w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego"

Transkrypt

1 NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S Wszystkie są oficjalne i można je wykorzystywać zależnie od potrzeb. Nr 1 (109) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Zwyciężymy Fot. M. Moczulski Kalendarzyki-listki przygotowane przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ S przy Regionie Małopolskim i OZ NSZZ S w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. mają zdecydowanie charakter informacyjny. Ich ważny element stanowią dane teleadresowe organizacji. Obchodzone w bieżącym roku 170-lecie Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej skłania naszą redakcję do przybliżenia Czytelnikom postaci Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S, które odbyło się w Warszawie, 14 stycznia br. przewodniczący KK, Piotr Duda wręczył szefowi SKK, Henrykowi Grymelowi kopię statuetki Robotnika dobrych porozumień. Jej oryginał znajduje się w odrestaurowanej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, w której w 1980 r. podpisano historyczne Porozumienia Sierpniowe. Fot. W. Włoch i twórczości Władysława Stanisława Reymonta, dla którego służba na wiedence była jedyną pracą stałą. Przyszły pisarz był pracownikiem, m.in. służby drogowej. W 1894 r. Reymont napisał powieść Komediantka. Jej kontynuacją są powstałe dwa lata później Fermenty. Bohaterem obu jest zawiadowca stacji Bukowiec, Orłowski. Na sugestie córki, aby rzucił służbę, bo miałby wtedy swobodę, a pozbył się kłopotów i zmartwień odpowiada: W sali BHP tak jak 30 lat temu stoi stół prezydialny z zielonym nakryciem. Obok niego, zamiast gipsowego Lenina, postawiono drewnianą rzeźbę robotnika z podniesionymi rękami i napisem na piersiach Zwyciężymy. Figurka takiego robotnika stała w 1980 r. na stole prezydialnym podczas rozmów strajkujących z komisją rządową. Red. W konkursie wiedzy o BHP koleżanka Beata Możdżeń, członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ S w ZLK w Krakowie zajęła III miejsce. Dyplomy i nagrody wręczono laureatom na spotkaniu wigilijnym w Centrali PLK, 19 grudnia 2014 r. Na zdjęciu: Beata Możdżeń (pierwsza z lewej) stoi obok dyrektora Biura Spraw Pracowniczych, Grzegorza Sokołowskiego. Myślałem o tym i zrobi się to, zrobi, ale teraz jeszcze nie można. Dopóki siły są, potrzeba coś zrobić i być czymś, zresztą jestem potrzebny tutaj, bo kolej to społeczna instytucja, to krwionośne naczynie kraju, od jej prawidłowego funkcjonowania zależy cały organizm, zdrowie jego i siła, otóż ja znam, rozumiem i kocham swoje powołanie, a ludzi oddanych pracy, ludzi, którzy by służbie chcieli poświęcić się w zupełności, jest coraz mniej. M.B. 1

2 2 Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. 18 grudnia 2014 Ostatnie w ubiegłym roku posiedzenie Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. było jednym z krótszych spotkań tego gremium w 2014 roku. Odbyło się przed Świętami Bożego Narodzenia. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołów z poprzedniego posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej przeszli do pozostałych punktów porządku obrad. Tak jak wspominałem w poprzednim numerze naszego biuletynu, trwają prace nad tzw. kontraktem wieloletnim między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą kolejową. Temat ten uważam za jeden z najważniejszych w historii naszej Spółki. Nie muszę w tym miejscu wyjaśniać, jak ważna to sprawa, nie tylko dla PLK i jej pracowników, ale także dla Polski i zobowiązań międzynarodowych naszego kraju. Celem nadrzędnym kontraktu jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie PLK i ustabilizowanie oferty dla przewoźników. Będzie to możliwe dzięki: poprawie planowania i monitorowania działań remontowo-naprawczych zawartych w kontrakcie wieloletnim; poprawie efektywności wydatkowania środków osiągniętej przez wieloletni charakter dotacji; prawdopodobnej stabilizacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej; optymalizacji procesu zarządzania i raportowania działalności operacyjnej przez PLK. Zarząd PLK przedstawił członkom Rady Nadzorczej stan zaawansowania prac w tym temacie. Kolejna informacja dotyczyła Pendolino : Stan obecny: udany debiut, pociągi kursowały bez opóźnień i problemów, pozytywne komentarze w mediach. W ramach programu Pendolino było realizowanych 21 projektów modernizacji i przebudowy (lata ), m.in. zmodernizowano 1209 km torów, 1138 km sieci trakcyjnej i 958 rozjazdów. Do powodzenia projektu kluczowe było zrealizowanie 9 projektów, na których pracowało 19 wykonawców. To pokazuje skalę problemów, ryzyka i wyzwań, z jakimi spotkała się nasza Spółka (upadłość kluczowych wykonawców, problemy geologiczne i technologiczne, wykonawcy o zbyt małym potencjale, zakłócenia bieżącego rozkładu jazdy). PLK podejmowały działania, które minimalizowały problemy występujące w projekcie, m.in. powołując Komitet Sterujący, który we wrześniu 2014 roku przekształcono w Krajowy Sztab Operacyjny koordynujący działania inwestycji i eksploatacji. Jego działania polegały na bieżącym monitoringu i raportowaniu. Zdaniem Zarządu PLK Krajowy Sztab Operacyjny sprawdził się w działaniu. Do wykonania w 2015 roku (bez zagrożeń dla rozkładu jazdy 2014/2015) E 65 Stacje (Gdańsk, Gdańsk Wrzeszcz i Malbork) dokończenie robót, LCS (Działdowo i Ciechanów) zakończenie prac na 15 wiaduktach i likwidacja ograniczeń prędkości. Linia nr 1 Stacje Pruszków i Grodzisk Mazowiecki zakończenie robót, dokończenie prac na 5 obiektach inżynieryjnych, przeniesienie dyżurnych ruchu do nowych nastawni i budowa zapasowych obwodów światłowodowych. CMK modernizacja 4 przepustów (odcinek Grodzisk Mazowiecki Korytów) oraz 30 obiektów (szlak Szeligi Idzikowice). Linia nr 61 Stacja Lubliniec dokończenie robót, przebudowa mostu i sieci trakcyjnej. ERTMS/ETCS wdrożenie ERTM- S-u na E 65, CMK oraz linii nr 1, w tym ETCS z v = 200 km/h. Zakończenie prac ERTMS/ETCS na wymienionych liniach w latach Zarząd PLK przedstawił informację dotyczącą prognozy wykonania nakładów inwestycyjnych w 2014 roku. Kształtuje się ona na poziomie ponad 7 mld zł, co jest rekordowym wykonaniem rocznym, ale poniżej planu inwestycyjnego na 2014 rok. Wstępny plan działalności inwestycyjnej (nakłady) na 2015 rok to około 10 mld zł. Zamierzenie bardzo ambitne, a wartość największego projektu wynosi ponad 1,5 mld zł. Plan zakłada, że przez 7 miesięcy wykonanie nakładów będzie oscylowało wokół wartości około 1 mld zł. Plan bardzo ambitny, mimo iż Zarząd Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Aktywa: (31 grudnia 2014) zł Wartość jednostki: (15 stycznia 2015) 213,90 zł PLK zidentyfikował wiele ryzyk, które będą miały wpływ na realizacje inwestycji (identyfikacja to połowa sukcesu, gdyż można się przygotować na ich zminimalizowanie). Plan bardzo trudny do zrealizowania. Ale, jak powtarzałem niejednokrotnie, grzechem jest niewykorzystywanie środków unijnych przeznaczonych na kolej (2020 rok coraz bliżej). Powinniśmy zrobić wszystko, aby przez wykonywanie planów inwestycyjnych poprawić stan infrastruktury kolejowej. Ze względu na termin odbycia Rady Nadzorczej (połowa grudnia), Zarząd PLK przedstawił tylko prognozę wyników za okres styczeń listopad 2014 roku. Prognozowany jest lekki wzrost przychodów wynikający z większej liczby sprzedanego złomu itp. Niższe koszty pracy wynikają z niższego zatrudnienia średniorocznego (21 etatów), rozwiązania rezerw z tytułu zmiany podstawy i zasad wypłat nagród jubileuszowych (Protokół nr 11 do ZUZP). Rozpatrując sprawy inwestycyjne Rada Nadzorcza przyjęła kilka uchwał, dotyczących m.in.: Zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego Spółki na Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej nr 59 na odcinku Poznań Główny Szczecin Dąbie. Zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego Spółki na zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót utrzymaniowo-naprawczych nawierzchni kolejowej i podtorza w 2015 roku na terenie zakładów linii kolejowych. Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, LOT A odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice). Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa Białystok granica z Litwą, odcinek Warszawa Rembertów Zielonka Tłuszcz (Sadowne). Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono zmiany do Statutu Spółki, wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego o wydatki budżetu państwa przekazane do czerwca 2014 roku, jak również o wkłady niepieniężne wniesione przez PKP S.A. Wiesław Pełka

3 Z prac SZIK NSZZ S grudnia W piśmie SZIK-69/14 do pełnomocnika Zarządu PLK dyrektora Biura Spraw Pracowniczych, Grzegorza Sokołowskiego nasza sekcja zawodowa poinformowała o kolejnych interpretacjach tym razem w ZLK w Bydgoszczy niezgodnych z podpisanymi 7 listopada 2014 r. Protokołem dodatkowym nr 11 do ZUZP i tzw. Porozumieniem wprowadzającym. Negocjujący i podpisujący Protokół dodatkowym nr 11 do ZUZP.. wraz z Porozumieniem wprowadzającym wiedzieli, iż zapisy odnośnie miejsca pracy, bardziej precyzują to miejsce w znaczeniu fizycznym, ale w żadnym wypadku nie mogą go pogarszać w stosunku do pracownika. Niestety, część administracji zrozumiała to inaczej. Na przykład w ZLK w Bydgoszczy działki toromistrzowskie rozrosły się do ponad 120 km torów, nie bacząc na instrukcje, m.in. Id-9 Instrukcja dla toromistrza czy też Id-7 Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych (ze szczególnym uwzględnieniem 7 i 8). Moim zdaniem zakończył przewodniczący Rady SZIK, Wiesław Pełka nie możemy oszczędzać kosztem bezpieczeństwa, a niektórzy zarządzający zachowują się tak, jakby o tym zapomnieli. Szczekociny to wcale nie tak odległa przeszłość. 31 grudnia Biuro Spraw Pracowniczych przysłało odpowiedź na pismo SZIK-66/14 z 3 grudnia 2014 r. w sprawie licznych pytań kierowanych do SZIK. W odpowiedzi czytamy: 1. Kwestie wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych na wniosek dyrektorów zakładów linii kolejowych przez Urząd Transportu Kolejowego w celu stwierdzania kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego reguluje,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra, szczególnie W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. brak jest obowiązujących uregulowań dotyczących liczby postępowań powypadkowych, które może jednocześnie prowadzić członek komisji kolejowej. Nie obowiązuje również zasada zwalniana pracowników biorących udział w pracach komisji kolejowych z wykonywania innych obowiązków służbowych. Należy zwrócić uwagę, że pracochłonność postępowań powypadkowych jest bardzo zróżnicowana (zależy od wielu czynników, np. skomplikowania przyczyn i przebiegu zdarzenia, dostępności materiału dowodowego, itd.). Wymaga to aktywnego zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby powoływania przewodniczących i członków komisji kolejowych, co należy do kompetencji dyrektorów zakładów linii kolejowych. 3. W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. brak jest obowiązujących uregulowań dotyczących wymaganej, minimalnej liczby pracowników na stanowiskach kontrolerów w zakładach linii kolejowych. 4. Kwestia dyżuru pracownika jest uregulowana w art. 151 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Korzystniej sytuacja pracownika może być uregulowana w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub w innych obowiązujących u pracodawcy przepisach płacowych albo w umowie o pracę. W naszej Spółce decyzją prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 13 października 2014 r. wprowadzono w PLK system stałego dyżuru. Wymieniona decyzja reguluje podział kompetencji zespołu tworzącego zespół stałego dyżuru, lecz nie reguluje kwestii wynagradzania członków tego zespołu. W tym zakresie obowiązuje również Kodeks Pracy. Jednocześnie informuje się, że powyższą decyzję otrzymały do wiadomości i stosowania podległe jednostki organizacyjne. 5. Nie ma norm regulujących liczbę przejazdów, które może obsługiwać jeden pracownik, ponieważ jest to uzależnione od warunków miejscowych, jakie panują na danym posterunku technicznym, np. liczby przepuszczanych pociągów, rodzaju urządzeń sterowana ruchem kolejowym, iloczynu ruchu na obsługiwanych przejazdach. Dyrektor zakładu linii kolejowych mając na uwadze powyższe warunki oraz biorąc pod uwag bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego, co powinien taktować jako priorytet, ustala i zapisuje w regulaminie technicznym posterunku liczbę przejazdów do obsługi lub w razie potrzeby zatrudnia nowego pracownika. 6. Badania okresowe i kontrolne wykonuje się w miarę możliwości w godzinach pracy, za które to godziny, mimo faktycznie niewykonywania pracy, pracownik nie traci prawa do wynagrodzenia (Kodeks Pracy, art ). W razie gdy na badania (okresowe, kontrolne) należy przemieścić się do innej miejscowości pracodawca jest obowiązany pokryć koszty takiego przejazdu na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych (Kodeks Pracy, art ), gdyż generalna zasada brzmi, że całość badań wstępnych, okresowych i kontrolnych jest dokonywana na koszt pracodawcy (Kodeks Pracy, art ). Miejsce zamieszkania może być wskazane jako początek podroży służbowej w sytuacji, gdy leży bliżej celu podróży lub jest korzystniejsze z uwagi na połączenie komunikacyjne (Załącznik do Uchwały nr 737/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych w sprawie rozliczania podróży służbowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). 7. Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który stanowi podstawę wynagradzania pracowników PLK nie przewidują dodatkowych wynagrodzeń za zapowiadanie pociągów przez megafony. Przedkładając powyższe Biuro Spraw Pracowniczych Centrali Spółki dopilnuje, aby powyższe kwestie były stosowane jednolicie we wszystkich podległych jednostkach organizacyjnych stycznia Przewodniczący Rady SZIK, Wiesław Pełka i wiceprzewodniczący Rady SZIK, Henryk Sikora uczestniczyli w spotkaniu noworocznym pracowników ZLK w Nowy Sączu. 12 stycznia W piśmie SZIK-01/15 do wiceprezesa Zarządu PLK dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru nad sprawami pracowniczymi, Andrzeja Filipa Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa, nawiązując do Porozumienia podpisanego ze związkami zawodowymi 19 marca 2014 r., poprosiła o informację, jak w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2014 r. został zrealizowany Program Dobrowolnych Odejść. Zaznaczono, że informacja powinna zawierać dane przedstawione w podziale na grupy zawodowe i jednostki organizacyjne naszej Spółki. 13 stycznia Biuro Spraw Pracowniczych przysłało odpowiedź na pismo SZIK-69/14 z 30 grudnia 2014 r. w spra- 3

4 wie wyznaczania miejsc pracy dla toromistrzów. W odpowiedzi czytamy: W odniesieniu do Państwa pisma ( ) uprzejmie informuję, ze zaproponowane od 1 stycznia 2015 r. nowe miejsca pracy nie pogorszyły sytuacji pracowników w stosunku do zasad obowiązujących do 31 grudnia 2014 r. W przedłożonych pracownikom Porozumieniach zmieniających zaproponowano indywidualne miejsca pracy, które pracownicy przyjęli, poza przebywającymi na zwolnieniach lekarskich i urlopach. Wskazane w umowach nowe miejsca pracy w pionie drogowym dają możliwość zapewnienia właściwej organizacji pracy przy posiadanym zatrudnieniu. Jednakże, z uwagi na konieczność ujednolicenia uregulowań w tym zakresie w naszej Spółce, dyrektor IZ Bydgoszcz do końca I kwartału 2015 r. wprowadzi nową wewnętrzną strukturę organizacyjną pracy, uwzględniającą nowy podział na działki toromistrzowskie, monterskie itp. Jednocześnie zwracamy uwag, iż w zakładach linii kolejowych zmniejszyła się liczba sekcji eksploatacji, co spowodowało zwiększenie obszaru działania nowych sekcji. Pozostawienie dotychczasowych uregulowań w zakresie,,miejsca pracy spowodowałoby dla wielu pracowników zwiększenie obszaru działania, co przy wprowadzaniu zmian nie było intencją pracodawcy. Racjonalny rozkład zatrudnienia i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej poszczególnych zakładów linii kolejowych powinny zapewnić właściwą organizację pracy. 18 stycznia W piśmie SZIK-03/15 do wiceprezesa Zarządu PLK dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru nad sprawami pracowniczymi, Andrzeja Filipa Wojciechowskiego nasza sekcja zawodowa, nawiązując do podpisanych 7 listopada 2014 r. Protokołu dodatkowego nr 11 do ZUZP i tzw. Porozumienia wprowadzającego oraz swoich wcześniejszych wystąpień zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Ilu pracowników uprawnionych do dodatkowego urlopu ( 53 ZUZP) zadeklarowało się wykorzystać go na zasadach urlopu wypoczynkowego? Ilu pracowników uprawnionych do dodatkowego urlopu ( 53 ZUZP), zadeklarowało się na wypłatę w formie ekwiwalentu pieniężnego? Zaznaczono, by przedstawić to w podziale na zespoły pracownicze i jednostki organizacyjne PLK (zakłady). W piśmie zwrócono też uwagę na powstałe błędy z realizacją ww. porozumienia w zakresie wyznaczenia miejsca pracy dla pracowników jednostek organizacyjnych PLK zatrudnionych na stanowisku toromistrz zgodnie z zapisami pkt. 9 ppkt. 5, tj. określenia zasięgu działki toromistrzowskiej. Pismo, które SZIK otrzymała w tej sprawie (Nr. IPR /2015 z 13 stycznia 2015 r.) nic nie wyjaśniło, wręcz przeciwnie ewidentnie pokazało łamanie zapisów porozumienia. Dlatego SZIK ponownie wezwała do rzetelnego uregulowania tej sprawy. Wdrożenie ww. porozumienia czytamy dalej spowodowało również (w niektórych jednostkach organizacyjnych naszej Spółki, np. w ZLK w Olsztynie), pozbawienie toromistrzów prawa do dodatku funkcyjnego (poprzez określenie miejsca pracy i zmianę podległości pracowników). W takiej sytuacji SZIK wnioskuje o umożliwienie włączenia utraconego dodatku funkcyjnego, do wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Przypomniano Zarządowi PLK, że w trakcie negocjowania i zawarcia nowych zapisów mówiących o miejscu pracy, intencją nie było pozbawienie pracowników żadnych dodatków, w tym funkcyjnego. 20 stycznia W Warszawie spotkała się Komisja Rewizyjna SZIK (przewodniczący Łukasz Kulas, jego zastępcy Grzegorz Tomczyk i Robert Wolski, sekretarz Dorota Pawlewska, członek Andrzej Pardela). Działając na podstawie pkt. 7, 8 i 15 Regulaminu SZIK objęła kontrolą realizację uchwał VI WZD SZIK, realizację uchwał Rady SZIK w okresie 8 maja grudnia 2014, frekwencję na posiedzeniach Prezydium i Rady SZIK. Protokół zostanie przedstawiony na Radzie SZIK. 26 stycznia Na wątpliwości wynikające ze zmiany uregulowań ZUZP zaistniałe po wprowadzeniu Protokołu dodatkowego nr 11 nasza sekcja zawodowa otrzymała pismo IPR6b /15 (omówienie poniżej). 28 stycznia Spotkanie Prezydium SZIK miało charakter informacyjny. Kwestie dotyczące sporu zbiorowego omówił Henryk Sikora, który 12 stycznia br. razem ze Zdzisławem Jasińskim uczestniczył w spotkaniu z pracodawcą. Ten potwierdził, że do końca pierwszego kwartału przedstawi analizę funkcjonowania nowych sekcji eksploatacji. Do dyskusji na te tematy trzeba sie bardzo dobrze przygotować, dlatego Prezydium SZIK apeluje o przysyłanie uwag dotyczących funkcjonowania nowych sekcji eksploatacji. Na spotkaniu dyskutowano też kwestie PDO, poprawy warunków pracy, nowego systemu realizacji inwestycji, posiłków profilaktycznych. Dużo czasu zajęła sprawa Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. Na szczęście sprawa pozwu do 617 osób, w stosunku do których kancelaria prawna wszczęła postepowanie z powództwa cywilnego ws. oddania w ciągu 14 dni pieniędzy pobranych przy odejściu z pracy zbliża się do zakończenia. 30 stycznia Przewodniczący Rady SZIK, Wiesław Pełka i wiceprzewodniczący Rady SZIK, Henryk Sikora uczestniczyli w spotkaniu z Komisją Zakładową NSZZ S w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno-Torowym w Gdańsku. Był obecny prezes Zarządu PPMT, Piotr Krzysztof Lejman. Red. Jednym z bieżących tematów, którymi zajmowała się ostatnio SZIK był problem pozbawienia dodatku funkcyjnego części toromistrzów, występujący w niektórych zakładach linii kolejowych. W piśmie do Zarządu PLK nasza sekcja zawodowa wystąpiła z wnioskiem o spowodowanie utrzymania tego dodatku. W piśmie czytamy m.in.: Wdrożenie porozumienia (przy okazji zawarcia Protokołu dodatkowego nr. 11 do ZUZP) spowodowało również (w niektórych jednostkach organizacyjnych naszej Spółki, np. w ZLK w Olsztynie) pozbawienie toromistrzów prawa do dodatku funkcyjnego (poprzez określenie miejsca pracy i zmianę podległości pracowników). W takiej sytuacji SZIK wnioskuje o umożliwienie włączenia utraconego dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia zasadniczego pracownika. 4 Funkcyjny dla toromistrzów Przypominamy, że w trakcie negocjowania i zawarcia nowych zapisów mówiących o miejscu pracy, intencją nie było pozbawienie pracowników żadnych dodatków, w tym funkcyjnego. Odpowiadając na nasze pismo, Biuro Spraw Pracowniczych dało dyspozycję do zakładów zgodną z sugestiami naszego Związku: dodatek funkcyjny, o którym mowa w Załączniku nr 3 do ZUZP, w szczeblu ustalonym postanowieniami Załącznika nr 1 (w Tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania ), tj. w szczeblu 1, w wysokości określonej w decyzji Prezesa Zarządu PLK (aktualnie decyzja nr 3/2015 z dnia 14 stycznia br.) winien być wypłacany wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowisku toromistrza lub starszego toromistrza; dyspozycję zawartą powyżej uzasadnia specyfika pracy osób zatrudnionych na ww. stanowiskach, charakteryzująca się tym, że zakres wykonywanych przez nie zadań wiąże się z kierowaniem zespołami pracowniczymi nie zawsze stałymi (tj. niekoniecznie w tym samym składzie osobowym). Henryk Sikora

5 SPór trwa Kolejne spotkanie pracodawcy z przedstawicielami Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (H. Sikora, Z. Jasiński) w ramach sporu zbiorowego odbyło się 12 stycznia br. Pod nieobecność wiceprezesa Zarządu PLK, A. F. Wojciechowskiego, Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentował dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, G. Sokołowski. Tematem spotkania były postulaty Solidarności zgłaszane w połowie września br. (najpierw tzw. dialog społeczny, później spór zbiorowy). Są to: Zmiany organizacyjne w Spółce (we wrześniu gorącym tematem było łączenie sekcji eksploatacji) pracodawca zobowiązał się do przedstawienia analizy skutków wprowadzanych zmian w sekcjach eksploatacji, do końca I kwartału 2015 r. Postulat dotyczący Programu Dobrowolnych Odejść jest aktualny również w bieżącym roku. Solidarność uważa, że zapisy umożliwiające skorzystanie z PDO powinny obejmować wszystkie grupy zawodowe, a nie tylko administrację i pracowników z likwidowanych miejsc pracy. Sprawa ta będzie przedmiotem dalszych dyskusji po przedstawieniu przez pracodawcę projektu dotyczącego wdrożenia PDO w 2015 r. (ma to nastąpić do końca lutego br.). W sprawie uzgodnienia ze Związkiem regulaminu wynagradzania pracowników wynagradzanych na podstawie Uchwały Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracodawca zadeklarował, że temat ten będzie uregulowany w nowym systemie wynagradzania, nad którym pracuje. Informacje pracodawcy na temat poprawy warunków pracy zostały przekazane SZIK. Mamy nadzieję, że z pomocą zakładowych organizacji związkowych uda nam się zweryfikować wiarygodność tych danych. Postulat wypłacenia zwiększonej nagrody z okazji Święta Kolejarza w 2014 r. został zrealizowany w bardzo ograniczonym zakresie, a szczodrość Zarządu PLK uwidoczniona kilkudziesięcioma złotymi dodanymi do kwoty wynikającej z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy spowodowała, że Związek domaga się wzrostu wielkości opisanej w ZUZP, tak aby ta nagroda była w końcu na godziwym poziomie. Chcąc, by podwyżka wynagrodzeń w 2015 r. została wdrożona na przyzwoitym poziomie, należy zmienić zapisy tzw. Umowy Społecznej, która określa wzrost o 1% powyżej inflacji z poprzedniego roku, co daje obecnie tytuł do wypłaty groszowych podwyżek. Pracodawca zadeklarował podjęcie rozmów na temat podwyżki wynagrodzenia, nie później niż do końca I kwartału 2015 r. Solidarność podtrzymała swoje stanowisko w zakresie wzrostu wynagrodzenia w wysokości 2% powyżej inflacji, jednak nie mniej niż 200 zł. Przypominam, że jeden z postulatów został już zrealizowany, a dotyczył wycofania się Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z powołania Centrum Usług Wspólnych (CUW). Rozmowy dotyczące zrealizowania naszych postulatów będą kontynuowane na następnych spotkaniach. Wiele z nich wkracza w materię układową (ZUZP), co dodatkowo komplikuje ich realizację, gdyż pracodawca pracuje nad uproszczeniem ZUZP, poprzez bardzo nowatorskie dyskusyjne rozwiązania. Henryk Sikora STANOWISKO SKK Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ S, 13 stycznia 2015 r. przyjęło stanowisko ws. poparcia działań górników: Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność w pełni popiera działania protestacyjne górników w obronie miejsc pracy i wyprzedaży majątku narodowego. Rząd RP koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego restrukturyzuje kolejną branżę przez jej likwidację, czego od wielu lat doświadcza także polska kolej. W pełni solidaryzujemy się z górnikami, deklarując udział we wspólnych działaniach w obronie miejsc pracy i przeciw wyprzedaży majątku narodowego oraz protestując przeciwko dalszemu niszczeniu kolejnych branż. Kolejarze w orszaku Na czele Orszaku Trzech Króli w Łodzi, który 6 stycznia br. przeszedł ulicą Kilińskiego, Placem Niepodległości, ulicą Piotrkowską do Archikatedry pw. św. Stanisława Kostki szło jedenastu kolejarzy z Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych. Red. Ilonie i Krzysztofowi Napieralskim słowa wsparcia i serdecznego współczucia po śmierci TEŚCIA i TATY Fot. G. Tomczyk składają koleżanki i koledzy z OZ NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi 5

6 Na Żoliborzu Tegoroczne spotkanie świąteczno-noworoczne Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność odbyło się po raz kolejny na warszawskim Żoliborzu. Rozpoczęła je msza św., którą sprawował ks. Ryszard Marciniak. W słowie do zgromadzonych członków Solidarności przypomniał fragment homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Gdańsku, 12 czerwca 1987 r. Jeden drugiego brzemiona noście to zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w spo- sób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy mówi się: naprzód walka choćby w znaczeniu walki klas to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona noście. Po mszy św. i chwili refleksji przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczestnicy spotkania przeszli do Domu Pielgrzyma Amicus, gdzie odbyło się m.in. wręczenie odznak Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei. Kończący tę część spotkania ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz przypomniał ostatnie wypowiedziane publicznie słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Padły w Bydgoszczy w kościele pw. Polskich Męczenników, 19 października 1984 r.: Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. Mar. PodziękowaNie W czasie tegorocznego spotkania noworocznego SKK NSZZ S miała miejsce nie tylko dekoracja odznakami Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei, ale także wręczenie szczególnego dyplomu-podziękowania. Otrzymał go Franciszek Jagusiak, emerytowany kolejarz z Gliwic, współzałożyciel NSZZ S na tym węźle, w latach osiemdziesiątych wielokrotnie szykanowany za działalność związkową i z tych powodów zwolniony z pracy na szesnaście miesięcy. Przewodniczący Rady SKK NSZZ S, Henryk Grymel napisał: Członkowi NSZZ Solidarność, wspaniałemu Koledze z wyrazami wdzięczności za wieloletnią pracę przy tworzeniu struktur Solidarności, ogromne zaangażowanie w działalność kolejowych struktur Związku, serce i odwagę ofiarowane innym, zapał i czas darowane wspólnemu dobru, któremu na imię Solidarność, z życzeniami zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności. Błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej na każdy dzień. Pan Franciszek nie krył wzruszenia. Radości spotkania dopełniła rozmowa ze związkowcami. Dwóm z nich emeryt 6 z Gliwic przypomniał inne spotkania, o których... dowiedział się dopiero w Amicusie. Miały miejsce wówczas, gdy jako maszynista prowadził pociągi obok domu, w którym mieszkał Piotr Duda i pod oknami nastawni, w której pełnił służbę Stanisław Kokot. Tekst i fot. M. Moczulski

7 Wyróżnieni ni Szyn, członka Komisji Zakładowej i przewodniczcego Zakładowej Komisji Rewizyjnej w Zakladzie Maszyn Torowych w Krakowie. Od 2003 r. przez dwie kolejne kadencje był z ramienia NSZZ,,S ławnikiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Wielokrotnie pomagał członkom naszego Związku w trudnych kwestiach związanych z prawem. Interesuje się historią, socjologią, prawem, muzyką klasyczną i sportem. Po mszy św. sprawowanej w kościele św. Stanisława Kostki i chwili refleksji przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczestnicy spotkania przeszli do Domu Pielgrzyma Amicus. Tam odbyło się wręczenie odznak Zasłużony dla NSZZ Solidarność na Kolei. Aktu tego dokonali przewodniczący KK NSZZ S, Piotr Duda i przewodniczący SKK NSZZ S, Henryk Grymel. Wśród wyróżnionych byli członkowie SZIK NSZZ S. Ewa Zalech Z koleją związana od 1976 r. Członek Solidarności od 1980 r. Od początku aktywnie wspierała ruch solidarnościowy. Szczególnie zaangażowana w sprawy środowiska kolejarskiego. Zawsze stawała w obronie miejsc pracy i godziwego wynagradzania za nią. Uczestniczy w pikietach i manifestacjach naszego Związku. Zaangażowana w prace związkowe przy zmianach regulaminów pracy i wynagradzania, opiniowaniu dokumentów dotyczących reorganizacji na kolei oraz zmian w ZUZP. Uwagi koleżanki przekazywane do wyższych struktur związkowych były wykorzystywane w prowadzonych negocjacjach. Do czasu przejścia na emeryturę działała w Zarządzie Komisji Międzyzakładowej nr 395 NSZZ S w Centrali PLK. Cieszy się dużym uznaniem zarówno w środowisku zawodowym, jak i związkowym. Wierna ideałom solidarnościowym. Swoją postawą zawsze dawała przykład innym. Krzysztof Jeliński Z koleją związany od 1985 r. Członek Solidarności od 1980 r. W strajkach sierpniowych uczestniczył będąc pracownikiem technicznym Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Brał czynny udział w organizowaniu naszego Zwiazku. W okresie stanu wojennego współpracował z kapelanem bydgoskiej,,solidarności, ks. Józefem Kutermakiem. Projektował i budował Groby Pańskie o treściach patriotycznych. Uczestniczył w Mszach za Ojczyznę, po których odbywaly się demonstracje uliczne. Za działalność związkową zwolniony z pracy. Od 1985 r. zatrudniony w PKP. W 1989 r. współreaktywował,,solidarność w Zgrzewalni Szyn w Bydgoszczy. Pelnił funkcje: wiceprzewodniczcego Komisji Zakładowej w DOT w Gdańsku, przewodniczącego Komisji Oddziałowej w Zgrzewal- Piotr Fleischer Z koleją związany od 1980 r. Członek Solidarności od 1980 r. Organizator struktur związkowych w węźle PKP Ostrów Wlkp. W tym czasie ściśle współpracował z pierwszym przewodniczącym NSZZ S węzła Ostrów Wlkp., Jerzym Wesołym. W okresie stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Już w 1982 r. nawiązał kontakty z,,solidarnością Walczącą. Ściśle współpracował z Kornelem Morawieckim. Był kurierem. Przewoził materiały z Wrocławia do Ostrowa Wlkp. W 1989 r. włączył się w odbudowywanie struktur związkowych w węźle PKP Ostrów Wlkp. Wraz z J. Wesołym, Janem Cicharzewskim i Wojciechem Pokusińskim reaktywowali Solidarność na uroczystościach w Lublinie. W kadencji członek Komisji Zakładowej, w kadencji członek Komisji Rewizyjnej. Uczestnik wielu pikiet i manifestacji w obronie praw kolejarzy. Delegat na WZD OZ w latach i na kadencję Gratulując wyróżnionym przewodniczący KK NSZZ S, Piotr Duda wskazał na niezwykłość miejsca, w którym odbywa się uroczystość: To tu przez wiele lat powiedział mieszkał bł. ks. Jerzy Popiełuszko, od 25 sierpnia 2014 r. patron naszego Związku. Sylwetkę kapłana i męczennika przypomniał ks. kanonik Czesław Banaszkiewicz, przyjaciel i wielki orędownik ks. Jerzego. Tekst i fot. Marek Moczulski 7

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Tekst jednolity: Dz.U.2015.192 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul.

Warszawa, 9 lutego 2012 roku. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP Warszawa, ul. TELEKOM TK Telekom spółka z o.o ul. Kijowska 10/I2A, 03-743 Warszawa tel. : -48 22 392 20 00 fax : +48 22 392 20 09 infolinia : 801 022 000 www.tktelekom.pl Zarząd Spółki Warszawa, 9 lutego 2012 roku Federacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:19:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:19:30 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 05:19:30 Numer KRS: 0000130506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53 LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT 1. Wymiana rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi linie nr 1, 131 i 139 oraz wymiana szyn OC wraz

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 241/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT. Warszawa, 14 lutego 2015 r. 00-463 Warszawa ul.podchorążych 38 tel./fax +48 22 523 31 02; +48 502 372 677 mail: skpnszz@wp.pl Przewodniczący Sekcji Krajowej Pożarnictwa NSZZ Solidarność KOMUNIKAT Warszawa, 14 lutego 2015 r. W dniach

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Prawo powszechnie obowiązujące,

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

POJAZDÓW KOLEJOWYCH. zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy:

POJAZDÓW KOLEJOWYCH. zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy: Załącznik do uchwały Nr 1408/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. UMOWA UŻYCZENIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH zawarta dnia... w Krakowie pomiędzy: Województwem Małopolskim z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity UCHWAŁA NR 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami) tekst jednolity Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, działając na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 stycznia 2015 r.

z dnia 21 stycznia 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r.

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r. Ustawa z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r. Nr 90, poz. 844, zmiany: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

nr 3/195 Grudzień 2012

nr 3/195 Grudzień 2012 nr 3/195 Grudzień 2012 Biuletyn informacyjny MOZ NSZZ Solidarność Z.Ch. POLICE SA tylko do użytku wewnętrznego Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014

PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 PLAN PRACY ORAZ TEMATYKA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W DĘBNIE NA ROK 2014 Plan został przyjęty do realizacji w dniu 10 marca 2014 roku Plan jest otwarty DATA cały rok TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto)

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto) LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przebudowa nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 173 Rybnik Sumina, km 7,200 12,272 i tor nr 1, 12,305 13,353

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. Zarząd spółki pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej spółka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. Raport nr 14 /2009 Data: 27 maja 2009 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść: Zarząd Spółki INTERSPORT Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum 1 Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie

POROZUMIENIE. zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie POROZUMIENIE zawarte dnia 16 listopada 2016 r. w Warszawie Porozumienie określa szczegółowe zasady postępowania w sprawach realizacji w roku 2017 Umowy Społecznej 2016-2017, zawartej przez zakładowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

STRAŻY OCHRONY KOLEI

STRAŻY OCHRONY KOLEI Komisja Zakładowa STRAŻY OCHRONY KOLEI Biuletyn informacyjny dla członków organizacji zakładowej i nie tylko nr 8/2010 22 wrzesień 2010 roku Echa obchodów XXX rocznicy W całym kraju, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów,

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów, ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA Rzeszów, 08.02.2013 AGENDA ZEBRANIA Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powołanie nowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. przy kontrasygnacie. - Skarbnika Województwa Lubuskiego

UMOWA UŻYCZENIA. przy kontrasygnacie. - Skarbnika Województwa Lubuskiego Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt UMOWA UŻYCZENIA Nr. zawarta w dniu.r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Główne założenia Programu Dobrowolnych Odejśd (PDO) realizowanego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach

Główne założenia Programu Dobrowolnych Odejśd (PDO) realizowanego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach Główne założenia Programu Dobrowolnych Odejśd (PDO) realizowanego w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2012-2015 1 Cel programu 1. Zapewnienie zachęt finansowych dla pracowników posiadających lub

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury. Dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 179 w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport nr 33 /2008 Data: 31 maja 2008 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd INTERSPORT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku i 2 grudnia 2003 r. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są:

REGULAMIN. Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie. Postanowienia ogólne. Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: REGULAMIN Zasad wynagradzania w Urzędzie Gminy w Radziejowie Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną wynagradzania pracowników samorządowych są: - ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 Warszawa, styczeń 2011 r. www.plk-sa.pl Obszar Warszawskiego Węzła Kolejowego Nowy Dwór Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

LICENCJA. nr WPR/012/2003. na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy

LICENCJA. nr WPR/012/2003. na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy Rzeczpospolita Polska Urząd Transportu Kolejowego LICENCJA nr WPR/012/2003 na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy na podstawie art. 45 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Załącznik do decyzji nr 8/2015 Dyrektora PAN Archiwum w Warszawie z 31 grudnia 2015 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Na podstawie art. 77² Kodeksu pracy zarządzam,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Gospodarka komunalna. Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY OCHRONY KOLEI

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY OCHRONY KOLEI Załącznik do Decyzji Nr /2010 Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia 2010r. REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY OCHRONY KOLEI Na podstawie załącznika

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU BYTOM S.A. 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na podstawie przepisów prawa. 2. W ramach swoich kompetencji Zarząd wykonuje czynności konieczne do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1162/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1162/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 1966-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 1. Załącznik nr 2 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI RADY NADZORCZEJ ORION INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w roku obrotowym 2009. W skład Rady Nadzorczej w trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko LP Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego Świadectwo pracy Uwagi ogólne Charakter dokumentu Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy, z drugiej zaś dostarcza temu drugiemu niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. 02-354 Warszawa ul. Szczęśliwicka 56 tel. 0-795 57 63 81 fax. 0-22 822 32 52 e-mail: biuro@szkoleniakolejowe.pl www.szkoleniakolejowe.pl Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 05.12.2016 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo