SKRA łowi młode talenty w Radomsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRA łowi młode talenty w Radomsku"

Transkrypt

1 BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA Czerwiec 2015 r. nr 6/2015(452) ISSN SKRA łowi młode talenty w Radomsku Rewitalizacji nie trzeba się bać, a warto ją polubić Rozmowa z Wojciechem Ślusarczykiem - zastępcą prezydenta Radomska czyt. dalej str.3 # JA DECYDUJĘ - ZMIENIAM RADOMSKO Widzisz potrzebę zmian? Masz pomysł? Skonsultuj go z przyjaciółmi z dzielnicy. Działaj! Masz prawdopodobnie jedyną okazję w życiu wydać 1 milion złotych! czyt. dalej str. 4 Wydatki 2014 Miasto Radomsko wydało w 2014 roku blisko 150 mln zł, z tego ponad 28 mln zł na inwestycje. Zobacz co udało się zrobić w mieście czyt. dalej str. 8-9 Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów będzie współpracować z uczniami Publicznego Gimnazjum nr czerwca prezydent Anna Milczanowska podpisała porozumienie w zakresie organizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów. Klub reprezentowany był przez wiceprezesa Grzegorza Stawinogę. czyt. dalej str. 2

2 2 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. SKRA ŁOWI MŁODE TALENTY W RADOMSKU Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów będzie współpracować z uczniami Publicznego Gimnazjum nr czerwca prezydent Anna Milczanowska podpisała porozumienie w zakresie organizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów. Klub reprezentowany był przez wiceprezesa Grzegorza Stawinogę. W ramach współpracy, która rozpocznie się w nowym roku szkolnym, m. in. zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia oraz profesjonalne treningi dla uczniów. Udział w Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów daje ponadto możliwość uczestnictwa w życiu klubu, regularnego spotykania się z siatkarzami, towarzyszenia sportowcom podczas meczów oraz poznawania świata siatkówki od kuchni. Z korzyścią dla pasażerów MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wprowadza prosty i czytelny system biletowy, który umożliwia korzystanie z biletu okresowego i jest przyjazny dla pasażerów korzystających z komunikacji codziennie. Jednocześnie zwiększona została do 50% ulga za przejazdy komunikacją miejską przysługująca uczniom, rencistom i emerytom. Zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały, który trafi do miejskich radnych. Taka uchwała zmierza w stronę właściwej polityki komunikacyjnej Miasta Radomska. Na tle innych miast w kraju, Radomsko wyróżniało się do tej pory brakiem biletu okresowego (miesięcznego). Brak możliwości jego wprowadzenia wynikał z funkcjonowania przestarzałego elektronicznego systemu biletowego. Warto podkreślić, że nowy cennik usług przewozowych nie wprowadza zmian w obecnych cenach biletów jednorazowych, które obowiązują od grudnia 2011 roku. W cenniku wprowadzony został bilet okresowy 30-to dniowy, o korzystnej dla pasażerów cenie równej wartości 30 biletów jednorazowych. Obecnie uczniowie lub osoby pracujące, jeśli dojeżdżają choćby jednym autobusem w dwie strony, w ciągu miesiąca muszą skasować 42 jednorazowe bilety. Dodatkową korzyścią dla posiadacza biletu okresowego jest możliwość odbycia, w ciągu jego okresu ważności, nieograniczonej ilości przejazdów. Proponowany cennik daje szczególne przywileje uczniom, rencistom i emerytom, zwiększając ulgę opłat za przejazd do 50%. Nowy system rozszerza także katalog wyboru ulg dla gmin, z którymi zostały podpisane porozumienia międzygminne. Przewiduje m.in. wprowadzenie przez gminy biletu okresowego, pozwalającego korzystać bez ograniczenia, ze wszystkich linii obsługiwanych przez MPK Radomsko. Bilet 30-to dniowy ma cenę równą cenie 30 biletów jednorazowych. Nowy cennik biletów MPK, po akceptacji miejskich radnych, będzie obowiązywał od 1 września br.

3 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 3 Rewitalizacji nie trzeba się bać, a warto ją polubić ROZMOWA Z WOJCIECHEM ŚLUSARCZYKIEM - ZASTĘPCĄ PREZYDENTA RADOMSKA - Panie prezydencie, słowo rewitalizacja Wojciech Ślusarczyk: Samo słowo oznaczające ożywienie jest jakby kluczem do przyszłości. Musimy pamiętać, że rewitalizacja to nie tylko remonty, zmiany komunikacyjne czy cała infrastruktura techniczna. Celem jest poprawa atrakcyjności i funkcjonalności centrum. Tak, by przyciągało mieszkańców, zachęcało firmy do prowadzenia działalności gospodarczej, było ładne, nowoczesne, bezpieczne i zaczęło naprawdę żyć. Nie wystarczy sam remont fasady czy chodnika. Konieczne są działania społeczne. Wszystko musi być robione z głową. Nie wyobrażam sobie, ż e o d n aw i a my d r og i c z y c h o d n i k i, a po jakiejś awarii podziemnych sieci będziemy to rozkopywać. Nowoczesna sieć ciepłociągów i kanalizacji to wymóg i standard życia oraz ochrona środowiska - Przypomnijmy radomszczanom jaki teren obejmuje program? W.Ś.: To szeroko rozumiane serce miasta, które rozciąga się na obszarze ok. 45 ha. Jego granice tworzą: skrzyżowanie ulic Reymonta i Kościuszki, tory kolejowe do ul. Brzeźnickiej i dalej do ul. Krakowskiej, Park Świętojański, Plac 3-go Maja, dalej ulicami Przedborską, Joselewicza, Narutowicza do Kościuszki. Po zgłaszanych wnioskach dołączyliśmy kwartał między ulicami Wyszyńskiego, Fabianiego i Przedborską oraz odcinek Przedborskiej do ronda. - Wspomniał Pan o zgłaszanych wnioskach. Czy radomszczanie chcą zmian i czy mogą jeszcze zgłaszać propozycje? W.Ś.: Wszystkie spotkania z ludźmi, rozmowy, propozycje, są siłą napędową całego projektu. Chcemy razem z radomszczanami wypracować ostateczny kształt rewitalizacji. To będą nasze wspólne decyzje. Mogę powiedzieć śmiało, że już dzisiaj jest nas wielu, ale mamy miejsce i czas dla wszystkich, którzy zechcą do nas dołączyć. Zapraszam serdecznie. Warto przyjść już podczas Święta Miasta. 27 i 28 czerwca na stoisku w Parku Solidarności uruchamiamy punkt informacyjny, w którym będzie można dowiedzieć się więcej o rewitalizacji i podzielić się swoją opinią, pomysłami. Proponujemy wszystkim mieszkańcom dyskusję o przyszłości Radomska. - Dziękuję za rozmowę. ANNA MILCZANOWSKA - PREZYDENT MIASTA RADOMSKA S p r a - wowanie funkcji prezydenta to przede wszystkim ogromny zaszczyt, ale i wyzwanie - aby reprezentowanych mieszkańców po prostu nie zawieść. Swoją pracę od samego początku opieram na słuchaniu ludzi. Dlatego bardzo ważne są dla mnie wtorkowe spotkania w urzędzie, które wprowadziłam w pierwszej kadencji, wizyty w dzielnicach czy po prostu bezpośrednie rozmowy. Budżet obywatelski jest dla mnie wyjątkowym wyzwaniem, ale także naturalnym uzupełnieniem mojej wizji kreowania miasta w oparciu o współpracę i dialog z mieszkańcami. I wbrew rozpowszechnianym opiniom, nigdy nie byłam przeciw jego wprowadzeniu. Co więcej - nie chciałam, go także utożsamiać z politycznymi czy wyborczymi działaniami. Dlatego zdecydowałam się na jego wdrożenie właśnie teraz, na początku nowej kadencji. Bez wątpienia jesteśmy już zmęczeni wyborczymi obietnicami i potrzebujemy autentyczności, co potwierdzają Warto rozmawiać budżetowe działania sąsiednich miast. Toteż już na etapie budowania regulaminu zaprosiłam do współpracy mieszkańców, reprezentujących różne stowarzyszenia, partie czy dzielnice miasta. Dziś patrząc na efekty pracy zespołu jestem przekonana, że była to dobra decyzja. Obserwując ich pasję oraz wolę współpracy ponad podziałami, jestem pewna, że to zaangażowanie przełoży się na zachowanie radomszczan. Naszym wspólnym celem jest bowiem sprawienie, aby mieszkańcy czuli się gospodarzami Radomska, współtwórcami tego, co dzieje się w mieście, a nie jedynie konsumentami, ponad głowami których podejmowane są decyzje. Warto dodać, że budżetowe doświadczenia zainspirowały nas do większego otwarcia procesu projektowania rewitalizacji. Już nad tym pracujemy. Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, mieszkańcami centrum i mediami. Zapraszam do rozmów podczas Święta Miasta. #RadomskoRozmawia. Anna Milczanowska JANUSZ WOJCIECHOWSKI - POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO N a p r a w a sprawiedliwości 10 kroków bez zmiany konstytucji i trzy kroki ze zmianą. Co zrobić, żeby nie było takich krzywd, jak te, z którymi ludzie przychodzą do Duda-pomocy? Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem na krzywdą jego wybuchając pisał Miłosz. Ten śmiech nad ludzka krzywdą zbyt często rozlegający się w polskich sądach, należy uciszyć. Sady powinny być w szczególności tą częścią władzy państwowej, która jak to niegdyś pięknie powiedział prezydent Lech Kaczyński chroni najsłabszych, równo traktuje wszystkich obywateli i która jest zawsze po stronie uczciwości, a nie cynizmu i draństwa. Co można i co trzeba zrobić, żeby ten stan zmienić? Bez zmiany konstytucji możliwe i konieczne jest: Po pierwsze połączenie Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, odpowiedzialność rządu za prokuraturę, hierarchiczna struktura prokuratury; Po drugie zmiana sposobu Naprawa sprawiedliwości 10 kroków bez zmiany konstytucji powoływania sędziów sędzią może być osoba mająca co najmniej 35 lat i 5 lat doświadczenia w innym zawodzie prawniczym; Po trzecie pełna jawność oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów; Po czwarte wprowadzenie apelacji nadzwyczajnej, dającej szersze i głębsze możliwość naprawiania prawomocnych błędów sądowych; Po piąte wprowadzenie ławników do orzekania w II instancji, większe uspołecznienie wymiaru sprawiedliwości; Po szóste urealnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów, wydłużenie przedawnienia przewinień; Po siódme przywrócenie awansu poziomego sędziów, czyli awansu na wyższe stanowisko bez zmiany sądu; Po ósme większe uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w zakresie wizytacji i badania skarg na sady, włącznie z możliwością badania orzecznictwa; Po dziewiąte obowiązkowe nagrywanie wszystkich rozpraw sądowych w celach dowodowych. Po dziesiąte poprawa statusu zawodowego i materialnego pracowników administracyjnych wymiaru sprawiedliwości. Janusz Wojciechowski

4 4 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. # JA DECYDUJĘ - ZMIENIAM RADOMSKO Widzisz potrzebę zmian? Masz pomysł? Skonsultuj go z przyjaciółmi z dzielnicy. Działaj! Masz prawdopodobnie jedyną okazję w życiu wydać 1 milion złotych! W Radomsku ruszyła pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Aby efekty wprowadzenia budżetu obywatelskiego były widoczne w całym mieście, Radomsko podzielono na cztery obszary (dawne okręgi wyborcze), które pod względem gęstości zaludnienia są porównywalne. Analogicznie 1 milion złotych uległ podziałowi na cztery równe kwoty po 250 tysięcy złotych, do rozdysponowania w każdym ze wskazanych miejsc. Projekt dotyczący dowolnego miejsca w Radomsku będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec miasta. Jednak, aby pomysł był ważny będzie musiał uzyskać poparcie trzydziestu osób. Uwaga - głosować będziemy mogli - jedynie na zadania z obszaru, w którym mieszkamy. Ostatecznie zwycięży projekt, który uzyska najwięcej głosów. Już dziś - pobierz ze strony wniosek i go wypełnij. Pamiętaj, wcześniej zapytaj urzędników o kosztorys zadania. Jeżeli planujesz inwestycje powinieneś sprawdzić także właściciela terenu. Musi być nim miasto, TBS, OSP lub spółdzielnia. Koszt zadania nie może przekraczać 250 tysięcy złotych i musi być w całości zrealizowane w 2016 roku. Nabór wniosków będziemy prowadzić w dniach 1-15 września. Jednak nie czekaj do ostatniej chwili, już dziś sprawdź harmonogram promocyjnych spotkań lub zaplanuj wizytę na stoisku poświęconym budżetowi obywatelskiemu podczas Święta Miasta. Głosowanie rozpocznie się 7 grudnia i potrwa przez tydzień (do 13 grudnia). Uwaga głosować będzie mógł każdy, kto ukończył 16 lat! W skrócie: Każdy wtorek godz dyżury urzędników 1-15 września nabór projektów, 7-13 grudnia głosowanie Do 31 grudnia poznamy zwycięskie projekty, które zrealizujemy w 2016 roku. Skontaktuj się z nami: facebook.com/budzetradomsko Radomsko zostało podzielone na cztery obszary (dawne okręgi wyborcze) - w każdym będzie do rozdysponowania 250 tysięcy złotych Rewitalizacja ma nowych przyjaciół Rewitalizacja centrum miasta jest konieczna i oczekiwana przez mieszkańców to wspólna opinia przedstawicieli radomszczańskich mediów i dziennikarzy. Podczas spotkania z Wojciechem Ślusarczykiem, wiceprezydentem Radomska, stojącym na czele komitetu sterującego ds. rewitalizacji było miejsce na rzeczową dyskusję, przytaczanie przykładów innych miast, które procesy rewitalizacji mają już za sobą oraz szukanie odpowiedzi na pytanie jak i czym przyciagnąć mieszkańców do pustego dzisiaj centrum. - Media są dla nas bardzo ważnym partnerem w tym procesie. To dzięki przekazom gazet, radia i telewizji możemy do mieszkańców docierać z informacją o tym, nad czym aktualnie pracujemy w związku z planowaną rewitalizacją. To właśnie media mogą nam pomóc zachęcić mieszkańców do większego zaangażowania w to działanie, bo przecież rewitalizacja nie powstanie na urzędniczym biurku, musi być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Chcielibyśmy, by radomszczanie przejęli rolę współautorów wizji centrum miasta podsumował spotkanie W. Ślusarczyk. Dziennikarze lokalnych mediów są zgodni co do tego, że centrum trzeba ożywić, że musi stać się ono miejscem spotkań dla rodzin, seniorów, młodzieży, ale także wygodnym miejscem do życia dla mieszkańców. Są również przekonani, podobnie jak urzędnicy, że trudność procesu rewitalizacji polega m.in. na tym, że nie ma sprawdzonych, gotowych rozwiązań, które zagwarantują sukces tego procesu. Dla Radomska trzeba wspólnie z mieszkańcami, uwzględniając ich potrzeby, przygotować unikalny projekt. Taki projekt, który będzie spełniał marzenia większości mieszkańców i sprawi, że serce miasta stanie się prawdziwą wizytówką miasta. Podczas spotkania dziennikarze chętnie dopisali się do listy przyjaciół rewitalizacji. PO PROSTU INFORMACJE WYDAWCA: Kredyty.pl sp. z o.o Radomsko, ul. Reymonta 64 REDAKTOR NACZELNY: Monika Łącka REDAKCJA: Anna Górecka, Ewelina Krzyszkowska, Aneta Niedźwiecka REKLAMA: tel SKŁAD: Piotr Margas DRUK: Polskapresse SP. z o.o. w Łodzi Redakcja nie odpowiada za treść reklam i innych materiałów zleconych. Materiałów niezamówionych nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania

5 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 5 Woda najtańsza w regionie Pomimo planowanych podwyżek w Radomsku nadal będą najniższe ceny za wodę i ścieki w regionie. Są trzy powody, dla których odbiorcy zapłacą więcej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku od sierpnia wprowadza nową taryfę opłat za wodę i ścieki. Ceny wzrosną, ale nadal Radomsko będzie miało najtaniej spośród miast o porównywalnej wielkości. PGK podaje co najmniej trzy powody podwyżki. Pierwszy to fakt, iż wzrosły koszty usuwania awarii i utrzymania zakładu wodociągów i kanalizacji (związane m.in. z podwyżką cen energii elektrycznej). Druga przyczyna wynika z tego, że PGK chce zapewnić taką jak do tej pory ciągłość i niezawodność dostaw. Trzeci powód to realizowany konsekwentnie rozwój zakładu. Ceny za dostawę wody i odprowadzanie scieków są co roku kalkulowane w oparciu o ściśle określone przepisy prawa. Spółka ma obowiązek naliczania amortyzacji od zużywanego majątku. Musi też pokrywać opłaty za korzystanie ze środowiska, prowadzić badania wody, ścieków i gleby. - Prezydent Radomska Anna Milczanowska, reprezentująca właściciela spółki, wraz z zarządem PGK, dba o to, aby ceny dla mieszkańców były jak najniższe, a jakość usług wysoka mówi Wiesław Kamiński, prezes spółki. - Zapłacimy nieco więcej za wodę i ścieki, za to cena ciepła w tym sezonie nie wzrosła, a nawet w niektórych przypadkach spadła - dodaje. Planowana cena dla gospodarstw domowych za metr sześcienny wody wyniesie 2,85 zł (o 9 gr. więcej niż obecnie). Natomiast za metr sześcienny ścieków radomszczanie zapłacą - 4,46 zł (aktualnie 4,18). Rachunek od rodziny zużywającej ok. 10 m sześciennych wody miesięcznie wzrośnie więc za wodę i ścieki o 3,70 zł. Pozostałe grupy odbiorców (gł. przemysł, handel i usługi) zapłacą 3,79zł za m sześć. wody, a za ścieki - 6,86 zł. Dla porównania sprawdziliśmy ceny w sąsiednich miastach. W Piotrkowie Trybunalskim stawka za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych wynosi 12,67 zł za metr sześcienny, w Bełchatowie 13,45 zł, w Końskich 14,15 zł, w Częstochowie - 10,54 zł. W Radomsku zapłacimy od sierpnia 7,31 zł. Tańszą wodę mają mieszkańcy mniejszych miast - w Przedborzu płacą 6,61, a w Pajęcznie 6,32 zł. Nawałnica w schronisku dla zwierząt Podczas czerwcowej burzy wiatr zerwał dach z boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radomsku. Psy na szczęście nie ucierpiały i szybko zostały przeniesione do innych kojców. W późnych godzinach wieczornych, w sobotę 13 czerwca przez schronisko dla zwierząt, położone na peryferiach miasta, przeszła trąba powietrzna. Na szczęście widzieli to pracownicy nocnej zmiany w oczyszczalni ścieków. Ściągnęli pracowników schroniska, którzy natychmiast zaopiekowali się będącymi w szoku zwierzętami. Nawałnica zerwała dach z 5 boksów, a na kolejnych 10 mocno uszkodziła. Upadająca blacha zniszczyła też ogrodzenie. Straty rzeczowe wstępnie oszacowano na ponad 50 tys. zł. Jak nas poinformowali w PGK-u kojce dla psów zostaną naprawione w możliwie najkrótszym terminie. Warto dodać, że PGK rocznie dokłada do funkcjonowanie schroniska około 100 tys. zł, a po sobotniej nawałnicy potrzeby jeszcze wzrosły. Osoby lub firmy chcące przekazać darowiznę na utrzymanie bezpańskich czworonogów mogą dokonywać wpłat na konto PGK Sp. z o.o. w Radomsku PEKAO I/o Radomsko z dopiskiem Schronisko.

6 6 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. Radny pracuje dla miasta i ludzi Katarzyna Wośko, reprezentuje w Radzie Miejskiej w Radomsku okręg nr 17. To ulice: Bratkowa, Broniewskiego, Brzeźnicka od nr 28 do nr 122 (parzyste) i od nr 51 do nr 67 (nieparzyste), Czerwone Maki, Fudali, Generała Grota Roweckiego, Heweliusza, Kochanowskiego, Kopernika, Kotarbińskiego, Krokusowa, Księdza Karola Kościowa od nr 1 do nr 43 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 (parzyste), Malutka, Matejki, Niezapominajki, Osiedlowa, Orkana, Pajdaka, Prusa, Skłodowskiej, Słowackiego, Stokrotki, Śniadeckiego, Świętego Rocha od nr 1 do nr 25 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 68 (parzyste), Tuwima, Wierzyńskiego, Wrotki. Kontakt z radną: tel , facebook.com/katarzyna.wosko.3 Radna Katarzyna Wośko pracuje także w komitecie sterującym ds. rewitalizacji Katarzyna Wośko zasiada w radzie po raz pierwszy. Po kilku miesiącach pracy zapytaliśmy radną o to na czym ta praca polega, jak wygląda samorząd z bliska oraz co ją w tej pracy zaskoczyło. Katarzyna Wośko: - Tak naprawdę od momentu podjęcia decyzji o tym, by starać się o zaufanie mieszkańców i kandydować na miejskiego radnego mija właśnie rok. Podjęłam tę bardzo trudną i odpowiedzialną decyzję w pełni świadomie i z przekonaniem. Zdawałam sobie oczywiście sprawę z tego jak praca radnego wygląda i czego mogłabym się spodziewać i tak naprawdę nie jestem rozczarowana. - Czego w takim razie oczekują mieszkańcy Kowalowca, których Pani reprezentuje w radzie? K.W. : - Obok bieżących spraw, takich jak naprawa nawierzchni dróg czy budowa oświetlenia dla mieszkańców mojego osiedla najważniejsza jest poprawa jego wizerunku i funkcjonalności. To dzielnica głównie mieszkaniowa, z ogromnym potencjałem w postaci terenu tzw. glinianek. To miejsce może i powinno stać się zagospodarowaną okolicą zieleni, wypoczynku i rekreacji. Dołożę wszelkich starań, aby powstało tu miejsce odpoczynku dla wszystkich, którzy chcieliby miło spędzać wolny czas. - Czy to nie jest obietnica na wyrost? To ogromny i bardzo zaniedbany teren? K.W.: - Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jest to ogromna inwestycja i chcąc spojrzeć na zagospodarowanie glinianek realnie, musimy mieć świadomość, że takie przedsięwzięcie trzeba podzielić na kilka etapów. Jestem realistką, dlatego nie zakładam, że zagospodarowanie całości tego terenu dokona się w jednej kadencji samorządu. - Może dobrym pomysłem jest zrealizowanie tu jakiegoś pomysłu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego? Jest Pani mocno zaangażowana w tę ideę? K.W.: - Tak, budżet obywatelski ma moje poparcie, interesowałam się tą inicjatywą jeszcze zanim zostałam radną, a tuż po wyborze wzięłam udział w szkoleniu tematycznym, gdzie dowiedziałam się na ten temat jeszcze więcej, co dodatkowo wzmocniło mój entuzjazm. Promuję wśród mieszkańców to działanie, zachęcam do przemyślenia i przygotowania projektów, jakie można zrealizować w naszej dzielnicy. Rozmawiam z ludźmi i zachęcam ich do tego, by włączyli się w decydowanie o przeznaczeniu tej części budżetu na taki cel, jaki jest potrzebny i oczekiwany w naszym najbliższym otoczeniu. Nie jest wykluczone, że wspólnie przygotujemy jakiś projekt związany z zagospodarowaniem fragmentu glinianek. - Dziękuję za rozmowę.

7 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 7 Perełka w centrum miasta Remont kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w Radomsku dobiega końca. Wrażenie robi nowa elewacja i odnowione detale architektoniczne. Projekt modernizacji był zatwierdzany przez konserwatora zabytków, dlatego przywracanie dawnej świetności budynkowi odbywało się z dbałością o szczegóły. Prace budowlane rozpoczęły się w II kwartale 2014 roku, wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma z Częstochowy. Zakończenie prac budowlanych przewidywane było na czerwiec tego roku. I faktycznie na placu budowy widać ostatnie prace prace wykończeniowe. Uporządkowane zostanie również otoczenie kamienicy. W ramach remontu wymienione zostały stropy, dach, budynek zyskał nowe okna i drzwi. Przebudowano ściany wewnętrzne, odnowiono instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną i telekomunikacyjną. Tak jak przed remontem, kamienica przeznaczona będzie na mieszkania dla radomszczan. Będzie tu 10 lokali o średniej powierzchni ok. 40 metrów kwadratowych, w pełni wyposażonych w media, m.in. z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą z sieci. Mieszkania zostały całkowicie odnowione. Łączny koszt tych inwestycji szacowany jest wstępnie na blisko 1,4 mln zł. Spółka zamierza uzyskać dofinansowanie na realizację tych zadań z programu wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fundusz dopłaca do kredytu, jeśli realizowane przedsięwzięcie przyczynia Inwestycję przeprowadziła miejska spółka Towarzystwo Budownictwo Społecznego. Ostateczny koszt to około półtora miliona złotych, z czego 600 tys. zł pochodzić będzie z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. - To kolejny budynek mieszkalny na terenie miasta, który udało nam się kompleksowo wyremontować dzięki dobrej wieloletniej współpracy z bankiem. Dotacja na poziomie 40 procent kosztów to znacząca pomoc przy realizacji tego typu inwestycji przypomina Arkadiusz Gaik, prezes TBS sp. z o.o. Po dokonaniu niezbędnych formalności koniecznych odbiorów oraz rozliczeń z bankiem lokatorzy będą mogli wejść do mieszkań na przełomie sierpnia i września. Będzie cieplej i ładniej Kolejne budynki mieszkalne w Radomsku mają szansę na termomodernizację. Zarządzająca kamienicami spółka TBS planuje wyremontować m.in. budynki wspólnot mieszkaniowych przy ul. Wyszyńskiego 2/6 i 9/13, a także przy ul. Narutowicza 22, 31, 42 i 72. Przygotowywane są już audyty i dokumentacja projektowa. Członkowie wspólnot mieszkaniowych chętnie decydują się na takie remonty, zwłaszcza że nie są obciążani całym wydatkiem. się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Celem modernizacji jest poprawa estetyki budynków i likwidacja lokalnych instalacji centralnego ogrzewania, a co za tym idzie dymiących kominów. Mieszkańcy odczują także wygodę, bo nie będą już musieli palić w piecach. TBS na plusie 8 czerwca raport ze swojej działalności w 2014 roku zdały swoim właścicielom władze Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Radomsku. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych każda spółka musi to uczynić do końca I półrocza następnego roku. W przypadku TBS-u rok 2014 był kolejnym udanym rokiem, choć tradycyjnie pełnym wyzwań. Spółka, podobnie jak w poprzednich latach działała bardzo dynamicznie, co znów przełożyło się na dobre wyniki finansowe. Wypracowany zysk netto wyniósł za 2014 rok blisko 53 tys. zł (w 2013 roku była to kwota ok. 77 tys. zł). Spółka utrzymała bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne i zachowała płynność finansową, wchodząc w 2014 rok bez żadnych zobowiązań wymagalnych. Zadowolenia z wyniku spółki nie kryje prezes Arkadiusz Gaik. - Sama kwota nie jest najważniejsza, bo przecież jako spółka miejska nie działamy dla maksymalizacji zysku. Naszym głównym zadaniem jest świadczenie usług mieszkańcom na coraz lepszym poziomie i to się udaje, ponadto miniony rok był dla TBS-u kolejnym rokiem licznych inwestycji podkreśla prezes. W 2014 roku rozpoczął się kapitalny remont kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w Radomsku. Wykonany został także III etap utwardzania placu targowego. Za kwotę nieco ponad 233 tys. zł utwardzono dalsze 1750 metrów kwadratowych targowiska oraz dodatkowo 345 metrów kwadratowych placu po drugiej stronie ulicy Targowej, dzięki czemu powstało kilkanaście dodatkowych miejsc handlowych. Jako zarządca licznych wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta TBS wykonało w 2014 roku termomodernizację budynku W planach spółki jest budowa piątego bloku przy ul. Sadowej przy ul. Wyszyńskiego 27 i przygotowało projekty pod podobne inwestycje dla wspólnot: Plac 3 Maja 13, Plac 3 Maja 15 i Wyszyńskiego 3. Prace te już dobiegły końca. Korzystnie prezentują się także najbliższe perspektywy działalności TBS-u. Spółka zamierza jeszcze w tym roku złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o kredyt na budowę piątego bloku na osiedlu przy ul. Sadowej. Byłby to budynek taki sam, jak cztery już istniejące, z 32 mieszkaniami pod wynajem. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, w 2016 roku TBS mógłoby rozpocząć prace budowlane. Jest już projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Szacowany koszt tej inwestycji to około 5,4 mln zł, a finansowanie odbywałoby się z kredytu, partycypacji przyszłych lokatorów oraz środków własnych. TBS podjęło już także pierwsze działania zmierzające do remontu i przebudowy kolejnej miejskiej kamienicy, przy ul. Fabianiego 24. Szacowany łączny koszt może wynieść około 1,2 mln zł. Oczywiście spółka złoży także w tym przypadku wniosek o dofinansowanie z BGK. W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć remont mógłby rozpocząć się w 2016, a zakończyć w 2017 roku. Biorąc pod uwagę wyniki spółki Zgromadzenie Wspólników udzieliło władzom TBS-u, tj. zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za 2014 rok.

8 8 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r.

9 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 9

10 10 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r.

11 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 11 MotoPiknik po raz trzeci Już trzeci raz z kolei zorganizowano w Radomsku MotoPiknik. Motoryzacyjna impreza przyciągnęła w sobotę, 6 czerwca rzesze zainteresowanych mieszkańców miasta i nie tylko. Przed południem radomszczański plac targowy zapełnił się samochodami. Nie byle jakimi dodajmy. Pojawiły się auta sportowe, tuningowane, terenowe, a także zabytkowe, z których najstarszym był amerykański Hupmobile N z 1916 roku. Wehikuł należy do jednego z przedsiębiorców z okolic Radomska. Szczególną uwagę zwracały uwagę pojazdy polskie (m.in. duży fiat taksówka rodem z serialu Zmiennicy) czy z bloku wschodniego (biała Wołga Gaz-21 czy Ifa F9 jeden z pierwszych dostępnych w PRL samochodów na talony). Aby uatrakcyjnić zlot organizatorzy (grupa Zmotoryzowani Radomsko) przygotowali konkursy: na najgłośniejszy wydech, najładniejszą felgę, naoryginalniej zabudowany bagażnik, najwolniejszy przejazd motocyklem. Były też konkurencje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się symulator dachowania samochodu, który unaocznił widzom jak poważne mogą być konsekwencje wypadku. W trakcie imprezy prowadzona była zbiórka środków na rehabilitację Daniela Szulca, chłopaka będącego właśnie ofiarą wypadku komunikacyjnego. Udało się zebrać 5939 zł. Tomasz M. Kolmasiak Niemal stuletni Hupmobile był niemałą atrakcją zlotu Kilkadziesiąt lat temu nowa IFA F9 była dostępna na talony, które za zasługi otrzymywali dygnitarze partyjni niższego szczebla, przodownicy pracy Do Citroena 2CV zapraszała zakonnica żywcem przeniesiona z filmów z Louisem de Funesem. Nieczęsto w Radomsku można obejrzeć Ferrari... PP 9 najbardziej wysportowane przedszkole Przez cały rok szkolny instruktorzy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach programu Sprawny jak przedszkolak prowadzili zajęcia sportowo-rekreacyjne w radomszczańskich przedszkolach. Podsumowaniem projektu była II Spartakiada Przedszkolaka, która 1 czerwca odbyła się na boisku przy ul. Kościuszki. W Spartakiadzie wystąpiło osiem radomszczańskich przedszkoli. Rywalizowały one w siedmiu konkurencjach: wyścigu z woreczkiem na głowie, podawaniu piłki na głową, toczeniu piłki, tzw. tunelu, slalomie sprawnościowo-zręcznościowym, rzutach do celu oraz torze przeszkód. Za każdą konkurencję przedszkola gromadziły punkty, które decydowały o końcowych rozstrzygnięciach. Każdej konkurencji towarzyszyło mnóstwo emocji. Maluchy dawały z siebie wszystko. Nie ma się jednak czemu dziwić. Z trybun słychać było głośny doping. Wszystkie przedszkola stawiły się bowiem nie tylko z ekipami zawodników ale również barwną grupą kibiców. Spartakiadę zakończył wspólny bieg wszystkich uczestników. Po podsumowaniu punktów okazało się, że dwa przedszkola (PP 9 oraz Przedszkole Skrzat) mają taką samo liczbę punktów. O wygranej zadecydowała większa ilość wygranych poszczególnych konkurencji. Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik Spartakiady otrzymał pamiątkowy medal a zespoły dyplomy. Drużyny z miejsc 4-8 otrzymały statuetki a trzy najlepsze ekipy okazałe puchary. Klasyfikacja końcowa Spartakiady 1. PP 9 42 pkt. 2. P. Skrzat 42 pkt. 3. PP 6 39 pkt. 4. PP pkt. 5. PP 1 36 pkt. 6. PP 5 30 pkt. 7. PP 2 25 pkt. 8. PP 4 22 pkt.

12 12 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. ANDRZEJ RAK PO RAZ KOLEJNY MISTRZEM ŚWIATA! r., radomszczański kulturysta, Andrzej Rak, po raz czwarty zdobył tytuł mistrza świata startując w zawodach zorganizowanych przez międzynarodową federację kulturystyczną IBFF, w Słowenii. Po raz pierwszy nasz zawodnik został mistrzem świata w 2012 roku. Wówczas występował w federacji NAC. Kilka miesięcy później triumfował w kolejnych zawodach, zorganizowanych przez inne federacje - WBBF i WFF. W następnym wydaniu gazety wywiad z naszym mistrzem, Andrzejem Rakiem.

13 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 13 OGŁOSZENIA Sprzedam dom z ogrodem, dwa garaże plus budynek gospodarczy na ogrodzonej działce o pow m 2. Powierzchnia mieszkalna 165 m 2 Radomsko, ul Spacerowa 24 tel.: 44/ Sprzedam lokal biurowy o powierzchni 32m 2 we Wrocławiu, położony w dzielnicy Śródmieście. Lokal wynajęty, pracujący - dobra lokata kapitału, tel Sprzedam lokal biurowy o powierzchni 225m 2 w centrum Radomska z własnym parkingiem. Tel Sprzedam czarny basen-oczko wodne, muszlę WC, grzejnik łazienkowy - suszarka, zadaszenie naddrzwiowe, deski akacjowe telefon: Wynajmę pomieszczenia biurowe, wysoki standard, atrakcyjna lokalizacja, w nowym budynku naprzeciwko dworca PKP w Radomsku, tel Kobieta lat 50, z prawo jazdy kat. B poszukuje pracy tel

14 14 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. REKLAMA OC ubezpieczenia AC Ubezpiecz samochód Ubezpiecz życie i zdrowie Ubezpiecz mieszkanie -niska cena dla młodych kierowców -przeniesienie zniżek z OC na AC -zniżki za bezszkodową jazdę -możliwość zakupu polisy na raty -bogaty ASS w pakiecie -ubezpieczenie szyb, opon, samochód zastępczy Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych istnieje duża konkurencja, a Towarzystwa Ubezpieczeniowe prześcigają się w ofertach. Ta różnorodności pozwoli nam dostosować polisę do Państwa indywidualnych potrzeb i zastosować atrakcyjne zniżki. Małgosia tel leczenie poważnych chorób rehabilitacja po wypadku utrzymanie, gdy stan zdrowia nie pozwala pracować pobyt w szpitalu śmierć -narodziny dziecka Jeśli nie jesteś ubezpieczony, wykup polisę już od 22,71 zł miesięcznie i śpij spokojnie. Zapewnisz Sobie i Twoim bliskim bezpieczeństwo i ochronę. Przygotowujemy zakresy ochrony dla indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Ewelina tel gwarantujemy szeroki zakres ochrony od różnych zdarzeń losowych. - ubezpieczamy mieszkanie/dom w budowie - w pakiecie z Assistance oferujemy pomoc (hydraulika, elektryka, ślusarza i innych fachowców). Ubezpieczenie obejmuje: mienie ruchome oraz stałe elementy, czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować. Ubezpieczenie warto rozszerzyć o ochronę o OC, które zabezpieczy w sytuacji, gdy nieumyślnie wyrządzimy szkody innym. Karolina tel Radomsko, ul. Reymonta 64 - na przeciwko dworca PKP Pełną ofertę firmy znajdziesz na stronie INTERPOLISA.pl

15 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 15

16 16 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. REKLAMA Zadzwoń do nas, czekamy na Ciebie! Na pewno wybierzemy najlepszą ofertę kredytu na Twoje potrzeby! Ania tel Ewelina tel Monika tel lub przyjdź do biura Factor w Radomsku, ul. Reymonta 64 - na przeciwko dworca PKP Zapytanie o kredyt możesz również złożyć na stronie KREDYTY.pl