w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego"

Transkrypt

1 NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S Wszystkie są oficjalne i można je wykorzystywać zależnie od potrzeb. Nr 1 (109) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zwyciężymy Fot. M. Moczulski Kalendarzyki-listki przygotowane przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ S przy Regionie Małopolskim i OZ NSZZ S w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. mają zdecydowanie charakter informacyjny. Ich ważny element stanowią dane teleadresowe organizacji. Obchodzone w bieżącym roku 170-lecie Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej skłania naszą redakcję do przybliżenia Czytelnikom postaci Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S, które odbyło się w Warszawie, 14 stycznia br. przewodniczący KK, Piotr Duda wręczył szefowi SKK, Henrykowi Grymelowi kopię statuetki Robotnika dobrych porozumień. Jej oryginał znajduje się w odrestaurowanej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, w której w 1980 r. podpisano historyczne Porozumienia Sierpniowe. Fot. W. Włoch i twórczości Władysława Stanisława Reymonta, dla którego służba na wiedence była jedyną pracą stałą. Przyszły pisarz był pracownikiem, m.in. służby drogowej. W 1894 r. Reymont napisał powieść Komediantka. Jej kontynuacją są powstałe dwa lata później Fermenty. Bohaterem obu jest zawiadowca stacji Bukowiec, Orłowski. Na sugestie córki, aby rzucił służbę, bo miałby wtedy swobodę, a pozbył się kłopotów i zmartwień odpowiada: W sali BHP tak jak 30 lat temu stoi stół prezydialny z zielonym nakryciem. Obok niego, zamiast gipsowego Lenina, postawiono drewnianą rzeźbę robotnika z podniesionymi rękami i napisem na piersiach Zwyciężymy. Figurka takiego robotnika stała w 1980 r. na stole prezydialnym podczas rozmów strajkujących z komisją rządową. Red. W konkursie wiedzy o BHP koleżanka Beata Możdżeń, członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ S w ZLK w Krakowie zajęła III miejsce. Dyplomy i nagrody wręczono laureatom na spotkaniu wigilijnym w Centrali PLK, 19 grudnia 2014 r. Na zdjęciu: Beata Możdżeń (pierwsza z lewej) stoi obok dyrektora Biura Spraw Pracowniczych, Grzegorza Sokołowskiego. Myślałem o tym i zrobi się to, zrobi, ale teraz jeszcze nie można. Dopóki siły są, potrzeba coś zrobić i być czymś, zresztą jestem potrzebny tutaj, bo kolej to społeczna instytucja, to krwionośne naczynie kraju, od jej prawidłowego funkcjonowania zależy cały organizm, zdrowie jego i siła, otóż ja znam, rozumiem i kocham swoje powołanie, a ludzi oddanych pracy, ludzi, którzy by służbie chcieli poświęcić się w zupełności, jest coraz mniej. M.B. 1

2 2 Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. 18 grudnia 2014 Ostatnie w ubiegłym roku posiedzenie Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. było jednym z krótszych spotkań tego gremium w 2014 roku. Odbyło się przed Świętami Bożego Narodzenia. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołów z poprzedniego posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej przeszli do pozostałych punktów porządku obrad. Tak jak wspominałem w poprzednim numerze naszego biuletynu, trwają prace nad tzw. kontraktem wieloletnim między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą kolejową. Temat ten uważam za jeden z najważniejszych w historii naszej Spółki. Nie muszę w tym miejscu wyjaśniać, jak ważna to sprawa, nie tylko dla PLK i jej pracowników, ale także dla Polski i zobowiązań międzynarodowych naszego kraju. Celem nadrzędnym kontraktu jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie PLK i ustabilizowanie oferty dla przewoźników. Będzie to możliwe dzięki: poprawie planowania i monitorowania działań remontowo-naprawczych zawartych w kontrakcie wieloletnim; poprawie efektywności wydatkowania środków osiągniętej przez wieloletni charakter dotacji; prawdopodobnej stabilizacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej; optymalizacji procesu zarządzania i raportowania działalności operacyjnej przez PLK. Zarząd PLK przedstawił członkom Rady Nadzorczej stan zaawansowania prac w tym temacie. Kolejna informacja dotyczyła Pendolino : Stan obecny: udany debiut, pociągi kursowały bez opóźnień i problemów, pozytywne komentarze w mediach. W ramach programu Pendolino było realizowanych 21 projektów modernizacji i przebudowy (lata ), m.in. zmodernizowano 1209 km torów, 1138 km sieci trakcyjnej i 958 rozjazdów. Do powodzenia projektu kluczowe było zrealizowanie 9 projektów, na których pracowało 19 wykonawców. To pokazuje skalę problemów, ryzyka i wyzwań, z jakimi spotkała się nasza Spółka (upadłość kluczowych wykonawców, problemy geologiczne i technologiczne, wykonawcy o zbyt małym potencjale, zakłócenia bieżącego rozkładu jazdy). PLK podejmowały działania, które minimalizowały problemy występujące w projekcie, m.in. powołując Komitet Sterujący, który we wrześniu 2014 roku przekształcono w Krajowy Sztab Operacyjny koordynujący działania inwestycji i eksploatacji. Jego działania polegały na bieżącym monitoringu i raportowaniu. Zdaniem Zarządu PLK Krajowy Sztab Operacyjny sprawdził się w działaniu. Do wykonania w 2015 roku (bez zagrożeń dla rozkładu jazdy 2014/2015) E 65 Stacje (Gdańsk, Gdańsk Wrzeszcz i Malbork) dokończenie robót, LCS (Działdowo i Ciechanów) zakończenie prac na 15 wiaduktach i likwidacja ograniczeń prędkości. Linia nr 1 Stacje Pruszków i Grodzisk Mazowiecki zakończenie robót, dokończenie prac na 5 obiektach inżynieryjnych, przeniesienie dyżurnych ruchu do nowych nastawni i budowa zapasowych obwodów światłowodowych. CMK modernizacja 4 przepustów (odcinek Grodzisk Mazowiecki Korytów) oraz 30 obiektów (szlak Szeligi Idzikowice). Linia nr 61 Stacja Lubliniec dokończenie robót, przebudowa mostu i sieci trakcyjnej. ERTMS/ETCS wdrożenie ERTM- S-u na E 65, CMK oraz linii nr 1, w tym ETCS z v = 200 km/h. Zakończenie prac ERTMS/ETCS na wymienionych liniach w latach Zarząd PLK przedstawił informację dotyczącą prognozy wykonania nakładów inwestycyjnych w 2014 roku. Kształtuje się ona na poziomie ponad 7 mld zł, co jest rekordowym wykonaniem rocznym, ale poniżej planu inwestycyjnego na 2014 rok. Wstępny plan działalności inwestycyjnej (nakłady) na 2015 rok to około 10 mld zł. Zamierzenie bardzo ambitne, a wartość największego projektu wynosi ponad 1,5 mld zł. Plan zakłada, że przez 7 miesięcy wykonanie nakładów będzie oscylowało wokół wartości około 1 mld zł. Plan bardzo ambitny, mimo iż Zarząd Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Aktywa: (31 grudnia 2014) zł Wartość jednostki: (15 stycznia 2015) 213,90 zł PLK zidentyfikował wiele ryzyk, które będą miały wpływ na realizacje inwestycji (identyfikacja to połowa sukcesu, gdyż można się przygotować na ich zminimalizowanie). Plan bardzo trudny do zrealizowania. Ale, jak powtarzałem niejednokrotnie, grzechem jest niewykorzystywanie środków unijnych przeznaczonych na kolej (2020 rok coraz bliżej). Powinniśmy zrobić wszystko, aby przez wykonywanie planów inwestycyjnych poprawić stan infrastruktury kolejowej. Ze względu na termin odbycia Rady Nadzorczej (połowa grudnia), Zarząd PLK przedstawił tylko prognozę wyników za okres styczeń listopad 2014 roku. Prognozowany jest lekki wzrost przychodów wynikający z większej liczby sprzedanego złomu itp. Niższe koszty pracy wynikają z niższego zatrudnienia średniorocznego (21 etatów), rozwiązania rezerw z tytułu zmiany podstawy i zasad wypłat nagród jubileuszowych (Protokół nr 11 do ZUZP). Rozpatrując sprawy inwestycyjne Rada Nadzorcza przyjęła kilka uchwał, dotyczących m.in.: Zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego Spółki na Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej nr 59 na odcinku Poznań Główny Szczecin Dąbie. Zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego Spółki na zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych nawierzchni kolejowej i podtorza w 2015 roku na terenie zakładów linii kolejowych. Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, LOT A odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice). Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa Białystok granica z Litwą, odcinek Warszawa Rembertów Zielonka Tłuszcz (Sadowne). Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono zmiany do Statutu Spółki, wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego o wydatki budżetu państwa przekazane do czerwca 2014 roku, jak również o wkłady niepieniężne wniesione przez PKP S.A. Wiesław Pełka

3 Z prac SZIK NSZZ S grudnia W piśmie SZIK-69/14 do pełnomocnika Zarządu PLK dyrektora Biura Spraw Pracowniczych, Grzegorza Sokołowskiego nasza sekcja zawodowa poinformowała o kolejnych interpretacjach tym razem w ZLK w Bydgoszczy niezgodnych z podpisanymi 7 listopada 2014 r. Protokołem dodatkowym nr 11 do ZUZP i tzw. Porozumieniem wprowadzającym. Negocjujący i podpisujący Protokół dodatkowym nr 11 do ZUZP.. wraz z Porozumieniem wprowadzającym wiedzieli, iż zapisy odnośnie miejsca pracy, bardziej precyzują to miejsce w znaczeniu fizycznym, ale w żadnym wypadku nie mogą go pogarszać w stosunku do pracownika. Niestety, część administracji zrozumiała to inaczej. Na przykład w ZLK w Bydgoszczy działki toromistrzowskie rozrosły się do ponad 120 km torów, nie bacząc na instrukcje, m.in. Id-9 Instrukcja dla toromistrza czy też Id-7 Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych (ze szczególnym uwzględnieniem 7 i 8). Moim zdaniem zakończył przewodniczący Rady SZIK, Wiesław Pełka nie możemy oszczędzać kosztem bezpieczeństwa, a niektórzy zarządzający zachowują się tak, jakby o tym zapomnieli. Szczekociny to wcale nie tak odległa przeszłość. 31 grudnia Biuro Spraw Pracowniczych przysłało odpowiedź na pismo SZIK-66/14 z 3 grudnia 2014 r. w sprawie licznych pytań kierowanych do SZIK. W odpowiedzi czytamy: 1. Kwestie wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych na wniosek dyrektorów zakładów linii kolejowych przez Urząd Transportu Kolejowego w celu stwierdzania kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego reguluje,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra, szczególnie W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. brak jest obowiązujących uregulowań dotyczących liczby postępowań powypadkowych, które może jednocześnie prowadzić członek komisji kolejowej. Nie obowiązuje również zasada zwalniana pracowników biorących udział w pracach komisji kolejowych z wykonywania innych obowiązków służbowych. Należy zwrócić uwagę, że pracochłonność postępowań powypadkowych jest bardzo zróżnicowana (zależy od wielu czynników, np. skomplikowania przyczyn i przebiegu zdarzenia, dostępności materiału dowodowego, itd.). Wymaga to aktywnego zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby powoływania przewodniczących i członków komisji kolejowych, co należy do kompetencji dyrektorów zakładów linii kolejowych. 3. W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. brak jest obowiązujących uregulowań dotyczących wymaganej, minimalnej liczby pracowników na stanowiskach kontrolerów w zakładach linii kolejowych. 4. Kwestia dyżuru pracownika jest uregulowana w art. 151 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Korzystniej sytuacja pracownika może być uregulowana w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub w innych obowiązujących u pracodawcy przepisach płacowych albo w umowie o pracę. W naszej Spółce decyzją prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 13 października 2014 r. wprowadzono w PLK system stałego dyżuru. Wymieniona decyzja reguluje podział kompetencji zespołu tworzącego zespół stałego dyżuru, lecz nie reguluje kwestii wynagradzania członków tego zespołu. W tym zakresie obowiązuje również Kodeks Pracy. Jednocześnie informuje się, że powyższą decyzję otrzymały do wiadomości i stosowania podległe jednostki organizacyjne. 5. Nie ma norm regulujących liczbę przejazdów, które może obsługiwać jeden pracownik, ponieważ jest to uzależnione od warunków miejscowych, jakie panują na danym posterunku technicznym, np. liczby przepuszczanych pociągów, rodzaju urządzeń sterowana ruchem kolejowym, iloczynu ruchu na obsługiwanych przejazdach. Dyrektor zakładu linii kolejowych mając na uwadze powyższe warunki oraz biorąc pod uwag bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego, co powinien taktować jako priorytet, ustala i zapisuje w regulaminie technicznym posterunku liczbę przejazdów do obsługi lub w razie potrzeby zatrudnia nowego pracownika. 6. Badania okresowe i kontrolne wykonuje się w miarę możliwości w godzinach pracy, za które to godziny, mimo faktycznie niewykonywania pracy, pracownik nie traci prawa do wynagrodzenia (Kodeks Pracy, art ). W razie gdy na badania (okresowe, kontrolne) należy przemieścić się do innej miejscowości pracodawca jest obowiązany pokryć koszty takiego przejazdu na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych (Kodeks Pracy, art ), gdyż generalna zasada brzmi, że całość badań wstępnych, okresowych i kontrolnych jest dokonywana na koszt pracodawcy (Kodeks Pracy, art ). Miejsce zamieszkania może być wskazane jako początek podroży służbowej w sytuacji, gdy leży bliżej celu podróży lub jest korzystniejsze z uwagi na połączenie komunikacyjne (Załącznik do Uchwały nr 737/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych w sprawie rozliczania podróży służbowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 7. Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który stanowi podstawę wynagradzania pracowników PLK nie przewidują dodatkowych wynagrodzeń za zapowiadanie pociągów przez megafony. Przedkładając powyższe Biuro Spraw Pracowniczych Centrali Spółki dopilnuje, aby powyższe kwestie były stosowane jednolicie we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych stycznia Przewodniczący Rady SZIK, Wiesław Pełka i wiceprzewodniczący Rady SZIK, Henryk Sikora uczestniczyli w spotkaniu noworocznym pracowników ZLK w Nowy Sączu. 12 stycznia W piśmie SZIK-01/15 do wiceprezesa Zarządu PLK dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru nad sprawami pracowniczymi, Andrzeja Filipa Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa, nawiązując do Porozumienia podpisanego ze związkami zawodowymi 19 marca 2014 r., poprosiła o informację, jak w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2014 r. został zrealizowany Program Dobrowolnych Odejść. Zaznaczono, że informacja powinna zawierać dane przedstawione w podziale na grupy zawodowe i jednostki organizacyjne naszej Spółki. 13 stycznia Biuro Spraw Pracowniczych przysłało odpowiedź na pismo SZIK-69/14 z 30 grudnia 2014 r. w spra- 3

4 wie wyznaczania miejsc pracy dla toromistrzów. W odpowiedzi czytamy: W odniesieniu do Państwa pisma ( ) uprzejmie informuję, ze zaproponowane od 1 stycznia 2015 r. nowe miejsca pracy nie pogorszyły sytuacji pracowników w stosunku do zasad obowiązujących do 31 grudnia 2014 r. W przedłożonych pracownikom Porozumieniach zmieniających zaproponowano indywidualne miejsca pracy, które pracownicy przyjęli, poza przebywającymi na zwolnieniach lekarskich i urlopach. Wskazane w umowach nowe miejsca pracy w pionie drogowym dają możliwość zapewnienia właściwej organizacji pracy przy posiadanym zatrudnieniu. Jednakże, z uwagi na konieczność ujednolicenia uregulowań w tym zakresie w naszej Spółce, dyrektor IZ Bydgoszcz do końca I kwartału 2015 r. wprowadzi nową wewnętrzną strukturę organizacyjną pracy, uwzględniającą nowy podział na działki toromistrzowskie, monterskie itp. Jednocześnie zwracamy uwag, iż w zakładach linii kolejowych zmniejszyła się liczba sekcji eksploatacji, co spowodowało zwiększenie obszaru działania nowych sekcji. Pozostawienie dotychczasowych uregulowań w zakresie,,miejsca pracy spowodowałoby dla wielu pracowników zwiększenie obszaru działania, co przy wprowadzaniu zmian nie było intencją pracodawcy. Racjonalny rozkład zatrudnienia i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej poszczególnych zakładów linii kolejowych powinny zapewnić właściwą organizację pracy. 18 stycznia W piśmie SZIK-03/15 do wiceprezesa Zarządu PLK dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru nad sprawami pracowniczymi, Andrzeja Filipa Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa, nawiązując do podpisanych 7 listopada 2014 r. Protokołu dodatkowego nr 11 do ZUZP i tzw. Porozumienia wprowadzającego oraz swoich wcześniejszych wystąpień zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Ilu pracowników uprawnionych do dodatkowego urlopu ( 53 ZUZP) zadeklarowało się wykorzystać go na zasadach urlopu wypoczynkowego? Ilu pracowników uprawnionych do dodatkowego urlopu ( 53 ZUZP), zadeklarowało się na wypłatę w formie ekwiwalentu pieniężnego? Zaznaczono, by przedstawić to w podziale na zespoły pracownicze i jednostki organizacyjne PLK (zakłady). W piśmie zwrócono też uwagę na powstałe błędy z realizacją ww. porozumienia w zakresie wyznaczenia miejsca pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych PLK zatrudnionych na stanowisku toromistrz zgodnie z zapisami pkt. 9 ppkt. 5, tj. określenia zasięgu działki toromistrzowskiej. Pismo, które SZIK otrzymała w tej sprawie (Nr. IPR /2015 z 13 stycznia 2015 r.) nic nie wyjaśniło, wręcz przeciwnie ewidentnie pokazało łamanie zapisów porozumienia. Dlatego SZIK ponownie wezwała do rzetelnego uregulowania tej sprawy. Wdrożenie ww. porozumienia czytamy dalej spowodowało również (w niektórych jednostkach organizacyjnych naszej Spółki, np. w ZLK w Olsztynie), pozbawienie toromistrzów prawa do dodatku funkcyjnego (poprzez określenie miejsca pracy i zmianę podległości pracowników). W takiej sytuacji SZIK wnioskuje o umożliwienie włączenia utraconego dodatku funkcyjnego, do wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Przypomniano Zarządowi PLK, że w trakcie negocjowania i zawarcia nowych zapisów mówiących o miejscu pracy, intencją nie było pozbawienie pracowników żadnych dodatków, w tym funkcyjnego. 20 stycznia W Warszawie spotkała się Komisja Rewizyjna SZIK (przewodniczący Łukasz Kulas, jego zastępcy Grzegorz Tomczyk i Robert Wolski, sekretarz Dorota Pawlewska, członek Andrzej Pardela). Działając na podstawie pkt. 7, 8 i 15 Regulaminu SZIK objęła kontrolą realizację uchwał VI WZD SZIK, realizację uchwał Rady SZIK w okresie 8 maja grudnia 2014, frekwencję na posiedzeniach Prezydium i Rady SZIK. Protokół zostanie przedstawiony na Radzie SZIK. 26 stycznia Na wątpliwości wynikające ze zmiany uregulowań ZUZP zaistniałe po wprowadzeniu Protokołu dodatkowego nr 11 nasza sekcja zawodowa otrzymała pismo IPR6b /15 (omówienie poniżej). 28 stycznia Spotkanie Prezydium SZIK miało charakter informacyjny. Kwestie dotyczące sporu zbiorowego omówił Henryk Sikora, który 12 stycznia br. razem ze Zdzisławem Jasińskim uczestniczył w spotkaniu z pracodawcą. Ten potwierdził, że do końca pierwszego kwartału przedstawi analizę funkcjonowania nowych sekcji eksploatacji. Do dyskusji na te tematy trzeba sie bardzo dobrze przygotować, dlatego Prezydium SZIK apeluje o przysyłanie uwag dotyczących funkcjonowania nowych sekcji eksploatacji. Na spotkaniu dyskutowano też kwestie PDO, poprawy warunków pracy, nowego systemu realizacji inwestycji, posiłków profilaktycznych. Dużo czasu zajęła sprawa Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. Na szczęście sprawa pozwu do 617 osób, w stosunku do których kancelaria prawna wszczęła postepowanie z powództwa cywilnego ws. oddania w ciągu 14 dni pieniędzy pobranych przy odejściu z pracy zbliża się do zakończenia. 30 stycznia Przewodniczący Rady SZIK, Wiesław Pełka i wiceprzewodniczący Rady SZIK, Henryk Sikora uczestniczyli w spotkaniu z Komisją Zakładową NSZZ S w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym w Gdańsku. Był obecny prezes Zarządu PPMT, Piotr Krzysztof Lejman. Red. Jednym z bieżących tematów, którymi zajmowała się ostatnio SZIK był problem pozbawienia dodatku funkcyjnego części toromistrzów, występujący w niektórych zakładach linii kolejowych. W piśmie do Zarządu PLK nasza sekcja zawodowa wystąpiła z wnioskiem o spowodowanie utrzymania tego dodatku. W piśmie czytamy m.in.: Wdrożenie porozumienia (przy okazji zawarcia Protokołu dodatkowego nr. 11 do ZUZP) spowodowało również (w niektórych jednostkach organizacyjnych naszej Spółki, np. w ZLK w Olsztynie) pozbawienie toromistrzów prawa do dodatku funkcyjnego (poprzez określenie miejsca pracy i zmianę podległości pracowników). W takiej sytuacji SZIK wnioskuje o umożliwienie włączenia utraconego dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 4 Funkcyjny dla toromistrzów Przypominamy, że w trakcie negocjowania i zawarcia nowych zapisów mówiących o miejscu pracy, intencją nie było pozbawienie pracowników żadnych dodatków, w tym funkcyjnego. Odpowiadając na nasze pismo, Biuro Spraw Pracowniczych dało dyspozycję do zakładów zgodną z sugestiami naszego Związku: dodatek funkcyjny, o którym mowa w Załączniku nr 3 do ZUZP, w szczeblu ustalonym postanowieniami Załącznika nr 1 (w Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania ), tj. w szczeblu 1, w wysokości określonej w decyzji Prezesa Zarządu PLK (aktualnie decyzja nr 3/2015 z dnia 14 stycznia br.) winien być wypłacany wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowisku toromistrza lub starszego toromistrza; dyspozycję zawartą powyżej uzasadnia specyfika pracy osób zatrudnionych na ww. stanowiskach, charakteryzująca się tym, że zakres wykonywanych przez nie zadań wiąże się z kierowaniem zespołami pracowniczymi nie zawsze stałymi (tj. niekoniecznie w tym samym składzie osobowym). Henryk Sikora

5 SPór trwa Kolejne spotkanie pracodawcy z przedstawicielami Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (H. Sikora, Z. Jasiński) w ramach sporu zbiorowego odbyło się 12 stycznia br. Pod nieobecność wiceprezesa Zarządu PLK, A. F. Wojciechowskiego, Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentował dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, G. Sokołowski. Tematem spotkania były postulaty Solidarności zgłaszane w połowie września br. (najpierw tzw. dialog społeczny, później spór zbiorowy). Są to: Zmiany organizacyjne w Spółce (we wrześniu gorącym tematem było łączenie sekcji eksploatacji) pracodawca zobowiązał się do przedstawienia analizy skutków wprowadzanych zmian w sekcjach eksploatacji, do końca I kwartału 2015 r. Postulat dotyczący Programu Dobrowolnych Odejść jest aktualny również w bieżącym roku. Solidarność uważa, że zapisy umożliwiające skorzystanie z PDO powinny obejmować wszystkie grupy zawodowe, a nie tylko administrację i pracowników z likwidowanych miejsc pracy. Sprawa ta będzie przedmiotem dalszych dyskusji po przedstawieniu przez pracodawcę projektu dotyczącego wdrożenia PDO w 2015 r. (ma to nastąpić do końca lutego br.). W sprawie uzgodnienia ze Związkiem regulaminu wynagradzania pracowników wynagradzanych na podstawie Uchwały Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracodawca zadeklarował, że temat ten będzie uregulowany w nowym systemie wynagradzania, nad którym pracuje. Informacje pracodawcy na temat poprawy warunków pracy zostały przekazane SZIK. Mamy nadzieję, że z pomocą zakładowych organizacji związkowych uda nam się zweryfikować wiarygodność tych danych. Postulat wypłacenia zwiększonej nagrody z okazji Święta Kolejarza w 2014 r. został zrealizowany w bardzo ograniczonym zakresie, a szczodrość Zarządu PLK uwidoczniona kilkudziesięcioma złotymi dodanymi do kwoty wynikającej z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy spowodowała, że Związek domaga się wzrostu wielkości opisanej w ZUZP, tak aby ta nagroda była w końcu na godziwym poziomie. Chcąc, by podwyżka wynagrodzeń w 2015 r. została wdrożona na przyzwoitym poziomie, należy zmienić zapisy tzw. Umowy Społecznej, która określa wzrost o 1% powyżej inflacji z poprzedniego roku, co daje obecnie tytuł do wypłaty groszowych podwyżek. Pracodawca zadeklarował podjęcie rozmów na temat podwyżki wynagrodzenia, nie później niż do końca I kwartału 2015 r. Solidarność podtrzymała swoje stanowisko w zakresie wzrostu wynagrodzenia w wysokości 2% powyżej inflacji, jednak nie mniej niż 200 zł. Przypominam, że jeden z postulatów został już zrealizowany, a dotyczył wycofania się Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z powołania Centrum Usług Wspólnych (CUW). Rozmowy dotyczące zrealizowania naszych postulatów będą kontynuowane na następnych spotkaniach. Wiele z nich wkracza w materię układową (ZUZP), co dodatkowo komplikuje ich realizację, gdyż pracodawca pracuje nad uproszczeniem ZUZP, poprzez bardzo nowatorskie dyskusyjne rozwiązania. Henryk Sikora STANOWISKO SKK Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S, 13 stycznia 2015 r. przyjęło stanowisko ws. poparcia działań górników: Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność w pełni popiera działania protestacyjne górników w obronie miejsc pracy i wyprzedaży majątku narodowego. Rząd RP koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego restrukturyzuje kolejną branżę przez jej likwidację, czego od wielu lat doświadcza także polska kolej. W pełni solidaryzujemy się z górnikami, deklarując udział we wspólnych działaniach w obronie miejsc pracy i przeciw wyprzedaży majątku narodowego oraz protestując przeciwko dalszemu niszczeniu kolejnych branż. Kolejarze w orszaku Na czele Orszaku Trzech Króli w Łodzi, który 6 stycznia br. przeszedł ulicą Kilińskiego, Placem Niepodległości, ulicą Piotrkowską do Archikatedry pw. św. Stanisława Kostki szło jedenastu kolejarzy z Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych. Red. Ilonie i Krzysztofowi Napieralskim słowa wsparcia i serdecznego współczucia po śmierci TEŚCIA i TATY Fot. G. Tomczyk składają koleżanki i koledzy z OZ NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi 5

6 Na Żoliborzu Tegoroczne spotkanie świąteczno-noworoczne Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność odbyło się po raz kolejny na warszawskim Żoliborzu. Rozpoczęła je msza św., którą sprawował ks. Ryszard Marciniak. W słowie do zgromadzonych członków Solidarności przypomniał fragment homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Gdańsku, 12 czerwca 1987 r. Jeden drugiego brzemiona noście to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w spo- sób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi się: naprzód walka choćby w znaczeniu walki klas to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona noście. Po mszy św. i chwili refleksji przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczestnicy spotkania przeszli do Domu Pielgrzyma Amicus, gdzie odbyło się m.in. wręczenie odznak Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei. Kończący tę część spotkania ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz przypomniał ostatnie wypowiedziane publicznie słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Padły w Bydgoszczy w kościele pw. Polskich Męczenników, 19 października 1984 r.: Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. Mar. PodziękowaNie W czasie tegorocznego spotkania noworocznego SKK NSZZ S miała miejsce nie tylko dekoracja odznakami Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei, ale także wręczenie szczególnego dyplomu-podziękowania. Otrzymał go Franciszek Jagusiak, emerytowany kolejarz z Gliwic, współzałożyciel NSZZ S na tym węźle, w latach osiemdziesiątych wielokrotnie szykanowany za działalność związkową i z tych powodów zwolniony z pracy na szesnaście miesięcy. Przewodniczący Rady SKK NSZZ S, Henryk Grymel napisał: Członkowi NSZZ Solidarność, wspaniałemu Koledze z wyrazami wdzięczności za wieloletnią pracę przy tworzeniu struktur Solidarności, ogromne zaangażowanie w działalność kolejowych struktur Związku, serce i odwagę ofiarowane innym, zapał i czas darowane wspólnemu dobru, któremu na imię Solidarność, z życzeniami zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności. Błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej na każdy dzień. Pan Franciszek nie krył wzruszenia. Radości spotkania dopełniła rozmowa ze związkowcami. Dwóm z nich emeryt 6 z Gliwic przypomniał inne spotkania, o których... dowiedział się dopiero w Amicusie. Miały miejsce wówczas, gdy jako maszynista prowadził pociągi obok domu, w którym mieszkał Piotr Duda i pod oknami nastawni, w której pełnił służbę Stanisław Kokot. Tekst i fot. M. Moczulski

7 Wyróżnieni ni Szyn, członka Komisji Zakładowej i przewodniczcego Zakładowej Komisji Rewizyjnej w Zakladzie Maszyn Torowych w Krakowie. Od 2003 r. przez dwie kolejne kadencje był z ramienia NSZZ,,S ławnikiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Wielokrotnie pomagał członkom naszego Związku w trudnych kwestiach związanych z prawem. Interesuje się historią, socjologią, prawem, muzyką klasyczną i sportem. Po mszy św. sprawowanej w kościele św. Stanisława Kostki i chwili refleksji przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczestnicy spotkania przeszli do Domu Pielgrzyma Amicus. Tam odbyło się wręczenie odznak Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei. Aktu tego dokonali przewodniczący KK NSZZ S, Piotr Duda i przewodniczący SKK NSZZ S, Henryk Grymel. Wśród wyróżnionych byli członkowie SZIK NSZZ S. Ewa Zalech Z koleją związana od 1976 r. Członek Solidarności od 1980 r. Od początku aktywnie wspierała ruch solidarnościowy. Szczególnie zaangażowana w sprawy środowiska kolejarskiego. Zawsze stawała w obronie miejsc pracy i godziwego wynagradzania za nią. Uczestniczy w pikietach i manifestacjach naszego Związku. Zaangażowana w prace związkowe przy zmianach regulaminów pracy i wynagradzania, opiniowaniu dokumentów dotyczących reorganizacji na kolei oraz zmian w ZUZP. Uwagi koleżanki przekazywane do wyższych struktur związkowych były wykorzystywane w prowadzonych negocjacjach. Do czasu przejścia na emeryturę działała w Zarządzie Komisji Międzyzakładowej nr 395 NSZZ S w Centrali PLK. Cieszy się dużym uznaniem zarówno w środowisku zawodowym, jak i związkowym. Wierna ideałom solidarnościowym. Swoją postawą zawsze dawała przykład innym. Krzysztof Jeliński Z koleją związany od 1985 r. Członek Solidarności od 1980 r. W strajkach sierpniowych uczestniczył będąc pracownikiem technicznym Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Brał czynny udział w organizowaniu naszego Zwiazku. W okresie stanu wojennego współpracował z kapelanem bydgoskiej,,solidarności, ks. Józefem Kutermakiem. Projektował i budował Groby Pańskie o treściach patriotycznych. Uczestniczył w Mszach za Ojczyznę, po których odbywaly się demonstracje uliczne. Za działalność związkową zwolniony z pracy. Od 1985 r. zatrudniony w PKP. W 1989 r. współreaktywował,,solidarność w Zgrzewalni Szyn w Bydgoszczy. Pelnił funkcje: wiceprzewodniczcego Komisji Zakładowej w DOT w Gdańsku, przewodniczącego Komisji Oddziałowej w Zgrzewal- Piotr Fleischer Z koleją związany od 1980 r. Członek Solidarności od 1980 r. Organizator struktur związkowych w węźle PKP Ostrów Wlkp. W tym czasie ściśle współpracował z pierwszym przewodniczącym NSZZ S węzła Ostrów Wlkp., Jerzym Wesołym. W okresie stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Już w 1982 r. nawiązał kontakty z,,solidarnością Walczącą. Ściśle współpracował z Kornelem Morawieckim. Był kurierem. Przewoził materiały z Wrocławia do Ostrowa Wlkp. W 1989 r. włączył się w odbudowywanie struktur związkowych w węźle PKP Ostrów Wlkp. Wraz z J. Wesołym, Janem Cicharzewskim i Wojciechem Pokusińskim reaktywowali Solidarność na uroczystościach w Lublinie. W kadencji członek Komisji Zakładowej, w kadencji członek Komisji Rewizyjnej. Uczestnik wielu pikiet i manifestacji w obronie praw kolejarzy. Delegat na WZD OZ w latach i na kadencję Gratulując wyróżnionym przewodniczący KK NSZZ S, Piotr Duda wskazał na niezwykłość miejsca, w którym odbywa się uroczystość: To tu przez wiele lat powiedział mieszkał bł. ks. Jerzy Popiełuszko, od 25 sierpnia 2014 r. patron naszego Związku. Sylwetkę kapłana i męczennika przypomniał ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz, przyjaciel i wielki orędownik ks. Jerzego. Tekst i fot. Marek Moczulski 7

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53 LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT 1. Wymiana rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi linie nr 1, 131 i 139 oraz wymiana szyn OC wraz

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto)

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto) LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przebudowa nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 173 Rybnik Sumina, km 7,200 12,272 i tor nr 1, 12,305 13,353

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r. 00-463 Warszawa ul.podchorążych 38 tel./fax +48 22 523 31 02; +48 502 372 677 mail: skpnszz@wp.pl Przewodniczący Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ Solidarność KOMUNIKAT Warszawa, 14 lutego 2015 r. W dniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 Warszawa, styczeń 2011 r. www.plk-sa.pl Obszar Warszawskiego Węzła Kolejowego Nowy Dwór Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeniowa PKP PLK Projekt zmian do ZUZP. Warszawa, 20 czerwca 2013

Polityka wynagrodzeniowa PKP PLK Projekt zmian do ZUZP. Warszawa, 20 czerwca 2013 Polityka wynagrodzeniowa PKP PLK Projekt zmian do ZUZP Warszawa, 20 czerwca 2013 Aktualny system wynagrodzeń Zasadnicze dekretowe Dodatki stałe Zasadnicze dekretowe Zasadnicze dekretowe + Dodatki stałe

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. 02-354 Warszawa ul. Szczęśliwicka 56 tel. 0-795 57 63 81 fax. 0-22 822 32 52 e-mail: biuro@szkoleniakolejowe.pl www.szkoleniakolejowe.pl Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 Plan został przyjęty do realizacji w dniu 10 marca 2014 roku Plan jest otwarty DATA cały rok TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011.

Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Plan pracy Prezydium Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP na rok 2011. Miesiąc Tematyka Odpowiedzialni Styczeń 1. Opiniowanie preliminarza budżetowego na 2011 rok. 2. Analiza planów pracy Prezydium I zarządu okręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Afiliant 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel.(58)308 44 59, 308 42 78, 308 42 86, fax (58) 308 42 77 edukacja@solidarnosc.org.pl www.solidarnosc.org.pl/oswiata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 241/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI RADY NADZORCZEJ ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2009. W skład Rady Nadzorczej w trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Prawo powszechnie obowiązujące,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Dz.U.03.90.844 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.213.2081 art. 12 zm. Dz.U.2003.223.2217 art. 48 2004-05-01 zm. Dz.U.2003.213.2081 art. 12 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 86 2005-05-19 zm. Dz.U.2005.62.551 art. 137 2006-05-25

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. LLU-4101-03-02/2012 P/12/077 Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T POROZUMIENIE

P R O J E K T POROZUMIENIE P R O J E K T POROZUMIENIE w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Funduszu Prewencyjnego utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego POLICJA 2008" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Fundusz prewencyjny dla policjantów i pracowników Policji zwany dalej Funduszem"

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Gdynia, 2014-04-01 Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Poszczególne organizacje związkowe reprezentowane są przez upoważnionych przedstawicieli.

Porozumienie. Poszczególne organizacje związkowe reprezentowane są przez upoważnionych przedstawicieli. Porozumienie w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarte w dniu 11 stycznia 2005r. Porozumienie określa zasady współpracy

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/09/2011

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/09/2011 brzmienie od 2009-01-01 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) Zmiany aktu:

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 18 pkt. 5 Statut spółki Trakcja Polska S.A. ( Spółka ) w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów K O N R KONRAD A D A L A B ALABRUDZINSKI RUDZIŃSKI BROKERZYBROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASEKURACYJNI UBEZPIECZENIOWI I Ossów, 26 sierpnia 2014 REASEKURACYJNI ul. Rozwadowskiego 35c, 05-230 Ossów Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport nr 33 /2008 Data: 31 maja 2008 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd INTERSPORT

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 179 w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian ustawowych opracowane na podstawie sugestii zgłaszanych przez Rzeczników Konsumentów

Propozycje zmian ustawowych opracowane na podstawie sugestii zgłaszanych przez Rzeczników Konsumentów Propozycje zmian ustawowych opracowane na podstawie sugestii zgłaszanych przez Rzeczników Konsumentów Projekt ustawy z dnia.. 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i innych ustaw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA 1. W dniu 28 lipca 2015 roku o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie PKP CARGO S.A. rozpoczęło się spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. ZARZĄDZENIE Nr 1/09 KIEROWNIKA ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS, w dalszych

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie odpowiedzial oś i materialnej Grupowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej. Grupowe ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w

Grupowe ubezpieczenie odpowiedzial oś i materialnej Grupowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej. Grupowe ubezpieczenie na wypadek zawieszenia w 4 1 Kopleksowe uezpiezeie praowików, fukjoariuszy straży iejskih i gminnych Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialośi materialnej Grupowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej. Grupowe ubezpieczenie na wypadek

Bardziej szczegółowo

;~~~:~~.r~~~;~~~.ką.9l.

;~~~:~~.r~~~;~~~.ką.9l. Zarządzenie Nr 'hł/w.q9 Starosty Nowodworskiego z dnia ~5~~~lj.lCQ1.tW9roku w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Na podstawie art. 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego

... miejscowość data podpis zgłaszającego szkodę poszkodowanego ZGŁOSZE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC dróg) *) niepotrzebne skreślić I. SEKCJA OGÓLNA 1. UBEZPIECZAJĄCY 2. UBEZPIECZONY 3. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ Powiat Sokólski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr../2009

Zarządzenie Nr../2009 Zarządzenie Nr../2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MARCA 2013 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

POLNORD S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MARCA 2013 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA POLNORD S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MARCA 2013 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko... Spółka...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Strona 1 z 6

Regulamin Zarządu PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Strona 1 z 6 REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ PRIME CAR MANAGEMENT" S. A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU I. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Regulamin Zarządu spółki pod firmą PRIME CAR MANAGEMENT S. A. z siedzibą w Gdańsku (zwanej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Zarząd DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 11.05.2010 r.

Wrocław, 11.05.2010 r. Power Media S.A. Uchwała Nr 1 u w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie regulacji art. 409 1 Kodeks spółek handlowych oraz 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Power Media S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POMOC

STATUT FUNDACJI POMOC STATUT FUNDACJI POMOC (tekst jednolity na dzień 28.07.2010 r.) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomoc zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: 1) Mariana Siwon 2)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 143 USTAWA z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PELION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. z dnia 13 grudnia 2013 roku

REGULAMIN ZARZĄDU PELION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi. z dnia 13 grudnia 2013 roku REGULAMIN ZARZĄDU PELION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 roku 1. 1. Wprowadza się Regulamin Zarządu PELION Spółki Akcyjnej regulujący: a. podział zadań, obowiązków oraz zakres

Bardziej szczegółowo