w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego"

Transkrypt

1 NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S Wszystkie są oficjalne i można je wykorzystywać zależnie od potrzeb. Nr 1 (109) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zwyciężymy Fot. M. Moczulski Kalendarzyki-listki przygotowane przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ S przy Regionie Małopolskim i OZ NSZZ S w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. mają zdecydowanie charakter informacyjny. Ich ważny element stanowią dane teleadresowe organizacji. Obchodzone w bieżącym roku 170-lecie Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej skłania naszą redakcję do przybliżenia Czytelnikom postaci Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S, które odbyło się w Warszawie, 14 stycznia br. przewodniczący KK, Piotr Duda wręczył szefowi SKK, Henrykowi Grymelowi kopię statuetki Robotnika dobrych porozumień. Jej oryginał znajduje się w odrestaurowanej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, w której w 1980 r. podpisano historyczne Porozumienia Sierpniowe. Fot. W. Włoch i twórczości Władysława Stanisława Reymonta, dla którego służba na wiedence była jedyną pracą stałą. Przyszły pisarz był pracownikiem, m.in. służby drogowej. W 1894 r. Reymont napisał powieść Komediantka. Jej kontynuacją są powstałe dwa lata później Fermenty. Bohaterem obu jest zawiadowca stacji Bukowiec, Orłowski. Na sugestie córki, aby rzucił służbę, bo miałby wtedy swobodę, a pozbył się kłopotów i zmartwień odpowiada: W sali BHP tak jak 30 lat temu stoi stół prezydialny z zielonym nakryciem. Obok niego, zamiast gipsowego Lenina, postawiono drewnianą rzeźbę robotnika z podniesionymi rękami i napisem na piersiach Zwyciężymy. Figurka takiego robotnika stała w 1980 r. na stole prezydialnym podczas rozmów strajkujących z komisją rządową. Red. W konkursie wiedzy o BHP koleżanka Beata Możdżeń, członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ S w ZLK w Krakowie zajęła III miejsce. Dyplomy i nagrody wręczono laureatom na spotkaniu wigilijnym w Centrali PLK, 19 grudnia 2014 r. Na zdjęciu: Beata Możdżeń (pierwsza z lewej) stoi obok dyrektora Biura Spraw Pracowniczych, Grzegorza Sokołowskiego. Myślałem o tym i zrobi się to, zrobi, ale teraz jeszcze nie można. Dopóki siły są, potrzeba coś zrobić i być czymś, zresztą jestem potrzebny tutaj, bo kolej to społeczna instytucja, to krwionośne naczynie kraju, od jej prawidłowego funkcjonowania zależy cały organizm, zdrowie jego i siła, otóż ja znam, rozumiem i kocham swoje powołanie, a ludzi oddanych pracy, ludzi, którzy by służbie chcieli poświęcić się w zupełności, jest coraz mniej. M.B. 1

2 2 Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. 18 grudnia 2014 Ostatnie w ubiegłym roku posiedzenie Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. było jednym z krótszych spotkań tego gremium w 2014 roku. Odbyło się przed Świętami Bożego Narodzenia. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołów z poprzedniego posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej przeszli do pozostałych punktów porządku obrad. Tak jak wspominałem w poprzednim numerze naszego biuletynu, trwają prace nad tzw. kontraktem wieloletnim między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą kolejową. Temat ten uważam za jeden z najważniejszych w historii naszej Spółki. Nie muszę w tym miejscu wyjaśniać, jak ważna to sprawa, nie tylko dla PLK i jej pracowników, ale także dla Polski i zobowiązań międzynarodowych naszego kraju. Celem nadrzędnym kontraktu jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie PLK i ustabilizowanie oferty dla przewoźników. Będzie to możliwe dzięki: poprawie planowania i monitorowania działań remontowo-naprawczych zawartych w kontrakcie wieloletnim; poprawie efektywności wydatkowania środków osiągniętej przez wieloletni charakter dotacji; prawdopodobnej stabilizacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej; optymalizacji procesu zarządzania i raportowania działalności operacyjnej przez PLK. Zarząd PLK przedstawił członkom Rady Nadzorczej stan zaawansowania prac w tym temacie. Kolejna informacja dotyczyła Pendolino : Stan obecny: udany debiut, pociągi kursowały bez opóźnień i problemów, pozytywne komentarze w mediach. W ramach programu Pendolino było realizowanych 21 projektów modernizacji i przebudowy (lata ), m.in. zmodernizowano 1209 km torów, 1138 km sieci trakcyjnej i 958 rozjazdów. Do powodzenia projektu kluczowe było zrealizowanie 9 projektów, na których pracowało 19 wykonawców. To pokazuje skalę problemów, ryzyka i wyzwań, z jakimi spotkała się nasza Spółka (upadłość kluczowych wykonawców, problemy geologiczne i technologiczne, wykonawcy o zbyt małym potencjale, zakłócenia bieżącego rozkładu jazdy). PLK podejmowały działania, które minimalizowały problemy występujące w projekcie, m.in. powołując Komitet Sterujący, który we wrześniu 2014 roku przekształcono w Krajowy Sztab Operacyjny koordynujący działania inwestycji i eksploatacji. Jego działania polegały na bieżącym monitoringu i raportowaniu. Zdaniem Zarządu PLK Krajowy Sztab Operacyjny sprawdził się w działaniu. Do wykonania w 2015 roku (bez zagrożeń dla rozkładu jazdy 2014/2015) E 65 Stacje (Gdańsk, Gdańsk Wrzeszcz i Malbork) dokończenie robót, LCS (Działdowo i Ciechanów) zakończenie prac na 15 wiaduktach i likwidacja ograniczeń prędkości. Linia nr 1 Stacje Pruszków i Grodzisk Mazowiecki zakończenie robót, dokończenie prac na 5 obiektach inżynieryjnych, przeniesienie dyżurnych ruchu do nowych nastawni i budowa zapasowych obwodów światłowodowych. CMK modernizacja 4 przepustów (odcinek Grodzisk Mazowiecki Korytów) oraz 30 obiektów (szlak Szeligi Idzikowice). Linia nr 61 Stacja Lubliniec dokończenie robót, przebudowa mostu i sieci trakcyjnej. ERTMS/ETCS wdrożenie ERTM- S-u na E 65, CMK oraz linii nr 1, w tym ETCS z v = 200 km/h. Zakończenie prac ERTMS/ETCS na wymienionych liniach w latach Zarząd PLK przedstawił informację dotyczącą prognozy wykonania nakładów inwestycyjnych w 2014 roku. Kształtuje się ona na poziomie ponad 7 mld zł, co jest rekordowym wykonaniem rocznym, ale poniżej planu inwestycyjnego na 2014 rok. Wstępny plan działalności inwestycyjnej (nakłady) na 2015 rok to około 10 mld zł. Zamierzenie bardzo ambitne, a wartość największego projektu wynosi ponad 1,5 mld zł. Plan zakłada, że przez 7 miesięcy wykonanie nakładów będzie oscylowało wokół wartości około 1 mld zł. Plan bardzo ambitny, mimo iż Zarząd Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Aktywa: (31 grudnia 2014) zł Wartość jednostki: (15 stycznia 2015) 213,90 zł PLK zidentyfikował wiele ryzyk, które będą miały wpływ na realizacje inwestycji (identyfikacja to połowa sukcesu, gdyż można się przygotować na ich zminimalizowanie). Plan bardzo trudny do zrealizowania. Ale, jak powtarzałem niejednokrotnie, grzechem jest niewykorzystywanie środków unijnych przeznaczonych na kolej (2020 rok coraz bliżej). Powinniśmy zrobić wszystko, aby przez wykonywanie planów inwestycyjnych poprawić stan infrastruktury kolejowej. Ze względu na termin odbycia Rady Nadzorczej (połowa grudnia), Zarząd PLK przedstawił tylko prognozę wyników za okres styczeń listopad 2014 roku. Prognozowany jest lekki wzrost przychodów wynikający z większej liczby sprzedanego złomu itp. Niższe koszty pracy wynikają z niższego zatrudnienia średniorocznego (21 etatów), rozwiązania rezerw z tytułu zmiany podstawy i zasad wypłat nagród jubileuszowych (Protokół nr 11 do ZUZP). Rozpatrując sprawy inwestycyjne Rada Nadzorcza przyjęła kilka uchwał, dotyczących m.in.: Zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego Spółki na Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej nr 59 na odcinku Poznań Główny Szczecin Dąbie. Zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego Spółki na zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych nawierzchni kolejowej i podtorza w 2015 roku na terenie zakładów linii kolejowych. Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, LOT A odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice). Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa Białystok granica z Litwą, odcinek Warszawa Rembertów Zielonka Tłuszcz (Sadowne). Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono zmiany do Statutu Spółki, wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego o wydatki budżetu państwa przekazane do czerwca 2014 roku, jak również o wkłady niepieniężne wniesione przez PKP S.A. Wiesław Pełka

3 Z prac SZIK NSZZ S grudnia W piśmie SZIK-69/14 do pełnomocnika Zarządu PLK dyrektora Biura Spraw Pracowniczych, Grzegorza Sokołowskiego nasza sekcja zawodowa poinformowała o kolejnych interpretacjach tym razem w ZLK w Bydgoszczy niezgodnych z podpisanymi 7 listopada 2014 r. Protokołem dodatkowym nr 11 do ZUZP i tzw. Porozumieniem wprowadzającym. Negocjujący i podpisujący Protokół dodatkowym nr 11 do ZUZP.. wraz z Porozumieniem wprowadzającym wiedzieli, iż zapisy odnośnie miejsca pracy, bardziej precyzują to miejsce w znaczeniu fizycznym, ale w żadnym wypadku nie mogą go pogarszać w stosunku do pracownika. Niestety, część administracji zrozumiała to inaczej. Na przykład w ZLK w Bydgoszczy działki toromistrzowskie rozrosły się do ponad 120 km torów, nie bacząc na instrukcje, m.in. Id-9 Instrukcja dla toromistrza czy też Id-7 Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych (ze szczególnym uwzględnieniem 7 i 8). Moim zdaniem zakończył przewodniczący Rady SZIK, Wiesław Pełka nie możemy oszczędzać kosztem bezpieczeństwa, a niektórzy zarządzający zachowują się tak, jakby o tym zapomnieli. Szczekociny to wcale nie tak odległa przeszłość. 31 grudnia Biuro Spraw Pracowniczych przysłało odpowiedź na pismo SZIK-66/14 z 3 grudnia 2014 r. w sprawie licznych pytań kierowanych do SZIK. W odpowiedzi czytamy: 1. Kwestie wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych na wniosek dyrektorów zakładów linii kolejowych przez Urząd Transportu Kolejowego w celu stwierdzania kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego reguluje,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra, szczególnie W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. brak jest obowiązujących uregulowań dotyczących liczby postępowań powypadkowych, które może jednocześnie prowadzić członek komisji kolejowej. Nie obowiązuje również zasada zwalniana pracowników biorących udział w pracach komisji kolejowych z wykonywania innych obowiązków służbowych. Należy zwrócić uwagę, że pracochłonność postępowań powypadkowych jest bardzo zróżnicowana (zależy od wielu czynników, np. skomplikowania przyczyn i przebiegu zdarzenia, dostępności materiału dowodowego, itd.). Wymaga to aktywnego zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby powoływania przewodniczących i członków komisji kolejowych, co należy do kompetencji dyrektorów zakładów linii kolejowych. 3. W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. brak jest obowiązujących uregulowań dotyczących wymaganej, minimalnej liczby pracowników na stanowiskach kontrolerów w zakładach linii kolejowych. 4. Kwestia dyżuru pracownika jest uregulowana w art. 151 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Korzystniej sytuacja pracownika może być uregulowana w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub w innych obowiązujących u pracodawcy przepisach płacowych albo w umowie o pracę. W naszej Spółce decyzją prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 13 października 2014 r. wprowadzono w PLK system stałego dyżuru. Wymieniona decyzja reguluje podział kompetencji zespołu tworzącego zespół stałego dyżuru, lecz nie reguluje kwestii wynagradzania członków tego zespołu. W tym zakresie obowiązuje również Kodeks Pracy. Jednocześnie informuje się, że powyższą decyzję otrzymały do wiadomości i stosowania podległe jednostki organizacyjne. 5. Nie ma norm regulujących liczbę przejazdów, które może obsługiwać jeden pracownik, ponieważ jest to uzależnione od warunków miejscowych, jakie panują na danym posterunku technicznym, np. liczby przepuszczanych pociągów, rodzaju urządzeń sterowana ruchem kolejowym, iloczynu ruchu na obsługiwanych przejazdach. Dyrektor zakładu linii kolejowych mając na uwadze powyższe warunki oraz biorąc pod uwag bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego, co powinien taktować jako priorytet, ustala i zapisuje w regulaminie technicznym posterunku liczbę przejazdów do obsługi lub w razie potrzeby zatrudnia nowego pracownika. 6. Badania okresowe i kontrolne wykonuje się w miarę możliwości w godzinach pracy, za które to godziny, mimo faktycznie niewykonywania pracy, pracownik nie traci prawa do wynagrodzenia (Kodeks Pracy, art ). W razie gdy na badania (okresowe, kontrolne) należy przemieścić się do innej miejscowości pracodawca jest obowiązany pokryć koszty takiego przejazdu na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych (Kodeks Pracy, art ), gdyż generalna zasada brzmi, że całość badań wstępnych, okresowych i kontrolnych jest dokonywana na koszt pracodawcy (Kodeks Pracy, art ). Miejsce zamieszkania może być wskazane jako początek podroży służbowej w sytuacji, gdy leży bliżej celu podróży lub jest korzystniejsze z uwagi na połączenie komunikacyjne (Załącznik do Uchwały nr 737/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych w sprawie rozliczania podróży służbowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 7. Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który stanowi podstawę wynagradzania pracowników PLK nie przewidują dodatkowych wynagrodzeń za zapowiadanie pociągów przez megafony. Przedkładając powyższe Biuro Spraw Pracowniczych Centrali Spółki dopilnuje, aby powyższe kwestie były stosowane jednolicie we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych stycznia Przewodniczący Rady SZIK, Wiesław Pełka i wiceprzewodniczący Rady SZIK, Henryk Sikora uczestniczyli w spotkaniu noworocznym pracowników ZLK w Nowy Sączu. 12 stycznia W piśmie SZIK-01/15 do wiceprezesa Zarządu PLK dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru nad sprawami pracowniczymi, Andrzeja Filipa Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa, nawiązując do Porozumienia podpisanego ze związkami zawodowymi 19 marca 2014 r., poprosiła o informację, jak w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2014 r. został zrealizowany Program Dobrowolnych Odejść. Zaznaczono, że informacja powinna zawierać dane przedstawione w podziale na grupy zawodowe i jednostki organizacyjne naszej Spółki. 13 stycznia Biuro Spraw Pracowniczych przysłało odpowiedź na pismo SZIK-69/14 z 30 grudnia 2014 r. w spra- 3

4 wie wyznaczania miejsc pracy dla toromistrzów. W odpowiedzi czytamy: W odniesieniu do Państwa pisma ( ) uprzejmie informuję, ze zaproponowane od 1 stycznia 2015 r. nowe miejsca pracy nie pogorszyły sytuacji pracowników w stosunku do zasad obowiązujących do 31 grudnia 2014 r. W przedłożonych pracownikom Porozumieniach zmieniających zaproponowano indywidualne miejsca pracy, które pracownicy przyjęli, poza przebywającymi na zwolnieniach lekarskich i urlopach. Wskazane w umowach nowe miejsca pracy w pionie drogowym dają możliwość zapewnienia właściwej organizacji pracy przy posiadanym zatrudnieniu. Jednakże, z uwagi na konieczność ujednolicenia uregulowań w tym zakresie w naszej Spółce, dyrektor IZ Bydgoszcz do końca I kwartału 2015 r. wprowadzi nową wewnętrzną strukturę organizacyjną pracy, uwzględniającą nowy podział na działki toromistrzowskie, monterskie itp. Jednocześnie zwracamy uwag, iż w zakładach linii kolejowych zmniejszyła się liczba sekcji eksploatacji, co spowodowało zwiększenie obszaru działania nowych sekcji. Pozostawienie dotychczasowych uregulowań w zakresie,,miejsca pracy spowodowałoby dla wielu pracowników zwiększenie obszaru działania, co przy wprowadzaniu zmian nie było intencją pracodawcy. Racjonalny rozkład zatrudnienia i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej poszczególnych zakładów linii kolejowych powinny zapewnić właściwą organizację pracy. 18 stycznia W piśmie SZIK-03/15 do wiceprezesa Zarządu PLK dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru nad sprawami pracowniczymi, Andrzeja Filipa Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa, nawiązując do podpisanych 7 listopada 2014 r. Protokołu dodatkowego nr 11 do ZUZP i tzw. Porozumienia wprowadzającego oraz swoich wcześniejszych wystąpień zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Ilu pracowników uprawnionych do dodatkowego urlopu ( 53 ZUZP) zadeklarowało się wykorzystać go na zasadach urlopu wypoczynkowego? Ilu pracowników uprawnionych do dodatkowego urlopu ( 53 ZUZP), zadeklarowało się na wypłatę w formie ekwiwalentu pieniężnego? Zaznaczono, by przedstawić to w podziale na zespoły pracownicze i jednostki organizacyjne PLK (zakłady). W piśmie zwrócono też uwagę na powstałe błędy z realizacją ww. porozumienia w zakresie wyznaczenia miejsca pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych PLK zatrudnionych na stanowisku toromistrz zgodnie z zapisami pkt. 9 ppkt. 5, tj. określenia zasięgu działki toromistrzowskiej. Pismo, które SZIK otrzymała w tej sprawie (Nr. IPR /2015 z 13 stycznia 2015 r.) nic nie wyjaśniło, wręcz przeciwnie ewidentnie pokazało łamanie zapisów porozumienia. Dlatego SZIK ponownie wezwała do rzetelnego uregulowania tej sprawy. Wdrożenie ww. porozumienia czytamy dalej spowodowało również (w niektórych jednostkach organizacyjnych naszej Spółki, np. w ZLK w Olsztynie), pozbawienie toromistrzów prawa do dodatku funkcyjnego (poprzez określenie miejsca pracy i zmianę podległości pracowników). W takiej sytuacji SZIK wnioskuje o umożliwienie włączenia utraconego dodatku funkcyjnego, do wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Przypomniano Zarządowi PLK, że w trakcie negocjowania i zawarcia nowych zapisów mówiących o miejscu pracy, intencją nie było pozbawienie pracowników żadnych dodatków, w tym funkcyjnego. 20 stycznia W Warszawie spotkała się Komisja Rewizyjna SZIK (przewodniczący Łukasz Kulas, jego zastępcy Grzegorz Tomczyk i Robert Wolski, sekretarz Dorota Pawlewska, członek Andrzej Pardela). Działając na podstawie pkt. 7, 8 i 15 Regulaminu SZIK objęła kontrolą realizację uchwał VI WZD SZIK, realizację uchwał Rady SZIK w okresie 8 maja grudnia 2014, frekwencję na posiedzeniach Prezydium i Rady SZIK. Protokół zostanie przedstawiony na Radzie SZIK. 26 stycznia Na wątpliwości wynikające ze zmiany uregulowań ZUZP zaistniałe po wprowadzeniu Protokołu dodatkowego nr 11 nasza sekcja zawodowa otrzymała pismo IPR6b /15 (omówienie poniżej). 28 stycznia Spotkanie Prezydium SZIK miało charakter informacyjny. Kwestie dotyczące sporu zbiorowego omówił Henryk Sikora, który 12 stycznia br. razem ze Zdzisławem Jasińskim uczestniczył w spotkaniu z pracodawcą. Ten potwierdził, że do końca pierwszego kwartału przedstawi analizę funkcjonowania nowych sekcji eksploatacji. Do dyskusji na te tematy trzeba sie bardzo dobrze przygotować, dlatego Prezydium SZIK apeluje o przysyłanie uwag dotyczących funkcjonowania nowych sekcji eksploatacji. Na spotkaniu dyskutowano też kwestie PDO, poprawy warunków pracy, nowego systemu realizacji inwestycji, posiłków profilaktycznych. Dużo czasu zajęła sprawa Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. Na szczęście sprawa pozwu do 617 osób, w stosunku do których kancelaria prawna wszczęła postepowanie z powództwa cywilnego ws. oddania w ciągu 14 dni pieniędzy pobranych przy odejściu z pracy zbliża się do zakończenia. 30 stycznia Przewodniczący Rady SZIK, Wiesław Pełka i wiceprzewodniczący Rady SZIK, Henryk Sikora uczestniczyli w spotkaniu z Komisją Zakładową NSZZ S w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym w Gdańsku. Był obecny prezes Zarządu PPMT, Piotr Krzysztof Lejman. Red. Jednym z bieżących tematów, którymi zajmowała się ostatnio SZIK był problem pozbawienia dodatku funkcyjnego części toromistrzów, występujący w niektórych zakładach linii kolejowych. W piśmie do Zarządu PLK nasza sekcja zawodowa wystąpiła z wnioskiem o spowodowanie utrzymania tego dodatku. W piśmie czytamy m.in.: Wdrożenie porozumienia (przy okazji zawarcia Protokołu dodatkowego nr. 11 do ZUZP) spowodowało również (w niektórych jednostkach organizacyjnych naszej Spółki, np. w ZLK w Olsztynie) pozbawienie toromistrzów prawa do dodatku funkcyjnego (poprzez określenie miejsca pracy i zmianę podległości pracowników). W takiej sytuacji SZIK wnioskuje o umożliwienie włączenia utraconego dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 4 Funkcyjny dla toromistrzów Przypominamy, że w trakcie negocjowania i zawarcia nowych zapisów mówiących o miejscu pracy, intencją nie było pozbawienie pracowników żadnych dodatków, w tym funkcyjnego. Odpowiadając na nasze pismo, Biuro Spraw Pracowniczych dało dyspozycję do zakładów zgodną z sugestiami naszego Związku: dodatek funkcyjny, o którym mowa w Załączniku nr 3 do ZUZP, w szczeblu ustalonym postanowieniami Załącznika nr 1 (w Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania ), tj. w szczeblu 1, w wysokości określonej w decyzji Prezesa Zarządu PLK (aktualnie decyzja nr 3/2015 z dnia 14 stycznia br.) winien być wypłacany wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowisku toromistrza lub starszego toromistrza; dyspozycję zawartą powyżej uzasadnia specyfika pracy osób zatrudnionych na ww. stanowiskach, charakteryzująca się tym, że zakres wykonywanych przez nie zadań wiąże się z kierowaniem zespołami pracowniczymi nie zawsze stałymi (tj. niekoniecznie w tym samym składzie osobowym). Henryk Sikora

5 SPór trwa Kolejne spotkanie pracodawcy z przedstawicielami Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (H. Sikora, Z. Jasiński) w ramach sporu zbiorowego odbyło się 12 stycznia br. Pod nieobecność wiceprezesa Zarządu PLK, A. F. Wojciechowskiego, Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentował dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, G. Sokołowski. Tematem spotkania były postulaty Solidarności zgłaszane w połowie września br. (najpierw tzw. dialog społeczny, później spór zbiorowy). Są to: Zmiany organizacyjne w Spółce (we wrześniu gorącym tematem było łączenie sekcji eksploatacji) pracodawca zobowiązał się do przedstawienia analizy skutków wprowadzanych zmian w sekcjach eksploatacji, do końca I kwartału 2015 r. Postulat dotyczący Programu Dobrowolnych Odejść jest aktualny również w bieżącym roku. Solidarność uważa, że zapisy umożliwiające skorzystanie z PDO powinny obejmować wszystkie grupy zawodowe, a nie tylko administrację i pracowników z likwidowanych miejsc pracy. Sprawa ta będzie przedmiotem dalszych dyskusji po przedstawieniu przez pracodawcę projektu dotyczącego wdrożenia PDO w 2015 r. (ma to nastąpić do końca lutego br.). W sprawie uzgodnienia ze Związkiem regulaminu wynagradzania pracowników wynagradzanych na podstawie Uchwały Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracodawca zadeklarował, że temat ten będzie uregulowany w nowym systemie wynagradzania, nad którym pracuje. Informacje pracodawcy na temat poprawy warunków pracy zostały przekazane SZIK. Mamy nadzieję, że z pomocą zakładowych organizacji związkowych uda nam się zweryfikować wiarygodność tych danych. Postulat wypłacenia zwiększonej nagrody z okazji Święta Kolejarza w 2014 r. został zrealizowany w bardzo ograniczonym zakresie, a szczodrość Zarządu PLK uwidoczniona kilkudziesięcioma złotymi dodanymi do kwoty wynikającej z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy spowodowała, że Związek domaga się wzrostu wielkości opisanej w ZUZP, tak aby ta nagroda była w końcu na godziwym poziomie. Chcąc, by podwyżka wynagrodzeń w 2015 r. została wdrożona na przyzwoitym poziomie, należy zmienić zapisy tzw. Umowy Społecznej, która określa wzrost o 1% powyżej inflacji z poprzedniego roku, co daje obecnie tytuł do wypłaty groszowych podwyżek. Pracodawca zadeklarował podjęcie rozmów na temat podwyżki wynagrodzenia, nie później niż do końca I kwartału 2015 r. Solidarność podtrzymała swoje stanowisko w zakresie wzrostu wynagrodzenia w wysokości 2% powyżej inflacji, jednak nie mniej niż 200 zł. Przypominam, że jeden z postulatów został już zrealizowany, a dotyczył wycofania się Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z powołania Centrum Usług Wspólnych (CUW). Rozmowy dotyczące zrealizowania naszych postulatów będą kontynuowane na następnych spotkaniach. Wiele z nich wkracza w materię układową (ZUZP), co dodatkowo komplikuje ich realizację, gdyż pracodawca pracuje nad uproszczeniem ZUZP, poprzez bardzo nowatorskie dyskusyjne rozwiązania. Henryk Sikora STANOWISKO SKK Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S, 13 stycznia 2015 r. przyjęło stanowisko ws. poparcia działań górników: Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność w pełni popiera działania protestacyjne górników w obronie miejsc pracy i wyprzedaży majątku narodowego. Rząd RP koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego restrukturyzuje kolejną branżę przez jej likwidację, czego od wielu lat doświadcza także polska kolej. W pełni solidaryzujemy się z górnikami, deklarując udział we wspólnych działaniach w obronie miejsc pracy i przeciw wyprzedaży majątku narodowego oraz protestując przeciwko dalszemu niszczeniu kolejnych branż. Kolejarze w orszaku Na czele Orszaku Trzech Króli w Łodzi, który 6 stycznia br. przeszedł ulicą Kilińskiego, Placem Niepodległości, ulicą Piotrkowską do Archikatedry pw. św. Stanisława Kostki szło jedenastu kolejarzy z Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych. Red. Ilonie i Krzysztofowi Napieralskim słowa wsparcia i serdecznego współczucia po śmierci TEŚCIA i TATY Fot. G. Tomczyk składają koleżanki i koledzy z OZ NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi 5

6 Na Żoliborzu Tegoroczne spotkanie świąteczno-noworoczne Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność odbyło się po raz kolejny na warszawskim Żoliborzu. Rozpoczęła je msza św., którą sprawował ks. Ryszard Marciniak. W słowie do zgromadzonych członków Solidarności przypomniał fragment homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Gdańsku, 12 czerwca 1987 r. Jeden drugiego brzemiona noście to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w spo- sób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi się: naprzód walka choćby w znaczeniu walki klas to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona noście. Po mszy św. i chwili refleksji przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczestnicy spotkania przeszli do Domu Pielgrzyma Amicus, gdzie odbyło się m.in. wręczenie odznak Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei. Kończący tę część spotkania ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz przypomniał ostatnie wypowiedziane publicznie słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Padły w Bydgoszczy w kościele pw. Polskich Męczenników, 19 października 1984 r.: Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. Mar. PodziękowaNie W czasie tegorocznego spotkania noworocznego SKK NSZZ S miała miejsce nie tylko dekoracja odznakami Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei, ale także wręczenie szczególnego dyplomu-podziękowania. Otrzymał go Franciszek Jagusiak, emerytowany kolejarz z Gliwic, współzałożyciel NSZZ S na tym węźle, w latach osiemdziesiątych wielokrotnie szykanowany za działalność związkową i z tych powodów zwolniony z pracy na szesnaście miesięcy. Przewodniczący Rady SKK NSZZ S, Henryk Grymel napisał: Członkowi NSZZ Solidarność, wspaniałemu Koledze z wyrazami wdzięczności za wieloletnią pracę przy tworzeniu struktur Solidarności, ogromne zaangażowanie w działalność kolejowych struktur Związku, serce i odwagę ofiarowane innym, zapał i czas darowane wspólnemu dobru, któremu na imię Solidarność, z życzeniami zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności. Błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej na każdy dzień. Pan Franciszek nie krył wzruszenia. Radości spotkania dopełniła rozmowa ze związkowcami. Dwóm z nich emeryt 6 z Gliwic przypomniał inne spotkania, o których... dowiedział się dopiero w Amicusie. Miały miejsce wówczas, gdy jako maszynista prowadził pociągi obok domu, w którym mieszkał Piotr Duda i pod oknami nastawni, w której pełnił służbę Stanisław Kokot. Tekst i fot. M. Moczulski

7 Wyróżnieni ni Szyn, członka Komisji Zakładowej i przewodniczcego Zakładowej Komisji Rewizyjnej w Zakladzie Maszyn Torowych w Krakowie. Od 2003 r. przez dwie kolejne kadencje był z ramienia NSZZ,,S ławnikiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Wielokrotnie pomagał członkom naszego Związku w trudnych kwestiach związanych z prawem. Interesuje się historią, socjologią, prawem, muzyką klasyczną i sportem. Po mszy św. sprawowanej w kościele św. Stanisława Kostki i chwili refleksji przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczestnicy spotkania przeszli do Domu Pielgrzyma Amicus. Tam odbyło się wręczenie odznak Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei. Aktu tego dokonali przewodniczący KK NSZZ S, Piotr Duda i przewodniczący SKK NSZZ S, Henryk Grymel. Wśród wyróżnionych byli członkowie SZIK NSZZ S. Ewa Zalech Z koleją związana od 1976 r. Członek Solidarności od 1980 r. Od początku aktywnie wspierała ruch solidarnościowy. Szczególnie zaangażowana w sprawy środowiska kolejarskiego. Zawsze stawała w obronie miejsc pracy i godziwego wynagradzania za nią. Uczestniczy w pikietach i manifestacjach naszego Związku. Zaangażowana w prace związkowe przy zmianach regulaminów pracy i wynagradzania, opiniowaniu dokumentów dotyczących reorganizacji na kolei oraz zmian w ZUZP. Uwagi koleżanki przekazywane do wyższych struktur związkowych były wykorzystywane w prowadzonych negocjacjach. Do czasu przejścia na emeryturę działała w Zarządzie Komisji Międzyzakładowej nr 395 NSZZ S w Centrali PLK. Cieszy się dużym uznaniem zarówno w środowisku zawodowym, jak i związkowym. Wierna ideałom solidarnościowym. Swoją postawą zawsze dawała przykład innym. Krzysztof Jeliński Z koleją związany od 1985 r. Członek Solidarności od 1980 r. W strajkach sierpniowych uczestniczył będąc pracownikiem technicznym Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Brał czynny udział w organizowaniu naszego Zwiazku. W okresie stanu wojennego współpracował z kapelanem bydgoskiej,,solidarności, ks. Józefem Kutermakiem. Projektował i budował Groby Pańskie o treściach patriotycznych. Uczestniczył w Mszach za Ojczyznę, po których odbywaly się demonstracje uliczne. Za działalność związkową zwolniony z pracy. Od 1985 r. zatrudniony w PKP. W 1989 r. współreaktywował,,solidarność w Zgrzewalni Szyn w Bydgoszczy. Pelnił funkcje: wiceprzewodniczcego Komisji Zakładowej w DOT w Gdańsku, przewodniczącego Komisji Oddziałowej w Zgrzewal- Piotr Fleischer Z koleją związany od 1980 r. Członek Solidarności od 1980 r. Organizator struktur związkowych w węźle PKP Ostrów Wlkp. W tym czasie ściśle współpracował z pierwszym przewodniczącym NSZZ S węzła Ostrów Wlkp., Jerzym Wesołym. W okresie stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Już w 1982 r. nawiązał kontakty z,,solidarnością Walczącą. Ściśle współpracował z Kornelem Morawieckim. Był kurierem. Przewoził materiały z Wrocławia do Ostrowa Wlkp. W 1989 r. włączył się w odbudowywanie struktur związkowych w węźle PKP Ostrów Wlkp. Wraz z J. Wesołym, Janem Cicharzewskim i Wojciechem Pokusińskim reaktywowali Solidarność na uroczystościach w Lublinie. W kadencji członek Komisji Zakładowej, w kadencji członek Komisji Rewizyjnej. Uczestnik wielu pikiet i manifestacji w obronie praw kolejarzy. Delegat na WZD OZ w latach i na kadencję Gratulując wyróżnionym przewodniczący KK NSZZ S, Piotr Duda wskazał na niezwykłość miejsca, w którym odbywa się uroczystość: To tu przez wiele lat powiedział mieszkał bł. ks. Jerzy Popiełuszko, od 25 sierpnia 2014 r. patron naszego Związku. Sylwetkę kapłana i męczennika przypomniał ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz, przyjaciel i wielki orędownik ks. Jerzego. Tekst i fot. Marek Moczulski 7