PYŁ WĘGLA BRUNATNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYŁ WĘGLA BRUNATNEGO"

Transkrypt

1

2

3 PYŁ WĘGLA BRUNATNEGO Tytułem wstępu Dziś, w XXI wieku ceny gazu i oleju tak gwałtownie z roku na rok ią w górę, że trzeba poszukiwać rozwiązań, które pozwolą Klientom zmniejszyć wyatki na energię, oszczęzić pieniąze i osiągnąć satysfakcję finansową. Poszukiwanie oszczęności la każego jest nie laa wyzwaniem. Są jenak sposoby na to, by człowiek mógł osiągnąć swój cel, spełnienie i zaowolenie z życia. Oszczęzając bowiem na energii, można przeznaczyć pieniąze na inne przesięwzięcia i cele. Tak więc ziś, proponujemy Państwu iealną alternatywę traycyjnego paliwa, którego właściwości ukażą Państwu jakość, zaowolenie i satysfakcję z wyboru tego prouktu. Pył węgla brunatnego, najnowocześniejszy nośnik energii, robnoziarniste paliwo, to właśnie rozwiązanie, które wychozi naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Mal-Spe najwyższą jakością usług Ugruntowana pozycja na rynku, pełne zaowolenie Klienta, najwyższa jakość usług. Do tego renoma, poważanie i grono stałych obiorców. Tak z pewnością można nazwać ziałalność Mal-Spe, którą mamy przyjemność reprezentować. Jesteśmy ostawcą nośników energetycznych takich jak: olej opałowy ciężki (mazut), antracyt, węgiel kamienny jak również i proponowany Państwu pył węgla brunatnego. Ten coraz barziej ceniony i popularny nośnik energetyczny, pochozi ze złóż niecki sokołowskiej węgla brunatnego w Czechach. Wysoka jakość, atrakcyjna cena, pełne zaowolenie. Do każego Klienta pochozimy inywiualnie i z każym poejmujemy współpracę, która okazuje się być owocna na wiele ługich lat. Liczymy, że i Państwo zechcą wstąpić w progi naszej firmy, otrzymując o nas wszystko to, co najlepsze, co sprawzone i przee wszystkim obre. Jakość pyłu węgla brunatnego Chcąc opowiezieć sobie na pytanie, czym jest pył węgla brunatnego, należy przee wszystkim napisać, iż jest to nośnik energii, który znajuje zastosowanie w instalacjach kotłowych przemysłowych. Ma niezwykle wysoką wartość energetyczną, jak również i niską zawartość woy, siarki i popiołu. To robnoziarniste paliwo posiaa oskonałą zolność zapłonu, ma wysoką reaktywność, iealne właściwości palne. Niezwykle obra płynność i łatwość przekształcania go w paliwo płynne, aje wygoę użytkowania, porównywalną z olejem. 3

4 Powstanie pyłu węgla brunatnego Pył węgla brunatnego powstaje z surowego węgla brunatnego, który alej ulega różnoronym procesom, począwszy o rozrobnienia, wysuszenia, przez przefiltrowanie, aż po zmielenie. Powstały proukt zapewnia wysoką jakość, poprawia stanary grzewcze, ochrania śroowisko naturalne. Czy możemy więc się wahać, jeśli oferowany jest nam użo tańszy zamiennik, którego pozytywnych właściwości można byłoby wymieniać w nieskończoność? Każy z nas powinien okłanie spojrzeć na takie rozwiązania, które pozwolą cieszyć się jakości życia, jak również i oszczęnościami. Opłaty za energię wcale nie muszą być takie uże, jeśli opowienio zainwestujemy w materiał o wysokich parametrach jakościowych. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. NAZWA PRODUKTU I PRODUCENTA Proukt: Nazwa: robnoziarnisty pył (suszony pył węgla brunatnego) Numer prouktu: 49E Numer ientyfikacyjny substancji: 1361 Ko UN: 40/1361 Proucent: Nazwa rejestrowa spółki: Sokolovská uhelná, a.s. (w tłum.: Sokolovská uhelná, S.A.) Ares: Staré náměstí 69, Sokolov Internet: 2. DANE DOTYCZĄCE SKŁADU vie 9 3. OKREŚLENIE ZAGROŻENIA Klasa zagrożenia: (charakter - luźna) Substancje organiczne o właściwościach samozapalnych Cyfra: (ko zagrożenia - ko KEMLER) Substancja stała palna - 40 Litera substancji niebezpiecznej: 1c) Numer ientyfikacyjny substancji: 1361 (węgiel, proszkowa) Ko UN: 40/ PIERWSZA POMOC W sytuacji wniknięcia o ukłau oechowego: W przypaku pyłu węglowego nie ma tenencji o osazania się, ani też innego uszkazania róg oechowych. Po opuszczeniu przez pracownika przestrzeni roboczej pył, który już przeniknął o ukłau oechowego, zostanie z niego usunięty przez okasływanie. 4

5 W sytuacji kontaktu ze skórą: W przypaku osób wrażliwych może wywołać uczucie wysuszenia skóry. Oczyszczenia okonuje się z zastosowaniem typowych śroków myjących i kremów ochronnych. W sytuacji przeostania się o oczu: Należy przepłukać oczy czystą woą lub płynem o płukania oczu, jakim jest np. OPHTAL itp. W przypaku uczucia porażnienia, należy skonsultować się z lekarzem. W sytuacji połknięcia: Należy użyć napoju, ewentualnie wywołać wymioty. Jeśli nastąpią po tym nuności, należy zgłosić się o lekarza 5. ZALECENIA PRZECIWPOŻAROWE Substancja wykazuje właściwości samozapłonowe, skutkiem czego może ojść o zapłonu polegającego na reakcji pyłu węgla brunatnego z tlenem atmosferycznym przy wzroście temperatury pona 110 o C. Substancja ma właściwości wybuchowe w następujących warunkach: Musi istnieć zamknięta przestrzeń wybuchowa. Musi być osiągnięta ostateczna koncentracja pyłu w powietrzu (c = 400 g/m3). Stężenie tlenu musi przekroczyć 10%. Musi być osiągnięta opowienio wielka energia inicjacji wybuchu. Pożar pyłu węgla brunatnego w zbiorniku: Schłozić zbiornik strumieniem woy. Jeżeli nie można szczelnie zamknąć zbiornika, pożar należy gasić za pomocą piany. W miarę możliwości należy ograniczyć wzbijanie się pyłu. Pożar pyłu węgla brunatnego poza zbiornikiem: Małe ogniska pożaru przykryć glebą. Ograniczać unoszenie się pyłu. Gasić przez spryskiwanie woą z zastosowaniem nawilżacza. Gasić pianą. 6. DZIAŁANIA, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ, W PRZYPADKU WYPADKU DROGOWEGO LUB ROZERWANIA PŁASZCZA CYSTERNY Działania jakie należy pojąć w sytuacji wypaku: Kierowca powinien wpierw upewnić się, czy w wypaku nie oszło o rozszczelnienia cysterny (za pomocą ciśnieniomierza wskazującego ciśnienie gazu inertnego w cysternie). Jeżeli nie ojzie o wypływu gazu inertnego, stan łaunku nie stanowi zagrożenia, zaś likwiację skutków wypaku rogowego okonuje się w sposób stanarowy. Jeśli zaistnieje konieczność opróżnienia cysterny lub wykonania z nią innych czynności manipulacyjne, niezbęne jest zawiaomienie osób opowiezialnych, które zaecyują o alszej proceurze likwiacji skutków. Działania jakie należy pojąć w sytuacji uszkozenia płaszcza cysterny: Jeżeli ojzie o rozerwania płaszcza cysterny i wyostania się pyłu węgla brunatnego, należy wykluczyć wszystkie możliwe źróła inicjacji wybuchu oraz źróła ciepła. W przypaku małej nieszczelności w płaszczu cysterny, należy nie opuścić o alszego wyostawania się (wypływu pyłu z cysterny). Należy zwrócić się o strażaków, by użyli cysterny z nawilżaczem oraz pianą w celu ograniczenia zapylenia otoczenia. Poczas akcji należy zachować zasaę minimalizacji wzbijania się już wysypanego (wyciekłego) pyłu węglowego. Natychmiast zawiaomić opowiezialne osoby, którą poejmą ecyzję o alszej proceurze likwiacji wypaku. Kontakt telefoniczny: Straż pożarna: 150 Policja: 158 5

6 Naawca łaunku: Sokolovská uhelná, a.s., Sokolov Divize Tlaková plynárna, sekce sušárna a výroba briket (Dywizja Gazownia Ciśnieniowa, Sekcja Suszenia i Proukcji Brykietu 0168/ , 0168/ PRACE MANIPULACYJNE I MAGAZYNOWANIE Zalecane proceury i zabezpieczenia: Należy przestrzegać zasay bezpiecznej pracy obowiązujące w przemyśle. Zakazane śroki i proceury: Wykluczyć wszystkie możliwe źróła inicjacji wybuchu oraz źróła ciepła. Skłaowanie: Przechowywać w atmosferze zobojętnionej azotem po naciśnieniem 30 kpa. Przechowywać poza zasięgiem oziaływania źróeł ciepła. 8. KONTROLA EKSPOZYCJI ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ Ochrona rąk: Rękawice robocze. Ochrona twarzy i oczu: Okulary robocze. Ochrona skóry: Ozież robocza. 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Właściwości substancji: Palna substancja stała robnoziarnista uzyskana na roze wzbogacania węgla brunatnego. Ziarnistość: 0-0,50 mm Śrenie parametry jakościowe: r Woa wszelka W t 5,50 % Popiół A 15,00 % r Wartość opałowa Q i 23,75 MJ/kg r Siarka wszelka S t 0,70 % Śreni wzglęny wskaźnik zasiarczenia S mr śre. 0,29 g/mj af Ciepło spalania Q s 31,35 MJ/kg Lotne gazy palne V af 51,00 % Maks. opuszczalna zawartość: Przesiew - Pozostałość na sicie 1,00 % Pył (kurz) - Wioczna skała płonna - Charakterystyka masy węglowej: Postawowa analiza substancji palnej: H af 5,68 % C af 74,01 % 6

7 S af 0,53 % N af 1,14 % O af 18,64 % Raioaktywność 226 Ra 57,00 Bq/kg 232 Th 18,00 Bq/kg 40 K 20,00 Bq/kg Ekwiwalentna raioaktywność wzglęna A ekvi 81,0 Bq/kg Formy siarki Siarka wszelka S t 0,51 % Siarka pirytowa S p 0,04 % Siarka organiczna S o 0,45 % Siarka siarczanowa S SO4 0,02 % Poatność na mielenie: Poatność na mielenie metoą VTI Gr VTI - Poatność na mielenie metoą VÚK Gr VÚK - Charakterystyka pożarowa: Temperatura zapłonu wywołanego iskrą t vzpl. 292,00 o C Temperatura zapłonu wywołanego temperaturą t vzn. 590,00 o C Temperatura zapłonu o żaru t žhn 152,00 o C Zawartość pierwiastków ślaowych: Sb 2,10 mg/kg s.m. As 3,90 mg/kg s.m. Be 3,25 mg/kg s.m. Cr 21,10 mg/kg s.m. Co 6,80 mg/kg s.m. C 0,48 mg/kg s.m. Cu 65,50 mg/kg s.m. Ni 13,60 mg/kg s.m. Pb 7,37 mg/kg s.m. Hg 0,29 mg/kg s.m. Se 2,50 mg/kg s.m. Ag 1,10 mg/kg s.m. V 76,00 mg/kg s.m. Zn 49,20 mg/kg s.m. Sn 5,50 mg/kg s.m. Ti 5,40 mg/kg s.m. 7

8 Ba 522,00 mg/kg s.m. Mn 64,00 mg/kg s.m. Fe 5100,00 mg/kg s.m. Niskotemperaturowy test karbonizacji: Smoła T sk 14,88 % ef Smoła T sk 16,83 % Półkoks (sk) 65,16 % Woa pirogenetyczna W sk 8,17 % af Woa pirogenetyczna W sk 9,24 % Gaz G sk 11,79 % af Gaz G sk 13,36 % Bitum: Bitum B 2,48 % Bitum B af 2,81 % Fluor i chlor: F 0,0160 % Cl 0,0281 % Charakterystyka popiołu: Analiza chemiczna SiO 2 43,70 % Al 2 O 3 32,90 % Fe 2 O 3 5,31 % MnO 0,05 % P 2 O 5 0,47 % SO 3 2,69 % Na 2 O 2,09 % K 2 O 0,46 % TiO 2 4,47 % CaO 4,76 % MgO 1,39 % Topliwość: Temperatura mięknienia T A 1350 o C Temperatura topnienia T B 1370 o C Temperatura płynięcia T C 1415 o C ** atmosfera oksyacyjna 8

9 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Min. energia inicjacji zapłonu wywołanego temperaturą: 0,25 J Min. temperatura zapłonu wywołanego temperaturą: t u min - pyłu osiałego 170 o C t i - czas oziaływania 250 s trmin - pyłu rozwichrzonego 530 o C t i - czas oziaływania 450 ms Substancja zarówno w stanie osiałym, jak i rozwichrzonym łatwo zapalna. Barzo obrze rozszerza pożar. Jest wybuchowa. Ma użą skłonność o zapłonu wywołanego iskrą elektrostatyczną. Ciśnienia wybuchu osiągają barzo wysokie wartości. Graniczna zawartość tlenu O 2 wynosi 10% obj. tlenu przy koncentracji 160 g/m 3 (śroek zobojętniający N 2 ). 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Substancja nie jest toksyczna. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ruchliwość: Zachowanie się substancji, z uwagi na jej użą robnoziarnistość, jest zbliżone o zachowania cieczy, źle się nawilża, jest lżejsza o woy. Substancja nie stanowi żanego zagrożenia ekologicznego, jenak przy wycieku silnie zanieczyszcza otoczenie. 13. WARUNKI PRZY LIKWIDACJI vie INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Śroki zapobiegawcze: Cysterna z transportowaną substancją niebezpieczną prze ojazem jest inertyzowana azotem o naciśnieniu 30 kpa. Sposób transportu: FFB - cysternowa naczepa - wywrotka, aluminiowy zbiornik ciśnieniowy, rama aluminiowa, 10 ton nacisku na sioło, agregat osiowy 3x9 ton, wykonanie opowiaające wymogom GGVS/ADR 15. INFORMACJE O OBOWIĄZUJĄCYCH UREGULOWANIACH USTAWOWYCH Właściwe ustawy i rozporzązenia w brzmieniu obowiązującym. 16. POZOSTAŁE INFORMACJE 9

10 Ku przyszłości Zapotrzebowanie na energię wciąż wzrasta. Czy możemy więc obawiać się braku ostępu o anego źróła energii? Z pewnością nie, jeśli mamy na myśli pył węgla brunatnego. Zasoby tego nośnika wystarczą na pokolenia, ze wzglęu na gigantyczne rezerwy energetyczne. Decyując się na taki rozaj ogrzewania, nie trzeba obawiać się więc nagłego braku pyłu, czy problemów z jego zakupem. Co więcej, warto zwrócić uwagę na ceny. Ze wzglęu na rosnące zapotrzebowanie na ropę i gaz, ostawcy mogli pozwolić sobie na tak rastyczne powyżki. Jeśli zaś chozi o pył węgla brunatnego, który mamy przyjemność Państwu zaoferować, pozwoli on przez ługi czas, cieszyć się swoją obecnością i atrakcyjnymi cenami. Inteligencja i funkcjonalność Pył węgla brunatnego posiaa niezwykle wiele pozytywnych cech, które pozwalają ich nabywcom cieszyć się jakością i to za niezwykle niską cenę. W ten sposób można w niezwykle efektywny sposób wykorzystać energetyczne zasoby tego prouktu. Dzięki zastosowaniu opowienich rozwiązań, istnieje możliwość łączenia ze sobą zarówno pyłu węgla brunatnego, jak również i oatkowego paliwa. To wszystko umożliwia niezależność i elastyczność, o którą każy z nas w zisiejszych czasach walczy. Transport Pył węgla brunatnego przewożony jest w wysoce specjalistycznych cysternach (silosach). Przełaunek węgla brunatnego o zbiorników stacjonarnych przeprowazany jest pneumatycznie za pomocą sprężonego powietrza w zamkniętych systemach, nie powoujących żanych zanieczyszczeń. 10

11

12 Biuro hanlowe: ul. Diamentowa 1, Lublin tel.: tel./fax: NIP: REGON: KRS