NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 17 GRUDNIA 2008 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 17 GRUDNIA 2008 R."

Transkrypt

1 numer 19 (19) 3 grudnia 2008 gazeta bezpłatna ISSN NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 17 GRUDNIA 2008 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE ZAPRASZA NA Obchody 580 rocznicy Konsekracji średzkiej Kolegiaty strona 4 Dzięki uchwale radnych wzrośnie cena wody Ubezpieczenia i ścieków strona 5 Halowe Mistrzostwa Polski w hokeju na trawie strona 13 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Bolesław Spochacz, Środa Wlkp., Ruszkowo 7A tel. (061) , tel./fax ,

2 od redakcji tel Końcówka roku zawsze przy nosi wiele wydarzeń. Niedawno zakoń czy ły się obchody 580 rocznicy Konsekracji średzkiej Kolegiaty, o których można przeczytać na stronie 4. W ostatni czwartek odbyła się sesja Rady Miejskiej. Przebiegła niesłychanie szybko i spokojnie a była dość istotna dla mieszkańców gminy, bowiem radni ustalili stawki podat ków lokalnych na 2009 r. Co może oznaczać podwyżka podatku? Zapra szam na stronę 5. Głos Powiatu Średzkiego postanowił objąć patronatem kilka uroczystości jakie odbędą się w tym miesiącu. Przede wszystkim obchody związane z 90 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które odbędą się w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. Natomiast 24 grudnia zapraszam na żywą Szopkę Bożonarodzeniową i wspólne śpiewanie kolęd, a wszystko rozpocznie się o Zbliża się zima, więc pamiętajmy aby zadbać o naszą skórę. Porady jak to zrobić znajdują się na stronie 10. Jak co roku policjanci i lekarze apelują do wszystkich użytkowników fajerwerków oraz petard o zachowanie szczególnej ostrożności, bo świę ta i Nowy Rok to fajerwerkowy sezon. Miło mi także poinformo wać że Głos Powiatu Średzkiego został głównym patronem medial nym Sekcji Hokeja na Trawie KS,,Polonia Środa Wlkp. Już dzisiaj prezentujemy pierwsze mecze o Halowe Mistrzostwo Polski seniorów. Zapraszam do lektury wersji papierowej oraz internetowej na stronie Redaktor Naczelna Anna Nowak Pogotowie ratunkowe 999, Policja 997, centrala Policja telefon zaufania Straż Pożarna 998, Pogotowie wod. kan. 994 Pogotowie energetyczne Rozdzielnia Gazu Starostwo Powiatowe sekretariat Urząd Miejski sekretariat Straż Miejska , Powiatowa Biblioteka Publiczna Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Środzie Urzędy Gmin: Dominowo Krzykosy Nowe Miasto Zaniemyśl Pow. Urząd Pracy Sąd Rejonowy Urząd Skarbowy MPECWIK Usługi Komunalne Zarząd Dróg Pow Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach tel OSiR Urząd Pocztowy: ul. Dąbrowskiego ul. Poselska PKP PCK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośr. Pomocy Społ Dom Pogodnej Jesieni Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie Abstynentów,,Nowe Życie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Sanepid tel.alarmowy Przychodnia Lekarza Rodzinnego,,Astra- Med Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego LEKMED Lekmed Bis NSZOZ MEDICUS Przychodnia Lekarza Rodzinnego Krzykosy Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego PROXIMUS Postój Taxi w porze nocnej: w niedzielę: ( dyżur pełni Apteka Św. Józefa ) święta: i inne dni wolne od pracy: r. Apteka Św. Józefa, ul. Poselska 18, tel Godziny pracy: pn. pt ; sob ; niedz r. Apteka Pod Złotą Wagą, ul. Dąbrowskiego 39, tel Godziny pracy: pn. pt ; sob r. Apteka Eskulap, ul. Czerwonego Krzyża 2a, tel Godziny pracy: pn. pt ; sob r. Apteka Jagiellońska, ul. Przecznica 2, tel Godziny pracy: pn. pt ; sob r r. Apteka U Złotego Źródła, ul. Plac Armii Poznań 3, tel Godziny pracy: pn. sob Poczta kwiatowa GOTÓWKA 2 numer 19 (19) 2008 gazeta bezpłatna Wydawca: Agencja Reklamowo Wydawnicza, Anna Nowak Biuro Ogłoszeń, ul. Dąbrowskiego 9, Środa Wlkp., tel./fax ; tel: Redaktor Naczelny: Anna Nowak, Redaguje: zespół Skład: Step Grzegorz Sikorski; Druk: Betmor Poligrafia s.c. Poznań. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamó wionych, zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych teks tów i nie od powiada za treść za mieszcza nych reklam. Wzory reklam zastrzeżone, są własnością Wydawcy.

3 Bohaterowie naszych czasów Kiedyś świat był urządzony prosto. Obowiązywały proste zasady i prawa. Morderca mógł się spodziewać tylko jednego właściwego wyroku kary śmierci. Ktoś kto zabił nieumyślnie był sądzony przez sąd i mógł się spodziewać sprawiedliwego wyroku. Jeśli udowodnił przed sądem, że działał w obronie własnej, to zostawał uniewinniony. Większość normalnych ludzi nie protestuje gdy wykonywany jest wyrok kary śmierci na mordercy. Jednak są też tacy, którzy odczytują bezpośrednio V Przykazanie Boskie nie zabijaj i żądają zniesienia kary śmierci. Tymczasem w oryginale to przykazanie brzmiało Nie wolno ci mordować. Piszę to w kontekście akcji służb specjalnych w Bombaju, gdzie terroryści islamscy zamordowali w ostatnich dniach około 200 osób a kilkaset ranili. Jedyną właściwą reakcją władz indyjskich było zabicie terrorystów. Nie negocjowano z ni - mi, nie użalano się nad tym, że może mieli trudne dzieciństwo i dlatego zeszli na złą drogę. Jednym słowem przywrócono porządek w Bombaju eliminując intruzów. Dzięki takiej postawie rządu Indii każdy następny terrorysta, który zaatakuje wie co go czeka. Wie, że z Hindusami się nie negocjuje. Wie, że jeśli podniesie rękę i zabije niewinnych ludzi, to też zginie. Na tym polega prostota zasad i norm. Wszyscy wiedzą co ich czeka, gdy przekroczą prawo. Podobnie twardo postępowała premier Wielkiej Brytanii Lady Margaret Thatcher. Żelazna Dama siłą stłumiła nielegalne strajki górnicze w 1984 r. w Wielkiej Bry tanii. Wcześniej w roku 1981 nie ustąpiła głodującym w wię - zieniu członkom Irlan dz kiej Armii Re pu - blikańskiej (zmarło wte dy 10 więźniów z IRA). Stanowcze postępowanie powoduje, że niektórzy z przestępców mocno się zastanowią zanim zabiją. Innym bohaterem naszych czasów był prezydent USA Ronald Reagan. Konserwatysta i cha ryzmatyczny przywódca swoim konsekwentnym postępowaniem z Imperium Zła, jak nazwał Związek Socjalis tycznych Republik Radzieckich, spowodował jego rozpad. Także jemu zawdzięczają Polacy możliwość wyz wolenia się spod radzieckiej opieki. Nie zapominajmy też o jednym z naj większych autoryte tów moralnych naszych czasów polskim Papieżu Janie Pawle II. To Jego sta nowcze i konsekwentne pielgrzymowanie poruszyło znie wo lone serca i umysły ludzi zza Żelaznej Kurtyny. Okazało się, że można spokojnie żyć w myśl odwiecznych praw natury i norm moralnych. Nie trzeba nam nowej świeckiej tradycji jaką próbowano w nas zaszczepić. Wystarczy nam to, co jest gotowe i w zasięgu ręki od wieków. System wartości oparty na prawdzie i wolności. Jan Paweł II mówił o tym tak: Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę. Wchodzi my w Adwent czas oczekiwania na narodziny Syna Bożego. Narodziny najważniejszego człowieka na świecie Jezusa Chrystusa. Ale o tym w następnym numerze Głosu Powiatu Średzkiego. Filozof Grecki felieton 3

4 wydarzenia OBCHODY 580 ROCZNICY KONSEKRACJI ŚREDZKIEJ KOLEGIATY W sobotę 22 listopada o godzinie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w asyście księży pochodzących z parafii kolegiackiej, byłych wikariuszy. W czasie mszy poświęcony został odnowiony ołtarz oraz tablica ku pamięci ks. prałata J. Krajewskiego, ufundowana przez średzkie Strzeleckie Bractwo Kurkowe. Wieczorem w Kolegiacie odbyło się widowisko,,światło i dźwięk na motywach książki B. Urbańskiej,,Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej. tel W piątek 21 listopada w Kolegiacie odbył się spektakl według dramatu Karola Wojtyły,,Brat naszego Boga. Bohaterem jest Adam Chmielowski brat Albert ( ), malarz, który przeżywa franciszkański przełom: zrywa ze sztuką, do swojej pracowni zaprasza nędzarzy, tworzy dobroczynny zakon. W widowisku wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych ze Środy Wlkp. Spotkanie kończące obchody 580 rocznicy Konsekracji średzkiej Kolegiaty. Ks. prałat Aleksander Rawecki oraz dyr. Zespołu Szkół Za - wodowych dziękują za okazaną pomoc w przygotowaniu wszystkich uroczystości. Miłym akcentem była płyta podarowana zebranym gościom przez M. Ardelliego, na której uwieczniono widowisko,,światło i dźwięk. Organizatorkami widowisk były nauczycielki: Anna Leporowska oraz Barbara Gierczyńska. W spek - taklu wziął udział także chór kolegiacki. Pomocy w nagłośnieniu i oświetleniu udzie lił Ośrodek Kultury. AN 4

5 Przewodniczący Rad Gmin Środa Wielkopolska, Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto n/wartą, Zaniemyśl oraz Rady Powiatu Średzkiego zapraszają wszystkich zainteresowanych na wspólną uroczystą sesję z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, która odbę dzie się 4 grudnia 2008 roku o godz. 17:00 w sali Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 30, z nastę - pującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Recital fortepianowy w wykonaniu Grzegorza Rudnego. 3. Referat wygłoszony przez Pana prof. dr hab. Janusza Karwata na temat: Środa w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918/ Referat wygłoszony przez Pana mgr Jarosława Łuczaka na temat: Dzieje Chorągwi I Kompanii Średzkiej. 5. Część artystyczna. 6. Zakończenie. źródło: Wielkopolski Oddział Tereno - wego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz nictwa w Poznaniu i Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskie informują, iż w dniach 24 i 31 grudnia otwarte akcje poboru krwi nie odbędą się. Wszystkich zainteresowanych oddaniem krwi w grudniu br. zapraszamy do jej oddawania w dniach 3, 10, i 17 grudnia 2008 r. oraz w nowym roku w każdą środę począwszy od 7 stycznia 2009 r. Ambulans do pobierania krwi KOMAR jest ustawiany na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5. Wszyscy chętni do oddania krwi są rejestrowani w każdą środę w godzinach od 8.30 do w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, parter pok Serdecznie zapraszamy. źródło: Sesja Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Dzięki uchwale radnych wzrośnie cena wody i ścieków 27 listopada 2008 r. w Ośrodku Kultury odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęła się o godzinie a zakończyła około Sesja przebiegała wyjątkowo szybko mimo, iż było do podjęcia 26 uchwał. Prawdopodobnie spowodowała to transmisja meczu pucharowego Lecha Poznań. Ważną dla wszystkich mieszkańców Środy była uchwała podatkowa. Radni ustalili stawki podatku od nieruchomości na rok Większość radnych była za znaczącą zmianą stawki rocznej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m. kw. powierzchni użytkowej z 13,49 zł (rok 2008) na 15,49 zł. Co prawda radny opozycji P. Owczarzak zgłosił wnioski o obniżenie lub pozostawienie stawek na poziomie roku 2008 lecz te poprawki nie przeszły. W tekście uchwały pojawiła się również propozycja objęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 1% podatkiem od nie - ru chomości. Co może oznaczać podwyżka podatków w naszej gminie? Otóż fir - momprodukcyjnym czy usługowym wzrosną koszty związane z prowadzeniem dzia łalności gospodarczej. A co za tym idzie wzrosną ceny za produkty i usługi. Każdy przedsiębiorca już dziś liczy koszty jakie może ponieść w przyszłym roku. Oprócz prywatnych firm mamy także w Środzie Wlkp. dwie spółki komunalne, których Żywa Szopka Bożonarodzeniowa na Starym Rynku Już niebawem rozpocznie się budowa Szopki Bożonarodze nio - wej. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia jest pan Leszek Przybecki, który posta nowił w dniu 24 grudnia o godz zorganizować uroczystość o cha rakterze religijno-charytatywnym dla rodzin ubogich, wielodzietnych, osób samotnych oraz dla wszystkich mieszkańców mias ta. Zamysłem pana Leszka jest by w ten niepowtarzalny wieczór zintegrować lokalne społeczeństwo, by móc razem pośpiewać kolędy, podzielić się chlebem upieczonym przez okoliczne piekar nie oraz wielkim tortem symbolizującym Dekalog Mojżeszowy. Całą inicjatywę wsparł burmistrz Wojciech Ziętkowski, starosta Piotr Piekarski oraz ks. Prałat Wojciech Rawecki. a także: Przybeccy sp. z o.o., Stowarzyszenie pomocy bliźniemu Mar-Kot, Dyrektor Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp., Biuro Architekto niczne E. Gauzy. Pomoc swoją udzielą także: architekt Przemysław Zalesiński, Tartak Adriana Rogackiego, ZPU Autonadwozia, Powiatowy Urząd Pracy, Piekarnia Kowalewscy, Piekarnia Piszczatowscy, Średzka Mleczarnia,,Jana, Firma cateringowa Marii Prusak, Gumar, Ochotnicza Straż Pożarna, Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek, ZPOW Środa Wlkp. Zobaczymy w szopce żywe postacie i zwierzęta. W ten wyjątkowy wieczór kolędy przygrywać będzie Orkiestra OSP w Środzie, dzieci z Domu Kultury zaprezentują jasełka. Pan Leszek Przybecki apeluje do wszystkich chętnych, którzy są gotowi pomóc w tym dziele. Każde wsparcie jest potrzebne, tym bardziej że zaplanowano roz danie paczek żywnościowych najuboższym rodzinom oraz wspól - ną wieczerze wigilijną. Kontakt: tel AN właścicielem jest Gmina Środa Wielkopolska, a funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski. Chodzi tu o Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji (MPECWiK) oraz Usługi Komunalne. W związku z objęciem urządzeń wod- kan podatkiem musimy się liczyć z tym, że cena wody i ścieków wzrośnie. Do tej pory radni przytomnie zwalniali te urzą dzenia z podatku, aby nie generować kosztów spółce MPECWiK. Było to o tyle rozsądne, że i tak Gmina jako właściciel przekazywała Spółce pieniądze na pilne inwestycje. Sama Spółka niewiele mogła inwestować, gdyż większość środków przekazywała na spłatę pożyczek. Niestety żaden z radnych nie poruszył tematu wpływu obciążenia Spółki podatkiem na cenę wody i ścieków w naszej Gminie. Czyżby aż tak spieszono się na mecz? Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że cena wody i ścieków może wzrosnąć w przyszłym roku nawet o złotówkę. Radni podjęli też uchwałę w sprawie nadania medalu,,ad valorem panu Tadeuszowi Pateckiemu oraz Społecznemu Komitetowi Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Anna Nowak wydarzenia 5

6 wydarzenia tel ZANIEMYŚL Gmina Zaniemyśl aplikuje o środki W dniu roku Gmina Zaniemyśl złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pt. Remont i przebudowa drogi gminnej Winna Łękno na odcinku 1853 mb Jest to ostatni pozostały do wykonania odcinek łączący miejscowości Winna i Łękno. Projekt obejmuje: budowę drogi z betonu asfaltowego o szerokościach od 4,00 m do 6,00 m, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, razem 8.018,03 m2; chodniki z kostki betonowej na pow. 713,20 m2; wjazdy na nieruchomości i miejsca postojowe z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm o pow. 892,40 m2; na odcinku długości 330 mb pobudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 400 mm z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych poprzez 16 szt. kratek ściekowych połączonych rurami PCV fi 200 mm do sieci kanalizacji deszczowej. Projekt realizowany będzie z udziałem dwóch partnerów, z którymi Gmina podpisała stosowną umowę. Wnioskowana kwota dofinansowania to ,00 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od przyznania dotacji, w przypadku jej braku prawdopodobnie realizowa na będzie w kolejnych latach i w eta - pach. źródło: KRZYKOSY Wieczór poezji śpiewanej Piękny śpiew, wzruszenie, bisy! 14 listopada w auli Zespół Szkół w Krzykosach zgroma dzili się mi - łośnicy poezji Edwarda Sta chury (samotnego poety-wędrowca, który z chlebakiem i piórem prze mierzał Polskę). Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba... Tak brzmiało motto występu grupy wokalnej GAMA prowadzonej przez Annę Becela. W ze spole od kilku lat śpie wają uczennice i absolwentki Zes połu Szkół w Krzykosach. Re fleksyjnym tekstem Wę drówką jedną życie jest czło wieka... rozpoczął się ten niezwykle udany program. Popłynął piękny przejmujący śpiew z towarzy szeniem gitar. Szczegól - ne wra żenie zrobiły na wszystkich piosenki: Z nim będziesz szczęśliwsza, Gloria, czy Jest już za późno. Zespół zakończył swój występ podniosłym utworem Sanctus. Były to dwie godziny autentycznych wzruszeń. Słuchacze owacjami na sto jąco dzięko wali za koncert. Nie obyło się bez bisów. PRZEDSTAWIENIE POETYCKO-MUZYCZNE Z OKAZJI 60 LECIA ŚMIERCI ks. EWARYSTA NAWROWSKIEGO Ku blaskom 16 listopada w GOKiR w Zaniemyślu, Jerzy Skarbecki, reży - ser przedstawienia poetyckomuzycznego Ku blaskom wg twórczości ks. Ewarysta Nawrow skiego, realizowanego przy współpracy Aliny Stulpy i Bernarda Tłoka wita gości. W rolę sceniczną ks. E. Nawrow skiego wcielił się wikariusz ks. Andrzej Pajzderski. Oprawę muzyczną z pieśniami autorstwa ks. Nawrowskiego stwo - rzył chór Laudate Dominum pod batutą Bernarda Tłoka i Moniki Mroczkowskiej. Pozostałe osoby występujące w wido wisku to: Aleksandra Suchora, Łukasz Wujek, Sławo mir Talarczyk, An - dżelika Kamiń ska, Albert Piotrowski, Zuzanna Musielak, Katarzyna Gomułkiewicz, Piotr Wojtysiak, Joanna Zawadzka, Maciej Płóciennik, Jakub Mieloch, Kalina Grzelak, Katarzyna Stępa, Patrycja Siejak, Renata Malesza, Agnieszka Kalisz, Maria Talarczyk,Małgorzata Musielak. Muzycy z ogniska: Martyna Tłok, Karolina Szał, Klaudia Popielska, Daria Jóźwiak, Dominik Płatek. AN 6

7 Od 20 do 26 listopada w Zespole Szkół Zawodowych w Śro dzie Wlkp. odbył się,,tydzień kultury. Jest to cyklicz na impre za odbywająca się od 1995r. W ciągu siedmiu dni w szkole odbyło się wiele spotkań z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie mieli możliwość uzyskania wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw przedsiębiorczych. Żyj mądrzej Zorganizowano wiele konkursów dla uczniów: Savoir-vivre, wiedzy o regionie, bohater literacki różnych kultur, geograficzny, biologiczny, mały konkurs gastronomiczny, prawa i obowiązki obywatela w społeczeństwie, drogi Polski do niepodległości, ortograficzny, z prawem na ty, ekologiczny, wiedzy o kulturze żydowskiej, mam talent. Inne imprezy Tygodnia Kultury to: Przedstawienie Droga Polski do niepodległości, wycieczki do: Domu Pogodnej Jesieni, PCPR, udział w przedstawieniu w Domu Kultury, wystawa w bibliotece szkolnej Ludzka kultura jest niczym tęcza, gazetki: nieznajomość prawa szkodzi, rzuć palenie razem z nami, jak się ubierać do szkoły, profilaktyka HIV/ AIDS ze szkolnymi liderami zdrowia, biblioterapia, zajęcia pod hasłem Uzależnieniom nie, szkolny halowy turniej piłki nożnej, pokazy Z fizyką na ty, pokaz interdyscyplinarny Akustyka biologia socjologia, w ramach SAF-u projekcja Skrzypka na dachu, Szkolny Dzień Przedsiębiorczości obchodzony w ramach Światowego Tygodnia Przed siębiorczości, obcho - dy Dnia Życzliwości i Dnia Pierniczka, dzień młodej gastronomii rozpoznawanie potraw i zapachów, nakrywanie stołu wigilijnego, zajęcia: jak gotują handlowcy, jak gotują elektrycy? Dyżurni Tygodnia Kul - tury: Klasa 1THG, 2EA, 2THL, 2TG, 3TG AN PODZIĘKOWANIE Dyrekcja i Organizatorzy XIV Tygodnia Kultury odbywającego się w Ze - spole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp., w dniach listopada 2008 roku bardzo serdecznie dziękują wszystkim goś - ciom, którzy zechcieli poświęcić swój czas i spotkali się z naszą młodzieżą. 90 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego Festiwal Patriotyzmu POMOST historii Już w grudniu w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. rozpocznie się cykl uroczystości związanych z upamiętnieniem powstańców wielkopolskich. Ce lem jest stworzenie POMOSTU historii między przeszłością a teraźniejszością. Do 1 grud - nia uczniowie oddawali plakaty o tematyce patriotycznej, jutro 4 grudnia będzie ogłoszenie wyników konkursu plastycznego. Wyniki podamy w kolej nym wydaniu Głosu Powiatu Średzkiego. 10 grudnia trzech reprezentantów Liceum Ogólnokształcącego jedzie na konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej organizowany przez Kuratora Oświaty oraz ODN w Poznaniu. W ostatnim tygodniu grudnia w szkole powstanie wystawa historyczna (opiekunowie historycy) dokumentująca i upamiętniająca udział średzian w Powstaniu Wielkopolskim. Do 19 grudnia uczniowie w ramach zajęć z wiedzy o kulturze przy gotowują prezentacje multimedialne na temat Powstania Wielkopolskiego. 19 grudnia uroczyste obchody Dnia Patrona Akademia przygotowana przez Panie Mariannę Kubiak historyka oraz Beatę Wojciechowską polonistkę. Na akademii pokazanie zostanie spektakl przygotowywany od września przez młodzież szkolną. 27 grudnia w Kolegiacie te same panie wraz z uczniami przedstawią fragment spektaklu szkolnego dla mieszkańców miasta. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na łamach gazety. AN Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp. im. Powstańców Wielkopolskich 6 czerwca 1986 roku szkole nadano imię Powstańców Wielkopolskich oraz wręczono sztandar. Ogłoszono uroczyście, że odtąd szkoła nosi nazwę: Liceum Ogólnokształcące im. Po - w stańców Wielkopolskich w Śro - dzie Wlkp.. Na froncie szkoły wmurowano granitową tablicę. Widnieje na niej Krzyż Powstańczy oraz na - pis Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. wydarzenia Poniżej tablica pamiątkowa ku czci profesorów i uczniów, ofiar II wojny światowej. Z inicjatywą nadania szkole imie nia Powstańców Wielkopolskich wystąpił Związek Bo - jowników o Wolność i Demokrację. Przygotowania trwały 2 lata. źródło: 7

8 wydarzenia tel Niegrzeczne Dzieci dostały Grand Prix W dniach listopada 2008, w Środzie Wlkp. odbył V Wielkopolski Jesienny Konkurs Teatrów Młodzieżowych Melpomena Przez trzy dni młodzi pasjonaci te atru próbowali swych sił na deskach sceny w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej. Przedstawienia przygotowane przez amatorskie zespoły teatralne były na bardzo wysokim poziomie. Jury obra dowało do późnej nocy dyskutując o 12 obejrzanych spektaklach. Zespoły konkurowały o nagrodę Grand Prix - piękną statuetkę dzieła poznańskiego plastyka Stanisława Lebiedzia, która ostatecznie przypadła grupie teatralnej NIEGRZECZNE DZIECI z Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las za przedstawienie Identyczność Pierwsze miejsce zdobył teatr R-11 z Kalisza, drugie zdobył Zespół Teatralny Incognito z Zespołu Szkół w Przedczu, a trzecie teatr Debiut z Zespołu Szkół w Przykonie. Jury przyznało także wiele nagród aktorskich, m.in. dla Agnieszki Kaźmierczak ze średzkiego Teatru IT, Podczas tegorocznej Melpomeny uczestnicy zostali zaskoczeni dwoma muzycznymi niespodziankami w piątek Ośrodek Kultury przedstawił im fragment z programu artys - tycznego TRUPPARTY a w sobotę członek jury pan Wojciech Gęsicki zaprosił ich na mini recital. Obie propozycje spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony uczestników Melpomeny. W niedzielę teatr OSOBNO zaprosił uczestników na happening a przed wręczeniem nagród odbył się koncert pana Andrzeja Ciborskiego pt. Krajobraz.... Organizatorami V Melpomeny są Wojewódzka Bi - bliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Ośrodkowi Kultury w Środzie Wielkopolskiej. kk I Międzynarodowy Festiwal Chórów Młodzieżowych AMA LA MUSICA to inicjatywa nietypowa w naszym mieście. Innowacyjna i rozwojowa zarówno dla uczestników festiwalu jak i dla mieszkańców całego regionu. Odbędzie się w Środzie w dniach czerwca Głównym celem organizatorów jest promowanie wśród szerokiej publiczności muzyki klasycznej oraz konfrontację muzyczną młodzieżowych chórów nie tylko z Polski ale i Europy. Do udziału zostały zaproszone, poza chórami z terenu kraju, młodzieżowe chóry z miast partnerskich Środy Wielkopolskiej (Niemcy, Francja, Czechy). Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na terenie miasta, powiatu a nawet województwa to doskonały sposób na zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców, stworzenie wa runków konfrontacji chórów młodzieżowych z całej Europy. Pomysł spotkał się z pełną aprobatą ze strony władz miasta i powiatu. W trakcie trwania imprezy zostanie zorganizowane Miasteczko Festiwalowe otwarte dla wszystkich chętnych gości i uczestników Festiwalu. W ofercie Miasteczka znajdą się takie atrakcje jak: warsztaty muzyczne dla dzieci prowadzone przez wolontariuszy, budowa instrumentów mu - zycz nych o ogromnych rozmiarach, wykłady dla publiczności na temat muzyki chóralnej. Występy chórów oceniać będzie 5-osobowe jury. Przewodniczącym będzie prof. Przemysław Pałka z Akademii Muzycznej w Poznaniu z Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. W czasie festiwalu odbędą się warsztaty dla dyrygentów i chórzystów. Dyrektorem konkursu jest Marta Łuczak dyrygentka chóru młodzieżowego Ama La Musica ze Środy Wlkp. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Umysłowych Ścieżek STRUŚ. Już teraz zapraszamy na festiwal. kk Wróć bez HIV W związku z realizowaną Kampanią społeczną Wróć bez HIV na terenie powiatu średzkiego przeprowadzono etap powiatowy konkursu wojewódzkiego dla uczniów szkół gimnazjalnych pod hasłem: HIV/AIDS nie zna granic. Organizatorami konkursu były: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Środzie Wlkp. Zadaniem konkursowym było wykonanie przez młodzież tematycznego komiksu. Autorzy prac mieli zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się tematyką HIV/ AIDS, poprzez zobrazowanie zagadnień z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Na naszej stronie znajduje się regulamin konkursu. Do etapu powiatowego wpłynęły 3 prace z dwóch gimnazjów. Wszystkie prace spełniły wymogi formalne regulaminu konkursu. Laureatami etapu powiatowego zostały: I miejsce zajęła praca Natalii Nowak z Gimnazjum Nr 2 w Środzie Wlkp, a miejsce II i III zajęły odpowiednio prace: Magdaleny Jakubowskiej i Alicji Sobczak, obie z Gimnazjum w Nowym Mieście. Praca Natalii Nowak brała udział w etapie finałowym konkursu. Finał konkursu odbył się 20 listopada 2008r. w Multikinie w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział laureaci etapu powiatowego, opiekunowie: Anna Dolata z Gimnazjum Nr 2 w Środzie Wlkp., Izabela Kuderczak z Gimnazjum w Nowym Mieście i Anna Mendyka z PSSE w Środzie Wlkp. Jury kon kursu podkreślało, że poziom prac był wysoki i wyrównany. Przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Praca naszej laureatki nie znalazła się w gronie nagrodzonych, jednak cała trójka uczestników etapu powiatowego otrzymała upominki. źródło Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 8

9 Jak udekorować dom na Święta Bożego Narodzenia? Święta Bożonarodzeniowe są okazją, jedną z nielicznych w roku, aby nadać swojemu mieszkaniu świąteczny wygląd i podniosłą atmosferę. Możemy sprawić aby dom przemienił się szybko, łatwo w świąteczną krainę magii i czarów. Stroiki świąteczne doskonale upiększają nasze mieszkania, świąteczne wianki na drzwiach wejściowych, świeczniki ze świeczkami, lub świece z różnymi motywami świątecznymi nadadzą one ciepła w pokoju. Taką magię świąt spotkamy w kwiaciarni,,magia Kwiatów. Niżej prezentujemy w wykonaniu samej właścicielki piękne dekoracje świąteczne. Yasumi piękno i zdrowie dla Ciebie Nowością jest Wibracyjny Spalacz Tłuszczu Drem Healther. Doskonała broń do walki z nad wagą, poprawą stanu zdrowia, ujędrniania i modelowania ciała bez wysiłku fizycznego! Lifting twarzy, redukcja zmarszczek, cellulitu Instytut oferuje także inne zabiegi kosmetyczne, masa że, a wszystko to w miłej, intymnej atmosferze. Nie trzeba wydawać fortuny by zafundować sobie odrobinę przyjemności dla ciała i zmysłów. Wszystkie zabiegi są w cenach konkurencyjnych na średzkim rynku. Warto przyjść i przekonać się na u. Topolską 2. AN 1 grudnia otwarto w Środzie Wlkp. nowoczesny Instytut Zdrowia i Urody. Nowoczesne kosmetyki uroda moda styl 9

10 uroda moda styl tel UBEZPIECZENIA Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest przewidzianą prawem instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych. Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wy płacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: za szkody na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w oko licznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej lub rolnika, w przypadku nie ustale - nia tożsamości sprawcy, za szkodę na mieniu i osobie, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dodatkowo UFG zaspokaja roszczenia osób uprawnionych w przy - padku ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, którego byli klientami. Dotyczy to roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników, oraz z tytułu umów ubezpieczenia na życie w wysokości 50% wierzytelności (nie więcej jednak niż kwota będąca równowartością w złotych 30 tys. EUR). Przy czym roszczeń tych nie należy kiero - wać bezpośrednio do UFG, ale do dowolnego towarzystwa ubezpieczeń. Środki na działanie UFG, w szczególności przeznaczone na zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania lub świadczenia, pochodzą z: wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń objętych gwarancją UFG, dochodów z lokat środków UFG, wpływów z kar nałożonych na osoby, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, wpłat towarzystw ubezpieczeń na życie, w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z ubezpieczycieli życiowych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Prezes Elżbieta Turkowska-Tyrluk ul. Płocka 9/ Warszawa Tel Fax lub URODA MODA STYL Zimowa pielęgnacja skóry Na dworze zimno i wietrznie, w mieszkaniu gorąco i sucho. Skóra nie jest tym zachwycona. Warto jej pomóc przetrwać te trudne miesiące, gdy czynniki zewnętrzne stają się groźnym rywalem dla zdrowia i urody. Aby jak najdłużej cieszyć się jej pięknem, nie mo - żemy zaprzestać intensywnej pielęgnacji w najzimniejszych miesiącach. Pora pożegnać się z letnim kremem nawilżającym. Zimą skóra twojej twarzy potrzebuje cieplejszej warstewki. Wychodząc zimą na zewnątrz wystawiamy skórę twarzy na wiatr, mróz i ostre słońce. Szybko widać efekty ich działania. Nasza twarz przypomina pomidor, piecze i jest ściągnięta. Pod wpływem zimna wolniej pracują gruczoły łojowe, a to sprawia, że tłuszczowy płaszcz ochronny skóry staje się cieńszy, a ona sama traci elastyczność. Zbyt długie przebywaniu na mrozie, bez odpowiedniego zabezpieczenia skóry powoduje jej podrażnienia, wysuszenie i odmrożenia. Ale nie sam mróz o tej porze roku jest najgroźniejszy dla naszej cery. To przede wszystkim wahania temperatur z zimnego powietrza przechodzimy od razu do ciepłego pomieszczenia. Bez odpowiedniej pielęgnacji uporczywe pieczenie i łuszczenie się naskórka szybko da nam się we znaki. Co zrobić w domu? Podstawą pielęgnacji domowej w tym okresie jest odpowiednia zrównoważona dieta bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe. Kilka łyżek oliwy z oliwek do sałatki pomoże skórze zachować elastyczność. Unikajmy też długich,gorących kąpieli. Zimą trudno je całkowicie wyeliminować, ale skróćmy chociaż czas przesiadywania w wannie. Jaki krem wybrać? Odpowiedni krem na zimę to krem odżywczo-ochronny, z filtrami przeciwsłonecznymi, o faktorze SPF 15 lub wyższym. Powinien mieć gęstszą niż krem nawilżający konsystencję, a co za tym idzie większą ilość substancji natłuszczających. Odpowiedni będzie więc krem półtłusty lub tłusty, w zależności od typu twojej cery. Ubierzmy skórę na cebulkę, cięższy podkład, najlepiej w kremie, przykryjmy skórę sypkim pudrem. Jakie zabiegi w salonie kosmetycznym? Proponuję markowe zabiegi BABOR z linii SKIN CARE SYSTEM GOLD to profesjonalne nowoczes ne kosmetyki, dzięki którym Twoja skóra zachowa równowagę i zdrowy wygląd. Moje Klientki w tym okresie, bar dzo chwalą sobie szczególnie dwa zabiegi: CALMING SENSITIVE: delikatnie pielęgnuje i zapewnia ochronę skórze wrażliwej oraz ADVANCED BIOGEN: regeneruje skórę wymagającą i zmęczoną. Warto zatroszczyć się o naszą skórę, bo mamy ją tylko jedną. Nagrodą będzie młody, zdrowy i promien ny wygląd na długie lata, a to przecież marzenie każdej z nas. W następnym artykule Opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego. 10

11 KOMUNIKAT Jan Buczkowski radny powiatowy Platformy Obywatelskiej zaprasza mieszkańców powiatu średzkiego na dyżur w każdy poniedziałek w godz w Biurze Poselskim PO. Środa Wlkp., ul. Dąbrowskiego 9 IIp. Uwaga studenci! Jesteś studentem? Chciałbyś nabyć doświadczenia w dziale redakcyjnym? Minęło ponad pół roku odkąd gazeta jest na rynku. Tutaj nie ma mowy o parzeniu kawy, czy segregowaniu dokumentów jak ma to często miejsce w innych redakcjach. Na praktyki zapraszamy tych, którzy naprawdę chcą się sprawdzić w kreatywnej dziennikarskiej pracy. Praktykantom dajemy także wolną rękę przy doborze tematów oraz formy materiałów. Możecie pisać reportaże, newsy, tworzyć fotorelacje. Zapraszam studentów wszystkich kierunków, którzy chcą uzyskać dokument, zaświadczający o odbyciu praktyk. Dokument uzyskany po praktykach z pewnością pomoże w dalszej karierze zawodowej, a kto wie, może zaproponujemy Ci pozostanie z nami na dłużej... Chętnych prosimy o wysyłanie swojego zgłoszenia w postaci CV, na adres mailowy: Sprzedaż Sprzedam roletki materiałowe róż - ne kolory, tanio. tel.: Sprzedam szczeniaki Golden-Retriever, 10-tygodniowe, biszkopto we, po rodowitej matce, bardzo przyjazne dla dzieci. tel Sprzedam Nokię 5200 cena 200 zł. tel.: Sprzedam Nokię 6070 cena 100 zł. tel.: Sprzedam dwuletniego cocker spa - niela. tel.: Sprzedam komputer Anthentic 2566 MB, CD ROM z monitorem, klawiaturą i głośnikami. Cena do uzgodnienia. tel.: Sprzedam nowe okna PCV kolor biały: szyba K 1,0 szerokość 144x 109 cena za sztukę 490, szerokość 50x117 cena za sztukę 200. tel.: Sprzedam zestaw mebli młodzieżowych (biurka, tapczan 1-osobowy, kominek) w bardzo dobrym stanie. tel.: Tanio sprzedam dwa fotele, ciemny brąz. Dowóz na terenie Środy Gratis. tel.: Sprzedam owczarki niemieckie (bez rodowodu) tel.: Szczeniaki dwumiesięczne. Praca Poszukuję dodatkowej pracy. tel. kontaktowy Przyjmę do pracy stolarzy do przyuczenia. tel.: , Usługi Szybko i tanio założę panele. tel Mieszkania, nieruchomości, lokale, działki Sprzedam zadbane dwupokojowe mieszkanie 48 m 2 w Poznaniu (Grunwald) tel.: Sprzedam działki budowlane Koszuty. tel.: Sprzedam dom 85 m 2 w Środzie Wlkp. w centrum. tel.: Kupię działkę, dom, mieszkanie, BON Mężyńscy, tel Dwa pokoje 46m 2 w Stargardzie Szczecińskim zamienię na podobne w Środzie Wlkp. Domek w Stargardzie Szczecińskim zamienię na domek w Środzie Wlkp. tel.: , Sprzedam mały domek w Środzie 85m 2 po remoncie w centrum cena do uzgodnienia. Środa Wlkp. ul. Górki 2d Grunt rolny pod zabudowę sprzedam, 4 ha Parzew koło Żerkowa. tel.: Grunt rolny sprzedam na siedlisko, Łobzowiec 4,3 ha (1,6 ha las). tel.: Sprzedam grunt rolny w Cielczy na siedlisko 1,5 ha pod zabudowę. tel.: , Motoryzacja Sprzedam Renault Scenic 2001 r., 1,9 DCi, bogate wyposażenie. Cena zł. tel.: Sprzedam opony zimowe 175/70 R 13. tel.: Sprzedam felgi stalowe,,13 do Suzuki SWIFT oraz dwie opony zi - mowe,,13. TANIO. tel.: Kupie opony zimowe,,14 rozmiar 185/60 cena do 40 zł za sztukę. tel.: Kupię Kupie beczki plastikowe, zbiornik na wodę 1000 l (na palecie) tel.: Stare przedwojenne ordery, odznaczenia kupię. tel.: Stare pocztówki ze Środy i okolic kupię. tel.: Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofon, militaria. Przyjadę. tel.: Matrymonialne Wolna, 65 lat pozna miłego, kulturalnego Pana na stałe. tel.: ogłoszenia 11

12 sport tel Concordia Murowana Goślina Polonia Środa 0:5 KOSZYKÓWKA Pucharowy awans W sobotę 17 listopada zespół średzkiej Polonii rozegrał mecz V rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu, definitywnie kończąc swoje rozgrywki w tym roku. Przeciwnikiem naszych dzielnych chłopaków był zespół Concordii Murowana Goślina, a wyjazd okazał się bardzo udany. Polonia Środa pokonała swoich rywali 5:0 Początek spotkania pokazał, że to poloniści są zespołem lepszym, a wynik spotkania otworzył w siódmej minucie Marcin Duchała i było 1:0. Po objęciu prowadzenia nasi piłkarze stworzyli sobie jeszcze kilka dogodnych sytuacji bramkowych, jednak wynik do przerwy nie uległ zmianie. Następne 45 minut W pierwszych minutach drugiej połowy gospodarze przystąpili do zdecydowanych ataków za co zostali bardzo szybko i skutecznie skarceni. W 47 minucie po składnej akcji wynik spotkania na 2:0 podwyższył nie kto inny, jak M. Duchała, który popisał się jeszcze dwoma kolejnymi trafieniami (57 i 60 min.). Po godzinie gry średzka Polonia prowadziła 4:0. W tej sytuacji przeciwnik nie podjął już walki, średnianie kontrolowali grę na boisku, a wynik spotkania ustalił Mikołaj Michalak, który piątego gola zdobył w 90 minucie. To zwycięstwo daje Polonii awans do kolejnej rundy rozgrywek, która rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Będziemy czekać z niecierpliwością. em Polonia: Szkudlarek, Lepczyński, Michalak, Grześkowiak, Łopatka, Siwek (71 Garcon), Dłużyk (62 Ratajczak), Wiśniewski, Mrowiński (46 P. Przyby - łek), Lasek (71 Krajewski), Duchała. Koszykarskie plusy W ostatni weekend rozpoczęły się rozgrywki Średzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki Kobiet i Mężczyzn. W sobotę na parkiet hali średzkiego LO wybiegły panie- było bardzo ciekawie. W pierwszym meczy pomiędzy UKS Basket Ogólniak a Kłeckiem zwycięstwo zanotowały średzianki, które wygrały 47:15. W drugim spotkaniu na przeciwko siebie stanęły ekipy Salosu Dobieszczyzna i Absolwentek Środa. Tutaj lepsze były dziewczęta ze Środy wygrywając 42:21, a TS Basket Gniezno pokonał Kórnik 47:17. Następnego dnia- czyli w niedzielę. Do rywalizacji przystąpili panowie. Drużyna Salosu Dobieszczyzna wysoko uległa Rejsowi 50:112, UKS Basket Ogólniak przegrał z Impulsem Środa 27:71, a Poziomki pokonały Walczak Parkieciarnia Książ 52:46. em HALOWA PIŁKA NOŻNA SIATKÓWKA Zmiana lidera W niedziele 30 listopada rozegrano ósmą kolejkę Średzkiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Po tej niedzieli doszło do zmiany na fotelu lidera. Z trzeciego miejsca awans na pierwsze zanotował zespół Agro, który pokonał Verkap 7:2. Na drugie miejsce w tabeli z czwarte go awansowała drużyna Drink-Team, która pokonała Orły Piwni czanka 10:2, Na szczególną uwagę zasłu guje pierwsze zwycięstwo AC POmy, który pokonał Perfekt Komplex 7:3. Drugim zespołem do tej pory bez wygranej była drużyna FC Oli Boys. Boysi wygrali z Kupcem Średzkim 2:1. W pozostałych meczach FC Środa zremisował z Albatrosami 4:4, drugi remis zanotowały drużyny Aquaform i Brygada Banici, którzy za koń czyli swój mecz wynikiem 6:6. Wysoko wygrał Solaris Bus poko nując Omnitel 9:2. Ta kolejka była bardzo ciekawa i peł na niespodzianek (zmiana na pozycji lidera), czy też wygrana chłopaków z AC POmy i FC Oli Boys. em Turniej Niepodległości cz. II Po zakończonym turnieju młodziczek w kolejnych dwóch dniach na parkiet wyszły ich młodsze koleżanki, które rozegrały Turniej minisiatkówki. Do zawodów średzki UKS Środa wystawił pięć drużyn klas piątych i dwie klas szóstych. Klasy piąte W tej kategorii wiekowej dziewczęta grały w zespołach trzy osobowych, a nasze reprezentantki spisały się znakomicie! a konkurencja była bardzo duża. Nasz najlepszy zespół UKS Środa I awansował do grupy finałowej i walczył o zwycięstwo w całym Turnieju. Podopieczne trenerki Karoliny Staszak zagrały bardzo ambitnie, jednak po podliczeniu punktacji okazało się, że ostatecznie musiały zadowolić się drugim miejscem i srebrnymi medalami. Brawo! Średzianki zagrały w składzie: Krystyna Penowska, Dorota Walczak, Patrycja Hańczyk. Klasy szóste W tej kategorii wiekowej dziewczęta grały w składach czteroosobowych, a podopieczne trenerki Aliny Madaj spisały się znakomicie wygrywając całe zawody! Zespół UKS Środa I w pokonanym polu kolejno zostawił: Spartę Złotów, Joker Świecie II, SP 3 Głogów, SP 3 Wrocław, i awansował do półfinałów. Na tym etapie zawodów nasze ambitne siatkarki również poradziły sobie znakomicie, pokonując kolejno: Pałac Bydgoszcz, SP 2 Murowana Goślina, Sokół Mogilno, SP 2 Milicz. Puchary, medale, nagrody W finale nasze siatkarki nie dały szans swoim przeciwniczkom i w bardzo przekonujący sposób wywalczyły PIERWSZE MIEJSCE, złote medale i ogromny puchar. W decydującym spotkaniu średzianki pokonały swoje koleżanki z Pałacu Bydgoszcz. Brawo dziewczęta i wielkie gratulacje. Zwycięski zespół zagrał w składzie: Daria Nowak, Inez Mikołajczak, Kamila Margaz, Magdalena Karpińska. Po zakończonych grach wszystkie drużyny zostały uhonorowane dyplomami, pucharami, a zespoły które zajęły pierwsze trzy miejsca odebrały z rąk burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego i starosty Powiatu średzkiego Piotra Piekarskiego medale. Bardzo sympatycznym momentem było wręczenie pamiątkowego pucharu najmłodszej siatkarce Turnieju, który z rąk sędziego głównego Ryszarda Błaszczyka odebrała dziewięcioletnia Marysia Torzyńska z UKS Środa. Jak na zakończenie imprezy powiedział burmistrz Wojciech Ziętkowski do zobaczenia za rok em TENIS Finał rejonu Poznań Wschód Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym kategorii chłopców Trzecie miejsce w Mistrzostwach zajęła ekipa Hipolita osiągnęła je dzięki wysokiej dyspozycji Krzysztofa Kowarza, który wygrał wszystkie mecze. W grupie rywalizowała z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie i Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni, zajmując drugie miejscę. Decydujący pojedynek, z ekipą ze Śremu, nasi tenisiści wygrali 4:3. W skład średzkiej ekipy weszli Krzysztof Kowarz, Dariusz Rabikowski, Mateusz Balcerski oraz opiekun, Marcin Łuczak. Dzień wcześniej, 19 listopada, trochę niżej uplasowała się żeń - ska część średzkiej ekipy. Dziewczyny w składzie Milena Stachowska, Marta Lewandowska, Patrycja Kozak, pod opieką Marcina Łuczaka podobnie jak chłopcy zajęły drugie miejsce w grupie. Jednak ostatecznie w meczu o trzecie miejsce zostały pokonane przez rówieśniczki z Wrześni. 12 PŁYWANIE Pierwszy start W listopadzie pływacy średzkiego UKS Trójka wystartowali w Wielkopolskiej Lidze Pływackiej klas czwartych. Zawody rozegrano na dystansie 50 metrów w dwóch stylach klasycznym i grzbietowym. Na szczególną uwagę zasługuje start Marii Jackowiak, która w stylu grzbietowym zajęła III miejsce z czasem 41,19 s., a w klasyku była piąta (47,63 s.). Najlepiej startującym chłopcem okazał się Mikołaj Kasprzak. W stylu klasycznym Mikołaj był dwunasty (48,68 s.) i dwudziesty trzeci w grzbietowym (44,84 s.). Dobry start pozostałych Bardzo przyzwoicie wystartowali pozostali pływacy średzkiego UKS-u. Siódma w grzbietowym była Katarzyna Wawrzyniak (43,30 s.), a klasycznym dziesiąta (49,71 s.). Z rekordami życiowymi z zawodów wrócili również pozostali nasi pływacy: Olga Magaj grzbiet (58,68 s.), Klaudia Rybicka (53,06 s.), Klaudia Maciejewska (54,06 s.), Maciej bałwan (47,37 s.), Oliwier Kończal (48,26 s.), Dominik Kończal (52,20 s.). Dobrze w klasycznym Na 25 miejscu w tej konkurencji zawody ukończyła Klaudia Rybka (52,45 s.), 26 była Olga Magaj (52,79 s.), 64 miejsce wywalczyła Klaudia Maciejewska (1:02,44 s.), na 38 miejscu zawody ukończył Oliwier Kończal (53,01 s.), 53 był Maciej Bołwan (54,73 s.), a Dominik Kończal dystans 50 metrów pokonał w czasie 1:02,74 s. Kolejne zawody tego cyklu zostaną rozegrane w styczniu przyszłego roku w Głogowie. Tym razem młodzi pływacy będą rywalizować w stylu dowolnym i motylkowym. Będziemy trzymać kciuki i powodzenia. em

13 Halowe Mistrzostwa Polski w hokeju na trawie PIERWSZA WYGRANA W sobotę 29 listopada hokeiści średzkiej Polonii zainaugurowali rozgrywki o halowe mistrzostwo Polski w hokeju na trawie. Pierwszym przeciwnikiem średzian był zespół Bałagany Łubianka. Już pierwsze fragmenty spotkania po kazały, że gospodarze mają duży apetyt na zwycięstwo. Od samego początku podopieczni trenera Jacka Koczorowskiego zademonstrowali zna komitą grę z kontry. Optycznie wydawało się, że to goście prowadzą bardziej aktywną grę, ale nic bardziej złudnego! Już w 3 minucie poloniści objęli prowadzenie po trafieniu znakomicie dysponowanego Dariusza Małeckiego, i było 1:0. Po objęciu pro wadzenia Polonia nie zmieniła swojej taktyki gry, w dalszym ciągu czekając na dogodną sytuację do sku - tecznej kontry. Taka nadarzyła się w 5 minucie, gdzie po strzale Piotra Waraczewskiego było 2:0. W dalszych minutach pierwszej połowy znakomitą skutecznością strzelecką popisał się Jakub Krysztofiak, który kolejno zaliczył trzy celne trafienia (11, 17, 25 min.), a pierwsze trzydzieści minut gry zakończyło się wynikiem 5:3. po przerwie W drugiej połowie poloniści w dalszym ciągu grali w swoim stylu, i ten sposób okazał się bardzo skuteczny. Kolejne trafienia zaliczał Grzegorz Mroczyński, który zdobył cztery gole dla swojego zespołu (34, 41, 49, 57 min.). W międzyczasie na listę strzelców wpisał się jeszcze Jakub Krysztofiak (43 min.), a wynik spotkania ustalił olimpijczyk z Sydney, reprezentant Polski Dariusz Małecki (58 min.). Tak więc inauguracja wypadła znakomicie. Polonia Środa pokonała Bałagany Łubianka 11:6. Brawo chłopaki! Polonia: Małecki, M. Kubiak, Waraczewski, Wichłacz, Mroczyński, Michał Boroniec, Kujawa, Marcin Boroniec, B. Kubiak, Tomaszewski, Nowaczyk, Krysztofiak trener: Jacek Koczorowski Dzień drugi... Kolejnym meczem, który hokeiści średzkiej Polonii rozegrali było spotkanie z bardzo groźnym zespołem Pomorzanina Toruń (było nie było Halowy Wicemistrz Polski). Nerwowy początek Od pierwszych minut goście przystąpili do zdecydowanych ataków. Nasi hokeiści jakby nie bardzo wierzyli w powodzenie, co objawiało się nerwowymi zagraniami. Torunianie natomiast bardzo spokojnie i precyzyjnie rozgrywali swoje akcje, a efektem tego był gol w 8 minucie i Pomorzanin objął prowadzenie 1:0. Kolejne bramki goście zdobywali w 20 i 28 minucie. Duże ożywienie wśród licznie zgromadzonych kibiców spowodował gol zdobyty w 30 minucie przez Dariusza Małeckiego i zespoły schodziły na przerwę przy stanie 3:1 dla Torunia. Determinacja i wola walki Po przerwie można było odnieść wrażenie, że panowie powiedzieli sobie w szatni kilka męskich słów i przystąpili do walki z pełną determinacją. Drugiego gola podopieczni Jacka Koczorowskiego zdobyli w 35 minucie, a jego autorem był Marcin Wichłacz. Na kolejne trafienie kibice czekali zaledwie kilkadziesiąt sekund i w 36 minucie Dariusz Małecki po raz kolejny trafił do bramki a wynik na tablicy widniał 3:3. Po wyrównaniu ożyły nadzieję na wygraną w 38 minucie po raz kolejny Małecki pokonał bramkarza gości i Polonia objęła prowadzenie 4:3. Jednak nie tak łatwo W tym momencie Pomorzanin uporządkował grę i zaczął konsekwentnie dążyć do zwycięstwa. W 44 minucie rywale doprowadzili do remisu, a im bliżej końca tym gra im się bardziej układała. Kolejne bramki zdobyli w 57 i 60 minucie. Po ostatnim golu z krótkiego rogu sędzia odgwizdał koniec spotkania i Polonia Uległa Pomorzaninowi 4:7. Panowie, będzie lepiej. em Polonia: Małecki, M. Kubiak, Waraczewski, Wichłacz, Mroczyński, Dydymski, Jung, Marcin Boroniec, B. Kubiak, Tomaszewski, Nowaczyk, Krysztofiak trener: Jacek Koczorowski sport 13

14 policja tel Uwaga fajerwerki mogą być niebezpieczne Pomimo apeli i surowych przepisów mówiących o zakazie sprzedaży petard i fajerwerków dzieciom, widok najmłodszych bawiących się środkami pirotechnicznymi jest dość powszechny. Nie skutkują liczne kontrole sklepów czy stoisk, na których sprzedawane są tego typu artykuły, nie pomagają również kary pieniężne nakładane na takich sprzedawców. Niestety często okazuje się, że to sami rodzice kupią swoim pociechom fajerwerki. W związku z dużą liczbą wypadków, które spowodowane zostały zabawą środkami pirotechnicznymi, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa, które pozwolą uniknąć zranień, poparzeń czy też okaleczeń osób, które nie zachowują ostrożności podczas używania fajerwerków. Apelujemy, aby kupować środki pirotechniczne jedynie w sprawdzonych sklepach, nie zaś na bazarach i straganach. Radzimy również, aby przy korzystaniu z petard i fajerwerków zachować szczególną ostrożność oraz zwrócić uwagę na dzieci, które nie powinny bawić się fajerwerkami. Przypominamy ponadto, iż za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Oto kilka praktycznych porad: Kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków. Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu. Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych. Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar. Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska. Oddalmy się na co najmniej 10 m. od odpalanego fajerwerku. Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów. Szczególnie uważajmy na dzieci fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe. Wymusił pierwszeństwo 25 listopada około godz na skrzyżowaniu ulicy Harcerskiej z ulicą Zamojskich doszło do niegroźnej na szczęście kolizji drogowej. Kieru ją - cy samochodem VW Polo, 59-letni mieszkaniec naszego miasta, dopro wadził do zderzenia z samochodem ciężarowym m-ki DAF, kierowanym przez 22-letniego mieszkańca Kotlina. Sprawcę ukarano mandatem karnym. Alkohol zły doradca 25 listopada około godz policjanci średzkiej patrolówki zostali wezwani na interwencję domową na terenie naszego miasta. W trakcie wyjaśniania okoliczności zajścia okazało się, że w wyniku wymiany zdań pomiędzy ojcem, a synem doszło do sytuacji, gdzie ten pierwszy, będąc w stanie nietrzeźwości i używając jako argumentu pokaźnych rozmiarów noża kuchennego, groził drugiemu pozbawieniem życia. W związku z popełnieniem przestępstwa gróźb karalnych, 50-letni sprawca tegoż czynu został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Czynności w sprawie prowadzi KPP w Środzie Wlkp Rozpędzona Scania 27 listopada około godz w Lubrzu, na trasie nr 11 kierujący samochodem ciężarowym Scania z naczepa, mieszkaniec Lisięcic w województwie opolskim, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego uderzył w tył jadącego przed nim Seata Cordoba, kierowanego przez mieszkańca Oleśnicy, a ten z kolei pchnięty z dużą siłą uderzył w tył Renault Megane kierowanego przez mieszkańca Pięczkowa. Kierujący nie odnieśli żadnych obrażeń. Sprawcę ukarano man datem karnym. Punto razy dwa 27 listopada około godz na skrzyżowaniu ulic Harcerskiej i 27 Grud - nia w Środzie, kierujący samochodem Fiat Punto, mieszkaniec Orzecho wa, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem tej samej marki, kierowanym przez mieszkańca naszego miasta. Sprawca został ukarany mandatem karnym. 14

15 Stroiki świąteczne nagrodą w konkursie Prezentujemy dwa stroiki świąteczne nagrodę za odgadnięcie hasła z Krzyżówki. Kolejne pociechy. Zapraszamy do przysyłania zdjęć dzieci. Regulamin konkursu znajduję się na stronie Zdjęcia można przysyłać na adresy mailowe: 5 3 rozrywka Julia Leszkiewicz Spośród nadesłanych poprawnych rozwiązań krzyżówki wylosowaliśmy zwy cięzców. W tym tygodniu są to Ewelina Laskowska z Koszut oraz Arnold Lechnerowski ze Środy Wlkp.. Prosimy o zgło szenie się do sklepu KOMAR w Środzie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 40 po od biór nagród. Zosia Fedorowicz 15

16

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Załącznik do Oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. Załącznik do Oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. Załącznik do Oświadczenia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÑŁPRACY POWIATU ŚREDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r.

I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA GIEKSA CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Bełchatów 28.02.2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY GIEKSA CUP 2015 1. Organizator: - GKS Bełchatów

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30.

Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego. Impreza zacznie się o godzinie 9.00, a zakończy o godzinie 14.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju U12. Impreza ta jest adresowana do zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2002 i młodszych. Turniej odbędzie się 22 marca 2014, na boisku

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

I. CEL II. ORGANIZATOR

I. CEL II. ORGANIZATOR REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA SZKOŁY FUTBOLU STANIĄTKI 65-LECIA KLUBU LKS CZARNI STANIĄTKI ORAZ V MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA

Bardziej szczegółowo

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11

GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 GRZEŚKOWIAK OAZA CUP U11 I. Cel rozgrywek 1. Wyłonienie zwycięzcy turnieju Grześkowiak Oaza CUP U11. 2. Promocja piłki nożnej wśród najmłodszych, wychowanie poprzez sport oraz możliwość rywalizacji chłopców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2014/2015 1. Turnieje Orlików i Żaków rozgrywane są systemem powiatowym jesień (boisko typu Orlik) zima (hala sportowa)

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N VI Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu młodzieży z terenu miasta, 2) aktywizacja życia sportowego

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe uczniów. Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. w latach 2009-2012.

Osiągnięcia sportowe uczniów. Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu. w latach 2009-2012. Osiągnięcia sportowe uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu w latach 2009-2012. Zespół Szkól z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA

XIV Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów REWAL GRYFICE 29 30 MAJA 2015 PIŁKA NOŻNA Termin: 29-30 maja 2015 piątek 29 maja godz. 11.00 17.00 sobota 30 maja godz. 11.00 15.00 PIŁKA NOŻNA Miejsce: Stadion Sportowy 3 boisko ze sztuczną nawierzchnią, Niechorze, ul. Leśna 3 W zawodach weźmie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ====================================================

STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== STAROSTA BIŁGORAJSKI BURMISTRZ FRAMPOLA OSP KSRG FRAMPOL ==================================================== IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek KSRG Powiatu Biłgorajskiego o Puchar Prezesa

Bardziej szczegółowo

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA Uczniowie naszej szkoły corocznie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, w ramach Mistrzostw Powiatu Pabianickiego, osiągając

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA

R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA R E G U L A M I N WIELKOPOLSKIGO TURNIEJU PIŁKARSKA KADRA CZEKA I.CEL Krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Przegląd i wstępna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ JULIADA 2015

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ JULIADA 2015 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ JULIADA 2015 I. Organizator 1. Organizatorem Juliady jest Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Siemacha oraz Centrum Rozwoju Com-Com Zone z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Halowy Turniej Piłki Nożnej. WESOŁA INDOOR CUP 2013/2014 rocznik 2001. o Puchar Fundacji Orange

Halowy Turniej Piłki Nożnej. WESOŁA INDOOR CUP 2013/2014 rocznik 2001. o Puchar Fundacji Orange Halowy Turniej Piłki Nożnej WESOŁA INDOOR CUP 2013/2014 rocznik 2001 o Puchar Fundacji Orange Wspierają nas: Regulamin turnieju 1 Cel zawodów 1. Celem turnieju jest możliwość spędzenia czasu w miłej sportowej

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Turniej drużyn OSP z Terenu Gminy Malanów w halową piłkę nożną

Gminny Turniej drużyn OSP z Terenu Gminy Malanów w halową piłkę nożną Witamy Pragniemy Was zaprosić i wciągnąć w inicjatywę jaką jest Gminny Turniej Drużyn OSP z Terenu Gminy Malanów w Halową Piłkę Nożną organizowany przez Komisję ds. Młodzieży ZOG ZOSP RP w Malanowie oraz

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2013/2014 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2013/2014 Zaproszenie Ekstraklasa

Bardziej szczegółowo

PIŁKA NOŻNA. Miejsce: Boisko ze sztuczną nawierzchnią, Stadion Miejski w Legionowie ul. Parkowa 27

PIŁKA NOŻNA. Miejsce: Boisko ze sztuczną nawierzchnią, Stadion Miejski w Legionowie ul. Parkowa 27 PIŁKA NOŻNA Termin: 30-31 maja 2014 piątek 30 maja godz. 11.00 17.00 sobota 31 maja godz. 11.00 15.00 Miejsce: Boisko ze sztuczną nawierzchnią, Stadion Miejski w Legionowie ul. Parkowa 27 W zawodach weźmie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KIELCACH WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KIELCACH BPH S.A. O/KIELCE 16 1240 4416 1111 0000 4960 5635 REGON 29572303 NIP 959 08 29 915 25-344 Kielce, ul. Kujawska 26, tel. / fax (0-41) 34 16 440 adres e-mail

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej

Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej Ochotnicza Straż Pożarna Wólka Pełkińska Mistrzem Polski Służb Mundurowych w piłce nożnej 15-16.06.2013 r. W dniach 15-16 czerwca 2013r. w Częstochowie, odbyły się I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze)

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) Regulamin I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) I. ORGANIZATOR: Organizatorem turnieju jest Ludowy Zespół Sportowy Kaja Opoczno. II. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

Bardziej szczegółowo

Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia

Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia Sportowy Mikołaj Zaprasza (rocznik 2002) Elbląg 2013 Chłopakom zabrakło szczęścia W Elblągu trwa cykl turniejów w piłce ręczne pod hasłem Sportowy Mikołaj zaprasza. W środę (4 grudnia) walczyli chłopcy

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU

PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU KMITA CUP2014/2015 MŁODZIKI /2002-2003/ 10 stycznia 2015 rok ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY: GMINA ZABIERZÓW PATRONAT MEDIALNY MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU STRONA INTERNETOWA KLUBU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013 WSTĘP Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu

Bardziej szczegółowo

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem.

Turniejem jest Klub Sportowy Siatkarz Ząbki, zwany dalej Organizatorem. REGULAMIN I POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami I Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Wołomińskiego, dalej zwanego Turniejem jest

Bardziej szczegółowo

XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie

XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie Historia szkoły XLIII Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie powstało w 1990 roku. Niegdyś w budynku szkoły mieściło się najstarsze

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa).

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa). I Cele organizacji Dnia Dziecka Dnia Sportu: 1. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach. 2. Promowanie aktywności fizycznej. 3. Rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań oraz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Szkoły o Puchar Dyrektora w Piłce Nożnej Coroczne Mistrzostwa Szkoły o Puchar Rady Rodziców w Piłce Nożnej zakończyły się w kwietniu. Tym razem impreza odbyła się pod patronatem PZU w ramach

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH w roku szkolnym 2014/2015

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH w roku szkolnym 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDMIOT NAZWA KONKURSU ETAP UCZESTNICY MIEJSCE geografia 41 Olimpiada Geograficzna wojewódzki Justyna Polcyn udział matematyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJÓW ORLIKÓW I ŻAKÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1. W zawodach uczestniczą chłopcy i dziewczęta urodzeni: a) ŻAKI 2005 i młodsi, b) ORLIKI - 2003 i młodsi

Bardziej szczegółowo

W przypadku pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

W przypadku pytań pozostaje do Państwa dyspozycji. Szanowni Trenerzy, Serdecznie zapraszamy na turnieje piłkarskie z cyklu BĄDŹ NASTĘPNY w kategorii Skrzatów (2008 i młodsi), Żaków (2006-07) oraz Orlików (2004-05) organizowanych z okazji VI Memoriału im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej Baltic Football Cup 2015 o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka 1 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy turnieju w kategorii chłopców urodzonych

Bardziej szczegółowo

Polska Siatkówka 2013

Polska Siatkówka 2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Polska Siatkówka 2013 Reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn Liga Światowa World

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

ELITARNY KLUB BATOROWCA

ELITARNY KLUB BATOROWCA ELITARNY KLUB BATOROWCA Marta Nowak Nr 314 Reżyseria nagradzanych na Szkolnym Festiwalu Teatralnym spektakli: Odgłosy walk zwierzęcych (2009r.) oraz W/Na/S/Od/pięcie (2011r,). Pierwszy z nich został wystawiony

Bardziej szczegółowo

Dzień Sportu Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki

Dzień Sportu Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Dzień Sportu Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Mamy już za sobą pierwsze spotkanie z Dniem Sportu na Naszym Wydziale. Frekwencja dopisała. Na umówione rozgrywki stawili się licznie studenci i nieco

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej!

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! ZAGRAJ Z NAMI Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! Sezon Zima 2016 rozpocznie się w weekend 9-10 stycznia i potrwa aż do końca marca. W tym roku czeka Was sporo nowości!

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ Miasto* / Gmina* / Miasto i Gmina* Środa Wielkopolska * niepotrzebne skreślić Województwo Wielkopolskie Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach, gry,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP

Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP REGULAMIN Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych o PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OSP RP 1. CELE Celem turnieju jest: 1. Rozwijanie aktywności sportowej Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIK 2005 I MŁODSI O PUCHAR GAZETY ZAMOJSKIEJ ZAMOŚĆ 14 GRUDNIA 2014R. PRZEPISY GRY INFORMACJE OGÓLNE: miejsce rozgrywek - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 SPORT W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 20 września 2008 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXXI Ogólnopolskim Biegu Lechitów, który zgodnie z tradycją odbył się

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowiec. Otwarcie pracowni językowych

Okolicznościowiec. Otwarcie pracowni językowych ZSTiO nr 1 Luty 2011 Okolicznościowiec Otwarcie pracowni językowych W dniu 9.02.2011r. odbyło się w naszej szkole otwarcie dwóch pracowni językowych ufundowanych przez firmę Arcelorr Mittal. W nowo otwartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl

Regulamin. I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl Regulamin I Warszawski Turniej Halowy PilkaNaHali.pl I. Ogólne informacje 1. Organizatorem turnieju jest PilkaNaHali.pl. 2. Turniej odbędzie się 17 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach 10:00 18:00 na hali

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

Agat Deweloper Cup 2013

Agat Deweloper Cup 2013 Zaproszenie na Halowy Turniej Piłkarski Agat Deweloper Cup 2013 www.fcwroclaw2003.futbolowo.pl Organizatorzy: Agat Deweloper Cup 2013 O puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czernica I.Cel: Propagowanie sportu

Bardziej szczegółowo

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów

Prymus Szkoły Podstawowej nr 5. Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Prymus Szkoły Podstawowej nr 5 Weronika WOŁOWCZYK uczennica klasy 6 c została prymusem wśród tegorocznych absolwentów Średnia ocen 5,8. Oceny celujące z języka polskiego, języka angielskiego, religii,

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA

OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA OSOWA FOOTBALL CUP 17 CZERWCA 2012 r. CO? III edycja amatorskiego turnieju piłkarskiego w piłkę nożną halową GDZIE? Sala gimnastyczna ZSO nr 2, ul. Wodnika 57 KIEDY? niedziela, 17 czerwca 2012 r. w godz.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Wójt Gminy Kowala SŁAWOMIR STANIK

ZAPROSZENIE. Wójt Gminy Kowala SŁAWOMIR STANIK ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież Gminy Kowala do udziału w XI Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej KOWALA 2014. Turniej odbędzie się w okresie ferii zimowych w dniach od 17 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin

Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 14.01.2013 (poniedziałek) Plan ferii zimowych 2013 w Gminie Świebodzin 8.30 10.00 Turniej gry w piłkę siatkową (gimnazjum) 10.00 11.30 Turniej mini piłki koszykowej, chłopcy i dziewczęta (V-VI) 10.00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012

Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Turniej Piłkarski dla rocznika 2003 Poznań, 14 stycznia 2012 Patroni Medialni SYSTEM ROZGRYWEK W turnieju udział weźmie 12 zespołów złożonych z zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych. Drużyny zostaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Kmicikiewicz dr Grzegorz Patruś

Nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Kmicikiewicz dr Grzegorz Patruś Szkolne Koło Sportowe w Zespole Szkół w Świlczy, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowych! Startujemy po najlepsze wyniki sportowe drużynowo i indywidualnie! Nauczyciele prowadzący:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku

REGULAMIN. Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów na IX Święcie Sportu w Lechowie dn. 2 sierpnia 2015 roku Turnieju Siatkarskiego Drużyn Mieszanych Trzyosobowych o Puchar Prezesa LZS Lechów Turniej ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie mieszkańców do Turniej rozegrany zostanie w dn. 2 sierpień

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2015 04 23-25

KOMUNIKAT XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2015 04 23-25 KOMUNIKAT XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2015 04 23-25 Honorowy Patronat: Prezes NRL Maciej Hamankiewicz Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk

Bardziej szczegółowo

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY.

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. DRODZY PIĄTOKLASIŚCI! Palić, czy nie palić - oto jest pytanie, na które uczniowie będą mieli okazję odpowiedzieć już w środę 3 listopada

Bardziej szczegółowo

MMG. W hołdzie naszemu Patronowi. Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1

MMG. W hołdzie naszemu Patronowi. Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1 MMG Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1 W hołdzie naszemu Patronowi MŁODZIEŻOWY MAGAZYN GIMNAZJALNY NR 1 STR. 2 Od Redakcji W tym roku w naszej szkole wydawać będziemy

Bardziej szczegółowo

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny

IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Ognisk TKKF Sulejów 28-30.08.2015. Komunikat organizacyjny Komunikat organizacyjny I. Organizator: Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej II. Termin i miejsce: 28-30 sierpnia 2015 (piątek niedziela) Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Ogniska TKKF Dzikusy

Bardziej szczegółowo

Święta Wojna. Regulamin rozgrywek meczów piłki siatkowej. w ramach I Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu

Święta Wojna. Regulamin rozgrywek meczów piłki siatkowej. w ramach I Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu Święta Wojna Regulamin rozgrywek meczów piłki siatkowej w ramach I Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu pod honorowym patronatem: Rektora PWSZ w Nowym Sączu prof.

Bardziej szczegółowo

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Polkowice, 28.03.2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. W sekcji pływackiej prowadzona była się nauka oraz doskonalono pływanie sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N IV Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N IV Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N IV Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu miasta,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16

Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 2014-09-15 2014-09-16 Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu 1. V TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA w kategorii dziwecząt 2003 rocznik Osiągnięcia Sportowe 2014/2015 Organizator Termin Laureaci i nagrody konkursu konkursu

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej rywalizacji powierzone przez gminę Sławno. W ramach tego zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012

REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Warszawa, październik 2012 KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIEGO REGULAMIN X HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK MŁODSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ rok 2012 Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek

Bardziej szczegółowo