W tym numerze: stanowiskiem w sprawie strategii, lecz chętnie wsłuchamy się w sugestie środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym numerze: stanowiskiem w sprawie strategii, lecz chętnie wsłuchamy się w sugestie środowiska"

Transkrypt

1 Ro k 1, Nu me r 1 BIULETYN STOWARZYSZENIA RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW 2 0 paździe rnika r. Szanowne Koleżanki i Koledzy, oddajemy do Waszej dyspozycji pierwszy numer Biuletynu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów. Jest on wydawany własnymi siłami, tak więc wybaczcie na drobne niedopatrzenia. Obiecujemy stale się doskonalić. Żywię nadzieję, że będziecie Państwo nam pomagać w jego tworzeniu i tym samym stanie się on chętnie czytamy przez wszystkich Rzeczników. Z poważaniem Krzysztof Podgórski Prezes Stowarzyszenia Ponad 330 tysięcy porad i informacji udzielili rzecznicy konsumentów w roku o tym i o innych rzeczach można przeczytać w dokumencie opracowanym przez UOKiK pod nazwą Funkcjonowanie powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów w roku Wg właściwości delegatur liczby te przedstawiały się następująco: Bydgoszcz: woj. kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie ; Gdańsk: woj. pomorskie i zachodniopomorskie ; Katowice: woj. śląskie i opolskie ; Kraków: woj. małopolskie i podkarpackie ; Lublin: woj. lubelskie i podlaskie ; Łódź: woj. łódzkie i świętokrzyskie ; Poznań: woj. wielkopolskie ; Wrocław: woj. dolnośląskie i lubuskie ; Warszawa: woj. mazowieckie Powyższe liczby obrazują nam nie tylko jak bardzo instytucja rzecznika konsumentów jest potrzebna, alei zarazem ja bardzo jest oblegana. A swoją drogą wystarczy pomnożyć łączną liczbę udzielonych porad przez rzeczników, przez kwotę średniej porady w kancelarii prawnej, a otrzymamy kwotę jaką konsumenci zamiast płacić za porady tak naprawdę pozostawiają w sklepie. NEWS. UOKiK opracowuje nową strategię polityki konsumenckiej na lata Co Waszym zdaniem winno być w niej zawarte. Napiszcie do nas i podzielcie się swoimi uwagami i przemyśleniami. Pracujemy nad własnym stanowiskiem w sprawie strategii, lecz chętnie wsłuchamy się w sugestie środowiska rzeczników. Celem Stowarzyszenia jest, aby nie mówiono o Nas bez Nas. Rzecznicy chcą uczestniczyć w tworzeniu regulacji konsumenckich i mieć realny wpływ na swój status. Nie bądźmy bierny, dzielmy się z swoimi opiniami. Możemy już zaznaczyć, że dzięki staraniom Stowarzyszenia w strategii prawdopodobnie znajdą się kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem OC rzeczników. Tabela obok przedstawia liczbę wystąpień rzeczników kierowanych do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów w roku 2008 źródło: UOKiK. W tym numerze: Parę słów Prezesa 1 Dziecko konsument szczególny 2 Konsument - turysta zimowy 2 Opłaty za torby foliowe 3 Ciekawostki 3,5 i 6 Wybrana wokanda 4 Wybrane decyzje Prezesa UOKiK 4 Kampanie: Nie daj się oskubać!: Po co drzeć koty? - sukces czy zmarnowane pieniądze? 5 Dlaczego edukacja konsumencka jest taka ważna? 5 Mediacja sposób na rozwiązanie sporu 5 odzyskiwanie długów nie zawsze uczciwe? 6 Praktyczne informacje 1-6 Kupując artykuły spożywcze, zwróćmy uwagę na datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. Pierwsze oznaczenie dotyczy okresu, do którego prawidłowo przechowywany lub transportowany produkt spożywczy zachowuje wszystkie swoje właściwości. Na produktach znajdziemy więc napis: najlepiej spożyć przed. Natomiast termin przydatności do spożycia określa się wyrażeniem należy spożyć do i oznacza on, że po danym dniu produkt nie nadaje się do spożycia. Znajdziemy go na nietrwałych i łatwo psujących się artykułach spożywczych, np. produktach mięsnych, sałatkach czy nabiale. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art k.c).

2 Strona 2 DZIECKO KONSUMENT SZCZEGÓLNY Krzysztof Podgórski Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie Dziecko może być podmiotem wszelkich praw majątkowych, jednakże ochrona jakiej na gruncie prawa cywilnego ono doznaje, jest determinowana wyłącznie intencją ochrony jego interesów majątkowych. Dzieci w wieku 7-13 zaczynają powolne, acz systematyczne wymykanie się spod kontroli rodziców. Mają już własne zainteresowania lub są na etapie ich wykształcania się. Cechuje je także spędzanie znacznej części czasu wolnego w towarzystwie rówieśników i w związku z tym uleganie ich wpływom, a co najmniej chęć podobnego postępowania, ubierania się itp. Są coraz bardziej chłonne, otwarte na nowości otaczającego świata, w tym także nowości rynkowe. Jest to tym istotniejsze, że większość z nich posiada już własne zasoby finansowe. Dzieci nie tylko dysponują własnym kieszonkowym, ale również coraz aktywniej uczestniczą w decyzjach handlowych swojej rodziny. Warto zdać sobie przy tym sprawę, że już osiemnasto miesięczne dziecko rozpoznaje znaki towarowe, a dwuletnie spośród kilku rzeczy może wybrać tę, która najbardziej przypadła mu do gustu. Sześciolatek jest w stanie zrozumieć cel reklamy, ośmiolatek natomiast podejmuje już w pełni samodzielne decyzje zakupowe. Analizując przepisy prawa, zauważa się, że w prawie cywilnym status dziecka jako konsumenta ujęty jest w tradycyjny sposób. Sposób ten polega na tym, iż dzieci do 13 roku życia nie mogą same skutecznie zaciągać zobowiązań ani nabywać praw, bowiem nie mają zdolności do czynności prawnej. Jeśli okaże się, że dziecko zrobiło drogie zakupy (kupiło np. odtwarzacz DVD czy telefon komórkowy) rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo przyjść do sklepu i żądać rozwiązania umowy i zwrotu pieniędzy. W myśl przepisów taka umowa nie jest ważna. Zasada ta chroni dzieci przed niekorzystnymi dla nich konsekwencjami czynności prawnych, ale co należy podkreślić dotkliwie ogranicza ich udział w obrocie prawnym. Mówiąc bez ogródek, dziecko takie nie może w ważny sposób samo zawrzeć umowy, poza umowami powszechnie zawieranymi w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Określanie zdolności do czynności prawnych przez wskazanie wieku jest niestety ale zawsze arbitralne i nie uwzględnia ono bowiem różnic zachodzących podczas procesu dojrzewania. Taka metoda arbitralnego określenia zdolności do czynności prawnych jest potrzebna i zasadna. Natomiast osoby w wieku od 13 do 18 posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i do ważności czynności prawnej, przez, którą taka osoba zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka może być udzielona ex ante lub ex post. Natomiast osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Małoletni między 13 a 18 rokiem życia, zawierający umowę zaliczaną do powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, od samego początku zawierają skuteczną umowę ze swym kontrahentem. Jednakże gdyby doszło do pokrzywdzenia małoletniego to oczywiście otwarte jest poszukiwanie ochrony w przepisach ogólnych, dostępnych dla wszystkich (wyzysk). Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela, jednakże osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Czynność zawarta bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego jest wadliwa (bezskuteczność zawieszona). Wadliwość może usunąć kontrahent dziecka, wyznaczając przedstawicielowi ustawowemu termin do ewentualnego potwierdzenia. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu powoduje, że czynność przestaje wiązać, a strony muszą sobie zwrócić przedmioty wzajemnych świadczeń. Natomiast jeżeliby nie wyznaczono terminu do potwierdzenia umowy przez przedstawiciela ustawowego, to czynność ta istnieje jako wadliwa. Osoby które ukończyły 18 lat przestają być traktowane jak dzieci i z racji osiągnięcia pełnoletniości posiadają pełnię zdolności do czynności prawnych. Również pełną zdolność do czynności prawnych ma osobą, która ukończyła 18 lat a jest np. chora psychicznie, jeżeli nie została ubezwłasnowolniona. Nie ma zatem, żadnych wątpliwości, że bez wpływu za zakres zdolności do czynności prawnej pozostają faktyczne możliwości intelektualne danej osoby i faktyczna możność rozeznania przez nią działania. Podstawa prawna: art. 14 i nast. k.c. KONSUMENT - TURYSTA ZIMOWY Magdalena Sarat - Podinspektor w Biurze MRK w Tarnowie Zima zbliża się wielkimi krokami. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jednakże czasami atmosferę tych szczególnych dni pragniemy przeżyć wypoczywając poza granicami kraju. Z uwagi na konieczność dużo wcześniejszego wykupu takich wycieczek tuż przed wyjazdem okazuje się że z różnych względów np. z powodu choroby, lub z przyczyn zawodowych nie możemy uczestniczyć w takiej wycieczce i chcemy aby nasze miejsce zajęła najbliższa osoba np. córka. W takich sytuacjach zgodnie z przepisami klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia bez powiadomienia o przyczynach takiej decyzji. Należy jednak dochować terminu zamiany uczestnika wycieczki przewidzianego w umowie. Nadto warunkiem jest aby osoba która chce wstąpić w prawa uczestnika wycieczki musi spełniać wszystkie wymagania stawiane pozostałym uczestnikom wycieczki. Niekiedy jednak z przyczyn w/w musimy całkowicie zrezygnować z takiej wycieczki. Wówczas biura podróży zmuszają nas do zapłaty nawet do 90% kosztów imprezy. Takie zapisy w sposób bezwzględny naruszają prawa konsumenta bowiem biura podróży mogą pobierać od swoich klientów jedynie opłaty równe, jakie same poniosły w związku z przygotowaniami do wycieczki, czyli np. opłaty za rezerwację autokaru, wykupienie wizy. Nie mogą natomiast pobierać opłat których same jeszcze nie uiściły. Oczywiście wszystkie nasze zmartwienia załatwiłoby wykupione na tą okoliczność stosowne ubezpieczenie. Kiedy jednak bez przeszkód zdecydujemy się na udział w imprezie turystycznej a standard pobytu odbiega od umowy zawartej z biurem możemy złożyć reklamacje w ciągu 30 dni po zakończeniu wycieczki a biuro powinno w ciągu 30 dni taką reklamację rozpatrzyć W przeciwnym wypadku domniemywa się że reklamacja została uwzględniona. W wypadku zaś odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Niekiedy może się zdarzyć wzrost ceny wycieczki, jest to jednak sytuacja niedopuszczalna bowiem cena wycieczki ustalona w umowie w ogóle nie może być podwyższona. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja w której podwyżka ceny jest wyraźnie przewidziana w umowie i dotyczyć to może wzrostu kosztów transportu, kursu walut etc. Jednak w przypadku wystąpienia takich okoliczności biuro podroży nie ma prawa do podwyższenia ceny jeśli do dnia jej rozpoczęcia pozostało 20 dni. Należy również pamiętać, iż umowa o świadczenie usług turystycznych wymaga formy pisemnej i powinna m.in. określać organizatora turystyki, miejsce pobytu lub trasę wycieczki. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla klienta obowiązują przepisy ustawy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223, poz z późn. zm.) i Kodeks cywilny.

3 Strona 3 OPŁATY ZA TORBY FOLIOWE Elżbieta Sługocka-Krupa - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie Dokonując zakupów w sklepach, konsumenci bardzo często spotykają się z pobieraniem przez sprzedawców opłat za wydanie jednorazowych toreb foliowych. Często także zastanawiają się czy sprzedawca ma prawo obciążać kupujących kosztami z tego tytułu? Do 1 stycznia 2003 r. obowiązywało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży miedzy przedsiębiorcami a konsumentami ( Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 851), które przy sprzedaży samoobsługowej wprowadzało obowiązek nieodpłatnego udostępnienia konsumentowi materiałów odpowiednich do zapakowania zakupionego towaru. Konsumenci zdążyli się więc przyzwyczaić do bezpłatnych toreb foliowych w każdym sklepie. Jednak po 1 stycznia 2003 r. kiedy weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz z późn. zm.), przepisy rozporządzenia zostały uchylone. Obowiązująca ustawa nie przewiduje już udostępniania nieodpłatnych opakowań, dlatego też sprzedawcy mają swobodę działania w tym zakresie. Wielu z nich w celu pozyskania konsumentów pozostało przy praktyce udostępniania nieodpłatnych opakowań, ale wielu z nich wprowadziło zróżnicowane opłaty przyłączając się do kampanii ekologicznych prowadzonych przez różne organizacje. Rodzi się jednak pytanie czy torby ekologiczne, które widzimy w sklepach posiadają rzeczywiście właściwości, dzięki którym można je uznać za ekologiczne i przyjazne środowisku, czy też jedyną cechą, która odróżnia je od tradycyjnych toreb foliowych jest ich oznaczenie. Sytuacja ta wkrótce zostanie uregulowana ustawowo, ponieważ Ministerstwo Środowiska opracowało projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który został przekazany do konsultacji międzyresortowych. Nowa ustawa zastąpi przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z zapisem art. 49 projektowanej ustawy, prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, udostępniając torbę z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do pakowania produktów w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego oraz służącą do przenoszenia tych produktów (torba foliowa), jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od pobierającego torbę foliową. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej ma wynosić 40 gr. za sztukę torby foliowej. Oznacza to, że sprzedawcy, będą mieli prawo sprzedać konsumentom torby foliowe za cenę nawet 40 gr. za sztukę. Zgodnie z ustawą istnie możliwość nie pobierania od konsumentów opłat, w przypadku, gdy sprzedawcy sami będą ponosić ciężar opłaty recyklingowej, naliczanej od każdej wydanej torby. Warto dodać, że ostateczną stawkę tej opłaty, będzie określać rozporządzenie Ministra Środowiska, której wysokość będzie miała na celu zachęcić konsumentów do ograniczania stosowania toreb foliowych. Ustawa przewiduje również określenie w drodze rozporządzenia rodzaje produktów do pakowania, dla których torby foliowe będą mogły być udostępniane bez pobierania opłaty recyklingowej. Dopóki jednak ustawa nie wejdzie w życie, sprzedawcy mogą dowolnie regulować kwestię udostępniania foliowych toreb jednorazowego użytku a więc także pobierać za nie opłaty. CIEKAWOSTKI Zdjęcie obok - pierwsza strona przedwojennego paragonu, Zdjęcie poniżej - najdroższy na świecie pęk marchewek.

4 Strona 4 Uchwała z dnia 26 kwietnia 2007 r., III CZP 27/07 Sędzia SN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Henryk Pietrzkowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza W. przeciwko Danucie L., Walerii L., Wioletcie L., Markowi L., małoletniemu Jakubowi L. i Juliannie L. o eksmisję, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posie- WYBRANA WOKANDA dzeniu jawnym w dniu 26 kwietnia 2007 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 8 grudnia 2006 r.: "Czy w przypadku posadowienia budynku na gruncie stanowiącym przedmiot własności tego samego właściciela, ale geodezyjnie podzielonym na dwie działki, czynność prawna polegająca na zbyciu prawa własności do jednej z tych działek gruntu wywoła skutek przeniesienia własności tego gruntu wraz z częścią budynku na tym gruncie posadowioną w myśl zasady wyrażonej w art. 48 k.c., czy też czynność taka nie wywoła wskazanego wyżej skutku jako sprzeczna z uregulowaniem art w związku z art k.c.?" podjął uchwałę: Umowa przeniesienia własności części nieruchomości, objętej oddzielną księgą wieczystą, bez jednoczesnego podziału znajdującego się na niej budynku, jest nieważna. Wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 września 2008 r. sygn. akt XVII AmC 13/08, w sprawie z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mińsku Mazowieckim oraz Z.K. przeciwko Tele2 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone: I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Tele2 Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie stosowania w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o nazwie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tele2 Polska Sp. z o.o. o treści: - Tele 2 uprawniona będzie do (...) obciążania Klienta kosztami wzywania go do zapłaty (w wysokości określonej w cenniku.) - Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej procedury (w wysokości określonej w cenniku). - Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty reklamowanej należności. oraz postanowienia wzorca umowy pod nazwą Cennik Podstawowy o treści: - Koszty wzywania do zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności ( 4 ust. 6 Regulaminu) wynoszą 10 zł (kwota nie podlega VAT). 2. Koszty procedury windykacyjnej wynoszą 15% kwoty netto windykowanej należności (kwota nie podlega VAT). II. Oddala powództwo w zakresie uznania za niedozwolone postanowienia wzorca umowy o nazwie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Tele2 Polska Sp. z o.o. o treści: - W przypadku, gdy okres opóźnienia przekraczać będzie jeden miesiąc, Tele2 uprawniona będzie do rozpoczęcia procedury windykacyjnej należności za pośrednictwem profesjonalnej firmy windykacyjnej. III. Nakazuje pobranie od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwoty 600 zł tytułem opłaty od pozwu, od której powód był zwolniony. IV. Zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt pozwanego. (wyrok prawomocny apelację Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 4 czerwca 2009 r. oddalił - sygn. akt VI A Ca 1665/08) WYBRANE DECYZJE PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr DDK 6/2009, z dnia 4 września 2009 r. I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pózn. zm.), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania przeciwko Triada S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42 w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania ww. przedsiębiorcy polegające na: 1. podwyższaniu ceny imprezy turystycznej po zawarciu z konsumentem umowy o świadczenie usług turystycznych z uwagi na wzrost kosztów transportu bez umożliwienia konsumentowi odstąpienia od umowy z jednoczesnym zwrotem całej wpłaconej przez niego ceny, co stanowi naruszenie art. 14 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz z pózn. zm.) i wypełnia znamiona praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 2. podwyższaniu ceny imprezy turystycznej po zawarciu z konsumentem umowy o świadczenie usług turystycznych z uwagi na wzrost kosztów transportu bez udokumentowania konsumentowi, iż wpływ na podwyższenie ceny miała ta okoliczność, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i wypełnia znamiona praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; i nakazuje zaniechanie ich stosowania. II. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pózn. zm.), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania przeciwko Triada S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42 w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes 2 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów działania ww. przedsiębiorcy polegające na: nieumieszczaniu w umowach o świadczenie usług turystycznych informacji o godzinie wyjazdu i powrotu z imprezy turystycznej, co stanowi naruszenie art. 14 ust. 2 pkt 4 a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i wypełnia znamiona praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 5 maja 2009 r. III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada kare pieniężną w wysokości zł (cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) w tym: zł (milion osiemset trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote) z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w pkt. I.1 sentencji niniejszej decyzji; zł (milion dwieście osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych) z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w pkt. I.2 sentencji niniejszej decyzji; zł (milion dwieście osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych) z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w pkt. II sentencji niniejszej decyzji. (uzasadnienie na

5 Strona 5 KAMPANIE: NIE DAJ SIĘ OSKUBAĆ!; PO CO DRZEĆ KOTY? SUKCES CZY ZMARNOWANE PIENIĄDZE? Jesteś świadomym konsumentem i znasz swoje prawa? Nie daj się oskubać? Po co drzeć koty? Pamiętacie te kampanie? Czy waszym zdaniem były potrzebne? Czy zdaniem rzeczników konsumentów te kampanie były konieczne? Czy odegrały swoją role? Czy też podzielacie opinie niektórych stowarzyszeń skupiających konsumentów, że należało wydatkowane na kampanie pieniądze przekazać do prowadzenia poradnictwa konsumenckiego. Jakie jest Wasze zdanie, podzielcie się nim z nami, najciekawsze opinie opublikujemy. MEDIACJA SPOSÓB NA ROZWIĄZYWANIE SPORU (źródło: Obok zdjęcie pieknej szerokiej i piaszczystej plaży, która zdobyła nagrodę blękitnej flagi (wg umowy zawartej z organizatorem turystyki) Po co drzeć koty? jeśli można rozwiązać konflikt polubownie. W Dniu Mediacji UOKiK wraz z Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej przypomina o bezpłatnych możliwościach rozwiązania sporu konsument-przedsiębiorca. DLACZEGO EDUKACJA KONSUMENCKĄ JEST TAKA WAŻNA? W ostatnim czasie rozgorzała wśród niektórych rzeczników dyskusja czy powinniśmy zajmować się edukacją konsumencką, jeśli tak to w jakim zakresie. Każdy z nas ma wyrobione w tym względzie zdanie i nie powinniśmy nikomu narzucać swojego. Jednakże niewyobrażalnym jest, aby nagle rzecznicy zaprzestali zajmować się edukacją konsumencką. Poniżej przedstawiam trzy cytaty, które oddają potrzebę i zasadność edukacji konsumenckiej. Edukacja konsumencka wiąże się z umiejętnościami i wiedzą potrzebną do życia w społeczności konsumenckiej. Pomaga ona zrozumieć rolę jednostki w gospodarce rynkowej, jej potrzeby i daje szeroki pogląd na system gospodarczy. Celem edukacji jest podniesienie poziomu świadomości dotyczącej praw i obowiązków konsumentów, procesu decyzyjnego i szerokich następstw podejmowanych decyzji Federacja Konsumentów. Edukacja jest pierwszą linią obrony przed nadużyciami finansowymi i oszustwami, może pomóc w podjęciu świadomej decyzji zanim wydamy własne pieniądze - Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commision). Edukacja konsumencka nierozłącznie powiązana jest z edukacją finansową. Umiejętność zarządzania własnymi finansami to obok znajomości obowiązków sprzedawcy i przysługujących nam praw, podstawowa kompetencja życiowa, którą powinni wykazywać wszyscy konsumenci biorący udział w transakcjach rynkowych - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego "Teraz Edukacja". Mediacja to podstawowy sposób na rozwiązanie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. W 2008 roku do wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej wpłynęło 10 tys. wniosków o mediacje to 71 proc. wszystkich skarg skierowanych do IH. Najwięcej problemów konsumenci mieli z artykułami przemysłowymi (9 tys. wniosków) przede wszystkim z obuwiem. Na dalszych miejscach znalazł się sprzęt AGD i RTV, meble i sprzęt komputerowy. Wśród usług dominowały usługi remontowo-budowlane i pralnicze. Niemal 7 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie dla konsumentów strony zawarły porozumienia kończące ich spory. Czym jest mediacja? To postępowanie zmierzające do polubownego rozwiązania sprawy. W postępowaniach prowadzonych przez Inspekcję Handlową biorą udział: konsument i przedsiębiorca jako strony oraz mediator jego zadaniem jest jedynie ułatwienie rzeczowej dyskusji, nie przedstawia propozycji rozwiązań i nie rozstrzyga sporu. Ostateczne rozwiązanie problemu zależy tylko i wyłącznie od stron. Mediację IH wszczyna na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego interes słabszego uczestnika rynku. Na taki sposób bezpłatnego załatwienia sporu muszą zgodzić się wszyscy uczestnicy. Muszą liczyć się jedynie z koniecznością poniesienia kosztów opinii o jakości produktu lub usługi, sporządzonej na swoje zlecenie. Na co zwracać uwagę przy kupowaniu najmłodszym zabawek: Oznaczenia zabawka musi posiadać odpowiednie informację o przeznaczeniu dla danej grupy wiekowej. Informacja o tym, że produkt przeznaczony jest dla dziecka powyżej 3 roku życia, to wyraźne ostrzeżenie o niebezpieczeństwie związanym z użytkowaniem przez młodszego konsumenta. Skład produkty przeznaczone dla dzieci nie mogą stwarzać zagrożenia dla dziecka w kontakcie w oczami, śluzówką czy skórą. Zapoznaj się uważnie z informacjami na opakowaniu. Materiał i wykończenie zabawki nie mogą mieć ostrych krawędzi, bądź widocznych jeszcze przed zakupem uszkodzeń. Drobne elementy sprawdź czy zostały należycie przymocowane dziecko może je połknąć lub się udławić. Dodatkowe informacje pamiętaj, że zabawki, przy użyciu których dziecko może się przemieszczać muszą mieć łatwy i skuteczny system hamowania, a elektryczne nie mogą być zasilane prądem o napięciu przekraczającym 24V. Instrukcje obsługi nie ufaj wyłącznie swojej intuicji. Niewłaściwy montaż może być przyczyną tragedii. Zanim do niego przystąpisz, zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zasadami konserwacji sprzętu. Jej brak powinien zwrócić twoją uwagę.

