Problemy to codzienność transportowca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy to codzienność transportowca"

Transkrypt

1 Pracodawca transportu drogowego Problemy to codzienność transportowca Drożejące paliwo, kłopoty z systemem opłat drogowych, wojna polsko-ruska biznes transportowy to ciągłe pasmo problemów. Kiedy to się skończy? Nigdy Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Prowadzenie firmy transportowej w dzisiejszych czasach przypomina żeglowanie pomiędzy skałami i górami lodowymi. To ciężki kawałek chleba, dodatkowo obarczony wielkim ryzykiem. Kolejna odsłona wojny polsko-ruskiej uderzy w przewoźników ze wschodnich rejonów kraju. Zapowiada się konfrontacja służb kontrolnych i polityki, której ofiarą padną polscy i rosyjscy przewoźnicy. O co chodzi? O pieniądze i zdominowanie rynku przewozów przez jedną rosyjską stronę. Ale to tylko kropla w morzu goryczy. Ceny paliw w dalszym ciągu są na niespotykanie wysokim poziomie, a rząd nie chce lub nie potrafi przedsięwziąć żadnych działań, które choćby w niewielkim stopniu ulżyłyby rodzimym firmom transportowym. Warto tu przypomnieć, że przewoźnicy wypracowują spory dochód do budżetu państwa. Rozumiem, że rząd premiera Tuska jest zdominowany przez problemy Euro, ale branża transportowa już wielokrotnie przedstawiała drogi rozwiązania kwestii wysokich cen paliw. Czas mija i nic. Kolejny problem, to brak regulacji na rynku szkoleń, skutkujący dziką konkurencją. Dostęp do tego rynku jest praktycznie nieograniczony, co powoduje, że szkoleniowe efemerydy traktują przewoźników jako szybkie źródło zarobków. Absolutnie bez baczenia na jakość. I to jest smutne, że nikt nie chce z tym zrobić porządku. Nie wszystko można pozostawić mechanizmom wolnego rynku. Bolesław Milewski 44

2 Rosyjska ofensywa 2 kwietnia br. prezydent Federacji Rosyjskiej, Dymitr Miedwiediew podpisał ustawę zmieniającą kodeks o administracyjnych naruszeniach prawnych oraz ustawę o kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów samochodowych oraz o odpowiedzialności za naruszenie trybu jej wykonania. Przyjęte przepisy wprowadzają z dniem 2 maja br. nowe drakońskie kary dla międzynarodowych przewoźników drogowych wykonujących przewozy na terytorium Rosji. Nowymi karami objęto następujące naruszenia: wykonywanie kabotażu oraz wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych bez zezwolenia lub z nieodpowiednim zezwoleniem. Z uzyskanych nieoficjalnie informacji wynika, iż nowe przepisy mogą być wynikiem lobbingu bratniej organizacji rosyjskich przewoźników, stanowiąc kolejny zaplanowany etap walki o rynek przewozów drogowych pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Niezależnie od przyczyn przyjęcia represyjnego prawa warto przyjrzeć się szczegółom nowych rozwiązań. 50 tysięcy złotych za użycie niewłaściwego zezwolenia! Grzywny administracyjne za kabotaż w przewozach towarowych lub pasażerskich na terenie Federacji Rosyjskiej mają wynosić: od czterech do pięciu tysięcy rubli dla kierowcy, od czterdziestu do pięćdziesięciu tysięcy rubli dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie przewozowej oraz od czterystu do pięciuset tysięcy rubli dla samej firmy przewozowej. Identyczna wysokość kar będzie obowiązywać przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych pomiędzy Rosją a krajami trzecimi bez ważnego zezwolenia Rosja-KR3. Trochę mniejsze grzywny przewidziano w przypadku braku zezwolenia ogólnego wymaganego przy wykonywaniu dwustronnych przewozów drogowych lub tranzytu. Mają one wynosić: od trzech do czterech tysięcy rubli dla kierowcy, od trzydziestu do czterdziestu tysięcy rubli dla menedżerów oraz od trzystu do czterystu tysięcy rubli dla przedsiębiorstwa transportowego. Ponieważ obecny kurs rubla oscyluje wokół 10 groszy, łatwo policzyć, iż najwyższa grzywna przewidziana dla przedsiębiorstwa transportowego będzie wynosić około 50 tysięcy złotych. Areszt dla pojazdów Oprócz nowych wyższych kar, w rosyjskiej nowelizacji zapisano, iż w przypadku stwier- dzenia naruszenia zasad przewozu, należący do przewoźnika pojazd będzie zatrzymywany w oznakowanych znakami drogowymi punktach kontrolnych (ruchomych i stałych) lub w punktach przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej. Pojazd będzie pozostawać tam do momentu usunięcia przyczyny zatrzymania, czyli w przypadku braku zezwolenia najprawdopodobniej do momentu wpłacenia nałożonej grzywny i przywiezienia właściwego zezwolenia. Takie rozwiązanie samo w sobie nie budzi kontrowersji, gdyż jest ono powszechnie stosowane wobec zagranicznych przewoźników w wielu krajach europejskich, w tym także w Polsce. Niemniej zgromadzenie odpowiednich środków pieniężnych na poczet grzywny administracyjnej, wynoszącej równowartość kilkudziesięciu tysięcy złotych, może zabrać trochę czasu. A to oznacza dość długi przymusowy postój pojazdu wraz z ładunkiem. Rosyjskie działania niezgodne z prawem Drakońskie kary same w sobie nie byłyby aż tak poważnym problemem, gdyby nie działania rosyjskich służb kontrolnych podejmowane w oparciu o bulwersującą i jednostronną interpretację umowy zawartej 30 sierpnia 1996 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych. Dotyczy to przepisu art. 9 ust. 2 tejże Trudno przy tym przypuszczać, że autorzy rosyjskiej polityki transportowej nie rozumieją współczesnych zasad 45

3 Pracodawca transportu drogowego Drakońskie kary same w sobie nie byłyby aż tak poważnym problemem, gdyby nie działania rosyjskich służb kontrolnych umowy stanowiącego, iż zezwolenie specjalne (zwane zezwoleniem KR3) wymagane jest jedynie przy przewozach z terytorium państwa strony umowy na terytorium trzeciego państwa oraz z terytorium trzeciego państwa na terytorium tej strony. W oparciu o ten właśnie przepis rosyjscy funkcjonariusze żądają zezwolenia KR3 także przy przewozach realizowanych z Polski do Rosji, o ile ich zdaniem przewożony towar pochodzi z państwa trzeciego. Takie działanie jest niezgodne z dosłownym brzmieniem umowy i postanowieniami podpisanych protokołów wykonawczych. Jest także niezgodne z wynikającą z konwencji CMR definicją operacji transportowej, jaką jest przewóz drogowy. Globalizacja problemem dla polskich przewoźników Ze względu na globalizację procesów gospodarczych, wspólny europejski rynek oraz skomplikowany charakter nowoczesnego obrotu towarowego, konsekwencją opisanej praktyki wschodnich służb kontrolnych jest możliwość nałożenia kary w wysokości 50 tysięcy złotych na prawie każdy dwustronny przewóz drogowy wykonywany przez polskiego przewoźnika w dobrej wierze i zgodnie z międzynarodową umową na podstawie zezwolenia ogólnego. Jako przykład można wskazać zakontraktowane przez holenderskiego kupca polskie truskawki, które zgodnie z kontraktem polski producent zobowiązany jest wydać przewoźnikowi loco Polska lub samodzielnie zapewnić dostawę franco Rosja. Pomimo że towar wyprodukowano i załadowano w Polsce, to według Rosjan ich przewóz wymaga zezwolenia Rosja-KR3. To samo dotyczy wszelkich towarów fakturowanych za granicą: polskich części motoryzacyjnych, artykułów gospodarstwa domowego, żywności, leków, kosmetyków i wielu innych towarów dostarczanych na rynek rosyjski. Tym samym administracyjne ograniczenia wprowadzane przez naszych wschodnich sąsiadów będą miały wpływ nie tylko na sektor transportu drogowego, ale także na całą naszą gospodarkę. Eskalacja rosyjskiego protekcjonizmu Innym przykładem dwustronnego przewozu drogowego zagrożonego rosyjską karą w wysokości 50 tysięcy złotych jest przewóz do Rosji towaru pochodzącego z zagranicy (np. ze Stanów Zjednoczonych), który został przywieziony do Polski drogą morską i który załadowano na pojazd drogowy na polskim terminalu portowym. Ten przykład pokazuje, iż konsekwencje rosyjskich działań zagrażają także innym gałęziom polskiego sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Po co tworzyć w Polsce centra logistyczne obsługujące całą wschodnią Europę, skoro możliwości wywozu składowanych tam towarów będą ograniczone? Po co rozwijać transport kombinowany w przewozach towarów poza Unię Europejską, skoro uczestniczący w nim przewoźnik drogowy naraża się na drastyczne sankcje. Trudno przy tym przypuszczać, że autorzy rosyjskiej polityki transportowej nie rozumieją współczesnych zasad i warunków obrotu towarowego i są na etapie pojmowania ekonomicznej rzeczywistości na poziomie zbliżonym do XIX-wiecznego. Dlatego ostatnie rosyjskie decyzje należy traktować jako kolejny etap eskalacji agresywnej polityki protekcjonizmu państwowego realizowanego kosztem już nie tylko polskich przewoźników, ale całej naszej gospodarki narodowej. Dość symptomatyczne jest to, że ma to miejsce zaledwie kilka miesięcy po formalnym przyjęciu Rosji do Światowej Organizacji Handlu. Negatywne skutki nie tylko dla przewoźników! Bezpośrednim skutkiem wskazanych działań może być zmniejszenie ilości wykonywanych przez polskich przedsiębiorców przewozów dwustronnych nawet o kilkadziesiąt procent, likwidacja wielu dużych centrów logistycznych i hubów, które powstały w Polsce ze względu na jej szczególne położenie geograficzne oraz dalsza degradacja stopnia wykorzystania polskich terminali morskich i kolejowych. Pośrednim skutkiem będzie pogorszenie bilansu handlowego w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Rosją i spadek polskiego PKB. To pokazuje, że ostatnie wydarzenia powinny spowodować stanowczą i skuteczną reakcję polskiego rządu. Ze względu na daleko idące konsekwencje oraz małą skuteczność działań podejmowanych przez jeden resort, potrzebne są skoordynowane działania ministrów odpowiedzialnych za transport, gospodarkę i politykę zagraniczną. Koordynacje tych działań powinien podjąć się sam Prezes Rady Ministrów lub któryś z jego zastępców. Wszelkie próby spychania tej sprawy wyłącznie na barki ministra właściwego do spraw transportu mogą bowiem zakończyć się kolejnym niepowodzeniem. Czy zwiększać kary dla cudzoziemców? Wśród pierwszych pomysłów, jakie pojawiły się ze strony naszych urzędników, w odpowiedzi na zmienioną sytuację w przewozach Polska Rosja, była propozycja kilkukrotnego podniesienia wysokości kar pieniężnych za naruszenia zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych przez zagranicznych przewoźników na terenie Polski. Niestety urzędnicy nie wzięli pod uwagę faktu, iż po polskich drogach poruszają się także przewoźnicy bardziej przyjaźnie usposobieni do Polski niż Rosjanie, tacy jak nasi koledzy z Ukrainy, z Białorusi i z innych nieunijnych państw Europy i Azji. Drastyczna podwyżka polskich sankcji uderzyłaby w nich wszystkich i mogłaby spowodować na zasadzie kostek domina podwyższenie kar dla zagranicznych przewoźników (w tym także dla Polaków) w kolejnych państwach i eskalację wzajemnych represji administracyjnych w całej Europie. A to nie leży w interesie przedsiębiorców skądkolwiek by oni nie byli. Jedynym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy Co więc robić? Tu niestety nie mamy większego wyboru. Ponieważ podpisana w 1996 r. polsko-rosyjska umowa o międzynarodowych przewozach drogowych w obecnym swoim brzmieniu uniemożliwia osiągnięcie partnerskich i równorzędnych stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma państwa- 46

4 mi, należy podjąć działania zmierzające do jej zmiany. Gdy zmiany te okażą się niemożliwe, to konieczne będzie wypowiedzenie umowy. Rozstrzygnięcia w tej sprawie powinny zapaść stosunkowo szybko, albowiem nasz wschodni partner będzie zainteresowany grą na zwłokę. Kolejnym kierunkiem działań dyplomatycznych powinno być pozyskanie wsparcia ze strony Komisji Europejskiej, gdyż wprowadzone przez Rosję zmiany i praktyka działania jej administracji negatywnie wpłyną na swobodny przepływ towarów i usług. A to jest przecież fundament wspólnotowej polityki gospodarczej. Ponadto skutki rosyjskiej polityki w niedługim czasie odczują w negatywny sposób także przedsiębiorcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. To pokazuje, że ostatnie wydarzenia powinny spowodować stanowczą i skuteczną reakcję polskiego rządu Złamanie przez Rosję Konwencji o Ochronie Praw Człowieka W podjętych przez naszą stronę działaniach należy wykorzystać fakt, iż stosowanie sankcji administracyjnych było przedmiotem wielokrotnej analizy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w oparciu o postanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał wielokrotnie wskazywał, iż ustawodawstwo państw stron konwencji (w tym także Federacji Rosyjskiej) musi gwarantować, aby w postępowaniu administracyjno-karnym obowiązywała zasada proporcjonalności sankcje powinny być adekwatne do popełnionych czynów. Orzecznictwo trybunału miało znaczący wpływ na stanowisko Komitetu Rady Mini- strów Europy wyrażone w rekomendacji No. R91 z dnia 13 lutego 1991 w sprawie sankcji administracyjnych. Jest rzeczą oczywistą, iż wprowadzone przez Federację Rosyjską kary grzywny mają charakter wyłącznie represyjny i w żaden sposób ich wysokość nie może zostać uznana za proporcjonalną do sankcjonowanych naruszeń. Dlatego wykorzystując fakt, iż Rosja jest członkiem Rady Europy, Polska powinna podjąć interwencję także na forum tej tak prestiżowej międzynarodowej organizacji. Ponadto należy rozważyć zaskarżenie rosyjskich przepisów do Trybunału Praw Człowieka. Groźba społecznych protestów Jeżeli polskie władze nie podejmą dość szybko zdecydowanych i skutecznych działań, grozi to przejęciem inicjatywy przez zdesperowanych przedsiębiorców. Będą oni starali się bronić swojej egzystencji, stosując dostępne dla nich metody działania. Już dziś w rozmowach z przewoźnikami ze wschodu Polski słyszy się opinie o konieczności podjęcia akcji protestacyjnej, polegającej na blokadzie przejść granicznych położonych na drogach prowadzących do Rosji. Niektórzy z nich chcą blokować na drogach pojazdy z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. To wszystko nie wróży zbyt dobrze, gdyż działania podyktowane emocjami zawsze mogą się wyrwać spod jakiejkolwiek kontroli. A zlokalizowany w jednym regionie pożar może łatwo ogarnąć płomieniem protestu teren całego kraju, paraliżując przy tym Polskę. Zbyt dużo bowiem problemów zwaliło się na głowę przewoźników w ostatnim okresie. Do tych problemów należą: galopujące w górę ceny paliwa, kilkukrotny wzrost stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, nowe opłaty za korzystanie z dróg krajowych, wadliwy system viatoll, postępujący fiskalizm państwa, kłopoty z wdrożeniem nowych unijnych przepisów regulujących dostęp do zawodu przewoźnika, zbyt małe stawki frachtów, wzrost nieuczciwej konkurencji, represyjne działania coraz większej ilości służb kontrolnych, brak systemowego wsparcia dla transportu drogowego ze strony państwa i wiele innych ważnych kwestii. Aby uniknąć wybuchu społecznego nie wystarczą same spotkania i składanie obietnic. Czas działać już dziś, bo jutro będzie już za późno. Maciej Wroński 47

5 Pracodawca transportu drogowego Wciąż kłopot z drewnem Wydawało się, że skończyły się wreszcie problemy z przewozem drewna. Taką cezurę czasową do 19 stycznia 2012 r. zakreśliła nowelizacja Ustawy prawo o ruchu drogowym, która w art. 61 ust. 1 pkt.15 mówi, że przy przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się, jako iloczyn objętości ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna. Rozporządzenie w sprawie ustalenia normatywnej gęstości drewna zgodnie z zapisem ustawy miał wydać do 19 stycznia 2012 r. minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. No i co? No i nic. Do dnia dzisiejszego, a piszę te słowa 15 kwietnia, rozporządzenie nie ujrzało światła dziennego. Wynika z tego, że administracja państwowa obowiązki ustawowe ma w głębokim poszanowaniu. To kolejny przejaw tego, jak w Polsce traktowane jest prawo. Owszem, Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowało pierwszy projekt z datą 29 listopada 2011, który był przedmiotem konsultacji społecznych i przewoźnicy byli przekonani, że 19 stycznia rozporządzenie wejdzie w życie. Okazało się jednak, że w międzyczasie przygotowany został drugi projekt rozporządzenie, w którym tabela z gęstością poszczególnych gatunków drewna znacząco się różni. Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, na pierwotne gęstości (np. dla metra sześciennego sosny, było to 800 kg) nie wyrażały zgody zakłady przetwórcze. Także uzyskano opinię z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazującą, że wielkości Rozporządzenie w sprawie ustalenia normatywnej gęstości drewna zgodnie z zapisem ustawy miało być gotowe do 19 stycznia 2012 r. Administracja państwowa obowiązki ustawowe ma w głębokim poszanowaniu te są zawyżone. W nowym projekcie gęstość metra sześciennego sosny określono na 740 kg. To znaczna różnica. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego kilka lat temu wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile i Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego dokonał ważeń pojazdów załadowanych sosną i w żadnym przypadku takiej gęstości nie ustalono. Więcej, w wielu przypadkach ustalone wartości były grubo ponad 800 kg. A zdarzały się przypadki, gdy metr sześcienny ważył powyżej tony. Skąd zatem ta nowa wartość 740 kg? Nie od dziś wiadomo, że odbiorcy drewna chcą by transport był jak najtańszy. W opiniach do projektów podkreślali, że przyjęcie pierwotnej wersji spowoduje znaczny wzrost kosztów transportu i spowoduje konieczność wykonywania większej liczby kursów. Zatem jestem przekonany, że to właśnie to silne lobby stało za zmianą tabel przeliczeniowych. Wracamy zatem do tego samego. Znowu po drogach będą poruszały się przeciążone pojazdy. Wszystko w porządku, jeśli w trakcie kontroli inspektor skontroluje kwit przewozowy i dokona obmiaru ładunku. Co jednak się stanie, jeśli taki pojazd będzie przejeżdżał przez wagę preselekcyjną? Tutaj ciężar pojazdu, naciski na osie zostaną natychmiast wychwycone. Co wtedy, kto będzie ponosił konsekwencje? Rozumiem, że we wszystkim idzie o pieniądze, ale gdzie dbałość o stan dróg, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym nie wspominając. Piotr Grześ 48

6 Firma Litwiński szkoli na medal Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy Litwiński funkcjonuje na rynku od 2003 r. Posiada bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sale szkoleniowe są profesjonalnie i kompleksowo wyposażone. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców o odpowiednim doświadczeniu i kompetencjach, a praktykę nabywa się dzięki wykorzystaniu zaplecza technicznego firmy Litwiński. Organizujemy szkolenia dla: operatorów maszyn budowlanych, zawodowe dla kierowców w zakresie ADR, szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnej. Nasza oferta to także kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E. Ośrodek Szkoleniowy LITWIŃSKI posiada również pracownię psychologiczną wykonująca badania psychologiczne dla kierowców i operatorów. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych. Dysponujemy uprawnieniami do szkolenia operatorów w zakresie wszystkich klas. Posiadamy pod tym względem wieloletnie doświadczenie mówi Katarzyna Gwiżdż z firmy Litwiński. W statystykach zdawalności zdobywamy czołowe miejsca w rankingach ośrodków szkoleniowych dodaje. ZW 49

7 Pracodawca transportu drogowego Pięknie jest... gdy nie ma kłopotów. Ciężarówki kursują, kontrole nie zdarzają się, należności bez zatorów trafiają na konto bankowe. W codzienności przewoźnika takie sytuacje raczej się nie zdarzają. To ciężka harówka i ciągła walka o wszystko: o stan techniczny, o zlecenia, o dobrych kierowców, o punktualność we wszystkim. Jednakże często się zdarza, że sami sobie przysparzamy problemów. A wszystko przez to, że bagatelizujemy sprawę korespondencji Jednakże często się zdarza, że sami sobie przysparzamy problemów. A wszystko przez to, że bagatelizujemy sprawę korespondencji. Wszystko jest dobrze, jeżeli transport się udał. Schody zaczynają się w momencie powstawania problemów. Jeżeli warunki transportu uległy zmianie w porównaniu ze zleceniem pierwotnym, mimo uzgodnień telefonicznych lub drogą mailową czy inną drogą elektroniczną, muszą być potwierdzone faksem, bo tylko wtedy mamy dowód w razie zaistnienia sporu. Jeżeli w trakcie wykonywania transportu zaszły sytuacje mające wpływ na przeprowadzenie frachtu, zleceniodawca musi być natychmiast faksem poinformowany o zdarzeniu bo to on jest organizatorem transportu, tylko do niego należy podjęcie decyzji, a jedynym dowodem o przepisowym zachowaniu się przewoźnika będzie meldunek przesłany faksem. Niemała firma (60 ciężarówek) wiozła towar z Włoch do Niemiec, zadeklarowany na CMR-ce przez załadowcę ciężar to 23,5 tony. W Austrii ciężarówka została zatrzymana przez policję i zważona. DMC została przekroczona o 400 kg, nacisk na drugą oś o 11 proc. Po kilku próbach przemieszczenia towaru, aby zmniejszyć nacisk na oś zapadła decyzja policji o zdjęciu jednej palety towaru i pozostawieniu jej w najbliższej spedycji. Dyspozytor przewoźnika, który prowadził kierowcę i kontaktował się ze spedytorem (załatwiał wszelkie szczegóły za pomocą gadu-gadu, co nie jest złe same w sobie, bo pozwala na szybkie i tanie dopracowanie szczegółów) również tą drogą poinformował spedytora-zleceniodawcę i czekał na decyzję. Odpowiedź przyszła również na gadugadu, że przewoźnik musi sobie sam radzić, bo przyczyną całego zamieszania jest przewa- Pomoc prawna na terenie Niemiec! Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego otrzymuje wiele sygnałów o wielu problemach, jakie napotykają polscy przewoźnicy na terenie Niemiec i innych państw europejskich. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych członków, nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną i kancelarią doradztwa gospodarczego na terenie Niemiec. Poniżej przedstawiamy ofertę pomocy. Warto zaznaczyć, że członkowie OZPTD mają ofertę specjalną. Pomoc prawna w Niemczech i wielu krajach Unii Europejskiej windykacja roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur pomoc w kontaktach z BAG, policją i urzędami celnymi interwencyjnie w zdarzeniu oraz w postępowaniach administracyjnych i odwoławczych pomoc w przypadkach szkody, zniszczenia, kradzieży towaru w transporcie pomoc i reprezentacja w sprawach cywilnych i karnych Dla członków OZPTD oferta specjalna! Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Jerzy Goliński Am Windmühlenberg Königs Wusterhausen Tel.: +49 (3375) Fax: +49 (3375) Szczegóły - Biuro OZPTD oraz: FiedlerHAASE Rechtanwälte Mec. Christoph Fiedler Hebbelstrasse 41, Potsdam Tel.: Fax:

8 żenie osi. W tym momencie punkty widzenia spedytora i przewoźnika zaczęły się zasadniczo różnić. Naturalnie wiadomo, że chodzi tu o pieniądze. Obiektywnie, przewoźnik nie miał możliwości sprawdzenia wagi poszczególnych palet i całego pojazdu, waga rzeczywista towaru różniła się zasadniczo od zadeklarowanej na CMR-ce, przeważenie na osi było skutkiem przeładowania pojazdu. Spedytor nie będzie żądał zapłaty za dodatkowe koszty od swojego zleceniodawcy, bo wie że straci klienta. Chroniąc swojego klienta będzie do ostatniej chwili robić wszystko aby konsekwencje finansowe poniósł przewoźnik, którego przecież można tak łatwo zmienić. Przewoźnik został obciążony mandatem, kosztem przeładunku i musiał wpłacić kaucję na poczet przyszłych kar administracyjnych. Gdy powyższe pozycje umieścił w fakturze i zażądał od spedytora zapłaty, ten odesłał fakturę z powrotem jako bezpodstawną, a do tego jeszcze zażądał natychmiastowego dostarczenia zdjętej palety na koszt przewoźnika. Powstał więc spór prawny bo wiadomo, że strony nie dogadają się. I byłoby wszystko w porządku, gdyby przewoźnik miał dowody na papierze, że zachował się zgodnie z prawidłami sztuki przewoźniczej, bo na takiej podstawie sąd gwarantowanie rozstrzygnąłby spór na korzyść transportowca. W sytuacji niejednoznacznej spedytor może twierdzić, że nie otrzymał wiadomości, że przewoźnik sam zadecydował o dalszym przebiegu transportu, że poniósł z tego powodu straty, itd. Sędzia w takim przypadku, mając zeznanie przeciw zeznaniu, mocno będzie rozważać za i przeciw i należy raczej oczekiwać, że zapadające rozstrzygnięcie nie będzie w pełni satysfakcjonujące dla przewoźnika. A wystarczyło tylko dochować reguł postępowania i potwierdzać uzgodnienia pisemnie, oficjalnie, faksem. Inny przykład. Kontrola BAG stwierdziła, że naczepa na skutek podejrzenia o usterki techniczne musi być sprawdzona przez rzeczoznawcę DEKRA. Ten potwierdził podejrzenia kontrolującego pojazd i wypisał protokół, kontroler BAG nie dopuścił naczepy do dalszej jazdy przedkładając możliwość naprawy na miejscu, odholowania specjalistycznym sprzętem do innego warsztatu bądź do Polski. Znamy wszyscy ten brutalny sposób działania budzący podejrzenia, ale przewoźnicy nie chcą walczyć z tą praktyką, więc tego wątku nie ciągniemy. Przewoźnik będący na musiku dowiaduje się od warsztatowca o ewentualnych kosztach naprawy, cieszy się, że może sam dostarczyć części, a zatem zmniejszyć koszty. Nie żąda natomiast pisemnego kosztorysu. Sam organizuje części, wiezie je 500 km w jedną stronę, po czym po kilku dniach okazuje się dziwnym trafem, że jeszcze kilka rzeczy trzeba naprawić (ustalenia w toku, czy części mają być dostarczone czy warsztatowiec sam się zaopatrzy). Faksem przychodzi faktura do zapłaty i tu pojawia się nowy problem. Po pierwsze faktura po niemiecku, dalej roboczogodziny jak wzięte z nieba. Najgorsze, że naczepa potrzebna na już oraz brak możliwości negocjowania ceny ostatecznej, bo brak kosztorysu wstępnego. A wystarczyło na początku zażądać kosztorysu i sprawdzić go. I tu brak dokumentu spowodował, że powstają dodatkowe koszty, a przewoźnik czuje się nabity w butelkę. Jerzy Goliński Znaczenie notatki policyjnej Zawiadomienie policji po wypadku jest ważną rzeczą, od której często zależy wypłata odszkodowania. Nie wolno o tym zapominać. Wypadek i kolizja różnią się, oprócz nazwy, także reakcją policji. Policja drogowa przyjeżdża zawsze do wypadków z ofiarami, do kolizji gdy pozwalają na to okoliczności. Jeżeli policja nie może przyjechać, odnotuje jedynie zgłoszenie. Rozstrzygnięcia funkcjonariusza na miejscu zdarzenia są teoretycznie niepodważalne. Teoretycznie, bo towarzystwa ubezpieczeniowe mają zwykle własne zdanie. Jeśli tylko jest to dla nich korzystne, nie uznają notatki policyjnej z miejsca zdarzenia. Zazwyczaj twierdzą wtedy, że funkcjonariusz był na miejscu po fakcie i sporządził notatkę w oparciu o relacje uczestników. Nie jest to prawda, gdyż policja ma obowiązek zebrać relacje świadków i zabezpieczyć dowody. Policja analizuje też miejsce zdarzenia, obserwuje położenie pojazdów, uszkodzenia, ślady pokolizyjne na drodze, często sporządza dokumentację fotograficzną. Wszystkie to znajduje się później w notatce. Podawane przez TU powody odmowy wypłaty odszkodowania często różnią się od ustaleń policji i nie są poparte żadnymi dowodami, jak np. opinią rzeczoznawcy. Nie twierdzą, że funkcjonariusz poświadcza nieprawdę, ale sugerują, że kolizji nie było, a kierowca chce wyłudzić odszkodowanie i kierują sprawę do prokuratury. Oczywiście, notatka policyjna nie ma znaczenia. Bywa, że towarzystwo ubezpieczeniowe przypisuje poszkodowanemu tzw. przyczynienie się do kolizji i zmniejsza sumę odszkodowania, o 50 proc., a nawet 70 proc. Tym samym, poszkodowany jest jakoby winien kolizji w 70 proc., mimo że policyjna notatka jasno wskazuje winnego. Kwestionowanie ustaleń policji jest bezprawne, ponieważ policjant na miejscu kolizji czy wypadku pełni funkcje organu orzekającego o przebiegu, skutkach i sprawstwie, a nałożony mandat stanowi orzeczenie w sprawie o wykroczenie drogowe. W trakcie uzyskiwania odszkodowania, notatka policyjna świadczy na korzyść klienta i może być poparta zeznaniami policjantów. Dlatego ignorowanie jej przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest niedopuszczalne. Porad naszym czytelnikom udzielają mgr Janusz Cymer i mgr Jacek Gęga z Kancelarii Prawnej Kurier. Zapraszamy też na naszą stronę internetową Kancelaria Prawna Kurier, Janusz Cymer 51

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 Spis treści Od wydawcy... 13 Recenzja... 14 Wprowadzenie... 15 Symbole, oznaczenia oraz defincje... 17 CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców Czas pracy kierowców Terminy szkolenia Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle dynamicznie zmieniają się także

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01.03.2015 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Kraków, 9 lipca 2015 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Działając w imieniu firm transportowych świadczących usługi przewozu pojazdami nienormatywnymi zwracam się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU POWSTANIE INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO BYŁO REALIZACJĄ PROGARMU DOSTOSOWUJĄCEGO POLSKIE USTAWODASTWO DO PRAWA UNIJNEGO W OBSZARZE POLITYKA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ).

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ). DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica

List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica List przewozowy Kancelaria Prawna Iuridica List przewozowy Wymogi prawne Praktyka transportowa Konsekwencje procesowe List przewozowy jest szczegółowo uregulowany w przepisach prawa Wymogi prawne Co musi

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY OSÓB 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba: Tel.:... 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w Polsce. Gdynia, 14 wrzesień 2012. Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS

Sytuacja w Polsce. Gdynia, 14 wrzesień 2012. Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS Sytuacja w Polsce Gdynia, 14 wrzesień 2012 Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS (c) IRU Academy 2012 Tematyka wystąpienia Rynek transportu drogowego rzeczy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprowadzenie kursów: Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze,

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, Umowa najmu zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy: Moto-Moto, Al. Włókniarzy 217, Łódź, dalej zwana Wynajmującym a.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, PESEL, zwaną/ym w dalszej części Najemcą, zwanymi

Bardziej szczegółowo

Te same naruszenia - inne kary. Różna odpowiedzialność przewoźnika w krajach Unii Europejskiej.

Te same naruszenia - inne kary. Różna odpowiedzialność przewoźnika w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiamy merytoryczne omówienie trudnego tematu, jakim jest kwestia naruszeń oraz kar na terenie Unii Europejskiej. Biuletyn zawiera szereg wyjaśnień na temat różnic w stosowanych w krajach UE karach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Inspekcja Transportu Drogowego Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Oznakowane pojazdy ITD Wyposażenie inspektorów INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Jakie perspektywy dla polskiego transportu drogowego na krajowym i zagranicznym rynku

Jakie perspektywy dla polskiego transportu drogowego na krajowym i zagranicznym rynku Jakie perspektywy dla polskiego transportu drogowego na krajowym i zagranicznym rynku Nowogród, 25 lipiec 2014 r. Maciej Wroński Polsko-Ukraińska Nowogród, Spotkanie Konferencja Zrzeszenia Przewoźników,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA Niniejszy dokument określa prawne oraz formalne stosunki pomiędzy Skyfox Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Zleceniodawcą a Przewoźnikiem Drogowym, zwanym dalej Zleceniobiorcą usług

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Rok akademicki 2010/2011 1 J. Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE W04: Spedycja w systemie transportowym Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Do

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie kompetencji służb i organów publicznych do dokonywania czynności

Bardziej szczegółowo

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72),

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72), Wprowadzenie Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu drogowego nie był mocno odczuwalny. Na początku wystąpił krótki okres stagnacji i braku zleceń transportowych na ładunki.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pojazdu nr...

Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu zawarta w dniu.r. w pomiędzy: Exclusive Development Anna Kozakiewicz z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Wielki 4 NIP: 883-157-60-37 reprezentowaną przez. zwanym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIA Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas Pomimo dużego szumu medialnego, ustawodawca nie zdołał przez ostatnie dwa lata poprawić sytuacji przedsiębiorców w kwestii zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2 Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS Program zgodny z zakresem certyfikacji na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM PRZEWOZIE RZECZY l.p. Przedmiot Zagadnienia Liczba godzin 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Powstanie szkody transportowej nie jest jedynym problemem,

Powstanie szkody transportowej nie jest jedynym problemem, TSL biznes 10/2011 Powstanie szkody transportowej nie jest jedynym problemem, likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli do otrzymania odszkodowania. Niestety, tak nie jest. Takie przekonanie przewoźników

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. (druk nr 845)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. (druk nr 845) Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zmierza

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Informacje ogólne Wypadek Według Prawa o ruchu drogowym, wypadkiem jest zarówno zdarzenie z ofiarami, jak i drobna stłuczka bez rannych, potocznie nazywana kolizją.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostęp do zawodu i rynku

Dostęp do zawodu i rynku ZMPD, maj, 2013 Dostęp do zawodu i rynku Analiza zdawalności egzaminu wg starych zasad do 4 grudnia 2011 Rodzaj egzaminu Poz. Neg. % KPO 8471 4397 65,8 MPO 7264 3144 69,8 KPR 55355 29878 64,9 MPR 37203

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 24 lutego 2012 r. W SPRAWIE ZMIANY POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO DOTYCZĄCEGO PRZEJĘCIA PRZEZ MIASTO GDAŃSK WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. Zakres obowiązywania 1 1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP

Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Jak oszczędzić na ubezpieczeniach OCS i OCP Kim jesteśmy Kancelaria Prawna Iuridica specjalizuje się w prawie przewozowym, spedycyjnym i odszkodowawczym Współpracujemy z giełdami transportowymi oraz stowarzyszeniami

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ?

O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ? TRANSPORT O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ?

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 02. Transport drogowy. ZST - wykłady 2 Praca przewozowa transportu

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Piotr Mikiel Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania transportu drogowego

Piotr Mikiel Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania transportu drogowego Zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania transportu drogowego Konferencja ZMPD Poznań 8 maja 2013 r. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Nowe rozwiązania w przewozach nienormatywnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

a..., z siedzibą w..,... reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, Strony, postanowiły, co następuje:

a..., z siedzibą w..,... reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, Strony, postanowiły, co następuje: Załącznik nr 2 do siwz wzór umowy Znak sprawy: ZP-PNK/U/2015/01/13 UMOWA nr /2013 Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ul. Tuwima 10, 10-748

Bardziej szczegółowo

CEIDG*/KRS* Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców KRS - - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP): WKT-ZTS. 7341...

CEIDG*/KRS* Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców KRS - - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP): WKT-ZTS. 7341... (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa) (adres miejsce zamieszkania) CEIDG*/KRS* Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców KRS - - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP): WKT-ZTS. 7341...20

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE I UCZESTNICTWO W GRUPIE ZAKUPOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w... dnia... pomiędzy:..., z siedzibą w...,

UMOWA O ZORGANIZOWANIE I UCZESTNICTWO W GRUPIE ZAKUPOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w... dnia... pomiędzy:..., z siedzibą w..., UMOWA O ZORGANIZOWANIE I UCZESTNICTWO W GRUPIE ZAKUPOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w... dnia... pomiędzy:..., z siedzibą w..., NIP: REGON: KRS reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG 1. Definicje 1. OWRU Ogólne Warunki Realizacji Usług stosowane przez T-Project Sp. z o. o. 2. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

NIK obnażył wszystkie braki

NIK obnażył wszystkie braki NIK obnażył wszystkie braki Polska to piękny, ale dziwny kraj. Wydawałoby się, że proste rzeczy powinno się załatwić od ręki, z marszu. Nie, tak nie ma... Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Naczelnik Wydziału Daniel Zimoch tel. 4085063 pozostałe telefony: 4085052 - prawa jazdy 4085053 - rejestracja pojazdów 4085056 - zarządzanie ruchem drogowym 4085028 - licencje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 z 5 2012-07-24 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Usługa dostępu do sygnału internet dla Domów Studenckich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści V Spis treści Od Wydawcy...XI Wprowadzenie...XIII 1. Przewóz artykułów żywnościowych... 1 Wprowadzenie...1 1.1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego...2 1.1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności...2 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego

Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Biblioteka Przewoźnika Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Poradnik dla właścicieli firm transportowych i osób zarządzających transportem Odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego Autorzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Wszelkie Prawa Zastrzeżone GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. str. 1/5 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. Zakres obowiązywania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej Data wydania: 01 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC?

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? Spis treści Jaki zakres ochrony możesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kart Profamilia VOTUM S.A. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SPIS TREŚCI: 1. Definicje.. str. 2 2. Przedmiot.. str. 2 3. Rodzaje usług.. str. 3 4. Przesyłki... str. 3 5. Zlecenie Spedycyjne. str. 4 6. Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Polska Izba Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński Bydgoszcz, 26 października 2012 roku Prelekcję przygotowano w oparciu o Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo