Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generła Jarosława Dąbrowskiego Zielona Góra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generła Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra www.gminazg.pl"

Transkrypt

1 Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Lugowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada NR 12, Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generła Jarosława Dąbrowskiego Zielona Góra egzemplarz bezpłatny Organizacje walczą o dotacje Do 21 marca organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków gminnych. W tym roku jest do podziału 798 tysiące złotych Pod koniec lutego Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski po raz kolejny ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Nabór wniosków ogłoszono później niż rok temu. Powodem była zmiana ustawy. Limit środków, które otrzymają organizację pozarządowe wynosi 798 tysiące złotych. Tym razem wpłynęło 116 ofert. - Cała idea konkursu polega na tym, że zadania publiczne przekazujemy do realizacji organizacjom pozarządowym. One najlepiej znają problemy i potrze- by mieszkańców. Wiedzą również jak je rozwiązywać. Poza tym przedsięwzięcia podejmowanie przez stowarzyszenia cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży, czy seniorów mówi Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra. Środki można było otrzymać na różne formy zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno poznawcze w zakresie krajoznawstwa, wyjazdy rehabilitacyjno zdrowotne dla osób starszych, działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Zielona Góra poprzez realizację procesu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych, jak też poprzez organizację imprez sportowych na terenie Gminy Zielona Góra, działania integrujące dzisiejszych i dawnych mieszkańców Gminy oraz mieszkańców Gminy Zielona Góra i mieszkańców niemieckich gmin partnerskich, działania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej, przedsięwzięcia wspomagające rozwój i proces integracji społeczności lokalnej z terenu Gminy Zielona Góra, realizacja działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, w tym wyjazdy integracyjne, prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z regulaminem oferta złożona na innych drukach, niekompletna, nie podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Rafał Stasiński 1

2 Gmina otrzymała dofinansowanie na zatrudnienie czterech instruktorów. Będą oni organizować zajęcia sportowe na boiskach wybudowanych w ramach rządowego Programu Moje Boisko Orlik Animatorzy będą organizować zajęcia na Orlikach Na gminnych Orlikach w Starym Kisielinie i Zawadzie animatorzy będą organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Urząd Gminy Zielona Góra w lutym przygotował dwa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie kosztów osobowych projektu ''Animator - Moje Boisko - Orlik 2012'' prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Obydwa otrzymały dofinansowanie. Minimum 50 proc. kosztów na wynagrodzenia poniesie gmina, natomiast pozostałą część w wysokości 500 złotych zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Animatorzy będą odpowiedzialni za czuwanie nad bezpieczeństwem najmłodszych. Ponadto mają za zadanie inicjować różne zajęcia sportowe na Orlikach. Celem projektów jest przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Przypominamy, że na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie wydano zł, a na boisko w Starym Kisielinie przeznaczono zł. Gmina otrzymała wsparcie od ministerstwa i samorządu województwa na każdy kompleks sportowy w wysokości 666 tysięcy złotych. Rafał Stasiński Orlik w Starym Kisielinie (fot. arch.) GMINA ZIELONA GÓRA INFORMACJE Wydawca: Urząd Gminy Zielona Góra Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 41 (pok. 107) Zielona Góra Redaktor naczelny: Rafał Stasiński Kontakt: tel Druk: Nakład: 2000 egzemplarzy Egzemplarz bezpłatny Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnienie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione W środę 9 marca nasi samorządowcy spotkali się ze swoimi partnerami z niemieckiej Gminy Neuhausen/Spree Kalendarz współpracy ustalony Ciąg dalszy współpracy Gminy Zielona Góra z Gminą Neuhausen/Spree. W środę 9 marca przedstawiciele władz naszej gminy spotkali się ze swoimi niemieckimi partnerami. Celem wizyty było ustalenie kalendarzu współpracy w tym roku. Przy okazji nasza delegacja odwiedziła siedzibę Stowarzyszenia Strzeleckiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra oraz Dieter Perko, Burmistrz Neuhausen/Spree. Samorządowcy podkreślali, że są zadowoleni z efektów dotychczasowej współpracy. Przypomnijmy, że obie gminy podpisały umowę o współpracy 6 grudnia 2007 roku. Celem i wspólna niezłomną wolą partnerów jest, aby poprzez szeroki udział możliwie wielu mieszkańców powstały trwały przyjaźnie, które będą wspierane. Szczególne znaczenie przypada tu nawiązywaniu kontaktów przez dzieci i młodzież napisano w dokumencie. Co znajdzie się w grafiku współpracy w tym roku? Klub Seniora w Zawadzie wspólnie z Niemcami chce zorganizować projekt Warsztaty gastronomiczne, dzięki któremu uczestnicy poznaliby kulinarne obyczaje panujące w Polsce i za Odrą. Przedsięwzięcie miałoby być finansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandeburgia (Fundusz Małych Projektów). Oprócz tego Ochotnicza Straż Pożarna na przełomie lipca i sierpnia planuje organizację obozu młodzieżowego w Świbnej. Nasza delegacja otrzymała również zaproszenie na 18 Brandenburski Tydzień Seniora, VII Międzynarodowe Święto Muzyki w Komptendorf, Święto Zabaw Wodnych. Z kolei nasi samorządowcy zaprosili Niemców na Dzień Gminy Zielona Góra oraz Wieczór Polskiej Tradycji. (opr. red.)

3 Uwaga! Uwaga! Uwaga! Od 1 stycznia 2011 roku zmienił się czas pracy Urzędu Gminy Zielona Góra. pon: godz wt - czw: godz pt: godz Kasa Urzędu Gminy czynna będzie: pon: godz wt - czw: godz pt: godz Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego Zielona Góra Od stycznia Gminne strażnicy Eliminacje gminni pracują na dwie zmiany od godziny 7.00 do Chcemy Ogólnopolskiego aby byli bliżej Turnieju mieszkańców i reagowali na ich zgłoszenia także w godzinach popołudniowych Wiedzy i wieczornych Pożarniczej zapowiada Wójt Mariusz Zalewski Wiedzą, jak Będzie bezpieczniej gasić W - czwartek Zmiana godzin 10 marca służby w remizie poprawi Ochotniczeziom bezpieczeństwa Straży Pożarnej w i porządku Przylepie pu- od- pobyłblicznego się Gminne w naszej Eliminacje gminie. Ogólnopolskiego mieszkańców Turnieju w ciągu Wiedzy dnia Pożarniczej. nie miało Wielu Wzięło możliwości w nich składania udział zgłoszeń, 49 młodych bo strażakósto byli członków po prostu Młodzieżowych w pracy. Teraz będą Dru- czężyn mieli Pożarniczych, ułatwiony kontakt które z działają nami, a przy my naszych z nimi jednostkach tłumaczy zmiany OSP. Strażacka Jarosław młodzież Biernacki, rywalizowała Komendant Straży w trzech Gminnej grupach - Do wielu wiekowych: wykroczeń I grupa dochodzi - szkoły po podstawowełudniu. Od II stycznia grupa - szkoły mamy gimnazjalne możliwość po-, skutecznego III grupa - szkoły interweniowania ponadgimnazjalne. w tym W czasie. jury zasiedli Maksymilian Koperski z - Chcemy Komendy aby Miejskiej nasi strażnicy Państwowej byli Straży bliżej Pożarnej mieszkańców w Zielonej i reagowali na ich Komendant zgłoszenia także Gminny w godzi- Ochro- Górze, Jan Rusak, ny nach Przeciwpożarowej, popołudniowych Krzysztof i wieczornych Sroczyński, podkreśla Wiceprezes Mariusz Zarządu Zalewski, Oddziału Gminnego Wójt Gminy Związku Zielona OSP Góra. RP w Zielonej Górze. Straż Gminna pracuje od stycznia, Egzamin od poniedziałku składał się do z piątku, testu pisemnego od godziny ustnego do Po sprawdzeniu Z komendą przez możemy komi- i sję kontaktować testu, pięciu się uczestników dzwoniąc pod z każdej numer grupy wiekowej lub brało telefon udział interwencyjny w eliminacjach ustnych. 55. To nie Trzech wszystkie uczestników zmiany z każdej grupy, którzy osiągnęli największą ilość punktów otrzymało W turnieju uczestniczyło 49 młodych strażaków. Jak sami przyznali pytania nie były łatwe promocję do reprezentowania Gminy Zielona Góra na Powiatowych Eliminacjach OTWP. Odbędą się one w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 1 kwietnia. Z kolei najlepsi z tych eliminacji wezmą udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim, a następnie jak szczęście dopisze, na szczeblu krajowym. Do Powiatowych Eliminacji OTWP zakwalifikowali się młodzi druhowie: I grupa eliminacyjna szkoły podstawowe: Marcin Łokietek (OSP Zawada), Marek Dytko (OSP Jarogniewice), Dominik Styra (OSP Sucha); II grupa eliminacyjna szkoły gimnazjalne: Kamil Siegieda (OSP Jarogniewice), Do czwórki naszych funkcjonariusz wkrótce dołączy przedstawicielka płci pięknej w pracy naszych strażników. Wkrótce ich zespół wzmocniony zostanie o kolejną funkcjonariuszkę. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą do zadań straży należy m.in. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, Reda współdziałanie (OSP Racula), w Katarzy- ratowa- Patrycja na Dytko (OSP niu życia Jarogniewice); i zdrowia obywateli, pomocy szkoły w ponadgimnazjal- usuwaniu awa- III grupa eliminacyjna ne: Grzegorz rii Pac technicznych (OSP Stary i Kisielin), skutków Angelika Szymendera klęsk żywiołowych (OSP Ochla), oraz Emil Krawczyk innych (OSP zagrożeń. Jarogniewice). Nagrody w postaci Komenda maskotek, Straży torb, Gminnej dyplomów funkcjonuje okolicznościowych od 2005 plecaków i roku. wręczył Pracuje Mariusz w niej Zalewski, czterech Wójt strażników. Góra, Do który dyspozycji jest też mają Prezesem jeden Gmin Zielona Zarządu samochód. Oddziały Ich Gminnego siedziba Związku znajduje RP się w w Zielonej budynku Górze Urzędu i członkiem Gminy OSP Zarządu w Zielonej Oddziału Górze Powiatowego przy ul. Generała Związku OSP Jarosława RP w Zielonej Dąbrowskiego Górze. 41 (I piętro, pokój 31d). Jan Rusak Komendant Rafał Stasiński Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gmina Gmina Zielona Zielona Góra Góra Informacje Informacje 3 styczeń 2011

4 Finał wojewódzki VIII edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym W Europie jeździmy bezpiecznie Drudzy na podium 26 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu zmierzyło się trzynaście najlepszych drużyn z województwa lubuskiego. W szranki stanęło 50 ekip, w tym ekipa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie, przygotowana przez Sylwię Nawrocką w składzie: Olgierd Piotrowski, Natalia Borowiec, Olga Chłopek. Uczestnicy konkursu zmagali się z testem pisemnym z przepisów ruchu drogowego, jazdą praktyczną po torze przeszkód, wybranych elementach miasteczka ruchu drogowego oraz z zadaniami z pomocy przedmedycznej. Wygrała drużyna z Nowego Kramska. Ekipa z PSP Drzonków po raz trzeci zajęła II miejsce. Do zwycięstwa zabrakło 2 punktów. W nagrodę zwycięzcy otrzymali puchar, rower Wigry i drukarkę Epson. Uczestników najbardziej ucieszyły nagrody indywidualne - odtwarzacze mp3. (opr. red.) 4 Już po raz siódmy na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli odbędzie się tradycyjny Jarmark Kaziukowy Kaziuki W niedzielę 3 kwietnia, od godz do w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbędą się tradycyjne Kaziuki. Na jarmarku będzie można spróbować serca kaziukowe, obwarzanki, a także zobaczyć palmy wileńskie, pisanki, obrusy ręcznie haftowane, rzeźby, ceramikę użytkową i ozdobną, wyroby bednarskie, z wosku, z siana i drewna. Nie zabraknie również tradycyjnych, wileńskich potraw, słodyczy i konkursów dla dzieci oraz ciemnego chleba. Jarmarkowi rzemieślników, kupców i twórców ludowych towarzyszyć będą kapele i zespoły ludowe. Natomiast pracownicy skansenu oprowadzą zainteresowanych po stałych ekspozycjach muzealnych. Z pewnością atrakcją będą odbywające się w sali wystawowej warsztaty pisankarskie. Pod okiem doświadczonych pisankarzy, a także pracowników muzeum, wszyscy chętni poznają nakładanie wzoru na jajko techniką batikową. Imprezę dopełnią przejażdżki bryczką po skansenie. Pamięć o tej tradycji przywieźli na ziemię lubuską przesiedleńcy wywodzący się z Wileńszczyzny. Kaziuk (lit. Kaziuko mugė) to odbywający się w Wilnie od 1636 roku, jarmark odpustowy w dzień świętego Kazimierza. Kaziuki były zawsze okazją także do zabawy. W jego trakcie odbywały się pochody na czele z kuglarzami i przebierańcami. Organizowano zawody w smażeniu blinów czy ubijaniu masła. Jarmark dawał moc wrażeń i był wydarzeniem znaczącym, o specyficznym kolorycie. Wszędzie tam, gdzie mieszkają przesiedleńcy pochodzący z Wileńszczyzny, były i są organizowane Kaziuki mające znaczenie dla podkreślania tożsamości tych środowisk. Pokazanie Kaziuków młodemu pokoleniu służy przede wszystkim zachowaniu tradycji, zwyczajów i wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Impreza organizowana jest przy pomocy Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. (opr. red.) Tylko do 27 kwietnia trwa nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Eurokasa na małe projekty Wnioski należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze od 29 marca do 27 kwietnia. W tym konkursie do podziału jest 430 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem : a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: lubuskie.pl. Numery telefonów do biura LGD znajdziemy na stronie 9. W ramach tzw. mały projektów można otrzymać środki m.in. na organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, promocję lokalnej przedsiębiorczości, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. (opr.red.)

5 Zatwierdzenie zmian w planach odnowy miejscowości oraz taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. To główne punkty ostatniej sesji Rady Gminy Zielona Góra Radni głosowali zwyczajna sesja Rady Gminy Zielona Góra odbyła się w sali ob- V rad Urzędu Gminy w piątek 4 marca. Jednym z ważniejszych punktów było przyjęcie zmian w planach odnowy miejscowości Krępa, Ochla, Drzonków, Zawada, Przylep. Plan odnowy to taka mała strategia miejscowości, w której mieszkańcy określają swoje priorytety na najbliższe siedem lat. Wskazują m.in. zasoby swojego sołectwa, słabe i mocne strony oraz jakie najważniejsze inwestycje chcieliby realizować na terenie swojego sołectwa. Plany dla tych miejscowości należało dostosować do ministerialnego rozporządzenia, które w ubiegłym roku nakazało wskazać obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Ponadto radni przyjęli nowy plan odnowy miejscowości Racula. Plany odnowy są jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem zatwierdziła do dofinansowania projekt Budowa placów zabaw w Gminie Zielona Góra. W ramach przedsięwzięcia mają powstać nowoczesne place w Krępie, Ochli, Przylepie i Zawadzie. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z.o.o. w Zielonej Górze (dotyczy miejscowości Przylep). Dotychczas na rachunku z wodociągów widniałby następujące sumy (brutto, za metr sześcienny): woda - 3,75 zł, ścieki - 4,13 zł. Cena wody pozostała bez zmian. Od 1 kwietnia odprowadzanie ścieków będzie droższe o 0,42 zł za kubik. Tyle zapłacą przeciętnej wielkości gospodarstwa domowe. Pozostali odbiorcy (m.in. firmy i instytucje) muszą się liczyć z podwyżką rzędu 0,87 zł. Właściciele otwartych kolektorów zapłacą więcej o 0,40 zł. W górę mają pójść również opłaty abonamentowe: za jeden odczyt i rozliczenie wodomierza zapłacimy dodatkowo 0,39 zł. Podwyżka, jak tłumaczyła Beata Jilek, prezes ZWiK, jest spowodowana głównie wzrostem podatku VAT oraz dużą ilością zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w tym roku. Rafał Stasiński Beata Jilek, Prezes ZWiK tłumaczyła zmiany taryf za odprowadzanie ścieków Obradom przysłuchiwali się sołtysi Uchwały Rady Gminy Zielona Góra podjęte na sesji 4 marca 2011 Pełna treść uchwał dostępna na stronie 1) Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania, 2) Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych, 3) Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, 4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o. o w Zielonej Górze, 5) Uchwała w sprawie nadawania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi. 6) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racula na lata , 7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drzonków na lata ) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krępa na lata ] 9) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ochla na lata ) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przylep na lata ) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata ) Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 5

6 6 Z kart historii Wyjaśnienie nazwy miejscowości sprawia duże kłopoty, jest ona jednak niewątpliwie pochodzenia niemieckiego. Wcześniejsze dokumenty i zapiski nie podają nam nazwy wsi o brzmieniu słowiańskim. W dokumentach wymieniających właścicieli wsi z 1524 i 1727 roku podana jest nazwa Droseheide. Drugi człon nazwy heide oznacza w języku niemieckim wrzosowisko lub pustkowie, natomiast pierwszy człon jest trudny do wyjaśnienia. Teoria głosząca, że nazwa wsi nawiązuje do wrzosowiska jest uzasadniona, gdyż jeszcze dzisiaj wzdłuż rzeki Śląskiej Ochli w kierunku wsi Piaski są pozostałości wrzosowisk. Także znajdujący się tam kiedyś folwark (dziś ruiny) miał nazwę Heide Vorwerk. W wieku XIX zaczęto używać nazwy z końcówką au, która przetrwała do 1945 roku. Władcy wsi Niestety nie znamy dokładnie daty powstania osady. Dokument Awinioński z 1376 roku nie wymienia Jeleniowa, co świadczy że nie było w nim kościoła. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonowała już wówczas jakaś mała osada. Pierwszy raz w dokumentach nazwa wsi pojawiła się w 1443 roku, kiedy to posiadaczem jej była rodzina von Kiettlitz, władająca ponadto Świdnicą i Drzonkowem. Kiettlitzowie znani na Śląsku uczestnicy wypraw krzyżowych z czasem stali Jeleniów Drewniana dzwonnica z początku XIX wieku, dawniej stanowiła część kompleksu budynków wraz kościołem Pierwszy raz w dokumentach nazwa niewielkiej wsi Jeleniów pojawiła się już w 1443 roku Z KART HISTORII się ubogą szlachtą. Przekazy podają, że niektórzy rycerze tej familii trudnili się dla zysku rozbojem nie chcąc służyć dla możnych rodzin śląskich. W 1494 roku posiadaczem wsi był Otto von Kiettlitz z Drzonkowa. W tym czasie istniał już w osadzie kościół o czym świadczył dzwon z dzwonnicy datowany na 1495 rok. Świątynię tą przejęli w 1526 roku protestanci. Następnym właścicielem omawianych dóbr był od 1524 roku Nicol von Kiettlitz. Jak długo rodzina von Kiettlitzów władała posiadłością jeleniowską trudno dokładnie określić, gdyż po 1550 roku nie jest już wymieniana. Wojna W niewyjaśnionych okolicznościach Jeleniów przeszedł we władanie rodziny von Berge z Niwisk, w posiadaniu której pozostał do 1676 roku. Wojna trzydziestoletnia nie ominęła wsi, liczne przemarsze i kwaterunki, które nawiedziły okolice Zielonej Góry zniszczyły częściowo osadę. Po wojnie w 1654 roku do wsi przybyła cesarska komisja, której przewodził baron Montani z Zaboru, a w skład której weszli ponadto: proboszcz katedralny Frommhold z Głogowa oraz dziekan Machius. Cesarskim wysłannikom towarzyszył oddział 50 żołnierzy. Komisja odebrała protestantom drewniany kościół i przekazała go katolikom. Wiadomo tylko, że świątynia ta była już częściowo zrujnowana. Zapewne nieliczni wówczas katolicy także jej nie remontowali skoro zawaliła się i nie była już nigdy odbudowana. Pozostała w tym miejscu tylko drewniana wieża i cmentarz. Protestanci We wsi po 1654 roku mieszkali praktycznie sami protestanci, którzy nie byli zainteresowani obrządkiem kościelnym w porządku katolickim. Luteranie uczęszczali w święta do kościoła w Lipnie, który znajdował się już za granicą Śląska. Kontrole wizytatora diecezji wrocławskiej za lata mówią, że świątynia w Jeleniowie będąca filią kościoła w Świdnicy, była obsługiwana sporadycznie przez proboszcza z Ochli. Parafialny kościół w Świdnicy nie był jeszcze odbudowany po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej. Sprawozdania podkreślają, że we wsi mieszkali sami niemieccy protestanci i z tego powodu ks. Maschke z Ochli bardzo rzadko celebrował w Jeleniowie msze święte. Nowi właściciele W II połowie XVII wieku zmienili się właściciele wsi. W 1676 roku wierzyciele pana wsi Georga Heinricha von Berge z Niwisk, sprzedali dobra jeleniowskie dla teściowej Ottona von Unruha, Jadwigi Heleny von Dyherrn. W 1677 roku posiadaczami wsi byli: Anna von Unruh z domu Dyherrn oraz Maximilian Rudolph von Stensch z Przytoku (skoligacony przez żonę z rodziną Dyherrn). Nowi właściciele

7 Zbór ewangelicki w Ochli będący kościołem parafialnym mieszkańców Jeleniowa w latach Wg. rysunku A. Richtera.) nie władali posiadłością długo. Sprzedali ją w 1682 roku Balthasarowi Leonardowi von Grunbergowi. We władaniu tej rodziny pozostał Jeleniów do 1745 roku. Po zajęciu Śląsku przez Prusy w 1741 roku protestanci z Jeleniowa nie mający już żadnych ograniczeń w swobodzie wyznawania swojej wiary przyłączyli się do mieszkańców Ochli we wspólnym dziele budowy zboru ewangelickiego. Inicjatywa budowy świątyni wyszła od właściciela Jeleniowa Hansa Christopha von Grunberga i posiadacza Średniej Ochli Carla Gottlieba von Schwemmlera. Zbór wybudowano w latach , a pierwszym jego pastorem został Samuel Hoffman. Od 1742 roku mieszkańcy Jeleniowa należeli do parafii ewangelickiej w Ochli. Nieliczni katolicy uczęszczali na nabożeństwa do kościoła parafialnego w Świdnicy. Zasadniczej zmianie uległa po 1741 roku administracja terenowa. Wieś weszła w skład Wiejskiego Okręgu Urzędowego Jarogniewice należącego do powiatu kożuchowskiego, w składzie którego pozostała do 1945 roku. Rozkwit Z ważniejszych wydarzeń XVIII wieku nie sposób pominąć faktu budowy trwałej siedziby rodowej przez von Grunbergów. Nowy dwór został zbudowany w I połowie XVIII wieku. W następnych dziesięcioleciach późniejsi właściciele Jeleniowa założyli mały park na obrzeżach którego stanęły nowe murowane budynki inwetarskie. Całą posiadłość otoczono ponadto wysokim murem z rudy darniowej. Zapewne także w połowie XVIII wieku wybudowano w lesie przy tzw. starej drodze do Jarogniewic dom strażnika leśnego oraz należące do niego liczne budynki gospodarcze, które z czasem stanowiły folwark. Wieś przeżywała wówczas okres rozkwitu. W 1790 roku, gdy właścicielem omawianych dóbr był hrabia von Brehmer, wieś liczyła 305 mieszkańców i 55 domostw. Przekazy źródłowe podają, że Jeleniów posiadał w tym czasie: folwark, 10 gospodarstw chłopskich, 4 gospodarstwa zagrodników i 29 chałupników. Cegła wyparła szachulec Na przełomie XVIII i XIV wieku mieszkańcy wsi wybudowali na cmentarzu budynek, który miał służyć jako kaplica. W następnej kolejności postawiono nową dzwonnicę, gdyż mająca 300 lat jej poprzedniczka zawaliła się. W latach osada przeżywała największy w swojej historii rozwój. Mimo nieznacznego spadku liczby mieszkańców z 358 w 1843 roku do 330 w roku 1881 wieś rozrastała się i zaczęły powstawać w niej pierwsze budynki z cegły wypierającej powszechne dotąd drewno i szachulec. Wzrosła liczba gospodarstw samodzielnych. O pewnej zamożności osady może świadczyć liczba inwentarza żywego i siły pociągowej. W 1881 roku gmina wiejska w Jeleniowie posiadała 9 koni i 208 wołów (majątek odpowiednio 8 koni i 31 wołów), co było wysokim wskaźnikiem w ówczesnym powiecie kożuchowskim. Groźne roztopy Największym problemem wsi w owym czasie były drogi. Osada była dość niekorzystnie położona pomiędzy rzekami Czarną Strugą i Śląską Ochla, które wówczas w niczym nie przypominały dzisiejszych uregulowanych i spokojnych rzek. Brak kamiennych mostów sprawił, że wieś na przełomie XIX i XX wieku była jedną z nielicznych w powiecie, które nie posiadała żadnej drogi utwardzonej. Podczas wiosennych roztopów przeprawa przez rozlaną Śląską Ochlę była często niemożliwa. Sytuacja uległa poprawie dopiero tuż przed I wojną światową, gdy utworzono drogę lokalną Ochla Niwiska, która połączyła Jeleniów pośrednio z Zieloną Górą i Kożuchowem. W okresie poprzedzającym I wojnę światową wieś liczył 244 mieszkańców i posiadała większość budynków murowanych z cegły. Wydatnie wzrosła liczba rzemieślników i punktów usługowych. Jak prężnie w tym czasie rozwijała się wieś świadczy fakt budowy szkoły powszechnej, pawilonu handlowego i piekarni Augusta Lockera, gospody wiejskiej oraz wielu warsztatów rzemieślniczych. Bruk i prąd Okres międzywojenny był już dla mieszkańców osady nie tak pomyślny choć wybrukowano drogę wiejską, 7

8 stelefonizowano i zelektryfikowano w 1923 roku wieś, a w 1935 roku utworzono w niej urząd pocztowy. W 1930 roku właściciel majątku Karl Ranst dokonał parcelacji ziemi sprzedając 204 hektary użytków rolnych pozostawiając sobie tylko siedzibę dworską. Ostatnim ważnym dla wsi i jej rolnictwa wydarzeniem była dwukrotna regulacja Śląskiej Ochli w latach Rzeka gruntownie przekopana i pogłębiona przestała być utrapieniem jeleniowskich rolników. W 1941 roku we wsi żyło 235 mieszkańców a powierzchnia osady wynosiła 650 hektarów. Po zajęciu wsi przez Rosjan 15 lutego 1945 roku była ona zasiedlona przez przesiedleńców zza Buga i poznańskiego nie tak dynamicznie jak np. Ochla, czy Chynów. Było to spowodowane pewnym oddaleniem osady od miasta. Po nowym podziale administracyjnym w 1945 roku wieś weszła w skład gminy Broniszów leżącej w powiecie Kożuchów. Warto nadmienić, że w latach północna granica sołectwa opierająca się o linię rzeki Śląskiej Ochli była jednocześnie granicą województw wrocławskiego i poznańskiego. Nowy podział administracyjny w 1954 roku, który utworzył Gromadzkie Rady Narodowe, zmienił także przynależność administracyjną wsi. Od tego czasu do 1972 roku Jeleniów był w granicach Gromadzkiej Rady Narodowej w Ochli. W składzie 18 radnych gromadzkich wieś była reprezentowana zawsze przez 2 przedstawicieli. W 1954 roku w osadzie żyło 149 mieszkańców a jej powierzchnia wynosiła 670 hektarów. Powojenne zmiany W okresie powojennym wierni uczęszczali do świątyni w Ochli, a osada należała do parafii katolickiej w Świdnicy. W wiosce nie funkcjonował też urząd pocztowy. Z powodu niewielkiego budynku szkolnego i małej liczby dzieci we wsi funkcjonowała do lat siedemdziesiątych szkoła podstawowa dla klas I-III. Dzieci starsze uczęszczały do szkoły w Ochli. Po 1960 roku zawiązała się Spółdzielnia Kółek Rolniczych, powstała biblioteka i Klub Rolnika. Gdy w 1972 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o utworzeniu i zmianę ustawy o radach narodowych, decyzją WRN-u sołectwo Jeleniów weszło w skład Gminy Zielona Góra, w granicach, której pozostaje do dziś. Wykorzystane fragmenty podchodzą z książki Witolda Towpika, Gmina Zielona Góra. Zarys dziejów jej wsi i informacja o pracy Rady Gminy kadencji , Zielona Góra Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra, Jan Rusak i Krzysztof Sroczyński otrzymali medale za zasługi dla obronności kraju podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej Laury dla zasłużonych Medale wręczyła Helena Hatka, Wojewoda Lubuski 1 marca Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej świętowali członkowie tej formacji. Ten szczególny moment był okazją do wyróżnienia tych, którzy na co dzień angażują się w przeciwdziałanie zagrożeniom. Helena Hatka, Wojewoda Lubuski odznaczyła najbar- dziej zasłużonych medalami za zasługi dla obronności kraju. - Chciałam wyrazić moją wdzięczność i uznanie także wobec mieszkańców województwa lubuskiego, którzy wykazali się dojrzałością w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak powódź, czy wybuchy gazu w Zielonej Górze powiedziała Wojewoda. Wśród wyróżnionych znaleźli się Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra, Jan Rusak, Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, Krzysztof Sroczyński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zielonej Górze. Podczas spotkania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano wyniki konkursu z zakresu obrony cywilnej ogłoszonego w Gazecie Lubuskiej. Wojewoda przekazała ponadto cztery centrale alarmowe samorządom. Na zakończenie zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz udzielania pomocy przedlekarskiej, który przeprowadziła Grupa Ratownictwa Medycznego OC z Kostrzyna nad Odrą. Zadania obrony cywilnej polegają na zapewnieniu obywatelom podstawowych warunków ochrony przed ewentualnymi, niebezpiecznymi skutkami klęsk żywiołowych, katastrof oraz innymi zdarzeniami powodowanymi siłami natury, celową działalnością człowieka, w tym także wojną i w okresie pokoju obejmą działalność planistyczną i prace organizacyjne, działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie obrony cywilnej, przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie. Zadania w okresie pokoju to również współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz w usuwaniu ich skutków. (opr. red.)

9 Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem informuje o moŝliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów : - termin składania wniosków: r r. - limit dostępnych środków: ,00 zł. Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski naleŝy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze ul. Lipowa 1, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem : a takŝe w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD: 1) Piotr Kulikowski tel. (68) ) Czesław Słodnik tel. (68) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

10 ? Nie wiesz co zrobić ze starą kanapą czy lodówką? Wystarczy, że w określonym dniu wystawisz je przed posesję, a gmina bezpłatnie wywiezie je na wysypisko Wystaw stare graty przed dom! H A R M O N O G R A M WIOSENNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE ZIELONA GÓRA 2011 ROK 10 REJON I Ochla, Jeleniów Poniedziałek r. REJON II Kiełpin, Jarogniewice Środa r. REJON III Barcikowice, Zatonie, Marzęcin Czwartek r. REJON IV Drzonków Czwartek r. REJON V Sucha, Ługowo Wtorek r. REJON VI Racula Wtorek r. REJON VII Stary Kisielin Poniedziałek r. REJON VIII Nowy Kisielin Czwartek r. REJON IX Jany, Stożne Wtorek r. REJON X Zawada Środa r. REJON XI Krępa, Łężyca Poniedziałek r. REJON XII Przylep Środa r. UWAGA: 1. Podane daty dotyczą wystawienia odpadów wielkogabarytowych przez mieszkańców. Natomiast wywóz nastąpi dnia następnego. 2. Na wywóz z rejonów II, III, IV, V, VIII, IX przewidziano jeden dzień, na pozostałe rejony dwa dni.

11 halo halo halo Telefony do Urzędu Gminy Zielona Góra Poniżej przedstawiamy numery telefonów do poszczególnych referatów Urzędu Gminy Zielona Góra. Dzwoniąc pod konkretny numer z listy, szybciej połączysz się z pracownikiem i uzyskasz interesujące Cię informacje. halo Zastępca Wójta Sekretarz Gminy Zielona Góra Skarbnik Gminy Zielona Góra , Sekretariat Gminy Zielona Góra centrala fax Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich i Obronnych Biuro podawcze Obrona Cywilna Dowody osobiste , Meldunki Zespół Ds. Społecznych, Przedsiębiorczości i Promocji Działalność gospodarcza Promocja Projekty i Fundusze Europejskie Sprawy społeczne Referat Gospodarki Finansowej Zastępca Skarbnika Gminy Księgowość budżetowa Wymiar podatkowy , Płace , Księgowość Podadek od środków transportu Księgowość , , Księgowość podatkowa , , Kasa Urzędu Gminy Referat Infrastruktury Technicznej Kierownik RIT Ochrona Środowiska Infrastruktura, drogi , Gospodarka komunalna Referat Planowania Przestrzennego Kierownik RPP FAX RPP Wydanie decyzji środowiskowych oraz opiniowania projektów podziału nieruchomości Warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego , , , Opracowania planów przestrzennego zagospodarowania oraz Studium, informacje o przeznaczeniu nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania lub w Studium oraz wypisy i wyrysy z opracowań planistycznych Zespół Zamówień Publicznych FAX Przetargi Referat Gospodarki Gruntami Kierownik RGG Gospodarka gruntami Dzierżawa gruntów Melioracja, Rolnictwo Wodociągi Rolnictwo, uzytkowanie wieczyste Zadrzewienia Opłata adiacencka Zespoły i samodzielne stanowiska pracy Stanowisko ds. Kadry Kom. Straż Gminna Straż Gminna Audytor Obsługa Rady Gminy Oświata Informatycy Radca Prawny Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Obrona Cywilna Główna Księgowa - Oświata FAX Oświata Ksiegowość Księgowość Oświata Księgowość Oświata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik GOPS Kadry GOPS Księgowość - GOPS Fundusz alimentacyjny Świadczenia rodzinne , Pracownicy socjalni (Racula, Jarogniewice) Pracownicy socjalni (Zawada, Jany, Kiełpin, Ochla, Jeleniów) Pracownicy socjalni (Przylep, Sucha, Barcikowice, Ługowo) Pracownicy socjalni (Marzęcin, Zatonie, Krępa, Łężyca, Drzonków) Pracownicy socjalni (Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Stożne FAX GOPS

12 czny N y o Turystr dic Walking OTWARCIE SEZONU ju 12 marca 2011r. Nowe szlaki - nowe mo liwoœci dla nordic walkerów! Prócz nauki chodzenia z kijami poznamy nasz region, jego magiczne miejsca i tradycje r. 12:00-14:00 - WOSiR Drzonków- Rezerwat Zimna Woda (trasa ok. 6,5 km) r. 12:00-14:00 - WOSiR Drzonków - Zielona Góra (trasa ok. 9 km) r. 12:00-14:00 - WOSiR Drzonków - Ochla (trasa ok. 8 km) i kolejne soboty! BEZP ATNE ZAJÊCIA NORDIC WALKING! Nordic Walking to ciekawa i przyjemna forma odpoczynku dla wszystkich! (niezale nie od wieku czy sprawnoœci fizycznej), a przy tym bardzo bezpieczna, gdy odci¹ a nasze stawy. 12 Podczas zajêæ zapewniamy uczestnikom opiekê wykwalifikowanego instruktora Pani Gra yny Wycza³kowskiej oraz kije do Nordic Walkingu. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w zajêciach! Miejsce zbiórki: WOSiR Drzonków - parking g³ówny W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajêcia siê nie odbêd¹. Wojewódzki Oœrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, tel ,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA

WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA w sprawie wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Zielona Góra. Zielona Góra luty 2009 ZARZĄDZENIE Nr 25/09 WÓJTA GMINY

Bardziej szczegółowo

GMINA DOBRA str. 10 KADENCJA WYKORZYSTANYCH SZANS Inwestujemy w ludzi Fundusze unijne w połączeniu z pomysłowością i aktywnością mieszkańców Gminy Dobra dały w ostatnich latach wspaniałe efekty. Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski

Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski Miasto Zielona Góra od 1 stycznia 2015 roku Strony połączenia: -Miasto Zielona Góra -Gmina Zielona Góra współuczestnicy -Powiat Zielona Góra - Miasto

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie Gmina Papowo Biskupie Papowo Biskupie 128 tel./ fax 56 6768101 tel. 56 676 81 44 56 676 97 07 e-mail: ug_papowobis@poczta.onet.pl www.papowobiskupie.com.pl Osiem sołectw łącznie obejmuje 14 miejscowości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski Konstytucja RP art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO. 0050.61.2013

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania

Małe projekty. Zasady przyznawania dofinansowania Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji: "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Nysie z dnia... października 2014 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Nysie z dnia... października 2014 r. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Nysie z dnia... października 2014 r. w sprawie ucliwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JAROSŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JAROSŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Projekt z dnia 02 listopada 2015r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JAROSŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 ROZDZIAŁ I P O S TA N O WIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013 PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr../../12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 23 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r.

Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zielona Góra

Urząd Gminy Zielona Góra Urząd Gminy Zielona Góra Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Jan Rusak Informacja o Ochotniczych Strażach Pożarnych za 2007 r. OchotniczeStrażePożarneGminy Zielona Góra strzegą naszego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2015 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/15/215 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 215r. WYDATKI BUDŻETOWE NA 215 ROK Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Kwota 1 Rolnictwo i łowiectwo 56. 11

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo