DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne w Nysie

2 W 2012 roku, raz na kwartał wydawany będzie Biuletyn Informacyjny Powiatu Nyskiego. W biuletynie znajdziecie Państwo rozmowy z pracownikami samorządu, radnymi powiatowymi, kierownikami jednostek organizacyjnych, którzy pracują nad istotnymi sprawami m.in. takimi jak zdrowie, bezpieczeństwo, remonty, komunikacja, edukacja, turystyka i kultura. W każdym numerze biuletynu będzie opracowany temat wiodący, czyli najważniejszy temat w danym kwartale. W tym wydaniu głównym tematem jest oświata. Przedstawiamy go w kilku artykułach przygotowanych przez Wydział Edukacji i Kultury, a także w wywiadzie z Jerzym Dunajem członkiem Zarządu Powiatu odpowiedzialnym za oświatę i kulturę w powiecie, przewodniczącym Komisji edukacji Stanisławem Połosakiem. Numer otwiera rozmowa ze Starostą Nyskim Adamem Fujarczukiem, który wskazuje na jeden z najważniejszych problemów jakim jest bezrobocie. Publikujemy zatrważający raport opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Wicestarosta Czesław Biłobran zapytany został o sprawy związane z nyskim PKS, przebudową mostu i remontami dróg. Rozpoczynamy publikację informacji o pracach Rady Powiatu, w cyklu rozmów z przewodniczącymi komisji rady i radnymi. W tym numerze do rozmowy zaproszeni zostali: przewodnicząca Komisji zdrowia i opieki społecznej Bożena Lewińska i przewodniczący Komisji rozwoju wsi, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Tadeusz Jamróz. Zapraszamy Państwa do wymiany informacji na tamat spraw dotyczących naszego powiatu. Najciekawsze Państwa listy zostaną opublikowane na łamach naszego biuletynu. Na ostatniej stronie przygotowaliśmy krzyżówkę, za jej poprawne wypełnienie i przesłanie do nas poprawnego hasła rozlosujemy nagrody. Zapraszamy Państwa na święto powiatu Imprezę Herbową. Odbędzie się ona w dniach roku. W pierwszym dniu planujemy organizację Targów Pracy, wystawę z aukcją prac uczniów Ogniska Artystycznego, a także uroczyste podsumowanie programu Odnowy Wsi z występami artystycznymi. W sobotę, 16 czerwca br. nie zabraknie imprez sportowych, a 17 czerwca br. odbędzie się msza święta za mieszkańców powiatu w Bazylice św. Jakuba i Agnieszki, w nyskim rynku otwarta zostanie impreza Inne Światy przygotowywana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nowością będzie Magiczny Korowód Herbowy, który zakończy się wyborem najpiękniejszej grupy czarodziejek i czarodziejów (regulamin uczestnictwa znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej). Tego dnia swoje dokonania, na scenie w rynku, przedstawią powiatowe instytucje kultury. Wystąpi również zespół z Ukrainy oraz gwiazda wieczoru kabaret Otto. W czerwcowym wydaniu biuletynu wiodącymi tematami będą: zdrowie, opieka społeczna oraz bezpieczne wakacje. Najnowsze informacje o wydarzeniach i imprezach powiatowych teraz w Twoim telefonie! ZESKANUJ KOD Kontakt: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel Wydział Architektury i Budownictwa tel Wydział Promocji, Sportu i Turystyki tel Wydział Finansowo-Budżetowy tel Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich tel Wydział Edukacji i Kultury tel Referat Zarządzania Kryzysowego tel Wydział Komunikacji i Transportu tel Wydział Organizacyjno-Prawny tel Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami tel Referat Programowania Rozwoju i Programów Europejskich tel Redakcja: Edyta Bednarska Kolbiarz Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Nysie Zdzisław Baran Sekretarz Powiatu Nyskiego Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Moniuszki 9-10, Parkowa 2a Nysa Redaktor naczelny: Zdzisław Baran telefon: centrala telefon: sekretariat fax: internet: 2

3 Inwestycje rozwijają region Rozmowa ze Starostą Nyskim Adamem Fujarczukiem. Panie Starosto, Raport Powiatowego Urzędu Pracy za 2011 rok nie napawa optymizmem? Problemem bardzo ważnym, który stoi przed samorządem jest brak pracy w naszym powiecie. Na sesji Rady Powiatu podsumowaliśmy rok 2011 w zakresie bezrobocia. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu pozytywnie przyjęli sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy, dzięki któremu udało się znaleść pracę kilkuset osobom. Jednak 20% stopa bezrobocia w powiecie to około 10 tysięcy ludzi bez pracy. Te liczby są zatrważające pomimo, że w najgorszym roku pod tym względem mieliśmy około 22 tysięcy ludzi bez pracy. Nie pojawiają się nowe miejsca pracy, w związku z tym obserwuje się masową emigrację - zwłaszcza ludzi młodych. Kolejny problem to zamykanie firm. W ciągu pół roku zamknięto na terenie powiatu 160 firm to jedna firma zamykana dziennie. Czy jest szansa na ożywienie rynku inwestycyjnego i ewentualnego wzrostu nowych miejsc pracy? Szansą na ożywienie jest Nyska Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej a właściwie inwestycje, które tam powstaną. Cieszą informacje o tym, że będą się rozwijać takie firmy jak Dagny, Vasco Doors, Alsecco, Lutz-Polska. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie podejmuje liczne starania w pozyskiwaniu środków finansowych i kreowaniu nowych rozwiązań na rynku pracy. Jednak nie można mówić o ożywieniu na rynku pracy do czasu, kiedy nie pojawią się nowe miejsca pracy, a te będą wtedy, kiedy powstaną nowe inwestycje. Wydaje się, że jest taka szansa. W tym roku zmieniamy strukturę wydatków na fundusz pracy w celu zwiększenia ilości pieniędzy w usługach, które generują stałe miejsca pracy. Zmniejszamy środki na roboty publiczne na rzecz podwyższania kwalifikacji w nowych zawodach. Roboty publiczne należą do najmniej efektywnych form walki z bezrobociem bo jedynie co setna osoba uzyskuje po nich stałą pracę. Powiat Nyski realizuje od kilku lat ważne inwestycje infrastrukturalne poprawiające komunikację, warunki nauki czy bezpieczeństwo. Jakie inwestycje zostały rozpoczęte w tym kwartale? Powiat od kilku lat przeznacza znaczne środki na inwestycje i remonty. W 2011 roku wydaliśmy ponad 14,5 mln zł na inwestycje, a na remonty 2,5 mln zł. Natomiast w 2010 roku na inwestycje wydaliśmy 21 mln zł, a na remonty 5,2 mln zł. Priorytetem jest poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja obiektów oświatowych elewacje, okna, dachy, a także szpitale w Nysie i w Głuchołazach. W tym roku rozpoczęliśmy remont ulicy Orzeszkowej w Nysie za 2,4 mln zł, przebudowa mostu Kościuszki w Nysie za 3,7 mln zł. Będziemy rozpoczynać remont ulicy Nyskiej w Otmuchowie wartość zadania 1,7 mln zł. Inwestujemy nadal w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz w nasz Zespół Szkół popularnie nazywany Rolnikiem, do którego przeniesiemy Schronisko Młodzieżowe z ulicy Krawieckiej w Nysie. Czy po budowie nowej części Powiatowego szpitala w Nysie i pierwszego w Polsce lądowiska planowane są działania rozszerzające wachlarz usług medycznych w Polsko Amerykańskiej Klinice Serca? Bardzo dobrze, że poprawia się infrastruktura w zakresie ochrony zdrowia w naszym powiecie. Środki i to znaczne przeznaczamy nie tylko na poprawę bazy ale także na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Dzięki powstaniu Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca wielu ludziom uratowano zdrowie i życie. Cieszy W ciągu pół roku zamknięto na terenie powiatu 160 firm to jedna firma zamykana dziennie. również fakt, że klinika ta dalej chce się rozwijać. Na ten cel przeznaczonych ma zostać około 7 mln zł. Czy po ostatnich zmianach w oświacie powiatowej planowane są kolejne zmiany? Zmiany w powiatowej oświacie wymusiły czynniki demograficzne. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości nie będą potrzebne tak radykalne zmiany jak np. likwidacja szkoły w Biechowie. Jednocześnie stwarzamy możliwości kształcenia artystycznego dla dzieci i młodzieży tworząc Szkołę artystyczną na poziomie gimnazjum i liceum. Zastanawiamy się również nad powołaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. Reasumując, nie widzę takiej potrzeby żeby w najbliższych kilku latach dokonywać radykalnych ruchów w powiatowej oświacie. Korzystając z okazji, życzę Państwu dużo zdrowia i więcej optymizmu. Zapraszam także do uczestnictwa w święcie Powiatu Nyskiego "Imprezie herbowej", która odbędzie się w połowie czerwca. Dziękuję za rozmowę Rozmawiał: Zdzisław Baran 3

4 Głód pracy Ponad 20 procentowa stopa bezrobocia i blisko 10 tysięcy ludzi bez pracy to dane tragiczne, wobec których nie można przejść obojętnie. Zarząd Powiatu Nyskiego analizując raport z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, poszerzony o analizę aktualnych problemów występujących na rynku pracy w powiecie nyskim jest przekonany, że brak pracy jest obecnie największym problemem i wyzwaniem stojącym przed samorządem powiatowym w najbliższych latach. W okresie ostatnich 10 lat liczba bezrobotnych spadła o ponad połowę (z do ) niestety spadek bezrobocia nie spowodował wzrostu zatrudnienia w powiecie nyskim. Źródło: PUP w Nysie 4 Obserwujemy masowy eksodus ludzi aktywnych zawodowo. Mamy najbardziej niekorzystny współczynnik migracji w całym województwie opolskim. 60% wyjazdów w skali Opolszczyzny przypada na powiat nyski. Najbardziej bolesne jest to, że z roku na rok zmniejsza się ilość młodzieży, która swoje życie wiązałaby z pracą i mieszkaniem w powiecie nyskim. Najnowsze dane za I półrocze 2011 roku pokazują wyraźnie ujemny bilans liczby podmiotów gospodarczych spadek o 168 firm. Szansą na ożywienie gospodarcze Nysy i całego powiatu są inwestycje realizowane wokół i w nyskiej podstrefie wałbrzyskiej strefy ekonomicznej. Sprawą pierwszorzędnej wagi wydaje się być szybkie i odpowiednie przygotowanie pozostałych terenów podstrefy (w Radzikowicach) aby była gotowa na przyjęcie kolejnych inwestorów. Dbając o efektywność wydatkowanych pieniędzy z Funduszu Pracy zmieniamy strukturę ich dystrybucji. Zmniejszamy m.in. udział finansowania robót publicznych, zwiększamy na dojazdy do pracy, staże i szkolenia. Pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy PUP pomógł kilkuset osobom w powrocie na rynek pracy. Pomysł urzędu pracy na pomoc bezrobotnej młodzieży, która opiera się o ideę bonu aktywizacyjnego został z entuzjazmem przyjęty przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i pod nazwą Twoja kariera twój wybór będzie realizowany jako program pilotażowy

5 Jednostkigospodarczew gminachpowiatunyskiego stannaipółroczne2011r. Źródło: PUP w Nysie w całej Polsce (w tym przez nasz PUP). Wykorzystując ideę budowy domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych wyszliśmy z pomysłem realizacji projektu pn.: Mały wielki nysanin w ramach którego w tani sposób mogą powstać przedszkola, kluby dziecięce, a młodzi rodzice będą mieli pracę. W szkoleniach braliby udział głównie młodzi bezrobotni, najlepiej obecni lub przyszli ojcowie. Jednocześnie bezrobotne młode matki, przeszłyby cykl szkoleń zawodowych uprawniających do pracy w żłobku czy klubie dziecięcym. W pierwszym roku funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego zatrudnienie obsługi (rekrutowanej spośród przeszkolonych młodych matek) byłoby współfinansowane z Funduszu Pracy (roboty publiczne). Po pierwszym roku współfinansowania utrzymanie żłobków, klubów dziecięcych spoczęłoby na barkach samorządu. Finalna korzyść dla samorządów to zrealizowanie inwestycji za ok. 30% wartości. Koszt projektu ponoszony przez PUP: ok zł. (Fundusz Pracy lub fundusze UE). W podobnym systemie powstanie w Maciejowicach dom dla 24 rodzin, w tym wypadku to sami oczekujący na mieszkania socjalne w ramach szkoleń wybudują mieszkania, których będą najemcami. Sukcesem zakończyły się próby zdobycia pieniędzy na zbudowanie podstaw partnerstwa gospodarczego, z którego zostanie wyłoniona Rada Gospodarcza wsparta potencjałem najwybitniejszych umysłów ekonomicznych Polski. Aby można było mówić o polepszeniu sytuacji na rynku pracy w powiecie nyski niezbędne są nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Twoja kariera Twój wybór Pilotażowy program pomocy bezrobotnej młodzieży oparty o ideę bonu aktywizacyjnego: - bon szkoleniowy (3.500 zł) - bon stażowy - bon na kształcenie podyplomowe (7.000 zł) - bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta (ok zł) - dotacje na zasiedlenie poza miejscem zamieszkania (5.000 zł) Opracowanie Strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie nyskim Pozyskanie do współpracy: - Szkoła Główna Handlowa (Polska) i Uniwersytet Stanforda (USA) - analiza społeczno gospodarcza powiatu - prof. K. Rybiński i prof. K. Kluza prace nad strategią dla powiatu nyskiego Wymiernym efektem programu będzie powołanie Rady Gospodarczej organu doradczego Starosty Nyskiego. 5

6 Zarządzanie to planowanie Zmian w oświacie, racjonalizacji sieci nie robi się z roku na rok, ale z dużym wyprzedzeniem - rozmowa z Jerzym Dunajem, Członkiem Zarządu Powiatu Nyskiego. Jerzy Dunaj Jaki będzie rok 2012 w powiatowej oświacie? Z pewnością będzie nieco inny w porównaniu do ubiegłych lat ze względu na zmiany restrukturyzacyjne, które od września 2012 roku mamy zamiar przeprowadzić. Po pierwsze, powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, utworzone z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. Wynika to ze zmian wprowadzonych do kształcenia zawodowego przez Ministra Edukacji. W żaden sposób nie wpłynie to na proces edukacyjny, realizowany przez szkoły wchodzące w skład aktualnego Zespołu Szkół Mechanicznych, a wręcz go wzbogaci w oparciu o nowo powstałą bazę. Młodzież i dorośli zyskają ponadto możliwość uzyskiwania nowych kwalifikacji i zawodów. Po drugie, zupełne novum po uzyskaniu zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jesteśmy przygotowani na otwarcie z dniem 1 września 2012 roku dwóch nowych szkół artystycznych czteroletniego Liceum Plastycznego i sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, której składowymi będą 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum, co umożliwia wspólna podstawa programowa. Oferta tych szkół skierowana jest do uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy w tym kierunku chcą się rozwijać. Postępująca informatyzacja, rosnące na rynku zapotrzebowanie na np. grafików komputerowych skłoniły nas do przygotowania nowej oferty oświatowej. Nauka odbywać się będzie w pracowniach Ogniska Artystycznego przy ul. Wałowej w Nysie. Dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną kadrą do kształcenia artystycznego jak również do przedmiotów ogólnokształcących, której gros stanowią nauczyciele nyskiego Carolinum. Po trzecie, decyzja strategicznie ważna to przeniesienie kształcenia z Zespołu Szkół w Biechowie do Zespołu Szkół przy ul. Rodziewiczówny w Nysie popularnego Rolnika. Możliwości bazowe szkoły, w tym sportowe, zbieżność kierunków kształcenia, dogodny dojazd na pewno z korzyścią wpłyną na proces dydaktyczno- -wychowawczy. Umiejscowienie tego typu szkoły w Nysie z pewnością przyczyni się na polepszenie dokonywanego naboru, który do tej pory był utrudniony ze względu na położenie Biechowa. Również od września br. do Rolnika włączone zostanie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nysie, do tej pory funkcjonujące przy ul. Krawieckiej. O włączeniu tym zadecydowały przygotowywana obecnie baza pod schronisko, posiadana sportowa, gastronomiczna, parking, możliwość korzystania przez uczestników wycieczek, kolonii i obozów z pomieszczeń dydaktycznych Zespołu. Przymierzamy się również do utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego. Rosnąca ilość dzieci i młodzieży kierowanych do tego typu placówek wskazuje na pilną potrzebę otwarcia takiego ośrodka w powiecie nyskim. Wszystkie obecne skierowania realizowane są głównie w placówkach z województwa dolnośląskiego, które posiada ich aż 17. Nadmienić należy, że cała Polska, ze względu na postępujący niż demograficzny, przeżywa burzliwe procesy likwidacji szkół. Rada Powiatu, rozumiejąc dotkliwość tych decyzji dla lokalnych środowisk, postanowiła z dniem 1 września 2012 roku przekazać prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie Gminie, wychodząc naprzeciw radzie miasta obawiającej się o zniknięcie tej placówki. Wszystkie wyżej wspomniane zmiany stanowią kontynuację prowadzonej od 10 lat polityki racjonalizującej sieć szkół i placówek, w znaczącym stopniu ograniczającej koszty funkcjonowania placówek wynikające z malejącej subwencji oświatowej determinowanej postępującym niżem demograficznym. 6

7 Czy rozmach w remontowaniu placówek oświatowych będzie trwał nadal? Trudno mówić o rozmachu. Jest to raczej pragmatyzm w działaniu polegający na utrzymaniu naszych jednostek we właściwym stanie. Prowadzona racjonalnie polityka oświatowa, o czym wspomniano powyżej, umożliwia przeznaczanie znacznych środków, tak własnych jak i zewnętrznych, na remonty, bieżące naprawy i unowocześnianie naszych placówek. Chciałem przypomnieć, że tylko w latach nakłady finansowe na remonty i inwestycje w jednostkach oświatowych opiewają na kwotę zł, a w minionym roku złotych. Praktycznie prace w większym lub mniejszym zakresie objęły wszystkie nasze placówki, a największe nakłady przeznaczono na budowę nowej siedziby Centrum Kształcenia Praktycznego a po dokonanym przekształceniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. W 2012 roku dokończenie tej inwestycji oraz remont elewacji w Zespole Szkół w Paczkowie to nasze największe przedsięwzięcia. Dlaczego tak dużo uchwał Rady Powiatu pojawiło się na lutowej sesji Rady? Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku zmieniającą ustawę o systemie oświaty (Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) została wprowadzona reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W aktualnie obowiązującej strukturze nie znajdują się już licea profilowane, szkoły średnie uzupełniające tj. licea i technika uzupełniające, a także szkoły dla dorosłych z wyjątkiem liceów ogólnokształcących i szkół policealnych. Zasadnicza zmiana dotyczy tez szkół zawodowych. Do tej pory funkcjonowały one jako 2 lub 3-letnie, a od września 2012 roku wszystkie będą o 3 letnim okresie kształcenia. Długi okres Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważało tryb tych przekształceń i dopiero interpretacją z 18 stycznia 2012 roku wskazało aby te przekształcenia podporządkować procedurze obowiązującej jak przy likwidacji jednostki, tj. podjęcia przez Radę Powiatu tzw. uchwał intencyjnych w terminie do końca lutego, a następnie poinformowania kuratora, związków zawodowych o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Ponadto na sesji lutowej Rada Powiatu zadecydowała o powstaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przekazaniu prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych w Otmuchowie gminie Otmuchów, włączeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nysie do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz likwidacji Zespołu Szkół w Biechowie. Ze względu na ilość jednostek ulegających przekształceniu bądź likwidacji konieczna była tak duża ilość podjętych uchwał oświatowych. Czy demografia nie powoduje widma zamykania kolejnych szkół? Sama demografia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie takich a nie innych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Wpływ na to mają również zmiany przepisów oświatowych reorganizujących typy szkół i kierunki kształcenia. Oczywiście czynnik ludzki jest najważniejszy, a za każdym uczniem idą określone pieniądze. Według przeprowadzanych analiz liczba szkół, z którymi wejdziemy w rok szkolny 2012 jest na dzień dzisiejszy optymalna na kilka najbliższych lat. Daje się zauważyć postępującą presję na kształcenie w Nysie. Pomimo tego na obrzeżach powiatu - w Paczkowie i Głuchołazach postanowiliśmy zachować nasze placówki oświatowe. Chciałem nadmienić, że właściwa reorientacja kształcenia z ogólnokształcącego na zawodowe, korzystanie z możliwych programów wsparcia oświaty, schodzenie ze zbędnych obiektów pozwala nam w miarę spokojnie pracować i planować pracę na przyszłość. Zmian w oświacie, racjonalizacji sieci nie robi się z roku na rok, ale z dużym wyprzedzeniem. My rozpoczęliśmy to już w 2002 roku przenosząc III LO w Nysie do Carolinum i Zespół Szkół Zawodowych do obiektu LO w Paczkowie, przekazaliśmy LO w Głuchołazach gminie, tworzymy centra administracji oświatowej obsługujące po kilka placówek. Rozmawiał: Zdzisław Baran Przywrócić dawną świetność Powiat Nyski prowadzi gruntowny remont Zespołu Szkół w Paczkowie Powiat Nyski kontynuując prace remontowe przy swoich obiektach edukacyjnych rozpoczął starania o przywrócenie dawnej świetności dziewiętnastowiecznego budynku Zespołu Szkół w Paczkowie. Budynek ten od lat wymagał remontu. Obecnie trwają prace przy wymianie stolarki okiennej. Zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków okna drewniane zostaną wymienione na okna z PCV, przy zachowaniu ich stylistyki uwzględniającej także elementy ozdobne. Ponadto cztery okna drewniane, umiejscowione nad frontowymi drzwiami zostaną poddane gruntownej renowacji. Planowany termin zakończenia wymiany stolarki okiennej na nową z PCV w budynku głównym szkoły, jak również budynku sali gimnastycznej to 20 kwietnia 2012 r. Koszt wymiany stolarki wyniesie blisko zł. Należy podkreślić, iż w wyniku wymiany stolarki okiennej zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynków. Kolejnym etapem prac remontowych jest kompleksowa renowacja elewacji zewnętrznej. Zakres prac obejmuje m.in. skucie nierówności i odparzonych lub skorodowanych tynków, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie gładzi na całej powierzchni elewacji. Wykonana zostanie także nowa instalacja odgromowa oraz zostanie wymieniony system orynnowania. Wyremontowane zostaną również kamienne schody, a całość elewacji budynku zostanie odmalowana. Koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko zł. Prace remontowe rozpoczęły się w połowie kwietnia, a ich zakończenie przewiduje się na sierpień 2012 r. - informuje kierownik Referatu Programowania Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Nysie Robert Piegza, którego komórka prowadzi nadzór nad remontem Zgodnie z planami kolejny rok szkolny uczniowie rozpoczną w świeżo wyremontowanym budynku, którego kolorystyka utrzymana będzie w żółto-beżowych barwach dodaje kierownik. EBK 7

8 Bo nie ma dzieci Komisja edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i promocji Stanisław Połosak Rozmowa ze Stanisławem Połosakiem - przewodniczącym Komisji edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i promocji Komisja w ubiegłym kwartale zajmowała się racjonalizacją sieci szkół w powiecie nyskim? Tak, to był najważniejszy temat. Są przegłosowane uchwały w tej sprawie, ale rozmowy były ciężkie. W skrócie sytuacja przedstawia się następująco: Zespół Szkół z Biechowa zostaje przeniesiony do Rolnika, Dyrektor Małgorzata Leśniewska zadeklarowała, że przyjmie uczniów i nauczycieli. W tej chwili obiekt szkoły w Biechowie wystawiony jest na przetarg. Do tej szkoły dopłacano ok. pół miliona złotych rocznie. Przeniesienie to winno nastąpić już 10 lat temu. Uczęszczało tam ponad 100 osób. Do Rolnika przeniesione zostanie Schronisko młodzieżowe z ulicy Krawieckiej. Dane demograficzne są nieubłagane, dzieci nie przybywa. W Otmuchowie Zespół Szkół został przekazany Gminie. W budynku Liceum Ogólnokształcącym Carolinum otworzyliśmy dwie klasy gimnazjum. Zamiar likwidacji szkoły w Otmuchowie budził największe kontrowersje? Przepracowałem w oświacie 33 lata i byłbym ostatnim, który głosowałby za likwidacją szkoły, ale to było dla dobra otmuchowskiej oświaty. Podjęliśmy uchwałę o zamiarze likwidacji.w tym czasie Rada Gminy Otmuchów podjęła uchwałę o zamiarze przejęcia szkoły. Burmistrz zadeklarował, że chce otworzyć na bazie szkoły średniej zespół złożony z gimna- zjum, liceum i zawodówki. Szkoła podstawowa przejdzie do obiektu po gimnazjum. Moim zdaniem jest to dobre posunięcie i służy dobru otmuchowskiej oświaty. Ponad 370 dzieci z otmuchowskiej gminy dojeżdża do Nysy. Przecież nikt z miejscowości takich jak Kałków, Jarnołtów nie będzie dojeżdżał do Otmuchowa choćby nawet z powodu niedogodnego połączenia. W Otmuchowie więc zmieni się organ prowadzący, szkoła będzie ale czy będą dzieci? Nie wiadomo. Czy będą kolejne problemy z racjonalizacją powiatowej oświaty? Raczej nie. Pewne działania Powiat podjął już kilka lat temu. W Paczkowie były dwie szkoły średnie jest jedna. W Głuchołazach też były dwie szkoły średnie. Miasto twierdziło, że liceum to szkoła z tradycjami. Ambicjonalnie pozostawiono dwie placówki i dziś jest sytuacja taka, że i jedni i drudzy mają problem z naborem, bo nie ma dzieci. Prościej likwidować gorzej budować, czy nie obawiacie się Państwo, że za kilka lat dzieci będzie więcej i wówczas powstanie problem organizacji na nowo placówek oświatowych? Być może tak będzie ale do 2015 roku będzie niż. Swego czasu zlikwidowano żłobki, dziś trzeba je na nowo organizować. Podobnie może kiedyś być ze szkołami, ale nie w najbliższej perspektywie. Stanisław Połosak Jaki tematami Komisja będzie zajmowała się w następnym kwartale? W następnym kwartale omawiane będzie przygotowanie do sezonu turystycznego i przeniesienie schroniska młodzieżowego. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała: Edyta Bednarska-Kolbiarz Pałac na sprzedaż W II półroczu 2012 r. ogłoszony zostanie przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Biechowie, gmina Pakosławice stanowiącej własność Powiatu Nyskiego. Nieruchomość stanowi zespół pałacowo - parkowy o łącznej pow. 11,6100 ha. Nieruchomość położona na północny-wschód od Nysy, przy drodze z Nysy w kierunku Grodkowa, zabudowana jest pałacem z roku 1854 wraz z parkiem krajobrazowym. W parku dominuje drzewostan liściasty naturalnego pochodzenia. W południowo-zachodniej części parku znajdują się dwa stawy. Funkcjonujący dotąd w opisanej nieruchomości Zespół Szkół z Biechowa zostaje przeniesiony do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. 8

9 Dyplom plastyka z maturą Trwa nabór do tworzonych przez Starostwo Powiatowe w Nysie nowych placówek: Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego. Szkoła Sztuk Pięknych zakłada sześcioletnią naukę (3 lata gimnazjum i 3 lata w liceum). W Liceum Plastycznym nauka trwać będzie cztery lata. Nauka w szkołach kończyć się będzie dyplomem plastyka i maturą. Takich artystycznych szkół jest w Polsce około 30. Szkoły powstaną na bazie nyskiego Ogniska Artystycznego. Odżyła w Nysie dawna idea opowiada dyrektor Ogniska Artystycznego Mirosław Żurawski kiedy to, twórca Ogniska Plastycznego Józef Kamiński miał plany utworzenia w Nysie Instytutu Sztuki. Baza jaka istnieje w Nysie, osobowości takie jak Monika Kamińska, Edward Syty, Ewelina Kwiatkowska-Molenda, Tomasz Chmielewski, Teresa Szkwyra, Ryszard Szymończyk i wielu innych wybitnych artystów i pedagogów pozwala nam dziś na powołanie do życia szkół dla wrażliwej i utalentowanej młodzieży. Zdaniem dyrektora Ogniska Artystycznego planuje się zatrudnienie wybitnych specjalistów o specjalnościach artystycznych a także pedagogów z dużym doświadczeniem. Młodzież będzie mogła kształcić się m.in. w zakresie ceramiki, artystycznej grafiki komputerowej, technikach malarskich, konserwatorskich, reklamowych. Zaletą nowych propozycji oświatowych jest to, że dają one młodzieży konkretny zawód. Po ich ukończeniu będą już specjalistami, co umożliwi im bądź pracę w określonej specjalizacji bądź Dyrektor Mirosław Żurawski oczywiście podjęcie nauki na studiach, do czego szczególnie zachęca dyrektor Mirosław Żurawski. Powstanie nowych szkół to też nowe miejsca pracy dla kadry pedagogicznej i obsługi placówki. Zatrudnienie znajdzie około dwudziestu osób. Obecnie przygotowywane są miejsca noclegowe dla młodzieży dojeżdżającej z odległych miejsc. Jednym z nich jest bursa przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Nabór trwać będzie do 11 czerwca br. do Liceum Plastycznego i do 28 maja br. do Szkoły Sztuk Pięknych. W tych dniach odbędzie się sprawdzian umiejętności z rysunku, malarstwa, rzeźby i wiedzy sztuce kandydatów do szkoły. Pełną informację wraz z ofertą i wnioskami znajdziecie Państwo pod adresem: W dniu 15 marca 2012 roku w galerii Ogniska Artystycznego w Nysie zostały rozdane nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego Mam talent i umiejętności. Konkurs miał dwie kategorie wiekowe i adresowany był wyłącznie do klas 6 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjów. Zdobywcy miejsc i wyróżnieni uzyskali ponadto możliwość nauki bez egzaminu wstępnego i praktycznego w powstających szkołach w budynku Ogniska Artystycznego tj. 6-letniej Szkoły Sztuk Pięknych i 4-letniego Liceum Plastycznego. Wernisaż był okazją do pobrania wniosków o przyjęcie do szkół. Część rodziców laureatów wyraziła akces swoich dzieci do wybranej szkoły. 30 marca 2012 roku zorganizowane zostały dni otwarte, podczas których zainteresowani m.in. mieli okazję do uzyskania informacji, poznania pracowni i bazy dydaktycznej. Edyta Bednarska - Kolbiarz 9

10 Dyrektor Małgorzata Leśniewska i kierownik Jan Ciara informują starostę o etapach prac Rolnik w remoncie W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Emila Godlewskiego w Nysie trwa remont poddasza obiektu internatu, które adaptowane jest na schronisko młodzieżowe. W budynku szkoły trwają prace remontowe poddasza przygotowujące około 40. miejsc noclegowych wraz z sanitariatami. Jest to II etap remontu, wcześniej został przeprowadzony remont i wymiana pokrycia dachowego. Niezależnie od adaptacji poddasza na schronisko, wyremontowane zostaną również klatki schodowe i zamontowane zostaną nowe okna w budynku głównym szkoły. Korytarzami i klatkami szkoły przechodzi dziennie około tysiąca uczniów wskazuje dyrektor szkoły Małgorzata Leśniewska. Przed budynkiem kładziona jest nowa nawierzchnia. Łącznie adaptacja i remont, finansowane z budżetu Powiatu Nyskiego, wyniosą około miliona złotych. Z dniem 1 września br. planuje się, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nyskiego, przeniesienie Schroniska Młodzieżowego z ul. Krawieckiej w Nysie do zaadaptowanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. EBK 10

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy I. Charakterystyka szkoły i jej środowiska Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych jest szkołą

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Przedszkola Rok urodzenia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Wiek Kl VI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r. Projekt z dnia 23.10.2008 po KRM UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁ PRZYSZ OŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA

PRZYSZŁ PRZYSZ OŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA Urszula Sztanderska Uwagi wstępne Silne zmiany liczby dzieci i młodzieży powodem konieczności ś i znacznych zmian w szkolnictwie Zmiany demograficzne nie są jednokierunkowe,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Jaki był rok ubiegły dla PUP i co czeka urząd w roku bieżącym?

Jaki był rok ubiegły dla PUP i co czeka urząd w roku bieżącym? Jaki był rok ubiegły dla PUP i co czeka urząd w roku bieżącym? 2012-01-20 07:54, Małgorzata Nosowicz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej podsumował ubiegłoroczną działalność. Nie był to rok łatwy

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE POWIATU GIŻYCKIEGO 2012-2014 z udziałem środków europejskich

PLANY INWESTYCYJNE POWIATU GIŻYCKIEGO 2012-2014 z udziałem środków europejskich PLANY INWESTYCYJNE POWIATU GIŻYCKIEGO 2012-2014 z udziałem środków europejskich 14 220 178 zł (3 174 147 ) to wydatki inwestycyjne i tzw. miękkie Powiatu Giżyckiego na programy i projekty realizowane bądź

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres województwo Program

Bardziej szczegółowo

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku Czesław Osękowski Miasto i Gmina Zielona Góra Strony połączenia: - Miasto Zielona Góra - Gmina Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 2013 UWAGA!!!

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 2013 UWAGA!!! KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANEGO DO REALIZACJI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 2013 UWAGA!!! Wypełniony poniżej formularz Karty przedsięwzięcia ma charakter przykładowy. Wszelkie dane zamieszczone w poniższej

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna infrastruktura edukacyjna Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze.

Nowoczesna infrastruktura edukacyjna Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze. Nowoczesna infrastruktura Zawodowego w Jeleniej Górze. Terminarz Realizacji Zadań Zadanie Kwota Termin Przekazanie placu budowy dla zadania nr 2 Podpisanie umowy z firmą PRE FABRYKAT Sp. z o.o na roboty

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu rozpoczęła się 15 lutego 2010, przewidywany termin zakończenia 30 września 2011r.

Realizacja projektu rozpoczęła się 15 lutego 2010, przewidywany termin zakończenia 30 września 2011r. Informacja na temat projektu Budowa, rozbudowa i doposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V Infrastruktura dla Kapitału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Finansowanie publicznej oświaty

Finansowanie publicznej oświaty IWONA FILIPOWSKA Finansowanie publicznej oświaty Tematem mojej pracy dyplomowej jest finansowanie publicznej oświaty. Poza zakresem moich rozważań pozostawiłam kwestie dotyczące funkcjonowania niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT Kraków 16 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT w obszarze szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Debata w Niepołomicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Jak samorządowcy oceniają

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk Protokół nr 14/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu 17 stycznia 2014 roku w godz.10 00 w sali Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/2011. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 2 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 19/2011. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 2 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 19/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 2 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 1. Dokument strategiczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej w Filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl

Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010. www.powiatkluczborski.pl Powiat Kluczborski Informacja z wykonania budżetu za rok 2010 Wykonanie dochodów budżetu za 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2010 rok 30000000 25000000 20000000 Wykonanie Plan

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt z 9 marca 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt z 9 marca 2010 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt z 9 marca 2010 r. Zakres zmian proponowanych w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty I. Subwencjonowana i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011 Czas na zmiany aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard Nowielice, 2011 Słów kilka o wnioskodawcy e-pro edukacja powstała w grudniu 2003 roku; jest efektem

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski

POWIAT LIMANOWSKI. Powiat Limanowski POWIAT LIMANOWSKI Cechy demograficzne Powiatu Obszar 952 km 2 Liczba mieszkańców 120,1 tys. Gęstość zaludnienia 126 osób/km 2 Zalesienie 41% Specyfika: - duży udział ludności w wieku przedprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012

Miasto i Gmina Prabuty. Oświata w latach 2003-2012 Miasto i Gmina Prabuty Oświata LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRABUTY W LATACH 2003 2012 ROK LICZBA UCZNIÓW SPADEK LICZBY UCZNIÓW W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO 2003 1887

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo