DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne w Nysie

2 W 2012 roku, raz na kwartał wydawany będzie Biuletyn Informacyjny Powiatu Nyskiego. W biuletynie znajdziecie Państwo rozmowy z pracownikami samorządu, radnymi powiatowymi, kierownikami jednostek organizacyjnych, którzy pracują nad istotnymi sprawami m.in. takimi jak zdrowie, bezpieczeństwo, remonty, komunikacja, edukacja, turystyka i kultura. W każdym numerze biuletynu będzie opracowany temat wiodący, czyli najważniejszy temat w danym kwartale. W tym wydaniu głównym tematem jest oświata. Przedstawiamy go w kilku artykułach przygotowanych przez Wydział Edukacji i Kultury, a także w wywiadzie z Jerzym Dunajem członkiem Zarządu Powiatu odpowiedzialnym za oświatę i kulturę w powiecie, przewodniczącym Komisji edukacji Stanisławem Połosakiem. Numer otwiera rozmowa ze Starostą Nyskim Adamem Fujarczukiem, który wskazuje na jeden z najważniejszych problemów jakim jest bezrobocie. Publikujemy zatrważający raport opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Wicestarosta Czesław Biłobran zapytany został o sprawy związane z nyskim PKS, przebudową mostu i remontami dróg. Rozpoczynamy publikację informacji o pracach Rady Powiatu, w cyklu rozmów z przewodniczącymi komisji rady i radnymi. W tym numerze do rozmowy zaproszeni zostali: przewodnicząca Komisji zdrowia i opieki społecznej Bożena Lewińska i przewodniczący Komisji rozwoju wsi, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Tadeusz Jamróz. Zapraszamy Państwa do wymiany informacji na tamat spraw dotyczących naszego powiatu. Najciekawsze Państwa listy zostaną opublikowane na łamach naszego biuletynu. Na ostatniej stronie przygotowaliśmy krzyżówkę, za jej poprawne wypełnienie i przesłanie do nas poprawnego hasła rozlosujemy nagrody. Zapraszamy Państwa na święto powiatu Imprezę Herbową. Odbędzie się ona w dniach roku. W pierwszym dniu planujemy organizację Targów Pracy, wystawę z aukcją prac uczniów Ogniska Artystycznego, a także uroczyste podsumowanie programu Odnowy Wsi z występami artystycznymi. W sobotę, 16 czerwca br. nie zabraknie imprez sportowych, a 17 czerwca br. odbędzie się msza święta za mieszkańców powiatu w Bazylice św. Jakuba i Agnieszki, w nyskim rynku otwarta zostanie impreza Inne Światy przygotowywana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nowością będzie Magiczny Korowód Herbowy, który zakończy się wyborem najpiękniejszej grupy czarodziejek i czarodziejów (regulamin uczestnictwa znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej). Tego dnia swoje dokonania, na scenie w rynku, przedstawią powiatowe instytucje kultury. Wystąpi również zespół z Ukrainy oraz gwiazda wieczoru kabaret Otto. W czerwcowym wydaniu biuletynu wiodącymi tematami będą: zdrowie, opieka społeczna oraz bezpieczne wakacje. Najnowsze informacje o wydarzeniach i imprezach powiatowych teraz w Twoim telefonie! ZESKANUJ KOD Kontakt: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel Wydział Architektury i Budownictwa tel Wydział Promocji, Sportu i Turystyki tel Wydział Finansowo-Budżetowy tel Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich tel Wydział Edukacji i Kultury tel Referat Zarządzania Kryzysowego tel Wydział Komunikacji i Transportu tel Wydział Organizacyjno-Prawny tel Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami tel Referat Programowania Rozwoju i Programów Europejskich tel Redakcja: Edyta Bednarska Kolbiarz Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Nysie Zdzisław Baran Sekretarz Powiatu Nyskiego Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Moniuszki 9-10, Parkowa 2a Nysa Redaktor naczelny: Zdzisław Baran telefon: centrala telefon: sekretariat fax: internet: 2

3 Inwestycje rozwijają region Rozmowa ze Starostą Nyskim Adamem Fujarczukiem. Panie Starosto, Raport Powiatowego Urzędu Pracy za 2011 rok nie napawa optymizmem? Problemem bardzo ważnym, który stoi przed samorządem jest brak pracy w naszym powiecie. Na sesji Rady Powiatu podsumowaliśmy rok 2011 w zakresie bezrobocia. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu pozytywnie przyjęli sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy, dzięki któremu udało się znaleść pracę kilkuset osobom. Jednak 20% stopa bezrobocia w powiecie to około 10 tysięcy ludzi bez pracy. Te liczby są zatrważające pomimo, że w najgorszym roku pod tym względem mieliśmy około 22 tysięcy ludzi bez pracy. Nie pojawiają się nowe miejsca pracy, w związku z tym obserwuje się masową emigrację - zwłaszcza ludzi młodych. Kolejny problem to zamykanie firm. W ciągu pół roku zamknięto na terenie powiatu 160 firm to jedna firma zamykana dziennie. Czy jest szansa na ożywienie rynku inwestycyjnego i ewentualnego wzrostu nowych miejsc pracy? Szansą na ożywienie jest Nyska Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a właściwie inwestycje, które tam powstaną. Cieszą informacje o tym, że będą się rozwijać takie firmy jak Dagny, Vasco Doors, Alsecco, Lutz-Polska. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie podejmuje liczne starania w pozyskiwaniu środków finansowych i kreowaniu nowych rozwiązań na rynku pracy. Jednak nie można mówić o ożywieniu na rynku pracy do czasu, kiedy nie pojawią się nowe miejsca pracy, a te będą wtedy, kiedy powstaną nowe inwestycje. Wydaje się, że jest taka szansa. W tym roku zmieniamy strukturę wydatków na fundusz pracy w celu zwiększenia ilości pieniędzy w usługach, które generują stałe miejsca pracy. Zmniejszamy środki na roboty publiczne na rzecz podwyższania kwalifikacji w nowych zawodach. Roboty publiczne należą do najmniej efektywnych form walki z bezrobociem bo jedynie co setna osoba uzyskuje po nich stałą pracę. Powiat Nyski realizuje od kilku lat ważne inwestycje infrastrukturalne poprawiające komunikację, warunki nauki czy bezpieczeństwo. Jakie inwestycje zostały rozpoczęte w tym kwartale? Powiat od kilku lat przeznacza znaczne środki na inwestycje i remonty. W 2011 roku wydaliśmy ponad 14,5 mln zł na inwestycje, a na remonty 2,5 mln zł. Natomiast w 2010 roku na inwestycje wydaliśmy 21 mln zł, a na remonty 5,2 mln zł. Priorytetem jest poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja obiektów oświatowych elewacje, okna, dachy, a także szpitale w Nysie i w Głuchołazach. W tym roku rozpoczęliśmy remont ulicy Orzeszkowej w Nysie za 2,4 mln zł, przebudowa mostu Kościuszki w Nysie za 3,7 mln zł. Będziemy rozpoczynać remont ulicy Nyskiej w Otmuchowie wartość zadania 1,7 mln zł. Inwestujemy nadal w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz w nasz Zespół Szkół popularnie nazywany Rolnikiem, do którego przeniesiemy Schronisko Młodzieżowe z ulicy Krawieckiej w Nysie. Czy po budowie nowej części Powiatowego szpitala w Nysie i pierwszego w Polsce lądowiska planowane są działania rozszerzające wachlarz usług medycznych w Polsko Amerykańskiej Klinice Serca? Bardzo dobrze, że poprawia się infrastruktura w zakresie ochrony zdrowia w naszym powiecie. Środki i to znaczne przeznaczamy nie tylko na poprawę bazy ale także na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Dzięki powstaniu Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca wielu ludziom uratowano zdrowie i życie. Cieszy W ciągu pół roku zamknięto na terenie powiatu 160 firm to jedna firma zamykana dziennie. również fakt, że klinika ta dalej chce się rozwijać. Na ten cel przeznaczonych ma zostać około 7 mln zł. Czy po ostatnich zmianach w oświacie powiatowej planowane są kolejne zmiany? Zmiany w powiatowej oświacie wymusiły czynniki demograficzne. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości nie będą potrzebne tak radykalne zmiany jak np. likwidacja szkoły w Biechowie. Jednocześnie stwarzamy możliwości kształcenia artystycznego dla dzieci i młodzieży tworząc Szkołę artystyczną na poziomie gimnazjum i liceum. Zastanawiamy się również nad powołaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. Reasumując, nie widzę takiej potrzeby żeby w najbliższych kilku latach dokonywać radykalnych ruchów w powiatowej oświacie. Korzystając z okazji, życzę Państwu dużo zdrowia i więcej optymizmu. Zapraszam także do uczestnictwa w święcie Powiatu Nyskiego "Imprezie herbowej", która odbędzie się w połowie czerwca. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał: Zdzisław Baran 3

4 Głód pracy Ponad 20 procentowa stopa bezrobocia i blisko 10 tysięcy ludzi bez pracy to dane tragiczne, wobec których nie można przejść obojętnie. Zarząd Powiatu Nyskiego analizując raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, poszerzony o analizę aktualnych problemów występujących na rynku pracy w powiecie nyskim jest przekonany, że brak pracy jest obecnie największym problemem i wyzwaniem stojącym przed samorządem powiatowym w najbliższych latach. W okresie ostatnich 10 lat liczba bezrobotnych spadła o ponad połowę (z do ) niestety spadek bezrobocia nie spowodował wzrostu zatrudnienia w powiecie nyskim. Źródło: PUP w Nysie 4 Obserwujemy masowy eksodus ludzi aktywnych zawodowo. Mamy najbardziej niekorzystny współczynnik migracji w całym województwie opolskim. 60% wyjazdów w skali Opolszczyzny przypada na powiat nyski. Najbardziej bolesne jest to, że z roku na rok zmniejsza się ilość młodzieży, która swoje życie wiązałaby z pracą i mieszkaniem w powiecie nyskim. Najnowsze dane za I półrocze 2011 roku pokazują wyraźnie ujemny bilans liczby podmiotów gospodarczych spadek o 168 firm. Szansą na ożywienie gospodarcze Nysy i całego powiatu są inwestycje realizowane wokół i w nyskiej podstrefie wałbrzyskiej strefy ekonomicznej. Sprawą pierwszorzędnej wagi wydaje się być szybkie i odpowiednie przygotowanie pozostałych terenów podstrefy (w Radzikowicach) aby była gotowa na przyjęcie kolejnych inwestorów. Dbając o efektywność wydatkowanych pieniędzy z Funduszu Pracy zmieniamy strukturę ich dystrybucji. Zmniejszamy m.in. udział finansowania robót publicznych, zwiększamy na dojazdy do pracy, staże i szkolenia. Pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy PUP pomógł kilkuset osobom w powrocie na rynek pracy. Pomysł urzędu pracy na pomoc bezrobotnej młodzieży, która opiera się o ideę bonu aktywizacyjnego został z entuzjazmem przyjęty przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i pod nazwą Twoja kariera twój wybór będzie realizowany jako program pilotażowy

5 Jednostkigospodarczew gminachpowiatunyskiego stannaipółroczne2011r. Źródło: PUP w Nysie w całej Polsce (w tym przez nasz PUP). Wykorzystując ideę budowy domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych wyszliśmy z pomysłem realizacji projektu pn.: Mały wielki nysanin w ramach którego w tani sposób mogą powstać przedszkola, kluby dziecięce, a młodzi rodzice będą mieli pracę. W szkoleniach braliby udział głównie młodzi bezrobotni, najlepiej obecni lub przyszli ojcowie. Jednocześnie bezrobotne młode matki, przeszłyby cykl szkoleń zawodowych uprawniających do pracy w żłobku czy klubie dziecięcym. W pierwszym roku funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego zatrudnienie obsługi (rekrutowanej spośród przeszkolonych młodych matek) byłoby współfinansowane z Funduszu Pracy (roboty publiczne). Po pierwszym roku współfinansowania utrzymanie żłobków, klubów dziecięcych spoczęłoby na barkach samorządu. Finalna korzyść dla samorządów to zrealizowanie inwestycji za ok. 30% wartości. Koszt projektu ponoszony przez PUP: ok zł. (Fundusz Pracy lub fundusze UE). W podobnym systemie powstanie w Maciejowicach dom dla 24 rodzin, w tym wypadku to sami oczekujący na mieszkania socjalne w ramach szkoleń wybudują mieszkania, których będą najemcami. Sukcesem zakończyły się próby zdobycia pieniędzy na zbudowanie podstaw partnerstwa gospodarczego, z którego zostanie wyłoniona Rada Gospodarcza wsparta potencjałem najwybitniejszych umysłów ekonomicznych Polski. Aby można było mówić o polepszeniu sytuacji na rynku pracy w powiecie nyski niezbędne są nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Twoja kariera Twój wybór Pilotażowy program pomocy bezrobotnej młodzieży oparty o ideę bonu aktywizacyjnego: - bon szkoleniowy (3.500 zł) - bon stażowy - bon na kształcenie podyplomowe (7.000 zł) - bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta (ok zł) - dotacje na zasiedlenie poza miejscem zamieszkania (5.000 zł) Opracowanie Strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie nyskim Pozyskanie do współpracy: - Szkoła Główna Handlowa (Polska) i Uniwersytet Stanforda (USA) - analiza społeczno gospodarcza powiatu - prof. K. Rybiński i prof. K. Kluza prace nad strategią dla powiatu nyskiego Wymiernym efektem programu będzie powołanie Rady Gospodarczej organu doradczego Starosty Nyskiego. 5

6 Zarządzanie to planowanie Zmian w oświacie, racjonalizacji sieci nie robi się z roku na rok, ale z dużym wyprzedzeniem - rozmowa z Jerzym Dunajem, Członkiem Zarządu Powiatu Nyskiego. Jerzy Dunaj Jaki będzie rok 2012 w powiatowej oświacie? Z pewnością będzie nieco inny w porównaniu do ubiegłych lat ze względu na zmiany restrukturyzacyjne, które od września 2012 roku mamy zamiar przeprowadzić. Po pierwsze, powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, utworzone z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. Wynika to ze zmian wprowadzonych do kształcenia zawodowego przez Ministra Edukacji. W żaden sposób nie wpłynie to na proces edukacyjny, realizowany przez szkoły wchodzące w skład aktualnego Zespołu Szkół Mechanicznych, a wręcz go wzbogaci w oparciu o nowo powstałą bazę. Młodzież i dorośli zyskają ponadto możliwość uzyskiwania nowych kwalifikacji i zawodów. Po drugie, zupełne novum po uzyskaniu zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jesteśmy przygotowani na otwarcie z dniem 1 września 2012 roku dwóch nowych szkół artystycznych czteroletniego Liceum Plastycznego i sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, której składowymi będą 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum, co umożliwia wspólna podstawa programowa. Oferta tych szkół skierowana jest do uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy w tym kierunku chcą się rozwijać. Postępująca informatyzacja, rosnące na rynku zapotrzebowanie na np. grafików komputerowych skłoniły nas do przygotowania nowej oferty oświatowej. Nauka odbywać się będzie w pracowniach Ogniska Artystycznego przy ul. Wałowej w Nysie. Dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną kadrą do kształcenia artystycznego jak również do przedmiotów ogólnokształcących, której gros stanowią nauczyciele nyskiego Carolinum. Po trzecie, decyzja strategicznie ważna to przeniesienie kształcenia z Zespołu Szkół w Biechowie do Zespołu Szkół przy ul. Rodziewiczówny w Nysie popularnego Rolnika. Możliwości bazowe szkoły, w tym sportowe, zbieżność kierunków kształcenia, dogodny dojazd na pewno z korzyścią wpłyną na proces dydaktyczno- -wychowawczy. Umiejscowienie tego typu szkoły w Nysie z pewnością przyczyni się na polepszenie dokonywanego naboru, który do tej pory był utrudniony ze względu na położenie Biechowa. Również od września br. do Rolnika włączone zostanie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nysie, do tej pory funkcjonujące przy ul. Krawieckiej. O włączeniu tym zadecydowały przygotowywana obecnie baza pod schronisko, posiadana sportowa, gastronomiczna, parking, możliwość korzystania przez uczestników wycieczek, kolonii i obozów z pomieszczeń dydaktycznych Zespołu. Przymierzamy się również do utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. Rosnąca ilość dzieci i młodzieży kierowanych do tego typu placówek wskazuje na pilną potrzebę otwarcia takiego ośrodka w powiecie nyskim. Wszystkie obecne skierowania realizowane są głównie w placówkach z województwa dolnośląskiego, które posiada ich aż 17. Nadmienić należy, że cała Polska, ze względu na postępujący niż demograficzny, przeżywa burzliwe procesy likwidacji szkół. Rada Powiatu, rozumiejąc dotkliwość tych decyzji dla lokalnych środowisk, postanowiła z dniem 1 września 2012 roku przekazać prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie Gminie, wychodząc naprzeciw radzie miasta obawiającej się o zniknięcie tej placówki. Wszystkie wyżej wspomniane zmiany stanowią kontynuację prowadzonej od 10 lat polityki racjonalizującej sieć szkół i placówek, w znaczącym stopniu ograniczającej koszty funkcjonowania placówek wynikające z malejącej subwencji oświatowej determinowanej postępującym niżem demograficznym. 6

7 Czy rozmach w remontowaniu placówek oświatowych będzie trwał nadal? Trudno mówić o rozmachu. Jest to raczej pragmatyzm w działaniu polegający na utrzymaniu naszych jednostek we właściwym stanie. Prowadzona racjonalnie polityka oświatowa, o czym wspomniano powyżej, umożliwia przeznaczanie znacznych środków, tak własnych jak i zewnętrznych, na remonty, bieżące naprawy i unowocześnianie naszych placówek. Chciałem przypomnieć, że tylko w latach nakłady finansowe na remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych opiewają na kwotę zł, a w minionym roku złotych. Praktycznie prace w większym lub mniejszym zakresie objęły wszystkie nasze placówki, a największe nakłady przeznaczono na budowę nowej siedziby Centrum Kształcenia Praktycznego a po dokonanym przekształceniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. W 2012 roku dokończenie tej inwestycji oraz remont elewacji w Zespole Szkół w Paczkowie to nasze największe przedsięwzięcia. Dlaczego tak dużo uchwał Rady Powiatu pojawiło się na lutowej sesji Rady? Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku zmieniającą ustawę o systemie oświaty (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) została wprowadzona reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W aktualnie obowiązującej strukturze nie znajdują się już licea profilowane, szkoły średnie uzupełniające tj. licea i technika uzupełniające, a także szkoły dla dorosłych z wyjątkiem liceów ogólnokształcących i szkół policealnych. Zasadnicza zmiana dotyczy tez szkół zawodowych. Do tej pory funkcjonowały one jako 2 lub 3-letnie, a od września 2012 roku wszystkie będą o 3 letnim okresie kształcenia. Długi okres Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważało tryb tych przekształceń i dopiero interpretacją z 18 stycznia 2012 roku wskazało aby te przekształcenia podporządkować procedurze obowiązującej jak przy likwidacji jednostki, tj. podjęcia przez Radę Powiatu tzw. uchwał intencyjnych w terminie do końca lutego, a następnie poinformowania kuratora, związków zawodowych o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Ponadto na sesji lutowej Rada Powiatu zadecydowała o powstaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przekazaniu prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie gminie Otmuchów, włączeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nysie do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz likwidacji Zespołu Szkół w Biechowie. Ze względu na ilość jednostek ulegających przekształceniu bądź likwidacji konieczna była tak duża ilość podjętych uchwał oświatowych. Czy demografia nie powoduje widma zamykania kolejnych szkół? Sama demografia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie takich a nie innych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Wpływ na to mają również zmiany przepisów oświatowych reorganizujących typy szkół i kierunki kształcenia. Oczywiście czynnik ludzki jest najważniejszy, a za każdym uczniem idą określone pieniądze. Według przeprowadzanych analiz liczba szkół, z którymi wejdziemy w rok szkolny 2012 jest na dzień dzisiejszy optymalna na kilka najbliższych lat. Daje się zauważyć postępującą presję na kształcenie w Nysie. Pomimo tego na obrzeżach powiatu - w Paczkowie i Głuchołazach postanowiliśmy zachować nasze placówki oświatowe. Chciałem nadmienić, że właściwa reorientacja kształcenia z ogólnokształcącego na zawodowe, korzystanie z możliwych programów wsparcia oświaty, schodzenie ze zbędnych obiektów pozwala nam w miarę spokojnie pracować i planować pracę na przyszłość. Zmian w oświacie, racjonalizacji sieci nie robi się z roku na rok, ale z dużym wyprzedzeniem. My rozpoczęliśmy to już w 2002 roku przenosząc III LO w Nysie do Carolinum i Zespół Szkół Zawodowych do obiektu LO w Paczkowie, przekazaliśmy LO w Głuchołazach gminie, tworzymy centra administracji oświatowej obsługujące po kilka placówek. Rozmawiał: Zdzisław Baran Przywrócić dawną świetność Powiat Nyski prowadzi gruntowny remont Zespołu Szkół w Paczkowie Powiat Nyski kontynuując prace remontowe przy swoich obiektach edukacyjnych rozpoczął starania o przywrócenie dawnej świetności dziewiętnastowiecznego budynku Zespołu Szkół w Paczkowie. Budynek ten od lat wymagał remontu. Obecnie trwają prace przy wymianie stolarki okiennej. Zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków okna drewniane zostaną wymienione na okna z PCV, przy zachowaniu ich stylistyki uwzględniającej także elementy ozdobne. Ponadto cztery okna drewniane, umiejscowione nad frontowymi drzwiami zostaną poddane gruntownej renowacji. Planowany termin zakończenia wymiany stolarki okiennej na nową z PCV w budynku głównym szkoły, jak również budynku sali gimnastycznej to 20 kwietnia 2012 r. Koszt wymiany stolarki wyniesie blisko zł. Należy podkreślić, iż w wyniku wymiany stolarki okiennej zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynków. Kolejnym etapem prac remontowych jest kompleksowa renowacja elewacji zewnętrznej. Zakres prac obejmuje m.in. skucie nierówności i odparzonych lub skorodowanych tynków, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie gładzi na całej powierzchni elewacji. Wykonana zostanie także nowa instalacja odgromowa oraz zostanie wymieniony system orynnowania. Wyremontowane zostaną również kamienne schody, a całość elewacji budynku zostanie odmalowana. Koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko zł. Prace remontowe rozpoczęły się w połowie kwietnia, a ich zakończenie przewiduje się na sierpień 2012 r. - informuje kierownik Referatu Programowania Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Nysie Robert Piegza, którego komórka prowadzi nadzór nad remontem Zgodnie z planami kolejny rok szkolny uczniowie rozpoczną w świeżo wyremontowanym budynku, którego kolorystyka utrzymana będzie w żółto-beżowych barwach dodaje kierownik. EBK 7

8 Bo nie ma dzieci Komisja edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i promocji Stanisław Połosak Rozmowa ze Stanisławem Połosakiem - przewodniczącym Komisji edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i promocji Komisja w ubiegłym kwartale zajmowała się racjonalizacją sieci szkół w powiecie nyskim? Tak, to był najważniejszy temat. Są przegłosowane uchwały w tej sprawie, ale rozmowy były ciężkie. W skrócie sytuacja przedstawia się następująco: Zespół Szkół z Biechowa zostaje przeniesiony do Rolnika, Dyrektor Małgorzata Leśniewska zadeklarowała, że przyjmie uczniów i nauczycieli. W tej chwili obiekt szkoły w Biechowie wystawiony jest na przetarg. Do tej szkoły dopłacano ok. pół miliona złotych rocznie. Przeniesienie to winno nastąpić już 10 lat temu. Uczęszczało tam ponad 100 osób. Do Rolnika przeniesione zostanie Schronisko młodzieżowe z ulicy Krawieckiej. Dane demograficzne są nieubłagane, dzieci nie przybywa. W Otmuchowie Zespół Szkół został przekazany Gminie. W budynku Liceum Ogólnokształcącym Carolinum otworzyliśmy dwie klasy gimnazjum. Zamiar likwidacji szkoły w Otmuchowie budził największe kontrowersje? Przepracowałem w oświacie 33 lata i byłbym ostatnim, który głosowałby za likwidacją szkoły, ale to było dla dobra otmuchowskiej oświaty. Podjęliśmy uchwałę o zamiarze likwidacji.w tym czasie Rada Gminy Otmuchów podjęła uchwałę o zamiarze przejęcia szkoły. Burmistrz zadeklarował, że chce otworzyć na bazie szkoły średniej zespół złożony z gimna- zjum, liceum i zawodówki. Szkoła podstawowa przejdzie do obiektu po gimnazjum. Moim zdaniem jest to dobre posunięcie i służy dobru otmuchowskiej oświaty. Ponad 370 dzieci z otmuchowskiej gminy dojeżdża do Nysy. Przecież nikt z miejscowości takich jak Kałków, Jarnołtów nie będzie dojeżdżał do Otmuchowa choćby nawet z powodu niedogodnego połączenia. W Otmuchowie więc zmieni się organ prowadzący, szkoła będzie ale czy będą dzieci? Nie wiadomo. Czy będą kolejne problemy z racjonalizacją powiatowej oświaty? Raczej nie. Pewne działania Powiat podjął już kilka lat temu. W Paczkowie były dwie szkoły średnie jest jedna. W Głuchołazach też były dwie szkoły średnie. Miasto twierdziło, że liceum to szkoła z tradycjami. Ambicjonalnie pozostawiono dwie placówki i dziś jest sytuacja taka, że i jedni i drudzy mają problem z naborem, bo nie ma dzieci. Prościej likwidować gorzej budować, czy nie obawiacie się Państwo, że za kilka lat dzieci będzie więcej i wówczas powstanie problem organizacji na nowo placówek oświatowych? Być może tak będzie ale do 2015 roku będzie niż. Swego czasu zlikwidowano żłobki, dziś trzeba je na nowo organizować. Podobnie może kiedyś być ze szkołami, ale nie w najbliższej perspektywie. Stanisław Połosak Jaki tematami Komisja będzie zajmowała się w następnym kwartale? W następnym kwartale omawiane będzie przygotowanie do sezonu turystycznego i przeniesienie schroniska młodzieżowego. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Edyta Bednarska-Kolbiarz Pałac na sprzedaż W II półroczu 2012 r. ogłoszony zostanie przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Biechowie, gmina Pakosławice stanowiącej własność Powiatu Nyskiego. Nieruchomość stanowi zespół pałacowo - parkowy o łącznej pow. 11,6100 ha. Nieruchomość położona na północny-wschód od Nysy, przy drodze z Nysy w kierunku Grodkowa, zabudowana jest pałacem z roku 1854 wraz z parkiem krajobrazowym. W parku dominuje drzewostan liściasty naturalnego pochodzenia. W południowo-zachodniej części parku znajdują się dwa stawy. Funkcjonujący dotąd w opisanej nieruchomości Zespół Szkół z Biechowa zostaje przeniesiony do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. 8

9 Dyplom plastyka z maturą Trwa nabór do tworzonych przez Starostwo Powiatowe w Nysie nowych placówek: Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego. Szkoła Sztuk Pięknych zakłada sześcioletnią naukę (3 lata gimnazjum i 3 lata w liceum). W Liceum Plastycznym nauka trwać będzie cztery lata. Nauka w szkołach kończyć się będzie dyplomem plastyka i maturą. Takich artystycznych szkół jest w Polsce około 30. Szkoły powstaną na bazie nyskiego Ogniska Artystycznego. Odżyła w Nysie dawna idea opowiada dyrektor Ogniska Artystycznego Mirosław Żurawski kiedy to, twórca Ogniska Plastycznego Józef Kamiński miał plany utworzenia w Nysie Instytutu Sztuki. Baza jaka istnieje w Nysie, osobowości takie jak Monika Kamińska, Edward Syty, Ewelina Kwiatkowska-Molenda, Tomasz Chmielewski, Teresa Szkwyra, Ryszard Szymończyk i wielu innych wybitnych artystów i pedagogów pozwala nam dziś na powołanie do życia szkół dla wrażliwej i utalentowanej młodzieży. Zdaniem dyrektora Ogniska Artystycznego planuje się zatrudnienie wybitnych specjalistów o specjalnościach artystycznych a także pedagogów z dużym doświadczeniem. Młodzież będzie mogła kształcić się m.in. w zakresie ceramiki, artystycznej grafiki komputerowej, technikach malarskich, konserwatorskich, reklamowych. Zaletą nowych propozycji oświatowych jest to, że dają one młodzieży konkretny zawód. Po ich ukończeniu będą już specjalistami, co umożliwi im bądź pracę w określonej specjalizacji bądź Dyrektor Mirosław Żurawski oczywiście podjęcie nauki na studiach, do czego szczególnie zachęca dyrektor Mirosław Żurawski. Powstanie nowych szkół to też nowe miejsca pracy dla kadry pedagogicznej i obsługi placówki. Zatrudnienie znajdzie około dwudziestu osób. Obecnie przygotowywane są miejsca noclegowe dla młodzieży dojeżdżającej z odległych miejsc. Jednym z nich jest bursa przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Nabór trwać będzie do 11 czerwca br. do Liceum Plastycznego i do 28 maja br. do Szkoły Sztuk Pięknych. W tych dniach odbędzie się sprawdzian umiejętności z rysunku, malarstwa, rzeźby i wiedzy sztuce kandydatów do szkoły. Pełną informację wraz z ofertą i wnioskami znajdziecie Państwo pod adresem: W dniu 15 marca 2012 roku w galerii Ogniska Artystycznego w Nysie zostały rozdane nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego Mam talent i umiejętności. Konkurs miał dwie kategorie wiekowe i adresowany był wyłącznie do klas 6 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjów. Zdobywcy miejsc i wyróżnieni uzyskali ponadto możliwość nauki bez egzaminu wstępnego i praktycznego w powstających szkołach w budynku Ogniska Artystycznego tj. 6-letniej Szkoły Sztuk Pięknych i 4-letniego Liceum Plastycznego. Wernisaż był okazją do pobrania wniosków o przyjęcie do szkół. Część rodziców laureatów wyraziła akces swoich dzieci do wybranej szkoły. 30 marca 2012 roku zorganizowane zostały dni otwarte, podczas których zainteresowani m.in. mieli okazję do uzyskania informacji, poznania pracowni i bazy dydaktycznej. Edyta Bednarska - Kolbiarz 9

10 Dyrektor Małgorzata Leśniewska i kierownik Jan Ciara informują starostę o etapach prac Rolnik w remoncie W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Emila Godlewskiego w Nysie trwa remont poddasza obiektu internatu, które adaptowane jest na schronisko młodzieżowe. W budynku szkoły trwają prace remontowe poddasza przygotowujące około 40. miejsc noclegowych wraz z sanitariatami. Jest to II etap remontu, wcześniej został przeprowadzony remont i wymiana pokrycia dachowego. Niezależnie od adaptacji poddasza na schronisko, wyremontowane zostaną również klatki schodowe i zamontowane zostaną nowe okna w budynku głównym szkoły. Korytarzami i klatkami szkoły przechodzi dziennie około tysiąca uczniów wskazuje dyrektor szkoły Małgorzata Leśniewska. Przed budynkiem kładziona jest nowa nawierzchnia. Łącznie adaptacja i remont, finansowane z budżetu Powiatu Nyskiego, wyniosą około miliona złotych. Z dniem 1 września br. planuje się, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nyskiego, przeniesienie Schroniska Młodzieżowego z ul. Krawieckiej w Nysie do zaadaptowanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. EBK 10

System Oświaty w Powiecie Nyskim w roku szkolnym 2011/2012

System Oświaty w Powiecie Nyskim w roku szkolnym 2011/2012 System Oświaty w Powiecie Nyskim w roku szkolnym 2011/2012 System oświaty w powiecie nyskim 2010/11 2011/12 Uczniowie: - 5 231 5 051 Etaty nauczycielskie - 542 535 Pracownicy administracji i obsługi -

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015 Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu marzec 2015 Szkolnictwo ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015 Licea ogólnokształcące 1027 uczniów 30% Technika 1585 uczniów 47% Szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Program modernizacji bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gostyńskiego w latach

Program modernizacji bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gostyńskiego w latach Załącznik do uchwały Nr 109/912/13 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 lipca 2013 r. Program modernizacji bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gostyńskiego w latach 2014-2019. Powiat Gostyński

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj Źródła Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów I. Dochody własne powiatu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie

Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie BI.02.0531.470.2016 20 grudnia 2016 roku Po konsultacjach powstała nowa propozycja sieci szkół w Krakowie Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. Or.BRP.0012.3.6.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Przedszkola Rok urodzenia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Wiek Kl VI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA R XV/98/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ. z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok

UCHWAŁA R XV/98/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ. z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok UCHWAŁA R XV/98/07 RADY MIASTA KOSTRZY AD ODRĄ z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3899/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-24 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2014 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół nr 4/2014 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół nr 4/2014 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 6 listopada 2014 r. Na podstawie 31 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015 Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu marzec 2015 Szkolnictwo ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015 Licea ogólnokształcące 1027 uczniów 30% Technika 1585 uczniów 47% Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3086/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Jaki był rok ubiegły dla PUP i co czeka urząd w roku bieżącym?

Jaki był rok ubiegły dla PUP i co czeka urząd w roku bieżącym? Jaki był rok ubiegły dla PUP i co czeka urząd w roku bieżącym? 2012-01-20 07:54, Małgorzata Nosowicz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej podsumował ubiegłoroczną działalność. Nie był to rok łatwy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań podjętych w związku z przeprowadzeniem reformy oświaty w Mieście Malborku w 2017r.

Harmonogram działań podjętych w związku z przeprowadzeniem reformy oświaty w Mieście Malborku w 2017r. Lp. Harmonogram działań podjętych w związku z przeprowadzeniem reformy oświaty w Mieście Malborku w 2017r. Data Działanie Uwagi 2016 Dotychczasowe wykonane prace w zakresie wprowadzenia reformy oświaty

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje drogowe w Gminie Mielec :55:12

Inwestycje drogowe w Gminie Mielec :55:12 Inwestycje drogowe w Gminie Mielec 2017-09-18 14:55:12 Modernizacja, bieżące remonty oraz budowa nowych odcinków infrastruktury drogowej to jedne z najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych obecnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/116/2016 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący.

Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący. U Z A S A D N I E N I E Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 9 ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PROJEKT: SZANUJMY ENERGIĘ. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BYTOWSKIEGO BENEFICJENT: POWIAT BYTOWSKI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo