Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generła Jarosława Dąbrowskiego Zielona Góra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generła Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra www.gminazg.pl"

Transkrypt

1 Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Lugowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada NR 12, Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generła Jarosława Dąbrowskiego Zielona Góra egzemplarz bezpłatny Organizacje walczą o dotacje Do 21 marca organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków gminnych. W tym roku jest do podziału 798 tysiące złotych Pod koniec lutego Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski po raz kolejny ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Nabór wniosków ogłoszono później niż rok temu. Powodem była zmiana ustawy. Limit środków, które otrzymają organizację pozarządowe wynosi 798 tysiące złotych. Tym razem wpłynęło 116 ofert. - Cała idea konkursu polega na tym, że zadania publiczne przekazujemy do realizacji organizacjom pozarządowym. One najlepiej znają problemy i potrze- by mieszkańców. Wiedzą również jak je rozwiązywać. Poza tym przedsięwzięcia podejmowanie przez stowarzyszenia cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży, czy seniorów mówi Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra. Środki można było otrzymać na różne formy zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno poznawcze w zakresie krajoznawstwa, wyjazdy rehabilitacyjno zdrowotne dla osób starszych, działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Zielona Góra poprzez realizację procesu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych, jak też poprzez organizację imprez sportowych na terenie Gminy Zielona Góra, działania integrujące dzisiejszych i dawnych mieszkańców Gminy oraz mieszkańców Gminy Zielona Góra i mieszkańców niemieckich gmin partnerskich, działania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej, przedsięwzięcia wspomagające rozwój i proces integracji społeczności lokalnej z terenu Gminy Zielona Góra, realizacja działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, w tym wyjazdy integracyjne, prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z regulaminem oferta złożona na innych drukach, niekompletna, nie podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Rafał Stasiński 1

2 Gmina otrzymała dofinansowanie na zatrudnienie czterech instruktorów. Będą oni organizować zajęcia sportowe na boiskach wybudowanych w ramach rządowego Programu Moje Boisko Orlik Animatorzy będą organizować zajęcia na Orlikach Na gminnych Orlikach w Starym Kisielinie i Zawadzie animatorzy będą organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Urząd Gminy Zielona Góra w lutym przygotował dwa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie kosztów osobowych projektu ''Animator - Moje Boisko - Orlik 2012'' prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Obydwa otrzymały dofinansowanie. Minimum 50 proc. kosztów na wynagrodzenia poniesie gmina, natomiast pozostałą część w wysokości 500 złotych zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Animatorzy będą odpowiedzialni za czuwanie nad bezpieczeństwem najmłodszych. Ponadto mają za zadanie inicjować różne zajęcia sportowe na Orlikach. Celem projektów jest przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Przypominamy, że na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie wydano zł, a na boisko w Starym Kisielinie przeznaczono zł. Gmina otrzymała wsparcie od ministerstwa i samorządu województwa na każdy kompleks sportowy w wysokości 666 tysięcy złotych. Rafał Stasiński Orlik w Starym Kisielinie (fot. arch.) GMINA ZIELONA GÓRA INFORMACJE Wydawca: Urząd Gminy Zielona Góra Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 41 (pok. 107) Zielona Góra Redaktor naczelny: Rafał Stasiński Kontakt: tel Druk: Nakład: 2000 egzemplarzy Egzemplarz bezpłatny Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnienie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione W środę 9 marca nasi samorządowcy spotkali się ze swoimi partnerami z niemieckiej Gminy Neuhausen/Spree Kalendarz współpracy ustalony Ciąg dalszy współpracy Gminy Zielona Góra z Gminą Neuhausen/Spree. W środę 9 marca przedstawiciele władz naszej gminy spotkali się ze swoimi niemieckimi partnerami. Celem wizyty było ustalenie kalendarzu współpracy w tym roku. Przy okazji nasza delegacja odwiedziła siedzibę Stowarzyszenia Strzeleckiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra oraz Dieter Perko, Burmistrz Neuhausen/Spree. Samorządowcy podkreślali, że są zadowoleni z efektów dotychczasowej współpracy. Przypomnijmy, że obie gminy podpisały umowę o współpracy 6 grudnia 2007 roku. Celem i wspólna niezłomną wolą partnerów jest, aby poprzez szeroki udział możliwie wielu mieszkańców powstały trwały przyjaźnie, które będą wspierane. Szczególne znaczenie przypada tu nawiązywaniu kontaktów przez dzieci i młodzież napisano w dokumencie. Co znajdzie się w grafiku współpracy w tym roku? Klub Seniora w Zawadzie wspólnie z Niemcami chce zorganizować projekt Warsztaty gastronomiczne, dzięki któremu uczestnicy poznaliby kulinarne obyczaje panujące w Polsce i za Odrą. Przedsięwzięcie miałoby być finansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandeburgia (Fundusz Małych Projektów). Oprócz tego Ochotnicza Straż Pożarna na przełomie lipca i sierpnia planuje organizację obozu młodzieżowego w Świbnej. Nasza delegacja otrzymała również zaproszenie na 18 Brandenburski Tydzień Seniora, VII Międzynarodowe Święto Muzyki w Komptendorf, Święto Zabaw Wodnych. Z kolei nasi samorządowcy zaprosili Niemców na Dzień Gminy Zielona Góra oraz Wieczór Polskiej Tradycji. (opr. red.)

3 Uwaga! Uwaga! Uwaga! Od 1 stycznia 2011 roku zmienił się czas pracy Urzędu Gminy Zielona Góra. pon: godz wt - czw: godz pt: godz Kasa Urzędu Gminy czynna będzie: pon: godz wt - czw: godz pt: godz Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego Zielona Góra Od stycznia Gminne strażnicy Eliminacje gminni pracują na dwie zmiany od godziny 7.00 do Chcemy Ogólnopolskiego aby byli bliżej Turnieju mieszkańców i reagowali na ich zgłoszenia także w godzinach popołudniowych Wiedzy i wieczornych Pożarniczej zapowiada Wójt Mariusz Zalewski Wiedzą, jak Będzie bezpieczniej gasić W - czwartek Zmiana godzin 10 marca służby w remizie poprawi Ochotniczeziom bezpieczeństwa Straży Pożarnej w i porządku Przylepie pu- od- pobyłblicznego się Gminne w naszej Eliminacje gminie. Ogólnopolskiego mieszkańców Turnieju w ciągu Wiedzy dnia Pożarniczej. nie miało Wielu Wzięło możliwości w nich składania udział zgłoszeń, 49 młodych bo strażakósto byli członków po prostu Młodzieżowych w pracy. Teraz będą Dru- czężyn mieli Pożarniczych, ułatwiony kontakt które z działają nami, a przy my naszych z nimi jednostkach tłumaczy zmiany OSP. Strażacka Jarosław młodzież Biernacki, rywalizowała Komendant Straży w trzech Gminnej grupach - Do wielu wiekowych: wykroczeń I grupa dochodzi - szkoły po podstawowełudniu. Od II stycznia grupa - szkoły mamy gimnazjalne możliwość po-, skutecznego III grupa - szkoły interweniowania ponadgimnazjalne. w tym W czasie. jury zasiedli Maksymilian Koperski z - Chcemy Komendy aby Miejskiej nasi strażnicy Państwowej byli Straży bliżej Pożarnej mieszkańców w Zielonej i reagowali na ich Komendant zgłoszenia także Gminny w godzi- Ochro- Górze, Jan Rusak, ny nach Przeciwpożarowej, popołudniowych Krzysztof i wieczornych Sroczyński, podkreśla Wiceprezes Mariusz Zarządu Zalewski, Oddziału Gminnego Wójt Gminy Związku Zielona OSP Góra. RP w Zielonej Górze. Straż Gminna pracuje od stycznia, Egzamin od poniedziałku składał się do z piątku, testu pisemnego od godziny ustnego do Po sprawdzeniu Z komendą przez możemy komi- i sję kontaktować testu, pięciu się uczestników dzwoniąc pod z każdej numer grupy wiekowej lub brało telefon udział interwencyjny w eliminacjach ustnych. 55. To nie Trzech wszystkie uczestników zmiany z każdej grupy, którzy osiągnęli największą ilość punktów otrzymało W turnieju uczestniczyło 49 młodych strażaków. Jak sami przyznali pytania nie były łatwe promocję do reprezentowania Gminy Zielona Góra na Powiatowych Eliminacjach OTWP. Odbędą się one w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 1 kwietnia. Z kolei najlepsi z tych eliminacji wezmą udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim, a następnie jak szczęście dopisze, na szczeblu krajowym. Do Powiatowych Eliminacji OTWP zakwalifikowali się młodzi druhowie: I grupa eliminacyjna szkoły podstawowe: Marcin Łokietek (OSP Zawada), Marek Dytko (OSP Jarogniewice), Dominik Styra (OSP Sucha); II grupa eliminacyjna szkoły gimnazjalne: Kamil Siegieda (OSP Jarogniewice), Do czwórki naszych funkcjonariusz wkrótce dołączy przedstawicielka płci pięknej w pracy naszych strażników. Wkrótce ich zespół wzmocniony zostanie o kolejną funkcjonariuszkę. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą do zadań straży należy m.in. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, Reda współdziałanie (OSP Racula), w Katarzy- ratowa- Patrycja na Dytko (OSP niu życia Jarogniewice); i zdrowia obywateli, pomocy szkoły w ponadgimnazjal- usuwaniu awa- III grupa eliminacyjna ne: Grzegorz rii Pac technicznych (OSP Stary i Kisielin), skutków Angelika Szymendera klęsk żywiołowych (OSP Ochla), oraz Emil Krawczyk innych (OSP zagrożeń. Jarogniewice). Nagrody w postaci Komenda maskotek, Straży torb, Gminnej dyplomów funkcjonuje okolicznościowych od 2005 plecaków i roku. wręczył Pracuje Mariusz w niej Zalewski, czterech Wójt strażników. Góra, Do który dyspozycji jest też mają Prezesem jeden Gmin Zielona Zarządu samochód. Oddziały Ich Gminnego siedziba Związku znajduje RP się w w Zielonej budynku Górze Urzędu i członkiem Gminy OSP Zarządu w Zielonej Oddziału Górze Powiatowego przy ul. Generała Związku OSP Jarosława RP w Zielonej Dąbrowskiego Górze. 41 (I piętro, pokój 31d). Jan Rusak Komendant Rafał Stasiński Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gmina Gmina Zielona Zielona Góra Góra Informacje Informacje 3 styczeń 2011

4 Finał wojewódzki VIII edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym W Europie jeździmy bezpiecznie Drudzy na podium 26 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu zmierzyło się trzynaście najlepszych drużyn z województwa lubuskiego. W szranki stanęło 50 ekip, w tym ekipa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie, przygotowana przez Sylwię Nawrocką w składzie: Olgierd Piotrowski, Natalia Borowiec, Olga Chłopek. Uczestnicy konkursu zmagali się z testem pisemnym z przepisów ruchu drogowego, jazdą praktyczną po torze przeszkód, wybranych elementach miasteczka ruchu drogowego oraz z zadaniami z pomocy przedmedycznej. Wygrała drużyna z Nowego Kramska. Ekipa z PSP Drzonków po raz trzeci zajęła II miejsce. Do zwycięstwa zabrakło 2 punktów. W nagrodę zwycięzcy otrzymali puchar, rower Wigry i drukarkę Epson. Uczestników najbardziej ucieszyły nagrody indywidualne - odtwarzacze mp3. (opr. red.) 4 Już po raz siódmy na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli odbędzie się tradycyjny Jarmark Kaziukowy Kaziuki W niedzielę 3 kwietnia, od godz do w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbędą się tradycyjne Kaziuki. Na jarmarku będzie można spróbować serca kaziukowe, obwarzanki, a także zobaczyć palmy wileńskie, pisanki, obrusy ręcznie haftowane, rzeźby, ceramikę użytkową i ozdobną, wyroby bednarskie, z wosku, z siana i drewna. Nie zabraknie również tradycyjnych, wileńskich potraw, słodyczy i konkursów dla dzieci oraz ciemnego chleba. Jarmarkowi rzemieślników, kupców i twórców ludowych towarzyszyć będą kapele i zespoły ludowe. Natomiast pracownicy skansenu oprowadzą zainteresowanych po stałych ekspozycjach muzealnych. Z pewnością atrakcją będą odbywające się w sali wystawowej warsztaty pisankarskie. Pod okiem doświadczonych pisankarzy, a także pracowników muzeum, wszyscy chętni poznają nakładanie wzoru na jajko techniką batikową. Imprezę dopełnią przejażdżki bryczką po skansenie. Pamięć o tej tradycji przywieźli na ziemię lubuską przesiedleńcy wywodzący się z Wileńszczyzny. Kaziuk (lit. Kaziuko mugė) to odbywający się w Wilnie od 1636 roku, jarmark odpustowy w dzień świętego Kazimierza. Kaziuki były zawsze okazją także do zabawy. W jego trakcie odbywały się pochody na czele z kuglarzami i przebierańcami. Organizowano zawody w smażeniu blinów czy ubijaniu masła. Jarmark dawał moc wrażeń i był wydarzeniem znaczącym, o specyficznym kolorycie. Wszędzie tam, gdzie mieszkają przesiedleńcy pochodzący z Wileńszczyzny, były i są organizowane Kaziuki mające znaczenie dla podkreślania tożsamości tych środowisk. Pokazanie Kaziuków młodemu pokoleniu służy przede wszystkim zachowaniu tradycji, zwyczajów i wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Impreza organizowana jest przy pomocy Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. (opr. red.) Tylko do 27 kwietnia trwa nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Eurokasa na małe projekty Wnioski należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze od 29 marca do 27 kwietnia. W tym konkursie do podziału jest 430 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem : a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: lubuskie.pl. Numery telefonów do biura LGD znajdziemy na stronie 9. W ramach tzw. mały projektów można otrzymać środki m.in. na organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, promocję lokalnej przedsiębiorczości, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. (opr.red.)

5 Zatwierdzenie zmian w planach odnowy miejscowości oraz taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. To główne punkty ostatniej sesji Rady Gminy Zielona Góra Radni głosowali zwyczajna sesja Rady Gminy Zielona Góra odbyła się w sali ob- V rad Urzędu Gminy w piątek 4 marca. Jednym z ważniejszych punktów było przyjęcie zmian w planach odnowy miejscowości Krępa, Ochla, Drzonków, Zawada, Przylep. Plan odnowy to taka mała strategia miejscowości, w której mieszkańcy określają swoje priorytety na najbliższe siedem lat. Wskazują m.in. zasoby swojego sołectwa, słabe i mocne strony oraz jakie najważniejsze inwestycje chcieliby realizować na terenie swojego sołectwa. Plany dla tych miejscowości należało dostosować do ministerialnego rozporządzenia, które w ubiegłym roku nakazało wskazać obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Ponadto radni przyjęli nowy plan odnowy miejscowości Racula. Plany odnowy są jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem zatwierdziła do dofinansowania projekt Budowa placów zabaw w Gminie Zielona Góra. W ramach przedsięwzięcia mają powstać nowoczesne place w Krępie, Ochli, Przylepie i Zawadzie. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z.o.o. w Zielonej Górze (dotyczy miejscowości Przylep). Dotychczas na rachunku z wodociągów widniałby następujące sumy (brutto, za metr sześcienny): woda - 3,75 zł, ścieki - 4,13 zł. Cena wody pozostała bez zmian. Od 1 kwietnia odprowadzanie ścieków będzie droższe o 0,42 zł za kubik. Tyle zapłacą przeciętnej wielkości gospodarstwa domowe. Pozostali odbiorcy (m.in. firmy i instytucje) muszą się liczyć z podwyżką rzędu 0,87 zł. Właściciele otwartych kolektorów zapłacą więcej o 0,40 zł. W górę mają pójść również opłaty abonamentowe: za jeden odczyt i rozliczenie wodomierza zapłacimy dodatkowo 0,39 zł. Podwyżka, jak tłumaczyła Beata Jilek, prezes ZWiK, jest spowodowana głównie wzrostem podatku VAT oraz dużą ilością zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w tym roku. Rafał Stasiński Beata Jilek, Prezes ZWiK tłumaczyła zmiany taryf za odprowadzanie ścieków Obradom przysłuchiwali się sołtysi Uchwały Rady Gminy Zielona Góra podjęte na sesji 4 marca 2011 Pełna treść uchwał dostępna na stronie 1) Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania, 2) Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych, 3) Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, 4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o. o w Zielonej Górze, 5) Uchwała w sprawie nadawania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi. 6) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racula na lata , 7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drzonków na lata ) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krępa na lata ] 9) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ochla na lata ) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przylep na lata ) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata ) Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 5

6 6 Z kart historii Wyjaśnienie nazwy miejscowości sprawia duże kłopoty, jest ona jednak niewątpliwie pochodzenia niemieckiego. Wcześniejsze dokumenty i zapiski nie podają nam nazwy wsi o brzmieniu słowiańskim. W dokumentach wymieniających właścicieli wsi z 1524 i 1727 roku podana jest nazwa Droseheide. Drugi człon nazwy heide oznacza w języku niemieckim wrzosowisko lub pustkowie, natomiast pierwszy człon jest trudny do wyjaśnienia. Teoria głosząca, że nazwa wsi nawiązuje do wrzosowiska jest uzasadniona, gdyż jeszcze dzisiaj wzdłuż rzeki Śląskiej Ochli w kierunku wsi Piaski są pozostałości wrzosowisk. Także znajdujący się tam kiedyś folwark (dziś ruiny) miał nazwę Heide Vorwerk. W wieku XIX zaczęto używać nazwy z końcówką au, która przetrwała do 1945 roku. Władcy wsi Niestety nie znamy dokładnie daty powstania osady. Dokument Awinioński z 1376 roku nie wymienia Jeleniowa, co świadczy że nie było w nim kościoła. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonowała już wówczas jakaś mała osada. Pierwszy raz w dokumentach nazwa wsi pojawiła się w 1443 roku, kiedy to posiadaczem jej była rodzina von Kiettlitz, władająca ponadto Świdnicą i Drzonkowem. Kiettlitzowie znani na Śląsku uczestnicy wypraw krzyżowych z czasem stali Jeleniów Drewniana dzwonnica z początku XIX wieku, dawniej stanowiła część kompleksu budynków wraz kościołem Pierwszy raz w dokumentach nazwa niewielkiej wsi Jeleniów pojawiła się już w 1443 roku Z KART HISTORII się ubogą szlachtą. Przekazy podają, że niektórzy rycerze tej familii trudnili się dla zysku rozbojem nie chcąc służyć dla możnych rodzin śląskich. W 1494 roku posiadaczem wsi był Otto von Kiettlitz z Drzonkowa. W tym czasie istniał już w osadzie kościół o czym świadczył dzwon z dzwonnicy datowany na 1495 rok. Świątynię tą przejęli w 1526 roku protestanci. Następnym właścicielem omawianych dóbr był od 1524 roku Nicol von Kiettlitz. Jak długo rodzina von Kiettlitzów władała posiadłością jeleniowską trudno dokładnie określić, gdyż po 1550 roku nie jest już wymieniana. Wojna W niewyjaśnionych okolicznościach Jeleniów przeszedł we władanie rodziny von Berge z Niwisk, w posiadaniu której pozostał do 1676 roku. Wojna trzydziestoletnia nie ominęła wsi, liczne przemarsze i kwaterunki, które nawiedziły okolice Zielonej Góry zniszczyły częściowo osadę. Po wojnie w 1654 roku do wsi przybyła cesarska komisja, której przewodził baron Montani z Zaboru, a w skład której weszli ponadto: proboszcz katedralny Frommhold z Głogowa oraz dziekan Machius. Cesarskim wysłannikom towarzyszył oddział 50 żołnierzy. Komisja odebrała protestantom drewniany kościół i przekazała go katolikom. Wiadomo tylko, że świątynia ta była już częściowo zrujnowana. Zapewne nieliczni wówczas katolicy także jej nie remontowali skoro zawaliła się i nie była już nigdy odbudowana. Pozostała w tym miejscu tylko drewniana wieża i cmentarz. Protestanci We wsi po 1654 roku mieszkali praktycznie sami protestanci, którzy nie byli zainteresowani obrządkiem kościelnym w porządku katolickim. Luteranie uczęszczali w święta do kościoła w Lipnie, który znajdował się już za granicą Śląska. Kontrole wizytatora diecezji wrocławskiej za lata mówią, że świątynia w Jeleniowie będąca filią kościoła w Świdnicy, była obsługiwana sporadycznie przez proboszcza z Ochli. Parafialny kościół w Świdnicy nie był jeszcze odbudowany po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej. Sprawozdania podkreślają, że we wsi mieszkali sami niemieccy protestanci i z tego powodu ks. Maschke z Ochli bardzo rzadko celebrował w Jeleniowie msze święte. Nowi właściciele W II połowie XVII wieku zmienili się właściciele wsi. W 1676 roku wierzyciele pana wsi Georga Heinricha von Berge z Niwisk, sprzedali dobra jeleniowskie dla teściowej Ottona von Unruha, Jadwigi Heleny von Dyherrn. W 1677 roku posiadaczami wsi byli: Anna von Unruh z domu Dyherrn oraz Maximilian Rudolph von Stensch z Przytoku (skoligacony przez żonę z rodziną Dyherrn). Nowi właściciele

7 Zbór ewangelicki w Ochli będący kościołem parafialnym mieszkańców Jeleniowa w latach Wg. rysunku A. Richtera.) nie władali posiadłością długo. Sprzedali ją w 1682 roku Balthasarowi Leonardowi von Grunbergowi. We władaniu tej rodziny pozostał Jeleniów do 1745 roku. Po zajęciu Śląsku przez Prusy w 1741 roku protestanci z Jeleniowa nie mający już żadnych ograniczeń w swobodzie wyznawania swojej wiary przyłączyli się do mieszkańców Ochli we wspólnym dziele budowy zboru ewangelickiego. Inicjatywa budowy świątyni wyszła od właściciela Jeleniowa Hansa Christopha von Grunberga i posiadacza Średniej Ochli Carla Gottlieba von Schwemmlera. Zbór wybudowano w latach , a pierwszym jego pastorem został Samuel Hoffman. Od 1742 roku mieszkańcy Jeleniowa należeli do parafii ewangelickiej w Ochli. Nieliczni katolicy uczęszczali na nabożeństwa do kościoła parafialnego w Świdnicy. Zasadniczej zmianie uległa po 1741 roku administracja terenowa. Wieś weszła w skład Wiejskiego Okręgu Urzędowego Jarogniewice należącego do powiatu kożuchowskiego, w składzie którego pozostała do 1945 roku. Rozkwit Z ważniejszych wydarzeń XVIII wieku nie sposób pominąć faktu budowy trwałej siedziby rodowej przez von Grunbergów. Nowy dwór został zbudowany w I połowie XVIII wieku. W następnych dziesięcioleciach późniejsi właściciele Jeleniowa założyli mały park na obrzeżach którego stanęły nowe murowane budynki inwetarskie. Całą posiadłość otoczono ponadto wysokim murem z rudy darniowej. Zapewne także w połowie XVIII wieku wybudowano w lesie przy tzw. starej drodze do Jarogniewic dom strażnika leśnego oraz należące do niego liczne budynki gospodarcze, które z czasem stanowiły folwark. Wieś przeżywała wówczas okres rozkwitu. W 1790 roku, gdy właścicielem omawianych dóbr był hrabia von Brehmer, wieś liczyła 305 mieszkańców i 55 domostw. Przekazy źródłowe podają, że Jeleniów posiadał w tym czasie: folwark, 10 gospodarstw chłopskich, 4 gospodarstwa zagrodników i 29 chałupników. Cegła wyparła szachulec Na przełomie XVIII i XIV wieku mieszkańcy wsi wybudowali na cmentarzu budynek, który miał służyć jako kaplica. W następnej kolejności postawiono nową dzwonnicę, gdyż mająca 300 lat jej poprzedniczka zawaliła się. W latach osada przeżywała największy w swojej historii rozwój. Mimo nieznacznego spadku liczby mieszkańców z 358 w 1843 roku do 330 w roku 1881 wieś rozrastała się i zaczęły powstawać w niej pierwsze budynki z cegły wypierającej powszechne dotąd drewno i szachulec. Wzrosła liczba gospodarstw samodzielnych. O pewnej zamożności osady może świadczyć liczba inwentarza żywego i siły pociągowej. W 1881 roku gmina wiejska w Jeleniowie posiadała 9 koni i 208 wołów (majątek odpowiednio 8 koni i 31 wołów), co było wysokim wskaźnikiem w ówczesnym powiecie kożuchowskim. Groźne roztopy Największym problemem wsi w owym czasie były drogi. Osada była dość niekorzystnie położona pomiędzy rzekami Czarną Strugą i Śląską Ochla, które wówczas w niczym nie przypominały dzisiejszych uregulowanych i spokojnych rzek. Brak kamiennych mostów sprawił, że wieś na przełomie XIX i XX wieku była jedną z nielicznych w powiecie, które nie posiadała żadnej drogi utwardzonej. Podczas wiosennych roztopów przeprawa przez rozlaną Śląską Ochlę była często niemożliwa. Sytuacja uległa poprawie dopiero tuż przed I wojną światową, gdy utworzono drogę lokalną Ochla Niwiska, która połączyła Jeleniów pośrednio z Zieloną Górą i Kożuchowem. W okresie poprzedzającym I wojnę światową wieś liczył 244 mieszkańców i posiadała większość budynków murowanych z cegły. Wydatnie wzrosła liczba rzemieślników i punktów usługowych. Jak prężnie w tym czasie rozwijała się wieś świadczy fakt budowy szkoły powszechnej, pawilonu handlowego i piekarni Augusta Lockera, gospody wiejskiej oraz wielu warsztatów rzemieślniczych. Bruk i prąd Okres międzywojenny był już dla mieszkańców osady nie tak pomyślny choć wybrukowano drogę wiejską, 7

8 stelefonizowano i zelektryfikowano w 1923 roku wieś, a w 1935 roku utworzono w niej urząd pocztowy. W 1930 roku właściciel majątku Karl Ranst dokonał parcelacji ziemi sprzedając 204 hektary użytków rolnych pozostawiając sobie tylko siedzibę dworską. Ostatnim ważnym dla wsi i jej rolnictwa wydarzeniem była dwukrotna regulacja Śląskiej Ochli w latach Rzeka gruntownie przekopana i pogłębiona przestała być utrapieniem jeleniowskich rolników. W 1941 roku we wsi żyło 235 mieszkańców a powierzchnia osady wynosiła 650 hektarów. Po zajęciu wsi przez Rosjan 15 lutego 1945 roku była ona zasiedlona przez przesiedleńców zza Buga i poznańskiego nie tak dynamicznie jak np. Ochla, czy Chynów. Było to spowodowane pewnym oddaleniem osady od miasta. Po nowym podziale administracyjnym w 1945 roku wieś weszła w skład gminy Broniszów leżącej w powiecie Kożuchów. Warto nadmienić, że w latach północna granica sołectwa opierająca się o linię rzeki Śląskiej Ochli była jednocześnie granicą województw wrocławskiego i poznańskiego. Nowy podział administracyjny w 1954 roku, który utworzył Gromadzkie Rady Narodowe, zmienił także przynależność administracyjną wsi. Od tego czasu do 1972 roku Jeleniów był w granicach Gromadzkiej Rady Narodowej w Ochli. W składzie 18 radnych gromadzkich wieś była reprezentowana zawsze przez 2 przedstawicieli. W 1954 roku w osadzie żyło 149 mieszkańców a jej powierzchnia wynosiła 670 hektarów. Powojenne zmiany W okresie powojennym wierni uczęszczali do świątyni w Ochli, a osada należała do parafii katolickiej w Świdnicy. W wiosce nie funkcjonował też urząd pocztowy. Z powodu niewielkiego budynku szkolnego i małej liczby dzieci we wsi funkcjonowała do lat siedemdziesiątych szkoła podstawowa dla klas I-III. Dzieci starsze uczęszczały do szkoły w Ochli. Po 1960 roku zawiązała się Spółdzielnia Kółek Rolniczych, powstała biblioteka i Klub Rolnika. Gdy w 1972 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o utworzeniu i zmianę ustawy o radach narodowych, decyzją WRN-u sołectwo Jeleniów weszło w skład Gminy Zielona Góra, w granicach, której pozostaje do dziś. Wykorzystane fragmenty podchodzą z książki Witolda Towpika, Gmina Zielona Góra. Zarys dziejów jej wsi i informacja o pracy Rady Gminy kadencji , Zielona Góra Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra, Jan Rusak i Krzysztof Sroczyński otrzymali medale za zasługi dla obronności kraju podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej Laury dla zasłużonych Medale wręczyła Helena Hatka, Wojewoda Lubuski 1 marca Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej świętowali członkowie tej formacji. Ten szczególny moment był okazją do wyróżnienia tych, którzy na co dzień angażują się w przeciwdziałanie zagrożeniom. Helena Hatka, Wojewoda Lubuski odznaczyła najbar- dziej zasłużonych medalami za zasługi dla obronności kraju. - Chciałam wyrazić moją wdzięczność i uznanie także wobec mieszkańców województwa lubuskiego, którzy wykazali się dojrzałością w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak powódź, czy wybuchy gazu w Zielonej Górze powiedziała Wojewoda. Wśród wyróżnionych znaleźli się Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra, Jan Rusak, Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, Krzysztof Sroczyński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zielonej Górze. Podczas spotkania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano wyniki konkursu z zakresu obrony cywilnej ogłoszonego w Gazecie Lubuskiej. Wojewoda przekazała ponadto cztery centrale alarmowe samorządom. Na zakończenie zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz udzielania pomocy przedlekarskiej, który przeprowadziła Grupa Ratownictwa Medycznego OC z Kostrzyna nad Odrą. Zadania obrony cywilnej polegają na zapewnieniu obywatelom podstawowych warunków ochrony przed ewentualnymi, niebezpiecznymi skutkami klęsk żywiołowych, katastrof oraz innymi zdarzeniami powodowanymi siłami natury, celową działalnością człowieka, w tym także wojną i w okresie pokoju obejmą działalność planistyczną i prace organizacyjne, działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie obrony cywilnej, przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie. Zadania w okresie pokoju to również współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz w usuwaniu ich skutków. (opr. red.)

9 Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem informuje o moŝliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów : - termin składania wniosków: r r. - limit dostępnych środków: ,00 zł. Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski naleŝy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze ul. Lipowa 1, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem : a takŝe w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD: 1) Piotr Kulikowski tel. (68) ) Czesław Słodnik tel. (68) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

10 ? Nie wiesz co zrobić ze starą kanapą czy lodówką? Wystarczy, że w określonym dniu wystawisz je przed posesję, a gmina bezpłatnie wywiezie je na wysypisko Wystaw stare graty przed dom! H A R M O N O G R A M WIOSENNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE ZIELONA GÓRA 2011 ROK 10 REJON I Ochla, Jeleniów Poniedziałek r. REJON II Kiełpin, Jarogniewice Środa r. REJON III Barcikowice, Zatonie, Marzęcin Czwartek r. REJON IV Drzonków Czwartek r. REJON V Sucha, Ługowo Wtorek r. REJON VI Racula Wtorek r. REJON VII Stary Kisielin Poniedziałek r. REJON VIII Nowy Kisielin Czwartek r. REJON IX Jany, Stożne Wtorek r. REJON X Zawada Środa r. REJON XI Krępa, Łężyca Poniedziałek r. REJON XII Przylep Środa r. UWAGA: 1. Podane daty dotyczą wystawienia odpadów wielkogabarytowych przez mieszkańców. Natomiast wywóz nastąpi dnia następnego. 2. Na wywóz z rejonów II, III, IV, V, VIII, IX przewidziano jeden dzień, na pozostałe rejony dwa dni.

11 halo halo halo Telefony do Urzędu Gminy Zielona Góra Poniżej przedstawiamy numery telefonów do poszczególnych referatów Urzędu Gminy Zielona Góra. Dzwoniąc pod konkretny numer z listy, szybciej połączysz się z pracownikiem i uzyskasz interesujące Cię informacje. halo Zastępca Wójta Sekretarz Gminy Zielona Góra Skarbnik Gminy Zielona Góra , Sekretariat Gminy Zielona Góra centrala fax Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich i Obronnych Biuro podawcze Obrona Cywilna Dowody osobiste , Meldunki Zespół Ds. Społecznych, Przedsiębiorczości i Promocji Działalność gospodarcza Promocja Projekty i Fundusze Europejskie Sprawy społeczne Referat Gospodarki Finansowej Zastępca Skarbnika Gminy Księgowość budżetowa Wymiar podatkowy , Płace , Księgowość Podadek od środków transportu Księgowość , , Księgowość podatkowa , , Kasa Urzędu Gminy Referat Infrastruktury Technicznej Kierownik RIT Ochrona Środowiska Infrastruktura, drogi , Gospodarka komunalna Referat Planowania Przestrzennego Kierownik RPP FAX RPP Wydanie decyzji środowiskowych oraz opiniowania projektów podziału nieruchomości Warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego , , , Opracowania planów przestrzennego zagospodarowania oraz Studium, informacje o przeznaczeniu nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania lub w Studium oraz wypisy i wyrysy z opracowań planistycznych Zespół Zamówień Publicznych FAX Przetargi Referat Gospodarki Gruntami Kierownik RGG Gospodarka gruntami Dzierżawa gruntów Melioracja, Rolnictwo Wodociągi Rolnictwo, uzytkowanie wieczyste Zadrzewienia Opłata adiacencka Zespoły i samodzielne stanowiska pracy Stanowisko ds. Kadry Kom. Straż Gminna Straż Gminna Audytor Obsługa Rady Gminy Oświata Informatycy Radca Prawny Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Obrona Cywilna Główna Księgowa - Oświata FAX Oświata Ksiegowość Księgowość Oświata Księgowość Oświata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik GOPS Kadry GOPS Księgowość - GOPS Fundusz alimentacyjny Świadczenia rodzinne , Pracownicy socjalni (Racula, Jarogniewice) Pracownicy socjalni (Zawada, Jany, Kiełpin, Ochla, Jeleniów) Pracownicy socjalni (Przylep, Sucha, Barcikowice, Ługowo) Pracownicy socjalni (Marzęcin, Zatonie, Krępa, Łężyca, Drzonków) Pracownicy socjalni (Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Stożne FAX GOPS

12 czny N y o Turystr dic Walking OTWARCIE SEZONU ju 12 marca 2011r. Nowe szlaki - nowe mo liwoœci dla nordic walkerów! Prócz nauki chodzenia z kijami poznamy nasz region, jego magiczne miejsca i tradycje r. 12:00-14:00 - WOSiR Drzonków- Rezerwat Zimna Woda (trasa ok. 6,5 km) r. 12:00-14:00 - WOSiR Drzonków - Zielona Góra (trasa ok. 9 km) r. 12:00-14:00 - WOSiR Drzonków - Ochla (trasa ok. 8 km) i kolejne soboty! BEZP ATNE ZAJÊCIA NORDIC WALKING! Nordic Walking to ciekawa i przyjemna forma odpoczynku dla wszystkich! (niezale nie od wieku czy sprawnoœci fizycznej), a przy tym bardzo bezpieczna, gdy odci¹ a nasze stawy. 12 Podczas zajêæ zapewniamy uczestnikom opiekê wykwalifikowanego instruktora Pani Gra yny Wycza³kowskiej oraz kije do Nordic Walkingu. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w zajêciach! Miejsce zbiórki: WOSiR Drzonków - parking g³ówny W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajêcia siê nie odbêd¹. Wojewódzki Oœrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, tel ,