PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego"

Transkrypt

1 INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Krakowie, NA DZIAŁCE NR EWID 1 OBRĘB 12615_9.2, GM. KRAKÓW. Kod: PT-PB 175 PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego ADRES INWESTYCJI: MIEJSCOWOŚĆ: KRAKÓW, DZIAŁKA NR EWID. 1 OBRĘB: 12615_9.2 GMINA: Kraków POWIAT: Krakowski WOJEWÓDZTWO: Małopolskie ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW Branża Funkcja Imię i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data Podpis Instalacje sanitarne Projektant mgr inż. Robert Smagłowski MAZ/74/POOS/ Kielce, czerwiec 215

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 2. DANE WYJŚCIOWE 3. WYMIENNIKI CIEPŁA 4. PODSTAWA OPRACOWANIA 5. POMPY OBIEGOWE 6. RUROCIĄGI I ARMATURA 7. AKPiA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA WYTYCZNE 8. UWAGI KOŃCOWE 9. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 1. ROBOTY ANTYKOROZYJNE 11. POMIAR CIŚNIENIA I TEMPERATURY CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic - Komenda Główna 1 : 1 Rys III/SANIT-1 2. Schemat kompaktowego węzła Rys III/SANIT-2 ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne 2. Karta doboru urządzeń 3. Karty katalogowe i doboru urządzeń

3 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt wykonawczy technologii wymiennikowni ciepła na cele c.o. i c.w.u. dla budynków Komendy Głównej, Oficyny Prawej i Oficyny Lewej realizowany w ramach inwestycji pn. " Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP w Kraowie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie." Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: a) węzeł przyłączeniowo-rozliczeniowy b) kompaktowe węzły cieplne wymiennikowe c.o. i c.w.u. wg. MPEC S.A.: Węzeł kompaktowy c.o. - W1 -dla budynku Komendy Głównej typ.co Węzeł kompaktowy c.o. - W2 -dla budynku Oficyny Prawej typ. co Węzeł kompaktowy c.o. - W3 -dla budynku Oficyny Lewej typ. co Węzeł kompaktowy c.o. - W4 -dla budynków Komendy Głównej, Oficyny Prawej I Oficyny Lewej typ. cwu PODSTAWA OPRACOWANIA a) Umowa - zlecenie z Inwestorem b) Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektowe c) Audyt energetyczny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wykonany w grudniu 214 przez firmę AGROX EcoEnergia doradztwo energetyczne Warszawa, ul. Obwodowa 11 j d) Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wykonane przez Projekt Technika. e) Wizja lokalna f) Aktualne przepisy i normy. 3. DANE WYJŚCIOWE Źródłem ciepła dla budynków dla celów c.o. i c.w.u. jest istniejące przyłącze sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN65. Projektowane węzły kompaktowe będą zlokalizowane na poziomie piwnicy w budynku Komendy Głównej. Parametry temperaturowe w/g warunków wydanych przez MPEC S.A.: Dla sezonu grzewczego 135/65 o C Dla sezonu letniego 7/3 o C Parametry ciśnienia w/g warunków wydanych przez MPEC S.A.: Dla sezonu grzewczego: Dla sezonu letniego: na zasilaniu - 1,25 MPa na zasilaniu -,96 MPa na powrocie -,36 MPa na powrocie -,26 MPa Zapotrzebowanie ciepła na c.o. wynosi: Komenda Główna kw Oficyna Prawa kw

4 Oficyna Lewa - 88 kw Razem - 333, kw Zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej: Zapotrzebowanie na c.w.u. przyjęto zgodnie z opracowaniem: "Audyt energetyczny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów". Wykonanym w grudniu 214 przez firmę AGROX EcoEnergia doradztwo energetyczne Warszawa, ul. Obwodowa 11 j. Komenda Główna n liczba użytkowników, n=93 osób, qj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, qj = 4, dm 3 /os d Oficyna Prawa n liczba użytkowników, n=7 osób, qj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, qj = 7,2 dm 3 /os d Oficyna Lewa n liczba użytkowników, n=8 osób, qj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, qj = 16, dm 3 /os d Komenda Główna Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G d = n x q j G d = 93 x 4, = 372 dm 3 /d Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hśr = G d / τ τ czas eksploatacji w ciągu doby, τ = 2h G hśr = 372/2 = 18,6 dm 3 /h Współczynnik nierównomierności rozbioru. N h = 9,32 n -,244 = 3,8 Maksymalny godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hmax = N h x G hśr = 3,1 dm 3 /h Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u śr = G hśr x c w x ρ x. (t cw t zw ) c w ciepło właściwe wody c w = 4,19 kj/kg x K ρ gęstość wody, ρ = 1 kg/m3 t cw temperatura wody ciepłej, t cw = 55⁰ C t zw temperatura wody zimnej, t zw = 1⁰ C

5 Q c.w.u śr =,51 4,19 1 (55 1) =,96 kw Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u max = G hmax x c w x ρ x. (t cw t zw ) Q c.w.u max =,16 4,19 1 (55 1) = 3, kw Oficyna Prawa 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G d = 7 x 7,2 = 54 dm 3 /d Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hśr = 54/24 = 21, dm 3 /h Maksymalny godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hmax = N h x G hśr = 64,68 dm 3 /h Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u śr =,58 4,19 1 (55 1) = 1,9 kw Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u max =,17 4,19 1 (55 1) = 3,2 kw Oficyna Lewa 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G d = 8 x 16 = 128 dm 3 /d Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hśr = 128/24 = 5,3 dm 3 /h Współczynnik nierównomierności rozbioru. G hmax = N h x G hśr = 16,32 dm 3 /h Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u śr =,13 4,19 1 (55 1) =,24 kw Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u max =,44 4,19 1 (55 1) =,8 kw Razem - 7, kw Zestawienie zbiorcze Oznaczen L.p. Opis Typ ie węzła Zapotrzebowan ie cieplne [kw] 1 W1 Komenda Główna instalacja c.o. co , 2 W2 Oficyna Prawa instalacja c.o. co , 3 W3 Oficyna Lewa instalacja c.o. co , 4 W4 Komenda Główna, Oficyna Prawa, Oficyna Lewa - instalacja c.w.u. cwu , 4. WYMIENNIKI CIEPŁA Dla celów c.o. i c.w.u. budynków Komendy Głównej, Oficyny Prawej i Oficyny Lewej zaprojektowano wymienniki ciepła płytowe lutowane firmy Secespol. Dobór wymienników został przeprowadzony w oparciu o program komputerowy Cairo Pro. Karty doboru stanowią załącznik do projektu.

6 L.p. Oznaczen Typ Opis ie węzła wymiennika 1 W1 Komenda Główna instalacja c.o. LC " 2 W2 Oficyna Prawa instalacja c.o. LB " 3 W3 Oficyna Lewa instalacja c.o. LB " 4 W4 Komenda Główna, Oficyna Prawa, Oficyna Lewa - instalacja c.w.u. LB " 5. POMPY OBIEGOWE Pompy obiegu instalacji c.o. zostały dobrane w oparciu o wyniki uzyskane z obliczeń poszczególnych instalacji. Obliczenie instalacji c.o. zostało wykonane w programie Audytor C.O. Obliczenie instalacji c.w.u. zostało wykonane w programie Audytor H2O. L.p. Opis Q [m 3 /h] H [m H2O ] Typ pompy 1 Komenda Główna instalacja c.o. 6,1 1,2 Magna F 2 Oficyna Prawa instalacja c.o. 5, 6,6 Magna Oficyna Lewa instalacja c.o. 4, 9, Magna Komenda Główna, Oficyna Prawa, Oficyna Lewa - instalacja c.w.u.,8 7 UPS 2-45N 6. RUROCIĄGI I ARMATURA Po stronie wysokich parametrów 135/65 [oc] instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN :24, PN-EN :24/A1:24, PN- EN :24, PN-EN :4/A1:24, PN-EN :24, PN-EN :24/A1:24, PN-EN :22(U), PN-EN 122:23(U) łączonych przez spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza się stosowanie rur stalowych ze szwem wg PN-EN :22(U). Rurociągi węzła cieplnego należy mocować na konstrukcjach ze stali profilowej osadzonej w ścianie, lub w posadzce. Jako zawory odcinające po stronie wysokich parametrów projektuje się zawory kulowe do montażu w połączeniu spawanym o ciśnieniu nominalnym p=2, [MPa], przy temperaturze 15[ o C]. Dla instalacji niskoparametrowej c.o. zaprojektowano armaturę odcinającą typu kulowego, do montażu w połączeniach gwintowanych. Zaprojektowanie urządzeń oczyszczających wodę grzewczą i ogrzewaną z zanieczyszczeń mechanicznych wynika z faktu zastosowania urządzeń technologicznych i pomiarowo - regulacyjnych. Woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymogi normy PN-93/C-467. Instalacja powinna zapewnić hermetyczność obiegu. Straty wody w ciągu roku nie powinny być większe niż 5% objętości zładu.

7 7. AKPiA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA WYTYCZNE Opis układu regulacji i sterowania Dla projektowanej stacji cieplnej zaprojektowano dla części: W1, W2, W3 niezależne regulatory pogodowe firmy Danfoss typu ECL 3, zgodnie z katalogiem węzłów cieplnych, współpracujące z układami AKPiA poszczególnych węzłów kompaktowych. W skład układu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej instalacji c.o. każdej z części W1, W2, W3 wchodzą następujące elementy: zawór regulacyjny jako zespół wykonawczy siłownik zaworu regulacyjnego termistorowe czujniki temperatury do zabudowy na rurociągach termistorowy czujnik temperatury zewnętrznej Układ regulacji temperatury spełnia następujące funkcje: Pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnętrznej c.o. poprzez sterowanie przepływem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury zewnętrznej i możliwością adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami poszczególnych Odbiorców. Ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury zewnętrznej Sterowanie pompą obiegową wraz z funkcją testującą Zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem Pomiar energii cieplnej na cele c.o. Ilość czynnika grzewczego G = 34 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 4,27 m 3 /h Ilość czynnika grzewczego c.w.u. sezon letni G = 7, x 1 3 x,86 / (7-3) x 992,24 =,15 m 3 /h Na podstawie wyliczonego przepływu ilości czynnika grzewczego, ora uwzględniając małe ciśnienie dyspozycyjne zaprojektowano licznik ciepła składający się z: przepływomierza ultradźwiękowego firmy ACTARIS typu US ECHO II o następujących parametrach Qnom= 6, [m3/h], Qmin.=,6 [m3/h], Dnom= 32 [mm], przelicznika energii cieplnej CF55 czujników temperatury typu Pt 5 Wydławienie nadwyżki ciśnienia w węźle przyłączeniowo-rozliczeniowym Dane wyjściowe Ciśnienie dyspozycyjnie po stronie wysokich parametrów w miejscu właczenia wg warunków technicznych wydanych przez MPEC S.A. wynosi: Dla sezonu grzewczego: 8,9 bar Dla sezonu letniego: 7, bar Przepływ całkowity dla sezonu grzewczego wynosi: 4,27 m 3 /h

8 Przepływ całkowity dla sezonu letniego wynosi:,15 m 3 /h Ze względu na duże ciśnienie dyspozycyjne zaprojektowano wspólny reduktor ciśnienia oraz niezależne regulatory różnicy ciśnień dla wydławienia pozostałej nadwyżki ciśnienia poszczególnych części węzła kompaktowego c.o. i c.w.u. Δp = 6,4 bar, kv = 1,68 W węźle przyłączeniowo rozliczeniowym projektuje się reduktor ciśnienia firmy Danfoss typ AVD DN25, Kvs=4, m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej 3,-12, bar, nastawa ok. 7, bar Dla części c.o. kompaktowego węzła cieplnego projektuje się następujące regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania: Węzeł W1 - Komenda Główna G = 133 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 1,67 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=2,5 m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Węzeł W2 - Oficyna Prawa G = 111 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 1,39 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=2,5 m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Węzeł W3 - Oficyna Lewa G = 88 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 1,1 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=1,6 m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Dla części c.w.u. kompaktowego węzła cieplnego projektuje się następujące regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania: Węzeł W4 - Komenda Główna, Oficyna Prawa i Oficyna Lewa G =,15 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=1, m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Przed montażem potwierdzić z gestorem sieci wartości ciśnień dyspozycyjnych. Zabezpieczenie systemu ciepłowniczego Zgodnie z wymogami MPEC S.A. nie przewiduje się zabezpieczenia instalacji urządzeń grzewczych po stronie wysokich parametrów. Wynika to m.in. z faktu, że ciśnienie robocze w sieci wysokoparametrowej nie przekracza 1,6 [MPa].

9 Zabezpieczenie wymiennika po stronie wody instalacyjnej zaprojektowano w oparciu o zawory bezpieczeństwa firmy SYR, membranowe i stanowią dostawę obejmującą kompaktowe węzły cieplne W1, W2, W3 i W4. Jako zabezpieczenie urządzeń ogrzewania wodnego zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Falamco, zgodnie z wymogami PN-B Węzeł W1 - Komenda Główna ciśnienie statyczne instalacji c.o.: pst= 13, [mh2o] = 1,3 [bar] pojemność zładu przyjęto: Vzładu= 1,74 [m3], ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: p= 4 [bar] Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1. 1, ,7.,287 = 33,89 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 33,89. (4+1/4-1,5) = 67,78 dm3 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 38,89 + 1, = 49,63 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =1,43 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 71,26 dm3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 8 o pojemności 8 litrów. Węzeł W2 - Oficyna Prawa ciśnienie statyczne instalacji c.o.: pst= 13, [msw] = 1,3 [bar] pojemność zładu przyjęto: Vzładu= 1,86 [m3], ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: p= 4 [bar]

10 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1. 1, ,7.,287 = 34,27 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 34,27. (4+1/4-1,5) = 68,54 dm3 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 34,27 + 1, = 45,13 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =1,8 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 12,576 dm3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 11 o pojemności 11 litrów. Węzeł W3 - Oficyna Lewa ciśnienie statyczne instalacji c.o.: pst= 9, [msw] =,9 [bar] pojemność zładu przyjęto: Vzładu=,879 [m3], ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: p= 4 [bar] Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1., ,7.,287 = 27,74 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 27,74. (4+1/4-1,1) = 47,82 dm3

11 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 27,74 +, = 36,63 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =1,43 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 71,26 dm3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 8 o pojemności 8 litrów. Węzeł W4 - Komenda Główna, Oficyna Prawa i Oficyna Lewa Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1. 1, ,7.,287 = 49,55 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 49,55. (6+1/6-1,1) = 7,78 dm3 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 49,55 + 1, = 65,25 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =4,9

12 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 315,82 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 42 o pojemności 42 litrów. Dobór zaworów bezpieczeństwa Węzeł W1 - Komenda Główna Powierzchnia wymiennika A = 25,5mm2 Obliczenie masowej przepustowości zaworu M = 447,3. b.. (p p ᵨ M = 447,3. 2.,25. (16-4). 958= 2,39 [dm3]. Obliczanie średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d=2,42mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN1" o przelocie 2mm i nastawie 4 bar. Węzeł W2 - Oficyna Prawa Powierzchnia wymiennika A = 26,mm2 Obliczenie masowej przepustowości zaworu M = 447,3. b.. (p p ᵨ M = 447,3. 2.,26. (16-4). 958= 2,49 [dm3]. Obliczanie średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d=2,84mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN1" o przelocie 2mm i nastawie 4 bar. Węzeł W3 - Oficyna Lewa Powierzchnia wymiennika A = 26,mm2

13 Obliczenie masowej przepustowości zaworu M = 447,3. b.. (p p ᵨ M = 447,3. 2.,26. (16-4). 958= 2,49 [dm3]. Obliczanie średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d=2,84mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN1" o przelocie 2mm i nastawie 4 bar. Węzeł W4 - Komenda Główna, Oficyna Prawa i Oficyna Lewa Powierzchnia wymiennika A = 4,mm2 Obliczenie masowej przepustowości zaworu d=,5mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 2115 DN1/2" o przelocie 12mm i nastawie 6 bar. 8. POMIAR CIŚNIENIA I TEMPERATURY Zgodnie ze schematem ideowym węzła cieplnego załączonym do niniejszego opracowania należy zamontować manometry techniczne tarczowe typ M-1-R/ 1,6/N oraz M1-R/-1,/1,6/N na rurkach syfonowych w/g BN, wyposażyć w kurki manometryczne oraz zawory kulowe. Należy w miejscach przedstawionych w części rysunkowej zamontować termometry techniczne proste lub kątowe, w oprawie metalowej, lub alternatywnie tarczowe. 9. ROBOTY ANTYKOROZYJNE Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociągi należy oczyścić do 3 stopnia czystości w/g PN ISO 851-1:21. Ocenę stanu powierzchni po szczotkowaniu należy wykonać zgodnie z PN EN ISO 852 3:2 i PN EN ISO 853-1:1999. Następnie wykonać malowanie rurociągów farbą ftalowo - silikonową przeciwrdzewną czerwoną tlenkową Cekor R (KTM ). Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni rurociągów cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 15 [ o C], produkowana przez Polifarb Cieszyn. Jest jednocześnie farbą podkładową i nawierzchniową. Zalicza się do II klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie prace zabezpieczeń antykorozyjnych tą farbą powinny być wykonywane w odpowiedniej odzieży ochronnej i przy dobrej wentylacji. 1. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

14 Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-2421, PN- ISO\1456:1999, PN-EN ISO 8497:1999PN-EN ISO 12241:21. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z Użytkownikiem. Dla rurociągów po stronie wysokich parametrów zaprojektowano otuliny typ 73 wykonane z wełny szklanej wraz z zewnętrznym pokryciem folią aluminiową zbrojonej siatką szklaną firmy GULLFIBER przystosowane do czynnika grzewczego +2 [ o C]. Dla rurociągów po stronie wysokich parametrów zaprojektowano izolację typu Isover 73 Alu (włókno szklane). Wymagana grubość izolacji zgodnie z PN winna wynosić dla rurociągu o średnicy Dnom= mm : Rurociągi po stronie wtórnej wymiennikowni (niski parametr) należy izolować z zastosowaniem prefabrykowanej izolacji termicznej typu Steinonorm 3 (poliuretan). W tym przypadku zalecana grubość izolacji winna wynosić: a) rurociągi zasilania instalacji c.o.: 2mm - 4mm, grubość izolacji 25 mm 5mm - 65mm, grubość izolacji 3 mm b)rurociągi powrotu instalacji c.o.: 2mm - 32mm, grubość izolacji 2 mm 4mm - 65 mm, grubość izolacji 25 mm Płaszcze rurociągów zaleca się pomalować kolorami umownymi w zależności od przepływającego czynnika, zgodnie z PN-7/N-127. Znakowanie opaskowe rurociągów należy wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. Ponadto należy umieścić znaki kierunku przepływu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie). 11. UWAGI KOŃCOWE Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona u wykonawcy robót pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia dla projektowanej stacji cieplnej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycznymi. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania robót powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przed rozpoczęciem rozruchu węzła należy dokładnie przepłukać wodą rurociągi po stronie sieciowej i instalacji oraz oczyścić wkłady filtrów siatkowych. Rozruch węzła przeprowadzić w następującej kolejności : sprawdzić i wyregulować ciśnienia poduszki gazowej w naczyniach wzbiorczych napełnić zład c.o. wodą sieciową zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji eksploatacji uruchomić pompę obiegową co i wyregulować przepływ do wartości obliczeniowej otworzyć główne zawory odcinające po stronie sieciowej i wyregulować przepływ wody sieciowej do wartości obliczeniowej uruchomić automatykę Węzły kompaktowe W1, W2, W3 i W4 zamówić u producenta tych urządzeń oraz wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dołączoną do niniejszego P.W..Wszystkie urządzenia węzła powinny posiadać aktualny atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Należy przestrzegać przepisów BHP, Sanepid, Ppoż.

15 Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projekt, DTR zaprojektowanych urządzeń pomiarowo - regulacyjnych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru WęzłówCiepłowniczych zeszyt 8 wydanymi przez CORBTI Instal.

16 BC1 WC5 PW1 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

17 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

18

19

20

21

22

23 KARTA DOBORU URZĄDZEŃ KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny dla centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w układzie zasobnikowym, oznaczenie węzła: co (w1) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] P instalacji co: 4 [bar] temperatura zasilania EC 7 [ o C] wysokość instalacji: H st= 13[m] temperatura powrotu EC 3 [ o C] temperatura zasilania instalacji co: 8 [ o C] P instalacji cwu:...[ bar] temperatura powrotu instalacji co: 6 [ o C] temperatura zasilania instalacji: [ o C] opór przyłączonej instalacji wewn. co: H=1, [m] temperatura wody zimnej: 5 [ o C] Lp. Oznaczenie wg projektu Wydławienie nadwyżki ciśnienia dyspozycyjnego Nazwa urządzenia Oznaczenie typu, średnica, k vs opór obiegu cyrkulacji cwu: H=3,5[m] opór obiegu ładowania: H=1,[m] ZIMA LATO Zakres nastaw [bar] nastawa Producent ilość 1. RD Reduktor ciśnienia * AVD, dn4, kvs= ,5 Danfoss 1 2. RRC-W1 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=2,5,2-1,,5 Danfoss 3. RRC-W2 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=2,5,2-1,,5 Danfoss 4. RRC-W3 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=1,6,2-1,,5 Danfoss 5. RRC-W4 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=1,,2-1,,5 Danfoss x x * niepotrzebne skreślić x x x x x Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co (Budynek Główny węzeł nr W1) o mocy: Qco= 133,9 [kw] Lp. Oznaczenie Nazwa urządzenia Oznaczenie typu Producent ilość 1. Szafa sterownicza MPEC 2. 3 Sterownik ECL31 Danfoss Lp. Część co W1 Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość 3. 1 Wymiennik ciepła co LC11-4-2" 5 Secespol Pompa obiegowa co Magna F Grundfos a Czujnik temp. zewnętrznej ESMT Danfoss b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-1 Danfoss Zawór regulacyjny co VM2 25 6,3 Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego co AMV 33 Danfoss d Termostat STW/STB SsST ST-1 Danfoss 1 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 1

24 1. 5 Wodomierz c.w. Dn2 qmax 2, Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór zwrotny PN 1 Dn Filtr siatkowy co PN 1 Dn Kurek manometryczny PN16 WIKA Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -15 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa co SYR 1915 Dn Połączenie elastyczne Dn2 1 Średnica przewodu EC Średnica przewodu co Średnica przewodu uzupełnianie dn25 dn5 dn2 Lp. cwu (w4) Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość Wymiennik ciepła cwu LB " 25 Secespol a Pompa cyrkulacyjna Magna N Grundfos b Pompa ładująca UPS 2-45N Grundfos b, 13c Czujnik temperatury czynnika ESMU-1 Danfoss 2 TOP/S Zawór regulacyjny G1/2 Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego AMV33 Danfoss d Termostat STW/STB AT11 Jumo Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór regulacyjny PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn a Zawór zwrotny PN 1 Dn b Zawór zwrotny PN 1 Dn a Filtr siatkowy PN 1 Dn b Filtr siatkowy PN 1 Dn Kurek manometryczny PN Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -16 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa 2215 dn12 6bar SYR Zawór regulacyjny PN 1 Średnica przewodu EC Średnica przewodu cwu Średnica przewodu cyrkulacji Dn2 Dn5 Dn25 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 2

25 co (w2) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] P instalacji co: 4 [bar] wysokość instalacji: H st= 13,[m] temperatura zasilania instalacji co: 8 [ o C] temperatura powrotu instalacji co: 6 [ o C] opór przyłączonej instalacji wewn. co: H=6,5 [m] Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co (Oficyna Prawa węzeł nr W2) o mocy: Qco= 111,1 [kw] Lp. Oznaczenie Nazwa urządzenia Oznaczenie typu Producent ilość 1. Szafa sterownicza MPEC 2. 3 Sterownik Danfoss Lp. Część co W2 Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość 3. 1 Wymiennik ciepła co LC11-4-2" 5 Secespol Pompa obiegowa co Magna Grundfos a Czujnik temp. zewnętrznej ESMT Danfoss b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-1 Danfoss Zawór regulacyjny co VM2 2 4, Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego co AMV 33 Danfoss d Termostat STW/STB SsST ST-1 Danfoss Wodomierz c.w. Dn2 qmax 2, Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór zwrotny PN 1 Dn Filtr siatkowy co PN 1 Dn Kurek manometryczny PN Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -15 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa co SYR 1915 Dn25 WIKA Połączenie elastyczne Dn2 1 Średnica przewodu EC Średnica przewodu co Średnica przewodu uzupełnianie Dn25 Dn5 Dn2 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 3

26 co (w3) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] P instalacji co: 4 [bar] wysokość instalacji: H st= 9[m] temperatura zasilania instalacji co: 8 [ o C] temperatura powrotu instalacji co: 6 [ o C] opór przyłączonej instalacji wewn. co: H=8,9 [m] Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co (Oficyna Lewa węzeł nr W3) mocy: Qco= 88,6 [kw] Lp. Oznaczenie Nazwa urządzenia Oznaczenie typu Producent ilość 1. Szafa sterownicza MPEC 2. 3 Sterownik Danfoss Lp. Część co W3 Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość 3. 1 Wymiennik ciepła co LB Secespol Pompa obiegowa co Magna Grundfos a Czujnik temp. zewnętrznej ESMT Danfoss b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-1 Danfoss Zawór regulacyjny co VM2 2 4, Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego co AMV 33 Danfoss d Termostat STW/STB SsST ST-1 Danfoss Wodomierz c.w. Dn2 qmax 2, Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór zwrotny PN 1 Dn2 a Filtr siatkowy co PN 1 Dn Kurek manometryczny PN16 WIKA Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -15 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa co SYR 1915 Dn25 SSR Połączenie elastyczne D Dn2 1 kwfn Średnica przewodu EC Dn2 Średnica przewodu co dnd Dn5 Średnica przewodu uzupełnianie Dn2 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 4

27 MAGNA F 5 Hz H [m] Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - MAGNA F, 1*23 V, 5Hz Q = 6.1 m3/h H = 1.2 m n = 9 % / 421 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta [%] eta pompa +silnik = 52.7 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 314 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/4

28 Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA F Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 6.1 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 1.2 m H max: 12 dm Klasa TF: 11 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: B Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-25 ASTM A48-25B PES 3%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia:.. 4 C Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar Kołnierz standardowy: DIN Przyłącze rurowe: DN 32 Ciśnienie: PN16 Długość montażowa: 22 mm Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] MAGNA F, 1*23 V, 5Hz Q = 6.1 m3/h H = 1.2 m n = 9 % / 421 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 1 eta pompa +silnik = 52.7 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 314 W eta [%] Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 6 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s /19 9/1 9/1 Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 5 Hz Napięcie nominalne: 1 x 23 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI):.18 Masa netto: 15.3 kg Masa: 17.1 kg Objętość wysyłkowa:.4 m3 L N ELCB Fuse (min. 1 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I L N MAX MIN S/S 24V NC NO C NC NO C Max. IN 22mA RELAY1 RELAY2 Max. 25V AC, 2A, AC1 Min. 5V DC, 2mA Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/4

29 MAGNA F 5 Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Dane wejściowe Dane ogólne Zastosowanie Obszar zastosowania Instalacja Wydajność (Q) Wys. podnoszenia (H) Ciepłownictwo Budownictwo użyteczności publicznej Główna pompa obiegowa 6.1 m3/h 1.2 m Dane do doboru Ciecz tłoczona Woda grzewcza Min. temperatura cieczy 2 C Temperatura cieczy podczas pracy 6 C Max. temperatura cieczy 6 C Min. ciśnienie wlotowe 1.5 bar Dopuszczalne niedowymiarowanie 2 % wydajności Rodzaj regulacji Rodzaj regulacji Zmniejszenie przy małym przepływie 5 % Stopień ochrony IP2 Ciśnienie proporcjonalne Edytuj profil obciążenia Sezon grzewczy 285 dni Profil obciążenia Profil standardowy Redukcja nocna Nie Wydajność Q1 1. % Wydajność Q2 75. % Wydajność Q3 5. % Wydajność Q4 25. % Wydajność Q1 6.1 m3/h Wydajność Q2 4.6 m3/h Wydajność Q3 3.1 m3/h Wydajność Q4 1.5 m3/h Czas T1 41 h/rok Czas T2 126 h/rok Czas T h/rok Czas T4 31 h/rok Czas T5 h/rok Konfiguracja Konstrukcja pompy Inline z mokrym wirnikiem silnika Separator powietrza Wielostopniowa in-line Jednostoponiowa inline Znormalizowana z wlotem osiowym Monoblokowa z wlotem osiowym Pozioma monoblokowa wielostopniowa z wlotem osiowym Pozioma z korpusem dzielonym Pojedyncza Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Warunki pracy Częstotliwość 5 Hz Faza 1 lub 3 Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw gwiazda/trójkąt Wynik doboru Typ MAGNA F Ilość 1 Silniki Wydajność Wysokość Min. cisnienie wlotowe Moc P1 Eta pompa+silnik Eta całkowita Zużycie energii Emisja CO2 Cena Koszty całkowite H [m] m3/h 1.2 m.2 bar ( 6 C, w stosunku do ciśnienia atmosferycznego).314 kw 52.7 % =Eta pompy*eta silnika 52.7 % =Eta w pkt pracy 176 kwh/rok 613 kg/rok Na życzenie Na życzenie /15Lata eta pompa +silnik = 52.7 % Q [m3/h] P1 [W] MAGNA F, 1*23 V, 5Hz Q = 6.1 m3/h H = 1.2 m n = 9 % / 421 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 P1 = 314 W eta [%] Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 3/4

30 Napięcie 1 x 23 lub 3 x 4 V Temperatura otoczenia 2 C Life cycle cost Czy chcesz wykonać porównanie? Price for heat energy (oil, gas etc.) Jak szczegółowa ma być analiza LCC? Brak porównania.15 PLN/kWh Prosta analiza LCC Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Ustawienia listy doboru Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 Max. liczba wyników 8 Kryterium oceny Wskaźnik preferencji Uwzględnij najtańsze rozwiązanie Tak Cena energii.62 PLN/kWh Podwyżka cen energii 6 % Czas obliczeń 15 rok Załaduj profil Wydajność % Wysokość % P kw Eta całkowita % Czas h/rok Zużycie energii kwh/rok Ilość Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 4/4

31 SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data Robert Smagłowski / Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. LC11-4-2" /1 DANE WEJŚCIOWE Moc TLog Min. przewymiarowanie Strona 1 Strona 2 133,9 2,9 3 kw C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 135, 65,,46 1,77 1,67 25, Water 6, 8, 1,6 5,84 5,92 25, C C kg/s m³/h m³/h kpa Ciśnienie obliczeniowe,8,4 MPa Temp. obliczeniowa C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 Strona 2 Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie 4,3, ,9 159,3 16 m² m²k/kw W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia Spadek ciśn. w króćcach Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa,6 6,,,1,34, ,4 1,18, ,5 kpa kpa m/s m/s - W/m²K WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Strona 1 Strona 2 Water 1, 958,87 4,2,677,3 Water 7, 979,82 4,19,653,4 Liczba Prandtla 1,76 2,63 - C kg/m³ kj/kgk W/mK Ns/m² CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

32 SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy LC11-4-2" PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu bar C C K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYŁĄCZY: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga 3,2 3,2 23,4 l l kg K1 - Gwint zewnętrzny G 2" K2 - Gwint zewnętrzny G 2" K3 - Gwint zewnętrzny G 2" K4 - Gwint zewnętrzny G 2" CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

33 MAGNA Hz H [m] 13 Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 4 m3/h H = 9 m n = 85 % / 415 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta [%] eta pompa +silnik = 56.2 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 171 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/4

34 N L Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 4 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 9.1 m H max: 12 dm Klasa TF: 11 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: B Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-2 ASTM A48-2B PES 3%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia:.. 4 C Maksymalne ciśnienie pracy: 1 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2" Ciśnienie: PN1 Długość montażowa: 18 mm Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 4 m3/h H = 9 m n = 85 % / 415 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta pompa +silnik = 56.2 % , Q [m3/h] P1 = 171 W eta [%] Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 6 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 5 Hz Napięcie nominalne: 1 x 23 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI):.19 Masa netto: 4.81 kg Masa: 5.27 kg Objętość wysyłkowa:.15 m3 L N ELCB Fuse (min. 1 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I MAX MIN S/S 24V NC NO C NC NO C Max. IN 22mA RELAY1 RELAY2 Min. 5V DC, 2mA Max. 25V AC, 2A, AC1 Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/4

35 MAGNA Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Dane wejściowe Dane ogólne Zastosowanie Obszar zastosowania Instalacja Wydajność (Q) Wys. podnoszenia (H) Ciepłownictwo Budownictwo użyteczności publicznej Główna pompa obiegowa 4 m3/h 9 m Dane do doboru Ciecz tłoczona Woda grzewcza Min. temperatura cieczy 2 C Temperatura cieczy podczas pracy 6 C Max. temperatura cieczy 6 C Min. ciśnienie wlotowe 1.5 bar Dopuszczalne niedowymiarowanie 1 % wydajności Rodzaj regulacji Rodzaj regulacji Zmniejszenie przy małym przepływie 5 % Stopień ochrony IP2 Ciśnienie proporcjonalne Edytuj profil obciążenia Sezon grzewczy 285 dni Profil obciążenia Profil standardowy Redukcja nocna Nie Wydajność Q1 1. % Wydajność Q2 75. % Wydajność Q3 5. % Wydajność Q4 25. % Wydajność Q1 4 m3/h Wydajność Q2 3 m3/h Wydajność Q3 2 m3/h Wydajność Q4 1 m3/h Czas T1 41 h/rok Czas T2 126 h/rok Czas T h/rok Czas T4 31 h/rok Czas T5 h/rok Konfiguracja Konstrukcja pompy Inline z mokrym wirnikiem silnika Separator powietrza Wielostopniowa in-line Jednostoponiowa inline Znormalizowana z wlotem osiowym Monoblokowa z wlotem osiowym Pozioma monoblokowa wielostopniowa z wlotem osiowym Pozioma z korpusem dzielonym Pojedyncza Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Warunki pracy Częstotliwość 5 Hz Faza 1 lub 3 Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw gwiazda/trójkąt Wynik doboru Typ MAGNA Ilość 1 Silniki Wydajność Wysokość Min. cisnienie wlotowe Moc P1 Eta pompa+silnik Eta całkowita Zużycie energii Emisja CO2 Cena Koszty całkowite H [m] m3/h 9.1 m.2 bar ( 6 C, w stosunku do ciśnienia atmosferycznego).171 kw 56.2 % =Eta pompy*eta silnika 56.2 % =Eta w pkt pracy 529 kwh/rok 32 kg/rok Na życzenie Na życzenie /15Lata 1 eta pompa +silnik = 56.2 % Q [m3/h] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 4 m3/h H = 9 m n = 85 % / 415 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 P1 = 171 W eta [%] Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 3/4

36 Napięcie 1 x 23 lub 3 x 4 V Temperatura otoczenia 2 C Life cycle cost Czy chcesz wykonać porównanie? Price for heat energy (oil, gas etc.) Jak szczegółowa ma być analiza LCC? Brak porównania.15 PLN/kWh Prosta analiza LCC Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Ustawienia listy doboru Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 Max. liczba wyników 8 Kryterium oceny Wskaźnik preferencji Uwzględnij najtańsze rozwiązanie Tak Cena energii.62 PLN/kWh Podwyżka cen energii 6 % Czas obliczeń 15 rok Załaduj profil Wydajność % Wysokość % P kw Eta całkowita % Czas h/rok Zużycie energii kwh/rok Ilość Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 4/4

37 SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data Robert Smagłowski / Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. LB31-7-1" /1 DANE WEJŚCIOWE Moc TLog Min. przewymiarowanie Strona 1 Strona 2 88,1 2,9 3 kw C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 135, 65,,3 1,16 1,1 25, Water 6, 8, 1,5 3,84 3,89 25, C C kg/s m³/h m³/h kpa Ciśnienie obliczeniowe,8,4 MPa Temp. obliczeniowa C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 Strona 2 Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie 2,1, ,3 226,7 37 m² m²k/kw W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia Spadek ciśn. w króćcach Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa,4 4,7,1,8,75, ,9 2,59, , kpa kpa m/s m/s - W/m²K WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Strona 1 Strona 2 Water 1, 958,87 4,2,677,3 Water 7, 979,82 4,19,653,4 Liczba Prandtla 1,76 2,63 - C kg/m³ kj/kgk W/mK Ns/m² CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

38 SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy LB31-7-1" PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu bar C C K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYŁĄCZY: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga 1,6 1,6 9, l l kg K1 - Gwint zewnętrzny G 1" K2 - Gwint zewnętrzny G 1" K3 - Gwint zewnętrzny G 1" K4 - Gwint zewnętrzny G 1" CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

39 MAGNA Hz H [m] 13 Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 5 m3/h H = 6.6 m n = 75 % / 366 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta [%] eta pompa +silnik = 6.5 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 146 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/4

40 N L Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 5 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 6.61 m H max: 12 dm Klasa TF: 11 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: B Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-2 ASTM A48-2B PES 3%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia:.. 4 C Maksymalne ciśnienie pracy: 1 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2" Ciśnienie: PN1 Długość montażowa: 18 mm Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 5 m3/h H = 6.6 m n = 75 % / 366 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta pompa +silnik = 6.5 % , Q [m3/h] P1 = 146 W eta [%] Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 6 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 5 Hz Napięcie nominalne: 1 x 23 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI):.19 Masa netto: 4.81 kg Masa: 5.27 kg Objętość wysyłkowa:.15 m3 L N ELCB Fuse (min. 1 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I MAX MIN S/S 24V NC NO C NC NO C Max. IN 22mA RELAY1 RELAY2 Min. 5V DC, 2mA Max. 25V AC, 2A, AC1 Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/4

41 MAGNA Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Dane wejściowe Dane ogólne Zastosowanie Obszar zastosowania Instalacja Wydajność (Q) Wys. podnoszenia (H) Ciepłownictwo Budownictwo użyteczności publicznej Główna pompa obiegowa 5 m3/h 6.6 m Dane do doboru Ciecz tłoczona Woda grzewcza Min. temperatura cieczy 2 C Temperatura cieczy podczas pracy 6 C Max. temperatura cieczy 6 C Min. ciśnienie wlotowe 1.5 bar Dopuszczalne niedowymiarowanie 1 % wydajności Rodzaj regulacji Rodzaj regulacji Zmniejszenie przy małym przepływie 5 % Stopień ochrony IP2 Ciśnienie proporcjonalne Edytuj profil obciążenia Sezon grzewczy 285 dni Profil obciążenia Profil standardowy Redukcja nocna Nie Wydajność Q1 1. % Wydajność Q2 75. % Wydajność Q3 5. % Wydajność Q4 25. % Wydajność Q1 5 m3/h Wydajność Q2 3.8 m3/h Wydajność Q3 2.5 m3/h Wydajność Q4 1.3 m3/h Czas T1 41 h/rok Czas T2 126 h/rok Czas T h/rok Czas T4 31 h/rok Czas T5 h/rok Konfiguracja Konstrukcja pompy Inline z mokrym wirnikiem silnika Separator powietrza Wielostopniowa in-line Jednostoponiowa inline Znormalizowana z wlotem osiowym Monoblokowa z wlotem osiowym Pozioma monoblokowa wielostopniowa z wlotem osiowym Pozioma z korpusem dzielonym Pojedyncza Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Warunki pracy Częstotliwość 5 Hz Faza 1 lub 3 Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw gwiazda/trójkąt Wynik doboru Typ MAGNA Ilość 1 Silniki Wydajność Wysokość Min. cisnienie wlotowe Moc P1 Eta pompa+silnik Eta całkowita Zużycie energii Emisja CO2 Cena Koszty całkowite H [m] m3/h 6.61 m.2 bar ( 6 C, w stosunku do ciśnienia atmosferycznego).146 kw 6.5 % =Eta pompy*eta silnika 6.5 % =Eta w pkt pracy 443 kwh/rok 252 kg/rok Na życzenie Na życzenie /15Lata 1 eta pompa +silnik = 6.5 % Q [m3/h] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 5 m3/h H = 6.6 m n = 75 % / 366 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 P1 = 146 W eta [%] Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 3/4

42 Napięcie 1 x 23 lub 3 x 4 V Temperatura otoczenia 2 C Life cycle cost Czy chcesz wykonać porównanie? Price for heat energy (oil, gas etc.) Jak szczegółowa ma być analiza LCC? Brak porównania.15 PLN/kWh Prosta analiza LCC Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Ustawienia listy doboru Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 Max. liczba wyników 8 Kryterium oceny Wskaźnik preferencji Uwzględnij najtańsze rozwiązanie Tak Cena energii.62 PLN/kWh Podwyżka cen energii 6 % Czas obliczeń 15 rok Załaduj profil Wydajność % Wysokość % P kw Eta całkowita % Czas h/rok Zużycie energii kwh/rok Ilość Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 4/4

43 SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data Robert Smagłowski / Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. LB31-9-1" /1 DANE WEJŚCIOWE Moc TLog Min. przewymiarowanie Strona 1 Strona 2 111, 2,9 3 kw C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 135, 65,,38 1,46 1,38 25, Water 6, 8, 1,33 4,84 4,9 25, C C kg/s m³/h m³/h kpa Ciśnienie obliczeniowe,8,4 MPa Temp. obliczeniowa C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 Strona 2 Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie 2,7, ,6 1974,2 38 m² m²k/kw W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia Spadek ciśn. w króćcach Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa,5 5,8,1 1,2,95, ,7 3,26, ,7 kpa kpa m/s m/s - W/m²K WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Strona 1 Strona 2 Water 1, 958,87 4,2,677,3 Water 7, 979,82 4,19,653,4 Liczba Prandtla 1,76 2,63 - C kg/m³ kj/kgk W/mK Ns/m² CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

44 SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy LB31-9-1" PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu bar C C K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYŁĄCZY: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga 2,1 2,1 11,1 l l kg K1 - Gwint zewnętrzny G 1" K2 - Gwint zewnętrzny G 1" K3 - Gwint zewnętrzny G 1" K4 - Gwint zewnętrzny G 1" CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

45