W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki."

Transkrypt

1 Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz do W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. W posiedzeniu uczestniczyli również: 1. Wicestarosta Mikołaj Mantur 2. Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Zduniewicz 3. Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska 4. Sekretarz Powiatu Jerzy Woźniak 5. Dyrektor SP ZOZ Robert Maksimiuk 6. Sołtys wsi Ogrodniki Jan Kondraciuk Porządek posiedzenia: 1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok 2. Opiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Powiatu 3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2009 rok 4. Sprawy różne Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Finansowo Budżetowej Ryszard Pierlejewski. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski otwierając posiedzenie powitał zebranych: członków komisji, Starostę, Skarbnika, Sekretarza, dyrektora SP ZOZ oraz sołtysa wsi Ogrodniki, który uczestniczy w dzisiejszym posiedzeniu. Przewodniczący Komisji poinformował, że zanim Komisja przystąpi do spraw związanych z dzisiejszym posiedzeniem prosi o zabranie głosu sołtysa wsi Ogrodniki, który przedstawi swój problem. Pan Jan Kondraciuk sołtys wsi Ogrodniki poinformował, że chodził do Starosty Zalewskiego w sprawie drogi przez wieś Ogrodniki, chodzi o asfalt. Starosta powiedział, że jeżeli sołtys zbierze pieniądze ze wsi na projekt to droga ta będzie wykonana. Pan Kondraciuk poinformował, że zebrał 11 tys. zł. i całą kwotę wpłacił, później odbył się przetarg, jedna firma chciała 10 tys. zł., druga 20 tys. trzecia 8 tys. zł. a czwarta 7 tys. zł. Sołtys poinformował, że zapłacił 7 tys. zł. za swoją wieś Ogrodniki i Klekotowo. Pozostało 4 tys. zł., przyszło pismo, że 4 tys. zł. będzie przeznaczone na remont chodnika w Ogrodnikach. Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że przyjechał do pani Skarbnik i zaproponował, że zawiezie do Ogrodnik i przywiezie w Ogrodnikach nie ma ani jednej kostki chodnika więc jak 4 tys. zł. mogło być przeznaczone na remont chodnika? Do dziś nie ma tam ani jednej kostki chodnika. Drogą do Wólki 4 razy dzienni przejeżdża autobus, turyści jeżdżą rowerami, samochodami, chodzą pieszo, jest bardzo duży ruch. Pan Kondraciuk stwierdził, że zagniewało go to, że ma być robiona droga Siemiatycze Klekotowo, nie jeździ tam żaden autobus, droga tam jest dobra. Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że w ubiegłym roku prosił wójta, dyrektora Czmuta, i starostę aby przejechać się tą drogą, nie można było tam przejechać samochodem osobowym lub busem, opony się chowają a jest to szlak turystyczny. Żeby robić Siemiatycze Klekotowo? Drogę, gdzie w ogóle nie ma ruchu? Ktoś to załatwił. 1

2 Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że w 2007 roku napisał że wieś jest biedna i nie zbierze pieniędzy na projekt do Wólki, odpowiedź była odmowna ze względu na brak środków. W 2008 roku, 21 stycznia otrzymał pismo, że brak pieniędzy, drugie pismo, z dnia 24 stycznia że w II półroczu będzie rozpatrzone do realizacji. Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że postanowił zrobić tak, że w przyszłym roku nie będzie pisał podań ani nie będzie przychodził w tej sprawie i wystąpi z podaniem o zwrot 4 tys. zł. a asfalt może być robiony nawet za 10 lat. Jeżeli projekt nie będzie zrobiony w tym roku 4 tys. zł. do zwrotu i nie będzie pisał podań i obijał progów w Starostwie. Przewodniczący Rady Bogusław Zduniewicz poinformował że pan sołtys złożył do Rady Powiatu pismo wyjaśniając tą sytuację. Według właściwości przekazaliśmy to z Biura Rady do Zarządu oczekując zajęcia stanowiska przez Zarząd, była tam opisana sytuacja projektu z 11 tys. zł. tego, że kosztowało to 7 tys. zł. i pozostało 4 tys. zł. Z pisma tego wynikało również wnioskowanie o drogę od Ogrodnik do Wólki. Przewodniczący Rady wyraził opinię, że Zarząd ustosunkuje się do tego bo sprawie tej został nadany bieg. Dziś sołtys wsi Ogrodniki jest z nami na posiedzeniu komisji, wyjaśnił o co chodzi, Przewodniczący Bogusław Zduniewicz zaznaczył że chciał tylko poinformować że pisemnie sprawa ta została przez sołtysa zgłoszona bo pismo takie wpłynęło bo Rady Powiatu. Sołtys Jan Kondraciuk stwierdził, że Starosta Zalewski dał tyle pieniędzy że pan Borzym Burmistrz Drohiczyna zrobił drogi w Borzymach i Jaszczołtach nawet na kolonie a tu opony się chowają. Przewodniczący Rady zaznaczył, że Borzymy i Jaszczołty to Gmina Grodzisk. Radny Tadeusz Niewiński stwierdził, że wychodzi z innego założenia, skoro robi się kolonie a nie robi się takich dróg to jest tu coś nie tak. Radny Janusz Żoch stwierdził, że nie widział wcześniej takiej konstrukcji finansowej aby mieszkańcy składali się na projekt Radny Leon Strębski poinformował, że było to w roku Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że sytuacja przedstawiała się w ten sposób, że w 2002 roku została zawarta, spisana umowa między Zarządem a sołectwem wsi Ogrodniki na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi Turna Mała Ogrodniki Klekotowo. Dokumentacja taka była wykonana na kwotę zł. czyli pozostały środki w wysokości zł. O darowiznę zwiększony został budżet Powiatowego Zarządu Dróg i środki te zostały przekazane na realizację zadań. Z rozliczenia finansowego jednostki wynikło, że wydała 100% przyznanych środków, nie było tak, że zł. pozostało zwrócone. W informacji składanej przez dyrektora środki te zostały rozliczone przy zadaniu: Remont chodnika z kostki brukowej ale bez nazwy, na jakim terenie remont ten odbył się. Budżet został rozliczony, jednocześnie później spisany został aneks z sołectwem, datowany dniem 4 grudnia : W związku z brakiem możliwości racjonalnego wydatkowania w 2002 roku pozostającej do wykorzystania kwoty zł. na roboty modernizacyjne w miejscowości Ogrodniki strony ustalają iż przedmiotowa kwota zostanie wydana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy zgodzie co do jej wykorzystania w roku Skarbnik Walentyna Kwiatkowska podkreśliła, że przy konstrukcji budżetu lat następnych nie było wniosku, aby ując jakieś zadanie pomimo, że zostały one w inny sposób rozdysponowane ale aby już w ramach własnych wpisać jakieś zadanie finansowane z tych środków. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że na tym kończy się jej wiedza. Radny Krzysztof Andruszkiewicz poinformował, że ze strony Starostwa dokument podpisali Starosta Jan Zalewski i Wicestarosta Leon Strębski, z drugiej strony pieczątka jest niewyraźna ale zapewne chodzi o Radę Sołecką. 2

3 Radny Janusz Żoch stwierdził, że par. 2 mówi wyraźnie: strony ustalają iż przedmiotowa kwota zostanie wydana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy zgodzie co do jej wykorzystania w roku Radny Janusz Żoch podkreślił zwrot przy zgodzie, a zgoda jest to zgodne oświadczenie stron co do określonego celu. Jeżeli ktoś zbiera pieniądze na projekt, jest to 11 tys. zł., wychodzi z tego 7 tys. zł. to reszta powinna być zwrócona, jeżeli pisze się dokument aneks i mówi się, że wykona się za zgodą obu stron ale tej zgody nie ma na wykorzystanie tych środków, na drogi powiatowe więc mogło pójść na Grodzisk, Siemiatycze czy nie wiadomo gdzie, jest rozumiane że poszło to na drogi powiatowe i zostało wykorzystane, wypełnione znamiona aneksu do umowy natomiast sołtys nic na ten temat nie wie. Wicestarosta Mikołaj Mantur stwierdził, że trzeba się zgodzić ze stanowiskiem radnego Janusza Żocha. Faktycznie, pieniądze te zostały uzbierane i przekazane na określony cel na projekt a nie na inne cele jak remont chodnika, którego jak się okazuje nie było, czy też na inne sprawy. Kwestia wtórnej zgody też jest tu istotna bo nie ma tu dokumentów świadczących o tym, że zgoda była na wykorzystanie w inny sposób niż na coś, co miało związek z wsią Ogrodniki, są to pieniądze konkretnie mieszkańców wsi Ogrodniki i na ten cel powinny być wydatkowane, tak się niestety nie stało. Wicestarosta Mikołaj Mantur poinformował, że sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu. Wicestarosta poinformował że postulował, aby Zarząd mając na uwadze że pozostało ponad 4 tys. zł. przy deklaracji wójta, że dołoży z budżetu gminy na projekt, aby ten projekt wykonać. Wicestarosta Mikołaj Mantur stwierdził, że niestety, ku jego rozczarowaniu Zarząd nie przyjął jego propozycji. Być może stanowisko Komisji w jakiś sposób zmobilizuje Zarząd aby ten projekt jednak opracować bo uzbieranie 11 tys. zł. na niezamożnej wsi należy w sposób szczególny docenić tym bardziej, że wójt również deklaruje udział w kosztach tego projektu. Wicestarosta Mikołaj Mantur poinformował, że postulowałby, aby Komisja wręcz przyjęła takie stanowisko aby Zarząd do tego tematu powrócił i aby ten projekt opracować. Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że wójt daje 50% na projekt z budżetu gminy. Radny Tadeusz Niewiński stwierdził, że w zadaniach noworozpoczynanych nie ma żadnej inwestycji na terenie Gminy Siemiatycze wobec tego czy nie można byłoby wciągnąć tej drogi do zadań noworozpoczynanych? Wicestarosta Mikołaj Mantur podkreślił, że właśnie o tym mówił, potrzebna jest tylko zgoda Zarządu i Rady. Radny Krzysztof Andruszkiewicz stwierdził, że w par 1 aneksu, który zmienia treść par. 4 mówi się że Starosta ma zapewnić środki na modernizację odcinka drogi powiatowej Turna Mała Ogrodniki Klekotowo i tego nie zrealizował w tamtym czasie? Radny Krzysztof Andruszkiewicz odczytał par. 1 aneksu i stwierdził że rozumie iż Starosta deklarował się, że zwiększy środki na inwestycję w miejscowości Ogrodniki a w zamian kwota ta będzie rozdysponowana ogólnie w budżecie powiatu na utrzymanie dróg powiatowych. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski zwracając się do Sołtysa Jana Kondraciuka zapytał, jakie są jego oczekiwania? Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że chce aby kwota 4 tys. zł. przeznaczona została na projekt drogi Ogrodniki Wólka, jeżeli nie będzie to robione w roku 2009 Sołtys Kondraciuk poinformował, że chce zwrotu tych pieniędzy. Radny Leon Strębski zapytał, czy w posiedzeniu, na którym była rozpatrywana ta sprawa uczestniczył dyrektor Czmut? Czy wyjaśnił on na co przeznaczone zostały te pieniądze? Wicestarosta Mikołaj Mantur poinformował, że tak. Konkretnie na tamtą chwilę 3

4 dyrektor Czmut nie był przygotowany. Dokumenty, które posiada pani Skarbnik dyrektor Czmut doniósł dwa lub trzy dni po posiedzeniu Zarządu. Radny Leon Strębski stwierdził, że skoro pisze tam, że pieniądze te będą wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg to może dyrektor Czmut gdzieś to rozliczył tylko nie wskazał konkretnie, gdzie to zostało przeznaczone. Jeżeli nie, pieniądze te powinny wisieć. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska podkreśliła, że wyjaśniła właśnie, że w budżecie roku 2002 wydał i przypisał na zadanie remont chodnika ale nie ma tu imiennie określone, gdzie. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska podkreśliła, że ma te środki rozliczone. Sołtys Jan Kondraciuk stwierdził, że w roku 2005 został skończony asfalt przez wieś Ogrodniki. Zwracając się do pani Skarbnik sołtys stwierdził, że pani Skarbnik przysłała mu pisemko, że 4 tys. zł. zostało przeznaczone na remont chodnika w Ogrodnikach. Sołtys przypomniał, że mówił do pani Skarbnik aby jechała do Ogrodnik i zobaczyła, ze nie ma tam nawet jednej kostki chodnika. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska podkreśliła, że nie rozlicza tego, jest to w Zarządzie Dróg. Radny Krzysztof Andruszkiewicz poinformował, że w par. 1 aneksu zmieniana jest treść par. 4 która zobowiązuje Starostę do tego, aby pomimo wykonania dokumentacji i wydania ponad 7 tys. zł. dodatkowo wykonał w miejscowości Ogrodniki i zwiększył inwestycję o kwotę zł. Radny Krzysztof Andruszkiewicz stwierdził, że jeśli coś takiego zostało zrealizowane to wówczas roszczenie o tą kwotę jest bezzasadne. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski stwierdził, że nie znamy ulokowania tych środków. W związku z tym, że nie mamy jasnego obrazu co do rozliczenia tych środków, gdzie środki te zostały przeznaczone, na jakie cele, w związku z tym proponuje, aby tematem tym zająć się na następnym posiedzeniu komisji i wypracować stanowisko, przegłosować je i przekazać do Zarządu w celu podjęcia decyzji. Dziś na dobrą sprawę nie wiemy, na co środki te zostały przeznaczone. Radny Tadeusz Niewiński podkreślił, że komisja może zająć stanowisko aby Zarząd rozpatrzył sprawę asfaltowania drogi z którego sołtys będzie zadowolony, po co to odwlekać? Niech Zarząd zajmie stanowisko po raz drugi. Radny Janusz Żoch zapytał, czy było dużo takich przypadków, gdzie sołectwa współfinansowały projekty? Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że był to jedyny przypadek, nie było innego. Wicestarosta Mikołaj Mantur odczytał par. 2 aneksu do umowy i podkreślił, że pan Sołtys nie wyraził tej zgody. Radny Leon Strębski stwierdził, że ten dokument jest zgodą. Wicestarosta Mikołaj Mantur podkreślił, że zgoda była na to, że środki zostaną wykorzystane bo nie było sensu ich zwracać ale w 2003 roku miał być określony cel przy zgodzie sołtysa. Radny Tadeusz Niewiadomski stwierdził, że skoro nie wiemy o czym rozmawiamy to po co ta dyskusja, przyjdzie dyrektor Czmut, przyniesie dokumenty, wtedy możemy zapytać, gdzie jest zgoda sołtysa i wtedy może dyrektor nam odpowie. Radny Janusz Żoch stwierdził, że nie może się z tym zgodzić. Jest to inicjatywa społeczna jedyna w swoim rodzaju. We wszystkich inicjatywach samorząd powiatowy i samorząd gminny współfinansują po 50%, tutaj 100% inwestycji pokrył kto? - wieś i taką inicjatywę społeczną chcemy pognębić zabrać im z tego wszystkiego zł. albo z tych pieniędzy zrobić chodnik w innej wiosce? Bądźmy sprawiedliwi społecznie i dajmy im te pieniądze na to, na co chcą. Albo zwróćmy im te pieniądze albo zróbmy chodnik albo 4

5 dofinansujmy projekt bo takiej inicjatywy społecznej nie powinniśmy negować. Radny Krzysztof Andruszkiewicz wyraził opinię, że trzeba uzyskać kompletną informację na ten temat. Radny Tadeusz Niewiński podkreślił, że żadna wieś nie składa się na projekty i musimy tu jeszcze nad czymś debatować? Radny stwierdził, że nie widzi tu problemu. Inwestycje w powiecie są robione dlaczego mamy jej nie ująć do budżetu? Radny Krzysztof Andruszkiewicz wyraził opinię, że sprawę trzeba wyjaśnić ponieważ ma wątpliwości czytając par. 1 czy było zwiększenie inwestycji w miejscowości Ogrodniki o kwotę zł. - radny Krzysztof Andruszkiewicz stwierdził, że to chce wiedzieć. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski zaproponował aby dzisiaj komisja przegłosowała i zobowiązała Zarząd do wykonania projektu budowy drogi między Wólka a Ogrodnikami i aby przeznaczyć tą kwotę na cele tego projektu. W głosowaniu wniosek sformułowany przez Przewodniczącego Komisji poparło 6 członków Komisji, 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Komisji stwierdził, że taki jest wniosek Komisji do Zarządu, teraz w gestii Zarządu będzie ewentualnie podjęcie działań w tym temacie. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski podziękował sołtysowi Janowi Kondraciukowi za przybycie. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski przedstawił porządek posiedzenia Komisji, członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku posiedzenia. P kt 1. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnik Powiatu Walentynie Kwiatkowskiej, która omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siemiatyckiego za 2008 rok. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zapytał, komu trzynastki? Czy również nauczycielom czy tylko pracownikom administracji samorządowej? Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że są to trzynastki z wszystkich jednostek, które są jako zobowiązania roku 2008 a są płacone w roku Jest to ,81 zł., z wszystkich jednostek jest to tak duża kwota tych zobowiązań, gdyby np. działalność powiatu miała się zakończyć to trzeba by zobowiązania te zrealizować. Inne pytania do sprawozdania nie zostały zgłoszone. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok głosowało 3 członków Komisji, 5 wstrzymało się od głosu. P kt 2. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski poinformował, że członkowie komisji otrzymali sprawozdanie z działalności za 2008 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach oraz sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach za 2008 rok. Przewodniczący Ryszard Pierlejewski zapytał, czy istnieje 5

6 potrzeba omówienia sprawozdań przesz merytorycznych pracowników? Ze strony radnych padły głosy, że nie ma takiej potrzeby ponieważ wszyscy zapoznali się z treścią sprawozdań. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski poinformował, że kolejne sprawozdanie dotyczy wykonania planu finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za rok Głos zabrał dyrektor SP ZOZ Robert Maksimiuk który stwierdził, że gdyby patrzeć na wykonanie budżetu za rok 2008 trzeba patrzeć na dwie rzeczy: wykonanie za I półrocze i za II półrocze 2008 roku. Różnica polega na tym, że w II półroczu zmienił się system finansowania przez NFZ. Przychody ze sprzedaży netto za rok 2008 były na poziomie zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły zł. czyli Zakład osiągnął zysk ze sprzedaży w wysokości ,42 zł. W sumie za rok 2008 Zakład osiągnął zysk w wysokości ,13 zł., na ten zysk składały się zyski nadzwyczajne w wysokości ,40 zł. i zyski z działalności gospodarczej jako całości w wysokości 193 tys. zł. Zyski nadzwyczajne są to zyski, które zostały osiągnięte z dodatkowych funduszy uzyskanych na spłatę pożyczki, która była zaciągnięta na restrukturyzację. Są to zyski nie wynikające z działalności podstawowej. Oprócz zysków nadzwyczajnych SP ZOZ wypracował zysk operacyjny. Radny Krzysztof Andruszkiewicz poinformował, że zbilansował saldo zobowiązań i należności na koniec grudnia 2008r. i wyszło mu że saldo jest ujemne i nadwyżka zobowiązań nad należnościami wynosi około tys. zł. z czego główną kwotą wierzytelności są kredyty długoterminowe na ponad 1 mln zł. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że sytuacja wygląda w ten sposób, że na dzień 31 grudnia 2008r. jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne mieliśmy na poziomie 298 tys. zł. Oprócz tego Zakład posiadał kredyt w BOŚ w wysokości 915 tys. zł. plus kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w rachunku bieżącym w wysokości 600 tys. zł. z tym, że kredyt ten był wykorzystany w wysokości 149 tys. zł. Radny Janusz Żoch zapytał, czy zadłużenie na dzień 31 grudnia wynosi tys. zł.? Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że zobowiązania wymagalne są to takie zobowiązania, których termin płatności minął, na dzień 31 grudnia zobowiązania takie wynosiły 298 tys. zł.,co roku są zobowiązania wymagalne. Na koniec grudnia 2007 roku zobowiązań wymagalnych było ,53 zł. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że zmienił się sposób finansowania SP ZOZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2006 roku była wprowadzona w życie ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o podwyżce wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia. Z tej ustawy była konkretna pula pieniędzy przeznaczona tylko i wyłącznie na podwyżki, kwota ta była ustalona na poziomie 13% dochodów z NFZ. Jeżeli chodzi o szpital w Siemiatyczach w roku 2008 była to kwota ,92 zł. czyli prawie 2 mln zł. Od 2009 roku ustawa w części dotyczącej przekazywania środków na dodatkowe wynagrodzenia pracowników przestała obowiązywać, pieniądze te zostały włączone w cenę punktu, czyli te świadczenia, które Zakład wykonuje. NFZ nie w pełni te kwoty, które zostały podwyższone za wykonania, chodzi o ceny punktów, nie w pełni rekompensują te kwoty, które były przekazywane oddzielnym torem. Jakie są różnice? Cena punktu dla każdej poradni poszła mniej więcej 10 15% i tu straty są niewielkie ale w przypadku szpitala w miesiącu grudniu było to 48 zł. za punkt do tego otrzymywaliśmy zł., w miesiącu styczniu nie ma kwoty 118 tys. zł., mamy cenę punktu na poziomie 51 zł. czyli cena za punkt wzrosła o 6,25% w związku z tym w samym szpitalu strata miesięczna wynosi zł. - taka jest różnica przy zmianie wyceny punktu przez NFZ. 6

7 Radny Krzysztof Andruszkiewicz stwierdził, że w kraju były nagłaśniane przypadki kiedy to dyrekcja szpitali podawała NFZ do sądu, czy pan dyrektor wie coś na ten temat, jak się to zakończyło? Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w styczniu złożył doniesienie do prokuratury w celu sprawdzenia czy pan prezes wykonuje odpowiednio swoje zadania z odpowiednim finansowaniem i ustaleniem ceny punktu w roku Cena punktu przy zachowaniu 13% powinna wynosić nie 51 zł. tylko 54,24 zł. nie licząc inflacji. Dyrektor poinformował, że z informacji, które posiada wynika, że prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie uznając sprawę za bez znaczenia dla czynności wykonywanych przez pana prezesa. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że w 2006 roku każdy z dyrektorów musiał dać pewną pulę pieniędzy, pieniądze te były znaczone, pula ta trafi na podwyżkę wynagrodzeń. Z tej puli pieniędzy szło oddzielne sprawozdanie i z każdej złotówki, która nie została przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń należało zwrócić do NFZ. W związku z tym, że ustawa ta obowiązywała od IV kwartału 2006 roku pieniądze te dla pracowników zostały dane. Teraz wysokość punktu jest mniejsza więc automatycznie szpital na tym traci, druga sprawa: punkty te trzeba wykonać, wcześniej jeżeli punkty nie zostały wykonane to i tak pewna pula pieniędzy wpływała do budżetu szpitala, w tej chwili jeśli części punktów się nie wykona - pieniędzy nie będzie. Pojawia się problem podwyżek, które już były, podwyżki dla pracowników zostały skonsumowane i w tym momencie cofanie się wstecz nie ma najmniejszego sensu. Podsumowując dyrektor Robert Maksimiuk stwierdził, że co miesiąc jeżeli chodzi o zmianę finansowania przez NFZ, z tego tytułu SP ZOZ w Siemiatyczach traci około tys. zł. Dotyczy to wszystkich szpitali. Od lipca 2008 cena punktu jest jednakowa dla wszystkich szpitali niezależnie od rodzaju szpitala i w całej Polce jest taka sama nie tak, jak było to kiedyś, że województwo mazowieckie miało inną cenę za punkt a podlaskie inną, teraz cena jest taka sama. Różnica jest tylko w ilości procedur, które należy wykonać. Przy jednej hospitalizacji leczy się tylko jedną procedurę, nie ma możliwości aby pacjent przy jednej hospitalizacji miał leczoną złamana rękę i coś innego. Przewodniczący Rady Bogusław Zduniewicz zapytał, jaki jest stan negocjacji z personelem średnim w związku z żądaniami podwyżek płac? Dyrektor SP ZOZ Robert Maksimiuk poinformował, że przed przyjściem na posiedzenie Komisji podpisał porozumienie ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Dyrektor podkreślił, że nie do końca stać w tej chwili Zakład na takie podwyżki ale dalsze trwanie w sporze zbiorowym mogłoby ograniczyć dostęp pacjentów do szpitala. W myśl porozumienia grupa zawodowa pielęgniarek i położnych otrzyma po 130 zł. do wynagrodzenia zasadniczego, co w przełożeniu na ogólne podwyżki, dodając dodatki z tytułu stażu, dodając dodatki nocne i świąteczne da około 210 zł. dla grupy pielęgniarek i położnych. Podwyżka ta będzie kosztowała Zakład około 29 tys. zł. miesięcznie, od lutego. Dyrektor poinformował, że nie podjął jeszcze decyzji co do pozostałych pracowników SP ZOZ, w dniu dzisiejszym podpisał tylko porozumienie co do tej grupy zawodowej. Zawarte zostało również porozumienie, że nawet jeżeli fundusz będzie przekazywał dodatkowe pieniądze z tytułu nadwykonań, nie możemy mówić o kolejnych podwyżkach jeżeli te nadwykonania które przekaże NFZ nie zrekompensują tych podwyżek, które obecnie będą wprowadzone, czyli w pierwszej kolejności nadwykonania rekompensują te podwyżki, które są wprowadzone, dopiero później możemy mówić o jakichkolwiek następnych podwyżkach. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że otrzymał zapewnienie że w tym półroczu żadnych akcji nie będzie. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że nie chciał zgodzić się na podwyżkę ponieważ za miesiąc styczeń Zakład osiągnął stratę w wysokości 155 tys. zł. Strata ta 7

8 wynika z tego, że tys. zł. mamy mniej z tytułu ustawy z 2006 roku czyli zmian sposobu finansowania, pozostałe pieniądze wynikają z tego, że ponieśliśmy spore koszty na nadwykonania usług dla ludności. Za miesiąc styczeń wykonaliśmy więcej niż przewiduje kontrakt na samym leczeniu szpitalnym na kwotę ponad 200 tys. zł. Gdyby Fundusz zapłacił za nadwykonania Zakład byłby na plusie. Po dwóch miesiącach nadwykonania wynoszą ponad 500 tys. zł. Wiąże się to z tym, że praktycznie nie robimy nic innego tylko przyjmujemy pacjentów, którzy do nas przychodzą, aby zmniejszyć nadwykonania trzeba byłoby ograniczyć przyjęcia pacjentów a na razie o czymś takim nie ma mowy. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że w dniu 5 marca był u dyrektora Oddziału NFZ, rozmawiał na temat nadwykonań, twierdzi on, że w I półroczu nie będą płacone żadne nadwykonania. Dyrektor Maksimiuk poinformował, że zgodnie z umową z NFZ dopiero po zakończeniu kwartału może zwrócić się na piśmie aby te nadwykonania zostały zapłacone. Jeżeli chodzi o I półrocze tamtego roku nadwykonania zapłacone były w maju, w lipcu zostały zapłacone nadwykonania za II kwartał a na początku było to na takiej zasadzie że zostały przesunięte punkty drugiego półrocza po to, aby zapłacić nadwykonania I półrocza. Od miesiąca września fundusz co miesiąc płacił nadwykoniania, od października nie było miesiąca, aby nadwykonania nie były płacone. Fundusz przeważnie płacił nadwykonania w oddziałach zabiegowych czyli chirurgia oraz położnictwo i ginekologia. Jeżeli chodzi o rok 2008 i nadwykonania zapłacone przez NFZ za te oddziały nadwykonania zapłacone zostały w 100%-tach natomiast nie zostało zapłacone za stomatologię, nie zostały zapłacone wszystkie nadwykonania za oddział wewnętrzny i dziecięcy. Jeżeli chodzi o stomatologię to fundusz nie zapłacił za rok 2008 nadwykonań w wysokości 86 tys. zł.. Jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny i dziecięcy sytuacja jest trochę inna bo dużo nadwykonań było płaconych ale kwota 130 tys. zł., które jeszcze pozostawały do zapłacenia Fundusz zaproponował, że zapłaci w 40%-tach. czyli zapłaci 51 tys. zł., reszta to strata Zakładu. Na koniec lutego nadwykonań mieliśmy na kwotę 530 tys. zł. - na taką kwotę więcej wyleczyliśmy pacjentów niż zapłacił Fundusz. Gdyby takie pieniądze popłynęły ze strony funduszu do szpitala naprawdę na wiele rzeczy starczyłoby, na remonty, na wkłady własne a tak niestety trzeba zaciągać kredyty po to, aby tą działalność finansować. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że w dniu 10 marca podpisał umowę na remont i dostawę sprzętu do pracowni RTG. do końca marca ma być przedstawiony szczegółowy projekt modernizacji pracowni RTG i w kwietniu, do połowy maja ma być zainstalowana nowa aparatura RTG. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zapytał, co stanie się ze starym sprzętem? Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że w ramach umowy stary sprzęt zostanie wymontowany przez firmę, która będzie montować nowy sprzęt. Radny Leon Strebski wyraził opinię, że należy się spodziewać, że z ubezpieczenia zdrowotnego w tym roku wpłynie mniej pieniędzy do Funduszu niż w ubiegłych latach i płatność nadwykonań chyba jest zagrożona. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że mimo wszystko czekają nas pewne inwestycje, które musimy wykonać, nie można ich odkładać. Mamy decyzję Sanepidu na wykonanie remontu kuchni. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że już dwa miesiące temu otrzymał ofertę na catering. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zapytał, czy Zakład jest ubezpieczany przez brokera? Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że jeżeli chodzi o ubezpieczenie majątku sytuacja uległa zmianie gdyż w ubiegłym roku opłata za ubezpieczenie majątku wynosiła około 62 tys. zł., w tym roku kwota ta wzrosła do 100 tys. zł. Zmieniły się przepisy ubezpieczeniowe to, co było w ubiegłym roku. Zakres ubezpieczenia OC obejmował całą działalność szpitala, w tej chwili zakres ubezpieczenia OC obejmuje tylko 8

9 te zakresy, na które SP ZOZ w Siemiatyczach posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie ma kontraktu na laboratorium, nie ma oddzielnego kontraktu na prześwietlenia RTG, nie ma kontraktu na blok operacyjny. Te zakresy trzeba było oddzielnie ubezpieczyć bo nikt nie weźmie odpowiedzialności za to, aby blok operacyjny nie był ubezpieczony. To pochłonęło dodatkowe 15 tys. zł. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie do przetargu przystąpiła tylko jedna firma PZU, nie było odzewu, zainteresowania ze strony innych firm. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że jeżeli chodzi o przekształcenia wraz ze Starostą uczestniczył w spotkaniu z Minister Zdrowia Ewą Kopacz. Dyrektor poinformował, że z jego wiedzy wynika, że w tej chwili przekształcenie byłoby niekorzystne dla naszego SP ZOZ ponieważ nie dostalibyśmy nic, ani złotówki moglibyśmy stracić dotacje unijne. Każda dotacja unijna, którą otrzymuje SP ZOZ musi być przez 5 lat rozliczana, musi być prowadzona dokumentacja. W przypadku o którym mówi plan B, kiedy trzeba zlikwidować SP ZOZ i powołać nową spółkę, która przejęłaby tą działalność, na dzień dzisiejszy nie ma 100%-towej odpowiedzi na pytanie czy dotacje unijne, które szpital wcześniej pozyskał przechodziłyby na nową spółkę. Interpretacja pani minister jest taka, że jeżeli 100% udziałów w spółce będzie miał samorząd to będzie przechodziło. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski poinformował, że czytał na ten temat artykuł w Gazecie Prawnej. Jeśli przejmujący zobowiązuje się do przejęcia wszelkich praw i należności wówczas przechodzą z mocy prawa. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski podziękował Dyrektorowi SP ZOZ Robertowi Maksimiukowi za udzielenie wyczerpujących informacji. W tym miejscu Przewodniczący komisji ogłosił przerwę. Po przerwie głos zabrała Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska, która omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. Projekt uchwały w załączeniu do protokołu. Ponieważ członkowie komisji nie zgłaszali pytań Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok głosowało 7 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosu. Kolejny projekt uchwały dotyczył zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania; Budowa oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że jest to pożyczka preferencyjna, jest już przyznana przez zarząd Funduszu. Propozycja spłaty z naszej strony, jest karencja do końca roku, spłata w ciągu 4 lat od roku 2010 do roku 2013 po 200 tys. zł. rocznie z możliwością umorzenia 30% w momencie kiedy dojdziemy do spłaty 70%, z przeznaczeniem na cele ochrony środowiska w części umorzonej kwoty, jest to najkorzystniejsza forma, procedura podpisania umowy wymaga między innymi, poza rozstrzygnięciem przetargu i szeregu innych procedur, podjęcia odrębnej uchwały Rady w sprawie pożyczki, jednocześnie Zarząd wystąpi o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania; Budowa oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach. głosowało 7 członków Komisji, 1 wstrzymał się 9

10 od głosu. Kolejny projekt uchwały dotyczył wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siemiatyckiego. Członkowie komisji nie zgłosili pytań do projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siemiatyckiego głosowało 8 członków komisji. Następny projekt uchwały dotyczył ustalenia wysokości opłat za usuniecie i parkowanie pojazdu. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i parkowanie pojazdu głosowało 8 członków komisji. Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gospodarstwie Pomocniczym Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie. Pytania do projektu uchwały nie zostały zgłoszone. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gospodarstwie Pomocniczym Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie głosowało 8 członków Komisji. Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Uchwały Nr XVII/137/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 8 członków komisji. Następny projekt uchwały dotyczył zatwierdzenia Programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Siemiatyckim. Nikt z członków komisji nie zgłosił pytań do projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Siemiatyckim głosowało 8 członków komisji. Następny projekt uchwały dotyczył określenia zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku Nikt z członków komisji nie zgłosił pytań do projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 8 członków komisji. Następny projekt uchwały dotyczył założenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach. Nikt z członków komisji nie zgłosił uwag do projektu uchwały. 10

11 Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach głosowało 8 członków Komisji. Ostatni projekt uchwały dotyczył ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz innych szkół prowadzonych przez Powiat Siemiatycki. Pytania do projektu uchwały nie zostały zgłoszone. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz innych szkół prowadzonych przez Powiat Siemiatycki głosowało 8 członków komisji. P kt 3. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski przedstawił projekt planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej na 2009 rok. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zaproponował rozszerzenie planu pracy o punkt : Analiza efektywności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez Powiat Siemiatycki. Radny Tadeusz Niewiadomski poinformował, że nasunęła mu się refleksja, aby Pan Przewodniczący połączył analizę działalności finansowej kilku jednostek a nie aby komisja analizowała je pojedynczo. Raz mieliśmy analizę działalności Gospodarstwa Pomocniczego w Czartajewie, oddzielne posiedzenie komisji poświęcone było analizie dochodów i wydatków Wydziału Komunikacji, chodzi o to, aby posiedzeń Komisji było mniej w ciągu roku, aby nie odbywały się one co miesiąc. Radny Janusz Żoch podkreślił, że Komisja każdorazowo ma obowiązek zebrać się przed posiedzeniem Rady. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zaproponował, aby komisja zlustrowała środki wydawane na szkolnictwo będące w gestii powiatu. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski odnosząc się do wypowiedzi radnego Tadeusza Niewiadomskiego stwierdził, że nie zgadza się z tym ponieważ nie chodzi o to, aby temat załatwić w ciągu 20 minut tylko chodzi o to, aby członkowie Komisji sami weszli w temat i zobaczyli czy to co przedstawia naczelnik czy kierownik jednostki jest zgodne z rzeczywistą sytuacją. Jeżeli Komisje mają pracować w takim zakresie, jak proponuje to radny Tadeusz Niewiadomski to lepiej nie zwoływać i w ogóle, bo po co? Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej na 2009 rok, z uwzględnieniem propozycji radnego Krzysztofa Andruszkiewicza głosowało 8 członków Komisji. P kt 4. Przewodniczący Rady Bogusław Zduniewicz przedstawił pismo proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Grodzisku dotyczące dofinansowania prac konserwatorskich przy pochodzącej z XVIII w. szafie organowej znajdującej się w kościele parafialnym. Członkowie komisji stwierdzili, że w związku z brakiem podstawy prawnej przyznania dotacji oraz w związku z trudną sytuacją ekonomiczną i brakiem środków w budżecie powiatu dofinansowanie nie może zostać przyznane. 11

12 Na tym protokół zakończono i podpisano. PRZEWODNICZACY KOMISJI mgr Ryszard Pierlejewski Protokółowała: mgr Elżbieta Malinowska 12

13 13

14 14

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji według załączonej listy obecności. Spóźnił się radny Tadeusz Niewiński.

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji według załączonej listy obecności. Spóźnił się radny Tadeusz Niewiński. Protokół Nr 20/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 15 mają 2009r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r.

Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r. Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital w Iłży w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. PROTOKÓŁ 20/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 16/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 26 maja 2009r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 25 czerwca 2014 r. (w godz. 13.00 14:00) Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 10.03.2015 r.

Protokół Nr 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 10.03.2015 r. Protokół Nr 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Proszowickiego, które odbyło się w dniu 10.03.2015 r. Data utworzenia 2015-03-10 Numer aktu 24 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/14. Porządek Obrad:

Protokół Nr 2/14. Porządek Obrad: Protokół Nr 2/14 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2014 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 13 00-15. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności. Protokół Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 21 listopada 2007r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz.

PROTOKÓŁ Nr 25/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz. PROTOKÓŁ Nr 25/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 2 grudnia 2009 roku (godz. 13,05 13,40) Posiedzenie Komisji odbyło się 2 grudnia 2009r. w godzinach 13.05

Bardziej szczegółowo

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Komisja Rewizyjna Rady Gminy w osobach: 1. Zbigniew Rydzik - Przewodniczący 2. Stanisław Ryfa - Z-ca Przewodniczącego 3. Feliks Joniec

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 1/12 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 20 lutego 2012 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku godzina rozpoczęcia: 10.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r.

Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r. Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital w Iłży w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 75/13 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny w dniu 19 czerwca 2013 r.

Protokół Nr 75/13 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny w dniu 19 czerwca 2013 r. Protokół Nr 75/13 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny w dniu 19 czerwca 2013 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności.

w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności. Protokół Nr 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 26 marca 2007r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 133/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 06 lipca 2006 r. w godz. od 9 00 do 10 30 * * *

Protokół Nr 133/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 06 lipca 2006 r. w godz. od 9 00 do 10 30 * * * Protokół Nr 133/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 06 lipca 2006 r. w godz. od 9 00 do 10 30 * * * Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r.

Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r. Protokół Nr 147/10 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 22 stycznia 2010r. I.Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II.Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 czerwca 2011 roku Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Powołanie Komisji Uchwał 4. Podjęcie uchwał:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2005 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH z dnia 28.01.2005 r.

PROTOKÓŁ NR 28/2005 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH z dnia 28.01.2005 r. PROTOKÓŁ NR 28/2005 POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH z dnia 28.01.2005 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.10 i trwało do godz. 10.30. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 52/2011. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r.

PROTOKÓŁ NR 52/2011. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r. OR.II.0022.1.47.2011 PROTOKÓŁ NR 52/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 12 czerwca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 12 czerwca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 12 czerwca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 sierpnia 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 sierpnia 2011 roku. P R O T O K Ó Ł NR 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 sierpnia 2011 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI /10 z LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 18 marca 2010 roku w sali Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1.

Protokół Nr LVI /10 z LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 18 marca 2010 roku w sali Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1. Protokół Nr LVI /10 z LVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 18 marca 2010 roku w sali Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1. Ustawowa liczba Radnych - 21 Obecnych na sesji - 17 Porządek

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych.

Przewodniczący Komisji, Jerzy Babkiewicz, otworzył obrady Komisji, witając wszystkich zebranych. Or-BRP.0012-2.5.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół nr 4/2012 posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08).

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli (ED.32/08). Protokół nr III/19/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 maja 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Józef Śnieg Członek Zarządu 3. Maria Adamiak Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne o godz. 10.00 otworzył Pan Wieczysław Korch Przewodniczący Komisji Gospodarczej Gminy.

Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne o godz. 10.00 otworzył Pan Wieczysław Korch Przewodniczący Komisji Gospodarczej Gminy. Protokół z dnia 22 listopada 2013r z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisji Porządku Publicznego.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 12.03.2009 r. Znak: OR.0062/88/09 P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Ad. 1 88 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo