PRUNEWS FEEL POŻEGNAŁ LATO NA ROK W PRUSZKOWIE MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE! GAZETA POWIATOWA PAŹDZIERNIK 2008 POWIAT W PIGUŁCE KRÓTKA PIŁKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRUNEWS FEEL POŻEGNAŁ LATO NA ROK W PRUSZKOWIE MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE! GAZETA POWIATOWA PAŹDZIERNIK 2008 POWIAT W PIGUŁCE KRÓTKA PIŁKA"

Transkrypt

1 PRUNEWS GAZETA POWIATOWA PAŹDZIERNIK 2008 Nauczyciel prowadzący: Ewa Kowalska Redaktor naczelna: Małgorzata Kulesza Dziennikarze: Patrycja Jędernalik Marta Wyszszpolska POWIAT W PIGUŁCE FEEL POŻEGNAŁ LATO NA ROK W PRUSZKOWIE Impreza z serii Żegnaj lato na rok to już w Pruszkowie tradycja. Co roku na początku września w stolicy naszego powiatu występują największe gwiazdy sceny muzycznej w Polsce. W tym roku, 6. września zagrał zespół Feel. Już od pierwszego numeru naszego magazynu ruszamy z serią pt. Nasz powiat w pigułce. Postaramy się w niej przedstawić Państwu historię naszego powiatu z punktu widzenia jego dawnych i obecnych mieszkańców. s. 6 KRÓTKA PIŁKA EUROPEJSKI PRUSZKÓW Między 3 a 7 września rozegrały się w Pruszkowie ME w kolarstwie torowym s. 3 WIELKA SZANSA MICHAŁOWIC Są plany żeby pierwszy Park Kulturowy na Mazowszu powstał w Michałowicach s. 2 SŁYNNI MIESZKAŃCY POWIATU W każdym numerze będziemy przedstawiali Państwu słynną osobę z naszego powiatu. W tym numerze pisarz Tomasz Piątek s. 4 POWIAT W OBIEKTYWIE Fotografie naszego powiatu przedstawiają jaki on jest na co dzień, a jaki tylko czasami... s. 8 Zespołu Feel chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ich piosenki nucą starzy i młodzi, a charakterystyczny grymas twarzy Piotra Kupichy, który towarzyszy mu podczas śpiewania najwyższych tonacji śni się każdemu po nocach. W ostatnich miesiącach ich hegemonia jest niepodważalna. Nagrali oni jedną płytę, która sprzedana w prawie nakładzie uzyskała status diamentowej. Drugie co powala na kolana to liczba nagród zdobytych w ostatnim roku, jest ich... 20! (w tym Bursztynowy Słowik, Fryderyk, Superjedynka). Występ zespołu odbył w ramach imprezy Żegnaj lato na rok i był przysłowiową wisienką na torcie, koncertem, na który wszyscy czekali z niecierpliwością. Feel wyszedł na scenę po i został przywitany przez licznie zgromadzoną publiczność ogromnym aplauzem. Muzycy rozpoczęli z wysokiego C grając na początek swoje największe hity tj. Jest już ciemno, Pokaż na co cię stać oraz Jak anioła głos. Wśród tłumu ciężko było znaleźć osobę, która nie znałaby słów i nie śpiewała wraz z wokalistą zespołu, Piotrem Kupichą. Koncert trwał niestety tylko niewiele ponad godzinę, a jeśli dodać do tego przysłowie, że wszystko co dobre szybko się kończy to występ naprawdę mógł się wydawać bardzo krótki. Była to świetnie zorganizowana zabawa dla całej rodziny i można, a nawet należy jej przyznać wielkiego plusa. Duża w tym zasługa grillowej pogody, która idealnie pasowała do tego dnia. Takiej soboty już później nie było, tak więc było to prawdziwe zakończenie sezonu wakacyjnego. MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE! Po trwającej kilka lat budowie najnowocześniejszego obiektu sportowego do uprawiania kolarstwa torowego w Polsce wreszcie przyszedł czas na generalną próbę. Między 3 a 7 września na welodromie o nazwie BGŻ Arena odbyły się Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. W tej największej imprezie w historii naszego powiatu udział wzięło prawie 400 kolarzy z 25 europejskich państw. Impreza okazała się być ogromnym sukcesem, a biorąc pod uwagę to, że na 9 dni przed rozpoczęciem zawodów jedyna arena mistrzostw nie była jeszcze gotowa do tego typu przedsięwzięcia niemożliwe stało się możliwe. Impossible is nothing, a Polak potrafi... więcej s. 3

2 2 2W WIA ADO OM MOŚŚCIZP POWIIATTU P PAŹDZIER RNIK PRUNEWS RUSZZAMY! Wielkki, ugin nający się pod d inforrmacjamii z naszego o powiiatu i po omysłamii młodej i cieka awej życiia redakccji pociąg g o nazwie P PRUNEW WS rusza a. mają Pa aństwo w w rękach h Trzym pierw wszy num mer now wej gazetty powiiatowej. Gazetyy, która a ukazuje się jako dodatek gazety WPR. Znajdą Państwo o tutajj wiadom mości z różnych h dzied dzin, ściśśle zwią ązanych z naszyym pow wiatem. Ukażemyy go n nie tylko z do obrej, ale równ nież z teej gorszeej stronyy. Wska ażemy to o co nam m się nie podo oba, to cco należyy zmienićć, aleitocojesttpiękneiiwymaga a o pielęgnacji. Zapraszzamy do ury! lektu Reda akcjapru UNEWS BEZW WODY PIASTTÓWB 00 17wrzześniaprrzed15.0 Urząd Miejskkiw Piastow wie otrzym mał fax. następ pując ejtreścci: Dotyczzy:Awariimagisttrali wodocciągowejjwpiastowie ZakładWodociągówi KanalizzacjiwP Pruszkow wie inform mujeobaardzo poważnymobn niżeniu ciśnien niawodyybądźjeej całkow witymbraaku,przy maksymalnych hrozbiorrachod dnia17 7wrześn nia2008 8roku odgod dziny17::00doczzasu usunięciaawarrii. Telefon nkontakktowy Pogoto owiatecchniczneego ZWiKw wpruszkkowie(22 2) Zpowaażaniem Z cakierownikkazakład du WodocciągówiKanalizaacji WPrusszkowie Grzego orzstępiiński KULLTU K URALLNA A S ANSSA SZA M CHA MIC AŁOW WIC C Pie erwszy p park ku ulturowyy na Ma azowszu u ma szzansę pow wstaćw wmichałowicach h.wiado omośćtaaspędzaasen z powiek p m mieszkańcom te ej miejscowościi w pow wiecie pru uszkowskim. Czzemu? Obawia ają się oni, że e po pow wstaniu owych działekk wartośści ich diametrralnie spaadną. Jaak się o okazuje ceny niie tylko nie spaadną, mo ogąanaw wetmussząpójśćwgórę ę. dpewneegoczasunaterreniecałłejpolskkijestocchronazzabytków w,przyro odyi Celemparkkówkultturowych,któretworzonesąod krajobrazu na tereenie jednej lub kilku sąąsiadująccych ze sobą gm min. Ob becnie trrwają prrzygotow wania do o utworrzenia taakich parrkówna Mazow wszu.dokładniej wwilanowie,k Konstancinie,Ottwocku,TwierdzyModlliniMicchałowiccach.W tymmieeście ilość teego typu zabyttków jesst bardzzo dużaa. Znajdują się tam m.in.: zesspoły pałacow wo parkkowewp Pęcicach hihelen nowie,zeespółdw worsko p parkowyizabytkkowe wille w w Komo orowie, malown nicze do oliny Uttraty i Raszynkki, stawyy, łąki, dwa kompleeksy leśne Las Michaałowicki i Uroczysko Chlebów C oraz niemała ilość stanow wisk arch heologicznych. Na N pom mysł utw worzenia Parku Kulturalnego Gm miny ctwem M Michało owice wpadł w Zaarząd Ossiedla Ko omorów i pod kierowni k Marty Lewin stworzo ono projekt majjącego powstać p parku. Zakładanie takich parkó ów w Po olsce jestnowościąp przezco opowstaajewieleepytań iobawccodoteegopom mysłu.ob bawy mająro olnicy,którzybo ojącsię, żestraccądopłatyunijneeniechcątakichparków wna tereniee własneego miaasta. Pyytania z dnia na n dzień ń się mnożą. m W W tym celu zorganiizowano ospotkania,którremiałynacelurozwieśśćwątpliwościm mieszkań ńców Michało owic. O powołaaniu teggo pomyysłu do życia zaadecydu uje Radaa Gminyy, do której niedługgo trafi szczegó ółowy projekt. p Czy w Michałłowicach h powsttanie pierwszzyparku ukulturo owynam Mazowszzu?Czasspokaże. T AW TRA WK KA AW WBR RW WIN NO OW WIE TYTEEŻMOŻŻESZ Dokład dnie złote i 91 gr roszy, tyle pieniędzy zebran no od 325 osób i ro odzin, Pollicjanci zbrwinowa zatrzym mali62 2 letn niegom mężczyzznę,którynaswoje ejposiaadłości aktyywnie które uprrawiał marihu uanę. Józef J R. R zostaał posttawionyy przed d zarzu utem uprawiiania konopi k uczesttniczą dla ind dyjskich hzacogrożąm mu3la atapozb bawien niawolności. stowarzyszenia MOŻESSZ, która Wp połowie wrześniiadopo olicjiwb Brwinow wiektoś doniósł,, działa na teerenie że na n jedneej z dziaałek w Mosznie M uprawiane są konopiee Piastow wa najmniejszaw wpłata indyyjskie.zaainteressowanitąąsprawą ąpolicjaancinatyychmiastt wyniossła 20 udaali się na m miejsce zdarzen nia. To co zobaczyli z i groszy y, najwię ększa zaszzokowało ich. P Przed ich h oczam mi ukazałły się dw wa polaa prawiee 4000 marrihuany.jednoo owymiarach14na30m metrów,drugie9 9 tysiącee. Śreednio na 30 metrów. N Na obu polach wysoko ość uprrawianejj każda o osoba marrihuany wynosiłaodpółłtoradoponad dwóchm metrów.. wpłaciiła na Na nieszczęęście paana Józeefa funkkcjonariusze znaleźli w w fundaccję 80 0 zł. Więce j na t temat jego otorebkkęfoliow wązmarrihuanąwśrodkku.toco ozostało o mun ndurowyym to u ustaleniee w jakim m celu zatrzymany uprrawiał na tereniie swojeej posiad dłości trawkę, działallności fundaccji mo ożecie biegglinatom miastmu usząoszaacowaćrynkowąąwartośśćnarkotyku. znaleźć na sttronie internetowej

3 WIADOMOŚCI Z POWIATU 3 NIEMOŻLIWE? A JEDNAK! MISTRZOSTWA EUROPY W PRUSZKOWIE Na cztery dni Pruszków zamienił się w europejską stolicę kolarstwa torowego. Wszystko to ze względu odbywające się miedzy 3 a 7 września Mistrzostwa starego kontynentu w kolarstwie torowym kategorii junior i U 23. Przez te kilka dni europejska czołówka o medale w 33 konkurencjach. Najliczniejszą kadrą spośród wszystkich obecnych była kadra Polski, w której skład wchodziło 42 sportowców. Nasi zajęli 7. miejsce w końcowej klasyfikacji medalowej, wygrali jak rok temu Brytyjczycy z 10 złotymi krążkami na koncie. Zmagania zawodników rozpoczęły się w środę. Ceremonię otwarcia mistrzostw połączono z ceremonią otwarcia stadionu, na którym po raz pierwszy zorganizowano jakiekolwiek zawody. Podczas otwarcia toru, którego oficjalna nazwa brzmi BGŻ Arena swoje przemówienia wygłosili m.in. Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, prezydent Międzynarodowej Unii Kolarskiej Pat McQuaid prezydent Europejskiej Unii Kolarskiej Vladimir Holecek, prezydent Pruszkowa Jan Starzyński, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski oraz prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wojciech Walkiewicz. Piękną scenerię uroczystego otwarcia szpecił widok na niedokończoną jeszcze budowę welodromu. Jak się okazało później nie był to jedyny minus tej imprezy. Przepraszam, gdzie jest stadion? Mimo to, że Pruszków posiada jeden z najlepszych tego typu obiektów na świecie, na jaw wychodzi brak doświadczenia w organizowaniu imprez takiego kalibru. Jak już wspominałem, w dniu rozpoczęcia imprezy wokół welodromu BGŻ Arena było jeszcze widać, że prace wykończeniowe się nie skończyły. Niestety nie był to jedyny mankament. Do reszty, która nie jest mniej ważna należy zaliczyć brak oznaczenia jak udać się na stadion czy o której rozpoczynają się zawody. Jak ktoś jakimś cudem dostał się na obiekt, na którym rozgrywały się wyścigi kolarskie miał problemy z trafieniem na własne siedzenie. Nie wiadomo było, w którą stronę skręcić by dostać się na sektor, na którym znajdują się miejsca. Organizatorzy wynagrodzili to jednak kibicom darmowymi biletami. Możemy być dumni BGŻ Arena w momencie kiedy została oficjalnie otworzona stała się jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów na świecie. Konstrukcja welodromu naprawdę robi wrażenie. Jest on bardzo duży, aczkolwiek minusem jest mała liczba miejsc dla kibiców, jedynie Niestety, mimo to i tak nie udało się wypełnić ich do końca. Jedynie podczas wieczornych sesji trybuny były wypełniane w całości. Wiąże się to z małym zainteresowaniem Polaków tą dyscypliną sportu. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów była duża liczba kibiców z innych państw, którzy przyjechali wspierać swoich reprezentantów. 1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe Podczas czterech dni rozdano 99 medali. Najlepsi okazali się tak jak rok temu przybysze ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, którzy zdobywając 10 złotych krążków uplasowali się na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej. Drugie miejsce przypadło reprezentantom Francji. Zdobyli zaledwie o jeden złoty medal mniej od Brytyjczyków. Na trzecim miejscu podium znaleźli się Rosjanie. Nasi kadrowicze zdobyli łącznie 5 medali, z czego tylko jeden najważniejszy. Dla naszych krążki zdobywali: złoto juniorki Kornelia Mączka i Aleksandra Drejgier, srebro Renata Dąbrowska i Marta Janowiak w sprincie drużynowym kobiet w kategorii U23, a brąz orlicy, Krzysztof Szymanek, Maciej Bielecki, Adrian Tekliński w konkurencji sprintu drużynowego a także Michał Kwiatkowski w wyścigu punktowym. Dało to naszym zawodnikom 7. miejsce w klasyfikacji końcowej. Nie jest to ogromny sukces, lecz nie jest to również powodem do wstydu. A w marcu... Kiedy mistrzowskie emocje już opadną należy wziąć się ponownie ciężko do roboty, bo już w marcu przyszłego roku na BGŻ Arena odbędzie się jeszcze większa impreza Mistrzostwa Świata. Miejmy nadzieje, że tym razem organizatorzy nie zapomną wywiesić informacyjnych plakatów, a robotnicy zabrać betoniarek z placu budowy.

4 4 KULTURA Z SERII SŁYNNI MIESZKAŃCY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO TOMASZ PIĄTEK PRZEZ HEROINĘ I BAGNO NA SZCZYT Trzydzieści cztery złote to wolność dysponowania trzydziestoma czterema złotymi. Dlatego trzydzieści cztery złote to więcej niż jakakolwiek równowartość trzydziestu czterech złotych. Trzydzieści cztery złote to władza nad nieskończoną liczbą przedmiotów kosztujących trzydzieści cztery złote, między którymi dokonujesz wyboru. fragment książki Bagno, Tomasz Piątek Tomasz Piątek urodził się 16 marca 1974 roku w Pruszkowie, a do świata publicystyki trafił już 9 lat później. Wtedy to, gdy mieszkał z rodzicami na warszawskim Ursynowie odwiedziła ich dziennikarka robiąca reportaż na temat reakcji ludzi po wprowadzeniu się do swojego własnego mieszkania. Podczas rozmowy z rodzicami Tomka nie dało się nie zauważyć rozległej wiedzy małego chłopca. Dziennikarka określiła go mianem cudownego dziecka i napisała o nim artykuł, który trafił na okładkę Polityki. Dzięki temu otworzyły się przed nim kolejne możliwości. Potrafił je wykorzystać i już w wieku 13 lat został prezenterem programu Drops, który był nadawany w TVP. Zapowiadał tam najnowsze filmy oraz rozmawiał z gośćmi. Po zakończeniu nauk na prestiżowym uniwersytecie we Włoszech Universita' degli Studi di Milano zaczął pracować dla RMF FM oraz Polityki jako korespondent. Od prawie dziesięciu lat zajmuje się reklamą, z niemałymi sukcesami. Wygrał konkurs zorganizowany przez firmę Bumerang na najlepsze ogłoszenie w kategorii Druk podczas festiwalu reklamowego Złote Orły. Jeszcze zanim został pisarzem pracował na wielu innych nietypowych dla humanisty stanowiskach. Był ochroniarzem w Warszawskim kinie Iluzjon oraz pilotem włoskich pielgrzymów wybierających się do Częstochowy. Wydarzeniem, które miało kolosalny wpływ na dotychczasowe życie i przyszłą twórczość literacką Tomasza było zetknięcie się z narkotykami. Stopniowo zatracał się coraz bardziej, a jego przerwa i odizolowanie się od normalnego świata trwało 2 lata. Stracił on pracę w radiu i możliwość pracy w telewizji. Na jego i nasze szczęście udało mu się wyjść z nałogu, a to co przeżył opisał w swojej pierwszej książce, dzięki której na stałe wszedł do grona pisarzy. Zatytułował ją Heroina i sam mówił w wywiadach o swojej publikacji, że w 30% opisał sytuacje które miały miejsce, a pozostałe 70% to takie, które mogły się wydarzyć. Jednak w tych czasach to za mało by za to uznać książkę kontrowersyjną. O jego publikacji zaczęto mówić głośno ze względu na niejednoznaczną opinię na temat narkotyków. Książka została nagrodzona tytułem Książki lata 2002 przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, zaś Piątek nominowany został do Paszportu Polityki. Na tym Tomasz nie poprzestał, książki pisze do dziś, a na swoim koncie ma już 11 publikacji. Oprócz Heroiny duży rozgłos zyskała również inna powieść Piątka pt. Bagno. Piątek ma dopiero 34 lata i możemy liczyć na to, że usłyszymy o nimi i o jego następnych książkach już niedługo. STYPENDIUM IM. JANA PAWŁA II Do 15 października 2008 r. można składać wnioski o stypendium im. Jana Pawła II przysługujące studentom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice. Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne są na poniższej stronie: Stypendia im. Jana Pawła II michalowice.bip 2.0 testing.maxus.com.pl/publi c/?id=6133 PRZEGLĄD WYDARZEŃ KULTURALNYCH NA PAŹDZIERNIK kurs tańca prowadzony przez gwiazdy Tańca z gwiazdami. Spotkanie informacyjne godz ( MOK Kamyk Pruszków, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5) Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w obiektach Toru Kolarskiego w Pruszkowie, godz (Pruszków, ul. Andrzeja 1) mecz I ligi w nożnej Znicz Pruszków GKP Gorzów Wielkopolski Zabawa taneczna dla dorosłych. Oprawa muzyczna: Włodzimierz Ignaczewski. Godz , wstęp 12 zł, dla słuchaczy PUTV 6 zł. (MOK Kamyk Pruszków, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5) mecz I ligi piłki nożnej Znicz Pruszków Widzew Łódź spektakl dla dzieci w Kamyku. Poranek Teatralny "Baśń jesienna o Gołębiareczce" Spektakl w wykonaniu Artystów Scen Warszawskich, godz , wstęp wolny. (MOK Kamyk Pruszków, ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej 5) do odbędzie się wystawa plenerowa Klubu Plastyka Walor (Piastów, MOK, sala kolumnowa na I piętrze) mecz I ligi piłki nożnej Znicz Pruszków Podbeskidzie Bielsko Biała Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza do teatru ATENEUM na współczesną komedię Francis Veber "Kolacja dla głupca", godz Zapisy oraz wpłaty do 10 października br. w NOK u pl. Poniatowskiego 42. Tel IV Samorządowa Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie 18 września o godzinie z kościoła św. Floriana w Brwinowie wyruszyła Samorządowa Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki do Rokitna. Taka pielgrzymka została już zorganizowana po raz czwarty. W IV Pielgrzymce Pieszej Samorządowców udział wzięli radni miasta wraz ze swoimi rodzinami. Dla uczczenia III rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki o godz w Sanktuarium w Rokitnie została odprawiona uroczysta msza święta.

5 KULTURA 5 Ostatnio przeczytałam Kronikę ptakaa nakręcacza Haruki Murakamiego Haruki Murakami to jeden z najchętniej czytanych pisarzy w Polsce, jak i na całym świecie.. Jego książki są dla jednych niebanalne i zawierają prawdy życiowe, dla innych kiczowate powiastki, z powtarzalnąą fabułą i wykorzysta niem tanich chwytóww mających wzbudzaćć emocje w czytelnikach. Sam pisarz potwierdza zresztą, że tworzy dla mas. We mnie emocje wzbudzały jedynie sceny obojętnośc ci bohatera na swoje losy przypominające zresztą czasem kiepską telenowelę(?). Historia od początku ma poruszać : od głównego bohatera, po sześciu latach małżeństwa odchodzi żona zostawiając list, w którym prosi go o pozostawienie jej w spokoju i nie szukanie. Bohater (oczywiście zgodnie z naszymi nadziejami) próbuję jednak ją odnaleźć, a jednocześnie rozwiązać tajemnicę jej nagłego zniknięcia. Pierwszym tropem jest ucieczka kota poprzedzająca odejście żony. Dlaczego nie wrócił do domu? Jaki ma to związek ze odejściem żony? Tu w życiu głównego bohatera zaczynająą się dziać dziwne rzeczy. Poznaje on 16 latkę, która szuka sensu życia po spowodowaniu wypadku, w którym ginie jej chłopak. Przesiaduje całymi dniami w domu i rozmyśla, od czasu do czasu zaś odwiedza opuszczonegoo mężczyznę i prowadzi z nim dwuznaczne rozmowy. To nie jedyna nowa kobieta, która pojawia się znienacka w jego życiu: co jakiś czas dzwoni tajemnicza uwodzicielka, która inicjuje nieprzyzwoite rozmowy. Odwiedzają go również na zmianę dwie siostry z nadprzyrodzonymi zdolnościami, które również zachowują sięę prowokacyjnie. Poza kobietami przybywają również mężczyźni czasem znajomi z dawnych lat, ale również nieznajomi, którzy mają coś do powiedzenia opuszczonemu. Życie towarzyskie naszego bohatera naprawdę jest imponująco intensywne i zaskakującez biorąc pod uwagę specyfikę ludzi go odwiedzających, ich ilość i przede wszystkim to co ich łączy wszyscy pojawiają się nagle i są zupełnie obcy, a jednak w jakiś tajemniczy i jeszcze oczywiście nieznany bohaterowi sposób związani ze zniknięciem żony (choć oni o sami najczęściej nie są tego świadomi przychodząmówię tu bynajmniej o na rozmowęę bo nagle poczuli taką potrzebę ). Ale idźmy dalej. Bo poza życiemm towarzyskim bohater ma również niezwykle bogate przeżycia wewnętrzne. Nie rozpaczy bohatera czy jakimkolwiek zagubieniu w życiu po odejściu żony,, tego jak to t u mężczyzn, nie ma w ogóle. Są za to przygody w sferze wyobraźni i snów z.. nieznajomymi kobietami. Bohater miewa częste sny erotyczne, które mają oczywiście prowadzić do odnalezieniaa żony. Mężczyzna by móc w pełni oddaćć się wyobraźni i w pełni skupić odnajduje swój azyl studnię w opuszczonym domu. Codziennie w niej przesiaduje i oddaje się wędrówkom umysłu. Ten specyficzny sposób poszukiwań żony ukazuje to, co tak naprawdę bohater chce odnaleźć: samego siebie. Wyobraźni Murakamiemu na pewno nie odmówimy, ale przewidywalność wydarzeń i ich schematyczność nudzi. Naprawdęę przekonujące są jedynie sceny fantastyczne czujemy na własnej skórze moment przenikania przez ścianę i mamy dreszcze gdy bohater zapada w sen. Nawet największy racjonalista pozwoli się na chwilęę zabrać do świata idei. To jednak nie pomaga książce, a jedynie z taniego romansidła tworzy momentami kiepski dreszczowiec. Książka z jednej strony uwodzi z drugiej zawodzi. Bez wątpienia magicznaa jest atmosfera i spokój z jakim autor opisuje wydarzenia (nawet te pozornie dynamiczne). To jest wyjątkowe i bez wątpienia wspólne dla książek Murakamiego. Ale niestety nie tylko to. W książce pt. : Tańcz, tańcz, tańcz początek jest prawie identyczny bohatera opuszcza kobieta. Nie wiem czy to jest tak proste, ciekawe czy osobliwe, że Murakami powiela ten motyw jeszcze kilkakrotnie, ale mnie to na pewno nie zachęca do czytania. Płodność jest wymagająca. Ale to w końcu literatura dla mas. KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ Kiedy pięć lat temu pani Ewa Telega wpadła na pomysł założenia stowarzyszeniaa kobiet w wieku 40 lat nikt nie wiedział jak się to skończy. Dziśś wiadomo już, że K40 odniósł sukces i nadal prężnie sięę rozwija. K40 ta niepozorna nazwa kryje w sobie moc dwudziestu charyzmatycznych kobiet, które z dnia na dzień mająą coraz więcej pomysłów na aktywizowanie społeczeństwa, pogłębianie więzi między nimi i rozpowszechniania kultury. Mają w swoim dorobku m. In. stworzenie Salonu Poezji w Komorowie na wzór Krakowskiego założonegoo przez Annę Dymną. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i przyciągają rzesze zainteresowanych, miejsc zawsze brakuje. Ostatnią inicjatywąą Pań jest festiwal Otwarte ogrody Komorów 2008 mający na celu zaprezentowanie dziedzictwa naturalnego i kulturalnego ogrodów i zielonych miast na linii kolejki WKD. Otwartym ogrodom towarzyszy refleksja nad historią, ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego. Inspiracją dla utworzenia tego typu festiwalu była Anglia tam już od 1927 roku Otwarte ogrody cieszą się ogromną popularnością. Festiwal odbywa się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które organizowane są co roku w wybranych miejscowościach i obiektach historycznych Europy. Poza ochroną i rozpowszechnianiem kultury K40 zajmuje się również działalnośd ścią charytatywną akcję Podziel się z sąsiadem organizowanąą w grudniu. Paczki z z pomocą gwiazd telewizji są organizowane koncerty aukcje mające na celu uzbieranie pieniędzy na wyjazdy wakacyjne dzieci chorych na nowotwory. Bez wątpienia do mającej na celu pogłębienie więzi międzyludzkich inicjatyw można zaliczyć żywnością przygotowywane przez mieszkańców trafiają za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do najbardziej potrzebujących rodzin w gminie. Rolkomasa to natomiast przejazd miłośników rolek, wrotek, hulajnóg, roweróww i tym podobnych pojazdów. Impreza przyciągnęła wiele dzieci, ale również ich rodziców. Kontynuacją imprezy w tym roku byłł piknik rodzinny. Imprezy tego typu są świetną okazją na wzmacnianie więzi rodzinnych jak i sąsiedzkich. Ogromny sukces K40 dowodzi, że w Polsce potrzeba podobnych organizacji, które wskażą małym społecznościom wagę relacji międzyludzkim, pomoc innym i wartość kultury, którą trzeba upowszechniać.

6 6 POWIAT ZANIM POWSTAŁ NASZ POWIAT... Pierwsze wzmianki o wsi Proskowo pojawiają się w XV wieku. W roku 1456 Świętosław z rodu Pierzchałów, pieczętujący się herbem Roch, otrzymał z nadania Księcia Mazowieckiego Janusza I wsie Proskowo, Wolica, Kłębowo. Pogroszewo i Pęcice. Potomkowie Świętosława byli założycielami rodzin Pruszkowskich, Pęcickich, które przyjęły nazwiska od wsi dziedziczonych. Prace wykopaliskowe, prowadzone w ostatnim dwudziestoleciu, świadczą też o zamieszkiwaniu na terenach Mazowsza ludności prasłowiańskiej, zajmującej się produkcją żelaza. Taki wyspecjalizowany ośrodek istniał w skupiskach osadniczych w granicach dzisiejszego miasta. Najstarszą dzielnicą Pruszkowa jest Żbików (dawniej osada o nazwie Zdbików), gdzie w 1236 roku powstała parafia rzymsko katolicka należąca do biskupów poznańskich. Wieś Proskowo /około 78 ha/ pozostawała we władaniu Pruszkowskich do 1580 roku. Po kolejnych zmianach właścicieli wieś Proskowo, znacznie powiększona przechodzi w XVII wieku w ręce Kanclerza Wielkiego Koronnego, Andrzeja Leszczyńskiego. W XVIII i XIX wieku następują kolejne zmiany właścicieli pierwszych latach XIX wieku majątek należy do znanego lekarza dr Czekierskiego, który na miejscu drewnianego dworku buduje, w stylu klasycystycznym, murowany pałacyk otoczony pięknym parkiem. Park został zaprojektowany przez Karola Sparmana z Saksonii z zachowaniem harmonii z wiejskim charakterem okolicy. Następnie majątek zostaje nabyty przez rosyjskiego kupca Jan Skwarcowa, który opracowuje pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego wsi i jej najbliższych okolic. Do połowy XIX wieku wieś nie wyróżnia się niczym spośród innych wsi mazowieckich. Wielki wpływ na zmianę sytuacji Pruszkowama fakt otwarcia pierwszego odcinka Kolei Wiedeńskiej Warszawa Grodzisk Mazowiecki, z przystankiem w Pruszkowie. Wieś przekształca się w osadę. Powstają tu wspaniałe ogrody (park Berhsona) i wille letniskowe (Anielin rejenta Zielińskiego). Na odpoczynek przyjeżdżają m.in. Henryk Sienkiewicz, Helena Modrzejewska. Dzięki atrakcyjnym cenom gruntów i dobremu położeniu powstają fabryki, m.in.: w 1878 Wytwórnia Farb i Lakierów J. Nowaka, w 1879 Odlewnia Zelaza A. Rotsteina, Cegielnia Abramshona i Dittmana, w 1880 Fabryka Fajansów J. Teichfelda, w 1891 Fabryka Ołówków St. Majewskiego. We wsi Tworki w 1891 roku wybudowano Szpital dla Psychicznie Chorych. Pod koniec IX w. Liczba mieszkańców wynosiła 1709 osób. Rozwój osady, którą tworzyły wsie: Pruszków, Żbików i Tworki, przerwały wydarzenia 1914 roku. W rozwoju Pruszkowa niewątpliwy udział ma Gmina Żydowska, która powstała w 1904 roku, jakkolwiek pierwsi osadnicy żydowscy pojawili się już w drugiej połowie XIX wieku. Byli właścicielami sklepów i restauracji, ale także fabryk jak np. fabryki farby drukarskiej Ratner czy huty szkła Orenreich. Świadectwem istnienia Gminy Żydowskiej na tych terenach jest Cmentarz Żydowski założony w roku Prawa miejskie zostały przyznane wsi Pruszków w 1916 roku. W 1939 roku liczba mieszkańców wynosiła 29 tys. Korzystnie na rozwój Pruszkowa wpływa uruchomienie w 1928 roku, Elektrycznej Kolei Dojazdowej, wybudowanej przez Konsorcjum polsko angielsko belgijskie "Siła i Światło". Dalej wzrasta liczba ludności i w przeddzień wybuchu II wojny światowej przekracza 29 tys. Społeczeństwo Pruszkowa jest aktywne i dobrze zorganizowane. Działają liczne stowarzyszenia oświatowe, od roku 1915 Harcerstwo Polskie i Pruszkowska Straż Ogniowa. Integracja mieszkańców wpłynie na powstanie w Pruszkowie podczas okupacji niemieckiej silnego ruchu oporu. Pruszków wchodzi w skład VII Obwodu ZWZ AK "Obroża". Dalej rozwija się harcerstwo. Pod koniec 1940 roku drużyna "Zielony Dąb", a od drugiej połowy 1941 roku hufiec "Rój" wchodzą w skład Szarych Szeregów. W czasie okupacji miasto straciło 2600 mieszkańców. W sierpniu 1944 roku Niemcy organizują w Pruszkowie, na terenie Zakładów 6 sierpnia do 1o listopada 1944 roku i w tym czasie przeszło przez niego 650 tys. osób z czego 550 tys. Warszawiaków. Okupacja niemiecka dla Pruszkowa zakończyła się 17 stycznia 1945 roku. źródło: DROŻSZE BILETY WKD Zarząd Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 15 września 2008r. wprowadzona zostaje podwyżka cen biletów za przejazdy pociągami na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Zmianie ulegają opłaty za bilety okresowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne oraz weekendowe), natomiast ceny biletów jednorazowych pozostają na niezmienionym poziomie. Wprowadzana podwyżka podyktowana jest znaczącym wzrostem kosztów energii elektrycznej, jak również wzrostem cen materiałów eksploatacyjnych. Oferta Warszawskiej Karty Miejskiej obowiązuje bez zmian na dotychczasowych zasadach, regulowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w szczególności w zakresie wysokości stawek opłat za przejazdy pociągami WKD. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej PARKUJ I JEDŹ 28 sierpnia otwarto parking typu Parkuj i Jedź przy stacji PKP w Pruszkowie. Podobny znajduje się już od dłuższego czasu na dworcu WKD. Plac liczący sobie 120 miejsc jest ogrodzony, oświetlony oraz posiada system monitoringu. Dzięki otwarciu parkingu wreszcie skończy się chaotyczne parkowanie wokół stacji kolejowej, co z pewnością ułatwi życie okolicznym mieszkańcom oraz ludziom mieszkającym dalej od dworca, a chcącym ominąć korki w Alejach Jerozolimskich. Z parkingu Parkuj i Jedź mogą korzystać osoby posiadające bilet miesięczny Kolei Mazowieckich lub Warszawską Kartę Miejską. Mówiąc o KM i SKM warto wspomnieć że najprawdopodobniej w listopadzie w końcu zostanie umożliwiony przejazd pociągami obsługiwanymi przez KM używając Warszawskiej Karty Miejskiej, jednak szczegółowe negocjacje nadal trwają, więc na razie ciężko jest mówić o dokładnych terminach. Źródło: WKD

7 SPORT 7 ZMIANA TRENERA ZNICZA PRUSZKÓW Po serii trzech porażek ze stanowiskiem trenera Znicza Pruszków pożegnał się Jacek Grembocki. Na jego miejsce desygnowany został były szkoleniowiec Lechii Gdańsk, Dariusz Kubicki. Trener doświadczony, trener z nazwiskiem. Jednakże co zmieni wprowadzenie nowego trenera skoro nie o armatę tu chodzi tylko o naboje, a raczej ślepaki. Jacek Grembocki pracował jako trener zespołu z Pruszkowa przez niecały sezon rozpoczynając pruszkowski sen 16 grudnia 2007 roku. Na ławce trenerskiej naszego zespołu zasiadał 25 razy. Pod jego wodzą Znicz wygrał 13 spotkań, 5 zremisował i 7 przegrał. Miał również niesamowitą serię 12 meczów bez porażki. Beznadziejny początek nowego sezonu oraz porażki w trzech ostatnich meczach postawiły włodarzy Znicza pod ścianą i zmusiły do zwolnienia Jacka Grembockiego. Dariusz Kubicki, obecny trener Znicza ostatnio pracował w Lechii Gdańsk, którą wprowadził w poprzednim sezonie do Ekstraklasy. Został on jednak zwolniony po tym jak odmówił złożenia podpisu pod specjalnym oświadczeniem antykorupcyjnym. Wydało się to podejrzane władzom klubu z Gdańska, którzy podziękowali mu za współpracę. Co wydawało się podejrzane w Gdańsku nie było w Pruszkowie. Były trener Legii podpisał z naszą drużyną kontrakt. Zastanawiające jest jednak czy aby na pewno zatrudnienie nowego trenera to odpowiednie posunięcie? Na odpowiedź będziemy czekali do kilku pierwszych spotkań Znicza pod wodzą Kubickiego. Przynajmniej mnie wydaje się to decyzją zbyt pochopną. Wina za złe wyniki nie leżała po stronie Grembockiego tylko po stronie piłkarzy, bo to nie trener nie wykorzystywał 100% sytuacji w meczu tylko napastnicy. Były już trener Znicza wiele razy wspominał na pomeczowych konferencjach, że nie ma kim grać i nie widzi możliwości lepszych występów bez wzmocnień. Jak dobrze wiemy Kubicki, mimo to, że jest jednym z lepszych szkoleniowców w naszym kraju na boisko nie wejdzie i meczu za naszych zawodników nie wygra. EFEKTOWNY DEBIUT KUBICKIEGO Zaledwie kilka dni miał nowy trener Znicza Pruszków by poznać swój nowy zespół. Patrząc na wynik pierwszego meczu pod dowództwem Kubickiego może się wydawać, że znają się już jak łyse konie. Znicz wygrał pewnie i co najważniejsze w świetnym stylu z ciężkim przeciwnikiem Flotą Świnoujście 4 1. Pytanie, czy jest to efekt krótkich treningów z nowym szkoleniowcem czy też echo długotrwałej pracy z trenerem Grembockim? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać kilka meczów. Mecz pomiędzy tegorocznym beniaminkiem ze Świnoujścia, a zeszłorocznym z Pruszkowa okazał się być świetnym widowiskiem z wieloma golami. Zmobilizowani stałą obserwacją przez nowego szkoleniowca zawodnicy Znicza ruszyli od samego początku do groźnych ataków. Przyniosło to efekt już w 8. minucie, kiedy po świetnym, przeszywającym całe boisko podaniu bramkarza gospodarzy Adriana Bieńka piłkę na 16. metrze przejął Adrian Paluchowski gdzie został sfaulowany przez Prusaka, golkipera gości. Sędzia nie wahał się ani sekundy i przyznał naszym zawodnikom rzut karny. Do piłki podszedł Paweł Kaczmarek, który na raty umieścił ją w bramce. Po zdobyciu gola nasi zawodnicy nie oddali inicjatywy przyjezdnym ze Świnoujścia i cały czas atakowali bramkę przeciwnika. Swoją dominację na boisku udokumentowali po raz drugi pod koniec pierwszej połowy. W 38. minucie po ogromnym zamieszaniu w polu karnym piłkę w bramce umieścił Adrian Paluchowski. Asystował mu Paweł Kaczmarek, który był najlepszym zawodnikiem całego spotkania. Do niecodziennej sytuacji doszło kilka minut po golu dla Znicza. W dyskusję z sędzią wdał się Chrzanowski, gracz Floty, za co dostał żółtą kartkę, sędzia jednak zapomniał o tym, że już wcześniej pokazał mu żółty kartonik i w konsekwencji czego nie kazał mu opuścić boiska. Na szczęście w porę zreflektował się sam ukarany, podziękował arbitrowi za mecz i udał się w stronę ławki rezerwowych. Po zmianie stron przewaga należała do gości. Grający w dziesiątkę zawodnicy Floty kontrolowali sytuację na boisku i coraz śmielej atakowali bramkę strzeżoną przez Bieńka. Nasz bramkarz w końcu skapitulował. W 57. minucie popełnił błąd i przepuścił piłkę pomiędzy palcami. Szczęśliwym strzelcem gola okazał się być Grzegorz Skwara. Na trafienie gości nasi zawodnicy odpowiedzieli dwoma bramkami. Najpierw w 72. minucie akcję życia przeprowadził Dawid Florian. Przebiegł on całą połowę boiska okiwał dwóch obrońców i pewnie umieścił piłkę w siatce. Dziewięć minut później było już 4 1, a swojego drugiego gola w meczu strzelił Kaczmarek. Wykorzystał on pewnie kolejną jedenastkę przyznaną za faul na Paluchowskim. Wynik meczu już się potem nie zmienił i Znicz odniósł drugie zwycięstwo na własnym stadionie w tym sezonie. Słowa pochwały należą się dwóm zawodnikom pruszkowskiej jedenastki. Kaczmarkowi, który strzelił dwa gole i przy jednym asystował, oraz Paluchowskiemu, strzelił on jedną z bramek i wypracował dwie jedenastki. Dla obu zawodników były to najlepsze występy w obecnych rozgrywkach.

8 8 8 FO OTO OREPOR RTA AŻ P PAŹDZIER RNIK PRUNEWS TTAM MG GD DZIEEZA ATTRZYM MAŁŁSIĘC CZA AS... B Brukowaaneulice e,deptakk,nowystadion n,pruszkkówrozw wijasięw woszałaamiającyymtemp pie.mim motojesszczenie edawnobyływtymmie eściemieejsca ggdzienieebyłobie eżącejw wody.m Miejsca,kktórewyyglądem mnieróżniąsięo odnajgo orszychzzaułkówwarszaw wskiejp Pragi.Mo ożepozzobaczen niutych zdjęćniektórzyzzinwesto orówpo omyśląp przedwyyłożenie empieniędzynawybudo owaniekolejneggopiękn negoosiiedlamie eszkanio owegon nad w wyremon ntowaniiemtego ocojużjjest.

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA LIGA Orlik U-11

PŁOCKA LIGA Orlik U-11 PŁOCKA LIGA Orlik U-11 REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-11 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 2. Wychowanie przez

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z LEGIĄ WARSZAWA

KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z LEGIĄ WARSZAWA KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZEJ WSPÓŁPRACY Z LEGIĄ WARSZAWA Nasza współpraca z Mistrzem Polski LEGIĄ WARSZAWA rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku. Jesteśmy jednym z siedmiu partnerów określanej przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r.

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY GIEKSA CUP 2015 1. Organizator: - GKS Bełchatów

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA PARKU WODNEGO Relax I. ORGANIZATOR Park Wodny Relax Świdwin oraz KOZPN. II. PRZEPISY OGÓLNE a) Miejscem rozgrywek Świdwińskiej Ligi Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta Targi 2007 Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON 2007 W dniach 24 27.10.2007 r. w Poznaniu, odbyły się prestiżowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Stowarzyszenie Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej Piłki Nożnej. WESOŁA INDOOR CUP 2013/2014 rocznik 2001. o Puchar Fundacji Orange

Halowy Turniej Piłki Nożnej. WESOŁA INDOOR CUP 2013/2014 rocznik 2001. o Puchar Fundacji Orange Halowy Turniej Piłki Nożnej WESOŁA INDOOR CUP 2013/2014 rocznik 2001 o Puchar Fundacji Orange Wspierają nas: Regulamin turnieju 1 Cel zawodów 1. Celem turnieju jest możliwość spędzenia czasu w miłej sportowej

Bardziej szczegółowo

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA 2012 r. CO? III edycja amatorskiego turnieju piłkarskiego w piłkę nożną halową GDZIE? Sala gimnastyczna ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 KIEDY? niedziela, 17 czerwca 2012 r. w godz.

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Częstochowskiej Klasy Okręgowej na sezon 2015/2016 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Halowych Mistrzostw Krakowa Juniorów Starszych i Młodszych - sezon 2013/2014

Regulamin Halowych Mistrzostw Krakowa Juniorów Starszych i Młodszych - sezon 2013/2014 Regulamin Halowych Mistrzostw Krakowa Juniorów Starszych i Młodszych - sezon 2013/2014 1 1. Celem Halowych Mistrzostw Krakowa Juniorów Starszych i Młodszych 2013/2014 jest: a. wyłonienie halowego mistrza

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przyjrzyjcie się dzieciom, jaką radość sprawia im zdobycie bramki. Każde dziecko rodzi się z talentem, ale od nas zależy kiedy go zauważymy.

Przyjrzyjcie się dzieciom, jaką radość sprawia im zdobycie bramki. Każde dziecko rodzi się z talentem, ale od nas zależy kiedy go zauważymy. Praca z młodzieżą to musi być misja. Wszystko muszę temu podporządkować- muszę mieć głowę wolną od innych rzeczy. Nie jest sztuką chwalić się ilu zawodników wprowadziłem do pierwszego zespołu tylko czego

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r.

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. SPIS TREŚCI 2 EXECUTIVE SUMMARY W STOSUNKU DO ZESZŁEGO SEZONU (PORÓWNANO OKRESY DO 21. KOLEJKI WŁĄCZNIE) 3 FENOMEN FUTBOLU OD DAWNA PRZYCIĄGA

Bardziej szczegółowo

SĘDZIA. Stosowanie i interpretacja Przepisów Gry / kontrola nad zawodami, podejście taktyczne i zarządzanie podczas meczu z

SĘDZIA. Stosowanie i interpretacja Przepisów Gry / kontrola nad zawodami, podejście taktyczne i zarządzanie podczas meczu z Polski Związek Piłki Nożnej Kolegium Sędziów ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 02-366 Warszawa tel. (22) 55-12-319 fax (22) 55-12-240 e-mail: sedzia@pzpn.pl RAPORT OBSERWATORA raport musi być wypełniony

Bardziej szczegółowo

W przypadku pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

W przypadku pytań pozostaje do Państwa dyspozycji. Szanowni Trenerzy, Serdecznie zapraszamy na turnieje piłkarskie z cyklu BĄDŹ NASTĘPNY w kategorii Skrzatów (2008 i młodsi), Żaków (2006-07) oraz Orlików (2004-05) organizowanych z okazji VI Memoriału im.

Bardziej szczegółowo

Festiwale muzyczne w Polsce

Festiwale muzyczne w Polsce Festiwale muzyczne w Polsce Opracowały: Aleksandra Olszar Magdalena Stec Katarzyna Kapusta 2015 1. Mapa myśli. Wypisz wyrazy, które kojarzą się z podanym słowem. - MUZYKA - 2. Zapoznaj się z tabelką. Informacje

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska K.S. Społem

Oferta sponsorska K.S. Społem Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską, dzięki której możemy wspólnie tworzyć łódzki sport. Mamy nadzieję, że oferowana przez nas forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 I. Cel rozgrywek 1. Wyłonienie zwycięzcy turnieju Grześkowiak Oaza CUP U11. 2. Promocja piłki nożnej wśród najmłodszych, wychowanie poprzez sport oraz możliwość rywalizacji chłopców

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH MOSiR BOCHNIA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3 Tel./fax. 014/612 25 40 www.mosir.bochnia.pl e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 1. Turnieje Orlików i Żaków rozgrywane są systemem powiatowym jesień (boisko typu Orlik) zima (hala sportowa)

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

www.radiostargard.fm

www.radiostargard.fm Radio Stargard jest pierwszą niezależną, prywatną rozgłośnią radiową w naszym regionie. Nadajemy na częstotliwości 90,3FM. Zasięgiem technicznym docieramy do mieszkańców powiatu stargardzkiego i części

Bardziej szczegółowo

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30.

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju U12. Impreza ta jest adresowana do zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2002 i młodszych. Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013

VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej WIDOK CUP 2013 pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice oraz Prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Skierniewice, 9-11 listopada 2013 PATRONAT NAD TURNIEJEM OBJĘLI Prezydent Miasta Skierniewice Prezes Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

I. CEL II. ORGANIZATOR

I. CEL II. ORGANIZATOR REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI 65-LECIA KLUBU LKS CZARNI STANIĄTKI ORAZ V MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA

Bardziej szczegółowo

DARŁOWO FOOTBALL CUP. 30.09-02.10.2011r

DARŁOWO FOOTBALL CUP. 30.09-02.10.2011r DARŁOWO FOOTBALL CUP 30.09-02.10.2011r Mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Rocznika 2002 i młodszych PATRONAT ORGANIZACYJNY: Arkadiusz Klimowicz - Burmistrz Miasta Darłowo Wojciech

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL MARZEŃ Chojnice 2015 22 sierpnia 2014 r.

FESTIWAL MARZEŃ Chojnice 2015 22 sierpnia 2014 r. FESTIWAL MARZEŃ Chojnice 2015 22 sierpnia 2014 r. Festiwal Marzeń w Chojnicach po raz pierwszy został zorganizowany 25.08.2013r i od razu spotkał się z bardzo dużym oddźwiękiem wśród społeczności regionu.

Bardziej szczegółowo

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org W dniach 17-23 sierpnia 2013 r. odbyły się 43-cie Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie w Jurmali na Łotwie 43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org Jurmala jest

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY rocznika 2002 pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu, Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MIĘDZYKULTUROWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ BYĆ JAK BYĆ JAK DIDIER DROGDA Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu młodzieży z terenu miasta, 2) aktywizacja życia sportowego

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2005 I MŁODSI O PUCHAR GAZETY ZAMOJSKIEJ ZAMOŚĆ 14 GRUDNIA 2014R. PRZEPISY GRY INFORMACJE OGÓLNE: miejsce rozgrywek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk. Lwy Północy"

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk. Lwy Północy Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy" Geneza Rok założenia - 2008. Na bazie Stowarzyszenia Lechiści Konsolidacja środowiska kibiców Jedna silne i prężnie działająca reprezentacja Cele Promowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny

OFERTA. XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze)

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) Regulamin I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) I. ORGANIZATOR: Organizatorem turnieju jest Ludowy Zespół Sportowy Kaja Opoczno. II. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

Bardziej szczegółowo

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH

REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH REGULAMI XXII MIĘDZYSZKOL YCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RAMACH V FESTIWALU AUKI, KULTURY I SPORTU Szkoły reprezentują następujące kraje: 1) PSP Czepielowice Grecja 2) PSP Lubsza-Dobrzyń Portugalia 3) PSP

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

BOISKO - PRZEPISY GRY :

BOISKO - PRZEPISY GRY : BOISKO - PRZEPISY GRY : Przepisy gry w rozgrywkach organizowanych przez "Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sportu Diament są identyczne jak te organizowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami: 1. Skrócony

Bardziej szczegółowo

Liga Futbolowa ZSP Regulamin

Liga Futbolowa ZSP Regulamin Liga Futbolowa ZSP Regulamin 1 Liga Futbolowa ZSP 1. Organizatorem Akademickiej Ligi Futbolowej, zwanej dalej Ligą, jest Zrzeszenie Studentów Polskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014

R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014 R E G U L A M I N Orlikowej Ligi Piłki Nożnej 6 2014 1. CELE 1.1.Popularyzacja piłki nożnej w Zgierzu 1.2.Propagowanie zasad "FAIR PLAY" 1.3.Zaktywizowanie i integracja społeczności lokalnej Zgierza 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

stowarzyszenie.podciernie@poczta.neostrada.pl

stowarzyszenie.podciernie@poczta.neostrada.pl Podciernie, 7 sierpnia 2012r. Szanowni Państwo, I Mazowiecki Turniej Piłkarski Cegłów 2012 to impreza dla 12 amatorskich drużyn piłkarskich (uczestnicy od 15 lat i dorośli) z terenu województwa mazowieckiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ArcheoCup 2009

Regulamin. ArcheoCup 2009 Regulamin III Międzyuczelnianych Mistrzostw Polski Studentów Archeologii w Piłce Nożnej ArcheoCup 2009 Sformułowania użyte w niniejszym regulaminie: Za każdym razem, gdy w regulaminie jest mowa o: ArcheoCup,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINIHOKEJA 8 9.12.2012 r.

PROGRAM I MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINIHOKEJA 8 9.12.2012 r. PROGRAM I MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU MINIHOKEJA 8 9.12.2012 r. Godziny rozgrywania turniejów : 08.12.2012 sobota - Faza ćwierćfinałowa 9.00 11.00 Grupa,,A 12.00 14.00 Grupa,,B 15.00 17.00 Grupa,,C 18.00 20.00

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR LEKKOATLETYCZNY

VI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR LEKKOATLETYCZNY VI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR LEKKOATLETYCZNY Klaudia i Patrycja Adamek, II m. bieg na 600m r.1998 Susana Lachele, Paula Rózga Paula Rózga (wynik 1.42,43) Zwycięzca w skoku wzwyż r.2000 III m. w skoku wzwyż

Bardziej szczegółowo

SKOKI NARCIARSKIE. Pierwsza dyscyplina, którą pokochałam

SKOKI NARCIARSKIE. Pierwsza dyscyplina, którą pokochałam SKOKI NARCIARSKIE Pierwsza dyscyplina, którą pokochałam HISTORIA SKOKÓW NARCIARSKICH Skoki narciarskie narodziły się w Norwegii. Pierwszy klub, Trysil Shooting and Skiing Club założono na początku lat

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl

Regulamin. I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl Regulamin I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl I. Ogólne informacje 1. Organizatorem turnieju jest PilkaNaHali.pl. 2. Turniej odbędzie się 17 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach 10:00 18:00 na hali

Bardziej szczegółowo

CYKL OGÓLNOPOLSKICH TURNIEJÓW WIDOK CUP Edycja Zima 2015

CYKL OGÓLNOPOLSKICH TURNIEJÓW WIDOK CUP Edycja Zima 2015 CYKL OGÓLNOPOLSKICH TURNIEJÓW WIDOK CUP Edycja Zima 2015 Terminy i kategorie wiekowe (turnieje dwudniowe): 07-08 marzec 2015 - rocznik 2005 (kat. E2) Miejsce: Hala Sportowa, ul. Pomologiczna 8A, 96-100

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ. Rocznik 2005 U - 10. Wrocław, 28.02-01.03.2015r.

PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ. Rocznik 2005 U - 10. Wrocław, 28.02-01.03.2015r. PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ Rocznik 2005 U - 10 Wrocław, 28.02-01.03.2015r. PROGRAM XI TURNIEJU STK REDECO CUP 2015 1. Termin turnieju: 28.02-01.03.2015 r. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2.

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. a) b) c) d) 6. 7. 8. 1. 2. Załącznik do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r. A1 1. W zawodach mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015 KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB Wstęp Szanowni Paostwo! Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie korzyści jakie mogą płynąd ze współpracy z klubem TKKF Checz

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Gminny Turniej drużyn OSP z Terenu Gminy Malanów w halową piłkę nożną

Gminny Turniej drużyn OSP z Terenu Gminy Malanów w halową piłkę nożną Witamy Pragniemy Was zaprosić i wciągnąć w inicjatywę jaką jest Gminny Turniej Drużyn OSP z Terenu Gminy Malanów w Halową Piłkę Nożną organizowany przez Komisję ds. Młodzieży ZOG ZOSP RP w Malanowie oraz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy A i B na sezon 2014/2015

R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy A i B na sezon 2014/2015 Śląski Związek Piłki Nożnej Bytom, sierpień 2014 Podokręg Bytom ul. Mickiewicza 7 41-902 Bytom R E G U L A M I N rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy A i B na sezon 2014/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA REGULAMIN GMINNO-MIEJSKIEJ HALOWEJ PILKI NOŻNEJ OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ SUSZ HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA 1. ORGANIZATOR - Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 2. MIEJSCE - Hala Sportowo-Widowiskowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO

Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO Warszawa, czerwiec 2014 r. POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK MISTRZOSTW POLSKI REPREZENTACJI WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW PIŁKI NOŻNEJ W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET W KATEGORII

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa).

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa). I Cele organizacji Dnia Dziecka Dnia Sportu: 1. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach. 2. Promowanie aktywności fizycznej. 3. Rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań oraz

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo.

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo. Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy Szacunkowy koszt Finansowanie

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Poznań Katowice Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia

Poznań Katowice  Gdańsk Szczecin Kraków Wrocław Gdynia Szanowni Państwo, sport i rekreacja stają się w Polsce częścią życia codziennego wielu mieszkańców naszego kraju. Największą popularnością cieszy się oczywiście piłka nożna. Coraz częściej ludzie pragną

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Wieniawa to 45 muzyków amatorów, którzy grają utwory na najwyższym - profesjonalnym poziomie. Wieniawa to my - 45 młodych, ambitnych ludzi,

Orkiestra Wieniawa to 45 muzyków amatorów, którzy grają utwory na najwyższym - profesjonalnym poziomie. Wieniawa to my - 45 młodych, ambitnych ludzi, PRESSPACK Orkiestra Wieniawa to 45 muzyków amatorów, którzy grają utwory na najwyższym - profesjonalnym poziomie. Wieniawa to my - 45 młodych, ambitnych ludzi, dla których muzyka jest w życiu najważniejsza.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, październik 2012 KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIEGO REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy.

Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Oferta współpracy sponsorskiej Strona 1 OFERTA SPONSORSKA Szanowni Państwo, Z przyjemnością pragnę przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport jest bardzo ważna dziedzina życia,

Bardziej szczegółowo

Polska Siatkówka 2013

Polska Siatkówka 2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Polska Siatkówka 2013 Reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn Liga Światowa World

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA I.CEL Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przegląd i wstępna

Bardziej szczegółowo

napastnik pl. napastnicy zawodnik rezerwowy pl. zawodnicy rezerwowi przeciwnik pl. przeciwnicy

napastnik pl. napastnicy zawodnik rezerwowy pl. zawodnicy rezerwowi przeciwnik pl. przeciwnicy 1 PIŁKA NOŻNA FOOTBALL BOISKO stadion na stadionie boisko na boisku bramka - pl. bramki linie boczne linie bramkowe chorągiewka - pl. chorągiewki pole bramkowe/karne FOOTBALL PITCH stadium in the stadium

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kampanii społecznej

Podsumowanie kampanii społecznej Podsumowanie kampanii społecznej Kampania społeczno-edukacyjna Twoja krew Moje Ŝycie trwała od października 2010 do marca 2011. Z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie Polaków wynika, Ŝe zetknęło

Bardziej szczegółowo

SPORT TURNIEJ BEACH SOCCER W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ 30 czerwca nad zalewem w Brzózie Królewskiej rozegrano mecze piłki nożnej plażowej. Do zmagań o Puchar Wójta Gminy Leżajsk przystąpiły cztery drużyny składające

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PROJEKT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA PROJEKT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA Szanowni Państwo, Politechnika Warszawska, największa i najbardziej renomowana uczelnia techniczna w Polsce, kształci i wychowuje młode pokolenia inżynierów. Uczący

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o Wielkiej Brytanii?

Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Co wiemy o Wielkiej Brytanii? Konkurs międzyszkolny 3 marca, godzina 10:00. Podbiegam do drzwi biblioteki, chwytam za klamkę, wchodzę. Mimo że wszyscy zajęli już swoje miejsca, nadal panuje dookoła chaos.

Bardziej szczegółowo

3. Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży 03.08-11.08 Atlanta, Georgia

3. Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży 03.08-11.08 Atlanta, Georgia 3. Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży 03.08-11.08 Atlanta, Georgia W dniach 03.08-11.08 2013r. w Atlancie (USA, stan Georgia) odbędą się 3-cie Otwarte Mistrzostwa Świata Młodzieży w Brydżu Sportowym.

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

PRZEKLEŃSTWO GENIUSZY FUTBOLU, czyli: jak strzelać rzuty karne? Sławomir Kulesza, WMiI UWM Olsztyn

PRZEKLEŃSTWO GENIUSZY FUTBOLU, czyli: jak strzelać rzuty karne? Sławomir Kulesza, WMiI UWM Olsztyn PRZEKLEŃSTWO GENIUSZY FUTBOLU, czyli: jak strzelać rzuty karne? Sławomir Kulesza, WMiI UWM Olsztyn Czemu akurat rzut karny? Bo jest wyjątkowym elementem piłki nożnej: - w czasie meczu pada niewiele bramek,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW

ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW WYDAWANIE AKREDYTACJI W dzień przedmeczowy akredytacje będą wydawane przed wejściem do Centrum Prasowego (poziom

Bardziej szczegółowo

W jeździe indywidualnej na czas zawodnik startuje raz bez możliwości powtórnego startu.

W jeździe indywidualnej na czas zawodnik startuje raz bez możliwości powtórnego startu. Kolarstwo szosowe (*2015) 1. Organizator Organizatorem OOM-MPJM jest Polski Związek Kolarski. 2. Termin zawodów Finały: 10-12.07.2015 Koziegłowy (szosa) 26.07.2015 Głogów (MTB) Eliminacje: wg kalendarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy

Bardziej szczegółowo