Problemy to codzienność transportowca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy to codzienność transportowca"

Transkrypt

1 Pracodawca transportu drogowego Problemy to codzienność transportowca Drożejące paliwo, kłopoty z systemem opłat drogowych, wojna polsko-ruska biznes transportowy to ciągłe pasmo problemów. Kiedy to się skończy? Nigdy Bolesław Milewski, przewodniczący OZPTD Prowadzenie firmy transportowej w dzisiejszych czasach przypomina żeglowanie pomiędzy skałami i górami lodowymi. To ciężki kawałek chleba, dodatkowo obarczony wielkim ryzykiem. Kolejna odsłona wojny polsko-ruskiej uderzy w przewoźników ze wschodnich rejonów kraju. Zapowiada się konfrontacja służb kontrolnych i polityki, której ofiarą padną polscy i rosyjscy przewoźnicy. O co chodzi? O pieniądze i zdominowanie rynku przewozów przez jedną rosyjską stronę. Ale to tylko kropla w morzu goryczy. Ceny paliw w dalszym ciągu są na niespotykanie wysokim poziomie, a rząd nie chce lub nie potrafi przedsięwziąć żadnych działań, które choćby w niewielkim stopniu ulżyłyby rodzimym firmom transportowym. Warto tu przypomnieć, że przewoźnicy wypracowują spory dochód do budżetu państwa. Rozumiem, że rząd premiera Tuska jest zdominowany przez problemy Euro, ale branża transportowa już wielokrotnie przedstawiała drogi rozwiązania kwestii wysokich cen paliw. Czas mija i nic. Kolejny problem, to brak regulacji na rynku szkoleń, skutkujący dziką konkurencją. Dostęp do tego rynku jest praktycznie nieograniczony, co powoduje, że szkoleniowe efemerydy traktują przewoźników jako szybkie źródło zarobków. Absolutnie bez baczenia na jakość. I to jest smutne, że nikt nie chce z tym zrobić porządku. Nie wszystko można pozostawić mechanizmom wolnego rynku. Bolesław Milewski 44

2 Rosyjska ofensywa 2 kwietnia br. prezydent Federacji Rosyjskiej, Dymitr Miedwiediew podpisał ustawę zmieniającą kodeks o administracyjnych naruszeniach prawnych oraz ustawę o kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów samochodowych oraz o odpowiedzialności za naruszenie trybu jej wykonania. Przyjęte przepisy wprowadzają z dniem 2 maja br. nowe drakońskie kary dla międzynarodowych przewoźników drogowych wykonujących przewozy na terytorium Rosji. Nowymi karami objęto następujące naruszenia: wykonywanie kabotażu oraz wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych bez zezwolenia lub z nieodpowiednim zezwoleniem. Z uzyskanych nieoficjalnie informacji wynika, iż nowe przepisy mogą być wynikiem lobbingu bratniej organizacji rosyjskich przewoźników, stanowiąc kolejny zaplanowany etap walki o rynek przewozów drogowych pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Niezależnie od przyczyn przyjęcia represyjnego prawa warto przyjrzeć się szczegółom nowych rozwiązań. 50 tysięcy złotych za użycie niewłaściwego zezwolenia! Grzywny administracyjne za kabotaż w przewozach towarowych lub pasażerskich na terenie Federacji Rosyjskiej mają wynosić: od czterech do pięciu tysięcy rubli dla kierowcy, od czterdziestu do pięćdziesięciu tysięcy rubli dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie przewozowej oraz od czterystu do pięciuset tysięcy rubli dla samej firmy przewozowej. Identyczna wysokość kar będzie obowiązywać przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych pomiędzy Rosją a krajami trzecimi bez ważnego zezwolenia Rosja-KR3. Trochę mniejsze grzywny przewidziano w przypadku braku zezwolenia ogólnego wymaganego przy wykonywaniu dwustronnych przewozów drogowych lub tranzytu. Mają one wynosić: od trzech do czterech tysięcy rubli dla kierowcy, od trzydziestu do czterdziestu tysięcy rubli dla menedżerów oraz od trzystu do czterystu tysięcy rubli dla przedsiębiorstwa transportowego. Ponieważ obecny kurs rubla oscyluje wokół 10 groszy, łatwo policzyć, iż najwyższa grzywna przewidziana dla przedsiębiorstwa transportowego będzie wynosić około 50 tysięcy złotych. Areszt dla pojazdów Oprócz nowych wyższych kar, w rosyjskiej nowelizacji zapisano, iż w przypadku stwier- dzenia naruszenia zasad przewozu, należący do przewoźnika pojazd będzie zatrzymywany w oznakowanych znakami drogowymi punktach kontrolnych (ruchomych i stałych) lub w punktach przekroczenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej. Pojazd będzie pozostawać tam do momentu usunięcia przyczyny zatrzymania, czyli w przypadku braku zezwolenia najprawdopodobniej do momentu wpłacenia nałożonej grzywny i przywiezienia właściwego zezwolenia. Takie rozwiązanie samo w sobie nie budzi kontrowersji, gdyż jest ono powszechnie stosowane wobec zagranicznych przewoźników w wielu krajach europejskich, w tym także w Polsce. Niemniej zgromadzenie odpowiednich środków pieniężnych na poczet grzywny administracyjnej, wynoszącej równowartość kilkudziesięciu tysięcy złotych, może zabrać trochę czasu. A to oznacza dość długi przymusowy postój pojazdu wraz z ładunkiem. Rosyjskie działania niezgodne z prawem Drakońskie kary same w sobie nie byłyby aż tak poważnym problemem, gdyby nie działania rosyjskich służb kontrolnych podejmowane w oparciu o bulwersującą i jednostronną interpretację umowy zawartej 30 sierpnia 1996 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych. Dotyczy to przepisu art. 9 ust. 2 tejże Trudno przy tym przypuszczać, że autorzy rosyjskiej polityki transportowej nie rozumieją współczesnych zasad 45

3 Pracodawca transportu drogowego Drakońskie kary same w sobie nie byłyby aż tak poważnym problemem, gdyby nie działania rosyjskich służb kontrolnych umowy stanowiącego, iż zezwolenie specjalne (zwane zezwoleniem KR3) wymagane jest jedynie przy przewozach z terytorium państwa strony umowy na terytorium trzeciego państwa oraz z terytorium trzeciego państwa na terytorium tej strony. W oparciu o ten właśnie przepis rosyjscy funkcjonariusze żądają zezwolenia KR3 także przy przewozach realizowanych z Polski do Rosji, o ile ich zdaniem przewożony towar pochodzi z państwa trzeciego. Takie działanie jest niezgodne z dosłownym brzmieniem umowy i postanowieniami podpisanych protokołów wykonawczych. Jest także niezgodne z wynikającą z konwencji CMR definicją operacji transportowej, jaką jest przewóz drogowy. Globalizacja problemem dla polskich przewoźników Ze względu na globalizację procesów gospodarczych, wspólny europejski rynek oraz skomplikowany charakter nowoczesnego obrotu towarowego, konsekwencją opisanej praktyki wschodnich służb kontrolnych jest możliwość nałożenia kary w wysokości 50 tysięcy złotych na prawie każdy dwustronny przewóz drogowy wykonywany przez polskiego przewoźnika w dobrej wierze i zgodnie z międzynarodową umową na podstawie zezwolenia ogólnego. Jako przykład można wskazać zakontraktowane przez holenderskiego kupca polskie truskawki, które zgodnie z kontraktem polski producent zobowiązany jest wydać przewoźnikowi loco Polska lub samodzielnie zapewnić dostawę franco Rosja. Pomimo że towar wyprodukowano i załadowano w Polsce, to według Rosjan ich przewóz wymaga zezwolenia Rosja-KR3. To samo dotyczy wszelkich towarów fakturowanych za granicą: polskich części motoryzacyjnych, artykułów gospodarstwa domowego, żywności, leków, kosmetyków i wielu innych towarów dostarczanych na rynek rosyjski. Tym samym administracyjne ograniczenia wprowadzane przez naszych wschodnich sąsiadów będą miały wpływ nie tylko na sektor transportu drogowego, ale także na całą naszą gospodarkę. Eskalacja rosyjskiego protekcjonizmu Innym przykładem dwustronnego przewozu drogowego zagrożonego rosyjską karą w wysokości 50 tysięcy złotych jest przewóz do Rosji towaru pochodzącego z zagranicy (np. ze Stanów Zjednoczonych), który został przywieziony do Polski drogą morską i który załadowano na pojazd drogowy na polskim terminalu portowym. Ten przykład pokazuje, iż konsekwencje rosyjskich działań zagrażają także innym gałęziom polskiego sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Po co tworzyć w Polsce centra logistyczne obsługujące całą wschodnią Europę, skoro możliwości wywozu składowanych tam towarów będą ograniczone? Po co rozwijać transport kombinowany w przewozach towarów poza Unię Europejską, skoro uczestniczący w nim przewoźnik drogowy naraża się na drastyczne sankcje. Trudno przy tym przypuszczać, że autorzy rosyjskiej polityki transportowej nie rozumieją współczesnych zasad i warunków obrotu towarowego i są na etapie pojmowania ekonomicznej rzeczywistości na poziomie zbliżonym do XIX-wiecznego. Dlatego ostatnie rosyjskie decyzje należy traktować jako kolejny etap eskalacji agresywnej polityki protekcjonizmu państwowego realizowanego kosztem już nie tylko polskich przewoźników, ale całej naszej gospodarki narodowej. Dość symptomatyczne jest to, że ma to miejsce zaledwie kilka miesięcy po formalnym przyjęciu Rosji do Światowej Organizacji Handlu. Negatywne skutki nie tylko dla przewoźników! Bezpośrednim skutkiem wskazanych działań może być zmniejszenie ilości wykonywanych przez polskich przedsiębiorców przewozów dwustronnych nawet o kilkadziesiąt procent, likwidacja wielu dużych centrów logistycznych i hubów, które powstały w Polsce ze względu na jej szczególne położenie geograficzne oraz dalsza degradacja stopnia wykorzystania polskich terminali morskich i kolejowych. Pośrednim skutkiem będzie pogorszenie bilansu handlowego w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Rosją i spadek polskiego PKB. To pokazuje, że ostatnie wydarzenia powinny spowodować stanowczą i skuteczną reakcję polskiego rządu. Ze względu na daleko idące konsekwencje oraz małą skuteczność działań podejmowanych przez jeden resort, potrzebne są skoordynowane działania ministrów odpowiedzialnych za transport, gospodarkę i politykę zagraniczną. Koordynacje tych działań powinien podjąć się sam Prezes Rady Ministrów lub któryś z jego zastępców. Wszelkie próby spychania tej sprawy wyłącznie na barki ministra właściwego do spraw transportu mogą bowiem zakończyć się kolejnym niepowodzeniem. Czy zwiększać kary dla cudzoziemców? Wśród pierwszych pomysłów, jakie pojawiły się ze strony naszych urzędników, w odpowiedzi na zmienioną sytuację w przewozach Polska Rosja, była propozycja kilkukrotnego podniesienia wysokości kar pieniężnych za naruszenia zasad wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych przez zagranicznych przewoźników na terenie Polski. Niestety urzędnicy nie wzięli pod uwagę faktu, iż po polskich drogach poruszają się także przewoźnicy bardziej przyjaźnie usposobieni do Polski niż Rosjanie, tacy jak nasi koledzy z Ukrainy, z Białorusi i z innych nieunijnych państw Europy i Azji. Drastyczna podwyżka polskich sankcji uderzyłaby w nich wszystkich i mogłaby spowodować na zasadzie kostek domina podwyższenie kar dla zagranicznych przewoźników (w tym także dla Polaków) w kolejnych państwach i eskalację wzajemnych represji administracyjnych w całej Europie. A to nie leży w interesie przedsiębiorców skądkolwiek by oni nie byli. Jedynym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy Co więc robić? Tu niestety nie mamy większego wyboru. Ponieważ podpisana w 1996 r. polsko-rosyjska umowa o międzynarodowych przewozach drogowych w obecnym swoim brzmieniu uniemożliwia osiągnięcie partnerskich i równorzędnych stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma państwa- 46

4 mi, należy podjąć działania zmierzające do jej zmiany. Gdy zmiany te okażą się niemożliwe, to konieczne będzie wypowiedzenie umowy. Rozstrzygnięcia w tej sprawie powinny zapaść stosunkowo szybko, albowiem nasz wschodni partner będzie zainteresowany grą na zwłokę. Kolejnym kierunkiem działań dyplomatycznych powinno być pozyskanie wsparcia ze strony Komisji Europejskiej, gdyż wprowadzone przez Rosję zmiany i praktyka działania jej administracji negatywnie wpłyną na swobodny przepływ towarów i usług. A to jest przecież fundament wspólnotowej polityki gospodarczej. Ponadto skutki rosyjskiej polityki w niedługim czasie odczują w negatywny sposób także przedsiębiorcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. To pokazuje, że ostatnie wydarzenia powinny spowodować stanowczą i skuteczną reakcję polskiego rządu Złamanie przez Rosję Konwencji o Ochronie Praw Człowieka W podjętych przez naszą stronę działaniach należy wykorzystać fakt, iż stosowanie sankcji administracyjnych było przedmiotem wielokrotnej analizy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w oparciu o postanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał wielokrotnie wskazywał, iż ustawodawstwo państw stron konwencji (w tym także Federacji Rosyjskiej) musi gwarantować, aby w postępowaniu administracyjno-karnym obowiązywała zasada proporcjonalności sankcje powinny być adekwatne do popełnionych czynów. Orzecznictwo trybunału miało znaczący wpływ na stanowisko Komitetu Rady Mini- strów Europy wyrażone w rekomendacji No. R91 z dnia 13 lutego 1991 w sprawie sankcji administracyjnych. Jest rzeczą oczywistą, iż wprowadzone przez Federację Rosyjską kary grzywny mają charakter wyłącznie represyjny i w żaden sposób ich wysokość nie może zostać uznana za proporcjonalną do sankcjonowanych naruszeń. Dlatego wykorzystując fakt, iż Rosja jest członkiem Rady Europy, Polska powinna podjąć interwencję także na forum tej tak prestiżowej międzynarodowej organizacji. Ponadto należy rozważyć zaskarżenie rosyjskich przepisów do Trybunału Praw Człowieka. Groźba społecznych protestów Jeżeli polskie władze nie podejmą dość szybko zdecydowanych i skutecznych działań, grozi to przejęciem inicjatywy przez zdesperowanych przedsiębiorców. Będą oni starali się bronić swojej egzystencji, stosując dostępne dla nich metody działania. Już dziś w rozmowach z przewoźnikami ze wschodu Polski słyszy się opinie o konieczności podjęcia akcji protestacyjnej, polegającej na blokadzie przejść granicznych położonych na drogach prowadzących do Rosji. Niektórzy z nich chcą blokować na drogach pojazdy z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. To wszystko nie wróży zbyt dobrze, gdyż działania podyktowane emocjami zawsze mogą się wyrwać spod jakiejkolwiek kontroli. A zlokalizowany w jednym regionie pożar może łatwo ogarnąć płomieniem protestu teren całego kraju, paraliżując przy tym Polskę. Zbyt dużo bowiem problemów zwaliło się na głowę przewoźników w ostatnim okresie. Do tych problemów należą: galopujące w górę ceny paliwa, kilkukrotny wzrost stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, nowe opłaty za korzystanie z dróg krajowych, wadliwy system viatoll, postępujący fiskalizm państwa, kłopoty z wdrożeniem nowych unijnych przepisów regulujących dostęp do zawodu przewoźnika, zbyt małe stawki frachtów, wzrost nieuczciwej konkurencji, represyjne działania coraz większej ilości służb kontrolnych, brak systemowego wsparcia dla transportu drogowego ze strony państwa i wiele innych ważnych kwestii. Aby uniknąć wybuchu społecznego nie wystarczą same spotkania i składanie obietnic. Czas działać już dziś, bo jutro będzie już za późno. Maciej Wroński 47

5 Pracodawca transportu drogowego Wciąż kłopot z drewnem Wydawało się, że skończyły się wreszcie problemy z przewozem drewna. Taką cezurę czasową do 19 stycznia 2012 r. zakreśliła nowelizacja Ustawy prawo o ruchu drogowym, która w art. 61 ust. 1 pkt.15 mówi, że przy przewozie drewna jego rzeczywistą masę ustala się, jako iloczyn objętości ładunku i normatywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku drewna. Rozporządzenie w sprawie ustalenia normatywnej gęstości drewna zgodnie z zapisem ustawy miał wydać do 19 stycznia 2012 r. minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. No i co? No i nic. Do dnia dzisiejszego, a piszę te słowa 15 kwietnia, rozporządzenie nie ujrzało światła dziennego. Wynika z tego, że administracja państwowa obowiązki ustawowe ma w głębokim poszanowaniu. To kolejny przejaw tego, jak w Polsce traktowane jest prawo. Owszem, Ministerstwo Ochrony Środowiska przygotowało pierwszy projekt z datą 29 listopada 2011, który był przedmiotem konsultacji społecznych i przewoźnicy byli przekonani, że 19 stycznia rozporządzenie wejdzie w życie. Okazało się jednak, że w międzyczasie przygotowany został drugi projekt rozporządzenie, w którym tabela z gęstością poszczególnych gatunków drewna znacząco się różni. Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, na pierwotne gęstości (np. dla metra sześciennego sosny, było to 800 kg) nie wyrażały zgody zakłady przetwórcze. Także uzyskano opinię z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazującą, że wielkości Rozporządzenie w sprawie ustalenia normatywnej gęstości drewna zgodnie z zapisem ustawy miało być gotowe do 19 stycznia 2012 r. Administracja państwowa obowiązki ustawowe ma w głębokim poszanowaniu te są zawyżone. W nowym projekcie gęstość metra sześciennego sosny określono na 740 kg. To znaczna różnica. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego kilka lat temu wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile i Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego dokonał ważeń pojazdów załadowanych sosną i w żadnym przypadku takiej gęstości nie ustalono. Więcej, w wielu przypadkach ustalone wartości były grubo ponad 800 kg. A zdarzały się przypadki, gdy metr sześcienny ważył powyżej tony. Skąd zatem ta nowa wartość 740 kg? Nie od dziś wiadomo, że odbiorcy drewna chcą by transport był jak najtańszy. W opiniach do projektów podkreślali, że przyjęcie pierwotnej wersji spowoduje znaczny wzrost kosztów transportu i spowoduje konieczność wykonywania większej liczby kursów. Zatem jestem przekonany, że to właśnie to silne lobby stało za zmianą tabel przeliczeniowych. Wracamy zatem do tego samego. Znowu po drogach będą poruszały się przeciążone pojazdy. Wszystko w porządku, jeśli w trakcie kontroli inspektor skontroluje kwit przewozowy i dokona obmiaru ładunku. Co jednak się stanie, jeśli taki pojazd będzie przejeżdżał przez wagę preselekcyjną? Tutaj ciężar pojazdu, naciski na osie zostaną natychmiast wychwycone. Co wtedy, kto będzie ponosił konsekwencje? Rozumiem, że we wszystkim idzie o pieniądze, ale gdzie dbałość o stan dróg, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym nie wspominając. Piotr Grześ 48

6 Firma Litwiński szkoli na medal Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy Litwiński funkcjonuje na rynku od 2003 r. Posiada bardzo dobre zaplecze dydaktyczne sale szkoleniowe są profesjonalnie i kompleksowo wyposażone. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców o odpowiednim doświadczeniu i kompetencjach, a praktykę nabywa się dzięki wykorzystaniu zaplecza technicznego firmy Litwiński. Organizujemy szkolenia dla: operatorów maszyn budowlanych, zawodowe dla kierowców w zakresie ADR, szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnej. Nasza oferta to także kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E. Ośrodek Szkoleniowy LITWIŃSKI posiada również pracownię psychologiczną wykonująca badania psychologiczne dla kierowców i operatorów. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych. Dysponujemy uprawnieniami do szkolenia operatorów w zakresie wszystkich klas. Posiadamy pod tym względem wieloletnie doświadczenie mówi Katarzyna Gwiżdż z firmy Litwiński. W statystykach zdawalności zdobywamy czołowe miejsca w rankingach ośrodków szkoleniowych dodaje. ZW 49

7 Pracodawca transportu drogowego Pięknie jest... gdy nie ma kłopotów. Ciężarówki kursują, kontrole nie zdarzają się, należności bez zatorów trafiają na konto bankowe. W codzienności przewoźnika takie sytuacje raczej się nie zdarzają. To ciężka harówka i ciągła walka o wszystko: o stan techniczny, o zlecenia, o dobrych kierowców, o punktualność we wszystkim. Jednakże często się zdarza, że sami sobie przysparzamy problemów. A wszystko przez to, że bagatelizujemy sprawę korespondencji Jednakże często się zdarza, że sami sobie przysparzamy problemów. A wszystko przez to, że bagatelizujemy sprawę korespondencji. Wszystko jest dobrze, jeżeli transport się udał. Schody zaczynają się w momencie powstawania problemów. Jeżeli warunki transportu uległy zmianie w porównaniu ze zleceniem pierwotnym, mimo uzgodnień telefonicznych lub drogą mailową czy inną drogą elektroniczną, muszą być potwierdzone faksem, bo tylko wtedy mamy dowód w razie zaistnienia sporu. Jeżeli w trakcie wykonywania transportu zaszły sytuacje mające wpływ na przeprowadzenie frachtu, zleceniodawca musi być natychmiast faksem poinformowany o zdarzeniu bo to on jest organizatorem transportu, tylko do niego należy podjęcie decyzji, a jedynym dowodem o przepisowym zachowaniu się przewoźnika będzie meldunek przesłany faksem. Niemała firma (60 ciężarówek) wiozła towar z Włoch do Niemiec, zadeklarowany na CMR-ce przez załadowcę ciężar to 23,5 tony. W Austrii ciężarówka została zatrzymana przez policję i zważona. DMC została przekroczona o 400 kg, nacisk na drugą oś o 11 proc. Po kilku próbach przemieszczenia towaru, aby zmniejszyć nacisk na oś zapadła decyzja policji o zdjęciu jednej palety towaru i pozostawieniu jej w najbliższej spedycji. Dyspozytor przewoźnika, który prowadził kierowcę i kontaktował się ze spedytorem (załatwiał wszelkie szczegóły za pomocą gadu-gadu, co nie jest złe same w sobie, bo pozwala na szybkie i tanie dopracowanie szczegółów) również tą drogą poinformował spedytora-zleceniodawcę i czekał na decyzję. Odpowiedź przyszła również na gadugadu, że przewoźnik musi sobie sam radzić, bo przyczyną całego zamieszania jest przewa- Pomoc prawna na terenie Niemiec! Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego otrzymuje wiele sygnałów o wielu problemach, jakie napotykają polscy przewoźnicy na terenie Niemiec i innych państw europejskich. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych członków, nawiązaliśmy współpracę z kancelarią prawną i kancelarią doradztwa gospodarczego na terenie Niemiec. Poniżej przedstawiamy ofertę pomocy. Warto zaznaczyć, że członkowie OZPTD mają ofertę specjalną. Pomoc prawna w Niemczech i wielu krajach Unii Europejskiej windykacja roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur pomoc w kontaktach z BAG, policją i urzędami celnymi interwencyjnie w zdarzeniu oraz w postępowaniach administracyjnych i odwoławczych pomoc w przypadkach szkody, zniszczenia, kradzieży towaru w transporcie pomoc i reprezentacja w sprawach cywilnych i karnych Dla członków OZPTD oferta specjalna! Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Jerzy Goliński Am Windmühlenberg Königs Wusterhausen Tel.: +49 (3375) Fax: +49 (3375) Szczegóły - Biuro OZPTD oraz: FiedlerHAASE Rechtanwälte Mec. Christoph Fiedler Hebbelstrasse 41, Potsdam Tel.: Fax:

8 żenie osi. W tym momencie punkty widzenia spedytora i przewoźnika zaczęły się zasadniczo różnić. Naturalnie wiadomo, że chodzi tu o pieniądze. Obiektywnie, przewoźnik nie miał możliwości sprawdzenia wagi poszczególnych palet i całego pojazdu, waga rzeczywista towaru różniła się zasadniczo od zadeklarowanej na CMR-ce, przeważenie na osi było skutkiem przeładowania pojazdu. Spedytor nie będzie żądał zapłaty za dodatkowe koszty od swojego zleceniodawcy, bo wie że straci klienta. Chroniąc swojego klienta będzie do ostatniej chwili robić wszystko aby konsekwencje finansowe poniósł przewoźnik, którego przecież można tak łatwo zmienić. Przewoźnik został obciążony mandatem, kosztem przeładunku i musiał wpłacić kaucję na poczet przyszłych kar administracyjnych. Gdy powyższe pozycje umieścił w fakturze i zażądał od spedytora zapłaty, ten odesłał fakturę z powrotem jako bezpodstawną, a do tego jeszcze zażądał natychmiastowego dostarczenia zdjętej palety na koszt przewoźnika. Powstał więc spór prawny bo wiadomo, że strony nie dogadają się. I byłoby wszystko w porządku, gdyby przewoźnik miał dowody na papierze, że zachował się zgodnie z prawidłami sztuki przewoźniczej, bo na takiej podstawie sąd gwarantowanie rozstrzygnąłby spór na korzyść transportowca. W sytuacji niejednoznacznej spedytor może twierdzić, że nie otrzymał wiadomości, że przewoźnik sam zadecydował o dalszym przebiegu transportu, że poniósł z tego powodu straty, itd. Sędzia w takim przypadku, mając zeznanie przeciw zeznaniu, mocno będzie rozważać za i przeciw i należy raczej oczekiwać, że zapadające rozstrzygnięcie nie będzie w pełni satysfakcjonujące dla przewoźnika. A wystarczyło tylko dochować reguł postępowania i potwierdzać uzgodnienia pisemnie, oficjalnie, faksem. Inny przykład. Kontrola BAG stwierdziła, że naczepa na skutek podejrzenia o usterki techniczne musi być sprawdzona przez rzeczoznawcę DEKRA. Ten potwierdził podejrzenia kontrolującego pojazd i wypisał protokół, kontroler BAG nie dopuścił naczepy do dalszej jazdy przedkładając możliwość naprawy na miejscu, odholowania specjalistycznym sprzętem do innego warsztatu bądź do Polski. Znamy wszyscy ten brutalny sposób działania budzący podejrzenia, ale przewoźnicy nie chcą walczyć z tą praktyką, więc tego wątku nie ciągniemy. Przewoźnik będący na musiku dowiaduje się od warsztatowca o ewentualnych kosztach naprawy, cieszy się, że może sam dostarczyć części, a zatem zmniejszyć koszty. Nie żąda natomiast pisemnego kosztorysu. Sam organizuje części, wiezie je 500 km w jedną stronę, po czym po kilku dniach okazuje się dziwnym trafem, że jeszcze kilka rzeczy trzeba naprawić (ustalenia w toku, czy części mają być dostarczone czy warsztatowiec sam się zaopatrzy). Faksem przychodzi faktura do zapłaty i tu pojawia się nowy problem. Po pierwsze faktura po niemiecku, dalej roboczogodziny jak wzięte z nieba. Najgorsze, że naczepa potrzebna na już oraz brak możliwości negocjowania ceny ostatecznej, bo brak kosztorysu wstępnego. A wystarczyło na początku zażądać kosztorysu i sprawdzić go. I tu brak dokumentu spowodował, że powstają dodatkowe koszty, a przewoźnik czuje się nabity w butelkę. Jerzy Goliński Znaczenie notatki policyjnej Zawiadomienie policji po wypadku jest ważną rzeczą, od której często zależy wypłata odszkodowania. Nie wolno o tym zapominać. Wypadek i kolizja różnią się, oprócz nazwy, także reakcją policji. Policja drogowa przyjeżdża zawsze do wypadków z ofiarami, do kolizji gdy pozwalają na to okoliczności. Jeżeli policja nie może przyjechać, odnotuje jedynie zgłoszenie. Rozstrzygnięcia funkcjonariusza na miejscu zdarzenia są teoretycznie niepodważalne. Teoretycznie, bo towarzystwa ubezpieczeniowe mają zwykle własne zdanie. Jeśli tylko jest to dla nich korzystne, nie uznają notatki policyjnej z miejsca zdarzenia. Zazwyczaj twierdzą wtedy, że funkcjonariusz był na miejscu po fakcie i sporządził notatkę w oparciu o relacje uczestników. Nie jest to prawda, gdyż policja ma obowiązek zebrać relacje świadków i zabezpieczyć dowody. Policja analizuje też miejsce zdarzenia, obserwuje położenie pojazdów, uszkodzenia, ślady pokolizyjne na drodze, często sporządza dokumentację fotograficzną. Wszystkie to znajduje się później w notatce. Podawane przez TU powody odmowy wypłaty odszkodowania często różnią się od ustaleń policji i nie są poparte żadnymi dowodami, jak np. opinią rzeczoznawcy. Nie twierdzą, że funkcjonariusz poświadcza nieprawdę, ale sugerują, że kolizji nie było, a kierowca chce wyłudzić odszkodowanie i kierują sprawę do prokuratury. Oczywiście, notatka policyjna nie ma znaczenia. Bywa, że towarzystwo ubezpieczeniowe przypisuje poszkodowanemu tzw. przyczynienie się do kolizji i zmniejsza sumę odszkodowania, o 50 proc., a nawet 70 proc. Tym samym, poszkodowany jest jakoby winien kolizji w 70 proc., mimo że policyjna notatka jasno wskazuje winnego. Kwestionowanie ustaleń policji jest bezprawne, ponieważ policjant na miejscu kolizji czy wypadku pełni funkcje organu orzekającego o przebiegu, skutkach i sprawstwie, a nałożony mandat stanowi orzeczenie w sprawie o wykroczenie drogowe. W trakcie uzyskiwania odszkodowania, notatka policyjna świadczy na korzyść klienta i może być poparta zeznaniami policjantów. Dlatego ignorowanie jej przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest niedopuszczalne. Porad naszym czytelnikom udzielają mgr Janusz Cymer i mgr Jacek Gęga z Kancelarii Prawnej Kurier. Zapraszamy też na naszą stronę internetową Kancelaria Prawna Kurier, Janusz Cymer 51

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1. Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA USTAWA: z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137, z późn. zm.) znowelizowana ustawą

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprowadzenie kursów: Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi

Bardziej szczegółowo

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści

Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, Spis treści Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Grzegorz Lubeńczuk, Kamil Sikora. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XI XIII XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ DRUK 1 (pieczęć wpływu i znak sprawy) URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ LICENCJI NR... NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy.

Bardziej szczegółowo

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych

Obsługa ubezpieczeń i szkód transportowych DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

ZASIĘG TERYTORIALNY WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU POWSTANIE INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO BYŁO REALIZACJĄ PROGARMU DOSTOSOWUJĄCEGO POLSKIE USTAWODASTWO DO PRAWA UNIJNEGO W OBSZARZE POLITYKA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ).

Artykuł 23 6. Wyższego odszkodowania można żądać jedynie w przypadku zadeklarowania wartości towaru ( ), zgodnie z artykułami 24 ( ). DEKLAROWANA WARTOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA W ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym, kwotową odpowiedzialność przewoźnika określa art. 23 pkt 3 konwencji CMR.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W ZAKRESIE KRAJOWEGO PRZEWOZU RZECZY OSÓB 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres i siedziba: Tel.:... 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy

Regulamin konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy Regulamin konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa Organizatora Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie oraz jego przebieg. 2. Konkurs Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Niniejsza prezentacja ma za zadanie pokazać w przystępny sposób rozwiązania wprowadzane ustawą o systemie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 Spis treści Od wydawcy... 13 Recenzja... 14 Wprowadzenie... 15 Symbole, oznaczenia oraz defincje... 17 CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Bezpieczeństwo prawne przy kontraktowaniu i realizacji usług transportowych EKSPERT: Piotr Sabat Opis szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług podwykonawców

Regulamin usług podwykonawców Załącznik nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.12.2015r. Regulamin usług podwykonawców 1 Niniejszy regulamin usług podwykonawców (zwany dalej jako: RUP ) ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

USTAWY: ROZPORZĄDZENIA:

USTAWY: ROZPORZĄDZENIA: 1 USTAWY: z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 119, z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców Czas pracy kierowców Terminy szkolenia Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle dynamicznie zmieniają się także

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym w, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym w, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr Umowa nr o wykonanie inicjatywy lokalnej polegającej zawarta w dniu. w. między: Gminą 1, z siedzibą w, reprezentowaną przez: Wójta, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 2, a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wielkopolski Kierowca Zawodowy

Regulamin konkursu. Wielkopolski Kierowca Zawodowy Regulamin konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa Organizatora Konkursu, zasady prowadzenia Konkursu, procedurę kwalifikacji zgłoszeń uczestników

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Inspekcja Transportu Drogowego. Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Inspekcja Transportu Drogowego Rafał Kasprzyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Oznakowane pojazdy ITD Wyposażenie inspektorów INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 interpretacje ekspertów praktyczne porady Zmiany w ustawie o transporcie drogowym 2013 Interpretacje ekspertów, praktyczne porady Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ?

O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ? TRANSPORT O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT O CO ZADBAĆ PRZED KONTROLĄ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W FIRMIE TRANSPORTOWEJ?

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica

List przewozowy. Kancelaria Prawna Iuridica List przewozowy Kancelaria Prawna Iuridica List przewozowy Wymogi prawne Praktyka transportowa Konsekwencje procesowe List przewozowy jest szczegółowo uregulowany w przepisach prawa Wymogi prawne Co musi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Włodawa, dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy nazwa: NIP:.. Telefon... WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy* w zakresie przewozu osób* Miejsce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/granice/przewoznicy/11061,przewoznicy.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 23:03 Autor: Rejestr zmian

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK Pieczęć PREZYDENT kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa transportowego 1. Pojęcie prawa transportowego 2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania 3. Przepisy szczególne 4. Przewozy krajowe i międzynarodowe Rozdział II. Umowa

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Ukrainy, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, kierując

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01.03.2015 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy

Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) Wzór umowy Wzór umowy Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy zadania 10) zawarta w dniu roku w Chełmie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIA Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 151, poz. 1089) stanowi wykonanie delegacji zawartej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

Monitorowaniu podlegają towary objęte:

Monitorowaniu podlegają towary objęte: Co będzie monitorowane... 1 Czego nie trzeba monitorować... 2 Co z lokalizatorami... 3 Jakie będą obowiązki przewoźników... 3 Kiedy nie wolno będzie rozpocząć przewozu... 5 Ustawa o monitorowaniu przewozu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze,

Umowa najmu. zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy:.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, Umowa najmu zawarta w.., dnia. roku, pomiędzy: Moto-Moto, Al. Włókniarzy 217, Łódź, dalej zwana Wynajmującym a.., zam. w., legitymującym się.. o numerze, PESEL, zwaną/ym w dalszej części Najemcą, zwanymi

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy W N I O S E K o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy podstawa prawna: art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NOCLEGU W KABINIE

ZAKAZ NOCLEGU W KABINIE .INFO ZAKAZ NOCLEGU W KABINIE NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI AUTOREM PORADNIKA JEST PAULINA ELIASZ Z KANCELARII PRAWNEJ TRANSLAWYERS LAWYERS NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA W JAKICH KRAJACH OBECNIE OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT.

W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT. W ostatnim czasie zapadły dwa bardzo ważne wyroki w sprawie faktur VAT. W ostatnim czasie zapadł wyrok w sprawie możliwości przechowywania kopii faktur VAT w formie elektronicznej na dysku komputerowym.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Kraków, 9 lipca 2015 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Działając w imieniu firm transportowych świadczących usługi przewozu pojazdami nienormatywnymi zwracam się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie

Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie WOJEWODA ŁÓDZKI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 7 października 2011 r. IA.III.431.36.2011 Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 18.01.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dostęp do zawodu i rynku

Dostęp do zawodu i rynku ZMPD, maj, 2013 Dostęp do zawodu i rynku Analiza zdawalności egzaminu wg starych zasad do 4 grudnia 2011 Rodzaj egzaminu Poz. Neg. % KPO 8471 4397 65,8 MPO 7264 3144 69,8 KPR 55355 29878 64,9 MPR 37203

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009. z dnia 21 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009. z dnia 21 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia - wpływ na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ubezpieczenia - wpływ na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Ubezpieczenia - wpływ na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Adam Małyszko Prezes Stowarzyszenia FORS Obowiązkowe ubezpieczenie oc Obowiązkowemu ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty usługi WUK-I ,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE

Załącznik do karty usługi WUK-I ,9. załącznik 1. (imię i nazwisko) (adres) (PESEL) (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) OŚWIADCZENIE załącznik 1. (Nr certyfikatu kompetencji zawodowych) Oświadczam, że zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.07.2015 r. Wynagrodzenie Raben Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 02. Transport drogowy. ZST - wykłady 2 Praca przewozowa transportu

Bardziej szczegółowo

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA Umowa - wzór zawarta w dniu...... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Pomorskim Odziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 474)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 474) Warszawa, dnia 10 marca 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 474) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy 1.

Wnoszę o zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy 1. (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa) (adres miejsce zamieszkania) Numer telefonu:. WKT-ZTS.7341..20 Prezydent Miasta Nowego Sącza Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO

CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO CZAS PRACY KIEROWCÓW I PLANOWANIE PRZEWOZU DROGOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7765 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC?

JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? www.firmatransportowa.pl TRANSPORT JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC JAK WYBRAĆ NAJKORZYSTNIEJSZĄ POLISĘ AC? Spis treści Jaki zakres ochrony możesz

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Dziś prawdziwych spedytorów już nie ma. Wpisany przez mgr Andrzej Sikorski

Dziś prawdziwych spedytorów już nie ma. Wpisany przez mgr Andrzej Sikorski Może ktoś powiedzieć, że tytułowe stwierdzenie to przesada, ale ja się będę upierał, że to najprawdziwsza prawda! Szczególnie przy transporcie samochodowym powstało coś w rodzaju spedycyjnego planktonu,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.07.2011 r. Wynagrodzenie Raben Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w Polsce. Gdynia, 14 wrzesień 2012. Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS

Sytuacja w Polsce. Gdynia, 14 wrzesień 2012. Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS Sytuacja w Polsce Gdynia, 14 wrzesień 2012 Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS (c) IRU Academy 2012 Tematyka wystąpienia Rynek transportu drogowego rzeczy,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.03.2016 r. Wynagrodzenie Raben Logistics

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY UMOWA Nr. ... z siedzibą w.. przy ul..., wpisanym do., NIP. REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zawarta w dniu. w Gliwicach pomiędzy: Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37/3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

"Harmonizacja szkoleń instruktorów do okresowego szkolenia kierowców samochodów ciężarowych"

Harmonizacja szkoleń instruktorów do okresowego szkolenia kierowców samochodów ciężarowych Konferencja DRIVEN "Działania na rzecz europejskiej harmonizacji kierowców zawodowych ciężarówek w szkoleniach okresowych Gdynia 2012 "Harmonizacja szkoleń instruktorów do okresowego szkolenia kierowców

Bardziej szczegółowo

Umowy w logistyce - przygotowanie, tworzenie i realizacja

Umowy w logistyce - przygotowanie, tworzenie i realizacja Umowy w logistyce - przygotowanie, tworzenie i realizacja Terminy szkolenia Opis Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczącą intensyfikację wymiany towarowej z innymi państwami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr BONn II / 374 / 03 / 01 / 12 Znak ZZP: PO - II- 379 / ZZP-2 / 3 / 012

Umowa nr BONn II / 374 / 03 / 01 / 12 Znak ZZP: PO - II- 379 / ZZP-2 / 3 / 012 Załącznik nr 1 Umowa nr BONn II / 374 / 03 / 01 / 12 Znak ZZP: PO - II- 379 / ZZP-2 / 3 / 012 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo