Kolejny piękny jubileusz ChSM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolejny piękny jubileusz ChSM"

Transkrypt

1 styczeń 2013 (222) nakład: egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) , 54; tel. tel. kom: kom Oferujemy obiady, kolacje organizujemy organizujemy przyjęcia przyjęcia okolicznościowe od 2 do 300 osób (wesela, komunie, stypy, itp.) od szkolenia, 2 do 300 sympozja osób (wesela, do wynajęcia komunie, stypy, limuzyna itp.) szkolenia, sympozja Przyjmujemy zapisy na zabawę do wynajęcia śledziową limuzyna r. BILARD zabawy karnawałowe DRINK-BAR Lokal z klimatyzacją poleca duży wybór alkoholi Płatność kartami Serdecznie Państwa zapraszamy! Serdecznie Państwa zapraszamy! Restauracja czynna codziennie Restauracja czynna codziennie MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis tel ch011k Dla mieszkańców spółdzielczych domów rok 2013 to czas pięknego jubileuszu 105 rocznicy założenia naszej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tamtych odległych latach, założyciele naszej Spółdzielni, biorąc pod uwagę przykład z angielskich doświadczeń, mieli wizję budowania ciekawych architektonicznie domów z funkcjonalnymi mieszkaniami, w których lokatorzy czuliby się na swoim, jako gospodarze wspólnej własności. Ta realizowana przez 105 lat wizja zaowocowała wieloma spółdzielczymi domami i osiedlami w całym naszym mieście, począwszy od tego najstarszego przy ul. Kordeckiego, po te najmłodsze przy ul. Gałeczki. Sprawa gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy jest niewątpliwie jednym z najgorętszych tematów ostatniego czasu. Jak już pisaliśmy, nowe regulacje obowiązywać będą od lipca tego roku. Ponieważ to gmina będzie odtąd odpowiedzialna za te kwestie, stawki opłat za gospodarowanie odpadami (wywóz śmieci) ustalają rady gmin. Rada Miasta Chorzów podjęła już stosowną uchwałę. Po zapoznaniu się z ustalonymi stawkami, Zarząd i Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwróciły się do Prezydenta Miasta z prośbą o wyjaśnienia. Uchwała stała się bowiem W sumie te spółdzielcze budynki stanowią około jedną trzecią część zabudowy mieszkaniowej naszego miasta. Niezależnie od wieku, wszystkie te spółdzielcze domy mają wspólną cechę. Znacząco wyróżniają się wśród innych. Są docieplone, odnowione, w większości w ciekawej kolorystyce. Odpowiednio zagospodarowane i zadbane jest ich otoczenie pisze Ryszard Pawlik w felietonie, którego całość przeczytać można wewnątrz numeru. Rozpoczynamy także cykl wspomnieniowy, poświęcony ludziom, którzy tworzyli Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową od zarania jej dziejów. Jeszcze o stawkach za wywóz śmieci zapowiedzią znacznych podwyżek opłat za wywóz śmieci (20 zł od osoby w sytuacji, gdy odpady nie będą segregowane i 14 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregowania odpadów). Obszerną odpowiedź prezydenta Andrzeja Kotali zamieściliśmy w poprzednim wydaniu Wiadomości Spółdzielczych. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta uchwała dotycząca stawek została jednak zmieniona. Prezydent wniósł projekt uchwały obniżającej stawki za wywóz odpadów, a radni propozycję tę przyjęli w głosowaniu. Ciąg dalszy na str. 2

2 strona 2 nr 1/2013 ŻYCIE SPÓŁDZIELNI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA Administracja W grudniu 2012 r. zakończono prace związane z remontem elewacji pawilonu handlowego przy ul. Opolskiej 1 oraz awaryjną wymianą poziomu oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żołnierzy Września 13. Rada Osiedla Na grudniowym posiedzeniu Rada Osiedla Żołnierzy Września zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji planu remontów za rok 2012, zużycia oraz strat wody w zasobach Administracji Żołnierzy Września. Przedstawione tematy zostały omówione i przyjęte bez uwag. Opracowany został również plan pracy Rady Osiedla na rok 2013, następnie rozpatrzono sprawy bieżące oraz wniesione przez mieszkańców. CHORZÓW BATORY Administracja Zlecono wykonanie oświetlenia terenu parkingu w rejonie budynku przy ul. Brzozowej 20 oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kochłowickiej 9. Zgodnie z harmonogramem dokonano rocznych przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych dymowych wentylacyjnych, spalinowych w budynkach Osiedla Chorzów Batory. Noc Sylwestrowa na osiedlu przebiegła spokojnie, nie odnotowano żadnych dewastacji. Rada Osiedla Na grudniowym posiedzeniu Rada Osiedla ustaliła plan pracy na rok 2013, oceniła pracę Administracji, a także omówiła sprawy bieżące. CENTRUM Administracja W zasobach Administracji w grudniu 2012r. wykonano prace związane z częściową wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Konopnickiej 15. Zakończono roboty związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Dąbrowskiego Wykonano remont placyka gospodarczego nieruchomości przy ul. Katowickiej 71-73a, Krasickiego 7, Krzywej 9. Zakończono i odebrano roboty termorenowacyjne budynków przy ul. Krzyżowej 8, 10, 12, 14. Wymieniono drzwi na przeciwpożarowe w pomieszczeniach maszynowni dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Kazimierza 8-10 i Ks. Władysława Opolskiego 11 oraz tylnych ewakuacyjnych drzwi w piwnicach budynków przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 7 i 11. Trwały prace związane z opracowaniem planu remontów na 2013 rok. Rada Osiedla Podczas grudniowego posiedzenia Rada Osiedla Centrum dokonała podsumowania swojej działalności za 2012 rok oraz pozytywnie zaopiniowała plan remontów Administracji na 2013 rok. Rozpatrywane były także sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców. RÓŻANA-GAŁECZKI Administracja W grudniu 2012 r. w zasobach Administracji Różana Gałeczki zakończono prace związane z malowaniem klatek schodowych w budynku przy ul. Anny Łąkowej 6-12 oraz remontem chodników pomiędzy budynkami przy ul. Różanej 1 i ul. Krzywej 28. Wybudowano nowy placyk gospodarczy przy ul. Młodzieżowej 33. Wymieniono oświetlenie zewnętrzne przy ul. Ryszki oraz wykonano nowe miejsca postojowe przy ul. Ryszki 59. Prowadzone były również okresowe kontrole szczelności instalacji gazowych, a także przeglądy kominiarskie i przeglądy instalacji elektrycznych oraz realizacja wynikających z nich zaleceń. Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie. Rada Osiedla Podczas grudniowego posiedzenia Rada Osiedla Różana Gałeczki omawiała oraz pozytywnie zaopiniowała plan remontów Administracji na rok Dokonano podsumowania pracy Rady w 2012 r. oraz przyjęto plan pracy na rok Rozpatrywane były również sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców Osiedla. ZMIANA CZASU PRACY KASY W DYREKCJI SPÓŁDZIELNI Informujemy uprzejmie, że od stycznia 2013r. zmianie ulega czas pracy kasy na I piętrze w siedzibie Dyrekcji ChSM przy ul. Kopalnianej 4a, która będzie czynna przez ostatnie 10 dni roboczych każdego miesiąca: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do w środy od 7.00 do w piątki od 7.00 do z przerwami: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do oraz do 14.00, w środy od do oraz do 15.00, w piątki od 9.30 do 9.45 oraz od do Jednocześnie informujemy, że czas pracy kasy na parterze w siedzibie Dyrekcji ChSM przy ul. Kopalnianej 4a pozostaje bez zmian. Jeszcze o stawkach za wywóz śmieci dokończenie ze str. 1 - Obniżenie stawek jest konieczne, biorąc pod uwagę trudną sytuację społeczno-materialną naszych mieszkańców oraz kryzys, który coraz mocniej dotyka kraj, a także nasze miasto argumentował podczas sesji Rady Miasta Andrzej Kotala. Podkreślił, że w tej sytuacji na uwadze trzeba mieć przede wszystkim dobro mieszkańców. Projekt został poparty niemal jednogłośnie, a nowe stawki to 15,50 zł od osoby za odpady niesegregowane i 11 zł od osoby w przypadku segregacji śmieci. Możemy mieć zatem poczucie, że do zmiany przyczyniła się także interwencja Zarządu i Rady Nadzorczej ChSM, że nasz głos, jako reprezentantów znacznej części chorzowian mieszkańców spółdzielczych zasobów, został usłyszany i wzięty pod uwagę. Stawki w dalszym ciągu różnią się wyraźnie od obowiązujących dotychczas w naszych zasobach, podwyżka nie będzie jednak aż tak drastyczna, jak ta zapowiadana wcześniej.

3 nr 1/2013 strona 3 PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ChSM NA 2013r. Plan działalności gospodarczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2013 opracowany został w oparciu o przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu r. założenia do jego konstrukcji. Plan sporządzony został w zgodności z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r. z późniejszymi zmianami, Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i uregulowaniami wewnątrz spółdzielczymi w zakresie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale zarządzane przez Spółdzielnię. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r. wprowadziła obowiązek powiadomienia przez spółdzielnię o zmianie wysokości opłat co najmniej 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Tak więc informacja o wymiarze opłat za lokale wprowadzonym od dnia 1 kwietnia 2013r. przekazana została użytkownikom w miesiącu grudniu 2012r. Poprzednia zmiana opłat nastąpiła od kwietnia 2012r. Plan działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2013 sporządzony został, wzorem lat ubiegłych, dla każdej działalności Spółdzielni oddzielnie. Na wstępie ustalono przewidywany wynik na koniec roku 2012, który wraz z planowanymi kosztami roku 2013 posłużył do sporządzenia kalkulacji stawek opłat za lokale. Przy opracowaniu planu na rok 2013 przyjęto inflację na poziomie 3,0%-3,5%, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia o 6,7%, wzrost taryf za energię cieplną wprowadzonych w miesiącu wrześniu br. oraz podwyżkę opłat niezależnych od Spółdzielni. Po przeprowadzonej analizie poniesionych kosztów i uzyskanych wpływów w okresie III kwartałów 2012r., wyników przewidywanych do uzyskania w każdej działalności za rok 2012 oraz pozostałości środków z lat ubiegłych w tych działalnościach, Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2013 nie przewiduje zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne. Zaktualizowane zostaną stawki opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie oraz opłaty za gaz zbiorczy. Ogółem w 2013 roku przyjęto roczny plan kosztów do poniesienia w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości zł. Na pokrycie tych kosztów naliczenia opłat wyniosą zł, natomiast inne wpływy po uwzględnieniu przewidywanej pozostałości za poprzedni rok rozliczeniowy i po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych planuje się osiągnąć łącznie zł. Do rozliczenia z użytkownikami na koniec roku 2013 pozostanie kwota zł, dotycząca m.in. rozliczenia opłat zaliczkowych za energię cieplną, wywóz nieczystości, odpłatność za wodomierze w mieszkaniach. Dla ustalenia stawek opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości utworzono cztery grupy nieruchomości mieszkaniowych w zależności od wielkości całkowitej powierzchni mieszkalnej w danej nieruchomości, a mianowicie: - poz. 1 - o powierzchni mieszkań do m², - poz. 2 - o powierzchni mieszkań od m² do m², - poz. 3 - o powierzchni mieszkań od m² do m², - poz. 4 - o powierzchni mieszkań ponad m². Oddzielną grupę stanowią nieruchomości składające się z pawilonów i garaży wolnostojących. W eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości wysokość zaplanowanych kosztów do poniesienia wyniesie ogółem zł, na które składają się: - koszty zależne od Spółdzielni i związane z realizacją obowiązków ustawowych m.in. energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i posesji, sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych, różnica z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami, opłaty stałe za odczyty wodomierzy budynkowych oraz za gotowość dostawy wody i odprowadzania ścieków, koszty wynikające z ustawy Prawo Budowlane- próby szczelności instalacji gazowej, badania skuteczności zerowania, usługi kominiarskie oraz polisy ubezpieczeniowe i wynagrodzenia pracowników administracji z pochodnymi, koszty ogólne, - koszty niezależne od Spółdzielniponoszone na rzecz Urzędu Miasta, tj. podatek od nieruchomości 0,12 zł/m²/ m-c i opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (0,12 zł/m²/m-c), które łącznie wynoszą 0,24 zł/m². Właściciele lokali, na podstawie podpisanych aktów notarialnych i decyzji administracyjnych, wydatki z tego tytułu odprowadzają bezpośrednio do Urzędu Miasta. - odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (2,33 zł/m 2 / m-c) i środki przeznaczone na remonty lokali użytkowych - na łączną kwotę zł. Łączna stawka opłaty eksploatacyjnej i utrzymania nieruchomości, odpisy na fundusz remontowy i środków na konserwację osiedlowe oraz działalność społeczną i kulturalno-oświatową w roku 2013 wyniesie odpowiednio w grupach poszczególnych nieruchomości. Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 eksploatacja i utrzymanie nieruchomości 1,50 1,54 1,52 1,56 opłaty niezależne od Spółdzielni 0,24 0,24 0,24 0,24 działalność społeczna i kulturalno-oświatowa 0,01 0,01 0,01 0,01 odpis na fundusz remontowy 2,33 2,33 2,33 2,33 działalność konserwatorów osiedlowych 0,19 0,19 0,19 0,19 Razem zł/m²/m-c 4,27 4,31 4,29 4,33

4 strona 4 nr 1/2013 Odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w roku 2013 nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 2,33 zł/m²/m-c. Gospodarowanie środkami funduszu remontowego prowadzone będzie na podstawie Regulaminu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych ChSM. Planowane wpływy na remonty w roku 2013 wyniosą zł, z czego odpisy z zasobów mieszkaniowych i dźwigów osobowych stanowią kwotę zł., dodatkowo uzyskane środki zł oraz wpływy na remonty lokali użytkowych w wysokości zł. Na koniec roku 2012 planuje się niedobór środków w wysokości (-) zł, który pokryty będzie z wpływów roku Zgodnie ze Statutem, Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo- kulturalną na rzecz swoich członków i ich rodzin. Udział członków w kosztach prowadzenia tej działalności wynosi 0,01 zł/m² miesięcznie i nie ulega zmianie. Opłata na działalnośę konserwatorów osiedlowych pozostaje również na dotychczasowym poziomie, tj. 0,19 zł/m². W roku 2013 na dotychczasowym poziomie pozostają miesięczne stawki opłat w wymienionych poniżej działalnościach, a mianowicie: - wywóz odpadów komunalnych 6,70 zł/osobę, - eksploatacja dźwigów osobowych 6,00 zł/osobę i fundusz remontowy- 0,25 zł/m², - konserwacja domofonów 1,95 zł/mieszkanie, - pakiet podstawowy telewizji kablowej UPC 4,82 zł/mieszkanie, TELPOL 3,82 zł/mieszkanie, - elektroniczne wodomierze z odczytem radiowym ratalna odpłatność 3,71 zł za wodomierz. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013r. nałożyła na gminę obowiązek gospodarowania odpadami. W związku z powyższym stawka opłat za wywóz nieczystości stałych do czerwca 2013r. pozostanie na niezmienionym poziomie, tj. 6,70 zł/osobę, na co pozwala nadwyżka środków uzyskana w tej działalności. Natomiast od 1 lipca 2013r. opłata za wywóz odpadów pobierana będzie przez gminę jako opłata niezależna od Spółdzielni, na wysokość której Spółdzielnia nie będzie miała wpływu. Plan działalności wywozu nieczystości stałych sporządzony został na cały rok 2013, natomiast jeżeli nastąpi taka potrzeba w ciągu roku wprowadzona zostanie korekta planu. Plan działalności społecznej i kulturalno-oświatowej określony został w wysokości zł. Na pokrycie kosztów planowane są wpływy z naliczeń od członków Spółdzielni (0,01 zł/m²), z najmu lokali użytkowych (1,10 zł/m²) w kwocie zł oraz wpływy w kwocie zł uzyskane z prowizji za udostępnienie budynków dla pakietu pełnego TV kablowej i z tytułu odpłatności za prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w Klubie Pokolenie. Ponadto w kosztach tej działalności zaplanowano obchody 105-lecia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które sfinansowane będą przez sponsorów. W zakresie opłat zaliczkowych za dostawę mediów: - koszty poniesione na zakup wody i odprowadzenie ścieków rozliczone zostaną na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i w oparciu o obowiązujące uregulowania wewnątrzspółdzielcze według cen ChŚPWiK. Różnica z tytułu nierozliczonych kosztów z użytkownikami, zgodnie z planem, obciąży koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, - za zakup energii cieplnej dla mieszkań wprowadza się osiemnaście stawek opłat zaliczkowych od 2,30 zł/m² do 4,00 zł/m². Opłaty zaliczkowe za c.o. w lokalach usługowych ustalone są wg rzeczywistych kosztów ponoszonych w poszczególnych lokalach i wynoszą od 2,30 do 7,00 zł/m². Podwyżkę opłat zaliczkowych za c.o. wprowadza się w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów, podwyżki taryf za energię cieplną oraz biorąc pod uwagę średnie zużycie ciepła za trzy ostatnie okresy rozliczeniowe. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż obecne stawki zaliczkowe za c.o. wprowadzono w kwietniu 2011r., w roku 2012 nie było podwyżki zaliczek, natomiast optymalny okres ich obowiązywania ustala się do marca 2014r. Wniesione opłaty zaliczkowe rozliczone zostaną z użytkownikami w ustalonych dwóch okresach rozliczeniowych tj. na dzień 30 czerwca i 30 września roku planowanego. - stawki opłat zaliczkowych za zużycie gazu w budynkach, w których zamontowane są zbiorcze gazomierze tj. na osiedlu Pnioki, przy ul. Krzyżowej- Grunwaldzkiej i ul. Ryszki 57,59 ustalone są na podstawie średniego zużycia m 3 gazu na osobę. Dla większości budynków zaliczki pozostają w dotychczasowej wysokości, niektóre skorygowano w odniesieniu do kosztów ostatniego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie wniesionych zaliczek przeprowadzane jest dwa razy w roku, na koniec miesiąca czerwca i grudnia. Plan Zakładu Robót Konserwacyjno-Remontowych opracowany został na bazie założeń ogólnych przyjętych do konstrukcji planu na rok 2013 i ustalony został w zakresie kosztów i wpływów w kwocie zł. W oparciu o przyjęty w planach na rok 2013 wzrost cen towarów i usług ustalona została wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Spółdzielni na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 3,5 %. Koszty ogólne Spółdzielni planuje się na kwotę z jednoczesnym podtrzymaniem zasady podziału kosztów ogólnych obciążających działalności Spółdzielni tj. eksploatację i utrzymanie nieruchomości, eksploatację dźwigów osobowych, działalność ZRK i konserwatorów osiedlowych według dotychczas stosowanego klucza podziału. Kalkulacje stawek opłat miesięcznych za garaże sporządzone zostały dla garaży wolnostojących i wbudowanych. Stawka opłat za garaże wzrosła jedynie w zakresie opłat niezależnych od Spółdzielni, tj. podatku od nieruchomości. Ponadto przeniesione zostaną na po- GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych medial, ul. Katowicka 105, tel , fax , Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM, ul. Kopalniana 4a. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel ,

5 nr 1/2013 strona 5 szczególne kompleksy garaży wolnostojących rzeczywiste koszty związane z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów. Oddzielną kalkulację sporządzono dla garaży wbudowanych, dla których ustanowiono prawo odrębnej własności i nie pobierane są opłaty niezależne od Spółdzielni. Stawki opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych określone zostały na bazie kalkulacji ogólnej, z uwzględnieniem statusu prawnego do lokalu, rodzaju prowadzonej działalności oraz członkostwa w Spółdzielni. Koszty zaplanowane do poniesienia oraz naliczenia opłat od użytkowników zasobów wraz z uwzględnieniem innych wpływów finansowych pozwoliły na utrzymanie stawek opłat od mieszkań w roku 2013 na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości wprowadzonej od kwietnia 2012r. Podwyżce ulegają zaliczki za centralne ogrzewanie i w niektórych budynkach opłata zaliczkowa za gaz zbiorczy. Do kosztów ponoszonych na utrzymanie mieszkań należy doliczyć opłatę za wodę i odprowadzenie ścieków, która jest niezależna od Spółdzielni. Od lipca 2013 roku planuje się zmianę opłaty za gospodarowanie odpadami, która zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/493/12 Rady Miasta Chorzów z dnia r. wynosić będzie 11,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zarząd Spółdzielni przy opracowaniu planu działalności gospodarczej na rok 2013 kierował się zasadą, aby ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów znajdowały pełne uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni. Prowadząc odpowiedzialne zarządzanie należytą uwagę zwraca się na utrzymanie zasobów w stanie niepogorszonym, zapewniając przy tym bezpieczeństwo mieszkańcom. Prawidłowe wyznaczenie poziomu kosztów oraz źródeł i wysokości przychodów do ich pokrycia stanowią o właściwej gospodarce ekonomiczno- finansowej Spółdzielni i świadczyć będą o racjonalnym gospodarowaniu środkami użytkowników zasobów zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej APEL DO MIESZKAŃCÓW CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZANY Z OKRESEM ZIMOWYM Apelujemy do mieszkańców Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o rozważne i odpowiedzialne zachowanie związane z trwaniem sezonu zimowego: O zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z warunków pogodowych (m.in. opady śniegu, oblodzenie, niska temperatura), pamiętajmy o właściwym ubiorze, nie przebywajmy poza domem dłużej niż jest to konieczne. O prawidłowe korzystanie z kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych lub grzejników katalitycznych, zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Przed snem lub wyjściem z domu urządzenia te należy bezwzględnie wyłączyć. Pamiętajmy o zapewnieniu drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, w tym przypadków śmiertelnych. O zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących, dla których okres zimowy jest szczególnie trudny do przetrwania ze względu na warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie powołanym do tego instytucjom (np. Straż Miejska tel lub 986 czynny całodobowo) miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku. Apelujemy do rodziców i opiekunów o szczególny nadzór w zakresie bezwzględnego zakazu wykorzystywania zamarzniętych zbiorników wodnych jako miejsca zabaw dzieci. Zarząd ChSM

6 strona 6 nr 1/2013 ONI TWORZYLI HISTORIĘ CHSM Spółdzielnia to ludzie (1) Na bieżący rok przypada piękna data jubileuszu 105-lecia istnienia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powstała ona jako Wohnungsbauverein w roku 1908, w czasach, gdy dzisiejszy Chorzów znany był jeszcze pod niemiecką nazwą Kőnigshütte. Polonizacja Spółdzielni i zmiana jej nazwy, nastąpiły dopiero w roku Takie były realia. Historia ChSM w rzeczywistości, w której przyszło jej rozpoczynać działalność, przedstawia się interesująco. Wystarczy zauważyć, że od początku większość członków Spółdzielni stanowili Polacy, tymczasem pierwsze struktury władz zdominowane były przez Niemców... Niestety, do naszych czasów zachowało się w archiwach niewiele materiałów dotyczących osób, które przyczyniły się do powstania Spółdzielni i pracowały konsekwentnie na rzecz jej rozwoju. Zaangażowanie ich niewątpliwie przyczyniło się do ugruntowania pozycji Spółdzielni na przyszłość, stanowiło mocną podstawę do owocnego funkcjonowania przez kolejne dziesięciolecia, aż do dziś. Pierwsza Rada Nadzorcza spółdzielni Wohnungsbauverein liczyła 12 osób, Zarząd był (podobnie jak dziś) trzyosobowy. Pierwszy skład zarządu Spółdzielni tworzyli Wilhelm Wolczyk (od 21 marca 1908r. do 10 września 1909r.), Josef Barteczko (od 21 marca 1908r., do 26 marca 1908r.) i Vinzenz Morawe (od 21 marca 1908r. do 9 lutego 1911r.). Na czele Rady Nadzorczej stali Bruno Herzog, prezes RN (od 21 marca 1908r. do 25 marca 1908r.) Josef Schultz, wiceprezes RN (od 21 marca 1908r. do 26 czerwca 1908r.) oraz Josef Barteczko (wiceprezes RN od 26 czerwca 1908r. do 25 marca 1909r., prezes RN od 25 marca 1908r. do 12 marca 1911r.) i Martin Wolf (wiceprezes RN od 25 marca 1908r. do 12 marca 1911r.). Zmiany i przesunięcia w strukturach Rady Nadzorczej były stosunkowo częste. Wilhelm Wolczyk, pierwszy Przewodniczący Zarządu ChSM Jak już wspomniano, informacje dotyczące ludzi, z których zaangażowaniem wiąże się najwcześniejszy okres działalności Spółdzielni są skąpe. Wiadomo m.in., że Wilhelm Wolczyk, który podczas zebrania założycielskiego został pierwszym Przewodniczącym Zarządu, był osobą, która dokonała rejestracji zebrania w miejscowym zarządzie Policji, a potem kierował obradami. Wilhelm Wolczyk był królewskim urzędnikiem kolei żelaznych. Swoim następcom zostawił Spółdzielnię (sam wyprowadził się z miasta) jako kwitnące przedsiębiorstwo. (CDN) UWAGA NA OSZUSTÓW! W ostatnim czasie ChSM otrzymuje sygnały od mieszkańców o oszustach podających się za pracowników Spółdzielni, którzy pod pretekstem dokonywania kontroli technicznej w mieszkaniach lub oferowania usług wchodzą do lokali. Często osoby te próbują wyłudzić pieniądze, w szczególności od starszych mieszkańców. Przypominamy, iż o wszystkich przeprowadzanych kontrolach m.in. przewodów kominowych, instalacji gazowej czy elektrycznej, Spółdzielnia informuje mieszkańców poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych bądź indywidualne, dostarczając pisma do euroskrzynek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń, mieszkańcy mogą skontaktować się telefonicznie z Administracjami Osiedlowymi w celu potwierdzenia czy dana osoba jest pracownikiem Spółdzielni lub przedstawicielem wykonawcy, który działa na zlecenie ChSM. Informujemy, iż pracownicy Spółdzielni wyposażeni są w imienne identyfikatory z logo ChSM i zajmowanym stanowiskiem. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie pobiera jakichkolwiek wpłat od mieszkańców bądź też użytkowników lokali użytkowych poza kasami Spółdzielni. Należności można regulować również poprzez rachunek bankowy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w stosunku do nieznanych osób, które chcą wejść do mieszkań, a w szczególności do tych, którzy namawiają do zakupu usług bądź urządzeń oczekując wpłacenia zaliczek.

7 nr 1/2013 strona 7 Czas jubileuszu Mijające kolejne styczniowe dni realizują życiowy scenariusz każdego z nas, przewidziany na nowy 2013 rok. U progu każdego roku zamyślamy się, jaki on będzie dla nas, dla naszej rodziny, dla otaczającej nas rzeczywistości. W tym rozmyślaniu wiele jest obaw, oczekiwań, nadziei. Co przyniosą kolejne dni? Tygodnie? Miesiące? Czy będą chwile wielkich i małych radości? Czy będzie czas smutku? Czy doświadczymy trudnych, nieprzewidywalnych wydarzeń? Ile będzie też zwykłej codzienności? Odpowiedź na te wszystkie tegoroczne pytania będziemy mieli wieczorem 31 grudnia 2013 r. Każdy rok zawiera w sobie różnego rodzaju rocznice, jubileusze lub inne wyjątkowe chwile związane z naszym życiem osobistym, rodzinnym, zawodowym czy też odnoszące się do tzw. sfery publicznej. Dla mieszkańców spółdzielczych domów rok 2013 to czas pięknego jubileuszu 105 rocznicy założenia naszej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tamtych odległych latach, założyciele naszej Spółdzielni, biorąc pod uwagę przykład z angielskich doświadczeń, mieli wizję budowania ciekawych architektonicznie domów z funkcjonalnymi mieszkaniami, w których lokatorzy czuliby się na swoim, jako gospodarze wspólnej własności. Ta realizowana przez 105 lat wizja zaowocowała wieloma spółdzielczymi domami i osiedlami w całym naszym mieście, począwszy od tego najstarszego przy ul. Kordeckiego, po te najmłodsze przy ul. Gałeczki. W sumie te spółdzielcze budynki stanowią około jedną trzecią część zabudowy mieszkaniowej naszego miasta. Niezależnie od wieku, wszystkie te spółdzielcze domy mają wspólną cechę. Znacząco wyróżniają się wśród innych. Są docieplone, odnowione, w większości w ciekawej kolorystyce. Odpowiednio zagospodarowane i zadbane jest ich otoczenie. Ta troska o wygląd zewnętrzny przenoszona jest do środka każdego budynku. Sukcesywnie modernizowane są instalacje, urządzenia techniczne, malowane są klatki schodowe i wspólne pomieszczenia. Na bieżąco usuwa się różnego rodzaju awarie. Wszystkie te poczynania mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych społeczności lokatorskiej. Roztropnie prowadzi się gospodarkę majątkiem i finansami Spółdzielni, co daje poczucie bezpieczeństwa i upewnia Spółdzielców w przekonaniu, że ich mieszkania, stanowiące dla wielu dorobek całego życia, są w dobrych rękach. Ta dobra sytuacja materialna i ekonomiczna Spółdzielni potwierdzana jest przez lustratorów i rewidentów. To zasługa działających w 105-letniej przestrzeni czasowej Zarządów, działaczy samorządowych, pracowników Spółdzielni, w wielu przypadkach gospodarcza troska mieszkańców naszych domów. Wielką satysfakcją nas wszystkich, wartą wyeksponowania w czasie naszego jubileuszu jest przyznawanie, szczególnie w ostatnich latach, naszej Spółdzielni różnego rodzaju dyplomów, wyróżnień i odznaczeń oraz zajmowanie czołowych miejsc w odpowiednich rankingach, co czyni ją jedną z najbardziej uhonorowanych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Taka zewnętrzna ocena to wielkie zobowiązanie i zachęta do dalszej dobrej spółdzielczej służby. Zbliżająca się rocznica założenia naszej Spółdzielni to też właściwy czas, aby wyeksponować tych mieszkańców naszych domów, którzy z racji swoich poczynań zasługują na szczególne uznanie i wielkie słowa podzięki. Są to osoby często bardzo skromne, bez wielkiego rozgłosu, bezinteresownie pełniące samarytańską służbę wobec bliźnich będących w potrzebie. Pomagają samotnym, chorym, niepełnosprawnym i tym będącym w nagłej potrzebie. Swoim postępowaniem pozwalają uwierzyć w ludzką dobroć i życzliwość. Są też w naszych domach tacy, którzy gospodarskim okiem doglądają wspólnej własności. Za ich sprawą poprawia się estetyka wnętrz i otoczenia spółdzielczych budynków. To ich zainteresowanie wszystkim, co dzieje się na danej posesji, wpływa na poprawę wspólnego bezpieczeństwa. Wielką satysfakcją dla tych niezwykłych mieszkańców naszych domów jest zauważenie i docenienie ich poczynań. Dlatego zwracamy się do naszej spółdzielczej społeczności o przekazywanie do Administracji Osiedlowych lub Działu Organizacyjnego w Dyrekcji Spółdzielni wiedzy o takich osobach i ich dokonaniach, abyśmy mogli odpowiednio ich uhonorować, Ryszard Pawlik Plenum Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ostatnie posiedzenie Plenum Rady Nadzorczej w 2012 roku odbyło się 20 grudnia. Głównym tematem obrad było przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2013 rok. Członkowie Rady zapoznali się również z informacją przedstawioną przez zastępcę Prezesa Spółdzielni, Dyrektora ds. Technicznych inż. Piotra Zozgórnika na temat przeprowadzonych przetargów na prowadzenie robót remontowo- modernizacyjnych na IV kwartał 2012 roku. inż. Krzysztof Łazikiewicz sekretarz RN ChSM