SKRA łowi młode talenty w Radomsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRA łowi młode talenty w Radomsku"

Transkrypt

1 BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA Czerwiec 2015 r. nr 6/2015(452) ISSN SKRA łowi młode talenty w Radomsku Rewitalizacji nie trzeba się bać, a warto ją polubić Rozmowa z Wojciechem Ślusarczykiem - zastępcą prezydenta Radomska czyt. dalej str.3 # JA DECYDUJĘ - ZMIENIAM RADOMSKO Widzisz potrzebę zmian? Masz pomysł? Skonsultuj go z przyjaciółmi z dzielnicy. Działaj! Masz prawdopodobnie jedyną okazję w życiu wydać 1 milion złotych! czyt. dalej str. 4 Wydatki 2014 Miasto Radomsko wydało w 2014 roku blisko 150 mln zł, z tego ponad 28 mln zł na inwestycje. Zobacz co udało się zrobić w mieście czyt. dalej str. 8-9 Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów będzie współpracować z uczniami Publicznego Gimnazjum nr czerwca prezydent Anna Milczanowska podpisała porozumienie w zakresie organizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów. Klub reprezentowany był przez wiceprezesa Grzegorza Stawinogę. czyt. dalej str. 2

2 2 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. SKRA ŁOWI MŁODE TALENTY W RADOMSKU Klub Piłki Siatkowej SKRA Bełchatów będzie współpracować z uczniami Publicznego Gimnazjum nr czerwca prezydent Anna Milczanowska podpisała porozumienie w zakresie organizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki Skry Bełchatów. Klub reprezentowany był przez wiceprezesa Grzegorza Stawinogę. W ramach współpracy, która rozpocznie się w nowym roku szkolnym, m. in. zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia oraz profesjonalne treningi dla uczniów. Udział w Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów daje ponadto możliwość uczestnictwa w życiu klubu, regularnego spotykania się z siatkarzami, towarzyszenia sportowcom podczas meczów oraz poznawania świata siatkówki od kuchni. Z korzyścią dla pasażerów MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wprowadza prosty i czytelny system biletowy, który umożliwia korzystanie z biletu okresowego i jest przyjazny dla pasażerów korzystających z komunikacji codziennie. Jednocześnie zwiększona została do 50% ulga za przejazdy komunikacją miejską przysługująca uczniom, rencistom i emerytom. Zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały, który trafi do miejskich radnych. Taka uchwała zmierza w stronę właściwej polityki komunikacyjnej Miasta Radomska. Na tle innych miast w kraju, Radomsko wyróżniało się do tej pory brakiem biletu okresowego (miesięcznego). Brak możliwości jego wprowadzenia wynikał z funkcjonowania przestarzałego elektronicznego systemu biletowego. Warto podkreślić, że nowy cennik usług przewozowych nie wprowadza zmian w obecnych cenach biletów jednorazowych, które obowiązują od grudnia 2011 roku. W cenniku wprowadzony został bilet okresowy 30-to dniowy, o korzystnej dla pasażerów cenie równej wartości 30 biletów jednorazowych. Obecnie uczniowie lub osoby pracujące, jeśli dojeżdżają choćby jednym autobusem w dwie strony, w ciągu miesiąca muszą skasować 42 jednorazowe bilety. Dodatkową korzyścią dla posiadacza biletu okresowego jest możliwość odbycia, w ciągu jego okresu ważności, nieograniczonej ilości przejazdów. Proponowany cennik daje szczególne przywileje uczniom, rencistom i emerytom, zwiększając ulgę opłat za przejazd do 50%. Nowy system rozszerza także katalog wyboru ulg dla gmin, z którymi zostały podpisane porozumienia międzygminne. Przewiduje m.in. wprowadzenie przez gminy biletu okresowego, pozwalającego korzystać bez ograniczenia, ze wszystkich linii obsługiwanych przez MPK Radomsko. Bilet 30-to dniowy ma cenę równą cenie 30 biletów jednorazowych. Nowy cennik biletów MPK, po akceptacji miejskich radnych, będzie obowiązywał od 1 września br.

3 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 3 Rewitalizacji nie trzeba się bać, a warto ją polubić ROZMOWA Z WOJCIECHEM ŚLUSARCZYKIEM - ZASTĘPCĄ PREZYDENTA RADOMSKA - Panie prezydencie, słowo rewitalizacja Wojciech Ślusarczyk: Samo słowo oznaczające ożywienie jest jakby kluczem do przyszłości. Musimy pamiętać, że rewitalizacja to nie tylko remonty, zmiany komunikacyjne czy cała infrastruktura techniczna. Celem jest poprawa atrakcyjności i funkcjonalności centrum. Tak, by przyciągało mieszkańców, zachęcało firmy do prowadzenia działalności gospodarczej, było ładne, nowoczesne, bezpieczne i zaczęło naprawdę żyć. Nie wystarczy sam remont fasady czy chodnika. Konieczne są działania społeczne. Wszystko musi być robione z głową. Nie wyobrażam sobie, ż e o d n aw i a my d r og i c z y c h o d n i k i, a po jakiejś awarii podziemnych sieci będziemy to rozkopywać. Nowoczesna sieć ciepłociągów i kanalizacji to wymóg i standard życia oraz ochrona środowiska - Przypomnijmy radomszczanom jaki teren obejmuje program? W.Ś.: To szeroko rozumiane serce miasta, które rozciąga się na obszarze ok. 45 ha. Jego granice tworzą: skrzyżowanie ulic Reymonta i Kościuszki, tory kolejowe do ul. Brzeźnickiej i dalej do ul. Krakowskiej, Park Świętojański, Plac 3-go Maja, dalej ulicami Przedborską, Joselewicza, Narutowicza do Kościuszki. Po zgłaszanych wnioskach dołączyliśmy kwartał między ulicami Wyszyńskiego, Fabianiego i Przedborską oraz odcinek Przedborskiej do ronda. - Wspomniał Pan o zgłaszanych wnioskach. Czy radomszczanie chcą zmian i czy mogą jeszcze zgłaszać propozycje? W.Ś.: Wszystkie spotkania z ludźmi, rozmowy, propozycje, są siłą napędową całego projektu. Chcemy razem z radomszczanami wypracować ostateczny kształt rewitalizacji. To będą nasze wspólne decyzje. Mogę powiedzieć śmiało, że już dzisiaj jest nas wielu, ale mamy miejsce i czas dla wszystkich, którzy zechcą do nas dołączyć. Zapraszam serdecznie. Warto przyjść już podczas Święta Miasta. 27 i 28 czerwca na stoisku w Parku Solidarności uruchamiamy punkt informacyjny, w którym będzie można dowiedzieć się więcej o rewitalizacji i podzielić się swoją opinią, pomysłami. Proponujemy wszystkim mieszkańcom dyskusję o przyszłości Radomska. - Dziękuję za rozmowę. ANNA MILCZANOWSKA - PREZYDENT MIASTA RADOMSKA S p r a - wowanie funkcji prezydenta to przede wszystkim ogromny zaszczyt, ale i wyzwanie - aby reprezentowanych mieszkańców po prostu nie zawieść. Swoją pracę od samego początku opieram na słuchaniu ludzi. Dlatego bardzo ważne są dla mnie wtorkowe spotkania w urzędzie, które wprowadziłam w pierwszej kadencji, wizyty w dzielnicach czy po prostu bezpośrednie rozmowy. Budżet obywatelski jest dla mnie wyjątkowym wyzwaniem, ale także naturalnym uzupełnieniem mojej wizji kreowania miasta w oparciu o współpracę i dialog z mieszkańcami. I wbrew rozpowszechnianym opiniom, nigdy nie byłam przeciw jego wprowadzeniu. Co więcej - nie chciałam, go także utożsamiać z politycznymi czy wyborczymi działaniami. Dlatego zdecydowałam się na jego wdrożenie właśnie teraz, na początku nowej kadencji. Bez wątpienia jesteśmy już zmęczeni wyborczymi obietnicami i potrzebujemy autentyczności, co potwierdzają Warto rozmawiać budżetowe działania sąsiednich miast. Toteż już na etapie budowania regulaminu zaprosiłam do współpracy mieszkańców, reprezentujących różne stowarzyszenia, partie czy dzielnice miasta. Dziś patrząc na efekty pracy zespołu jestem przekonana, że była to dobra decyzja. Obserwując ich pasję oraz wolę współpracy ponad podziałami, jestem pewna, że to zaangażowanie przełoży się na zachowanie radomszczan. Naszym wspólnym celem jest bowiem sprawienie, aby mieszkańcy czuli się gospodarzami Radomska, współtwórcami tego, co dzieje się w mieście, a nie jedynie konsumentami, ponad głowami których podejmowane są decyzje. Warto dodać, że budżetowe doświadczenia zainspirowały nas do większego otwarcia procesu projektowania rewitalizacji. Już nad tym pracujemy. Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, mieszkańcami centrum i mediami. Zapraszam do rozmów podczas Święta Miasta. #RadomskoRozmawia. Anna Milczanowska JANUSZ WOJCIECHOWSKI - POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO N a p r a w a sprawiedliwości 10 kroków bez zmiany konstytucji i trzy kroki ze zmianą. Co zrobić, żeby nie było takich krzywd, jak te, z którymi ludzie przychodzą do Duda-pomocy? Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem na krzywdą jego wybuchając pisał Miłosz. Ten śmiech nad ludzka krzywdą zbyt często rozlegający się w polskich sądach, należy uciszyć. Sady powinny być w szczególności tą częścią władzy państwowej, która jak to niegdyś pięknie powiedział prezydent Lech Kaczyński chroni najsłabszych, równo traktuje wszystkich obywateli i która jest zawsze po stronie uczciwości, a nie cynizmu i draństwa. Co można i co trzeba zrobić, żeby ten stan zmienić? Bez zmiany konstytucji możliwe i konieczne jest: Po pierwsze połączenie Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, odpowiedzialność rządu za prokuraturę, hierarchiczna struktura prokuratury; Po drugie zmiana sposobu Naprawa sprawiedliwości 10 kroków bez zmiany konstytucji powoływania sędziów sędzią może być osoba mająca co najmniej 35 lat i 5 lat doświadczenia w innym zawodzie prawniczym; Po trzecie pełna jawność oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów; Po czwarte wprowadzenie apelacji nadzwyczajnej, dającej szersze i głębsze możliwość naprawiania prawomocnych błędów sądowych; Po piąte wprowadzenie ławników do orzekania w II instancji, większe uspołecznienie wymiaru sprawiedliwości; Po szóste urealnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów, wydłużenie przedawnienia przewinień; Po siódme przywrócenie awansu poziomego sędziów, czyli awansu na wyższe stanowisko bez zmiany sądu; Po ósme większe uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w zakresie wizytacji i badania skarg na sady, włącznie z możliwością badania orzecznictwa; Po dziewiąte obowiązkowe nagrywanie wszystkich rozpraw sądowych w celach dowodowych. Po dziesiąte poprawa statusu zawodowego i materialnego pracowników administracyjnych wymiaru sprawiedliwości. Janusz Wojciechowski

4 4 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. # JA DECYDUJĘ - ZMIENIAM RADOMSKO Widzisz potrzebę zmian? Masz pomysł? Skonsultuj go z przyjaciółmi z dzielnicy. Działaj! Masz prawdopodobnie jedyną okazję w życiu wydać 1 milion złotych! W Radomsku ruszyła pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Aby efekty wprowadzenia budżetu obywatelskiego były widoczne w całym mieście, Radomsko podzielono na cztery obszary (dawne okręgi wyborcze), które pod względem gęstości zaludnienia są porównywalne. Analogicznie 1 milion złotych uległ podziałowi na cztery równe kwoty po 250 tysięcy złotych, do rozdysponowania w każdym ze wskazanych miejsc. Projekt dotyczący dowolnego miejsca w Radomsku będzie mógł złożyć każdy mieszkaniec miasta. Jednak, aby pomysł był ważny będzie musiał uzyskać poparcie trzydziestu osób. Uwaga - głosować będziemy mogli - jedynie na zadania z obszaru, w którym mieszkamy. Ostatecznie zwycięży projekt, który uzyska najwięcej głosów. Już dziś - pobierz ze strony wniosek i go wypełnij. Pamiętaj, wcześniej zapytaj urzędników o kosztorys zadania. Jeżeli planujesz inwestycje powinieneś sprawdzić także właściciela terenu. Musi być nim miasto, TBS, OSP lub spółdzielnia. Koszt zadania nie może przekraczać 250 tysięcy złotych i musi być w całości zrealizowane w 2016 roku. Nabór wniosków będziemy prowadzić w dniach 1-15 września. Jednak nie czekaj do ostatniej chwili, już dziś sprawdź harmonogram promocyjnych spotkań lub zaplanuj wizytę na stoisku poświęconym budżetowi obywatelskiemu podczas Święta Miasta. Głosowanie rozpocznie się 7 grudnia i potrwa przez tydzień (do 13 grudnia). Uwaga głosować będzie mógł każdy, kto ukończył 16 lat! W skrócie: Każdy wtorek godz dyżury urzędników 1-15 września nabór projektów, 7-13 grudnia głosowanie Do 31 grudnia poznamy zwycięskie projekty, które zrealizujemy w 2016 roku. Skontaktuj się z nami: facebook.com/budzetradomsko Radomsko zostało podzielone na cztery obszary (dawne okręgi wyborcze) - w każdym będzie do rozdysponowania 250 tysięcy złotych Rewitalizacja ma nowych przyjaciół Rewitalizacja centrum miasta jest konieczna i oczekiwana przez mieszkańców to wspólna opinia przedstawicieli radomszczańskich mediów i dziennikarzy. Podczas spotkania z Wojciechem Ślusarczykiem, wiceprezydentem Radomska, stojącym na czele komitetu sterującego ds. rewitalizacji było miejsce na rzeczową dyskusję, przytaczanie przykładów innych miast, które procesy rewitalizacji mają już za sobą oraz szukanie odpowiedzi na pytanie jak i czym przyciagnąć mieszkańców do pustego dzisiaj centrum. - Media są dla nas bardzo ważnym partnerem w tym procesie. To dzięki przekazom gazet, radia i telewizji możemy do mieszkańców docierać z informacją o tym, nad czym aktualnie pracujemy w związku z planowaną rewitalizacją. To właśnie media mogą nam pomóc zachęcić mieszkańców do większego zaangażowania w to działanie, bo przecież rewitalizacja nie powstanie na urzędniczym biurku, musi być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Chcielibyśmy, by radomszczanie przejęli rolę współautorów wizji centrum miasta podsumował spotkanie W. Ślusarczyk. Dziennikarze lokalnych mediów są zgodni co do tego, że centrum trzeba ożywić, że musi stać się ono miejscem spotkań dla rodzin, seniorów, młodzieży, ale także wygodnym miejscem do życia dla mieszkańców. Są również przekonani, podobnie jak urzędnicy, że trudność procesu rewitalizacji polega m.in. na tym, że nie ma sprawdzonych, gotowych rozwiązań, które zagwarantują sukces tego procesu. Dla Radomska trzeba wspólnie z mieszkańcami, uwzględniając ich potrzeby, przygotować unikalny projekt. Taki projekt, który będzie spełniał marzenia większości mieszkańców i sprawi, że serce miasta stanie się prawdziwą wizytówką miasta. Podczas spotkania dziennikarze chętnie dopisali się do listy przyjaciół rewitalizacji. PO PROSTU INFORMACJE WYDAWCA: Kredyty.pl sp. z o.o Radomsko, ul. Reymonta 64 REDAKTOR NACZELNY: Monika Łącka REDAKCJA: Anna Górecka, Ewelina Krzyszkowska, Aneta Niedźwiecka REKLAMA: tel SKŁAD: Piotr Margas DRUK: Polskapresse SP. z o.o. w Łodzi Redakcja nie odpowiada za treść reklam i innych materiałów zleconych. Materiałów niezamówionych nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania

5 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 5 Woda najtańsza w regionie Pomimo planowanych podwyżek w Radomsku nadal będą najniższe ceny za wodę i ścieki w regionie. Są trzy powody, dla których odbiorcy zapłacą więcej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku od sierpnia wprowadza nową taryfę opłat za wodę i ścieki. Ceny wzrosną, ale nadal Radomsko będzie miało najtaniej spośród miast o porównywalnej wielkości. PGK podaje co najmniej trzy powody podwyżki. Pierwszy to fakt, iż wzrosły koszty usuwania awarii i utrzymania zakładu wodociągów i kanalizacji (związane m.in. z podwyżką cen energii elektrycznej). Druga przyczyna wynika z tego, że PGK chce zapewnić taką jak do tej pory ciągłość i niezawodność dostaw. Trzeci powód to realizowany konsekwentnie rozwój zakładu. Ceny za dostawę wody i odprowadzanie scieków są co roku kalkulowane w oparciu o ściśle określone przepisy prawa. Spółka ma obowiązek naliczania amortyzacji od zużywanego majątku. Musi też pokrywać opłaty za korzystanie ze środowiska, prowadzić badania wody, ścieków i gleby. - Prezydent Radomska Anna Milczanowska, reprezentująca właściciela spółki, wraz z zarządem PGK, dba o to, aby ceny dla mieszkańców były jak najniższe, a jakość usług wysoka mówi Wiesław Kamiński, prezes spółki. - Zapłacimy nieco więcej za wodę i ścieki, za to cena ciepła w tym sezonie nie wzrosła, a nawet w niektórych przypadkach spadła - dodaje. Planowana cena dla gospodarstw domowych za metr sześcienny wody wyniesie 2,85 zł (o 9 gr. więcej niż obecnie). Natomiast za metr sześcienny ścieków radomszczanie zapłacą - 4,46 zł (aktualnie 4,18). Rachunek od rodziny zużywającej ok. 10 m sześciennych wody miesięcznie wzrośnie więc za wodę i ścieki o 3,70 zł. Pozostałe grupy odbiorców (gł. przemysł, handel i usługi) zapłacą 3,79zł za m sześć. wody, a za ścieki - 6,86 zł. Dla porównania sprawdziliśmy ceny w sąsiednich miastach. W Piotrkowie Trybunalskim stawka za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych wynosi 12,67 zł za metr sześcienny, w Bełchatowie 13,45 zł, w Końskich 14,15 zł, w Częstochowie - 10,54 zł. W Radomsku zapłacimy od sierpnia 7,31 zł. Tańszą wodę mają mieszkańcy mniejszych miast - w Przedborzu płacą 6,61, a w Pajęcznie 6,32 zł. Nawałnica w schronisku dla zwierząt Podczas czerwcowej burzy wiatr zerwał dach z boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radomsku. Psy na szczęście nie ucierpiały i szybko zostały przeniesione do innych kojców. W późnych godzinach wieczornych, w sobotę 13 czerwca przez schronisko dla zwierząt, położone na peryferiach miasta, przeszła trąba powietrzna. Na szczęście widzieli to pracownicy nocnej zmiany w oczyszczalni ścieków. Ściągnęli pracowników schroniska, którzy natychmiast zaopiekowali się będącymi w szoku zwierzętami. Nawałnica zerwała dach z 5 boksów, a na kolejnych 10 mocno uszkodziła. Upadająca blacha zniszczyła też ogrodzenie. Straty rzeczowe wstępnie oszacowano na ponad 50 tys. zł. Jak nas poinformowali w PGK-u kojce dla psów zostaną naprawione w możliwie najkrótszym terminie. Warto dodać, że PGK rocznie dokłada do funkcjonowanie schroniska około 100 tys. zł, a po sobotniej nawałnicy potrzeby jeszcze wzrosły. Osoby lub firmy chcące przekazać darowiznę na utrzymanie bezpańskich czworonogów mogą dokonywać wpłat na konto PGK Sp. z o.o. w Radomsku PEKAO I/o Radomsko z dopiskiem Schronisko.

6 6 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. Radny pracuje dla miasta i ludzi Katarzyna Wośko, reprezentuje w Radzie Miejskiej w Radomsku okręg nr 17. To ulice: Bratkowa, Broniewskiego, Brzeźnicka od nr 28 do nr 122 (parzyste) i od nr 51 do nr 67 (nieparzyste), Czerwone Maki, Fudali, Generała Grota Roweckiego, Heweliusza, Kochanowskiego, Kopernika, Kotarbińskiego, Krokusowa, Księdza Karola Kościowa od nr 1 do nr 43 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 (parzyste), Malutka, Matejki, Niezapominajki, Osiedlowa, Orkana, Pajdaka, Prusa, Skłodowskiej, Słowackiego, Stokrotki, Śniadeckiego, Świętego Rocha od nr 1 do nr 25 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 68 (parzyste), Tuwima, Wierzyńskiego, Wrotki. Kontakt z radną: tel , facebook.com/katarzyna.wosko.3 Radna Katarzyna Wośko pracuje także w komitecie sterującym ds. rewitalizacji Katarzyna Wośko zasiada w radzie po raz pierwszy. Po kilku miesiącach pracy zapytaliśmy radną o to na czym ta praca polega, jak wygląda samorząd z bliska oraz co ją w tej pracy zaskoczyło. Katarzyna Wośko: - Tak naprawdę od momentu podjęcia decyzji o tym, by starać się o zaufanie mieszkańców i kandydować na miejskiego radnego mija właśnie rok. Podjęłam tę bardzo trudną i odpowiedzialną decyzję w pełni świadomie i z przekonaniem. Zdawałam sobie oczywiście sprawę z tego jak praca radnego wygląda i czego mogłabym się spodziewać i tak naprawdę nie jestem rozczarowana. - Czego w takim razie oczekują mieszkańcy Kowalowca, których Pani reprezentuje w radzie? K.W. : - Obok bieżących spraw, takich jak naprawa nawierzchni dróg czy budowa oświetlenia dla mieszkańców mojego osiedla najważniejsza jest poprawa jego wizerunku i funkcjonalności. To dzielnica głównie mieszkaniowa, z ogromnym potencjałem w postaci terenu tzw. glinianek. To miejsce może i powinno stać się zagospodarowaną okolicą zieleni, wypoczynku i rekreacji. Dołożę wszelkich starań, aby powstało tu miejsce odpoczynku dla wszystkich, którzy chcieliby miło spędzać wolny czas. - Czy to nie jest obietnica na wyrost? To ogromny i bardzo zaniedbany teren? K.W.: - Zdaję sobie oczywiście sprawę, że jest to ogromna inwestycja i chcąc spojrzeć na zagospodarowanie glinianek realnie, musimy mieć świadomość, że takie przedsięwzięcie trzeba podzielić na kilka etapów. Jestem realistką, dlatego nie zakładam, że zagospodarowanie całości tego terenu dokona się w jednej kadencji samorządu. - Może dobrym pomysłem jest zrealizowanie tu jakiegoś pomysłu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego? Jest Pani mocno zaangażowana w tę ideę? K.W.: - Tak, budżet obywatelski ma moje poparcie, interesowałam się tą inicjatywą jeszcze zanim zostałam radną, a tuż po wyborze wzięłam udział w szkoleniu tematycznym, gdzie dowiedziałam się na ten temat jeszcze więcej, co dodatkowo wzmocniło mój entuzjazm. Promuję wśród mieszkańców to działanie, zachęcam do przemyślenia i przygotowania projektów, jakie można zrealizować w naszej dzielnicy. Rozmawiam z ludźmi i zachęcam ich do tego, by włączyli się w decydowanie o przeznaczeniu tej części budżetu na taki cel, jaki jest potrzebny i oczekiwany w naszym najbliższym otoczeniu. Nie jest wykluczone, że wspólnie przygotujemy jakiś projekt związany z zagospodarowaniem fragmentu glinianek. - Dziękuję za rozmowę.

7 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 7 Perełka w centrum miasta Remont kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w Radomsku dobiega końca. Wrażenie robi nowa elewacja i odnowione detale architektoniczne. Projekt modernizacji był zatwierdzany przez konserwatora zabytków, dlatego przywracanie dawnej świetności budynkowi odbywało się z dbałością o szczegóły. Prace budowlane rozpoczęły się w II kwartale 2014 roku, wykonawcą jest wyłoniona w przetargu firma z Częstochowy. Zakończenie prac budowlanych przewidywane było na czerwiec tego roku. I faktycznie na placu budowy widać ostatnie prace prace wykończeniowe. Uporządkowane zostanie również otoczenie kamienicy. W ramach remontu wymienione zostały stropy, dach, budynek zyskał nowe okna i drzwi. Przebudowano ściany wewnętrzne, odnowiono instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną i telekomunikacyjną. Tak jak przed remontem, kamienica przeznaczona będzie na mieszkania dla radomszczan. Będzie tu 10 lokali o średniej powierzchni ok. 40 metrów kwadratowych, w pełni wyposażonych w media, m.in. z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą z sieci. Mieszkania zostały całkowicie odnowione. Łączny koszt tych inwestycji szacowany jest wstępnie na blisko 1,4 mln zł. Spółka zamierza uzyskać dofinansowanie na realizację tych zadań z programu wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fundusz dopłaca do kredytu, jeśli realizowane przedsięwzięcie przyczynia Inwestycję przeprowadziła miejska spółka Towarzystwo Budownictwo Społecznego. Ostateczny koszt to około półtora miliona złotych, z czego 600 tys. zł pochodzić będzie z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. - To kolejny budynek mieszkalny na terenie miasta, który udało nam się kompleksowo wyremontować dzięki dobrej wieloletniej współpracy z bankiem. Dotacja na poziomie 40 procent kosztów to znacząca pomoc przy realizacji tego typu inwestycji przypomina Arkadiusz Gaik, prezes TBS sp. z o.o. Po dokonaniu niezbędnych formalności koniecznych odbiorów oraz rozliczeń z bankiem lokatorzy będą mogli wejść do mieszkań na przełomie sierpnia i września. Będzie cieplej i ładniej Kolejne budynki mieszkalne w Radomsku mają szansę na termomodernizację. Zarządzająca kamienicami spółka TBS planuje wyremontować m.in. budynki wspólnot mieszkaniowych przy ul. Wyszyńskiego 2/6 i 9/13, a także przy ul. Narutowicza 22, 31, 42 i 72. Przygotowywane są już audyty i dokumentacja projektowa. Członkowie wspólnot mieszkaniowych chętnie decydują się na takie remonty, zwłaszcza że nie są obciążani całym wydatkiem. się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Celem modernizacji jest poprawa estetyki budynków i likwidacja lokalnych instalacji centralnego ogrzewania, a co za tym idzie dymiących kominów. Mieszkańcy odczują także wygodę, bo nie będą już musieli palić w piecach. TBS na plusie 8 czerwca raport ze swojej działalności w 2014 roku zdały swoim właścicielom władze Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Radomsku. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych każda spółka musi to uczynić do końca I półrocza następnego roku. W przypadku TBS-u rok 2014 był kolejnym udanym rokiem, choć tradycyjnie pełnym wyzwań. Spółka, podobnie jak w poprzednich latach działała bardzo dynamicznie, co znów przełożyło się na dobre wyniki finansowe. Wypracowany zysk netto wyniósł za 2014 rok blisko 53 tys. zł (w 2013 roku była to kwota ok. 77 tys. zł). Spółka utrzymała bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne i zachowała płynność finansową, wchodząc w 2014 rok bez żadnych zobowiązań wymagalnych. Zadowolenia z wyniku spółki nie kryje prezes Arkadiusz Gaik. - Sama kwota nie jest najważniejsza, bo przecież jako spółka miejska nie działamy dla maksymalizacji zysku. Naszym głównym zadaniem jest świadczenie usług mieszkańcom na coraz lepszym poziomie i to się udaje, ponadto miniony rok był dla TBS-u kolejnym rokiem licznych inwestycji podkreśla prezes. W 2014 roku rozpoczął się kapitalny remont kamienicy przy ul. Kościuszki 2 w Radomsku. Wykonany został także III etap utwardzania placu targowego. Za kwotę nieco ponad 233 tys. zł utwardzono dalsze 1750 metrów kwadratowych targowiska oraz dodatkowo 345 metrów kwadratowych placu po drugiej stronie ulicy Targowej, dzięki czemu powstało kilkanaście dodatkowych miejsc handlowych. Jako zarządca licznych wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta TBS wykonało w 2014 roku termomodernizację budynku W planach spółki jest budowa piątego bloku przy ul. Sadowej przy ul. Wyszyńskiego 27 i przygotowało projekty pod podobne inwestycje dla wspólnot: Plac 3 Maja 13, Plac 3 Maja 15 i Wyszyńskiego 3. Prace te już dobiegły końca. Korzystnie prezentują się także najbliższe perspektywy działalności TBS-u. Spółka zamierza jeszcze w tym roku złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o kredyt na budowę piątego bloku na osiedlu przy ul. Sadowej. Byłby to budynek taki sam, jak cztery już istniejące, z 32 mieszkaniami pod wynajem. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, w 2016 roku TBS mógłoby rozpocząć prace budowlane. Jest już projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Szacowany koszt tej inwestycji to około 5,4 mln zł, a finansowanie odbywałoby się z kredytu, partycypacji przyszłych lokatorów oraz środków własnych. TBS podjęło już także pierwsze działania zmierzające do remontu i przebudowy kolejnej miejskiej kamienicy, przy ul. Fabianiego 24. Szacowany łączny koszt może wynieść około 1,2 mln zł. Oczywiście spółka złoży także w tym przypadku wniosek o dofinansowanie z BGK. W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć remont mógłby rozpocząć się w 2016, a zakończyć w 2017 roku. Biorąc pod uwagę wyniki spółki Zgromadzenie Wspólników udzieliło władzom TBS-u, tj. zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za 2014 rok.

8 8 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r.

9 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 9

10 10 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r.

11 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 11 MotoPiknik po raz trzeci Już trzeci raz z kolei zorganizowano w Radomsku MotoPiknik. Motoryzacyjna impreza przyciągnęła w sobotę, 6 czerwca rzesze zainteresowanych mieszkańców miasta i nie tylko. Przed południem radomszczański plac targowy zapełnił się samochodami. Nie byle jakimi dodajmy. Pojawiły się auta sportowe, tuningowane, terenowe, a także zabytkowe, z których najstarszym był amerykański Hupmobile N z 1916 roku. Wehikuł należy do jednego z przedsiębiorców z okolic Radomska. Szczególną uwagę zwracały uwagę pojazdy polskie (m.in. duży fiat taksówka rodem z serialu Zmiennicy) czy z bloku wschodniego (biała Wołga Gaz-21 czy Ifa F9 jeden z pierwszych dostępnych w PRL samochodów na talony). Aby uatrakcyjnić zlot organizatorzy (grupa Zmotoryzowani Radomsko) przygotowali konkursy: na najgłośniejszy wydech, najładniejszą felgę, naoryginalniej zabudowany bagażnik, najwolniejszy przejazd motocyklem. Były też konkurencje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się symulator dachowania samochodu, który unaocznił widzom jak poważne mogą być konsekwencje wypadku. W trakcie imprezy prowadzona była zbiórka środków na rehabilitację Daniela Szulca, chłopaka będącego właśnie ofiarą wypadku komunikacyjnego. Udało się zebrać 5939 zł. Tomasz M. Kolmasiak Niemal stuletni Hupmobile był niemałą atrakcją zlotu Kilkadziesiąt lat temu nowa IFA F9 była dostępna na talony, które za zasługi otrzymywali dygnitarze partyjni niższego szczebla, przodownicy pracy Do Citroena 2CV zapraszała zakonnica żywcem przeniesiona z filmów z Louisem de Funesem. Nieczęsto w Radomsku można obejrzeć Ferrari... PP 9 najbardziej wysportowane przedszkole Przez cały rok szkolny instruktorzy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach programu Sprawny jak przedszkolak prowadzili zajęcia sportowo-rekreacyjne w radomszczańskich przedszkolach. Podsumowaniem projektu była II Spartakiada Przedszkolaka, która 1 czerwca odbyła się na boisku przy ul. Kościuszki. W Spartakiadzie wystąpiło osiem radomszczańskich przedszkoli. Rywalizowały one w siedmiu konkurencjach: wyścigu z woreczkiem na głowie, podawaniu piłki na głową, toczeniu piłki, tzw. tunelu, slalomie sprawnościowo-zręcznościowym, rzutach do celu oraz torze przeszkód. Za każdą konkurencję przedszkola gromadziły punkty, które decydowały o końcowych rozstrzygnięciach. Każdej konkurencji towarzyszyło mnóstwo emocji. Maluchy dawały z siebie wszystko. Nie ma się jednak czemu dziwić. Z trybun słychać było głośny doping. Wszystkie przedszkola stawiły się bowiem nie tylko z ekipami zawodników ale również barwną grupą kibiców. Spartakiadę zakończył wspólny bieg wszystkich uczestników. Po podsumowaniu punktów okazało się, że dwa przedszkola (PP 9 oraz Przedszkole Skrzat) mają taką samo liczbę punktów. O wygranej zadecydowała większa ilość wygranych poszczególnych konkurencji. Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik Spartakiady otrzymał pamiątkowy medal a zespoły dyplomy. Drużyny z miejsc 4-8 otrzymały statuetki a trzy najlepsze ekipy okazałe puchary. Klasyfikacja końcowa Spartakiady 1. PP 9 42 pkt. 2. P. Skrzat 42 pkt. 3. PP 6 39 pkt. 4. PP pkt. 5. PP 1 36 pkt. 6. PP 5 30 pkt. 7. PP 2 25 pkt. 8. PP 4 22 pkt.

12 12 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. ANDRZEJ RAK PO RAZ KOLEJNY MISTRZEM ŚWIATA! r., radomszczański kulturysta, Andrzej Rak, po raz czwarty zdobył tytuł mistrza świata startując w zawodach zorganizowanych przez międzynarodową federację kulturystyczną IBFF, w Słowenii. Po raz pierwszy nasz zawodnik został mistrzem świata w 2012 roku. Wówczas występował w federacji NAC. Kilka miesięcy później triumfował w kolejnych zawodach, zorganizowanych przez inne federacje - WBBF i WFF. W następnym wydaniu gazety wywiad z naszym mistrzem, Andrzejem Rakiem.

13 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 13 OGŁOSZENIA Sprzedam dom z ogrodem, dwa garaże plus budynek gospodarczy na ogrodzonej działce o pow m 2. Powierzchnia mieszkalna 165 m 2 Radomsko, ul Spacerowa 24 tel.: 44/ Sprzedam lokal biurowy o powierzchni 32m 2 we Wrocławiu, położony w dzielnicy Śródmieście. Lokal wynajęty, pracujący - dobra lokata kapitału, tel Sprzedam lokal biurowy o powierzchni 225m 2 w centrum Radomska z własnym parkingiem. Tel Sprzedam czarny basen-oczko wodne, muszlę WC, grzejnik łazienkowy - suszarka, zadaszenie naddrzwiowe, deski akacjowe telefon: Wynajmę pomieszczenia biurowe, wysoki standard, atrakcyjna lokalizacja, w nowym budynku naprzeciwko dworca PKP w Radomsku, tel Kobieta lat 50, z prawo jazdy kat. B poszukuje pracy tel

14 14 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. REKLAMA OC ubezpieczenia AC Ubezpiecz samochód Ubezpiecz życie i zdrowie Ubezpiecz mieszkanie -niska cena dla młodych kierowców -przeniesienie zniżek z OC na AC -zniżki za bezszkodową jazdę -możliwość zakupu polisy na raty -bogaty ASS w pakiecie -ubezpieczenie szyb, opon, samochód zastępczy Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych istnieje duża konkurencja, a Towarzystwa Ubezpieczeniowe prześcigają się w ofertach. Ta różnorodności pozwoli nam dostosować polisę do Państwa indywidualnych potrzeb i zastosować atrakcyjne zniżki. Małgosia tel leczenie poważnych chorób rehabilitacja po wypadku utrzymanie, gdy stan zdrowia nie pozwala pracować pobyt w szpitalu śmierć -narodziny dziecka Jeśli nie jesteś ubezpieczony, wykup polisę już od 22,71 zł miesięcznie i śpij spokojnie. Zapewnisz Sobie i Twoim bliskim bezpieczeństwo i ochronę. Przygotowujemy zakresy ochrony dla indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Ewelina tel gwarantujemy szeroki zakres ochrony od różnych zdarzeń losowych. - ubezpieczamy mieszkanie/dom w budowie - w pakiecie z Assistance oferujemy pomoc (hydraulika, elektryka, ślusarza i innych fachowców). Ubezpieczenie obejmuje: mienie ruchome oraz stałe elementy, czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować. Ubezpieczenie warto rozszerzyć o ochronę o OC, które zabezpieczy w sytuacji, gdy nieumyślnie wyrządzimy szkody innym. Karolina tel Radomsko, ul. Reymonta 64 - na przeciwko dworca PKP Pełną ofertę firmy znajdziesz na stronie INTERPOLISA.pl

15 Czerwiec 2015 r. PO PROSTU INFORMACJE 15

16 16 PO PROSTU INFORMACJE Czerwiec 2015 r. REKLAMA Zadzwoń do nas, czekamy na Ciebie! Na pewno wybierzemy najlepszą ofertę kredytu na Twoje potrzeby! Ania tel Ewelina tel Monika tel lub przyjdź do biura Factor w Radomsku, ul. Reymonta 64 - na przeciwko dworca PKP Zapytanie o kredyt możesz również złożyć na stronie KREDYTY.pl

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

A o. Metody przekazywania wiedzy. Odbiorcy. Plany badawcze. Metody przekazywania wiedzy. Metody przekazywania wiedzy. Marzec.

A o. Metody przekazywania wiedzy. Odbiorcy. Plany badawcze. Metody przekazywania wiedzy. Metody przekazywania wiedzy. Marzec. A o Opis: PUP poszukuje inspiracji na nowe, bardziej skuteczne podejście do rozwiązania problemu trwałego bezrobocia wśród samotnych matek. Pytanie: Jakie są alternatywne metody aktywizacji zawodowej samotnych

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r.

Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r. Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Nasz znak: GP/2/2012 12.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Komplementarność oferty BGK dla sektora mieszkalnictwa Społeczne budownictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski dla Świdnicy. 14 listopada 2013 r.

Budżet obywatelski dla Świdnicy. 14 listopada 2013 r. Budżet obywatelski dla Świdnicy 14 listopada 2013 r. Partycypacja jest ideą, która przekracza tradycyjne myślenie Budżet obywatelski 2014 konsultacje społeczne, dotyczące inwestycji miejskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Władze Kalisza dotrzymują słowa Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl)

Władze Kalisza dotrzymują słowa Published on Kalisz (http://www.kalisz.pl) Data publikacji: 19.04.2016 Jawność władzy, partycypacja społeczna, rozwój miasta, proces odbudowy kaliskiej żeńskiej siatkówki, złożenie wniosku o dofinansowanie odcinka obwodnicy od Castoramy do ul.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015 Krok po Kroku Bobolice, luty 2014 1 Budżet Obywatelski? Bobolicki Budżet Obywatelski (Partycypacyjny) jest to wydzielona z budżetu Gminy kwota,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 202/2011 Projekt z dnia 29.06.2011 w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Zmiana organizacji ruchu na ul. Opata Hackiego. Rewitalizacja pełną parą

Zmiana organizacji ruchu na ul. Opata Hackiego. Rewitalizacja pełną parą Zmiana organizacji ruchu na ul. Opata Hackiego. Rewitalizacja pełną parą Przejazd samochodów na odcinku ul. Opata Hackiego od ul. Komierowskiego do ul. Chylońskiej do końca roku będzie ograniczony, podobnie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Załącznik nr 3 do uchwały nr10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2011r. Kalkulacja czynszu dla budynku mieszkalno - użytkowego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania

Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Młodzieżowe rady gmin jak zagwarantować ciągłość działania Warsztat podczas konferencji: "Partycypacja - milowy krok do rozwoju lokalnego" (Kraków, 12.01.2016) Co to jest MRG, czyli Młodzieżowa Rada Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul.

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. INFORMACJA nr 1 Data 17.09.2015 Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. Jodłowa 1 Ponadto otrzymują ZGM Centrum Sp. z o.o. Capital Inc. Sp. z

Bardziej szczegółowo

Od 2010 roku powstały nowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Na nadchodzące lata spółka planuje kolejne inwestycje.

Od 2010 roku powstały nowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Na nadchodzące lata spółka planuje kolejne inwestycje. Za kompleksową gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Lesznowola odpowiedzialne jest Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne (zobacz portal), którego kapitał zakładowy wynosi ponad 125 mln złotych.

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż Biletów w 2015 roku. Poznań, 11 marca 2016 r.

Sprzedaż Biletów w 2015 roku. Poznań, 11 marca 2016 r. Sprzedaż Biletów w 2015 roku Poznań, 11 marca 2016 r. 187 385 594,42 186 768 590,36 Wartość sprzedaży biletów Charakterystyka systemu PEKA Wartość sprzedaży biletów w 2015 roku łącznie wyniosła 186 768

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015

Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Halowy Puchar Europy PUCHAR TARGÓW RYBOMANIA 2015 Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu oraz Targi Wędkarskie Rybomania 2015 są organizatorami Międzynarodowych Halowych Zawodów

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie Rzeszów, czerwiec 2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Gdyńska rewitalizacja z blisko 40 milionową dotacją od UE

Gdyńska rewitalizacja z blisko 40 milionową dotacją od UE Gdyńska rewitalizacja z blisko 40 milionową dotacją od UE Gdynia otrzymała blisko 40 milionów złotych dotacji z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację trzech obszarów w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r.

Uchwała Nr 1 / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r. Uchwała Nr 1 / 2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016rok. 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016. 2. Sprawozdanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I Załącznik do uchwały Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach 2011-2015.

Bardziej szczegółowo

3. Spotkanie z Komisją Kultury i Sportu Miasta Karvina godzina Analiza budżetu na 2016 rok dotyczącą wydatków sportowych,

3. Spotkanie z Komisją Kultury i Sportu Miasta Karvina godzina Analiza budżetu na 2016 rok dotyczącą wydatków sportowych, PROTOKÓŁ 0012.6.15.2015 z posiedzenia Komisji Kultury i Sportu w dniu 19 listopada 2015 roku Miejsce posiedzenia: sala nr 130 Urzędu Miasta Czas posiedzenia: 15.00-16.30 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017

Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017 Uzasadnienie do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2017 Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2017 oszacowane zostały na kwotę 32.658.357,67 zł dochody bieżące stanowią kwotę 28.597.303,04 zł i

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik Wnioskodawcy

Niezbędnik Wnioskodawcy Niezbędnik Wnioskodawcy Jak wziąć udział w Budżecie Obywatelskim? Propozycję projektu do realizacji może złożyć każdy mieszkaniec gminy Gniew, który w momencie jego składania ukończył 16 lat. Każda osoba

Bardziej szczegółowo

Koszaliński Budżet Obywatelski Instrukcja Obsługi

Koszaliński Budżet Obywatelski Instrukcja Obsługi Koszaliński Budżet Obywatelski 2015 Instrukcja Obsługi Budżet Obywatelski? Koszaliński Budżet Obywatelski (Partycypacyjny) jest to wydzielona z budżetu miasta kwota, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy 1 Podstawowe akty prawne regulujące problematykę polityki mieszkaniowej Gminy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ŁRPN-T

REGULAMIN DZIAŁANIA ŁRPN-T REGULAMIN DZIAŁANIA ŁRPN-T Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. nr 4 z dnia 27 kwietnia 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 28 Zarządu ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia 4 kwietnia 2007 r. Łódź,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZARZECZA 6 LUTEGO 2017

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZARZECZA 6 LUTEGO 2017 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ZARZECZA 6 LUTEGO 2017 Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe Muzeum Śląskie

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2012 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2011r.

Bardziej szczegółowo

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Burmistrz Ząbek wypowiedział jednostronnie umowę dotyczącą współfinansowania Wspólnego Biletu ZTM-KM. Z tego powodu Zarząd Transportu Miejskiego został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych

Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Grupa Wydawnicza Gazet Lokalnych Od 2004 r. www.extrapolska.pl Wydawnictwo Gazet Regionalnych Spółka Extra Media jest wydawnictwem w 100% z kapitałem polskim, od ponad 10 lat działającym na krajowym rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Przedmiot Raportu. Cel konsultacji społecznych

Wprowadzenie. Przedmiot Raportu. Cel konsultacji społecznych Gmina Miasto Łańcut Raport z konsultacji społecznych projektów dokumentów strategicznych pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej

Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury komunalnej Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Warszawa, 2014-11-04

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Dobre praktyki w realizacji programów rządowych obsługiwanych przez BGK i programów działalności własnej Banku 20 lat doświadczeń PTBS Wizytówka

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017

Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 Budżet partycypacyjny CO TO JEST? to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. w ramach budżetu partycypacyjnego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Dział 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Mieszkania z dopłatą inwestycje realizowane przez Pilski TBS w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

Mieszkania z dopłatą inwestycje realizowane przez Pilski TBS w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Mieszkania z dopłatą inwestycje realizowane przez Pilski TBS w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Remigiusz Dekarli Prezes Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje

UZASADNIENIE. Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje UZASADNIENIE Dochody Zwiększenia Dochody własne Wpływy z podatków i opłat zaliczane do dochodów miasta Opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje 720 424 zł 380 000 zł Zwiększenie wynika z wyższego,

Bardziej szczegółowo

ZŁOTNO OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZŁOTNO OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZŁOTNO OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Plan wydatków na inwestycje w latach 2004-2008 2004 7,8 mln zł 2005 15,5 mln zł 2006 17,3 mln

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w Warszawie

Konsultacje społeczne w Warszawie www.konsultacje.um.warszawa.pl Historia powstania CKS Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego 1998 r. Centrum Komunikacji Społecznej - 2008 r. Idea powstania CKS możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych,

Bardziej szczegółowo

w sprawie sposobu i trybu korzystania z Programu,,Starosądecka Karta Dużej Rodziny

w sprawie sposobu i trybu korzystania z Programu,,Starosądecka Karta Dużej Rodziny BURMISTRZ STAREGO SĄCZA Zarządzenie Nr 218/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 12.08.2015 r. w sprawie sposobu i trybu korzystania z Programu,,Starosądecka Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci.

branding. Budujemy dynamiczne skojarzenia z marką. Wiemy, że nowy image to nowe możliwości, a nowe możliwości to nowi klienci. o nas. W I LIKE ART zajmujemy się budowaniem wizerunku marek i dostarczaniem skutecznych rozwiązań graficznych. Nasze prace obejmują szeroko rozumiane działania projektowe, od identyfikacji wizualnej po

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

4 kamienice i ul. Tuwima do remontu. Powstaną tu m.in. skwery, kawiarnie i plac zabaw

4 kamienice i ul. Tuwima do remontu. Powstaną tu m.in. skwery, kawiarnie i plac zabaw 23-01-18 1/7 Powstaną tu m.in. skwery, kawiarnie i 19.01.2018 12:53 Wojciech Markiewicz / BPKSiT kategoria: Łódź Buduje Rewitalizacja Aktualności - Rewitalizacja Wkrótce rozpocznie się remont ul. Tuwima

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI Jeżeli zastanawiasz się jak sprawić, aby Wasz budynek (nieruchomość), w którym mieszkacie zapewnił Wam niezbędny komfort zamieszkania Jeżeli chcesz,

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r. M Debiut na rynku NewConnect 14 stycznia 2011 r. O Firmie, Organy Spółki, Działalność, Strategia, Projekty, Wynik finansowy. 2 16 października 2009 r. zawiązanie Spółki Monte Development SA, 23 lutego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Autorki raportu: Agata Wierny Weronika Olawińska - Klimczak WSTĘP Jasne, że razem! W styczniu 2011 roku w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011-2020 W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach samorządowych Ustki zaczęto mówić już w 2002 roku ( Zał. nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usługi Zarządzania najmem

Prezentacja usługi Zarządzania najmem Witamy We Wrocławiu Prezentacja usługi Zarządzania najmem BingoWynajem.pl jako jedyna firma na rynku oferuje zupełnie elastyczne podejście do klienta. Tak jak właściciel mieszkania wiemy, że wynajem lokalu

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE PREZYDENTA MARCINA KRUPY Z MIESZKAŃCAMI JANOWA I NIKISZOWCA 29 MAJA 2017

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE PREZYDENTA MARCINA KRUPY Z MIESZKAŃCAMI JANOWA I NIKISZOWCA 29 MAJA 2017 KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE PREZYDENTA MARCINA KRUPY Z MIESZKAŃCAMI JANOWA I NIKISZOWCA 29 MAJA 2017 Katowice - gospodarczym liderem regionu. miejsce wśród miast europejskich z najlepszymi strategiami

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH NIEZBĘDNIK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Pamiętaj! LINK4 to nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne. W naszej ofercie znajdziesz również: Ubezpieczenie majątkowe

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo