Podatki. Wszystko pod kontrolą 1. Obniżka stawek VAT najwcześniej w 2017 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatki. Wszystko pod kontrolą 1. Obniżka stawek VAT najwcześniej w 2017 roku"

Transkrypt

1 Nr 09/2013 (110) Podatki Obniżka stawek VAT najwcześniej w 2017 roku Stawka VAT na poziomie 23 proc. będzie obowiązywać co najmniej do końca 2016 r., czyli znacznie dłużej, niż początkowo zapowiadał rząd wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT. Jeszcze w tym roku zlikwidowany zostanie zapis o warunkowej podwyżce VAT w przypadku przekroczenia przez dług publiczny II progu ostrożnościowego (55 proc. w relacji do PKB). Wprowadzona przez rząd Donald Tuska z początkiem 2011 r. podwyżka VAT (z 22 do 23 i z 7 do 8 proc.) miała pierwotnie obowiązywać tylko do końca 2013 r. Kilka miesięcy temu zapowiedziano jej podtrzymanie o co najmniej jeden kolejny rok. Teraz okazuje się, że powrót do niższych stawek będzie możliwy najwcześniej w 2017 r. Spowodowane to zostało koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, jak również słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych ograniczających wzrost polskiej gospodarki. Celem zatem realizacji założeń proponuje się w art. 1 pkt 1 projektu ustawy zmianę daty 31 grudnia 2013 r. na datę 31 grudnia 2016 r. czytamy w projekcie ustawy. Z ustawy o VAT zniknie ponadto zapis o mechanizmie warunkowych podwyżek stawek VAT w przypadku, gdyby doszło do przekroczenia 55 proc. wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego (PDP) do PKB. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 27 sierpnia 2013 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Katarzyna Omańska Jest interpretacja dotycząca nazewnictwa towarów i usług na kasach fiskalnych 24 września 2013 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną dotyczącą nazewnictwa towarów i usług na kasach fiskalnych. W ten sposób zobowiązano organy kontroli podatkowej i skarbowej do stosowania wytycznych zawartych w tej właśnie interpretacji. Powinna to być zatem podstawowa lektura dla wszystkich przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych. Zdaniem Ministra Finansów "podatnicy dla celów prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w celu zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczenia podatku, powinni posługiwać się nazwami towarów lub usług, które pozwolą na ich jednoznaczną identyfikację." Co to oznacza w praktyce? Nie posługujemy się nazwami ogólnymi takimi jak warzywa, owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, odzież, obuwie, ale: jabłka, gruszki, śliwki - zamiast owoców; chleb, bułka - zamiast pieczywa (ale już nie chleb żytni, bułka kajzerka ze słonecznikiem); mleko, śmietana - zamiast nabiału (ale już nie mleko Łowicz, mleko SM w Krotoszynie); wino, piwo - zamiast napojów alkoholowych (ale już nie wino Suerte, piwo Lech); spodnie, koszula męska - zamiast odzież (ale już nie spodnie PW Style, koszula Wrangler Eco); buty sportowe, klapki plażowe N&M - zamiast obuwie (ale już nie buty adidas t-rex rozm 40). Zgodnie z interpretacją, nazwy pozwalające na "jednoznaczne" identyfikowanie oferowanych towarów i usług (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług), określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Sposób dokonywania jednoznacznej identyfikacji towaru lub usługi jest w dużej mierze uzależniony od specyfiki prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że jeżeli w danym sklepie, w danej placówce usługowej wystarczy ogólniejsze określenie na dany towar, i będzie ono jednoznaczne - nazewnictwo takie będzie poprawne. Jeżeli np. w danej restauracji podawany jest wybór owoców np. jako deser, wówczas określenie "owoce" będzie jak najbardziej poprawne. Ponadto przedsiębiorcy mogą stosować nazewnictwo ich własne, czyli wymyślone przez nich nazwy potraw czy towarów, jeżeli stosują je w obrocie - ponieważ zapewniają one jednoznaczną identyfikację towarów i usług. Mogą to być takie nazwy, jak: "zupa dnia", "danie obiadowe dnia", "zupa szefa kuchni", "danie szefa kuchni", "danie specjalne", "deser dnia", "sałatka szefa kuchni", "zakąska dnia". W danym dniu nazwa pozwala na zidentyfikowanie jednoznaczne produktu. Ministerstwo Finansów podaje dwie ważne praktyczne (wreszcie!) wskazówki odnoszące się do stosowania nowego nazewnictwa: Po pierwsze, podatnik powinien zastosować oznaczenia nazw towarów lub usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru lub usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku oraz użyta nazwa była zgodna z będącym Wszystko pod kontrolą 1

2 przedmiotem obrotu towarem lub usługą. Oznacza to, że jak wskazano wyżej sposób "jednoznacznego" identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Podatnik dokonujący sprzedaży jednej (lub kilku) odmian pomidorów może zaprogramować w kasie nazwę np. "pomidor" dla oferowanych tego typu towarów. Podatnik dokonujący sprzedaży różnych rodzajów ciastek (np.: kremówka, sernik na zimno, szarlotka) może stosować oznaczenie ciastka, bez określania szczegółowo, jaki to rodzaj ciastka. Stosowanie jednej nazwy jest dozwolone również wtedy, gdy towary są oferowane po różnych cenach (np. różna cena danego towaru za kilogram), z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT np. pomidory (suszone) - objęte 8 proc. stawką podatku VAT oraz pomidory na gałązce - objęte 5 proc. stawką podatku VAT, chleb o przedłużonej trwałości - objęty stawką 8 proc. oraz chleb z terminem przydatności do spożycia nie dłuższym niż 14 dni - objęty 5 proc. stawką podatku VAT, ciastka świeże - objęte 8 proc. stawką podatku VAT oraz ciastka, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni - objęte 23 proc. stawką podatku VAT. Podatnik stosując dla określonego rodzaju towarów np. pomidorów, różne ceny (z uwagi na oferowanie różnych odmian tych pomidorów) powinien je wykazywać na paragonie w odrębnych pozycjach (przy możliwości ich identyfikowania za pomocą jednej nazwy np. pomidory, jeżeli sprzedawane towary objęte są jedną stawką VAT)." Po drugie, warto stosować nazewnictwo zgodne z cennikiem stosowanym w danej firmie, szczególnie w firmie usługowej. Jak widać, Ministerstwo Finansów złagodziło nieco swoje wcześniejsze wskazania odnośnie jednoznacznej identyfikacji towarów i usług. Zdaniem specjalistów wskazania Ministra Finansów są jednak nadal niezgodne z ustawą o podatku od towarów i usług. Wydając interpretację ogólną Minister Finansów powołał się na przepis 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363), który zobowiązuje podatników VAT do wyznaczenia takiej nazwy towaru lub usługi, która pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposób niebudzący wątpliwości, co do rodzaju towaru lub usługi. Na szczęście Minister Finansów podkreśla w interpretacji, iż przepis ten nie obliguje do stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego towaru lub usługi (np. barwa, pojemność, rozmiar), i można obecnie przyjąć, iż wytyczne ministerialne są zgodne z obowiązującym prawem. Kasa fiskalna to przede wszystkim ewidencja VAT. Ewidencja VAT powinna jedynie pozwalać na ustalenie stawki VAT w danej sytuacji, tzn. powinna umożliwić sporządzenie deklaracji VAT. W tym zatem zakresie wszelka nadmierna szczegółowość jest niezgodna z prawem. Zaproponowane przez Ministra Finansów rozwiązanie można uznać za właściwe. Ministerstwo słusznie odeszło od proponowanych wcześniej rozwiązań szczegółowych, takich jak podawanie nazw gatunkowych w przypadku oferowania wielu gatunków produktu, w miejsce nazwy ogólnej, jeżeli pozwala ona na ustalenie stawki VAT. Wywiad skarbowy rekordowo pomógł budżetowi Skarbowi agenci przez pół roku zabezpieczyli dla państwa 900 milionów złotych. To ponad dwa razy więcej, niż w całym ubiegłym roku. Rolą wywiadu skarbowego jest precyzyjne ustalenie, gdzie dochodzi do przestępstwa na szkodę fiskusa. Gdy jest już pewność, wówczas do akcji wkracza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze. Ponadto Generalny Inspektor Informacji Finansowej współpracujący z Wywiadem Skarbowym gromadzi i analizuje informacje o przepływach finansowych oraz dokonuje blokad rachunków, zabezpieczając pieniądze na koncie w związku z podejrzeniem prania pieniędzy pochodzących z przestępstw karno-skarbowych". Wartość zabezpieczonego mienia to połowa wszystkich wykrytych przez wywiad skarbowy nieprawidłowości podatkowych w pierwszym półroczu 2013 roku. Ze statystyk wynika, że było to ponad miliard siedemset milionów złotych. Uwaga na kolejnych oszustów! Grażyna Swedura Oszuści podszywający się pod Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych straszą karami internetowych sprzedawców. Oferują sprzedaż wzorów dokumentów, których wypełnienie pozwoli uniknąć odpowiedzialności. W mailach przesłanych do osób handlujących w sieci znajduje się żądanie zarejestrowania bazy danych klientów sklepów internetowych. Osobom, które nie zastosują się do treści pisma grozić ma kara w wysokości 50 tys. zł. Mail zawiera jednocześnie ofertę sprzedaży wniosku rejestracyjnego. GIODO na swojej stronie internetowej zaprzecza, aby maile zostały wysłane przez urząd. Anna Gibas Fiskus czeka na rok Biedni też zapłacą większe podatki. Osoby o dochodach niższych od średniej krajowej w przyszłym roku też oddadzą państwu więcej. Głównie ze względu na podwyżkę podatku od nieruchomości oraz akcyzy. Wzrosną stawki podatku od nieruchomości od mieszkań i domów. Dla właścicieli oznacza to minimalny, ale jednak wzrost tej daniny. Mocniej podwyżki odczują palacze i osoby spożywające alkohol. Jeśli ci pierwsi kupią wyroby tytoniowe w oficjalnym obiegu, będą musieli zapłacić średnio o 1 zł więcej za paczkę. Wódka ma podrożeć o ok. 2 zł za pół litra. Nie można jednak wykluczyć, że część zdecyduje się kupić te wyroby w szarej strefie. W takim przypadku skutki podwyżki akcyzy na papierosy nie wpłyną na domowy budżet, a w praktyce również na dochody budżetu państwa. 2 Wszystko pod kontrolą

3 Analiza sytuacji podatkowej rodzin o niskich dochodach ( zł brutto) i wychowujących dzieci potwierdza, że w przyszłym roku, rozliczając się z PIT za 2013 r., nie wszyscy będą w stanie skorzystać w pełni z ulgi na dzieci. Pełne odliczenie od podatku w wysokości 1112,04 zł może wykorzystać rodzina z jednym dzieckiem, której miesięczny dochód brutto przekracza 2325 zł, a z dwójką dzieci 3375 zł. Z kolei rodzina z trójką dzieci będzie mogła skorzystać z jeszcze wyższej ulgi na trzecie dziecko (roczna kwota wyniesie 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko oraz 1668,06 zł na trzecie), co w praktyce oznacza, że rodzice muszą łącznie zarabiać 4945 zł (dochód brutto), aby móc ją w pełni odliczyć. Rodziny z niskimi dochodami będą mogły więc wyzerować podatek, ale niewykorzystana kwota ulgi przepadnie. Np. jeśli PIT za 2013 r. wyniesie 600 zł, to po skorzystaniu z ulgi podatek wyniesie 0 zł. Przepadnie więc część ulgi 512,04 zł (1112, zł). Dodajmy, że jeśli pracodawca w ciągu roku pobrał zaliczki w wysokości 600 zł, to wyzerowanie PIT oznacza, że urząd skarbowy zwróci nam taką właśnie kwotę. Jowita Smędra-Olejarz Jak długo przechowywać dokumenty? Stosy rachunków, umów, wyciągów bankowych. Podpowiadamy, z którymi można się pożegnać, a które warto zachować. Niektóre z dokumentów trzeba przechowywać przez całe życie. Inne tracą ważność już po miesiącu. Nie ma zatem sensu ich gromadzić. Rodzaje dokumentów i czas ich przechowywania: 1. Szkoła, majątek, akta: Są takie dokumenty, których nie wolno się pozbyć i niezależnie od tego, ile miejsca zajmują, trzeba je trzymać przez całe życie. Należą do nich: Akta stanu cywilnego dotyczące wszystkich członków rodziny: akta ślubu, metryki urodzenia i chrztu, świadectwo bierzmowania, orzeczenia o rozwodzie, akt unieważnienia małżeństwa, akta zgonu. Dokumenty szkolne nie wyrzucaj świadectwa ukończenia szkoły, matury, dyplomu ukończenia studiów, zaświadczeń potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych, ukończenie kursów specjalistycznych lub językowych. Mogą okazać się potrzebne przy ewentualnych staraniach o pracę. Dokumenty zawodowe - świadectwa pracy z okresu całego twojego zatrudnienia, druki RMUA (pracodawca powinien ci je przekazywać co miesiąc). Przydadzą się w przyszłości do udowodnienia stażu potrzebnego do emerytury i obliczenia jej wysokości. Przechowuj też książeczkę ubezpieczeniową, jeśli zawiera potwierdzenia okresów zatrudnienia wraz z zarobkami ona też może się okazać przydatna przy staraniu o emeryturę. Dokumenty majątkowe - np. umowa o rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza), akt kupna lub sprzedaży nieruchomości, akt przydziału mieszkania spółdzielczego, umowa najmu, akt darowizny. 2. Dokumenty bankowe: Umowy kredytowe (razem z aneksami) i dowody spłat kolejnych rat przechowuj do czasu otrzymania z banku zaświadczenia o tym, że nie masz już zaległości względem niego. Samo potwierdzenie spłaty kredytu trzymaj jeszcze 10 lat dopiero po tym czasie roszczenie banku ulega przedawnieniu. Potwierdzenia z bankomatów, wydruki z terminali wyrzuć dopiero po otrzymaniu wyciągu z konta i sprawdzeniu, że wszystko się na nim zgadza. 3. Opłaty, alimenty: Książeczki czynszowe, faktury za energię, kablówkę i inne potwierdzenia opłat za tzw. świadczenia okresowe trzymaj 3 lata, licząc od dnia zapłacenia rachunku. W tym czasie wystawca faktury (zakład energetyczny, gazownia) ma prawo sprawdzić, czy rzeczywiście uregulowałaś należność. Dowody wpłat alimentów przechowuj 3 lata. Po tym okresie przedawnia się roszczenie o zapłatę ewentualnych zaległości. 4. Gwarancje, paragony, faktury: Gwarancję trzymaj tak długo, jak jest ważna (24, 36 miesięcy). Daje ci prawo do nieodpłatnej naprawy sprzętu. Czasem gwarancja jest ważna tylko z paragonem i oryginalnym opakowaniem, Zanim je wyrzucisz, sprawdź to. Paragon zachowaj dwa lata od daty zakupu. Na jego podstawie masz prawo do ewentualnej reklamacji, gdyby towar okazał się wadliwy. Gdy płaciłaś kartą, dowodem zakupu może być bankowe potwierdzenie zapłaty. 5. Umowy za usługi: Dokumenty dotyczące założenia Internetu, kablówki trzeba przechowywać tak długo, jak zamierzasz korzystać z usług danego operatora. Są w nich bowiem zapisy dotyczące sposobu reklamacji i warunki rozwiązania umowy. Umowę na wykonanie pracy, jaka została zawarta np. z firmą remontową, możesz wyrzucić dopiero po roku od zakończenia robót (przez ten czas masz prawo do ewentualnej reklamacji, gdyby pojawiła się jakaś usterka). 6. Polisy ubezpieczeniowe: Umowy ubezpieczenia mieszkania przechowuj przez 3 lata. Choć sama polisa jest ważna rok, ten dokument jest często jedynym dowodem potwierdzającym opłacenie składki. Roszczenia ubezpieczyciela co do ewentualnych należności przedawniają się po 3 latach. Dlatego warto zachować polisę przez cały ten czas. Umowę OC samochodu zachowaj przez 10 lat. W razie zmiany ubezpieczyciela udowodnisz, że masz prawo do zniżki za bezszkodową jazdę. 7. Rozliczenia z fiskusem: Kopie PITów, faktury i rachunki, na podstawie których korzystałaś z ulg, oraz potwierdzenia nadania PIT-u musisz trzymać przez 5 pełnych lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe. To oznacza, Wszystko pod kontrolą 3

4 że rozliczenia podatku za 2012 r. będziesz mogła wyrzucić dopiero w 2019 roku. W tym czasie urząd ma prawo cię skontrolować. Jeśli się okaże, że nie masz dokumentów, zapłacisz karę i będzie trzeba zwrócić kwotę odliczenia z odsetkami. Co robić, gdy dokument zaginie? Nie wpadaj w panikę. Skontaktuj się z odpowiednią instytucją i poproś o jego odtworzenie. Akta stanu cywilnego - zgłoś się do urzędu stanu cywilnego, który wystawił dokument, i poproś o odpis. Jego wydanie jest odpłatne. Akta notarialne, np. umowa darowizny, kupnasprzedaży - oryginały przechowuje kancelaria notarialna, która je sporządzała. Za wypis, odpis lub wyciąg jest opłata za stronę. Świadectwa pracy - w sprawie ich odtworzenia powinnaś skontaktować się z: poprzednim pracodawcą, sądem rejestrowym (tu ustalisz adres firmy, gdy ta np. zmieniła nazwę), oddziałem ZUS-u, gdy okaże się, że twój dawny zakład pracy nie istnieje. ZUS ma spis archiwów z dokumentami zlikwidowanych firm. Dyplom - po duplikat dyplomu (ma moc oryginału) zgłoś się do szkoły (uczelni), która go wydała. Za wydanie dokumentu będzie trzeba uiścić opłatę jej wysokość jest określona w cenniku uczelni. pozbawiony albo gdy uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu, korzystanie z urlopu wychowawczego przez dwoje rodziców jednocześnie będzie możliwe przez dłuższy czas tzn. maksymalnie 4 miesiące (wcześniej 3 miesiące), urlop wychowawczy będzie mógł być wykorzystany w większej liczbie części tzn. nie więcej niż 5 (wcześniej nie więcej niż 4 częściach). Ponadto: urlop wypoczynkowy nie ulegnie przedawnieniu ze względu na długi np. ponad trzyletni czas wykorzystywania urlopu wychowawczego na dziecko (po urlopie wychowawczym pracownik będzie mógł wykorzystać cały urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym), korzystanie z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalendarzowym, w którym nabyło się prawo do urlopu wypoczynkowego a następnie powróciło do pracy, nie wpłynie negatywnie na wymiar urlopu wypoczynkowego (np. skorzystanie z urlopu wychowawczego w okresie 4 miesięcy, od marca do czerwca w danym roku kalendarzowym nie spowoduje, po powrocie do pracy w lipcu tego samego roku, obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w sposób proporcjonalny, czyli o 4/12). Kadry, Płace, ZUS Monika Bilacz Urlop wychowawczy - nowe regulacje 1 października 2013 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w urlopie wychowawczym. Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu określenia jego wymiaru z do 3 lat na do 36 miesięcy oraz sposobu jego wykorzystywania. Zgodnie z nowymi przepisami: każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy (w przypadku chęci skorzystania z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego, 35 miesięcy tego urlopu będzie mogła wykorzystać np. mama dziecka, natomiast jeden miesiąc tego urlopu przypadnie jego tacie). Prawa tego nie można przenosić, co oznacza, że żaden z rodziców lub opiekunów dziecka nie będzie mógł zrezygnować z należnego mu miesiąca na rzecz drugiego rodzica lub opiekuna. W taki sam sposób określono wymiar urlopu w przypadku dziecka niepełnosprawnego. wyjątkowo z maksymalnie 36 miesięcy urlopu wychowawczego skorzystać może również mama lub tata dziecka, jeśli drugi rodzic nie żyje lub gdy nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej Agnieszka Warchocka Nowa płaca minimalna już w styczniu Od 1 stycznia 2014 r. najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 80 zł. Wraz z początkiem roku pracodawcy będą musieli podwyższyć wynagrodzenia pracowników zarabiających wyłącznie pensje zasadnicze do 1680 zł brutto. Jest to związane z tym, że zgodnie z decyzją rządu od stycznia 2014 r. płaca minimalna wzrośnie o 80 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w tej sprawie (Dz.U. Poz. 1074). Podwyżka płacy minimalnej w stosunku do poszczególnych pracowników odbywa się automatycznie i nie wymaga wręczania pracownikom wypowiedzeń. Następuje z mocy prawa. Co ważne, inna kwota minimalnej płacy obowiązuje osoby wchodzące na rynek pracy. Przez 12 miesięcy swojej pierwszej pracy mogą otrzymywać wynagrodzenie odpowiadające 80 proc. najniższego wynagrodzenia, czyli 1344 zł brutto. Grażyna Swedura Stosowanie 50% KUP - wyjaśnienie MF Od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje przepis ograniczający stosowanie 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Jest to art. 22 ust. 9a updof. Z przepisu wynika, że w roku podatkowym łączne koszty 4 Wszystko pod kontrolą

5 uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2013 r. roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów wynosi ,00 zł. Wskazany limit ma zastosowanie do przychodów z tytułów określonych w powołanym art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof, bez względu na to, czy podstawą ich osiągnięcia jest umowa o pracę, o dzieło czy też inna umowa. Limit 50% kosztów jest jeden, bez względu na ilość tytułów uprawniających do stosowania takich kosztów. Sytuacja taka może spowodować, że po sporządzeniu zeznania rocznego suma tych kosztów przekroczy limit ,00 zł. Konieczne więc będzie ich ograniczenie w rozliczeniu rocznym. To z kolei może się wiązać z powstaniem u podatnika niedopłaty podatku. Aby tego uniknąć, podatnik może złożyć płatnikowi (lub kilku płatnikom) pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów. Taką możliwość w przypadku podatników nie będących pracownikami przewiduje - art. 41 ust. 11 updof. Podatnik uzyskujący przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty, ma możliwość złożenia płatnikowi oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania. Zaznaczamy, że niezłożenie przez podatnika omawianego oświadczenia nie zwalnia płatnika (Firmy) z obowiązku kontrolowania wysokości stosowanych przez niego kosztów (w tej Firmie). W razie przekroczenia przez 50% koszty uzyskania przychodu - kwoty ,00 zł, płatnik (Firma) obowiązany jest zaprzestać ich stosowania i nie może stosować np. 20% kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że po wykorzystaniu wspomnianego limitu - nie przysługują już twórcy (na etapie ustalania zaliczki na podatek) koszty uzyskania przychodów. Tym samym wpłynie to na wysokość podatku (jego zwiększenie) oraz na kwotę do wypłaty (jej zmniejszenie). Po godzinach Anna Kalenkiewicz Przychodzi baba do adwokata w sprawie rozwodu: - Potrzebny jest jakiś powód - mówi adwokat - mąż pije? - Ha, mam głowę trzy razy mocniejszą od niego! - Może pieniędzy nie daje? - Tylko by spróbował grosz sobie zatrzymać! - Bije panią? - Niechby mnie tknął, to by oknem wyfrunął! - A jak tam z wiernością małżeńską? - O, tu go mamy, panie mecenasie! Drugie dziecko nie jest jego! Pracownik mówi do kolegi: - Ostatnio czytałem o komputerze, który wykonuje pracę za 20 wykwalifikowanych pracowników biurowych. To już prawdziwy rozum. - Pracować za dwudziestu? I ty to nazywasz rozumem??? Do działu reklamacji w M M przychodzi facet z komputerem. - Kupiłem u was ten sprzęt dwa tygodnie temu i padł - mówi. - Jaki rodzaj gwarancji dostał pan przy zakupie? - pyta pracownik. - Gwarancję dożywotnią. - W takim razie jeśli komputer padł to gwarancja wygasła. - Ostatnio ciągle dostaję listy z pogróżkami. - To zawiadom policję! - To nic nie pomoże. Ich nadawcą jest urząd skarbowy. Różnice między Tobą i Twoim szefem: - Kiedy robisz coś długo, jesteś powolny. - Kiedy twój szef robi coś długo, jest skrupulatny. - Kiedy czegoś nie zrobisz, jesteś leniwy. - Kiedy twój szef czegoś nie zrobi, jest zbyt zajęty. - Kiedy popełniasz błędy, jesteś idiotą. - Kiedy twój szef popełnia błędy, jest tylko człowiekiem. - Kiedy robisz coś, czego nie kazano ci zrobić, wykraczasz poza zakres swoich obowiązków. - Kiedy robi to twój szef, wykazuje się inicjatywą. - Kiedy zapominasz o jakiejś zasadzie etykiety jesteś chamski. - Kiedy twój szef zapomina o kilku, jest oryginalny. - Kiedy podlizujesz się szefowi, jesteś wazeliniarzem. - Kiedy twój szef podlizuje się swojemu szefowi, jest dobrym współpracownikiem. - Kiedy w godzinach pracy opuszczasz biuro, urywasz się z pracy. - Kiedy twój szef urywa się z pracy, załatwia ważne interesy. Szef do pracownika: - Panie Kowalski ja wiem, że pański zarobek nie wystarczy na to żeby się pobrać, ale proszę mi uwierzyć, pewnego dnia będzie mi pan za to wdzięczny... Dowcipy przygotowała Joanna Grześkiewicz PROFUS Kancelarie podatkowe i prawne Siedziba: Legnica, ul. Kościuszki 18/2 tel./fax do Jelenia Góra, ul. Jasna 14 tel , tel./fax Wrocław, ul. Fabryczna 19 tel , fax Wszystko pod kontrolą 5