W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki."

Transkrypt

1 Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz do W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. W posiedzeniu uczestniczyli również: 1. Wicestarosta Mikołaj Mantur 2. Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Zduniewicz 3. Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska 4. Sekretarz Powiatu Jerzy Woźniak 5. Dyrektor SP ZOZ Robert Maksimiuk 6. Sołtys wsi Ogrodniki Jan Kondraciuk Porządek posiedzenia: 1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok 2. Opiniowanie materiałów na XVIII sesję Rady Powiatu 3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2009 rok 4. Sprawy różne Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Finansowo Budżetowej Ryszard Pierlejewski. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski otwierając posiedzenie powitał zebranych: członków komisji, Starostę, Skarbnika, Sekretarza, dyrektora SP ZOZ oraz sołtysa wsi Ogrodniki, który uczestniczy w dzisiejszym posiedzeniu. Przewodniczący Komisji poinformował, że zanim Komisja przystąpi do spraw związanych z dzisiejszym posiedzeniem prosi o zabranie głosu sołtysa wsi Ogrodniki, który przedstawi swój problem. Pan Jan Kondraciuk sołtys wsi Ogrodniki poinformował, że chodził do Starosty Zalewskiego w sprawie drogi przez wieś Ogrodniki, chodzi o asfalt. Starosta powiedział, że jeżeli sołtys zbierze pieniądze ze wsi na projekt to droga ta będzie wykonana. Pan Kondraciuk poinformował, że zebrał 11 tys. zł. i całą kwotę wpłacił, później odbył się przetarg, jedna firma chciała 10 tys. zł., druga 20 tys. trzecia 8 tys. zł. a czwarta 7 tys. zł. Sołtys poinformował, że zapłacił 7 tys. zł. za swoją wieś Ogrodniki i Klekotowo. Pozostało 4 tys. zł., przyszło pismo, że 4 tys. zł. będzie przeznaczone na remont chodnika w Ogrodnikach. Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że przyjechał do pani Skarbnik i zaproponował, że zawiezie do Ogrodnik i przywiezie w Ogrodnikach nie ma ani jednej kostki chodnika więc jak 4 tys. zł. mogło być przeznaczone na remont chodnika? Do dziś nie ma tam ani jednej kostki chodnika. Drogą do Wólki 4 razy dzienni przejeżdża autobus, turyści jeżdżą rowerami, samochodami, chodzą pieszo, jest bardzo duży ruch. Pan Kondraciuk stwierdził, że zagniewało go to, że ma być robiona droga Siemiatycze Klekotowo, nie jeździ tam żaden autobus, droga tam jest dobra. Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że w ubiegłym roku prosił wójta, dyrektora Czmuta, i starostę aby przejechać się tą drogą, nie można było tam przejechać samochodem osobowym lub busem, opony się chowają a jest to szlak turystyczny. Żeby robić Siemiatycze Klekotowo? Drogę, gdzie w ogóle nie ma ruchu? Ktoś to załatwił. 1

2 Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że w 2007 roku napisał że wieś jest biedna i nie zbierze pieniędzy na projekt do Wólki, odpowiedź była odmowna ze względu na brak środków. W 2008 roku, 21 stycznia otrzymał pismo, że brak pieniędzy, drugie pismo, z dnia 24 stycznia że w II półroczu będzie rozpatrzone do realizacji. Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że postanowił zrobić tak, że w przyszłym roku nie będzie pisał podań ani nie będzie przychodził w tej sprawie i wystąpi z podaniem o zwrot 4 tys. zł. a asfalt może być robiony nawet za 10 lat. Jeżeli projekt nie będzie zrobiony w tym roku 4 tys. zł. do zwrotu i nie będzie pisał podań i obijał progów w Starostwie. Przewodniczący Rady Bogusław Zduniewicz poinformował że pan sołtys złożył do Rady Powiatu pismo wyjaśniając tą sytuację. Według właściwości przekazaliśmy to z Biura Rady do Zarządu oczekując zajęcia stanowiska przez Zarząd, była tam opisana sytuacja projektu z 11 tys. zł. tego, że kosztowało to 7 tys. zł. i pozostało 4 tys. zł. Z pisma tego wynikało również wnioskowanie o drogę od Ogrodnik do Wólki. Przewodniczący Rady wyraził opinię, że Zarząd ustosunkuje się do tego bo sprawie tej został nadany bieg. Dziś sołtys wsi Ogrodniki jest z nami na posiedzeniu komisji, wyjaśnił o co chodzi, Przewodniczący Bogusław Zduniewicz zaznaczył że chciał tylko poinformować że pisemnie sprawa ta została przez sołtysa zgłoszona bo pismo takie wpłynęło bo Rady Powiatu. Sołtys Jan Kondraciuk stwierdził, że Starosta Zalewski dał tyle pieniędzy że pan Borzym Burmistrz Drohiczyna zrobił drogi w Borzymach i Jaszczołtach nawet na kolonie a tu opony się chowają. Przewodniczący Rady zaznaczył, że Borzymy i Jaszczołty to Gmina Grodzisk. Radny Tadeusz Niewiński stwierdził, że wychodzi z innego założenia, skoro robi się kolonie a nie robi się takich dróg to jest tu coś nie tak. Radny Janusz Żoch stwierdził, że nie widział wcześniej takiej konstrukcji finansowej aby mieszkańcy składali się na projekt Radny Leon Strębski poinformował, że było to w roku Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że sytuacja przedstawiała się w ten sposób, że w 2002 roku została zawarta, spisana umowa między Zarządem a sołectwem wsi Ogrodniki na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi Turna Mała Ogrodniki Klekotowo. Dokumentacja taka była wykonana na kwotę zł. czyli pozostały środki w wysokości zł. O darowiznę zwiększony został budżet Powiatowego Zarządu Dróg i środki te zostały przekazane na realizację zadań. Z rozliczenia finansowego jednostki wynikło, że wydała 100% przyznanych środków, nie było tak, że zł. pozostało zwrócone. W informacji składanej przez dyrektora środki te zostały rozliczone przy zadaniu: Remont chodnika z kostki brukowej ale bez nazwy, na jakim terenie remont ten odbył się. Budżet został rozliczony, jednocześnie później spisany został aneks z sołectwem, datowany dniem 4 grudnia : W związku z brakiem możliwości racjonalnego wydatkowania w 2002 roku pozostającej do wykorzystania kwoty zł. na roboty modernizacyjne w miejscowości Ogrodniki strony ustalają iż przedmiotowa kwota zostanie wydana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy zgodzie co do jej wykorzystania w roku Skarbnik Walentyna Kwiatkowska podkreśliła, że przy konstrukcji budżetu lat następnych nie było wniosku, aby ując jakieś zadanie pomimo, że zostały one w inny sposób rozdysponowane ale aby już w ramach własnych wpisać jakieś zadanie finansowane z tych środków. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że na tym kończy się jej wiedza. Radny Krzysztof Andruszkiewicz poinformował, że ze strony Starostwa dokument podpisali Starosta Jan Zalewski i Wicestarosta Leon Strębski, z drugiej strony pieczątka jest niewyraźna ale zapewne chodzi o Radę Sołecką. 2

3 Radny Janusz Żoch stwierdził, że par. 2 mówi wyraźnie: strony ustalają iż przedmiotowa kwota zostanie wydana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przy zgodzie co do jej wykorzystania w roku Radny Janusz Żoch podkreślił zwrot przy zgodzie, a zgoda jest to zgodne oświadczenie stron co do określonego celu. Jeżeli ktoś zbiera pieniądze na projekt, jest to 11 tys. zł., wychodzi z tego 7 tys. zł. to reszta powinna być zwrócona, jeżeli pisze się dokument aneks i mówi się, że wykona się za zgodą obu stron ale tej zgody nie ma na wykorzystanie tych środków, na drogi powiatowe więc mogło pójść na Grodzisk, Siemiatycze czy nie wiadomo gdzie, jest rozumiane że poszło to na drogi powiatowe i zostało wykorzystane, wypełnione znamiona aneksu do umowy natomiast sołtys nic na ten temat nie wie. Wicestarosta Mikołaj Mantur stwierdził, że trzeba się zgodzić ze stanowiskiem radnego Janusza Żocha. Faktycznie, pieniądze te zostały uzbierane i przekazane na określony cel na projekt a nie na inne cele jak remont chodnika, którego jak się okazuje nie było, czy też na inne sprawy. Kwestia wtórnej zgody też jest tu istotna bo nie ma tu dokumentów świadczących o tym, że zgoda była na wykorzystanie w inny sposób niż na coś, co miało związek z wsią Ogrodniki, są to pieniądze konkretnie mieszkańców wsi Ogrodniki i na ten cel powinny być wydatkowane, tak się niestety nie stało. Wicestarosta Mikołaj Mantur poinformował, że sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu. Wicestarosta poinformował że postulował, aby Zarząd mając na uwadze że pozostało ponad 4 tys. zł. przy deklaracji wójta, że dołoży z budżetu gminy na projekt, aby ten projekt wykonać. Wicestarosta Mikołaj Mantur stwierdził, że niestety, ku jego rozczarowaniu Zarząd nie przyjął jego propozycji. Być może stanowisko Komisji w jakiś sposób zmobilizuje Zarząd aby ten projekt jednak opracować bo uzbieranie 11 tys. zł. na niezamożnej wsi należy w sposób szczególny docenić tym bardziej, że wójt również deklaruje udział w kosztach tego projektu. Wicestarosta Mikołaj Mantur poinformował, że postulowałby, aby Komisja wręcz przyjęła takie stanowisko aby Zarząd do tego tematu powrócił i aby ten projekt opracować. Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że wójt daje 50% na projekt z budżetu gminy. Radny Tadeusz Niewiński stwierdził, że w zadaniach noworozpoczynanych nie ma żadnej inwestycji na terenie Gminy Siemiatycze wobec tego czy nie można byłoby wciągnąć tej drogi do zadań noworozpoczynanych? Wicestarosta Mikołaj Mantur podkreślił, że właśnie o tym mówił, potrzebna jest tylko zgoda Zarządu i Rady. Radny Krzysztof Andruszkiewicz stwierdził, że w par 1 aneksu, który zmienia treść par. 4 mówi się że Starosta ma zapewnić środki na modernizację odcinka drogi powiatowej Turna Mała Ogrodniki Klekotowo i tego nie zrealizował w tamtym czasie? Radny Krzysztof Andruszkiewicz odczytał par. 1 aneksu i stwierdził że rozumie iż Starosta deklarował się, że zwiększy środki na inwestycję w miejscowości Ogrodniki a w zamian kwota ta będzie rozdysponowana ogólnie w budżecie powiatu na utrzymanie dróg powiatowych. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski zwracając się do Sołtysa Jana Kondraciuka zapytał, jakie są jego oczekiwania? Sołtys Jan Kondraciuk poinformował, że chce aby kwota 4 tys. zł. przeznaczona została na projekt drogi Ogrodniki Wólka, jeżeli nie będzie to robione w roku 2009 Sołtys Kondraciuk poinformował, że chce zwrotu tych pieniędzy. Radny Leon Strębski zapytał, czy w posiedzeniu, na którym była rozpatrywana ta sprawa uczestniczył dyrektor Czmut? Czy wyjaśnił on na co przeznaczone zostały te pieniądze? Wicestarosta Mikołaj Mantur poinformował, że tak. Konkretnie na tamtą chwilę 3

4 dyrektor Czmut nie był przygotowany. Dokumenty, które posiada pani Skarbnik dyrektor Czmut doniósł dwa lub trzy dni po posiedzeniu Zarządu. Radny Leon Strębski stwierdził, że skoro pisze tam, że pieniądze te będą wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg to może dyrektor Czmut gdzieś to rozliczył tylko nie wskazał konkretnie, gdzie to zostało przeznaczone. Jeżeli nie, pieniądze te powinny wisieć. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska podkreśliła, że wyjaśniła właśnie, że w budżecie roku 2002 wydał i przypisał na zadanie remont chodnika ale nie ma tu imiennie określone, gdzie. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska podkreśliła, że ma te środki rozliczone. Sołtys Jan Kondraciuk stwierdził, że w roku 2005 został skończony asfalt przez wieś Ogrodniki. Zwracając się do pani Skarbnik sołtys stwierdził, że pani Skarbnik przysłała mu pisemko, że 4 tys. zł. zostało przeznaczone na remont chodnika w Ogrodnikach. Sołtys przypomniał, że mówił do pani Skarbnik aby jechała do Ogrodnik i zobaczyła, ze nie ma tam nawet jednej kostki chodnika. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska podkreśliła, że nie rozlicza tego, jest to w Zarządzie Dróg. Radny Krzysztof Andruszkiewicz poinformował, że w par. 1 aneksu zmieniana jest treść par. 4 która zobowiązuje Starostę do tego, aby pomimo wykonania dokumentacji i wydania ponad 7 tys. zł. dodatkowo wykonał w miejscowości Ogrodniki i zwiększył inwestycję o kwotę zł. Radny Krzysztof Andruszkiewicz stwierdził, że jeśli coś takiego zostało zrealizowane to wówczas roszczenie o tą kwotę jest bezzasadne. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski stwierdził, że nie znamy ulokowania tych środków. W związku z tym, że nie mamy jasnego obrazu co do rozliczenia tych środków, gdzie środki te zostały przeznaczone, na jakie cele, w związku z tym proponuje, aby tematem tym zająć się na następnym posiedzeniu komisji i wypracować stanowisko, przegłosować je i przekazać do Zarządu w celu podjęcia decyzji. Dziś na dobrą sprawę nie wiemy, na co środki te zostały przeznaczone. Radny Tadeusz Niewiński podkreślił, że komisja może zająć stanowisko aby Zarząd rozpatrzył sprawę asfaltowania drogi z którego sołtys będzie zadowolony, po co to odwlekać? Niech Zarząd zajmie stanowisko po raz drugi. Radny Janusz Żoch zapytał, czy było dużo takich przypadków, gdzie sołectwa współfinansowały projekty? Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że był to jedyny przypadek, nie było innego. Wicestarosta Mikołaj Mantur odczytał par. 2 aneksu do umowy i podkreślił, że pan Sołtys nie wyraził tej zgody. Radny Leon Strębski stwierdził, że ten dokument jest zgodą. Wicestarosta Mikołaj Mantur podkreślił, że zgoda była na to, że środki zostaną wykorzystane bo nie było sensu ich zwracać ale w 2003 roku miał być określony cel przy zgodzie sołtysa. Radny Tadeusz Niewiadomski stwierdził, że skoro nie wiemy o czym rozmawiamy to po co ta dyskusja, przyjdzie dyrektor Czmut, przyniesie dokumenty, wtedy możemy zapytać, gdzie jest zgoda sołtysa i wtedy może dyrektor nam odpowie. Radny Janusz Żoch stwierdził, że nie może się z tym zgodzić. Jest to inicjatywa społeczna jedyna w swoim rodzaju. We wszystkich inicjatywach samorząd powiatowy i samorząd gminny współfinansują po 50%, tutaj 100% inwestycji pokrył kto? - wieś i taką inicjatywę społeczną chcemy pognębić zabrać im z tego wszystkiego zł. albo z tych pieniędzy zrobić chodnik w innej wiosce? Bądźmy sprawiedliwi społecznie i dajmy im te pieniądze na to, na co chcą. Albo zwróćmy im te pieniądze albo zróbmy chodnik albo 4

5 dofinansujmy projekt bo takiej inicjatywy społecznej nie powinniśmy negować. Radny Krzysztof Andruszkiewicz wyraził opinię, że trzeba uzyskać kompletną informację na ten temat. Radny Tadeusz Niewiński podkreślił, że żadna wieś nie składa się na projekty i musimy tu jeszcze nad czymś debatować? Radny stwierdził, że nie widzi tu problemu. Inwestycje w powiecie są robione dlaczego mamy jej nie ująć do budżetu? Radny Krzysztof Andruszkiewicz wyraził opinię, że sprawę trzeba wyjaśnić ponieważ ma wątpliwości czytając par. 1 czy było zwiększenie inwestycji w miejscowości Ogrodniki o kwotę zł. - radny Krzysztof Andruszkiewicz stwierdził, że to chce wiedzieć. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski zaproponował aby dzisiaj komisja przegłosowała i zobowiązała Zarząd do wykonania projektu budowy drogi między Wólka a Ogrodnikami i aby przeznaczyć tą kwotę na cele tego projektu. W głosowaniu wniosek sformułowany przez Przewodniczącego Komisji poparło 6 członków Komisji, 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Komisji stwierdził, że taki jest wniosek Komisji do Zarządu, teraz w gestii Zarządu będzie ewentualnie podjęcie działań w tym temacie. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski podziękował sołtysowi Janowi Kondraciukowi za przybycie. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski przedstawił porządek posiedzenia Komisji, członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku posiedzenia. P kt 1. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Skarbnik Powiatu Walentynie Kwiatkowskiej, która omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siemiatyckiego za 2008 rok. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zapytał, komu trzynastki? Czy również nauczycielom czy tylko pracownikom administracji samorządowej? Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że są to trzynastki z wszystkich jednostek, które są jako zobowiązania roku 2008 a są płacone w roku Jest to ,81 zł., z wszystkich jednostek jest to tak duża kwota tych zobowiązań, gdyby np. działalność powiatu miała się zakończyć to trzeba by zobowiązania te zrealizować. Inne pytania do sprawozdania nie zostały zgłoszone. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok głosowało 3 członków Komisji, 5 wstrzymało się od głosu. P kt 2. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski poinformował, że członkowie komisji otrzymali sprawozdanie z działalności za 2008 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach oraz sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach za 2008 rok. Przewodniczący Ryszard Pierlejewski zapytał, czy istnieje 5

6 potrzeba omówienia sprawozdań przesz merytorycznych pracowników? Ze strony radnych padły głosy, że nie ma takiej potrzeby ponieważ wszyscy zapoznali się z treścią sprawozdań. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski poinformował, że kolejne sprawozdanie dotyczy wykonania planu finansowego SP ZOZ w Siemiatyczach za rok Głos zabrał dyrektor SP ZOZ Robert Maksimiuk który stwierdził, że gdyby patrzeć na wykonanie budżetu za rok 2008 trzeba patrzeć na dwie rzeczy: wykonanie za I półrocze i za II półrocze 2008 roku. Różnica polega na tym, że w II półroczu zmienił się system finansowania przez NFZ. Przychody ze sprzedaży netto za rok 2008 były na poziomie zł. Koszty działalności operacyjnej wyniosły zł. czyli Zakład osiągnął zysk ze sprzedaży w wysokości ,42 zł. W sumie za rok 2008 Zakład osiągnął zysk w wysokości ,13 zł., na ten zysk składały się zyski nadzwyczajne w wysokości ,40 zł. i zyski z działalności gospodarczej jako całości w wysokości 193 tys. zł. Zyski nadzwyczajne są to zyski, które zostały osiągnięte z dodatkowych funduszy uzyskanych na spłatę pożyczki, która była zaciągnięta na restrukturyzację. Są to zyski nie wynikające z działalności podstawowej. Oprócz zysków nadzwyczajnych SP ZOZ wypracował zysk operacyjny. Radny Krzysztof Andruszkiewicz poinformował, że zbilansował saldo zobowiązań i należności na koniec grudnia 2008r. i wyszło mu że saldo jest ujemne i nadwyżka zobowiązań nad należnościami wynosi około tys. zł. z czego główną kwotą wierzytelności są kredyty długoterminowe na ponad 1 mln zł. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że sytuacja wygląda w ten sposób, że na dzień 31 grudnia 2008r. jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne mieliśmy na poziomie 298 tys. zł. Oprócz tego Zakład posiadał kredyt w BOŚ w wysokości 915 tys. zł. plus kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w rachunku bieżącym w wysokości 600 tys. zł. z tym, że kredyt ten był wykorzystany w wysokości 149 tys. zł. Radny Janusz Żoch zapytał, czy zadłużenie na dzień 31 grudnia wynosi tys. zł.? Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że zobowiązania wymagalne są to takie zobowiązania, których termin płatności minął, na dzień 31 grudnia zobowiązania takie wynosiły 298 tys. zł.,co roku są zobowiązania wymagalne. Na koniec grudnia 2007 roku zobowiązań wymagalnych było ,53 zł. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że zmienił się sposób finansowania SP ZOZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W 2006 roku była wprowadzona w życie ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o podwyżce wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia. Z tej ustawy była konkretna pula pieniędzy przeznaczona tylko i wyłącznie na podwyżki, kwota ta była ustalona na poziomie 13% dochodów z NFZ. Jeżeli chodzi o szpital w Siemiatyczach w roku 2008 była to kwota ,92 zł. czyli prawie 2 mln zł. Od 2009 roku ustawa w części dotyczącej przekazywania środków na dodatkowe wynagrodzenia pracowników przestała obowiązywać, pieniądze te zostały włączone w cenę punktu, czyli te świadczenia, które Zakład wykonuje. NFZ nie w pełni te kwoty, które zostały podwyższone za wykonania, chodzi o ceny punktów, nie w pełni rekompensują te kwoty, które były przekazywane oddzielnym torem. Jakie są różnice? Cena punktu dla każdej poradni poszła mniej więcej 10 15% i tu straty są niewielkie ale w przypadku szpitala w miesiącu grudniu było to 48 zł. za punkt do tego otrzymywaliśmy zł., w miesiącu styczniu nie ma kwoty 118 tys. zł., mamy cenę punktu na poziomie 51 zł. czyli cena za punkt wzrosła o 6,25% w związku z tym w samym szpitalu strata miesięczna wynosi zł. - taka jest różnica przy zmianie wyceny punktu przez NFZ. 6

7 Radny Krzysztof Andruszkiewicz stwierdził, że w kraju były nagłaśniane przypadki kiedy to dyrekcja szpitali podawała NFZ do sądu, czy pan dyrektor wie coś na ten temat, jak się to zakończyło? Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w styczniu złożył doniesienie do prokuratury w celu sprawdzenia czy pan prezes wykonuje odpowiednio swoje zadania z odpowiednim finansowaniem i ustaleniem ceny punktu w roku Cena punktu przy zachowaniu 13% powinna wynosić nie 51 zł. tylko 54,24 zł. nie licząc inflacji. Dyrektor poinformował, że z informacji, które posiada wynika, że prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie uznając sprawę za bez znaczenia dla czynności wykonywanych przez pana prezesa. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że w 2006 roku każdy z dyrektorów musiał dać pewną pulę pieniędzy, pieniądze te były znaczone, pula ta trafi na podwyżkę wynagrodzeń. Z tej puli pieniędzy szło oddzielne sprawozdanie i z każdej złotówki, która nie została przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń należało zwrócić do NFZ. W związku z tym, że ustawa ta obowiązywała od IV kwartału 2006 roku pieniądze te dla pracowników zostały dane. Teraz wysokość punktu jest mniejsza więc automatycznie szpital na tym traci, druga sprawa: punkty te trzeba wykonać, wcześniej jeżeli punkty nie zostały wykonane to i tak pewna pula pieniędzy wpływała do budżetu szpitala, w tej chwili jeśli części punktów się nie wykona - pieniędzy nie będzie. Pojawia się problem podwyżek, które już były, podwyżki dla pracowników zostały skonsumowane i w tym momencie cofanie się wstecz nie ma najmniejszego sensu. Podsumowując dyrektor Robert Maksimiuk stwierdził, że co miesiąc jeżeli chodzi o zmianę finansowania przez NFZ, z tego tytułu SP ZOZ w Siemiatyczach traci około tys. zł. Dotyczy to wszystkich szpitali. Od lipca 2008 cena punktu jest jednakowa dla wszystkich szpitali niezależnie od rodzaju szpitala i w całej Polce jest taka sama nie tak, jak było to kiedyś, że województwo mazowieckie miało inną cenę za punkt a podlaskie inną, teraz cena jest taka sama. Różnica jest tylko w ilości procedur, które należy wykonać. Przy jednej hospitalizacji leczy się tylko jedną procedurę, nie ma możliwości aby pacjent przy jednej hospitalizacji miał leczoną złamana rękę i coś innego. Przewodniczący Rady Bogusław Zduniewicz zapytał, jaki jest stan negocjacji z personelem średnim w związku z żądaniami podwyżek płac? Dyrektor SP ZOZ Robert Maksimiuk poinformował, że przed przyjściem na posiedzenie Komisji podpisał porozumienie ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Dyrektor podkreślił, że nie do końca stać w tej chwili Zakład na takie podwyżki ale dalsze trwanie w sporze zbiorowym mogłoby ograniczyć dostęp pacjentów do szpitala. W myśl porozumienia grupa zawodowa pielęgniarek i położnych otrzyma po 130 zł. do wynagrodzenia zasadniczego, co w przełożeniu na ogólne podwyżki, dodając dodatki z tytułu stażu, dodając dodatki nocne i świąteczne da około 210 zł. dla grupy pielęgniarek i położnych. Podwyżka ta będzie kosztowała Zakład około 29 tys. zł. miesięcznie, od lutego. Dyrektor poinformował, że nie podjął jeszcze decyzji co do pozostałych pracowników SP ZOZ, w dniu dzisiejszym podpisał tylko porozumienie co do tej grupy zawodowej. Zawarte zostało również porozumienie, że nawet jeżeli fundusz będzie przekazywał dodatkowe pieniądze z tytułu nadwykonań, nie możemy mówić o kolejnych podwyżkach jeżeli te nadwykonania które przekaże NFZ nie zrekompensują tych podwyżek, które obecnie będą wprowadzone, czyli w pierwszej kolejności nadwykonania rekompensują te podwyżki, które są wprowadzone, dopiero później możemy mówić o jakichkolwiek następnych podwyżkach. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że otrzymał zapewnienie że w tym półroczu żadnych akcji nie będzie. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że nie chciał zgodzić się na podwyżkę ponieważ za miesiąc styczeń Zakład osiągnął stratę w wysokości 155 tys. zł. Strata ta 7

8 wynika z tego, że tys. zł. mamy mniej z tytułu ustawy z 2006 roku czyli zmian sposobu finansowania, pozostałe pieniądze wynikają z tego, że ponieśliśmy spore koszty na nadwykonania usług dla ludności. Za miesiąc styczeń wykonaliśmy więcej niż przewiduje kontrakt na samym leczeniu szpitalnym na kwotę ponad 200 tys. zł. Gdyby Fundusz zapłacił za nadwykonania Zakład byłby na plusie. Po dwóch miesiącach nadwykonania wynoszą ponad 500 tys. zł. Wiąże się to z tym, że praktycznie nie robimy nic innego tylko przyjmujemy pacjentów, którzy do nas przychodzą, aby zmniejszyć nadwykonania trzeba byłoby ograniczyć przyjęcia pacjentów a na razie o czymś takim nie ma mowy. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że w dniu 5 marca był u dyrektora Oddziału NFZ, rozmawiał na temat nadwykonań, twierdzi on, że w I półroczu nie będą płacone żadne nadwykonania. Dyrektor Maksimiuk poinformował, że zgodnie z umową z NFZ dopiero po zakończeniu kwartału może zwrócić się na piśmie aby te nadwykonania zostały zapłacone. Jeżeli chodzi o I półrocze tamtego roku nadwykonania zapłacone były w maju, w lipcu zostały zapłacone nadwykonania za II kwartał a na początku było to na takiej zasadzie że zostały przesunięte punkty drugiego półrocza po to, aby zapłacić nadwykonania I półrocza. Od miesiąca września fundusz co miesiąc płacił nadwykoniania, od października nie było miesiąca, aby nadwykonania nie były płacone. Fundusz przeważnie płacił nadwykonania w oddziałach zabiegowych czyli chirurgia oraz położnictwo i ginekologia. Jeżeli chodzi o rok 2008 i nadwykonania zapłacone przez NFZ za te oddziały nadwykonania zapłacone zostały w 100%-tach natomiast nie zostało zapłacone za stomatologię, nie zostały zapłacone wszystkie nadwykonania za oddział wewnętrzny i dziecięcy. Jeżeli chodzi o stomatologię to fundusz nie zapłacił za rok 2008 nadwykonań w wysokości 86 tys. zł.. Jeżeli chodzi o oddział wewnętrzny i dziecięcy sytuacja jest trochę inna bo dużo nadwykonań było płaconych ale kwota 130 tys. zł., które jeszcze pozostawały do zapłacenia Fundusz zaproponował, że zapłaci w 40%-tach. czyli zapłaci 51 tys. zł., reszta to strata Zakładu. Na koniec lutego nadwykonań mieliśmy na kwotę 530 tys. zł. - na taką kwotę więcej wyleczyliśmy pacjentów niż zapłacił Fundusz. Gdyby takie pieniądze popłynęły ze strony funduszu do szpitala naprawdę na wiele rzeczy starczyłoby, na remonty, na wkłady własne a tak niestety trzeba zaciągać kredyty po to, aby tą działalność finansować. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że w dniu 10 marca podpisał umowę na remont i dostawę sprzętu do pracowni RTG. do końca marca ma być przedstawiony szczegółowy projekt modernizacji pracowni RTG i w kwietniu, do połowy maja ma być zainstalowana nowa aparatura RTG. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zapytał, co stanie się ze starym sprzętem? Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że w ramach umowy stary sprzęt zostanie wymontowany przez firmę, która będzie montować nowy sprzęt. Radny Leon Strebski wyraził opinię, że należy się spodziewać, że z ubezpieczenia zdrowotnego w tym roku wpłynie mniej pieniędzy do Funduszu niż w ubiegłych latach i płatność nadwykonań chyba jest zagrożona. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że mimo wszystko czekają nas pewne inwestycje, które musimy wykonać, nie można ich odkładać. Mamy decyzję Sanepidu na wykonanie remontu kuchni. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że już dwa miesiące temu otrzymał ofertę na catering. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zapytał, czy Zakład jest ubezpieczany przez brokera? Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że jeżeli chodzi o ubezpieczenie majątku sytuacja uległa zmianie gdyż w ubiegłym roku opłata za ubezpieczenie majątku wynosiła około 62 tys. zł., w tym roku kwota ta wzrosła do 100 tys. zł. Zmieniły się przepisy ubezpieczeniowe to, co było w ubiegłym roku. Zakres ubezpieczenia OC obejmował całą działalność szpitala, w tej chwili zakres ubezpieczenia OC obejmuje tylko 8

9 te zakresy, na które SP ZOZ w Siemiatyczach posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie ma kontraktu na laboratorium, nie ma oddzielnego kontraktu na prześwietlenia RTG, nie ma kontraktu na blok operacyjny. Te zakresy trzeba było oddzielnie ubezpieczyć bo nikt nie weźmie odpowiedzialności za to, aby blok operacyjny nie był ubezpieczony. To pochłonęło dodatkowe 15 tys. zł. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie do przetargu przystąpiła tylko jedna firma PZU, nie było odzewu, zainteresowania ze strony innych firm. Dyrektor Robert Maksimiuk poinformował, że jeżeli chodzi o przekształcenia wraz ze Starostą uczestniczył w spotkaniu z Minister Zdrowia Ewą Kopacz. Dyrektor poinformował, że z jego wiedzy wynika, że w tej chwili przekształcenie byłoby niekorzystne dla naszego SP ZOZ ponieważ nie dostalibyśmy nic, ani złotówki moglibyśmy stracić dotacje unijne. Każda dotacja unijna, którą otrzymuje SP ZOZ musi być przez 5 lat rozliczana, musi być prowadzona dokumentacja. W przypadku o którym mówi plan B, kiedy trzeba zlikwidować SP ZOZ i powołać nową spółkę, która przejęłaby tą działalność, na dzień dzisiejszy nie ma 100%-towej odpowiedzi na pytanie czy dotacje unijne, które szpital wcześniej pozyskał przechodziłyby na nową spółkę. Interpretacja pani minister jest taka, że jeżeli 100% udziałów w spółce będzie miał samorząd to będzie przechodziło. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski poinformował, że czytał na ten temat artykuł w Gazecie Prawnej. Jeśli przejmujący zobowiązuje się do przejęcia wszelkich praw i należności wówczas przechodzą z mocy prawa. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski podziękował Dyrektorowi SP ZOZ Robertowi Maksimiukowi za udzielenie wyczerpujących informacji. W tym miejscu Przewodniczący komisji ogłosił przerwę. Po przerwie głos zabrała Skarbnik Powiatu Walentyna Kwiatkowska, która omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. Projekt uchwały w załączeniu do protokołu. Ponieważ członkowie komisji nie zgłaszali pytań Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok głosowało 7 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosu. Kolejny projekt uchwały dotyczył zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania; Budowa oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Skarbnik Walentyna Kwiatkowska poinformowała, że jest to pożyczka preferencyjna, jest już przyznana przez zarząd Funduszu. Propozycja spłaty z naszej strony, jest karencja do końca roku, spłata w ciągu 4 lat od roku 2010 do roku 2013 po 200 tys. zł. rocznie z możliwością umorzenia 30% w momencie kiedy dojdziemy do spłaty 70%, z przeznaczeniem na cele ochrony środowiska w części umorzonej kwoty, jest to najkorzystniejsza forma, procedura podpisania umowy wymaga między innymi, poza rozstrzygnięciem przetargu i szeregu innych procedur, podjęcia odrębnej uchwały Rady w sprawie pożyczki, jednocześnie Zarząd wystąpi o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na dofinansowanie zadania; Budowa oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach. głosowało 7 członków Komisji, 1 wstrzymał się 9

10 od głosu. Kolejny projekt uchwały dotyczył wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siemiatyckiego. Członkowie komisji nie zgłosili pytań do projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siemiatyckiego głosowało 8 członków komisji. Następny projekt uchwały dotyczył ustalenia wysokości opłat za usuniecie i parkowanie pojazdu. Członkowie komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i parkowanie pojazdu głosowało 8 członków komisji. Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gospodarstwie Pomocniczym Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie. Pytania do projektu uchwały nie zostały zgłoszone. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych celem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Gospodarstwie Pomocniczym Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie głosowało 8 członków Komisji. Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany Uchwały Nr XVII/137/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 8 członków komisji. Następny projekt uchwały dotyczył zatwierdzenia Programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Siemiatyckim. Nikt z członków komisji nie zgłosił pytań do projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Siemiatyckim głosowało 8 członków komisji. Następny projekt uchwały dotyczył określenia zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku Nikt z członków komisji nie zgłosił pytań do projektu uchwały. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 8 członków komisji. Następny projekt uchwały dotyczył założenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach. Nikt z członków komisji nie zgłosił uwag do projektu uchwały. 10

11 Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach głosowało 8 członków Komisji. Ostatni projekt uchwały dotyczył ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz innych szkół prowadzonych przez Powiat Siemiatycki. Pytania do projektu uchwały nie zostały zgłoszone. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz innych szkół prowadzonych przez Powiat Siemiatycki głosowało 8 członków komisji. P kt 3. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski przedstawił projekt planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej na 2009 rok. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zaproponował rozszerzenie planu pracy o punkt : Analiza efektywności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przez Powiat Siemiatycki. Radny Tadeusz Niewiadomski poinformował, że nasunęła mu się refleksja, aby Pan Przewodniczący połączył analizę działalności finansowej kilku jednostek a nie aby komisja analizowała je pojedynczo. Raz mieliśmy analizę działalności Gospodarstwa Pomocniczego w Czartajewie, oddzielne posiedzenie komisji poświęcone było analizie dochodów i wydatków Wydziału Komunikacji, chodzi o to, aby posiedzeń Komisji było mniej w ciągu roku, aby nie odbywały się one co miesiąc. Radny Janusz Żoch podkreślił, że Komisja każdorazowo ma obowiązek zebrać się przed posiedzeniem Rady. Radny Krzysztof Andruszkiewicz zaproponował, aby komisja zlustrowała środki wydawane na szkolnictwo będące w gestii powiatu. Przewodniczący Komisji Ryszard Pierlejewski odnosząc się do wypowiedzi radnego Tadeusza Niewiadomskiego stwierdził, że nie zgadza się z tym ponieważ nie chodzi o to, aby temat załatwić w ciągu 20 minut tylko chodzi o to, aby członkowie Komisji sami weszli w temat i zobaczyli czy to co przedstawia naczelnik czy kierownik jednostki jest zgodne z rzeczywistą sytuacją. Jeżeli Komisje mają pracować w takim zakresie, jak proponuje to radny Tadeusz Niewiadomski to lepiej nie zwoływać i w ogóle, bo po co? Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu planu pracy Komisji Finansowo Budżetowej na 2009 rok, z uwzględnieniem propozycji radnego Krzysztofa Andruszkiewicza głosowało 8 członków Komisji. P kt 4. Przewodniczący Rady Bogusław Zduniewicz przedstawił pismo proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Grodzisku dotyczące dofinansowania prac konserwatorskich przy pochodzącej z XVIII w. szafie organowej znajdującej się w kościele parafialnym. Członkowie komisji stwierdzili, że w związku z brakiem podstawy prawnej przyznania dotacji oraz w związku z trudną sytuacją ekonomiczną i brakiem środków w budżecie powiatu dofinansowanie nie może zostać przyznane. 11

12 Na tym protokół zakończono i podpisano. PRZEWODNICZACY KOMISJI mgr Ryszard Pierlejewski Protokółowała: mgr Elżbieta Malinowska 12

13 13

14 14

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji według załączonej listy obecności. Spóźnił się radny Tadeusz Niewiński.

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji według załączonej listy obecności. Spóźnił się radny Tadeusz Niewiński. Protokół Nr 20/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 15 mają 2009r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 26 lutego 2008 roku Posiedzenie zostało zwołane przez Przewodniczącego Komisji A. Łaniewskiego. W posiedzeniu wzięli udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r.

BR Radomsko, dnia 22 września 2015 r. BR 0002.8.2015 Radomsko, dnia 22 września 2015 r. PROTOKÓŁ NR XII/2015 sporządzony na XII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 22 września 2015 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 15/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 20 marca 2009r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 83/17 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r

Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu. w Ustrzykach Dolnych. z dnia 15 września 2009 r Protokół Nr XXXIX /09 z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2009 r Posiedzenie XXXIX Sesji Rady Powiatu rozpoczęło się o godz. 14.00 w sali narad siedziby Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

W sesji uczestniczyło 16 radnych według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Jerzy Szawkało.

W sesji uczestniczyło 16 radnych według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Jerzy Szawkało. Protokół Nr XXIII/17 z sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego, która odbyła się w dniu 15 maja 2017r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach i trwała od godz. 13 00 do godz. 14 00. W sesji uczestniczyło 16

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 6/2006 w dniu 20 kwietnia 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r.

Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r. Iłża, dn. 16.07.2012r. Protokół Nr 7/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 28.06.2012r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital w Iłży w następującym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 05.05.2010 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 05.05.2010r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. OAB.AM.0062-5/06 Protokół nr 5/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Łobzie, które odbyło się 28 grudnia 2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41 Otwarcie posiedzenia: godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/05/2016 PROTOKÓŁ NR 20-5/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00)

Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu r. (godz. 15:15-17:00) BRM.0012.4.31.2012.MG Protokół 31/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 24.08.2012r. (godz. 15:15-17:00) Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. BR.0012.2.1.2015 PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 16/09 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 26 maja 2009r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 109/17 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 27 września 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo