PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego"

Transkrypt

1 INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Krakowie, NA DZIAŁCE NR EWID 1 OBRĘB 12615_9.2, GM. KRAKÓW. Kod: PT-PB 175 PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego ADRES INWESTYCJI: MIEJSCOWOŚĆ: KRAKÓW, DZIAŁKA NR EWID. 1 OBRĘB: 12615_9.2 GMINA: Kraków POWIAT: Krakowski WOJEWÓDZTWO: Małopolskie ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW Branża Funkcja Imię i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data Podpis Instalacje sanitarne Projektant mgr inż. Robert Smagłowski MAZ/74/POOS/ Kielce, czerwiec 215

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 2. DANE WYJŚCIOWE 3. WYMIENNIKI CIEPŁA 4. PODSTAWA OPRACOWANIA 5. POMPY OBIEGOWE 6. RUROCIĄGI I ARMATURA 7. AKPiA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA WYTYCZNE 8. UWAGI KOŃCOWE 9. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 1. ROBOTY ANTYKOROZYJNE 11. POMIAR CIŚNIENIA I TEMPERATURY CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic - Komenda Główna 1 : 1 Rys III/SANIT-1 2. Schemat kompaktowego węzła Rys III/SANIT-2 ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne 2. Karta doboru urządzeń 3. Karty katalogowe i doboru urządzeń

3 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt wykonawczy technologii wymiennikowni ciepła na cele c.o. i c.w.u. dla budynków Komendy Głównej, Oficyny Prawej i Oficyny Lewej realizowany w ramach inwestycji pn. " Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP w Kraowie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie." Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: a) węzeł przyłączeniowo-rozliczeniowy b) kompaktowe węzły cieplne wymiennikowe c.o. i c.w.u. wg. MPEC S.A.: Węzeł kompaktowy c.o. - W1 -dla budynku Komendy Głównej typ.co Węzeł kompaktowy c.o. - W2 -dla budynku Oficyny Prawej typ. co Węzeł kompaktowy c.o. - W3 -dla budynku Oficyny Lewej typ. co Węzeł kompaktowy c.o. - W4 -dla budynków Komendy Głównej, Oficyny Prawej I Oficyny Lewej typ. cwu PODSTAWA OPRACOWANIA a) Umowa - zlecenie z Inwestorem b) Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektowe c) Audyt energetyczny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wykonany w grudniu 214 przez firmę AGROX EcoEnergia doradztwo energetyczne Warszawa, ul. Obwodowa 11 j d) Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wykonane przez Projekt Technika. e) Wizja lokalna f) Aktualne przepisy i normy. 3. DANE WYJŚCIOWE Źródłem ciepła dla budynków dla celów c.o. i c.w.u. jest istniejące przyłącze sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN65. Projektowane węzły kompaktowe będą zlokalizowane na poziomie piwnicy w budynku Komendy Głównej. Parametry temperaturowe w/g warunków wydanych przez MPEC S.A.: Dla sezonu grzewczego 135/65 o C Dla sezonu letniego 7/3 o C Parametry ciśnienia w/g warunków wydanych przez MPEC S.A.: Dla sezonu grzewczego: Dla sezonu letniego: na zasilaniu - 1,25 MPa na zasilaniu -,96 MPa na powrocie -,36 MPa na powrocie -,26 MPa Zapotrzebowanie ciepła na c.o. wynosi: Komenda Główna kw Oficyna Prawa kw

4 Oficyna Lewa - 88 kw Razem - 333, kw Zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej: Zapotrzebowanie na c.w.u. przyjęto zgodnie z opracowaniem: "Audyt energetyczny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów". Wykonanym w grudniu 214 przez firmę AGROX EcoEnergia doradztwo energetyczne Warszawa, ul. Obwodowa 11 j. Komenda Główna n liczba użytkowników, n=93 osób, qj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, qj = 4, dm 3 /os d Oficyna Prawa n liczba użytkowników, n=7 osób, qj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, qj = 7,2 dm 3 /os d Oficyna Lewa n liczba użytkowników, n=8 osób, qj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, qj = 16, dm 3 /os d Komenda Główna Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G d = n x q j G d = 93 x 4, = 372 dm 3 /d Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hśr = G d / τ τ czas eksploatacji w ciągu doby, τ = 2h G hśr = 372/2 = 18,6 dm 3 /h Współczynnik nierównomierności rozbioru. N h = 9,32 n -,244 = 3,8 Maksymalny godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hmax = N h x G hśr = 3,1 dm 3 /h Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u śr = G hśr x c w x ρ x. (t cw t zw ) c w ciepło właściwe wody c w = 4,19 kj/kg x K ρ gęstość wody, ρ = 1 kg/m3 t cw temperatura wody ciepłej, t cw = 55⁰ C t zw temperatura wody zimnej, t zw = 1⁰ C

5 Q c.w.u śr =,51 4,19 1 (55 1) =,96 kw Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u max = G hmax x c w x ρ x. (t cw t zw ) Q c.w.u max =,16 4,19 1 (55 1) = 3, kw Oficyna Prawa 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G d = 7 x 7,2 = 54 dm 3 /d Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hśr = 54/24 = 21, dm 3 /h Maksymalny godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hmax = N h x G hśr = 64,68 dm 3 /h Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u śr =,58 4,19 1 (55 1) = 1,9 kw Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u max =,17 4,19 1 (55 1) = 3,2 kw Oficyna Lewa 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G d = 8 x 16 = 128 dm 3 /d Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hśr = 128/24 = 5,3 dm 3 /h Współczynnik nierównomierności rozbioru. G hmax = N h x G hśr = 16,32 dm 3 /h Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u śr =,13 4,19 1 (55 1) =,24 kw Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u max =,44 4,19 1 (55 1) =,8 kw Razem - 7, kw Zestawienie zbiorcze Oznaczen L.p. Opis Typ ie węzła Zapotrzebowan ie cieplne [kw] 1 W1 Komenda Główna instalacja c.o. co , 2 W2 Oficyna Prawa instalacja c.o. co , 3 W3 Oficyna Lewa instalacja c.o. co , 4 W4 Komenda Główna, Oficyna Prawa, Oficyna Lewa - instalacja c.w.u. cwu , 4. WYMIENNIKI CIEPŁA Dla celów c.o. i c.w.u. budynków Komendy Głównej, Oficyny Prawej i Oficyny Lewej zaprojektowano wymienniki ciepła płytowe lutowane firmy Secespol. Dobór wymienników został przeprowadzony w oparciu o program komputerowy Cairo Pro. Karty doboru stanowią załącznik do projektu.

6 L.p. Oznaczen Typ Opis ie węzła wymiennika 1 W1 Komenda Główna instalacja c.o. LC " 2 W2 Oficyna Prawa instalacja c.o. LB " 3 W3 Oficyna Lewa instalacja c.o. LB " 4 W4 Komenda Główna, Oficyna Prawa, Oficyna Lewa - instalacja c.w.u. LB " 5. POMPY OBIEGOWE Pompy obiegu instalacji c.o. zostały dobrane w oparciu o wyniki uzyskane z obliczeń poszczególnych instalacji. Obliczenie instalacji c.o. zostało wykonane w programie Audytor C.O. Obliczenie instalacji c.w.u. zostało wykonane w programie Audytor H2O. L.p. Opis Q [m 3 /h] H [m H2O ] Typ pompy 1 Komenda Główna instalacja c.o. 6,1 1,2 Magna F 2 Oficyna Prawa instalacja c.o. 5, 6,6 Magna Oficyna Lewa instalacja c.o. 4, 9, Magna Komenda Główna, Oficyna Prawa, Oficyna Lewa - instalacja c.w.u.,8 7 UPS 2-45N 6. RUROCIĄGI I ARMATURA Po stronie wysokich parametrów 135/65 [oc] instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN :24, PN-EN :24/A1:24, PN- EN :24, PN-EN :4/A1:24, PN-EN :24, PN-EN :24/A1:24, PN-EN :22(U), PN-EN 122:23(U) łączonych przez spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza się stosowanie rur stalowych ze szwem wg PN-EN :22(U). Rurociągi węzła cieplnego należy mocować na konstrukcjach ze stali profilowej osadzonej w ścianie, lub w posadzce. Jako zawory odcinające po stronie wysokich parametrów projektuje się zawory kulowe do montażu w połączeniu spawanym o ciśnieniu nominalnym p=2, [MPa], przy temperaturze 15[ o C]. Dla instalacji niskoparametrowej c.o. zaprojektowano armaturę odcinającą typu kulowego, do montażu w połączeniach gwintowanych. Zaprojektowanie urządzeń oczyszczających wodę grzewczą i ogrzewaną z zanieczyszczeń mechanicznych wynika z faktu zastosowania urządzeń technologicznych i pomiarowo - regulacyjnych. Woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymogi normy PN-93/C-467. Instalacja powinna zapewnić hermetyczność obiegu. Straty wody w ciągu roku nie powinny być większe niż 5% objętości zładu.

7 7. AKPiA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA WYTYCZNE Opis układu regulacji i sterowania Dla projektowanej stacji cieplnej zaprojektowano dla części: W1, W2, W3 niezależne regulatory pogodowe firmy Danfoss typu ECL 3, zgodnie z katalogiem węzłów cieplnych, współpracujące z układami AKPiA poszczególnych węzłów kompaktowych. W skład układu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej instalacji c.o. każdej z części W1, W2, W3 wchodzą następujące elementy: zawór regulacyjny jako zespół wykonawczy siłownik zaworu regulacyjnego termistorowe czujniki temperatury do zabudowy na rurociągach termistorowy czujnik temperatury zewnętrznej Układ regulacji temperatury spełnia następujące funkcje: Pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnętrznej c.o. poprzez sterowanie przepływem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury zewnętrznej i możliwością adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami poszczególnych Odbiorców. Ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury zewnętrznej Sterowanie pompą obiegową wraz z funkcją testującą Zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem Pomiar energii cieplnej na cele c.o. Ilość czynnika grzewczego G = 34 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 4,27 m 3 /h Ilość czynnika grzewczego c.w.u. sezon letni G = 7, x 1 3 x,86 / (7-3) x 992,24 =,15 m 3 /h Na podstawie wyliczonego przepływu ilości czynnika grzewczego, ora uwzględniając małe ciśnienie dyspozycyjne zaprojektowano licznik ciepła składający się z: przepływomierza ultradźwiękowego firmy ACTARIS typu US ECHO II o następujących parametrach Qnom= 6, [m3/h], Qmin.=,6 [m3/h], Dnom= 32 [mm], przelicznika energii cieplnej CF55 czujników temperatury typu Pt 5 Wydławienie nadwyżki ciśnienia w węźle przyłączeniowo-rozliczeniowym Dane wyjściowe Ciśnienie dyspozycyjnie po stronie wysokich parametrów w miejscu właczenia wg warunków technicznych wydanych przez MPEC S.A. wynosi: Dla sezonu grzewczego: 8,9 bar Dla sezonu letniego: 7, bar Przepływ całkowity dla sezonu grzewczego wynosi: 4,27 m 3 /h

8 Przepływ całkowity dla sezonu letniego wynosi:,15 m 3 /h Ze względu na duże ciśnienie dyspozycyjne zaprojektowano wspólny reduktor ciśnienia oraz niezależne regulatory różnicy ciśnień dla wydławienia pozostałej nadwyżki ciśnienia poszczególnych części węzła kompaktowego c.o. i c.w.u. Δp = 6,4 bar, kv = 1,68 W węźle przyłączeniowo rozliczeniowym projektuje się reduktor ciśnienia firmy Danfoss typ AVD DN25, Kvs=4, m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej 3,-12, bar, nastawa ok. 7, bar Dla części c.o. kompaktowego węzła cieplnego projektuje się następujące regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania: Węzeł W1 - Komenda Główna G = 133 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 1,67 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=2,5 m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Węzeł W2 - Oficyna Prawa G = 111 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 1,39 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=2,5 m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Węzeł W3 - Oficyna Lewa G = 88 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 1,1 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=1,6 m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Dla części c.w.u. kompaktowego węzła cieplnego projektuje się następujące regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania: Węzeł W4 - Komenda Główna, Oficyna Prawa i Oficyna Lewa G =,15 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=1, m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Przed montażem potwierdzić z gestorem sieci wartości ciśnień dyspozycyjnych. Zabezpieczenie systemu ciepłowniczego Zgodnie z wymogami MPEC S.A. nie przewiduje się zabezpieczenia instalacji urządzeń grzewczych po stronie wysokich parametrów. Wynika to m.in. z faktu, że ciśnienie robocze w sieci wysokoparametrowej nie przekracza 1,6 [MPa].

9 Zabezpieczenie wymiennika po stronie wody instalacyjnej zaprojektowano w oparciu o zawory bezpieczeństwa firmy SYR, membranowe i stanowią dostawę obejmującą kompaktowe węzły cieplne W1, W2, W3 i W4. Jako zabezpieczenie urządzeń ogrzewania wodnego zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Falamco, zgodnie z wymogami PN-B Węzeł W1 - Komenda Główna ciśnienie statyczne instalacji c.o.: pst= 13, [mh2o] = 1,3 [bar] pojemność zładu przyjęto: Vzładu= 1,74 [m3], ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: p= 4 [bar] Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1. 1, ,7.,287 = 33,89 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 33,89. (4+1/4-1,5) = 67,78 dm3 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 38,89 + 1, = 49,63 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =1,43 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 71,26 dm3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 8 o pojemności 8 litrów. Węzeł W2 - Oficyna Prawa ciśnienie statyczne instalacji c.o.: pst= 13, [msw] = 1,3 [bar] pojemność zładu przyjęto: Vzładu= 1,86 [m3], ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: p= 4 [bar]

10 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1. 1, ,7.,287 = 34,27 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 34,27. (4+1/4-1,5) = 68,54 dm3 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 34,27 + 1, = 45,13 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =1,8 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 12,576 dm3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 11 o pojemności 11 litrów. Węzeł W3 - Oficyna Lewa ciśnienie statyczne instalacji c.o.: pst= 9, [msw] =,9 [bar] pojemność zładu przyjęto: Vzładu=,879 [m3], ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: p= 4 [bar] Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1., ,7.,287 = 27,74 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 27,74. (4+1/4-1,1) = 47,82 dm3

11 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 27,74 +, = 36,63 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =1,43 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 71,26 dm3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 8 o pojemności 8 litrów. Węzeł W4 - Komenda Główna, Oficyna Prawa i Oficyna Lewa Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1. 1, ,7.,287 = 49,55 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 49,55. (6+1/6-1,1) = 7,78 dm3 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 49,55 + 1, = 65,25 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =4,9

12 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 315,82 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 42 o pojemności 42 litrów. Dobór zaworów bezpieczeństwa Węzeł W1 - Komenda Główna Powierzchnia wymiennika A = 25,5mm2 Obliczenie masowej przepustowości zaworu M = 447,3. b.. (p p ᵨ M = 447,3. 2.,25. (16-4). 958= 2,39 [dm3]. Obliczanie średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d=2,42mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN1" o przelocie 2mm i nastawie 4 bar. Węzeł W2 - Oficyna Prawa Powierzchnia wymiennika A = 26,mm2 Obliczenie masowej przepustowości zaworu M = 447,3. b.. (p p ᵨ M = 447,3. 2.,26. (16-4). 958= 2,49 [dm3]. Obliczanie średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d=2,84mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN1" o przelocie 2mm i nastawie 4 bar. Węzeł W3 - Oficyna Lewa Powierzchnia wymiennika A = 26,mm2

13 Obliczenie masowej przepustowości zaworu M = 447,3. b.. (p p ᵨ M = 447,3. 2.,26. (16-4). 958= 2,49 [dm3]. Obliczanie średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d=2,84mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN1" o przelocie 2mm i nastawie 4 bar. Węzeł W4 - Komenda Główna, Oficyna Prawa i Oficyna Lewa Powierzchnia wymiennika A = 4,mm2 Obliczenie masowej przepustowości zaworu d=,5mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 2115 DN1/2" o przelocie 12mm i nastawie 6 bar. 8. POMIAR CIŚNIENIA I TEMPERATURY Zgodnie ze schematem ideowym węzła cieplnego załączonym do niniejszego opracowania należy zamontować manometry techniczne tarczowe typ M-1-R/ 1,6/N oraz M1-R/-1,/1,6/N na rurkach syfonowych w/g BN, wyposażyć w kurki manometryczne oraz zawory kulowe. Należy w miejscach przedstawionych w części rysunkowej zamontować termometry techniczne proste lub kątowe, w oprawie metalowej, lub alternatywnie tarczowe. 9. ROBOTY ANTYKOROZYJNE Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociągi należy oczyścić do 3 stopnia czystości w/g PN ISO 851-1:21. Ocenę stanu powierzchni po szczotkowaniu należy wykonać zgodnie z PN EN ISO 852 3:2 i PN EN ISO 853-1:1999. Następnie wykonać malowanie rurociągów farbą ftalowo - silikonową przeciwrdzewną czerwoną tlenkową Cekor R (KTM ). Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni rurociągów cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 15 [ o C], produkowana przez Polifarb Cieszyn. Jest jednocześnie farbą podkładową i nawierzchniową. Zalicza się do II klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie prace zabezpieczeń antykorozyjnych tą farbą powinny być wykonywane w odpowiedniej odzieży ochronnej i przy dobrej wentylacji. 1. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

14 Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-2421, PN- ISO\1456:1999, PN-EN ISO 8497:1999PN-EN ISO 12241:21. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z Użytkownikiem. Dla rurociągów po stronie wysokich parametrów zaprojektowano otuliny typ 73 wykonane z wełny szklanej wraz z zewnętrznym pokryciem folią aluminiową zbrojonej siatką szklaną firmy GULLFIBER przystosowane do czynnika grzewczego +2 [ o C]. Dla rurociągów po stronie wysokich parametrów zaprojektowano izolację typu Isover 73 Alu (włókno szklane). Wymagana grubość izolacji zgodnie z PN winna wynosić dla rurociągu o średnicy Dnom= mm : Rurociągi po stronie wtórnej wymiennikowni (niski parametr) należy izolować z zastosowaniem prefabrykowanej izolacji termicznej typu Steinonorm 3 (poliuretan). W tym przypadku zalecana grubość izolacji winna wynosić: a) rurociągi zasilania instalacji c.o.: 2mm - 4mm, grubość izolacji 25 mm 5mm - 65mm, grubość izolacji 3 mm b)rurociągi powrotu instalacji c.o.: 2mm - 32mm, grubość izolacji 2 mm 4mm - 65 mm, grubość izolacji 25 mm Płaszcze rurociągów zaleca się pomalować kolorami umownymi w zależności od przepływającego czynnika, zgodnie z PN-7/N-127. Znakowanie opaskowe rurociągów należy wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. Ponadto należy umieścić znaki kierunku przepływu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie). 11. UWAGI KOŃCOWE Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona u wykonawcy robót pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia dla projektowanej stacji cieplnej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycznymi. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania robót powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przed rozpoczęciem rozruchu węzła należy dokładnie przepłukać wodą rurociągi po stronie sieciowej i instalacji oraz oczyścić wkłady filtrów siatkowych. Rozruch węzła przeprowadzić w następującej kolejności : sprawdzić i wyregulować ciśnienia poduszki gazowej w naczyniach wzbiorczych napełnić zład c.o. wodą sieciową zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji eksploatacji uruchomić pompę obiegową co i wyregulować przepływ do wartości obliczeniowej otworzyć główne zawory odcinające po stronie sieciowej i wyregulować przepływ wody sieciowej do wartości obliczeniowej uruchomić automatykę Węzły kompaktowe W1, W2, W3 i W4 zamówić u producenta tych urządzeń oraz wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dołączoną do niniejszego P.W..Wszystkie urządzenia węzła powinny posiadać aktualny atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Należy przestrzegać przepisów BHP, Sanepid, Ppoż.

15 Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projekt, DTR zaprojektowanych urządzeń pomiarowo - regulacyjnych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru WęzłówCiepłowniczych zeszyt 8 wydanymi przez CORBTI Instal.

16 BC1 WC5 PW1 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

17 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

18

19

20

21

22

23 KARTA DOBORU URZĄDZEŃ KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny dla centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w układzie zasobnikowym, oznaczenie węzła: co (w1) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] P instalacji co: 4 [bar] temperatura zasilania EC 7 [ o C] wysokość instalacji: H st= 13[m] temperatura powrotu EC 3 [ o C] temperatura zasilania instalacji co: 8 [ o C] P instalacji cwu:...[ bar] temperatura powrotu instalacji co: 6 [ o C] temperatura zasilania instalacji: [ o C] opór przyłączonej instalacji wewn. co: H=1, [m] temperatura wody zimnej: 5 [ o C] Lp. Oznaczenie wg projektu Wydławienie nadwyżki ciśnienia dyspozycyjnego Nazwa urządzenia Oznaczenie typu, średnica, k vs opór obiegu cyrkulacji cwu: H=3,5[m] opór obiegu ładowania: H=1,[m] ZIMA LATO Zakres nastaw [bar] nastawa Producent ilość 1. RD Reduktor ciśnienia * AVD, dn4, kvs= ,5 Danfoss 1 2. RRC-W1 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=2,5,2-1,,5 Danfoss 3. RRC-W2 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=2,5,2-1,,5 Danfoss 4. RRC-W3 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=1,6,2-1,,5 Danfoss 5. RRC-W4 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=1,,2-1,,5 Danfoss x x * niepotrzebne skreślić x x x x x Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co (Budynek Główny węzeł nr W1) o mocy: Qco= 133,9 [kw] Lp. Oznaczenie Nazwa urządzenia Oznaczenie typu Producent ilość 1. Szafa sterownicza MPEC 2. 3 Sterownik ECL31 Danfoss Lp. Część co W1 Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość 3. 1 Wymiennik ciepła co LC11-4-2" 5 Secespol Pompa obiegowa co Magna F Grundfos a Czujnik temp. zewnętrznej ESMT Danfoss b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-1 Danfoss Zawór regulacyjny co VM2 25 6,3 Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego co AMV 33 Danfoss d Termostat STW/STB SsST ST-1 Danfoss 1 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 1

24 1. 5 Wodomierz c.w. Dn2 qmax 2, Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór zwrotny PN 1 Dn Filtr siatkowy co PN 1 Dn Kurek manometryczny PN16 WIKA Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -15 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa co SYR 1915 Dn Połączenie elastyczne Dn2 1 Średnica przewodu EC Średnica przewodu co Średnica przewodu uzupełnianie dn25 dn5 dn2 Lp. cwu (w4) Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość Wymiennik ciepła cwu LB " 25 Secespol a Pompa cyrkulacyjna Magna N Grundfos b Pompa ładująca UPS 2-45N Grundfos b, 13c Czujnik temperatury czynnika ESMU-1 Danfoss 2 TOP/S Zawór regulacyjny G1/2 Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego AMV33 Danfoss d Termostat STW/STB AT11 Jumo Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór regulacyjny PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn a Zawór zwrotny PN 1 Dn b Zawór zwrotny PN 1 Dn a Filtr siatkowy PN 1 Dn b Filtr siatkowy PN 1 Dn Kurek manometryczny PN Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -16 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa 2215 dn12 6bar SYR Zawór regulacyjny PN 1 Średnica przewodu EC Średnica przewodu cwu Średnica przewodu cyrkulacji Dn2 Dn5 Dn25 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 2

25 co (w2) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] P instalacji co: 4 [bar] wysokość instalacji: H st= 13,[m] temperatura zasilania instalacji co: 8 [ o C] temperatura powrotu instalacji co: 6 [ o C] opór przyłączonej instalacji wewn. co: H=6,5 [m] Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co (Oficyna Prawa węzeł nr W2) o mocy: Qco= 111,1 [kw] Lp. Oznaczenie Nazwa urządzenia Oznaczenie typu Producent ilość 1. Szafa sterownicza MPEC 2. 3 Sterownik Danfoss Lp. Część co W2 Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość 3. 1 Wymiennik ciepła co LC11-4-2" 5 Secespol Pompa obiegowa co Magna Grundfos a Czujnik temp. zewnętrznej ESMT Danfoss b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-1 Danfoss Zawór regulacyjny co VM2 2 4, Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego co AMV 33 Danfoss d Termostat STW/STB SsST ST-1 Danfoss Wodomierz c.w. Dn2 qmax 2, Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór zwrotny PN 1 Dn Filtr siatkowy co PN 1 Dn Kurek manometryczny PN Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -15 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa co SYR 1915 Dn25 WIKA Połączenie elastyczne Dn2 1 Średnica przewodu EC Średnica przewodu co Średnica przewodu uzupełnianie Dn25 Dn5 Dn2 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 3

26 co (w3) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] P instalacji co: 4 [bar] wysokość instalacji: H st= 9[m] temperatura zasilania instalacji co: 8 [ o C] temperatura powrotu instalacji co: 6 [ o C] opór przyłączonej instalacji wewn. co: H=8,9 [m] Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co (Oficyna Lewa węzeł nr W3) mocy: Qco= 88,6 [kw] Lp. Oznaczenie Nazwa urządzenia Oznaczenie typu Producent ilość 1. Szafa sterownicza MPEC 2. 3 Sterownik Danfoss Lp. Część co W3 Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość 3. 1 Wymiennik ciepła co LB Secespol Pompa obiegowa co Magna Grundfos a Czujnik temp. zewnętrznej ESMT Danfoss b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-1 Danfoss Zawór regulacyjny co VM2 2 4, Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego co AMV 33 Danfoss d Termostat STW/STB SsST ST-1 Danfoss Wodomierz c.w. Dn2 qmax 2, Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór zwrotny PN 1 Dn2 a Filtr siatkowy co PN 1 Dn Kurek manometryczny PN16 WIKA Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -15 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa co SYR 1915 Dn25 SSR Połączenie elastyczne D Dn2 1 kwfn Średnica przewodu EC Dn2 Średnica przewodu co dnd Dn5 Średnica przewodu uzupełnianie Dn2 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 4

27 MAGNA F 5 Hz H [m] Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - MAGNA F, 1*23 V, 5Hz Q = 6.1 m3/h H = 1.2 m n = 9 % / 421 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta [%] eta pompa +silnik = 52.7 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 314 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/4

28 Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA F Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 6.1 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 1.2 m H max: 12 dm Klasa TF: 11 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: B Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-25 ASTM A48-25B PES 3%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia:.. 4 C Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar Kołnierz standardowy: DIN Przyłącze rurowe: DN 32 Ciśnienie: PN16 Długość montażowa: 22 mm Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] MAGNA F, 1*23 V, 5Hz Q = 6.1 m3/h H = 1.2 m n = 9 % / 421 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 1 eta pompa +silnik = 52.7 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 314 W eta [%] Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 6 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s /19 9/1 9/1 Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 5 Hz Napięcie nominalne: 1 x 23 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI):.18 Masa netto: 15.3 kg Masa: 17.1 kg Objętość wysyłkowa:.4 m3 L N ELCB Fuse (min. 1 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I L N MAX MIN S/S 24V NC NO C NC NO C Max. IN 22mA RELAY1 RELAY2 Max. 25V AC, 2A, AC1 Min. 5V DC, 2mA Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/4

29 MAGNA F 5 Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Dane wejściowe Dane ogólne Zastosowanie Obszar zastosowania Instalacja Wydajność (Q) Wys. podnoszenia (H) Ciepłownictwo Budownictwo użyteczności publicznej Główna pompa obiegowa 6.1 m3/h 1.2 m Dane do doboru Ciecz tłoczona Woda grzewcza Min. temperatura cieczy 2 C Temperatura cieczy podczas pracy 6 C Max. temperatura cieczy 6 C Min. ciśnienie wlotowe 1.5 bar Dopuszczalne niedowymiarowanie 2 % wydajności Rodzaj regulacji Rodzaj regulacji Zmniejszenie przy małym przepływie 5 % Stopień ochrony IP2 Ciśnienie proporcjonalne Edytuj profil obciążenia Sezon grzewczy 285 dni Profil obciążenia Profil standardowy Redukcja nocna Nie Wydajność Q1 1. % Wydajność Q2 75. % Wydajność Q3 5. % Wydajność Q4 25. % Wydajność Q1 6.1 m3/h Wydajność Q2 4.6 m3/h Wydajność Q3 3.1 m3/h Wydajność Q4 1.5 m3/h Czas T1 41 h/rok Czas T2 126 h/rok Czas T h/rok Czas T4 31 h/rok Czas T5 h/rok Konfiguracja Konstrukcja pompy Inline z mokrym wirnikiem silnika Separator powietrza Wielostopniowa in-line Jednostoponiowa inline Znormalizowana z wlotem osiowym Monoblokowa z wlotem osiowym Pozioma monoblokowa wielostopniowa z wlotem osiowym Pozioma z korpusem dzielonym Pojedyncza Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Warunki pracy Częstotliwość 5 Hz Faza 1 lub 3 Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw gwiazda/trójkąt Wynik doboru Typ MAGNA F Ilość 1 Silniki Wydajność Wysokość Min. cisnienie wlotowe Moc P1 Eta pompa+silnik Eta całkowita Zużycie energii Emisja CO2 Cena Koszty całkowite H [m] m3/h 1.2 m.2 bar ( 6 C, w stosunku do ciśnienia atmosferycznego).314 kw 52.7 % =Eta pompy*eta silnika 52.7 % =Eta w pkt pracy 176 kwh/rok 613 kg/rok Na życzenie Na życzenie /15Lata eta pompa +silnik = 52.7 % Q [m3/h] P1 [W] MAGNA F, 1*23 V, 5Hz Q = 6.1 m3/h H = 1.2 m n = 9 % / 421 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 P1 = 314 W eta [%] Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 3/4

30 Napięcie 1 x 23 lub 3 x 4 V Temperatura otoczenia 2 C Life cycle cost Czy chcesz wykonać porównanie? Price for heat energy (oil, gas etc.) Jak szczegółowa ma być analiza LCC? Brak porównania.15 PLN/kWh Prosta analiza LCC Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Ustawienia listy doboru Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 Max. liczba wyników 8 Kryterium oceny Wskaźnik preferencji Uwzględnij najtańsze rozwiązanie Tak Cena energii.62 PLN/kWh Podwyżka cen energii 6 % Czas obliczeń 15 rok Załaduj profil Wydajność % Wysokość % P kw Eta całkowita % Czas h/rok Zużycie energii kwh/rok Ilość Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 4/4

31 SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data Robert Smagłowski / Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. LC11-4-2" /1 DANE WEJŚCIOWE Moc TLog Min. przewymiarowanie Strona 1 Strona 2 133,9 2,9 3 kw C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 135, 65,,46 1,77 1,67 25, Water 6, 8, 1,6 5,84 5,92 25, C C kg/s m³/h m³/h kpa Ciśnienie obliczeniowe,8,4 MPa Temp. obliczeniowa C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 Strona 2 Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie 4,3, ,9 159,3 16 m² m²k/kw W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia Spadek ciśn. w króćcach Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa,6 6,,,1,34, ,4 1,18, ,5 kpa kpa m/s m/s - W/m²K WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Strona 1 Strona 2 Water 1, 958,87 4,2,677,3 Water 7, 979,82 4,19,653,4 Liczba Prandtla 1,76 2,63 - C kg/m³ kj/kgk W/mK Ns/m² CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

32 SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy LC11-4-2" PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu bar C C K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYŁĄCZY: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga 3,2 3,2 23,4 l l kg K1 - Gwint zewnętrzny G 2" K2 - Gwint zewnętrzny G 2" K3 - Gwint zewnętrzny G 2" K4 - Gwint zewnętrzny G 2" CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

33 MAGNA Hz H [m] 13 Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 4 m3/h H = 9 m n = 85 % / 415 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta [%] eta pompa +silnik = 56.2 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 171 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/4

34 N L Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 4 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 9.1 m H max: 12 dm Klasa TF: 11 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: B Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-2 ASTM A48-2B PES 3%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia:.. 4 C Maksymalne ciśnienie pracy: 1 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2" Ciśnienie: PN1 Długość montażowa: 18 mm Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 4 m3/h H = 9 m n = 85 % / 415 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta pompa +silnik = 56.2 % , Q [m3/h] P1 = 171 W eta [%] Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 6 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 5 Hz Napięcie nominalne: 1 x 23 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI):.19 Masa netto: 4.81 kg Masa: 5.27 kg Objętość wysyłkowa:.15 m3 L N ELCB Fuse (min. 1 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I MAX MIN S/S 24V NC NO C NC NO C Max. IN 22mA RELAY1 RELAY2 Min. 5V DC, 2mA Max. 25V AC, 2A, AC1 Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/4

35 MAGNA Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Dane wejściowe Dane ogólne Zastosowanie Obszar zastosowania Instalacja Wydajność (Q) Wys. podnoszenia (H) Ciepłownictwo Budownictwo użyteczności publicznej Główna pompa obiegowa 4 m3/h 9 m Dane do doboru Ciecz tłoczona Woda grzewcza Min. temperatura cieczy 2 C Temperatura cieczy podczas pracy 6 C Max. temperatura cieczy 6 C Min. ciśnienie wlotowe 1.5 bar Dopuszczalne niedowymiarowanie 1 % wydajności Rodzaj regulacji Rodzaj regulacji Zmniejszenie przy małym przepływie 5 % Stopień ochrony IP2 Ciśnienie proporcjonalne Edytuj profil obciążenia Sezon grzewczy 285 dni Profil obciążenia Profil standardowy Redukcja nocna Nie Wydajność Q1 1. % Wydajność Q2 75. % Wydajność Q3 5. % Wydajność Q4 25. % Wydajność Q1 4 m3/h Wydajność Q2 3 m3/h Wydajność Q3 2 m3/h Wydajność Q4 1 m3/h Czas T1 41 h/rok Czas T2 126 h/rok Czas T h/rok Czas T4 31 h/rok Czas T5 h/rok Konfiguracja Konstrukcja pompy Inline z mokrym wirnikiem silnika Separator powietrza Wielostopniowa in-line Jednostoponiowa inline Znormalizowana z wlotem osiowym Monoblokowa z wlotem osiowym Pozioma monoblokowa wielostopniowa z wlotem osiowym Pozioma z korpusem dzielonym Pojedyncza Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Warunki pracy Częstotliwość 5 Hz Faza 1 lub 3 Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw gwiazda/trójkąt Wynik doboru Typ MAGNA Ilość 1 Silniki Wydajność Wysokość Min. cisnienie wlotowe Moc P1 Eta pompa+silnik Eta całkowita Zużycie energii Emisja CO2 Cena Koszty całkowite H [m] m3/h 9.1 m.2 bar ( 6 C, w stosunku do ciśnienia atmosferycznego).171 kw 56.2 % =Eta pompy*eta silnika 56.2 % =Eta w pkt pracy 529 kwh/rok 32 kg/rok Na życzenie Na życzenie /15Lata 1 eta pompa +silnik = 56.2 % Q [m3/h] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 4 m3/h H = 9 m n = 85 % / 415 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 P1 = 171 W eta [%] Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 3/4

36 Napięcie 1 x 23 lub 3 x 4 V Temperatura otoczenia 2 C Life cycle cost Czy chcesz wykonać porównanie? Price for heat energy (oil, gas etc.) Jak szczegółowa ma być analiza LCC? Brak porównania.15 PLN/kWh Prosta analiza LCC Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Ustawienia listy doboru Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 Max. liczba wyników 8 Kryterium oceny Wskaźnik preferencji Uwzględnij najtańsze rozwiązanie Tak Cena energii.62 PLN/kWh Podwyżka cen energii 6 % Czas obliczeń 15 rok Załaduj profil Wydajność % Wysokość % P kw Eta całkowita % Czas h/rok Zużycie energii kwh/rok Ilość Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 4/4

37 SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data Robert Smagłowski / Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. LB31-7-1" /1 DANE WEJŚCIOWE Moc TLog Min. przewymiarowanie Strona 1 Strona 2 88,1 2,9 3 kw C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 135, 65,,3 1,16 1,1 25, Water 6, 8, 1,5 3,84 3,89 25, C C kg/s m³/h m³/h kpa Ciśnienie obliczeniowe,8,4 MPa Temp. obliczeniowa C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 Strona 2 Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie 2,1, ,3 226,7 37 m² m²k/kw W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia Spadek ciśn. w króćcach Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa,4 4,7,1,8,75, ,9 2,59, , kpa kpa m/s m/s - W/m²K WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Strona 1 Strona 2 Water 1, 958,87 4,2,677,3 Water 7, 979,82 4,19,653,4 Liczba Prandtla 1,76 2,63 - C kg/m³ kj/kgk W/mK Ns/m² CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

38 SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy LB31-7-1" PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu bar C C K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYŁĄCZY: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga 1,6 1,6 9, l l kg K1 - Gwint zewnętrzny G 1" K2 - Gwint zewnętrzny G 1" K3 - Gwint zewnętrzny G 1" K4 - Gwint zewnętrzny G 1" CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

39 MAGNA Hz H [m] 13 Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 5 m3/h H = 6.6 m n = 75 % / 366 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta [%] eta pompa +silnik = 6.5 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 146 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/4

40 N L Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 5 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 6.61 m H max: 12 dm Klasa TF: 11 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: B Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-2 ASTM A48-2B PES 3%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia:.. 4 C Maksymalne ciśnienie pracy: 1 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2" Ciśnienie: PN1 Długość montażowa: 18 mm Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 5 m3/h H = 6.6 m n = 75 % / 366 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta pompa +silnik = 6.5 % , Q [m3/h] P1 = 146 W eta [%] Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 6 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 5 Hz Napięcie nominalne: 1 x 23 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI):.19 Masa netto: 4.81 kg Masa: 5.27 kg Objętość wysyłkowa:.15 m3 L N ELCB Fuse (min. 1 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I MAX MIN S/S 24V NC NO C NC NO C Max. IN 22mA RELAY1 RELAY2 Min. 5V DC, 2mA Max. 25V AC, 2A, AC1 Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/4

41 MAGNA Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Dane wejściowe Dane ogólne Zastosowanie Obszar zastosowania Instalacja Wydajność (Q) Wys. podnoszenia (H) Ciepłownictwo Budownictwo użyteczności publicznej Główna pompa obiegowa 5 m3/h 6.6 m Dane do doboru Ciecz tłoczona Woda grzewcza Min. temperatura cieczy 2 C Temperatura cieczy podczas pracy 6 C Max. temperatura cieczy 6 C Min. ciśnienie wlotowe 1.5 bar Dopuszczalne niedowymiarowanie 1 % wydajności Rodzaj regulacji Rodzaj regulacji Zmniejszenie przy małym przepływie 5 % Stopień ochrony IP2 Ciśnienie proporcjonalne Edytuj profil obciążenia Sezon grzewczy 285 dni Profil obciążenia Profil standardowy Redukcja nocna Nie Wydajność Q1 1. % Wydajność Q2 75. % Wydajność Q3 5. % Wydajność Q4 25. % Wydajność Q1 5 m3/h Wydajność Q2 3.8 m3/h Wydajność Q3 2.5 m3/h Wydajność Q4 1.3 m3/h Czas T1 41 h/rok Czas T2 126 h/rok Czas T h/rok Czas T4 31 h/rok Czas T5 h/rok Konfiguracja Konstrukcja pompy Inline z mokrym wirnikiem silnika Separator powietrza Wielostopniowa in-line Jednostoponiowa inline Znormalizowana z wlotem osiowym Monoblokowa z wlotem osiowym Pozioma monoblokowa wielostopniowa z wlotem osiowym Pozioma z korpusem dzielonym Pojedyncza Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Warunki pracy Częstotliwość 5 Hz Faza 1 lub 3 Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw gwiazda/trójkąt Wynik doboru Typ MAGNA Ilość 1 Silniki Wydajność Wysokość Min. cisnienie wlotowe Moc P1 Eta pompa+silnik Eta całkowita Zużycie energii Emisja CO2 Cena Koszty całkowite H [m] m3/h 6.61 m.2 bar ( 6 C, w stosunku do ciśnienia atmosferycznego).146 kw 6.5 % =Eta pompy*eta silnika 6.5 % =Eta w pkt pracy 443 kwh/rok 252 kg/rok Na życzenie Na życzenie /15Lata 1 eta pompa +silnik = 6.5 % Q [m3/h] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 5 m3/h H = 6.6 m n = 75 % / 366 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 P1 = 146 W eta [%] Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 3/4

42 Napięcie 1 x 23 lub 3 x 4 V Temperatura otoczenia 2 C Life cycle cost Czy chcesz wykonać porównanie? Price for heat energy (oil, gas etc.) Jak szczegółowa ma być analiza LCC? Brak porównania.15 PLN/kWh Prosta analiza LCC Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Ustawienia listy doboru Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 Max. liczba wyników 8 Kryterium oceny Wskaźnik preferencji Uwzględnij najtańsze rozwiązanie Tak Cena energii.62 PLN/kWh Podwyżka cen energii 6 % Czas obliczeń 15 rok Załaduj profil Wydajność % Wysokość % P kw Eta całkowita % Czas h/rok Zużycie energii kwh/rok Ilość Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 4/4

43 SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data Robert Smagłowski / Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. LB31-9-1" /1 DANE WEJŚCIOWE Moc TLog Min. przewymiarowanie Strona 1 Strona 2 111, 2,9 3 kw C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 135, 65,,38 1,46 1,38 25, Water 6, 8, 1,33 4,84 4,9 25, C C kg/s m³/h m³/h kpa Ciśnienie obliczeniowe,8,4 MPa Temp. obliczeniowa C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 Strona 2 Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie 2,7, ,6 1974,2 38 m² m²k/kw W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia Spadek ciśn. w króćcach Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa,5 5,8,1 1,2,95, ,7 3,26, ,7 kpa kpa m/s m/s - W/m²K WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Strona 1 Strona 2 Water 1, 958,87 4,2,677,3 Water 7, 979,82 4,19,653,4 Liczba Prandtla 1,76 2,63 - C kg/m³ kj/kgk W/mK Ns/m² CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

44 SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy LB31-9-1" PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu bar C C K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYŁĄCZY: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga 2,1 2,1 11,1 l l kg K1 - Gwint zewnętrzny G 1" K2 - Gwint zewnętrzny G 1" K3 - Gwint zewnętrzny G 1" K4 - Gwint zewnętrzny G 1" CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

45

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej NR2 w Krakowie NA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

WĘZEŁ CIEPLNY BUD. MIESZK. WIELORODZINNY UL. Palacha 7 10.2008r

WĘZEŁ CIEPLNY BUD. MIESZK. WIELORODZINNY UL. Palacha 7 10.2008r WĘZEŁ CIEPLNY BUD. MIESZK. WIELORODZINNY UL. Palacha 7 0.2008r CZĘŚĆ OPISOWA:.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2.PODSTAWA OPRACOWANIA. 3.DANE WYJŚCIOWE. 4.DOBÓR KOMPAKTOWEGO WĘZŁA JEDNOFUNKCYJNEGO C.W.U.. 5.RUROCIĄGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Technologia węzła cieplnego

PROJEKT WYKONAWCZY. Technologia węzła cieplnego PROJEKT WYKONAWCZY Budowa budynku stacji kontroli pojazdów wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.- kan., wentylacji, CO, elektycznymi oraz miejscami postojowymi na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE Parametry woda sieciowa c.o. 75 50 0 C zasilenie/powrót - c.o. i c.t. 122 55 55 c.t.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zestawienie rysunków. 1. Rzut piwnic 1: 50 2. Schemat technologiczny 3. Część AKPiA. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. Zestawienie rysunków. 1. Rzut piwnic 1: 50 2. Schemat technologiczny 3. Część AKPiA. Opis techniczny SPIS TREŚCI. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA..... STAN ISTNIEJĄCY..... LOKALIZACJA WYMIENNIKOWI:....3. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA....4. UKŁAD WYSOKOPARAMETROWY.....5. OBIEG C.O. NISKICH PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych Technologia węzłów cieplnych poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. HB, HO, WB, WO, WHBP, WHOBP, WHOP, WHBRP,

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. ENERGOSYSTEM RYBNIK

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. ENERGOSYSTEM RYBNIK ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Temat i zakres opracowania. 3. Stan obecny. 4. Dane techniczne węzła cieplnego. 5. Rozwiązania projektowe. 6. Montaż urządzeń. 7. Rurociągi.

Bardziej szczegółowo

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5. Wytyczne projektowania węzłów cieplnych 5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5.1.1 Przedmiotem założeń techniczno-eksploatacyjnych są urządzenia węzła poza wielokanałowym

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie Jedn. Wielkość Zapotrzebowanie ciepła co kw 147 Parametr zasilania instalacji wewnętrznej

Wyszczególnienie Jedn. Wielkość Zapotrzebowanie ciepła co kw 147 Parametr zasilania instalacji wewnętrznej Podstawowe dane techniczne: Wyszczególnienie Jedn. Wielkość Zapotrzebowanie ciepła co kw 147 Parametr zasilania instalacji wewnętrznej o C 90/70 docelowo 80/60 Opór instalacji kpa 35 Zapotrzebowanie ciepła

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Arkusz informacyjny Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25) Opis Jest to regulator upustowy różnicy ciśnień, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż.

GMINA I MIASTO DRZEWICA UL.STANISŁAWA STASZICA 22 26-340 DRZEWICA. inż. PIOTR JANKOWSKI UPR. BUD. NR 56/02/WŁ. mgr inż. TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (MONTAŻ ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH I REGULACJA) W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY ADRES INWESTYCJI: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. - Szczecińsko Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

PROJEKT WYKONAWCZY. - Szczecińsko Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. BIURO INŻYNIERSKIE MARIUSZ ISKIERSKI PL 71-497 SZCZECIN, ul. ALPEJSKA 13, NIP: 599-145-46-89 TEL/FAX: 918803554, M.ISKIERSKI@BIMI.PL PROJEKT WYKONAWCZY OPRACOWANIE Projekt Budowlany węzła cieplnego dla

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 BIAŁYSTOK

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 BIAŁYSTOK Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 BIAŁYSTOK Nasz znak: TUT/410/168/11/4 Data: 2011.06.22 WARUNKI przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłowniczych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do Projektu technologii węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jaskółczej w Zielonej Górze.

OPIS TECHNICZNY. do Projektu technologii węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jaskółczej w Zielonej Górze. OPIS TECHNICZNY do Projektu technologii węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jaskółczej w Zielonej Górze. 1. Podstawa opracowania. Umowa z Inwestorem; Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR :

GNIEWOSZÓW CO. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowicki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tadeusz Ambroziak DATA OPRACOWANIA : 2013-06-06 WYKONAWCA : INWESTOR : , GNEWOSZÓW CO ADRES NWESTYCJ : LUBELSKA 39, GNEWOSZÓW NWESTOR : WOJEWÓDZKA KOMENDA POLCJ ADRES NWESTORA : 11 LSTOPADA 37/59, RADOM WYKONAWCA ROBÓT : PRZEDSĘBORSTWO NŻYNERYJNE KELVN ADRES WYKONAWCY : UL.

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy c.o. i c.w.u. Adres: Siedlce. Komenda Policji

Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy c.o. i c.w.u. Adres: Siedlce. Komenda Policji Węzeł 2 Funkcyjny - Równoległy i u. Adres: Siedlce Komenda Policji. Bilans zaotrzebowania na moc cielną Zaotrzebowanie na moc cielną do (wg danych PEC) Zaotrzebowanie na moc do średnie Zaotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGhlYKA CIEPLNA SPÓt.KA z 0.0. ul. Łużycka 25A 75-111 K O S ZALI N

MIEJSKA ENERGhlYKA CIEPLNA SPÓt.KA z 0.0. ul. Łużycka 25A 75-111 K O S ZALI N MIEJSKA ENERGhlYKA CIEPLNA SPÓt.KA z 0.0. ul. Łużycka 25A 75-111 K O S ZALI N PP 144/26171 /(r.dg 1wewl 12 Koszalin 02.05.2012 r. Główny Specjalista ds. Strategii w/m Dotyczy: Modernizacji systemu grzewczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA. KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA. KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGIA I AUTOMATYKA KOD CPV: 4533000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych I. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR INSTALACJE SANITARNE USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR MGR INŻ. WALDEMAR MYSZKOWSKI 14-500 BRANIEWO, 700-LECIA 39/7, tel./fax 055 620 8555, kom. 502 542336 NAZWA OPRACOWANIA Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy c.o./c.w.u.

Bardziej szczegółowo

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne Strona 28-5-2 Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach Pomiar poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załącznik nr 13 a do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna

Bardziej szczegółowo

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia

Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Dynamic Valve typu RA-DV - zawór grzejnikowy niezależny od ciśnienia Zastosowanie Wersja prosta RA-DV RA-DV to seria zaworów grzejnikowych, niezależnych od ciśnienia, zaprojektowana do używania w 2-rurowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

Część I PROJEKT WYKONAWCZY WYMIENNIKOWNI CZĘŚĆ CIEPLNO-TECHNOLOGICZNA

Część I PROJEKT WYKONAWCZY WYMIENNIKOWNI CZĘŚĆ CIEPLNO-TECHNOLOGICZNA Część I PROJEKT WYKONAWCZY WYMIENNIKOWNI CZĘŚĆ CIEPLNO-TECHNOLOGICZNA I OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii jednofunkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych i innych. Szybkie ogrzewanie, bądź chłodzenie pomieszczeń Cicha i wydajna praca aparatu Niskie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa ciepła?

Dlaczego pompa ciepła? domowa pompa ciepła darmowa energia z powietrza sprawność 400% COP 4 (B7/W35) kompletne źródło ciepła dla domu ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa współpraca z dodatkowym źródłem ciepła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO Spis zawartości: 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO UM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulacja ciśnienia w sieci cieplnej współpracującej z zautomatyzowanymi węzłami ciepłowniczymi

Regulacja ciśnienia w sieci cieplnej współpracującej z zautomatyzowanymi węzłami ciepłowniczymi Kazimierz ŻARSKI, dr inż. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Regulacja ciśnienia w sieci cieplnej współpracującej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Część 2 - Automatyka i pomiary.

Część 2 - Automatyka i pomiary. str. 44 Część 2 - Automatyka i pomiary. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. Opis techniczny str. 45 49 II. Zestawienie danych technicznych str. 50 51 III. Zestawienie urządzeń str. 52 IV. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO

V5001P Kombi-Auto. Spis treści. Właściwości. Cechy użytkowe V5001P KOMBI-AUTO Spis treści Zastosowanie. 1 Właściwości.... 1 Cechy użytkowe.... 1 Dane techniczne.... 2 Budowa 2 Materiały.. 2 Działanie..... 2 Identyfikacja zaworu.. 2 Przegląd oferty..... 3 Wymiary..... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

AKU-MET. Innowacyjne kompaktowe węzły ciepłownicze z pojemnością. Proponowane przez firmę METROLOG rozwiązania węzłów z pojemnością

AKU-MET. Innowacyjne kompaktowe węzły ciepłownicze z pojemnością. Proponowane przez firmę METROLOG rozwiązania węzłów z pojemnością Innowacyjne kompaktowe węzły ciepłownicze z pojemnością AKU-MET dr inż. Grzegorz Krzyżaniak Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza mgr

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji węzła cieplnego c.o., c.t. i c.w.u Łódź, ul. Narutowicza 130, budynek Radia Łódź. SPIS TREŚCI.

Projekt modernizacji węzła cieplnego c.o., c.t. i c.w.u Łódź, ul. Narutowicza 130, budynek Radia Łódź. SPIS TREŚCI. SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania.... 3 2. Podstawa opracowania.... 3 3. Opis techniczny.... 3 3.1. Stan istniejący.... 3 3.2. Opis rozwiązań projektowych.... 3 3.3. Wyjściowe parametry węzła.... 3 4.4.

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego

Projekt instalacji ogrzewania w pomieszczeniach hali odlewni z węzła ciepłowniczego Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne kolektora HEVELIUS SCM-20 58/1800

Dane techniczne kolektora HEVELIUS SCM-20 58/1800 W zestawie HEVELIUS 220 oferujemy próżniowy kolektor słoneczny HEVELIUS SCM-20 58/1800. Wyróżniającą cechą tych kolektorów jest zastosowanie technologii Heat-Pipe (rurki ciepła). Polega ona na podgrzewaniu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Szegedyńska 13A, działka nr 5/10, część działek nr 39/2, 39/3, 5/9 w obrębie 7-07-03

Warszawa, ul. Szegedyńska 13A, działka nr 5/10, część działek nr 39/2, 39/3, 5/9 w obrębie 7-07-03 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 10 PODSTAWY OPRACOWANIA 4 0 ZAKRES OPRACOWANIA 4 30 WĘZEŁ MEDIATEKI 4 31 Bilans ciepła dla mediateki4 3 Dane wyjściowe4 33 Projektowany układ węzła cieplnego5 331

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie. Zamawianie Element termostatyczny typu RAVI - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie RAVI jest to element termostatyczny

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie

Arkusz Informacyjny. Zastosowanie Element termostatyczny typu RAVK - do 2-drogowych zaworów typu RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - do 3-drogowych zaworów typu KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Zastosowanie Element termostatyczny RAVK

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie. Dostępne metody. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. m zam = m max = ms co + ms cw max. m śr = ms co + ms cw śr

Przypomnienie. Dostępne metody. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. m zam = m max = ms co + ms cw max. m śr = ms co + ms cw śr Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. Wykład 8 1 Przypomnienie Systemy rozdzielne m zam = m max = ms co + ms cw max Systemy dwu funkcyjne Z priorytetem m śr = ms co + ms cw śr m śr ms cw max

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI dr inż. arch. Halina Rutyna ul. Wyspiańskiego 50/1 70-497 SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI : Remont i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im.

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : Zestaw 200-II-4MP Zestaw 300-II-6MP Składa się z : 2 kolektorów AKT 18 o powierzchni absorpcji 3,60 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo