Porozumienie w Tramwajach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porozumienie w Tramwajach"

Transkrypt

1 issn Porozumienie w Tramwajach Już w maju bieżącego roku związki zawodowe działające w Tramwajach Warszawskich, wystąpiły do Zarządu Spółki w sprawie podwyżek płac związanych z rekompensatą za utracone bilety wolnej jazdy dla współmałżonków. Związkowcy żadali podwyżki płacy zasadniczej o 200 zł i wprowadzenia w Regulaminie Wynagradzania zapisu, na podstawie którego pracownik otrzymujący podwyżkę miałby otrzymać pomoc Tramwajów Warszawskich w zakupie biletu dla współmałżonka. Postulowano także dołożenie dodatkowych 50 zł, które miały zapewnić pewien porządek w stawkach osobistego zaszeregowania. dokończenie na str. 3 Regulamin Wynagradzania MZA - nie jest źle, ale musi być lepiej! Jesteśmy już po dwóch miesiącach funkcjonowania nowego Regulaminu Wynagradzania MZA. Redakcja Naszej Syrenki poprosiła Przewodniczącego MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW Leszka Grzechnika o wypowiedź podsumowującą dotychczasowy spór z Zarządem o Regulamin. Jak pamiętamy, dokument ten został zatwierdzony w niezbyt sympatycznej atmosferze, w pierwszych wersjach był mocno niedopracowany, co budziło sporo wątpliwości. Wielomiesięczne spory i negocjacje Solidarności z Zarządem MZA dały pewien skutek i obecnie duża część pierwotnych niedoskonałości została naprawiona. Jednak nadal trwają negocjacje i próby dalszego udoskonalania przepisów Regulaminu. dokończenie na str. 2 Dobra zabawa wa dla dorosłych i małych 6 września w ośrodku SUS w Łazach odbył się doroczny piknik dla pracowników komunikacji miejskiej zrzeszonych w NSZZ Solidarność MZA i TW. Impreza była bardzo udana ładna pogoda zachęciła ludzi do przyjazdu, dzięki czemu 14 przegubowych MAN-ów ze Stalowej zakontraktowanych specjalnie do przewozu gości piknikowych odjechało z placu Wilsona praktycznie wypełnionych do ostatniego miejsca. Wiele osób przyjechało również własnymi samochodami. dokończenie na str. 4-5

2 2 Temat Numeru Regulamin Wynagradzania MZA - nie jest źle, ale musi być lepiej! dokończenie ze str. 1 NS: Jesteśmy po pierwszych tygodniach funkcjonowania nowego Regulaminu Wynagradzania. Pracownicy wzięli pensje naliczane według nowych zasad. Czy można mówić, że pracownicy zyskali na jego wprowadzeniu? Z informacji, które docierają do Związku i mnie osobiście ogólnie wynika pozytywne zaskoczenie, że kwoty zarobków miesięcznych były wyższe. Składa się na to kilka elementów. Jeden, wynikający z Regulaminu, to wprowadzenie stałej miesięcznej płacy, przez co niezależnie od tego, czy miesiąc będzie długi czy krótki, wynagrodzenia będą podobne. Jest jeszcze korzystne zwłaszcza dla pracowników młodych, przyjmowanych do pracy po 2004 roku, choć również dotyczy to częściowo starszych ustabilizowanie dodatków do płac, które zostały podwyższone, wprawdzie niewiele, o kilkanaście-kilkadziesiąt groszy, ale jest to wzrost. Nie bez znaczenia na miesięczny wzrost płacy ma również fakt, że od 1 lipca br w jej skład weszła tzw. 13 (nie będzie jej już w listopadzie), oraz standardowa kwota nagrody uznaniowej (również w miesiąc po zakończeniu kwartału nie będzie już tej nagrody). W grupie kierowców autobusów, stanowiącej większość pracowników zatrudnionych w MZA, daje się także zauważyć efekty wynegocjowania przez Związek wyższej, niż proponował Zarząd minimalnej stawki zaszeregowania propozycja Zarządu to 2800 zł, myśmy się uparli i udało się osiągnąć 3200 zł miesięcznie. Prowadzimy i nadal będziemy prowadzili dalsze rozmowy w celu zmniejszenia liczby stawek i skomasowania ich przez odpowiednie podwyższenie. Warto jeszcze wspomnieć, że jest taka rzecz, która już sie nie powtórzy, zdarzyła się tylko w lipcu Zarząd wyraził w końcu zgodę na wypłacenie dodatkowych 500 zł. Wypłata ta była wynegocjowana z Solidarnością w lutym br, na zakończenie sporu zbiorowego. Zarząd długo wahał się, zwlekał z wypłatą, jednak w końcu to się udało i dzięki temu lipcowe pensje pracowników MZA były jeszcze większe. NS: Czy w związku z tym Solidarność zmieniła swój stosunek do nowego Regulaminu? Stanowisko Związku nadal nie zmieniło się: nowy Regulamin wciąż uważamy za niedopracowany. Zarząd wprowadził go samodzielnie z poparciem pewnej grupy związkowców, nie uwzględniając dużej części naszych uwag do jego zapisów. Daje to również zauważalne ujemne efekty na przykład kierowcom tzw. zasilającym nie wypłacono premii za godziny, które faktycznie przepracowali, tylko za godziny wynikające z ich umowy o pracę. Regulamin jasno stwierdza, że każdy pracownik ma prawo do premii za czas faktycznie przepracowany do wysokości nie wyższej, niż nominał miesiąca kierowcy zasilający w lipcu i w sierpniu br nie otrzymali tego składnika wynagrodzenia zgodnie z treścią Regulaminu. NSZZ Solidarność w MZA i TW uważa, że Ci pracownicy od września powinni otrzymywać swą premię według zapisów Regulaminu. Zarząd Spółki już się tym zajął na nasz wniosek, ma być to zweryfikowane i ci kierowcy powinni a za lipiec i sierpień otrzymać wyrównanie lub rekompensatę. Nadal są także problemy dotyczące pozycjonowania stawek i sposobów wyliczenia płacy zasadniczej. Wokół Regulaminu cały czas coś się dzieje mimo, iż oficjalnie został wprowadzony 1 lipca, nadal toczą się negocjacje Solidarności z Zarządem Spółki, których celem jest usprawnienie tego dokumentu. Chodzi np. o wyeliminowanie niedoróbek, przez które pokrzywdzona jest wprawdzie relatywnie niewielka grupa pracowników, tak by mogli oni dostać odpowiednie wyrównanie. Istotna jest także jednoznaczność zapisów Regulaminu, bo w tej chwili są wśród nich takie, które mogą być i niestety są rozumiane na wiele sposobów. Jako osoba negocjująca z Zarządem spotykam się z sytuacjami, gdy urzędnicy MZA interpretują pewne punkty Regulaminu inaczej, niż można by wyczytać z ich treści. Te rozbieżności trzeba jednoznacznie wyjaśnić i trwale wyeliminować. W tej chwili widoczna jest wola Zarządu, żeby rozmawiać i poprawiać to, co zostało zrobione w niedoskonały sposób. Sytuacja zmieniła się, nasze relacje z Zarządem się ociepliły, mamy nadzieję, że atmosfera rozmów będzie lepsza i już niedługo widoczne będą ich efekty dla dobra Firmy, ale głównie dla zatrudnionych w niej pracowników. Np. niedawno porozumieliśmy się w sprawie korespondencji uzyskując obietnicę, że Zarząd będzie odpowiadał pisemnie na wszystkie nasze pytania i prośby, nie ignorując tych, które są dla niego niewygodne. W najbliższym czasie przewidujemy też rozmowy z Prezesem Janem Kuźmińskim na temat wzrostu wynagrodzeń w postaci rekompensaty za utracone bilety dla współmałżonków jak również dla tak dłygu już nieobecnej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Rozumiemy, że ta strata ludzi boli i chcielibyśmy, żeby również w MZA wprowadzono rozwiązanie choćby zbliżone do tego, które zostało wynegocjowane przez związki zawodowe w Tramwajach Warszawskich. NS: Czy poza Regulaminem Wynagradzania Solidarność konsultuje z Zarządem MZA jakieś inne problemy? Tak, jest ich względnie dużo. Na przykład problem z ocenianiem i karaniem pracowników MZA, zwłaszcza kierowców, bo w innych zawodach nie jest to tak dotkliwe a na pewno mało widoczne. Zauważamy coś, co można określić bezdusznością przy karaniu kierowców. Kar jest znacznie więcej niż w Tramwajach, około 800 za okres sześciu miesięcy, to jest bardzo duża liczba na grupę 3,5 tysiąca pracowników. Jeśli człowiek zawini, Kodeks pracy przewiduje bardzo wiele możliwości, począwszy od rozmowy pouczającej, przez karę upomnienia, nagany, skończywszy na rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. art. 52). Stopniowanie kar jest oczywiście zależne od wagi przewinienia. Niestety w MZA Sp. z o.o. bardzo często zdarza się, że nawet w sytuacji, w której wystarczyłoby kierowcę pouczyć, faktycznie wymierzona kara jest znacznie, znacznie surowsza i winny kierowca zostaje pozbawiony prawa do premii, co zgodnie z nowym Regulaminem wynagradzania oznacza dla niego stratę poważnej kwoty 600 złotych (od 20% do 15% całego wynagrodzenia za pracę). Dawniej skutki takiej kary były nieco lżejsze, dziś, po wprowadzeniu Regulaminu się to zmieniło, więc sprawa zaczyna być coraz bardziej paląca. Tymczasem można odnieść wrażenie, że kierownicy zakładów czy główni dyspozytorzy, mają obawy, lub w niektórych przypadkach nie mają możliwości zastosowania łagodniejszej kary, czyli np. pouczenia. Wydaje się choć nie jest to jednoznacznie udowodnione że ze strony Zarządu istnieje pewna presja na znajdowanie winnych i karanie, zamiast stosowania łagodniejszych metod. Przez to kierowcy działają pod naciskiem stresu, obawiając się, że zostaną ukarani, a sytuacja na mieście przecież zmienna i trudna, różnych zdarzeń jest średnio po dziesięć dziennie, w roku znacznie ponad trzy tysiące może mieć zbyt duży wpływ na ich zarobki. NS: Dziękuję za rozmowę.

