Problemy to codzienność transportowca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy to codzienność transportowca"

Transkrypt

1 Pracodawca transportu drogowego Problemy to codzienność transportowca Drożejące paliwo, kłopoty z systemem opłat drogowych, wojna polsko-ruska biznes transportowy to ciągłe pasmo problemów. Kiedy to się skończy? Nigdy Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Prowadzenie firmy transportowej w dzisiejszych czasach przypomina żeglowanie pomiędzy skałami i górami lodowymi. To ciężki kawałek chleba, dodatkowo obarczony wielkim ryzykiem. Kolejna odsłona wojny polsko-ruskiej uderzy w przewoźników ze wschodnich rejonów kraju. Zapowiada się konfrontacja służb kontrolnych i polityki, której ofiarą padną polscy i rosyjscy przewoźnicy. O co chodzi? O pieniądze i zdominowanie rynku przewozów przez jedną rosyjską stronę. Ale to tylko kropla w morzu goryczy. Ceny paliw w dalszym ciągu są na niespotykanie wysokim poziomie, a rząd nie chce lub nie potrafi przedsięwziąć żadnych działań, które choćby w niewielkim stopniu ulżyłyby rodzimym firmom transportowym. Warto tu przypomnieć, że przewoźnicy wypracowują spory dochód do budżetu państwa. Rozumiem, że rząd premiera Tuska jest zdominowany przez problemy Euro, ale branża transportowa już wielokrotnie przedstawiała drogi rozwiązania kwestii wysokich cen paliw. Czas mija i nic. Kolejny problem, to brak regulacji na rynku szkoleń, skutkujący dziką konkurencją. Dostęp do tego rynku jest praktycznie nieograniczony, co powoduje, że szkoleniowe efemerydy traktują przewoźników jako szybkie źródło zarobków. Absolutnie bez baczenia na jakość. I to jest smutne, że nikt nie chce z tym zrobić porządku. Nie wszystko można pozostawić mechanizmom wolnego rynku. Bolesław Milewski 44

2 Rosyjska ofensywa 2 kwietnia br. prezydent Federacji Rosyjskiej, Dymitr Miedwiediew podpisał ustawę zmieniającą kodeks o administracyjnych naruszeniach prawnych oraz ustawę o kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów samochodowych oraz o odpowiedzialności za naruszenie trybu jej wykonania. Przyjęte przepisy wprowadzają z dniem 2 maja br. nowe drakońskie kary dla międzynarodowych przewoźników drogowych wykonujących przewozy na terytorium Rosji. Nowymi karami objęto następujące naruszenia: wykonywanie kabotażu oraz wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych bez zezwolenia lub z nieodpowiednim zezwoleniem. Z uzyskanych nieoficjalnie informacji wynika, iż nowe przepisy mogą być wynikiem lobbingu bratniej organizacji rosyjskich przewoźników, stanowiąc kolejny zaplanowany etap walki o rynek przewozów drogowych pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Niezależnie od przyczyn przyjęcia represyjnego prawa warto przyjrzeć się szczegółom nowych rozwiązań. 50 tysięcy złotych za użycie niewłaściwego zezwolenia! Grzywny administracyjne za kabotaż w przewozach towarowych lub pasażerskich na terenie Federacji Rosyjskiej mają wynosić: od czterech do pięciu tysięcy rubli dla kierowcy, od czterdziestu do pięćdziesięciu tysięcy rubli dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie przewozowej oraz od czterystu do pięciuset tysięcy rubli dla samej firmy przewozowej. Identyczna wysokość kar będzie obowiązywać przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych pomiędzy Rosją a krajami trzecimi bez ważnego zezwolenia Rosja-KR3. Trochę mniejsze grzywny przewidziano w przypadku braku zezwolenia ogólnego wymaganego przy wykonywaniu dwustronnych przewozów drogowych lub tranzytu. Mają one wynosić: od trzech do czterech tysięcy rubli dla kierowcy, od trzydziestu do czterdziestu tysięcy rubli dla menedżerów oraz od trzystu do czterystu tysięcy rubli dla przedsiębiorstwa transportowego. Ponieważ obecny kurs rubla oscyluje wokół 10 groszy, łatwo policzyć, iż najwyższa grzywna przewidziana dla przedsiębiorstwa transportowego będzie wynosić około 50 tysięcy złotych. Areszt dla pojazdów Oprócz nowych wyższych kar, w rosyjskiej nowelizacji zapisano, iż w przypadku stwier- dzenia naruszenia zasad przewozu, należący do przewoźnika pojazd będzie zatrzymywany w oznakowanych znakami drogowymi punktach kontrolnych (ruchomych i stałych) lub w punktach przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej. Pojazd będzie pozostawać tam do momentu usunięcia przyczyny zatrzymania, czyli w przypadku braku zezwolenia najprawdopodobniej do momentu wpłacenia nałożonej grzywny i przywiezienia właściwego zezwolenia. Takie rozwiązanie samo w sobie nie budzi kontrowersji, gdyż jest ono powszechnie stosowane wobec zagranicznych przewoźników w wielu krajach europejskich, w tym także w Polsce. Niemniej zgromadzenie odpowiednich środków pieniężnych na poczet grzywny administracyjnej, wynoszącej równowartość kilkudziesięciu tysięcy złotych, może zabrać trochę czasu. A to oznacza dość długi przymusowy postój pojazdu wraz z ładunkiem. Rosyjskie działania niezgodne z prawem Drakońskie kary same w sobie nie byłyby aż tak poważnym problemem, gdyby nie działania rosyjskich służb kontrolnych podejmowane w oparciu o bulwersującą i jednostronną interpretację umowy zawartej 30 sierpnia 1996 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych. Dotyczy to przepisu art. 9 ust. 2 tejże Trudno przy tym przypuszczać, że autorzy rosyjskiej polityki transportowej nie rozumieją współczesnych zasad 45

3 Pracodawca transportu drogowego Drakońskie kary same w sobie nie byłyby aż tak poważnym problemem, gdyby nie działania rosyjskich służb kontrolnych umowy stanowiącego, iż zezwolenie specjalne (zwane zezwoleniem KR3) wymagane jest jedynie przy przewozach z terytorium państwa strony umowy na terytorium trzeciego państwa oraz z terytorium trzeciego państwa na terytorium tej strony. W oparciu o ten właśnie przepis rosyjscy funkcjonariusze żądają zezwolenia KR3 także przy przewozach realizowanych z Polski do Rosji, o ile ich zdaniem przewożony towar pochodzi z państwa trzeciego. Takie działanie jest niezgodne z dosłownym brzmieniem umowy i postanowieniami podpisanych protokołów wykonawczych. Jest także niezgodne z wynikającą z konwencji CMR definicją operacji transportowej, jaką jest przewóz drogowy. Globalizacja problemem dla polskich przewoźników Ze względu na globalizację procesów gospodarczych, wspólny europejski rynek oraz skomplikowany charakter nowoczesnego obrotu towarowego, konsekwencją opisanej praktyki wschodnich służb kontrolnych jest możliwość nałożenia kary w wysokości 50 tysięcy złotych na prawie każdy dwustronny przewóz drogowy wykonywany przez polskiego przewoźnika w dobrej wierze i zgodnie z międzynarodową umową na podstawie zezwolenia ogólnego. Jako przykład można wskazać zakontraktowane przez holenderskiego kupca polskie truskawki, które zgodnie z kontraktem polski producent zobowiązany jest wydać przewoźnikowi loco Polska lub samodzielnie zapewnić dostawę franco Rosja. Pomimo że towar wyprodukowano i załadowano w Polsce, to według Rosjan ich przewóz wymaga zezwolenia Rosja-KR3. To samo dotyczy wszelkich towarów fakturowanych za granicą: polskich części motoryzacyjnych, artykułów gospodarstwa domowego, żywności, leków, kosmetyków i wielu innych towarów dostarczanych na rynek rosyjski. Tym samym administracyjne ograniczenia wprowadzane przez naszych wschodnich sąsiadów będą miały wpływ nie tylko na sektor transportu drogowego, ale także na całą naszą gospodarkę. Eskalacja rosyjskiego protekcjonizmu Innym przykładem dwustronnego przewozu drogowego zagrożonego rosyjską karą w wysokości 50 tysięcy złotych jest przewóz do Rosji towaru pochodzącego z zagranicy (np. ze Stanów Zjednoczonych), który został przywieziony do Polski drogą morską i który załadowano na pojazd drogowy na polskim terminalu portowym. Ten przykład pokazuje, iż konsekwencje rosyjskich działań zagrażają także innym gałęziom polskiego sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Po co tworzyć w Polsce centra logistyczne obsługujące całą wschodnią Europę, skoro możliwości wywozu składowanych tam towarów będą ograniczone? Po co rozwijać transport kombinowany w przewozach towarów poza Unię Europejską, skoro uczestniczący w nim przewoźnik drogowy naraża się na drastyczne sankcje. Trudno przy tym przypuszczać, że autorzy rosyjskiej polityki transportowej nie rozumieją współczesnych zasad i warunków obrotu towarowego i są na etapie pojmowania ekonomicznej rzeczywistości na poziomie zbliżonym do XIX-wiecznego. Dlatego ostatnie rosyjskie decyzje należy traktować jako kolejny etap eskalacji agresywnej polityki protekcjonizmu państwowego realizowanego kosztem już nie tylko polskich przewoźników, ale całej naszej gospodarki narodowej. Dość symptomatyczne jest to, że ma to miejsce zaledwie kilka miesięcy po formalnym przyjęciu Rosji do Światowej Organizacji Handlu. Negatywne skutki nie tylko dla przewoźników! Bezpośrednim skutkiem wskazanych działań może być zmniejszenie ilości wykonywanych przez polskich przedsiębiorców przewozów dwustronnych nawet o kilkadziesiąt procent, likwidacja wielu dużych centrów logistycznych i hubów, które powstały w Polsce ze względu na jej szczególne położenie geograficzne oraz dalsza degradacja stopnia wykorzystania polskich terminali morskich i kolejowych. Pośrednim skutkiem będzie pogorszenie bilansu handlowego w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Rosją i spadek polskiego PKB. To pokazuje, że ostatnie wydarzenia powinny spowodować stanowczą i skuteczną reakcję polskiego rządu. Ze względu na daleko idące konsekwencje oraz małą skuteczność działań podejmowanych przez jeden resort, potrzebne są skoordynowane działania ministrów odpowiedzialnych za transport, gospodarkę i politykę zagraniczną. Koordynacje tych działań powinien podjąć się sam Prezes Rady Ministrów lub któryś z jego zastępców. Wszelkie próby spychania tej sprawy wyłącznie na barki ministra właściwego do spraw transportu mogą bowiem zakończyć się kolejnym niepowodzeniem. Czy zwiększać kary dla cudzoziemców? Wśród pierwszych pomysłów, jakie pojawiły się ze strony naszych urzędników, w odpowiedzi na zmienioną sytuację w przewozach Polska Rosja, była propozycja kilkukrotnego podniesienia wysokości kar pieniężnych za naruszenia zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych przez zagranicznych przewoźników na terenie Polski. Niestety urzędnicy nie wzięli pod uwagę faktu, iż po polskich drogach poruszają się także przewoźnicy bardziej przyjaźnie usposobieni do Polski niż Rosjanie, tacy jak nasi koledzy z Ukrainy, z Białorusi i z innych nieunijnych państw Europy i Azji. Drastyczna podwyżka polskich sankcji uderzyłaby w nich wszystkich i mogłaby spowodować na zasadzie kostek domina podwyższenie kar dla zagranicznych przewoźników (w tym także dla Polaków) w kolejnych państwach i eskalację wzajemnych represji administracyjnych w całej Europie. A to nie leży w interesie przedsiębiorców skądkolwiek by oni nie byli. Jedynym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy Co więc robić? Tu niestety nie mamy większego wyboru. Ponieważ podpisana w 1996 r. polsko-rosyjska umowa o międzynarodowych przewozach drogowych w obecnym swoim brzmieniu uniemożliwia osiągnięcie partnerskich i równorzędnych stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma państwa- 46

4 mi, należy podjąć działania zmierzające do jej zmiany. Gdy zmiany te okażą się niemożliwe, to konieczne będzie wypowiedzenie umowy. Rozstrzygnięcia w tej sprawie powinny zapaść stosunkowo szybko, albowiem nasz wschodni partner będzie zainteresowany grą na zwłokę. Kolejnym kierunkiem działań dyplomatycznych powinno być pozyskanie wsparcia ze strony Komisji Europejskiej, gdyż wprowadzone przez Rosję zmiany i praktyka działania jej administracji negatywnie wpłyną na swobodny przepływ towarów i usług. A to jest przecież fundament wspólnotowej polityki gospodarczej. Ponadto skutki rosyjskiej polityki w niedługim czasie odczują w negatywny sposób także przedsiębiorcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. To pokazuje, że ostatnie wydarzenia powinny spowodować stanowczą i skuteczną reakcję polskiego rządu Złamanie przez Rosję Konwencji o Ochronie Praw Człowieka W podjętych przez naszą stronę działaniach należy wykorzystać fakt, iż stosowanie sankcji administracyjnych było przedmiotem wielokrotnej analizy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w oparciu o postanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał wielokrotnie wskazywał, iż ustawodawstwo państw stron konwencji (w tym także Federacji Rosyjskiej) musi gwarantować, aby w postępowaniu administracyjno-karnym obowiązywała zasada proporcjonalności sankcje powinny być adekwatne do popełnionych czynów. Orzecznictwo trybunału miało znaczący wpływ na stanowisko Komitetu Rady Mini- strów Europy wyrażone w rekomendacji No. R91 z dnia 13 lutego 1991 w sprawie sankcji administracyjnych. Jest rzeczą oczywistą, iż wprowadzone przez Federację Rosyjską kary grzywny mają charakter wyłącznie represyjny i w żaden sposób ich wysokość nie może zostać uznana za proporcjonalną do sankcjonowanych naruszeń. Dlatego wykorzystując fakt, iż Rosja jest członkiem Rady Europy, Polska powinna podjąć interwencję także na forum tej tak prestiżowej międzynarodowej organizacji. Ponadto należy rozważyć zaskarżenie rosyjskich przepisów do Trybunału Praw Człowieka. Groźba społecznych protestów Jeżeli polskie władze nie podejmą dość szybko zdecydowanych i skutecznych działań, grozi to przejęciem inicjatywy przez zdesperowanych przedsiębiorców. Będą oni starali się bronić swojej egzystencji, stosując dostępne dla nich metody działania. Już dziś w rozmowach z przewoźnikami ze wschodu Polski słyszy się opinie o konieczności podjęcia akcji protestacyjnej, polegającej na blokadzie przejść granicznych położonych na drogach prowadzących do Rosji. Niektórzy z nich chcą blokować na drogach pojazdy z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. To wszystko nie wróży zbyt dobrze, gdyż działania podyktowane emocjami zawsze mogą się wyrwać spod jakiejkolwiek kontroli. A zlokalizowany w jednym regionie pożar może łatwo ogarnąć płomieniem protestu teren całego kraju, paraliżując przy tym Polskę. Zbyt dużo bowiem problemów zwaliło się na głowę przewoźników w ostatnim okresie. Do tych problemów należą: galopujące w górę ceny paliwa, kilkukrotny wzrost stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, nowe opłaty za korzystanie z dróg krajowych, wadliwy system viatoll, postępujący fiskalizm państwa, kłopoty z wdrożeniem nowych unijnych przepisów regulujących dostęp do zawodu przewoźnika, zbyt małe stawki frachtów, wzrost nieuczciwej konkurencji, represyjne działania coraz większej ilości służb kontrolnych, brak systemowego wsparcia dla transportu drogowego ze strony państwa i wiele innych ważnych kwestii. Aby uniknąć wybuchu społecznego nie wystarczą same spotkania i składanie obietnic. Czas działać już dziś, bo jutro będzie już za późno. Maciej Wroński 47

5 Pracodawca transportu drogowego Wciąż kłopot z drewnem Wydawało się, że skończyły się wreszcie problemy z przewozem drewna. Taką cezurę czasową do 19 stycznia 2012 r. zakreśliła nowelizacja Ustawy prawo o ruchu drogowym, która w art. 61 ust. 1 pkt.15 mówi, że przy przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się, jako iloczyn objętości ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna. Rozporządzenie w sprawie ustalenia normatywnej gęstości drewna zgodnie z zapisem ustawy miał wydać do 19 stycznia 2012 r. minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. No i co? No i nic. Do dnia dzisiejszego, a piszę te słowa 15 kwietnia, rozporządzenie nie ujrzało światła dziennego. Wynika z tego, że administracja państwowa obowiązki ustawowe ma w głębokim poszanowaniu. To kolejny przejaw tego, jak w Polsce traktowane jest prawo. Owszem, Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowało pierwszy projekt z datą 29 listopada 2011, który był przedmiotem konsultacji społecznych i przewoźnicy byli przekonani, że 19 stycznia rozporządzenie wejdzie w życie. Okazało się jednak, że w międzyczasie przygotowany został drugi projekt rozporządzenie, w którym tabela z gęstością poszczególnych gatunków drewna znacząco się różni. Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, na pierwotne gęstości (np. dla metra sześciennego sosny, było to 800 kg) nie wyrażały zgody zakłady przetwórcze. Także uzyskano opinię z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazującą, że wielkości Rozporządzenie w sprawie ustalenia normatywnej gęstości drewna zgodnie z zapisem ustawy miało być gotowe do 19 stycznia 2012 r. Administracja państwowa obowiązki ustawowe ma w głębokim poszanowaniu te są zawyżone. W nowym projekcie gęstość metra sześciennego sosny określono na 740 kg. To znaczna różnica. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego kilka lat temu wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile i Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego dokonał ważeń pojazdów załadowanych sosną i w żadnym przypadku takiej gęstości nie ustalono. Więcej, w wielu przypadkach ustalone wartości były grubo ponad 800 kg. A zdarzały się przypadki, gdy metr sześcienny ważył powyżej tony. Skąd zatem ta nowa wartość 740 kg? Nie od dziś wiadomo, że odbiorcy drewna chcą by transport był jak najtańszy. W opiniach do projektów podkreślali, że przyjęcie pierwotnej wersji spowoduje znaczny wzrost kosztów transportu i spowoduje konieczność wykonywania większej liczby kursów. Zatem jestem przekonany, że to właśnie to silne lobby stało za zmianą tabel przeliczeniowych. Wracamy zatem do tego samego. Znowu po drogach będą poruszały się przeciążone pojazdy. Wszystko w porządku, jeśli w trakcie kontroli inspektor skontroluje kwit przewozowy i dokona obmiaru ładunku. Co jednak się stanie, jeśli taki pojazd będzie przejeżdżał przez wagę preselekcyjną? Tutaj ciężar pojazdu, naciski na osie zostaną natychmiast wychwycone. Co wtedy, kto będzie ponosił konsekwencje? Rozumiem, że we wszystkim idzie o pieniądze, ale gdzie dbałość o stan dróg, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym nie wspominając. Piotr Grześ 48

6 Firma Litwiński szkoli na medal Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy Litwiński funkcjonuje na rynku od 2003 r. Posiada bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sale szkoleniowe są profesjonalnie i kompleksowo wyposażone. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców o odpowiednim doświadczeniu i kompetencjach, a praktykę nabywa się dzięki wykorzystaniu zaplecza technicznego firmy Litwiński. Organizujemy szkolenia dla: operatorów maszyn budowlanych, zawodowe dla kierowców w zakresie ADR, szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnej. Nasza oferta to także kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E. Ośrodek Szkoleniowy LITWIŃSKI posiada również pracownię psychologiczną wykonująca badania psychologiczne dla kierowców i operatorów. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych. Dysponujemy uprawnieniami do szkolenia operatorów w zakresie wszystkich klas. Posiadamy pod tym względem wieloletnie doświadczenie mówi Katarzyna Gwiżdż z firmy Litwiński. W statystykach zdawalności zdobywamy czołowe miejsca w rankingach ośrodków szkoleniowych dodaje. ZW 49

7 Pracodawca transportu drogowego Pięknie jest... gdy nie ma kłopotów. Ciężarówki kursują, kontrole nie zdarzają się, należności bez zatorów trafiają na konto bankowe. W codzienności przewoźnika takie sytuacje raczej się nie zdarzają. To ciężka harówka i ciągła walka o wszystko: o stan techniczny, o zlecenia, o dobrych kierowców, o punktualność we wszystkim. Jednakże często się zdarza, że sami sobie przysparzamy problemów. A wszystko przez to, że bagatelizujemy sprawę korespondencji Jednakże często się zdarza, że sami sobie przysparzamy problemów. A wszystko przez to, że bagatelizujemy sprawę korespondencji. Wszystko jest dobrze, jeżeli transport się udał. Schody zaczynają się w momencie powstawania problemów. Jeżeli warunki transportu uległy zmianie w porównaniu ze zleceniem pierwotnym, mimo uzgodnień telefonicznych lub drogą mailową czy inną drogą elektroniczną, muszą być potwierdzone faksem, bo tylko wtedy mamy dowód w razie zaistnienia sporu. Jeżeli w trakcie wykonywania transportu zaszły sytuacje mające wpływ na przeprowadzenie frachtu, zleceniodawca musi być natychmiast faksem poinformowany o zdarzeniu bo to on jest organizatorem transportu, tylko do niego należy podjęcie decyzji, a jedynym dowodem o przepisowym zachowaniu się przewoźnika będzie meldunek przesłany faksem. Niemała firma (60 ciężarówek) wiozła towar z Włoch do Niemiec, zadeklarowany na CMR-ce przez załadowcę ciężar to 23,5 tony. W Austrii ciężarówka została zatrzymana przez policję i zważona. DMC została przekroczona o 400 kg, nacisk na drugą oś o 11 proc. Po kilku próbach przemieszczenia towaru, aby zmniejszyć nacisk na oś zapadła decyzja policji o zdjęciu jednej palety towaru i pozostawieniu jej w najbliższej spedycji. Dyspozytor przewoźnika, który prowadził kierowcę i kontaktował się ze spedytorem (załatwiał wszelkie szczegóły za pomocą gadu-gadu, co nie jest złe same w sobie, bo pozwala na szybkie i tanie dopracowanie szczegółów) również tą drogą poinformował spedytora-zleceniodawcę i czekał na decyzję. Odpowiedź przyszła również na gadugadu, że przewoźnik musi sobie sam radzić, bo przyczyną całego zamieszania jest przewa- Pomoc prawna na terenie Niemiec! Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego otrzymuje wiele sygnałów o wielu problemach, jakie napotykają polscy przewoźnicy na terenie Niemiec i innych państw europejskich. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych członków, nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną i kancelarią doradztwa gospodarczego na terenie Niemiec. Poniżej przedstawiamy ofertę pomocy. Warto zaznaczyć, że członkowie OZPTD mają ofertę specjalną. Pomoc prawna w Niemczech i wielu krajach Unii Europejskiej windykacja roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur pomoc w kontaktach z BAG, policją i urzędami celnymi interwencyjnie w zdarzeniu oraz w postępowaniach administracyjnych i odwoławczych pomoc w przypadkach szkody, zniszczenia, kradzieży towaru w transporcie pomoc i reprezentacja w sprawach cywilnych i karnych Dla członków OZPTD oferta specjalna! Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Jerzy Goliński Am Windmühlenberg Königs Wusterhausen Tel.: +49 (3375) Fax: +49 (3375) Szczegóły - Biuro OZPTD oraz: FiedlerHAASE Rechtanwälte Mec. Christoph Fiedler Hebbelstrasse 41, Potsdam Tel.: Fax:

8 żenie osi. W tym momencie punkty widzenia spedytora i przewoźnika zaczęły się zasadniczo różnić. Naturalnie wiadomo, że chodzi tu o pieniądze. Obiektywnie, przewoźnik nie miał możliwości sprawdzenia wagi poszczególnych palet i całego pojazdu, waga rzeczywista towaru różniła się zasadniczo od zadeklarowanej na CMR-ce, przeważenie na osi było skutkiem przeładowania pojazdu. Spedytor nie będzie żądał zapłaty za dodatkowe koszty od swojego zleceniodawcy, bo wie że straci klienta. Chroniąc swojego klienta będzie do ostatniej chwili robić wszystko aby konsekwencje finansowe poniósł przewoźnik, którego przecież można tak łatwo zmienić. Przewoźnik został obciążony mandatem, kosztem przeładunku i musiał wpłacić kaucję na poczet przyszłych kar administracyjnych. Gdy powyższe pozycje umieścił w fakturze i zażądał od spedytora zapłaty, ten odesłał fakturę z powrotem jako bezpodstawną, a do tego jeszcze zażądał natychmiastowego dostarczenia zdjętej palety na koszt przewoźnika. Powstał więc spór prawny bo wiadomo, że strony nie dogadają się. I byłoby wszystko w porządku, gdyby przewoźnik miał dowody na papierze, że zachował się zgodnie z prawidłami sztuki przewoźniczej, bo na takiej podstawie sąd gwarantowanie rozstrzygnąłby spór na korzyść transportowca. W sytuacji niejednoznacznej spedytor może twierdzić, że nie otrzymał wiadomości, że przewoźnik sam zadecydował o dalszym przebiegu transportu, że poniósł z tego powodu straty, itd. Sędzia w takim przypadku, mając zeznanie przeciw zeznaniu, mocno będzie rozważać za i przeciw i należy raczej oczekiwać, że zapadające rozstrzygnięcie nie będzie w pełni satysfakcjonujące dla przewoźnika. A wystarczyło tylko dochować reguł postępowania i potwierdzać uzgodnienia pisemnie, oficjalnie, faksem. Inny przykład. Kontrola BAG stwierdziła, że naczepa na skutek podejrzenia o usterki techniczne musi być sprawdzona przez rzeczoznawcę DEKRA. Ten potwierdził podejrzenia kontrolującego pojazd i wypisał protokół, kontroler BAG nie dopuścił naczepy do dalszej jazdy przedkładając możliwość naprawy na miejscu, odholowania specjalistycznym sprzętem do innego warsztatu bądź do Polski. Znamy wszyscy ten brutalny sposób działania budzący podejrzenia, ale przewoźnicy nie chcą walczyć z tą praktyką, więc tego wątku nie ciągniemy. Przewoźnik będący na musiku dowiaduje się od warsztatowca o ewentualnych kosztach naprawy, cieszy się, że może sam dostarczyć części, a zatem zmniejszyć koszty. Nie żąda natomiast pisemnego kosztorysu. Sam organizuje części, wiezie je 500 km w jedną stronę, po czym po kilku dniach okazuje się dziwnym trafem, że jeszcze kilka rzeczy trzeba naprawić (ustalenia w toku, czy części mają być dostarczone czy warsztatowiec sam się zaopatrzy). Faksem przychodzi faktura do zapłaty i tu pojawia się nowy problem. Po pierwsze faktura po niemiecku, dalej roboczogodziny jak wzięte z nieba. Najgorsze, że naczepa potrzebna na już oraz brak możliwości negocjowania ceny ostatecznej, bo brak kosztorysu wstępnego. A wystarczyło na początku zażądać kosztorysu i sprawdzić go. I tu brak dokumentu spowodował, że powstają dodatkowe koszty, a przewoźnik czuje się nabity w butelkę. Jerzy Goliński Znaczenie notatki policyjnej Zawiadomienie policji po wypadku jest ważną rzeczą, od której często zależy wypłata odszkodowania. Nie wolno o tym zapominać. Wypadek i kolizja różnią się, oprócz nazwy, także reakcją policji. Policja drogowa przyjeżdża zawsze do wypadków z ofiarami, do kolizji gdy pozwalają na to okoliczności. Jeżeli policja nie może przyjechać, odnotuje jedynie zgłoszenie. Rozstrzygnięcia funkcjonariusza na miejscu zdarzenia są teoretycznie niepodważalne. Teoretycznie, bo towarzystwa ubezpieczeniowe mają zwykle własne zdanie. Jeśli tylko jest to dla nich korzystne, nie uznają notatki policyjnej z miejsca zdarzenia. Zazwyczaj twierdzą wtedy, że funkcjonariusz był na miejscu po fakcie i sporządził notatkę w oparciu o relacje uczestników. Nie jest to prawda, gdyż policja ma obowiązek zebrać relacje świadków i zabezpieczyć dowody. Policja analizuje też miejsce zdarzenia, obserwuje położenie pojazdów, uszkodzenia, ślady pokolizyjne na drodze, często sporządza dokumentację fotograficzną. Wszystkie to znajduje się później w notatce. Podawane przez TU powody odmowy wypłaty odszkodowania często różnią się od ustaleń policji i nie są poparte żadnymi dowodami, jak np. opinią rzeczoznawcy. Nie twierdzą, że funkcjonariusz poświadcza nieprawdę, ale sugerują, że kolizji nie było, a kierowca chce wyłudzić odszkodowanie i kierują sprawę do prokuratury. Oczywiście, notatka policyjna nie ma znaczenia. Bywa, że towarzystwo ubezpieczeniowe przypisuje poszkodowanemu tzw. przyczynienie się do kolizji i zmniejsza sumę odszkodowania, o 50 proc., a nawet 70 proc. Tym samym, poszkodowany jest jakoby winien kolizji w 70 proc., mimo że policyjna notatka jasno wskazuje winnego. Kwestionowanie ustaleń policji jest bezprawne, ponieważ policjant na miejscu kolizji czy wypadku pełni funkcje organu orzekającego o przebiegu, skutkach i sprawstwie, a nałożony mandat stanowi orzeczenie w sprawie o wykroczenie drogowe. W trakcie uzyskiwania odszkodowania, notatka policyjna świadczy na korzyść klienta i może być poparta zeznaniami policjantów. Dlatego ignorowanie jej przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest niedopuszczalne. Porad naszym czytelnikom udzielają mgr Janusz Cymer i mgr Jacek Gęga z Kancelarii Prawnej Kurier. Zapraszamy też na naszą stronę internetową Kancelaria Prawna Kurier, Janusz Cymer 51