PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego"

Transkrypt

1 INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Krakowie, NA DZIAŁCE NR EWID 1 OBRĘB 12615_9.2, GM. KRAKÓW. Kod: PT-PB 175 PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego ADRES INWESTYCJI: MIEJSCOWOŚĆ: KRAKÓW, DZIAŁKA NR EWID. 1 OBRĘB: 12615_9.2 GMINA: Kraków POWIAT: Krakowski WOJEWÓDZTWO: Małopolskie ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW Branża Funkcja Imię i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data Podpis Instalacje sanitarne Projektant mgr inż. Robert Smagłowski MAZ/74/POOS/ Kielce, czerwiec 215

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA 2. DANE WYJŚCIOWE 3. WYMIENNIKI CIEPŁA 4. PODSTAWA OPRACOWANIA 5. POMPY OBIEGOWE 6. RUROCIĄGI I ARMATURA 7. AKPiA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA WYTYCZNE 8. UWAGI KOŃCOWE 9. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 1. ROBOTY ANTYKOROZYJNE 11. POMIAR CIŚNIENIA I TEMPERATURY CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic - Komenda Główna 1 : 1 Rys III/SANIT-1 2. Schemat kompaktowego węzła Rys III/SANIT-2 ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne 2. Karta doboru urządzeń 3. Karty katalogowe i doboru urządzeń

3 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest projekt wykonawczy technologii wymiennikowni ciepła na cele c.o. i c.w.u. dla budynków Komendy Głównej, Oficyny Prawej i Oficyny Lewej realizowany w ramach inwestycji pn. " Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP w Kraowie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1przy ul. Westerplatte 19 w Krakowie." Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: a) węzeł przyłączeniowo-rozliczeniowy b) kompaktowe węzły cieplne wymiennikowe c.o. i c.w.u. wg. MPEC S.A.: Węzeł kompaktowy c.o. - W1 -dla budynku Komendy Głównej typ.co Węzeł kompaktowy c.o. - W2 -dla budynku Oficyny Prawej typ. co Węzeł kompaktowy c.o. - W3 -dla budynku Oficyny Lewej typ. co Węzeł kompaktowy c.o. - W4 -dla budynków Komendy Głównej, Oficyny Prawej I Oficyny Lewej typ. cwu PODSTAWA OPRACOWANIA a) Umowa - zlecenie z Inwestorem b) Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektowe c) Audyt energetyczny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wykonany w grudniu 214 przez firmę AGROX EcoEnergia doradztwo energetyczne Warszawa, ul. Obwodowa 11 j d) Obliczenia zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wykonane przez Projekt Technika. e) Wizja lokalna f) Aktualne przepisy i normy. 3. DANE WYJŚCIOWE Źródłem ciepła dla budynków dla celów c.o. i c.w.u. jest istniejące przyłącze sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN65. Projektowane węzły kompaktowe będą zlokalizowane na poziomie piwnicy w budynku Komendy Głównej. Parametry temperaturowe w/g warunków wydanych przez MPEC S.A.: Dla sezonu grzewczego 135/65 o C Dla sezonu letniego 7/3 o C Parametry ciśnienia w/g warunków wydanych przez MPEC S.A.: Dla sezonu grzewczego: Dla sezonu letniego: na zasilaniu - 1,25 MPa na zasilaniu -,96 MPa na powrocie -,36 MPa na powrocie -,26 MPa Zapotrzebowanie ciepła na c.o. wynosi: Komenda Główna kw Oficyna Prawa kw

4 Oficyna Lewa - 88 kw Razem - 333, kw Zapotrzebowanie ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej: Zapotrzebowanie na c.w.u. przyjęto zgodnie z opracowaniem: "Audyt energetyczny budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów". Wykonanym w grudniu 214 przez firmę AGROX EcoEnergia doradztwo energetyczne Warszawa, ul. Obwodowa 11 j. Komenda Główna n liczba użytkowników, n=93 osób, qj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, qj = 4, dm 3 /os d Oficyna Prawa n liczba użytkowników, n=7 osób, qj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, qj = 7,2 dm 3 /os d Oficyna Lewa n liczba użytkowników, n=8 osób, qj jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, qj = 16, dm 3 /os d Komenda Główna Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G d = n x q j G d = 93 x 4, = 372 dm 3 /d Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hśr = G d / τ τ czas eksploatacji w ciągu doby, τ = 2h G hśr = 372/2 = 18,6 dm 3 /h Współczynnik nierównomierności rozbioru. N h = 9,32 n -,244 = 3,8 Maksymalny godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hmax = N h x G hśr = 3,1 dm 3 /h Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u śr = G hśr x c w x ρ x. (t cw t zw ) c w ciepło właściwe wody c w = 4,19 kj/kg x K ρ gęstość wody, ρ = 1 kg/m3 t cw temperatura wody ciepłej, t cw = 55⁰ C t zw temperatura wody zimnej, t zw = 1⁰ C

5 Q c.w.u śr =,51 4,19 1 (55 1) =,96 kw Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u max = G hmax x c w x ρ x. (t cw t zw ) Q c.w.u max =,16 4,19 1 (55 1) = 3, kw Oficyna Prawa 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G d = 7 x 7,2 = 54 dm 3 /d Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hśr = 54/24 = 21, dm 3 /h Maksymalny godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hmax = N h x G hśr = 64,68 dm 3 /h Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u śr =,58 4,19 1 (55 1) = 1,9 kw Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u max =,17 4,19 1 (55 1) = 3,2 kw Oficyna Lewa 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G d = 8 x 16 = 128 dm 3 /d Średni godzinowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. G hśr = 128/24 = 5,3 dm 3 /h Współczynnik nierównomierności rozbioru. G hmax = N h x G hśr = 16,32 dm 3 /h Średnie zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u śr =,13 4,19 1 (55 1) =,24 kw Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby c.w.u. Q c.w.u max =,44 4,19 1 (55 1) =,8 kw Razem - 7, kw Zestawienie zbiorcze Oznaczen L.p. Opis Typ ie węzła Zapotrzebowan ie cieplne [kw] 1 W1 Komenda Główna instalacja c.o. co , 2 W2 Oficyna Prawa instalacja c.o. co , 3 W3 Oficyna Lewa instalacja c.o. co , 4 W4 Komenda Główna, Oficyna Prawa, Oficyna Lewa - instalacja c.w.u. cwu , 4. WYMIENNIKI CIEPŁA Dla celów c.o. i c.w.u. budynków Komendy Głównej, Oficyny Prawej i Oficyny Lewej zaprojektowano wymienniki ciepła płytowe lutowane firmy Secespol. Dobór wymienników został przeprowadzony w oparciu o program komputerowy Cairo Pro. Karty doboru stanowią załącznik do projektu.

6 L.p. Oznaczen Typ Opis ie węzła wymiennika 1 W1 Komenda Główna instalacja c.o. LC " 2 W2 Oficyna Prawa instalacja c.o. LB " 3 W3 Oficyna Lewa instalacja c.o. LB " 4 W4 Komenda Główna, Oficyna Prawa, Oficyna Lewa - instalacja c.w.u. LB " 5. POMPY OBIEGOWE Pompy obiegu instalacji c.o. zostały dobrane w oparciu o wyniki uzyskane z obliczeń poszczególnych instalacji. Obliczenie instalacji c.o. zostało wykonane w programie Audytor C.O. Obliczenie instalacji c.w.u. zostało wykonane w programie Audytor H2O. L.p. Opis Q [m 3 /h] H [m H2O ] Typ pompy 1 Komenda Główna instalacja c.o. 6,1 1,2 Magna F 2 Oficyna Prawa instalacja c.o. 5, 6,6 Magna Oficyna Lewa instalacja c.o. 4, 9, Magna Komenda Główna, Oficyna Prawa, Oficyna Lewa - instalacja c.w.u.,8 7 UPS 2-45N 6. RUROCIĄGI I ARMATURA Po stronie wysokich parametrów 135/65 [oc] instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN :24, PN-EN :24/A1:24, PN- EN :24, PN-EN :4/A1:24, PN-EN :24, PN-EN :24/A1:24, PN-EN :22(U), PN-EN 122:23(U) łączonych przez spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza się stosowanie rur stalowych ze szwem wg PN-EN :22(U). Rurociągi węzła cieplnego należy mocować na konstrukcjach ze stali profilowej osadzonej w ścianie, lub w posadzce. Jako zawory odcinające po stronie wysokich parametrów projektuje się zawory kulowe do montażu w połączeniu spawanym o ciśnieniu nominalnym p=2, [MPa], przy temperaturze 15[ o C]. Dla instalacji niskoparametrowej c.o. zaprojektowano armaturę odcinającą typu kulowego, do montażu w połączeniach gwintowanych. Zaprojektowanie urządzeń oczyszczających wodę grzewczą i ogrzewaną z zanieczyszczeń mechanicznych wynika z faktu zastosowania urządzeń technologicznych i pomiarowo - regulacyjnych. Woda w instalacji c.o. powinna spełniać wymogi normy PN-93/C-467. Instalacja powinna zapewnić hermetyczność obiegu. Straty wody w ciągu roku nie powinny być większe niż 5% objętości zładu.

7 7. AKPiA STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA WYTYCZNE Opis układu regulacji i sterowania Dla projektowanej stacji cieplnej zaprojektowano dla części: W1, W2, W3 niezależne regulatory pogodowe firmy Danfoss typu ECL 3, zgodnie z katalogiem węzłów cieplnych, współpracujące z układami AKPiA poszczególnych węzłów kompaktowych. W skład układu automatycznej regulacji temperatury wody grzewczej instalacji c.o. każdej z części W1, W2, W3 wchodzą następujące elementy: zawór regulacyjny jako zespół wykonawczy siłownik zaworu regulacyjnego termistorowe czujniki temperatury do zabudowy na rurociągach termistorowy czujnik temperatury zewnętrznej Układ regulacji temperatury spełnia następujące funkcje: Pogodowa regulacja temperatury wody w instalacji wewnętrznej c.o. poprzez sterowanie przepływem wody z sieci grzewczej z dynamicznym dostosowaniem do temperatury zewnętrznej i możliwością adaptacji krzywej grzania zgodnie z potrzebami poszczególnych Odbiorców. Ograniczenie max temperatury wody powrotnej do sieci grzewczej od temperatury zewnętrznej Sterowanie pompą obiegową wraz z funkcją testującą Zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem Pomiar energii cieplnej na cele c.o. Ilość czynnika grzewczego G = 34 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 4,27 m 3 /h Ilość czynnika grzewczego c.w.u. sezon letni G = 7, x 1 3 x,86 / (7-3) x 992,24 =,15 m 3 /h Na podstawie wyliczonego przepływu ilości czynnika grzewczego, ora uwzględniając małe ciśnienie dyspozycyjne zaprojektowano licznik ciepła składający się z: przepływomierza ultradźwiękowego firmy ACTARIS typu US ECHO II o następujących parametrach Qnom= 6, [m3/h], Qmin.=,6 [m3/h], Dnom= 32 [mm], przelicznika energii cieplnej CF55 czujników temperatury typu Pt 5 Wydławienie nadwyżki ciśnienia w węźle przyłączeniowo-rozliczeniowym Dane wyjściowe Ciśnienie dyspozycyjnie po stronie wysokich parametrów w miejscu właczenia wg warunków technicznych wydanych przez MPEC S.A. wynosi: Dla sezonu grzewczego: 8,9 bar Dla sezonu letniego: 7, bar Przepływ całkowity dla sezonu grzewczego wynosi: 4,27 m 3 /h

8 Przepływ całkowity dla sezonu letniego wynosi:,15 m 3 /h Ze względu na duże ciśnienie dyspozycyjne zaprojektowano wspólny reduktor ciśnienia oraz niezależne regulatory różnicy ciśnień dla wydławienia pozostałej nadwyżki ciśnienia poszczególnych części węzła kompaktowego c.o. i c.w.u. Δp = 6,4 bar, kv = 1,68 W węźle przyłączeniowo rozliczeniowym projektuje się reduktor ciśnienia firmy Danfoss typ AVD DN25, Kvs=4, m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej 3,-12, bar, nastawa ok. 7, bar Dla części c.o. kompaktowego węzła cieplnego projektuje się następujące regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania: Węzeł W1 - Komenda Główna G = 133 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 1,67 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=2,5 m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Węzeł W2 - Oficyna Prawa G = 111 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 1,39 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=2,5 m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Węzeł W3 - Oficyna Lewa G = 88 x 1 3 x,86 / (135-65) x 977,81 = 1,1 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=1,6 m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Dla części c.w.u. kompaktowego węzła cieplnego projektuje się następujące regulatory różnicy ciśnień bezpośredniego działania: Węzeł W4 - Komenda Główna, Oficyna Prawa i Oficyna Lewa G =,15 m 3 /h Dobrano regulator różnicy ciśnień firmy Danfoss typ AVP DN15, Kvs=1, m3/h z końcówkami do wspawania, zakres nastawy wartości zadanej,2-1, bar, nastawa ok.,45 bar Przed montażem potwierdzić z gestorem sieci wartości ciśnień dyspozycyjnych. Zabezpieczenie systemu ciepłowniczego Zgodnie z wymogami MPEC S.A. nie przewiduje się zabezpieczenia instalacji urządzeń grzewczych po stronie wysokich parametrów. Wynika to m.in. z faktu, że ciśnienie robocze w sieci wysokoparametrowej nie przekracza 1,6 [MPa].

9 Zabezpieczenie wymiennika po stronie wody instalacyjnej zaprojektowano w oparciu o zawory bezpieczeństwa firmy SYR, membranowe i stanowią dostawę obejmującą kompaktowe węzły cieplne W1, W2, W3 i W4. Jako zabezpieczenie urządzeń ogrzewania wodnego zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Falamco, zgodnie z wymogami PN-B Węzeł W1 - Komenda Główna ciśnienie statyczne instalacji c.o.: pst= 13, [mh2o] = 1,3 [bar] pojemność zładu przyjęto: Vzładu= 1,74 [m3], ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: p= 4 [bar] Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1. 1, ,7.,287 = 33,89 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 33,89. (4+1/4-1,5) = 67,78 dm3 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 38,89 + 1, = 49,63 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =1,43 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 71,26 dm3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 8 o pojemności 8 litrów. Węzeł W2 - Oficyna Prawa ciśnienie statyczne instalacji c.o.: pst= 13, [msw] = 1,3 [bar] pojemność zładu przyjęto: Vzładu= 1,86 [m3], ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: p= 4 [bar]

10 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1. 1, ,7.,287 = 34,27 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 34,27. (4+1/4-1,5) = 68,54 dm3 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 34,27 + 1, = 45,13 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =1,8 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 12,576 dm3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 11 o pojemności 11 litrów. Węzeł W3 - Oficyna Lewa ciśnienie statyczne instalacji c.o.: pst= 9, [msw] =,9 [bar] pojemność zładu przyjęto: Vzładu=,879 [m3], ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: p= 4 [bar] Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1., ,7.,287 = 27,74 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 27,74. (4+1/4-1,1) = 47,82 dm3

11 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 27,74 +, = 36,63 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =1,43 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 71,26 dm3 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 8 o pojemności 8 litrów. Węzeł W4 - Komenda Główna, Oficyna Prawa i Oficyna Lewa Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu = 1,1. Vz.. Vu = 1,1. 1, ,7.,287 = 49,55 [dm3]. Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego wynosi: Vn = Vu. (p max +1/p max - p) Vn = 49,55. (6+1/6-1,1) = 7,78 dm3 Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą Vu R = Vu + Vco. E. 1 Vu R = 49,55 + 1, = 65,25 dm3 Ciśnienie wstępne pracy instalacji pr =4,9

12 Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazowa z uwzględnieniem jego rezerwy użytkowej Vn R = Vu R. (p max +1/p max - pr) Vn R = 315,82 Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe Flamco Flexon C 42 o pojemności 42 litrów. Dobór zaworów bezpieczeństwa Węzeł W1 - Komenda Główna Powierzchnia wymiennika A = 25,5mm2 Obliczenie masowej przepustowości zaworu M = 447,3. b.. (p p ᵨ M = 447,3. 2.,25. (16-4). 958= 2,39 [dm3]. Obliczanie średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d=2,42mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN1" o przelocie 2mm i nastawie 4 bar. Węzeł W2 - Oficyna Prawa Powierzchnia wymiennika A = 26,mm2 Obliczenie masowej przepustowości zaworu M = 447,3. b.. (p p ᵨ M = 447,3. 2.,26. (16-4). 958= 2,49 [dm3]. Obliczanie średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d=2,84mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN1" o przelocie 2mm i nastawie 4 bar. Węzeł W3 - Oficyna Lewa Powierzchnia wymiennika A = 26,mm2

13 Obliczenie masowej przepustowości zaworu M = 447,3. b.. (p p ᵨ M = 447,3. 2.,26. (16-4). 958= 2,49 [dm3]. Obliczanie średnicy króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa d=2,84mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN1" o przelocie 2mm i nastawie 4 bar. Węzeł W4 - Komenda Główna, Oficyna Prawa i Oficyna Lewa Powierzchnia wymiennika A = 4,mm2 Obliczenie masowej przepustowości zaworu d=,5mm Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typ 2115 DN1/2" o przelocie 12mm i nastawie 6 bar. 8. POMIAR CIŚNIENIA I TEMPERATURY Zgodnie ze schematem ideowym węzła cieplnego załączonym do niniejszego opracowania należy zamontować manometry techniczne tarczowe typ M-1-R/ 1,6/N oraz M1-R/-1,/1,6/N na rurkach syfonowych w/g BN, wyposażyć w kurki manometryczne oraz zawory kulowe. Należy w miejscach przedstawionych w części rysunkowej zamontować termometry techniczne proste lub kątowe, w oprawie metalowej, lub alternatywnie tarczowe. 9. ROBOTY ANTYKOROZYJNE Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociągi należy oczyścić do 3 stopnia czystości w/g PN ISO 851-1:21. Ocenę stanu powierzchni po szczotkowaniu należy wykonać zgodnie z PN EN ISO 852 3:2 i PN EN ISO 853-1:1999. Następnie wykonać malowanie rurociągów farbą ftalowo - silikonową przeciwrdzewną czerwoną tlenkową Cekor R (KTM ). Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni rurociągów cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 15 [ o C], produkowana przez Polifarb Cieszyn. Jest jednocześnie farbą podkładową i nawierzchniową. Zalicza się do II klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie prace zabezpieczeń antykorozyjnych tą farbą powinny być wykonywane w odpowiedniej odzieży ochronnej i przy dobrej wentylacji. 1. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

14 Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-2421, PN- ISO\1456:1999, PN-EN ISO 8497:1999PN-EN ISO 12241:21. Rodzaj izolacji cieplnej do uzgodnienia z Użytkownikiem. Dla rurociągów po stronie wysokich parametrów zaprojektowano otuliny typ 73 wykonane z wełny szklanej wraz z zewnętrznym pokryciem folią aluminiową zbrojonej siatką szklaną firmy GULLFIBER przystosowane do czynnika grzewczego +2 [ o C]. Dla rurociągów po stronie wysokich parametrów zaprojektowano izolację typu Isover 73 Alu (włókno szklane). Wymagana grubość izolacji zgodnie z PN winna wynosić dla rurociągu o średnicy Dnom= mm : Rurociągi po stronie wtórnej wymiennikowni (niski parametr) należy izolować z zastosowaniem prefabrykowanej izolacji termicznej typu Steinonorm 3 (poliuretan). W tym przypadku zalecana grubość izolacji winna wynosić: a) rurociągi zasilania instalacji c.o.: 2mm - 4mm, grubość izolacji 25 mm 5mm - 65mm, grubość izolacji 3 mm b)rurociągi powrotu instalacji c.o.: 2mm - 32mm, grubość izolacji 2 mm 4mm - 65 mm, grubość izolacji 25 mm Płaszcze rurociągów zaleca się pomalować kolorami umownymi w zależności od przepływającego czynnika, zgodnie z PN-7/N-127. Znakowanie opaskowe rurociągów należy wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. Ponadto należy umieścić znaki kierunku przepływu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie). 11. UWAGI KOŃCOWE Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona u wykonawcy robót pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia dla projektowanej stacji cieplnej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycznymi. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania robót powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przed rozpoczęciem rozruchu węzła należy dokładnie przepłukać wodą rurociągi po stronie sieciowej i instalacji oraz oczyścić wkłady filtrów siatkowych. Rozruch węzła przeprowadzić w następującej kolejności : sprawdzić i wyregulować ciśnienia poduszki gazowej w naczyniach wzbiorczych napełnić zład c.o. wodą sieciową zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji eksploatacji uruchomić pompę obiegową co i wyregulować przepływ do wartości obliczeniowej otworzyć główne zawory odcinające po stronie sieciowej i wyregulować przepływ wody sieciowej do wartości obliczeniowej uruchomić automatykę Węzły kompaktowe W1, W2, W3 i W4 zamówić u producenta tych urządzeń oraz wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dołączoną do niniejszego P.W..Wszystkie urządzenia węzła powinny posiadać aktualny atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Należy przestrzegać przepisów BHP, Sanepid, Ppoż.

15 Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projekt, DTR zaprojektowanych urządzeń pomiarowo - regulacyjnych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru WęzłówCiepłowniczych zeszyt 8 wydanymi przez CORBTI Instal.

16 BC1 WC5 PW1 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

17 Numer rysunku: Branża: Inwestor: Skala: Adres inwestycji: Funkcja: Projektował: Imię i nazwisko: mgr inż. Robert Smagłowski Nr upr. Podpis: Rodzaj projektu: Uwagi: Temat:

18

19

20

21

22

23 KARTA DOBORU URZĄDZEŃ KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO Kompaktowy węzeł cieplny dwufunkcyjny dla centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w układzie zasobnikowym, oznaczenie węzła: co (w1) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] P instalacji co: 4 [bar] temperatura zasilania EC 7 [ o C] wysokość instalacji: H st= 13[m] temperatura powrotu EC 3 [ o C] temperatura zasilania instalacji co: 8 [ o C] P instalacji cwu:...[ bar] temperatura powrotu instalacji co: 6 [ o C] temperatura zasilania instalacji: [ o C] opór przyłączonej instalacji wewn. co: H=1, [m] temperatura wody zimnej: 5 [ o C] Lp. Oznaczenie wg projektu Wydławienie nadwyżki ciśnienia dyspozycyjnego Nazwa urządzenia Oznaczenie typu, średnica, k vs opór obiegu cyrkulacji cwu: H=3,5[m] opór obiegu ładowania: H=1,[m] ZIMA LATO Zakres nastaw [bar] nastawa Producent ilość 1. RD Reduktor ciśnienia * AVD, dn4, kvs= ,5 Danfoss 1 2. RRC-W1 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=2,5,2-1,,5 Danfoss 3. RRC-W2 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=2,5,2-1,,5 Danfoss 4. RRC-W3 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=1,6,2-1,,5 Danfoss 5. RRC-W4 Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej * AVP, dn15, kvs=1,,2-1,,5 Danfoss x x * niepotrzebne skreślić x x x x x Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co (Budynek Główny węzeł nr W1) o mocy: Qco= 133,9 [kw] Lp. Oznaczenie Nazwa urządzenia Oznaczenie typu Producent ilość 1. Szafa sterownicza MPEC 2. 3 Sterownik ECL31 Danfoss Lp. Część co W1 Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość 3. 1 Wymiennik ciepła co LC11-4-2" 5 Secespol Pompa obiegowa co Magna F Grundfos a Czujnik temp. zewnętrznej ESMT Danfoss b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-1 Danfoss Zawór regulacyjny co VM2 25 6,3 Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego co AMV 33 Danfoss d Termostat STW/STB SsST ST-1 Danfoss 1 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 1

24 1. 5 Wodomierz c.w. Dn2 qmax 2, Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór zwrotny PN 1 Dn Filtr siatkowy co PN 1 Dn Kurek manometryczny PN16 WIKA Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -15 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa co SYR 1915 Dn Połączenie elastyczne Dn2 1 Średnica przewodu EC Średnica przewodu co Średnica przewodu uzupełnianie dn25 dn5 dn2 Lp. cwu (w4) Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość Wymiennik ciepła cwu LB " 25 Secespol a Pompa cyrkulacyjna Magna N Grundfos b Pompa ładująca UPS 2-45N Grundfos b, 13c Czujnik temperatury czynnika ESMU-1 Danfoss 2 TOP/S Zawór regulacyjny G1/2 Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego AMV33 Danfoss d Termostat STW/STB AT11 Jumo Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór regulacyjny PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn a Zawór zwrotny PN 1 Dn b Zawór zwrotny PN 1 Dn a Filtr siatkowy PN 1 Dn b Filtr siatkowy PN 1 Dn Kurek manometryczny PN Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -16 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa 2215 dn12 6bar SYR Zawór regulacyjny PN 1 Średnica przewodu EC Średnica przewodu cwu Średnica przewodu cyrkulacji Dn2 Dn5 Dn25 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 2

25 co (w2) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] P instalacji co: 4 [bar] wysokość instalacji: H st= 13,[m] temperatura zasilania instalacji co: 8 [ o C] temperatura powrotu instalacji co: 6 [ o C] opór przyłączonej instalacji wewn. co: H=6,5 [m] Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co (Oficyna Prawa węzeł nr W2) o mocy: Qco= 111,1 [kw] Lp. Oznaczenie Nazwa urządzenia Oznaczenie typu Producent ilość 1. Szafa sterownicza MPEC 2. 3 Sterownik Danfoss Lp. Część co W2 Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość 3. 1 Wymiennik ciepła co LC11-4-2" 5 Secespol Pompa obiegowa co Magna Grundfos a Czujnik temp. zewnętrznej ESMT Danfoss b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-1 Danfoss Zawór regulacyjny co VM2 2 4, Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego co AMV 33 Danfoss d Termostat STW/STB SsST ST-1 Danfoss Wodomierz c.w. Dn2 qmax 2, Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór zwrotny PN 1 Dn Filtr siatkowy co PN 1 Dn Kurek manometryczny PN Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -15 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa co SYR 1915 Dn25 WIKA Połączenie elastyczne Dn2 1 Średnica przewodu EC Średnica przewodu co Średnica przewodu uzupełnianie Dn25 Dn5 Dn2 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 3

26 co (w3) opór węzła po stronie EC 15 [kpa] temperatura zasilania EC 135 [ o C] temperatura powrotu EC 65 [ o C] P instalacji co: 4 [bar] wysokość instalacji: H st= 9[m] temperatura zasilania instalacji co: 8 [ o C] temperatura powrotu instalacji co: 6 [ o C] opór przyłączonej instalacji wewn. co: H=8,9 [m] Zestawienie urządzeń węzeł dwufunkcyjny co (Oficyna Lewa węzeł nr W3) mocy: Qco= 88,6 [kw] Lp. Oznaczenie Nazwa urządzenia Oznaczenie typu Producent ilość 1. Szafa sterownicza MPEC 2. 3 Sterownik Danfoss Lp. Część co W3 Oznaczenie wg schematu Nazwa urządzenia Oznaczenie ( typ, średnica, k vs ) Producent ilość 3. 1 Wymiennik ciepła co LB Secespol Pompa obiegowa co Magna Grundfos a Czujnik temp. zewnętrznej ESMT Danfoss b, 3c Czujnik temp. czynnika ESMU-1 Danfoss Zawór regulacyjny co VM2 2 4, Danfoss a Siłownik zaworu regulacyjnego co AMV 33 Danfoss d Termostat STW/STB SsST ST-1 Danfoss Wodomierz c.w. Dn2 qmax 2, Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 1 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór kulowy PN 16 Dn Zawór zwrotny PN 1 Dn2 a Filtr siatkowy co PN 1 Dn Kurek manometryczny PN16 WIKA Manometr -1, [MPa] WIKA Manometr -1,6 [MPa] WIKA Termometr -15 [ o C] WIKA Termometr -12 [ o C] WIKA Zawór bezpieczeństwa co SYR 1915 Dn25 SSR Połączenie elastyczne D Dn2 1 kwfn Średnica przewodu EC Dn2 Średnica przewodu co dnd Dn5 Średnica przewodu uzupełnianie Dn2 co (w1), co (w2), co (w3), cwu (w4) 4

27 MAGNA F 5 Hz H [m] Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - MAGNA F, 1*23 V, 5Hz Q = 6.1 m3/h H = 1.2 m n = 9 % / 421 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta [%] eta pompa +silnik = 52.7 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 314 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/4

28 Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA F Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 6.1 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 1.2 m H max: 12 dm Klasa TF: 11 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: B Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-25 ASTM A48-25B PES 3%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia:.. 4 C Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar Kołnierz standardowy: DIN Przyłącze rurowe: DN 32 Ciśnienie: PN16 Długość montażowa: 22 mm Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] MAGNA F, 1*23 V, 5Hz Q = 6.1 m3/h H = 1.2 m n = 9 % / 421 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 1 eta pompa +silnik = 52.7 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 314 W eta [%] Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 6 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s /19 9/1 9/1 Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 5 Hz Napięcie nominalne: 1 x 23 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI):.18 Masa netto: 15.3 kg Masa: 17.1 kg Objętość wysyłkowa:.4 m3 L N ELCB Fuse (min. 1 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I L N MAX MIN S/S 24V NC NO C NC NO C Max. IN 22mA RELAY1 RELAY2 Max. 25V AC, 2A, AC1 Min. 5V DC, 2mA Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/4

29 MAGNA F 5 Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Dane wejściowe Dane ogólne Zastosowanie Obszar zastosowania Instalacja Wydajność (Q) Wys. podnoszenia (H) Ciepłownictwo Budownictwo użyteczności publicznej Główna pompa obiegowa 6.1 m3/h 1.2 m Dane do doboru Ciecz tłoczona Woda grzewcza Min. temperatura cieczy 2 C Temperatura cieczy podczas pracy 6 C Max. temperatura cieczy 6 C Min. ciśnienie wlotowe 1.5 bar Dopuszczalne niedowymiarowanie 2 % wydajności Rodzaj regulacji Rodzaj regulacji Zmniejszenie przy małym przepływie 5 % Stopień ochrony IP2 Ciśnienie proporcjonalne Edytuj profil obciążenia Sezon grzewczy 285 dni Profil obciążenia Profil standardowy Redukcja nocna Nie Wydajność Q1 1. % Wydajność Q2 75. % Wydajność Q3 5. % Wydajność Q4 25. % Wydajność Q1 6.1 m3/h Wydajność Q2 4.6 m3/h Wydajność Q3 3.1 m3/h Wydajność Q4 1.5 m3/h Czas T1 41 h/rok Czas T2 126 h/rok Czas T h/rok Czas T4 31 h/rok Czas T5 h/rok Konfiguracja Konstrukcja pompy Inline z mokrym wirnikiem silnika Separator powietrza Wielostopniowa in-line Jednostoponiowa inline Znormalizowana z wlotem osiowym Monoblokowa z wlotem osiowym Pozioma monoblokowa wielostopniowa z wlotem osiowym Pozioma z korpusem dzielonym Pojedyncza Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Warunki pracy Częstotliwość 5 Hz Faza 1 lub 3 Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw gwiazda/trójkąt Wynik doboru Typ MAGNA F Ilość 1 Silniki Wydajność Wysokość Min. cisnienie wlotowe Moc P1 Eta pompa+silnik Eta całkowita Zużycie energii Emisja CO2 Cena Koszty całkowite H [m] m3/h 1.2 m.2 bar ( 6 C, w stosunku do ciśnienia atmosferycznego).314 kw 52.7 % =Eta pompy*eta silnika 52.7 % =Eta w pkt pracy 176 kwh/rok 613 kg/rok Na życzenie Na życzenie /15Lata eta pompa +silnik = 52.7 % Q [m3/h] P1 [W] MAGNA F, 1*23 V, 5Hz Q = 6.1 m3/h H = 1.2 m n = 9 % / 421 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 P1 = 314 W eta [%] Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 3/4

30 Napięcie 1 x 23 lub 3 x 4 V Temperatura otoczenia 2 C Life cycle cost Czy chcesz wykonać porównanie? Price for heat energy (oil, gas etc.) Jak szczegółowa ma być analiza LCC? Brak porównania.15 PLN/kWh Prosta analiza LCC Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Ustawienia listy doboru Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 Max. liczba wyników 8 Kryterium oceny Wskaźnik preferencji Uwzględnij najtańsze rozwiązanie Tak Cena energii.62 PLN/kWh Podwyżka cen energii 6 % Czas obliczeń 15 rok Załaduj profil Wydajność % Wysokość % P kw Eta całkowita % Czas h/rok Zużycie energii kwh/rok Ilość Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 4/4

31 SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data Robert Smagłowski / Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. LC11-4-2" /1 DANE WEJŚCIOWE Moc TLog Min. przewymiarowanie Strona 1 Strona 2 133,9 2,9 3 kw C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 135, 65,,46 1,77 1,67 25, Water 6, 8, 1,6 5,84 5,92 25, C C kg/s m³/h m³/h kpa Ciśnienie obliczeniowe,8,4 MPa Temp. obliczeniowa C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 Strona 2 Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie 4,3, ,9 159,3 16 m² m²k/kw W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia Spadek ciśn. w króćcach Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa,6 6,,,1,34, ,4 1,18, ,5 kpa kpa m/s m/s - W/m²K WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Strona 1 Strona 2 Water 1, 958,87 4,2,677,3 Water 7, 979,82 4,19,653,4 Liczba Prandtla 1,76 2,63 - C kg/m³ kj/kgk W/mK Ns/m² CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

32 SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy LC11-4-2" PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu bar C C K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYŁĄCZY: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga 3,2 3,2 23,4 l l kg K1 - Gwint zewnętrzny G 2" K2 - Gwint zewnętrzny G 2" K3 - Gwint zewnętrzny G 2" K4 - Gwint zewnętrzny G 2" CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

33 MAGNA Hz H [m] 13 Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 4 m3/h H = 9 m n = 85 % / 415 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta [%] eta pompa +silnik = 56.2 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 171 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/4

34 N L Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 4 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 9.1 m H max: 12 dm Klasa TF: 11 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: B Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-2 ASTM A48-2B PES 3%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia:.. 4 C Maksymalne ciśnienie pracy: 1 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2" Ciśnienie: PN1 Długość montażowa: 18 mm Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 4 m3/h H = 9 m n = 85 % / 415 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta pompa +silnik = 56.2 % , Q [m3/h] P1 = 171 W eta [%] Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 6 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 5 Hz Napięcie nominalne: 1 x 23 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI):.19 Masa netto: 4.81 kg Masa: 5.27 kg Objętość wysyłkowa:.15 m3 L N ELCB Fuse (min. 1 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I MAX MIN S/S 24V NC NO C NC NO C Max. IN 22mA RELAY1 RELAY2 Min. 5V DC, 2mA Max. 25V AC, 2A, AC1 Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/4

35 MAGNA Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Dane wejściowe Dane ogólne Zastosowanie Obszar zastosowania Instalacja Wydajność (Q) Wys. podnoszenia (H) Ciepłownictwo Budownictwo użyteczności publicznej Główna pompa obiegowa 4 m3/h 9 m Dane do doboru Ciecz tłoczona Woda grzewcza Min. temperatura cieczy 2 C Temperatura cieczy podczas pracy 6 C Max. temperatura cieczy 6 C Min. ciśnienie wlotowe 1.5 bar Dopuszczalne niedowymiarowanie 1 % wydajności Rodzaj regulacji Rodzaj regulacji Zmniejszenie przy małym przepływie 5 % Stopień ochrony IP2 Ciśnienie proporcjonalne Edytuj profil obciążenia Sezon grzewczy 285 dni Profil obciążenia Profil standardowy Redukcja nocna Nie Wydajność Q1 1. % Wydajność Q2 75. % Wydajność Q3 5. % Wydajność Q4 25. % Wydajność Q1 4 m3/h Wydajność Q2 3 m3/h Wydajność Q3 2 m3/h Wydajność Q4 1 m3/h Czas T1 41 h/rok Czas T2 126 h/rok Czas T h/rok Czas T4 31 h/rok Czas T5 h/rok Konfiguracja Konstrukcja pompy Inline z mokrym wirnikiem silnika Separator powietrza Wielostopniowa in-line Jednostoponiowa inline Znormalizowana z wlotem osiowym Monoblokowa z wlotem osiowym Pozioma monoblokowa wielostopniowa z wlotem osiowym Pozioma z korpusem dzielonym Pojedyncza Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Warunki pracy Częstotliwość 5 Hz Faza 1 lub 3 Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw gwiazda/trójkąt Wynik doboru Typ MAGNA Ilość 1 Silniki Wydajność Wysokość Min. cisnienie wlotowe Moc P1 Eta pompa+silnik Eta całkowita Zużycie energii Emisja CO2 Cena Koszty całkowite H [m] m3/h 9.1 m.2 bar ( 6 C, w stosunku do ciśnienia atmosferycznego).171 kw 56.2 % =Eta pompy*eta silnika 56.2 % =Eta w pkt pracy 529 kwh/rok 32 kg/rok Na życzenie Na życzenie /15Lata 1 eta pompa +silnik = 56.2 % Q [m3/h] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 4 m3/h H = 9 m n = 85 % / 415 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 P1 = 171 W eta [%] Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 3/4

36 Napięcie 1 x 23 lub 3 x 4 V Temperatura otoczenia 2 C Life cycle cost Czy chcesz wykonać porównanie? Price for heat energy (oil, gas etc.) Jak szczegółowa ma być analiza LCC? Brak porównania.15 PLN/kWh Prosta analiza LCC Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Ustawienia listy doboru Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 Max. liczba wyników 8 Kryterium oceny Wskaźnik preferencji Uwzględnij najtańsze rozwiązanie Tak Cena energii.62 PLN/kWh Podwyżka cen energii 6 % Czas obliczeń 15 rok Załaduj profil Wydajność % Wysokość % P kw Eta całkowita % Czas h/rok Zużycie energii kwh/rok Ilość Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 4/4

37 SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data Robert Smagłowski / Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. LB31-7-1" /1 DANE WEJŚCIOWE Moc TLog Min. przewymiarowanie Strona 1 Strona 2 88,1 2,9 3 kw C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 135, 65,,3 1,16 1,1 25, Water 6, 8, 1,5 3,84 3,89 25, C C kg/s m³/h m³/h kpa Ciśnienie obliczeniowe,8,4 MPa Temp. obliczeniowa C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 Strona 2 Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie 2,1, ,3 226,7 37 m² m²k/kw W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia Spadek ciśn. w króćcach Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa,4 4,7,1,8,75, ,9 2,59, , kpa kpa m/s m/s - W/m²K WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Strona 1 Strona 2 Water 1, 958,87 4,2,677,3 Water 7, 979,82 4,19,653,4 Liczba Prandtla 1,76 2,63 - C kg/m³ kj/kgk W/mK Ns/m² CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

38 SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy LB31-7-1" PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu bar C C K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYŁĄCZY: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga 1,6 1,6 9, l l kg K1 - Gwint zewnętrzny G 1" K2 - Gwint zewnętrzny G 1" K3 - Gwint zewnętrzny G 1" K4 - Gwint zewnętrzny G 1" CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

39 MAGNA Hz H [m] 13 Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 5 m3/h H = 6.6 m n = 75 % / 366 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta [%] eta pompa +silnik = 6.5 % Q [m3/h] P1 [W] P1 = 146 W Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 1/4

40 N L Opis Wartość Informacje ogólne: Nazwa wyrobu: MAGNA Pozycja Nr katalogowy: Numer EAN: Techniczne: Aktualny przepływ obliczeniowy: 5 m3/h Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 6.61 m H max: 12 dm Klasa TF: 11 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC Model: B Materiały: Korpus pompy: Wirnik: Żeliwo szare EN-GJL-2 ASTM A48-2B PES 3%GF Instalacja: Zakres temperatury otoczenia:.. 4 C Maksymalne ciśnienie pracy: 1 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2" Ciśnienie: PN1 Długość montażowa: 18 mm Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - H [m] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 5 m3/h H = 6.6 m n = 75 % / 366 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 eta pompa +silnik = 6.5 % , Q [m3/h] P1 = 146 W eta [%] Ciecz: Czynnik tloczony: Woda grzewcza Zakres temperatury cieczy: C Temperatura cieczy: 6 C Gęstość: kg/m3 Lepkość kinematyczna: 1 mm2/s Dane elektryczne: Moc wejściowa-p1: W Max. zużycie prądu: A Częstotliwość podstawowa: 5 Hz Napięcie nominalne: 1 x 23 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI):.19 Masa netto: 4.81 kg Masa: 5.27 kg Objętość wysyłkowa:.15 m3 L N ELCB Fuse (min. 1 A, time lag) Digital inputs Relay outputs Analog input for external sensor U/I MAX MIN S/S 24V NC NO C NC NO C Max. IN 22mA RELAY1 RELAY2 Min. 5V DC, 2mA Max. 25V AC, 2A, AC1 Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 2/4

41 MAGNA Hz Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Dane wejściowe Dane ogólne Zastosowanie Obszar zastosowania Instalacja Wydajność (Q) Wys. podnoszenia (H) Ciepłownictwo Budownictwo użyteczności publicznej Główna pompa obiegowa 5 m3/h 6.6 m Dane do doboru Ciecz tłoczona Woda grzewcza Min. temperatura cieczy 2 C Temperatura cieczy podczas pracy 6 C Max. temperatura cieczy 6 C Min. ciśnienie wlotowe 1.5 bar Dopuszczalne niedowymiarowanie 1 % wydajności Rodzaj regulacji Rodzaj regulacji Zmniejszenie przy małym przepływie 5 % Stopień ochrony IP2 Ciśnienie proporcjonalne Edytuj profil obciążenia Sezon grzewczy 285 dni Profil obciążenia Profil standardowy Redukcja nocna Nie Wydajność Q1 1. % Wydajność Q2 75. % Wydajność Q3 5. % Wydajność Q4 25. % Wydajność Q1 5 m3/h Wydajność Q2 3.8 m3/h Wydajność Q3 2.5 m3/h Wydajność Q4 1.3 m3/h Czas T1 41 h/rok Czas T2 126 h/rok Czas T h/rok Czas T4 31 h/rok Czas T5 h/rok Konfiguracja Konstrukcja pompy Inline z mokrym wirnikiem silnika Separator powietrza Wielostopniowa in-line Jednostoponiowa inline Znormalizowana z wlotem osiowym Monoblokowa z wlotem osiowym Pozioma monoblokowa wielostopniowa z wlotem osiowym Pozioma z korpusem dzielonym Pojedyncza Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Warunki pracy Częstotliwość 5 Hz Faza 1 lub 3 Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kw gwiazda/trójkąt Wynik doboru Typ MAGNA Ilość 1 Silniki Wydajność Wysokość Min. cisnienie wlotowe Moc P1 Eta pompa+silnik Eta całkowita Zużycie energii Emisja CO2 Cena Koszty całkowite H [m] m3/h 6.61 m.2 bar ( 6 C, w stosunku do ciśnienia atmosferycznego).146 kw 6.5 % =Eta pompy*eta silnika 6.5 % =Eta w pkt pracy 443 kwh/rok 252 kg/rok Na życzenie Na życzenie /15Lata 1 eta pompa +silnik = 6.5 % Q [m3/h] P1 [W] MAGNA , 1*23 V, 5Hz Q = 5 m3/h H = 6.6 m n = 75 % / 366 rpm Ciecz tłoczona = Woda grzewcza Temperatura cieczy = 6 C Gęstość = kg/m3 P1 = 146 W eta [%] Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 3/4

42 Napięcie 1 x 23 lub 3 x 4 V Temperatura otoczenia 2 C Life cycle cost Czy chcesz wykonać porównanie? Price for heat energy (oil, gas etc.) Jak szczegółowa ma być analiza LCC? Brak porównania.15 PLN/kWh Prosta analiza LCC Nazwa firmy: - Autor: - Telefon: - Fax: - Dane: - Ustawienia listy doboru Max. liczba pomp wg grupy produktu 2 Max. liczba wyników 8 Kryterium oceny Wskaźnik preferencji Uwzględnij najtańsze rozwiązanie Tak Cena energii.62 PLN/kWh Podwyżka cen energii 6 % Czas obliczeń 15 rok Załaduj profil Wydajność % Wysokość % P kw Eta całkowita % Czas h/rok Zużycie energii kwh/rok Ilość Wydrukowane z Grundfos CAPS [ ] 4/4

43 SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA Projekt Nr obliczeń Przygotował/Data Robert Smagłowski / Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy Całk. ilość wymienników Ilość w połącz. szereg./równoleg. LB31-9-1" /1 DANE WEJŚCIOWE Moc TLog Min. przewymiarowanie Strona 1 Strona 2 111, 2,9 3 kw C % Płyn Temp. wejściowa Temp. wyjściowa Przepływ masowy Wejśc. przepływ objęt. Wyjśc. przepływ objęt. Max. spadek ciśnienia Water 135, 65,,38 1,46 1,38 25, Water 6, 8, 1,33 4,84 4,9 25, C C kg/s m³/h m³/h kpa Ciśnienie obliczeniowe,8,4 MPa Temp. obliczeniowa C SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA (Standardowe obliczenia) Strona 1 Strona 2 Pow. wymiany ciepła Współ. zanieczyszczenia K czysty K zanieczyszczony Przewymiarowanie 2,7, ,6 1974,2 38 m² m²k/kw W/m²K W/m²K % Oblicz. spadek ciśnienia Spadek ciśn. w króćcach Prędk. w przyłączach Prędk. w urządz. Liczba Reynoldsa Alfa,5 5,8,1 1,2,95, ,7 3,26, ,7 kpa kpa m/s m/s - W/m²K WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Płyn Temp. referencyjna Gęstość Ciepło właściwe Przewodność cieplna Lepkość dynamiczna Strona 1 Strona 2 Water 1, 958,87 4,2,677,3 Water 7, 979,82 4,19,653,4 Liczba Prandtla 1,76 2,63 - C kg/m³ kj/kgk W/mK Ns/m² CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

44 SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA Typ wymiennika ciepła Numer katalogowy LB31-9-1" PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY: Max. ciśnienie Max. temperatura Min. temperatura Grupa płynu bar C C K1 - wlot czynnika grzewczego K2 - wylot czynnika ogrzewanego K3 - wlot czynnika ogrzewanego K4 - wylot czynnika grzewczego PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYŁĄCZY: Objętość str. gorącej Objętość str. zimnej Waga 2,1 2,1 11,1 l l kg K1 - Gwint zewnętrzny G 1" K2 - Gwint zewnętrzny G 1" K3 - Gwint zewnętrzny G 1" K4 - Gwint zewnętrzny G 1" CAIRO PRO SECESPOL Sp. z o.o., ul. Warszawska 5, 82-1 Nowy Dwór Gdański tel.: ,

45

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej NR2 w Krakowie NA

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Nr katalogowy: 97924454 MAGNA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 MAGNA 31 F Nr katalogowy: 9651365 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej NR2 w Krakowie NA

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego r katalogowy: 979456 MAGA 3 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi.

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacja c.w.u. wraz z instalacją solarną

PROJEKT BUDOWLANY Instalacja c.w.u. wraz z instalacją solarną INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej NR2 w Krakowie NA

Bardziej szczegółowo

WĘZEŁ CIEPLNY BUD. MIESZK. WIELORODZINNY UL. Palacha 7 10.2008r

WĘZEŁ CIEPLNY BUD. MIESZK. WIELORODZINNY UL. Palacha 7 10.2008r WĘZEŁ CIEPLNY BUD. MIESZK. WIELORODZINNY UL. Palacha 7 0.2008r CZĘŚĆ OPISOWA:.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2.PODSTAWA OPRACOWANIA. 3.DANE WYJŚCIOWE. 4.DOBÓR KOMPAKTOWEGO WĘZŁA JEDNOFUNKCYJNEGO C.W.U.. 5.RUROCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Technologia węzła cieplnego

PROJEKT WYKONAWCZY. Technologia węzła cieplnego PROJEKT WYKONAWCZY Budowa budynku stacji kontroli pojazdów wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.- kan., wentylacji, CO, elektycznymi oraz miejscami postojowymi na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNOLOGI węzła grupowego c.o. osiedla Parsęta, oraz węzła cieplnego c.o.+c.w.u. budynku mieszkalnego

PROJEKT BUDOWLANY -TECHNOLOGI węzła grupowego c.o. osiedla Parsęta, oraz węzła cieplnego c.o.+c.w.u. budynku mieszkalnego PROJEKT BUDOWLANY -TECHNOLOGI węzła grupowego c.o. osiedla Parsęta, oraz węzła cieplnego c.o.+c.w.u. budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Adres budowy: Aleja I Armii Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. DT 5/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AK-SYSTEM str 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. INWESTOR....2 3. ZAKRES OPRACOWANIA...2 4. BUDYNEK....2 5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW DANE DO OBLICZEŃ Obiekt / Adres: Mysłowice, ul. Skotnica 20, budynek mieszkalny Typ węzła co Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T zo zima 135 C T po 70 C dt zozima 0 C Ciśnienie dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.W. I C.T. PO STRONIE WODY SIECIOWEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW BIUROWYCH RADWAR W WARSZAWIE Parametry woda sieciowa c.o. 75 50 0 C zasilenie/powrót - c.o. i c.t. 122 55 55 c.t.

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość

Główne urządzenia węzła. Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Ilość Magnetoodmulacz OISm 50/32 6 bar SPAW-TEST 2 Magnetoodmulacz OISm 50/40 0 bar SPAW-TEST 3 Regulator różnicy ciśnień AVP DN25 Danfoss 003H626

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów Główne urządzenia węzła Lp. Wyszczególnienie Producent Il o ś ć 1 Magnetoodmulacz OISm 150/32 16 bar SPAW-TEST 1 2 Magnetoodmulacz OISm 150/40 10 bar SPAW-TEST 1 3 Regulator różnicy ciśnień AVP Danfoss

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 13 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Technologia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej - roboty sanitarne. Przedmiar robót

Technologia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej - roboty sanitarne. Przedmiar robót Data utworzenia: 2007-06-14 Technologia węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej - roboty sanitarne. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Technologia węzła [CPV: 40330000-4 Węzeł cieplny lokalny]

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UśYTKOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 NA OSIEDLU PARKOWYM 16 W śywcu w3 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śywcu RYNEK

Bardziej szczegółowo

19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej Qwm = Zapotrzebowanie ciepła dla węzła cieplnego Q= 107,3 kw

19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji mechanicznej Qwm = Zapotrzebowanie ciepła dla węzła cieplnego Q= 107,3 kw Dwufunkcyjny węzeł cieplny w budynku warsztatu SPPK Police Dane ogólne obiektu: Adres: Bilans ciepła dla węzła: Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. Qco = 19,4 kw Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

KOZIENICE UL. PARKOWA , KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

KOZIENICE UL. PARKOWA , KOZIENICE PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7A NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102, e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl Przedmiar robót BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne

Przedmiar robót. Węzły cieplne Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 1 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 -

OPIS TECHNICZNY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ - 1 - OPIS TECHNICZNY do projektu technologii i układu regulacyjno-pomiarowo- rozliczeniowego węzła cieplnego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA

Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA Część II AUTOMATYCZNA REGULACJA WĘZŁA 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - protokół założeń eksploatacyjnych SPEC - instrukcja doboru elementów automatycznej regulacji w węzłach cieplnych - opracowanie

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła A. Instalacja fotowoltaiczna 1 Gwarancja na panele fotowoltaiczne Min. 10 lat 2 Gwarancja na

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

CIEPŁOPROJEKT S.c. 41-200 Sosnowiec ul.piłsudskiego 41 ; tel./fax. 32 299-56-11. Nr proj. PIE/6/2010

CIEPŁOPROJEKT S.c. 41-200 Sosnowiec ul.piłsudskiego 41 ; tel./fax. 32 299-56-11. Nr proj. PIE/6/2010 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CIEPŁOPROJEKT S.c. 41-200 Sosnowiec ul.piłsudskiego 41 ; tel./fax. 32 299-56-11. Nr proj. PIE/6/2010 OBIEKT: Budynek Akademii Sztuk przy ul.koszarowa 19 w

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych Technologia węzłów cieplnych poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. HB, HO, WB, WO, WHBP, WHOBP, WHOP, WHBRP,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów cieplnych nie będących własnością Spółek z Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów cieplnych nie będących własnością Spółek z Grupy GPEC Strona 1 z 8 Spis treści: I. Wymagania ogólne... 2 II. Regulacje... 2 III. Pomieszczenie węzła cieplnego... 2 IV. Wymagania dotyczące układu technologicznego węzła cieplnego... 3 V. Uruchomienie i dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem reg. (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 DN 125 DN 150 DN 200, 250 DH-SMT/SI AHQM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: ECWS-P-W-190/210 Lokalizacja węzła: Warszawa, ul. Karolkowa 69 kod: 378510 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 72 C powrót T PL 25 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zestawienie rysunków. 1. Rzut piwnic 1: 50 2. Schemat technologiczny 3. Część AKPiA. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. Zestawienie rysunków. 1. Rzut piwnic 1: 50 2. Schemat technologiczny 3. Część AKPiA. Opis techniczny SPIS TREŚCI. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA..... STAN ISTNIEJĄCY..... LOKALIZACJA WYMIENNIKOWI:....3. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA....4. UKŁAD WYSOKOPARAMETROWY.....5. OBIEG C.O. NISKICH PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie Jedn. Wielkość Zapotrzebowanie ciepła co kw 147 Parametr zasilania instalacji wewnętrznej

Wyszczególnienie Jedn. Wielkość Zapotrzebowanie ciepła co kw 147 Parametr zasilania instalacji wewnętrznej Podstawowe dane techniczne: Wyszczególnienie Jedn. Wielkość Zapotrzebowanie ciepła co kw 147 Parametr zasilania instalacji wewnętrznej o C 90/70 docelowo 80/60 Opór instalacji kpa 35 Zapotrzebowanie ciepła

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. ENERGOSYSTEM RYBNIK

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. ENERGOSYSTEM RYBNIK ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Temat i zakres opracowania. 3. Stan obecny. 4. Dane techniczne węzła cieplnego. 5. Rozwiązania projektowe. 6. Montaż urządzeń. 7. Rurociągi.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY Instalacja centralnego ogrzewania INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y - 1 - O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu technologicznego węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym nr 2 na ul. Parkingowa w śyrardowie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego

5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5. Wytyczne projektowania węzłów cieplnych 5.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne dotyczące węzła cieplnego 5.1.1 Przedmiotem założeń techniczno-eksploatacyjnych są urządzenia węzła poza wielokanałowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. - TECHNOLOGIA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. - TECHNOLOGIA Umowa nr16/ozp/009 Zlecenie nr: 10/09 Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. - TECHNOLOGIA Nazwa obiektu: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO OR KRUS w LUBLINIE Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2

Arkusz1. Strona 1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 OBLICZENIA HYDRAULICZNE węzła cieplnego budynek: GIMNAZJUM ul. ANGORSKA 2 dane wg technologii i protokółow SPEC temperatury wody sieciowej C i instalacyjnej sieć zasil. 122 instal. zasil. 80 C sieć powrót

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, Projekt budowlany Architektura Bilans cieplny budynku projektowanego oraz II budynku przewidzianego do realizacji w późniejszym etapie, Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Warsztatu Napraw Głównych

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Warsztatu Napraw Głównych Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 4-09 Bielsko Biała ul. Olszówka 14 tel/fax 8191460 Obiekt: MZK Bielsko Biała Warsztat Napraw Głównych Adres budowy: 4-09 Bielsko Biała

Bardziej szczegółowo

4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106. 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112. 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw 120

4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106. 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112. 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw 120 4.1 Węzły cieplne do mocy 50 kw 106 Węzły jednofunkcyjne do 50 kw, węzły dwufunkcyjne do 50 kw 4.2 Węzły cieplne BASIC o mocy 70-500 kw 112 Węzły cieplne 70-500 kw 4 4.3 Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJA SPRĘśONEGO POWIETRZA I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO... str.1 II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... str.3 1. Przedmiot opracowania... str.3 2. Zakres opracowania... str.3

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła X Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych Arkusz informacyjny Reduktor ciśnienia (PN 25) - do instalacji wodnych S - do instalacji parowych Opis Dane podstawowe: DN 15-50 k vs 4,0-25 m 3 /h PN 25 Zakres nastawy: 0,2-1,0 bar / 1-5 bar / 3-12 bar

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA: STRONA TYTUŁOWA stron 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU stron 1 OPIS TECHNICZNY stron 4 OBLICZENIA stron 9 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW stron 1 KARTY DOBORU URZĄDZEŃ stron 14

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Audyt Węzła Cieplnego

Audyt Węzła Cieplnego Nie dotyczy Dobry Naprawa Wymiana Audyt Węzła Cieplnego Właściciel węzła Adres węzła Rodzaj węzła 1-funkcyjny 2-funkcyjny -funkcyjny Grupowy Indywidualny Inny. Numer zlecenia Audytor Data wykonania Centralne

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa Opis AVP(-F) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924

PROJEKT WYKONAWCZY. MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. na terenie Regionu Nowy Targ NOWY TARG, ul. Parkowa 11, działka nr 10924 33-300 NOWY SĄCZ, ul. MIKOŁAJA REJA 45 tel./fax (0-18) 444 10 15 tel. kom. 604 953 169 e-mail: pparost@wp.pl NIP 734-103-22-69 REGON 490583915 KONTO BANKOWE Credit Agricole Bank Polska S.A. 09 1940 1076

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykaz niezbędnych opracowań projektowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 2. Układ parowy 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Projekt technologiczny

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym miedzią wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). Lutowane płytowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne do 50 kw

Węzły cieplne do 50 kw Węzły cieplne do Katalog Produktów węzły cieplne o mocy dla c.o. do moc dla c.w.u. przygotowanie c.w.u. bezpośrednio na wymienniku płytowym lub zasobniku elektroniczna regulacja temperatury ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny. Opis

Arkusz informacyjny. Opis Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 16, 25, 40) / VFQ 2(1) montaż na rurociągu powrotnym, nastawa zmienna -F / VFQ 2(1) montaż na rurociągu powrotnym, nastawa stała

Bardziej szczegółowo