DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne w Nysie

2 W 2012 roku, raz na kwartał wydawany będzie Biuletyn Informacyjny Powiatu Nyskiego. W biuletynie znajdziecie Państwo rozmowy z pracownikami samorządu, radnymi powiatowymi, kierownikami jednostek organizacyjnych, którzy pracują nad istotnymi sprawami m.in. takimi jak zdrowie, bezpieczeństwo, remonty, komunikacja, edukacja, turystyka i kultura. W każdym numerze biuletynu będzie opracowany temat wiodący, czyli najważniejszy temat w danym kwartale. W tym wydaniu głównym tematem jest oświata. Przedstawiamy go w kilku artykułach przygotowanych przez Wydział Edukacji i Kultury, a także w wywiadzie z Jerzym Dunajem członkiem Zarządu Powiatu odpowiedzialnym za oświatę i kulturę w powiecie, przewodniczącym Komisji edukacji Stanisławem Połosakiem. Numer otwiera rozmowa ze Starostą Nyskim Adamem Fujarczukiem, który wskazuje na jeden z najważniejszych problemów jakim jest bezrobocie. Publikujemy zatrważający raport opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Wicestarosta Czesław Biłobran zapytany został o sprawy związane z nyskim PKS, przebudową mostu i remontami dróg. Rozpoczynamy publikację informacji o pracach Rady Powiatu, w cyklu rozmów z przewodniczącymi komisji rady i radnymi. W tym numerze do rozmowy zaproszeni zostali: przewodnicząca Komisji zdrowia i opieki społecznej Bożena Lewińska i przewodniczący Komisji rozwoju wsi, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Tadeusz Jamróz. Zapraszamy Państwa do wymiany informacji na tamat spraw dotyczących naszego powiatu. Najciekawsze Państwa listy zostaną opublikowane na łamach naszego biuletynu. Na ostatniej stronie przygotowaliśmy krzyżówkę, za jej poprawne wypełnienie i przesłanie do nas poprawnego hasła rozlosujemy nagrody. Zapraszamy Państwa na święto powiatu Imprezę Herbową. Odbędzie się ona w dniach roku. W pierwszym dniu planujemy organizację Targów Pracy, wystawę z aukcją prac uczniów Ogniska Artystycznego, a także uroczyste podsumowanie programu Odnowy Wsi z występami artystycznymi. W sobotę, 16 czerwca br. nie zabraknie imprez sportowych, a 17 czerwca br. odbędzie się msza święta za mieszkańców powiatu w Bazylice św. Jakuba i Agnieszki, w nyskim rynku otwarta zostanie impreza Inne Światy przygotowywana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nowością będzie Magiczny Korowód Herbowy, który zakończy się wyborem najpiękniejszej grupy czarodziejek i czarodziejów (regulamin uczestnictwa znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej). Tego dnia swoje dokonania, na scenie w rynku, przedstawią powiatowe instytucje kultury. Wystąpi również zespół z Ukrainy oraz gwiazda wieczoru kabaret Otto. W czerwcowym wydaniu biuletynu wiodącymi tematami będą: zdrowie, opieka społeczna oraz bezpieczne wakacje. Najnowsze informacje o wydarzeniach i imprezach powiatowych teraz w Twoim telefonie! ZESKANUJ KOD Kontakt: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel Wydział Architektury i Budownictwa tel Wydział Promocji, Sportu i Turystyki tel Wydział Finansowo-Budżetowy tel Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich tel Wydział Edukacji i Kultury tel Referat Zarządzania Kryzysowego tel Wydział Komunikacji i Transportu tel Wydział Organizacyjno-Prawny tel Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami tel Referat Programowania Rozwoju i Programów Europejskich tel Redakcja: Edyta Bednarska Kolbiarz Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Nysie Zdzisław Baran Sekretarz Powiatu Nyskiego Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Moniuszki 9-10, Parkowa 2a Nysa Redaktor naczelny: Zdzisław Baran telefon: centrala telefon: sekretariat fax: internet: 2

3 Inwestycje rozwijają region Rozmowa ze Starostą Nyskim Adamem Fujarczukiem. Panie Starosto, Raport Powiatowego Urzędu Pracy za 2011 rok nie napawa optymizmem? Problemem bardzo ważnym, który stoi przed samorządem jest brak pracy w naszym powiecie. Na sesji Rady Powiatu podsumowaliśmy rok 2011 w zakresie bezrobocia. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu pozytywnie przyjęli sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy, dzięki któremu udało się znaleść pracę kilkuset osobom. Jednak 20% stopa bezrobocia w powiecie to około 10 tysięcy ludzi bez pracy. Te liczby są zatrważające pomimo, że w najgorszym roku pod tym względem mieliśmy około 22 tysięcy ludzi bez pracy. Nie pojawiają się nowe miejsca pracy, w związku z tym obserwuje się masową emigrację - zwłaszcza ludzi młodych. Kolejny problem to zamykanie firm. W ciągu pół roku zamknięto na terenie powiatu 160 firm to jedna firma zamykana dziennie. Czy jest szansa na ożywienie rynku inwestycyjnego i ewentualnego wzrostu nowych miejsc pracy? Szansą na ożywienie jest Nyska Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a właściwie inwestycje, które tam powstaną. Cieszą informacje o tym, że będą się rozwijać takie firmy jak Dagny, Vasco Doors, Alsecco, Lutz-Polska. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie podejmuje liczne starania w pozyskiwaniu środków finansowych i kreowaniu nowych rozwiązań na rynku pracy. Jednak nie można mówić o ożywieniu na rynku pracy do czasu, kiedy nie pojawią się nowe miejsca pracy, a te będą wtedy, kiedy powstaną nowe inwestycje. Wydaje się, że jest taka szansa. W tym roku zmieniamy strukturę wydatków na fundusz pracy w celu zwiększenia ilości pieniędzy w usługach, które generują stałe miejsca pracy. Zmniejszamy środki na roboty publiczne na rzecz podwyższania kwalifikacji w nowych zawodach. Roboty publiczne należą do najmniej efektywnych form walki z bezrobociem bo jedynie co setna osoba uzyskuje po nich stałą pracę. Powiat Nyski realizuje od kilku lat ważne inwestycje infrastrukturalne poprawiające komunikację, warunki nauki czy bezpieczeństwo. Jakie inwestycje zostały rozpoczęte w tym kwartale? Powiat od kilku lat przeznacza znaczne środki na inwestycje i remonty. W 2011 roku wydaliśmy ponad 14,5 mln zł na inwestycje, a na remonty 2,5 mln zł. Natomiast w 2010 roku na inwestycje wydaliśmy 21 mln zł, a na remonty 5,2 mln zł. Priorytetem jest poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja obiektów oświatowych elewacje, okna, dachy, a także szpitale w Nysie i w Głuchołazach. W tym roku rozpoczęliśmy remont ulicy Orzeszkowej w Nysie za 2,4 mln zł, przebudowa mostu Kościuszki w Nysie za 3,7 mln zł. Będziemy rozpoczynać remont ulicy Nyskiej w Otmuchowie wartość zadania 1,7 mln zł. Inwestujemy nadal w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz w nasz Zespół Szkół popularnie nazywany Rolnikiem, do którego przeniesiemy Schronisko Młodzieżowe z ulicy Krawieckiej w Nysie. Czy po budowie nowej części Powiatowego szpitala w Nysie i pierwszego w Polsce lądowiska planowane są działania rozszerzające wachlarz usług medycznych w Polsko Amerykańskiej Klinice Serca? Bardzo dobrze, że poprawia się infrastruktura w zakresie ochrony zdrowia w naszym powiecie. Środki i to znaczne przeznaczamy nie tylko na poprawę bazy ale także na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Dzięki powstaniu Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca wielu ludziom uratowano zdrowie i życie. Cieszy W ciągu pół roku zamknięto na terenie powiatu 160 firm to jedna firma zamykana dziennie. również fakt, że klinika ta dalej chce się rozwijać. Na ten cel przeznaczonych ma zostać około 7 mln zł. Czy po ostatnich zmianach w oświacie powiatowej planowane są kolejne zmiany? Zmiany w powiatowej oświacie wymusiły czynniki demograficzne. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości nie będą potrzebne tak radykalne zmiany jak np. likwidacja szkoły w Biechowie. Jednocześnie stwarzamy możliwości kształcenia artystycznego dla dzieci i młodzieży tworząc Szkołę artystyczną na poziomie gimnazjum i liceum. Zastanawiamy się również nad powołaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. Reasumując, nie widzę takiej potrzeby żeby w najbliższych kilku latach dokonywać radykalnych ruchów w powiatowej oświacie. Korzystając z okazji, życzę Państwu dużo zdrowia i więcej optymizmu. Zapraszam także do uczestnictwa w święcie Powiatu Nyskiego "Imprezie herbowej", która odbędzie się w połowie czerwca. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał: Zdzisław Baran 3

4 Głód pracy Ponad 20 procentowa stopa bezrobocia i blisko 10 tysięcy ludzi bez pracy to dane tragiczne, wobec których nie można przejść obojętnie. Zarząd Powiatu Nyskiego analizując raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, poszerzony o analizę aktualnych problemów występujących na rynku pracy w powiecie nyskim jest przekonany, że brak pracy jest obecnie największym problemem i wyzwaniem stojącym przed samorządem powiatowym w najbliższych latach. W okresie ostatnich 10 lat liczba bezrobotnych spadła o ponad połowę (z do ) niestety spadek bezrobocia nie spowodował wzrostu zatrudnienia w powiecie nyskim. Źródło: PUP w Nysie 4 Obserwujemy masowy eksodus ludzi aktywnych zawodowo. Mamy najbardziej niekorzystny współczynnik migracji w całym województwie opolskim. 60% wyjazdów w skali Opolszczyzny przypada na powiat nyski. Najbardziej bolesne jest to, że z roku na rok zmniejsza się ilość młodzieży, która swoje życie wiązałaby z pracą i mieszkaniem w powiecie nyskim. Najnowsze dane za I półrocze 2011 roku pokazują wyraźnie ujemny bilans liczby podmiotów gospodarczych spadek o 168 firm. Szansą na ożywienie gospodarcze Nysy i całego powiatu są inwestycje realizowane wokół i w nyskiej podstrefie wałbrzyskiej strefy ekonomicznej. Sprawą pierwszorzędnej wagi wydaje się być szybkie i odpowiednie przygotowanie pozostałych terenów podstrefy (w Radzikowicach) aby była gotowa na przyjęcie kolejnych inwestorów. Dbając o efektywność wydatkowanych pieniędzy z Funduszu Pracy zmieniamy strukturę ich dystrybucji. Zmniejszamy m.in. udział finansowania robót publicznych, zwiększamy na dojazdy do pracy, staże i szkolenia. Pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy PUP pomógł kilkuset osobom w powrocie na rynek pracy. Pomysł urzędu pracy na pomoc bezrobotnej młodzieży, która opiera się o ideę bonu aktywizacyjnego został z entuzjazmem przyjęty przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i pod nazwą Twoja kariera twój wybór będzie realizowany jako program pilotażowy

5 Jednostkigospodarczew gminachpowiatunyskiego stannaipółroczne2011r. Źródło: PUP w Nysie w całej Polsce (w tym przez nasz PUP). Wykorzystując ideę budowy domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych wyszliśmy z pomysłem realizacji projektu pn.: Mały wielki nysanin w ramach którego w tani sposób mogą powstać przedszkola, kluby dziecięce, a młodzi rodzice będą mieli pracę. W szkoleniach braliby udział głównie młodzi bezrobotni, najlepiej obecni lub przyszli ojcowie. Jednocześnie bezrobotne młode matki, przeszłyby cykl szkoleń zawodowych uprawniających do pracy w żłobku czy klubie dziecięcym. W pierwszym roku funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego zatrudnienie obsługi (rekrutowanej spośród przeszkolonych młodych matek) byłoby współfinansowane z Funduszu Pracy (roboty publiczne). Po pierwszym roku współfinansowania utrzymanie żłobków, klubów dziecięcych spoczęłoby na barkach samorządu. Finalna korzyść dla samorządów to zrealizowanie inwestycji za ok. 30% wartości. Koszt projektu ponoszony przez PUP: ok zł. (Fundusz Pracy lub fundusze UE). W podobnym systemie powstanie w Maciejowicach dom dla 24 rodzin, w tym wypadku to sami oczekujący na mieszkania socjalne w ramach szkoleń wybudują mieszkania, których będą najemcami. Sukcesem zakończyły się próby zdobycia pieniędzy na zbudowanie podstaw partnerstwa gospodarczego, z którego zostanie wyłoniona Rada Gospodarcza wsparta potencjałem najwybitniejszych umysłów ekonomicznych Polski. Aby można było mówić o polepszeniu sytuacji na rynku pracy w powiecie nyski niezbędne są nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Twoja kariera Twój wybór Pilotażowy program pomocy bezrobotnej młodzieży oparty o ideę bonu aktywizacyjnego: - bon szkoleniowy (3.500 zł) - bon stażowy - bon na kształcenie podyplomowe (7.000 zł) - bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta (ok zł) - dotacje na zasiedlenie poza miejscem zamieszkania (5.000 zł) Opracowanie Strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie nyskim Pozyskanie do współpracy: - Szkoła Główna Handlowa (Polska) i Uniwersytet Stanforda (USA) - analiza społeczno gospodarcza powiatu - prof. K. Rybiński i prof. K. Kluza prace nad strategią dla powiatu nyskiego Wymiernym efektem programu będzie powołanie Rady Gospodarczej organu doradczego Starosty Nyskiego. 5

6 Zarządzanie to planowanie Zmian w oświacie, racjonalizacji sieci nie robi się z roku na rok, ale z dużym wyprzedzeniem - rozmowa z Jerzym Dunajem, Członkiem Zarządu Powiatu Nyskiego. Jerzy Dunaj Jaki będzie rok 2012 w powiatowej oświacie? Z pewnością będzie nieco inny w porównaniu do ubiegłych lat ze względu na zmiany restrukturyzacyjne, które od września 2012 roku mamy zamiar przeprowadzić. Po pierwsze, powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, utworzone z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. Wynika to ze zmian wprowadzonych do kształcenia zawodowego przez Ministra Edukacji. W żaden sposób nie wpłynie to na proces edukacyjny, realizowany przez szkoły wchodzące w skład aktualnego Zespołu Szkół Mechanicznych, a wręcz go wzbogaci w oparciu o nowo powstałą bazę. Młodzież i dorośli zyskają ponadto możliwość uzyskiwania nowych kwalifikacji i zawodów. Po drugie, zupełne novum po uzyskaniu zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jesteśmy przygotowani na otwarcie z dniem 1 września 2012 roku dwóch nowych szkół artystycznych czteroletniego Liceum Plastycznego i sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, której składowymi będą 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum, co umożliwia wspólna podstawa programowa. Oferta tych szkół skierowana jest do uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy w tym kierunku chcą się rozwijać. Postępująca informatyzacja, rosnące na rynku zapotrzebowanie na np. grafików komputerowych skłoniły nas do przygotowania nowej oferty oświatowej. Nauka odbywać się będzie w pracowniach Ogniska Artystycznego przy ul. Wałowej w Nysie. Dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną kadrą do kształcenia artystycznego jak również do przedmiotów ogólnokształcących, której gros stanowią nauczyciele nyskiego Carolinum. Po trzecie, decyzja strategicznie ważna to przeniesienie kształcenia z Zespołu Szkół w Biechowie do Zespołu Szkół przy ul. Rodziewiczówny w Nysie popularnego Rolnika. Możliwości bazowe szkoły, w tym sportowe, zbieżność kierunków kształcenia, dogodny dojazd na pewno z korzyścią wpłyną na proces dydaktyczno- -wychowawczy. Umiejscowienie tego typu szkoły w Nysie z pewnością przyczyni się na polepszenie dokonywanego naboru, który do tej pory był utrudniony ze względu na położenie Biechowa. Również od września br. do Rolnika włączone zostanie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nysie, do tej pory funkcjonujące przy ul. Krawieckiej. O włączeniu tym zadecydowały przygotowywana obecnie baza pod schronisko, posiadana sportowa, gastronomiczna, parking, możliwość korzystania przez uczestników wycieczek, kolonii i obozów z pomieszczeń dydaktycznych Zespołu. Przymierzamy się również do utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. Rosnąca ilość dzieci i młodzieży kierowanych do tego typu placówek wskazuje na pilną potrzebę otwarcia takiego ośrodka w powiecie nyskim. Wszystkie obecne skierowania realizowane są głównie w placówkach z województwa dolnośląskiego, które posiada ich aż 17. Nadmienić należy, że cała Polska, ze względu na postępujący niż demograficzny, przeżywa burzliwe procesy likwidacji szkół. Rada Powiatu, rozumiejąc dotkliwość tych decyzji dla lokalnych środowisk, postanowiła z dniem 1 września 2012 roku przekazać prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie Gminie, wychodząc naprzeciw radzie miasta obawiającej się o zniknięcie tej placówki. Wszystkie wyżej wspomniane zmiany stanowią kontynuację prowadzonej od 10 lat polityki racjonalizującej sieć szkół i placówek, w znaczącym stopniu ograniczającej koszty funkcjonowania placówek wynikające z malejącej subwencji oświatowej determinowanej postępującym niżem demograficznym. 6

7 Czy rozmach w remontowaniu placówek oświatowych będzie trwał nadal? Trudno mówić o rozmachu. Jest to raczej pragmatyzm w działaniu polegający na utrzymaniu naszych jednostek we właściwym stanie. Prowadzona racjonalnie polityka oświatowa, o czym wspomniano powyżej, umożliwia przeznaczanie znacznych środków, tak własnych jak i zewnętrznych, na remonty, bieżące naprawy i unowocześnianie naszych placówek. Chciałem przypomnieć, że tylko w latach nakłady finansowe na remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych opiewają na kwotę zł, a w minionym roku złotych. Praktycznie prace w większym lub mniejszym zakresie objęły wszystkie nasze placówki, a największe nakłady przeznaczono na budowę nowej siedziby Centrum Kształcenia Praktycznego a po dokonanym przekształceniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. W 2012 roku dokończenie tej inwestycji oraz remont elewacji w Zespole Szkół w Paczkowie to nasze największe przedsięwzięcia. Dlaczego tak dużo uchwał Rady Powiatu pojawiło się na lutowej sesji Rady? Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku zmieniającą ustawę o systemie oświaty (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) została wprowadzona reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W aktualnie obowiązującej strukturze nie znajdują się już licea profilowane, szkoły średnie uzupełniające tj. licea i technika uzupełniające, a także szkoły dla dorosłych z wyjątkiem liceów ogólnokształcących i szkół policealnych. Zasadnicza zmiana dotyczy tez szkół zawodowych. Do tej pory funkcjonowały one jako 2 lub 3-letnie, a od września 2012 roku wszystkie będą o 3 letnim okresie kształcenia. Długi okres Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważało tryb tych przekształceń i dopiero interpretacją z 18 stycznia 2012 roku wskazało aby te przekształcenia podporządkować procedurze obowiązującej jak przy likwidacji jednostki, tj. podjęcia przez Radę Powiatu tzw. uchwał intencyjnych w terminie do końca lutego, a następnie poinformowania kuratora, związków zawodowych o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Ponadto na sesji lutowej Rada Powiatu zadecydowała o powstaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przekazaniu prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie gminie Otmuchów, włączeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nysie do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz likwidacji Zespołu Szkół w Biechowie. Ze względu na ilość jednostek ulegających przekształceniu bądź likwidacji konieczna była tak duża ilość podjętych uchwał oświatowych. Czy demografia nie powoduje widma zamykania kolejnych szkół? Sama demografia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie takich a nie innych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Wpływ na to mają również zmiany przepisów oświatowych reorganizujących typy szkół i kierunki kształcenia. Oczywiście czynnik ludzki jest najważniejszy, a za każdym uczniem idą określone pieniądze. Według przeprowadzanych analiz liczba szkół, z którymi wejdziemy w rok szkolny 2012 jest na dzień dzisiejszy optymalna na kilka najbliższych lat. Daje się zauważyć postępującą presję na kształcenie w Nysie. Pomimo tego na obrzeżach powiatu - w Paczkowie i Głuchołazach postanowiliśmy zachować nasze placówki oświatowe. Chciałem nadmienić, że właściwa reorientacja kształcenia z ogólnokształcącego na zawodowe, korzystanie z możliwych programów wsparcia oświaty, schodzenie ze zbędnych obiektów pozwala nam w miarę spokojnie pracować i planować pracę na przyszłość. Zmian w oświacie, racjonalizacji sieci nie robi się z roku na rok, ale z dużym wyprzedzeniem. My rozpoczęliśmy to już w 2002 roku przenosząc III LO w Nysie do Carolinum i Zespół Szkół Zawodowych do obiektu LO w Paczkowie, przekazaliśmy LO w Głuchołazach gminie, tworzymy centra administracji oświatowej obsługujące po kilka placówek. Rozmawiał: Zdzisław Baran Przywrócić dawną świetność Powiat Nyski prowadzi gruntowny remont Zespołu Szkół w Paczkowie Powiat Nyski kontynuując prace remontowe przy swoich obiektach edukacyjnych rozpoczął starania o przywrócenie dawnej świetności dziewiętnastowiecznego budynku Zespołu Szkół w Paczkowie. Budynek ten od lat wymagał remontu. Obecnie trwają prace przy wymianie stolarki okiennej. Zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków okna drewniane zostaną wymienione na okna z PCV, przy zachowaniu ich stylistyki uwzględniającej także elementy ozdobne. Ponadto cztery okna drewniane, umiejscowione nad frontowymi drzwiami zostaną poddane gruntownej renowacji. Planowany termin zakończenia wymiany stolarki okiennej na nową z PCV w budynku głównym szkoły, jak również budynku sali gimnastycznej to 20 kwietnia 2012 r. Koszt wymiany stolarki wyniesie blisko zł. Należy podkreślić, iż w wyniku wymiany stolarki okiennej zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynków. Kolejnym etapem prac remontowych jest kompleksowa renowacja elewacji zewnętrznej. Zakres prac obejmuje m.in. skucie nierówności i odparzonych lub skorodowanych tynków, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie gładzi na całej powierzchni elewacji. Wykonana zostanie także nowa instalacja odgromowa oraz zostanie wymieniony system orynnowania. Wyremontowane zostaną również kamienne schody, a całość elewacji budynku zostanie odmalowana. Koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko zł. Prace remontowe rozpoczęły się w połowie kwietnia, a ich zakończenie przewiduje się na sierpień 2012 r. - informuje kierownik Referatu Programowania Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Nysie Robert Piegza, którego komórka prowadzi nadzór nad remontem Zgodnie z planami kolejny rok szkolny uczniowie rozpoczną w świeżo wyremontowanym budynku, którego kolorystyka utrzymana będzie w żółto-beżowych barwach dodaje kierownik. EBK 7

8 Bo nie ma dzieci Komisja edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i promocji Stanisław Połosak Rozmowa ze Stanisławem Połosakiem - przewodniczącym Komisji edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i promocji Komisja w ubiegłym kwartale zajmowała się racjonalizacją sieci szkół w powiecie nyskim? Tak, to był najważniejszy temat. Są przegłosowane uchwały w tej sprawie, ale rozmowy były ciężkie. W skrócie sytuacja przedstawia się następująco: Zespół Szkół z Biechowa zostaje przeniesiony do Rolnika, Dyrektor Małgorzata Leśniewska zadeklarowała, że przyjmie uczniów i nauczycieli. W tej chwili obiekt szkoły w Biechowie wystawiony jest na przetarg. Do tej szkoły dopłacano ok. pół miliona złotych rocznie. Przeniesienie to winno nastąpić już 10 lat temu. Uczęszczało tam ponad 100 osób. Do Rolnika przeniesione zostanie Schronisko młodzieżowe z ulicy Krawieckiej. Dane demograficzne są nieubłagane, dzieci nie przybywa. W Otmuchowie Zespół Szkół został przekazany Gminie. W budynku Liceum Ogólnokształcącym Carolinum otworzyliśmy dwie klasy gimnazjum. Zamiar likwidacji szkoły w Otmuchowie budził największe kontrowersje? Przepracowałem w oświacie 33 lata i byłbym ostatnim, który głosowałby za likwidacją szkoły, ale to było dla dobra otmuchowskiej oświaty. Podjęliśmy uchwałę o zamiarze likwidacji.w tym czasie Rada Gminy Otmuchów podjęła uchwałę o zamiarze przejęcia szkoły. Burmistrz zadeklarował, że chce otworzyć na bazie szkoły średniej zespół złożony z gimna- zjum, liceum i zawodówki. Szkoła podstawowa przejdzie do obiektu po gimnazjum. Moim zdaniem jest to dobre posunięcie i służy dobru otmuchowskiej oświaty. Ponad 370 dzieci z otmuchowskiej gminy dojeżdża do Nysy. Przecież nikt z miejscowości takich jak Kałków, Jarnołtów nie będzie dojeżdżał do Otmuchowa choćby nawet z powodu niedogodnego połączenia. W Otmuchowie więc zmieni się organ prowadzący, szkoła będzie ale czy będą dzieci? Nie wiadomo. Czy będą kolejne problemy z racjonalizacją powiatowej oświaty? Raczej nie. Pewne działania Powiat podjął już kilka lat temu. W Paczkowie były dwie szkoły średnie jest jedna. W Głuchołazach też były dwie szkoły średnie. Miasto twierdziło, że liceum to szkoła z tradycjami. Ambicjonalnie pozostawiono dwie placówki i dziś jest sytuacja taka, że i jedni i drudzy mają problem z naborem, bo nie ma dzieci. Prościej likwidować gorzej budować, czy nie obawiacie się Państwo, że za kilka lat dzieci będzie więcej i wówczas powstanie problem organizacji na nowo placówek oświatowych? Być może tak będzie ale do 2015 roku będzie niż. Swego czasu zlikwidowano żłobki, dziś trzeba je na nowo organizować. Podobnie może kiedyś być ze szkołami, ale nie w najbliższej perspektywie. Stanisław Połosak Jaki tematami Komisja będzie zajmowała się w następnym kwartale? W następnym kwartale omawiane będzie przygotowanie do sezonu turystycznego i przeniesienie schroniska młodzieżowego. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Edyta Bednarska-Kolbiarz Pałac na sprzedaż W II półroczu 2012 r. ogłoszony zostanie przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Biechowie, gmina Pakosławice stanowiącej własność Powiatu Nyskiego. Nieruchomość stanowi zespół pałacowo - parkowy o łącznej pow. 11,6100 ha. Nieruchomość położona na północny-wschód od Nysy, przy drodze z Nysy w kierunku Grodkowa, zabudowana jest pałacem z roku 1854 wraz z parkiem krajobrazowym. W parku dominuje drzewostan liściasty naturalnego pochodzenia. W południowo-zachodniej części parku znajdują się dwa stawy. Funkcjonujący dotąd w opisanej nieruchomości Zespół Szkół z Biechowa zostaje przeniesiony do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. 8

9 Dyplom plastyka z maturą Trwa nabór do tworzonych przez Starostwo Powiatowe w Nysie nowych placówek: Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego. Szkoła Sztuk Pięknych zakłada sześcioletnią naukę (3 lata gimnazjum i 3 lata w liceum). W Liceum Plastycznym nauka trwać będzie cztery lata. Nauka w szkołach kończyć się będzie dyplomem plastyka i maturą. Takich artystycznych szkół jest w Polsce około 30. Szkoły powstaną na bazie nyskiego Ogniska Artystycznego. Odżyła w Nysie dawna idea opowiada dyrektor Ogniska Artystycznego Mirosław Żurawski kiedy to, twórca Ogniska Plastycznego Józef Kamiński miał plany utworzenia w Nysie Instytutu Sztuki. Baza jaka istnieje w Nysie, osobowości takie jak Monika Kamińska, Edward Syty, Ewelina Kwiatkowska-Molenda, Tomasz Chmielewski, Teresa Szkwyra, Ryszard Szymończyk i wielu innych wybitnych artystów i pedagogów pozwala nam dziś na powołanie do życia szkół dla wrażliwej i utalentowanej młodzieży. Zdaniem dyrektora Ogniska Artystycznego planuje się zatrudnienie wybitnych specjalistów o specjalnościach artystycznych a także pedagogów z dużym doświadczeniem. Młodzież będzie mogła kształcić się m.in. w zakresie ceramiki, artystycznej grafiki komputerowej, technikach malarskich, konserwatorskich, reklamowych. Zaletą nowych propozycji oświatowych jest to, że dają one młodzieży konkretny zawód. Po ich ukończeniu będą już specjalistami, co umożliwi im bądź pracę w określonej specjalizacji bądź Dyrektor Mirosław Żurawski oczywiście podjęcie nauki na studiach, do czego szczególnie zachęca dyrektor Mirosław Żurawski. Powstanie nowych szkół to też nowe miejsca pracy dla kadry pedagogicznej i obsługi placówki. Zatrudnienie znajdzie około dwudziestu osób. Obecnie przygotowywane są miejsca noclegowe dla młodzieży dojeżdżającej z odległych miejsc. Jednym z nich jest bursa przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Nabór trwać będzie do 11 czerwca br. do Liceum Plastycznego i do 28 maja br. do Szkoły Sztuk Pięknych. W tych dniach odbędzie się sprawdzian umiejętności z rysunku, malarstwa, rzeźby i wiedzy sztuce kandydatów do szkoły. Pełną informację wraz z ofertą i wnioskami znajdziecie Państwo pod adresem: W dniu 15 marca 2012 roku w galerii Ogniska Artystycznego w Nysie zostały rozdane nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego Mam talent i umiejętności. Konkurs miał dwie kategorie wiekowe i adresowany był wyłącznie do klas 6 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjów. Zdobywcy miejsc i wyróżnieni uzyskali ponadto możliwość nauki bez egzaminu wstępnego i praktycznego w powstających szkołach w budynku Ogniska Artystycznego tj. 6-letniej Szkoły Sztuk Pięknych i 4-letniego Liceum Plastycznego. Wernisaż był okazją do pobrania wniosków o przyjęcie do szkół. Część rodziców laureatów wyraziła akces swoich dzieci do wybranej szkoły. 30 marca 2012 roku zorganizowane zostały dni otwarte, podczas których zainteresowani m.in. mieli okazję do uzyskania informacji, poznania pracowni i bazy dydaktycznej. Edyta Bednarska - Kolbiarz 9

10 Dyrektor Małgorzata Leśniewska i kierownik Jan Ciara informują starostę o etapach prac Rolnik w remoncie W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Emila Godlewskiego w Nysie trwa remont poddasza obiektu internatu, które adaptowane jest na schronisko młodzieżowe. W budynku szkoły trwają prace remontowe poddasza przygotowujące około 40. miejsc noclegowych wraz z sanitariatami. Jest to II etap remontu, wcześniej został przeprowadzony remont i wymiana pokrycia dachowego. Niezależnie od adaptacji poddasza na schronisko, wyremontowane zostaną również klatki schodowe i zamontowane zostaną nowe okna w budynku głównym szkoły. Korytarzami i klatkami szkoły przechodzi dziennie około tysiąca uczniów wskazuje dyrektor szkoły Małgorzata Leśniewska. Przed budynkiem kładziona jest nowa nawierzchnia. Łącznie adaptacja i remont, finansowane z budżetu Powiatu Nyskiego, wyniosą około miliona złotych. Z dniem 1 września br. planuje się, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nyskiego, przeniesienie Schroniska Młodzieżowego z ul. Krawieckiej w Nysie do zaadaptowanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. EBK 10