PRUNEWS FEEL POŻEGNAŁ LATO NA ROK W PRUSZKOWIE MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE! GAZETA POWIATOWA PAŹDZIERNIK 2008 POWIAT W PIGUŁCE KRÓTKA PIŁKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRUNEWS FEEL POŻEGNAŁ LATO NA ROK W PRUSZKOWIE MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE! GAZETA POWIATOWA PAŹDZIERNIK 2008 POWIAT W PIGUŁCE KRÓTKA PIŁKA"

Transkrypt

1 PRUNEWS GAZETA POWIATOWA PAŹDZIERNIK 2008 Nauczyciel prowadzący: Ewa Kowalska Redaktor naczelna: Małgorzata Kulesza Dziennikarze: Patrycja Jędernalik Marta Wyszszpolska POWIAT W PIGUŁCE FEEL POŻEGNAŁ LATO NA ROK W PRUSZKOWIE Impreza z serii Żegnaj lato na rok to już w Pruszkowie tradycja. Co roku na początku września w stolicy naszego powiatu występują największe gwiazdy sceny muzycznej w Polsce. W tym roku, 6. września zagrał zespół Feel. Już od pierwszego numeru naszego magazynu ruszamy z serią pt. Nasz powiat w pigułce. Postaramy się w niej przedstawić Państwu historię naszego powiatu z punktu widzenia jego dawnych i obecnych mieszkańców. s. 6 KRÓTKA PIŁKA EUROPEJSKI PRUSZKÓW Między 3 a 7 września rozegrały się w Pruszkowie ME w kolarstwie torowym s. 3 WIELKA SZANSA MICHAŁOWIC Są plany żeby pierwszy Park Kulturowy na Mazowszu powstał w Michałowicach s. 2 SŁYNNI MIESZKAŃCY POWIATU W każdym numerze będziemy przedstawiali Państwu słynną osobę z naszego powiatu. W tym numerze pisarz Tomasz Piątek s. 4 POWIAT W OBIEKTYWIE Fotografie naszego powiatu przedstawiają jaki on jest na co dzień, a jaki tylko czasami... s. 8 Zespołu Feel chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ich piosenki nucą starzy i młodzi, a charakterystyczny grymas twarzy Piotra Kupichy, który towarzyszy mu podczas śpiewania najwyższych tonacji śni się każdemu po nocach. W ostatnich miesiącach ich hegemonia jest niepodważalna. Nagrali oni jedną płytę, która sprzedana w prawie nakładzie uzyskała status diamentowej. Drugie co powala na kolana to liczba nagród zdobytych w ostatnim roku, jest ich... 20! (w tym Bursztynowy Słowik, Fryderyk, Superjedynka). Występ zespołu odbył w ramach imprezy Żegnaj lato na rok i był przysłowiową wisienką na torcie, koncertem, na który wszyscy czekali z niecierpliwością. Feel wyszedł na scenę po i został przywitany przez licznie zgromadzoną publiczność ogromnym aplauzem. Muzycy rozpoczęli z wysokiego C grając na początek swoje największe hity tj. Jest już ciemno, Pokaż na co cię stać oraz Jak anioła głos. Wśród tłumu ciężko było znaleźć osobę, która nie znałaby słów i nie śpiewała wraz z wokalistą zespołu, Piotrem Kupichą. Koncert trwał niestety tylko niewiele ponad godzinę, a jeśli dodać do tego przysłowie, że wszystko co dobre szybko się kończy to występ naprawdę mógł się wydawać bardzo krótki. Była to świetnie zorganizowana zabawa dla całej rodziny i można, a nawet należy jej przyznać wielkiego plusa. Duża w tym zasługa grillowej pogody, która idealnie pasowała do tego dnia. Takiej soboty już później nie było, tak więc było to prawdziwe zakończenie sezonu wakacyjnego. MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE! Po trwającej kilka lat budowie najnowocześniejszego obiektu sportowego do uprawiania kolarstwa torowego w Polsce wreszcie przyszedł czas na generalną próbę. Między 3 a 7 września na welodromie o nazwie BGŻ Arena odbyły się Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. W tej największej imprezie w historii naszego powiatu udział wzięło prawie 400 kolarzy z 25 europejskich państw. Impreza okazała się być ogromnym sukcesem, a biorąc pod uwagę to, że na 9 dni przed rozpoczęciem zawodów jedyna arena mistrzostw nie była jeszcze gotowa do tego typu przedsięwzięcia niemożliwe stało się możliwe. Impossible is nothing, a Polak potrafi... więcej s. 3

2 2 2W WIA ADO OM MOŚŚCIZP POWIIATTU P PAŹDZIER RNIK PRUNEWS RUSZZAMY! Wielkki, ugin nający się pod d inforrmacjamii z naszego o powiiatu i po omysłamii młodej i cieka awej życiia redakccji pociąg g o nazwie P PRUNEW WS rusza a. mają Pa aństwo w w rękach h Trzym pierw wszy num mer now wej gazetty powiiatowej. Gazetyy, która a ukazuje się jako dodatek gazety WPR. Znajdą Państwo o tutajj wiadom mości z różnych h dzied dzin, ściśśle zwią ązanych z naszyym pow wiatem. Ukażemyy go n nie tylko z do obrej, ale równ nież z teej gorszeej stronyy. Wska ażemy to o co nam m się nie podo oba, to cco należyy zmienićć, aleitocojesttpiękneiiwymaga a o pielęgnacji. Zapraszzamy do ury! lektu Reda akcjapru UNEWS BEZW WODY PIASTTÓWB 00 17wrzześniaprrzed15.0 Urząd Miejskkiw Piastow wie otrzym mał fax. następ pując ejtreścci: Dotyczzy:Awariimagisttrali wodocciągowejjwpiastowie ZakładWodociągówi KanalizzacjiwP Pruszkow wie inform mujeobaardzo poważnymobn niżeniu ciśnien niawodyybądźjeej całkow witymbraaku,przy maksymalnych hrozbiorrachod dnia17 7wrześn nia2008 8roku odgod dziny17::00doczzasu usunięciaawarrii. Telefon nkontakktowy Pogoto owiatecchniczneego ZWiKw wpruszkkowie(22 2) Zpowaażaniem Z cakierownikkazakład du WodocciągówiKanalizaacji WPrusszkowie Grzego orzstępiiński KULLTU K URALLNA A S ANSSA SZA M CHA MIC AŁOW WIC C Pie erwszy p park ku ulturowyy na Ma azowszu u ma szzansę pow wstaćw wmichałowicach h.wiado omośćtaaspędzaasen z powiek p m mieszkańcom te ej miejscowościi w pow wiecie pru uszkowskim. Czzemu? Obawia ają się oni, że e po pow wstaniu owych działekk wartośści ich diametrralnie spaadną. Jaak się o okazuje ceny niie tylko nie spaadną, mo ogąanaw wetmussząpójśćwgórę ę. dpewneegoczasunaterreniecałłejpolskkijestocchronazzabytków w,przyro odyi Celemparkkówkultturowych,któretworzonesąod krajobrazu na tereenie jednej lub kilku sąąsiadująccych ze sobą gm min. Ob becnie trrwają prrzygotow wania do o utworrzenia taakich parrkówna Mazow wszu.dokładniej wwilanowie,k Konstancinie,Ottwocku,TwierdzyModlliniMicchałowiccach.W tymmieeście ilość teego typu zabyttków jesst bardzzo dużaa. Znajdują się tam m.in.: zesspoły pałacow wo parkkowewp Pęcicach hihelen nowie,zeespółdw worsko p parkowyizabytkkowe wille w w Komo orowie, malown nicze do oliny Uttraty i Raszynkki, stawyy, łąki, dwa kompleeksy leśne Las Michaałowicki i Uroczysko Chlebów C oraz niemała ilość stanow wisk arch heologicznych. Na N pom mysł utw worzenia Parku Kulturalnego Gm miny ctwem M Michało owice wpadł w Zaarząd Ossiedla Ko omorów i pod kierowni k Marty Lewin stworzo ono projekt majjącego powstać p parku. Zakładanie takich parkó ów w Po olsce jestnowościąp przezco opowstaajewieleepytań iobawccodoteegopom mysłu.ob bawy mająro olnicy,którzybo ojącsię, żestraccądopłatyunijneeniechcątakichparków wna tereniee własneego miaasta. Pyytania z dnia na n dzień ń się mnożą. m W W tym celu zorganiizowano ospotkania,którremiałynacelurozwieśśćwątpliwościm mieszkań ńców Michało owic. O powołaaniu teggo pomyysłu do życia zaadecydu uje Radaa Gminyy, do której niedługgo trafi szczegó ółowy projekt. p Czy w Michałłowicach h powsttanie pierwszzyparku ukulturo owynam Mazowszzu?Czasspokaże. T AW TRA WK KA AW WBR RW WIN NO OW WIE TYTEEŻMOŻŻESZ Dokład dnie złote i 91 gr roszy, tyle pieniędzy zebran no od 325 osób i ro odzin, Pollicjanci zbrwinowa zatrzym mali62 2 letn niegom mężczyzznę,którynaswoje ejposiaadłości aktyywnie które uprrawiał marihu uanę. Józef J R. R zostaał posttawionyy przed d zarzu utem uprawiiania konopi k uczesttniczą dla ind dyjskich hzacogrożąm mu3la atapozb bawien niawolności. stowarzyszenia MOŻESSZ, która Wp połowie wrześniiadopo olicjiwb Brwinow wiektoś doniósł,, działa na teerenie że na n jedneej z dziaałek w Mosznie M uprawiane są konopiee Piastow wa najmniejszaw wpłata indyyjskie.zaainteressowanitąąsprawą ąpolicjaancinatyychmiastt wyniossła 20 udaali się na m miejsce zdarzen nia. To co zobaczyli z i groszy y, najwię ększa zaszzokowało ich. P Przed ich h oczam mi ukazałły się dw wa polaa prawiee 4000 marrihuany.jednoo owymiarach14na30m metrów,drugie9 9 tysiącee. Śreednio na 30 metrów. N Na obu polach wysoko ość uprrawianejj każda o osoba marrihuany wynosiłaodpółłtoradoponad dwóchm metrów.. wpłaciiła na Na nieszczęęście paana Józeefa funkkcjonariusze znaleźli w w fundaccję 80 0 zł. Więce j na t temat jego otorebkkęfoliow wązmarrihuanąwśrodkku.toco ozostało o mun ndurowyym to u ustaleniee w jakim m celu zatrzymany uprrawiał na tereniie swojeej posiad dłości trawkę, działallności fundaccji mo ożecie biegglinatom miastmu usząoszaacowaćrynkowąąwartośśćnarkotyku. znaleźć na sttronie internetowej

3 WIADOMOŚCI Z POWIATU 3 NIEMOŻLIWE? A JEDNAK! MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE Na cztery dni Pruszków zamienił się w europejską stolicę kolarstwa torowego. Wszystko to ze względu odbywające się miedzy 3 a 7 września Mistrzostwa starego kontynentu w kolarstwie torowym kategorii junior i U 23. Przez te kilka dni europejska czołówka o medale w 33 konkurencjach. Najliczniejszą kadrą spośród wszystkich obecnych była kadra Polski, w której skład wchodziło 42 sportowców. Nasi zajęli 7. miejsce w końcowej klasyfikacji medalowej, wygrali jak rok temu Brytyjczycy z 10 złotymi krążkami na koncie. Zmagania zawodników rozpoczęły się w środę. Ceremonię otwarcia mistrzostw połączono z ceremonią otwarcia stadionu, na którym po raz pierwszy zorganizowano jakiekolwiek zawody. Podczas otwarcia toru, którego oficjalna nazwa brzmi BGŻ Arena swoje przemówienia wygłosili m.in. Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, prezydent Międzynarodowej Unii Kolarskiej Pat McQuaid prezydent Europejskiej Unii Kolarskiej Vladimir Holecek, prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski oraz prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wojciech Walkiewicz. Piękną scenerię uroczystego otwarcia szpecił widok na niedokończoną jeszcze budowę welodromu. Jak się okazało później nie był to jedyny minus tej imprezy. Przepraszam, gdzie jest stadion? Mimo to, że Pruszków posiada jeden z najlepszych tego typu obiektów na świecie, na jaw wychodzi brak doświadczenia w organizowaniu imprez takiego kalibru. Jak już wspominałem, w dniu rozpoczęcia imprezy wokół welodromu BGŻ Arena było jeszcze widać, że prace wykończeniowe się nie skończyły. Niestety nie był to jedyny mankament. Do reszty, która nie jest mniej ważna należy zaliczyć brak oznaczenia jak udać się na stadion czy o której rozpoczynają się zawody. Jak ktoś jakimś cudem dostał się na obiekt, na którym rozgrywały się wyścigi kolarskie miał problemy z trafieniem na własne siedzenie. Nie wiadomo było, w którą stronę skręcić by dostać się na sektor, na którym znajdują się miejsca. Organizatorzy wynagrodzili to jednak kibicom darmowymi biletami. Możemy być dumni BGŻ Arena w momencie kiedy została oficjalnie otworzona stała się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów na świecie. Konstrukcja welodromu naprawdę robi wrażenie. Jest on bardzo duży, aczkolwiek minusem jest mała liczba miejsc dla kibiców, jedynie Niestety, mimo to i tak nie udało się wypełnić ich do końca. Jedynie podczas wieczornych sesji trybuny były wypełniane w całości. Wiąże się to z małym zainteresowaniem Polaków tą dyscypliną sportu. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów była duża liczba kibiców z innych państw, którzy przyjechali wspierać swoich reprezentantów. 1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe Podczas czterech dni rozdano 99 medali. Najlepsi okazali się tak jak rok temu przybysze ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, którzy zdobywając 10 złotych krążków uplasowali się na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej. Drugie miejsce przypadło reprezentantom Francji. Zdobyli zaledwie o jeden złoty medal mniej od Brytyjczyków. Na trzecim miejscu podium znaleźli się Rosjanie. Nasi kadrowicze zdobyli łącznie 5 medali, z czego tylko jeden najważniejszy. Dla naszych krążki zdobywali: złoto juniorki Kornelia Mączka i Aleksandra Drejgier, srebro Renata Dąbrowska i Marta Janowiak w sprincie drużynowym kobiet w kategorii U23, a brąz orlicy, Krzysztof Szymanek, Maciej Bielecki, Adrian Tekliński w konkurencji sprintu drużynowego a także Michał Kwiatkowski w wyścigu punktowym. Dało to naszym zawodnikom 7. miejsce w klasyfikacji końcowej. Nie jest to ogromny sukces, lecz nie jest to również powodem do wstydu. A w marcu... Kiedy mistrzowskie emocje już opadną należy wziąć się ponownie ciężko do roboty, bo już w marcu przyszłego roku na BGŻ Arena odbędzie się jeszcze większa impreza Mistrzostwa Świata. Miejmy nadzieje, że tym razem organizatorzy nie zapomną wywiesić informacyjnych plakatów, a robotnicy zabrać betoniarek z placu budowy.

4 4 KULTURA Z SERII SŁYNNI MIESZKAŃCY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO TOMASZ PIĄTEK PRZEZ HEROINĘ I BAGNO NA SZCZYT Trzydzieści cztery złote to wolność dysponowania trzydziestoma czterema złotymi. Dlatego trzydzieści cztery złote to więcej niż jakakolwiek równowartość trzydziestu czterech złotych. Trzydzieści cztery złote to władza nad nieskończoną liczbą przedmiotów kosztujących trzydzieści cztery złote, między którymi dokonujesz wyboru. fragment książki Bagno, Tomasz Piątek Tomasz Piątek urodził się 16 marca 1974 roku w Pruszkowie, a do świata publicystyki trafił już 9 lat później. Wtedy to, gdy mieszkał z rodzicami na warszawskim Ursynowie odwiedziła ich dziennikarka robiąca reportaż na temat reakcji ludzi po wprowadzeniu się do swojego własnego mieszkania. Podczas rozmowy z rodzicami Tomka nie dało się nie zauważyć rozległej wiedzy małego chłopca. Dziennikarka określiła go mianem cudownego dziecka i napisała o nim artykuł, który trafił na okładkę Polityki. Dzięki temu otworzyły się przed nim kolejne możliwości. Potrafił je wykorzystać i już w wieku 13 lat został prezenterem programu Drops, który był nadawany w TVP. Zapowiadał tam najnowsze filmy oraz rozmawiał z gośćmi. Po zakończeniu nauk na prestiżowym uniwersytecie we Włoszech Universita' degli Studi di Milano zaczął pracować dla RMF FM oraz Polityki jako korespondent. Od prawie dziesięciu lat zajmuje się reklamą, z niemałymi sukcesami. Wygrał konkurs zorganizowany przez firmę Bumerang na najlepsze ogłoszenie w kategorii Druk podczas festiwalu reklamowego Złote Orły. Jeszcze zanim został pisarzem pracował na wielu innych nietypowych dla humanisty stanowiskach. Był ochroniarzem w Warszawskim kinie Iluzjon oraz pilotem włoskich pielgrzymów wybierających się do Częstochowy. Wydarzeniem, które miało kolosalny wpływ na dotychczasowe życie i przyszłą twórczość literacką Tomasza było zetknięcie się z narkotykami. Stopniowo zatracał się coraz bardziej, a jego przerwa i odizolowanie się od normalnego świata trwało 2 lata. Stracił on pracę w radiu i możliwość pracy w telewizji. Na jego i nasze szczęście udało mu się wyjść z nałogu, a to co przeżył opisał w swojej pierwszej książce, dzięki której na stałe wszedł do grona pisarzy. Zatytułował ją Heroina i sam mówił w wywiadach o swojej publikacji, że w 30% opisał sytuacje które miały miejsce, a pozostałe 70% to takie, które mogły się wydarzyć. Jednak w tych czasach to za mało by za to uznać książkę kontrowersyjną. O jego publikacji zaczęto mówić głośno ze względu na niejednoznaczną opinię na temat narkotyków. Książka została nagrodzona tytułem Książki lata 2002 przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, zaś Piątek nominowany został do Paszportu Polityki. Na tym Tomasz nie poprzestał, książki pisze do dziś, a na swoim koncie ma już 11 publikacji. Oprócz Heroiny duży rozgłos zyskała również inna powieść Piątka pt. Bagno. Piątek ma dopiero 34 lata i możemy liczyć na to, że usłyszymy o nimi i o jego następnych książkach już niedługo. STYPENDIUM IM. JANA PAWŁA II Do 15 października 2008 r. można składać wnioski o stypendium im. Jana Pawła II przysługujące studentom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice. Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne są na poniższej stronie: Stypendia im. Jana Pawła II michalowice.bip 2.0 testing.maxus.com.pl/publi c/?id=6133 PRZEGLĄD WYDARZEŃ KULTURALNYCH NA PAŹDZIERNIK kurs tańca prowadzony przez gwiazdy Tańca z gwiazdami. Spotkanie informacyjne godz ( MOK Kamyk Pruszków, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5) Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w obiektach Toru Kolarskiego w Pruszkowie, godz (Pruszków, ul. Andrzeja 1) mecz I ligi w nożnej Znicz Pruszków GKP Gorzów Wielkopolski Zabawa taneczna dla dorosłych. Oprawa muzyczna: Włodzimierz Ignaczewski. Godz , wstęp 12 zł, dla słuchaczy PUTV 6 zł. (MOK Kamyk Pruszków, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5) mecz I ligi piłki nożnej Znicz Pruszków Widzew Łódź spektakl dla dzieci w Kamyku. Poranek Teatralny "Baśń jesienna o Gołębiareczce" Spektakl w wykonaniu Artystów Scen Warszawskich, godz , wstęp wolny. (MOK Kamyk Pruszków, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5) do odbędzie się wystawa plenerowa Klubu Plastyka Walor (Piastów, MOK, sala kolumnowa na I piętrze) mecz I ligi piłki nożnej Znicz Pruszków Podbeskidzie Bielsko Biała Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza do teatru ATENEUM na współczesną komedię Francis Veber "Kolacja dla głupca", godz Zapisy oraz wpłaty do 10 października br. w NOK u pl. Poniatowskiego 42. Tel IV Samorządowa Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie 18 września o godzinie z kościoła św. Floriana w Brwinowie wyruszyła Samorządowa Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki do Rokitna. Taka pielgrzymka została już zorganizowana po raz czwarty. W IV Pielgrzymce Pieszej Samorządowców udział wzięli radni miasta wraz ze swoimi rodzinami. Dla uczczenia III rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki o godz w Sanktuarium w Rokitnie została odprawiona uroczysta msza święta.

5 KULTURA 5 Ostatnio przeczytałam Kronikę ptakaa nakręcacza Haruki Murakamiego Haruki Murakami to jeden z najchętniej czytanych pisarzy w Polsce, jak i na całym świecie.. Jego książki są dla jednych niebanalne i zawierają prawdy życiowe, dla innych kiczowate powiastki, z powtarzalnąą fabułą i wykorzysta niem tanich chwytóww mających wzbudzaćć emocje w czytelnikach. Sam pisarz potwierdza zresztą, że tworzy dla mas. We mnie emocje wzbudzały jedynie sceny obojętnośc ci bohatera na swoje losy przypominające zresztą czasem kiepską telenowelę(?). Historia od początku ma poruszać : od głównego bohatera, po sześciu latach małżeństwa odchodzi żona zostawiając list, w którym prosi go o pozostawienie jej w spokoju i nie szukanie. Bohater (oczywiście zgodnie z naszymi nadziejami) próbuję jednak ją odnaleźć, a jednocześnie rozwiązać tajemnicę jej nagłego zniknięcia. Pierwszym tropem jest ucieczka kota poprzedzająca odejście żony. Dlaczego nie wrócił do domu? Jaki ma to związek ze odejściem żony? Tu w życiu głównego bohatera zaczynająą się dziać dziwne rzeczy. Poznaje on 16 latkę, która szuka sensu życia po spowodowaniu wypadku, w którym ginie jej chłopak. Przesiaduje całymi dniami w domu i rozmyśla, od czasu do czasu zaś odwiedza opuszczonegoo mężczyznę i prowadzi z nim dwuznaczne rozmowy. To nie jedyna nowa kobieta, która pojawia się znienacka w jego życiu: co jakiś czas dzwoni tajemnicza uwodzicielka, która inicjuje nieprzyzwoite rozmowy. Odwiedzają go również na zmianę dwie siostry z nadprzyrodzonymi zdolnościami, które również zachowują sięę prowokacyjnie. Poza kobietami przybywają również mężczyźni czasem znajomi z dawnych lat, ale również nieznajomi, którzy mają coś do powiedzenia opuszczonemu. Życie towarzyskie naszego bohatera naprawdę jest imponująco intensywne i zaskakującez biorąc pod uwagę specyfikę ludzi go odwiedzających, ich ilość i przede wszystkim to co ich łączy wszyscy pojawiają się nagle i są zupełnie obcy, a jednak w jakiś tajemniczy i jeszcze oczywiście nieznany bohaterowi sposób związani ze zniknięciem żony (choć oni o sami najczęściej nie są tego świadomi przychodząmówię tu bynajmniej o na rozmowęę bo nagle poczuli taką potrzebę ). Ale idźmy dalej. Bo poza życiemm towarzyskim bohater ma również niezwykle bogate przeżycia wewnętrzne. Nie rozpaczy bohatera czy jakimkolwiek zagubieniu w życiu po odejściu żony,, tego jak to t u mężczyzn, nie ma w ogóle. Są za to przygody w sferze wyobraźni i snów z.. nieznajomymi kobietami. Bohater miewa częste sny erotyczne, które mają oczywiście prowadzić do odnalezieniaa żony. Mężczyzna by móc w pełni oddaćć się wyobraźni i w pełni skupić odnajduje swój azyl studnię w opuszczonym domu. Codziennie w niej przesiaduje i oddaje się wędrówkom umysłu. Ten specyficzny sposób poszukiwań żony ukazuje to, co tak naprawdę bohater chce odnaleźć: samego siebie. Wyobraźni Murakamiemu na pewno nie odmówimy, ale przewidywalność wydarzeń i ich schematyczność nudzi. Naprawdęę przekonujące są jedynie sceny fantastyczne czujemy na własnej skórze moment przenikania przez ścianę i mamy dreszcze gdy bohater zapada w sen. Nawet największy racjonalista pozwoli się na chwilęę zabrać do świata idei. To jednak nie pomaga książce, a jedynie z taniego romansidła tworzy momentami kiepski dreszczowiec. Książka z jednej strony uwodzi z drugiej zawodzi. Bez wątpienia magicznaa jest atmosfera i spokój z jakim autor opisuje wydarzenia (nawet te pozornie dynamiczne). To jest wyjątkowe i bez wątpienia wspólne dla książek Murakamiego. Ale niestety nie tylko to. W książce pt. : Tańcz, tańcz, tańcz początek jest prawie identyczny bohatera opuszcza kobieta. Nie wiem czy to jest tak proste, ciekawe czy osobliwe, że Murakami powiela ten motyw jeszcze kilkakrotnie, ale mnie to na pewno nie zachęca do czytania. Płodność jest wymagająca. Ale to w końcu literatura dla mas. KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ Kiedy pięć lat temu pani Ewa Telega wpadła na pomysł założenia stowarzyszeniaa kobiet w wieku 40 lat nikt nie wiedział jak się to skończy. Dziśś wiadomo już, że K40 odniósł sukces i nadal prężnie sięę rozwija. K40 ta niepozorna nazwa kryje w sobie moc dwudziestu charyzmatycznych kobiet, które z dnia na dzień mająą coraz więcej pomysłów na aktywizowanie społeczeństwa, pogłębianie więzi między nimi i rozpowszechniania kultury. Mają w swoim dorobku m. In. stworzenie Salonu Poezji w Komorowie na wzór Krakowskiego założonegoo przez Annę Dymną. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i przyciągają rzesze zainteresowanych, miejsc zawsze brakuje. Ostatnią inicjatywąą Pań jest festiwal Otwarte ogrody Komorów 2008 mający na celu zaprezentowanie dziedzictwa naturalnego i kulturalnego ogrodów i zielonych miast na linii kolejki WKD. Otwartym ogrodom towarzyszy refleksja nad historią, ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego. Inspiracją dla utworzenia tego typu festiwalu była Anglia tam już od 1927 roku Otwarte ogrody cieszą się ogromną popularnością. Festiwal odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które organizowane są co roku w wybranych miejscowościach i obiektach historycznych Europy. Poza ochroną i rozpowszechnianiem kultury K40 zajmuje się również działalnośd ścią charytatywną akcję Podziel się z sąsiadem organizowanąą w grudniu. Paczki z z pomocą gwiazd telewizji są organizowane koncerty aukcje mające na celu uzbieranie pieniędzy na wyjazdy wakacyjne dzieci chorych na nowotwory. Bez wątpienia do mającej na celu pogłębienie więzi międzyludzkich inicjatyw można zaliczyć żywnością przygotowywane przez mieszkańców trafiają za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do najbardziej potrzebujących rodzin w gminie. Rolkomasa to natomiast przejazd miłośników rolek, wrotek, hulajnóg, roweróww i tym podobnych pojazdów. Impreza przyciągnęła wiele dzieci, ale również ich rodziców. Kontynuacją imprezy w tym roku byłł piknik rodzinny. Imprezy tego typu są świetną okazją na wzmacnianie więzi rodzinnych jak i sąsiedzkich. Ogromny sukces K40 dowodzi, że w Polsce potrzeba podobnych organizacji, które wskażą małym społecznościom wagę relacji międzyludzkim, pomoc innym i wartość kultury, którą trzeba upowszechniać.

6 6 POWIAT ZANIM POWSTAŁ NASZ POWIAT... Pierwsze wzmianki o wsi Proskowo pojawiają się w XV wieku. W roku 1456 Świętosław z rodu Pierzchałów, pieczętujący się herbem Roch, otrzymał z nadania Księcia Mazowieckiego Janusza I wsie Proskowo, Wolica, Kłębowo. Pogroszewo i Pęcice. Potomkowie Świętosława byli założycielami rodzin Pruszkowskich, Pęcickich, które przyjęły nazwiska od wsi dziedziczonych. Prace wykopaliskowe, prowadzone w ostatnim dwudziestoleciu, świadczą też o zamieszkiwaniu na terenach Mazowsza ludności prasłowiańskiej, zajmującej się produkcją żelaza. Taki wyspecjalizowany ośrodek istniał w skupiskach osadniczych w granicach dzisiejszego miasta. Najstarszą dzielnicą Pruszkowa jest Żbików (dawniej osada o nazwie Zdbików), gdzie w 1236 roku powstała parafia rzymsko katolicka należąca do biskupów poznańskich. Wieś Proskowo /około 78 ha/ pozostawała we władaniu Pruszkowskich do 1580 roku. Po kolejnych zmianach właścicieli wieś Proskowo, znacznie powiększona przechodzi w XVII wieku w ręce Kanclerza Wielkiego Koronnego, Andrzeja Leszczyńskiego. W XVIII i XIX wieku następują kolejne zmiany właścicieli pierwszych latach XIX wieku majątek należy do znanego lekarza dr Czekierskiego, który na miejscu drewnianego dworku buduje, w stylu klasycystycznym, murowany pałacyk otoczony pięknym parkiem. Park został zaprojektowany przez Karola Sparmana z Saksonii z zachowaniem harmonii z wiejskim charakterem okolicy. Następnie majątek zostaje nabyty przez rosyjskiego kupca Jan Skwarcowa, który opracowuje pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego wsi i jej najbliższych okolic. Do połowy XIX wieku wieś nie wyróżnia się niczym spośród innych wsi mazowieckich. Wielki wpływ na zmianę sytuacji Pruszkowama fakt otwarcia pierwszego odcinka Kolei Wiedeńskiej Warszawa Grodzisk Mazowiecki, z przystankiem w Pruszkowie. Wieś przekształca się w osadę. Powstają tu wspaniałe ogrody (park Berhsona) i wille letniskowe (Anielin rejenta Zielińskiego). Na odpoczynek przyjeżdżają m.in. Henryk Sienkiewicz, Helena Modrzejewska. Dzięki atrakcyjnym cenom gruntów i dobremu położeniu powstają fabryki, m.in.: w 1878 Wytwórnia Farb i Lakierów J. Nowaka, w 1879 Odlewnia Zelaza A. Rotsteina, Cegielnia Abramshona i Dittmana, w 1880 Fabryka Fajansów J. Teichfelda, w 1891 Fabryka Ołówków St. Majewskiego. We wsi Tworki w 1891 roku wybudowano Szpital dla Psychicznie Chorych. Pod koniec IX w. Liczba mieszkańców wynosiła 1709 osób. Rozwój osady, którą tworzyły wsie: Pruszków, Żbików i Tworki, przerwały wydarzenia 1914 roku. W rozwoju Pruszkowa niewątpliwy udział ma Gmina Żydowska, która powstała w 1904 roku, jakkolwiek pierwsi osadnicy żydowscy pojawili się już w drugiej połowie XIX wieku. Byli właścicielami sklepów i restauracji, ale także fabryk jak np. fabryki farby drukarskiej Ratner czy huty szkła Orenreich. Świadectwem istnienia Gminy Żydowskiej na tych terenach jest Cmentarz Żydowski założony w roku Prawa miejskie zostały przyznane wsi Pruszków w 1916 roku. W 1939 roku liczba mieszkańców wynosiła 29 tys. Korzystnie na rozwój Pruszkowa wpływa uruchomienie w 1928 roku, Elektrycznej Kolei Dojazdowej, wybudowanej przez Konsorcjum polsko angielsko belgijskie "Siła i Światło". Dalej wzrasta liczba ludności i w przeddzień wybuchu II wojny światowej przekracza 29 tys. Społeczeństwo Pruszkowa jest aktywne i dobrze zorganizowane. Działają liczne stowarzyszenia oświatowe, od roku 1915 Harcerstwo Polskie i Pruszkowska Straż Ogniowa. Integracja mieszkańców wpłynie na powstanie w Pruszkowie podczas okupacji niemieckiej silnego ruchu oporu. Pruszków wchodzi w skład VII Obwodu ZWZ AK "Obroża". Dalej rozwija się harcerstwo. Pod koniec 1940 roku drużyna "Zielony Dąb", a od drugiej połowy 1941 roku hufiec "Rój" wchodzą w skład Szarych Szeregów. W czasie okupacji miasto straciło 2600 mieszkańców. W sierpniu 1944 roku Niemcy organizują w Pruszkowie, na terenie Zakładów 6 sierpnia do 1o listopada 1944 roku i w tym czasie przeszło przez niego 650 tys. osób z czego 550 tys. Warszawiaków. Okupacja niemiecka dla Pruszkowa zakończyła się 17 stycznia 1945 roku. źródło: DROŻSZE BILETY WKD Zarząd Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 15 września 2008r. wprowadzona zostaje podwyżka cen biletów za przejazdy pociągami na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zmianie ulegają opłaty za bilety okresowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne oraz weekendowe), natomiast ceny biletów jednorazowych pozostają na niezmienionym poziomie. Wprowadzana podwyżka podyktowana jest znaczącym wzrostem kosztów energii elektrycznej, jak również wzrostem cen materiałów eksploatacyjnych. Oferta Warszawskiej Karty Miejskiej obowiązuje bez zmian na dotychczasowych zasadach, regulowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w szczególności w zakresie wysokości stawek opłat za przejazdy pociągami WKD. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej PARKUJ I JEDŹ 28 sierpnia otwarto parking typu Parkuj i Jedź przy stacji PKP w Pruszkowie. Podobny znajduje się już od dłuższego czasu na dworcu WKD. Plac liczący sobie 120 miejsc jest ogrodzony, oświetlony oraz posiada system monitoringu. Dzięki otwarciu parkingu wreszcie skończy się chaotyczne parkowanie wokół stacji kolejowej, co z pewnością ułatwi życie okolicznym mieszkańcom oraz ludziom mieszkającym dalej od dworca, a chcącym ominąć korki w Alejach Jerozolimskich. Z parkingu Parkuj i Jedź mogą korzystać osoby posiadające bilet miesięczny Kolei Mazowieckich lub Warszawską Kartę Miejską. Mówiąc o KM i SKM warto wspomnieć że najprawdopodobniej w listopadzie w końcu zostanie umożliwiony przejazd pociągami obsługiwanymi przez KM używając Warszawskiej Karty Miejskiej, jednak szczegółowe negocjacje nadal trwają, więc na razie ciężko jest mówić o dokładnych terminach. Źródło: WKD

7 SPORT 7 ZMIANA TRENERA ZNICZA PRUSZKÓW Po serii trzech porażek ze stanowiskiem trenera Znicza Pruszków pożegnał się Jacek Grembocki. Na jego miejsce desygnowany został były szkoleniowiec Lechii Gdańsk, Dariusz Kubicki. Trener doświadczony, trener z nazwiskiem. Jednakże co zmieni wprowadzenie nowego trenera skoro nie o armatę tu chodzi tylko o naboje, a raczej ślepaki. Jacek Grembocki pracował jako trener zespołu z Pruszkowa przez niecały sezon rozpoczynając pruszkowski sen 16 grudnia 2007 roku. Na ławce trenerskiej naszego zespołu zasiadał 25 razy. Pod jego wodzą Znicz wygrał 13 spotkań, 5 zremisował i 7 przegrał. Miał również niesamowitą serię 12 meczów bez porażki. Beznadziejny początek nowego sezonu oraz porażki w trzech ostatnich meczach postawiły włodarzy Znicza pod ścianą i zmusiły do zwolnienia Jacka Grembockiego. Dariusz Kubicki, obecny trener Znicza ostatnio pracował w Lechii Gdańsk, którą wprowadził w poprzednim sezonie do Ekstraklasy. Został on jednak zwolniony po tym jak odmówił złożenia podpisu pod specjalnym oświadczeniem antykorupcyjnym. Wydało się to podejrzane władzom klubu z Gdańska, którzy podziękowali mu za współpracę. Co wydawało się podejrzane w Gdańsku nie było w Pruszkowie. Były trener Legii podpisał z naszą drużyną kontrakt. Zastanawiające jest jednak czy aby na pewno zatrudnienie nowego trenera to odpowiednie posunięcie? Na odpowiedź będziemy czekali do kilku pierwszych spotkań Znicza pod wodzą Kubickiego. Przynajmniej mnie wydaje się to decyzją zbyt pochopną. Wina za złe wyniki nie leżała po stronie Grembockiego tylko po stronie piłkarzy, bo to nie trener nie wykorzystywał 100% sytuacji w meczu tylko napastnicy. Były już trener Znicza wiele razy wspominał na pomeczowych konferencjach, że nie ma kim grać i nie widzi możliwości lepszych występów bez wzmocnień. Jak dobrze wiemy Kubicki, mimo to, że jest jednym z lepszych szkoleniowców w naszym kraju na boisko nie wejdzie i meczu za naszych zawodników nie wygra. EFEKTOWNY DEBIUT KUBICKIEGO Zaledwie kilka dni miał nowy trener Znicza Pruszków by poznać swój nowy zespół. Patrząc na wynik pierwszego meczu pod dowództwem Kubickiego może się wydawać, że znają się już jak łyse konie. Znicz wygrał pewnie i co najważniejsze w świetnym stylu z ciężkim przeciwnikiem Flotą Świnoujście 4 1. Pytanie, czy jest to efekt krótkich treningów z nowym szkoleniowcem czy też echo długotrwałej pracy z trenerem Grembockim? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać kilka meczów. Mecz pomiędzy tegorocznym beniaminkiem ze Świnoujścia, a zeszłorocznym z Pruszkowa okazał się być świetnym widowiskiem z wieloma golami. Zmobilizowani stałą obserwacją przez nowego szkoleniowca zawodnicy Znicza ruszyli od samego początku do groźnych ataków. Przyniosło to efekt już w 8. minucie, kiedy po świetnym, przeszywającym całe boisko podaniu bramkarza gospodarzy Adriana Bieńka piłkę na 16. metrze przejął Adrian Paluchowski gdzie został sfaulowany przez Prusaka, golkipera gości. Sędzia nie wahał się ani sekundy i przyznał naszym zawodnikom rzut karny. Do piłki podszedł Paweł Kaczmarek, który na raty umieścił ją w bramce. Po zdobyciu gola nasi zawodnicy nie oddali inicjatywy przyjezdnym ze Świnoujścia i cały czas atakowali bramkę przeciwnika. Swoją dominację na boisku udokumentowali po raz drugi pod koniec pierwszej połowy. W 38. minucie po ogromnym zamieszaniu w polu karnym piłkę w bramce umieścił Adrian Paluchowski. Asystował mu Paweł Kaczmarek, który był najlepszym zawodnikiem całego spotkania. Do niecodziennej sytuacji doszło kilka minut po golu dla Znicza. W dyskusję z sędzią wdał się Chrzanowski, gracz Floty, za co dostał żółtą kartkę, sędzia jednak zapomniał o tym, że już wcześniej pokazał mu żółty kartonik i w konsekwencji czego nie kazał mu opuścić boiska. Na szczęście w porę zreflektował się sam ukarany, podziękował arbitrowi za mecz i udał się w stronę ławki rezerwowych. Po zmianie stron przewaga należała do gości. Grający w dziesiątkę zawodnicy Floty kontrolowali sytuację na boisku i coraz śmielej atakowali bramkę strzeżoną przez Bieńka. Nasz bramkarz w końcu skapitulował. W 57. minucie popełnił błąd i przepuścił piłkę pomiędzy palcami. Szczęśliwym strzelcem gola okazał się być Grzegorz Skwara. Na trafienie gości nasi zawodnicy odpowiedzieli dwoma bramkami. Najpierw w 72. minucie akcję życia przeprowadził Dawid Florian. Przebiegł on całą połowę boiska okiwał dwóch obrońców i pewnie umieścił piłkę w siatce. Dziewięć minut później było już 4 1, a swojego drugiego gola w meczu strzelił Kaczmarek. Wykorzystał on pewnie kolejną jedenastkę przyznaną za faul na Paluchowskim. Wynik meczu już się potem nie zmienił i Znicz odniósł drugie zwycięstwo na własnym stadionie w tym sezonie. Słowa pochwały należą się dwóm zawodnikom pruszkowskiej jedenastki. Kaczmarkowi, który strzelił dwa gole i przy jednym asystował, oraz Paluchowskiemu, strzelił on jedną z bramek i wypracował dwie jedenastki. Dla obu zawodników były to najlepsze występy w obecnych rozgrywkach.

8 8 8 FO OTO OREPOR RTA AŻ P PAŹDZIER RNIK PRUNEWS TTAM MG GD DZIEEZA ATTRZYM MAŁŁSIĘC CZA AS... B Brukowaaneulice e,deptakk,nowystadion n,pruszkkówrozw wijasięw woszałaamiającyymtemp pie.mim motojesszczenie edawnobyływtymmie eściemieejsca ggdzienieebyłobie eżącejw wody.m Miejsca,kktórewyyglądem mnieróżniąsięo odnajgo orszychzzaułkówwarszaw wskiejp Pragi.Mo ożepozzobaczen niutych zdjęćniektórzyzzinwesto orówpo omyśląp przedwyyłożenie empieniędzynawybudo owaniekolejneggopiękn negoosiiedlamie eszkanio owegon nad w wyremon ntowaniiemtego ocojużjjest.

Grodzisk Maz. dn r.

Grodzisk Maz. dn r. Grodzisk Maz. dn. 28.08.2008r. KOMUNIKAT WKD W SPRAWIE PODWYŻEK CEN BILETÓW ZA PRZEJAZDY LINIĄ WKD OD DNIA 15 WRZEŚNIA 2008 ROKU rząd Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Stawką tego pojedynku może być tytuł mistrza Polski. Na boisku rywalem Żółto-Czerwonych będzie aktualny obrońca tytułu, Legia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica

Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica Lato 2017 1 Warunki i zasady uczestnictwa 1. Organizatorami rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica jest Kibice Razem Śląsk Wrocław oraz Stowarzyszenie Kibiców Wielki

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Środa, 8 listopada 2017, 04:50

Źródło:  Wygenerowano: Środa, 8 listopada 2017, 04:50 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/56194,pilkarskie-emocje-podczas-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 8 listopada 2017, 04:50 Strona znajduje się w archiwum. PIŁKARSKIE EMOCJE

Bardziej szczegółowo

INEA Stadion INEA Stadion w Poznaniu to pierwsza polska oddana do użytku arena Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, która mieści prawie 42 tys. widzów. Służy klubowi piłkarskiemu Lech Poznań,

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

oferta programowa 01 Piłka nożna - MLS 02 Kolarstwo torowe - Mistrzostwa Europy 05 Tenis - Australian Open 03 Hokej - Liga Mistrzów

oferta programowa 01 Piłka nożna - MLS 02 Kolarstwo torowe - Mistrzostwa Europy 05 Tenis - Australian Open 03 Hokej - Liga Mistrzów jesień 2017 Eurosport 2 Oferta programowa kanału Eurosport 2 jest skierowana przede wszystkim do najbardziej wymagających kibiców sportów drużynowych. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu Eurosport

Bardziej szczegółowo

Turniej World Grand Prix

Turniej World Grand Prix 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Turniej World Grand Prix siatkówka kobiet Polska Niemcy USA Dominicana 06-08 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sezonu kolarskiego 2012 Grupy Kolarskiej Żyrardów 33 medale MP i 3 medale ME

Podsumowanie sezonu kolarskiego 2012 Grupy Kolarskiej Żyrardów 33 medale MP i 3 medale ME Podsumowanie sezonu kolarskiego 2012 Grupy Kolarskiej Żyrardów 33 medale MP i 3 medale ME Rok 2012 to kolejny bardzo udany sezon dla Grupy Kolarskiej Żyrardów. Zawodnicy GKŻ startowali w ok. 30 zawodach,

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU W NOWYM TOMYŚLU Ośrodek Oświaty i Sportu w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 tel. 61 44 51 431 fax. 61 44 51 440 e-mail: oois@interia.pl R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze

Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA. technika zasady siatkarze Krzysztof Krzykowski Adam Szostak ENCYKLOPEDIA technika zasady siatkarze 4 ENCYKLOPEDIA SIATKÓWKI Spis treści Krótka historia siatkówki 6 Zasady i technika gry 16 Organizacje siatkarskie 64 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie są z całą pewnością wizytówką szkoły. Organizujemy je rokrocznie dla ponad

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2011/2012 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2011/2012 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej

Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Regulamin Kieleckiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Informacje ogólne 1. Organizatorem rozgrywek jest Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce 2. Mecze odbywają się na sztucznym boisku przy

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA FRAMPOLA

TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA FRAMPOLA KS WŁÓKNIARZ FRAMPOL ==================================================== TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN FRAMPOL 26.01.2014 r. R E G U L A M I N TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN FRAMPOL DNIA 26.01.2014 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BYĆ JAK BYĆ JAK DIDIER DROGDA Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Widawa

Regulamin II Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Widawa Regulamin II Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Widawa I. Miejsce i termin: Stadion Gminny w Widawie, ul. Ułańska 8; 19.08.2017 (sobota) od godziny 9.00 II. Organizatorzy: Gmina Widawa,

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z LEGIĄ WARSZAWA

KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z LEGIĄ WARSZAWA KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z LEGIĄ WARSZAWA Nasza współpraca z Mistrzem Polski LEGIĄ WARSZAWA rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku. Jesteśmy jednym z siedmiu partnerów określanej przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZY TURNIEJ PIŁKARSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH NA ŚWIECIE ZAKOŃCZONY

NAJWIĘKSZY TURNIEJ PIŁKARSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH NA ŚWIECIE ZAKOŃCZONY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/150158,najwiekszy-turniej-pilkarski-sluzb-mundurowych-na-swiecie-zakonczony.html Wygenerowano: Poniedziałek, 13 listopada 2017, 07:06 NAJWIĘKSZY

Bardziej szczegółowo

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta Targi 2007 Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON 2007 W dniach 24 27.10.2007 r. w Poznaniu, odbyły się prestiżowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Stowarzyszenie Turystyczne

Bardziej szczegółowo

UCZ SIĘ, ŻYJ I GRAJ Z MŁODZIEŻĄ IHF

UCZ SIĘ, ŻYJ I GRAJ Z MŁODZIEŻĄ IHF UCZ SIĘ, ŻYJ I GRAJ Z MŁODZIEŻĄ IHF Zasady piłki ręcznej Witajcie Szczypiorniści! To wspaniale, że chcecie się nauczyć zasad piłki ręcznej! W tej broszurze wyjaśnimy wszystko, co powinniście wiedzieć bawcie

Bardziej szczegółowo

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org W dniach 17-23 sierpnia 2013 r. odbyły się 43-cie Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie w Jurmali na Łotwie 43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org Jurmala jest

Bardziej szczegółowo

III MEMORIAŁ IM. MIECZYSŁAWA WASZAKA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

III MEMORIAŁ IM. MIECZYSŁAWA WASZAKA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ III MEMORIAŁ IM. MIECZYSŁAWA WASZAKA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 16 stycznia 2016 r. SALA SPORTOWA GIMNAZJUM IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W WITASZYCACH Więcej informacji na stronach: gimnazjumwitaszyce.eu wkswitaszyce.pl

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Komorniki, grudnia 21 r. REGULAMIN MISTRZOSTW 1. ORGANIZATORZY - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej; - Kolegium Sędziów strefy

Bardziej szczegółowo

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA

VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA VII HALOWY TURNIEJ SENIORÓW piłki nożnej o Puchar WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA Wojsławice, 28 lutego 2016 r. 1 PATRONAT HONOROWY TURNIEJU Henryk Staniucha Wójt Gminy Zduńska Wola ORGANIZATOR TURNIEJU Gmina

Bardziej szczegółowo

Przeżyjmy to jeszcze raz! Zabawa była przednia [FOTO]

Przeżyjmy to jeszcze raz! Zabawa była przednia [FOTO] Przeżyjmy to jeszcze raz! Zabawa była przednia [FOTO] Na wspominki się zebrało, fajna była zabawa, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tego wrócimy napisała nam swoim facebookowym profilu Anna Kicińska,

Bardziej szczegółowo

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn Polska vs Brazylia Otwarcie

Bardziej szczegółowo

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ HALOWE MISTRZOSTWA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ KLECZEW, 18.11.2012 r. I. REGULAMIN TURNIEJU 1. Cel imprezy: integracja środowiska sędziowskiego popularyzacja współzawodnictwa sędziów w

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE Gmina Góra Kalwaria. o Puchar Dyrektora. OSiR Góra Kalwaria

KLUB SPORTOWY NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE Gmina Góra Kalwaria.  o Puchar Dyrektora. OSiR Góra Kalwaria KLUB SPORTOWY NADSTAL KRZAKI CZAPLINKOWSKIE Gmina Góra Kalwaria www.ksnadstal.futbolowo.pl o Puchar Dyrektora OSiR Góra Kalwaria Cel imprezy: Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. Terminy:

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

/5 Nagroda dla mistrzów

/5 Nagroda dla mistrzów 26-11-17 1/5 20.11.2017 15:45 Marcin Durasik / Wydział Sportu kategoria: Aktualności sportowe Za zdobycie mistrzostwa Polski rugbiści Master Pharm Budowlani otrzymają od władz miasta finansową nagrodę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU

R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl R E G U L A M I N XVIII MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ REPREZENTACJI WSI NOWOTOMYSKICH O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA OŚWIATY I SPORTU

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Kamila Lićwinko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Kamila Lićwinko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Kamila Lićwinko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Marszałek Województwa Podlaskiego, Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego spotkali się w piątek 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja Polski na Mundialu 2002

Reprezentacja Polski na Mundialu 2002 Reprezentacja Polski na Mundialu 2002 Kto zostanie mistrzem? Jak daleko zajdzie nasza reprezentacja? Którzy zawodnicy zapewnią nam sukces? 29 maja 2002 INFORMACJA O BADANIU termin realizacji 25-27 maja

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZOWIE Gazetka Szkolna WANDA I BANDA Redaktorzy wydania Wiosna lato 2013: Paulina Zapiór Marta Kalińska Jonatan Domański Str. 2 KONKURSOWO. Drodzy Uczniowie! 20 lutego 2013 uczniowie

Bardziej szczegółowo

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU

KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU KONFRONTACJA VOL. 5 REGULAMIN TURNIEJU ORGANIZATOR I CEL ZAWODÓW Organizatorem imprezy jest Fundacja Toruńska Arena Sportu. Celem zawodów jest promocja i rozwój kultury fizycznej, a także zwiększenie popularności

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

ŚWIETNY WYSTĘP REPREZENTACJI KGP W PIŁCE NOŻNEJ W HOLANDII

ŚWIETNY WYSTĘP REPREZENTACJI KGP W PIŁCE NOŻNEJ W HOLANDII POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/118018,swietny-wystep-reprezentacji-kgp-w-pilce-noznej-w-holandii.html Wygenerowano: Piątek, 22 grudnia 2017, 07:44 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie 01.09.2013 Wszystko wskazuje na to, że dzięki wysiłkom między innymi Macieja Brażuka, reprezentacja Polski w rugby doczekała się swojego mecenasa.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Gami-Pack Cup 2012

ZAPROSZENIE. Gami-Pack Cup 2012 ZAPROSZENIE Sportowa Spółka Akcyjna Zagłębie Sosnowiec zaprasza na turniej: Gami-Pack Cup 2012 Termin: 18-19.02.2012r. (zgłoszenia do 20.01.2011). Miejsce rozgrywek: I Dzień Hala Sportowa MOSiR Sosnowic

Bardziej szczegółowo

Częstochowa CUP 2015

Częstochowa CUP 2015 Częstochowa CUP 2015 Halowy turniej piłki nożnej Rocznik 2006 i młodsi Organizatorzy: Gmina Miasto Częstochowa Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013

Nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013 Nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013 Prezentujemy nominacje w kategorii Dzieci i Młodzicy 2013 roku. Siedmiu zawodników wytypowały kluby do rywalizacji o zaszczytny tytuł w 6 dyscyplinach sportowych.

Bardziej szczegółowo

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia:

Organizator turnieju, relacja, zdjęcia: ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Organiizatorzy Termiin Miiejsce Uczestniicy Rok urodzeniia zawodniików RELACJA Z ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W czwartek 24 marca br. Uczniowski Klub Sportowy Siateczka

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA 2012 r. CO? III edycja amatorskiego turnieju piłkarskiego w piłkę nożną halową GDZIE? Sala gimnastyczna ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 KIEDY? niedziela, 17 czerwca 2012 r. w godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów Sezon 2017/2018 Mistrzostwa Polski Juniorów U18 I. Cel zawodów Wyłonienie mistrza, wicemistrza i brązowego medalisty w Mistrzostwach Polski Juniorów II. Uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając

Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając KOMINIKAT KOŃCOWY Mistrzostwa Polski MOW WSPANIAŁE ZWIEŃCZENIE SEZONU!!! JESTEŚMY MISTRZAMI POLSKI!!! Reprezentacja MOW Wrocław w piłce nożnej osiągnęła ogromny sukces wygrywając Mistrzostwa Polski 6 piłkarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WAKACYJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ r. ROCZNIK 2008

REGULAMIN WAKACYJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ r. ROCZNIK 2008 REGULAMIN WAKACYJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 20.08.2017 r. ROCZNIK 2008 1. CEL ZAWODÓW Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Buk Propagowanie aktywnego stylu życia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które zostały zgłoszone do dnia 15 sierpnia 2013 r. Zgłoszenia drużyn po tym terminie nie będą przyjmowane. 2. Zgłoszenia drużyny

Bardziej szczegółowo

Dzień Kobiet i Dzień Św. Patryka w Muzie

Dzień Kobiet i Dzień Św. Patryka w Muzie Teatr Variete Muza E-Mail Dzień Kobiet i Dzień Św. Patryka w Muzie Odsłona I - 8 Marca godz. 20.00 Zapraszamy na specjalnie przygotowany program z okazji Dnia Kobiet w którym wystąpi Grupa N.A.S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pabianice ORZEŁ CUP grudnia /niedziela/ 2014r

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pabianice ORZEŁ CUP grudnia /niedziela/ 2014r Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pabianice ORZEŁ CUP 2014 Rocznik 2003 i młodsi POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO 7 grudnia /niedziela/ 2014r Hala Powiatowa w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

LKS Sanovia Lesko Derby LKS Sanovia Lesko 1-1 K.S Bieszczady Ustrzyki Dolne

LKS Sanovia Lesko Derby LKS Sanovia Lesko 1-1 K.S Bieszczady Ustrzyki Dolne 30 września 2007 mecz derbowy pomiędzy Sanovią Lesko, a Bieszczadami Ustrzyki Dolne rozpoczął się dokładnie o godzinie 15:03. Na stadionie przy alei Jana Pawła II zgromadziło się jak zawsze wielu kibiców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Turniej finałowy II edycji Weekendów z piłką ręczna

Turniej finałowy II edycji Weekendów z piłką ręczna Turniej finałowy II edycji Weekendów z piłką ręczna W dniu 8 października br. w Małej Hali TAURON Areny Kraków został rozegrany finałowy turniej II edycji Weekendów z piłka ręczną. Do finału zakwalifikowali

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju CEL ZAWODÓW: TERMIN ZAWODÓW: MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH: NAGRODY:

Regulamin turnieju CEL ZAWODÓW: TERMIN ZAWODÓW: MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH: NAGRODY: CEL ZAWODÓW: Promocja piłki nożnej poprzez zabawę. TERMIN ZAWODÓW: 12 marzec (sobota) - rocznik 2008 13 marzec (niedziela) rocznik 2009 MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Hala Widowiskowo-Sportowa w Nowym Sącza(ul.

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy działa przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape - organizacji pożytku publicznego - od lutego 2010 roku. Jesteśmy uczniami szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Arsenal!!! Zaczynajmy!!!

Konkurs Arsenal!!! Zaczynajmy!!! Temat Od Do Odp: Konkurs Arsenal: Pytanie konkursowe Kacper Jaroński Data 2017 05 17 23:51 Konkurs Arsenal!!! Będąc młodym fanem piłki nożnej

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax I. ORGANIZATOR Park Wodny Relax Świdwin oraz KOZPN. II. PRZEPISY OGÓLNE a) Miejscem rozgrywek Świdwińskiej Ligi Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

VIII Memoriał. Huberta Jerzego Wagnera Z udziałem zespołów Polski, Brazylii, Bułgarii, Czech

VIII Memoriał. Huberta Jerzego Wagnera Z udziałem zespołów Polski, Brazylii, Bułgarii, Czech 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl VIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera Z udziałem zespołów Polski, Brazylii, Bułgarii,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. www.lotnik-koscielec.pl

OFERTA SPONSORSKA. www.lotnik-koscielec.pl OFERTA SPONSORSKA Nazwa Ludowy Klub Sportowy Lotnik Kościelec Rok założenia 1966 Stadion Pojemność : 700 miejsc Wymiary Boiska : 108 x 72 Barwy Biało Niebieskie Adres Kościelec ul. Wolności 93 42-240 Rudniki

Bardziej szczegółowo

Przyjrzyjcie się dzieciom, jaką radość sprawia im zdobycie bramki. Każde dziecko rodzi się z talentem, ale od nas zależy kiedy go zauważymy.

Przyjrzyjcie się dzieciom, jaką radość sprawia im zdobycie bramki. Każde dziecko rodzi się z talentem, ale od nas zależy kiedy go zauważymy. Praca z młodzieżą to musi być misja. Wszystko muszę temu podporządkować- muszę mieć głowę wolną od innych rzeczy. Nie jest sztuką chwalić się ilu zawodników wprowadziłem do pierwszego zespołu tylko czego

Bardziej szczegółowo

XXI Otwarte Mistrzostwa Warszawy Masters. 3-4 grudnia 2016, Park Wodny Warszawianka

XXI Otwarte Mistrzostwa Warszawy Masters. 3-4 grudnia 2016, Park Wodny Warszawianka XXI Otwarte Mistrzostwa Warszawy Masters 3-4 grudnia 2016, Park Wodny Warszawianka WARSAW MASTERS TEAM Warsaw Masters Team jest największym w Polsce klubem pływackim, zajmującym się organizacją treningów

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 1. ORGANIZATOR Organizatorem 6 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą w Łodzi. 2. BIURO ORGANIZACYJNE 6 Turniej Przedsiębiorcy 2017

Bardziej szczegółowo

Turnieje Charytatywne #GRAMYDLADZIECI ORGANIZATOR

Turnieje Charytatywne #GRAMYDLADZIECI ORGANIZATOR Turnieje Charytatywne #GRAMYDLADZIECI 2018 1.ORGANIZATOR Organizatorem #GRAMYDLADZIECI 2018 jest Fundacji SŁONIE NA BALKONIE. Środki zebrane z wpisowego za udział w turniejach oraz podczas kwest i licytacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek GDYŃSKIEJ LIGI?6? ZASADY GRY:

Regulamin rozgrywek GDYŃSKIEJ LIGI?6? ZASADY GRY: Regulamin rozgrywek GDYŃSKIEJ LIGI?6? ZASADY GRY: 1.Rozgrywki odbywają się na boiskach sportowych wymienionych w informacjach ogólnych. 2.Czas gry: EKSTRAKLASA 2 x 25 min, z I 2-minutową i II przerwą.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo

www.radiostargard.fm

www.radiostargard.fm Radio Stargard jest pierwszą niezależną, prywatną rozgłośnią radiową w naszym regionie. Nadajemy na częstotliwości 90,3FM. Zasięgiem technicznym docieramy do mieszkańców powiatu stargardzkiego i części

Bardziej szczegółowo

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku.

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku. Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA na sezon 2012/2013 roku. Organizator Urząd Miejski w Strumieniu Termin i miejsce Hala Sportowa, ul. Młyńska 4 tel. 33 8571-707

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY rocznika 2002 pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu, Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH MOSiR BOCHNIA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3 Tel./fax. 014/612 25 40 www.mosir.bochnia.pl e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

GALA KOLARSKA 2013 ROK

GALA KOLARSKA 2013 ROK GALA KOLARSKA 2013 ROK ALKS STAL Grudziądz Klubowy Mistrz Polski 2003-2013 Grudziądz 6 grudzień 2013 Sezon kolarski w 2013 roku był bardzo udany, bowiem po raz jedenasty zdobyliśmy tytuł Klubowego Mistrza

Bardziej szczegółowo

Teatrem aktywizowali dzielnice

Teatrem aktywizowali dzielnice Teatrem aktywizowali dzielnice Zakończył się projekt kulturalny realizowany w sześciu, wytypowanych do rewitalizacji dzielnicach miasta. Program pod nazwą Gdynia Reaktywacja prowadzony był przez kilka

Bardziej szczegółowo

1. Organizator : Powiatowe Zrzeszenie LZS w Biłgoraju KS Księżpol. 2. Cel turnieju:

1. Organizator : Powiatowe Zrzeszenie LZS w Biłgoraju KS Księżpol. 2. Cel turnieju: R E G U L A M I N IV TURNIEJU O PUCHAR STAROSTY POWIATU BIŁGORAJSKIEGO W RAMACH XVII OTWARTYCH OKRĘGOWYCH MISTRZOSTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW ELIMINACJE POWIATU BIŁGORAJSKIEGO 1. Organizator : Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk. Lwy Północy"

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk. Lwy Północy Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy" Geneza Rok założenia - 2008. Na bazie Stowarzyszenia Lechiści Konsolidacja środowiska kibiców Jedna silne i prężnie działająca reprezentacja Cele Promowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu słonecznych dni, miłych chwil i wiele świątecznej radości. URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE

INFORMATOR. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu słonecznych dni, miłych chwil i wiele świątecznej radości. URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUSZKOWIE 2007 Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu słonecznych dni, miłych chwil i wiele świątecznej radości. Prezydent miasta Pruszkowa Jan Starzyński 2 KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

UKS LECHIA DZIERŻONIÓW. oraz ZAPRASZA. 28 lutego na turniej piłki nożnej dziewcząt z rocznika 2004 i młodszych

UKS LECHIA DZIERŻONIÓW. oraz ZAPRASZA. 28 lutego na turniej piłki nożnej dziewcząt z rocznika 2004 i młodszych UKS LECHIA DZIERŻONIÓW oraz ZAPRASZA 28 lutego 2015 na turniej piłki nożnej dziewcząt z rocznika 2004 i młodszych JAKO CUP 2015 1.Cel turnieju -Popularyzacja piłki nożnej -Stworzenie warunków do sportowego

Bardziej szczegółowo

Relacja z pierwszego triathlonu Elemental Tri Series w Augustowie

Relacja z pierwszego triathlonu Elemental Tri Series w Augustowie Relacja z pierwszego triathlonu Elemental Tri Series w Augustowie Wysłane przez Emilia Walicka, 14/06/2016 Treść: Pływanie, jazda na rowerze czy bieganie są jednymi z najpopularniejszych w mieście nad

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2004 WIDOK CUP w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA ROCZNIKA 2004 WIDOK CUP w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1 w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 1 HONOROWY PATRONAT Pan Leszek Trębski SPONSORZY PATRONI MEDIALNI w w w. w i d o k s k i e r n i e w i c e. p l Strona 2 Zgłoszone zespoły Korona Kielce

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o Wielkiej Brytanii?

Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Konkurs międzyszkolny 3 marca, godzina 10:00. Podbiegam do drzwi biblioteki, chwytam za klamkę, wchodzę. Mimo że wszyscy zajęli już swoje miejsca, nadal panuje dookoła chaos.

Bardziej szczegółowo

Festiwale muzyczne w Polsce

Festiwale muzyczne w Polsce Festiwale muzyczne w Polsce Opracowały: Aleksandra Olszar Magdalena Stec Katarzyna Kapusta 2015 1. Mapa myśli. Wypisz wyrazy, które kojarzą się z podanym słowem. - MUZYKA - 2. Zapoznaj się z tabelką. Informacje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014 R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014 1. CELE 1.1.Popularyzacja piłki nożnej w Zgierzu 1.2.Propagowanie zasad "FAIR PLAY" 1.3.Zaktywizowanie i integracja społeczności lokalnej Zgierza 2.

Bardziej szczegółowo

stowarzyszenie.podciernie@poczta.neostrada.pl

stowarzyszenie.podciernie@poczta.neostrada.pl Podciernie, 7 sierpnia 2012r. Szanowni Państwo, I Mazowiecki Turniej Piłkarski Cegłów 2012 to impreza dla 12 amatorskich drużyn piłkarskich (uczestnicy od 15 lat i dorośli) z terenu województwa mazowieckiego.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2016 1. CELE 1.1.Popularyzacja piłki nożnej w Zgierzu 1.2.Propagowanie zasad "FAIR PLAY" 1.3.Zaktywizowanie i integracja społeczności lokalnej Zgierza 2.

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA LIGA Orlik U-11

PŁOCKA LIGA Orlik U-11 PŁOCKA LIGA Orlik U-11 REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-11 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 2. Wychowanie przez

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r.

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY GIEKSA CUP 2015 1. Organizator: - GKS Bełchatów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r.

PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ. Rocznik 2004 U Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ Rocznik 2004 U - 10 Wrocław; 1-2 LUTY 2014r. 1 PROGRAM X TURNIEJU STK REDECO CUP 2014 1. Termin turnieju: 1-2.02.2014 r. 2. Miejsce rozgrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r. REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r. I CEL ROZGRYWEK Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej halowej w Gminie Stężyca, stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

System szkolenia w BKS CHEMIK Dlaczego klasy sportowe?

System szkolenia w BKS CHEMIK Dlaczego klasy sportowe? System szkolenia w BKS CHEMIK Dlaczego klasy sportowe? Kto tworzy klasę sportową? Klasa sportowa działa na podstawie zgody organu założycielskiego (Urząd Miasta Bydgoszczy) oraz umowy pomiędzy Szkołą a

Bardziej szczegółowo