3 Temat Numeru 3 Porozumienie w Tramwajach dokończenie ze str. 1 Początkowo TW nie zgadzały się na te postulaty, proponując podwyżkę premii przy jednoczesnej zmianie zasad jej przyznawania, jednak później Zarząd zmodyfikował swoje pierwotne stanowisko i zaproponował 100 zł więcej do płacy zasadniczej z wyrównaniem od 1 kwietnia br, oraz podwyższenie średnio o 30 proc. premii regulaminowej, która w TW istnieje od 2008 roku. Niższa suma podwyżki miała być dodatkowo obwarowana zastrzeżeniem, że nie dostaną jej pracownicy, którzy w tym roku byli ukarani naganą lub więcej niż dwoma upomnieniami. Jednocześnie Zarząd TW postawił inne, dodatkowe warunki. Związki zawodowe miały się zgodzić na bardziej restrykcyjne podejście do badań trzeźwości pracowników, a także zrzec się prawa do ustalania miejsc, w których motorniczowie zmieniają się na mieście. Burzliwe negocjacje trwały do końca sierpnia, po czym 4 września podpisane zostało wstępne porozumienie we wszystkich sprawach. Przewodniczący NSZZ Solidarność MZA i TW, Leszek Grzechnik, skomentował tę sprawę następująco: Na Porozumieniu nie ma mojego podpisu, jednak nie jest to protest, ani wynik obrażenia się na Zarząd Tramwajów Warszawskich, wynikło to z braku czasu, ponieważ tego samego dnia miałem inne spotkanie, które przedłużyło się i nie mogłem zdążyć do Tramwajów. Jeśli mam ocenić wynik naszych negocjacji nie jestem z niego do końca zadowolony. Uważam, że Zarząd TW mógł podejść bardziej przychylnie do postulatów związkowych oraz oczekiwań pracowników. Wprawdzie muszę przyznać, że jako jedyna dotychczas warszawska spółka komunikacyjna właśnie Tramwaje potraktowały sprawę rekompensat za bilety dla współmałżonków rozsąd- nie i pro-pracowniczo. Firma jest gotowa wydać na jednego pracownika średnio ok. 300 złotych, co jest sumą niebagatelną. Pozytywnie oceniam zaangażowanie w sprawę Zarządu i wspierających go ludzi, a także ich chęć do współpracy. Inną kwestią jest, że mam uwagi do sposobu prowadzenia negocjacji i argumentów, które padały podczas nich ze strony Zarządu. Uważam, że zostaliśmy postawieni pod ścianą, a zastosowana technika sprzedaży wiązanej, kiedy problem wyrównania krzywdy pracowników związanej z utratą biletów połączono z innymi, niemającymi wiele wspólnego z tematem sprawami, nie była idealnym rozwiązaniem. Czuję się w pewien sposób zaszantażowany, bowiem związki domagając się sprawiedliwości w efekcie były zmuszone do pójścia na ustępstwa w innych sprawach. Zarząd TW wykorzystał więc odebranie biletów, żeby przeprowadzić swoje regulacje, o których kształt związki w innej sytuacji walczyłyby znacznie bardziej bezkompromisowo. Niemniej trzeba też powiedzieć, że niezgoda na warunki Tramwajów i dalsze kontynuowanie sporu byłoby rozwiązaniem niekorzystnym dla pracowników, dla których sprawy finansowe są bardzo ważne. Dlatego też postanowiliśmy przyjąć Porozumienie w obecnym kształcie, jednakże zastrzegając sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji w sprawach, z których rozstrzygnięcia nie jesteśmy w pełni zadowoleni. Warto jeszcze dodać, że pozytywnie oceniam zaangażowanie w negocjacje innych, poza Solidarnością związków zawodowych. Udało się uniknąć osobistych wycieczek i niepotrzebnych niesnasek, prezentując przed Zarządem TW jednoznaczne stanowisko, co niewątpliwie przyczyniło się do osiągnięcia sukcesu. Mirosław Gapiński ( ) 24 maja 2014, na krótko przed swoimi 61. urodzinami, zmarł niespodziewanie nasz Kolega Mirosław Gapiński, wieloletni pracownik komunikacji miejskiej, od 1980 r członek NSZZ Solidarność. Zaczynał w ówczesnej zajezdni R-9 (Chełmska) jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej. Działał także w Komisji Socjalnej MKZ, organizował m.in. pikniki i inne imprezy. Msza żałobna miała miejsce w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej na Wierzbnie, a ciało Mirka spoczęło w mogile na Cmentarzu Południowym w Antoninowie. Tak wspomina go jeden z najbliższych przyjaciół, Włodek, kierowca autobusu: Mirka poznałem bliżej pracując w zajezdni Chełmska. Chociaż był pracownikiem zaplecza ujął mnie szofera - bezpośredniością w kontaktach z pracownikami, bez względu na zajmowane stanowisko od sprzątaczki po dyrektora. Znał się na robocie a przy tym zawsze starał się pomóc innym. Nie myślał o sobie. Z jego ust nie słyszałem słowa skargi. Nie narzekał na bóle, katary, choroby. Był skromny, nie wywyższał się, niewiele mówił ale konkretnie działał. Dla Niego praca i działanie w związku S było naturalnym paliwem do życia. Przyciągał ludzi dlatego otaczało Go grono przyjaciół. Do dziś trudno mi pogodzić się z tym, że tak szybko nas opuścił. Co zyskuja pracownicy? 1. Od 1 września (z wyrównaniem od 1 kwietnia) każdy Pracownik TW otrzyma sto złotych podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Podwyżki nie otrzymają Pracownicy, którzy w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia br otrzymali karę pieniężną z tytułu nieusprawiedliwionej obecności w pracy, karę nagany lub dwie lub więcej kar upomnienia. Ci Pracownicy mają szansę otrzymać swoją podwyżkę z dniem 1 stycznia 2015 roku (z wyrównaniem od września 2014) po spełnieniu jednego warunku nienagannego przepracowania ostatnich czterech miesięcy w roku Z dniem 1 października br nastąpi wzrost kwoty premii motywacyjnej. Premia składać się będzie z dwóch składników. Pierwszy składnik (3,50 zł za godzinę), to premia motywacyjna wypłacana za obecność w pracy i brak kar regulaminowych w miesiącu. Składnik drugi (1,05 zł za godzinę) to premia zadaniowa, której wypłata jest uzależniona od zadań zleconych przez przełożonych grupie pracowników. Obecnie tylko Pracownicy działów OT i OC oraz kontroli technicznej w zakładach ruchowych mają premię naliczoną w kwocie 4,55 zł za każdą godzinę pracy. Z dniem 1 października kwotę premii w wysokości 4,55 zł na godzinę otrzyma każdy pracownik Spółki zatrudniony w zapleczu. Pracownicy obsługi otrzymają 3,71 zł (dziś 2,80) za godzinę. Premia dla pracowników zaplecza i obsługi oraz motorniczych naliczana będzie miesięcznie i wypłacana co miesiąc. 3. Inspektorzy, Pracownicy średniego lub wyższego nadzoru otrzymają podwyżkę premii z kwot dotychczas uzyskiwanych, czyli 3,50; 4.05 lub 4,95 zł za godzinę do od 4,55 zł (inspektorzy) przez 5,27 (specjaliści i mistrzowie) do 10,95 zł (Dyrektor i Kierownicy Zakładów). 4. Wprowadzenie nowych zasad premii uwarunkowane jest sześciomiesięcznym okresem testowym. W czwartym kwartale tego roku oraz w pierwszym kwartale roku następnego uzgodniono cykl spotkań, na których omówione mają być zadania obowiązujące Pracowników. Jeśli we wspomnianym okresie pracownicy zakładów R1-R4, T1, T3 lub Zarządu nie wypracują zadań, od których uzależniona jest wypłata pełnej wysokości premii, ma zostać to szczegółowo zanalizowane i w razie potrzeby zmienione zostaną określenia zadań. Jeśli przez najbliższe miesiące premia będzie wypłacana w pełnej wysokości związki zawodowe wyraziły zgodę, by nowe zasady oparte na premii zadaniowej obowiązywały od 1 kwietnia 2014 roku. 5. Podczas spotkań w najbliższym czasie ma zostać omówiona sytuacja przyznawania premii motorniczym tramwajów oraz wysokość premii dla mistrzów i kierowników działu technicznych w R1-R4, oraz w T1, T3. Związki przedstawiły żądanie, by złagodzić kryterium punktualności ogólnej oraz skutki wzmożonych kontroli prędkości tramwaju. Obecnie uzgodniono, że licząc wstecz od 1 lipca 2014 roku, kryterium punktualność ogólna wynosić będzie 94%. 6. Na wcześniejszych spotkaniach ustalono nowe zasady miejsca zmian oraz zalegalizowanie w regulaminie pracy możliwości używania testera do badania trzeźwości. Postanowiono: a. Miejsca zmian obowiązywać będzie wykaz miejsc, w których pracownicy przejmują tramwaj od zmiennika. Obok macierzystego zakładu pracy, będą to pętle (dla każdego zakładu wyspecyfikowane) oraz tzw. punkty węzłowe (przecięcia linii) w którym możliwa będzie zmiana pracowników. b. Używanie testera dozwolone będzie przez wyraźnie określoną grupę pracowników Spółki. Pracownik ten, w obecności kontrolowanego będzie musiał sam poddać się badaniu testerem, samo badanie ma odbywać się w sposób nieuwłaczający Pracownikowi kontrolowanemu i może odbywać się tylko raz w dniu jego pracy, chyba że pojawi się zgłoszenie o podejrzeniu nietrzeźwości wcześniej zbadanego Pracownika.

4 6 Związek i Ludzie Zajezdnia TW R-2 Praga Przedstawiamy Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność MZA i TW Dwaj nowi członkowie Prezydium MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW, Jacek Bednarski i Waldemar Słupecki, razem z redaktorem Naszej Syrenki odwiedzili zajezdnię R-2 na Kawęczyńskiej. Celem wizyty było zorientowanie się w ogólnej sytuacji organizacji związkowej na terenie zakładu, a także rozmowy z pracownikami o ich problemach i oczekiwaniach. Obecnym Przewodniczącym Komisji Zakładowej jest kol. Mariusz Adamowicz. Ponieważ obowiązki służbowe nie pozwoliły Przewodniczącemu na oprowadzenie delegacji prezydialnej po terenie zajezdni R-2, najpierw zaplecze warsztatowe pokazał nam Sekretarz Komisji (i zarazem zastępca Przewodniczącego d/s zaplecza) kol. Piotr Jagodziński. Zajezdnia ma prawie 90 lat, więc wystrój pomieszczeń nie jest zbyt nowoczesny. Jednak w pomieszczeniach warsztatowych panuje schludność i czystość, co sprawia dobre wrażenie. Idzie zima Przy okazji spaceru po zajezdni wywiązała się dyskusja w dwóch sprawach, które nurtują pracowników R-2 w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym. Pierwsza sprawa dotyczy posiłków regeneracyjnych. Tramwaje Warszawskie ograniczyły liczbę osób uprawnionych do tego typu świadczenia, optymalizując koszty. Z rozmów wynikło, że posiłków raczej nie da się przywrócić, bowiem zmian dokonano kierując się obowiązującymi w tej kwestii przepisami dokładnie chodzi o czas pracy, który kwalifikuje do przyznania posiłku lub nie. Jednak pretensje w sprawie posiłków wynikły w dużej mierze z drugiego problemu niskiej temperatury w hali zajezdni w okresie zimowym. Hala ma stare wrota wjazdowe, w dodatku położenie zaworów napełniających piasecznice wagonów powoduje, że wóz uzupełniający zapas piasku stoi w otwartym wjeździe, co razem powoduje obniżenie temperatury w niektórych miejscach hali nawet poniżej 10 stopni. Kierownik zakładu, pan Wojciech Jarosz, wyjaśnił że zawory piasecznic musiały być zainstalowane w takim miejscu, ponieważ konserwator zabytków zażądał zlokalizowania zbiornika piasku w pewnej odległości od hali, co wymusiło ze względów technologicznych niefortunne umieszczenie końcówek. Dodajmy, że R-2 Praga to zajezdnia zabytkowa, co stwarza pewne kłopoty w normalnej eksploatacji ze względu na konieczność konsultowania z konserwatorem wszelkich zmian i modernizacji. Z rozmowy z kierownikiem wynikło, że póki co nie widać możliwości stałego rozwiązania problemu niskich temperatur doraźne sposoby poprzez stosowanie nagrzewnic i dmuchaw prawdopodobnie zostaną wykorzystane także w tym roku, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pracownikom nie odpowiada takie rozwiązanie twierdzą, że stosowanie dodatkowego ogrzewania nie zmienia sytuacji i w hali nadal jest zimno. Stąd niezadowolenie, tym większe, że w międzyczasie odebrano także wspomniane posiłki regeneracyjne, które pozwalały się trochę ogrzać. Wydaje się, że na ten problem kierownictwo powinno zwrócić więcej uwagi Premie problem numer jeden Jednak, choć w toku normalnej pracy zakładu pojawiaja się różne kłopoty jak opisane wyżej, sprawą najważniejszą jest obecnie problem z premią dla pracowników zaplecza. Jak wiemy, w początkach tego roku zarząd TW zmienił zasady premiowania, wprowadzając tzw. premię zadaniową. Zasadniczo mimo obaw pracowników jak na razie próbny okres obowiązywania nowych zasad premiowania nie przyniósł poważnych kłopotów w innych zakładach TW, ale w R-2 w czerwcu i lipcu pracownicy premii nie wzięli. Są tym zaskoczeni, bo ich zakład wciąż utrzymuje pierwszą pozycję w statystyce zjazdów (choć warto pamiętać, że jest to mała zajezdnia), tymczasem premii nie ma. Tłumaczy się ten fakt niewłaściwym zaplanowaniem zadań dla pracowników zajezdni. Pracownicy widzą również kilka innych możliwych powodów takiego stanu rzeczy warto chociażby wspomnieć, że wagony niskopodłogowe starej generacji 116N są bardzo awaryjne jednak niezależnie od ich obserwacji pozostaje fakt: zaplecze nie dostało w lecie swoich pieniędzy. Problem premii zwłaszcza dla zaplecza TW budzil kontrowersje już od dawna. Polityka Zarządu zmierza w kierunku uporządkowania sytuacji i skutecznego zmotywowania pracowników do efektywnego działania, do czego nie można mieć pretensji. Jednak warto zwrócić uwagę na przypadek R-2, gdzie pracownicy czują się pokrzywdzeni, zwłaszcza iż uważają, że powierzone obowiązki wykonują dobrze, są zaangażowani w swoją pracę i premia im się należy, co potwierdza pierwsze miejsce w rankingu zjazdów awaryjnych. Niestety, problem zjazdów w ogóle i realia warunków pracy to dwa różne światy. Dobrze by było, gdyby menedżerowie TW nieco więcej uwagi kierowali na konkretne przypadki, a nie tylko posługiwali się danymi statystycznymi i na ich podstawie opracowywali plany. W każdym razie pracownicy R-2 są zdania, że zadania do wykonania powinny być ustalane przy uwzględnieniu specyfiki ich zakładu, a nie według pewnych ogólnych wskaźników. Rozpoczynamy serię artykułów, przedstawiających problemy Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność MZA i TW. Zainteresowanych opisaniem konkretnych problemów w danych zakładach prosimy o kontakt z kol. Jackiem Bednarskim tel Krótka historia Zakładu R-2 Praga Zajezdnia została zbudowana w latach marca 1925 roku uroczyście oddano do eksploatacji halę zajezdni o długości 158,3 m i szerokości 56 m, mogącą pomieścić 212 wagonów tramwajowych (klasycznych dwuosiowych). 24 września 1939 roku na teren obok zajezdni spadły niemieckie bomby, sama zajezdnia szczęśliwie uniknęła poważnych zniszczeń. Jednak obiekt został zaminowany, a hala wysadzona w powietrze przez wycofujących się hitlerowców w lecie 1944 roku. 14 września 1944 rozpoczęto odbudowę. Pomimo ogromnych trudności w odbudowie 20 czerwca 1945 roku z praskiej zajezdni ruszył pierwszy po wojnie tramwaj. W 1950 roku na terenie zajezdni przekuto tory z 1524 mm na 1435 mm, przy okazji kończąc też odbudowę hali. W 1964 roku zajezdnia otrzymała oznaczenie R-2. Jako ostatnia eksploatowała w ruchu liniowym przedwojenne wagony klasyczne typu K, które wycofano w połowie lat 70. ub. wieku. W końcu grudnia 1995 roku do zajezdni dostarczono pierwszy polski tramwaj niskopodłogowy Konstal 112N. W późniejszych latach na terenie R-2 skomasowano również wagony niskopodłogowe Alstomu typu 116 Na/1, dzięki czemu przed nadejściem z PESY wagonów Swing była to jedyna w Warszawie zajezdnią tramwajowa z taką ilością wagonów niskopodłogowych. Dziś w zajezdni stacjonuje ponad sto wozów. Obecnym kierownikiem Zakładu jest pan Wojciech Jarosz. Obecny skład Komisji Zakładowej R-2 Przewodniczący: Mariusz Adamowicz Zastępca d/s ruchu: Marek Nejman Sekretarz i zastępca d/s zaplecza: Piotr Jagodziński Skarbnik: Marzena Dzikowska Członek: Mariusz Golwiej Komisja zawiązała się pod koniec lat 80. Pierwszym Przewodniczącym był pan Stefan Matusiewicz, od 1994 roku pan Janusz Barszcz, który niestety w ub. roku rozchorował się i zrezygnował ze stanowiska. Zastąpił go pan Adamowicz, wybrany pod koniec ub. roku. Pan Barszcz zmarł na początku 2014 r. po nieudanej operacji

5 Prawo 7 Wypowiedzenie zmieniające Jednym z najpopularniejszych sposobów wprowadzenia modyfikacji treści więzi prawnej łączącej pracownika z pracodawcą jest wypowiedzenie zmieniające uregulowane w art kodeksu pracy. Warto zatem wskazać, jakie zmiany wymagają jego zastosowania, jakie można przeprowadzić bez odwoływania się do wypowiedzenia zmieniającego i wreszcie czego w ten sposób nie można zmienić. Kwestie wyłączone spod wypowiedzenia zmieniającego Ustawodawca wyraźnie wskazał, co może być przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego otóż może ono dotyczyć wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Oznacza to, że elementy, które definiują dany stosunek pracy, a nie są jednocześnie warunkami płacy i pracy, nie mogą być w ten sposób zmieniane. W praktyce największe znaczenie ma w tym wypadku kwestia rodzaju umowy o pracę. W art k.p. ustawodawca, wskazując co określa umowa o pracę, wymienił m.in. rodzaj umowy oraz warunki pracy i płacy. Brzmienie tego przepisu prowadzi do wniosku, że rodzaj umowy nie mieści się w ramach warunków pracy i płacy (które obejmują m.in. czas pracy, wynagrodzenie za pracę czy rodzaj pracy), tylko stanowi odrębny składnik stosunku pracy. W konsekwencji: Nie jest dopuszczalna przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego (art k.p.) zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony (uchwała Sądu Najwyższego, 7 sędziów z dnia 28 kwietnia 1994 r., I PZP 52/93). Pomimo tak jednoznacznego stanowiska judykatury należy jednak mieć na uwadze, że nawet niedopuszczalna zmiana umowy o pracę na czas nieokreślony na umowę o pracę na czas określony w trybie wypowiedzenia warunków pracy (art. 42 KP) jest skuteczna i może być wzruszona na podstawie orzeczenia sądu przywracającego do pracy na poprzednich warunkach (wyrok SN z dnia 19 stycznia 2000r., I PKN 495/99). kierowniczych pracodawcy i jest dokonywana w drodze polecenia (służbowego), które wiąże pracownika. Istotna zmiana tych warunków natomiast w razie braku zgody pracownika wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Takie ujęcie powoduje oczywiście powstanie kolejnego pytania, a mianowicie o to, kiedy o danej zmianie warunków pracy i/lub płacy można mówić że jest istotna na tyle, że dla jej wprowadzenia nie wystarczy zwykłe polecenie. Również w tym zakresie przydatne jest orzecznictwo sądowe, w którym można odnaleźć wiele przykładów okoliczności, kiedy wypowiedzenie zmieniające było konieczne bądź nie. Przykładowo w przytoczonym przed chwilą wyroku z 2 października 2008 r., SN uznał także: Jeżeli rodzaj pracy i miejsce jej świadczenia zostały w umowie o pracę określone w sposób ogólny, to utrzymanie się w granicach wyznaczonych takim określeniem oznacza, że nie mamy do czynienia ze zmianą warunków pracy, a jedynie z ich konkretyzacją, dokonywaną w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy, gdyż do istoty stosunku pracy należy jej świadczenie pod kierownictwem pracodawcy (pracy podporządkowanej). Interesujący jest także wyrok SN z 7 września 1999 r., I PKN 265/99, zgodnie z którym zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 KP). Jeżeli jednak strony zgodnie traktują taką zmianę jako element podmiotowo istotny (np. gdy nazwa implikuje prestiż stanowiska), to może ona wymagać wypowiedzenia warunków pracy. Wreszcie warto przytoczyć niedawny wyrok SN (z dnia 21 marca 2014 r, II PK 174/13), w którym uznane zostało, że organizacja czasu pracy nie należy do istotnych elementów stosunku pracy, które muszą (powinny) zostać ustalone w umowie o pracę. Przepis art k.p. zobowiązuje jedynie do ustalenia w umowie wymiaru czasu pracy. Nie ma jednak przeszkód, aby w umowie o pracę ( ) ustalić organizację pracy (system lub rozkład czasu pracy). Postanowienie takie może mieć charakter istotnego elementu indywidualnego stosunku pracy, a w konsekwencji jego zmiana będzie wymagała porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego. ( ) Jeżeli zatem nie doszło do ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy w umowie o pracę ( ) to zmiana organizacji czasu pracy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego. Z wyroku tego wynika, że o istotności danego warunku mogą zdecydować same strony wprowadzając odpowiednie postanowienie do umowy (np. bardzo precyzyjne określenie miejsca pracy będzie skutkowało koniecznością zastosowania wypowiedzenia zmieniającego przy próbie powierzenia pracy w innym miejscu, podczas gdy poprzestanie na ogólnym sformułowaniu, np. podaniu nazwy miejscowości, daje pracodawcy większe możliwości doprecyzowania miejsca pracy w drodze poleceń). Kiedy nie trzeba, a kiedy trzeba posłużyć się wypowiedzeniem zmieniającym Wypowiedzenie zmieniające polega w swojej istocie na wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy i/lub płacy i zaproponowaniu w ich miejsce nowych rozwiązań. Jednocześnie należy pamiętać, że w istocie stosunku pracy leży prawo pracodawcy do kierowania i organizowania procesu pracy, czemu służy prawo do wydawania poleceń. Stąd też można postawić zasadne pytanie o to, kiedy pracodawca musi dla osiągnięcia założonego celu posłużyć się wypowiedzeniem zmieniającym, a kiedy wystarczy do tego zwykłe polecenie. W sposób najbardziej syntetyczny odpowiedzi na takie pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 2 października 2008 r., I PK 73/08, w którym wskazał: Nieistotna zmiana warunków pracy lub płacy mieści się w zakresie uprawnień Sąd nie ingeruje w wybór SIP-owca Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie zgodności z prawem wyboru społecznego inspektora pracy, ponieważ wybór ten nie podlega żadnej kontroli zewnętrznej- postanowienie Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2011 r., II PK 79/11. Pracodawca nie może żądać przed sądem pracy unieważnienia wyboru konkretnego pracownika na społecznego inspektora pracy. Jeśli jednak uzna te wybór za wadliwy i np. nie przyzna wybranej osobie ochrony przed wypowiedzeniem, sprawa może trafić do sądu z inicjatywy samego społecznego inspektora pracy. Pracodawca będzie wówczas przed sądem faktycznie udowadniał nieważność wyboru inspektora (np. że wybór został dokonany pozornie). Taki wniosek płynie z rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wydanego w następującym stanie faktycznym: Leszek M. został wybrany społecznym inspektorem pracy w Poczcie Polskiej. Zakwestionował to pracodawca. Zażądał przed sądem pracy ustalenia, że wybór ten jest nieważny. Sąd Najwyższy oddalił skargę pracodawcy. Uznał, że w sprawie o ustalenie zgodności z prawem wyboru społecznego inspektora pracy niedopuszczalna jest droga sądowa. Wybór ten nie podlega bowiem żadnej kontroli zewnętrznej - w szczególności kontroli sądu pracy.

6 Związek i Ludzie Dobra zabawa dla dokończenie ze str. 1 Na miejscu była jak zwykle moc atrakcji dla najmłodszych, a rodzice zajęli się grillowaniem i zabawą przy rozstawionych stołach. Dwóch DJ-ów serwowało nonstop polskie przeboje, chętni mogli więc potańczyć, organizowane były też konkursy karaoke dla dzieci. Nie zabrakło pasjonatów sportu na boiskach i korcie grano w piłkę nożną, siatkówkę i tenisa. Modelarz z zakładu R-3 Tramwajów Warszawskich prezentował różne zdalnie sterowane modele latające m. in kwadrokopter o przerażającej nazwie Killer. Tak więc działo się Na miejscu tradycyjnie wydawano także posiłki zapiekanki, szaszłyki i bigos. W stołówce ugoszczono obiadem VIP-ów obecni byli zarówno Prezes MZA Jan Kuźmiński, jak i Prezes TW Krzysztof Karos. Ponadto przybyło wiele osób z Zarządów obu firm i goście związkowi. Przewodniczący MKZ NSZZ Solidarność MZA i TW Leszek Grzechnik wygłosił okolicznościowy toast, a rozmowom przy obiadowych stołach nie było końca. Korzystając z okazji redakcja Syrenki chciałaby podziękować za miłe przyjęcie przyjaciołom z R-3 Ostrobramska. Ciepła atmosfera i wspaniałe domowe jedzenie, piękne kobiety i świetna zabawa sprawiły, że nasz redaktor czuł się w rodzinie Ostrobramskiej jak u siebie. Szkoda, że miłe chwile szybko się kończą, ale na pewno spotkamy się za rok na kolejnym pikniku!

7 Związek i Ludzie 5 dorosłych i małych

8 Sprawy Różne 8 DO PRACOWNIKÓW MZA SP. Z O.O. UBEZPIECZONYCH W PZU ŻYCIE SA Od dnia 1 r. zmieniają się zasady likwidacji świadczeń w Grupowym Ubezpieczeniu na Życie. W związku z brakiem zgody Zarządu na dalszą obsługę ubezpieczenia przez pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami życiowymi w tym likwidacja świadczeń będą realizowane na zmienionych zasadach. Zgłoszenia roszczenia można dokonać: osobiście ul. Redutowa 27 siedziba MKZ NSZZ Solidarność Katarzyna Sagała (tel ) ul. Bukowińska 10 lok. 98 siedziba MENTOR S.A. Katarzyna Leleno (tel wew 129) lub w wybranym dowolnym Oddziale Grupy PZU. za pośrednictwem specjalnego stworzonego na potrzeby pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., portala informacyjnego, - - dokonujemy pierwszej rejestracji (kod aktywacyjny ZKOM14), następnie na pierwszej stronie klikamy na zakładkę zgłoś świadczenie, dalej postępujemy zgodnie z wyświetlaną procedurą za pośrednictwem formularza internetowego Grupy PZU: (zakładka zgłoś szkodę, następnie świadczenia PZU Życie SA, następnie proszę wybrać rodzaj świadczenia.) telefonicznie za pośrednictwem infolinii Grupy PZU lub , Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej formy likwidacji świadczenia ubezpieczeniowego (formularz internetowy GRUPY PZU, Portal ubezpieczeniowy dla pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. i Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.). Dzięki rejestracji świadczenia ubezpieczeniowego przez internet, znacząco skracamy czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania, mamy stały nadzór nad przebiegiem likwidowanego świadczenia oraz w każdej chwili możemy się dowiedzieć kiedy i w jakiej wysokości zostało nam przyznane świadczenie ubezpieczeniowe. Portal ubezpieczeniowy stworzony specjalnie na potrzeby pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. i Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. dodatkowo daje wiele korzyści. Umożliwia dostęp do pełnej informacji na temat wszystkich możliwości ubezpieczenia siebie oraz swojej rodziny w funkcjonujących w MZA i TW programach ubezpieczeń życiowych oraz pozwala zapoznać się z warunkami ubezpieczeń i pobrać druki niezbędne do zawarcia ubezpieczenia. Każdy ubezpieczony pracownik może również dodatkowo za pośrednictwem portalu skorzystać z wynegocjowanych specjalnych warunków ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, turystycznych. Zachęcamy do zarejestrowania się na portalu (kod aktywacyjny: ZKOM14) Informujemy, że każdy ubezpieczony pracownik MZA Sp. z o.o. w sytuacjach spornych z Ubezpieczycielem, zawsze może skorzystać BEZPŁATNIE z pomocy naszego brokera Firmy Mentor SA. Jacek Zbróg tel ; mail: Katarzyna Leleno tel wew. 129; mail - Cichym w pracy, oddanym w służbie, wiernym Ojczyźnie do śmierci W dniu 5 sierpnia br. w Kościele Św. Klemensa została odprawiona Msza Święta w intencji tramwajarzy rozstrzelanych przez hitlerowców podczas Powstania Warszawskiego przy zajezdni tramwajowej Wola na Młynarskiej, zmarłych koleżanek i kolegów, oraz za wszystkich pracujących w MZA Sp. z o.o. i TW Sp z o.o. Mszę poprowadził i kazanie wygłosił o. Jacek Burnus. Dziś oddajemy hołd pamięci zamordowanym naszym braciom i siostrom. To byli zwykli ludzie. Mieli swoje rodziny, plany, marzenia. Oddajemy hołd ludziom cichym w pracy, oddanym w służbie, wiernym Ojczyźnie do śmierci. Ci ludzie stracili życie w imię autentycznej wartości. Oni umarli, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Dlatego ich ofiara ma ogromny sens i powinna być drogowskazem dla naszego życia - powiedział duchowny. - Przychodzimy tu co roku, aby pomodlić się za bestialsko zamordowanych naszych rodaków i kolegów. Pamiętamy, aby nas pamiętano - powiedział Andrzej Gierat z Solidarności MZA i TW. Rzeź Woli stanowiła bezpośrednią realizację rozkazu Adolfa Hitlera, nakazującego zburzenie Warszawy i wymordowanie wszystkich jej mieszkańców. W dniach 5-7 sierpnia 1944r. w masowych egzekucjach i mordach dokonywanych przez oddziały niemieckie zginęło od 40 do 60 tys. mieszkańców warszawskiej Woli. Dokładna liczba ofiar wolskiej rzezi pozostaje wciąż nieznana. Masowe i systematyczne mordowanie ludności Woli rozpoczęło się na pełną skalę 5 sierpnia Dzień ten przeszedł do historii jako czarna sobota. W tym dniu Niemcy zdobyli zajezdnię tramwajową Wola przy ul. Młynarskiej 2, a następnie podpalili zakład - zniszczeniu uległy budynki oraz całe wyposażenie zajezdni z większością taboru. Rozstrzelano ok osób. W MIESIĄCU WRZESIEŃ NA TERENIE MZA SP. Z O.O. ZOSTANĄ URUCHOMIONE KOLEJNE DWA PUNKTY, W KTÓRYCH BĘDZIE MOŻLIWE ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z GRUPOWYM UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE /ZAWARCIE LUB REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA, LIKWIDACJA SWIADCZENIA, UZYSKANIE INFORMACJI UBEZPIECZENIOWEJ. wrzesieńj 2014 Zespół redakcyjny: Jacek Bednarski, Waldemar Słupecki, Henryk Boetcher. Skład komputerowy: SapStudio Adres: Warszawa, ul. Redutowa 27 (zakład R5) tel./fax numer zamknięto 18 września 2014 roku nakład 2300 egz. Biuletyn lidarność Miejskich Zakładów Autobusowych i Tramwajów Warszawskich

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ na treść stosunku pracy składają się dwa podstawowe zobowiązania: - zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania dla pracowników. Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław Zielone Pole w Szczecinie

Regulamin wynagradzania dla pracowników. Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław Zielone Pole w Szczecinie Regulamin wynagradzania dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Przecław Zielone Pole w Szczecinie I. Przepisy wstępne 1 1. Na podstawie art. 77 2 K.p. ustalamy warunki wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 01 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 01 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 01 października 2007 roku w sprawie: zmiany Regulaminu premiowania pracowników Zarządu Mienia m.st. Warszawy (ZMW) Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu Na podstawie: 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy Zagrożenia. Jak skutecznie zarządzać HR i jak unikać sporów sądowych z zakresu prawa pracy i przegranej w tych sporach.

Prawo Pracy Zagrożenia. Jak skutecznie zarządzać HR i jak unikać sporów sądowych z zakresu prawa pracy i przegranej w tych sporach. Prawo Pracy Zagrożenia Jak skutecznie zarządzać HR i jak unikać sporów sądowych z zakresu prawa pracy i przegranej w tych sporach. Wspólny Cel? Plan Prezentacji Umowy kształtujące stosunek pracy Jakich

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim

Regulamin wynagradzania. dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim 2010 Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Na art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr. z dnia 15 czerwca 2009r. Zarządzenie Nr Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Mail: jerzy.wiertelak@zgora.operator.enea.pl; janusz.sniadecki@mzzp.pl INFORMACJA

Mail: jerzy.wiertelak@zgora.operator.enea.pl; janusz.sniadecki@mzzp.pl INFORMACJA MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA www.mzzp.info 60-479 POZNAŃ UL. STRZESZYŃSKA 58 NIP 778-14-29-172 Mail: jerzy.wiertelak@zgora.operator.enea.pl; janusz.sniadecki@mzzp.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA

PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA PRZEDMIOT ORAZ TRYB SPOTKANIA 1. W dniu 28 lipca 2015 roku o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie PKP CARGO S.A. rozpoczęło się spotkanie Zarządu PKP CARGO S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław, 2004.09.21 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 48/2004

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław, 2004.09.21 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 48/2004 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław, 2004.09.21 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 48/2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Politechniki Wrocławskiej nie będących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik nr 8 do Regulaminu Realizacji Projektów w WUM REGULAMIN ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROJEKTÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK W WOŁOMINIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GWAREK" W WOŁOMINIE 1 1. Podstawą kształtowania wynagrodzenia w Spółdzielni jest zasada wynagrodzenia stosownie do rodzaju ilości i jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 Z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. TRAMWAJE WARSZAWSKIE Sp. z o.o. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Umowa na usługi przewozowe na 20 lat - szansą dla rozwoju Spółki Grzegorz Madrjas Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Cecylia Radziewicz

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Czy Swing jest dla wózkowiczów?

Czy Swing jest dla wózkowiczów? Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 70-893 Szczecin, ul. Czwójdzińskiego 5; tel. 0517392265 www.hussar.szczecin.pl, fundacja.hussar@gmail.com Bank BGŻ 78 2030 0045 1110 0000 0158

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 11 marca 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 10 (954) Praca zbiorowa Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze problemy z praktyki ISSN 1234-8325 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lp. Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników nie będących nauczycielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach Regulamin wynagradzani, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie: art. 77

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-06-06/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-06-06/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-06-06/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. /2014

Zarządzenie nr. /2014 Zarządzenie nr. /2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia. w sprawie regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie niebędących

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

;~~~:~~.r~~~;~~~.ką.9l.

;~~~:~~.r~~~;~~~.ką.9l. Zarządzenie Nr 'hł/w.q9 Starosty Nowodworskiego z dnia ~5~~~lj.lCQ1.tW9roku w sprawie: Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Na podstawie art. 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Załącznik do Zarządzenia Nr 278/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 22 czerwca 2012 r. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola Rozdział I Postanowienia wprowadzające 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Kto nie musi się bać, że pracodawca go zwolni... 3 Jakie zachowanie pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę... 24 Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień... 40 Kiedy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Podstawa prawna: 1.Art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników Załącznik do Zarządzenia nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A P R A W N A

I N F O R M A C J A P R A W N A Warszawa 02.02.2010 I N F O R M A C J A P R A W N A Przedmiot informacji: Podstawa prawna informacji 1. Czy pracodawca, mając zapisaną w Pakiecie Socjalnym i Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy możliwość

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA

CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA CZAS PRACY W 2015 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ORZECZNICTWA najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, eliminacja niedopuszczalnych praktyk warsztaty i studia przypadków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA. Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA. Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą DZIAŁ TRZECI WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 77 1. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.

w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie. ZARZĄDZENIE Nr 1/09 KIEROWNIKA ZAKŁADU OBSŁUGI SAMORZĄDOWYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻABNIE z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Obsługi Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 77 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DZ. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Wójt Gminy Godkowo OR.2000.1.2012 ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy)

ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) ELASTYCZNY CZAS PRACY (zmiany w kodeksie pracy) materiał pomocniczy dla zakładowych organizacji związkowych --- do użytku wewnątrzzwiązkowego --- Opracował: Dział Prawny Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust.

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PREMIE I NAGRODY W ORZECZNICTWIE

PREMIE I NAGRODY W ORZECZNICTWIE PREMIE I NAGRODY W ORZECZNICTWIE 2011 wyrok SN z 2011-03-03 II PK 218/10 Nagrody z zysku, które zwyczajowo są od wielu dziesięcioleci przyznawane przez pracodawców, z uwagi na treść art. 105 KP nie mogą

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę planowane zmiany w umowach terminowych oraz praktyczne seminarium Ekspert:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 93/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 grudnia 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 134/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 listopada 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Oleśnica. Załącznik do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 grudnia 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulaminu określającego zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ST ~~ T. Fu 1lJU~ak. Ustala się Regulamin wynagradzania kierowników placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego

ST ~~ T. Fu 1lJU~ak. Ustala się Regulamin wynagradzania kierowników placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego Zarządzenie Nr 8 I 2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego placówek

Bardziej szczegółowo