SKRA łowi młode talenty w Radomsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRA łowi młode talenty w Radomsku"

Transkrypt

1 BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA Czerwiec 2015 r. nr 6/2015(452) ISSN SKRA łowi młode talenty w Radomsku Rewitalizacji nie trzeba się bać, a warto ją polubić Rozmowa z Wojciechem Ślusarczykiem - zastępcą prezydenta Radomska czyt. dalej str.3 # JA DECYDUJĘ - ZMIENIAM RADOMSKO Widzisz potrzebę zmian? Masz pomysł? Skonsultuj go z przyjaciółmi z dzielnicy. Działaj! Masz prawdopodobnie jedyną okazję w życiu wydać 1 milion złotych! czyt. dalej str. 4 Wydatki 2014 Miasto Radomsko wydało w 2014 roku blisko 150 mln zł, z tego ponad 28 mln zł na inwestycje. Zobacz co udało się zrobić w mieście czyt. dalej str. 8-9 Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów będzie współpracować z uczniami Publicznego Gimnazjum nr czerwca prezydent Anna Milczanowska podpisała porozumienie w zakresie organizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów. Klub reprezentowany był przez wiceprezesa Grzegorza Stawinogę. czyt. dalej str. 2

2 2 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. SKRA ŁOWI MŁODE TALENTY W RADOMSKU Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów będzie współpracować z uczniami Publicznego Gimnazjum nr czerwca prezydent Anna Milczanowska podpisała porozumienie w zakresie organizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów. Klub reprezentowany był przez wiceprezesa Grzegorza Stawinogę. W ramach współpracy, która rozpocznie się w nowym roku szkolnym, m. in. zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia oraz profesjonalne treningi dla uczniów. Udział w Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów daje ponadto możliwość uczestnictwa w życiu klubu, regularnego spotykania się z siatkarzami, towarzyszenia sportowcom podczas meczów oraz poznawania świata siatkówki od kuchni. Z korzyścią dla pasażerów MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wprowadza prosty i czytelny system biletowy, który umożliwia korzystanie z biletu okresowego i jest przyjazny dla pasażerów korzystających z komunikacji codziennie. Jednocześnie zwiększona została do 50% ulga za przejazdy komunikacją miejską przysługująca uczniom, rencistom i emerytom. Zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały, który trafi do miejskich radnych. Taka uchwała zmierza w stronę właściwej polityki komunikacyjnej Miasta Radomska. Na tle innych miast w kraju, Radomsko wyróżniało się do tej pory brakiem biletu okresowego (miesięcznego). Brak możliwości jego wprowadzenia wynikał z funkcjonowania przestarzałego elektronicznego systemu biletowego. Warto podkreślić, że nowy cennik usług przewozowych nie wprowadza zmian w obecnych cenach biletów jednorazowych, które obowiązują od grudnia 2011 roku. W cenniku wprowadzony został bilet okresowy 30-to dniowy, o korzystnej dla pasażerów cenie równej wartości 30 biletów jednorazowych. Obecnie uczniowie lub osoby pracujące, jeśli dojeżdżają choćby jednym autobusem w dwie strony, w ciągu miesiąca muszą skasować 42 jednorazowe bilety. Dodatkową korzyścią dla posiadacza biletu okresowego jest możliwość odbycia, w ciągu jego okresu ważności, nieograniczonej ilości przejazdów. Proponowany cennik daje szczególne przywileje uczniom, rencistom i emerytom, zwiększając ulgę opłat za przejazd do 50%. Nowy system rozszerza także katalog wyboru ulg dla gmin, z którymi zostały podpisane porozumienia międzygminne. Przewiduje m.in. wprowadzenie przez gminy biletu okresowego, pozwalającego korzystać bez ograniczenia, ze wszystkich linii obsługiwanych przez MPK Radomsko. Bilet 30-to dniowy ma cenę równą cenie 30 biletów jednorazowych. Nowy cennik biletów MPK, po akceptacji miejskich radnych, będzie obowiązywał od 1 września br.

3 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 3 Rewitalizacji nie trzeba się bać, a warto ją polubić ROZMOWA Z WOJCIECHEM ŚLUSARCZYKIEM - ZASTĘPCĄ PREZYDENTA RADOMSKA - Panie prezydencie, słowo rewitalizacja Wojciech Ślusarczyk: Samo słowo oznaczające ożywienie jest jakby kluczem do przyszłości. Musimy pamiętać, że rewitalizacja to nie tylko remonty, zmiany komunikacyjne czy cała infrastruktura techniczna. Celem jest poprawa atrakcyjności i funkcjonalności centrum. Tak, by przyciągało mieszkańców, zachęcało firmy do prowadzenia działalności gospodarczej, było ładne, nowoczesne, bezpieczne i zaczęło naprawdę żyć. Nie wystarczy sam remont fasady czy chodnika. Konieczne są działania społeczne. Wszystko musi być robione z głową. Nie wyobrażam sobie, ż e o d n aw i a my d r og i c z y c h o d n i k i, a po jakiejś awarii podziemnych sieci będziemy to rozkopywać. Nowoczesna sieć ciepłociągów i kanalizacji to wymóg i standard życia oraz ochrona środowiska - Przypomnijmy radomszczanom jaki teren obejmuje program? W.Ś.: To szeroko rozumiane serce miasta, które rozciąga się na obszarze ok. 45 ha. Jego granice tworzą: skrzyżowanie ulic Reymonta i Kościuszki, tory kolejowe do ul. Brzeźnickiej i dalej do ul. Krakowskiej, Park Świętojański, Plac 3-go Maja, dalej ulicami Przedborską, Joselewicza, Narutowicza do Kościuszki. Po zgłaszanych wnioskach dołączyliśmy kwartał między ulicami Wyszyńskiego, Fabianiego i Przedborską oraz odcinek Przedborskiej do ronda. - Wspomniał Pan o zgłaszanych wnioskach. Czy radomszczanie chcą zmian i czy mogą jeszcze zgłaszać propozycje? W.Ś.: Wszystkie spotkania z ludźmi, rozmowy, propozycje, są siłą napędową całego projektu. Chcemy razem z radomszczanami wypracować ostateczny kształt rewitalizacji. To będą nasze wspólne decyzje. Mogę powiedzieć śmiało, że już dzisiaj jest nas wielu, ale mamy miejsce i czas dla wszystkich, którzy zechcą do nas dołączyć. Zapraszam serdecznie. Warto przyjść już podczas Święta Miasta. 27 i 28 czerwca na stoisku w Parku Solidarności uruchamiamy punkt informacyjny, w którym będzie można dowiedzieć się więcej o rewitalizacji i podzielić się swoją opinią, pomysłami. Proponujemy wszystkim mieszkańcom dyskusję o przyszłości Radomska. - Dziękuję za rozmowę. ANNA MILCZANOWSKA - PREZYDENT MIASTA RADOMSKA S p r a - wowanie funkcji prezydenta to przede wszystkim ogromny zaszczyt, ale i wyzwanie - aby reprezentowanych mieszkańców po prostu nie zawieść. Swoją pracę od samego początku opieram na słuchaniu ludzi. Dlatego bardzo ważne są dla mnie wtorkowe spotkania w urzędzie, które wprowadziłam w pierwszej kadencji, wizyty w dzielnicach czy po prostu bezpośrednie rozmowy. Budżet obywatelski jest dla mnie wyjątkowym wyzwaniem, ale także naturalnym uzupełnieniem mojej wizji kreowania miasta w oparciu o współpracę i dialog z mieszkańcami. I wbrew rozpowszechnianym opiniom, nigdy nie byłam przeciw jego wprowadzeniu. Co więcej - nie chciałam, go także utożsamiać z politycznymi czy wyborczymi działaniami. Dlatego zdecydowałam się na jego wdrożenie właśnie teraz, na początku nowej kadencji. Bez wątpienia jesteśmy już zmęczeni wyborczymi obietnicami i potrzebujemy autentyczności, co potwierdzają Warto rozmawiać budżetowe działania sąsiednich miast. Toteż już na etapie budowania regulaminu zaprosiłam do współpracy mieszkańców, reprezentujących różne stowarzyszenia, partie czy dzielnice miasta. Dziś patrząc na efekty pracy zespołu jestem przekonana, że była to dobra decyzja. Obserwując ich pasję oraz wolę współpracy ponad podziałami, jestem pewna, że to zaangażowanie przełoży się na zachowanie radomszczan. Naszym wspólnym celem jest bowiem sprawienie, aby mieszkańcy czuli się gospodarzami Radomska, współtwórcami tego, co dzieje się w mieście, a nie jedynie konsumentami, ponad głowami których podejmowane są decyzje. Warto dodać, że budżetowe doświadczenia zainspirowały nas do większego otwarcia procesu projektowania rewitalizacji. Już nad tym pracujemy. Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, mieszkańcami centrum i mediami. Zapraszam do rozmów podczas Święta Miasta. #RadomskoRozmawia. Anna Milczanowska JANUSZ WOJCIECHOWSKI - POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO N a p r a w a sprawiedliwości 10 kroków bez zmiany konstytucji i trzy kroki ze zmianą. Co zrobić, żeby nie było takich krzywd, jak te, z którymi ludzie przychodzą do Duda-pomocy? Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem na krzywdą jego wybuchając pisał Miłosz. Ten śmiech nad ludzka krzywdą zbyt często rozlegający się w polskich sądach, należy uciszyć. Sady powinny być w szczególności tą częścią władzy państwowej, która jak to niegdyś pięknie powiedział prezydent Lech Kaczyński chroni najsłabszych, równo traktuje wszystkich obywateli i która jest zawsze po stronie uczciwości, a nie cynizmu i draństwa. Co można i co trzeba zrobić, żeby ten stan zmienić? Bez zmiany konstytucji możliwe i konieczne jest: Po pierwsze połączenie Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, odpowiedzialność rządu za prokuraturę, hierarchiczna struktura prokuratury; Po drugie zmiana sposobu Naprawa sprawiedliwości 10 kroków bez zmiany konstytucji powoływania sędziów sędzią może być osoba mająca co najmniej 35 lat i 5 lat doświadczenia w innym zawodzie prawniczym; Po trzecie pełna jawność oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów; Po czwarte wprowadzenie apelacji nadzwyczajnej, dającej szersze i głębsze możliwość naprawiania prawomocnych błędów sądowych; Po piąte wprowadzenie ławników do orzekania w II instancji, większe uspołecznienie wymiaru sprawiedliwości; Po szóste urealnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów, wydłużenie przedawnienia przewinień; Po siódme przywrócenie awansu poziomego sędziów, czyli awansu na wyższe stanowisko bez zmiany sądu; Po ósme większe uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w zakresie wizytacji i badania skarg na sady, włącznie z możliwością badania orzecznictwa; Po dziewiąte obowiązkowe nagrywanie wszystkich rozpraw sądowych w celach dowodowych. Po dziesiąte poprawa statusu zawodowego i materialnego pracowników administracyjnych wymiaru sprawiedliwości. Janusz Wojciechowski

4 4 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. # JA DECYDUJĘ - ZMIENIAM RADOMSKO Widzisz potrzebę zmian? Masz pomysł? Skonsultuj go z przyjaciółmi z dzielnicy. Działaj! Masz prawdopodobnie jedyną okazję w życiu wydać 1 milion złotych! W Radomsku ruszyła pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Aby efekty wprowadzenia budżetu obywatelskiego były widoczne w całym mieście, Radomsko podzielono na cztery obszary (dawne okręgi wyborcze), które pod względem gęstości zaludnienia są porównywalne. Analogicznie 1 milion złotych uległ podziałowi na cztery równe kwoty po 250 tysięcy złotych, do rozdysponowania w każdym ze wskazanych miejsc. Projekt dotyczący dowolnego miejsca w Radomsku będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec miasta. Jednak, aby pomysł był ważny będzie musiał uzyskać poparcie trzydziestu osób. Uwaga - głosować będziemy mogli - jedynie na zadania z obszaru, w którym mieszkamy. Ostatecznie zwycięży projekt, który uzyska najwięcej głosów. Już dziś - pobierz ze strony wniosek i go wypełnij. Pamiętaj, wcześniej zapytaj urzędników o kosztorys zadania. Jeżeli planujesz inwestycje powinieneś sprawdzić także właściciela terenu. Musi być nim miasto, TBS, OSP lub spółdzielnia. Koszt zadania nie może przekraczać 250 tysięcy złotych i musi być w całości zrealizowane w 2016 roku. Nabór wniosków będziemy prowadzić w dniach 1-15 września. Jednak nie czekaj do ostatniej chwili, już dziś sprawdź harmonogram promocyjnych spotkań lub zaplanuj wizytę na stoisku poświęconym budżetowi obywatelskiemu podczas Święta Miasta. Głosowanie rozpocznie się 7 grudnia i potrwa przez tydzień (do 13 grudnia). Uwaga głosować będzie mógł każdy, kto ukończył 16 lat! W skrócie: Każdy wtorek godz dyżury urzędników 1-15 września nabór projektów, 7-13 grudnia głosowanie Do 31 grudnia poznamy zwycięskie projekty, które zrealizujemy w 2016 roku. Skontaktuj się z nami: facebook.com/budzetradomsko Radomsko zostało podzielone na cztery obszary (dawne okręgi wyborcze) - w każdym będzie do rozdysponowania 250 tysięcy złotych Rewitalizacja ma nowych przyjaciół Rewitalizacja centrum miasta jest konieczna i oczekiwana przez mieszkańców to wspólna opinia przedstawicieli radomszczańskich mediów i dziennikarzy. Podczas spotkania z Wojciechem Ślusarczykiem, wiceprezydentem Radomska, stojącym na czele komitetu sterującego ds. rewitalizacji było miejsce na rzeczową dyskusję, przytaczanie przykładów innych miast, które procesy rewitalizacji mają już za sobą oraz szukanie odpowiedzi na pytanie jak i czym przyciagnąć mieszkańców do pustego dzisiaj centrum. - Media są dla nas bardzo ważnym partnerem w tym procesie. To dzięki przekazom gazet, radia i telewizji możemy do mieszkańców docierać z informacją o tym, nad czym aktualnie pracujemy w związku z planowaną rewitalizacją. To właśnie media mogą nam pomóc zachęcić mieszkańców do większego zaangażowania w to działanie, bo przecież rewitalizacja nie powstanie na urzędniczym biurku, musi być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Chcielibyśmy, by radomszczanie przejęli rolę współautorów wizji centrum miasta podsumował spotkanie W. Ślusarczyk. Dziennikarze lokalnych mediów są zgodni co do tego, że centrum trzeba ożywić, że musi stać się ono miejscem spotkań dla rodzin, seniorów, młodzieży, ale także wygodnym miejscem do życia dla mieszkańców. Są również przekonani, podobnie jak urzędnicy, że trudność procesu rewitalizacji polega m.in. na tym, że nie ma sprawdzonych, gotowych rozwiązań, które zagwarantują sukces tego procesu. Dla Radomska trzeba wspólnie z mieszkańcami, uwzględniając ich potrzeby, przygotować unikalny projekt. Taki projekt, który będzie spełniał marzenia większości mieszkańców i sprawi, że serce miasta stanie się prawdziwą wizytówką miasta. Podczas spotkania dziennikarze chętnie dopisali się do listy przyjaciół rewitalizacji. PO PROSTU INFORMACJE WYDAWCA: Kredyty.pl sp. z o.o Radomsko, ul. Reymonta 64 REDAKTOR NACZELNY: Monika Łącka REDAKCJA: Anna Górecka, Ewelina Krzyszkowska, Aneta Niedźwiecka REKLAMA: tel SKŁAD: Piotr Margas DRUK: Polskapresse SP. z o.o. w Łodzi Redakcja nie odpowiada za treść reklam i innych materiałów zleconych. Materiałów niezamówionych nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania

5 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 5 Woda najtańsza w regionie Pomimo planowanych podwyżek w Radomsku nadal będą najniższe ceny za wodę i ścieki w regionie. Są trzy powody, dla których odbiorcy zapłacą więcej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku od sierpnia wprowadza nową taryfę opłat za wodę i ścieki. Ceny wzrosną, ale nadal Radomsko będzie miało najtaniej spośród miast o porównywalnej wielkości. PGK podaje co najmniej trzy powody podwyżki. Pierwszy to fakt, iż wzrosły koszty usuwania awarii i utrzymania zakładu wodociągów i kanalizacji (związane m.in. z podwyżką cen energii elektrycznej). Druga przyczyna wynika z tego, że PGK chce zapewnić taką jak do tej pory ciągłość i niezawodność dostaw. Trzeci powód to realizowany konsekwentnie rozwój zakładu. Ceny za dostawę wody i odprowadzanie scieków są co roku kalkulowane w oparciu o ściśle określone przepisy prawa. Spółka ma obowiązek naliczania amortyzacji od zużywanego majątku. Musi też pokrywać opłaty za korzystanie ze środowiska, prowadzić badania wody, ścieków i gleby. - Prezydent Radomska Anna Milczanowska, reprezentująca właściciela spółki, wraz z zarządem PGK, dba o to, aby ceny dla mieszkańców były jak najniższe, a jakość usług wysoka mówi Wiesław Kamiński, prezes spółki. - Zapłacimy nieco więcej za wodę i ścieki, za to cena ciepła w tym sezonie nie wzrosła, a nawet w niektórych przypadkach spadła - dodaje. Planowana cena dla gospodarstw domowych za metr sześcienny wody wyniesie 2,85 zł (o 9 gr. więcej niż obecnie). Natomiast za metr sześcienny ścieków radomszczanie zapłacą - 4,46 zł (aktualnie 4,18). Rachunek od rodziny zużywającej ok. 10 m sześciennych wody miesięcznie wzrośnie więc za wodę i ścieki o 3,70 zł. Pozostałe grupy odbiorców (gł. przemysł, handel i usługi) zapłacą 3,79zł za m sześć. wody, a za ścieki - 6,86 zł. Dla porównania sprawdziliśmy ceny w sąsiednich miastach. W Piotrkowie Trybunalskim stawka za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych wynosi 12,67 zł za metr sześcienny, w Bełchatowie 13,45 zł, w Końskich 14,15 zł, w Częstochowie - 10,54 zł. W Radomsku zapłacimy od sierpnia 7,31 zł. Tańszą wodę mają mieszkańcy mniejszych miast - w Przedborzu płacą 6,61, a w Pajęcznie 6,32 zł. Nawałnica w schronisku dla zwierząt Podczas czerwcowej burzy wiatr zerwał dach z boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radomsku. Psy na szczęście nie ucierpiały i szybko zostały przeniesione do innych kojców. W późnych godzinach wieczornych, w sobotę 13 czerwca przez schronisko dla zwierząt, położone na peryferiach miasta, przeszła trąba powietrzna. Na szczęście widzieli to pracownicy nocnej zmiany w oczyszczalni ścieków. Ściągnęli pracowników schroniska, którzy natychmiast zaopiekowali się będącymi w szoku zwierzętami. Nawałnica zerwała dach z 5 boksów, a na kolejnych 10 mocno uszkodziła. Upadająca blacha zniszczyła też ogrodzenie. Straty rzeczowe wstępnie oszacowano na ponad 50 tys. zł. Jak nas poinformowali w PGK-u kojce dla psów zostaną naprawione w możliwie najkrótszym terminie. Warto dodać, że PGK rocznie dokłada do funkcjonowanie schroniska około 100 tys. zł, a po sobotniej nawałnicy potrzeby jeszcze wzrosły. Osoby lub firmy chcące przekazać darowiznę na utrzymanie bezpańskich czworonogów mogą dokonywać wpłat na konto PGK Sp. z o.o. w Radomsku PEKAO I/o Radomsko z dopiskiem Schronisko.

6 6 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. Radny pracuje dla miasta i ludzi Katarzyna Wośko, reprezentuje w Radzie Miejskiej w Radomsku okręg nr 17. To ulice: Bratkowa, Broniewskiego, Brzeźnicka od nr 28 do nr 122 (parzyste) i od nr 51 do nr 67 (nieparzyste), Czerwone Maki, Fudali, Generała Grota Roweckiego, Heweliusza, Kochanowskiego, Kopernika, Kotarbińskiego, Krokusowa, Księdza Karola Kościowa od nr 1 do nr 43 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 (parzyste), Malutka, Matejki, Niezapominajki, Osiedlowa, Orkana, Pajdaka, Prusa, Skłodowskiej, Słowackiego, Stokrotki, Śniadeckiego, Świętego Rocha od nr 1 do nr 25 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 68 (parzyste), Tuwima, Wierzyńskiego, Wrotki. Kontakt z radną: tel , facebook.com/katarzyna.wosko.3 Radna Katarzyna Wośko pracuje także w komitecie sterującym ds. rewitalizacji Katarzyna Wośko zasiada w radzie po raz pierwszy. Po kilku miesiącach pracy zapytaliśmy radną o to na czym ta praca polega, jak wygląda samorząd z bliska oraz co ją w tej pracy zaskoczyło. Katarzyna Wośko: - Tak naprawdę od momentu podjęcia decyzji o tym, by starać się o zaufanie mieszkańców i kandydować na miejskiego radnego mija właśnie rok. Podjęłam tę bardzo trudną i odpowiedzialną decyzję w pełni świadomie i z przekonaniem. Zdawałam sobie oczywiście sprawę z tego jak praca radnego wygląda i czego mogłabym się spodziewać i tak naprawdę nie jestem rozczarowana. - Czego w takim razie oczekują mieszkańcy Kowalowca, których Pani reprezentuje w radzie? K.W. : - Obok bieżących spraw, takich jak naprawa nawierzchni dróg czy budowa oświetlenia dla mieszkańców mojego osiedla najważniejsza jest poprawa jego wizerunku i funkcjonalności. To dzielnica głównie mieszkaniowa, z ogromnym potencjałem w postaci terenu tzw. glinianek. To miejsce może i powinno stać się zagospodarowaną okolicą zieleni, wypoczynku i rekreacji. Dołożę wszelkich starań, aby powstało tu miejsce odpoczynku dla wszystkich, którzy chcieliby miło spędzać wolny czas. - Czy to nie jest obietnica na wyrost? To ogromny i bardzo zaniedbany teren? K.W.: - Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jest to ogromna inwestycja i chcąc spojrzeć na zagospodarowanie glinianek realnie, musimy mieć świadomość, że takie przedsięwzięcie trzeba podzielić na kilka etapów. Jestem realistką, dlatego nie zakładam, że zagospodarowanie całości tego terenu dokona się w jednej kadencji samorządu. - Może dobrym pomysłem jest zrealizowanie tu jakiegoś pomysłu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego? Jest Pani mocno zaangażowana w tę ideę? K.W.: - Tak, budżet obywatelski ma moje poparcie, interesowałam się tą inicjatywą jeszcze zanim zostałam radną, a tuż po wyborze wzięłam udział w szkoleniu tematycznym, gdzie dowiedziałam się na ten temat jeszcze więcej, co dodatkowo wzmocniło mój entuzjazm. Promuję wśród mieszkańców to działanie, zachęcam do przemyślenia i przygotowania projektów, jakie można zrealizować w naszej dzielnicy. Rozmawiam z ludźmi i zachęcam ich do tego, by włączyli się w decydowanie o przeznaczeniu tej części budżetu na taki cel, jaki jest potrzebny i oczekiwany w naszym najbliższym otoczeniu. Nie jest wykluczone, że wspólnie przygotujemy jakiś projekt związany z zagospodarowaniem fragmentu glinianek. - Dziękuję za rozmowę.

7 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 7 Perełka w centrum miasta Remont kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w Radomsku dobiega końca. Wrażenie robi nowa elewacja i odnowione detale architektoniczne. Projekt modernizacji był zatwierdzany przez konserwatora zabytków, dlatego przywracanie dawnej świetności budynkowi odbywało się z dbałością o szczegóły. Prace budowlane rozpoczęły się w II kwartale 2014 roku, wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma z Częstochowy. Zakończenie prac budowlanych przewidywane było na czerwiec tego roku. I faktycznie na placu budowy widać ostatnie prace prace wykończeniowe. Uporządkowane zostanie również otoczenie kamienicy. W ramach remontu wymienione zostały stropy, dach, budynek zyskał nowe okna i drzwi. Przebudowano ściany wewnętrzne, odnowiono instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną i telekomunikacyjną. Tak jak przed remontem, kamienica przeznaczona będzie na mieszkania dla radomszczan. Będzie tu 10 lokali o średniej powierzchni ok. 40 metrów kwadratowych, w pełni wyposażonych w media, m.in. z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą z sieci. Mieszkania zostały całkowicie odnowione. Łączny koszt tych inwestycji szacowany jest wstępnie na blisko 1,4 mln zł. Spółka zamierza uzyskać dofinansowanie na realizację tych zadań z programu wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fundusz dopłaca do kredytu, jeśli realizowane przedsięwzięcie przyczynia Inwestycję przeprowadziła miejska spółka Towarzystwo Budownictwo Społecznego. Ostateczny koszt to około półtora miliona złotych, z czego 600 tys. zł pochodzić będzie z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. - To kolejny budynek mieszkalny na terenie miasta, który udało nam się kompleksowo wyremontować dzięki dobrej wieloletniej współpracy z bankiem. Dotacja na poziomie 40 procent kosztów to znacząca pomoc przy realizacji tego typu inwestycji przypomina Arkadiusz Gaik, prezes TBS sp. z o.o. Po dokonaniu niezbędnych formalności koniecznych odbiorów oraz rozliczeń z bankiem lokatorzy będą mogli wejść do mieszkań na przełomie sierpnia i września. Będzie cieplej i ładniej Kolejne budynki mieszkalne w Radomsku mają szansę na termomodernizację. Zarządzająca kamienicami spółka TBS planuje wyremontować m.in. budynki wspólnot mieszkaniowych przy ul. Wyszyńskiego 2/6 i 9/13, a także przy ul. Narutowicza 22, 31, 42 i 72. Przygotowywane są już audyty i dokumentacja projektowa. Członkowie wspólnot mieszkaniowych chętnie decydują się na takie remonty, zwłaszcza że nie są obciążani całym wydatkiem. się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Celem modernizacji jest poprawa estetyki budynków i likwidacja lokalnych instalacji centralnego ogrzewania, a co za tym idzie dymiących kominów. Mieszkańcy odczują także wygodę, bo nie będą już musieli palić w piecach. TBS na plusie 8 czerwca raport ze swojej działalności w 2014 roku zdały swoim właścicielom władze Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Radomsku. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych każda spółka musi to uczynić do końca I półrocza następnego roku. W przypadku TBS-u rok 2014 był kolejnym udanym rokiem, choć tradycyjnie pełnym wyzwań. Spółka, podobnie jak w poprzednich latach działała bardzo dynamicznie, co znów przełożyło się na dobre wyniki finansowe. Wypracowany zysk netto wyniósł za 2014 rok blisko 53 tys. zł (w 2013 roku była to kwota ok. 77 tys. zł). Spółka utrzymała bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne i zachowała płynność finansową, wchodząc w 2014 rok bez żadnych zobowiązań wymagalnych. Zadowolenia z wyniku spółki nie kryje prezes Arkadiusz Gaik. - Sama kwota nie jest najważniejsza, bo przecież jako spółka miejska nie działamy dla maksymalizacji zysku. Naszym głównym zadaniem jest świadczenie usług mieszkańcom na coraz lepszym poziomie i to się udaje, ponadto miniony rok był dla TBS-u kolejnym rokiem licznych inwestycji podkreśla prezes. W 2014 roku rozpoczął się kapitalny remont kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w Radomsku. Wykonany został także III etap utwardzania placu targowego. Za kwotę nieco ponad 233 tys. zł utwardzono dalsze 1750 metrów kwadratowych targowiska oraz dodatkowo 345 metrów kwadratowych placu po drugiej stronie ulicy Targowej, dzięki czemu powstało kilkanaście dodatkowych miejsc handlowych. Jako zarządca licznych wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta TBS wykonało w 2014 roku termomodernizację budynku W planach spółki jest budowa piątego bloku przy ul. Sadowej przy ul. Wyszyńskiego 27 i przygotowało projekty pod podobne inwestycje dla wspólnot: Plac 3 Maja 13, Plac 3 Maja 15 i Wyszyńskiego 3. Prace te już dobiegły końca. Korzystnie prezentują się także najbliższe perspektywy działalności TBS-u. Spółka zamierza jeszcze w tym roku złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o kredyt na budowę piątego bloku na osiedlu przy ul. Sadowej. Byłby to budynek taki sam, jak cztery już istniejące, z 32 mieszkaniami pod wynajem. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, w 2016 roku TBS mógłoby rozpocząć prace budowlane. Jest już projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Szacowany koszt tej inwestycji to około 5,4 mln zł, a finansowanie odbywałoby się z kredytu, partycypacji przyszłych lokatorów oraz środków własnych. TBS podjęło już także pierwsze działania zmierzające do remontu i przebudowy kolejnej miejskiej kamienicy, przy ul. Fabianiego 24. Szacowany łączny koszt może wynieść około 1,2 mln zł. Oczywiście spółka złoży także w tym przypadku wniosek o dofinansowanie z BGK. W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć remont mógłby rozpocząć się w 2016, a zakończyć w 2017 roku. Biorąc pod uwagę wyniki spółki Zgromadzenie Wspólników udzieliło władzom TBS-u, tj. zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za 2014 rok.

8 8 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r.

9 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 9

10 10 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r.

11 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 11 MotoPiknik po raz trzeci Już trzeci raz z kolei zorganizowano w Radomsku MotoPiknik. Motoryzacyjna impreza przyciągnęła w sobotę, 6 czerwca rzesze zainteresowanych mieszkańców miasta i nie tylko. Przed południem radomszczański plac targowy zapełnił się samochodami. Nie byle jakimi dodajmy. Pojawiły się auta sportowe, tuningowane, terenowe, a także zabytkowe, z których najstarszym był amerykański Hupmobile N z 1916 roku. Wehikuł należy do jednego z przedsiębiorców z okolic Radomska. Szczególną uwagę zwracały uwagę pojazdy polskie (m.in. duży fiat taksówka rodem z serialu Zmiennicy) czy z bloku wschodniego (biała Wołga Gaz-21 czy Ifa F9 jeden z pierwszych dostępnych w PRL samochodów na talony). Aby uatrakcyjnić zlot organizatorzy (grupa Zmotoryzowani Radomsko) przygotowali konkursy: na najgłośniejszy wydech, najładniejszą felgę, naoryginalniej zabudowany bagażnik, najwolniejszy przejazd motocyklem. Były też konkurencje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się symulator dachowania samochodu, który unaocznił widzom jak poważne mogą być konsekwencje wypadku. W trakcie imprezy prowadzona była zbiórka środków na rehabilitację Daniela Szulca, chłopaka będącego właśnie ofiarą wypadku komunikacyjnego. Udało się zebrać 5939 zł. Tomasz M. Kolmasiak Niemal stuletni Hupmobile był niemałą atrakcją zlotu Kilkadziesiąt lat temu nowa IFA F9 była dostępna na talony, które za zasługi otrzymywali dygnitarze partyjni niższego szczebla, przodownicy pracy Do Citroena 2CV zapraszała zakonnica żywcem przeniesiona z filmów z Louisem de Funesem. Nieczęsto w Radomsku można obejrzeć Ferrari... PP 9 najbardziej wysportowane przedszkole Przez cały rok szkolny instruktorzy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach programu Sprawny jak przedszkolak prowadzili zajęcia sportowo-rekreacyjne w radomszczańskich przedszkolach. Podsumowaniem projektu była II Spartakiada Przedszkolaka, która 1 czerwca odbyła się na boisku przy ul. Kościuszki. W Spartakiadzie wystąpiło osiem radomszczańskich przedszkoli. Rywalizowały one w siedmiu konkurencjach: wyścigu z woreczkiem na głowie, podawaniu piłki na głową, toczeniu piłki, tzw. tunelu, slalomie sprawnościowo-zręcznościowym, rzutach do celu oraz torze przeszkód. Za każdą konkurencję przedszkola gromadziły punkty, które decydowały o końcowych rozstrzygnięciach. Każdej konkurencji towarzyszyło mnóstwo emocji. Maluchy dawały z siebie wszystko. Nie ma się jednak czemu dziwić. Z trybun słychać było głośny doping. Wszystkie przedszkola stawiły się bowiem nie tylko z ekipami zawodników ale również barwną grupą kibiców. Spartakiadę zakończył wspólny bieg wszystkich uczestników. Po podsumowaniu punktów okazało się, że dwa przedszkola (PP 9 oraz Przedszkole Skrzat) mają taką samo liczbę punktów. O wygranej zadecydowała większa ilość wygranych poszczególnych konkurencji. Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik Spartakiady otrzymał pamiątkowy medal a zespoły dyplomy. Drużyny z miejsc 4-8 otrzymały statuetki a trzy najlepsze ekipy okazałe puchary. Klasyfikacja końcowa Spartakiady 1. PP 9 42 pkt. 2. P. Skrzat 42 pkt. 3. PP 6 39 pkt. 4. PP pkt. 5. PP 1 36 pkt. 6. PP 5 30 pkt. 7. PP 2 25 pkt. 8. PP 4 22 pkt.

12 12 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. ANDRZEJ RAK PO RAZ KOLEJNY MISTRZEM ŚWIATA! r., radomszczański kulturysta, Andrzej Rak, po raz czwarty zdobył tytuł mistrza świata startując w zawodach zorganizowanych przez międzynarodową federację kulturystyczną IBFF, w Słowenii. Po raz pierwszy nasz zawodnik został mistrzem świata w 2012 roku. Wówczas występował w federacji NAC. Kilka miesięcy później triumfował w kolejnych zawodach, zorganizowanych przez inne federacje - WBBF i WFF. W następnym wydaniu gazety wywiad z naszym mistrzem, Andrzejem Rakiem.

13 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 13 OGŁOSZENIA Sprzedam dom z ogrodem, dwa garaże plus budynek gospodarczy na ogrodzonej działce o pow m 2. Powierzchnia mieszkalna 165 m 2 Radomsko, ul Spacerowa 24 tel.: 44/ Sprzedam lokal biurowy o powierzchni 32m 2 we Wrocławiu, położony w dzielnicy Śródmieście. Lokal wynajęty, pracujący - dobra lokata kapitału, tel Sprzedam lokal biurowy o powierzchni 225m 2 w centrum Radomska z własnym parkingiem. Tel Sprzedam czarny basen-oczko wodne, muszlę WC, grzejnik łazienkowy - suszarka, zadaszenie naddrzwiowe, deski akacjowe telefon: Wynajmę pomieszczenia biurowe, wysoki standard, atrakcyjna lokalizacja, w nowym budynku naprzeciwko dworca PKP w Radomsku, tel Kobieta lat 50, z prawo jazdy kat. B poszukuje pracy tel

14 14 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. REKLAMA OC ubezpieczenia AC Ubezpiecz samochód Ubezpiecz życie i zdrowie Ubezpiecz mieszkanie -niska cena dla młodych kierowców -przeniesienie zniżek z OC na AC -zniżki za bezszkodową jazdę -możliwość zakupu polisy na raty -bogaty ASS w pakiecie -ubezpieczenie szyb, opon, samochód zastępczy Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych istnieje duża konkurencja, a Towarzystwa Ubezpieczeniowe prześcigają się w ofertach. Ta różnorodności pozwoli nam dostosować polisę do Państwa indywidualnych potrzeb i zastosować atrakcyjne zniżki. Małgosia tel leczenie poważnych chorób rehabilitacja po wypadku utrzymanie, gdy stan zdrowia nie pozwala pracować pobyt w szpitalu śmierć -narodziny dziecka Jeśli nie jesteś ubezpieczony, wykup polisę już od 22,71 zł miesięcznie i śpij spokojnie. Zapewnisz Sobie i Twoim bliskim bezpieczeństwo i ochronę. Przygotowujemy zakresy ochrony dla indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Ewelina tel gwarantujemy szeroki zakres ochrony od różnych zdarzeń losowych. - ubezpieczamy mieszkanie/dom w budowie - w pakiecie z Assistance oferujemy pomoc (hydraulika, elektryka, ślusarza i innych fachowców). Ubezpieczenie obejmuje: mienie ruchome oraz stałe elementy, czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować. Ubezpieczenie warto rozszerzyć o ochronę o OC, które zabezpieczy w sytuacji, gdy nieumyślnie wyrządzimy szkody innym. Karolina tel Radomsko, ul. Reymonta 64 - na przeciwko dworca PKP Pełną ofertę firmy znajdziesz na stronie INTERPOLISA.pl

15 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 15

16 16 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. REKLAMA Zadzwoń do nas, czekamy na Ciebie! Na pewno wybierzemy najlepszą ofertę kredytu na Twoje potrzeby! Ania tel Ewelina tel Monika tel lub przyjdź do biura Factor w Radomsku, ul. Reymonta 64 - na przeciwko dworca PKP Zapytanie o kredyt możesz również złożyć na stronie KREDYTY.pl

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r.

Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r. Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

A o. Metody przekazywania wiedzy. Odbiorcy. Plany badawcze. Metody przekazywania wiedzy. Metody przekazywania wiedzy. Marzec.

A o. Metody przekazywania wiedzy. Odbiorcy. Plany badawcze. Metody przekazywania wiedzy. Metody przekazywania wiedzy. Marzec. A o Opis: PUP poszukuje inspiracji na nowe, bardziej skuteczne podejście do rozwiązania problemu trwałego bezrobocia wśród samotnych matek. Pytanie: Jakie są alternatywne metody aktywizacji zawodowej samotnych

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

Duda wygrywa! Więcej inwestycji. Radomszczanie mają głos w sprawie centrum. Radomszczańskie Dni Rodziny BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY

Duda wygrywa! Więcej inwestycji. Radomszczanie mają głos w sprawie centrum. Radomszczańskie Dni Rodziny BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY Maj 2015 r. nr 4/2015(450) ISSN 2080-4849 Duda wygrywa! Więcej inwestycji O ponad 8 milionów złotych zwiększą się tegoroczne wydatki budżetu miasta na inwestycje. W 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje

UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje Marek Szczepański Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Warsztat Rozwój miast inicjatywa JESSICA Warszawa, 20 czerwca 2011 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa

Przewodnik Klienta. Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa Przewodnik Klienta Ubezpieczenie na życie i zdrowie Nowa Perspektywa 1 Jesteśmy gotowi, aby sprostać Twoim potrzebom Życie i zdrowie Twoje oraz Twoich bliskich mają bezcenną wartość. Wiemy, że gdy pojawia

Bardziej szczegółowo

Od 2010 roku powstały nowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Na nadchodzące lata spółka planuje kolejne inwestycje.

Od 2010 roku powstały nowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Na nadchodzące lata spółka planuje kolejne inwestycje. Za kompleksową gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Lesznowola odpowiedzialne jest Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne (zobacz portal), którego kapitał zakładowy wynosi ponad 125 mln złotych.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa lokalna jest w Kaliszu. Na czym to polega. Ma zachęcać

Inicjatywa lokalna jest w Kaliszu. Na czym to polega. Ma zachęcać Inicjatywa lokalna jest w Kaliszu Rada Miejska Kalisza podjęła, 26 kwietnia 2012 roku, uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach samorządowych Ustki zaczęto mówić już w 2002 roku ( Zał. nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Współpracuj z nami! Oferta współpracy. Razem na pewno się uda! 2014/2015. Bocheńska Fundacja Salina NOVA

Współpracuj z nami! Oferta współpracy. Razem na pewno się uda! 2014/2015. Bocheńska Fundacja Salina NOVA Współpracuj z nami! Oferta współpracy Razem na pewno się uda! Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa Szacowną Firmę do współpracy z Bocheńską Fundacją Zostań naszym Partnerem!

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Szanowni Państwo, Rynek zarządzania nieruchomościami ewoluuje, zmieniają się wymagania właścicieli i zauważalne jest traktowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI

FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI FINANSOWANIE ZADAŃ MIESZKANIOWYCH W PROPOZYCJACH BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO I ICH WSPARCIE DLA PROGRAMÓW REWITALIZACJI IV ŚLĄSKIE i I OGÓLNOPOLSKIE FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec, 14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu oraz Targi Wędkarskie Rybomania 2015 są organizatorami Międzynarodowych Halowych Zawodów

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej!

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! ZAGRAJ Z NAMI Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! Sezon Zima 2016 rozpocznie się w weekend 9-10 stycznia i potrwa aż do końca marca. W tym roku czeka Was sporo nowości!

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne FORUM TECHNOLOGII CIEPŁOWNICZYCH UNIEJÓW 2013

Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne FORUM TECHNOLOGII CIEPŁOWNICZYCH UNIEJÓW 2013 Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne Krótko o systemie Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego podstawowe źródło ciepła i dostawca PGE GiEK S.A. Oddział

Bardziej szczegółowo

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Zmiany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach BGK Krajowy Fundusz Drogowy autostrady,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl Budżet Obywatelski Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań Projekt Zielone Ściany Wydział Budynków i Lokali Zarząd Zieleni Miejskiej S0065 X 2013 Opracowanie graficzne ustalonych lokalizacji nasadzeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu w Tomaszowie Mazowieckim CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO I WOLONTARIATU OD PROJEKTU DO DZIAŁANIA

Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu w Tomaszowie Mazowieckim CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO I WOLONTARIATU OD PROJEKTU DO DZIAŁANIA Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu w Tomaszowie Mazowieckim CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO I WOLONTARIATU OD PROJEKTU DO DZIAŁANIA Tomaszów Mazowiecki, maj 2012 WSTĘP Centrum Dialogu Społecznego i

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH MOSiR BOCHNIA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3 Tel./fax. 014/612 25 40 www.mosir.bochnia.pl e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy DZIELNICA BEMOWO M.ST. WARSZAWY Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Krzysztof Zygrzak zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015 Krok po Kroku Bobolice, luty 2014 1 Budżet Obywatelski? Bobolicki Budżet Obywatelski (Partycypacyjny) jest to wydzielona z budżetu Gminy kwota,

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK Przedstawiamy Państwu dokument, opisujący założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na rok 2015. Został on opracowany przez grupę

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu - doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Marco Polo Marco Polo ACTIVITY. Cennik.

Marco Polo Marco Polo ACTIVITY. Cennik. Marco Polo Marco Polo ACTIVITY Cennik. Typ Długość Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Rata miesięczna Lease&Drive Basic w PLN netto 1 Średnie zużycie paliwa 2 (l/100 km) Emisja spalin 2 (g/km) Marco Polo

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I SPRZEDAŻ NOWYCH MIESZKAŃ WRZEŚNIA, ŚRODA WLKP., KROTOSZYN

BUDOWA I SPRZEDAŻ NOWYCH MIESZKAŃ WRZEŚNIA, ŚRODA WLKP., KROTOSZYN BUDOWA I SPRZEDAŻ NOWYCH MIESZKAŃ WRZEŚNIA, ŚRODA WLKP., KROTOSZYN WRZEŚNIA Września miasto w centrum zainteresowania. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim, położone niecałe 50 km od Poznania w

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Budżet obywatelski miasta Krakowa 2014 nazwa gminy/powiatu Gmina Miejska Kraków dokładny adres Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Pomoc może mieć formę:

1. Wstęp. Pomoc może mieć formę: Informacja o pomocy dostępnej ze środków publicznych oraz firm dla osób, przedsiębiorstw i instytucji, które ucierpiały w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. 1 1. Wstęp Poniższa informacja będzie

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw

Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Zobacz, zachwyæ siê... Zamieszkaj! ul. Zagrodnicza, Strachocin, Wroc³aw Nasze osiedle - położone jest przy ul. Zagrodniczej, spokojnej, wewnętrznej uliczce na Strachocinie. Wokół dominuje zabudowa jednorodzinna,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2014 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Wraz z początkiem roku w każdej rodzinie trwają prace nad domowym budżetem. W niniejszej broszurze prezentujemy nasz wspólny gminny budżet

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do współpracy przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18

Spis treści 3 4 5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 Spis treści Spis treści Liczby I kwartału 2010 r. J.W. Construction vs. WIG - Deweloperzy Sprzedaż mieszkań w sztukach Polityka sprzedażowa Spółki Wyniki - I kwartał 2010 r. Realizacja zysku brutto ze

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług zdrowotnych w zakresie dostępności do obiektów sportowych i edukacji prozdrowotnej w dzielnicy Bemowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług zdrowotnych w zakresie dostępności do obiektów sportowych i edukacji prozdrowotnej w dzielnicy Bemowo Skrót założeń strategii rozwoju usług zdrowotnych w zakresie dostępności do obiektów sportowych i edukacji prozdrowotnej w dzielnicy Bemowo sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja Dorota Zawadzka-Stępniak Zastępca Prezesa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016". Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI Jeżeli zastanawiasz się jak sprawić, aby Wasz budynek (nieruchomość), w którym mieszkacie zapewnił Wam niezbędny komfort zamieszkania Jeżeli chcesz,

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji.

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce

Finanse. Gminy Komorniki. na rok 2015 w pigułce Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce 2 3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią,

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA Nr 2. do projektu budżetu miasta Sopotu na 2011r. DRUK 587. Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 284.125 zł

AUTOPOPRAWKA Nr 2. do projektu budżetu miasta Sopotu na 2011r. DRUK 587. Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 284.125 zł AUTOPOPRAWKA Nr 2 do projektu budżetu miasta Sopotu na 2011r. DRUK 587 I. Zwiększa się dochody budżetowe w: Dz. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE o kwotę 284.125 zł Jest to kwota dofinansowania dla gminy jako partnera

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015

ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ. Poznań, 12.09.2015 ZNIESIEMY SKŁADKI NA ZUS I NFZ Poznań, 12.09.2015 Nasza propozycja Zniesiemy składki na ZUS i NFZ ani pracownik ani pracodawca nie będzie musiał odprowadzać składek Zrobimy PIT jedynym i bardziej sprawiedliwym

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r 30.760.000 plan na 2015r 36.951.957 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 861.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 5.000 dotacja na częściowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032 ZA I półrocze 2013 R.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032 ZA I półrocze 2013 R. Załącznik nr 19 do Informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu

Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Miejski program Mieszkanie dla Seniora na przykładzie inwestycji PTBS ŚDE przy ul. Drewlańskiej 10 w Poznaniu Poznańskie TBS sp. z o.o. w latach 1995-2014 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Sulejówek 2005-08-30 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sulejówka za I półrocze 2005 roku

Sulejówek 2005-08-30 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sulejówka za I półrocze 2005 roku Sulejówek 2005-08-30 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sulejówka za I półrocze 2005 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2005 rok uchwałą Nr 186/XXXIV/04 z

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IIIQ 2012 R. 14 LISTOPAD 2012 AGENDA Profil działalności 3 Wyniki finansowe 4-9 Wskaźniki finansowe 10 Dane rynkowe 11 Najważniejsze wydarzenia w Spółce w 3Q 2012, 12-13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY na 2013 rok

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY na 2013 rok PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY na 2013 rok PODATKI LOKALNE Rada Miasta podejmuje uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości podatek

Bardziej szczegółowo