6 Strona 6 ODZYSKIWANIE DŁUGÓW NIE ZAWSZE UCZCIWE? (źródło: Wysyłanie listów sugerujących podjęcie działania przez komornika czy zobowiązanie do wyjawienia majątku to niektóre praktyki firmy windykacyjnej EOS KSI Polska, które zakwestionowała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kupno nowego mieszkania, samochodu czy lodówki dla wielu z nas oznacza konieczność pożyczenia pieniędzy. Gdy nie jest to jedyne zobowiązanie, spłata zadłużenia może przysporzyć konsumentowi kłopotów. Z badań InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej wynika, że prawie 1,5 mln osób ma w Polsce problemy ze spłatą zobowiązań finansowych. Aby odzyskać pieniądze, przedsiębiorcy niejednokrotnie decydują się na usługi firm windykacyjnych. Decyzje Urzędu pokazują, że często działania związane z windykacją należności są sprzeczne z prawem. Wątpliwości UOKiK wzbudziła treść listów, które wysyła dłużnikom EOS KSI Polska informując np. o konsekwencjach, jakie mogą spotkać konsumentów, gdy nie spłacą zadłużenia. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie skarg konsumentów, którzy otrzymywali listy zatytułowane Egzekucja komornicza. Dołączano do nich Wniosek o wszczęcie egzekucji oraz ustalenie majątku, co mogło sugerować m.in., że jest prowadzone wobec nich postępowanie i że będą musieli pokryć wszystkie koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Ponadto listy zapowiadały wizytę pracownika, który miałby określić wartość majątku dłużnika i sporządzić dokumentację fotograficzną. Zgodnie z prawem o kosztach postępowania czy ujawnieniu majątku może zdecydować tylko sąd. Takich uprawnień nie posiada żaden przedsiębiorca. Prezes Urzędu nałożyła na EOS KSI Polska karę w wysokości zł. Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (Więcej; Jednocześnie UOKiK przypomina konsumentom, którzy mają kłopot ze spłatą zadłużenia o tym, że: 1) o trudnościach w spłacie należy jak najszybciej poinformować kredytodawcę, który może zaproponować rozłożenie spłaty na korzystniejsze raty, wydłużyć okres kredytowania, czy też umorzyć część odsetek karnych i opłat windykacyjnych. Jeśli kredytodawca nie akceptuje naszych propozycji, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Na pomoc tych instytucji możemy liczyć również wtedy, gdy firmy windykacyjne stosują wobec nas niezgodne z prawem praktyki lub groźby; 2) pamiętajmy, że tylko sąd, a nie firma windykacyjna może określić koszty postępowania egzekucyjnego i nakazać wyjawienie majątku. A rzeczy należące do dłużnika może zająć tylko komornik. Firmy windykacyjne posiadają kompetencje do prowadzenia negocjacji między konsumentem, a przedsiębiorcą, któremu zalega ze spłatą zobowiązania; 3) w przypadku otrzymania korespondencji od firmy windykacyjnej na początku skontaktujmy się z kredytobiorcą i upewnijmy się, czy rzeczywiście zalegamy ze spłatą i jaka jest wysokość zobowiązania. Sprawdźmy również, czy roszczenie kredytodawcy nie przedawniło się. Jeżeli tak, to przedsiębiorca nie będzie mógł dochodzić zapłaty należności. W wielu przypadkach listy były napisane odręcznie i zawierały prośbę o kontakt telefoniczny bez podawania przyczyny i informacji, że adresatem jest firma windykacyjna. Brak zachowania podstawowych zasad oficjalnej korespondencji, jaką prowadzi firma windykacyjna z dłużnikiem mógł spowodować, że konsument myślał, że zgłasza się do niego osoba w prywatnej sprawie. Prezes Urzędu za sprzeczne z prawem uznała również informowanie o automatycznym przekazaniu danych dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej. Prawo to przysługuje tylko w określonych przepisami przypadkach. EOS KSI sugerowała również, że przekazanie informacji o zadłużeniu do BIG oznacza brak możliwości np. zaciągania kredytu czy kupowania na raty. Zdaniem UOKiK przedsiębiorca, wysyłając tak sformułowaną korespondencję, naruszył prywatność konsumentów i mógł wywołać w nich lęk, a to uniemożliwiało podejmowanie swobodnych i świadomych decyzji. Ponadto wprowadzał w błąd sugerując, że przysługują mu większe kompetencje. Obok przykład tzw. gratisu. W tym samym sklepie Atlas samochodowy z piłką w prezencie (wg czytnika) cena 34,95 zł, a bez gratisu 29,90 zł. To ile ten prezent (nie) kosztuje? Przesyłajcie takie fotki, najciekawsze opublikujemy. K.P ADRES: ul. Goldhammera 3, Tarnów; REGON: ; NIP: ; KRS: KONTO BANKOWE: BANK PEKAO SA www: rzecznicy.konsumentow.eu; ZAPRASZAMY RZECZNIKÓW DO WSPÓŁPRACY PRZY REDAGOWANIU BIULETYNU. RZECZNICY!!! WASZE TEKSTY, JEŚLI TYLKO TEGO CHCECIE MOGĄ BYĆ CZYTANE!

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ZA 2014 ROK. Powiat Średzki.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ZA 2014 ROK. Powiat Średzki. RK.0640.1.2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ZA 2014 ROK I. Wstęp i uwagi ogólne dotyczące działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Struktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 104/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. Uchwała Nr X/86/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2002 rok. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA

PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SKARG W ZACHODNIOPOMORSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ W SZCZECINIE Szczecin, sierpień 2014 r. I. Zasady Ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 46/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KATOWICACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2002r DO 31 GRUDNIA 2002r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KATOWICACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2002r DO 31 GRUDNIA 2002r. MRK 0210/1/03 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KATOWICACH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2002r DO 31 GRUDNIA 2002r. I. Informacje ogólne Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w

Bardziej szczegółowo

Kompendium praw konsumenta

Kompendium praw konsumenta Kompendium praw konsumenta najczęściej zadawane pytania Bochnia 2015 Strona 1 z 8 Uwaga! Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827).

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 151/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Wojciech Katner Sygn. akt V CSK 445/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 299 k.s.h. ponoszą osoby będące członkami

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl, Reklamacja towaru Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXV/291/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 29 marca 2006 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXV/291/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 29 marca 2006 r. Załącznik do uchwały Nr XXXV/291/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 29 marca 2006 r. SPRAWOZADNIE z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Krasnymstawie za rok 2005 Zadania powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 81/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 284/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu DQstore.pl dla transakcji zawartych od 25 grudnia 2014r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep DQstore.pl, nazywany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w związku z serwisem DOKTOR REMONT. 1 Definicje 1. Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10

Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r., III CZP 119/10 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Komornik zawsze zarabia

Komornik zawsze zarabia Komornik zawsze zarabia Uwagi do Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Zapisy art. 49 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji stawiają w uprzywilejowanej sutuacji komorników. Naruszają w oczywisty

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 355/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 236/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 lutego 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

WIIH. Timeshare sposób na udane wakacje? Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku WIIH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Timeshare sposób na udane wakacje? Timeshare polega na korzystaniu z nieruchomości: domów lub lokali, usytuowanych w ośrodkach turystycznych, hotelach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WERNIX

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 195/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 lutego 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 96/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2015 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa R.

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Ustawa z dnia.. o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. Ustawa określa zasady, na jakich nastąpi przywrócenie ekwiwalentności świadczeń

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX / 178 / 05 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXIX / 178 / 05 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 stycznia 2005 r. UCHWAŁA NR XXIX / 178 / 05 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.sklepnazdrowie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne i ich zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu

Osoby fizyczne i ich zdolność do czynności prawnych konspekt wykładu dr Grzegorz Gorczyński Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ Osoby fizyczne i ich zdolność do czynności konspekt wykładu Bibliografia: Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 217/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2012 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW Regulamin Raty łatwo liczone - BRW 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Raty łatwo liczone - BRW (dalej zwanego Promocją ). 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2012 r. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r.

Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r. Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r. Postanowienia ogólne 1. Aukcje Allegro prowadzi firma Kamrec z siedzibą w Katowicach przy ul. Bażantów 14B, zarejestrowana przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO luxor.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 184/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 lutego 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Załącznik nr 1 do Uchwały /2015 Zarządu BS w Kobierzycach z dnia 29.09.2015r Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r.

Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r. Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r. 1 [Usługodawca] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK Warszawa, luty 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA. Postanowienia ogólne REGULAMIN POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ADR) PRZYJAZNEGO LATANIA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin ADR określa zasady prowadzenia postępowania przez Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II)

Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Postępowanie administracyjne przed Prezesem UOKiK na podstawie u.o.k.k. (cz. II) Zasady szczegółowe postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję art. 86-93 u.o.k.k. Każdy może zgłosić Prezesowi

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Roberta Fijałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo