Kolejny piękny jubileusz ChSM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolejny piękny jubileusz ChSM"

Transkrypt

1 styczeń 2013 (222) nakład: egz. Kolejny piękny jubileusz ChSM Chorzów, ul. ul. Śląska Śląska 1 (boczna 1 Gwareckiej) tel. (032) , 54; tel. tel. kom: kom Oferujemy obiady, kolacje organizujemy organizujemy przyjęcia przyjęcia okolicznościowe od 2 do 300 osób (wesela, komunie, stypy, itp.) od szkolenia, 2 do 300 sympozja osób (wesela, do wynajęcia komunie, stypy, limuzyna itp.) szkolenia, sympozja Przyjmujemy zapisy na zabawę do wynajęcia śledziową limuzyna r. BILARD zabawy karnawałowe DRINK-BAR Lokal z klimatyzacją poleca duży wybór alkoholi Płatność kartami Serdecznie Państwa zapraszamy! Serdecznie Państwa zapraszamy! Restauracja czynna codziennie Restauracja czynna codziennie MEBLE NA WYMIAR kuchnie, szafy, wnęki itp. pomiar i wycena gratis tel ch011k Dla mieszkańców spółdzielczych domów rok 2013 to czas pięknego jubileuszu 105 rocznicy założenia naszej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tamtych odległych latach, założyciele naszej Spółdzielni, biorąc pod uwagę przykład z angielskich doświadczeń, mieli wizję budowania ciekawych architektonicznie domów z funkcjonalnymi mieszkaniami, w których lokatorzy czuliby się na swoim, jako gospodarze wspólnej własności. Ta realizowana przez 105 lat wizja zaowocowała wieloma spółdzielczymi domami i osiedlami w całym naszym mieście, począwszy od tego najstarszego przy ul. Kordeckiego, po te najmłodsze przy ul. Gałeczki. Sprawa gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminy jest niewątpliwie jednym z najgorętszych tematów ostatniego czasu. Jak już pisaliśmy, nowe regulacje obowiązywać będą od lipca tego roku. Ponieważ to gmina będzie odtąd odpowiedzialna za te kwestie, stawki opłat za gospodarowanie odpadami (wywóz śmieci) ustalają rady gmin. Rada Miasta Chorzów podjęła już stosowną uchwałę. Po zapoznaniu się z ustalonymi stawkami, Zarząd i Rada Nadzorcza Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwróciły się do Prezydenta Miasta z prośbą o wyjaśnienia. Uchwała stała się bowiem W sumie te spółdzielcze budynki stanowią około jedną trzecią część zabudowy mieszkaniowej naszego miasta. Niezależnie od wieku, wszystkie te spółdzielcze domy mają wspólną cechę. Znacząco wyróżniają się wśród innych. Są docieplone, odnowione, w większości w ciekawej kolorystyce. Odpowiednio zagospodarowane i zadbane jest ich otoczenie pisze Ryszard Pawlik w felietonie, którego całość przeczytać można wewnątrz numeru. Rozpoczynamy także cykl wspomnieniowy, poświęcony ludziom, którzy tworzyli Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową od zarania jej dziejów. Jeszcze o stawkach za wywóz śmieci zapowiedzią znacznych podwyżek opłat za wywóz śmieci (20 zł od osoby w sytuacji, gdy odpady nie będą segregowane i 14 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregowania odpadów). Obszerną odpowiedź prezydenta Andrzeja Kotali zamieściliśmy w poprzednim wydaniu Wiadomości Spółdzielczych. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta uchwała dotycząca stawek została jednak zmieniona. Prezydent wniósł projekt uchwały obniżającej stawki za wywóz odpadów, a radni propozycję tę przyjęli w głosowaniu. Ciąg dalszy na str. 2

2 strona 2 nr 1/2013 ŻYCIE SPÓŁDZIELNI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA Administracja W grudniu 2012 r. zakończono prace związane z remontem elewacji pawilonu handlowego przy ul. Opolskiej 1 oraz awaryjną wymianą poziomu oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żołnierzy Września 13. Rada Osiedla Na grudniowym posiedzeniu Rada Osiedla Żołnierzy Września zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji planu remontów za rok 2012, zużycia oraz strat wody w zasobach Administracji Żołnierzy Września. Przedstawione tematy zostały omówione i przyjęte bez uwag. Opracowany został również plan pracy Rady Osiedla na rok 2013, następnie rozpatrzono sprawy bieżące oraz wniesione przez mieszkańców. CHORZÓW BATORY Administracja Zlecono wykonanie oświetlenia terenu parkingu w rejonie budynku przy ul. Brzozowej 20 oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Kochłowickiej 9. Zgodnie z harmonogramem dokonano rocznych przeglądów instalacji gazowej i przewodów kominowych dymowych wentylacyjnych, spalinowych w budynkach Osiedla Chorzów Batory. Noc Sylwestrowa na osiedlu przebiegła spokojnie, nie odnotowano żadnych dewastacji. Rada Osiedla Na grudniowym posiedzeniu Rada Osiedla ustaliła plan pracy na rok 2013, oceniła pracę Administracji, a także omówiła sprawy bieżące. CENTRUM Administracja W zasobach Administracji w grudniu 2012r. wykonano prace związane z częściową wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Konopnickiej 15. Zakończono roboty związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Dąbrowskiego Wykonano remont placyka gospodarczego nieruchomości przy ul. Katowickiej 71-73a, Krasickiego 7, Krzywej 9. Zakończono i odebrano roboty termorenowacyjne budynków przy ul. Krzyżowej 8, 10, 12, 14. Wymieniono drzwi na przeciwpożarowe w pomieszczeniach maszynowni dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Kazimierza 8-10 i Ks. Władysława Opolskiego 11 oraz tylnych ewakuacyjnych drzwi w piwnicach budynków przy ul. Ks. Wł. Opolskiego 7 i 11. Trwały prace związane z opracowaniem planu remontów na 2013 rok. Rada Osiedla Podczas grudniowego posiedzenia Rada Osiedla Centrum dokonała podsumowania swojej działalności za 2012 rok oraz pozytywnie zaopiniowała plan remontów Administracji na 2013 rok. Rozpatrywane były także sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców. RÓŻANA-GAŁECZKI Administracja W grudniu 2012 r. w zasobach Administracji Różana Gałeczki zakończono prace związane z malowaniem klatek schodowych w budynku przy ul. Anny Łąkowej 6-12 oraz remontem chodników pomiędzy budynkami przy ul. Różanej 1 i ul. Krzywej 28. Wybudowano nowy placyk gospodarczy przy ul. Młodzieżowej 33. Wymieniono oświetlenie zewnętrzne przy ul. Ryszki oraz wykonano nowe miejsca postojowe przy ul. Ryszki 59. Prowadzone były również okresowe kontrole szczelności instalacji gazowych, a także przeglądy kominiarskie i przeglądy instalacji elektrycznych oraz realizacja wynikających z nich zaleceń. Na bieżąco usuwano zgłaszane awarie. Rada Osiedla Podczas grudniowego posiedzenia Rada Osiedla Różana Gałeczki omawiała oraz pozytywnie zaopiniowała plan remontów Administracji na rok Dokonano podsumowania pracy Rady w 2012 r. oraz przyjęto plan pracy na rok Rozpatrywane były również sprawy bieżące i wniesione przez mieszkańców Osiedla. ZMIANA CZASU PRACY KASY W DYREKCJI SPÓŁDZIELNI Informujemy uprzejmie, że od stycznia 2013r. zmianie ulega czas pracy kasy na I piętrze w siedzibie Dyrekcji ChSM przy ul. Kopalnianej 4a, która będzie czynna przez ostatnie 10 dni roboczych każdego miesiąca: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.00 do w środy od 7.00 do w piątki od 7.00 do z przerwami: w poniedziałki, wtorki i czwartki od do oraz do 14.00, w środy od do oraz do 15.00, w piątki od 9.30 do 9.45 oraz od do Jednocześnie informujemy, że czas pracy kasy na parterze w siedzibie Dyrekcji ChSM przy ul. Kopalnianej 4a pozostaje bez zmian. Jeszcze o stawkach za wywóz śmieci dokończenie ze str. 1 - Obniżenie stawek jest konieczne, biorąc pod uwagę trudną sytuację społeczno-materialną naszych mieszkańców oraz kryzys, który coraz mocniej dotyka kraj, a także nasze miasto argumentował podczas sesji Rady Miasta Andrzej Kotala. Podkreślił, że w tej sytuacji na uwadze trzeba mieć przede wszystkim dobro mieszkańców. Projekt został poparty niemal jednogłośnie, a nowe stawki to 15,50 zł od osoby za odpady niesegregowane i 11 zł od osoby w przypadku segregacji śmieci. Możemy mieć zatem poczucie, że do zmiany przyczyniła się także interwencja Zarządu i Rady Nadzorczej ChSM, że nasz głos, jako reprezentantów znacznej części chorzowian mieszkańców spółdzielczych zasobów, został usłyszany i wzięty pod uwagę. Stawki w dalszym ciągu różnią się wyraźnie od obowiązujących dotychczas w naszych zasobach, podwyżka nie będzie jednak aż tak drastyczna, jak ta zapowiadana wcześniej.

3 nr 1/2013 strona 3 PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ChSM NA 2013r. Plan działalności gospodarczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2013 opracowany został w oparciu o przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu r. założenia do jego konstrukcji. Plan sporządzony został w zgodności z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r. z późniejszymi zmianami, Statutu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i uregulowaniami wewnątrz spółdzielczymi w zakresie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale zarządzane przez Spółdzielnię. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia r. wprowadziła obowiązek powiadomienia przez spółdzielnię o zmianie wysokości opłat co najmniej 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Tak więc informacja o wymiarze opłat za lokale wprowadzonym od dnia 1 kwietnia 2013r. przekazana została użytkownikom w miesiącu grudniu 2012r. Poprzednia zmiana opłat nastąpiła od kwietnia 2012r. Plan działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2013 sporządzony został, wzorem lat ubiegłych, dla każdej działalności Spółdzielni oddzielnie. Na wstępie ustalono przewidywany wynik na koniec roku 2012, który wraz z planowanymi kosztami roku 2013 posłużył do sporządzenia kalkulacji stawek opłat za lokale. Przy opracowaniu planu na rok 2013 przyjęto inflację na poziomie 3,0%-3,5%, uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia o 6,7%, wzrost taryf za energię cieplną wprowadzonych w miesiącu wrześniu br. oraz podwyżkę opłat niezależnych od Spółdzielni. Po przeprowadzonej analizie poniesionych kosztów i uzyskanych wpływów w okresie III kwartałów 2012r., wyników przewidywanych do uzyskania w każdej działalności za rok 2012 oraz pozostałości środków z lat ubiegłych w tych działalnościach, Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2013 nie przewiduje zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne. Zaktualizowane zostaną stawki opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie oraz opłaty za gaz zbiorczy. Ogółem w 2013 roku przyjęto roczny plan kosztów do poniesienia w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości zł. Na pokrycie tych kosztów naliczenia opłat wyniosą zł, natomiast inne wpływy po uwzględnieniu przewidywanej pozostałości za poprzedni rok rozliczeniowy i po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych planuje się osiągnąć łącznie zł. Do rozliczenia z użytkownikami na koniec roku 2013 pozostanie kwota zł, dotycząca m.in. rozliczenia opłat zaliczkowych za energię cieplną, wywóz nieczystości, odpłatność za wodomierze w mieszkaniach. Dla ustalenia stawek opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości utworzono cztery grupy nieruchomości mieszkaniowych w zależności od wielkości całkowitej powierzchni mieszkalnej w danej nieruchomości, a mianowicie: - poz. 1 - o powierzchni mieszkań do m², - poz. 2 - o powierzchni mieszkań od m² do m², - poz. 3 - o powierzchni mieszkań od m² do m², - poz. 4 - o powierzchni mieszkań ponad m². Oddzielną grupę stanowią nieruchomości składające się z pawilonów i garaży wolnostojących. W eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości wysokość zaplanowanych kosztów do poniesienia wyniesie ogółem zł, na które składają się: - koszty zależne od Spółdzielni i związane z realizacją obowiązków ustawowych m.in. energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, piwnic i posesji, sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych, różnica z rozliczenia wody i kanalizacji z użytkownikami, opłaty stałe za odczyty wodomierzy budynkowych oraz za gotowość dostawy wody i odprowadzania ścieków, koszty wynikające z ustawy Prawo Budowlane- próby szczelności instalacji gazowej, badania skuteczności zerowania, usługi kominiarskie oraz polisy ubezpieczeniowe i wynagrodzenia pracowników administracji z pochodnymi, koszty ogólne, - koszty niezależne od Spółdzielniponoszone na rzecz Urzędu Miasta, tj. podatek od nieruchomości 0,12 zł/m²/ m-c i opłata za wieczyste użytkowanie gruntu (0,12 zł/m²/m-c), które łącznie wynoszą 0,24 zł/m². Właściciele lokali, na podstawie podpisanych aktów notarialnych i decyzji administracyjnych, wydatki z tego tytułu odprowadzają bezpośrednio do Urzędu Miasta. - odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (2,33 zł/m 2 / m-c) i środki przeznaczone na remonty lokali użytkowych - na łączną kwotę zł. Łączna stawka opłaty eksploatacyjnej i utrzymania nieruchomości, odpisy na fundusz remontowy i środków na konserwację osiedlowe oraz działalność społeczną i kulturalno-oświatową w roku 2013 wyniesie odpowiednio w grupach poszczególnych nieruchomości. Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 eksploatacja i utrzymanie nieruchomości 1,50 1,54 1,52 1,56 opłaty niezależne od Spółdzielni 0,24 0,24 0,24 0,24 działalność społeczna i kulturalno-oświatowa 0,01 0,01 0,01 0,01 odpis na fundusz remontowy 2,33 2,33 2,33 2,33 działalność konserwatorów osiedlowych 0,19 0,19 0,19 0,19 Razem zł/m²/m-c 4,27 4,31 4,29 4,33

4 strona 4 nr 1/2013 Odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w roku 2013 nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 2,33 zł/m²/m-c. Gospodarowanie środkami funduszu remontowego prowadzone będzie na podstawie Regulaminu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych ChSM. Planowane wpływy na remonty w roku 2013 wyniosą zł, z czego odpisy z zasobów mieszkaniowych i dźwigów osobowych stanowią kwotę zł., dodatkowo uzyskane środki zł oraz wpływy na remonty lokali użytkowych w wysokości zł. Na koniec roku 2012 planuje się niedobór środków w wysokości (-) zł, który pokryty będzie z wpływów roku Zgodnie ze Statutem, Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo- kulturalną na rzecz swoich członków i ich rodzin. Udział członków w kosztach prowadzenia tej działalności wynosi 0,01 zł/m² miesięcznie i nie ulega zmianie. Opłata na działalnośę konserwatorów osiedlowych pozostaje również na dotychczasowym poziomie, tj. 0,19 zł/m². W roku 2013 na dotychczasowym poziomie pozostają miesięczne stawki opłat w wymienionych poniżej działalnościach, a mianowicie: - wywóz odpadów komunalnych 6,70 zł/osobę, - eksploatacja dźwigów osobowych 6,00 zł/osobę i fundusz remontowy- 0,25 zł/m², - konserwacja domofonów 1,95 zł/mieszkanie, - pakiet podstawowy telewizji kablowej UPC 4,82 zł/mieszkanie, TELPOL 3,82 zł/mieszkanie, - elektroniczne wodomierze z odczytem radiowym ratalna odpłatność 3,71 zł za wodomierz. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013r. nałożyła na gminę obowiązek gospodarowania odpadami. W związku z powyższym stawka opłat za wywóz nieczystości stałych do czerwca 2013r. pozostanie na niezmienionym poziomie, tj. 6,70 zł/osobę, na co pozwala nadwyżka środków uzyskana w tej działalności. Natomiast od 1 lipca 2013r. opłata za wywóz odpadów pobierana będzie przez gminę jako opłata niezależna od Spółdzielni, na wysokość której Spółdzielnia nie będzie miała wpływu. Plan działalności wywozu nieczystości stałych sporządzony został na cały rok 2013, natomiast jeżeli nastąpi taka potrzeba w ciągu roku wprowadzona zostanie korekta planu. Plan działalności społecznej i kulturalno-oświatowej określony został w wysokości zł. Na pokrycie kosztów planowane są wpływy z naliczeń od członków Spółdzielni (0,01 zł/m²), z najmu lokali użytkowych (1,10 zł/m²) w kwocie zł oraz wpływy w kwocie zł uzyskane z prowizji za udostępnienie budynków dla pakietu pełnego TV kablowej i z tytułu odpłatności za prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w Klubie Pokolenie. Ponadto w kosztach tej działalności zaplanowano obchody 105-lecia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które sfinansowane będą przez sponsorów. W zakresie opłat zaliczkowych za dostawę mediów: - koszty poniesione na zakup wody i odprowadzenie ścieków rozliczone zostaną na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i w oparciu o obowiązujące uregulowania wewnątrzspółdzielcze według cen ChŚPWiK. Różnica z tytułu nierozliczonych kosztów z użytkownikami, zgodnie z planem, obciąży koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, - za zakup energii cieplnej dla mieszkań wprowadza się osiemnaście stawek opłat zaliczkowych od 2,30 zł/m² do 4,00 zł/m². Opłaty zaliczkowe za c.o. w lokalach usługowych ustalone są wg rzeczywistych kosztów ponoszonych w poszczególnych lokalach i wynoszą od 2,30 do 7,00 zł/m². Podwyżkę opłat zaliczkowych za c.o. wprowadza się w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów, podwyżki taryf za energię cieplną oraz biorąc pod uwagę średnie zużycie ciepła za trzy ostatnie okresy rozliczeniowe. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż obecne stawki zaliczkowe za c.o. wprowadzono w kwietniu 2011r., w roku 2012 nie było podwyżki zaliczek, natomiast optymalny okres ich obowiązywania ustala się do marca 2014r. Wniesione opłaty zaliczkowe rozliczone zostaną z użytkownikami w ustalonych dwóch okresach rozliczeniowych tj. na dzień 30 czerwca i 30 września roku planowanego. - stawki opłat zaliczkowych za zużycie gazu w budynkach, w których zamontowane są zbiorcze gazomierze tj. na osiedlu Pnioki, przy ul. Krzyżowej- Grunwaldzkiej i ul. Ryszki 57,59 ustalone są na podstawie średniego zużycia m 3 gazu na osobę. Dla większości budynków zaliczki pozostają w dotychczasowej wysokości, niektóre skorygowano w odniesieniu do kosztów ostatniego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie wniesionych zaliczek przeprowadzane jest dwa razy w roku, na koniec miesiąca czerwca i grudnia. Plan Zakładu Robót Konserwacyjno-Remontowych opracowany został na bazie założeń ogólnych przyjętych do konstrukcji planu na rok 2013 i ustalony został w zakresie kosztów i wpływów w kwocie zł. W oparciu o przyjęty w planach na rok 2013 wzrost cen towarów i usług ustalona została wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Spółdzielni na poziomie roku 2012 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 3,5 %. Koszty ogólne Spółdzielni planuje się na kwotę z jednoczesnym podtrzymaniem zasady podziału kosztów ogólnych obciążających działalności Spółdzielni tj. eksploatację i utrzymanie nieruchomości, eksploatację dźwigów osobowych, działalność ZRK i konserwatorów osiedlowych według dotychczas stosowanego klucza podziału. Kalkulacje stawek opłat miesięcznych za garaże sporządzone zostały dla garaży wolnostojących i wbudowanych. Stawka opłat za garaże wzrosła jedynie w zakresie opłat niezależnych od Spółdzielni, tj. podatku od nieruchomości. Ponadto przeniesione zostaną na po- GAZETA CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. Redakcja, DTP, biuro ogłoszeń: Agencja Mediów Lokalnych medial, ul. Katowicka 105, tel , fax , Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w materiałach nadesłanych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia drobne w sprawach mieszkaniowych przyjmuje Dział Organizacji i Kadr w siedzibie ChSM, ul. Kopalniana 4a. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler tel ,

5 nr 1/2013 strona 5 szczególne kompleksy garaży wolnostojących rzeczywiste koszty związane z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów. Oddzielną kalkulację sporządzono dla garaży wbudowanych, dla których ustanowiono prawo odrębnej własności i nie pobierane są opłaty niezależne od Spółdzielni. Stawki opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych określone zostały na bazie kalkulacji ogólnej, z uwzględnieniem statusu prawnego do lokalu, rodzaju prowadzonej działalności oraz członkostwa w Spółdzielni. Koszty zaplanowane do poniesienia oraz naliczenia opłat od użytkowników zasobów wraz z uwzględnieniem innych wpływów finansowych pozwoliły na utrzymanie stawek opłat od mieszkań w roku 2013 na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości wprowadzonej od kwietnia 2012r. Podwyżce ulegają zaliczki za centralne ogrzewanie i w niektórych budynkach opłata zaliczkowa za gaz zbiorczy. Do kosztów ponoszonych na utrzymanie mieszkań należy doliczyć opłatę za wodę i odprowadzenie ścieków, która jest niezależna od Spółdzielni. Od lipca 2013 roku planuje się zmianę opłaty za gospodarowanie odpadami, która zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/493/12 Rady Miasta Chorzów z dnia r. wynosić będzie 11,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zarząd Spółdzielni przy opracowaniu planu działalności gospodarczej na rok 2013 kierował się zasadą, aby ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów znajdowały pełne uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni. Prowadząc odpowiedzialne zarządzanie należytą uwagę zwraca się na utrzymanie zasobów w stanie niepogorszonym, zapewniając przy tym bezpieczeństwo mieszkańcom. Prawidłowe wyznaczenie poziomu kosztów oraz źródeł i wysokości przychodów do ich pokrycia stanowią o właściwej gospodarce ekonomiczno- finansowej Spółdzielni i świadczyć będą o racjonalnym gospodarowaniu środkami użytkowników zasobów zarządzanych przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Zarząd Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej APEL DO MIESZKAŃCÓW CHORZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZANY Z OKRESEM ZIMOWYM Apelujemy do mieszkańców Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o rozważne i odpowiedzialne zachowanie związane z trwaniem sezonu zimowego: O zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z warunków pogodowych (m.in. opady śniegu, oblodzenie, niska temperatura), pamiętajmy o właściwym ubiorze, nie przebywajmy poza domem dłużej niż jest to konieczne. O prawidłowe korzystanie z kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych lub grzejników katalitycznych, zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Przed snem lub wyjściem z domu urządzenia te należy bezwzględnie wyłączyć. Pamiętajmy o zapewnieniu drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie są najczęstszą przyczyną zatruć czadem, w tym przypadków śmiertelnych. O zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, samotnych, starszych i potrzebujących, dla których okres zimowy jest szczególnie trudny do przetrwania ze względu na warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie powołanym do tego instytucjom (np. Straż Miejska tel lub 986 czynny całodobowo) miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku. Apelujemy do rodziców i opiekunów o szczególny nadzór w zakresie bezwzględnego zakazu wykorzystywania zamarzniętych zbiorników wodnych jako miejsca zabaw dzieci. Zarząd ChSM

6 strona 6 nr 1/2013 ONI TWORZYLI HISTORIĘ CHSM Spółdzielnia to ludzie (1) Na bieżący rok przypada piękna data jubileuszu 105-lecia istnienia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powstała ona jako Wohnungsbauverein w roku 1908, w czasach, gdy dzisiejszy Chorzów znany był jeszcze pod niemiecką nazwą Kőnigshütte. Polonizacja Spółdzielni i zmiana jej nazwy, nastąpiły dopiero w roku Takie były realia. Historia ChSM w rzeczywistości, w której przyszło jej rozpoczynać działalność, przedstawia się interesująco. Wystarczy zauważyć, że od początku większość członków Spółdzielni stanowili Polacy, tymczasem pierwsze struktury władz zdominowane były przez Niemców... Niestety, do naszych czasów zachowało się w archiwach niewiele materiałów dotyczących osób, które przyczyniły się do powstania Spółdzielni i pracowały konsekwentnie na rzecz jej rozwoju. Zaangażowanie ich niewątpliwie przyczyniło się do ugruntowania pozycji Spółdzielni na przyszłość, stanowiło mocną podstawę do owocnego funkcjonowania przez kolejne dziesięciolecia, aż do dziś. Pierwsza Rada Nadzorcza spółdzielni Wohnungsbauverein liczyła 12 osób, Zarząd był (podobnie jak dziś) trzyosobowy. Pierwszy skład zarządu Spółdzielni tworzyli Wilhelm Wolczyk (od 21 marca 1908r. do 10 września 1909r.), Josef Barteczko (od 21 marca 1908r., do 26 marca 1908r.) i Vinzenz Morawe (od 21 marca 1908r. do 9 lutego 1911r.). Na czele Rady Nadzorczej stali Bruno Herzog, prezes RN (od 21 marca 1908r. do 25 marca 1908r.) Josef Schultz, wiceprezes RN (od 21 marca 1908r. do 26 czerwca 1908r.) oraz Josef Barteczko (wiceprezes RN od 26 czerwca 1908r. do 25 marca 1909r., prezes RN od 25 marca 1908r. do 12 marca 1911r.) i Martin Wolf (wiceprezes RN od 25 marca 1908r. do 12 marca 1911r.). Zmiany i przesunięcia w strukturach Rady Nadzorczej były stosunkowo częste. Wilhelm Wolczyk, pierwszy Przewodniczący Zarządu ChSM Jak już wspomniano, informacje dotyczące ludzi, z których zaangażowaniem wiąże się najwcześniejszy okres działalności Spółdzielni są skąpe. Wiadomo m.in., że Wilhelm Wolczyk, który podczas zebrania założycielskiego został pierwszym Przewodniczącym Zarządu, był osobą, która dokonała rejestracji zebrania w miejscowym zarządzie Policji, a potem kierował obradami. Wilhelm Wolczyk był królewskim urzędnikiem kolei żelaznych. Swoim następcom zostawił Spółdzielnię (sam wyprowadził się z miasta) jako kwitnące przedsiębiorstwo. (CDN) UWAGA NA OSZUSTÓW! W ostatnim czasie ChSM otrzymuje sygnały od mieszkańców o oszustach podających się za pracowników Spółdzielni, którzy pod pretekstem dokonywania kontroli technicznej w mieszkaniach lub oferowania usług wchodzą do lokali. Często osoby te próbują wyłudzić pieniądze, w szczególności od starszych mieszkańców. Przypominamy, iż o wszystkich przeprowadzanych kontrolach m.in. przewodów kominowych, instalacji gazowej czy elektrycznej, Spółdzielnia informuje mieszkańców poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych bądź indywidualne, dostarczając pisma do euroskrzynek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń, mieszkańcy mogą skontaktować się telefonicznie z Administracjami Osiedlowymi w celu potwierdzenia czy dana osoba jest pracownikiem Spółdzielni lub przedstawicielem wykonawcy, który działa na zlecenie ChSM. Informujemy, iż pracownicy Spółdzielni wyposażeni są w imienne identyfikatory z logo ChSM i zajmowanym stanowiskiem. Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie pobiera jakichkolwiek wpłat od mieszkańców bądź też użytkowników lokali użytkowych poza kasami Spółdzielni. Należności można regulować również poprzez rachunek bankowy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w stosunku do nieznanych osób, które chcą wejść do mieszkań, a w szczególności do tych, którzy namawiają do zakupu usług bądź urządzeń oczekując wpłacenia zaliczek.

7 nr 1/2013 strona 7 Czas jubileuszu Mijające kolejne styczniowe dni realizują życiowy scenariusz każdego z nas, przewidziany na nowy 2013 rok. U progu każdego roku zamyślamy się, jaki on będzie dla nas, dla naszej rodziny, dla otaczającej nas rzeczywistości. W tym rozmyślaniu wiele jest obaw, oczekiwań, nadziei. Co przyniosą kolejne dni? Tygodnie? Miesiące? Czy będą chwile wielkich i małych radości? Czy będzie czas smutku? Czy doświadczymy trudnych, nieprzewidywalnych wydarzeń? Ile będzie też zwykłej codzienności? Odpowiedź na te wszystkie tegoroczne pytania będziemy mieli wieczorem 31 grudnia 2013 r. Każdy rok zawiera w sobie różnego rodzaju rocznice, jubileusze lub inne wyjątkowe chwile związane z naszym życiem osobistym, rodzinnym, zawodowym czy też odnoszące się do tzw. sfery publicznej. Dla mieszkańców spółdzielczych domów rok 2013 to czas pięknego jubileuszu 105 rocznicy założenia naszej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tamtych odległych latach, założyciele naszej Spółdzielni, biorąc pod uwagę przykład z angielskich doświadczeń, mieli wizję budowania ciekawych architektonicznie domów z funkcjonalnymi mieszkaniami, w których lokatorzy czuliby się na swoim, jako gospodarze wspólnej własności. Ta realizowana przez 105 lat wizja zaowocowała wieloma spółdzielczymi domami i osiedlami w całym naszym mieście, począwszy od tego najstarszego przy ul. Kordeckiego, po te najmłodsze przy ul. Gałeczki. W sumie te spółdzielcze budynki stanowią około jedną trzecią część zabudowy mieszkaniowej naszego miasta. Niezależnie od wieku, wszystkie te spółdzielcze domy mają wspólną cechę. Znacząco wyróżniają się wśród innych. Są docieplone, odnowione, w większości w ciekawej kolorystyce. Odpowiednio zagospodarowane i zadbane jest ich otoczenie. Ta troska o wygląd zewnętrzny przenoszona jest do środka każdego budynku. Sukcesywnie modernizowane są instalacje, urządzenia techniczne, malowane są klatki schodowe i wspólne pomieszczenia. Na bieżąco usuwa się różnego rodzaju awarie. Wszystkie te poczynania mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych społeczności lokatorskiej. Roztropnie prowadzi się gospodarkę majątkiem i finansami Spółdzielni, co daje poczucie bezpieczeństwa i upewnia Spółdzielców w przekonaniu, że ich mieszkania, stanowiące dla wielu dorobek całego życia, są w dobrych rękach. Ta dobra sytuacja materialna i ekonomiczna Spółdzielni potwierdzana jest przez lustratorów i rewidentów. To zasługa działających w 105-letniej przestrzeni czasowej Zarządów, działaczy samorządowych, pracowników Spółdzielni, w wielu przypadkach gospodarcza troska mieszkańców naszych domów. Wielką satysfakcją nas wszystkich, wartą wyeksponowania w czasie naszego jubileuszu jest przyznawanie, szczególnie w ostatnich latach, naszej Spółdzielni różnego rodzaju dyplomów, wyróżnień i odznaczeń oraz zajmowanie czołowych miejsc w odpowiednich rankingach, co czyni ją jedną z najbardziej uhonorowanych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Taka zewnętrzna ocena to wielkie zobowiązanie i zachęta do dalszej dobrej spółdzielczej służby. Zbliżająca się rocznica założenia naszej Spółdzielni to też właściwy czas, aby wyeksponować tych mieszkańców naszych domów, którzy z racji swoich poczynań zasługują na szczególne uznanie i wielkie słowa podzięki. Są to osoby często bardzo skromne, bez wielkiego rozgłosu, bezinteresownie pełniące samarytańską służbę wobec bliźnich będących w potrzebie. Pomagają samotnym, chorym, niepełnosprawnym i tym będącym w nagłej potrzebie. Swoim postępowaniem pozwalają uwierzyć w ludzką dobroć i życzliwość. Są też w naszych domach tacy, którzy gospodarskim okiem doglądają wspólnej własności. Za ich sprawą poprawia się estetyka wnętrz i otoczenia spółdzielczych budynków. To ich zainteresowanie wszystkim, co dzieje się na danej posesji, wpływa na poprawę wspólnego bezpieczeństwa. Wielką satysfakcją dla tych niezwykłych mieszkańców naszych domów jest zauważenie i docenienie ich poczynań. Dlatego zwracamy się do naszej spółdzielczej społeczności o przekazywanie do Administracji Osiedlowych lub Działu Organizacyjnego w Dyrekcji Spółdzielni wiedzy o takich osobach i ich dokonaniach, abyśmy mogli odpowiednio ich uhonorować, Ryszard Pawlik Plenum Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ostatnie posiedzenie Plenum Rady Nadzorczej w 2012 roku odbyło się 20 grudnia. Głównym tematem obrad było przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2013 rok. Członkowie Rady zapoznali się również z informacją przedstawioną przez zastępcę Prezesa Spółdzielni, Dyrektora ds. Technicznych inż. Piotra Zozgórnika na temat przeprowadzonych przetargów na prowadzenie robót remontowo- modernizacyjnych na IV kwartał 2012 roku. inż. Krzysztof Łazikiewicz sekretarz RN ChSM

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na 2013 rok Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej Włodarzewska Za Parkiem na Wstęp. I. Elementy składowe 1. Plan przychodów i kosztów eksploatacji budynków usytuowanych przy ul. Włodarzewskiej 51 F G H J. 2 Plan

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. I. Podstawa prawna 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI LOKALOWYMI (jednolity tekst) 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne 2. Postanowienia ogólne 3. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI U C H W A Ł A Nr 21/03/04 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 02 marca 2004 roku, prot. 2/04, w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu.

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2014 r. Poz. 4547 UCHWAŁA NR XLVIII/947/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LWSM nr 1/2015 z dnia 26.01.2015

R E G U L A M I N. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LWSM nr 1/2015 z dnia 26.01.2015 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LWSM nr 1/2015 z dnia 26.01.2015 R E G U L A M I N kalkulacji i rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr...

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr... Miejscowość, dnia -... -... PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul.... nr... 1. Dotychczasowy zarząd wspólnoty mieszkaniowej (przekazujący funkcje) w składzie a)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D"

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI, ORAZ ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SM PIASKI D" Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy: Ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity)

Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków w SM Dolnośląska (tekst jednolity) ID 005945290 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOLNOŚLĄSKA Ul. Kamieńskiego 64A, 51-124 Wrocław Tel.: 071 35-27-349, 071 35-27-353 NIP: 896-000-39-29 Regulamin rozliczeń kosztów dostarczonej wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie

R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie R E G U L A M I N naliczania opłat za nośniki energii cieplnej, gazu, wody i energii elektrycznej dla budynków posiadających właściwe opomiarowanie PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWU WODY POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje:

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin opracowano w oparciu o:

R E G U L A M I N. Regulamin opracowano w oparciu o: R E G U L A M I N Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone Aneksem Nr 1 rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, lokalami stanowiącymi mienie innych osób i lokalami użytkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

REGULAMIN. Regulamin Rozliczania Kosztów i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi REGULAMIN Regulamin Rozliczania Kosztów ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI W SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NATOLIN I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

REGULAMIN. rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. REGULAMIN rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Otwock marzec 2012r. 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI) I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W LWSM ZASPA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r.

Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Protokół nr 55/2009 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30.12.2009 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy określa zasady: 1. Regulamin ustala zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń

BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń BIURO KOORDYNACJI ZAMIANY MIESZKAŃ Lista ofert ogłoszeń zamiany mieszkania ( przykład) umieszczana na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Lista ofert z dnia: 16.11.2014 Nr oferty Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z:

R E G U L A M I N. Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów i ustalania opłat związanych z: R E G U L A M I N zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ROZDZIAŁ I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej NR 33 z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Poznań, 2013-05-06 r. Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN zasad rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenia wysokości opłat czynszowych za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI I. Postanowienia ogólne 1 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ( g.z.m.) obejmują: A. Eksploatację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016". Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S. Leszczyńskiego 7 tel. 59 843-25-16 fax 59 843-21-22 *************************************************************************** REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Opłaty wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo