do znanego lekarza dr Czekierskiego, który na miejscu drewnianego dworku buduje, w stylu klasycystycznym, murowany pałacyk otoczony pięknym parkiem. Park został zaprojektowany przez Karola Sparmana z Saksonii z zachowaniem harmonii z wiejskim charakterem okolicy. Następnie majątek zostaje nabyty przez rosyjskiego kupca Jan Skwarcowa, który opracowuje pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego wsi i jej najbliższych okolic. Do połowy XIX wieku wieś nie wyróżnia się niczym spośród innych wsi mazowieckich. Wielki wpływ na zmianę sytuacji Pruszkowama fakt otwarcia pierwszego odcinka Kolei Wiedeńskiej Warszawa Grodzisk Mazowiecki, z przystankiem w Pruszkowie. Wieś przekształca się w osadę. Powstają tu wspaniałe ogrody (park Berhsona) i wille letniskowe (Anielin rejenta Zielińskiego). Na odpoczynek przyjeżdżają m.in. Henryk Sienkiewicz, Helena Modrzejewska. Dzięki atrakcyjnym cenom gruntów i dobremu położeniu powstają fabryki, m.in.: w 1878 Wytwórnia Farb i Lakierów J. Nowaka, w 1879 Odlewnia Zelaza A. Rotsteina, Cegielnia Abramshona i Dittmana, w 1880 Fabryka Fajansów J. Teichfelda, w 1891 Fabryka Ołówków St. Majewskiego. We wsi Tworki w 1891 roku wybudowano Szpital dla Psychicznie Chorych. Pod koniec IX w. Liczba mieszkańców wynosiła 1709 osób. Rozwój osady, którą tworzyły wsie: Pruszków, Żbików i Tworki, przerwały wydarzenia 1914 roku. W rozwoju Pruszkowa niewątpliwy udział ma Gmina Żydowska, która powstała w 1904 roku, jakkolwiek pierwsi osadnicy żydowscy pojawili się już w drugiej połowie XIX wieku. Byli właścicielami sklepów i restauracji, ale także fabryk jak np. fabryki farby drukarskiej Ratner czy huty szkła Orenreich. Świadectwem istnienia Gminy Żydowskiej na tych terenach jest Cmentarz Żydowski założony w roku Prawa miejskie zostały przyznane wsi Pruszków w 1916 roku. W 1939 roku liczba mieszkańców wynosiła 29 tys. Korzystnie na rozwój Pruszkowa wpływa uruchomienie w 1928 roku, Elektrycznej Kolei Dojazdowej, wybudowanej przez Konsorcjum polsko angielsko belgijskie "Siła i Światło". Dalej wzrasta liczba ludności i w przeddzień wybuchu II wojny światowej przekracza 29 tys. Społeczeństwo Pruszkowa jest aktywne i dobrze zorganizowane. Działają liczne stowarzyszenia oświatowe, od roku 1915 Harcerstwo Polskie i Pruszkowska Straż Ogniowa. Integracja mieszkańców wpłynie na powstanie w Pruszkowie podczas okupacji niemieckiej silnego ruchu oporu. Pruszków wchodzi w skład VII Obwodu ZWZ AK "Obroża". Dalej rozwija się harcerstwo. Pod koniec 1940 roku drużyna "Zielony Dąb", a od drugiej połowy 1941 roku hufiec "Rój" wchodzą w skład Szarych Szeregów. W czasie okupacji miasto straciło 2600 mieszkańców. W sierpniu 1944 roku Niemcy organizują w Pruszkowie, na terenie Zakładów 6 sierpnia do 1o listopada 1944 roku i w tym czasie przeszło przez niego 650 tys. osób z czego 550 tys. Warszawiaków. Okupacja niemiecka dla Pruszkowa zakończyła się 17 stycznia 1945 roku. źródło: DROŻSZE BILETY WKD Zarząd Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 15 września 2008r. wprowadzona zostaje podwyżka cen biletów za przejazdy pociągami na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zmianie ulegają opłaty za bilety okresowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne oraz weekendowe), natomiast ceny biletów jednorazowych pozostają na niezmienionym poziomie. Wprowadzana podwyżka podyktowana jest znaczącym wzrostem kosztów energii elektrycznej, jak również wzrostem cen materiałów eksploatacyjnych. Oferta Warszawskiej Karty Miejskiej obowiązuje bez zmian na dotychczasowych zasadach, regulowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w szczególności w zakresie wysokości stawek opłat za przejazdy pociągami WKD. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej PARKUJ I JEDŹ 28 sierpnia otwarto parking typu Parkuj i Jedź przy stacji PKP w Pruszkowie. Podobny znajduje się już od dłuższego czasu na dworcu WKD. Plac liczący sobie 120 miejsc jest ogrodzony, oświetlony oraz posiada system monitoringu. Dzięki otwarciu parkingu wreszcie skończy się chaotyczne parkowanie wokół stacji kolejowej, co z pewnością ułatwi życie okolicznym mieszkańcom oraz ludziom mieszkającym dalej od dworca, a chcącym ominąć korki w Alejach Jerozolimskich. Z parkingu Parkuj i Jedź mogą korzystać osoby posiadające bilet miesięczny Kolei Mazowieckich lub Warszawską Kartę Miejską. Mówiąc o KM i SKM warto wspomnieć że najprawdopodobniej w listopadzie w końcu zostanie umożliwiony przejazd pociągami obsługiwanymi przez KM używając Warszawskiej Karty Miejskiej, jednak szczegółowe negocjacje nadal trwają, więc na razie ciężko jest mówić o dokładnych terminach. Źródło: WKD

7 SPORT 7 ZMIANA TRENERA ZNICZA PRUSZKÓW Po serii trzech porażek ze stanowiskiem trenera Znicza Pruszków pożegnał się Jacek Grembocki. Na jego miejsce desygnowany został były szkoleniowiec Lechii Gdańsk, Dariusz Kubicki. Trener doświadczony, trener z nazwiskiem. Jednakże co zmieni wprowadzenie nowego trenera skoro nie o armatę tu chodzi tylko o naboje, a raczej ślepaki. Jacek Grembocki pracował jako trener zespołu z Pruszkowa przez niecały sezon rozpoczynając pruszkowski sen 16 grudnia 2007 roku. Na ławce trenerskiej naszego zespołu zasiadał 25 razy. Pod jego wodzą Znicz wygrał 13 spotkań, 5 zremisował i 7 przegrał. Miał również niesamowitą serię 12 meczów bez porażki. Beznadziejny początek nowego sezonu oraz porażki w trzech ostatnich meczach postawiły włodarzy Znicza pod ścianą i zmusiły do zwolnienia Jacka Grembockiego. Dariusz Kubicki, obecny trener Znicza ostatnio pracował w Lechii Gdańsk, którą wprowadził w poprzednim sezonie do Ekstraklasy. Został on jednak zwolniony po tym jak odmówił złożenia podpisu pod specjalnym oświadczeniem antykorupcyjnym. Wydało się to podejrzane władzom klubu z Gdańska, którzy podziękowali mu za współpracę. Co wydawało się podejrzane w Gdańsku nie było w Pruszkowie. Były trener Legii podpisał z naszą drużyną kontrakt. Zastanawiające jest jednak czy aby na pewno zatrudnienie nowego trenera to odpowiednie posunięcie? Na odpowiedź będziemy czekali do kilku pierwszych spotkań Znicza pod wodzą Kubickiego. Przynajmniej mnie wydaje się to decyzją zbyt pochopną. Wina za złe wyniki nie leżała po stronie Grembockiego tylko po stronie piłkarzy, bo to nie trener nie wykorzystywał 100% sytuacji w meczu tylko napastnicy. Były już trener Znicza wiele razy wspominał na pomeczowych konferencjach, że nie ma kim grać i nie widzi możliwości lepszych występów bez wzmocnień. Jak dobrze wiemy Kubicki, mimo to, że jest jednym z lepszych szkoleniowców w naszym kraju na boisko nie wejdzie i meczu za naszych zawodników nie wygra. EFEKTOWNY DEBIUT KUBICKIEGO Zaledwie kilka dni miał nowy trener Znicza Pruszków by poznać swój nowy zespół. Patrząc na wynik pierwszego meczu pod dowództwem Kubickiego może się wydawać, że znają się już jak łyse konie. Znicz wygrał pewnie i co najważniejsze w świetnym stylu z ciężkim przeciwnikiem Flotą Świnoujście 4 1. Pytanie, czy jest to efekt krótkich treningów z nowym szkoleniowcem czy też echo długotrwałej pracy z trenerem Grembockim? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać kilka meczów. Mecz pomiędzy tegorocznym beniaminkiem ze Świnoujścia, a zeszłorocznym z Pruszkowa okazał się być świetnym widowiskiem z wieloma golami. Zmobilizowani stałą obserwacją przez nowego szkoleniowca zawodnicy Znicza ruszyli od samego początku do groźnych ataków. Przyniosło to efekt już w 8. minucie, kiedy po świetnym, przeszywającym całe boisko podaniu bramkarza gospodarzy Adriana Bieńka piłkę na 16. metrze przejął Adrian Paluchowski gdzie został sfaulowany przez Prusaka, golkipera gości. Sędzia nie wahał się ani sekundy i przyznał naszym zawodnikom rzut karny. Do piłki podszedł Paweł Kaczmarek, który na raty umieścił ją w bramce. Po zdobyciu gola nasi zawodnicy nie oddali inicjatywy przyjezdnym ze Świnoujścia i cały czas atakowali bramkę przeciwnika. Swoją dominację na boisku udokumentowali po raz drugi pod koniec pierwszej połowy. W 38. minucie po ogromnym zamieszaniu w polu karnym piłkę w bramce umieścił Adrian Paluchowski. Asystował mu Paweł Kaczmarek, który był najlepszym zawodnikiem całego spotkania. Do niecodziennej sytuacji doszło kilka minut po golu dla Znicza. W dyskusję z sędzią wdał się Chrzanowski, gracz Floty, za co dostał żółtą kartkę, sędzia jednak zapomniał o tym, że już wcześniej pokazał mu żółty kartonik i w konsekwencji czego nie kazał mu opuścić boiska. Na szczęście w porę zreflektował się sam ukarany, podziękował arbitrowi za mecz i udał się w stronę ławki rezerwowych. Po zmianie stron przewaga należała do gości. Grający w dziesiątkę zawodnicy Floty kontrolowali sytuację na boisku i coraz śmielej atakowali bramkę strzeżoną przez Bieńka. Nasz bramkarz w końcu skapitulował. W 57. minucie popełnił błąd i przepuścił piłkę pomiędzy palcami. Szczęśliwym strzelcem gola okazał się być Grzegorz Skwara. Na trafienie gości nasi zawodnicy odpowiedzieli dwoma bramkami. Najpierw w 72. minucie akcję życia przeprowadził Dawid Florian. Przebiegł on całą połowę boiska okiwał dwóch obrońców i pewnie umieścił piłkę w siatce. Dziewięć minut później było już 4 1, a swojego drugiego gola w meczu strzelił Kaczmarek. Wykorzystał on pewnie kolejną jedenastkę przyznaną za faul na Paluchowskim. Wynik meczu już się potem nie zmienił i Znicz odniósł drugie zwycięstwo na własnym stadionie w tym sezonie. Słowa pochwały należą się dwóm zawodnikom pruszkowskiej jedenastki. Kaczmarkowi, który strzelił dwa gole i przy jednym asystował, oraz Paluchowskiemu, strzelił on jedną z bramek i wypracował dwie jedenastki. Dla obu zawodników były to najlepsze występy w obecnych rozgrywkach.