Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generła Jarosława Dąbrowskiego Zielona Góra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generła Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra www.gminazg.pl"

Transkrypt

1 Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Lugowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada NR 12, Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generła Jarosława Dąbrowskiego Zielona Góra egzemplarz bezpłatny Organizacje walczą o dotacje Do 21 marca organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków gminnych. W tym roku jest do podziału 798 tysiące złotych Pod koniec lutego Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski po raz kolejny ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Nabór wniosków ogłoszono później niż rok temu. Powodem była zmiana ustawy. Limit środków, które otrzymają organizację pozarządowe wynosi 798 tysiące złotych. Tym razem wpłynęło 116 ofert. - Cała idea konkursu polega na tym, że zadania publiczne przekazujemy do realizacji organizacjom pozarządowym. One najlepiej znają problemy i potrze- by mieszkańców. Wiedzą również jak je rozwiązywać. Poza tym przedsięwzięcia podejmowanie przez stowarzyszenia cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży, czy seniorów mówi Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra. Środki można było otrzymać na różne formy zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno poznawcze w zakresie krajoznawstwa, wyjazdy rehabilitacyjno zdrowotne dla osób starszych, działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Zielona Góra poprzez realizację procesu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych, jak też poprzez organizację imprez sportowych na terenie Gminy Zielona Góra, działania integrujące dzisiejszych i dawnych mieszkańców Gminy oraz mieszkańców Gminy Zielona Góra i mieszkańców niemieckich gmin partnerskich, działania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej, przedsięwzięcia wspomagające rozwój i proces integracji społeczności lokalnej z terenu Gminy Zielona Góra, realizacja działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, w tym wyjazdy integracyjne, prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z regulaminem oferta złożona na innych drukach, niekompletna, nie podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Rafał Stasiński 1

2 Gmina otrzymała dofinansowanie na zatrudnienie czterech instruktorów. Będą oni organizować zajęcia sportowe na boiskach wybudowanych w ramach rządowego Programu Moje Boisko Orlik Animatorzy będą organizować zajęcia na Orlikach Na gminnych Orlikach w Starym Kisielinie i Zawadzie animatorzy będą organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Urząd Gminy Zielona Góra w lutym przygotował dwa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie kosztów osobowych projektu ''Animator - Moje Boisko - Orlik 2012'' prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Obydwa otrzymały dofinansowanie. Minimum 50 proc. kosztów na wynagrodzenia poniesie gmina, natomiast pozostałą część w wysokości 500 złotych zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Animatorzy będą odpowiedzialni za czuwanie nad bezpieczeństwem najmłodszych. Ponadto mają za zadanie inicjować różne zajęcia sportowe na Orlikach. Celem projektów jest przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Przypominamy, że na budowę boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie wydano zł, a na boisko w Starym Kisielinie przeznaczono zł. Gmina otrzymała wsparcie od ministerstwa i samorządu województwa na każdy kompleks sportowy w wysokości 666 tysięcy złotych. Rafał Stasiński Orlik w Starym Kisielinie (fot. arch.) GMINA ZIELONA GÓRA INFORMACJE Wydawca: Urząd Gminy Zielona Góra Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 41 (pok. 107) Zielona Góra Redaktor naczelny: Rafał Stasiński Kontakt: tel Druk: Nakład: 2000 egzemplarzy Egzemplarz bezpłatny Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega prawo ich redagowania i skracania. Rozpowszechnienie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione W środę 9 marca nasi samorządowcy spotkali się ze swoimi partnerami z niemieckiej Gminy Neuhausen/Spree Kalendarz współpracy ustalony Ciąg dalszy współpracy Gminy Zielona Góra z Gminą Neuhausen/Spree. W środę 9 marca przedstawiciele władz naszej gminy spotkali się ze swoimi niemieckimi partnerami. Celem wizyty było ustalenie kalendarzu współpracy w tym roku. Przy okazji nasza delegacja odwiedziła siedzibę Stowarzyszenia Strzeleckiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra oraz Dieter Perko, Burmistrz Neuhausen/Spree. Samorządowcy podkreślali, że są zadowoleni z efektów dotychczasowej współpracy. Przypomnijmy, że obie gminy podpisały umowę o współpracy 6 grudnia 2007 roku. Celem i wspólna niezłomną wolą partnerów jest, aby poprzez szeroki udział możliwie wielu mieszkańców powstały trwały przyjaźnie, które będą wspierane. Szczególne znaczenie przypada tu nawiązywaniu kontaktów przez dzieci i młodzież napisano w dokumencie. Co znajdzie się w grafiku współpracy w tym roku? Klub Seniora w Zawadzie wspólnie z Niemcami chce zorganizować projekt Warsztaty gastronomiczne, dzięki któremu uczestnicy poznaliby kulinarne obyczaje panujące w Polsce i za Odrą. Przedsięwzięcie miałoby być finansowanie ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Brandeburgia (Fundusz Małych Projektów). Oprócz tego Ochotnicza Straż Pożarna na przełomie lipca i sierpnia planuje organizację obozu młodzieżowego w Świbnej. Nasza delegacja otrzymała również zaproszenie na 18 Brandenburski Tydzień Seniora, VII Międzynarodowe Święto Muzyki w Komptendorf, Święto Zabaw Wodnych. Z kolei nasi samorządowcy zaprosili Niemców na Dzień Gminy Zielona Góra oraz Wieczór Polskiej Tradycji. (opr. red.)

3 Uwaga! Uwaga! Uwaga! Od 1 stycznia 2011 roku zmienił się czas pracy Urzędu Gminy Zielona Góra. pon: godz wt - czw: godz pt: godz Kasa Urzędu Gminy czynna będzie: pon: godz wt - czw: godz pt: godz Urząd Gminy Zielona Góra ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego Zielona Góra Od stycznia Gminne strażnicy Eliminacje gminni pracują na dwie zmiany od godziny 7.00 do Chcemy Ogólnopolskiego aby byli bliżej Turnieju mieszkańców i reagowali na ich zgłoszenia także w godzinach popołudniowych Wiedzy i wieczornych Pożarniczej zapowiada Wójt Mariusz Zalewski Wiedzą, jak Będzie bezpieczniej gasić W - czwartek Zmiana godzin 10 marca służby w remizie poprawi Ochotniczeziom bezpieczeństwa Straży Pożarnej w i porządku Przylepie pu- od- pobyłblicznego się Gminne w naszej Eliminacje gminie. Ogólnopolskiego mieszkańców Turnieju w ciągu Wiedzy dnia Pożarniczej. nie miało Wielu Wzięło możliwości w nich składania udział zgłoszeń, 49 młodych bo strażakósto byli członków po prostu Młodzieżowych w pracy. Teraz będą Dru- czężyn mieli Pożarniczych, ułatwiony kontakt które z działają nami, a przy my naszych z nimi jednostkach tłumaczy zmiany OSP. Strażacka Jarosław młodzież Biernacki, rywalizowała Komendant Straży w trzech Gminnej grupach - Do wielu wiekowych: wykroczeń I grupa dochodzi - szkoły po podstawowełudniu. Od II stycznia grupa - szkoły mamy gimnazjalne możliwość po-, skutecznego III grupa - szkoły interweniowania ponadgimnazjalne. w tym W czasie. jury zasiedli Maksymilian Koperski z - Chcemy Komendy aby Miejskiej nasi strażnicy Państwowej byli Straży bliżej Pożarnej mieszkańców w Zielonej i reagowali na ich Komendant zgłoszenia także Gminny w godzi- Ochro- Górze, Jan Rusak, ny nach Przeciwpożarowej, popołudniowych Krzysztof i wieczornych Sroczyński, podkreśla Wiceprezes Mariusz Zarządu Zalewski, Oddziału Gminnego Wójt Gminy Związku Zielona OSP Góra. RP w Zielonej Górze. Straż Gminna pracuje od stycznia, Egzamin od poniedziałku składał się do z piątku, testu pisemnego od godziny ustnego do Po sprawdzeniu Z komendą przez możemy komi- i sję kontaktować testu, pięciu się uczestników dzwoniąc pod z każdej numer grupy wiekowej lub brało telefon udział interwencyjny w eliminacjach ustnych. 55. To nie Trzech wszystkie uczestników zmiany z każdej grupy, którzy osiągnęli największą ilość punktów otrzymało W turnieju uczestniczyło 49 młodych strażaków. Jak sami przyznali pytania nie były łatwe promocję do reprezentowania Gminy Zielona Góra na Powiatowych Eliminacjach OTWP. Odbędą się one w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 1 kwietnia. Z kolei najlepsi z tych eliminacji wezmą udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim, a następnie jak szczęście dopisze, na szczeblu krajowym. Do Powiatowych Eliminacji OTWP zakwalifikowali się młodzi druhowie: I grupa eliminacyjna szkoły podstawowe: Marcin Łokietek (OSP Zawada), Marek Dytko (OSP Jarogniewice), Dominik Styra (OSP Sucha); II grupa eliminacyjna szkoły gimnazjalne: Kamil Siegieda (OSP Jarogniewice), Do czwórki naszych funkcjonariusz wkrótce dołączy przedstawicielka płci pięknej w pracy naszych strażników. Wkrótce ich zespół wzmocniony zostanie o kolejną funkcjonariuszkę. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą do zadań straży należy m.in. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, Reda współdziałanie (OSP Racula), w Katarzy- ratowa- Patrycja na Dytko (OSP niu życia Jarogniewice); i zdrowia obywateli, pomocy szkoły w ponadgimnazjal- usuwaniu awa- III grupa eliminacyjna ne: Grzegorz rii Pac technicznych (OSP Stary i Kisielin), skutków Angelika Szymendera klęsk żywiołowych (OSP Ochla), oraz Emil Krawczyk innych (OSP zagrożeń. Jarogniewice). Nagrody w postaci Komenda maskotek, Straży torb, Gminnej dyplomów funkcjonuje okolicznościowych od 2005 plecaków i roku. wręczył Pracuje Mariusz w niej Zalewski, czterech Wójt strażników. Góra, Do który dyspozycji jest też mają Prezesem jeden Gmin Zielona Zarządu samochód. Oddziały Ich Gminnego siedziba Związku znajduje RP się w w Zielonej budynku Górze Urzędu i członkiem Gminy OSP Zarządu w Zielonej Oddziału Górze Powiatowego przy ul. Generała Związku OSP Jarosława RP w Zielonej Dąbrowskiego Górze. 41 (I piętro, pokój 31d). Jan Rusak Komendant Rafał Stasiński Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gmina Gmina Zielona Zielona Góra Góra Informacje Informacje 3 styczeń 2011

4 Finał wojewódzki VIII edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym W Europie jeździmy bezpiecznie Drudzy na podium 26 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu zmierzyło się trzynaście najlepszych drużyn z województwa lubuskiego. W szranki stanęło 50 ekip, w tym ekipa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie, przygotowana przez Sylwię Nawrocką w składzie: Olgierd Piotrowski, Natalia Borowiec, Olga Chłopek. Uczestnicy konkursu zmagali się z testem pisemnym z przepisów ruchu drogowego, jazdą praktyczną po torze przeszkód, wybranych elementach miasteczka ruchu drogowego oraz z zadaniami z pomocy przedmedycznej. Wygrała drużyna z Nowego Kramska. Ekipa z PSP Drzonków po raz trzeci zajęła II miejsce. Do zwycięstwa zabrakło 2 punktów. W nagrodę zwycięzcy otrzymali puchar, rower Wigry i drukarkę Epson. Uczestników najbardziej ucieszyły nagrody indywidualne - odtwarzacze mp3. (opr. red.) 4 Już po raz siódmy na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli odbędzie się tradycyjny Jarmark Kaziukowy Kaziuki W niedzielę 3 kwietnia, od godz do w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbędą się tradycyjne Kaziuki. Na jarmarku będzie można spróbować serca kaziukowe, obwarzanki, a także zobaczyć palmy wileńskie, pisanki, obrusy ręcznie haftowane, rzeźby, ceramikę użytkową i ozdobną, wyroby bednarskie, z wosku, z siana i drewna. Nie zabraknie również tradycyjnych, wileńskich potraw, słodyczy i konkursów dla dzieci oraz ciemnego chleba. Jarmarkowi rzemieślników, kupców i twórców ludowych towarzyszyć będą kapele i zespoły ludowe. Natomiast pracownicy skansenu oprowadzą zainteresowanych po stałych ekspozycjach muzealnych. Z pewnością atrakcją będą odbywające się w sali wystawowej warsztaty pisankarskie. Pod okiem doświadczonych pisankarzy, a także pracowników muzeum, wszyscy chętni poznają nakładanie wzoru na jajko techniką batikową. Imprezę dopełnią przejażdżki bryczką po skansenie. Pamięć o tej tradycji przywieźli na ziemię lubuską przesiedleńcy wywodzący się z Wileńszczyzny. Kaziuk (lit. Kaziuko mugė) to odbywający się w Wilnie od 1636 roku, jarmark odpustowy w dzień świętego Kazimierza. Kaziuki były zawsze okazją także do zabawy. W jego trakcie odbywały się pochody na czele z kuglarzami i przebierańcami. Organizowano zawody w smażeniu blinów czy ubijaniu masła. Jarmark dawał moc wrażeń i był wydarzeniem znaczącym, o specyficznym kolorycie. Wszędzie tam, gdzie mieszkają przesiedleńcy pochodzący z Wileńszczyzny, były i są organizowane Kaziuki mające znaczenie dla podkreślania tożsamości tych środowisk. Pokazanie Kaziuków młodemu pokoleniu służy przede wszystkim zachowaniu tradycji, zwyczajów i wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Impreza organizowana jest przy pomocy Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. (opr. red.) Tylko do 27 kwietnia trwa nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Eurokasa na małe projekty Wnioski należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze od 29 marca do 27 kwietnia. W tym konkursie do podziału jest 430 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem : a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: lubuskie.pl. Numery telefonów do biura LGD znajdziemy na stronie 9. W ramach tzw. mały projektów można otrzymać środki m.in. na organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, promocję lokalnej przedsiębiorczości, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. (opr.red.)

5 Zatwierdzenie zmian w planach odnowy miejscowości oraz taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. To główne punkty ostatniej sesji Rady Gminy Zielona Góra Radni głosowali zwyczajna sesja Rady Gminy Zielona Góra odbyła się w sali ob- V rad Urzędu Gminy w piątek 4 marca. Jednym z ważniejszych punktów było przyjęcie zmian w planach odnowy miejscowości Krępa, Ochla, Drzonków, Zawada, Przylep. Plan odnowy to taka mała strategia miejscowości, w której mieszkańcy określają swoje priorytety na najbliższe siedem lat. Wskazują m.in. zasoby swojego sołectwa, słabe i mocne strony oraz jakie najważniejsze inwestycje chcieliby realizować na terenie swojego sołectwa. Plany dla tych miejscowości należało dostosować do ministerialnego rozporządzenia, które w ubiegłym roku nakazało wskazać obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Ponadto radni przyjęli nowy plan odnowy miejscowości Racula. Plany odnowy są jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem zatwierdziła do dofinansowania projekt Budowa placów zabaw w Gminie Zielona Góra. W ramach przedsięwzięcia mają powstać nowoczesne place w Krępie, Ochli, Przylepie i Zawadzie. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z.o.o. w Zielonej Górze (dotyczy miejscowości Przylep). Dotychczas na rachunku z wodociągów widniałby następujące sumy (brutto, za metr sześcienny): woda - 3,75 zł, ścieki - 4,13 zł. Cena wody pozostała bez zmian. Od 1 kwietnia odprowadzanie ścieków będzie droższe o 0,42 zł za kubik. Tyle zapłacą przeciętnej wielkości gospodarstwa domowe. Pozostali odbiorcy (m.in. firmy i instytucje) muszą się liczyć z podwyżką rzędu 0,87 zł. Właściciele otwartych kolektorów zapłacą więcej o 0,40 zł. W górę mają pójść również opłaty abonamentowe: za jeden odczyt i rozliczenie wodomierza zapłacimy dodatkowo 0,39 zł. Podwyżka, jak tłumaczyła Beata Jilek, prezes ZWiK, jest spowodowana głównie wzrostem podatku VAT oraz dużą ilością zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w tym roku. Rafał Stasiński Beata Jilek, Prezes ZWiK tłumaczyła zmiany taryf za odprowadzanie ścieków Obradom przysłuchiwali się sołtysi Uchwały Rady Gminy Zielona Góra podjęte na sesji 4 marca 2011 Pełna treść uchwał dostępna na stronie 1) Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania, 2) Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych, 3) Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, 4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonej przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o. o w Zielonej Górze, 5) Uchwała w sprawie nadawania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi. 6) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Racula na lata , 7) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drzonków na lata ) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krępa na lata ] 9) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ochla na lata ) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przylep na lata ) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata ) Uchwała w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 5

6 6 Z kart historii Wyjaśnienie nazwy miejscowości sprawia duże kłopoty, jest ona jednak niewątpliwie pochodzenia niemieckiego. Wcześniejsze dokumenty i zapiski nie podają nam nazwy wsi o brzmieniu słowiańskim. W dokumentach wymieniających właścicieli wsi z 1524 i 1727 roku podana jest nazwa Droseheide. Drugi człon nazwy heide oznacza w języku niemieckim wrzosowisko lub pustkowie, natomiast pierwszy człon jest trudny do wyjaśnienia. Teoria głosząca, że nazwa wsi nawiązuje do wrzosowiska jest uzasadniona, gdyż jeszcze dzisiaj wzdłuż rzeki Śląskiej Ochli w kierunku wsi Piaski są pozostałości wrzosowisk. Także znajdujący się tam kiedyś folwark (dziś ruiny) miał nazwę Heide Vorwerk. W wieku XIX zaczęto używać nazwy z końcówką au, która przetrwała do 1945 roku. Władcy wsi Niestety nie znamy dokładnie daty powstania osady. Dokument Awinioński z 1376 roku nie wymienia Jeleniowa, co świadczy że nie było w nim kościoła. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonowała już wówczas jakaś mała osada. Pierwszy raz w dokumentach nazwa wsi pojawiła się w 1443 roku, kiedy to posiadaczem jej była rodzina von Kiettlitz, władająca ponadto Świdnicą i Drzonkowem. Kiettlitzowie znani na Śląsku uczestnicy wypraw krzyżowych z czasem stali Jeleniów Drewniana dzwonnica z początku XIX wieku, dawniej stanowiła część kompleksu budynków wraz kościołem Pierwszy raz w dokumentach nazwa niewielkiej wsi Jeleniów pojawiła się już w 1443 roku Z KART HISTORII się ubogą szlachtą. Przekazy podają, że niektórzy rycerze tej familii trudnili się dla zysku rozbojem nie chcąc służyć dla możnych rodzin śląskich. W 1494 roku posiadaczem wsi był Otto von Kiettlitz z Drzonkowa. W tym czasie istniał już w osadzie kościół o czym świadczył dzwon z dzwonnicy datowany na 1495 rok. Świątynię tą przejęli w 1526 roku protestanci. Następnym właścicielem omawianych dóbr był od 1524 roku Nicol von Kiettlitz. Jak długo rodzina von Kiettlitzów władała posiadłością jeleniowską trudno dokładnie określić, gdyż po 1550 roku nie jest już wymieniana. Wojna W niewyjaśnionych okolicznościach Jeleniów przeszedł we władanie rodziny von Berge z Niwisk, w posiadaniu której pozostał do 1676 roku. Wojna trzydziestoletnia nie ominęła wsi, liczne przemarsze i kwaterunki, które nawiedziły okolice Zielonej Góry zniszczyły częściowo osadę. Po wojnie w 1654 roku do wsi przybyła cesarska komisja, której przewodził baron Montani z Zaboru, a w skład której weszli ponadto: proboszcz katedralny Frommhold z Głogowa oraz dziekan Machius. Cesarskim wysłannikom towarzyszył oddział 50 żołnierzy. Komisja odebrała protestantom drewniany kościół i przekazała go katolikom. Wiadomo tylko, że świątynia ta była już częściowo zrujnowana. Zapewne nieliczni wówczas katolicy także jej nie remontowali skoro zawaliła się i nie była już nigdy odbudowana. Pozostała w tym miejscu tylko drewniana wieża i cmentarz. Protestanci We wsi po 1654 roku mieszkali praktycznie sami protestanci, którzy nie byli zainteresowani obrządkiem kościelnym w porządku katolickim. Luteranie uczęszczali w święta do kościoła w Lipnie, który znajdował się już za granicą Śląska. Kontrole wizytatora diecezji wrocławskiej za lata mówią, że świątynia w Jeleniowie będąca filią kościoła w Świdnicy, była obsługiwana sporadycznie przez proboszcza z Ochli. Parafialny kościół w Świdnicy nie był jeszcze odbudowany po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej. Sprawozdania podkreślają, że we wsi mieszkali sami niemieccy protestanci i z tego powodu ks. Maschke z Ochli bardzo rzadko celebrował w Jeleniowie msze święte. Nowi właściciele W II połowie XVII wieku zmienili się właściciele wsi. W 1676 roku wierzyciele pana wsi Georga Heinricha von Berge z Niwisk, sprzedali dobra jeleniowskie dla teściowej Ottona von Unruha, Jadwigi Heleny von Dyherrn. W 1677 roku posiadaczami wsi byli: Anna von Unruh z domu Dyherrn oraz Maximilian Rudolph von Stensch z Przytoku (skoligacony przez żonę z rodziną Dyherrn). Nowi właściciele

7 Zbór ewangelicki w Ochli będący kościołem parafialnym mieszkańców Jeleniowa w latach Wg. rysunku A. Richtera.) nie władali posiadłością długo. Sprzedali ją w 1682 roku Balthasarowi Leonardowi von Grunbergowi. We władaniu tej rodziny pozostał Jeleniów do 1745 roku. Po zajęciu Śląsku przez Prusy w 1741 roku protestanci z Jeleniowa nie mający już żadnych ograniczeń w swobodzie wyznawania swojej wiary przyłączyli się do mieszkańców Ochli we wspólnym dziele budowy zboru ewangelickiego. Inicjatywa budowy świątyni wyszła od właściciela Jeleniowa Hansa Christopha von Grunberga i posiadacza Średniej Ochli Carla Gottlieba von Schwemmlera. Zbór wybudowano w latach , a pierwszym jego pastorem został Samuel Hoffman. Od 1742 roku mieszkańcy Jeleniowa należeli do parafii ewangelickiej w Ochli. Nieliczni katolicy uczęszczali na nabożeństwa do kościoła parafialnego w Świdnicy. Zasadniczej zmianie uległa po 1741 roku administracja terenowa. Wieś weszła w skład Wiejskiego Okręgu Urzędowego Jarogniewice należącego do powiatu kożuchowskiego, w składzie którego pozostała do 1945 roku. Rozkwit Z ważniejszych wydarzeń XVIII wieku nie sposób pominąć faktu budowy trwałej siedziby rodowej przez von Grunbergów. Nowy dwór został zbudowany w I połowie XVIII wieku. W następnych dziesięcioleciach późniejsi właściciele Jeleniowa założyli mały park na obrzeżach którego stanęły nowe murowane budynki inwetarskie. Całą posiadłość otoczono ponadto wysokim murem z rudy darniowej. Zapewne także w połowie XVIII wieku wybudowano w lesie przy tzw. starej drodze do Jarogniewic dom strażnika leśnego oraz należące do niego liczne budynki gospodarcze, które z czasem stanowiły folwark. Wieś przeżywała wówczas okres rozkwitu. W 1790 roku, gdy właścicielem omawianych dóbr był hrabia von Brehmer, wieś liczyła 305 mieszkańców i 55 domostw. Przekazy źródłowe podają, że Jeleniów posiadał w tym czasie: folwark, 10 gospodarstw chłopskich, 4 gospodarstwa zagrodników i 29 chałupników. Cegła wyparła szachulec Na przełomie XVIII i XIV wieku mieszkańcy wsi wybudowali na cmentarzu budynek, który miał służyć jako kaplica. W następnej kolejności postawiono nową dzwonnicę, gdyż mająca 300 lat jej poprzedniczka zawaliła się. W latach osada przeżywała największy w swojej historii rozwój. Mimo nieznacznego spadku liczby mieszkańców z 358 w 1843 roku do 330 w roku 1881 wieś rozrastała się i zaczęły powstawać w niej pierwsze budynki z cegły wypierającej powszechne dotąd drewno i szachulec. Wzrosła liczba gospodarstw samodzielnych. O pewnej zamożności osady może świadczyć liczba inwentarza żywego i siły pociągowej. W 1881 roku gmina wiejska w Jeleniowie posiadała 9 koni i 208 wołów (majątek odpowiednio 8 koni i 31 wołów), co było wysokim wskaźnikiem w ówczesnym powiecie kożuchowskim. Groźne roztopy Największym problemem wsi w owym czasie były drogi. Osada była dość niekorzystnie położona pomiędzy rzekami Czarną Strugą i Śląską Ochla, które wówczas w niczym nie przypominały dzisiejszych uregulowanych i spokojnych rzek. Brak kamiennych mostów sprawił, że wieś na przełomie XIX i XX wieku była jedną z nielicznych w powiecie, które nie posiadała żadnej drogi utwardzonej. Podczas wiosennych roztopów przeprawa przez rozlaną Śląską Ochlę była często niemożliwa. Sytuacja uległa poprawie dopiero tuż przed I wojną światową, gdy utworzono drogę lokalną Ochla Niwiska, która połączyła Jeleniów pośrednio z Zieloną Górą i Kożuchowem. W okresie poprzedzającym I wojnę światową wieś liczył 244 mieszkańców i posiadała większość budynków murowanych z cegły. Wydatnie wzrosła liczba rzemieślników i punktów usługowych. Jak prężnie w tym czasie rozwijała się wieś świadczy fakt budowy szkoły powszechnej, pawilonu handlowego i piekarni Augusta Lockera, gospody wiejskiej oraz wielu warsztatów rzemieślniczych. Bruk i prąd Okres międzywojenny był już dla mieszkańców osady nie tak pomyślny choć wybrukowano drogę wiejską, 7

8 stelefonizowano i zelektryfikowano w 1923 roku wieś, a w 1935 roku utworzono w niej urząd pocztowy. W 1930 roku właściciel majątku Karl Ranst dokonał parcelacji ziemi sprzedając 204 hektary użytków rolnych pozostawiając sobie tylko siedzibę dworską. Ostatnim ważnym dla wsi i jej rolnictwa wydarzeniem była dwukrotna regulacja Śląskiej Ochli w latach Rzeka gruntownie przekopana i pogłębiona przestała być utrapieniem jeleniowskich rolników. W 1941 roku we wsi żyło 235 mieszkańców a powierzchnia osady wynosiła 650 hektarów. Po zajęciu wsi przez Rosjan 15 lutego 1945 roku była ona zasiedlona przez przesiedleńców zza Buga i poznańskiego nie tak dynamicznie jak np. Ochla, czy Chynów. Było to spowodowane pewnym oddaleniem osady od miasta. Po nowym podziale administracyjnym w 1945 roku wieś weszła w skład gminy Broniszów leżącej w powiecie Kożuchów. Warto nadmienić, że w latach północna granica sołectwa opierająca się o linię rzeki Śląskiej Ochli była jednocześnie granicą województw wrocławskiego i poznańskiego. Nowy podział administracyjny w 1954 roku, który utworzył Gromadzkie Rady Narodowe, zmienił także przynależność administracyjną wsi. Od tego czasu do 1972 roku Jeleniów był w granicach Gromadzkiej Rady Narodowej w Ochli. W składzie 18 radnych gromadzkich wieś była reprezentowana zawsze przez 2 przedstawicieli. W 1954 roku w osadzie żyło 149 mieszkańców a jej powierzchnia wynosiła 670 hektarów. Powojenne zmiany W okresie powojennym wierni uczęszczali do świątyni w Ochli, a osada należała do parafii katolickiej w Świdnicy. W wiosce nie funkcjonował też urząd pocztowy. Z powodu niewielkiego budynku szkolnego i małej liczby dzieci we wsi funkcjonowała do lat siedemdziesiątych szkoła podstawowa dla klas I-III. Dzieci starsze uczęszczały do szkoły w Ochli. Po 1960 roku zawiązała się Spółdzielnia Kółek Rolniczych, powstała biblioteka i Klub Rolnika. Gdy w 1972 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o utworzeniu i zmianę ustawy o radach narodowych, decyzją WRN-u sołectwo Jeleniów weszło w skład Gminy Zielona Góra, w granicach, której pozostaje do dziś. Wykorzystane fragmenty podchodzą z książki Witolda Towpika, Gmina Zielona Góra. Zarys dziejów jej wsi i informacja o pracy Rady Gminy kadencji , Zielona Góra Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra, Jan Rusak i Krzysztof Sroczyński otrzymali medale za zasługi dla obronności kraju podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej Laury dla zasłużonych Medale wręczyła Helena Hatka, Wojewoda Lubuski 1 marca Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej świętowali członkowie tej formacji. Ten szczególny moment był okazją do wyróżnienia tych, którzy na co dzień angażują się w przeciwdziałanie zagrożeniom. Helena Hatka, Wojewoda Lubuski odznaczyła najbar- dziej zasłużonych medalami za zasługi dla obronności kraju. - Chciałam wyrazić moją wdzięczność i uznanie także wobec mieszkańców województwa lubuskiego, którzy wykazali się dojrzałością w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak powódź, czy wybuchy gazu w Zielonej Górze powiedziała Wojewoda. Wśród wyróżnionych znaleźli się Mariusz Zalewski, Wójt Gminy Zielona Góra, Jan Rusak, Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, Krzysztof Sroczyński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zielonej Górze. Podczas spotkania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano wyniki konkursu z zakresu obrony cywilnej ogłoszonego w Gazecie Lubuskiej. Wojewoda przekazała ponadto cztery centrale alarmowe samorządom. Na zakończenie zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć pokaz udzielania pomocy przedlekarskiej, który przeprowadziła Grupa Ratownictwa Medycznego OC z Kostrzyna nad Odrą. Zadania obrony cywilnej polegają na zapewnieniu obywatelom podstawowych warunków ochrony przed ewentualnymi, niebezpiecznymi skutkami klęsk żywiołowych, katastrof oraz innymi zdarzeniami powodowanymi siłami natury, celową działalnością człowieka, w tym także wojną i w okresie pokoju obejmą działalność planistyczną i prace organizacyjne, działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie obrony cywilnej, przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie. Zadania w okresie pokoju to również współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz w usuwaniu ich skutków. (opr. red.)

9 Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem informuje o moŝliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów : - termin składania wniosków: r r. - limit dostępnych środków: ,00 zł. Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski naleŝy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze ul. Lipowa 1, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem : a takŝe w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD: 1) Piotr Kulikowski tel. (68) ) Czesław Słodnik tel. (68) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

10 ? Nie wiesz co zrobić ze starą kanapą czy lodówką? Wystarczy, że w określonym dniu wystawisz je przed posesję, a gmina bezpłatnie wywiezie je na wysypisko Wystaw stare graty przed dom! H A R M O N O G R A M WIOSENNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE ZIELONA GÓRA 2011 ROK 10 REJON I Ochla, Jeleniów Poniedziałek r. REJON II Kiełpin, Jarogniewice Środa r. REJON III Barcikowice, Zatonie, Marzęcin Czwartek r. REJON IV Drzonków Czwartek r. REJON V Sucha, Ługowo Wtorek r. REJON VI Racula Wtorek r. REJON VII Stary Kisielin Poniedziałek r. REJON VIII Nowy Kisielin Czwartek r. REJON IX Jany, Stożne Wtorek r. REJON X Zawada Środa r. REJON XI Krępa, Łężyca Poniedziałek r. REJON XII Przylep Środa r. UWAGA: 1. Podane daty dotyczą wystawienia odpadów wielkogabarytowych przez mieszkańców. Natomiast wywóz nastąpi dnia następnego. 2. Na wywóz z rejonów II, III, IV, V, VIII, IX przewidziano jeden dzień, na pozostałe rejony dwa dni.

11 halo halo halo Telefony do Urzędu Gminy Zielona Góra Poniżej przedstawiamy numery telefonów do poszczególnych referatów Urzędu Gminy Zielona Góra. Dzwoniąc pod konkretny numer z listy, szybciej połączysz się z pracownikiem i uzyskasz interesujące Cię informacje. halo Zastępca Wójta Sekretarz Gminy Zielona Góra Skarbnik Gminy Zielona Góra , Sekretariat Gminy Zielona Góra centrala fax Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich i Obronnych Biuro podawcze Obrona Cywilna Dowody osobiste , Meldunki Zespół Ds. Społecznych, Przedsiębiorczości i Promocji Działalność gospodarcza Promocja Projekty i Fundusze Europejskie Sprawy społeczne Referat Gospodarki Finansowej Zastępca Skarbnika Gminy Księgowość budżetowa Wymiar podatkowy , Płace , Księgowość Podadek od środków transportu Księgowość , , Księgowość podatkowa , , Kasa Urzędu Gminy Referat Infrastruktury Technicznej Kierownik RIT Ochrona Środowiska Infrastruktura, drogi , Gospodarka komunalna Referat Planowania Przestrzennego Kierownik RPP FAX RPP Wydanie decyzji środowiskowych oraz opiniowania projektów podziału nieruchomości Warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego , , , Opracowania planów przestrzennego zagospodarowania oraz Studium, informacje o przeznaczeniu nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania lub w Studium oraz wypisy i wyrysy z opracowań planistycznych Zespół Zamówień Publicznych FAX Przetargi Referat Gospodarki Gruntami Kierownik RGG Gospodarka gruntami Dzierżawa gruntów Melioracja, Rolnictwo Wodociągi Rolnictwo, uzytkowanie wieczyste Zadrzewienia Opłata adiacencka Zespoły i samodzielne stanowiska pracy Stanowisko ds. Kadry Kom. Straż Gminna Straż Gminna Audytor Obsługa Rady Gminy Oświata Informatycy Radca Prawny Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Obrona Cywilna Główna Księgowa - Oświata FAX Oświata Ksiegowość Księgowość Oświata Księgowość Oświata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik GOPS Kadry GOPS Księgowość - GOPS Fundusz alimentacyjny Świadczenia rodzinne , Pracownicy socjalni (Racula, Jarogniewice) Pracownicy socjalni (Zawada, Jany, Kiełpin, Ochla, Jeleniów) Pracownicy socjalni (Przylep, Sucha, Barcikowice, Ługowo) Pracownicy socjalni (Marzęcin, Zatonie, Krępa, Łężyca, Drzonków) Pracownicy socjalni (Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Stożne FAX GOPS

12 czny N y o Turystr dic Walking OTWARCIE SEZONU ju 12 marca 2011r. Nowe szlaki - nowe mo liwoœci dla nordic walkerów! Prócz nauki chodzenia z kijami poznamy nasz region, jego magiczne miejsca i tradycje r. 12:00-14:00 - WOSiR Drzonków- Rezerwat Zimna Woda (trasa ok. 6,5 km) r. 12:00-14:00 - WOSiR Drzonków - Zielona Góra (trasa ok. 9 km) r. 12:00-14:00 - WOSiR Drzonków - Ochla (trasa ok. 8 km) i kolejne soboty! BEZP ATNE ZAJÊCIA NORDIC WALKING! Nordic Walking to ciekawa i przyjemna forma odpoczynku dla wszystkich! (niezale nie od wieku czy sprawnoœci fizycznej), a przy tym bardzo bezpieczna, gdy odci¹ a nasze stawy. 12 Podczas zajêæ zapewniamy uczestnikom opiekê wykwalifikowanego instruktora Pani Gra yny Wycza³kowskiej oraz kije do Nordic Walkingu. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w zajêciach! Miejsce zbiórki: WOSiR Drzonków - parking g³ówny W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych zajêcia siê nie odbêd¹. Wojewódzki Oœrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20, tel ,

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra

Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra Kontrakt Zielonogórski Gwarancje Kontraktu Zielonogórskiego w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra Kontrakt Zielonogórski 1. Ministerstwo Finansów,

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZY NAS GOSPODARKA!

POŁĄCZY NAS GOSPODARKA! POŁĄCZY NAS GOSPODARKA! Ułóżmy to jeszcze lepiej Połączmy nasze samorządy INWESTUJEMY W KANALIZACJĘ, KOMUNIKACJĘ, DROGI I TERENY INWESTYCYJNE Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście i gminie Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 9.I. WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE REJON I PÓŁNOCNY DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE - 21,74 km - droga krajowa nr 32 na odcinku od skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 10.I. WYKAZ DRÓG DO ZIMOWEGO STAŁEGO UTRZYMANIA NA TERENIE DZIELNICY NOWEGO MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE REJON I PÓŁNOCNY - ( 45,19 km ) DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE - droga krajowa nr 32 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

GMINA DOBRA str. 10 KADENCJA WYKORZYSTANYCH SZANS Inwestujemy w ludzi Fundusze unijne w połączeniu z pomysłowością i aktywnością mieszkańców Gminy Dobra dały w ostatnich latach wspaniałe efekty. Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY GMINY ŁUŻNA w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady i stałych komisji Rady Łużna na 2016 r. Na podstawie art.18 ust.1, art. 18 a ust.1 i 4 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ Mazowiecki Leader. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ Mazowiecki Leader. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ Mazowiecki Leader Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i w Drawsku Pomorskim na 2012 rok - Planowany termin Temat Komisji Materiały przedkłada Materiały opiniuje Zaproszeni goście 1 styczeń Informacje a na temat planowanych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA

WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA URZĄD GMINY ZIELONA GÓRA WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA w sprawie wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Zielona Góra. Zielona Góra luty 2009 ZARZĄDZENIE Nr 25/09 WÓJTA GMINY

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania MIĘDZY ODRĄ A BOBREM tel. 068-3218303, fax. 068-3210801 e-mail ugzabor@bazagmin.pl STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r.

Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo